ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ)"

Transcript

1 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η δυνατότητα εξεύρεσης νέων χώρων στο πυκνοδοµηµένο πολεοδοµικό συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης είναι ακόµη εφικτή και εντοπίζεται κυρίως στους παρακάτω χώρους: Α. Υπαίθριοι χώροι ιδιωτικοί και δηµόσιοι Ανάπτυξη πρασίνου σε Πλατείες και Πεζόδροµους Οι σύγχρονοι αρχιτέκτονες και πολεοδόµοι συµφωνούν: όσο λιγότερη είναι η «επίπλωση» µιας πλατείας, όσο πιο ελεύθερη από κατασκευές, τόσο το καλύτερο για τη λειτουργικότητα της, όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί και ιστορικά. Όµως σε µία ελληνική πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, που οι ελεύθεροι χώροι όσο και οι πλατείες είναι σπάνιοι χώροι και ως εκ τούτου ο ρόλος που τους ζητείται πολλαπλός, η χρήση πρασίνου κυρίως δένδρων και όχι διακοσµητικών παρτεριών σε κατάλληλα σηµεία είναι απαραίτητη. Τα δένδρα είναι το µοναδικό στοιχείο που όχι µόνο δεν εµποδίζει τη λειτουργικότητα µιας πλατείας, αλλά της προσδίδει αισθητική και περιβαλλοντική αξία. ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΟΜΑΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ)

2 30 Στους πεζόδροµους η φύτευση λειτουργεί ενισχυτικά στο ρόλο τους ως δίκτυα πεζών, καθώς εκτός από την αισθητική και περιβαλλοντική τους αναβάθµιση (σκιά, προστασία από τον άνεµο κλπ) αποτρέπει µε τον κατάλληλο σχεδιασµό την υπερβολική ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων, την διέλευση αυτοκινήτων και µηχανών και την χρήση τους ως χώρους στάθµευσης. Γραµµική φύτευση σε πεζοδρόµια και οδικές νησίδες Οι δενδροστοιχίες στην πόλη είναι στοιχείο εξαιρετικά σπουδαίο του αστικού τοπίου. Προστατεύουν τα κτίρια τα οδοστρώµατα και τους πεζούς από την ηλιακή ακτινοβολία, ενώ η συµβολή τους στην αισθητική αναβάθµιση της πόλης είναι σηµαντικότερη από άλλες κατηγορίες αστικού πρασίνου, ιδιαίτερα αν αποτελούνται από µεγάλα πλατύφυλλα δένδρα, καθώς είναι δυνατό να αναπτυχθούν σε όλο τον αστικό ιστό. Η δε περιβαλλοντική τους συµβολή είναι ανεκτίµητη καθώς φιλτράρουν την σκόνη και τους ρύπους των δρόµων και ρυθµίζουν το µικροκλίµα τους.

3 31 Ανάπτυξη πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο δηµοσίων κτιρίων (σχολεία, νοσοκοµεία, εκκλησίες κλπ) Στην Ελλάδα η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου των δηµόσιων κτιρίων στις περισσότερες περιπτώσεις περιλαµβάνει πλακοστρώσεις ή ασφαλτόστρωση και πολύ σπάνια σποραδικά δένδρα ή φύτευση. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η δενδροφύτευση και η ένταξη των χώρων αυτών στο δυναµικό του πρασίνου είναι πολύ σηµαντική για την πόλη καθώς η επιφάνεια τους είναι αρκετά µεγάλη, και είναι διασπαρµένοι -ιδιαίτερα οι αυλές των σχολείων- σε όλο το πολεοδοµικό συγκρότηµα.

4 32 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΝΤΕΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΙΚΤΙΝΟΥ

5 33 ιαµόρφωση χώρων πρασίνου σε αδόµητα οικόπεδα Η δέσµευση οικοπέδων που παραµένουν άχτιστα µπορεί να προσθέσει πολύτιµους µικρούς χώρους στο δυναµικό των χώρων πρασίνου, οι οποίοι εφόσον διαµορφωθούν κατάλληλα να λειτουργήσουν ως κήποι, µικρά πάρκα ή «γωνιές» στο δίκτυο των δρόµων και των δηµόσιων υπαίθριων χώρων. ΠΑΡΟ ΙΑ Α ΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕ Α

6 34 Ανάπτυξη πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρο των ιδιωτικών κτιρίων σε επίπεδο οικοδοµικού τετραγώνου Ακόµη και στις πλέον πυκνοδοµηµένες περιοχές υπάρχουν µικρότεροι ή µεγαλύτεροι ακάλυπτοι χώροι µεταξύ των κτιριακών όγκων, οι οποίοι χρησιµοποιούνται κυρίως για στάθµευση, περάσµατα µεταξύ των κτιρίων ή είναι εγκαταλελειµµένοι. Οι χώροι αυτοί είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί και µπορούν να συµβάλλουν στην προσαύξηση, διεύρυνση και καλύτερη οργάνωση του υπαίθριου χώρου της πόλης. Αν και σε πρώτη φάση φαίνεται ότι εκτάσεις 100 ή 200 τ.µ. αποτελούν επεµβάσεις µικρής κλίµακας και µη υπολογίσιµες, η συνεισφορά τους στη βελτίωση των µικροκλιµατικών συνθηκών µιας αστικής περιοχής είναι ιδιαίτερα σηµαντική, ιδίως εάν συνδεθούν µε ένα δίκτυο τοπικού περιπάτου. Στην περίπτωση αυτή διεισδύουν στο εσωτερικό των πυκνοδοµηµένων περιοχών και δηµιουργούν περιβαλλοντικές ενότητες. Η ζώνη που περιλαµβάνει υπαίθριους χώρους (προκήπια, αυλές, πρασιές) και παρεµβάλλεται µεταξύ κτιρίων και δρόµων εάν φυτευτεί µπορεί να λειτουργήσει ως φίλτρο προστασίας των κτιρίων από την ατµοσφαιρική ρύπανση και τον θόρυβο, να δώσει την δυνατότητα αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας και να υποδεχτεί ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο εσωτερικός χώρος των οικοδοµικών τετραγώνων, ανεξάρτητα από το µέγεθος τους και την κλίµακα των κτιρίων γύρω από αυτούς,, µπορεί να διαµορφωθεί ως περίκλειστος ενιαίος υπαίθριος χώρος πρασίνου µε φυσική διαµόρφωση, µετά την αφαίρεση των τοίχων περίφραξης των ιδιοκτησιών και την συνένωση των ακαλύπτων. Εφόσον το µέγεθος του το επιτρέπει, µπορεί να διαθέτει εξοπλισµό για την εξυπηρέτηση υπαίθριων δραστηριοτήτων των κατοίκων (παιχνίδι µικρών παιδιών, ήπια αναψυχή). Ακόµη και στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να γίνει συνένωση των ιδιοκτησιών, η διαµόρφωση ενιαίου χώρου και η σύνδεση του µε τον δηµόσιο χώρο, η κατάλληλη επιλογή φυτεύσεων και υλικών δρουν καταλυτικά στη βελτίωση του µικροκλίµατος τόσο εντός του χώρου αυτού όσο και των κατοικιών που αναπτύσσονται γύρω του.

7 35 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΟ Ο.Τ. (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ) ΦΥΤΕΥΣΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ Ο.Τ. (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ) ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΩΝ - ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)

8 Β. Κτίρια Φύτευση των δωµάτων των κτιρίων Οι κήποι στα δώµατα των κτιρίων είναι ένα από τα βασικά µέτρα για την βελτίωση του περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές. Μπορεί να θεωρηθεί ότι «υποκαθιστούν» το φυσικό έδαφος που καταλαµβάνουν οι κατασκευές. Στο αστικό περιβάλλον της πόλης παρέχεται ένα ευρύ πεδίο για την εφαρµογή των κήπων στα δώµατα των κτιρίων καθώς η πλειοψηφία των οικοδοµικών έργων καλύπτεται από δώµατα. Στα κτίρια που περιβάλλονται µε πράσινο ή καλύπτονται από δώµατα µε κήπους, η ανοδική κίνηση θερµού αέρα είναι ελάχιστη, αφού η θερµοκρασία στην επιφάνεια των φυτών είναι µικρότερη από αυτήν του αέρα. Τα φυτά διηθούν τον αέρα και συγκρατούν την σκόνη, ενώ παράλληλα εµπλουτίζουν τον αέρα µε οξυγόνο. Ένα δώµα φυτεµένο µε γρασίδι δεσµεύει κατ έτος 200gr / M2 σκόνης και ρύπων, ενώ τα 6 10 M2 παράγουν το οξυγόνο που χρειάζεται ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια ενός έτους. Το ποσοστό βελτίωσης της ποιότητας του αέρα αυξάνεται σηµαντικά, όταν γίνεται συνδυασµός κήπων σε δώµατα µε φυτά στις όψεις των κτιρίων και στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων τους. 36 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΩΜΑΤΟΣ Τα φυτά κατακρατούν τον µεγάλο όγκο των βροχοπτώσεων και διευκολύνουν την απορρόφηση του νερού από το έδαφος. Ιδιαίτερα τα φυτά και η στρώση φύτευσης στους κήπους στα δώµατα λειτουργούν σαν σφουγγάρι, έτσι ώστε µόνο το 30% του νερού οδηγείται στην αποχέτευση, ενώ το 70% αποθηκεύεται στο χώµα και στην αποστραγγιστική στρώση, προσφέροντας τροφή για τα φυτά και όλες τις θετικές επιδράσεις της βραδείας εξάτµισης στον κύκλο του νερού, στο κλίµα και στο µικροκλίµα του κτιρίου. Με την αποθήκευση του νερού και τη βραδεία απορροή του ελαφρώνουν σηµαντικά τα δίκτυα οµβρίων των πόλεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ραγδαίας βροχής ή καταιγίδας συµβάλλοντας στη αποφυγή των πληµµυρών. Τέλος το νερό των κήπων που φεύγει στις αποχετεύσεις διηθείται, µε συνέπεια να µην µολύνεται ο υπόγειος ορίζοντας.

9 37 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΩΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη φυτών στις όψεις των κτιρίων Σηµαντική ηχοπροστασία προσφέρει η παρουσία των φυτών στις προσόψεις των κτιρίων (αναρριχώµενα, ζαρντινιέρες και γλάστρες σε µπαλκόνια και παράθυρα) λόγω απορρόφησης, αλλά και προστασία από τη ρύπανση και την ηλιακή ακτινοβολία. Η ανάπτυξη φυτών µπορεί να γίνει σε µεγάλες επιφάνειες όταν πρόκειται για τυφλές όψεις και δεν επιβαρύνει µε πρόσθετα φορτία το κτίριο, γι αυτό και µπορούν να γίνουν επεµβάσεις µε ελάχιστο οικονοµικό κόστος.

10 38 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΚΗΠΟΥ

11 39 ΦΥΤΕΥΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

12 40 Ανάπτυξη φυτών σε προεξέχοντα τµήµατα των όψεων των κτιρίων (βεράντες, εξώστες, ζαρντινιέρες) Η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος των κτιρίων αυξάνεται σηµαντικά όταν η φύτευση στα δώµατα συνδυάζεται µε την ανάπτυξη φυτών στις όψεις τους και στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων τους.

13 41 Γ. Ανενεργοί χώροι ειδικών χρήσεων Η πόλη περικλείει σήµερα ένα «λανθάνων» δυναµικό υπαίθριων χώρων που παραµένουν ανενεργοί. Σε αυτούς περιλαµβάνονται «κενές» χρήσεων αδιαµόρφωτες δηµόσιες εκτάσεις όπως: Εγκαταλελειµµένα Στρατόπεδα Τα στρατόπεδα Καρατάσου, Π. Μελά, Μεγάλου Αλεξάνδρου, Παπακυριαζή και Ζιάκα στη υτική Θεσσαλονίκη το πεδίο του Άρεως στο κέντρο καθώς και το πρώην στρατόπεδο Κόδρα και το ενεργό ακόµα Νταλίπη στην ανατολική Θεσσαλονίκη, αποτελούν ένα τεράστιο απόθεµα ελεύθερων χώρων για το πολεοδοµικό συγκρότηµα. Οι χώροι αυτοί, που εκτός από ορισµένα αξιόλογα ιστορικά κτίρια και σύνολα περιέχουν σηµαντικές δεντροφυτεµένες εκτάσεις, θα πρέπει µε κάθε τρόπο να διαφυλαχθούν από τον κίνδυνο οικοπεδοποίησης και να αναπτυχθούν σε αυτούς µεγάλης κλίµακας χώροι πρασίνου µε ήπια αναψυχή που λείπουν εντελώς από την πόλη. ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕ Α ΣΤΟ Π.Σ.Θ.

14 42 Παλιές Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις Τα βιοµηχανικά συγκροτήµατα των Μύλων και των Κεραµείων ΑΛΛΑΤΙΝΗ στην ανατολική Θεσσαλονίκη και του ΦΙΞ στην δυτική εκτός από τα σηµαντικά κτίρια βιοµηχανικής κληρονοµιάς, περιλαµβάνουν µεγάλους υπαίθριους χώρους, οι οποίοι θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατά την ανάπλαση τους µε φύτευση και διαµόρφωση χώρων πρασίνου. ΜΥΛΟΙ και ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Ανενεργά Κοιµητήρια Στα κοιµητήρια Ευαγγελίστριας και Αγίας Παρασκευής, ανενεργά πλέον, καθώς και στο χώρο των Συµµαχικών κοιµητηρίων, υπάρχουν αξιόλογα αλσύλλια τα οποία µε την κατάλληλη ανάπλαση των χώρων αυτών, µπορούν να ενταχθούν στο αστικό πράσινο. ΣΥΜΜΑΧΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

15 43. Αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι Η ύπαρξη αρχαιολογικών ευρηµάτων είτε εκτεταµένων, είτε µε τη µορφή θραυσµάτων µέσα στη σύγχρονη δοµή του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης, προσφέρει πολύτιµα κενά. Η διαµόρφωση των χώρων αυτών µε την ενσωµάτωση χώρων πρασίνου µε συµβατή φύτευση στα κατάλληλα σηµεία, θα δώσει την δυνατότητα για την απρόσκοπτη επισκεψιµότητα τους (διαδροµές, χώροι καθιστικών κλπ) και θα βοηθήσει στην ενσωµάτωση τους στον αστικό ιστό. ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡ ΑΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

16 44 ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΑΒΑΡΙΝΟΥ ΖΩΝΗ ΤΕΙΧΩΝ

Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ

Ο ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Β : ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΜΑΘΗΜΑ:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕ ΟΥ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ Αλεξιάδου Π. 1,2 και Νικολάου Κ. 1,3 1 Σχολή Θετικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΑ ΠΑΡΚΑ Λείπουν τα µεγάλα πάρκα συνοικίας και τα περιαστικά πάρκα, που µπορούν να εξυπηρετήσουν µεγάλο αριθµό κατοίκων της πόλης. Τα υπάρχοντα µεσαίας και

Διαβάστε περισσότερα

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ

1 ΤΑ ΝΕΑ http://www.ethnos.gr/article>elife>υγεια ΚΑΙ ΖΩΗ ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΣ ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΠΑΡΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι Ι. 1. ΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.2. ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4. Πλατεία Αιγύπτου 49 5. Πλατεία Λαυρίου 53 6. Πλατεία Ομονοίας 57 7. Πλατεία Δημαρχείου ή Κοτζιά 61 8. Πλατεία Κοραή 65 9. Πλατεία Συντάγματος 69

4. Πλατεία Αιγύπτου 49 5. Πλατεία Λαυρίου 53 6. Πλατεία Ομονοίας 57 7. Πλατεία Δημαρχείου ή Κοτζιά 61 8. Πλατεία Κοραή 65 9. Πλατεία Συντάγματος 69 Ευχαριστούμε τον κ. Ευάγγελο Ευαγγελινό για την πολύτιμη καθοδήγησή του σε όλη τη διάρκεια της έρευνάς μας, και την κα. Φλώρα Μπουγιατιώτη για τις πληροφορίες που μας παρείχε ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οµάδα Εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ Μέλη Οµάδας Εργασίας: Αδαµογιάννης Βαγγέλης, ΑΜ ράγκος Γιάννης, ΑΜ Καραδήµου Αλέκα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αστικά «Κενά» και η συμβολή τους στην βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Τα Αστικά «Κενά» και η συμβολή τους στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Τα Αστικά «Κενά» και η συμβολή τους στην βελτίωση της ποιότητας ζωής. Χρυσάνθη Σκοταρά Αρχιτέκτων μηχανικός Π.Σ.Π.Π. xskotara@teemail.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται μία προσπάθεια εξεύρεσης δράσεων,

Διαβάστε περισσότερα

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 45 12. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Η ιδέα της διαµόρφωσης δικτύων πρασίνου στη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε αρχικά κατά τον ανασχεδιασµό της πόλης από τους πολεοδόµους Ernest Hebrard και Κωνσταντίνο Κιτσίκη και

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεί μια μεγάλη επιφάνεια που μπορεί να φωτίζεται διαφορετικά, ανάλογα με τις περιστάσεις.

Αποτελεί μια μεγάλη επιφάνεια που μπορεί να φωτίζεται διαφορετικά, ανάλογα με τις περιστάσεις. ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Οι χώροι μετάβασης από το Δημόσιο στο Ιδιωτικό, εκεί όπου το μεμονωμένο κτίριο συναντά την αστική κλίμακα, αποτελούν το κρίσιμο ενδιάμεσο όριο που επεξεργαστήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

«ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ «ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2012-2014 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ... 3 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 3 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση

ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση ήµος Βόλου Υφιστάµενη κατάσταση URBAN GREEN AS A KEY FOR SUSTAINABLE CITIES Γεωγραφικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά πόλης: Η πόλη του Βόλου ανήκει στις έξι µεγαλύτερες πόλεις του ελληνικού χώρου (πέµπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΑΡΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Άρθρο 1 ο Εισαγωγή Η Αθήνα έχει χάσει σε μεγάλο βαθμό την σχέση της με την φύση, το τοπίο και το πράσινο γενικότερα. Η ιδιαίτερα πυκνή δόμηση των τελευταίων πενήντα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια 1. Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικά Το 1910 οπότε και σηµειώθηκε µαζική έλευση τηνιακών στην περιοχή του Γκύζη και την Νεάπολη. Εκεί εγκαθιστούν τα µαρµαράδικά τους κα τα

Ιστορικά Το 1910 οπότε και σηµειώθηκε µαζική έλευση τηνιακών στην περιοχή του Γκύζη και την Νεάπολη. Εκεί εγκαθιστούν τα µαρµαράδικά τους κα τα Ιστορικά Το 1910 οπότε και σηµειώθηκε µαζική έλευση τηνιακών στην περιοχή του Γκύζη και την Νεάπολη. Εκεί εγκαθιστούν τα µαρµαράδικά τους κα τα εργαστήρια επεξεργασίας µαρµάρου τα οποία υπάρχουν µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΙ :

Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΙ : Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΙ : ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ ασκαλαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΓΚΟΡΝΤΙΕΝΚΟ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ.34039) ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Πράσινες αστικές περιοχές που ενσωματώνουν την Αειφόρο Χρήση Γης

3. Πράσινες αστικές περιοχές που ενσωματώνουν την Αειφόρο Χρήση Γης 3. Πράσινες αστικές περιοχές που ενσωματώνουν την Αειφόρο Χρήση Γης 3A. Παρουσίαση κατάστασης Ο ρυθμός μεταβολής του πληθυσμού της κεντρικής αστικής περιοχής εκτιμάται στα 21,2% για την περίοδο 2001 2021.

Διαβάστε περισσότερα

A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ «Αστικό και Περιαστικό Πράσινο της Αττικής. Χαρακτηριστηκά και Κριτήρια ηµιουργίας του.» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του

Διαβάστε περισσότερα

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος.

1. Σε περιοχές εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4067 (ΦΕΚ Α 79/09.04.2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής 1. Σε περιοχές εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΜΝΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΜΝΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ Α. Τ. Ε. Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σ. ΤΕ. Γ. ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΙΜΝΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΟ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΥΜΟΥΡΑΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1 Α ΜΕΡΟΣ: Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 4 2. Περιοχή μελέτης. 4 2.1. Οριοθέτηση... 4 2.2. Η θέση της περιοχής στην ευρύτερη περιοχή... 4 2.3. Διαχωρισμός της περιοχής μελέτης σε υποπεριοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2007-2013 ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Καθορισµός Προδιαγραφών Ποιότητας Κατασκευής στα Κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΙΤΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΡΟΦΟΣΚΕΠΕΣ ΣΕ ΠΥΚΝΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΜΕΑΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ

ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΜΕΑΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑΟΜΕΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Εφαρµογές Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού σε ηµόσια Κτήρια και Αναπλάσεις Αστικού Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λευκωσία 2006 Τυπογραφείο. για την Κυπριακή ηµοκρατία Λευκωσία, Σεπτέµβριος 2006 ISBN: 9963-33-014-2 Τιµή: 15.00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φυσικό περιβάλλον Περιαστικό πράσινο 1 Προστασία περιβάλλοντος 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φυσικό περιβάλλον Περιαστικό πράσινο 1 Προστασία περιβάλλοντος 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φυσικό περιβάλλον Περιαστικό πράσινο 1 Προστασία περιβάλλοντος 3 Δομημένο περιβάλλον Χωροταξική και οικιστική οργάνωση 5 Χωροταξική οργάνωση 6 Βασικές χρήσεις γης 6 Χώροι πρασίνου 6 Ασυμβατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΤΙΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ>>

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΤΙΣΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ>> Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα