Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 30 Απριλίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 30 Απριλίου 2013"

Transcript

1 Θέσει -Πίκ ρτμέο Απριλίου 21 Οι μερομίε στ στήλ ΕΓΚΡΙΗ είι εδεικτικέ κι οι υποψήφιοι κλούτι επικοιωού με το Φορέ γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Οι μερομίε στ στήλ ΑΝΑΡΤΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΤΟ ΦΟΡΕΑ είι έγκυρε κι οι υποψήφιοι έχου έ 1μερο προθεσμί γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Οι θέσει πίκ είι υμβάσει Ορισμέου Χρόου (). Φορέ (ΤΟΜΕΑ ΜΗΤΡΙΟ -Κ. ΝΔΡΩΝ) Πλροφορί ε Έδρ / Νομό ΕΡΡΩ Ν ΕΡΡΩ Ν κοίωσ 2/21 456/ /21 456/ Κτγορί Κλάδο / Ειδικόττ Ν ΨΕΚΑΜΩΝ Ν ΨΕΚΑΜΩΝ τόμω σύμβσ σε μήε 2/4/21 2/4/21 Αάρτσ κοίωσ 24/4/21 24/4/21 Αάρτσ κτάτξ Πρτ- ρήσει

2 Φορέ (ΤΟΜΕΑ ΤΡΜΟΝΑ ΚΤΑΡΕΩ ) (ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑ) (ΤΟΜΕΑ ΑΧΙΝ) (ΤΟΜΕΑ ΤΡΑΓΙΛ) Πλροφορί ε Έδρ / Νομό ΕΡΡΩ Ν ΕΡΡΩ Ν ΕΡΡΩ Ν κοίωσ 2/21 456/ /21 456/ /21 456/ Κτγορί Κλάδο / Ειδικόττ Ν ΨΕΚΑΜΩΝ Ν ΨΕΚΑΜΩΝ Ν ΨΕΚΑΜΩΝ τόμω σύμβσ σε μήε 2/4/21 2/4/21 2/4/21 Αάρτσ κοίωσ 24/4/21 24/4/21 24/4/21 Αάρτσ κτάτξ Πρτ- ρήσει

3 Φορέ (ΤΟΜΕΑ Ν. ΖΙΧΝΗ) Πλροφορί ε Έδρ / Νομό ΕΡΡΩ Ν ΕΡΡΩ Ν ΕΡΡΩ Ν ΕΡΡΩ Ν κοίωσ 2/21 456/ /21 456/22- Ε /21 456/22- Ε /21 456/22- Ε 4-21 Κτγορί Κλάδο / Ειδικόττ Ν ΨΕΚΑΜΩΝ ΑΓΡΕΡΓΑΤΩΝ ΑΓΡΩΝ ΤΕΤΛΩΝ ΑΓΡΕΡΓΑΤΩΝ ΑΓΡΩΝ ΤΕΤΛΩΝ ΓΕΩΡΓΟΕΡΓΑΤΩ Ν τόμω σύμβσ σε μήε 2/4/21 2/4/21 2/4/21 2/4/21 Αάρτσ κοίωσ 24/4/21 24/4/21 24/4/21 24/4/21 Αάρτσ κτάτξ Πρτ- ρήσει ΜΕΡΙΚΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΜΕΡΙΚΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ

4 Φορέ Πλροφορίε Έδρ / Νομό ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜ ΩΡΩΠΙΩΝ ΑΓΙ ΛΑΙΘΙΟ ΝΙΚΟΛΑ ΑΓΙ ΝΙΚΟΛΑ ΑΓΙ ΝΙΚΟΛΑ ΑΓΙ ΝΙΚΟΛΑ ΑΓΙ ΛΑΙΘΙΟ ΛΑΙΘΙΟ ΛΑΙΘΙΟ ΛΑΙΘΙΟ Κτγορί κοίωσ 1/21 124/5 Ε /21 124/5 Ε /21 46/ / / / / / / / / Ε ΤΕ Κλάδο / Ειδικόττ ΕΡΓΑΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τόμω ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2 8 1/ /2 ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩ Ν ΑΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1 8 ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ σύμβσ σε μήε 24/4/21 24/4/21 24/4/21 24/4/21 24/4/21 24/4/21 24/4/21 24/4/21 Αάρτσ κοίωσ Αάρτσ Πρτ κτάτξ - ρήσει

5 Φορέ Πλροφορίε Έδρ / Νομό Κτγορί κοίωσ Κλάδο / Ειδικόττ ΝΙΚΟΛΑ --21 ΕΡΓ (ΕΚΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΟΜΑΔΑ Β' ΤΑΞΗ Δ') ΑΓΙ ΝΙΚΟΛΑ ΛΑΙΘΙΟ 1/ / τόμω ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓ ΕΚΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΟΜΑΔΑ Β' ΤΑΞΗ Γ' 1 8 σύμβσ σε μήε 24/4/21 Αάρτσ κοίωσ Αάρτσ Πρτ κτάτξ - ρήσει Φορέ Πλροφορί ε ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟ ΚΑΙ 6 ΑΘΛΗΤΙΜΟ ΔΗΜ ΝΕΑ Έδρ / Νομό ΧΑΛΚΙΔΙΚ Η ό κοί Κτγορί - ωσ 2/21 229/2- ΤΕ 4-21 Κλάδο / Ειδικόττ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ ΜΩΝ ό τόμω σύμβσ σε μήε 25/4/2 1 Αάρτ σ κοίωσ Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει ΑΠΌ ΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 1/8/21 ΜΕ ΔΝΑΤΟΤΗ

6 Φορέ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔ Α Πλροφορί ε ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΜΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΜΟ 6 ΔΗΜ ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔ Α ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΤΗΤΑ ΦΛΗ ΦΛΗ Έδρ / Νομό ΧΑΛΚΙΔΙΚ Η ό κοί Κτγορί - ωσ 2/21 229/ / / /21 77/ Κλάδο / Ειδικόττ ΜΑΓΕΙΡΩΝ - ΙΩΝ ό τόμω ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ 1 12 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΡΓΩΝ ή ΤΕ /21 77/1 ΠΕ ΨΧΟΛΟΓΩΝ 1 12 σύμβσ σε μήε 25/4/2 1 25/4/2 1 25/4/2 1 25/4/2 1 Αάρτ σ κοίωσ Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΗ ΑΠΌ ΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗ ΜΒΑΗ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 1/8/21 ΜΕ ΔΝΑΤΟΤΗ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΗ ΔΝΑΤΟΤΗ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ Τ ΕΡΓ ΔΝΑΤΟΤΗ ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ Τ ΕΡΓ ΔΝΑΤΟΤΗ ΤΑ

7 Φορέ Πλροφορί ε Έδρ / Νομό ό κοί - ωσ Κτγορί Κλάδο / Ειδικόττ ό τόμω σύμβσ σε μήε Αάρτ σ κοίωσ Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ Τ ΕΡΓ Φορέ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΙΑ ΠΑΙΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΜ ΔΗΜ ΚΜΗ ΑΛΙΒΕΡΙ ΠΑΙΔ. ΤΑΘΜΟ ΚΜΗ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΙΑ ΠΑΙΙΑ & Πλροφορί Έδρ / Νομό ε ΕΒΟΙΑ ΕΒΟΙΑ ό κοί Κτγορ Κλάδο / - ωσ ί Ειδικόττ 1/21 6/ /21 6/5-2- ΤΕ 21 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ ΜΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ ΜΩΝ ό τόμω 2 1 σύμβσ σε μήε 1 1 Αάρτ σ κοίωσ Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει ΑΠΌ ΠΟΓΡΑ ΦΗ ΤΗ ΜΒΑ Η ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 1/7/21 ΑΠΌ ΠΟΓΡΑ ΦΗ ΤΗ ΜΒΑ

8 Φορέ ΑΘΛΗΤΙΜ ΔΗΜ ΚΜΗ ΑΛΙΒΕΡΙ ΠΑΙΔ. ΤΑΘΜΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΙΑ ΠΑΙΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΜ ΔΗΜ ΚΜΗ ΑΛΙΒΕΡΙ ΠΑΙΔ. ΤΑΘΜΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΑΡΚΟΠΛ ΜΕΟΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Πλροφορί Έδρ / Νομό ε ΕΒΟΙΑ ό κοί Κτγορ Κλάδο / - ωσ ί Ειδικόττ 1/21 6/ /21 112/ Ε 1/21 112/1 Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ ΜΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ - ΡΙΩΝ ό τόμω σύμβσ σε μήε Αάρτ σ κοίωσ Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει Η ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 1/7/21 ΑΠΌ ΠΟΓΡΑ ΦΗ ΤΗ ΜΒΑ Η ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 1/7/21

9 Φορέ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΑΡΚΟΠΛ ΜΕΟΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΑΡΚΟΠΛ ΜΕΟΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΑΡΚΟΠΛ ΜΕΟΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΑΡΚΟΠΛ ΜΕΟΓΑΙΑ Πλροφορί Έδρ / Νομό ε ό κοί - ωσ /21 112/ /21 112/ /21 112/ Κτγορ ί Ε Κλάδο / Ειδικόττ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ - ΡΙΩΝ ΕΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ό τόμω 2 4 Ε ΝΧΤΟ 1 6 Ε ΝΧΤΟ 2 4 σύμβσ σε μήε ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ /21 Ε ΕΡΓΑΤΩΝ 2 6 Αάρτ σ κοίωσ Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει

10 Φορέ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΑΡΚΟΠΛ ΜΕΟΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΑΡΚΟΠΛ ΜΕΟΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΑΡΚΟΠΛ ΜΕΟΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΑΡΚΟΠΛ ΜΕΟΓΑΙΑ Πλροφορί Έδρ / Νομό ε ό κοί - ωσ 8 112/ /21 112/ /21 112/ /21 112/ Κτγορ ί Κλάδο / Ειδικόττ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΠΡΑΚΤΟΡΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΤΩΝ ό τόμω 1 6 ΕΙΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 4 ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΟΚΟΜΩΝ 2 6 σύμβσ σε μήε Αάρτ σ κοίωσ Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει

11 Φορέ ΜΕΙΟ ΝΙΡ ΜΕΙΟ ΝΙΡ ΜΕΙΟ ΛΕΡ ΜΕΙΟ ΛΕΡ ΜΕΙΟ ΚΑ ΜΕΙΟ Πλροφορί Έδρ / Νομό ε ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ ό κοί - ωσ 2Α/ Α/ Α/ Α/ Α/ Α/21 Κτγορ ί Κλάδο / Ειδικόττ ό τόμω 2 5 ΝΧΤΟ ΝΧΤΟ 2 5 ΝΧΤΟ σύμβσ σε μήε Αάρτ σ κοίωσ Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει 1/12/21 1/12/21 1/12/21 1/12/21 1/12/21

12 Φορέ Πλροφορί Έδρ / Νομό ε ό κοί - ωσ ΚΑΡΠΑΘ 21 ΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘ ΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘ ΜΕΙΟ ΚΑΛΜΝ ΜΕΙΟ ΚΑΛΜΝ ΜΕΙΟ ΚΑΛΜΝ ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ 2Α/ Α/ Α/ Α/ Α/21 Κτγορ ί Ε Κλάδο / Ειδικόττ ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ - ΡΙΩΝ ό τόμω 5 ΝΧΤΟ Ε ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ - ΡΙΩΝ σύμβσ σε μήε Αάρτ σ κοίωσ Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει 1/12/21 1/12/21 1/12/21 1/12/21 1/12/21 1/12/21

13 Φορέ ΜΕΙΟ ΑΤΠΑΛΑΙΑ ΜΕΙΟ & ΧΩΡΟΙ ΑΤΠΑΛΑΙΑ ΜΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΕΩ ΡΟΔ ΜΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΕΩ ΡΟΔ ΜΕΙΑ & ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΕΩ ΡΟΔ Πλροφορί Έδρ / Νομό ε ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ ό κοί - ωσ 21 2Α/ Α/ Α/ Α/ Α/21 21 Κτγορ ί Κλάδο / Ειδικόττ ό τόμω ΝΧΤΟ Ε ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ - ΡΙΩΝ 2 5 ΝΧΤΟ σύμβσ σε μήε ΔΩΚΑΝΗ /21 Ε ΕΡΓΑΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ 4 12 Αάρτ σ κοίωσ Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει 1/12/21 1/12/21 1/12/21 1/12/21 1/12/21

14 Φορέ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΑΡΧΑΙ ΟΧΡ ΑΓΑΘΟΝΗΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΜΕΙΡΟ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΜΕΙΡΟ ΑΡΧ. ΜΕΙΟ ΑΠΟΘ. ΧΑΤΖΗΝΕΠΑ ΚΩ ΑΡΧ. ΜΕΙΟ & ΧΩΡΟΙ ΝΗ ΚΩ Πλροφορί Έδρ / Νομό ε ό κοί - ωσ 1 225/ ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ 2Α/ Α/ Α/ Α/21 21 Κτγορ ί Ε Κλάδο / Ειδικόττ ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ - ΡΙΩΝ ό τόμω 4 5 ΝΧΤΟ σύμβσ σε μήε Αάρτ σ κοίωσ Αάρτσ κτάτξ ΔΩΚΑΝΗ 4/21 Ε ΕΡΓΑΤΩΝ -ΤΡΙΩΝ 2 Πρτρήσει 1/12/21 1/12/21 1/12/21 1/12/21

15 Φορέ ΑΠΟΚΑΤΑΤΑ Η ΑΡΧΑΙ ΤΕΙΧ ΝΙΡ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΛΙΝΔ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΛΙΝΔ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΙΑΛ Πλροφορί Έδρ / Νομό ε ό κοί - ωσ / ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 5 "ΠΑΝ. & ΑΓΛΑΪΑ ΚΡΙΑΚ" ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ ΔΩΚΑΝΗ 2Α/ Α/ Α/ /21 689/ Κτγορ ί Ε Κλάδο / Ειδικόττ ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ - ΡΙΩΝ ό τόμω ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ 1 8 σύμβσ σε μήε Αάρτ σ κοίωσ Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει 1 11/1/ /12/21 1/12/21 1/12/21

16 Τελευτί εμέρωσ /4/21, 12:2 Φορέ ΖΩΝΕ ΚΝΩ - ΠΟΡ Πλροφορί ε Έδρ / Νομό ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΦΑΙΤ ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΦΑΙΤ ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΦΑΙΤ ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΛΙ ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΤΑΛΩΝ κοίωσ 1/ / / / / / / / / / / / Κτγορί Ε Κλάδο / Ειδικόττ ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ - ΡΙΩΝ ΝΧΤΟΦΛΑΚ ΩΝ τόμω 5 5 σύμβσ σε μήε Αάρτσ κοί ωσ 22/4/21 22/4/21 22/4/21 22/4/21 22/4/21 22/4/21 2/4/21 2/4/21 2/4/21 2/4/21 2/4/21 2/4/21 Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει

17 Φορέ Πλροφορί ε Έδρ / Νομό κοίωσ 1/21 ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1942/ ΚΝΩ 21 1/21 ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1942/ ΚΝΩ 21 1/21 ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1942/ ΚΝΩ 21 1/21 ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1942/ ΓΟΡΤΝΑ 21 1/21 ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1942/ ΓΟΡΤΝΑ 21 1/21 ΑΡΧ. ΧΩΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1942/ ΓΟΡΤΝΑ ΑΡΧ. ΛΛΟΓΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 21 1/ / Κτγορί Ε Ε Κλάδο / Ειδικόττ ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ - ΡΙΩΝ ΝΧΤΟΦΛΑΚ ΩΝ ΝΧΤΟΦΛΑΚ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΤΩΝ - ΡΙΩΝ τόμω σύμβσ σε μήε Αάρτσ κοί ωσ 22/4/21 22/4/21 22/4/21 22/4/21 22/4/21 22/4/21 22/4/21 2/4/21 2/4/21 2/4/21 2/4/21 2/4/21 2/4/21 2/4/21 Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει

18 Φορέ Πλροφορί ε Έδρ / Νομό κοίωσ ΑΡΧΑΝΩΝ 21 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟ ΠΡΓ ΠΡΓ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ Κτγορί Κλάδο / Ειδικόττ τόμω 1/21 456/8- ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ /21 456/8- ΠΕ ΨΧΟΛΟΓΩΝ /21 456/8- ΠΕ -21 1/ /5- ΠΕ -21 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΡΓΩΝ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΡΓΩΝ ή ΤΕ / /5- ΠΕ ΨΧΟΛΟΓΩΝ 1 12 σύμβσ σε μήε Αάρτσ κοί ωσ 12/4/21 12/4/21 12/4/21 18/4/21 18/4/21 2/4/21 2/4/21 2/4/21 2/4/21 2/4/21 Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει ΔΝΑΤΟΤΗΤ Α ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ Τ ΕΡΓ ΔΝΑΤΟΤΗΤ Α ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ Τ ΕΡΓ ΔΝΑΤΟΤΗΤ Α ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ Τ ΕΡΓ ΔΝΑΤΟΤΗΤ Α ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ Τ ΕΡΓ ΔΝΑΤΟΤΗΤ Α

19 Φορέ Πλροφορί ε Έδρ / Νομό κοίωσ Κτγορί Κλάδο / Ειδικόττ τόμω σύμβσ σε μήε Αάρτσ κοί ωσ Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει -21 ΠΑΡΑΤΑΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ Τ ΕΡΓ Φορέ Πλροφορί ε Έδρ / Νομό (ΤΟΜΕΑ ΤΡΑΓΙΛ) (ΤΟΜΕΑ ΤΡΜΟΝΑ ΚΤΑΡΕΩ ) κοίωσ 2/21 456/ /21 456/ Κτγορί Κλάδο / Ειδικόττ τόμω Ν ΨΕΚΑΜΩΝ Ν ΨΕΚΑΜΩΝ σύμβσ σε μήε Αάρτσ κοί ωσ 2/4/21 2/4/21 24/4/21 24/4/21 Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει

20 Φορέ Πλροφορί ε Έδρ / Νομό (ΤΟΜΕΑ Ν. ΖΙΧΝΗ) (ΤΟΜΕΑ ΜΗΤΡΙΟ -Κ. ΝΔΡΩΝ) (ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑ) κοίωσ 2/21 456/ /21 456/ /21 456/ /21 456/ Κτγορί Κλάδο / Ειδικόττ τόμω Ν ΨΕΚΑΜΩΝ Ν ΨΕΚΑΜΩΝ Ν ΨΕΚΑΜΩΝ Ν ΨΕΚΑΜΩΝ σύμβσ σε μήε Αάρτσ κοί ωσ 2/4/21 2/4/21 2/4/21 2/4/21 24/4/21 24/4/21 24/4/21 24/4/21 Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει

21 Φορέ Πλροφορί ε Έδρ / Νομό (ΤΟΜΕΑ ΑΧΙΝ) ΠΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡ ΠΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡ ΠΙΕΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑ κοίωσ 2/21 456/22- Ε /21 456/22- Ε /21 456/22- Ε / / / / Κτγορί Ε Κλάδο / Ειδικόττ ΓΕΩΡΓΟΕΡΓΑΤ ΩΝ ΑΓΡΕΡΓΑΤΩΝ ΑΓΡΩΝ ΤΕΤΛΩΝ ΑΓΡΕΡΓΑΤΩΝ ΑΓΡΩΝ ΤΕΤΛΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚ ΠΡΟΩΠΙΚ τόμω ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ Ν ΕΡΓΩΝ (ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΚΑΦΕΑ) 2 8 σύμβσ σε μήε Αάρτσ κοί ωσ 2/4/21 2/4/21 2/4/21 19/4/21 19/4/21 24/4/21 24/4/21 24/4/21 24/4/21 24/4/21 Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει ΜΕΡΙΚΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΧΟΛΗ Η ΜΕΡΙΚΗ ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗ ΑΠΑΧΟΛΗ Η

22 Φορέ ΠΔΝΑ ΚΟΛΙΝΔΡ Α ΔΗΜ ΒΟΡΕΙΑ ΚΝΡΙΑ Πλροφορί ε Έδρ / Νομό ΠΙΕΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ κοίωσ 1/ / Κτγορί 1/21 296/26- ΤΕ 2-21 Κλάδο / Ειδικόττ τόμω ΧΕΙΡΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩ 1 8 Ν ΕΡΓΩΝ (ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ - ΛΟΓΙΤΙΚ 1 8 σύμβσ σε μήε Αάρτσ κοί ωσ 19/4/21 27//21 24/4/21 24/4/21 Αάρτσ κτάτξ Πρτρήσει Φορέ Πλροφορίε Έδρ / Νομό Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ κοίωσ 1/21 142/ /21 142/ Κτγορί Κλάδο / Ειδικόττ σύμβσ τόμω σε μήε Αάρτσ κοίωσ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 8 18/4/21 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ - ΛΟΓΙΤΙΚ /4/21 1 Αάρτσ Πρτκτάτξ ρήσει

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 21 Μαϊου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 21 Μαϊου 2013 Θέσεις -Πίκς ρτμέος 2 Μϊου 20 Οι μερομί στ στήλ ΕΓΚΡΙΗ είι εδεικτικές κι ο υποψήφιος κλείτι επικοιωεί με το Φορέ γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Οι μερομί στ στήλ ΑΝΑΡΤΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΤΟ ΦΟΡΕΑ είι έγκυρ κι ο υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 29 Μαρτίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 29 Μαρτίου 2013 Θέσει -Πίκ ρτμέο 29 Μρτίου 20 Οι μερομίε στ στήλ ΕΓΚΡΙΗ είι εδεικτικέ κι οι υποψήφιοι θ πρέπει επικοιωού με το Φορέ γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Οι μερομίε στ στήλ ΑΝΑΡΤΗΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΤΟ ΦΟΡΕΑ είι έγκυρε κι οι

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος στις 29 Ιανουαρίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος στις 29 Ιανουαρίου 2013 Θέσει ΕΠ-Πίκ ΟΧ ρτμέο στι 29 Ιουρίου Η μερομί στ στήλ ΕΓΚΡΙΗ ΕΠ, είι εδεικτική κι ο υποψήφιο επικοιωεί με το Φορέ γι τ υποβολή τω ιτήσεω. Η μερομί στ στήλ ΝΚΟΙΝΩΗ ΝΡΤΗΗ ΤΟ ΦΟΡΕ, είι έγκυρ κι ο υποψήφιο

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος στις 29 Νοεμβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος στις 29 Νοεμβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας και ΣΜΕ αναρτημένος στις 29 Νοεμβρίου 2013 Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και ο υποψήφιος έχει ένα 10ημερο προθεσμία για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 15 Νοεμβρίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και οι υποψήφιοι έχουν ένα 10ημερο προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 30 Ιουλίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 30 Ιουλίου 2013 Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 30 Ιουλίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΕΠ είναι ενδεικτικές και ο υποψήφιος επικοινωνεί με το Φορέα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακες ΣΟΧ αναρτημένος 21 Ιουνίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακες ΣΟΧ αναρτημένος 21 Ιουνίου 2013 Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακες αναρτημένος 21 Ιουνίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΕΠ είναι ενδεικτικές και οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το Φορέα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες στη

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος 22 Οκτωβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ Πίνακας ΣΟΧ και ΣΜΕ αναρτημένος 22 Οκτωβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ Πίνακας και ΣΜΕ αναρτημένος 22 Οκτωβρίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και οι υποψήφιοι έχουν ένα δεκαήμερο προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008. Πλήρωση θέσεων εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ από προστατευομένους του Ν.2643/98.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2008. Πλήρωση θέσεων εργασίας Δημοσίων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ από προστατευομένους του Ν.2643/98. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟ ΠΡΟΚΗΡΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 200 Πλήρωση θέσεων εργσίς Δημοσίων πηρεσιών, ΝΠΔΔ κι

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 23 Ιουλίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 23 Ιουλίου 2013 Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 23 Ιουλίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΕΠ είναι ενδεικτικές και οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το Φορέα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες στη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : 11 θέσεις καθηγητών... 4 Ιόνιο Πανεπιστήμιο : πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 10 Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡ/ΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΩΤ.: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δωδεκανήσου 0 Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσω των προγραµµάτων της Κοινωφελούς #115. Οι προθεσµίες για 514 διανοµείς, διοικητικούς και οδηγούς στα ΕΛΤΑ σελ.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσω των προγραµµάτων της Κοινωφελούς #115. Οι προθεσµίες για 514 διανοµείς, διοικητικούς και οδηγούς στα ΕΛΤΑ σελ. EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.01.2012 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #115 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 445 ευκαιρίες σε 17 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 1.450 θέσεις για ανέργους σελ.14 ΣΤΕΒΙΑ Καλλιεργήστε το φυτό που αντικαθιστά τη ζάχαρη

Διαβάστε περισσότερα

5.203 θέσεις για κοινωφελή εργασία σε 15 νοµούς. σελ. 14 σελ. 6

5.203 θέσεις για κοινωφελή εργασία σε 15 νοµούς. σελ. 14 σελ. 6 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 395 ευκαιρίες σε 16 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 2.125 θέσεις για ανέργους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 03.04.2012 #126 ΗΜΟΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΝΠ ΚΑΙ ΝΠΙ 5.203 θέσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πίνακας περιεχομένων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: (3) θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού... 3 EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN: (1) θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού... 4 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Στερεάς Ελλάδας : 3 θέσεις καθηγητών... 3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 34 θέσεις καθηγητών... 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.04.2015 #282 ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ, ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η λίστα µε τις 32.433 προσλήψεις σε δήµους για κοινωφελή εργασία Ξ εκίνησε χθες και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Τεύχους: 153

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Τεύχους: 153 Περιεχόμενα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας : 2 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού 4 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο : 2 θέσεις ΔΕΠ... 4 Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ύδρας : 3 θέσεις με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται #108. 14 ιατρικές ειδικότητες σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται #108. 14 ιατρικές ειδικότητες σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 29.11.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #108 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 390 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 OAE 1.825 θέσεις για ανέργους σελ.14 ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Nέος διαγωνισµός για

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 Αριθ. Τεύχους: 186 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρίτη, 27 Μαΐου 2014 Αριθ. Τεύχους: 186 Εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 8 θέσεις καθηγητή... 4 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης : 8 θέσεις καθηγητή... 5 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: 3 θέσεις καθηγητή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 13.758 προσλήψεις εποχικών σε δήµους και περιφέρειες µέσα στο 2014 #229

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 13.758 προσλήψεις εποχικών σε δήµους και περιφέρειες µέσα στο 2014 #229 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.03.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #229 ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 13.758 προσλήψεις εποχικών σε δήµους και περιφέρειες µέσα στο 2014 ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο Πρόεδρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθ. ΣΟΧ 2Α / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ της υπ' αριθ. ΣΟΧ 2Α / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠΑΙΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN ΔΩΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: (4) θέσεις Καθηγητών... 3 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ: (6) θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού... 4 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: (20) θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11797 ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 522 29 Αυγούστου 2006 Προκήρυξη (Αριθμός 1/673Μ/2006) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας : 1 θέση επίκουρου καθηγητή... 3 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων : 1 θέση ΔΕΠ... 3 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών : 1 θέση ΔΕΠ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 326 22 Ιουλίου 2009 Προκήρυξη (Αριθμός 1/681M/2008) Πλήρωσης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΜΚΟ

ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΜΚΟ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 27.11. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #160 ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ 3.800 αεροσυνοδούς θα προσλάβει η Εmirates σελ. 13 ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΜΚΟ 2.053 θέσεις για ανέργους σε δήµους και περιφέρειες I ΙΩΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2355 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Εθνι κής Άμυνας που πληρούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. ΑΝΑΡΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 11/9/2012 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Αριθμ. Πρωτ.: 2882 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΩΑΔΟΣ 3 ΤΗΛ.: 2106011345 ΤΗΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα