Οδηγίες λειτουργίας. Τερµατικά χειρισµού DOP11A. Έκδοση 03/2004 A6.J / EL

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας. Τερµατικά χειρισµού DOP11A. Έκδοση 03/2004 A6.J75 1122 7303 / EL"

Transcript

1 Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Κινητήριοι µηχανισµοί \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Τερµατικά χειρισµού DOP11A A6.J75 Έκδοση 03/ / EL Οδηγίες λειτουργίας

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Οδηγίες ασφαλείας Στοιχεία συσκευών, συναρµολόγηση και υλικό Εισαγωγή Ονοµασία τύπου, πινακίδες αναγνώρισης και περιεχόµενα στη συσκευασία Σχέδιο της συσκευής DOP11A Σχέδιο της συσκευής DOP11A Σχέδιο της συσκευής DOP11A Σχέδιο της συσκευής DOP11A Σχέδιο της συσκευής DOP11A Πρόσθετα εξαρτήµατα και δυνατότητες Εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης βασικής συσκευής Εγκατάσταση σύµφωνα µε το UL Σύνδεση της βασικής συσκευής, τύποι DOP11A-10 έως DOP11A Σύνδεση σε έναν προσωπικό υπολογιστή Σύνδεση RS-485 (µόνο οι τύποι DOP11A-10 και DOP11A-30) Σύνδεση RS-422 µέσω UWS11A Πρόσθετη δυνατότητα σύνδεσης PFE11A Ethernet Πρόσθετη δυνατότητα σύνδεσης PFP11A Profibus DP Σύνδεση σε ένα Siemens S7 µέσω MPI και PCM11A Έναρξη λειτουργίας Πρώτη ενεργοποίηση Λειτουργίες τερµατικού Λειτουργία και σέρβις Μεταφορά προγράµµατος µε υπολογιστή και HMI-Builder ηµιουργία προγράµµατος Ένδειξη κατά την έναρξη της συσκευής Μηνύµατα βλαβών Σέρβις ηλεκτρονικών της SEW Τεχνικά δεδοµένα και φύλλα διαστάσεων Γενικά τεχνικά στοιχεία Αντιστοίχιση βύσµατος DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A Παράρτηµα Πληκτρολόγιο Οδηγίες λειτουργίας Τερµατικά χειρισµού DOP11A 3

4 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Οδηγίες Λειτουργίας 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας Να ακολουθείτε πάντα τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαµβάνονται στο εγχειρίδιο! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας Πιθανά αποτελέσµατα: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός. Άµεσος κίνδυνος Πιθανά αποτελέσµατα: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός. Επικίνδυνη κατάσταση Πιθανά αποτελέσµατα: Μικροτραυµατισµοί. Επικίνδυνη κατάσταση Πιθανά αποτελέσµατα: Ζηµιά στον εξοπλισµό ή στο περιβάλλον λειτουργίας του. Συµβουλές για τις εφαρµογές και χρήσιµες πληροφορίες. Η τήρηση των οδηγιών αποτελεί προϋπόθεση για: τη λειτουργία χωρίς διακοπές την εκπλήρωση των αξιώσεων για παροχή εγγύησης. Για αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε µε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες! Το εγχειρίδιο λειτουργία περιλαµβάνει σηµαντικές οδηγίες για τη συντήρηση. Για αυτό, αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά στη συσκευή. Επισηµάνσεις για την ορολογία Τα τερµατικά χειρισµού της σειράς DOP11A (Drive Operator Panel), µέσω διαφορετικών διόδων επικοινωνίας µπορούν να επικοινωνούν ταυτόχρονα µε τους µετατροπείς συχνότητας SEW και µε επιλεγµένα προγραµµατιζόµενα συστήµατα ελέγχου (PLC). Σε αυτό το εγχειρίδιο για απλούστερη διατύπωση και οι δύο τύποι συσκευών (PLC και µετατροπείς) χαρακτηρίζονται σαν ελεγκτές. 4 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

5 Σηµαντικές επισηµάνσεις 1 Προβλεπόµενη χρήση Τα τερµατικά της σειράς DOP11A είναι συσκευές για το χειρισµό και τη διάγνωση βιοµηχανικών και επαγγελµατικών εγκαταστάσεων. Η έναρξη της λειτουργίας απαγορεύεται µέχρι που να διαπιστωθεί πως το µηχάνηµα τηρεί την οδηγία 89/336/EΟΚ περί ΗΜΣ και µέχρι που να πιστοποιηθεί η συµµόρφωση της τελικής εγκατάστασης προς την οδηγία 89/392/ΕΟΚ περί µηχανών (προσέξτε το πρότυπο EN 60204). Περιβάλλον χρήσης Αν δεν προβλέπεται ρητά, ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις, απαγορεύεται: Η χρήση σε περιοχές που απαγορεύονται οι εκρήξεις. Η χρήση σε περιβάλλον µε επικίνδυνα λάδια, οξέα, αέρια, ατµούς, σκόνες, ακτινοβολίες κλπ. Στο παράρτηµα θα βρείτε ένα πίνακα µε τα εγκεκριµένα υλικά. Η χρήση σε κινητές εφαρµογές, στις οποίες εκδηλώνονται µηχανικές καταπονήσεις από ταλαντώσεις και κτυπήµατα, που ξεπερνούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN Λειτουργίες ασφαλείας Τα τερµατικά της σειράς DOP11A χωρίς συστήµατα ασφαλείας ανώτερης κλίµακας δεν επιτρέπεται να αναλαµβάνουν λειτουργίες ασφαλείας. Για να εξασφαλίσετε την προστασία των µηχανηµάτων και των ατόµων χρησιµοποιήστε συστήµατα ασφαλείας µεγαλύτερης κλίµακας. Αποσυναρ- µολόγηση και απόσυρση αποβλήτων Η µερική ή ολική ανακύκλωση των τερµατικών συσκευών πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισµούς. Λάβετε υπόψη, πως τα παρακάτω εξαρτήµατα περιέχουν υλικά και ουσίες, που µπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την υγεία και για το περιβάλλον: Μπαταρίες λιθίου, ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές και οθόνες. Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 5

6 2 Οδηγίες ασφαλείας 2 Οδηγίες ασφαλείας Γενικές επισηµάνσεις Μελετήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας. Κατά την παραλαβή εξετάστε τη συσκευασία για τυχόν ζηµιές από τη µεταφορά. Αν ανακαλύψετε ζηµιές, ενηµερώστε άµεσα την υπεύθυνη µεταφορική εταιρεία. Το τερµατικό πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ περί ΗΜΣ σύµφωνα µε το άρθρο 4. Μη χρησιµοποιείτε το τερµατικό σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η εταιρεία SEW-EURODRIVE δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τροποποιηµένο, αλλαγµένο ή ανασκευασµένο εξοπλισµό. Επιτρέπεται να χρησιµοποιείτε ανταλλακτικά και πρόσθετα εξαρτήµατα, που κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της εταιρείας SEW-EURODRIVE. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης και χειρισµού προτού κάνετε την τοποθέτηση της συσκευής, τη θέσετε σε λειτουργία ή κάνετε τυχόν επισκευές. Από τις εγκοπές και τις σχισµές του τερµατικού δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να διεισδύσουν µέσα υγρά. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή να καταστήσει τον εξοπλισµό ηλεκτρικά αγώγιµο. Ο χειρισµός του τερµατικού επιτρέπεται να γίνεται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας Το τερµατικό έχει σχεδιαστεί για σταθερή εγκατάσταση. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης τοποθετήστε το τερµατικό πάνω σε µια σταθερή επιφάνεια. Αν το τερµατικό πέσει κάτω, µπορεί να προκληθούν ζηµιές. Κάντε την εγκατάσταση σύµφωνα µε τις αντίστοιχες οδηγίες. Γειώστε τη συσκευή σύµφωνα µε τις συνηµµένες οδηγίες εγκατάστασης. Η εγκατάσταση του τερµατικού επιτρέπεται να γίνεται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Τα καλώδια υψηλής τάσης, σηµάτων και τροφοδοσίας πρέπει να περνιούνται ξεχωριστά. Προτού συνδέσετε το τερµατικό στην ηλεκτρική παροχή, θα πρέπει να βεβαιωθείτε πως η τάση και η πολικότητα της πηγής ρεύµατος είναι σωστές. Τα ανοίγµατα στο περίβληµα προορίζονται για την κυκλοφορία του αέρα και δεν επιτρέπεται να καλύπτονται. Μην τοποθετείτε το τερµατικό σε σηµεία όπου υπάρχουν δυνατά µαγνητικά πεδία. Το τερµατικό δεν επιτρέπεται να τοποθετείται ούτε να λειτουργεί όντας κάτω από άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Ο υπόλοιπος εξοπλισµός πρέπει να ανταποκρίνεται στο σκοπό χρήσης. Σε µερικούς συγκεκριµένους τύπους τερµατικών η οθόνη είναι καλυµµένη µε µια λεπτή διαφάνεια ώστε να προστατεύεται από γδαρσίµατα. Μετά την εγκατάσταση θα πρέπει να αφαιρέσετε προσεκτικά αυτή τη λεπτή διαφάνεια, ώστε να αποφευχθούν οι ζηµιές στο τερµατικό από τον στατικό ηλεκτρισµό. 6 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

7 Οδηγίες ασφαλείας 2 Τα µέτρα προστασίας και τα συστήµατα ασφαλείας πρέπει να ανταποκρίνονται στους ισχύοντες κανονισµούς (π.χ. EN ή EN 50178). Απαραίτητα µέτρα προστασίας: Γείωση της συσκευής Απαραίτητα συστήµατα προστασίας: Συστήµατα προστασίας από υπερβολικό ρεύµα Επισηµάνσεις σχετικά µε τη λειτουργία Το τερµατικό πρέπει να διατηρείται πάντοτε καθαρό. Η λειτουργία διακοπής έκτακτης ανάγκης και άλλες λειτουργίες ασφαλείας δεν επιτρέπεται να ελέγχονται από το τερµατικό. Τα πλήκτρα, η οθόνη κλπ. δεν επιτρέπεται να έρχονται σε επαφή µε αιχµηρά αντικείµενα. Λάβετε υπόψη πως ακόµη και όταν ο φωτισµός της οθόνης δε λειτουργεί, το τερµατικό µπορεί να λειτουργεί και να καταγράφει τις καταχωρήσεις που γίνονται µε το πληκτρολόγιο ή από την οθόνη αφής. Σέρβις και συντήρηση Οι απαιτήσεις για κάλυψη λόγω εγγύησης ρυθµίζονται µε συµβόλαιο. Ο καθαρισµός της οθόνης και της µπροστινής πλευράς του τερµατικού γίνεται µε ένα απαλό καθαριστικό µέσο και µε ένα µαλακό πανί. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται µόνο από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 7

8 Στοιχεία συσκευών, συναρµολόγηση και υλικό 3 Εισαγωγή 3 Στοιχεία συσκευών, συναρµολόγηση και υλικό 3.1 Εισαγωγή Οι απαιτήσεις στο σύγχρονο βιοµηχανικό χώρο παραγωγής αυξάνουν διαρκώς. Ταυτόχρονα αυξάνουν οι ευθύνες καθώς και το εύρος δραστηριοτήτων του προσωπικού που εργάζεται στα µηχανήµατα. Ο χρήστης πρέπει µε ένα εύκολο και γρήγορο τρόπο να έχει πρόσβαση στην κατάσταση του µηχανήµατος και να είναι σε θέση να κάνει ρυθµίσεις άµεσα και ευέλικτα. Η λειτουργικότητα των συστηµάτων ελέγχου διευρύνεται και βελτιώνεται συνεχώς. Αυτό καθιστά δυνατό τον αποτελεσµατικό έλεγχο σύνθετων διαδικασιών. Τα τερµατικά χειρισµού εγγυούνται τον εποπτικό έλεγχο και την ασφάλεια κατά την επικοινωνία µεταξύ ανθρώπου και µηχανής ακόµη και σε ιδιαίτερα σύνθετες διαδικασίες παραγωγής. Κατασκευάζονται τερµατικά χειρισµού µε οθόνη γραφικών, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις για ένα συνδετικό κρίκο ανθρώπου-µηχανής µε σκοπό την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας στους διάφορους τοµείς εφαρµογών. Εδώ το τερµατικό απλοποιεί την εργασία του προσωπικού µε συγκεκριµένες προσαρµογές στα εκάστοτε δεδοµένα. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ο χρήστης µπορεί να εξακολουθήσει να χρησιµοποιεί τους όρους και τους ορισµούς µε τους οποίους είναι εξοικειωµένος. Σε ένα τερµατικό ένα πρόγραµµα διαµορφώνεται σαν ένα διάγραµµα µενού ή σαν µια αλληλουχία. Ένα διάγραµµα µενού περιλαµβάνει ένα κύριο µενού (π.χ. µε µια συνοπτική παρουσίαση) καθώς και µια σειρά από υποµενού µε αναλυτικά στοιχεία για τον εκάστοτε τοµέα. Κατά κανόνα, ο χειριστής επιλέγει το κατάλληλο µενού προς εµφάνιση. Τα µενού που χρησιµοποιούνται στα τερµατικά χειρισµού χαρακτηρίζονται σαν µπλοκ. Êýñéï ìåíïý ÓõíôáãÞ ÊáôÜóôáóç ìïôýñ Èåñìïêñáóßá ÊáôÜóôáóç ìåôáôñïðýá 53717AEL 8 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

9 Στοιχεία συσκευών, συναρµολόγηση και υλικό Εισαγωγή 3 Ένα κύριο µενού αποτελεί το σηµείο εκκίνησης για µια αλληλουχία. Εκεί ο χειριστής επιλέγει µία αλληλουχία, όπου τα µπλοκ παρουσιάζονται µε µια προκαθορισµένη σειρά. Κατά κανόνα ο έλεγχος της παρουσίασης των µπλοκ γίνεται µέσω του προγράµµατος στον ελεγκτή. Êýñéï ìåíïý ÂÞìá 1 Ñõèìßóåéò ÂÞìá 2 ÂÞìá 3 ÂÞìá 4 ÔÝëïò ðñïãñüììáôïò 53719AEL Οι λειτουργίες του τερµατικού επιτρέπουν τη σχηµατική παρουσίαση της παραγωγικής διαδικασίας µε συνοδευτικό κείµενο. Ακόµη διατίθενται και άλλες λειτουργίες: ιαχείριση συναγερµών, εκτύπωση, τάσεις, διαχείριση συνταγών, χρονοέλεγχος κλπ. Οι λειτουργίες δεν είναι µόνο απλές κατά το χειρισµό, αλλά και προσφέρουν οικονοµικά πλεονεκτήµατα απέναντι στις κλασικές λύσεις µε διακόπτες, λυχνίες ελέγχου, χρονορελέ, µετρητές και χρονοδιακόπτες. Το τερµατικό περιλαµβάνει εξάλλου λειτουργίες, που καθιστούν δυνατή την καλύτερη χρήση των ηλεκτρονικών του κινητήριου µηχανισµού. Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 9

10 Στοιχεία συσκευών, συναρµολόγηση και υλικό 3 Εισαγωγή Προγραµµατισµός Τα τερµατικά χειρισµού προγραµµατίζονται µέσω ενός προσωπικού υπολογιστή µε το λογισµικό HMI-Builder AXX Το τερµατικό χειρισµού διακρίνεται κατά κύριο λόγο από τον αντικειµενοστραφή τρόπο εργασίας (object oriented). Σε αυτόν τον τρόπο, ο προγραµµατισµός βασίζεται σε ένα αντικείµενο, στο οποίο αντιστοιχίζεται µια λειτουργία. Σύµφωνα µε αυτήν την αρχή ορίζονται όλα τα ήδη σηµάτων. Το προγραµµατισµένο πρόγραµµα αποθηκεύεται στη µνήµη του τερµατικού. ιασύνδεση του τερµατικού στους µετατροπείς συχνότητας SEW Η διασύνδεση ενός τερµατικού σε έναν ελεγκτή συνεπάγεται πολλά πλεονεκτήµατα: Ο χρήστης δεν χρειάζεται να κάνει καµία αλλαγή στον υπάρχοντα ελεγκτή. Το τερµατικό δεν δεσµεύει ούτε εισόδους ούτε εξόδους του ελεγκτή. Βελτιώνεται η διαφάνεια των λειτουργιών του ελεγκτή π.χ. ο χρονοέλεγχος και η διαχείριση συναγερµών. 10 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

11 Στοιχεία συσκευών, συναρµολόγηση και υλικό Εισαγωγή 3 Ένδειξη κατάστασης και σύστηµα ελέγχου Ο χειριστής είναι ήδη εξοικειωµένος µε ενδεικτικές λυχνίες καθώς και µε αναλογικές και ψηφιακές ενδείξεις κατάστασης, επειδή αυτές χρησιµοποιούνται ευρέως σε διάφορες εφαρµογές. Αυτό ισχύει επίσης για τα όργανα χειρισµού όπως πλήκτρα, στρεφόµενα κουµπιά και διακόπτες επιλογής. Η αντικατάσταση αυτών των οργάνων από ένα και µοναδικό τερµατικό καθιστά δυνατή την ενοποίηση όλων των ενδείξεων κατάστασης και των οργάνων χειρισµού. Ο χειριστής µπορεί πλέον µε εύκολο τρόπο να εµφανίζει στοιχεία του συστήµατος και να επιδρά σε αυτά. Επίσης είναι σε θέση να παρουσιάσει µια επισκόπηση όλων των σηµάτων, που αφορούν κάποιο συγκεκριµένο αντικείµενο, π.χ. µια αντλία ή έναν ηλεκτροκινητήρα. Αυτή η δυνατότητα απλοποιεί παραπέρα την εργασία. Αυτό καθίσταται δυνατό διότι η συνολική ανταλλαγή πληροφοριών στο τερµατικό γίνεται µε τα λεγόµενα µπλοκ. Αυτά µπορεί να είναι µπλοκ κειµένου, που περιέχουν αποκλειστικά πληροφορίες σε µορφή κειµένου. Τα µπλοκ γραφικών από την άλλη περιέχουν σχηµατικές παραστάσεις. Τα τερµατικά χειρισµού είναι εξοπλισµένα µε λειτουργικά πλήκτρα για την άµεση ενεργοποίηση λειτουργιών. Εδώ σε κάθε λειτουργικό πλήκτρο αντιστοιχεί κάποια συγκεκριµένη εντολή. Με βάση αυτή την αντιστοιχία µπορεί να γίνεται ο χειρισµός και ο έλεγχος. Κατά τη χρήση πολλών µπλοκ, ο χειριστής µπορεί να κινείται ανάµεσα στα διάφορα µπλοκ µε εντολές µεταπήδησης. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται ένα διάγραµµα µενού και έτσι µια δοµηµένη εφαρµογή. Τοποθέτηση του τερµατικού χειρισµού Για να µπορεί να γίνει η µέγιστη δυνατή εκµετάλλευση των λειτουργιών του τερµατικού, θα πρέπει να τοποθετηθεί κοντά στη θέση εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο ο χειριστής παίρνει συνεχώς τις αναγκαίες πληροφορίες και µπορεί να εργαστεί αποτελεσµατικά. Το τερµατικό πρέπει να τοποθετηθεί στο σωστό ύψος εργασίας, ώστε ο χειριστής να µπορεί να το παρακολουθεί και να το χειρίζεται ανενόχλητος. Οι συνθήκες ορατότητας της οθόνης εξαρτώνται από την απόσταση, το ύψος, τη γωνία, την πρόσπτωση του φωτός και την επιλογή των χρωµάτων. Η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η συντήρηση µπορούν να γίνονται από απόσταση, π.χ. από ένα άλλο σηµείο στο κτίριο ή από ένα άλλο µέρος. Η επικοινωνία σε αυτήν την περίπτωση µπορεί να γίνει για παράδειγµα µέσω δικτύου LAN (Local Area Network), µέσω του ίντερνετ ή µέσω µόντεµ. Σε γραµµές παραγωγής µεγάλου µήκους µε πολλές θέσεις εργασίας µπορούν να συνδεθούν πολλά τερµατικά µε έναν ή περισσότερους ελεγκτές σε µορφή δικτύου AXX Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 11

12 Στοιχεία συσκευών, συναρµολόγηση και υλικό 3 Εισαγωγή Ολοκληρωµένες λύσεις Οι εξωτερικές συσκευές όπως συσκευές ανάγνωσης κωδικών, διατάξεις ζυγίσµατος, µόντεµ κλπ. µπορούν να συνδεθούν µε τον ελεγκτή µέσω του τερµατικού. Για τη σύνδεση µιας συσκευής χρειάζεται συγκεκριµένα µια διεπαφή τύπου RS-232 και ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας τύπου ASCII. Τα εισερχόµενα δεδοµένα στο τερµατικό αποθηκεύονται σε καταχωρητές. Επίσης δυνατή είναι και η σύνδεση µιας µονάδας που λειτουργεί παράλληλα. Αυτή µπορεί να είναι ένα δεύτερο τερµατικό ή ένα προσωπικός υπολογιστής µε λογισµικό MOVITOOLS για τον προγραµµατισµό των µετατροπέων συχνότητας. Ταυτόχρονα µέσω του τερµατικού είναι δυνατό να γίνει ο προγραµµατισµός του ελεγκτή και η επικοινωνία µε αυτόν. Κατά τη σύνδεση µονάδων PLC και µετατροπέων συχνότητας σε ένα τερµατικό (διπλή µονάδα οδήγησης στο τερµατικό), µεταξύ των συσκευών µπορεί να γίνει ανταλλαγή δεδοµένων (αναλογικά και ψηφιακά σήµατα). Ðñùôüêïëëï PLC RS-485 MOVILINK 53758AEL 12 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

13 Στοιχεία συσκευών, συναρµολόγηση και υλικό Ονοµασία τύπου, πινακίδες αναγνώρισης και περιεχόµενα στη συσκευασία Ονοµασία τύπου, πινακίδες αναγνώρισης και περιεχόµενα στη συσκευασία Παράδειγµα ονοµασίας τύπου DOP 11A 10 Åêäï Þ A ÃåíéÜ Ôýðïò 10 = Ïèüíç êåéìýíïõ 2 x 20 áñáêôþñùí ìå ðëþêôñá ëåéôï 20 = Ïèüíç ãñáöéêþí 240 x 64 óôïé åßùí ìå ðëþêôñá ëåéôï 30 = Ïèüíç áöþò 320 x 240 óôïé åßùí 40 = Ïèüíç ãñáöéêþí 320 x 240 óôïé åßùí ìå ðëþêôñá ëåé 50 = Ïèüíç áöþò 640 x 480 óôïé åßùí Ôýðïò: DOP = Drive Operator Panel Εικόνα 1: Ονοµασία τύπου 53648AEL Παράδειγµα πινακίδας αναγνώρισης Η πινακίδα αναγνώρισης είναι τοποθετηµένη στο πλάι της συσκευής. Εικόνα 2: Πινακίδα αναγνώρισης συσκευής 53030axx Περιεχόµενα στη συσκευασία Στη συσκευασία περιλαµβάνονται: Τερµατικό χειρισµού DOP11A Υλικά συναρµολόγησης µε πρότυπο συναρµολόγησης Εγχειρίδιο λειτουργίας µε οδηγίες συναρµολόγησης και εγκατάστασης Βύσµα DC 24 V τύπου Phönix COMBICON 5 mm 3πολικό (εκτός από το DOP11A-50) Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 13

14 Στοιχεία συσκευών, συναρµολόγηση και υλικό 3 Σχέδιο της συσκευής DOP11A Σχέδιο της συσκευής DOP11A-10 [1] [2] [4] [3] Εικόνα 3: DOP11A AXX [1] Οθόνη [2] Πλήκτρα λειτουργιών [3] Πλήκτρα πλοήγησης [4] Πλήκτρα αριθµών Οθόνη 2 x 20 χαρακτήρων τύπου LCD (µονόχρωµη) µε εσωτερικό φωτισµό Τάση τροφοδοσίας DC 24 V, 200 ma 3 σειριακές διεπαφές (RS-232 & RS-422/RS-485), δύο ταυτόχρονης χρήσης Πληκτρολόγιο αφής IP65 µε πλήκτρα πλοήγησης, αριθµών και 3 πλήκτρα λειτουργιών Μνήµη Flash-EEPROM 64 KByte Εξωτερικές διαστάσεις 142 x 90 x 46,5 mm 14 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

15 Στοιχεία συσκευών, συναρµολόγηση και υλικό Σχέδιο της συσκευής DOP11A Σχέδιο της συσκευής DOP11A-20 [1] [5] [2] [3] [6] [4] Εικόνα 4: DOP11A AXX [1] Φωτοδίοδοι (LED) κόκκινο / πράσινο [2] Οθόνη [3] Πλήκτρα λειτουργιών [4] Πλήκτρα πλοήγησης [5] Χώροι ετικετών [6] Πλήκτρα αριθµών Οθόνη 240 x 64 εικονοστοιχείων τύπου LCD (µονόχρωµη) µε εσωτερικό φωτισµό Τάση τροφοδοσίας DC 24 V, 450 ma 2 σειριακές διεπαφές (RS-232 & RS-422), δύο ταυτόχρονης χρήσης Πληκτρολόγιο αφής IP65 µε πλήκτρα πλοήγησης, αριθµών και 3 πλήκτρα λειτουργιών 16 φωτοδίοδοι (LED) (δύο χρωµάτων κόκκινο/πράσινο) 1 θέση κάρτας επέκτασης Μνήµη Flash-EEPROM 400 KByte Εξωτερικές διαστάσεις 214 x 194 x 75 mm Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 15

16 Στοιχεία συσκευών, συναρµολόγηση και υλικό 3 Σχέδιο της συσκευής DOP11A Σχέδιο της συσκευής DOP11A-30 Εικόνα 5: DOP11A AXX Οθόνη 320 x 240 εικονοστοιχείων, Ό VGA τύπου αφής (256 χρώµατα, STN, 5,7") µε εσωτερικό φωτισµό Τάση τροφοδοσίας DC 24 V, 450 ma 3 σειριακές διεπαφές (RS-232, RS-422 και RS-485), δύο ταυτόχρονης χρήσης IP65 Οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση 1 θέση κάρτας επέκτασης Μνήµη Flash-EEPROM 400 KByte Εξωτερικές διαστάσεις 200 x 150 x 74 mm 16 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

17 Στοιχεία συσκευών, συναρµολόγηση και υλικό Σχέδιο της συσκευής DOP11A Σχέδιο της συσκευής DOP11A-40 [5] [1] [2] [6] [3] [5] [1] [4] Εικόνα 6: DOP11A AXX [1] Φωτοδίοδοι (LED) κόκκινο / πράσινο [2] Πλήκτρα πλοήγησης [3] Πλήκτρα αριθµών [4] Οθόνη [5] Πλήκτρα λειτουργιών [6] Χώροι ετικετών Οθόνη 320 x 240 εικονοστοιχείων, Ό VGA γραφικών (256 χρώµατα, STN, 5,7") µε εσωτερικό φωτισµό DC 24 V, 550 ma 2 σειριακές διεπαφές (RS-232 & RS-422), δύο ταυτόχρονης χρήσης Πληκτρολόγιο αφής IP65 µε πλήκτρα πλοήγησης, αριθµών και 16 πλήκτρα λειτουργιών 16 φωτοδίοδοι (LED) (δύο χρωµάτων κόκκινο/πράσινο) 2 θέσεις καρτών επέκτασης Μνήµη Flash-EEPROM 400 KByte Εξωτερικές διαστάσεις 276 x 194 x 92,3 mm Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 17

18 Στοιχεία συσκευών, συναρµολόγηση και υλικό 3 Σχέδιο της συσκευής DOP11A Σχέδιο της συσκευής DOP11A-50 Εικόνα 7: DOP11A AXX Οθόνη 640 x 480 εικονοστοιχείων, VGA τύπου αφής (256 χρώµατα, 10,4") µε εσωτερικό φωτισµό AC V, 350 ma 2 σειριακές διεπαφές (RS-232 & RS-422), δύο ταυτόχρονης χρήσης IP65 2 θέσεις καρτών επέκτασης Μνήµη Flash-EEPROM 1600 KByte 290 x 247 x 114 mm 18 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

19 Στοιχεία συσκευών, συναρµολόγηση και υλικό Πρόσθετα εξαρτήµατα και δυνατότητες Πρόσθετα εξαρτήµατα και δυνατότητες Καλώδιο για τον προγραµµατισµό του τερµατικού DOP11A και για την επικοινωνία µεταξύ τερµατικού και συστήµατος MOVIDRIVE. PCS11A (Panel Cable Serial) Καλώδιο σύνδεσης τερµατικού (RS-232) και υπολογιστή (RS-232) για τον προγραµµατισµό του τερµατικού. Σταθερό µήκος 3 m PCS11A PCM11A (Panel Cable MPI) Καλώδιο επικοινωνίας τερµατικού (RS-232) και SIMATIC S7 µέσω του MPI. Σταθερό µήκος 3 m PCM11A PCC11A (Panel Cable Converter) Καλώδιο επικοινωνίας τερµατικού (RS-422) και µετατροπέα διεπαφής UWS11A ή USS21A (RS-232). Για την επικοινωνία µε το µετατροπέα συχνότητας SEW. Σταθερό µήκος 3 m PCC11A PFE11A (Panel Fieldbus Ethernet) Κάρτα πρόσθετης δυνατότητας Ethernet TCP/IP Για τη διασύνδεση του τερµατικού DOP11A στο δίκτυο υπολογιστών του πελάτη. Μέσω της πρόσθετης δυνατότητας Ethernet είναι δυνατές οι παρακάτω λειτουργίες: Λειτουργία του λογισµικού HMI- Builder για προγραµµατισµό του τερµατικού µέσω του Ethernet (γρήγορη φόρτωση προγράµµατος). Χρήση του ενσωµατωµένου διεκπεραιωτή WEB για χειρισµό και έλεγχο του τερµατικού µέσω του προγράµµατος Internet Explorer. Για λειτουργία του προγράµµατος MOVITOOLS µέσω Ethernet και χρήση της λειτουργίας διέλευσης (Passthrough). Χρειάζεται πρόσθετο λογισµικό για εκτροπή της θύρας επικοινωνίας του υπολογιστή (Com1 έως Com9) στη διεύθυνση IP Ethernet του τερµατικού Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 19

20 Στοιχεία συσκευών, συναρµολόγηση και υλικό 3 Πρόσθετα εξαρτήµατα και δυνατότητες PFP11A (Panel Fieldbus PROFIBUS) ιεπαφή PROFIBUS DP Για τη διασύνδεση του τερµατικού DOP11A στο δίαυλο PROFIBUS Fieldbus του πελάτη. Το τερµατικό είναι υποτελές (Slave) στο δίαυλο PROFIBUS και γίνεται ζεύξη στην απεικόνιση του PLC µε µέχρι 128 λέξεις δεδοµένων. Κάρτα πρόσθετης δυνατότητα ς PROFIBUS DP υνατότητα ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ συστήµατος ελέγχου και τερµατικού ανεξάρτητα από το PLC. Μέσω της σειριακής διεπαφής µπορεί να γίνει ταυτόχρονα επικοινωνία µε τις µονάδες ηλεκτροκίνησης. UWS11A Μετατροπέας διεπαφής για συναρµολόγηση ράγας RS-232 RS X X1: RS X2: RS-232 UWS 20 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

21 Εγκατάσταση Οδηγίες εγκατάστασης βασικής συσκευής 4 4 Εγκατάσταση 4.1 Οδηγίες εγκατάστασης βασικής συσκευής Κατά την εγκατάσταση προσέξτε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας! Ξεχωριστά κανάλια καλωδίων Τα καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος και τα καλώδια ηλεκτρονικών πρέπει να περνιούνται σε ξεχωριστά κανάλια. ιατοµές Τάση τροφοδοσίας: ιατοµή ανάλογα το ονοµαστικό ρεύµα εισόδου. Καλώδια ηλεκτρονικού συστήµατος: ένας κλώνος ανά ακροδέκτη 0, ,75 mm 2 (AWG ) δύο κλώνοι ανά ακροδέκτη 0, ,75 mm 2 (AWG ) Θωράκιση και γείωση Χρησιµοποιείτε µόνο θωρακισµένα καλώδια σήµατος. Συνδέστε τη θωράκιση στη γείωση από τη συντοµότερη διαδροµή µε επαφή µεγάλης επιφάνειας. Για αποφυγή των βρόχων γείωσης, µπορείτε να γειώστε το ένα άκρο της θωράκισης µέσω ενός πυκνωτή (220 nf/50 V) αντιπαρασιτικής δράσης. Σε αγωγό διπλής θωράκισης γειώστε την εξωτερική θωράκιση από την πλευρά του ελεγκτή και την εσωτερική στο άλλο άκρο. Εικόνα 8: Παραδείγµατα για σωστή σύνδεση της θωράκισης µε µεταλλικό κολάρο (ακροδέκτης θωράκισης) ή µε βιδωτή σύνδεση µετάλλου-pg 00755BXX Για επίτευξη της θωράκισης µπορείτε επίσης να περάσετε τα καλώδια µέσα σε γειωµένα µεταλλικά κανάλια ή σωλήνες. Σε αυτή την περίπτωση τα καλώδια ρεύµατος και σηµάτων θα πρέπει να περαστούν ξεχωριστά (όχι µαζί). Η γείωση της συσκευής γίνεται µέσω του βύσµατος τάσης τροφοδοσίας 24 V/240 V. Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 21

22 Εγκατάσταση 4 Εγκατάσταση σύµφωνα µε το UL 4.2 Εγκατάσταση σύµφωνα µε το UL Για εγκατάσταση σύµφωνα µε το UL προσέξτε τις παρακάτω επισηµάνσεις: Για καλώδια σύνδεσης χρησιµοποιήστε µόνο χάλκινα καλώδια µε περιοχή θερµοκρασίας 60/75 C. Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις µεθόδους που περιγράφονται στην κατηγορία 1, παράγραφος 2 (άρθρο 501-4(b) σύµφωνα µε τον εθνικό ηλεκτρικό κώδικα (National Electric Code) NFPA70). Σαν εξωτερική πηγή τάσης DC 24 V να χρησιµοποιείτε µόνο ελεγµένες συσκευές µε περιορισµένη τάση εξόδου (U max = DC 30 V) και περιορισµένο ρεύµα εξόδου (I 8 A). Η πιστοποίηση UL δεν ισχύει για τη λειτουργία σε δίκτυα µε µη γειωµένο ουδέτερο σηµείο (δίκτυα ΙΤ). 4.3 Σύνδεση της βασικής συσκευής, τύποι DOP11A-10 έως DOP11A-50 Τάση τροφοδοσίας Κατά τη σύνδεση προσέξτε τη σωστή πολικότητα. Αν γίνει λάθος σύνδεση, η συσκευή µπορεί να υποστεί ζηµιά. Βεβαιωθείτε πως το τερµατικό και ο ελεγκτής διαθέτουν την ίδια ηλεκτρική γείωση (τιµή τάσης αναφοράς). ιαφορετικά µπορεί να προκύψουν προβλήµατα στην επικοινωνία. 22 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

23 Εγκατάσταση Σύνδεση σε έναν προσωπικό υπολογιστή 4 DOP 11A-10, DOP11A-20 & DOP11A-40 DOP 11A-30 DOP 11A-50 Τάση τροφοδοσίας DOP11A-10 έως DOP11A-40 [1] Γείωση [2] 0 V [3] +24 V [1] [2] [3] [3] [2] [1] 53031AXX [1] Τάση τροφοδοσίας DOP11A-50 (AC V) 53630AXX 4.4 Σύνδεση σε έναν προσωπικό υπολογιστή DOP11A PCS11A RS-232 RS-232 Εικόνα 9: Σύνδεση σε έναν προσωπικό υπολογιστή 53040AXX Ο προγραµµατισµός του τερµατικού γίνεται µέσω του λογισµικού HMI-Builder. Για τον προγραµµατισµό του τερµατικού χρειάζεται το καλώδιο επικοινωνίας PCS11A. Κατά τη σύνδεση των µονάδων, η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεµένη στο ηλεκτρικό ρεύµα. Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 23

24 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση RS-485 (µόνο οι τύποι DOP11A-10 και DOP11A-30) 4.5 Σύνδεση RS-485 (µόνο οι τύποι DOP11A-10 και DOP11A-30) Με τη διεπαφή RS-485 µπορούν να συνδεθούν σε ένα τερµατικό µέχρι και 31 συσκευές MOVIDRIVE. Σύνδεση του DOP11A σε µετατροπέα συχνότητας του τύπου MOVIDRIVE κατευθείαν µέσω του RS-485: DOP11A-10 µέσω βύσµατος SubD-25 DOP11A-30 µέσω ακροδεκτών τύπου Phoenix ιάγραµµα συνδεσµολογίας της διεπαφής RS-485 DOP11A-30 RS-485 Εικόνα 10: Σύνδεση RS AXX 24 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

25 Εγκατάσταση Σύνδεση RS-485 (µόνο οι τύποι DOP11A-10 και DOP11A-30) 4 MOVIDRIVE Êïõìðß åëýã ïõ /ÖñáãÞ ñõèìéóôþ ÄåîéÜ/ÄéáêïðÞ* ÁñéóôåñÜ/ÄéáêïðÞ* Åíåñãïðïßçóç/Ôá åßá ðáýóç* n11/n21* n12/n22* ÁíáöïñÜ X13: DI ØØ...DIØ 5 îïäïò +24 V Äõíáìéêü áíáöïñüò ãéá äõáäéêü óþìáôá RS-485+ RS-485- X13: DIØØ 1 DIØ1 2 DIØ2 3 DIØ3 4 DIØ4 5 DIØ5 6 DCOM** 7 VO 24 8 DGND 9 ST11 10 ST12 11 MOVIDRIVE Êïõìðß åëýã ïõ /ÖñáãÞ ñõèìéóôþ ÄåîéÜ/ÄéáêïðÞ* ÁñéóôåñÜ/ÄéáêïðÞ* Åíåñãïðïßçóç/Ôá åßá ðáýóç* n11/n21* n12/n22* ÁíáöïñÜ X13: DI ØØ...DIØ 5 îïäïò +24 V Äõíáìéêü áíáöïñüò ãéá äõáäéêü óþìáôá RS-485+ RS-485- X13: DIØØ 1 DIØ1 2 DIØ2 3 DIØ3 4 DIØ4 5 DIØ5 6 DCOM ** 7 VO24 8 DGND 9 ST11 10 ST12 11 DOP11A-30 DGND RS485 - RS ëáóìá Þ áêñïäýêôçò èùñüêéóçò ëáóìá Þ áêñïäýêôçò èùñüêéóçò Εικόνα 11: Αντιστοίχιση βύσµατος DOP11A AEL MOVIDRIVE Êïõìðß åëýã ïõ /ÖñáãÞ ñõèìéóôþ ÄåîéÜ/ÄéáêïðÞ* ÁñéóôåñÜ/ÄéáêïðÞ* Åíåñãïðïßçóç/Ôá åßá ðáýóç* n11/n21* n12/n22* ÁíáöïñÜ X13: DI ØØ...DIØ 5 îïäïò +24 V Äõíáìéêü áíáöïñüò ãéá äõáäéêü óþìáôá RS-485+ RS-485- X13: X13: /ÖñáãÞ ñõèìéóôþ ÄåîéÜ/ÄéáêïðÞ* ÁñéóôåñÜ/ÄéáêïðÞ* Åíåñãïðïßçóç/Ôá åßá ðáýóç* n11/n21* n12/n22* ÁíáöïñÜ X13: DI ØØ...DIØ 5 îïäïò +24 V Äõíáìéêü áíáöïñüò ãéá äõáäéêü DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 DCOM** VO24 DGND óþìáôá RS-485+ RS-485- ST11 ST12 DI ØØ DI Ø1 DI Ø2 DI Ø3 DI Ø4 DI Ø5 DCOM** VO 24 DGND ST11 ST 12 MOVIDRIVE Êïõìðß åëýã ïõ DOP11A-10 ÓõíäÝóôå ôï âñá õêõêëùôþñá ìåôáîý 6-19 ãéá åíåñãïðïßçóç ôçò áíôßóôáóçò áðüëçîçò ôïõ äéáýëïõ. RS-422 / ðüëïé D-Sub èçëõêü ðüëïé D-Sub èçëõêü 14 ëáóìá Þ áêñïäýêôçò èùñüêéóçò ëáóìá Þ áêñïäýêôçò èùñüêéóçò Εικόνα 12: Αντιστοίχιση βύσµατος DOP11A AEL Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 25

26 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση RS-485 (µόνο οι τύποι DOP11A-10 και DOP11A-30) Προδιαγραφές καλωδίου Χρησιµοποιήστε ένα 2x2κλωνο, στριφτό και θωρακισµένο χάλκινο καλώδιο (καλώδιο µεταφοράς δεδοµένων µε θωράκιση από χάλκινο πλέγµα). Το καλώδιο πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρακάτω προδιαγραφές: ιατοµή κλώνων 0,5... 0,75 mm 2 (AWG ) Αντίσταση αγωγού Ω στο 1 MHz Χωρητικότητα επένδυσης 40 pf/m (12 pf/ft) στο 1 khz Για παράδειγµα κατάλληλο είναι το εξής καλώδιο: Εταιρία Lappkabel, UNITRONIC BUS CAN, 2 x 2 x 0,5 mm 2. Άπλωµα της θωράκισης Συνδέστε τη θωράκιση και από τα δύο άκρα στον αντίστοιχο ακροδέκτη του ελεγκτή και στο περίβληµα του βύσµατος Sub-D25 του τερµατικού (µε µεγάλη επιφάνεια επαφής). Μη συνδέετε τα άκρα της θωράκισης στο DGND! Μήκος αγωγού Το επιτρεπόµενο συνολικό µήκος αγωγού είναι 200 m (660 ft). Αντίσταση απόληξης Στον ελεγκτή και στο µετατροπέα διεπαφής UWS11A υπάρχουν µόνιµες, δυναµικές αντιστάσεις απόληξης. Σε αυτή την περίπτωση µη συνδέετε καµία πρόσθετη εξωτερική αντίσταση απόληξης! Αν το τερµατικό DOP11A-10 συνδέεται µε τους µετατροπείς συχνότητας µέσω της διεπαφής RS-485, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την αντίσταση απόληξης στο βύσµα Sub-D25 του DOP11A-10, (βραχυκυκλωτήρας µεταξύ ακίδας 6 και ακίδας 19), αν το τερµατικό είναι το πρώτο ή το τελευταίο µέλος. Ανάµεσα στις συσκευές, που συνδέονται µε διαπαφή RS-485, δεν επιτρέπεται να υπάρχει καµία διαφορά δυναµικού. Με τα κατάλληλα µέτρα αποφύγετε τυχόν διαφορές δυναµικού, για παράδειγµα συνδέοντας τις γειώσεις των συσκευών µε ξεχωριστό αγωγό. 26 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

27 Εγκατάσταση Σύνδεση RS-422 µέσω UWS11A Σύνδεση RS-422 µέσω UWS11A Σύνδεση του DOP11A σε µετατροπέα συχνότητας τύπου MOVIDRIVE UWS11A. µέσω PCC11A UWS11A RS Εικόνα 13: Σύνδεση µέσω σειριακής επαφής (UWS11A) 53288AXX MOVIDRIVE Êïõìðß åëýã ïõ /ÖñáãÞ ñõèìéóôþ ÄåîéÜ/ÄéáêïðÞ* ÁñéóôåñÜ/ÄéáêïðÞ* Åíåñãïðïßçóç/Ôá åßá ðáýóç* n11/n21* n12/n22* ÁíáöïñÜ X13: DI ØØ...DIØ 5 îïäïò +24 V Äõíáìéêü áíáöïñüò ãéá äõáäéêü óþìáôá RS-485+ RS-485- DIØØ DIØ1 DIØ2 DIØ3 DIØ4 DIØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST12 X13: X13: /ÖñáãÞ ñõèìéóôþ DIØØ ÄåîéÜ/ÄéáêïðÞ* DIØ1 ÁñéóôåñÜ/ÄéáêïðÞ* DIØ2 Åíåñãïðïßçóç/Ôá åßá ðáýóç* DIØ3 n11/n21* DIØ4 n12/n22* DIØ5 ÁíáöïñÜ X13: DI ØØ...DIØ 5 DCOM** îïäïò +24 V VO MOVIDRIVE Êïõìðß åëýã ïõ Äõíáìéêü áíáöïñüò ãéá äõáäéêü óþìáôá RS-485+ RS-485- DGND ST11 ST UWS11A X2: RS V 2 3 RS+ 4 RS- 5 UWS ëáóìá Þ áêñïäýêôçò èùñüêéóçò ëáóìá Þ áêñïäýêôçò èùñüêéóçò Εικόνα 14: Αντιστοίχιση βύσµατος UWS11A 53763AEL Σύνδεση RS-485 Σχετικά µε τις προδιαγραφές καλωδίου δείτε το κεφάλαιο 4.5. Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 27

28 Εγκατάσταση 4 Πρόσθετη δυνατότητα σύνδεσης PFE11A Ethernet 4.7 Πρόσθετη δυνατότητα σύνδεσης PFE11A Ethernet Σύνδεση του DOP11A µε την πρόσθετη κάρτα Ethernet PFE11A (όχι µε το DOP11A-10) σε έναν προσωπικό υπολογιστή για τον προγραµµατισµό και για την τηλεσυντήρηση µέσω Ethernet και TCP / IP. LAN Switch / Hub Uplink DOP11A PFE11A Εικόνα 15: Πρόσθετη δυνατότητα σύνδεσης PFE 11A Ethernet 53331AXX Η κάρτα επέκτασης PFE11A διαθέτει τέσσερις φωτοδιόδους (LED) στην µπροστινή πλευρά. Οι φωτοδίοδοι έχουν τις παρακάτω λειτουργίες: SEL ΚΙΤΡΙΝΗ Η φωτοδίοδος ανάβει όταν υπάρχει µια επαφή µεταξύ του επεξεργαστή του τερµατικού και της υποδοχής στην κάρτα επέκτασης. TxD ΚΙΤΡΙΝΗ Η φωτοδίοδος ανάβει κατά την αποστολή δεδοµένων Ethernet. RxD ΚΙΤΡΙΝΗ Η φωτοδίοδος ανάβει κατά τη λήψη δεδοµένων Ethernet. LINK ΠΡΑΣΙΝΗ Η φωτοδίοδος ανάβει όταν το καλώδιο Ethernet (καλώδιο στριφτού ζεύγους) είναι συνδεδεµένο σωστά. Προδιαγραφές καλωδίου Χρησιµοποιήστε θωρακισµένο, στάνταρ καλώδιο Ethernet µε θωρακισµένα βύσµατα RJ45 και καλώδιο µε τις προδιαγραφές CAT5. Το µέγιστο µήκος του καλωδίου είναι 100 m. Για παράδειγµα κατάλληλο είναι το εξής καλώδιο: Εταιρία Lappkabel, UNITRONIC LAN UTP BS εύκαµπτο 4x2x26AWG Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο του συστήµατος "Τερµατικό DOP11A". Η διαδικασία προσδιορισµού της διεύθυνσης Ethernet (MAC) της πρόσθετης κάρτας περιγράφεται στο κεφάλαιο 5.2, ενότητα Λειτουργία διάρθρωσης (SETUP). 28 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

29 Εγκατάσταση Πρόσθετη δυνατότητα σύνδεσης PFP11A Profibus DP Πρόσθετη δυνατότητα σύνδεσης PFP11A Profibus DP Ανταλλαγή δεδοµένων ενός PLC µε ένα DOP11A µέσω PFP11A και PROFIBUS DP. ( είτε κεφάλαιο 3.8, Πρόσθετα εξαρτήµατα και δυνατότητες για µια περιγραφή του PFP11A.) DOP11A SPS PFP11A PROFIBUS DP Εικόνα 16: Πρόσθετη δυνατότητα σύνδεσης PFP11A PROFIBUS 53043AXX 1 ON Term MSB LSB Stn. no. 2 3 P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S [1] [2] [3] [4] Εικόνα 17: Πρόσθετη δυνατότητα σύνδεσης PFP11A PROFIBUS 53632AXX [1] 9-πολική υποδοχή Sub-D [2] Αντίσταση απόληξης PROFIBUS Όταν το τερµατικό βρίσκεται στην αρχή ή στο τέλος ενός τµήµατος PROFIBUS και µόνο ένα καλώδιο PROFIBUS οδηγεί στο τερµατικό, τότε ή πρέπει να ενεργοποιήσετε την αντίσταση απόληξης στο βύσµα (αν υπάρχει) ή να θέσετε το διακόπτη της κάρτας PFP11A στη θέση On. Σε καµία περίπτωση µην ενεργοποιείτε ταυτόχρονα και τις δύο αντιστάσεις απόληξης στο βύσµα και στην κάρτα! [3] Οι φωτοδίοδοι στην κάρτα επέκτασης έχουν τις παρακάτω λειτουργίες: 1:ERR Κόκκινη Επισηµαίνει σφάλµατα διάρθρωσης και επικοινωνίας. Η φωτοδίοδος ανάβει κόκκινη µέχρι τη διάρθρωση της µονάδας και σηµατοδοτεί υπέρβαση του χρόνου. 2:PWR Πράσινη Επισηµαίνει µια τάση τροφοδοσίας µε DC 5 V. 3:DIA Πράσινη Επισηµαίνει ένα λάθος διάγνωσης στο δίκτυο PROFIBUS. ε χρησιµοποιείται από το τερµατικό. [4] Η ρύθµιση της διεύθυνσης µονάδας PROFIBUS γίνεται µε τους δύο περιστροφικούς διακόπτες. Τα απαραίτητα αρχεία GSD για τη διάρθρωση του PROFIBUS θα τα βρείτε στο δίσκο λογισµικού HMI-Builder ή στη διεύθυνση ίντερνετ στον τοµέα λογισµικού. Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 29

30 Εγκατάσταση 4 Σύνδεση σε ένα Siemens S7 µέσω MPI και PCM11A Προδιαγραφές καλωδίου Χρησιµοποιήστε ένα 2κλωνο, στριφτό και θωρακισµένο χάλκινο καλώδιο σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο τύπο αγωγού Α PROFIBUS σύµφωνα µε το πρότυπο EN (V2). Για παράδειγµα κατάλληλο είναι το εξής καλώδιο: Εταιρία Lappkabel, UNITRONIC BUS L2/F.I.P. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο του συστήµατος "Τερµατικό DOP11A". 4.9 Σύνδεση σε ένα Siemens S7 µέσω MPI και PCM11A Ανταλλαγή δεδοµένων ενός Siemens S7 µέσω PCM11A και MPI. DOP11A PCM11A SIMATIC S7 MPI RS-232 Εικόνα 18: Σύνδεση σε ένα Siemens S7 µέσω MPI και PCM11A 53044AXX Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο του συστήµατος "Τερµατικό DOP11A". 30 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

31 Έναρξη λειτουργίας Πρώτη ενεργοποίηση I Έναρξη λειτουργίας 5.1 Πρώτη ενεργοποίηση Κατά την έναρξη της λειτουργίας προσέξτε οπωσδήποτε τις οδηγίες ασφαλείας! Γενικές οδηγίες για την έναρξη λειτουργίας Προϋπόθεση Προϋπόθεση για την επιτυχή έναρξη της λειτουργίας είναι η σωστή ηλεκτρική σύνδεση του τερµατικού. Οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο χρησιµεύουν για να φορτώσετε στο τερµατικό ένα ήδη φτιαγµένο πρόγραµµα και για να ρυθµίσετε τη συσκευή στις απαραίτητες συνθήκες επικοινωνίας. Οδηγίες για τη δηµιουργία ενός νέου προγράµµατος θα βρείτε στο εγχειρίδιο του συστήµατος "Τερµατικό DOP11A". Τα τερµατικά DOP11A δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται σε βιοµηχανικές εφαρµογές σαν µια διάταξη ασφαλείας. Σαν διατάξεις ασφαλείας να χρησιµοποιείτε συστήµατα παρακολούθησης ή µηχανικά συστήµατα προστασίας, ώστε να αποφευχθούν οι σωµατικές και υλικές ζηµιές. Προετοιµασίες και βοηθητικά µέσα Έλεγχος της εγκατάστασης Με κατάλληλα µέτρα αποτρέψτε την απρόβλεπτη εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα µέσω του συνδεδεµένου µετατροπέα συχνότητας. Αφαιρέστε τη φραγή ρυθµιστή X13.0 της ηλεκτρονικής εισόδου σε MOVIDRIVE ή αποσυνδέστε την τάση του ηλεκτρικού δικτύου (η τάση των 24 V πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει). Αφαιρέστε τους ακροδέκτες " εξιά περιστροφή" και "Ενεργοποίηση" σε MOVITRAC 07. Επίσης, ανάλογα µε την εφαρµογή, πρέπει να ληφθούν πρόσθετα προληπτικά µέτρα ασφαλείας για την αποτροπή των κινδύνων για ανθρώπους και µηχανές. Συνδέστε το τερµατικό µε το MOVIDRIVE ή µε το MOVITRAC 07 µέσω ενός κατάλληλου καλωδίου. UWS11A PCC11A RS485 Εικόνα 19: Σύνδεση µεταξύ τερµατικού και MOVIDRIVE MDX60B/61B 53243AXX Συνδέστε το τερµατικό µε τον προσωπικό υπολογιστή µέσω του καλωδίου προγραµµατισµού PCS11A (RS-232). Κατά τη σύνδεση τους, το τερµατικό και ο υπολογιστής πρέπει δεν πρέπει να είναι συνδεδεµένα στο ηλεκτρικό ρεύµα, διότι µπορεί να παρουσιαστούν απροσδιόριστες καταστάσεις. Κατόπιν ενεργοποιήστε τον προσωπικό υπολογιστή και εγκαταστήστε το λογισµικό HMI-Builder, σε περίπτωση που δεν υπάρχει. Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 31

32 I Έναρξη λειτουργίας 5 Πρώτη ενεργοποίηση 0 PCS11A Εικόνα 20: Σύνδεση µεταξύ ηλεκτρονικού υπολογιστή και τερµατικού 53250AXX Συνδέστε την τροφοδοσία 24 V για το τερµατικό και τους υπάρχοντες µετατροπείς συχνότητας. Η παράδοση των συσκευών γίνεται χωρίς να έχει γίνει εγκατάσταση ενός προγράµµατος. Μετά από την πρώτη ενεργοποίηση, οι συσκευές µε πληκτρολόγιο αφής (DOP11A-10, DOP11A-20 και DOP11A-40) εµφανίζουν την παρακάτω εικόνα: 53253AXX Εικόνα 21: Αρχική εικόνα των τερµατικών DOP11A-10 όπως παραδίδονται Οι συσκευές µε πληκτρολόγιο αφής DOP11A-10, DOP11A-20 και DOP11A-40 παραµένουν στην κατάσταση "Edit / Transfer". Στο επόµενο κεφάλαιο περιγράφονται οι επιµέρους λειτουργίες. 32 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

33 Έναρξη λειτουργίας Πρώτη ενεργοποίηση I 0 5 Οι συσκευές µε οθόνη αφής DOP11A-30 και DOP11A-50 αναφέρουν πως δεν φορτώθηκε κανένας µετατροπέας ούτε πρόγραµµα οδήγησης για επικοινωνία µε το PLC. DOP11A-50 No driver OK Driver2: PLC1: PLC2: 53602AXX Εικόνα 22: Αρχική εικόνα των τερµατικών DOP11A-50 όπως παραδίδονται Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 33

34 I Έναρξη λειτουργίας 5 Λειτουργίες τερµατικού Λειτουργίες τερµατικού Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται οι διάφοροι τρόποι λειτουργίας του τερµατικού, το πληκτρολόγιο και η σελίδα πληροφοριών στο τερµατικό. Πληκτρολόγιο στο τερµατικό MAIN LIST PREV ACK [1] [2] ABCD EFGH IJKL 4 5 MNOP QRST 1YZ!? 6UVWX /*= 2 C1 - C4 3<> () [3] 52609AXX [1] Ενσωµατωµένα πλήκτρα λειτουργιών (όχι στο DOP11A-10) [2] Πλήκτρα µε βέλη [3] Πλήκτρα γραµµάτων/αριθµών Πλήκτρα γραµµάτων/ αριθµών Με τα πλήκτρα γραµµάτων/αριθµών, στην κατάσταση λειτουργίας του τερµατικού µπορείτε να πληκτρολογήσετε τους παρακάτω χαρακτήρες σε δυναµικό κείµενο και τα εξής αριθµητικά στοιχεία. 0-9 A-Z a-z!? < > ( ) + / * = Ί % # Ειδικούς εθνικούς χαρακτήρες 34 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

35 Έναρξη λειτουργίας Λειτουργίες τερµατικού I 0 5 Από το πληκτρολόγιο του τερµατικού DOP11A-10 δεν µπορείτε να πληκτρολογήσετε κανένα χαρακτήρα, διότι δε διαθέτει αντίστοιχα πλήκτρα. Για να πληκτρολογήσετε αριθµούς, χρησιµοποιήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα. Για πληκτρολόγηση των κεφαλαίων γραµµάτων (A-Z) πιέστε δύο έως πέντε φορές το αντίστοιχο πλήκτρο. Για πληκτρολόγηση των µικρών γραµµάτων (a-z) πιέστε έξι έως εννέα φορές το αντίστοιχο πλήκτρο. Το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στα κτυπήµατα των πλήκτρων µπορεί να ρυθµιστεί. Αν ένα πλήκτρο δεν πατηθεί µέσα στον προβλεπόµενο χρόνο, ο δείκτης πηδά στην επόµενη θέση. Πιέζοντας το πλήκτρο 2 (C1-C4) δύο έως εννέα φορές, προσθέτετε διάφορους ειδικούς εθνικούς χαρακτήρες. Με αυτόν τον τρόπο είναι διαθέσιµοι χαρακτήρες, που δεν ανήκουν στο στάνταρ σύνολο των πλήκτρων γραµµάτων/αριθµών. Στο πρόγραµµα HMI-Builder µπορείτε να χρησιµοποιήσετε όλα τους χαρακτήρες ενός επιλεγµένου συνόλου µε εξαίρεση τους δεσµευµένους χαρακτήρες στο στατικό κείµενο. Για την πληκτρολόγηση ενός χαρακτήρα κρατήστε πιεσµένα τα πλήκτρα ALT+0 (µηδέν) στο πληκτρολόγιο αριθµών του υπολογιστή και πληκτρολογήστε κατόπιν τον κωδικό αριθµό του χαρακτήρα. Η επιλογή του χρησιµοποιούµενου συνόλου χαρακτήρων γίνεται στο πρόγραµµα HMI-Builder. είτε σχετικά το εγχειρίδιο συστήµατος "Τερµατικό DOP11A". εσµευµένοι χαρακτήρες Οι χαρακτήρες ASCII 0-32 (δεκαεξαδικά 0-1F) και 127 είναι δεσµευµένοι για εσωτερικές λειτουργίες του τερµατικού και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται ούτε σε προγράµµατα ούτε σε αρχεία στο τερµατικό. Χρησιµεύουν σαν χαρακτήρες ελέγχου. Πλήκτρα µε βέλη Με τη βοήθεια των πλήκτρων µε βέλη µετακινείτε το δείκτη µέσα σε ένα µενού ή ένα παράθυρο διαλόγου. Ενσωµατωµένα πλήκτρα λειτουργιών Όλα τα πλήκτρα δεν είναι διαθέσιµα σε όλα τα τερµατικά. Με το πλήκτρο [ENTER] επιβεβαιώνετε µια ρύθµιση και αλλάζετε στην επόµενη γραµµή ή στο επόµενο επίπεδο. Με το πλήκτρο [PREV] πηγαίνετε στο προηγούµενο µπλοκ. Με το πλήκτρο [LIST] καλείτε τη λίστα συναγερµών. Με το πλήκτρο [ACK] επιβεβαιώνετε ένα συναγερµό από τη λίστα συναγερµών. Με το πλήκτρο [MAIN] µεταπηδάτε στη κατάσταση λειτουργίας στο µπλοκ 0. Με το πλήκτρο [ ] σβήνετε χαρακτήρες αριστερά του δείκτη. Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 35

36 I Έναρξη λειτουργίας 5 Λειτουργίες τερµατικού 0 Όταν εµφανιστεί το κύριο µπλοκ (αριθµός 0), το πλήκτρο [PREV] δε λειτουργεί πλέον, διότι φτάνοντας στο κύριο µπλοκ σβήνεται η διαδροµή. Συνδυασµοί πλήκτρων Το τερµατικό περιέχει συνδυασµούς πλήκτρων µε τις παρακάτω λειτουργίες. Συνδυασµός πλήκτρων [ ] [MAIN] [ ] [F1] [ ] [PREV] + Λειτουργία Αλλαγή µεταξύ SETUP και RUN. Κατά την έναρξη κρατήστε πιεσµένο αυτόν το συνδυασµό πλήκτρων ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για το φόρτωµα του προγράµµατος του συστήµατος (κεφ. 4 "Εγκατάσταση"). Κλήση της σελίδας πληροφοριών. Κατά την έναρξη κρατήστε πιεσµένο αυτόν το συνδυασµό πλήκτρων ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτοέλεγχου. Τύπος τερµατικού Λειτουργία Sysload Αυτοέλεγχος Αλλαγή µεταξύ SETUP και RUN Σελίδα διάγνωσης DOP11A-10 [ ] + [F1] [ ] + [ENTER] [ ] DOP11A-20 [ ] + [F1] [ ] + [MAIN] [ ] + [PREV] + DOP11A-40 [ ] + [F1] [ ] + [MAIN] [ ] + [PREV] 36 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

37 Έναρξη λειτουργίας Λειτουργίες τερµατικού I 0 5 ιακόπτες στα τερµατικά DOP11A-30 και DOP11A-50 Για να καλέσετε τους διάφορους τρόπους λειτουργίας για τα DOP11A-30 και DOP11A- 50 θα πρέπει να διακοπεί η ηλεκτρική τροφοδοσία προς το τερµατικό. Για αυτό το σκοπό φέρτε τον περιστρεφόµενο διακόπτη που είναι στο πλάι ή στην πίσω πλευρά του τερµατικού, στην κατάλληλη θέση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. Κατόπιν συνδέστε πάλι την ηλεκτρική τροφοδοσία. Θέση διακόπτη Λειτουργία 0 Κατάσταση λειτουργίας (RUN, κανονική λειτουργία) 1 Sysload (φόρτωµα συστήµατος) 2 Βαθµονόµηση αγγίγµατος 3 είκτης 4 Λειτουργία διάρθρωσης (SETUP) 5 Λειτουργία διαβίβασης, TRANSFER 8 Ενεργοποίηση του αυτοέλεγχου 9 ιαγραφή της µνήµης ρολογιών Τρόποι λειτουργίας RUN και SETUP Το τερµατικό διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας. Λειτουργία διάρθρωσης (SETUP): Σε αυτή τη λειτουργία γίνονται όλες οι βασικές ρυθµίσεις, όπως π.χ. η επιλογή του ελεγκτή και της γλώσσας µενού. Κατάσταση λειτουργίας (RUN): Σε αυτή τη λειτουργία εκτελείται η εφαρµογή. Μεταφορά Εδώ ενεργοποιείτε το τερµατικό µε το χέρι στη λειτουργία διαβίβασης. Όταν το τερµατικό βρίσκεται στη λειτουργία διαβίβασης, µπορούν να διαβιβαστούν προγράµµατα µεταξύ του λογισµικού προγραµµατισµού και του τερµατικού. Με τη βοήθεια της αυτόµατης αλλαγής µεταξύ RUN / TRANSFER στο λογισµικό προγραµµατισµού, το λογισµικό θέτει αυτόµατα το τερµατικό σε λειτουργία διαβίβασης. Αλλαγή ανάµεσα στους τρόπους λειτουργίας Αλλαγή µεταξύ RUN και SETUP Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα [ ] και [MAIN] για να περάσετε στη λειτουργία διάρθρωσης (SETUP). Κατόπιν ενόσω εµφανίζεται το µενού έναρξης πιέστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο, ώστε να επιστρέψετε στη λειτουργία διάρθρωσης (SETUP). Για να περάσετε πάλι στη κανονική λειτουργία (RUN) πιέστε τα πλήκτρα [ ] και [MAIN]. Για να καλέσετε τη λειτουργία διάρθρωσης (Setup) στους τύπους DOP11A-30 και DOP11A-50, φέρτε το διακόπτη στη θέση 4 (ο διακόπτης βρίσκεται στο πλάι ή στην πίσω πλευρά του τερµατικού. Για την κανονική λειτουργία φέρτε το διακόπτη στη θέση 0. Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 37

38 I Έναρξη λειτουργίας 5 Λειτουργίες τερµατικού 0 Λειτουργία διάρθρωσης (SETUP) Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται λειτουργίες, που δεν µπορούν να εκτελεστούν µε το πρόγραµµα HMI-Builder. Περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατές ρυθµίσεις στο πρόγραµµα HMI-Builder θα βρείτε στο εγχειρίδιο του συστήµατος "Τερµατικό DOP11A". ιαγραφή της µνήµης Το µενού ρύθµιση στο τερµατικό περιλαµβάνει τη λειτουργία Erase memory. Με τη βοήθειά της διαγράφετε τη µνήµη εφαρµογών του τερµατικού. Σε αυτές περιλαµβάνονται όλα τα µπλοκ καθώς και οι ορισµοί για συναγερµούς, χρονοδιαύλους, πλήκτρα λειτουργιών και σήµατα του συστήµατος. Παράµετροι Enter Prev Περιγραφή Η µνήµη σβήνεται. Μετά το πέρας της διαγραφής εµφανίζεται αυτόµατα το µενού διάρθρωσης. Καλεί το προηγούµενο επίπεδο, χωρίς να σβήσει τη µνήµη. Κατά τη διαγραφή της µνήµης, όλα τα δεδοµένα που ήταν αποθηκευµένα στο τερµατικό χάνονται. Αυτό δεν ισχύει για την παράµετρο για την επιλογή της γλώσσας. Όλες οι άλλες παράµετροι σβήνονται ή επανέρχονται στη βασική ρύθµιση. Ρύθµιση της αντίθεσης DOP11A-10: Η αντίθεση (κοντράστ) ρυθµίζεται από ένα περιστρεφόµενο κουµπί στην πίσω πλευρά του τερµατικού. DOP11A-20, DOP11A-30 και DOP11A-40: Η ρύθµιση της αντίθεσης γίνεται στη κανονική λειτουργία πηδώντας στο µπλοκ 997. Πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας + η οθόνη γίνεται πιο φωτεινή. Πιέζοντας το πλήκτρο λειτουργίας - η οθόνη γίνεται πιο σκοτεινή. Για να επανέλθετε στο προηγούµενο επίπεδο επιβεβαιώστε µε το πλήκτρο EXIT. DOP11A-50: Η ένταση του χρώµατος στην οθόνη µπορεί να ρυθµιστεί από ένα καταχωρητή δεδοµένων και την εντολή DIM. Αυτή η εντολή αναγράφεται στο λογισµικό προγραµµατισµού στο µενού Setup / System signals στη γραµµή εντολών. Η αντίθεση επηρεάζεται από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Αν ο προγραµµατισµός του τερµατικού γίνει σε ένα χώρο, όπου η θερµοκρασία διαφέρει κατά πολύ από εκείνη στο µέρος τοποθέτησης, µετά από λεπτά θα πρέπει να γίνει ρύθµιση της αντίθεσης στην πραγµατική θερµοκρασία περιβάλλοντος. 38 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

39 Έναρξη λειτουργίας Λειτουργίες τερµατικού I 0 5 Προσδιορισµός τη διεύθυνσης Ethernet (MAC): Η διεύθυνση Ethernet της πρόσθετης κάρτας PFE11A εµφανίζεται στη λειτουργία διάρθρωσης (SETUP). Με το συνδυασµό των πλήκτρων [ ] [MAIN] (DOP11A-20 και DOP11A-40) ή µε το διακόπτη στη θέση 4 (DOP11A-30 και DOP11A-50) περνάτε στη λειτουργία διάρθρωσης. Στο µενού Expansion cards - Slot 1 - PFE εµφανίζεται η φυσική διεύθυνση Ethernet. Κατάσταση λειτουργίας (RUN) Σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας εκτελείται η εφαρµογή. Κατά το πέρασµα στην κανονική λειτουργία, στην οθόνη εµφανίζεται αυτόµατα το µπλοκ 0. Στο τερµατικό, το ενσωµατωµένο πληκτρολόγιο χρησιµεύει για σηµάδεµα και αλλαγή τιµών στην κανονική λειτουργία. Αν µεταξύ τερµατικού και ελεγκτή εκδηλωθεί ένα σφάλµα επικοινωνίας, στην οθόνη εµφανίζεται ένα µήνυµα σφάλµατος. Όταν η επικοινωνία αποκατασταθεί, το τερµατικό ξεκινά πάλι αυτόµατα. Αν στο προκείµενο σφάλµα επικοινωνίας πληκτρολογήσατε ένα συνδυασµό πλήκτρων I/O (εισόδου/εξόδου), αυτός αποθηκεύεται στην προσωρινή µνήµη του τερµατικού και µόλις η επικοινωνία αποκατασταθεί, διαβιβάζεται στον ελεγκτή. Για την ενεργοποίηση µιας λειτουργίας παρακολούθησης, το ρολόι του τερµατικού στέλνει συνεχώς δεδοµένα σε ένα καταχωρητή στον ελεγκτή. Με αυτή τη λειτουργία παρακολούθησης, ο ελεγκτής µπορεί να διαπιστώσει αν εκδηλώθηκε κάποιο σφάλµα επικοινωνίας. Ο ελεγκτής εξετάζει αν ενηµερώθηκε ο καταχωρητής. Αν αυτό δεν έγινε, στον ελεγκτή µπορεί να ενεργοποιηθεί ένα συναγερµός ο οποίος παραπέµπει σε ένα σφάλµα επικοινωνίας. Ο τρόπος λειτουργίας των διαφόρων αντικειµένων και των ενεργειών στην κατάσταση λειτουργίας εξηγείται σε συσχετισµό µε την περιγραφή των εκάστοτε αντικειµένων και των ενεργειών. Ρύθµιση του ρολογιού πραγµατικού χρόνου Η πραγµατική ώρα του τερµατικού ρυθµίζεται στο µενού Setup στο σηµείο Date/Time. Επιλέξτε την πρόσθετη δυνατότητα Set terminal clock. Στη συνέχεια εµφανίζονται η ηµεροµηνία και η ώρα. Για να αλλάξετε τη ρύθµιση πιέστε το πλήκτρο [SET]. Πληκτρολογήστε τις σωστές τιµές. Στη λειτουργία αλλαγής µετακινείτε το δείκτη µε τα πλήκτρα/βέλη. Για να επιστρέψετε στο προηγούµενο µενού ή για να διακόψετε τη ρύθµιση πιέστε το πλήκτρο [NEXT], προτού πιέσετε το [ENTER]. Ο πραγµατικός χρόνος µπορεί επίσης να ρυθµιστεί στην κανονική λειτουργία µέσω ενός εικονιδίου ρολογιού καθώς και κατά τη µεταφορά του προγράµµατος από τον υπολογιστή στο τερµατικό. Με ένα ψηφιακό σήµα µετά από εντολή µπορείτε να δείτε πότε πρέπει να αλλάξετε την µπαταρία για το ρολόι. Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A 39

40 I Έναρξη λειτουργίας 5 Λειτουργίες τερµατικού 0 Σελίδα πληροφοριών Στο τερµατικό έχει προγραµµατιστεί µια σελίδα πληροφοριών. Αυτήν την καλείτε πιέζοντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα [ ] και [PREV] στην κατάσταση λειτουργίας. Για να καλείτε τη σελίδα πληροφοριών, µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε ή αντίστοιχα να διαµορφώσετε ένα πλήκτρο λειτουργίας ή αφής. Στην αρχή της σελίδας πληροφοριών εµφανίζονται το ενεργό τερµατικό, η έκδοση του προγράµµατος και η έκδοση του υλικού. Παράµετροι STARTS RUN CFL 32 C MIN: 21 MAX: 38 (παράδειγµα) DYNAMIC MEMORY FLASH MEM PROJ FLASH MEM BACK FLASH CACHEHITS FLASH ALLOCS DRIVER 1 DIGITAL I/Os Περιγραφή Αριθµός ενάρξεων του τερµατικού Ώρες λειτουργίας του τερµατικού Ώρες λειτουργίας που ήταν ενεργοποιηµένος ο εσωτερικός φωτισµός Τρέχουσα θερµοκρασία λειτουργίας, ελάχιστη και µέγιστη µετρηµένη θερµοκρασία Ελεύθερος χώρος µνήµης RAM σε Byte Ελεύθερη χώρος µνήµης Flash (µνήµη προγράµµατος) σε Byte εσµευµένη Ποσοστό αποκρίσεων µπλοκ / αντιστοιχίσεων στο σύστηµα αρχείων Μέγιστο ποσοστό χρησιµοποιούµενων ή ενεργών αντιστοιχίσεων ανά µπλοκ στο σύστηµα αρχείων Ενεργό πρόγραµµα οδήγησης και έκδοση Αριθµός ψηφιακών σηµάτων που συσχετίζονται µε τον ελεγκτή 1, που παρακολουθούνται συνεχώς (STATIC) ή αντίστοιχα ο αριθµός στο ενεργό µπλοκ (MONITOR). ANALOG I/Os Αριθµός αναλογικών σηµάτων που συσχετίζονται µε τον ελεγκτή 1, που παρακολουθούνται συνεχώς (STATIC) ή αντίστοιχα ο αριθµός στο ενεργό µπλοκ (MONITOR). I/O POLL Χρόνος σε ms µεταξύ δύο αναγνώσεων του ίδιου σήµατος στον ελεγκτή 1 PKTS Αριθµός σηµάτων σε κάθε πακέτο, που διαβιβάζεται µεταξύ τερµατικού και ελεγκτή 1. TOUT1 Αριθµός διακοπών (Timeout) στην επικοινωνία µε τον ελεγκτή 1 CSUM1 BYER DRIVER 2 DIGITAL I/Os Αριθµός σφαλµάτων ελεγκτικού αθροίσµατος στην επικοινωνία µε τον ελεγκτή 1 Αριθµός των σφαλµάτων Byte στην επικοινωνία Ενεργό πρόγραµµα οδήγησης και έκδοση. Οι παράµετροι για το πρόγραµµα οδήγησης 2 (Driver 2) εµφανίζονται µόνο όταν ο ελεγκτής 2 έχει οριστεί στο πρόγραµµα. Αριθµός ψηφιακών σηµάτων που συσχετίζονται µε τον ελεγκτή 2, που παρακολουθούνται συνεχώς (STATIC) ή αντίστοιχα ο αριθµός στο ενεργό µπλοκ (MONITOR). ANALOG I/Os Αριθµός αναλογικών σηµάτων που συσχετίζονται µε τον ελεγκτή 2, που παρακολουθούνται συνεχώς (STATIC) ή αντίστοιχα ο αριθµός στο ενεργό µπλοκ (MONITOR). I/O POLL Χρόνος σε ms µεταξύ δύο αναγνώσεων του ίδιου σήµατος στον ελεγκτή 2. PKTS Αριθµός σηµάτων σε κάθε πακέτο, που διαβιβάζεται µεταξύ τερµατικού και ελεγκτή 2. TOUT2 Αριθµός διακοπών (Timeout) στην επικοινωνία µε τον ελεγκτή 2 CSUM2 Αριθµός σφαλµάτων ελεγκτικού αθροίσµατος στην επικοινωνία µε τον ελεγκτή 2 1 / 2 / 3 Ενεργή θύρα για FRAME, OVERRUN και PARITY. 1=θύρα RS-422, 2=θύρα RS-232 και 3=θύρα RS-485. FRAME Αριθµός σφαλµάτων πλαισίου στην εκάστοτε θύρα OVERRUN Αριθµός σφαλµάτων επικάλυψης στην εκάστοτε θύρα PARITY Αριθµός σφαλµάτων ισοτιµίας στην εκάστοτε θύρα 40 Οδηγίες Λειτουργίας Τερµατικό χειρισµού DOP11A

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11A Έκδοση 5/26 114244 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος

Εγχειρίδιο συστήματος Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 2/27 11528 / EL Εγχειρίδιο συστήματος SEW-EURODRVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL

Εγχειρίδιο συστήματος. Τερματικά χειρισμού DOP11B. Έκδοση 11/2008 16667018 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Τερματικά χειρισμού DOP11B Έκδοση 11/28 Εγχειρίδιο συστήματος 1666718 / EL SEW-EURODRVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τερματικά χειρισμού DOP11C Έκδοση 08/2013 20149522 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL

Εγχειρίδιο. ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP. Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες ιεπαφή fieldbus DFE33B EtherNet/IP Έκδοση 04/2008 11637609 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFIBUS DP-V1. Έκδοση 07/2006 11479191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφή fieldbus DFP21B PROFBUS DP-V1 Έκδοση 7/26 11479191 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή fieldbus DFE12B PROFINET IO. Έκδοση 07/2006 FA361755 11419601 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή fieldbus DFE12B PROFINET IO. Έκδοση 07/2006 FA361755 11419601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιεπαφή fieldbus DFE12B PROFINET IO Έκδοση 07/2006 11419601 / EL FA361755 Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 09/2006 11483601 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE11B Ethernet. Έκδοση 10/2004 FA361750 11284307 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE11B Ethernet. Έκδοση 10/2004 FA361750 11284307 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE11B Ethernet FA361750 Έκδοση 10/2004 11284307 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL

Οδηγίες λειτουργίας. Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2. Έκδοση 06/2006 GB260000 11476400 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 GB260000 Έκδοση 06/2006 11476400 / EL Οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών. Έκδοση 04/2004 A5.J25 11264209 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών. Έκδοση 04/2004 A5.J25 11264209 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Κινητήριοι µηχανισµοί \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFI21B INTERBUS µε καλώδιο οπτικών ινών A5.J25 Έκδοση 04/2004 11264209 /

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 07/2006 11469609 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 05/2006 FC471000 11461608 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIFIT -MC. Έκδοση 05/2006 FC471000 11461608 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIFIT -MC FC471000 Έκδοση 05/2006 11461608 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση /2 936388 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.41B. Έκδοση 04/2007 11497599 / EL

Εγχειρίδιο. Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.41B. Έκδοση 04/2007 11497599 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ελεγκτής MOVI-PLC advanced DH.4B Έκδοση 4/7 497599 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B EtherNet/IP. Έκδοση 06/2006 11373601 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B EtherNet/IP. Έκδοση 06/2006 11373601 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B ιασύνδεση fieldbus DFE13B EtherNet/IP Έκδοση 06/2006 11373601 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/2012 20045522 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S.

Εγχειρίδιο. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και διανομέων πεδίου PROFIBUS P R O F I B U S. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες P R O F I PROCESS FIELD BUS B U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση διεπαφών και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D

Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ηλεκτροκινητήρες MOVIMOT µε αντιεκρηκτική προστασία κατηγορίας 3D GC310000 Έκδοση 12/2005 11407204

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B Εφαρµογή "Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" Έκδοση 04/2005 FA362820 11335300 / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX61B Εφαρµογή Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου Έκδοση 04/2005 FA362820 11335300 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDXB Εφαρµογή "Εκτεταµένη οδήγηση σε θέση µέσω δίαυλου" Έκδοση 04/200 33300 / EL FA32820

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Έκδοση 11/2008 16631005 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL

Εγχειρίδιο. Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH. Έκδοση 12/2006 11543191 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Διεπαφές fieldbus/διανομέας πεδίου για τον έλεγχο του MOVI-SWITCH Έκδοση 1/006 11543191 / EL Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL

Εγχειρίδιο. Μονάδα διάγνωσης DUO10A. Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Μονάδα διάγνωσης DUO10A Έκδοση 10/2006 11473606 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης TRACK-Guide II Τελευταία ενημέρωση: V7.20141016 30302710-02-EL Διαβάστε και ακολουθήστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

MOVIDRIVE MDX61B Εσωτερική σύγχρονη λειτουργία (ISYNC)

MOVIDRIVE MDX61B Εσωτερική σύγχρονη λειτουργία (ISYNC) MOVIDRIVE MDX61B Εσωτερική σύγχρονη λειτουργία (ISYNC) Έκδοση 2/24 Εγχειρίδιο 1125 284 / EL SEW-EURODRIVE 1 Σηµαντικές επισηµάνσεις... 4 2 Περιγραφή του συστήµατος... 5 2.1 Τοµείς εφαρµογών... 5 2.2 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Οδηγός εγκατάστασης DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Η Danfoss δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανά σφάλματα στους καταλόγους, τα φυλλάδια και το

Διαβάστε περισσότερα