ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεώργιος Τζάρτζας - Σόνια Γελαδάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γεώργιος Τζάρτζας - Σόνια Γελαδάκη"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Τζάρτζας - Σόνια Γελαδάκη Ι Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) στα πλαίσια των ερευνητικών του δραστηριοτήτων σχετικά με τη δημιουργία υποδομής για τη μελέτη του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στην ιστορική του προοπτική ξεκίνησε το 2001 μια προσπάθεια καταγραφής και αξιοποίησης άγνωστου, αταξινόμητου και/ ή ανεκμετάλλευτου εκπαιδευτικού αρχειακού υλικού. Σε αυτό το πλαίσιο, η καταγραφή και η αξιοποίηση των εκπαιδευτικών αρχείων που φυλάσσονται στα ιστορικά και περιφερειακά/ τοπικά Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) αποτέλεσε έναν από τους κύριους τομείς ενδιαφέροντός του και οδήγησε στη δημιουργία του εκπαιδευτικού αρχείου των ΓΑΚ. Όψεις της σχολικής ζωής στην πόλη της Λιβαδειάς κατά τα τέλη του 19 ου αι. Οι μαθήτριες της Α τάξης του εξατάξιου Δημοτικού σχολείου θηλέων με τη δασκάλα τους και το σχολικό τους κτίριο 1

2 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Το Δημοτικό σχολείο αρρένων στην Αγιά της Λάρισας (κληροδότημα του Βασιλείου Μελά) σε φωτογραφία του 1899 Αναμνηστική φωτογραφία του Μαθητές και μαθήτριες της Δ τάξης στην αυλή του Γυμνασίου Χαλκίδας που συμπλήρωνε τότε 61 χρόνια λειτουργίας ΙΙ Έναυσμα για το παραπάνω έργο υπήρξε κυρίως το γεγονός ότι το σχολείο είναι ένας χώρος ζωντανός στις μνήμες των ανθρώπων, αφού εκεί περιέχεται τόσο η ιστορία της παιδικής ηλικίας του κάθε ατόμου χωριστά όσο και η συλλογική μνήμη. Τα στοιχεία που υπάρχουν στα αρχεία των σχολείων, επομένως, ενδιαφέρουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Ενδιαφέρουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία που έχουν ωραιοποιήσει το μαθητικό παρελθόν τους και θέλουν να το αναστήσουν, ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που θέλουν να αναπτύξουν την αυτογνωσία τους μέσα από τη αντίληψη ότι το δικό τους σχολείο εκτός από το παρόν του έχει και ένα χειροπιαστό παρελθόν, ενδιαφέρουν και τους ερευνητές που μελετούν την εξέλιξη του σχολικού θεσμού και γενικότερα την εκπαιδευτική Ιστορία του ελλαδικού χώρου. Ένα σχολικό αρχείο περιλαμβάνει βιβλία/ τετράδια και λυτά φύλλα/ έγγραφα. Βιβλία/ τετράδια είναι, κατά κανόνα, τα Μαθητολόγια, οι Γενικοί και οι Ειδικοί Έλεγχοι, τα Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, τα Πρακτικά (καθηγητικού Συλλόγου, Διευθυντή, παιδαγωγικών συνεδριάσεων, σχολικής Εφορίας/ Επιτροπής, Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων), τα Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Μισθοδοσίας προσωπικού, Υλικού/ Σχολικής 2

3 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Πυθαγόρειο Γυμνάσιο Σάμου. Οι απόφοιτοι του σχολικού Έτους με τον Γυμνασιάρχη τους περιουσίας και Σχολικής βιβλιοθήκης, τα Ποινολόγια, τα Ημερολόγια του σχολείου κτλ. Τα έγγραφα/ λυτά φύλλα τα απαρτίζουν οι εγκύκλιοι (του ΥΠΕΠΘ, των Επιθεωρήσεων/ Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), οι επιστολές διαφόρων φορέων (τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικών συλλόγων κτλ.), τα κτηριολογικά, η διδασκόμενη ύλη, οι πρόχειρες καταγραφές ονομάτων και βαθμών των μαθητών, οι μισθολογικές καταστάσεις, τα απουσιολόγια, τα γραπτά των μαθητών και τα θέματα των εξετάσεων, καθώς και τα σπαράγματα κατεστραμμένων βιβλίων/ τετραδίων. Τα Μαθητολόγια που είναι τα πλέον συνηθισμένα βιβλία ενός σχολικού αρχείου και περιέχουν το ονοματεπώνυμο και την ηλικία των μαθητών, τον τόπο γέννησης και διαμονής τους, το επάγγελμα των γονέων ή κηδεμόνων τους και τη διαγωγή τους, κάνουν εμφανείς: α) όλες τις φάσεις λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου, β) την ποσοτική εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού, γ) τις διαφοροποιήσεις στην ηλικία πρώτης εγγραφής ανά βαθμίδα, δ) τις κάθε είδους μαθητικές διαρροές, καθώς και ε) τον εντοπισμό μαθητών οι οποίοι εξελίχθηκαν σε σημαίνοντα πρόσωπα της πολιτικής, κοινωνικής, πνευματικής ή οικονομικής ζωής μέσα στην κάθε περιοχή ή και σε εθνικό επίπεδο (τηρουμένων, βέβαια, πάντοτε αυστηρά των δεοντολογικών και νομικών περιορισμών που προϋποθέτει μια τέτοια διαδικασία). 3

4 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μία συστηματική στατιστική ανάλυση των περιεχομένων τους, επίσης, μπορεί να οδηγήσει στην περιγραφή της δημογραφικής συγκρότησης μιας περιοχής, τη σκιαγράφηση των επαγγελματικών ενασχολήσεων και της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των κατοίκων, καθώς και στην εύρεση των αναλογιών του μαθητικού δυναμικού ανάμεσα σε διαδοχικές σχολικές βαθμίδες. Με τη βοήθεια των Γενικών και Ειδικών Ελέγχων ή των Βαθμολογίων όπου είναι καταχωρημένοι ο γενικός μέσος όρος της ετήσιας προόδου των μαθητών και η προφορική ή γραπτή βαθμολογία όλων των εξαμήνων ανά μάθημα, μπορεί κανείς: α) να σχηματίσει την καμπύλη εξέλιξης των μαθητικών επιδόσεων και να τις συσχετίσει αφενός με τα ισχύοντα κατά καιρούς αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα και αφετέρου με τις επιδόσεις μαθητών άλλων γειτονικών ομοειδών σχολείων και β) να συγκρίνει τις μαθητικές επιδόσεις ανά φύλο, ανά γνωστικό αντικείμενο, ανά τάξη ή ανά κατεύθυνση σπουδών (εφόσον βέβαια έχουμε να κάνουμε με σχολεία της δεύτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας). Τα περιεχόμενα των Πρωτοκόλλων Αλληλογραφίας (α/α, τόπος και φορέας έκδοσης/ παραλαβής και περιεχόμενο κάθε εξερχόμενου-εισερχόμενου εγγράφου) παρέχουν ικανοποιητικές ενδείξεις για τη σχέση του κάθε σχολείου με τις ιεραρχικά ανώτερες διοικητικές αρχές ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους γονείς ή κηδεμόνες, καθώς και άτομα ή φορείς του ευρύτερου κοινωνικού περίγυρου. 4

5 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Μέσα στα Ημερολόγια καταγράφεται λεπτομερειακά η καθημερινή ζωή του σχολείου. Μία προσεκτική ανάγνωση των περιεχομένων τους επιτρέπει να εντοπιστούν οι λανθάνουσες δυνάμεις του «αφανούς προγράμματος» (hidden curriculum) που οδηγούν στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων (μαθητικών αποχών, παραστάσεων σε κυβερνητικούς οργανισμούς κ.α.), οι οποίες σχετίζονται αφενός με τις προτεραιότητες (οικολογικά ζητήματα, ανεργία κ.α.) και αφετέρου με τα ειδικά χαρακτηριστικά της έδρας του σχολείου (αστικό κέντρο, βιομηχανική ή αγροτική περιοχή κ.α.). Από την εξέταση ανάλογων παραμέτρων μπορεί να διαφανεί η όλη στάση των φορέων που δρουν μέσα στο σχολικό χώρο (Μαθητικές Κοινότητες, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων κτλ.) Στα Πρακτικά καταγράφονται: α) θέματα τα οποία απασχόλησαν τις τακτικές Η καθημερινότητα στο σχολικό χώρο. Η γιορτή της σημαίας και εργασία στο σχολικό κήπο συνεδριάσεις του καθηγητικού Συλλόγου και προσφέρουν πληροφορίες για την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου (μετακινήσεις διδακτικού προσωπικού, παραλαβή σχολικών βιβλίων, κτιριολογικά ζητήματα, σχολική υγιεινή, εξωδιδακτικές δραστηριότητες, κανόνες σχολικής ζωής, αμοιβές-ποινές κτλ.), 5

6 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ β) οι συζητήσεις από τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις του καθηγητικού Συλλόγου, μέσα από τις οποίες αναδεικνύονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε διάφορες χρονικές στιγμές, γ) οι Πράξεις του διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας οι σχετικές με την ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών, τη συγκρότηση επιτροπών (εξετάσεων κ.α.), τις συμμετοχές του προσωπικού σε απεργίες κτλ., δ) τα πεπραγμένα της σχολικής Εφορίας/ Επιτροπής και ε) τα πεπραγμένα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Στα Ποινολόγια καταχωρούνται όλες οι μαθητικές ποινές πλήρως αιτιολογημένες. Είναι πολύτιμα για την αναγνώριση των συστημάτων ποινών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των εκάστοτε κοινωνικών ζητουμένων και των εκφάνσεών τους σε τοπικό επίπεδο. Εκεί αποτυπώνονται ακόμη οι τρόποι με τους οποίους λειτούργησαν οι πρωταγωνιστές της «μικρής ιστορίας» της κάθε σχολικής μονάδας, δηλαδή, τα πρόσωπα που έπαιξαν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της καθημερινότητάς της. Έτσι, όσο σημαντικό είναι να εντοπισθούν οι μεθοδεύσεις των διευθυντών ενός σχολείου να επιβάλλουν την πειθαρχία, άλλο τόσο αξίζει τον κόπο να αποκαλυφθούν οι τρόποι αντίδρασης των μαθητών σε αυτήν την κατάσταση («καζούρα» κτλ). Στα βιβλία της Σχολικής Βιβλιοθήκης καταχωρούνται τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης του σχολείου τόσο όσα προ-έρχονται από κρατικές ή ιδιωτικές δωρεές όσο και τα αγορασμένα από το ελεύθερο εμπόριο. Έτσι είναι εύκολο να εντοπισθούν οι τίτλοι και η θεματολογία παλαιών (διδακτικών ή μη) βιβλίων και δυσεύρετων πλέον περιοδικών, ενώ η διακίνηση των περιεχομένων της βιβλιοθήκης (εφόσον λειτούργησε ή λειτουργεί ως δανειστική) δηλώνει τα αναγνωστικά ενδιαφέροντα διδασκόντων και διδασκομένων της κάθε εποχής. Στα βιβλία Υλικού/ Σχολικής Περιουσίας περιγράφεται ολόκληρη η κινητή περιουσία του εκπαιδευτηρίου μαζί με τις κρατικές παροχές υλικού (συνήθως έπιπλα, σκεύη, βοτανικές, ζωολογικές κ.α. συλλογές, εποπτικά όργανα διδασκαλίας και όργανα Γυμναστικής), ενώ, σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζονται και καταγραφές του αρχειακού υλικού του σχολείου. Η σημασία αυτού του είδους βιβλίων/ τετραδίων γίνεται μεγαλύτερη όταν οι παροχές προς ένα σχολείο διαφοροποιούνται σε σχέση με τα υπόλοιπα της ίδιας βαθμίδας, πράγμα που αποτελεί ένδειξη ανάπτυξης ιδιαίτερων δραστηριοτήτων μέσα στο συγκεκριμένο σχολικό χώρο. Στα Πιστοποιητικά Σπουδής (ΒΠΣ) γίνεται λεπτομερής περιγραφή των παντός είδους πιστοποιητικών (βεβαιώσεων, ενδεικτικών, απολυτηρίων αποδεικτικών) που ζητήθηκαν από το σχολείο, ο χρόνος υποβολής του αιτήματος και η αιτιολόγησή του. Τέτοια στοιχεία προσφέρουν πληροφορίες για τις επαγγελματικές αναζητήσεις και επιλογές των αποφοίτων του σχολείου και φωτίζουν τη μετέπειτα πορεία τους. 6

7 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΙΙ Στα εκπαιδευτικά αρχεία έχει συγκεντρωθεί το υλικό των ιστορικών και τοπικών/ περιφερειακών ΓΑΚ και έχει καταχωρηθεί σε μια Βάση Δεδομένων σε πρόγραμμα access. Όπως είναι ευνόητο, στα εκπαιδευτικά αρχεία δεν καταγράφονται τα περιεχόμενα των αρχείων, αφού αυτό δεν αποτέλεσε και δεν μπορούσε να αποτελέσει στόχο του έργου. Ο ερευνητής όμως εντοπίζει όλα τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν καθώς και τον χώρο φύλαξής τους, έτσι ώστε εύκολα στη συνέχεια να τα μελετήσει αναλυτικά. Η δομή του ηλεκτρονικής βάσης είναι λειτουργική, εξασφαλίζει πολλαπλές προσεγγίσεις του υλικού και δίνει στους ερευνητές τη δυνατότητα να αντλούν αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις καταχωρήσεις. Συγκεκριμένα ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να βρίσκει σε ποιο ιστορικό και τοπικό/ περιφερειακό ΓΑΚ υπάρχουν τα αρχεία που τον ενδιαφέρουν, αλλά και μέσω της αναζήτησης με λέξεις - κλειδιά να αντλεί εύκολα τις αναγκαίες πληροφορίες. Σε κάθε καταχώριση εμφανίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) το ιστορικό και τοπικό/ περιφερειακό ΓΑΚ β) η υπηρεσία παραγωγής (Σχολείο, Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) γ) η θεματική κατηγορία και δ) η χρονική έκταση που καλύπτει το αρχειακό υλικό. Γραφείο καθηγητικού συλλόγου παλαιότερης εποχής 7

8 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Οι θεματικές κατηγορίες είναι αναλυτικά οι παρακάτω είκοσι έξι: 1. Μαθητολόγια 2. Γενικοί Έλεγχοι 3. Ειδικοί Έλεγχοι 4. Βαθμολόγια 5. Μαθητικές Κοινότητες 6. Αλληλογραφία 7. Ημερολόγια Σχολείου 8. Πρακτικά 9. Στατιστικά 10. Ποινολόγια 11. Σχολική Εφορία/ Επιτροπή 12. Οικονομικά 13. Απουσίες 14. Σχολική Υγιεινή 15. Σχολική Βιβλιοθήκη 16. Μαθητικά συσσίτια 17. Υλικό-Περιουσία 18. Σύλλογος Γονέων 19. Πιστοποιητικά Σπουδής 20. Τίτλοι Σπουδών 21. Διδασκόμενη Ύλη 22. Προγράμματα Σπουδών 23. Διοικητικά Έγγραφα 24. Εξετάσεις 25. Κτηριολογικά 26. Ποικίλα Όπως γίνεται φανερό, η παραπάνω κατηγοριοποίηση διαμορφώθηκε με βάση το υπάρχον αρχειακό υλικό. Στο Ευρετήριο όμως υπάρχει και μία Μάθημα αγοριών στη Σχολή Τυφλών και εξάσκηση κοριτσιών της Ένωσης Ελληνίδων στην πυρογραφία επιπλέον κατηγορία, τα Ποικίλα. Εδώ έχουν ενταχθεί λυτά φύλλα (εγκύκλιοι, αιτήσεις, καταστάσεις βαθμολογίας κτλ.), κάποια βιβλία/ τετράδια (Ανεξεταστέων, Είσπραξης διδάκτρων κτλ.) τα οποία αποτέλεσαν «αυτοσχεδιασμούς» διευθυντών και η χρήση τους ήταν περιστασιακή, καθώς και διάφορα αντικείμενα (μαθητικά τετράδια, φωτογραφίες, σφραγίδες κα.) που μπορούν να αξιοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με το υπόλοιπο αρχειακό υλικό. Πολλά από τα τεκμήρια αυτής της θεματικής κατηγορίας είναι σπανιότατα, όπως συμβαίνει, λόγου χάρη, με τις παλαιές εγκυκλίους οι οποίες κατά κανόνα καταστρέφονται λόγω έλλειψης 8

9 ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ αποθηκευτικών χώρων ή τα βιβλία/ τετράδια Μισθοδοσίας που βοηθούν στην παρακολουθούν της μισθολογικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών μεμονωμένα ή σε σύγκριση με τις απολαβές άλλων επαγγελματικών κλάδων και το γενικότερο κόστος της ζωής. Στο τέλος της κάθε καταχώρησης εμφανίζονται οι Παρατηρήσεις, όπου εντάχθηκαν πληροφορίες που αφορούν στην αλλαγή του σχολικού τύπου (από Ελληνικό σε Αστικό, από Ημιγυμνάσιο σε Γυμνάσιο κλπ.), τον τελευταίο χώρο αποθήκευσης του αρχειακού υλικού σε περίπτωση συγχώνευσης των σχολικών μονάδων, καθώς και προβλήματα που προέκυψαν κατά την καταγραφή του υλικού λόγω έλλειψης στοιχείων. Η ένταξη του υλικού στις διάφορες θεματικές κατηγορίες έγινε με βάση τα στοιχεία που παρέδωσαν τα ίδια τα ιστορικά και τοπικά/ περιφερειακά Γενικά Αρχεία του Κράτους. Το γεγονός ότι σε αρκετά ιστορικά και τοπικά/ περιφερειακά ΓΑΚ η καταγραφή του αρχειακού υλικού δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί την περίοδο συγκέντρωσης του υλικού, αποτυπώνεται και στο Ευρετήριο. Έτσι, αρκετές φορές οι χρονολογίες που αναφέρονται στις επιμέρους κατηγορίες είναι συνολικές και όχι αναλυτικές και κατά κατηγορία. Άλλοτε πάλι καταχωρείται μόνον η υπηρεσία παραγωγής χωρίς πληροφορίες για το είδος του υλικού. Κάθε τέτοια έλλειψη επισημαίνεται πάντοτε στις παρατηρήσεις. Σε αυτήν τη φάση, η ηλεκτρονική βάση περιλαμβάνει 1843 εγγραφές με στοιχεία από σαράντα ΓΑΚ σε σύνολο πενήντα τεσσάρων. Ο στόχος του ΚΕΕ να ενταχθούν όλα τα εκπαιδευτικά αρχεία των ιστορικών και τοπικών/ περιφερειακών ΓΑΚ δεν ολοκληρώθηκε, καθώς μερικά ΓΑΚ παραμένουν ακόμη ανενεργά ή δεν έχουν ολοκληρώσει την καταγραφή του υλικού τους. Επίσης δεν περιλαμβάνονται τα αρχεία από τα κεντρικά Γενικά Αρχεία του Κράτους. Ελπίζουμε, ότι στη δεύτερη φάση του έργου το Ευρετήριο θα συμπληρωθεί με το ελλείπον αρχειακό υλικό προκειμένου να διαμορφωθεί έτσι ένα πλήρες εργαλείο χρήσιμο στην εκπαιδευτική έρευνα. IV Στην ερευνητική ομάδα του ΚΕΕ, που λειτούργησε υπό την εποπτεία του προέδρου του Αλέξη Δημαρά ( ) και την επιστημονική ευθύνη του ερευνητή Γιώργου Τζάρτζα, συμμετείχαν η Σόνια Γελαδάκη (Ιστορικός) και ο Κώστας Λουλουδάκης (ηλεκτρονική υποστήριξη). Στο αρχικό στάδιο εργάστηκαν επίσης η Γιώτα Παπαδημητρίου (Φιλόλογος, ) και ο Μιχάλης Παπαματθαιάκης (Κοινωνιολόγος, 2001). Από τον Νοέμβριο του 2004 την εποπτεία του έργου, όπως και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΚΕΕ στο χώρο της Ιστορίας της εκπαίδευσης, ανέλαβε ο αντιπρόεδρός του καθηγητής Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος. Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και η ερευνητική ομάδα ευχαριστεί θερμά τους υπευθύνους των ιστορικών και περιφερειακών/ τοπικών Γενικών Αρχείων του Κράτους για την ανταπόκριση και την καλή συνεργασία στην υλοποίηση του έργου, καθώς και το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο για τη διάθεση του φωτογραφικού υλικού. 9

10 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 10

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 9. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τοπική ιστορία και διδακτική της ιστορίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας και Διδακτικής της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 6 Επιτελική σύνοψη... 7 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Υπεύθυνη Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 «Οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι βιβλιοθήκες στα Δημοτικά Σχολεία της Έδεσσας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2007-08 έως 2010-11 Σύνταξη τετραετούς έκθεσης εκ μέρους της Ο.Μ.Ε.Α. του Τ.Β.Σ.: Κυριάκος Κεντρωτής,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι)ΑΘΗΝΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 Αθήνα Έκθεση 1 Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα

Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Β. Δενδρινου, Aικ. Ζουγανελη, E. Καραβα Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ στo Σχολειο στην Ελλαδα Ευρωπαϊκή Έρευνα Γλωσσικών Ικανοτήτων Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ, ΑΙΚ. ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ & Ε. ΚΑΡΑΒΑ Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤO ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ 3 2. ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιo Έκθεσης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ(1800-1912)

Α.Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ(1800-1912) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Σύντομη καταγραφή των προσπαθειών ανάδειξης της τοπικής εκπαιδευτικής ιστορίας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας...6 2. Σκοπός και αντικείμενο της έρευνας...8 3. Πρωτοτυπία και

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων Προϋπολογισμός: 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 18 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2o, 175-190, 2014 Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Ευγενία Δανιηλίδου¹,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ Ο Οδηγός του Επιμορφωτή αποτελεί μια προσπάθεια που στοχεύει όχι στον περιορισμό της αυτενέργειας και της πρωτοβουλίας των επιμορφωτών αλλά στην αποσαφήνιση, στο μέτρο του δυνατού,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στο Νηπιαγωγείο Διαδικασίες και

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα