ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Ανάλυση Σημάτων και Εικόνων (1 Διάλεξη)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ. Ανάλυση Σημάτων και Εικόνων (1 Διάλεξη)"

Transcript

1 ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Ανάλυση Σημάτων και Εικόνων (1 Διάλεξη) 3 Οκτωβρίου 2007 Δρ. Κωνσταντίνος Πίτρης ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

2 Εισαγωγή Τι είναι σήμα; Είναι μεταβολές ενός φυσικού μεγέθους που αναπαριστούν ή μεταφέρουν πληροφορίες Είναι συνάρτηση ανεξάρτητων μεταβλητών, όπως χρόνου (π.χ. φωνή), ήθέσης(π.χ. εικόνα) Συνήθως αναφερόμαστε στη μεταβλητή μονοδιάστατων σημάτων ως χρόνο χωρίς κατ ανάγκη να είναι πραγματικά χρόνος Παραδείγματα Φωνή [1d, s(t)] Ασπρόμαυρη εικόνα [2d, i(x,y)] Βίντεο [3x3d, i{r(x,y,t), g(x,y,t), b(x,y,t)}] 2

3 Ανάλυση Μονοδιάστατων Σημάτων 3

4 Εισαγωγή Η μεταβλητή μπορεί να είναι συνεχής (continuous) ή διακριτή (discrete) Σήματα συνεχούς χρόνου Σήματα διακριτού χρόνου (ορίζονται σε διακριτά σημεία χρόνου και συμβολίζονται ωε ακολουθίες (sequences) αριθμών Το πλάτος (amplitude) του σήματος μπορεί να είναι συνεχές ή διακριτό Αναλογικά (analog) σήματα (τόσο ο χρόνος όσο και το πλάτος είναι συνεχή) Ψηφιακά σήματα (τόσο ο χρόνος όσο και το πλάτος είναι διακριτά) Aνάλυση ψηφιακών σημάτων Οι υπολογιστές επεξεργάζονται εξ ανάγκης ψηφιακά σήματα Amplitude (mv) Amplitude (mv) Amplitude (mv) Continuous Signal Time (ms) Discrete-time Signal Sample Number Digital Signal Sampl Number 4

5 Εισαγωγή Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων Τροποποίηση και ανάλυση της πληροφορίας Αναπαράσταση, μετασχηματισμός και χειρισμός των σημάτων και της πληροφορίας που περιέχουν Υπέρ Εύκολη αναπαραγωγή Σταθερότητα και ευρωστία, δεν μεταβάλλεται με το περιβάλλον (π.χ. θερμοκρασία) και με την αποθήκευση Ευελιξία και δυνατότητα αναβάθμισης (υπολογιστής ή γενικής χρήσης μικροεπεξεργαστής Κατά Περιορισμοί του συστήματος ψηφιοποίησης (ADC/DAC) Ψηλά κατανάλωση ισχύος Ακατάλληλη για απλές, χαμηλής ισχύος εφαρμογές Εύρος ζώνης (bandwidth) περιορίζεται από τη ψηφιοποίηση Μορφομετατροπείς (transducers) Π.χ. μικρόφωνα Αναλογο-Ψηφιακός Μετατροπέας (Analog-to-Digital Converter ADC) Φυσικά Σήματα Αναλογικά Σήματα Ψηφιακά Σήματα Συσκευές Εξόδου (Output Devices) Π.χ. Μεγάφωνα Ψηφιο-Αναλογικός Μετατροπέας (Digital-to-Analog Converter DAC) 5

6 Εφαρμογές Ανάλυση ομιλίας Βελτίωση, αφαίρεση θορύβου Κωδικοποίηση Σύνθεση ομιλίας από κείμενο (text-to-speech synthesis) Αναγνώριση Ανάλυση Εικόνας Βελτίωση, κωδικοποίηση, αναγνώριση (π.χ. OCR) Επεξεργασία πολυμέσων Μετάδοση σημάτων Ψηφιακή τηλεόραση Τηλεδιάσκεψη Επικοινωνίες Βιοϊατρική Τεχνολογία Πλοήγηση, ραντάρ, GPS Έλεγχος, ρομποτική, συστήματα μηχανικής όρασης (machine vision) Εισαγωγή 6

7 Ψηφιοποίηση Σήματος Η μετατροπή της αναλογικής πληροφορίας σε ψηφιακά δεδομένα είναι απαραίτητη για την αποθήκευση και επεξεργασία της σε Η/Υ καθώς και για τη μετάδοση σε δίκτυα Η/Υ. Η διαδικασία της ψηφιοποίησης είναι μη αντιστρεπτή διαδικασία. Είσοδος : Συνεχές αναλογικό σήμα Έξοδος : Ακολουθία αριθμών (ψηφιακή μορφή) Αναλογικό Σήμα - συνεχής μεταβλητή με άπειρη ακρίβεια Μετατρέπεται σε διακριτή ακολουθία μετρημένων τιμών που αναπαριστάνονται ψηφιακά. Απώλεια πληροφορίας 7

8 Μετατροπή συνεχών σημάτων σε διακριτά Η ακολουθία s(m) προκύπτει από το συνεχές σήμα s(t) με δειγματοληψία ως εξής: Ψηφιοποίηση Σήματος s(m) = s(t) t=mts m =, -1, 0, 1, όπου Ts : περίοδος δειγματοληψίας fs = 2π/Ts : συχνότητα δειγματοληψίας 8

9 Ψηφιοποίηση Σήματος Συχνότητα δειγματοληψίας Αν είναι πολύ μικρή τότε κάποιες πληροφορίες θα χαθούν Επίσης παρουσιάζεται το φαινόμενο της αναδίπλωσης Αναδίπλωση (Aliasing) Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας συμβαίνει αλλαγή συχνοτήτων στις ημιτονοειδείς κυματομορφές. Τα ψηφιακά δεδομένα δεν σχετίζονται πλέον μοναδικά με ένα συγκεκριμένο αναλογικό σήμα. Δεν είναι δυνατή μοναδική ανακατασκευή του σήματος 9

10 Ψηφιοποίηση Σήματος Συχνότητα δειγματοληψίας Αν είναι πολύ μικρή τότε κάποιες πληροφορίες θα χαθούν Επίσης παρουσιάζεται το φαινόμενο της αναδίπλωσης Αναδίπλωση (Aliasing) Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας συμβαίνει αλλαγή συχνοτήτων στις ημιτονοειδείς κυματομορφές. Τα ψηφιακά δεδομένα δεν σχετίζονται πλέον μοναδικά με ένα συγκεκριμένο αναλογικό σήμα. Δεν είναι δυνατή μοναδική ανακατασκευή του σήματος 10

11 Ψηφιοποίηση Σήματος Θεώρημα Δειγματοληψίας (Shannon) Ένα συνεχές σήμα με μέγιστη συχνότητα fc μπορεί να ανακτηθεί πλήρως από τα δείγματά του χωρίς παραμόρφωση, εάν η συχνότητα δειγματοληψίας fs είναι τουλάχιστον διπλάσια από τη μέγιστη συχνότητα του σήματος, δηλ fs 2fc Η συχνότητα fs = 2fc ονομάζεται Nyquist frequency Αν fs < 2fc, υπάρχει μια περιοχή φασματικής επικάλυψης που παραμορφώνει το φάσμα κι έτσι το αρχικό σήμα δεν μπορεί να ανακτηθεί (ALIASING). 11

12 Ψηφιοποίηση Σήματος Φάσμα ΗΕΓ με συχνότητες ενδιαφέροντος 0-40 Hz Πριν τη δειγματοληψία Μετά τη δειγματοληψία Παρουσία θορύβου λόγω παρεμβολών τροφοδοσίας στα 50 Hz Συχνότητα δειγματοληψίας 80 Hz Λάθος επικάλυψης στα 30 Hz στο διακριτό σήμα 12

13 Ψηφιοποίηση Σήματος Κβάντιση Το δειγματοληπτημένο σήμα x(nδt) λαμβάνει συνεχείς τιμές πλάτους. Κβάντιση είναι η διαδικασία απεικόνισης της ακολουθίας x(n) συνεχών τιμών πλάτους σε μια ακολουθία διακριτών τιμών. Συνεχείς Τιμές που ανήκουν σε ένα διάστημα (a,b) αντιστοιχούνται στην ίδια διακριτή τιμή. Οι διακριτές τιμές αναπαρίστανται με y1 y0 LSB σύμβολα πεπερασμένου μήκους. x1 x2 x0 LSB = βήμα κβάντισης = απόσταση μεταξύ διαδοχικών επιπέδων κβάντισης 13

14 Ψηφιοποίηση Σήματος Κβάντιση Οι ADC χαρακτηρίζονται από τον αριθμό των bits. Οαριθμόςτωνbits καθορίζει την ακρίβεια των δεδομένων και την ανάλυση (resolution). Με n bits μπορούν να αναπαρασταθούν 2 n σύμβολα (από το 0 μέχρι το 2 n -1) πχ 1 bit 2 σύμβολα 8 bits 256 σύμβολα Λάθος κβαντικοποίησης Μέγιστο λάθος: ± 1/2 LSB Τυχαίος Θόρυβος που προστίθεται στο σήμα Ομοιόμορφα κατανεμημένος μεταξύ ± 1/2 LSB, μ=0, σ=1/ 12 LSB. LSB = y1 y0 x0 x1 LSB x2 βήμα κβάντισης = απόσταση μεταξύ διαδοχικών επιπέδων κβάντισης 14

15 Ψηφιοποίηση Σήματος Επίπεδα Κβάντισης LSB Σφάλματα λόγω Δειγματοληψίας (Ποια πληροφορία έχει χαθεί;) Κβάντισης (Πόσο είναι το σφάλμα;) 15

16 Ψηφιοποίηση Σήματος Λήψη Σήματος Το σύστημα λήψης του ψηφιακού σήματος ΔΕΝ πρέπει να εισάγει παραμόρφωση που μπορεί να παρερμηνευθεί ή να καταστρέψει αλλαγές του σήματος που περιέχουν πληροφορία Αναλογικό φίλτρο με σταθερό κέρδος και γραμμική φάση αφαιρεί θόρυβο αντισταθμίζει χαρακτηριστικά αισθητήρων περιορισμός αναλογικού σε εύρος (φαινόμενα αναδίπλωσης) 16

17 Ανάλυση Σημάτων Φασματική Ανάλυση και Φίλτρα Χαμηλοπερατά υψιπερατά - ζωνοπερατά Στατιστική Ανάλυση στοχαστικών σημάτων Μονοδιάστατη κατανομή (ιστόγραμμα, εύρεση ροπών) Δισδιάστατη κατανομή και συσχέτιση (covariance, cross-correlation) Χρονο-φασματική ανάλυση (Wavelets) Μη γραμμική ανάλυση κλπ 17

18 Φασματική Ανάλυση και Φίλτρα Μετασχηματισμός Fourier Το σήμα θεωρείται σαν ένα άθροισμα ημιτόνων και συνημίτονων Με το μετασχηματισμό Fourier καθορίζεται ποιες συνιστώσες είναι παρούσες σε ένα σήμα Κάποια χαρακτηριστικά του σήματος είναι πιο φανερά στο φάσμα παρά στη κυματομορφή του σήματος Σημαντικά χαρακτηριστικά 18

19 Φασματική Ανάλυση και Φίλτρα Σχεδιασμός ψηφιακών φίλτρων Πολύ σημαντικά/χρήσιμα στην ψηφιακή επεξεργασία σημάτων μείωση/αφαίρεση θορύβου εξαγωγή σήματος από θόρυβο ΨηφιακόφίλτροΤ x(t) FT X(f) Τ(f) Σύστημα διακριτού χρόνου που πραγματοποιεί κάποιο μετασχηματισμό σε ψηφιακό σήμα x(n), παράγοντας y(n) Y(f) Inverse FT Είδη φίλτρων Χαμηλοπερατά υψιπερατά ζωνοπερατά y(t) 19

20 Φασματική Ανάλυση και Φίλτρα Χαρακτηρισμός ψηφιακών φίλτρων Χρονικά αμετάβλητο ο μετασχηματισμός δεν είναι συνάρτηση του χρόνου Γραμμικό: είσοδος x 1 (n) έξοδο y 1 (n) είσοδος x 2 (n) έξοδο y 2 (n) και ισχύει: T[ax 1 +bx 2 ] = at[x 1 ]+b T[x 2 ] = ay 1 +by 2 Φίλτρα IIR και FIR Άπειρης Κρουστικής Απόκρισης (IIR - Infinite Impulse Response) Περιορισμένης Κρουστικής Απόκρισης (Finite Impulse Response FIR) IIR - Προηγούμενοι έξοδοι - Αναδρομική μορφή FIR - Προηγούμενες και τρέχουσες είσοδοι - Μη αναδρομική μορφή 20

21 Φασματική Ανάλυση και Φίλτρα Ιδανικά και πραγματικά ψηφιακά χαμηλοπερατά φίλτρα Σχεδιασμός Φίλτρου Καθορίζονται τα χαρακτηριστικά (specifications) Υπολογίζεται, κατά προσέγγιση, ένα σταθερό και αιτιατό φίλτρο διακριτού χρόνου (ονομάζονται και ψηφιακά φίλτρα digital filters) Το φίλτρο πραγματοποιείται (με υλικό ή λογισμικό) με βάση μια από διάφορες μεθόδους ζώνη διέλευσης μεταβατική ζώνη ζώνη αποκοπής Στον ψηφιακό κόσμο τα φίλτρα δεν είναι απολύτως αναγκαίο να είναι αιτιατά! 21

22 Φασματική Ανάλυση και Φίλτρα Φίλτρα Butterworth Ορίζονται από 2 παραμέτρους: Τάξη του φίλτρου Ν Συχνότητα αποκοπής Ωc 22

23 Φασματική Ανάλυση και Φίλτρα Σχεδιασμός φίλτρων FIR με χρήση παράθυρου Κοινά παράθυρα Το παράθυρο πολλαπλασιάζεται με το φάσμα στο χώρο της συχνότητας 23

24 Φασματική Ανάλυση και Φίλτρα Σχεδιασμός φίλτρων FIR με χρήση παράθυρου Κοινά παράθυρα Δω m 20log 10 δ (db) Δω Σημαντικές διαφορές στο πεδίο του χρόνου Πλάτος κυρίως λοβού Ύψος άλλων λοβών Συνέλιξη στο χρόνο Ο κύριος λοβός μειώνει την ευκρίνεια στο χρόνο Οι άλλοι λοβοί μπορεί να εξαφανίσουν μικρά σήματα 24

25 Φασματική Ανάλυση και Φίλτρα Παράδειγμα F F -1 25

26 Φασματική Ανάλυση και Φίλτρα Παράδειγμα ΗΚΓ (< 40 Hz) με θόρυβο ( 50 Hz) Συχνότητα αποκοπής: 40 Hz 26

27 Στατιστική Ανάλυση Στοχαστικών Σημάτων Ανάλυση Στατιστικών του Σήματος Μέση τιμή T /2 N 1 1 x = xtdt () ή x xn ( ) T = N n = 1 T /2 Skew skew = N N x( n) x ( ) ( N 1)( N 2) s n= 1 3 Variance s : Τυπική Απόκλιση (Standard Deviation) 1 s xn x N 2 2 = ( ( ) ) N 1 n= 1 RMS N 1 x RMS = [ xn ( )] N n = 1 2 Kurtosis kurt N( N + 1) x( n) x ( ) ( N 1)( N 2)( N 3) s N 4 = 2 3( n 1) ( N 2)( N 3) n= 1 27

28 Στατιστική Ανάλυση Στοχαστικών Σημάτων Συσχέτιση Μοιάζουν δύο σήματα; N 1 cov( XY, ) = ( xi μx) ( yi μy) Συνδιακύμανση N i= 1 ρ xy, = cov( XY, ) σ σ x y Συσχέτιση N 1 ρ ( τ) = ( x μ ) ( x μ ) Συνάρτηση Αυτοσυσχέτισης xx, i x i+ τ x N i= 1 28

29 Μέση Τιμή Σήματος Σήμα με θόρυβο Επικάλυψη εύρους ζώνης σήματος και θορύβου. Σχετικά μεγάλο πλάτος θορύβου αλλοίωση σήματος Υπολογισμός Μέσου Όρου Μέσος όρος θορύβου = 0 Άθροισμα επαναλήψεων σήματος μαζί με υπερτιθέμενο θόρυβο Kαταγραφόμενο σήμα y(n) στην i-στή επανάληψη x(n): σήμα που θέλουμε να μετρήσουμε w(n): υπερτιθέμενος θόρυβος με μηδενική μέση τιμή 29

30 Παράδειγμα Προκλητά δυναμικά: εγκεφαλικά δυναμικά που προκαλούνται από κάποιο ερέθισμα. Ίδιο εύρος συχνοτήτων με ΗΕΓ. Πλάτος προκλητών δυναμικών << πλάτος ΗΕΓ Χαρακτηριστικό προκλητών δυναμικών: το επιθυμητό σήμα επαναλαμβάνεται ίδιο σε κάθε επανάληψη Μέση Τιμή Σήματος Η επίδραση του ΗΕΓ μειώνεται σταδιακά και η μορφολογία του προκλητού δυναμικού γίνεται πιο αναγνωρίσιμη καθώς αυξάνει ο αριθμός των επαναλήψεων Ν Υπολογισμός ποσοτικών δεικτών κλινικού ενδιαφέροντος: πλάτος, καθυστέρηση κυματομορφών 30

31 Ανάλυση Εικόνων 31

32 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων Τι είναι ψηφιακή εικόνα; Μία ψηφιακή εικόνα καθορίζεται από µία δισδιάστατη συνάρτηση, f(x,y), όπου τα x και y συμβολίζουν συντεταμένες στο χώρο και µε f συμβολίζεται η ένταση ή η τιμή της χρωματικής πυκνότητας στο σηµείο (x,y) Μία εικόνα αναπαριστάται από έναν πίνακα. 2D εικόνα: f(i,j) 3D εικόνα: f(i,j,k) 4D εικόνα: f(i,j,k,t) Όπου i,j,k,t και f(i,j,k,t) ακέραιοι Σκοπός Μεθόδων Επεξεργασίας Ψηφιακών Εικόνων Εξαγωγή ποσοτικής και ποιοτικής πληροφορίας από ένα σύνολο πολυδιάστατων δεδομένων που περιλαμβάνουν μια δομή ή ένα σύστημα δομών ενδιαφέροντος 32

33 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων Βασικές Διαδικασίες Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων Προεπεξεργασία: Βοηθητικές διαδικασίες χαμηλού επιπέδου για τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων (αποθορυβοποίηση, παρεμβολή κ.λπ.). Εξαγωγή δομών ενδιαφέροντος: Διαδικασίες ενδιάμεσου επιπέδου με στόχο τον προσδιορισμό ενός συστήματος δομών ενδιαφέροντος. Ανάλυση και αναγνώριση: Διαδικασίες υψηλού επιπέδου για την ποσοτικοποίηση της μορφολογικής και λειτουργικής πληροφορίας ενός συστήματος και την ταυτοποίηση συγκεκριμένων δομών. Μοντελοποίηση: Διαδικασίες υψηλού επιπέδου που αποσκοπούν στη δημιουργία μοντέλων ανατομικών δομών και στη βέλτιστη δυνατή απεικόνιση και αναπαράσταση της μορφολογίας και της λειτουργίας ενός συστήματος αντικειμένων 33

34 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων Ιατρική Ακτίνες Χ, ΑΤ, ΜΤ, υπέρηχοι, πυρηνική, ενδοσκόπηση Αστρονομία Ορατή, υπέρυθρη, ραδιοκύματα, τηλεσκόπια, δορυφόροι Περιβαλλοντικές Επιστήμες Απεικόνιση από δορυφόρο Εντοπισμός βλαβών Βιομηχανία Λιθογραφία VLSI, ULSI Ασφάλεια Αεροδρόμια, στρατός, παρακολούθηση Κλπ, κλπ, κλπ 34

35 Όραση Το ανθρώπινο μάτι Κερατοειδής Χιτώνας (Cornea) Ίριδα (Iris) Φακός (Lens) Υαλώδες Υγρό (Vitreous Humor) Σκληροκερατοειδής Ζώνη (Cilliary body) Αμφιβληστροειδής Χιτώνας (Retina) Χοριοειδής Χιτώνας(Choroid) Σκληρός Χιτώνας(Sclera) Αισθητήρια (Receptors) Ραβδία (Rods) Περιφερειακή όραση Αμυδρό φως, χωρίς χρώμα Κώνοι (Cones) (6 εκ.) Κεντρική όραση Έντονο φως και χρώμα Κώνοι με διαφορετική ευαισθησία στο χρώμα Ωχρά Κηλίδα: 337Κ pixel? 35

36 Φως μέσω του φακού Σχηματίζεται είδωλο στον αμφιβληστροειδή χιτώνα Μια μεμβράνη που περιλαμβάνει εκατομμύρια κύτταρα Ανιχνεύουν το φως Μετατρέπουν το είδωλο σε ηλεκτρικά σήματα Τα σήματα μεταφέρονται στον εγκέφαλο Η εστίαση του ματιού Συνεργασία αρκετών στοιχείων Μυς του ματιού Κερατοειδής Φακός Όταν δεν λειτουργούν με τον τρόπο που θα έπρεπε, τότε δε βλέπουμε καλά Όραση 36

37 Οπτική Αντίληψη Διαδρομή οπτικής αίσθησης Οπτικό νεύρο Ινιακός λοβός Φλοιός Επεξεργασία ψηλού επιπέδου Πολύπλοκες διασυνδέσεις νευρώνων Κάθε νευρώνας αντιδρά σε διαφορετικό συνδυασμό χαρακτηριστικών Π.χ. αναγνώριση προσώπων 37

38 Διάκριση της λαμπρότητας Περιορισμένα όρια διακύμανσης ταυτόχρονα (12-24 επίπεδα) αλλά μεγάλα συνολικά (overall range) Λογαριθμική κλίμακα Εκθαμβωτικό όριο (glare limit) Σκοτοπικό όριο (scotopic limit) Προσαρμόζεται Οπτική Αντίληψη Προσαρμογή στη λαμπρότητα Μειώνεται / Αυξάνεται η διάμετρος της ίριδας Διαφοροποίηση στα ανώτερα επίπεδα επεξεργασίας Αντίληψη Λαμπρότητας Δεν είναι απλά θέμα έντασης Σχέση με το περιβάλλον Πρέπειναλαμβάνεταιυπ όψη στο σχεδιασμό συστημάτων προβολής 38

39 Οπτική Αντίληψη Οπτικές απάτες (Visual illusions) Οεγκέφαλος συμπληρώνει πληροφορίες που απουσιάζουν Εξαπατείται από επιπρόσθετες πληροφορίες 39

40 Οπτική Αντίληψη Είναι οι οριζόντιες γραμμές παράλληλες ή υπό κλίση; 40

41 Οπτική Αντίληψη Μετρήστε τις μαύρες κουκίδες 41

42 Ποιο είναι πιο σκούρο, το ΑήτοΒ; Οπτική Αντίληψη 42

43 Οπτική Αντίληψη Ποιος από τους δύο κεντρικούς κύκλους είναι μεγαλύτερος; 43

44 Οπτική Αντίληψη 44

45 Σχηματισμός Εικόνας Σχηματισμός εικόνας Σκηνή (scene) με αντικείμενα (objects or elements) Φωτισμός (illumination): 0 i(x,y) Αντανακλαστικότητα (reflectivity) ή διαπεραστικότητα (transmisivity): 0 r(x,y) 1 (digitization) (gray level): l = f(x,y) = i(x,y)r(x,y), 0 l L-1, Dynamic range: [0, L-1] 45

46 Σχηματισμός Εικόνας Δειγματοληψία Χώρου Λαμπρότητας Κβάντιση Χώρου Χωρική (spatial) ευκρίνεια Λαμπρότητας Συνεχές διάστημα διακριτή τιμή (gray level) Θόρυβος κβάντισης 46

47 Σχηματισμός Εικόνας Απαιτήσεις αποθήκευσης Επίπεδα γκρίζου L = 2 k Αριθμός δυαδικών ψηφίων (bits) b = M x N x L Πως επηρεάζεται η ποιότητα της εικόνας όταν αλλάζουν τα Μ, Ν και k; 47

48 Σχηματισμός Εικόνας 48

49 Σχηματισμός Εικόνας 49

50 Σχηματισμός Εικόνας Ψευδονυμία ή Αναδίπλωση (Aliasing) Ανεπιθύμητες συχνότητες μέσα στην εικόνα Κριτήριο Nyquist f sampling 2 f maximum Χωρικά περιορισμένα σήματα f maximum = Καθορίζουμε ως f maximum την ευκρίνεια που επιθυμούμε Φαινόμενο Moiré Οδοντωτή ακμή σε συχνότητα διαφορετική από την πραγματική Αν μια συχνότητα είναι γνωστή μπορούμε να υπολογίσουμε την άλλη Ι Ι x n f x f n 50

51 Σχηματισμός Εικόνας Απλούστερο σύστημα Ένας ιδανικός φακός (ideal lens) Αντικείμενο (object) και είδωλο (image) Σχέση h o l o 2f f D f l s h s = + f l l o s f = εστιακή απόσταση (focal length) l s = απόσταση ειδώλου (image) l o = απόσταση αντικειμένου (object) Μεγέθυνση (magnification) 2f 2f f f f f 2f 2f l h = = s s M l o h o 51

52 Σχηματισμός Εικόνας Ευκρίνεια Εικόνας (Image resolution) 1. Αριθμός εικονοστοιχείων (π.χ. 1024x1024) 2. Μικρότερηχωρικήσυχνότητα (spatial frequency), δηλαδή λεπτομέρεια, που είναι διακριτή = οπτική ευκρίνεια Οπτική Ευκρίνεια (Optical resolution) Διάμετρος κρουστικής διέγερσης (impulse response or point spread function) καθορίζει την ευκρίνεια (resolution) 1.22λ 2.44λ d = = sinθ R NA NA D x θ R d d PSF x= l s ή l ο Άλλες ανωμαλίες (aberrations) επηρεάζουν την ευκρίνεια 52

53 Σχεδιασμός Συστήματος Απεικόνισης Παράδειγμα Χαρακτηριστικά Ευκρίνεια: 1 mm Οπτικό Πεδίο (Field of View): 1 x 1 m Επιλογή Κάμερας 4 MPixel (1000 x 2 x 1000 x 2) x 2 = Κριτήριο Rayleigh Π.χ. CCD, 5 MPixel, 2x2 cm εμβαδόν (Area) l s = 17 mm (c-mount) M = 2 cm / 1 m = 2x10-2 l o = s/m = 85 cm f = 16,67 mm Είναι οπτικά δυνατή αυτή η ευκρίνεια; d= Μ x 1 mm = 2 x 10-5 m D = 2.44 λ l s / d = 1.3 mm Δηλαδή, οποιοσδήποτε φακός πάνω από 1.3 mm. Για μικρά αντικείμενα η διάμετρος του φακού μπορεί να είναι απαγορευτική! 53

54 Σχεδιασμός Συστήματος Απεικόνισης Παράδειγμα Πρακτικά προβλήματα f = 16,67 mm δεν υπάρχει στην αγορά Επαναϋπολογίζουμε το σύστημα M =2x10-2 f = 20 mm Λύνουμε τις εξισώσεις l s = 20,4 mm l o = 102 cm 54

55 Χρώμα Χρώμα Πιο παραστατικές εικόνες Μπορούμε να ξεχωρίσουμε χιλιάδες χρώματα (αντί ~ 24 επίπεδα γκρίζου) Επεξεργασία Έγχρωμης Εικόνας Πραγματικά χρώματα Ψευδοχρώματα (pseudocolors) Ορατό Φως Το χρώμα ενός αντικειμένου εξαρτάται από τα μήκη κύματος που αντανακλά 55

56 Χρώμα Αισθητήρια (Receptors) χρώματος Κώνοι (Cones) Κύρια χρώματα Φωτός (Primary Colors) Πρότυπα CIE Κόκκινο (R) = 700 nm Πράσινο (G) = nm Μπλε (B) = nm Δευτερεύοντα Χρώματα (secondary colors) Ματζέντα (Magenta) = R+B Κυανό (Cyan) = G+B Κίτρινο (Yellow) = R+G Στην περίπτωση των χρωστικών ουσιών Κύρια χρώματα: MCY Απορροφούν ένα χρώμα και αφήνουν τα άλλα δυο να περάσουν Δευτερεύοντα χρώματα: RGB 56

57 Μοντέλα Χρωμάτων Μοντέλο χρωμάτων (color model) ή χώρος χρωμάτων (color space) ή σύστημα χρωμάτων (color system) RGB: για υλικό (hardware) CMY ή CMYK: για εκτύπωση HSI: αντίληψη χρώματος, για επεξεργασία και άλλα 57

58 Μοντέλο RGB Τρία κύρια χρώματα Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων Αντιστοιχεί στα στοιχεία φωσφόρου μιας οθόνης Τρεις εικόνες Μια για κάθε κύριο χρώμα 8 bit για κάθε κύριο χρώμα 3 x 8 = 24 bit για την εικόνα εικόνα πλήρους χρώματος ( full color image) Αριθμός Χρωμάτων: Ασφαλή Χρώματα (Safe Colors) Ίδια σε όλα τα συστήματα Κάθε κύριο χρώμα μπορεί να έχει τιμή 0, 51, 102, 153, 204, χρώματα (6 3 ) Δεκαεξαδικό σύστημα Μοντέλα Χρωμάτων 58

59 Μοντέλα Χρωμάτων Μοντέλο CMY Τρία κύρια χρώματα Αντιστοιχεί στις χρωστικές ουσίες ενός εκτυπωτή Κάθε χρωστική ουσία απορροφά R, G ή B και αντανακλά τα υπόλοιπα C = 1 R M = 1 G Y = 1 B C 1 R M 1 G = Y 1 B Τρεις εικόνες Μια για κάθε κύριο χρώμα Προσθέτουμε μαύρο στο μοντέλο για καλύτερη εκτύπωση C+M+Y = ξεθωριασμένο μαύρο! 59

60 Μοντέλο HSI Ποιο κοντά στην ανθρώπινη αίσθηση Κατάλληλο για περιγραφή Κατανοητοί αλγόριθμοι Χαρακτηριστικά ενός χρώματος Απόχρωση (Hue) Μέτρο του κυρίαρχου μήκους κύματος Το χρώμα που διακρίνει ο παρατηρητής Κορεσμός (Saturation) Πόσο αμιγές είναι το χρώμα Χρώματα με άσπρο είναι λιγότερο κορεσμένα π.χ. Ροζ = Κόκκινο + Άσπρο Έντασης (intensity) Αντίστοιχο του αχρωματικού φωτός Τρίγωνο, εξάγωνο ή κυκλικό σύστημα αξόνων Hue γωνία Saturation μήκος Intensity τιμή z Κύρια χρώματα: κάθε 120 μοίρες Δευτερεύοντα χρώματα: 60 μοίρες από τα κύρια Μοντέλα Χρωμάτων 60

61 Μοντέλο HSI Μετατροπή RGB HSI θ if B G H = 360 θ if > 1 I = ( R + G + B ) 3 Μετατροπή HSI RGB RG Sector (0 o H<120 o ) Μοντέλα Χρωμάτων B G 0.5 [( R G) + ( R B) ] θ ( R G) ( R B)( G B) + 3 S = 1 [ min( R, G, B) ] R + G + B 1 = cos 2 1/2 B= I(1 S) Scos( H) R= I 1 + cos(60 o H ) G = 3 I ( R+ B) Sectors are different (see book) 61

62 Ψευδοχρώματα Ψευδοχρώματα (pseudo-colors) Αναδεικνύουν περιοχές Διακρίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες (αντί κλίμακας γκρίζου) Τεμαχισμός Έντασης (Intensity slicing) Χωρίζουμε την εικόνα σε επίπεδα Καθορίζω κάποιο χρώμα για κάθε επίπεδο Εικόνα με τιμές: [0, L-1] Επίπεδα: l 1, l 2, l 3,, l p Χωρίζουν την κλίμακα του γκρίζου σε διαστήματα: V 1, V 2, V 3,, V p+1 f( x, y) = c if f( x, y) V k c k : κάποιο χρώμα Αναδεικνύονται λεπτομέρειες Διακρίνονται επιπρόσθετες πληροφορίες Επικάλυψη (overlay) k 62

63 Ψευδοχρώματα Παραδείγματα 63

64 Βελτίωση Ποιότητας Εικόνων Σημειακή επεξεργασία (point processing) µε βάση µόνο τη χρωματική πυκνότητα μεμονωμένων στοιχείων εικόνας Χρήση κατάλληλων χωρικών φίλτρων Κυρίως για αποθορυβοποίηση) Εφαρμογή τεχνικών διαφόρισης για ενίσχυση λεπτομερειών Φίλτρα στο πεδίο της συχνότητας 64

65 Σημειακή επεξεργασία - Ιστόγραμμα Το ιστόγραμμα μιας εικόνας µε χρωματική πυκνότητα στο διάστημα [0,L-1] είναι µια διακριτή συνάρτηση p r (r k )=n k /n, όπου r k είναι η k- τάξης χρωματική πυκνότητα, n k είναι το πλήθος των εικονοστοιχείων σε αυτή τη χρωματική πυκνότητα, n είναι το συνολικό πλήθος εικονοστοιχείων και k=0,1,2,l-1. 4x4, 4bits/pixel image k H(k) H συνάρτηση p r (r k ) αποτελεί µια εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης της χρωματικής πυκνότητας µε τιμήr k. 65

66 Σημειακή επεξεργασία - Ιστόγραμμα Το γράφημα αυτής της συνάρτησης παρέχει γενικές πληροφορίες για τη μορφή της εικόνας, δυναμικό εύρος (σκοτεινή, φωτεινή) αντίθεση (υψηλής ή χαμηλής αντίθεσης). Η εμφάνιση της εικόνας είναι δυνατό να αλλάξει σημαντικά µε την εφαρμογή κατάλληλου μετασχηματισμού που μεταβάλλει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των χρωματικών πυκνοτήτων (ιστόγραμμα της εικόνας). 66

67 Σημειακή επεξεργασία - Ιστόγραμμα Εφαρμογή κατάλληλης συνάρτησης μετασχηματισμού στην αρχική εικόνα ώστε η λαμβανόμενη εικόνα να έχει ιστόγραμμα επιθυμητής μορφής, Εξίσωση ή γραμμικοποίηση ιστογράμματος ηπροκύπτουσα εικόνα έχει ιστόγραμμα με ομοιόμορφη πυκνότητα πιθανότητας (ενίσχυση αντίθεσης) Ορισμός επιθυμητής μορφής ιστογράμματος και εφαρμογή κατάλληλου μετασχηματισμού στην εικόνα με στόχο την απόδοση έμφασης σε συγκεκριμένες περιοχές χρωματικών πυκνοτήτων (πολλές φορές εξισορρόπηση ιστογράμματος) 67

68 Σημειακή επεξεργασία - Ιστόγραμμα Αρχική Εικόνα Εξισωμένη Εικόνα 68

69 Χωρικά Φίλτρα Χρήση κατάλληλων χωρικών μασκών (χωρικών φίλτρων) Φίλτρα εξομάλυνσης και αποθορυβοποίησης φίλτρο μέσης τιμής (γραμμικό) φίλτρο ενδιάμεσης τιμής (μη-γραμμικό) Φίλτρα ενίσχυσης λεπτομερειών φίλτρα διαφόρισης 69

70 Χωρικά Φίλτρα Φίλτρο Μέσης Τιμής Ητιμήχρωματικής πυκνότητας που αντιστοιχεί σε κάθε στοιχείο της νέας εικόνας προκύπτει ως ο μέσος όρος των τιμών της χρωματικής πυκνότητας των στοιχείων της αρχικής εικόνας σε µια περιοχή (παράθυρο) µε κέντροτο στοιχείο αυτό 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 70

71 Χωρικά Φίλτρα Φίλτρο Μέσης Τιμής Αντίστοιχο με Βαθυπερατό φίλτρο (εξομάλυνσης) Περιορισμός του θορύβου, αλλά και.. Περιορισμός υψίσυχνων συνιστωσών που αντιστοιχούν στις λεπτομέρειες (ακμές ) της εικόνας θόλωση ακμών Μάσκες εξομάλυνσης μεγαλύτερων διαστάσεων οδηγούν σε εντονότερη θόλωση των ακμών Original image size: 500x500 Average filtered images. Filter sizes: 3, 5, 9, 15 and 35 71

72 Χωρικά Φίλτρα Φίλτρο Ενδιάμεσης Τιμής Το φίλτρο αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε περιπτώσεις ύπαρξης έντονου υψίσυχνου θορύβου. Ηαρχικήτιμήενόςστοιχείου αντικαθίσταται από την ενδιάμεση τιμή των στοιχείων ενός παραθύρου που έχει κέντρο το σημείο αυτό. Για την εύρεση της ενδιάμεσης τιμής, για ένα σύνολο σημείων, πραγματοποιείται προηγουμένως ταξινόμηση των τιμών των στοιχείων του παραθύρου. Κρουστικός Θόρυβος Ενδιάμεση Τιμή = 2 Μέσος Όρος = 6 72

73 Φίλτρο Ενδιάμεσης Τιμής Χωρικά Φίλτρα Αρχική Εικόνα Ενθόρυβη Εικόνα (θορ. 20%) Φίλτρο median, 3x3 Φίλτρο μέσου όρου, 3x3 73

74 Χωρικά Φίλτρα Φίλτρα διαφόρισης Τα φίλτρα διαφόρισης έχουν ως στόχο την έμφαση σε λεπτομέρειες της εικόνας ή τη βελτίωση λεπτομερειών που έχουν θολωθεί είτε ακούσια ή σαν συνέπεια συγκεκριμένων μεθόδων συλλογής των δεδομένων. Ο πιο συνηθισμένος τύπος διαφόρισης σε εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας είναι το διάνυσμα της κλίσης f Gx x f( x, y) = G = y f y 2 2 1/2 x y x y f = G + G G + G 74

75 Φίλτρα διαφόρισης Χωρικά Φίλτρα Οι μερικές παράγωγοι ως Ζ 1 Ζ 2 Ζ 3 προς x, y, υπολογίζονται Ζ 4 Ζ 5 Ζ 6 προσεγγιστικά µε χρήση κατάλληλων τελεστών Ζ 7 Ζ 8 Ζ 9 Roberts Prewitt Sobel 75

76 Χωρικά Φίλτρα Φίλτρα διαφόρισης Ανίχνευση ακμών Μέθοδοι που βασίζονται στην τιμή των παραγώγων Βασίζονται στην παρατήρηση ότι στην περιοχή των ορίων των αντικειμένων, το πλάτος των παραγώγων της έντασης των χρωματικών πυκνοτήτων έχει πολύ Το σύνολο των στοιχείων στα οποία το πλάτος της παραγώγου έχει σημαντική τιμή, αναπαριστούν το σύνολο των στοιχείων του ζητούμενου περιγράμματος. 76

77 Φίλτρα διαφόρισης Χωρικά Φίλτρα Αρχική Εικόνα Διαφορικός Τελεστής με ανιχνευτή Sobel Διαφορικός Τελεστής με ανιχνευτή Sobel, με κατώφλι 77

78 Φίλτρα Στο Πεδίο της Συχνότητας Δισδιάστατος Μετασχηματισμός Fourier M 1N 1 1 Fuv (, ) = f( xye, ) MN x= 0 y= 0 M 1N 1 1 f( x, y) = F( u, v) e MN x= 0 y= 0 j2 π ( ux / M + vy / N ) j2 π ( ux/ M+ vy/ N) Γιατί στο πεδίο συχνότητας; FFT γρήγορος αλγόριθμος, πιο γρήγορος από συνέλιξη (convolution) Φίλτρα με ορισμένο πλάτος σε συχνότητα είναι άπειρα στο πεδίο χώρου (όπως και χρόνου) -Fy 0 +Fy -Fx 0 +Fx 78

79 Φίλτρα Στο Πεδίο της Συχνότητας Βασική διαδικασία FFT της εικόνας Μετατόπιση στο κέντρο αν αυτό χρειάζεται Πολλαπλασιασμός με ένα φίλτρο FFT-1 Η καινούργια εικόνα είναι το πραγματικό (real) μέρος του αποτελέσματος 1 { { { }}} gxy (, ) = Re I Huv (, ) I f( xy, ) χαμηλοπερατό φίλτρο υψιπερατό φίλτρο 79

80 Φίλτρα Στο Πεδίο της Συχνότητας Χαμηλοπερατό Φίλτρο Butterworth D = 5, 15, 30, 80, 230 Ν = 1, 2, 5, 20 80

81 Φίλτρα Στο Πεδίο της Συχνότητας Υψιπερατό Φίλτρο Butterworth 1 Huv (, ) = 1 + / (, ) 0 [ D D u v ] 2 Duv (, ) = D Huv (, ) = n D = 5, 15, 30, 80,

82 Κατάτμηση και Διαχωρισμός Δεδομένων Εξαγωγή πληροφορίας από εικόνα Ανάλυση εικόνας Πρώτο βήμα: Τμηματοποίηση εικόνας (διαχωρισμός εικόνας στα συστατικά της μέρη ή αντικείμενα) Κατάτμηση Κατωφλίωση Διαχωρισμός Περιοχών Ενεργά περιγράμματα. Τμηματοποίηση με χρήση τεχνικών ταξινόμησης. 82

83 Κατωφλίωση Η κατωφλίωση είναι μία απλή, αποτελεσματική τεχνική τμηματοποίησης Συνήθως αναφερόμαστε σε αυτή ως κατωφλίωση εντάσεων Ταξινόμηση εικονοστοιχείων ή στοιχείων όγκου σε δύο κατηγορίες Δημιουργία δυαδικής εικόνας Σταθερή και προσαρμοστική κατωφλίωση Έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές για αυτόματη εύρεση κατωφλίου. Καμία όμως δεν είναι απολύτως αποτελεσματική Αρχική Εικόνα Ιστόγραμμα της αρχικής εικόνας Δυαδική εικόνα μετά από κατωφλίωση (κατώφλι=100) 83

84 Κατωφλίωση Βασική διαδικασία της κατωφλίωσης είναι η ανάλυση του ιστογράμματος Διαφορετικά συστατικά της εικόνας συνήθως δημιουργούν όρη στο ιστόγραμμα Συνήθως παρατηρείται το φαινόμενο της επικάλυψης Σταθερό ή γενικό κατώφλι Η τιμή του κατωφλίου διατηρείται σταθερή σε όλο το εύρος της εικόνας Μία παραλλαγή της μεθόδου αποτελεί η χρήση πολλαπλών κατωφλίων Αρχική Εικόνα Δυαδική εικόνα μετά από κατωφλίωση (κατώφλι=100) Ιστόγραμμα της αρχικής εικόνας 84

85 Η επιτυχία της κατωφλίωσης εξαρτάται άμεσα από την επιλογή κατάλληλου κατωφλίου Κατωφλίωση 85

86 Κατωφλίωση Διπλό Κατώφλι 86

87 Αναπροσαρμοστική (adaptive) κατωφλίωση Π.χ. ανομοιόμορφος φωτισμός Διαχωρισμός της εικόνας έτσι ώστε ο φωτισμός να είναι τοπικά ομοιόμορφος Κατωφλίωση Τμήματα με μεγάλη σ επαναληπτική κατωφλίωση για κάθε τμήμα, με Το την ενδιάμεση τιμή Τμήματα με μικρή σ κατωφλίωση όλων μαζί σαν μια σύνθετη εικόνα με επαναληπτική κατωφλίωση Μικρότερα κομμάτια καλύτερα αποτελέσματα Κατωφλίωση 87

88 Ανάπτυξη περιοχών (region growing) H εικόνα διαιρείται σε πολλές μικρές περιοχές Ταξινομούνται στην ίδια περιοχή όσα γειτονικά σημεία έχουν την ίδια ή πολύ κοντινή τιμή χρωματικών πυκνοτήτων. Οι περιοχές που αντιστοιχούν σε μεγάλες μεταβολές διατηρούνται αμετάβλητες, ενώ αυτές που αντιστοιχούν σε μικρότερες ενώνονται σε μεγαλύτερες περιοχές (merging). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι την εξάλειψη ασθενών μεταβολών ανάμεσα στις περιοχές, µε βάση κάποιο προκαθορισμένο κατώφλι. Αρχική εικόνα 88

89 Ανάπτυξη περιοχών (region growing) Εκκίνηση από καθορισμένο αρχικό σημείο. Επιλέγεται ένα αρχικό σημείο από το οποίο αρχίζει η ανάπτυξη της περιοχής καθώς και ένα κατώφλι ομοιότητας που καθορίζει τη μέγιστη επιτρεπόμενη χρωματική διαφορά μεταξύ των σημείων που ανήκουν στην περιοχή. Ο αλγόριθμος εξετάζει τα γειτονικά σημεία του αρχικού και αν πληρούν το κριτήριο ομοιότητας εισάγονται στην περιοχή ενδιαφέροντος. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να μην μπορεί να βρεθεί άλλο σημείο που να πληροί το κριτήριο ομοιότητας. Αρχική εικόνα Αποτέλεσμα από την εφαρμογή του αλγορίθμου ανάπτυξης περιοχών στο ήπαρ Διαφορά των δύο εικόνων, όπου έχει απομονωθεί το ήπαρ 89

90 Ενεργά Περιγράμματα Έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας μιας αρχικής εκτίμησης του περιγράμματος ενός αντικειμένου. Το αρχικό περίγραμμα παραμορφώνεται με κατάλληλο αλγοριθμικό τρόπο ώστε να προσεγγίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις πραγματικές ακμές του αντικειμένου. Ητελικήμορφήτου περιγράμματος επιτυγχάνεται ελαχιστοποιώντας κάποια συνάρτηση ενέργειας. 90

91 Τμηματοποίηση με Χρήση Τεχνικών Ταξινόμησης Τεχνικές ομαδοποίησης µε βάση τις χρωματικές πυκνότητες: Π.χ. Αλγόριθμος Κ-Μέσων (ΚΜ) Είσοδος αλγορίθμου: αρχική εικόνα f(x,y), πλήθος περιοχών, N Ο αλγόριθμος κατατάσσει και ανακατατάσσει τα εικονοστοιχεία σε περιοχές, νε βάση κάποιον μέσο, μέχρις ότου δεν υπάρχει ανακατανομή μετά από διαδοχικές επαναλήψεις Αρχική εικόνα 3 Περιοχές 12 Περιοχές 91

92 Βιβλιογραφία The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing, a complete book online. (http://www.dspguide.com/) Oppenheim, Willsky, Nawab, Signals and Systems (2nd Edition). Pearson Education, ISBN: Oppenheim, Schafer, Buck. Discrete-Time Signal Processing. Prentice Hall, ISBN: Proakis, Manolakis. Digital Signal Processing: Principles, Algorithms and Applications (3rd Edition). Pearson Education, ISBN: Hayes, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Σειρά Schaum). Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: Gonzalez, Woods. Digital Image Processing, 2nd Edition. Prentice Hall, ISBN: Lim. Two-Dimensional Signal and Image Processing. Prentice Hall, ISBN: Russ. The Image Processing Handbook, Fourth Edition. CRC Press, ISBN: X 92

Μέθοδοι Τμηματοποίησης Ψηφιακής Εικόνας με Εφαρμογή στην Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων

Μέθοδοι Τμηματοποίησης Ψηφιακής Εικόνας με Εφαρμογή στην Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων Μέθοδοι Τμηματοποίησης Ψηφιακής Εικόνας με Εφαρμογή στην Ανάλυση Βιοϊατρικών Εικόνων Μαρία Δ. Πελώνη Μαρία Α. Τσεμεντζή Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Διαχείριση Πληροφοριών Επιβλέπων: Δρ. Γκούμας Στέφανος Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες εφαρμογές των μαθηματικών στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με χρήση της Matlab

Προηγμένες εφαρμογές των μαθηματικών στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με χρήση της Matlab ATEI Κρήτης Παράρτημα Χανίων τμ. Ηλεκτρονικής Προηγμένες εφαρμογές των μαθηματικών στην ψηφιακή επεξεργασία σήματος με χρήση της Matlab Iterative Shadowgraphic Method (ISM) Παναγιώτης Αργυρέας 5/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων DICOM με τη χρήση Matlab

Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων DICOM με τη χρήση Matlab ΑΣΚΗΣΗ 8 Ανάλυση και επεξεργασία εικόνων DICOM με τη χρήση Matlab 1. Περιγραφή του προτύπου DICOM Η ψηφιακή επεξεργασία ιατρικής εικόνας ξεκίνησε παράλληλα με την ανάπτυξη ενός προτύπου για τη μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές επεξεργασίας για βελτιστοποίηση υπερηχογραφικών εικόνων και εξαγωγή χαρακτηριστικών, με χρήση του Matlab.»

«Τεχνικές επεξεργασίας για βελτιστοποίηση υπερηχογραφικών εικόνων και εξαγωγή χαρακτηριστικών, με χρήση του Matlab.» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης Συστήματα Υπολογιστών «Τεχνικές επεξεργασίας για βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας Ανάπτυξη Λογισμικού Αναγνώρισης Προσώπου

Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας Ανάπτυξη Λογισμικού Αναγνώρισης Προσώπου Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Των Κολλήγα Χρυσούλα Α.Ε.Μ. 173 & Κακαγιάννη Μαρία Α.Ε.Μ. 252 Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό πομποδέκτη με χρήση διαμόρφωσης 16-QAM. TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα Μελέτη και προσομοίωση ψηφιακών φίλτρων για δορυφορικό τηλεπικοινωνιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης

Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Πτυχιακή Εργασία τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Και Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Αριθμός Μητρώου Κατεύθυνση Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Χειρονομιών-actions σε συνθήκες έντονου ανομοιόμορφου φωτισμού

Αναγνώριση Χειρονομιών-actions σε συνθήκες έντονου ανομοιόμορφου φωτισμού Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας Δ.Π.Μ.Σ.-Η.Ε.Π. Ειδική Επιστημονική Εργασία Αναγνώριση Χειρονομιών-actions σε συνθήκες έντονου ανομοιόμορφου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 007 Τεχνολογία Πληροφορίας Διάλεξη 7. Οπτική Πληροφορία. Μέρος Β

ΗΜΥ 007 Τεχνολογία Πληροφορίας Διάλεξη 7. Οπτική Πληροφορία. Μέρος Β ΗΜΥ 007 Τεχνολογία Πληροφορίας Διάλεξη 7 Οπτική Πληροφορία Μέρος Β TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Περίληψη Θέματα για σήμερα Επανάληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση αντίθεσης ιατρικών εικόνων ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση αντίθεσης ιατρικών εικόνων ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανάλυση και Επεξεργασία Εικόνων:Τεχνικές για την βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αναγνώριση και παρακολούθηση αντικειµένων µε εξαγωγή χαρακτηριστικών σχήµατος σε περιβάλλον κίνησης ϱοµπότ

Οπτική αναγνώριση και παρακολούθηση αντικειµένων µε εξαγωγή χαρακτηριστικών σχήµατος σε περιβάλλον κίνησης ϱοµπότ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιπλωµατική Εργασία Οπτική αναγνώριση και παρακολούθηση αντικειµένων µε εξαγωγή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 4.1 Φυσιολογικά Χαρακτηριστικά της Ανθρώπινης Όρασης. 4.2 Η αίσθηση του βάθους

4. ΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ. 4.1 Φυσιολογικά Χαρακτηριστικά της Ανθρώπινης Όρασης. 4.2 Η αίσθηση του βάθους 4. ΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ 4. Φυσιολογικά Χαρακτηριστικά της Ανθρώπινης Όρασης Σε αντίθεση µε το αυτί, το ανθρώπινο µάτι δεν έχει σηµαντική διακριτική ικανότητα. Τρια παραδείγµατα µπορούν να µας βοηθήσουν να κατανοήσουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ» Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ» Φοιτήτρια: Αναστασία Πεντάρη ΑΜ: 2005030009 Επιτροπή: Ζερβάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση

Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο στη διδασκαλία από απόσταση, και ορισµός του βίντεο κατ απαίτηση Μετάδοση αρχείων εικόνας και ήχου µέσω δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών για διδασκαλία από απόσταση, και οργάνωση του υλικού σε βάση δεδοµένων Ριζάκος Κωνσταντίνος Περιεχόµενα Εισαγωγή: Εφαρµογή του βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΙΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΡΥΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΘΟΡΥΒΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε ΑΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε Ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων για το μάθημα Κώδικες και Θεωρία Πληροφορίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μπαμπάνη Ελένη Επιβλέπων : κ. Χαϊκάλης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση

Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Μετάδοση Πολυμεσικών Υπηρεσιών Ψηφιακή Τηλεόραση 4 η Παρουσίαση : Επεξεργασία Εικόνας Διδάσκων: Γιάννης Ντόκας Εισαγωγή στις Έννοιες των Εικόνων Στο χώρο των πολυμέσων χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Εικόνων από Ασύρματη Ενδοσκόπηση

Επεξεργασία Εικόνων από Ασύρματη Ενδοσκόπηση ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Επεξεργασία Εικόνων από Ασύρματη Ενδοσκόπηση Σπουδαστές: Γεωργία Βεκοπούλου (1508) Μαρία Παπαδοπούλου (1606) Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Αναστάσιος Ι. Μπαλουκτσής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς προϊόντων με χρήση όρασης μηχανής

Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων σε γραμμή μεταφοράς προϊόντων με χρήση όρασης μηχανής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Διπλωματική Εργασία της Λοΐζου Κωνσταντίνας Σχεδιασμός και κατασκευή εφαρμογής ταξινόμησης αντικειμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΒΛΕΦΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (BLINK DETECTION) Πτυχιακή εργασία

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΒΛΕΦΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (BLINK DETECTION) Πτυχιακή εργασία Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Λ Η Ρ ΟΦ Ο Ρ Ι Κ ΗΣ Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2

Ψηφιακά Φίλτρα. Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 20/5/2005 2 Ψηφιακά Φίλτρα Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα 20/5/2005 1 Αναλογικά και ψηφιακά φίλτρα Στην επεξεργασία σήματος, η λειτουργία ενός φίλτρου είναι να απομακρύνει τα ανεπιθύμητα μέρη ενός σήματος, όπως ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ: Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία «Εντοπισμός Ανθρώπων σε Video: Βασικές Έννοιες, Μέθοδοι και Προοπτικές» Γαλάνης Δημήτρης, Α.Μ: ΜΠΣΠ/09014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΑΜ: Τ-2540) Επιβλέπων: ΧΑΪΚΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα