Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 4/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :20:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 4/18-2-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :20:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:00"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/333/ ΑΔΑ: ΒΙΞ446Ψ842-ΩΑΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 4/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :20:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:00 ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕ- ΛΕΥΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΧΩ- ΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Χρήστος Σπίρτζης Πρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Πολυχρόνης Ακριτίδης Α Αντιπρόεδρος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αντώνιος Πρωτονοτάριος Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γρηγόρης Γρηγοριάδης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γεώργιος Ζερβάκης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Νικόλαος Ιωνάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Αριστείδης Καρλαύτης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Νικόλαος Μήλης Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Γεώργιος Τσουκαλάς Μέλος ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΑΠΟΝΤΕΣ : Θεόδωρος Σεραφίδης Παραιτηθείς Β Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κουρνιώτης παραιτηθείς Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Σπυρίδων Κοντομάρης Μέλος Κωνσταντίνος Μακέδος Μέλος Γεώργιος Παπαναστασίου Μέλος Ασημούλα Σταγιάννη Μέλος Παρίστανται από το προηγούμενο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ οι Ιωάννης Θεοδωράκης Παρασκευή Μπάτσου Γεώργιος Ηλιόπουλος Ιωάννης Κυριακόπουλος Πρόεδρος Α Αντιπρόεδρος Β Αντιπρόεδρος Γενικός Γραμματέας ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ 21:00 ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ Παρίσταται η κ. Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΛΗΞΗ

2 2 1. Εισηγήσεις Διευθύνσεων 2. Επικύρωση Πρακτικών ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 3. Δημιουργία βαρόμετρου μεταναστευτικής εκροής και εργασιακής κατάστασης των μηχανικών 4. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με τη διερευνητική έκθεση για το ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και 9ΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής (2013/2277 (ΙΝΙ)) 5. Ενημέρωση για το ασφαλιστικό και Πρωτοβουλίες. 6. Ενημέρωση ΤΜΗΜΑ A της Αποφ.A1/Σ4/2014 Δημιουργία βαρόμετρου μεταναστευτικής εκροής και εργασιακής κατάστασης των μηχανικών. Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για την εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη που αφορά στη δημιουργία βαρόμετρου μεταναστευτικής εκροής και εργασιακής κατάστασης των μηχανικών, κρίνει κατ αρχή θετικά αυτή την πρωτοβουλία του ΤΕΕ και εξουσιοδοτεί τους Χρ. Σπίρτζη, Πρόεδρο ΤΕΕ και Γ. Ζερβάκη και Κ. Μακέδο, Μέλη της, να της εισηγηθούν σε επόμενη συνεδρίαση σχετικά με την υλοποίηση της δράσης και τη χρηματοδότησή της. Ο Γρ. Γρηγοριάδης Μέλος Δ.Ε. απέχει από τη λήψη της απόφασης. Αποφ.A2/Σ4/2014 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σχετικά με τη διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και 9ΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής (2013/2277 (ΙΝΙ)). Η Δ. Επιτροπή αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη για το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής και

3 3 Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλία σχετικά με τη διερευνητική έκθεση για τον ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας (ΕΚΤ, Επιτροπή και 9ΝΤ) όσον αφορά τις χώρες της ζώνης του ευρώ που έχουν υπαχθεί σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής (2013/2277 (ΙΝΙ)), αποφασίζει τη διοργάνωση ανοικτής εκδήλωσης (ενόψη και των ευρωεκλογών) με αντικείμενο το παραπάνω θέμα, ώστε να καταγραφούν οι απόψεις κομμάτων, επιστημονικών φορέων, ενώσεων (π.χ. ένωση δικαστών και εισαγγελέων) κ.λπ. Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί. Αποφ.A3/Σ4/2014 Ενημέρωση για το ασφαλιστικό Πρωτοβουλίες Η Δ. Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, για την απόφαση 3/2013 της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε. που απέρριψε την αίτηση αναστολής του ΤΕΕ κατά την 193/ απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και ότι ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ κ. Σελλιανάκης έχει εγγράψει ως θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ την εφαρμογή των νέων εξοντωτικών ασφαλιστικών εισφορών, αποφασίζει την οργάνωση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΕΤΑΑ την και ώρα 15:00. Ο Γρ. Γρηγοριάδης, Μέλος Δ.Ε. μειοψηφεί σύμφωνα με την πάγια θέση του για το πλαίσιο της κινητοποίησης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην Α1/Σ31/2013 απόφαση της Δ.Ε. Αποφ.A4/Σ4/2014 Επικύρωση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Ε. του ΤΕΕ Επικυρώνονται τα παρακάτω πρακτικά συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ: α. Νο 28/ β. Νο 29/ γ. Νο 30/ δ. Νο 31/ ε. Νο 32/ στ. Νο 33/ με προσθήκη μειοψηφιών του Γρ. Γρηγοριάδη, Μέλους Δ.Ε. επί του σχεδίου πρακτικού που υποβλήθηκε προς επικύρωση από τη Δ.Ε.

4 4 του ΤΕΕ και ειδικότερα Α169/Σ33/2013. στις αποφάσεις Α168/Σ33/2013 και ζ. Νο 1/ ΤΜΗΜΑ Β της ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ Αποφ.Β1/Σ4/2014 Eπιστροφή παραβόλου πραγματογνωμοσύνης στον κ. Πελεκάνο Μάρκο. Μετά τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης που είχε ζητήσει ο κ. Πελεκάνος Μάρκος (ο οποίος στη συνέχεια ζήτησε με αίτησή της τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης) και για τη διενέργεια της οποίας είχε προκαταβάλει στο Ταμείο του ΤΕΕ με το υπ αριθ /14 Γραμμάτιο Είσπραξης το ποσό των 500,00, η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας,εγκρίνει να επιστραφούν από το πιο πάνω ποσό τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (496,47 ) στον κ. Πελεκάνο Μάρκο του Πέτρου, Βούρβουλος Θήρας ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ. Κ.Α.3199α Αποφ.Β2/Σ4/2014 Eπιστροφή παραβόλου πραγματογνωμοσύνης στην κα Αλιγηζάκη Αννα Μετά τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης που είχε ζητήσει η κα Αλιγηζάκη Άννα (η οποία στη συνέχεια ζήτησε με αίτησή της, τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης) και για τη διενέργεια της οποίας είχε προκαταβάλει στο Ταμείο του ΤΕΕ με το υπ αριθ / Γραμμάτιο Είσπραξης το ποσό των 500,00, η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας,εγκρίνει να επιστραφούν από το πιο πάνω ποσό τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (496,47 ) στην κ Αλιγηζάκη Άννα του Βασιλείου, Αθ. Διάκου 60, ΧΑΙΔΑΡΙ. Κ.Α.3199α Αποφ.Β3/Σ4/2014 Eπιστροφή παραβόλου πραγματογνωμοσύνης στην κ. Παπαδοπούλου Παρασκευή.

5 5 Μετά τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης που είχε ζητήσει η κ. Παπαδοπούλου Παρασκευή. (η οποία στη συνέχεια ζήτησε με αίτησή της τη ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης) και για τη διενέργεια της οποίας είχε προκαταβάλει στο Ταμείο του ΤΕΕ με το υπ αριθ /13 Γραμμάτιο Είσπραξης το ποσό των 500,00, η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας,εγκρίνει να επιστραφούν από το πιο πάνω ποσό τετρακόσια ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (496,47 ) στην κ. Παπαδοπούλου Παρασκευή του Θεοδώρου, Χρύσιππου 30, ΖΩΓΡΑΦΟΥ. Κ.Α.3199α Αποφ.Β4/Σ4/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Δημήτριου Αρκά Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Δημήτριος Αρκάς και που ήδη τελείωσαν οι Πραγματογνώμονες κ.κ. Γεώργιος Πλατσάκης και Ιωάννης Ρηγος οι οποίοι ορίσθηκαν σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και τις υπ' αριθ /13 & 1216/14 αποφάσεις του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 4.529,20, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνωμόνων2.600,00 Β) Φ.Π.Α. 598, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε ,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 31,20 Σύνολο 4.529,20 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα (2.460,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΠΛΑΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του Στυλιανού, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Α.Μ , Λ.Αλεξάνδρας 61, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 2.000,00 ως αμοιβή και 460,00 Φ.Π.Α. και επτακόσια τριάντα οκτώ (738,00 ) στον πραγματογνώμονα ΡΗΓΟ ΙΩΑΝΝΗ του Μάρκου, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Ουρανίας 1, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ως εξής: 600,00 ως αμοιβή και 138,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β

6 6 Αποφ.Β5/Σ4/2014 Αποφ.Β6/Σ4/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης του κ. Χρήστου Καλαΐτζάκη. Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε ο κ. Χρήστος Καλαΐτζάκης και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Βασίλειος Ζυγογιάννης ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ. 9424/13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.742,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα1.000,00 Β) Φ.Π.Α. 230, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 500,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 12,00 Σύνολο 1.742,00 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια διακόσια τριάντα (1.230,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Κων/νου, Διπλ. Μηχανολόγο Μηχανικό, Α.Μ , Παικου 8, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ως εξής: 1.000,00 ως αμοιβή και 230,00 Φ.Π.Α., ο οποίος αποδίδεται από το Τ.Ε.Ε. επειδή ο πραγματογνώμονας είναι υπάλληλος. Κ.Α.3394 α,β Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της κ. Βασιλικής Μπέτσου. Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η κ. Βασιλική Μπέτσου και που ήδη τελείωσε η Πραγματογνώμονας κ. Αντωνία Αγγελοπούλου ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /12 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /12 και /14 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.742,00, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα1.000,00 Β) Φ.Π.Α. 230, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 500,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 12,00 Σύνολο 1.742,00

7 7 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια διακόσια τριάντα (1.230,00 ) στην πραγματογνώμονα κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Αναστασίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Μπουμπουλίνας 2, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ως εξής: 1.000,00 ως αμοιβή και 230,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Β7/Σ4/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της ΘΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η ΘΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Βασιλειος Φραγκισκος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /13 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /13 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 2.787,20, το οποίο αναλύεται ως εξής: Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα1.600,00 Β) Φ.Π.Α. 368, ,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 800,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 19,20 Σύνολο 2.787,20 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια εννιακόσια εξήντα οκτώ (1.968,00 ) στον πραγματογνώμονα κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του Ιωάννη, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Ισαυρων 54, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 1.600,00 ως αμοιβή και 368,00 Φ.Π.Α. Κ.Α.3394 α,β Αποφ.Β8/Σ4/2014 Τακτοποίηση παραβόλου πραγματογνωμοσύνης της ΙΙΙΠΑΡΧΟΣ ΑΤΕ Για την πραγματογνωμοσύνη που ζήτησε η ΙΙΙΠΑΡΧΟΣ ΑΤΕ και που ήδη τελείωσε ο Πραγματογνώμονας κ. Φώτιος Τζανέτος ο οποίος ορίσθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α18/Σ20/2007 απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ και την υπ' αριθ /11 απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ, εισπράχθηκε με τα υπ' αριθ /11 και /13 γραμμάτια είσπραξης του ΤΕΕ παράβολο από 1.567,80, το οποίο αναλύεται ως εξής:

8 8 Α) Αμοιβή Πραγματογνώμονα 900,00 Β) Φ.Π.Α. 207,00 Γ) Δικαιώματα Τ.Ε.Ε. 450,00 Δ) Χαρτόσημο + Ο.Γ.Α. 10,80 Σύνολο 1.567,80 Η Δ. Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει να καταβληθούν από το παράβολο τούτο χίλια εκατόν επτά (1.107,00) στον πραγματογνώμονα κ. ΤΖΑΝΕΤΟ ΦΩΤΙΟ του Σωτηρίου, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Α.Μ , Κυψέλης 83, ΑΘΗΝΑ, ως εξής: 900,00 ως αμοιβή και 207,00 Φ.Π.Α., ο οποίος αποδίδεται από το Τ.Ε.Ε. επειδή ο πραγματογνώμονας είναι υπάλληλος. Κ.Α.3394 α,β ΒΙΒΛΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΧΑΡΤΙ-ΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ- ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Αποφ.Β9/Σ4/2014 Αποφ.Β10/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 664,20 στο TZITZIKAKHΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ για την αγορά δερματόδετος για τη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 3/10/2013 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ για την αγορά δερματόδετος για τη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ,εγκρίνει την καταβολή των εξακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι λεπτών (664,20 ) στο ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΗ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟ, Ανδρέα Μεταξά 9-11,Αθήνα στο παραπάνω έντυπο, σύμφωνα με τα υπ αριθ. 242/ Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο. (Καθ. αξία 540, %ΦΠΑ 124,20 =Συν 664,20) ΚΑ : 1259 Έγκριση καταβολής 153,50 στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. για την δημοσίευση περίληψης διακήρυξης του δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλειας-φύλαξης του υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο οικόπεδο του ΤΕΕ στο Μαρούσι στις εφημερίδες, Γενική Δημοπρασιών και Δημοπρασιών. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή εκατόν πενήντα τριών ευρώ και πενήντα λεπτών (153,50 ) στην ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε., Λέκκα 26 ΤΚ Αθήνα, για την ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλειας-φύλαξης του υπαίθριου

9 9 χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο οικόπεδο του ΤΕΕ στο Μαρούσι στις εφημερίδες, Γενική Δημοπρασιών και Δημοπρασιών σύμφωνα με το υπ αριθ.4268/ τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Καθ. αξία 124, %ΦΠΑ 28,70 = Συν 153,50) Κ.Α. 851 ΔΙΑΦΟΡΑ Αποφ.Β11/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής ,17 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/06/2013 έως 30/06/2013 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την καταβολή εξήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και δέκα επτά λεπτών (68.776,17) στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) Κηφισίας 99 ΤΚ Μαρούσι, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/06/2013 έως 30/06/2013 σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις. Κ.Α Αποφ.Β12/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής ,15 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/07/2013 έως 31/07/2013 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την καταβολή εβδομήντα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και δέκα πέντε λεπτών (70.388,15 ) στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) Κηφισίας 99 ΤΚ Μαρούσι, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/07/2013 έως 31/07/2013 σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις. Κ.Α Αποφ.Β13/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής ,98 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) για την

10 10 εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/08/2013 έως 31/08/2013 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας εγκρίνει την καταβολή εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων δεκατριών ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (67.713,98 ) στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΟΤΕ) Κηφισίας 99 ΤΚ Μαρούσι, για την εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών του ΤΕΕ & της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από 1/08/2013 έως 31/08/2013 σύμφωνα με τις σχετικές καταστάσεις. Κ.Α Αποφ.Β14/Σ4/2014 Αποφ.Β15/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 102,09 στoν ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ-Α.ΜΠΡΟΥΝΙΑΣ- Ε.ΛΕΒΕΝΤΗ Ε.Ε. για την αγορά υλικών βιβλιοδεσίας για τις ανάγκες του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 15/1/2014 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατόν δύο ευρώ και εννέα λεπτών (102,09 ) στον ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ -Α.ΜΠΡΟΥΝΙΑΣ-Ε.ΛΕΒΕΝΤΗ Ε.Ε., Λέκκα 7, Αθήνα για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ / Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο. (Καθ. αξία 83, %ΦΠΑ 19,09 = Συν 102,09 Κ.Α.9749 Έγκριση καταβολής 54,12 στην ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε., Σφραγίδες Επιγραφές Χαρακτική για την προμήθεια τριών (3) σφραγίδων καουτσούκ του Τμήματος Πρωτοκόλλου για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 16/12/2013 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των πενήντα τεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών (54,12 ) στην ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε., Σφραγίδες Επιγραφές Χαρακτική, Λέκκα 30 ΤΚ Αθήνα, για την προμήθεια τριών (3) σφραγίδων καουτσούκ του Τμήματος Πρωτοκόλου για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ / Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης Αγαθών. (Καθ. αξία 44, %ΦΠΑ 10,12 = Συν 54,12) Κ.Α

11 11 Aποφ.Β16/Σ4/2014 Aποφ.Β17/Σ4/2014 Aποφ.Β18/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 173,31 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια δύο τόνερ για το Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και το άλλο για την Δ/νση Διοικητικού του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 10/1/2014 & 21/1/2014 & προεγκρίσεις δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (173,31 ) για την προμήθεια δύο τόνερ για το Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και το άλλο για την Δ/νση Διοικητικού του ΤΕΕ., στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, σύμφωνα με το υπ αριθ / & / Δελτία Αποστ.-Τιμολόγια Πώλησης (Καθ. αξία 140, % ΦΠΑ 32,41 = Συν 173,31) Κ.Α Έγκριση καταβολής 109,55 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την αγορά δύο μελανιών στο FAX του προέδρου για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 17/12/2013 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατόν εννέα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (109,55 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, για την αγορά δύο μελανιών στο FAX του προέδρου του ΤΕΕ σύμφωνα με το υπ αριθ / ΔΑ-Τιμ.Πώλησης (Καθ. αξία 89, % ΦΠΑ 20,48 = Συν 109,55) Κ.Α α. Έγκριση καταβολής 128,62 στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε για την προμήθεια δύο toner για τo τμήμα ΤΓΔΟ για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 27/1/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατόν είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (128,62 ) στην ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., Θέση Σκληρή Μαγούλα Αττικής, για την προμήθεια δύο toner για το ΤΕΕ σύμφωνα με το υπ αριθ / Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο Πώλησης. (Καθ. αξία 104, % ΦΠΑ 24,06 = Συν 128,62) Κ.Α α.

12 12 Αποφ.Β19/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 146,37 στην ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε για την προμήθεια εκατό κλασέρ πλαστικά για το help desk του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη την από 24/1/2014 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν σαράντα έξι ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (146,37 ) στην «ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Ε» Κολωνού & Κεραμεικού 29 τκ Αθήνα, για την προμήθεια εκατό κλασέρ πλαστικά για το ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ ΤΙΜ: ΤΙ / (Καθ. αξία 119, %ΦΠΑ 27,37 =ΣΥΝΟΛΟ 146,37 ) K.A.1899 Απόφ.Β20/Σ4/2014 Απόφ.Β21/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 802,58 στην EUROSYST AEBE, για την προμήθεια ειδών προσωπικής φροντίδας για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την 17/1/2014 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ που αφορά προμήθεια ειδών προσωπικής φροντίδας για τις ανάγκες των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή των οκτακοσίων δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών στην εταιρία EUROSYST AEBE με έδρα Αγ. Γεώργιος Κουσαλάς, Τ.Κ Κορωπί, Τ.Θ.2, για την παραπάνω προμήθεια, σύμφωνα με το υπ αριθ Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Πώλησης 369/ (Καθ. αξία 652, ,08 =ΣΥΝΟΛΟ 802,58 ) K.A.1899 Έγκριση καταβολής 196,80 στην ΤΟΙ ΤΟΙ ΗΕLLAS AE για την μίσθωση και καθαρισμό Χημ.Τουαλέτας Δεκεμβρίου 2013 για το πάρκινγκ του ΤΕΕ στο Μαρούσι. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την Α6/Σ5/2013 απόφασή της για την μίσθωση και καθαρισμό χημ. Τουαλέτας Δεκεμβρίου 2013 για το πάρκινγκ του ΤΕΕ στο Μαρούσι, εγκρίνει την καταβολή των εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών στην ΤΟΙ ΤΟΙ ΗΕLLAS AE,Συστήματα Υγιεινής & Αποθήκευσης, Βασιλείου Χρήστου 38, ΤΚ Αχαρνές, για την ως άνω προμήθεια, σύμφωνα με το υπ αριθ : Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών 9679 / (Καθαρή αξία 160,00 + ΦΠΑ 23% 36,80 =196,80) Κ.Α

13 13 Αποφ.Β22/Σ4/2014 Aποφ.Β23/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 4.551,00 στην KOLOSSOS SECURITY ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ.ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.για την απ ευθείας ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλειας - φύλαξης του υπαίθριου χώρου σταθμού αυτοκινήτων στο οικόπεδο του ΤΕΕ στο Μαρούσι. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της Γ11/Σ25/2013 απόφασή της, εγκρίνει την καταβολή τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ενός ευρώ (4.551,00 ) στην KOLOSSOS SECURITY ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ.ΚΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε, ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Αν.Κάλβου 89, Ν.Ιωνία. για τις ως άνω υπηρεσίες σύμφωνα με το παρακάτω Τιμολόγιο «KOLOSSOS SECURITY» ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Τιμολόγιο Π.Υ. Νο 1058/ ,00 (Καθ. αξία 3.700, % ΦΠΑ 851,00 = Συν 4.551,00) Κ.Α.9739α Έγκριση καταβολής 1.845,00 στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/2/2013-4/3/2014 για το ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α1/Σ19/2012 απόφαση κατακύρωσης για την ανάθεση δημιουργίας Newsletter για ένα (1) έτος, εγκρίνει την καταβολή χιλίων οκτακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (1.845,00 ) στην κα Χριστίνα Τσιχριντζή του Ηλία, Βελεστίνου 17 Αθήνα, για την προμήθεια ανάθεσης της υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού και προβολής αποστολής του μέσω διαδικτύου, για το χρονικό διάστημα 5/2/2013-4/1/2014 για το ΤΕΕ, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση (διάρκεια σύμβασης από 5/9/2012 έως 4/9/2014) και το σχετικό τιμολόγιο. (Καθ. αξία 1.500, % ΦΠΑ 345,00 = Συν 1.845,00 ) Κ.Α ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Απόφ.Β24/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 100,00 στον ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΕΥΑΓ. ΚΑΡΕΖΟ

14 14 ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ IL VIA VAI για την παράθεση καφέ, σάντουιτς και εμφιαλωμένων νερών κατά τη διάρκεια της Συνάντησης Εργασίας με θέμα: «Τεχνικά Επαγγέλματα Εργαλείο για Εθνική Ανάπτυξη» που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ στις 22/01/2014. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψη την από 16/12/2013 προέγκριση της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ εγκρίνει την καταβολή των εκατό ευρώ (100,00 ) στον ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΕΥΑΓ. ΚΑΡΕΖΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ IL VIA VAI Σταδίου 3, Αθήνα για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το τιμολόγιο 741/ (Καθ. αξία 88,50 + ΦΠΑ 11,50 = Συν 100,00 ) Κ.Α.857 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Αποφ.Β25/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 4.352,63 στην ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΚΤΩ Α.Ε.» για χρήση μισθίου ακινήτου της οδού Κεραμεικού 40, όπου στεγάζεται η Αποθήκη του ΤΕΕ, για το χρονικό διάστημα από μέχρι Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της α) την υπ αριθ. Β/53/25/2001 προηγούμενη απόφαση, που αφορά την κατακύρωση δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης αποθήκης επί της οδού Κεραμεικού 40 στην Αθήνα, β) το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό (διάρκεια μίσθωσης από έως ), γ) το από έγγραφο του κ. Μιχάλη Φωκ. Βουνάτσου, πληρεξουσίου δικηγόρου της εκμισθώτριας εταιρείας «Συμβουλευτική Ακινήτων Οκτώ Α.Ε.», περί της μεταβίβασης του ως άνω ακινήτου από τους κληρονόμους της Οικογ. Ρόδη στην ως άνω εταιρεία, δ) το φωτοαντίγραφο του υπ αριθ / αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της παραπάνω αγοραπωλησίας, ε) το από εσωτερικό υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Δικαστικού, από το οποίο προκύπτει ότι η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται στη νέα ιδιοκτησία της Αποθήκης, στ) το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών και καθώς και μείωση των μισθωμάτων των ακινήτων βάση του άρθρου 2 του ν.4081/2012(α 184) ,ζ)αντίγραφο λογαριασμού της ΔΕΗ στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η δ δόση (552,50 )του έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Α)που εξοφλήθηκε από το ΤΕΕ μέσω Πάγιας Προκαταβολής με

15 15 το ένταλμα εγκρίνει την καταβολή τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (4.352,63) στην «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΚΤΩ Α.Ε.» αριθ. λογ/σμού CityBank για χρήση μισθίου ακινήτου της οδού Κεραμεικού 40, όπου στεγάζεται η Αποθήκη του ΤΕΕ, επιφανείας 637,80 μ2, για το χρονικό διάστημα από μέχρι και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου. Αναλυτικά : Ενοίκιο: 2.376,94 ανά μήνα 2.376,94 Χ 2 μήνες = 4.753,88 Ε.Ε.Τ.Α - 552,50(Εντ.Πληρ ,38 Χαρτ.3,6% + 151, ,63 Σημειώνεται ότι το μίσθωμα καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού. Κ.Α Αποφ.Β26/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 1.077,45 στην κα Βασιλική Τριανταφύλλου για χρήση μισθίου των Γραφείων στέγασης υπηρεσιών του ΤΕΕ στην οδό Λέκκα 23-25, 1ος όροφος, για το διάστημα από μέχρι Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Α5/Σ15/2008 προηγούμενη απόφασή της, που αφορά τη μίσθωση Γραφείων ιδιοκτησίας Βασιλικής Τριανταφύλλου που βρίσκονται στον 1ο όροφο κτιρίου επί της οδού Λέκκα 23-25, για τη στέγαση της Μονάδας Τεκμηρίωσης & Πληροφόρησης του ΤΕΕ, το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20% λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών καθώς και την υπ αριθμ. Γ2/Σ5/2012 απόφαση της Δ.Ε. που αφορά το καθορισμό μισθώματος σε 7,00 ανά τετραγωνικό μέτρο εγκρίνει την καταβολή των χιλίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (1.077,45) στην κα Βασιλική Τριανταφύλλου του Γεωργίου, για χρήση μισθίου των ως άνω Γραφείων στέγασης υπηρεσιών του ΤΕΕ, για το διάστημα από μέχρι , σύμφωνα με το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου.

16 16 Αναλυτικά : 529,20 ανά μήνα 529,20 x 2 μήνες = 1.058,40 Χαρτ.1,8% 19, ,45 Σημειώνεται ότι το μίσθωμα καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού. Κ.Α Αποφ.Β27/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 1.323,40 στην κα Αλίκη Σημαντώνη για χρήση μισθίου ακινήτου στον Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου 11 & Φίλωνος), όπου στεγάζονται τα γραφεία του ΤΕΕ, για το χρονικό διάστημα από μέχρι Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της α) την υπ αριθ. Β23/Σ23/2005 προηγούμενη απόφασή της, που αφορά την κατακύρωση δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού ενοικίασης γραφείων του ΤΕΕ στον Πειραιά, (Ελ. Βενιζέλου 11 & Φίλωνος), β) την από σύμβαση μίσθωσης ακινήτου (διάρκεια μίσθωσης από μέχρι ), γ) το από έγγραφο του κ. Κων/νου Χριστοδούλου, πληρεξούσιου δικηγόρου της εκμισθώτριας Κας Αλίκη Σημαντώνη περί της μεταβίβασης του ως άνω ακινήτου από την «Κων/νος Ε. ΚΑΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε - Οικοδομικές Επιχειρήσεις» στην Κα Αλίκη Σημαντώνη, δ) το υπ αριθ. 5259/ αγοραπωλητήριο συμβόλαιο της παραπάνω αγοραπωλησίας, ε) το υπ αριθ / έγγραφο του μεταγραφοφύλακα Πειραιά, που πιστοποιεί την μετεγγραφή του ακινήτου στην νέα ιδιοκτήτρια, στ) το από εσωτερικό υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Δικαστικού, από το οποίο προκύπτει ότι η καταβολή των μισθωμάτων θα γίνεται στη νέα ιδιοκτησία των γραφείων του ΤΕΕ στον Πειραιά, ζ) το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών η) καθώς και τη μείωση του ενοικίου σύμφωνα με το υπ αριθμ. πρωτοκ /6/2012 από 1.299,59 το μήνα γίνεται 650,00 το μήνα, εγκρίνει την καταβολή χιλίων τριακοσίων είκοσι τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (1.323,40) στην κα Αλίκη Σημαντώνη του Σπυρίδωνα, Όθωνος 10, Χαλάνδρι για χρήση μισθίου των γραφείων του ΤΕΕ στον Πειραιά (Ελ. Βενιζέλου

17 17 11 & Φίλωνος), επιφανείας 129,00 τ.μ., για το χρονικό διάστημα από μέχρι και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου. Αναλυτικά : 650,00 ανά μήνα 650,00 x 2 μήνες = 1.300,00 x 1,8% χαρτ= 23,40 Σύνολο 1.323,40 ========= Σημειώνεται ότι το μίσθωμα καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού. Κ.Α Αποφ.Β28/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 5.501,27 στην κα Μαρία Θεοχαράκη του Νικολάου για χρήση μισθίου των Γραφείων στέγασης Υπηρεσιών του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, 1 ος όροφος) για το διάστημα από μέχρι Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Β8/Σ16/2008 και Β2/Σ21/2008 προηγούμενες αποφάσεις της, που αφορούν την μίσθωση γραφείων στο 1 ο όροφο του κτιρίου της οδού Λέκκα ιδιοκτησίας Μαρίας Θεοχαράκη, για την στέγαση της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και λοιπών υπηρεσιών του ΤΕΕ, το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών, καθώς και την υπ αριθμ. Γ2/Σ5/2012 απόφαση της Δ.Ε. που αφορά το καθορισμό μισθώματος σε 7,00 ανά τετραγωνικό μέτρο, εγκρίνει την καταβολή πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ενός ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (5.501,27) στην κα Μαρία Θεοχαράκη του Νικολάου, Πατησίων & Παλλήνης 1, Αθήνα για χρήση μισθίου των ως άνω γραφείων στέγασης του ΤΕΕ, για το διάστημα από μέχρι , σύμφωνα με το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό (διάρκεια μίσθωσης από μέχρι ) και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου. Αναλυτικά : 2.702,00 ανά μήνα 2.702,00 Χ 2 μήνες = 5.404,00 Χαρτ.1,8% 97, ,27

18 18 Σημειώνεται ότι το μίσθωμα καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού. Κ.Α Αποφ.Β29/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 1.785,93 στους κ.κ. Διονύσιο Πατρινό, Δημήτριο Πατρινό και Άγγελο Πατρινό για χρήση μισθίου των Γραφείων στέγασης Υπηρεσιών του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, 1 ος όροφος) από το διάστημα μέχρι Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της : α) Την υπ αριθ. Α6/Σ15/2008 προηγούμενη απόφασή της, που αφορά τη μίσθωση γραφείων στον 1 ο όροφο κτιρίου επί της οδού Λέκκα 23-25, ιδιοκτησίας Διονυσίου, Δημητρίου και Αγγέλου Γ. Πατρινού για τη στέγαση υπηρεσιών του ΤΕΕ, β) Το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Ακινήτου (διάρκεια μίσθωσης από μέχρι ), γ) Το από εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου Δικαστικού, που απαντά σε σχετικό ερώτημα του Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού για την καταβολή εγγύησης ενός (1) μισθώματος στον εκμισθωτή (παρ. 3γ του ως άνω συμφωνητικού), παρ ότι δεν έχει περιληφθεί στην ως άνω απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, δ) το υπ αριθ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών και ε) καθώς και την υπ αριθμ. Γ2/Σ5/2012 απόφαση της Δ.Ε. που αφορά το καθορισμό μισθώματος σε 7,00 ανά τετραγωνικό μέτρο, εγκρίνει την καταβολή χιλίων επτακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (1.785,93) στους κ.κ. Διονύσιο Πατρινό του Γεωργίου, Δημήτριο Πατρινό του Γεωργίου και Αγγελο Πατρινό του Γεωργίου (ΙΒΑΝ GR ) για χρήση μισθίου των Γραφείων στέγασης Υπηρεσιών του ΤΕΕ (Λέκκα 23-25, 1 ος όροφος) του ΤΕΕ, για το διάστημα από μέχρι και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου. Αναλυτικά : 877,17 ανά μήνα 877,17 x 2 μήνες = 1.754,34 Χαρτ.1,8% + 31, ,93

19 19 α) Διονύσιος Πατρινός του Γεωργίου 1.754, = 584, ,78 x 1,8% χαρ. = 10, ,31 β) Δημήτριος Πατρινός του Γεωργίου 1.754, = 584, ,78 x 1,8% χαρ. = ,31 γ)άγγελος Πατρινός του Γεωργίου 1.754, = 584, ,78 x 1,8% χαρ.= 10, ,31 Σύνολο : 1.785,93 Σημειώνεται ότι το μίσθωμα καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού. Κ.Α Αποφ.Β30/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 2.059,68 στο Ε.Τ.Α.Α -Τομείς Μηχ/κων & Ε.Δ.Ε για ενοίκιο στέγασης για την εξυπηρέτηση των μελών του ΤΕΕ στην οδό Μαυρομματαίων 17, 3 ος όροφος για το διάστημα από μέχρι Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α9/Σ15/2012 που αφορά τη μίσθωση Γραφείων ιδιοκτησίας Ε.Τ.Α.Α-Τομείς Μηχ/κων & Ε.Δ.Ε που βρίσκονται στον 3 ος όροφο επί της οδού Μαυρομματαίων 17 για τη στέγαση της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία Πανελλήνια Ομοσπ. Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ) προκειμένου να εγκαταστήσει εκεί υπηρεσία εξυπηρέτησης των μελών

20 20 του ΤΕΕ για το διάστημα από μέχρι Ιδιωτικό Συμφωνητικό και βεβαιώνει την χρήση μισθίου καθώς και μείωση των μισθωμάτων των ακινήτων βάση του άρθρου 2 του ν.4081/2012(α 184) εγκρίνει την καταβολή των δύο χιλιάδων πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών Αναλυτικά: Ενοίκιο: 1.029,84 ανά μήνα 1.029,84 Χ 2 μήνες = 2.059,68 Κ.Α. 813 Αποφ.Β31/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής ,73 στην ΟΤΕ ESTATE για τη χρήση μισθίου ακινήτου στέγασης της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ για το διάστημα από μέχρι Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθ. Β4/Σ9/2006 προηγούμενη απόφασή της, που αφορά την κατακύρωση δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Τράπεζας Πληροφοριών και λοιπών υπηρεσιών του ΤΕΕ και το υπ αριθμ / έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών για μείωση των Μισθωμάτων κτιρίων του δημοσίου τομέα κατά 20%, λόγω των νέων δημοσιονομικών συνθηκών β)καθώς και τη μείωση των μισθωμάτων των ακινήτων βάση του άρθρου 2 του ν.4081/2012(α 184) , εγκρίνει την καταβολή είκοσι οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ενός ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (28.831,73) την ΟΤΕ ESTATE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (κατάστημα Διοικητικού Μεγάρου ΟΤΕ), αριθ. λογ/σμού , για τη χρήση μισθίου του 3ου και 4ου ορόφου του ακινήτου της οδού Σόλωνος 53 & Σίνα, για τη στέγαση της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ, για το διάστημα από μέχρι και βεβαιώνει την χρήση του μισθίου. Αναλυτικά : Ενοίκιο: ,97 ανά μήνα ,97 Χ 2 μήνες = ,94 Χαρτ/σημο 1,8% 509, ,73 Σημειώνεται ότι το μίσθωμα καταβάλλεται με την αιτιολογία «Χρήση μισθίου», λόγω λήξης της προηγούμενης μίσθωσης στις και μη περατώσεως νέου διαγωνισμού. Κ.Α. 813.

21 21 Αποφ.Β32/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 9.369,37 στην ΤΡΙΕΔΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α & ΣΙΑ ΕΕ για την εξόφληση σύμβασης κατασκευής του έργου «Διαρρύθμισης χώρων νέας έδρας περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας». Η Δ.Ε. αφού έλαβε υπόψη της το υπ αριθμ / έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, εγκρίνει την καταβολή των εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (9.369,37 ) στην ΤΡΙΕΔΡΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α & ΣΙΑ ΕΕ, Εθν. Αντιστάσεως 20, Αγρίνιο, για την εξόφληση σύμβασης κατασκευής του έργου «Διαρρύθμισης χώρων νέας έδρας περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Ν. Αιτωλοακαρνανίας» σύμφωνα με τα Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών 26/ , 27/ και 28/ (Καθ.αξία 7.617,38 + ΦΠΑ 23% 1.751,99 = Συν 9.369,37 Κ.Α.9739 METAΒΑΣΕΙΣ Αποφ.Β33/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 1.840,28 για έξοδα μετάβασης στην Αθήνα και εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση κατά την μετάβαση του κου Ρωμύλου Ντώνα σε συνεδριάσεις του Επιτροπής αμοιβών και προδιαγραφών Δημοσίων Έργων του ΤΕΕ στις 17/4/2013, 29/5/2013, 12/6/2013, 31/10/2013 και 13-21/11/2013. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπόψη της τις υπ αριθμ Α24/Σ1/2012 και Α6/Σ15/2012 προηγούμενες αποφάσεις της που αφορoύν και την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του κου Ρωμύλου Ντώνα σε συνεδριάσεις της Επιτροπής αμοιβών και προδιαγραφών Δημοσίων Έργων του ΤΕΕ στις 17/4/2013, 29/5/2013, 12/6/2013, 31/10/2013 και 13-21/11/, εγκρίνει την καταβολή χιλίων οκτακοσίων σαράντα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (1.840,28 ) για έξοδα μετάβασης και εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση κατά την παραπάνω μετάβαση, σύμφωνα με τα σχετικά ημερολόγια κίνησης. 1) Ντώνας Ρωμύλος ΑΜ Τ.Ε.Ε :19101 Μετακίνηση :Θεσ/κη -Αθήνα Θεσ/κη Αερ (17/4/13) 319,00 Μετακίνηση :Θεσ/κη -Αθήνα Θεσ/κη Αερ (29/5/13) 175,00 Μετακίνηση :Θεσ/κη -Αθήνα Θεσ/κη Αερ (12/6/13) 164,00

22 22 Μετακίνηση :Θεσ/κη -Αθήνα Θεσ/κη Αερ (31/10/13) 202,64 Μετακίνηση :Θεσ/κη -Αθήνα Θεσ/κη Αερ (13/11/13) 249,00 Μετακίνηση :Θεσ/κη -Αθήνα Θεσ/κη Αερ (21/11/13) 274,64 Μετακίνηση :Αερ/μιο-Αθήνα-Αερ/μιο (4χ14) 56,00 Έξοδα διαμονής: 1 βρ. x 64,00 64,00 Αποζημίωση εκτός έδρας : ½ ημ 56,00 χ 6 φορές 336,00 ΚΑ : 771, ΣΥΝΟΛΟ : 1.840,28 Αποφ.Β34/Σ4/2014 Αποφ.Β35/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 680,31 στην ΗΛΙΑΣ ΒΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (DESTINO TOURS) για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής από Μονακό του εκπροσώπου του ΤΕΕ για την Εκτελεστική Συνέλευση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας (WEC) κου Κων/νου Αλεξόπουλου στις 4-8/11/2012. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπ όψιν την υπ αριθμ. Β7/Σ19/2012 απόφαση της που αφορά την αποστολή του εκπροσώπου του ΤΕΕ στην Εκτελεστική Συνέλευση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας (WEC) κου Κων/νου Αλεξόπουλου στις 4-8/11/2012 εγκρίνει την καταβολή εξακοσίων ογδόντα ευρώ και τριάντα ενός λεπτών (680,31 ) στην ΗΛΙΑΣ ΒΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (DESTINO TOURS) 28 ης Οκτωβρίου 3, Τρίπολη για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής από Μονακό του εκπροσώπου του ΤΕΕ κου Κων/νου Αλεξόπουλου σύμφωνα με την υπ αριθ. 1670/ απόδειξη πώλησης εισιτηρίων. ΚΑ : 781 Έγκριση καταβολής 179,64 στην ΗΛΙΑΣ ΒΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (DESTINO TOURS) για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής από Καβάλα του Προέδρου του ΤΕΕ κου Χρήστου Σπίρτζη, για την Ημερίδα με θέμα: «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα» στις 11/10/2012 Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψιν την υπ αριθμ / απόφαση που αφορά την μετακίνηση του Προέδρου του ΤΕΕ κου Χρήστου Σπίρτζη στην Καβάλα από 10 μέχρι εγκρίνει την καταβολή εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (179,64 ) στην ΗΛΙΑΣ ΒΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (DESTINO TOURS) 28 ης Οκτωβρίου 3, Τρίπολη για την έκδοση αεροπορικών

23 23 εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής από Καβάλα του Προέδρου του ΤΕΕ κου Χρήστου Σπίρτζη σύμφωνα με την υπ αριθ. 1530/ απόδειξη πώλησης εισιτηρίων. ΚΑ : 771 Επικυρώνεται αυθημερόν Αποφ.Β36/Σ4/2014 Αποφ.Β37/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 211,64 στην ΗΛΙΑΣ ΒΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (DESTINO TOURS) για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής από Καβάλα του Προέδρου του ΤΕΕ κου Χρήστου Σπίρτζη για την Εκδήλωση που διοργανώνει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (στην Κομοτηνή ) στις 7/11/2012. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και έχοντας υπόψιν την υπ αριθμ / απόφαση που αφορά την μετακίνηση του Προέδρου του ΤΕΕ κου Χρήστου Σπίρτζη στην Κομοτηνή (μέσω Καβάλας) από 7 μέχρι , εγκρίνει την καταβολή διακοσίων έντεκα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (211,64 ) στην ΗΛΙΑΣ ΒΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (DESTINO TOURS) 28 ης Οκτωβρίου 3, Τρίπολη για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής Καβάλα από του Προέδρου του ΤΕΕ κου Χρήστου Σπίρτζη σύμφωνα με την υπ αριθ. 1727/ απόδειξη πώλησης εισιτηρίων. ΚΑ : 771 Έγκριση καταβολής 262,84 στον Αριστόδημο Χατζηδάκη για έξοδα μετακίνησης και διαμονής στην Αθήνα ως εισηγητή της Ημερίδας με θέμα: «Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων». Η Δ. Επιτροπή και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Απόφ. Α14/Σ24/2013, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (262,84 ) στον κο Αριστόδημου Χατζηδάκη για έξοδα μετακίνησης από το Ρέθυμνο στην Αθήνα και από την Αθήνα προς το Ρέθυμνο του εισηγητή της Ημερίδας με θέμα: «Η οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων» ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Α.Μ. ΤΕΕ: Μετακίνηση: Ηράκλειο Αθήνα Aερ.(12/11/13) Μετακίνηση: Αθήνα Ηράκλειο Aερ. (14/11/13) 135,64 Μετακίνηση: Ρέθυμνο-Ηράκλειο-Ρέθυμνο Λεωφ(12-14/11/13) 15,20 Ημερήσια Αποζημίωση: 2 ημέρες x 56,00 112, Σύνολο : 262,84

24 24 Κ.Α.771,772 Απόφ.Β38/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 2.456,72 για έξοδα μετάβασης και επιστροφής από Ρώμη (Ιταλία) και έξοδα διαμονής των εκπροσώπων του ΤΕΕ στη Γενική Συνέλευση της FEANI και το Στρογγυλό Τραπέζι για τη Νέα Αναθεωρημένη Οδηγία που διοργάνωσε το CNI, των κ.κ. Βασίλη Οικονομόπουλου, Ευστάθιου Τσέγκου και Κων/νου Αλεξόπουλου. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α7/Σ20/2012 προηγούμενη Απόφασή της, που αφορά στη μετάβαση στη Ρώμη (Ιταλία) από 3 έως 6 Οκτωβρίου 2012, στη Γενική Συνέλευση της FEANI και το Στρογγυλό Τραπέζι για τη Νέα Αναθεωρημένη Οδηγία που διοργάνωσε το CNI, των κ.κ. Βασίλη Οικονομόπουλου, Ευστάθιου Τσέγκου και Κων/νου Αλεξόπουλου, εγκρίνει την καταβολή δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (2.456,72 ) για έξοδα μετάβασης και έξοδα διαμονής, σύμφωνα με τα σχετικά ημερολόγια κίνησης. 1. Βασίλης Οικονομόπουλος Α.Μ. ΤΕΕ: Απόφαση Δ.Ε.: Α7/Σ20/2012 Μετακίνηση: Αθήνα-Ρώμη-Αθήνα (Αερ.) 185,74 (ημ. αναχ ημ. επιστρ ) Έξοδα διαμονής: 1 βραδ. Χ 230,00 230,00 Έξοδα διαμονής: 2 βραδ. Χ 232,00 464, ΣΥΝΟΛΟ: 879,74 2. Ευστάθιος Τσέγκος Α.Μ. ΤΕΕ: Απόφαση Δ.Ε.: Α7/Σ20/2012 Μετακίνηση: Αθήνα-Ρώμη-Αθήνα (Αερ.) 162,24 (ημ. αναχ ημ. επιστρ ) Έξοδα διαμονής: 1 βραδ. Χ 233,00 233,00 Έξοδα διαμονής: 2 βραδ. Χ 221,00 442, ΣΥΝΟΛΟ: 837,24 3. Κων/νος Αλεξόπουλος Α.Μ. ΤΕΕ: 7808 Απόφαση Δ.Ε.: Α7/Σ20/2012 Μετακίνηση: Αθήνα-Ρώμη-Αθήνα (Αερ.) 451,74 (ημ. αναχ ημ. επιστρ )

25 25 Έξοδα διαμονής: 1 βραδ. Χ 149,00 149,00 Έξοδα διαμονής: 1 βραδ. Χ 139,00 139, ΣΥΝΟΛΟ: 739,74 Κ.Α.781 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.456,72 Αποφ.Β39/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 1.576,32 για οδοιπορικά έξοδα Μελών του ΤΕΕ για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και σε κοινή συνεδρίαση ΔΕ ΤΕΕ και Προέδρων των Π.Τ. ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, έχοντας υπόψη της τις από 20/03/2013 και 27/9/2013, Προσκλήσεις του Προέδρου της Αντιπροσωπείας και από 10/6/2013 Πρόσκληση του Προέδρου του ΤΕΕ προς τους Προέδρους Π.Τ. ΤΕΕ για σύσκεψη των Προέδρων των Π.Τ. εγκρίνει την καταβολή χιλίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (1.576,32 ) στα παρακάτω Μέλη του ΤΕΕ για έξοδα κινήσεως για τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ και σε συνεδρίαση κοινή ΔΕ ΤΕΕ και Προέδρων των Π.Τ. ΤΕΕ, σύμφωνα με τα σχετικά ημερολόγια κίνησης. 1. Κακάλη Αθανασίου Α.Μ. ΤΕΕ: Αντιπροσωπείας: 30-31/03/2013 Μετακίνηση: Κοζάνη - Θεσ/κη Κοζάνη ΚΤΕΛ 19,00 Μετακίνηση: Θεσ/κη Αθήνα Θεσ/κη Αερ. (29/3/13) 170,64 «Αερ/μιο Αθήνα Αερ/μιο ΜΕΤΡΟ 10,00 Αποζημίωση εκτός έδρας: 1 ημ. x 56,00 56, ,64 2. Κακάλη Αθανασίου Α.Μ. ΤΕΕ: Αντιπροσωπείας: 14-15/06/2013 Μετακίνηση: Κοζάνη - Θεσ/κη Κοζάνη ΚΤΕΛ 19,00 Μετακίνηση: Θεσ/κη Αθήνα Θεσ/κη Αερ. (14-15/6/13) 245,64 «Αερ/μιο Αθήνα Αερ/μιο ΜΕΤΡΟ 10,00 Αποζημίωση εκτός έδρας: 1 ημ. x 56,00 56,00 Έξοδα διαμονής: 1 βρ. x 60,00 60, ,64

26 26 3. Χατζηδάκης Αριστόδημος Α.Μ. ΤΕΕ: Αντιπροσωπείας: 12/10/2013 Μετακίνηση:Ρέθυμνο Χανιά Αερ.(12/10/13) 12,40 «Χανιά Αθήνα Χανιά 174,64 Αποζημίωση εκτός έδρας: 2 ημ. x 56,00 112, ,04 4. Σπηλιώτης Ιωάννης Α.Μ. ΤΕΕ: Αντιπροσωπείας: 12/10/2013 Μετακίνηση:Θες/νίκη Αθήνα Θες/νίκη Αερ.(12/10/13) 174,64 Αποζημίωση εκτός έδρας: 1 ημ. x 56,00 56,00 Έξοδα διαμονής: 1 βρ. x 60,00 60, ,00 5. Λίτινας Ιωάννης Α.Μ.ΤΕΕ :99899 Αντιπροσωπείας: 10-11/12/2011 & 3-4/02/2012 Μετακίνηση:Ηράκλειο Πειραιάς Πλοίο (09/12/11) 59,00 Μετακίνηση:Ηράκλειο Πειραιάς Πλοίο (02/02/12) 59,00 Αποζημίωση εκτός έδρας: 2 ημ. x 56,00 112, ,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 1.576,32 Αποφ.Β40/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 56,00 για ημερήσια αποζημίωση κατά την μετάβαση του κου Νικόλαου Ηλιού σε συνεδρίαση του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ στις 4/7/2012. Η Δ. Επιτροπή μετά από εισήγηση της υπηρεσίας & έχοντας υπόψη της την υπ αριθμ. Α68/Σ18/2011 προηγούμενη απόφασή της που αφορά και την κάλυψη εξόδων μετακίνησης του σε συνεδριάσεις της Επιτροπής αμοιβών και προδιαγραφών Δημοσίων Έργων του ΤΕΕ στις 4/7/2012, εγκρίνει την καταβολή πενήντα έξι ευρώ (56,00 ) για ημερήσια αποζημίωση κατά την παραπάνω μετάβαση, σύμφωνα με το σχετικό ημερολόγιο κίνησης.

27 27 1) Νικόλαος Ηλιού ΑΜ Τ.Ε.Ε :42487 Αποζημίωση εκτός έδρας : 1 ημ 56, ΣΥΝΟΛΟ : 56,00 ΚΑ : 772 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Αποφ.Β41/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 24,60 στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για κατασκευή μίας σφραγίδας. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 23/10/2013 προέγκριση δαπάνης της Γεν. Δ/ντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (24,60 ) στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε. κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για κατασκευή μίας σφραγίδας για τις ανάγκες της Γενικής Δ/νσης ΤΕΕ, σύμφωνα με το υπ αριθ /2013 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής. ΥΙΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ - ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ Τιμολόγιο Νο 18156/ ,60 (Καθ. αξία 20, % ΦΠΑ 4,60 = Συν 24,60) Κ.Α.1261 Αποφ.Β42/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 100,00 στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για προμήθεια ενός δραπανοτρύπανου για αναγκαίες εργασίες στο Parking TEE. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 23/10/2013 προέγκριση δαπάνης της Γεν. Δ/ντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατό ευρώ (100,00 ) στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε. κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για κατασκευή ενός δραπανοτρύπανου για αναγκαίες εργασίες στο Parking TEE, σύμφωνα με το υπ αριθ /2013 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΝΕΠΕΚΟΓΛΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΙΤΩΝ Τιμολόγιο Νο 17058/ ,00

28 28 (Καθ. αξία 81, % ΦΠΑ 18,70 = Συν 100,00) Κ.Α.9739 Αποφ.Β43/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 175,00 στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για μεταφορά δεμάτων. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της τις από 30/10/2013 προεγκρίσεις δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (175,00 ) στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε. κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για πληρωμή εργατών για μεταφορά δεμάτων, σύμφωνα με το υπ αριθ /2013 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής και τις σχετικές αποδείξεις. Κ.Α. 829 Αποφ.Β44/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 210,00 στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για εργατική δαπάνη μεταφοράς δεμάτων ΤΕΕ προς υπηρεσίες και υλικού στο Parking TEE. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της τις από 30/10/2013 προεγκρίσεις δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων δέκα ευρώ (210,00 ) στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε. κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για εργατική δαπάνη μεταφοράς δεμάτων ΤΕΕ προς υπηρεσίες και υλικού στο Parking TEE, σύμφωνα με το υπ αριθ /2013 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής και τις σχετικές αποδείξεις. Κ.Α.829 Αποφ.Β45/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 150,00 στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για πληρωμή τριών εργατών για διαμόρφωση και τακτοποίηση του χώρου στην Αποθήκη ΤΕΕ Αντιοχείας 33. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της την από 1/11/2013 προέγκριση δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ) στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε κα Ασημίνα

29 29 Κατσαρού του Ιωάννη, για πληρωμή τριών εργατών για διαμόρφωση και τακτοποίηση του χώρου στην Αποθήκη ΤΕΕ Αντιοχείας 33 και μεταφορά αρχείου ΕΜΑΕΤ, σύμφωνα με το υπ αριθ /2013 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής και τις σχετικές αποδείξεις. Κ.Α.829 Αποφ.Β46/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 284,55 στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για δικαστικά έξοδα έμμισθου δικηγόρου ΤΕΕ. Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, εγκρίνει την καταβολή διακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (284,55 ) στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε. κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για έξοδα έμμισθου δικηγόρου ΤΕΕ Α. Ζηβοπούλου επί υποθέσεων ΤΕΕ στα δικαστήρια, σύμφωνα με το υπ αριθ /2013 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής και τις συνημμένες αποδείξεις και γραμμάτια προκαταβολής ΔΣΑ. Κ.Α.893 Αποφ.Β47/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 155,00 στην κα Ασημίνα Κατσαρού διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής για όσα κατέβαλε για πληρωμή εργατών για μεταφορά αλληλογραφίας & δεμάτων καθώς και μεταφορά εξοπλισμού από Αποθήκη για προετοιμασία εκλογών Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και έχοντας υπόψη της τις από 30/10/2013 προεγκρίσεις δαπάνης της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ, εγκρίνει την καταβολή εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (155,00 ) στη διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής του Τ.Ε.Ε. κα Ασημίνα Κατσαρού του Ιωάννη, για αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής για πληρωμή εργατών για μεταφορά αλληλογραφίας & δεμάτων καθώς και μεταφορά εξοπλισμού από Αποθήκη για προετοιμασία εκλογών, σύμφωνα με το υπ αριθ /2013 ένταλμα πληρωμής πάγιας προκαταβολής και τις σχετικές αποδείξεις. Κ.Α.829 Aποφ.Β48/Σ4/2014 Έγκριση καταβολής 166,10 στην κα Ασημίνα Κατσαρού, διαχειρίστρια της πάγιας προκαταβολής, για όσα κατέβαλε για έξοδα μετάβασης και επιστροφής από Αθήνα, έξοδα διαμονής και εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση του κ. Γεωργίου Παπαναστασίου, Μέλους της Δ.Ε. ΤΕΕ, διά συμμετοχή στη συνεδρίαση της Δ.Ε /10/2013.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 21/25.9.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 21/25.9.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/186/13.11.2012 ΑΔΑ: Β4ΣΩ46Ψ842-ΨΑΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 21/25.9.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 17:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/347 /25.6.2014 ΑΔΑ : ΨΟΞΗ46Ψ842-Δ69 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/8.4.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ. Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΛΗΞΗ

ΕΝΑΡΞΗ. Γραμματέας : ο Θεμ. Λιαραμάντζας, υπάλληλος Τ.Ε.Ε. ΛΗΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/319/26.2.2014 ΑΔΑ:ΒΙΕΕ46Ψ842-ΗΒΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 29/30-10-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 19:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/ 302/ 16.12.2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-Ω3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 22/10-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/11-2-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/11-2-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :22:45 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/332/19.3.2014 ΑΔΑ: ΒΙΞ446Ψ842-ΨΚ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 3/11-2-2014 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 18:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 21:45 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/303/16.12.2013 ΑΔΑ:ΒΛΓΛ46Ψ842-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 23/17-9-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ :19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ :20:50 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/339/7.4.2014 ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46Ψ842-Υ37 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 7/11-3-2014 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της 26.4.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 20:15 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 00:30 της 26.4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/246/17.6.2013 ΑΔΑ:ΒΕΖ346Ψ842-ΛΜ$ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 12/25.4.2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 24:00 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/300/16-12-2013 ΑΔΑ: ΒΛΓΛ46Ψ842-0ΧΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 19/23-7-2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 22:30 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.:ΤΓΟΔ/321/26.2.2014 ΑΔΑ: ΒΙΕΕ46Ψ842-ΖΗΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 31/5-12-2013 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 20:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/ / ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τακτικής Συνεδρίασης με αριθμό 25/30.10.2012 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 14:00 ΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 01/12-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 05-01/12-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:00

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 19:00 ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ : 23:00 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ.Πρωτ.: ΤΓΟΔ/223/27.3.2013 ΑΔΑ: ΒΕ2Ω46Ψ842-ΧΜΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Συνεδρίασης με αριθμό 1/15.01.2013 Της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: ΘΕΜΑ 2ο: ΘΕΜΑ 3ο: ΘΕΜΑ 4ο: ΘΕΜΑ 5ο: ΘΕΜΑ 6ο: ΘΕΜΑ 7ο: ΘΕΜΑ 8ο: ΘΕΜΑ 9ο: ΘΕΜΑ 10ο: ΘΕΜΑ 11ο: ΘΕΜΑ 12ο: ΘΕΜΑ 13ο: ΘΕΜΑ 14ο:

ΘΕΜΑ 1ο: ΘΕΜΑ 2ο: ΘΕΜΑ 3ο: ΘΕΜΑ 4ο: ΘΕΜΑ 5ο: ΘΕΜΑ 6ο: ΘΕΜΑ 7ο: ΘΕΜΑ 8ο: ΘΕΜΑ 9ο: ΘΕΜΑ 10ο: ΘΕΜΑ 11ο: ΘΕΜΑ 12ο: ΘΕΜΑ 13ο: ΘΕΜΑ 14ο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της 10ης Οκτωβρίου 2011 Αριθμός Πρακτικού 26 Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης /6-2-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 6 ης /6-2-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9063 2 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/19-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 99-04/19-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19-4-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19-4-2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 19-4-2013 Δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15 17 Ταχ. Κωδ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 2063776, 213 2063537 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 16 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου»

Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου» Εισήγηση προς το ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ Θέμα : «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΥΑ Δήμου Ρήγα Φεραίου» Με την απόφαση 255/2005 το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ αποδέχθηκε τη σύνδεση του αποχετευτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 04/10-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 04/10-02-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 04/0-0-05 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 7-04/0-0-05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 29-07 - 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 153669 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013 ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 52 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 10-10- 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πρωτ.: οικ. 199259 Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 ΠΡΟΣ : Τα Μέλη Περιφερειακής ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Μ Ε Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Ελληνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Ε.Τριτοπούλου Τηλ:210 8629944, 8647420 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΙ 66,85 0,67 2,01 13,37 0,67 0,13 16,85 50,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 63,45 0,00 0,00 12,69 0,63 0,13 13,45 50,00 ΦΟΡΟΣ 20% ΤΕΑΔΥ 3%

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΔΗΜΑΡΧΟΙ 66,85 0,67 2,01 13,37 0,67 0,13 16,85 50,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 63,45 0,00 0,00 12,69 0,63 0,13 13,45 50,00 ΦΟΡΟΣ 20% ΤΕΑΔΥ 3% ΘΕΜΑ 2 ο. Καθορισµός αποζηµίωσης συνεδριάσεων του Δ.Σ., της Ε.Ε. και του Ε.Σ. καθώς και η ηµερήσια αποζηµίωση για εκτός έδρας µετακινήσεις των µελών του Δ.Σ., Ε.Σ., των εκπροσώπων στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ και

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011)

Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011) Αποφάσεις 53 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (21/12/2011) 2.1.1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: α) την από 16/12/2011 εισήγηση του Τμήματος Διδακτικού Προσωπικού της Δ/νσης Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα