Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία του ασύλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία του ασύλου"

Transcript

1 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία του ασύλου Αθήνα, Ιούνιος 2011

2 Πρόλογος Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη εισροή μικτών μεταναστευτικών ρευμάτων, όπου τα όρια μεταξύ προσώπων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οικονομικών μεταναστών γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. Οι Ελληνικές Αρχές προχωρούν σταδιακά στην καθολική μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης μεταναστευτικών ροών καθώς και του συστήματος ασύλου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εντοπισμός των ιδιαίτερων αναγκών και η στήριξη των γυναικών και κοριτσιών που χρήζουν διεθνούς προστασίας αποτελεί ζητούμενο, όπως και η αναγνώριση της ιδιότητας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας στο πρόσωπό τους προκειμένου να απολαύσουν την προστασία που δικαιούνται στη χώρα μας. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχουν συνεργασία από το 2002 με κοινό στόχο να προάγουν τα δικαιώματα των γυναικών και ανήλικων κοριτσιών προσφύγων στην Ελλάδα. Σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της συνεργασίας αυτής, για την ουσιαστικότερη και πιο άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν στην προστασία των γυναικών και κοριτσιών, οι δύο φορείς απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να υιοθετηθούν κοινές κατευθυντήριες οδηγίες. Το παρόν κείμενο αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Απευθύνεται σε επαγγελματίες που απασχολούνται σε υπηρεσίες πρώτης υποδοχής υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς επίσης και σε προσωπικό που λαμβάνει συνεντεύξεις ασύλου ή συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στις διαδικασίες ασύλου. Στοχεύει να βοηθήσει στη δικαιότερη αξιολόγηση των αναγκών διεθνούς προστασίας γυναικών και κοριτσιών αιτουσών άσυλο καθώς και να παρέχει οδηγίες ως προς την αντιμετώπιση των γυναικών και κοριτσιών κατά τη διάρκεια σχετικών διαδικασιών όπως η υποδοχή κατά την πρώτη είσοδο, η κράτηση, η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου και η διενέργεια της συνέντευξης. Η συγγραφή του φυλλαδίου έγινε από τη δικηγόρο κ. Αλεξία Βασιλείου μετά από έρευνα, συλλογή και επεξεργασία σχετικών κειμένων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλων αρμόδιων Οργανισμών, καθώς και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας. Αθήνα, Ιούνιος

3 Περιεχόμενα Ι. Εισαγωγή: Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγεςκαι η ανάγκη για στοχευμένες ενέργειες... 3 ΙΙ. Κατευθυντήριες Οδηγίες κατά την πρώτη υποδοχή... 7 ΙΙΙ. Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα IV. Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των κοριτσιών V. Παράρτημα Η ερμηνεία του ορισμού του πρόσφυγα στο πλαίσιο των περιπτώσεων δίωξης λόγω φύλου VI. Πηγές / Παραπομπές

4 Ι. Εισαγωγή: Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγες 1 και η ανάγκη για στοχευμένες ενέργειες Οι πρόσφυγες, που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω φόβου δίωξης και φθάνουν σε μια ξένη χώρα προκειμένου να ζητήσουν προστασία, είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους που πιθανόν να οδηγήσουν σε περαιτέρω παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους και να σταθούν εμπόδιο στη διασφάλιση της προστασίας που δικαιούνται από το νόμο. Μη μπορώντας να ταξιδέψουν με νόμιμα μέσα σε κάποια χώρα όπου να υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο, οι πρόσφυγες συχνά αναγκάζονται να απευθυνθούν σε διακινητές και να ακολουθήσουν επικίνδυνες διαδρομές, για να φθάσουν παράτυπα σε κάποια ασφαλή χώρα. Όπως αναγνωρίζει και η Εκτελεστική Επιτροπή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, μέσα στη γενική αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα: «Μολονότι οι άντρες και τα αγόρια που έχουν αναγκαστικά εκτοπιστεί αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα προστασίας, οι γυναίκες και τα παιδιά πιθανόν να εκτίθενται σε ιδιαίτερα προβλήματα προστασίας που έχουν σχέση με το φύλο τους, την πολιτισμική και κοινωνικο-πολιτική τους θέση και τη νομική τους κατάσταση, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουν λιγότερες πιθανότητες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και συνεπώς απαιτούνται ειδικές ενέργειες υπέρ των γυναικών και κοριτσιών προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι απολαμβάνουν προστασία και λαμβάνουν βοήθεια ισότιμα με τους άντρες και τα αγόρια» 2. Οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις σχετικά με το φύλο, τους ρόλους και τη θέση τους στην κοινωνία. Οι πιθανότητες να έχουν πρόσβαση ακόμα και στα πιο βασικά δικαιώματα είναι λιγότερες από αυτές των αντρών και αγοριών, ενώ έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν διακρίσεις και βία, οι οποίες οξύνονται σε καταστάσεις συγκρούσεων και αναγκαστικού εκτοπισμού. Για πολιτισμικούς και κοινωνικούς λόγους, οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορεί συχνά να έχουν περιορισμένη γνώση των δικαιωμάτων τους, ή της ύπαρξης μηχανισμών για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών. Ενδεχομένως στη χώρα καταγωγής τους να υποβλήθηκαν σε παραδοσιακές πρακτικές επιβλαβείς για τις ίδιες, να μην τους επιτρεπόταν η συμμετοχή σε δομές της κοινότητάς τους, να ήταν θύματα σεξουαλικής βίας / βίας λόγω φύλου, ή άπορες. Μετά τον εκτοπισμό τους, βρίσκονται ακόμα πιο περιθωριοποιημένες και ευάλωτες λόγω της κατάρρευσης των αξιών και των δομών στήριξης που τους παρείχαν η οικογένεια ή η κοινότητά τους. 1 Οι αναφορές σε γυναίκες συμπεριλαμβάνουν κορίτσια και καλύπτουν όσες γυναίκες και κορίτσια πιθανολογείται ότι δικαιούνται διεθνή προστασία για τους λόγους που αναφέρονται στη Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, ανεξάρτητα από την αναγνώριση του καθεστώτος τους από τις αρμόδιες αρχές, και συνεπώς καλύπτουν τις αιτούσες άσυλο και εν δυνάμει αιτούσες άσυλο 2 Εκτελεστική Επιτροπή, Πόρισμα Νο. 105 (LVII), 2006, Γυναίκες και Κορίτσια σε Κίνδυνο (Executive Committee Conclusion No. 105 (LVII), 2006, Women and Girls at Risk) 3

5 Ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών δημιουργεί κινδύνους και προκλήσεις για τις γυναίκες, όπως: Βία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού - Οι γυναίκες και τα κορίτσια που ζητούν τη βοήθεια των διακινητών για να εγκαταλείψουν τη χώρα τους μπορεί εύκολα να έρθουν αντιμέτωπες με επικίνδυνες ή ταπεινωτικές καταστάσεις. Μπορεί λοιπόν να φθάσουν στη χώρα ασύλου έχοντας βιώσει τραυματικές εμπειρίες, όπως ο βιασμός ή άλλου είδους βία ή/και κακοποίηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Βία ή κακοποίηση κατά τη διάρκεια της κράτησης ή σε κέντρα πρώτης υποδοχής («ΚΕ.Π.Υ.») - Γυναίκες και κορίτσια που βρίσκονται μόνες τους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο περαιτέρω κακοποίησης ή βίας, εάν δεν στεγάζονται χωριστά από τους άντρες ή εάν δεν λαμβάνονται επαρκή μέτρα ασφαλείας κατά την πρώτη υποδοχή ή κράτηση. Αποδυνάμωση γυναικών και κοριτσιών λόγω διαδικαστικών εμποδίων και έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης - Συνήθως οι άντρες θεωρούνται οι «κύριοι αιτούντες» σε περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήματα ασύλου από οικογένειες, και λειτουργούν ως εκπρόσωποι της οικογένειας, γεγονός που σημαίνει ότι η ενημέρωση και βοήθεια διοχετεύονται μέσω αυτών. Οι γυναίκες μπορεί να μη γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να μην αντιλαμβάνονται το δικαίωμά τους να αιτηθούν άσυλο αυτοτελώς εάν συνοδεύονται από άντρα συγγενή του οποίου το αίτημα εξετάζεται. Κατόπιν τούτου, το αίτημά τους για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα ή τη χορήγηση επικουρικής προστασίας ακόμα και αίτημα ισχυρότερο από εκείνο του άντρα συγγενή τους σε ορισμένες περιπτώσεις παραβλέπεται. Επιπλέον, όταν ζητούν άσυλο γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πως η μεταχείριση που συνιστά δίωξη διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Οι ίδιες μπορεί να μην γνωρίζουν ότι ορισμένα είδη μεταχείρισης και πρακτικές στις οποίες έχουν υποβληθεί συνιστούν λόγους που στοιχειοθετούν αίτημα για άσυλο. Περιορισμένη πρόσβαση σε βοήθεια - Η διοχέτευση πληροφοριών και αρωγής μέσω των αντρών μελών της οικογένειας μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση των γυναικών στη βοήθεια. Δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες στήριξης μπορεί να είναι κρίσιμες σε περιπτώσεις όπου γυναίκες έχουν υποστεί τραυματικές εμπειρίες και έχουν ανάγκη ιατροφαρμακευτικής ή ψυχοκοινωνικής φροντίδας. Αδυναμία τεκμηρίωσης αιτήματος λόγω πολιτισμικών ή ψυχολογικών φραγμών, που οδηγεί σε αμφισβήτηση της αξιοπιστίας - Οι γυναίκες μπορεί να μην επιθυμούν να γνωρίζει ο σύζυγος ή η οικογένειά τους για τη δίωξη που έχουν υποστεί και ως εκ τούτου να αποσιωπούν τις εμπειρίες ή τους φόβους που αφορούν άμεσα στην ανάγκη τους για διεθνή προστασία. Επιπλέον, πιθανόν να διστάζουν να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους όταν τα άτομα που λαμβάνουν τις συνεντεύξεις τους ή οι διερμηνείς που μεταφράζουν είναι άντρες, ή οι ίδιες να μην έχουν πείρα ή αυτοπεποίθηση στις επαφές τους με άτομα της εξουσίας, γεγονός που επηρεάζει τη συμπεριφορά και την εικόνα που παρουσιάζουν κατά την έκθεση του αιτήματός τους. Εάν έχουν υποστεί τραυματικές εμπειρίες πιθανόν να μην επιθυμούν ή να μη μπορούν καν να τις αφηγηθούν και ενδεχομένως να 4

6 αρνηθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατά τρόπο που ίσως ερμηνευθεί ως έλλειψη αξιοπιστίας. Οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορεί επίσης να δυσκολευθούν να πιστοποιήσουν το αληθές του αιτήματός τους σε περίπτωση που ο φόβος δίωξης αφορά ενδοοικογενειακά ζητήματα, όπως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ή άλλων μορφών δίωξης λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία που παραμένει απαρατήρητη - Οι συνθήκες ψυχολογικής φόρτισης που επικρατούν κατά τη φυγή και τον εκτοπισμό των προσφύγων μπορούν να προκαλέσουν αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, τα οποία δεν καταγγέλλονται, ειδικά σε περιπτώσεις που τα θύματα δεν έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση σε ενημέρωση σχετικά με τη στήριξη και προστασία που μπορεί να τους παρασχεθεί. Συχνά οι γυναίκες αισθάνονται ότι πρέπει να ανεχθούν την κακοποίηση εφόσον πιστεύουν ότι δεν έχουν αυτοτελές δικαίωμα στο προσφυγικό καθεστώς ή την προστασία. Έκθεση στην εμπορία ανθρώπων (trafficking) - Ειδικότερα οι μόνες γυναίκες συχνά πέφτουν θύματα των εμπόρων και εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, ιδιαίτερα εάν δεν έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική προστασία και υλική στήριξη. Έκθεση στην παρενόχληση ή κακοποίηση από άτομα σε θέσεις εξουσίας - Η έλλειψη στήριξης, η άγνοια των δικαιωμάτων τους και ο φόβος της εξουσίας μπορεί να προκαλέσει την έκθεση των γυναικών ή των κοριτσιών σε παρενόχληση ή κακοποίηση από άτομα που ελέγχουν την πρόσβαση τους σε διαδικασίες και έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων σε υπηρεσίες στήριξης. Πρόσθετοι ατομικοί παράγοντες κινδύνου - Ορισμένες κατηγορίες γυναικών μπορεί να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω της ατομικής τους κατάστασης. Οι κατηγορίες αυτές συμπεριλαμβάνουν γυναίκες οι οποίες: είναι μόνες ή είναι επικεφαλής μονογονεϊκών οικογενειών είναι άτομα με αναπηρίες ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας (όπως HIV/AIDS) είναι ηλικιωμένες ή χήρες χωρίς οικογένεια ή στήριξη από την κοινότητα αντιτίθενται σε κοινωνικούς κανόνες σχετικά με ζητήματα όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η αντίθεση στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ο αναγκαστικός γάμος είναι άπορες. Στόχος των Οδηγιών είναι να προσφέρουν βασική καθοδήγηση για την αντιμετώπιση και μεταχείριση των γυναικών και των κοριτσιών που φθάνουν στην Ελλάδα έχοντας διαφύγει από τη χώρα τους λόγω φόβου δίωξης. Το πρώτο μέρος ασχολείται με τις γενικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια, οι οποίες επηρεάζουν τόσο την πορεία τους από τη χώρα καταγωγής τους όσο και την κατάστασή τους όταν φθάσουν στη χώρα όπου ζητούν προστασία. Υπογραμμίζεται η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίνεται στις πρακτικές ρυθμίσεις για την υποδοχή τους και για την εξασφάλιση της πρόσβασής τους στη διαδικασία ασύλου. Το δεύτερο μέρος συνοψίζει τις μορφές επιβλαβούς μεταχείρισης στις οποίες υποβάλλονται οι γυναίκες λόγω του φύλου τους και το πώς αυτές μπορούν να 5

7 αποτελέσουν βάση για το προσφυγικό καθεστώς σύμφωνα με την Σύμβαση του 1951 (και το Πρωτόκολλο του 1967) για το Καθεστώς των Προσφύγων. Επίσης τονίζει τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση των αιτημάτων των γυναικών για προστασία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα διεξάγεται με ευαισθησία προς το φύλο. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στα ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα τα κορίτσια και τις ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας που έχουν ως παιδιά. Στο τέλος των Οδηγιών αναφέρονται πηγές στις οποίες μπορεί να ανατρέξει ο αναγνώστης/ η αναγνώστρια για περαιτέρω ανάλυση των σχετικών ζητημάτων. 6

8 ΙΙ. Κατευθυντήριες Οδηγίες κατά την πρώτη υποδοχή Έλεγχος/ εξακρίβωση (screening) και καταγραφή 3 - Πρέπει να γίνεται καταγραφή των γυναικών και των κοριτσιών από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο να γνωρίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια, έτσι ώστε να εντοπίζονται άτομα με συγκεκριμένες ανάγκες προστασίας και αρωγής (π.χ. θύματα βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης, γυναίκες που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες όπως HIV/AIDS, γυναίκες επικεφαλής οικογενειών και γυναίκες μόνες ή ασυνόδευτα κορίτσια) καθώς και άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου 4. Εφαρμογή ειδικών διατάξεων για τα ευάλωτα άτομα Οι διατάξεις του Ν.3907/2011 (Άρθρο 11, παρ. 2) ορίζουν ως ευάλωτες ομάδες τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, τα άτομα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ασθένεια, τους υπερήλικες, τις γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, τις μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3907/2011, τα πρόσωπα που ανήκουν στις ομάδες αυτές παραπέμπονται στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή προστασίας. Αντίστοιχα, στις διατάξεις του Π.Δ. 220/2007 (Άρθρο 17) αναφέρονται ως παραδείγματα ευάλωτων ομάδων τα ανήλικα, τα ασυνόδευτοι ανήλικα, οι ανάπηροι, οι ηλικιωμένοι, οι εγκυμονούσες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά καθώς και τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας και προβλέπεται ότι οι αρμόδιες αρχές και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης φροντίζουν για την ειδική τους μεταχείριση. Γυναικείο προσωπικό στις ομάδες καταγραφής - Για πολιτισμικούς και ψυχολογικούς λόγους, οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορεί να μιλήσουν πιο άνετα σε γυναικείο προσωπικό αναφορικά με τις εμπειρίες και τα προσωπικά τους στοιχεία, και να παρέχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον καθορισμό των συγκεκριμένων αναγκών τους για προστασία και αρωγή. Ορθός σχεδιασμός καταλυμάτων - Όταν η κράτηση γυναικών είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι κρατούνται χωριστά από τους άντρες 5 και ότι τα κέντρα πρώτης υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) παρέχουν ξεχωριστά και αξιοπρεπή καταλύματα για τις γυναίκες, τα οποία θα 3 Σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγραφος 7, του Νόμου 3907/2011, Τα στελέχη των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής επιμορφώνονται για το αντικείμενο της αποστολής τους, με μέριμνα της Κεντρικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Ειδικότερα, οι ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στα ΚΕ.Π.Υ. εκπαιδεύονται στην πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων, με μέριμνα των ως άνω Υπηρεσιών σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 4 Το «Εργαλείο για τον Εντοπισμό Αυξημένου Κινδύνου» ( Heightened Risk Identification Tool ) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, περιέχει χρήσιμα ερωτηματολόγια που μπορεί να διευκολύνουν τον εντοπισμό ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και την εκτίμηση του βαθμού κινδύνου. 5 Το Άρθρο 13, παράγραφος 6, του Π.Δ. 114/2010 προβλέπει ότι οι αρμόδιες αρχές παραλαβής ή εξέτασης αιτημάτων ασύλου μεριμνούν ώστε οι γυναίκες να κρατούνται σε χώρο χωριστά από τους άντρες. 7

9 μπορούν να κλειδώνονται. κρατούνται 6. Οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία δεν πρέπει να Ενημέρωση για τα δικαιώματα και την διαθέσιμη αρωγή Θα πρέπει να παρέχεται το συντομότερο δυνατόν, ενημέρωση για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και για τις υπηρεσίες αρωγής (ιατροφαρμακευτικής, ψυχοκοινωνικής και νομικής). Παροχή συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής και ιατροφαρμακευτικής φροντίδας Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την παροχή κατάλληλης φροντίδας καθώς και για την πρόσβαση σε ασφαλείς ξενώνες για όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία ή κακοποίηση ή επιθέσεις από μέλη της κοινότητάς τους. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις και να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε συμβουλευτική και φροντίδα κατά τρόπο διακριτικό, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο στιγματισμός των θυμάτων κακοποίησης. Τέλος, θα πρέπει να διασφαλίζεται η παροχή της φροντίδας από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό με ευαισθησία προς το φύλο και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Όταν είναι εφικτό, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται από γυναίκες. Εύκολα προσβάσιμοι και εμπιστευτικοί μηχανισμοί για την καταγγελία κακοποίησης Θα πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργία μηχανισμών που να επιτρέπουν σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να αναφέρουν τις ανησυχίες τους και να καταγγείλουν τυχόν κακοποίηση, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα σχετικά με την προσωπική τους κατάσταση. Οι γυναίκες θα πρέπει να ενημερώνονται για την ύπαρξη αυτών των μηχανισμών και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς. Νομική συνδρομή, υποστήριξη και προστασία θυμάτων - Σε περιπτώσεις βίας ή κακοποίησης πρέπει να παρέχεται νομική συνδρομή στα θύματα καθώς και συνεχιζόμενη στήριξη και, όπου κρίνεται απαραίτητο, προστασία των μαρτύρων, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των αυτουργών, καθώς και κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Ενημέρωση για τον κίνδυνο απαγωγής και εμπορίας (trafficking) Θα πρέπει να διανέμονται πληροφορίες για τους κινδύνους απαγωγής και εμπορίας καθώς και για το πλαίσιο προστασίας για τα θύματα 7. Κώδικας δεοντολογίας για το προσωπικό Θα πρέπει να θεσπίζονται και να εφαρμόζονται κώδικες δεοντολογίας για όλο το προσωπικό που απασχολείται στην παροχή υπηρεσιών σε πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών. 6 Άρθρο 13, παράγραφος 6, Π.Δ. 114/ Οι διατάξεις του Ν.3064/2002 προβλέπουν την παροχή προστασίας στα θύματα εμπορίας και, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο, αρωγή για τη στέγαση, τη διατροφή, τη διαβίωση, την περίθαλψη και την ψυχολογική στήριξή τους, καθώς και για την εξασφάλιση νομικού παραστάτη και διερμηνέα. Το Π.Δ. 233/2003 περιγράφει το πλαίσιο της παροχής αρωγής και τις υπηρεσίες που είναι στη διάθεση των θυμάτων και αναφέρει τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την παροχή στήριξης και προστασίας στα θύματα. Οι διατάξεις του Ν.3386/2005 προβλέπουν τη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, ορίζουν περίοδο περίσκεψης για τα πιθανολογούμενα θύματα προκειμένου να συνέλθουν και να μπορούν να λάβουν ανεπηρέαστη απόφαση σχετικά με τη συνεργασία τους με τις διωκτικές αρχές, και ορίζουν ότι τα πιθανολογούμενα θύματα έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη και στις παροχές του Π.Δ. 233/2003 κατά την περίοδο περίσκεψης, ενώ παράλληλα οι αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές πρέπει να φροντίζουν κατά προτεραιότητα για την προστασία και την ασφάλεια τους. 8

10 Ενημέρωση για τη διαδικασία ασύλου - Θα πρέπει να παρέχεται ενημέρωση σε γλώσσα που κατανοούν και με ευαισθησία προς το φύλο, καθώς και να διασφαλίζεται ότι οι γυναίκες κατανοούν το δικαίωμά τους να αιτηθούν άσυλο αυτοτελώς. Επίσης, θα πρέπει να εξηγείται ότι κατά τη διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, η συλλογή πληροφοριών γίνεται για την προστασία τους και ότι είναι προς το συμφέρον τους να συνεργαστούν και να αποκαλύψουν στοιχεία. Συνεργασία με ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών Οι κρατικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την υποδοχή των γυναικών θα πρέπει να συνεργάζονται με μη κυβερνητικές ή άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να επωφελούνται από την εξειδίκευσή τους σε σχέση με διάφορες πτυχές της παροχής αρωγής (π.χ. ψυχοκοινωνική ή νομική συνδρομή) και να μεγιστοποιήσουν την προστασία που παρέχεται στις γυναίκες πρόσφυγες. 9

11 ΙΙΙ. Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα (i) Το καθεστώς του πρόσφυγα βάσει δίωξης λόγω φύλου Δέουσα εξέταση της πιθανότητας η δίωξη να είναι λόγω φύλου - Η εξέταση αιτημάτων γυναικών θα πρέπει να γίνεται με επίγνωση του γεγονότος ότι το φύλο τους μπορεί να αποτελεί λόγο της δίωξης που έχουν υποστεί ή φοβούνται, καθώς και ότι οι μορφές δίωξης μπορεί να επηρεάζονται από το φύλο. Συνεπώς ο ορισμός του πρόσφυγα σύμφωνα με το Άρθρο 1Α(2) της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων πρέπει να ερμηνεύεται λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις ενδεχόμενες διαστάσεις του φύλου κατά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου 8. Πιθανολόγηση δίωξης λόγω φύλου όταν εγείρονται ορισμένα στοιχεία - Αιτήματα ασύλου που βασίζονται στη δίωξη λόγω φύλου συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία (αλλά όχι μόνο): πράξεις σεξουαλικής βίας ενδοοικογενειακή βία αναγκαστικός οικογενειακός προγραμματισμός κλειτοριδεκτομή τιμωρία για παραβίαση κοινωνικών ηθών διακρίσεις κατά ομοφυλόφιλων. Περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με την ερμηνεία του ορισμού της Σύμβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων στο πλαίσιο των περιπτώσεων δίωξης λόγω φύλου υπάρχει στο σχετικό παράρτημα. 8 Ειδικότερα η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της οικογενειακής βίας, 7 Απριλίου 2011 (υπογεγραμμένη από την Ελλάδα την 11 Μαΐου 2011), που θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις κυρωθεί από 10 υπογράφοντα κράτη, επιβάλλει στα κράτη (Άρθρο 60, παράγραφος 1) να λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η οφειλόμενη στο φύλο βία κατά των γυναικών μπορεί να αναγνωρισθεί ως μορφή δίωξης κατά την έννοια του Άρθρου 1Α(2) της Σύμβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων και ως μορφή σοβαρής βλάβης που δικαιολογεί την παροχή επικουρικής/συμπληρωματικής προστασίας. 10

12 (ii) Διαδικαστικές εγγυήσεις για τις γυναίκες κατά τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα (α) Σύστημα καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα με ευαισθησία προς το φύλο Η διαδικασία του καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα πρέπει να διενεργείται με ευαισθησία ως προς την κατάσταση και τα αιτήματα των αιτουσών άσυλο 9. Κάποιες γυναίκες μπορεί να διστάζουν να αναφερθούν στην πραγματική έκταση της δίωξης που αντιμετώπισαν ή φοβούνται μήπως αντιμετωπίσουν, ή να διστάζουν να μιλήσουν ελεύθερα εξαιτίας της ντροπής που αισθάνονται για όσα τους συνέβησαν. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να παρέχεται συμβουλευτική προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα να ξεπεράσουν ψυχολογικά ή κοινωνικά εμπόδια και να εκθέσουν τα αιτήματά τους. Οι διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα πρέπει να διενεργούνται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι: όλοι οι υπεύθυνοι της συνέντευξης γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους το φύλο και η ηλικία επηρεάζουν την εξέταση του αιτήματος ασύλου καθώς και αν κάποιες συγκεκριμένες μορφές επιβλαβούς μεταχείρισης συνιστούν δίωξη υπάρχουν εκτενείς πληροφορίες για την κατάσταση στις χώρες προέλευσης καθώς και για τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια όλα τα ενήλικα και εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του «κύριου αιτούντα» δίνουν χωριστή συνέντευξη για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα, (α) αν δεν έχει διεξαχθεί χωριστή συνέντευξη καταγραφής, ή (β) εάν από τη συνέντευξη καταγραφής προκύπτει ότι εκτός από τον «κύριο αιτούντα», άλλα μέλη της οικογένειας ενδεχομένως έχουν επιπρόσθετα ή αυτοτελή αιτήματα, ή/και (γ) εάν κάποια πληροφορία που προέκυψε από τη συνέντευξη του «κύριου αιτούντα» υποδεικνύει ότι κάποιο άλλο μέλος της οικογενείας του μπορεί να έχει αυτοτελές αίτημα οι γυναίκες έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτική σχετικά με τη διαδικασία ασύλου με τρόπο και σε γλώσσα που κατανοούν, και ενημέρωση σχετικά με το ενδεχομένο κάποιες μορφές δίωξης λόγω φύλου να συνιστούν προϋποθέσεις αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα διατίθενται ειδικά καταρτισμένες γυναίκες υπεύθυνες συνεντεύξεων και διερμηνείς για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων με γυναίκες αιτούσες άσυλο 10, ιδιαίτερα όταν πιθανολογείται ότι έχουν υποστεί σεξουαλική βία ή βία λόγω φύλου 9 Το Άρθρο 60, παράγραφος 2, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της οικογενειακής βίας ορίζει ότι τα κράτη «θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για την ανάπτυξη διαδικασιών υποδοχής και υπηρεσιών στήριξης για αιτούντες άσυλο καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες για το φύλο και διαδικασίες ασύλου με ευαισθησία προς το φύλο, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα και της αίτησης για διεθνή προστασία». 10 Άρθρο 10, παρ. 1 Π.Δ. 114/

13 διατίθεται επιπλέον ειδικευμένη συμβουλευτική και στήριξη σε θύματα τραυματικών εμπειριών, προκειμένου να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης και να τις ενθαρρύνει να αποκαλύψουν την πραγματική έκταση της δίωξης που έχουν υποστεί τα αιτήματα ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτη ομάδα (όπως ορίζεται από το Άρθρο 17 του Π.Δ. 220/ ) εξετάζονται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/ Οι αρμόδιες αρχές που αποφασίζουν επί των αιτημάτων ασύλου οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη ότι μόνο η αδυναμία προσκόμισης εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων δε θίγει την αξιοπιστία της αιτούσας. Συχνά οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και συνήθως δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία σχετικά με την κακοποίηση. Συνεπώς είναι απαραίτητο να παρέχεται το ευεργέτημα της αμφιβολίας. (β) Η συνέντευξη ασύλου Οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται ότι υπάρχει η δυνατότητα να αναγνωριστεί αυτοτελώς στο πρόσωπό τους το καθεστώς του πρόσφυγα ή το καθεστώς της επικουρικής προστασίας βάσει των ισχυρισμών τους. Πρέπει να ενημερώνονται για τη διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα και για την πρόσβαση σε αυτήν, καθώς και να τους παρέχονται νομικές συμβουλές, με τρόπο και σε γλώσσα που κατανοούν. Η συνέντευξη με τις γυναίκες αιτούσες άσυλο πρέπει να διεξάγεται κατ ιδίαν, χωρίς να είναι παρόντα τα μέλη της οικογένειας 13, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητά τους να παρουσιάσουν διεξοδικά τους λόγους της αίτησής τους 14 και να αναφερθούν σε γεγονότα τα οποία μπορεί να απέφευγαν να συζητήσουν παρουσία άλλων από φόβο ή ντροπή. Η συνέντευξη πρέπει να διεξάγεται σε περιβάλλον που να ενθαρρύνει τη συζήτηση, να επιτρέπει στη γυναίκα να αισθανθεί άνετα και να διασφαλίζει 15 την εμπιστευτικότητα της συνέντευξης. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής της συνέντευξης από γυναίκα 16 με τη συνδρομή γυναίκας διερμηνέα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου εγείρονται ζητήματα σεξουαλικής βίας ή βίας λόγω φύλου. Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης και οι διερμηνείς πρέπει να γνωρίζουν τις πολιτισμικές ή θρησκευτικές ευαισθησίες ή τα ιδιαίτερα προσωπικά 17 χαρακτηριστικά της αιτούσας άσυλο, όπως είναι η ηλικία και το επίπεδο μόρφωσης. Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης πρέπει να διατηρούν ουδετερότητα, ευαισθησία και αντικειμενικότητα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και να αποφεύγουν σωματικές ή άλλες κινήσεις που μπορεί να εκλαμβάνονται ως απειλητικές ή πολιτισμικά απρεπείς ή ακατάλληλες. Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης οφείλουν να επιτρέπουν στην αιτούσα άσυλο να παρουσιάζει τους ισχυρισμούς της με ελάχιστες διακοπές. 11 Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Π.Δ. 220/2007, παραδείγματα ευάλωτων ομάδων είναι οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι ανάπηροι, οι ηλικιωμένοι, οι εγκυμονούσες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας. 12 Άρθρο 8, παρ. 4, Π.Δ. 114/ Άρθρο 10, παρ. 7, Π.Δ. 114/ Άρθρο 10, παρ. 9, Π.Δ. 114/ Άρθρο 10, παρ. 8, Π.Δ. 114/ Άρθρο 10, παρ. 1, Π.Δ. 114/ Άρθρο 10, παρ. 9α, Π.Δ. 114/

14 Οι υπεύθυνοι των συνεντεύξεων πρέπει να έχουν την αρμόζουσα κατάρτιση και εξειδίκευση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η αιτούσα είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης 18. Πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης 19 πριν από τη συνέντευξη με δυνατότητα περαιτέρω συμβουλευτικής εάν κριθεί απαραίτητη. Οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπώνονται κατά τρόπο που να επιτρέπει την αποκάλυψη των ζητημάτων που αφορούν το αίτημα ασύλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να μην συνάδουν απαραίτητα με καθιερωμένες αντιλήψεις, π.χ. σχετικά με τις έννοιες της πολιτικής δράσης ή των βασανιστηρίων, τις οποίες η αιτούσα μπορεί να μην συνδέει με τον τύπο κακομεταχείρισης που έχει υποστεί ή φοβάται (όπως βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, κλειτοριδεκτομή κλπ). Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι συνεντεύξεις θα πρέπει να προγραμματίζονται κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τραυματικές εμπειρίες και τυχόν απροθυμία της αιτούσας να συζητήσει κάποια ζητήματα. Στις περιπτώσεις αυτές, μια δεύτερη ή και άλλες συμπληρωματικές συνεντεύξεις μπορεί να επιτρέψουν τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης πρέπει να κατανοούν τις τραυματικές εμπειρίες και τη συγκινησιακή φόρτιση των αιτουσών άσυλο και να διακόπτουν τη συνέντευξη όταν η αιτούσα άσυλο πιέζεται ψυχολογικά. Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης πρέπει να μελετούν τις πληροφορίες που αφορούν στη χώρα καταγωγής, και ειδικότερα τη θέση της γυναίκας ενώπιον του νόμου, τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών, το οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματά τους, τα πολιτισμικά και κοινωνικά ήθη της χώρας και τις συνέπειες της παραβίασής τους, την επικράτηση επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, τη συχνότητα και τους τύπους της βίας που ασκείται σε βάρος των γυναικών, την προστασία που τους παρέχεται, τις τιμωρίες που προβλέπονται για τους αυτουργούς της βίας και τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει μια γυναίκα όταν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής της μετά την υποβολή του αιτήματος ασύλου. Η αξιοπιστία των αιτουσών άσυλο δεν πρέπει να εξαρτάται από τον τύπο και το επίπεδο της συγκίνησης που εκδηλώνουν οι γυναίκες όταν διηγούνται τις εμπειρίες τους. Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης και οι αρμόδιες αρχές που αποφασίζουν επί των αιτημάτων ασύλου πρέπει να κατανοούν ότι οι πολιτισμικές διαφορές και οι τραυματικές εμπειρίες παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της συμπεριφοράς. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σκόπιμο να αναζητηθούν ψυχολογικές ή ιατρικές γνωματεύσεις σχετικά με την κατάσταση και τις εμπειρίες των αιτουσών. 18 Άρθρο 10, παρ. 9α, Π.Δ. 114/ Σύμφωνα με το Άρθρο 10, παρ. 1, του Π.Δ. 114/2010, πριν από τη συνέντευξη χορηγείται στον αιτούντα/ στην αιτούσα άσυλο, εφόσον το επιθυμεί, εύλογος χρόνος (συνολικά μέχρι δύο μήνες) προκειμένου να προετοιμασθεί κατάλληλα και να συμβουλευθεί νομικό ή άλλο σύμβουλο για να τον/ την επικουρεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 13

15 IV. Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των κοριτσιών Τα κορίτσια που είναι ασυνόδευτα ή έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην εμπορία ανθρώπων (trafficking) και σε άλλες μορφές κακοποίησης. Έχουν ειδικές ανάγκες που σχετίζονται με την ηλικία τους και το γεγονός ότι στερούνται της φροντίδας του γονέα ή άλλου υπεύθυνου για τη φροντίδα τους και μπορεί να υποφέρουν κοινωνικά και ψυχολογικά λόγω του αποχωρισμού τους από την οικογένειά τους. Πρέπει να αντιμετωπίζονται πρωτίστως ως παιδιά και να δίνεται δευτερεύουσα σημασία στο μεταναστευτικό καθεστώς τους 20. Η θεμελιώδης αρχή, που πρέπει να τηρείται σε όλες τις αποφάσεις και ενέργειες που αφορούν στα κορίτσια, είναι η προτεραιότητα του βέλτιστου συμφέροντός τους. Σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 1, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 21 «Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημοσίους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.» Η προτεραιότητα του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών κατοχυρώνεται στη σχετική ελληνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Άρθρου 18, παράγραφος 1, του Π.Δ. 220/2007, του Άρθρου 12, παράγραφος 7, του Π.Δ. 114/2010 και του Άρθρου 20 του Ν.3907/2011. Ο καθορισμός του βέλτιστου συμφέροντος πρέπει να στηρίζεται στις προσωπικές περιστάσεις κάθε κοριτσιού και να συνεκτιμά την κατάσταση της οικογένειας του κοριτσιού, την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα καταγωγής του, τις ευπάθειες του κοριτσιού, την ασφάλεια και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται και τις ανάγκες προστασίας του, καθώς και την πνευματική και σωματική του υγεία, τις συνθήκες εκπαίδευσης αλλά και τις κοινωνικο - οικονομικές συνθήκες 22. Εκτός από τις κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία των γυναικών που ισχύουν εξίσου για την προστασία των κοριτσιών, οι ακόλουθες ειδικότερες κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει να τηρούνται: Διορισμός επιτρόπων Όταν κατά την πρώτη υποδοχή προκύπτει η παρουσία κοριτσιών που είναι ασυνόδευτα ή έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους, πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μέτρα για το διορισμό επιτρόπου (γυναίκας κατά προτίμηση) για τη διασφάλιση των συμφερόντων τους 23. Τα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνουν την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων τοπικά Εισαγγελέων Ανηλίκων ή των Εισαγγελέων Πρωτοδικών, προκειμένου να ενεργήσουν ως προσωρινοί επίτροποι για τα ασυνόδευτα κορίτσια και να τα εκπροσωπήσουν/ συνδράμουν στη διαδικασία καθορισμού 20 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά, Διακήρυξη Καλών Πρακτικών, Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 1989, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νόμο 2101/ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά, Διακήρυξη Καλών Πρακτικών, Επίσης Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τον Καθορισμό του Βέλτιστου Συμφέροντος των Παιδιών, 2008 (στην αγγλική γλώσσα). 23 Άρθρο 19, παρ. 1, Π.Δ. 220/

16 του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης επικουρικής προστασίας. Ο/Η Εισαγγελέας Ανηλίκων θα πρέπει να ενεργήσει για το διορισμό επιτρόπου, του οποίου/ της οποίας οι αρμοδιότητες αρχικά είναι : να διασφαλίζει ότι όλες οι αποφάσεις που αφορούν στα κορίτσια διέπονται από την αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού να διασφαλίζει ότι τα κορίτσια έχουν την κατάλληλη φροντίδα, στέγη και παροχή φροντίδων υγείας να συμβουλεύεται και να συμβουλεύει τα κορίτσια να αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ των κοριτσιών και των διαφόρων οργανώσεων που μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες στα κορίτσια. Εξαίρεση από το μέτρο της κράτησης Τα ασυνόδευτα κορίτσια δεν πρέπει ποτέ να κρατούνται για λόγους που αφορούν μόνο στην παράνομη είσοδό τους στη χώρα 24. Σύμφωνα με το Άρθρο 37(β) «Η σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση ενός παιδιού πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο, να μην αποτελεί παρά ένα έσχατο μέτρο και να είναι της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας». Ο κανόνας αυτός επαναλαμβάνεται στο Άρθρο 32, παρ. 1, του Νόμου 3907/2011. Επιπλέον, το Άρθρο 13, παρ. 6, του Π.Δ. 114/2010 προβλέπει την αποφυγή της κράτησης ανηλίκων και ορίζει ότι ανήλικα παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και ασυνόδευτα ανήλικα κρατούνται μόνο για τον απαραίτητο χρόνο έως την ασφαλή παραπομπή τους σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας ανηλίκων. Παροχή κατάλληλης και ασφαλούς στέγασης Σύμφωνα με το Άρθρο 19, παρ. 2, του Π.Δ. 220/2007, όταν υποβάλλεται αίτηση ασύλου από ασυνόδευτο ανήλικο, οι αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης της αίτησης «Διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες στέγασης του παιδιού ικανοποιούνται με τη φιλοξενία του σε ενήλικους συγγενείς, σε ανάδοχο οικογένεια, σε Κέντρο Φιλοξενίας με ειδική υποδομή για ανηλίκους ή σε άλλους χώρους φιλοξενίας κατάλληλους για ανηλίκους και ότι η στέγαση του παιδιού το προστατεύει από τον κίνδυνο της εμπορίας ή της εκμετάλλευσης». Ειδικές διαδικασίες για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα - Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι ευαίσθητες προς τις ειδικές ανάγκες των κοριτσιών και να διασφαλίζουν ότι: οι αιτήσεις που υποβάλλονται από ασυνόδευτα κορίτσια εξετάζονται σύμφωνα με την κανονική (όχι ταχύρυθμη) διαδικασία, κατά προτεραιότητα, όπως προβλέπει το Άρθρο 12, παρ. 2, του Π.Δ. 114/2010 είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στο επίπεδο αντίληψης των κοριτσιών, κατά τρόπο που να τους παρέχεται η δυνατότητα να καταθέτουν με διάφορα μέσα, προφορικά, εγγράφως ή/ και σχεδιάζοντας κάθε κορίτσι εκπροσωπείται από ενήλικα που γνωρίζει το ιστορικό του και προστατεύει το συμφέρον του. Το Άρθρο 12, παρ. 1, του Π.Δ. 114/2010 ορίζει ότι ο/ η επίτροπος ή ο/ η ασκών/ ασκούσα τη σχετική 24 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά, Διακήρυξη Καλών Πρακτικών,

17 πράξη επιτροπείας καλείται και δύναται να παρίσταται στην προσωπική συνέντευξη του ανηλίκου ναι να υποβάλει ερωτήσεις ή παρατηρήσεις οι συνεντεύξεις διεξάγονται κατά τρόπο φιλικό προς τα παιδιά, που συμπεριλαμβάνει συχνά διαλείμματα και ατμόσφαιρα που είναι ανεπίσημη και δεν είναι επιθετική οι υπεύθυνοι/ ες της συνέντευξης και οι διερμηνείς είναι ειδικά καταρτισμένοι /ες στη διεξαγωγή συνεντεύξεων με παιδιά και απευθύνονται στα κορίτσια σε απλή γλώσσα που μπορούν να κατανοήσουν. Επιπλέον το Π.Δ. 114/2010 επαναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού κατά την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τις αιτήσεις ασυνόδευτων ανηλίκων. Κατάλληλη κατάρτιση προσωπικού 25 - Οσοι παρέχουν υπηρεσίες σε ασυνόδευτα κορίτσια πρέπει να έχουν κατάλληλη κατάρτιση και συνεχιζόμενη επιμόρφωση σε σχέση με τα δικαιώματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, καθώς και για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων επικοινωνίας μαζί τους. Η κατάρτιση πρέπει επίσης να διασφαλίζει την ευαισθητοποίηση ως προς το φύλο και σε θέματα πολιτισμικής φύσης και την κατανόηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Το προσωπικό των συνοριακών αστυνομικών υπηρεσιών και άλλοι αρμόδιοι φορείς πρέπει να επιμορφώνονται προκειμένου να διεξάγουν φιλικές προς τα παιδιά συνεντεύξεις. Συνεργασία με οργανώσεις και ιδρύματα που ειδικεύονται στα θέματα των παιδιών - Το συντομότερο δυνατόν μετά τον εντοπισμό ασυνόδευτων κοριτσιών, θα πρέπει να γίνονται επαφές με οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων και ΜΚΟ, που έχουν εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων που αφορούν σε ασυνόδευτα κορίτσια και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι φορείς αυτοί μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη βοήθεια και να συμβάλλουν σε προσπάθειες σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο για την αναζήτηση της οικογένειας των κοριτσιών και τις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης, όπου κρίνεται ως κατάλληλη βιώσιμη λύση και μόνο όταν δεν θέτει σε κίνδυνο το κορίτσι ή τα μέλη της οικογένειάς του. Η αναζήτηση της οικογένειας στηρίζεται στη συναίνεση που παρέχει το κορίτσι, αφού έχει ενημερωθεί σχετικά, και πρέπει να διέπεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας. 25 Το Άρθρο 3, παρ. 3, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε η λειτουργία των οργανισμών, των υπηρεσιών και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά και που είναι υπεύθυνα για την προστασία τους να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας και σε ότι αφορά τον αριθμό και την αρμοδιότητα του προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη μιας κατάλληλης εποπτείας». Επιπλέον το Άρθρο 19, παρ. 3, του Π.Δ. 220/2007 ορίζει ότι το προσωπικό που ασχολείται με υποθέσεις ασυνόδευτων ανηλίκων πρέπει να διαθέτει ή να λαμβάνει κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τις ανάγκες των ανηλίκων. 16

18 V. Παράρτημα Η ερμηνεία του ορισμού του πρόσφυγα στο πλαίσιο των περιπτώσεων δίωξης λόγω φύλου Κατά την εξέταση αιτημάτων που αφορούν δίωξη λόγω φύλου, πρέπει -όπως με όλα τα αιτήματα- να αξιολογείται η ύπαρξη βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου δίωξης και κατά πόσον ο φόβος οφείλεται σε έναν από τους λόγους που αναφέρονται στη Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων. (α) Τι συνιστά δίωξη λόγω φύλου; Πράξεις σεξουαλικής βίας μπορούν να χαρακτηρισθούν ως σοβαρές παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και θεωρείται ότι συνιστούν δίωξη 26. Ο βιασμός και άλλες μορφές βίας που οφείλονται στο φύλο, όπως είναι η βία που σχετίζεται με την προίκα, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η ενδοοικογενειακή βία και η εμπορία ανθρώπων, είναι πράξεις που συχνά αποτελούν μορφές δίωξης, είτε από κρατικά είτε από μη κρατικά όργανα. Νόμοι που αντιβαίνουν στα διεθνή πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Κάποιοι νόμοι, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από παραδοσιακούς ή πολιτισμικούς κανόνες και πρακτικές, ενδεχομένως δεν συμφωνούν με τα διεθνή πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εφαρμογή αυτών των νόμων αυτή καθεαυτή μπορεί να αποτελεί δίωξη. Ανοχή απαγορευμένων πρακτικών από το κράτος - Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου μια διωκτική πρακτική (π.χ. η κλειτοριδεκτομή) έχει απαγορευθεί από το κράτος, η συνέχιση της πρακτικής αυτής αποτελεί δίωξη εάν το κράτος την ανέχεται ή αδυνατεί να τη σταματήσει αποτελεσματικά. Δυσανάλογα αυστηρή τιμωρία - Αν η ποινή ή η τιμωρία που επιβάλλεται για τη μη συμμόρφωση σε μια πολιτική ή για την παράβαση ενός νόμου είναι δυσανάλογη, μπορεί να αποτελεί δίωξη. Κατά συνέπεια, μπορεί να συνιστά δίωξη η αυστηρή τιμωρία των γυναικών που παραβιάζουν τα κοινωνικά ήθη της κοινότητάς τους. Εφαρμογή νόμων με μεθόδους που παραβιάζουν δικαιώματα - Η υλοποίηση πολιτικών στα πλαίσια θεμιτών νόμων μπορεί να συνιστούν δίωξη εάν οι μέθοδοι εφαρμογής τους παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, π.χ. αναγκαστικές εκτρώσεις. Σωρευτικό αποτέλεσμα διακρίσεων - Ενώ η διακριτική μεταχείριση δεν μπορεί από μόνη της να συνιστά δίωξη, η συστηματική διάκριση ή η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση μπορεί, σωρευτικά, να αποτελεί δίωξη, π.χ. σοβαροί περιορισμοί του δικαιώματος να κερδίζει κάποιος τα προς το ζην, να ασπάζεται τη θρησκεία της επιλογής του ή να έχει πρόσβαση στις διαθέσιμες δομές εκπαίδευσης ή υπηρεσίες υγείας. 26 Άρθρο 60 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας 17

19 Μη αναγνώριση δικαιωμάτων ή παράλειψη προστασίας από το κράτος - Σημαντική μορφή διάκρισης μπορεί να αποτελεί η παράλειψη του κράτους να εγγυηθεί προστασία από σοβαρή βλάβη (όπως η ενδοοικογενειακή βία). Η μορφή αυτή διακριτικής μεταχείρισης προκαλεί σοβαρή βλάβη της οποίας ο αυτουργός παραμένει ατιμώρητος, και μπορεί να συνιστά δίωξη. Εμπορία ανθρώπων (trafficking) - Κάποιες γυναίκες που είτε είναι, ή κινδυνεύουν να γίνουν, θύματα εμπορίας ανθρώπων, μπορεί να έχουν βάσιμους λόγους για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα. Η αναγκαστική ή παραπλανητική «στρατολόγηση» των γυναικών με σκοπό τον εξαναγκασμό τους στην πορνεία ή στη σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί βία ή κακοποίηση που οφείλεται στο φύλο και μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Μπορεί να θεωρηθεί μορφή βασανιστηρίου και σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης. Επιπλέον τα θύματα εμπορίας ανθρώπων μπορεί να αντιμετωπίζουν σοβαρές επιπτώσεις όταν επιστρέψουν, όπως π.χ. αντίποινα από τα κυκλώματα δουλεμπόρων, την πιθανότητα να καταστούν εκ νέου θύματα εμπορίας, τον εξοστρακισμό από την κοινότητα ή την οικογένειά τους, ή σοβαρές διακρίσεις. Συνεπώς η εμπορία μπορεί να αποτελέσει τη βάση αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας όταν η χώρα καταγωγής δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να παρέχει προστασία από τη βλάβη αυτή. Νόμοι που παραβιάζουν κοινωνικούς κανόνες ή η ανοχή καταχρηστικών πρακτικών από το κράτος δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση το σεβασμό για το εθιμικό δίκαιο ή την πολιτιστική πολυμορφία. Το άρθρο 5 της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών απαιτεί από τα κράτη «Να τροποποιήσουν τα σχέδια και τα πρότυπα κοινωνικοπολιτιστικής συμπεριφοράς του άνδρα και της γυναίκας με σκοπό να φθάσουν στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και των εθιμικών ή κάθε άλλου τύπου συνηθειών που βασίζονται στην ιδέα της κατωτερότητας ή της ανωτερότητας του ενός ή του άλλου φύλου ή στην ιδέα ενός στερεότυπου ρόλου των ανδρών και των γυναικών» 27. (β) Πως ερμηνεύονται οι λόγοι δίωξης της Σύμβασης στο πλαίσιο της δίωξης λόγω φύλου; Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, τα κράτη πρέπει να «διασφαλίσουν ότι οι λόγοι της Σύμβασης ερμηνεύονται με ευαισθησία προς το φύλο και ότι όπου διαπιστώνεται ότι ο φόβος δίωξης οφείλεται σε έναν ή περισσότερους από τους λόγους αυτούς, θα χορηγείται άσυλο στους αιτούντες» 28. Φυλή - Η δίωξη για λόγους φυλής μπορεί να εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους σε βάρος των αντρών και των γυναικών. Για παράδειγμα, ο διώκτης μπορεί να επιλέξει να καταστρέψει την εθνοτική ταυτότητα της φυλετικής ομάδας σκοτώνοντας, ακρωτηριάζοντας ή διατάσσοντας τη φυλάκιση των αντρών, ενώ οι γυναίκες θεωρούμενες ως μέσο αναπαραγωγής της εθνοτικής ή της φυλετικής ταυτότητας διώκονται με διαφορετικό τρόπο, όπως είναι η σεξουαλική βία ή ο έλεγχος των γεννήσεων. 27 Άρθρο 5, Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών, 18 Δεκεμβρίου 1979, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νόμο 1342/ Άρθρο 60, παρ. 2 18

20 Θρησκεία - Σε κάποια κράτη η θρησκεία επιβάλλει συγκεκριμένους ρόλους ή κώδικες συμπεριφοράς στις γυναίκες και στους άντρες αντίστοιχα. Μια γυναίκα μπορεί να εκφράζει βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους θρησκείας όταν τιμωρείται επειδή αρνείται να εκπληρώσει τον προκαθορισμένο ρόλο της ή να συμμορφωθεί με τους κώδικες συμπεριφοράς. Η παράλειψη συμμόρφωσης με αυτούς τους κώδικες μπορεί να εκληφθεί ως απόδειξη ότι η γυναίκα πρεσβεύει απαράδεκτες θρησκευτικές για το καθεστώς απόψεις, ανεξάρτητα από τα πραγματικά θρησκευτικά της πιστεύω. Μια γυναίκα μπορεί να αντιμετωπίσει δίωξη λόγω των ιδιαίτερων θρησκευτικών πεποιθήσεών της ή πρακτικών ή των αποδιδόμενων σ αυτήν πεποιθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της άρνησής της να υποστηρίζει συγκεκριμένα πιστεύω, να ασκεί τα λατρευτικά καθήκοντα ή να εναρμονίζει τη συμπεριφορά της με τα διδάγματα της επίσημης θρησκείας. Εθνικότητα - Αν και η δίωξη λόγω εθνικότητας (όπως και η δίωξη λόγω φυλής) δεν διακρίνει ιδιαιτέρως τους άντρες ή τις γυναίκες, σε πολλές περιπτώσεις από τη φύση της δίωξης συνάγεται η ύπαρξη φόβου που οφείλεται στο φύλο. Συνήθως πρόκειται για τη σεξουαλική βία που ασκείται σε βάρος γυναικών και κοριτσιών. Συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα - Η ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα είναι μια ομάδα ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά, πλην αυτού του κινδύνου δίωξης, ή που εκλαμβάνονται ως ομάδα από την κοινωνία. Το χαρακτηριστικό είναι συχνά έμφυτο, ανεπίδεκτο αλλαγής ή θεμελιώδες για την ταυτότητα των μελών της ομάδας, τη συνείδησή τους ή την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Οι γυναίκες αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινωνικής ομάδας που καθορίζεται από έμφυτα και ανεπίδεκτα αλλαγής γνωρίσματα που τις ξεχωρίζουν ως κοινωνική ομάδα, η οποία συχνά υπομένει διαφορετικά κριτήρια και επίπεδο μεταχείρισης. Πολιτικές πεποιθήσεις - Οι πολιτικές πεποιθήσεις, ως λόγος φόβου δίωξης, πρέπει να ερμηνεύονται ευρέως, ώστε να ενσωματώνουν κάθε πεποίθηση, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά το μηχανισμό του κράτους, την κυβέρνηση, την κοινωνία ή την πολιτική. Μπορεί να περιλαμβάνουν και πεποιθήσεις σχετικές με τους ρόλους του φύλου, ή πρακτικές όπως η κλειτοριδεκτομή. Ο περί ασύλου ισχυρισμός που στηρίζεται στο φόβο δίωξης λόγω πολιτικών πεποιθήσεων προϋποθέτει ότι η αιτούσα την προστασία έχει ή θεωρείται ότι έχει πεποιθήσεις που δεν είναι ανεκτές από τις αρχές ή την κοινωνία και οι οποίες επικρίνουν τις πολιτικές, τις παραδόσεις ή τις μεθόδους. Επίσης προϋποθέτει ότι αυτές οι πεποιθήσεις έχουν ήδη υποπέσει ή θα μπορούσαν να υποπέσουν στην αντίληψη των αρχών ή των ενδιαφερόμενων μερών της κοινωνίας ή ότι αποδίδονται στην αιτούσα άσυλο. Δεν είναι πάντα αναγκαίο να έχει εκφρασθεί η πολιτική πεποίθηση ή να έχει υποστεί ήδη η αιτούσα άσυλο δίωξη ή διακριτική μεταχείριση. Σε αυτές τις περιπτώσεις το κριτήριο του βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου δίωξης θα αξιολογηθεί εκ του αποτελέσματος που συνεπάγεται για την αιτούσα άσυλο η επιστροφή στη χώρα καταγωγής της. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι συνήθως οι γυναίκες εμπλέκονται λιγότερο σε σχέση με τους άντρες σε πολιτικές δραστηριότητες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου και συχνά ασχολούνται με «χαμηλού επιπέδου» πολιτικές δραστηριότητες οι οποίες αντανακλούν τους ρόλους του φύλου. Για παράδειγμα οι γυναίκες μπορεί να απασχολούνται στην παροχή ιατρικών φροντίδων στους ασθενείς επαναστάτες στρατιώτες, 19

21 στη στρατολόγηση οπαδών ενός κόμματος ή στην προετοιμασία και στη διανομή φυλλαδίων. Συχνά στις γυναίκες αποδίδονται οι πολιτικές απόψεις των οικογενειών τους ή των αντρών συγγενών τους και υπομένουν διώξεις λόγω των δραστηριοτήτων των αντρών του κοινωνικού και συγγενικού τους περιβάλλοντος. Εξίσου σημαντικό είναι να γίνεται αντιληπτό ότι μια γυναίκα μπορεί να αρνείται να δραστηριοποιηθεί σε κάποιους τομείς όπως είναι η παροχή γευμάτων σε στρατιώτες των εθνικών ενόπλων δυνάμεων, στάση που μπορεί να ερμηνευθεί από τους διώκτες ως υποστήριξη αντίθετων πολιτικών πεποιθήσεων και να οδηγήσει σε δίωξη. 20

22 VI. Πηγές / Παραπομπές (εκτός αν επισημαίνεται διαφορετικά, τα κείμενα που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να ανευρεθούν στη βάση δεδομένων, Refworld, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην ιστοσελίδα Τα Ελληνικά κείμενα μπορούν να ανευρεθούν στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα Προστασία των Γυναικών UNHCR, Εγχειρίδιο για την Προστασία των Γυναικών, Ιανουάριος 2008 (Κείμενο στην Αγγλική γλώσσα: Handbook for the Protection of Women and Girls) UNHCR, Εργαλείο για τον Εντοπισμό Αυξημένου Κινδύνου, Ιούνιος 2010 (Κείμενο στην Αγγλική γλώσσα: Heightened Risk Identification Tool) UNHCR, Σεξουαλική βία και βία που βασίζεται στο φύλο εναντίον προσφύγων, επαναπατρισθέντων και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων: Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρόληψη και Αντιμετώπισή της, 2003 (Κείμενο στην Αγγλική γλώσσα: Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response) Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, CM(2011)49 Final, 7 April 2011 (κείμενο στην Αγγλική γλώσσα) [http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/domesticviolence.htm] Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών, 18 Δεκεμβρίου 1979, κύρωση με το Νόμο 1342/1983 [http://www.isotita.gr/index.php/docs/326] Πόρισμα Εκτελεστικής Επιτροπής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια σε Κίνδυνο, Νο. 105, 2006 (Κείμενο στην Αγγλική γλώσσα: Executive Committee Conclusion on Women and Girls at Risk, No. 105 (LVII), 2006) Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την κράτηση των αιτούντων άσυλο Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα UNHCR, Δίωξη λόγω γένους στα πλαίσια ερμηνείας του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, Μάιος 2002 UNHCR, Κατευθυντήριες Οδηγίες Για Τη Διεθνή Προστασία Των Προσφύγων: «Συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα» στα πλαίσια του Άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, Μάιος 2002 UNHCR, Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Εξέταση των Αιτημάτων Ασύλου των Παιδιών στο πλαίσιο των άρθρων 1 (Α) 2 και 1 (ΣΤ) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, Δεκέμβριος 2009 UNHCR, Διασφαλίζοντας την Ευαισθησία προς το Φύλο στα πλαίσια του Καθορισμού του Καθεστώτος του Πρόσφυγα και της Μετεγκατάστασης (Κείμενο στην Αγγλική γλώσσα: Ensuring Gender Sensitivity in the context of Refugee Status Determination and Resettlement, modules 1, 2 and 3, Regional Bureau for Europe, October 2005) 21

κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή, π À π 2011

κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή, π À π 2011 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου., π À π 2011 Copyright:Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Δίωξη λόγω γένους στα πλαίσια ερμηνείας του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων

Δίωξη λόγω γένους στα πλαίσια ερμηνείας του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Δίωξη λόγω γένους στα πλαίσια ερμηνείας του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η «δίωξη λόγω γένους» είναι ένας όρος χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες για

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Χρηματοδότηση Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου

Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σχέδιο Μαθήµατος Τι σηµαίνει πρόσφυγας και ποια τα δικαιώµατα του Γ Γυµνασίου Γ Λυκείου Σκοπιµότητα Πρόσφυγας δεν είναι απλώς κάθε ξένος που ζητά να µείνει στη χώρα µας, αλλά ένας από τους πιο ευάλωτους,

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 06 Απριλίου 2015 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να θέσει υπόψη της νέας ελληνικής Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4ΛΗΝ-4ΣΙ. Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 13/6/2012 Αριθµ. Πρωτ.: ΓΓΙΦ/2791 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας

Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201. Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ Tel: 210 520 5200 Fax: 210 520 5201 www.praksis.gr info@praksis.gr Προγράμματα Ανάπτυξης Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής Συνεργασίας Η εμπειρία μας Η PRAKSIS είναι

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 Ελλάδα Επίπεδο 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η Ελλάδα αποτελεί χώρα διαμετακόμισης, προορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο

Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο πρόγραμμα Ίρις καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο Όλοι έχουν δικαιώματα Είμαστε όλοι μοναδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελέσματα από την παρέμβαση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στα κέντρα κράτησης μεταναστών ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 www.msf.gr Εισαγωγή Οι

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής

ΙΙ. Ανάλυση του περιεχομένου της έννοιας της εναλλακτικής του ασύλου λύσης ή της μετεγκατάστασης εντός της χώρας καταγωγής Η Δυνατότητα Εγκατάστασης σε άλλη Περιοχή της Χώρας Καταγωγής στα πλαίσια του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας WWP Work with Perpetrators of Domestic Violence in Europe Daphne II Project 2006-2008 1 Σηµαντικά σηµεία της τεκµηρίωσης και αξιολόγησης των προγραµµάτων εργασίας µε άντρες δράστες ενδοοικογενειακής βίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2010-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η προώθηση της ένταξης της διάστασης του φύλου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

διεθνής αμνηστία Ελλάδα Κριτική του Σχεδίου Νόμου «Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας»

διεθνής αμνηστία Ελλάδα Κριτική του Σχεδίου Νόμου «Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας» Δημόσιο έγγραφο Φεβρουάριος 2006 διεθνής αμνηστία Ελλάδα Κριτική του Σχεδίου Νόμου «Για την Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας» Εισαγωγή Η Διεθνής Αμνηστία βασίζει τη δράση της εναντίον της βίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας

Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας Συμβούλιο της Ευρώπης, Σειρά Συνθηκών Αριθ. 210 Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας Κωνσταντινούπολη, 11.V.2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση

Παγκόσμια Ιατρική Ένωση Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας:

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας: Έγγραφο δικαιωμάτων Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά σας όταν βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα. Με τον όρο δικαιώματα εννοούμε σημαντικές ελευθερίες και δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 1 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο υιοθετήθηκαν στις 13.12.2006 κατά την 61η σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ημερομηνία διεξαγωγής της έρευνας Ημερομηνία παραλαβής της αναφοράς/ εισαγγελικής εντολής από τον κοινωνικό λειτουργό Στοιχεία κοινωνικής υπηρεσίας -διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, email Κοινωνικός Λειτουργός-

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου

Υπεύθυνος Υλοποίησης Έργου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 2 ο Newsletter Δεκέμβριος 2014 «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) ανά φορέα πολιτικής, καθώς και πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή περιφερειακών και

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ YΓΕΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου. Εσωτερικές Υποθέσεις Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασύλου Εσωτερικές Υποθέσεις Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας για την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός δωρεάν τηλεφωνικής κλήσης (*):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σε όλα τα φιλοξενούμενα παιδιά και έφηβους παρέχονται υπηρεσίες: o Στέγασης, σίτισης και ολοκληρωμένης καθημερινής φροντίδας o Φροντίδας της Υγείας o Κοινωνικής συμβουλευτικής, ψυχολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ Α21 CAMPAIGN Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ ---------------Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ ---------------- Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ Αποτρέπουµε την εµπορία ενθρώπων µέσα από την ενηµέρωση και την εκπαίδευση. Έχουµε δηµιουργήσει παρουσιάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Οδηγίες για την πρόληψη και αντιμετώπισή

Διαβάστε περισσότερα

και κρατούσαν τέτοια θύματα για αδικήματα που είχαν σχέση με την πορνεία, χωρίς να εξετάζουν αν υπήρχαν ενδείξεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων.

και κρατούσαν τέτοια θύματα για αδικήματα που είχαν σχέση με την πορνεία, χωρίς να εξετάζουν αν υπήρχαν ενδείξεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. -------------------------------------------------------------------------------------- Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων στην Ελλάδα 2015 --------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΨΥΧΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΨΥΚΑΠ) Μιχαλακολούλου 173 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 2106462797 Δικτυακός Τόπος: http://www.psychodrama.gr Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kostas.letsios@psychodrama.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών)

Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Γραφείο Αθηνών) Από το 2011 η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου συνεργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας στην Ελλάδα Η έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 5/2008 (ΦΕΚ 17 Α) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων». Αθήνα, 20.12.2013 Α.Π. 4459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ-ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει την τρέχουσα περίοδο) Συνοπτική περιγραφή ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (όπως ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1

Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1 Σύσταση No. R (2002) 5 της Επιτροπής των Υπουργών προς τα κράτη µέλη για την προστασία των γυναικών κατά της βίας 1 (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή των Υπουργών στις 30 Απριλίου 2002 στην 794 η συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΑΙΣΙΟ I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ II. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 4 η Aναθεωρημένη Έκδοση. Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά Separated Children in Europe Programme

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 4 η Aναθεωρημένη Έκδοση. Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά Separated Children in Europe Programme ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 4 η Aναθεωρημένη Έκδοση Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά Separated Children in Europe Programme Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά (SCEP) ξεκίνησε ως κοινή

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ»

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ» «Κ Α Ν Ε Ι Σ Δ Ε Ν Μ Ε Ν Ε Ι Ε Κ Τ Ο Σ» π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ό λ η ψ η ς κ α ι π α ρ έ μ β α σ η ς γ ι α ν έ ο υ ς σ ε κ ί ν δ υ ν ο έ λ λ ε ι ψ η ς σ τ έ γ η ς φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς με την

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ»

«ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» «ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΗ» Μουδάτσου Μαρία, Ψυχολόγος, PRAKSIS, m.moudatsou@praksis.gr Λίγα λόγια για την PRAKSIS Η Praksis (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 1.1 Ο Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικός Κανονισμός (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας) περιέχει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ»

«ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ» ΑΝΤΙΓΟΝΗ -- 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ζητήματα διακρίσεων έναντι ευπαθών κοινωνικών ομάδων στους τομείς της εκπαίδευσης και της στέγασης στην Ελλάδα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες)

Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες) Κέντρο Ημέρας Βαβέλ (μονάδα ψυχικής υγείας για μετανάστες) Ι. Δροσοπούλου 72, 112 57 Αθήνα Τηλ. 2108616280-210861266, φαξ 2108616102, e-mail: babel@syn-eirmos.gr, URL: www.syn-eirmos.gr, skype: babeldc

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών

Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Greek Rights and Responsibilities Οδηγός για τους φροντιστές ασθενών και των οικογενειών Περιεχόμενα Η Περίθαλψη της Υγείας σας Τα Δικαιώματα & οι Υποχρεώσεις σας...3 Πρόσβαση Έχετε το δικαίωμα σε υγειονομική

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τους. Ανιθαγενείς. Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών

Προστατεύοντας τους. Ανιθαγενείς. Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών Προστατεύοντας τους Ανιθαγενείς Η Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK

Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης στη Βικτώρια GREEK 2 Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων Υγειονομικής Περίθαλψης Ο Αυστραλιανός Καταστατικός Χάρτης Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελµατικής δραστηριότητας - Εναρµόνιση της νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2010/41/ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Address by Secretary General for Gender Equality Mme Vasso Kollia

Address by Secretary General for Gender Equality Mme Vasso Kollia Address by Secretary General for Gender Equality Mme Vasso Kollia Interparliamentary Committee Meeting PREVENTING VIOLENCE AGAINST WOMEN - A CHALLENGE FOR ALL Wednesday, 5th March 2014, from 15.00 to 18.30

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ανακυκλω-ΖΩ. www.anakyklozo.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Ανακυκλω-ΖΩ www.anakyklozo.gr Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Α.Σ «Δίκτυο τοπικών φορέων για την δημιουργία απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα