Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία του ασύλου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία του ασύλου"

Transcript

1 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία του ασύλου Αθήνα, Ιούνιος 2011

2 Πρόλογος Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη εισροή μικτών μεταναστευτικών ρευμάτων, όπου τα όρια μεταξύ προσώπων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας (πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οικονομικών μεταναστών γίνονται ολοένα και πιο δυσδιάκριτα. Οι Ελληνικές Αρχές προχωρούν σταδιακά στην καθολική μεταρρύθμιση του συστήματος διαχείρισης μεταναστευτικών ροών καθώς και του συστήματος ασύλου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο εντοπισμός των ιδιαίτερων αναγκών και η στήριξη των γυναικών και κοριτσιών που χρήζουν διεθνούς προστασίας αποτελεί ζητούμενο, όπως και η αναγνώριση της ιδιότητας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας στο πρόσωπό τους προκειμένου να απολαύσουν την προστασία που δικαιούνται στη χώρα μας. Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες έχουν συνεργασία από το 2002 με κοινό στόχο να προάγουν τα δικαιώματα των γυναικών και ανήλικων κοριτσιών προσφύγων στην Ελλάδα. Σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της συνεργασίας αυτής, για την ουσιαστικότερη και πιο άμεση αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν στην προστασία των γυναικών και κοριτσιών, οι δύο φορείς απευθύνθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προκειμένου να υιοθετηθούν κοινές κατευθυντήριες οδηγίες. Το παρόν κείμενο αποτελεί προϊόν συνεργασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Απευθύνεται σε επαγγελματίες που απασχολούνται σε υπηρεσίες πρώτης υποδοχής υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς επίσης και σε προσωπικό που λαμβάνει συνεντεύξεις ασύλου ή συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο στις διαδικασίες ασύλου. Στοχεύει να βοηθήσει στη δικαιότερη αξιολόγηση των αναγκών διεθνούς προστασίας γυναικών και κοριτσιών αιτουσών άσυλο καθώς και να παρέχει οδηγίες ως προς την αντιμετώπιση των γυναικών και κοριτσιών κατά τη διάρκεια σχετικών διαδικασιών όπως η υποδοχή κατά την πρώτη είσοδο, η κράτηση, η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου και η διενέργεια της συνέντευξης. Η συγγραφή του φυλλαδίου έγινε από τη δικηγόρο κ. Αλεξία Βασιλείου μετά από έρευνα, συλλογή και επεξεργασία σχετικών κειμένων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλων αρμόδιων Οργανισμών, καθώς και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας. Αθήνα, Ιούνιος

3 Περιεχόμενα Ι. Εισαγωγή: Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγεςκαι η ανάγκη για στοχευμένες ενέργειες... 3 ΙΙ. Κατευθυντήριες Οδηγίες κατά την πρώτη υποδοχή... 7 ΙΙΙ. Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα IV. Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των κοριτσιών V. Παράρτημα Η ερμηνεία του ορισμού του πρόσφυγα στο πλαίσιο των περιπτώσεων δίωξης λόγω φύλου VI. Πηγές / Παραπομπές

4 Ι. Εισαγωγή: Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πρόσφυγες 1 και η ανάγκη για στοχευμένες ενέργειες Οι πρόσφυγες, που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα τους λόγω φόβου δίωξης και φθάνουν σε μια ξένη χώρα προκειμένου να ζητήσουν προστασία, είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους που πιθανόν να οδηγήσουν σε περαιτέρω παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους και να σταθούν εμπόδιο στη διασφάλιση της προστασίας που δικαιούνται από το νόμο. Μη μπορώντας να ταξιδέψουν με νόμιμα μέσα σε κάποια χώρα όπου να υπάρχει δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο, οι πρόσφυγες συχνά αναγκάζονται να απευθυνθούν σε διακινητές και να ακολουθήσουν επικίνδυνες διαδρομές, για να φθάσουν παράτυπα σε κάποια ασφαλή χώρα. Όπως αναγνωρίζει και η Εκτελεστική Επιτροπή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, μέσα στη γενική αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα: «Μολονότι οι άντρες και τα αγόρια που έχουν αναγκαστικά εκτοπιστεί αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα προστασίας, οι γυναίκες και τα παιδιά πιθανόν να εκτίθενται σε ιδιαίτερα προβλήματα προστασίας που έχουν σχέση με το φύλο τους, την πολιτισμική και κοινωνικο-πολιτική τους θέση και τη νομική τους κατάσταση, που σημαίνει ότι μπορεί να έχουν λιγότερες πιθανότητες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και συνεπώς απαιτούνται ειδικές ενέργειες υπέρ των γυναικών και κοριτσιών προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι απολαμβάνουν προστασία και λαμβάνουν βοήθεια ισότιμα με τους άντρες και τα αγόρια» 2. Οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις σχετικά με το φύλο, τους ρόλους και τη θέση τους στην κοινωνία. Οι πιθανότητες να έχουν πρόσβαση ακόμα και στα πιο βασικά δικαιώματα είναι λιγότερες από αυτές των αντρών και αγοριών, ενώ έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν διακρίσεις και βία, οι οποίες οξύνονται σε καταστάσεις συγκρούσεων και αναγκαστικού εκτοπισμού. Για πολιτισμικούς και κοινωνικούς λόγους, οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορεί συχνά να έχουν περιορισμένη γνώση των δικαιωμάτων τους, ή της ύπαρξης μηχανισμών για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών. Ενδεχομένως στη χώρα καταγωγής τους να υποβλήθηκαν σε παραδοσιακές πρακτικές επιβλαβείς για τις ίδιες, να μην τους επιτρεπόταν η συμμετοχή σε δομές της κοινότητάς τους, να ήταν θύματα σεξουαλικής βίας / βίας λόγω φύλου, ή άπορες. Μετά τον εκτοπισμό τους, βρίσκονται ακόμα πιο περιθωριοποιημένες και ευάλωτες λόγω της κατάρρευσης των αξιών και των δομών στήριξης που τους παρείχαν η οικογένεια ή η κοινότητά τους. 1 Οι αναφορές σε γυναίκες συμπεριλαμβάνουν κορίτσια και καλύπτουν όσες γυναίκες και κορίτσια πιθανολογείται ότι δικαιούνται διεθνή προστασία για τους λόγους που αναφέρονται στη Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, ανεξάρτητα από την αναγνώριση του καθεστώτος τους από τις αρμόδιες αρχές, και συνεπώς καλύπτουν τις αιτούσες άσυλο και εν δυνάμει αιτούσες άσυλο 2 Εκτελεστική Επιτροπή, Πόρισμα Νο. 105 (LVII), 2006, Γυναίκες και Κορίτσια σε Κίνδυνο (Executive Committee Conclusion No. 105 (LVII), 2006, Women and Girls at Risk) 3

5 Ο συνδυασμός των παραγόντων αυτών δημιουργεί κινδύνους και προκλήσεις για τις γυναίκες, όπως: Βία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού - Οι γυναίκες και τα κορίτσια που ζητούν τη βοήθεια των διακινητών για να εγκαταλείψουν τη χώρα τους μπορεί εύκολα να έρθουν αντιμέτωπες με επικίνδυνες ή ταπεινωτικές καταστάσεις. Μπορεί λοιπόν να φθάσουν στη χώρα ασύλου έχοντας βιώσει τραυματικές εμπειρίες, όπως ο βιασμός ή άλλου είδους βία ή/και κακοποίηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Βία ή κακοποίηση κατά τη διάρκεια της κράτησης ή σε κέντρα πρώτης υποδοχής («ΚΕ.Π.Υ.») - Γυναίκες και κορίτσια που βρίσκονται μόνες τους αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο περαιτέρω κακοποίησης ή βίας, εάν δεν στεγάζονται χωριστά από τους άντρες ή εάν δεν λαμβάνονται επαρκή μέτρα ασφαλείας κατά την πρώτη υποδοχή ή κράτηση. Αποδυνάμωση γυναικών και κοριτσιών λόγω διαδικαστικών εμποδίων και έλλειψης επαρκούς ενημέρωσης - Συνήθως οι άντρες θεωρούνται οι «κύριοι αιτούντες» σε περιπτώσεις που υποβάλλονται αιτήματα ασύλου από οικογένειες, και λειτουργούν ως εκπρόσωποι της οικογένειας, γεγονός που σημαίνει ότι η ενημέρωση και βοήθεια διοχετεύονται μέσω αυτών. Οι γυναίκες μπορεί να μη γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και να μην αντιλαμβάνονται το δικαίωμά τους να αιτηθούν άσυλο αυτοτελώς εάν συνοδεύονται από άντρα συγγενή του οποίου το αίτημα εξετάζεται. Κατόπιν τούτου, το αίτημά τους για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα ή τη χορήγηση επικουρικής προστασίας ακόμα και αίτημα ισχυρότερο από εκείνο του άντρα συγγενή τους σε ορισμένες περιπτώσεις παραβλέπεται. Επιπλέον, όταν ζητούν άσυλο γυναίκες ή κορίτσια πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πως η μεταχείριση που συνιστά δίωξη διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο. Οι ίδιες μπορεί να μην γνωρίζουν ότι ορισμένα είδη μεταχείρισης και πρακτικές στις οποίες έχουν υποβληθεί συνιστούν λόγους που στοιχειοθετούν αίτημα για άσυλο. Περιορισμένη πρόσβαση σε βοήθεια - Η διοχέτευση πληροφοριών και αρωγής μέσω των αντρών μελών της οικογένειας μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση των γυναικών στη βοήθεια. Δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες στήριξης μπορεί να είναι κρίσιμες σε περιπτώσεις όπου γυναίκες έχουν υποστεί τραυματικές εμπειρίες και έχουν ανάγκη ιατροφαρμακευτικής ή ψυχοκοινωνικής φροντίδας. Αδυναμία τεκμηρίωσης αιτήματος λόγω πολιτισμικών ή ψυχολογικών φραγμών, που οδηγεί σε αμφισβήτηση της αξιοπιστίας - Οι γυναίκες μπορεί να μην επιθυμούν να γνωρίζει ο σύζυγος ή η οικογένειά τους για τη δίωξη που έχουν υποστεί και ως εκ τούτου να αποσιωπούν τις εμπειρίες ή τους φόβους που αφορούν άμεσα στην ανάγκη τους για διεθνή προστασία. Επιπλέον, πιθανόν να διστάζουν να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους όταν τα άτομα που λαμβάνουν τις συνεντεύξεις τους ή οι διερμηνείς που μεταφράζουν είναι άντρες, ή οι ίδιες να μην έχουν πείρα ή αυτοπεποίθηση στις επαφές τους με άτομα της εξουσίας, γεγονός που επηρεάζει τη συμπεριφορά και την εικόνα που παρουσιάζουν κατά την έκθεση του αιτήματός τους. Εάν έχουν υποστεί τραυματικές εμπειρίες πιθανόν να μην επιθυμούν ή να μη μπορούν καν να τις αφηγηθούν και ενδεχομένως να 4

6 αρνηθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατά τρόπο που ίσως ερμηνευθεί ως έλλειψη αξιοπιστίας. Οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορεί επίσης να δυσκολευθούν να πιστοποιήσουν το αληθές του αιτήματός τους σε περίπτωση που ο φόβος δίωξης αφορά ενδοοικογενειακά ζητήματα, όπως σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, ή άλλων μορφών δίωξης λόγω φύλου, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Έκθεση σε ενδοοικογενειακή βία που παραμένει απαρατήρητη - Οι συνθήκες ψυχολογικής φόρτισης που επικρατούν κατά τη φυγή και τον εκτοπισμό των προσφύγων μπορούν να προκαλέσουν αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης, τα οποία δεν καταγγέλλονται, ειδικά σε περιπτώσεις που τα θύματα δεν έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση σε ενημέρωση σχετικά με τη στήριξη και προστασία που μπορεί να τους παρασχεθεί. Συχνά οι γυναίκες αισθάνονται ότι πρέπει να ανεχθούν την κακοποίηση εφόσον πιστεύουν ότι δεν έχουν αυτοτελές δικαίωμα στο προσφυγικό καθεστώς ή την προστασία. Έκθεση στην εμπορία ανθρώπων (trafficking) - Ειδικότερα οι μόνες γυναίκες συχνά πέφτουν θύματα των εμπόρων και εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, ιδιαίτερα εάν δεν έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματική προστασία και υλική στήριξη. Έκθεση στην παρενόχληση ή κακοποίηση από άτομα σε θέσεις εξουσίας - Η έλλειψη στήριξης, η άγνοια των δικαιωμάτων τους και ο φόβος της εξουσίας μπορεί να προκαλέσει την έκθεση των γυναικών ή των κοριτσιών σε παρενόχληση ή κακοποίηση από άτομα που ελέγχουν την πρόσβαση τους σε διαδικασίες και έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων και των απασχολούμενων σε υπηρεσίες στήριξης. Πρόσθετοι ατομικοί παράγοντες κινδύνου - Ορισμένες κατηγορίες γυναικών μπορεί να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο λόγω της ατομικής τους κατάστασης. Οι κατηγορίες αυτές συμπεριλαμβάνουν γυναίκες οι οποίες: είναι μόνες ή είναι επικεφαλής μονογονεϊκών οικογενειών είναι άτομα με αναπηρίες ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας (όπως HIV/AIDS) είναι ηλικιωμένες ή χήρες χωρίς οικογένεια ή στήριξη από την κοινότητα αντιτίθενται σε κοινωνικούς κανόνες σχετικά με ζητήματα όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η αντίθεση στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων, ο αναγκαστικός γάμος είναι άπορες. Στόχος των Οδηγιών είναι να προσφέρουν βασική καθοδήγηση για την αντιμετώπιση και μεταχείριση των γυναικών και των κοριτσιών που φθάνουν στην Ελλάδα έχοντας διαφύγει από τη χώρα τους λόγω φόβου δίωξης. Το πρώτο μέρος ασχολείται με τις γενικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια, οι οποίες επηρεάζουν τόσο την πορεία τους από τη χώρα καταγωγής τους όσο και την κατάστασή τους όταν φθάσουν στη χώρα όπου ζητούν προστασία. Υπογραμμίζεται η ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δίνεται στις πρακτικές ρυθμίσεις για την υποδοχή τους και για την εξασφάλιση της πρόσβασής τους στη διαδικασία ασύλου. Το δεύτερο μέρος συνοψίζει τις μορφές επιβλαβούς μεταχείρισης στις οποίες υποβάλλονται οι γυναίκες λόγω του φύλου τους και το πώς αυτές μπορούν να 5

7 αποτελέσουν βάση για το προσφυγικό καθεστώς σύμφωνα με την Σύμβαση του 1951 (και το Πρωτόκολλο του 1967) για το Καθεστώς των Προσφύγων. Επίσης τονίζει τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτίμηση των αιτημάτων των γυναικών για προστασία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα διεξάγεται με ευαισθησία προς το φύλο. Το τρίτο μέρος αναφέρεται στα ζητήματα που αφορούν συγκεκριμένα τα κορίτσια και τις ιδιαίτερες ανάγκες προστασίας που έχουν ως παιδιά. Στο τέλος των Οδηγιών αναφέρονται πηγές στις οποίες μπορεί να ανατρέξει ο αναγνώστης/ η αναγνώστρια για περαιτέρω ανάλυση των σχετικών ζητημάτων. 6

8 ΙΙ. Κατευθυντήριες Οδηγίες κατά την πρώτη υποδοχή Έλεγχος/ εξακρίβωση (screening) και καταγραφή 3 - Πρέπει να γίνεται καταγραφή των γυναικών και των κοριτσιών από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο να γνωρίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια, έτσι ώστε να εντοπίζονται άτομα με συγκεκριμένες ανάγκες προστασίας και αρωγής (π.χ. θύματα βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης, γυναίκες που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες όπως HIV/AIDS, γυναίκες επικεφαλής οικογενειών και γυναίκες μόνες ή ασυνόδευτα κορίτσια) καθώς και άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου 4. Εφαρμογή ειδικών διατάξεων για τα ευάλωτα άτομα Οι διατάξεις του Ν.3907/2011 (Άρθρο 11, παρ. 2) ορίζουν ως ευάλωτες ομάδες τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, τα άτομα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ασθένεια, τους υπερήλικες, τις γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, τις μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3907/2011, τα πρόσωπα που ανήκουν στις ομάδες αυτές παραπέμπονται στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή προστασίας. Αντίστοιχα, στις διατάξεις του Π.Δ. 220/2007 (Άρθρο 17) αναφέρονται ως παραδείγματα ευάλωτων ομάδων τα ανήλικα, τα ασυνόδευτοι ανήλικα, οι ανάπηροι, οι ηλικιωμένοι, οι εγκυμονούσες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά καθώς και τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας και προβλέπεται ότι οι αρμόδιες αρχές και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης φροντίζουν για την ειδική τους μεταχείριση. Γυναικείο προσωπικό στις ομάδες καταγραφής - Για πολιτισμικούς και ψυχολογικούς λόγους, οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορεί να μιλήσουν πιο άνετα σε γυναικείο προσωπικό αναφορικά με τις εμπειρίες και τα προσωπικά τους στοιχεία, και να παρέχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τον καθορισμό των συγκεκριμένων αναγκών τους για προστασία και αρωγή. Ορθός σχεδιασμός καταλυμάτων - Όταν η κράτηση γυναικών είναι αναπόφευκτη, θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση ότι κρατούνται χωριστά από τους άντρες 5 και ότι τα κέντρα πρώτης υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) παρέχουν ξεχωριστά και αξιοπρεπή καταλύματα για τις γυναίκες, τα οποία θα 3 Σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγραφος 7, του Νόμου 3907/2011, Τα στελέχη των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής επιμορφώνονται για το αντικείμενο της αποστολής τους, με μέριμνα της Κεντρικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. Ειδικότερα, οι ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στα ΚΕ.Π.Υ. εκπαιδεύονται στην πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων, με μέριμνα των ως άνω Υπηρεσιών σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 4 Το «Εργαλείο για τον Εντοπισμό Αυξημένου Κινδύνου» ( Heightened Risk Identification Tool ) της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, περιέχει χρήσιμα ερωτηματολόγια που μπορεί να διευκολύνουν τον εντοπισμό ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και την εκτίμηση του βαθμού κινδύνου. 5 Το Άρθρο 13, παράγραφος 6, του Π.Δ. 114/2010 προβλέπει ότι οι αρμόδιες αρχές παραλαβής ή εξέτασης αιτημάτων ασύλου μεριμνούν ώστε οι γυναίκες να κρατούνται σε χώρο χωριστά από τους άντρες. 7

9 μπορούν να κλειδώνονται. κρατούνται 6. Οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία δεν πρέπει να Ενημέρωση για τα δικαιώματα και την διαθέσιμη αρωγή Θα πρέπει να παρέχεται το συντομότερο δυνατόν, ενημέρωση για τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και για τις υπηρεσίες αρωγής (ιατροφαρμακευτικής, ψυχοκοινωνικής και νομικής). Παροχή συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής και ιατροφαρμακευτικής φροντίδας Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός για την παροχή κατάλληλης φροντίδας καθώς και για την πρόσβαση σε ασφαλείς ξενώνες για όσες γυναίκες αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία ή κακοποίηση ή επιθέσεις από μέλη της κοινότητάς τους. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες περιπτώσεις και να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε συμβουλευτική και φροντίδα κατά τρόπο διακριτικό, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο στιγματισμός των θυμάτων κακοποίησης. Τέλος, θα πρέπει να διασφαλίζεται η παροχή της φροντίδας από κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό με ευαισθησία προς το φύλο και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Όταν είναι εφικτό, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται από γυναίκες. Εύκολα προσβάσιμοι και εμπιστευτικοί μηχανισμοί για την καταγγελία κακοποίησης Θα πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργία μηχανισμών που να επιτρέπουν σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο να αναφέρουν τις ανησυχίες τους και να καταγγείλουν τυχόν κακοποίηση, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα σχετικά με την προσωπική τους κατάσταση. Οι γυναίκες θα πρέπει να ενημερώνονται για την ύπαρξη αυτών των μηχανισμών και να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτούς. Νομική συνδρομή, υποστήριξη και προστασία θυμάτων - Σε περιπτώσεις βίας ή κακοποίησης πρέπει να παρέχεται νομική συνδρομή στα θύματα καθώς και συνεχιζόμενη στήριξη και, όπου κρίνεται απαραίτητο, προστασία των μαρτύρων, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των αυτουργών, καθώς και κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας. Ενημέρωση για τον κίνδυνο απαγωγής και εμπορίας (trafficking) Θα πρέπει να διανέμονται πληροφορίες για τους κινδύνους απαγωγής και εμπορίας καθώς και για το πλαίσιο προστασίας για τα θύματα 7. Κώδικας δεοντολογίας για το προσωπικό Θα πρέπει να θεσπίζονται και να εφαρμόζονται κώδικες δεοντολογίας για όλο το προσωπικό που απασχολείται στην παροχή υπηρεσιών σε πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών συνεργατών. 6 Άρθρο 13, παράγραφος 6, Π.Δ. 114/ Οι διατάξεις του Ν.3064/2002 προβλέπουν την παροχή προστασίας στα θύματα εμπορίας και, για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο, αρωγή για τη στέγαση, τη διατροφή, τη διαβίωση, την περίθαλψη και την ψυχολογική στήριξή τους, καθώς και για την εξασφάλιση νομικού παραστάτη και διερμηνέα. Το Π.Δ. 233/2003 περιγράφει το πλαίσιο της παροχής αρωγής και τις υπηρεσίες που είναι στη διάθεση των θυμάτων και αναφέρει τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την παροχή στήριξης και προστασίας στα θύματα. Οι διατάξεις του Ν.3386/2005 προβλέπουν τη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, ορίζουν περίοδο περίσκεψης για τα πιθανολογούμενα θύματα προκειμένου να συνέλθουν και να μπορούν να λάβουν ανεπηρέαστη απόφαση σχετικά με τη συνεργασία τους με τις διωκτικές αρχές, και ορίζουν ότι τα πιθανολογούμενα θύματα έχουν πρόσβαση στην περίθαλψη και στις παροχές του Π.Δ. 233/2003 κατά την περίοδο περίσκεψης, ενώ παράλληλα οι αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές πρέπει να φροντίζουν κατά προτεραιότητα για την προστασία και την ασφάλεια τους. 8

10 Ενημέρωση για τη διαδικασία ασύλου - Θα πρέπει να παρέχεται ενημέρωση σε γλώσσα που κατανοούν και με ευαισθησία προς το φύλο, καθώς και να διασφαλίζεται ότι οι γυναίκες κατανοούν το δικαίωμά τους να αιτηθούν άσυλο αυτοτελώς. Επίσης, θα πρέπει να εξηγείται ότι κατά τη διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας, η συλλογή πληροφοριών γίνεται για την προστασία τους και ότι είναι προς το συμφέρον τους να συνεργαστούν και να αποκαλύψουν στοιχεία. Συνεργασία με ΜΚΟ και την κοινωνία των πολιτών Οι κρατικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για την υποδοχή των γυναικών θα πρέπει να συνεργάζονται με μη κυβερνητικές ή άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να επωφελούνται από την εξειδίκευσή τους σε σχέση με διάφορες πτυχές της παροχής αρωγής (π.χ. ψυχοκοινωνική ή νομική συνδρομή) και να μεγιστοποιήσουν την προστασία που παρέχεται στις γυναίκες πρόσφυγες. 9

11 ΙΙΙ. Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα (i) Το καθεστώς του πρόσφυγα βάσει δίωξης λόγω φύλου Δέουσα εξέταση της πιθανότητας η δίωξη να είναι λόγω φύλου - Η εξέταση αιτημάτων γυναικών θα πρέπει να γίνεται με επίγνωση του γεγονότος ότι το φύλο τους μπορεί να αποτελεί λόγο της δίωξης που έχουν υποστεί ή φοβούνται, καθώς και ότι οι μορφές δίωξης μπορεί να επηρεάζονται από το φύλο. Συνεπώς ο ορισμός του πρόσφυγα σύμφωνα με το Άρθρο 1Α(2) της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων πρέπει να ερμηνεύεται λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τις ενδεχόμενες διαστάσεις του φύλου κατά την εξέταση των αιτημάτων ασύλου 8. Πιθανολόγηση δίωξης λόγω φύλου όταν εγείρονται ορισμένα στοιχεία - Αιτήματα ασύλου που βασίζονται στη δίωξη λόγω φύλου συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά τα ακόλουθα στοιχεία (αλλά όχι μόνο): πράξεις σεξουαλικής βίας ενδοοικογενειακή βία αναγκαστικός οικογενειακός προγραμματισμός κλειτοριδεκτομή τιμωρία για παραβίαση κοινωνικών ηθών διακρίσεις κατά ομοφυλόφιλων. Περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με την ερμηνεία του ορισμού της Σύμβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων στο πλαίσιο των περιπτώσεων δίωξης λόγω φύλου υπάρχει στο σχετικό παράρτημα. 8 Ειδικότερα η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της οικογενειακής βίας, 7 Απριλίου 2011 (υπογεγραμμένη από την Ελλάδα την 11 Μαΐου 2011), που θα τεθεί σε εφαρμογή μόλις κυρωθεί από 10 υπογράφοντα κράτη, επιβάλλει στα κράτη (Άρθρο 60, παράγραφος 1) να λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η οφειλόμενη στο φύλο βία κατά των γυναικών μπορεί να αναγνωρισθεί ως μορφή δίωξης κατά την έννοια του Άρθρου 1Α(2) της Σύμβασης για το Καθεστώς των Προσφύγων και ως μορφή σοβαρής βλάβης που δικαιολογεί την παροχή επικουρικής/συμπληρωματικής προστασίας. 10

12 (ii) Διαδικαστικές εγγυήσεις για τις γυναίκες κατά τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα (α) Σύστημα καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα με ευαισθησία προς το φύλο Η διαδικασία του καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα πρέπει να διενεργείται με ευαισθησία ως προς την κατάσταση και τα αιτήματα των αιτουσών άσυλο 9. Κάποιες γυναίκες μπορεί να διστάζουν να αναφερθούν στην πραγματική έκταση της δίωξης που αντιμετώπισαν ή φοβούνται μήπως αντιμετωπίσουν, ή να διστάζουν να μιλήσουν ελεύθερα εξαιτίας της ντροπής που αισθάνονται για όσα τους συνέβησαν. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και πρέπει να παρέχεται συμβουλευτική προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα να ξεπεράσουν ψυχολογικά ή κοινωνικά εμπόδια και να εκθέσουν τα αιτήματά τους. Οι διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα πρέπει να διενεργούνται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι: όλοι οι υπεύθυνοι της συνέντευξης γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους το φύλο και η ηλικία επηρεάζουν την εξέταση του αιτήματος ασύλου καθώς και αν κάποιες συγκεκριμένες μορφές επιβλαβούς μεταχείρισης συνιστούν δίωξη υπάρχουν εκτενείς πληροφορίες για την κατάσταση στις χώρες προέλευσης καθώς και για τα ειδικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα κορίτσια όλα τα ενήλικα και εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του «κύριου αιτούντα» δίνουν χωριστή συνέντευξη για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα, (α) αν δεν έχει διεξαχθεί χωριστή συνέντευξη καταγραφής, ή (β) εάν από τη συνέντευξη καταγραφής προκύπτει ότι εκτός από τον «κύριο αιτούντα», άλλα μέλη της οικογένειας ενδεχομένως έχουν επιπρόσθετα ή αυτοτελή αιτήματα, ή/και (γ) εάν κάποια πληροφορία που προέκυψε από τη συνέντευξη του «κύριου αιτούντα» υποδεικνύει ότι κάποιο άλλο μέλος της οικογενείας του μπορεί να έχει αυτοτελές αίτημα οι γυναίκες έχουν πρόσβαση σε συμβουλευτική σχετικά με τη διαδικασία ασύλου με τρόπο και σε γλώσσα που κατανοούν, και ενημέρωση σχετικά με το ενδεχομένο κάποιες μορφές δίωξης λόγω φύλου να συνιστούν προϋποθέσεις αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα διατίθενται ειδικά καταρτισμένες γυναίκες υπεύθυνες συνεντεύξεων και διερμηνείς για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων με γυναίκες αιτούσες άσυλο 10, ιδιαίτερα όταν πιθανολογείται ότι έχουν υποστεί σεξουαλική βία ή βία λόγω φύλου 9 Το Άρθρο 60, παράγραφος 2, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της οικογενειακής βίας ορίζει ότι τα κράτη «θα λάβουν τα απαραίτητα νομοθετικά ή άλλα μέτρα για την ανάπτυξη διαδικασιών υποδοχής και υπηρεσιών στήριξης για αιτούντες άσυλο καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες για το φύλο και διαδικασίες ασύλου με ευαισθησία προς το φύλο, συμπεριλαμβανομένων του καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα και της αίτησης για διεθνή προστασία». 10 Άρθρο 10, παρ. 1 Π.Δ. 114/

13 διατίθεται επιπλέον ειδικευμένη συμβουλευτική και στήριξη σε θύματα τραυματικών εμπειριών, προκειμένου να δημιουργηθεί σχέση εμπιστοσύνης και να τις ενθαρρύνει να αποκαλύψουν την πραγματική έκταση της δίωξης που έχουν υποστεί τα αιτήματα ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτη ομάδα (όπως ορίζεται από το Άρθρο 17 του Π.Δ. 220/ ) εξετάζονται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/ Οι αρμόδιες αρχές που αποφασίζουν επί των αιτημάτων ασύλου οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη ότι μόνο η αδυναμία προσκόμισης εγγράφων αποδεικτικών στοιχείων δε θίγει την αξιοπιστία της αιτούσας. Συχνά οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε έγγραφα και συνήθως δεν υπάρχουν γραπτά στοιχεία σχετικά με την κακοποίηση. Συνεπώς είναι απαραίτητο να παρέχεται το ευεργέτημα της αμφιβολίας. (β) Η συνέντευξη ασύλου Οι γυναίκες πρέπει να ενημερώνονται ότι υπάρχει η δυνατότητα να αναγνωριστεί αυτοτελώς στο πρόσωπό τους το καθεστώς του πρόσφυγα ή το καθεστώς της επικουρικής προστασίας βάσει των ισχυρισμών τους. Πρέπει να ενημερώνονται για τη διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα και για την πρόσβαση σε αυτήν, καθώς και να τους παρέχονται νομικές συμβουλές, με τρόπο και σε γλώσσα που κατανοούν. Η συνέντευξη με τις γυναίκες αιτούσες άσυλο πρέπει να διεξάγεται κατ ιδίαν, χωρίς να είναι παρόντα τα μέλη της οικογένειας 13, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητά τους να παρουσιάσουν διεξοδικά τους λόγους της αίτησής τους 14 και να αναφερθούν σε γεγονότα τα οποία μπορεί να απέφευγαν να συζητήσουν παρουσία άλλων από φόβο ή ντροπή. Η συνέντευξη πρέπει να διεξάγεται σε περιβάλλον που να ενθαρρύνει τη συζήτηση, να επιτρέπει στη γυναίκα να αισθανθεί άνετα και να διασφαλίζει 15 την εμπιστευτικότητα της συνέντευξης. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διεξαγωγής της συνέντευξης από γυναίκα 16 με τη συνδρομή γυναίκας διερμηνέα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου εγείρονται ζητήματα σεξουαλικής βίας ή βίας λόγω φύλου. Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης και οι διερμηνείς πρέπει να γνωρίζουν τις πολιτισμικές ή θρησκευτικές ευαισθησίες ή τα ιδιαίτερα προσωπικά 17 χαρακτηριστικά της αιτούσας άσυλο, όπως είναι η ηλικία και το επίπεδο μόρφωσης. Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης πρέπει να διατηρούν ουδετερότητα, ευαισθησία και αντικειμενικότητα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και να αποφεύγουν σωματικές ή άλλες κινήσεις που μπορεί να εκλαμβάνονται ως απειλητικές ή πολιτισμικά απρεπείς ή ακατάλληλες. Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης οφείλουν να επιτρέπουν στην αιτούσα άσυλο να παρουσιάζει τους ισχυρισμούς της με ελάχιστες διακοπές. 11 Σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Π.Δ. 220/2007, παραδείγματα ευάλωτων ομάδων είναι οι ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι ανάπηροι, οι ηλικιωμένοι, οι εγκυμονούσες, οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα παιδιά, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν υποστεί βασανιστήρια, βιασμό ή άλλες σοβαρές μορφές ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας. 12 Άρθρο 8, παρ. 4, Π.Δ. 114/ Άρθρο 10, παρ. 7, Π.Δ. 114/ Άρθρο 10, παρ. 9, Π.Δ. 114/ Άρθρο 10, παρ. 8, Π.Δ. 114/ Άρθρο 10, παρ. 1, Π.Δ. 114/ Άρθρο 10, παρ. 9α, Π.Δ. 114/

14 Οι υπεύθυνοι των συνεντεύξεων πρέπει να έχουν την αρμόζουσα κατάρτιση και εξειδίκευση, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου η αιτούσα είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης 18. Πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης 19 πριν από τη συνέντευξη με δυνατότητα περαιτέρω συμβουλευτικής εάν κριθεί απαραίτητη. Οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπώνονται κατά τρόπο που να επιτρέπει την αποκάλυψη των ζητημάτων που αφορούν το αίτημα ασύλου, λαμβάνοντας υπόψη ότι μπορεί να μην συνάδουν απαραίτητα με καθιερωμένες αντιλήψεις, π.χ. σχετικά με τις έννοιες της πολιτικής δράσης ή των βασανιστηρίων, τις οποίες η αιτούσα μπορεί να μην συνδέει με τον τύπο κακομεταχείρισης που έχει υποστεί ή φοβάται (όπως βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, κλειτοριδεκτομή κλπ). Όπου κρίνεται σκόπιμο, οι συνεντεύξεις θα πρέπει να προγραμματίζονται κατά τρόπο που να λαμβάνει υπόψη τραυματικές εμπειρίες και τυχόν απροθυμία της αιτούσας να συζητήσει κάποια ζητήματα. Στις περιπτώσεις αυτές, μια δεύτερη ή και άλλες συμπληρωματικές συνεντεύξεις μπορεί να επιτρέψουν τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης. Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης πρέπει να κατανοούν τις τραυματικές εμπειρίες και τη συγκινησιακή φόρτιση των αιτουσών άσυλο και να διακόπτουν τη συνέντευξη όταν η αιτούσα άσυλο πιέζεται ψυχολογικά. Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης πρέπει να μελετούν τις πληροφορίες που αφορούν στη χώρα καταγωγής, και ειδικότερα τη θέση της γυναίκας ενώπιον του νόμου, τα πολιτικά δικαιώματα των γυναικών, το οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματά τους, τα πολιτισμικά και κοινωνικά ήθη της χώρας και τις συνέπειες της παραβίασής τους, την επικράτηση επιβλαβών παραδοσιακών πρακτικών, τη συχνότητα και τους τύπους της βίας που ασκείται σε βάρος των γυναικών, την προστασία που τους παρέχεται, τις τιμωρίες που προβλέπονται για τους αυτουργούς της βίας και τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει μια γυναίκα όταν επιστρέψει στη χώρα καταγωγής της μετά την υποβολή του αιτήματος ασύλου. Η αξιοπιστία των αιτουσών άσυλο δεν πρέπει να εξαρτάται από τον τύπο και το επίπεδο της συγκίνησης που εκδηλώνουν οι γυναίκες όταν διηγούνται τις εμπειρίες τους. Οι υπεύθυνοι της συνέντευξης και οι αρμόδιες αρχές που αποφασίζουν επί των αιτημάτων ασύλου πρέπει να κατανοούν ότι οι πολιτισμικές διαφορές και οι τραυματικές εμπειρίες παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της συμπεριφοράς. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σκόπιμο να αναζητηθούν ψυχολογικές ή ιατρικές γνωματεύσεις σχετικά με την κατάσταση και τις εμπειρίες των αιτουσών. 18 Άρθρο 10, παρ. 9α, Π.Δ. 114/ Σύμφωνα με το Άρθρο 10, παρ. 1, του Π.Δ. 114/2010, πριν από τη συνέντευξη χορηγείται στον αιτούντα/ στην αιτούσα άσυλο, εφόσον το επιθυμεί, εύλογος χρόνος (συνολικά μέχρι δύο μήνες) προκειμένου να προετοιμασθεί κατάλληλα και να συμβουλευθεί νομικό ή άλλο σύμβουλο για να τον/ την επικουρεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 13

15 IV. Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των κοριτσιών Τα κορίτσια που είναι ασυνόδευτα ή έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην εμπορία ανθρώπων (trafficking) και σε άλλες μορφές κακοποίησης. Έχουν ειδικές ανάγκες που σχετίζονται με την ηλικία τους και το γεγονός ότι στερούνται της φροντίδας του γονέα ή άλλου υπεύθυνου για τη φροντίδα τους και μπορεί να υποφέρουν κοινωνικά και ψυχολογικά λόγω του αποχωρισμού τους από την οικογένειά τους. Πρέπει να αντιμετωπίζονται πρωτίστως ως παιδιά και να δίνεται δευτερεύουσα σημασία στο μεταναστευτικό καθεστώς τους 20. Η θεμελιώδης αρχή, που πρέπει να τηρείται σε όλες τις αποφάσεις και ενέργειες που αφορούν στα κορίτσια, είναι η προτεραιότητα του βέλτιστου συμφέροντός τους. Σύμφωνα με το Άρθρο 3, παράγραφος 1, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 21 «Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημοσίους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού.» Η προτεραιότητα του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών κατοχυρώνεται στη σχετική ελληνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Άρθρου 18, παράγραφος 1, του Π.Δ. 220/2007, του Άρθρου 12, παράγραφος 7, του Π.Δ. 114/2010 και του Άρθρου 20 του Ν.3907/2011. Ο καθορισμός του βέλτιστου συμφέροντος πρέπει να στηρίζεται στις προσωπικές περιστάσεις κάθε κοριτσιού και να συνεκτιμά την κατάσταση της οικογένειας του κοριτσιού, την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα καταγωγής του, τις ευπάθειες του κοριτσιού, την ασφάλεια και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται και τις ανάγκες προστασίας του, καθώς και την πνευματική και σωματική του υγεία, τις συνθήκες εκπαίδευσης αλλά και τις κοινωνικο - οικονομικές συνθήκες 22. Εκτός από τις κατευθυντήριες οδηγίες για την προστασία των γυναικών που ισχύουν εξίσου για την προστασία των κοριτσιών, οι ακόλουθες ειδικότερες κατευθυντήριες οδηγίες θα πρέπει να τηρούνται: Διορισμός επιτρόπων Όταν κατά την πρώτη υποδοχή προκύπτει η παρουσία κοριτσιών που είναι ασυνόδευτα ή έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους, πρέπει να λαμβάνονται άμεσα μέτρα για το διορισμό επιτρόπου (γυναίκας κατά προτίμηση) για τη διασφάλιση των συμφερόντων τους 23. Τα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνουν την άμεση ενημέρωση των αρμόδιων τοπικά Εισαγγελέων Ανηλίκων ή των Εισαγγελέων Πρωτοδικών, προκειμένου να ενεργήσουν ως προσωρινοί επίτροποι για τα ασυνόδευτα κορίτσια και να τα εκπροσωπήσουν/ συνδράμουν στη διαδικασία καθορισμού 20 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά, Διακήρυξη Καλών Πρακτικών, Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 1989, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νόμο 2101/ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά, Διακήρυξη Καλών Πρακτικών, Επίσης Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τον Καθορισμό του Βέλτιστου Συμφέροντος των Παιδιών, 2008 (στην αγγλική γλώσσα). 23 Άρθρο 19, παρ. 1, Π.Δ. 220/

16 του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης επικουρικής προστασίας. Ο/Η Εισαγγελέας Ανηλίκων θα πρέπει να ενεργήσει για το διορισμό επιτρόπου, του οποίου/ της οποίας οι αρμοδιότητες αρχικά είναι : να διασφαλίζει ότι όλες οι αποφάσεις που αφορούν στα κορίτσια διέπονται από την αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού να διασφαλίζει ότι τα κορίτσια έχουν την κατάλληλη φροντίδα, στέγη και παροχή φροντίδων υγείας να συμβουλεύεται και να συμβουλεύει τα κορίτσια να αποτελεί το σύνδεσμο μεταξύ των κοριτσιών και των διαφόρων οργανώσεων που μπορεί να παρέχουν υπηρεσίες στα κορίτσια. Εξαίρεση από το μέτρο της κράτησης Τα ασυνόδευτα κορίτσια δεν πρέπει ποτέ να κρατούνται για λόγους που αφορούν μόνο στην παράνομη είσοδό τους στη χώρα 24. Σύμφωνα με το Άρθρο 37(β) «Η σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση ενός παιδιού πρέπει να είναι σύμφωνη με το νόμο, να μην αποτελεί παρά ένα έσχατο μέτρο και να είναι της μικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας». Ο κανόνας αυτός επαναλαμβάνεται στο Άρθρο 32, παρ. 1, του Νόμου 3907/2011. Επιπλέον, το Άρθρο 13, παρ. 6, του Π.Δ. 114/2010 προβλέπει την αποφυγή της κράτησης ανηλίκων και ορίζει ότι ανήλικα παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους και ασυνόδευτα ανήλικα κρατούνται μόνο για τον απαραίτητο χρόνο έως την ασφαλή παραπομπή τους σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας ανηλίκων. Παροχή κατάλληλης και ασφαλούς στέγασης Σύμφωνα με το Άρθρο 19, παρ. 2, του Π.Δ. 220/2007, όταν υποβάλλεται αίτηση ασύλου από ασυνόδευτο ανήλικο, οι αρμόδιες αρχές παραλαβής και εξέτασης της αίτησης «Διασφαλίζουν ότι οι ανάγκες στέγασης του παιδιού ικανοποιούνται με τη φιλοξενία του σε ενήλικους συγγενείς, σε ανάδοχο οικογένεια, σε Κέντρο Φιλοξενίας με ειδική υποδομή για ανηλίκους ή σε άλλους χώρους φιλοξενίας κατάλληλους για ανηλίκους και ότι η στέγαση του παιδιού το προστατεύει από τον κίνδυνο της εμπορίας ή της εκμετάλλευσης». Ειδικές διαδικασίες για τον καθορισμό του καθεστώτος του πρόσφυγα - Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να είναι ευαίσθητες προς τις ειδικές ανάγκες των κοριτσιών και να διασφαλίζουν ότι: οι αιτήσεις που υποβάλλονται από ασυνόδευτα κορίτσια εξετάζονται σύμφωνα με την κανονική (όχι ταχύρυθμη) διαδικασία, κατά προτεραιότητα, όπως προβλέπει το Άρθρο 12, παρ. 2, του Π.Δ. 114/2010 είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες στο επίπεδο αντίληψης των κοριτσιών, κατά τρόπο που να τους παρέχεται η δυνατότητα να καταθέτουν με διάφορα μέσα, προφορικά, εγγράφως ή/ και σχεδιάζοντας κάθε κορίτσι εκπροσωπείται από ενήλικα που γνωρίζει το ιστορικό του και προστατεύει το συμφέρον του. Το Άρθρο 12, παρ. 1, του Π.Δ. 114/2010 ορίζει ότι ο/ η επίτροπος ή ο/ η ασκών/ ασκούσα τη σχετική 24 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά, Διακήρυξη Καλών Πρακτικών,

17 πράξη επιτροπείας καλείται και δύναται να παρίσταται στην προσωπική συνέντευξη του ανηλίκου ναι να υποβάλει ερωτήσεις ή παρατηρήσεις οι συνεντεύξεις διεξάγονται κατά τρόπο φιλικό προς τα παιδιά, που συμπεριλαμβάνει συχνά διαλείμματα και ατμόσφαιρα που είναι ανεπίσημη και δεν είναι επιθετική οι υπεύθυνοι/ ες της συνέντευξης και οι διερμηνείς είναι ειδικά καταρτισμένοι /ες στη διεξαγωγή συνεντεύξεων με παιδιά και απευθύνονται στα κορίτσια σε απλή γλώσσα που μπορούν να κατανοήσουν. Επιπλέον το Π.Δ. 114/2010 επαναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού κατά την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τις αιτήσεις ασυνόδευτων ανηλίκων. Κατάλληλη κατάρτιση προσωπικού 25 - Οσοι παρέχουν υπηρεσίες σε ασυνόδευτα κορίτσια πρέπει να έχουν κατάλληλη κατάρτιση και συνεχιζόμενη επιμόρφωση σε σχέση με τα δικαιώματα και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, καθώς και για την ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων επικοινωνίας μαζί τους. Η κατάρτιση πρέπει επίσης να διασφαλίζει την ευαισθητοποίηση ως προς το φύλο και σε θέματα πολιτισμικής φύσης και την κατανόηση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Το προσωπικό των συνοριακών αστυνομικών υπηρεσιών και άλλοι αρμόδιοι φορείς πρέπει να επιμορφώνονται προκειμένου να διεξάγουν φιλικές προς τα παιδιά συνεντεύξεις. Συνεργασία με οργανώσεις και ιδρύματα που ειδικεύονται στα θέματα των παιδιών - Το συντομότερο δυνατόν μετά τον εντοπισμό ασυνόδευτων κοριτσιών, θα πρέπει να γίνονται επαφές με οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων και ΜΚΟ, που έχουν εμπειρία στο χειρισμό θεμάτων που αφορούν σε ασυνόδευτα κορίτσια και στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Οι φορείς αυτοί μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένη βοήθεια και να συμβάλλουν σε προσπάθειες σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο για την αναζήτηση της οικογένειας των κοριτσιών και τις διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης, όπου κρίνεται ως κατάλληλη βιώσιμη λύση και μόνο όταν δεν θέτει σε κίνδυνο το κορίτσι ή τα μέλη της οικογένειάς του. Η αναζήτηση της οικογένειας στηρίζεται στη συναίνεση που παρέχει το κορίτσι, αφού έχει ενημερωθεί σχετικά, και πρέπει να διέπεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας. 25 Το Άρθρο 3, παρ. 3, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε η λειτουργία των οργανισμών, των υπηρεσιών και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά και που είναι υπεύθυνα για την προστασία τους να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας και σε ότι αφορά τον αριθμό και την αρμοδιότητα του προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη μιας κατάλληλης εποπτείας». Επιπλέον το Άρθρο 19, παρ. 3, του Π.Δ. 220/2007 ορίζει ότι το προσωπικό που ασχολείται με υποθέσεις ασυνόδευτων ανηλίκων πρέπει να διαθέτει ή να λαμβάνει κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τις ανάγκες των ανηλίκων. 16

18 V. Παράρτημα Η ερμηνεία του ορισμού του πρόσφυγα στο πλαίσιο των περιπτώσεων δίωξης λόγω φύλου Κατά την εξέταση αιτημάτων που αφορούν δίωξη λόγω φύλου, πρέπει -όπως με όλα τα αιτήματα- να αξιολογείται η ύπαρξη βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου δίωξης και κατά πόσον ο φόβος οφείλεται σε έναν από τους λόγους που αναφέρονται στη Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων. (α) Τι συνιστά δίωξη λόγω φύλου; Πράξεις σεξουαλικής βίας μπορούν να χαρακτηρισθούν ως σοβαρές παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και θεωρείται ότι συνιστούν δίωξη 26. Ο βιασμός και άλλες μορφές βίας που οφείλονται στο φύλο, όπως είναι η βία που σχετίζεται με την προίκα, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η ενδοοικογενειακή βία και η εμπορία ανθρώπων, είναι πράξεις που συχνά αποτελούν μορφές δίωξης, είτε από κρατικά είτε από μη κρατικά όργανα. Νόμοι που αντιβαίνουν στα διεθνή πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων - Κάποιοι νόμοι, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από παραδοσιακούς ή πολιτισμικούς κανόνες και πρακτικές, ενδεχομένως δεν συμφωνούν με τα διεθνή πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εφαρμογή αυτών των νόμων αυτή καθεαυτή μπορεί να αποτελεί δίωξη. Ανοχή απαγορευμένων πρακτικών από το κράτος - Ακόμα και σε περιπτώσεις όπου μια διωκτική πρακτική (π.χ. η κλειτοριδεκτομή) έχει απαγορευθεί από το κράτος, η συνέχιση της πρακτικής αυτής αποτελεί δίωξη εάν το κράτος την ανέχεται ή αδυνατεί να τη σταματήσει αποτελεσματικά. Δυσανάλογα αυστηρή τιμωρία - Αν η ποινή ή η τιμωρία που επιβάλλεται για τη μη συμμόρφωση σε μια πολιτική ή για την παράβαση ενός νόμου είναι δυσανάλογη, μπορεί να αποτελεί δίωξη. Κατά συνέπεια, μπορεί να συνιστά δίωξη η αυστηρή τιμωρία των γυναικών που παραβιάζουν τα κοινωνικά ήθη της κοινότητάς τους. Εφαρμογή νόμων με μεθόδους που παραβιάζουν δικαιώματα - Η υλοποίηση πολιτικών στα πλαίσια θεμιτών νόμων μπορεί να συνιστούν δίωξη εάν οι μέθοδοι εφαρμογής τους παραβιάζουν θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, π.χ. αναγκαστικές εκτρώσεις. Σωρευτικό αποτέλεσμα διακρίσεων - Ενώ η διακριτική μεταχείριση δεν μπορεί από μόνη της να συνιστά δίωξη, η συστηματική διάκριση ή η λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση μπορεί, σωρευτικά, να αποτελεί δίωξη, π.χ. σοβαροί περιορισμοί του δικαιώματος να κερδίζει κάποιος τα προς το ζην, να ασπάζεται τη θρησκεία της επιλογής του ή να έχει πρόσβαση στις διαθέσιμες δομές εκπαίδευσης ή υπηρεσίες υγείας. 26 Άρθρο 60 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας 17

19 Μη αναγνώριση δικαιωμάτων ή παράλειψη προστασίας από το κράτος - Σημαντική μορφή διάκρισης μπορεί να αποτελεί η παράλειψη του κράτους να εγγυηθεί προστασία από σοβαρή βλάβη (όπως η ενδοοικογενειακή βία). Η μορφή αυτή διακριτικής μεταχείρισης προκαλεί σοβαρή βλάβη της οποίας ο αυτουργός παραμένει ατιμώρητος, και μπορεί να συνιστά δίωξη. Εμπορία ανθρώπων (trafficking) - Κάποιες γυναίκες που είτε είναι, ή κινδυνεύουν να γίνουν, θύματα εμπορίας ανθρώπων, μπορεί να έχουν βάσιμους λόγους για την αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα. Η αναγκαστική ή παραπλανητική «στρατολόγηση» των γυναικών με σκοπό τον εξαναγκασμό τους στην πορνεία ή στη σεξουαλική εκμετάλλευση αποτελεί βία ή κακοποίηση που οφείλεται στο φύλο και μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Μπορεί να θεωρηθεί μορφή βασανιστηρίου και σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης. Επιπλέον τα θύματα εμπορίας ανθρώπων μπορεί να αντιμετωπίζουν σοβαρές επιπτώσεις όταν επιστρέψουν, όπως π.χ. αντίποινα από τα κυκλώματα δουλεμπόρων, την πιθανότητα να καταστούν εκ νέου θύματα εμπορίας, τον εξοστρακισμό από την κοινότητα ή την οικογένειά τους, ή σοβαρές διακρίσεις. Συνεπώς η εμπορία μπορεί να αποτελέσει τη βάση αίτησης παροχής διεθνούς προστασίας όταν η χώρα καταγωγής δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να παρέχει προστασία από τη βλάβη αυτή. Νόμοι που παραβιάζουν κοινωνικούς κανόνες ή η ανοχή καταχρηστικών πρακτικών από το κράτος δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση το σεβασμό για το εθιμικό δίκαιο ή την πολιτιστική πολυμορφία. Το άρθρο 5 της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών απαιτεί από τα κράτη «Να τροποποιήσουν τα σχέδια και τα πρότυπα κοινωνικοπολιτιστικής συμπεριφοράς του άνδρα και της γυναίκας με σκοπό να φθάσουν στην εξάλειψη των προκαταλήψεων και των εθιμικών ή κάθε άλλου τύπου συνηθειών που βασίζονται στην ιδέα της κατωτερότητας ή της ανωτερότητας του ενός ή του άλλου φύλου ή στην ιδέα ενός στερεότυπου ρόλου των ανδρών και των γυναικών» 27. (β) Πως ερμηνεύονται οι λόγοι δίωξης της Σύμβασης στο πλαίσιο της δίωξης λόγω φύλου; Σύμφωνα με τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας Κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, τα κράτη πρέπει να «διασφαλίσουν ότι οι λόγοι της Σύμβασης ερμηνεύονται με ευαισθησία προς το φύλο και ότι όπου διαπιστώνεται ότι ο φόβος δίωξης οφείλεται σε έναν ή περισσότερους από τους λόγους αυτούς, θα χορηγείται άσυλο στους αιτούντες» 28. Φυλή - Η δίωξη για λόγους φυλής μπορεί να εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους σε βάρος των αντρών και των γυναικών. Για παράδειγμα, ο διώκτης μπορεί να επιλέξει να καταστρέψει την εθνοτική ταυτότητα της φυλετικής ομάδας σκοτώνοντας, ακρωτηριάζοντας ή διατάσσοντας τη φυλάκιση των αντρών, ενώ οι γυναίκες θεωρούμενες ως μέσο αναπαραγωγής της εθνοτικής ή της φυλετικής ταυτότητας διώκονται με διαφορετικό τρόπο, όπως είναι η σεξουαλική βία ή ο έλεγχος των γεννήσεων. 27 Άρθρο 5, Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών, 18 Δεκεμβρίου 1979, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νόμο 1342/ Άρθρο 60, παρ. 2 18

20 Θρησκεία - Σε κάποια κράτη η θρησκεία επιβάλλει συγκεκριμένους ρόλους ή κώδικες συμπεριφοράς στις γυναίκες και στους άντρες αντίστοιχα. Μια γυναίκα μπορεί να εκφράζει βάσιμο και δικαιολογημένο φόβο δίωξης για λόγους θρησκείας όταν τιμωρείται επειδή αρνείται να εκπληρώσει τον προκαθορισμένο ρόλο της ή να συμμορφωθεί με τους κώδικες συμπεριφοράς. Η παράλειψη συμμόρφωσης με αυτούς τους κώδικες μπορεί να εκληφθεί ως απόδειξη ότι η γυναίκα πρεσβεύει απαράδεκτες θρησκευτικές για το καθεστώς απόψεις, ανεξάρτητα από τα πραγματικά θρησκευτικά της πιστεύω. Μια γυναίκα μπορεί να αντιμετωπίσει δίωξη λόγω των ιδιαίτερων θρησκευτικών πεποιθήσεών της ή πρακτικών ή των αποδιδόμενων σ αυτήν πεποιθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της άρνησής της να υποστηρίζει συγκεκριμένα πιστεύω, να ασκεί τα λατρευτικά καθήκοντα ή να εναρμονίζει τη συμπεριφορά της με τα διδάγματα της επίσημης θρησκείας. Εθνικότητα - Αν και η δίωξη λόγω εθνικότητας (όπως και η δίωξη λόγω φυλής) δεν διακρίνει ιδιαιτέρως τους άντρες ή τις γυναίκες, σε πολλές περιπτώσεις από τη φύση της δίωξης συνάγεται η ύπαρξη φόβου που οφείλεται στο φύλο. Συνήθως πρόκειται για τη σεξουαλική βία που ασκείται σε βάρος γυναικών και κοριτσιών. Συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα - Η ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα είναι μια ομάδα ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά, πλην αυτού του κινδύνου δίωξης, ή που εκλαμβάνονται ως ομάδα από την κοινωνία. Το χαρακτηριστικό είναι συχνά έμφυτο, ανεπίδεκτο αλλαγής ή θεμελιώδες για την ταυτότητα των μελών της ομάδας, τη συνείδησή τους ή την άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Οι γυναίκες αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κοινωνικής ομάδας που καθορίζεται από έμφυτα και ανεπίδεκτα αλλαγής γνωρίσματα που τις ξεχωρίζουν ως κοινωνική ομάδα, η οποία συχνά υπομένει διαφορετικά κριτήρια και επίπεδο μεταχείρισης. Πολιτικές πεποιθήσεις - Οι πολιτικές πεποιθήσεις, ως λόγος φόβου δίωξης, πρέπει να ερμηνεύονται ευρέως, ώστε να ενσωματώνουν κάθε πεποίθηση, για οποιοδήποτε θέμα που αφορά το μηχανισμό του κράτους, την κυβέρνηση, την κοινωνία ή την πολιτική. Μπορεί να περιλαμβάνουν και πεποιθήσεις σχετικές με τους ρόλους του φύλου, ή πρακτικές όπως η κλειτοριδεκτομή. Ο περί ασύλου ισχυρισμός που στηρίζεται στο φόβο δίωξης λόγω πολιτικών πεποιθήσεων προϋποθέτει ότι η αιτούσα την προστασία έχει ή θεωρείται ότι έχει πεποιθήσεις που δεν είναι ανεκτές από τις αρχές ή την κοινωνία και οι οποίες επικρίνουν τις πολιτικές, τις παραδόσεις ή τις μεθόδους. Επίσης προϋποθέτει ότι αυτές οι πεποιθήσεις έχουν ήδη υποπέσει ή θα μπορούσαν να υποπέσουν στην αντίληψη των αρχών ή των ενδιαφερόμενων μερών της κοινωνίας ή ότι αποδίδονται στην αιτούσα άσυλο. Δεν είναι πάντα αναγκαίο να έχει εκφρασθεί η πολιτική πεποίθηση ή να έχει υποστεί ήδη η αιτούσα άσυλο δίωξη ή διακριτική μεταχείριση. Σε αυτές τις περιπτώσεις το κριτήριο του βάσιμου και δικαιολογημένου φόβου δίωξης θα αξιολογηθεί εκ του αποτελέσματος που συνεπάγεται για την αιτούσα άσυλο η επιστροφή στη χώρα καταγωγής της. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι συνήθως οι γυναίκες εμπλέκονται λιγότερο σε σχέση με τους άντρες σε πολιτικές δραστηριότητες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου και συχνά ασχολούνται με «χαμηλού επιπέδου» πολιτικές δραστηριότητες οι οποίες αντανακλούν τους ρόλους του φύλου. Για παράδειγμα οι γυναίκες μπορεί να απασχολούνται στην παροχή ιατρικών φροντίδων στους ασθενείς επαναστάτες στρατιώτες, 19

21 στη στρατολόγηση οπαδών ενός κόμματος ή στην προετοιμασία και στη διανομή φυλλαδίων. Συχνά στις γυναίκες αποδίδονται οι πολιτικές απόψεις των οικογενειών τους ή των αντρών συγγενών τους και υπομένουν διώξεις λόγω των δραστηριοτήτων των αντρών του κοινωνικού και συγγενικού τους περιβάλλοντος. Εξίσου σημαντικό είναι να γίνεται αντιληπτό ότι μια γυναίκα μπορεί να αρνείται να δραστηριοποιηθεί σε κάποιους τομείς όπως είναι η παροχή γευμάτων σε στρατιώτες των εθνικών ενόπλων δυνάμεων, στάση που μπορεί να ερμηνευθεί από τους διώκτες ως υποστήριξη αντίθετων πολιτικών πεποιθήσεων και να οδηγήσει σε δίωξη. 20

22 VI. Πηγές / Παραπομπές (εκτός αν επισημαίνεται διαφορετικά, τα κείμενα που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να ανευρεθούν στη βάση δεδομένων, Refworld, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην ιστοσελίδα Τα Ελληνικά κείμενα μπορούν να ανευρεθούν στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα Προστασία των Γυναικών UNHCR, Εγχειρίδιο για την Προστασία των Γυναικών, Ιανουάριος 2008 (Κείμενο στην Αγγλική γλώσσα: Handbook for the Protection of Women and Girls) UNHCR, Εργαλείο για τον Εντοπισμό Αυξημένου Κινδύνου, Ιούνιος 2010 (Κείμενο στην Αγγλική γλώσσα: Heightened Risk Identification Tool) UNHCR, Σεξουαλική βία και βία που βασίζεται στο φύλο εναντίον προσφύγων, επαναπατρισθέντων και εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων: Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρόληψη και Αντιμετώπισή της, 2003 (Κείμενο στην Αγγλική γλώσσα: Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons: Guidelines for Prevention and Response) Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, CM(2011)49 Final, 7 April 2011 (κείμενο στην Αγγλική γλώσσα) [http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/domesticviolence.htm] Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεως κατά των γυναικών, 18 Δεκεμβρίου 1979, κύρωση με το Νόμο 1342/1983 [http://www.isotita.gr/index.php/docs/326] Πόρισμα Εκτελεστικής Επιτροπής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για τις Γυναίκες και τα Κορίτσια σε Κίνδυνο, Νο. 105, 2006 (Κείμενο στην Αγγλική γλώσσα: Executive Committee Conclusion on Women and Girls at Risk, No. 105 (LVII), 2006) Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για την κράτηση των αιτούντων άσυλο Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα UNHCR, Δίωξη λόγω γένους στα πλαίσια ερμηνείας του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, Μάιος 2002 UNHCR, Κατευθυντήριες Οδηγίες Για Τη Διεθνή Προστασία Των Προσφύγων: «Συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα» στα πλαίσια του Άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, Μάιος 2002 UNHCR, Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Εξέταση των Αιτημάτων Ασύλου των Παιδιών στο πλαίσιο των άρθρων 1 (Α) 2 και 1 (ΣΤ) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων, Δεκέμβριος 2009 UNHCR, Διασφαλίζοντας την Ευαισθησία προς το Φύλο στα πλαίσια του Καθορισμού του Καθεστώτος του Πρόσφυγα και της Μετεγκατάστασης (Κείμενο στην Αγγλική γλώσσα: Ensuring Gender Sensitivity in the context of Refugee Status Determination and Resettlement, modules 1, 2 and 3, Regional Bureau for Europe, October 2005) 21

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ

ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΣΎΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΌΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉΣ ΒΊΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΠΡΟΣΤΑΣIΑ ΑΠO ΤΟΝ ΦOΒΟ ΤΗ ΒIΑ ΠΟΙΟΣ ΕΊΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗΣ;

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου σκοπείται η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ Αικατερίνη Μάτση Εισαγγελέας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Εθνική Σχολή Δικαστών Ιανουάριος 2017 Νομοθετικό Πλαίσιο Ρυθμίζει τα θέματα που ανακύπτουν από τον εντοπισμό

Διαβάστε περισσότερα

κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή, π À π 2011

κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή, π À π 2011 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου., π À π 2011 Copyright:Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά Συμπεράσματα για τις Αιτήσεις Ασύλου που στηρίζονται στη Θρησκεία ως λόγο δίωξης

Συνοπτικά Συμπεράσματα για τις Αιτήσεις Ασύλου που στηρίζονται στη Θρησκεία ως λόγο δίωξης Ατζέντα για την Προστασία Στρογγυλή Τράπεζα Εμπειρογνωμόνων Βαλτιμόρη, 30 και 31 Οκτωβρίου 2002 1 Διοργάνωση: Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (Περιφερειακό Γραφείο για τις ΗΠΑ και την Καραϊβική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή, π À π 2011

κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή, π À π 2011 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου., π À π 2011 Copyright:Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί;

Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Ποιο άτομο θεωρείται παιδί; Παιδιά θεωρούνται όλα τα αγόρια και τα κορίτσια από 0 έως 18 ετών. Ποια είναι τα δικαιώματα του παιδιού; Σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των παιδιών Απαγόρευση διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «Συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα» στα πλαίσια του Άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για

Διαβάστε περισσότερα

Δίωξη λόγω γένους στα πλαίσια ερμηνείας του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων

Δίωξη λόγω γένους στα πλαίσια ερμηνείας του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Δίωξη λόγω γένους στα πλαίσια ερμηνείας του άρθρου 1 Α (2) της Σύμβασης του 1951 και / ή του Πρωτοκόλλου του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η «δίωξη λόγω γένους» είναι ένας όρος χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές

Πολιτική Προστασίας του παιδιού. Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Πολιτική Προστασίας του παιδιού Συλλόγου Φίλων Εθελοντών της Ε.Π.Α.Θ. Γενικές αρχές Ο Σύλλογος Φίλων Εθελοντών της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών, για την ασφάλεια και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4. Επίσημα κείμενα και διδακτικό υλικό. Ορισμός του παιδιού. Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Ορισμός του παιδιού Παιδί θεωρείται ένα άτομο κάτω των 18 ετών. Άρθρο 1 Απαγόρευση διακρίσεων Κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις λόγω χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, άποψης, χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ «Ενίσχυση της λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών» Καλές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κεφάλαιο 1: Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ραγδαία αύξηση της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σχέδιο Νόμου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σχέδιο Νόμου Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις

Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις «Βία κατά των γυναικών: Ένα πρόβλημα, πολλές όψεις» Συνέδριο ΓΓΙΦ - ΥΠΕΣ Αθήνα 25/11/2014 Βία κατά των γυναικών: Ένα διαχρονικό πρόβλημα, πολλές όψεις Θεοδώρα Κατσιβαρδάκου Προϊστάμενη Διεύθυνσης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα. του Παιδιού. με απλά λόγια Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με απλά λόγια Όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα που προβλέπονται από νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το σημαντικότερο κείμενο για τα δικαιώματα των παιδιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 29.11.2006 PE 382.321v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-45 Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 380.707v02-00) Bernadette Vergnaud

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών

Πανευρωπαϊκή έρευνα. ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών ΣΗΜΕΙΩΜΑ / 5 Μαρτίου 2014 Βία κατά των γυναικών Πανευρωπαϊκή έρευνα 1. Γιατί έγινε η έρευνα για τη βία κατά των γυναικών; Παρά τον σημαντικό αντίκτυπο της βίας κατά των γυναικών, σε πολλά κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΆΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ. (άρθρο 1 και άρθρο 12 της οδηγίας) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2010/41/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B

7775/17 ΘΛ/μκρ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7775/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 3 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 6.2.2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων

Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων P7_TA(04)005 Εξάλειψη του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 04 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Για την εξάλειψη του

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους!

Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Πόσο καλά ξέρεις τα δικαιώματά σου; Ένα κουίζ για μικρούς και μεγάλους! Στις 20 Νοεμβρίου 2015 η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού γίνεται 26 χρονών. Πόσο την χρησιμοποιούμε για να διεκδικούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0062(NLE) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE601.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0062(NLE) Σχέδιο γνωμοδότησης Jiří Maštálka (PE601. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 2016/0062(NLE) 5.4.2017 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-35 Jiří Maštálka (PE601.097v01-00) σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, από

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων.

Θεμελειώδεις Αρχές Θέσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. για την προστασία των Προσφύγων. ΘεμελειώδειςΑρχές ΘέσειςτηςΕκκλησίαςτηςΕλλάδος γιατηνπροστασίατωνπροσφύγων. Η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία δείχνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι στον ξένο. Άλλωστε και ο Ιδρυτής Της, ο Κύριος Ημων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

Περίληψη. Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Περίληψη Η Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής: Το προοίμιο της Σύμβασης Υπενθυμίζει τις Βασικές αρχές των Ηνωμένων Εθνών και τις σχετικές με τα ανθρώπινα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών»

ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» ENOC 14η Ετήσια Συνδιάσκεψη 7-9 Οκτωβρίου 2010, Στρασβούργο / Γαλλία ENOC - ENYA, Προσχέδιο Κοινών Συστάσεων για την «Πρόληψη της βίας κατά των παιδιών» Εισαγωγή Οι Συνήγοροι του Παιδιού και οι Έφηβοι

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004L0081 EL 06.08.2004 000.002 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΟΔΗΓΙΑ 2004/81/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΜΚΟ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΑ Μαρίνα Παγιάτσου Ελένη Δημητρίου Μάρω Ριαλά Περιεχόμενα Εισαγωγή Τι σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM

Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία), μέσω του ΔΟΜ, Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος SOAM Χρηματοδότηση Το Έργο χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 27 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Από την αρχαιότητα μέχρι τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 1 Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 83 η Σύνοδος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0023 (NLE) 8466/17 SCH-EVAL 125 MIGR 59 COMIX 296 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες

Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Γυναίκες Πρόσφυγες Εκτελεστική Επιτροπή του Προγράμματος του Ύπατου Αρμοστή Πολιτική της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 24.3.2017 2016/0062(NLE) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ)

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ) Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ. : 17242.07/2.2 Πληροφορίες: Μαρία Βουτσίνου Έλενα Μάρκου Tηλέφωνο: 210 72 89 807 210 72 89 609 Φαξ: 210 72 92 129 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ) Αρχηγείο

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 30.1.2013 2012/2101(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη: ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών

Διαβάστε περισσότερα

IP Chapter II. Σχετικοί κανόνες δεοντολογίας. Συγγραφείς: Holger Furtmayr, Thomas Wenzel, Andreas Frewer

IP Chapter II. Σχετικοί κανόνες δεοντολογίας. Συγγραφείς: Holger Furtmayr, Thomas Wenzel, Andreas Frewer Δράση: «Κατάρτιση δημοσίων λειτουργών (ιατρικών λειτουργών, ψυχολόγων κτλ) για διαπίστωση βασανιστηρίων και ανίχνευση ειδικών αναγκών σε θύματα βασανιστηρίων» Εκπαιδευτής: Dr. Thomas Wenzel Medical University

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Ανάπτυξης 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0238(CNS) 28.4.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

στήριξε το «φύλο» σου!

στήριξε το «φύλο» σου! απο την εκπαίδευση στην πρόληψη στήριξε το «φύλο» σου! Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων: από την εκπαίδευση στην πρόληψη Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο: «Ανθρώπινα δικαιώματα και ισότητα των φύλων:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο εκπαιδευτικών Αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Τοποθέτηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Συνέδριο εκπαιδευτικών Αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Τοποθέτηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Συνέδριο εκπαιδευτικών Αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών Τοποθέτηση Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος Φεβρουάριος Μάρτιος 2017 Χαρά Ταπανίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδική προστασία δεν είναι πολυτέλεια. Είναιδικαίωμα!

Η παιδική προστασία δεν είναι πολυτέλεια. Είναιδικαίωμα! Η παιδική προστασία δεν είναι πολυτέλεια. Είναιδικαίωμα! ΚείμενοΑρχών γιατηνπαιδικήπροστασία στηνελλάδα Καλούνται να το υιοθετήσουν από κοινού δημόσιοι καιμηκυβερνητικοίφορείςπαιδικήςπροστασίας, επαγγελματίες&

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Η Σ Ε Ι

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Π Ρ Ο Κ Υ Ρ Η Σ Ε Ι ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 105 53 Τηλέφωνο: 210.32.13.150 Fax: 210.32.13.850 Ιστοσελίδα: http://mdmgreece.gr/ Αθήνα, 14/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 1419

Διαβάστε περισσότερα

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2013 COM(2013) 415 final 2008/0244 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινα ικαιώματα. Ερευνητική Εργασία β Τετράμηνου Α3 Τάξη του 4 ου ΓΕ.ΛΛαμίας

Ανθρώπινα ικαιώματα. Ερευνητική Εργασία β Τετράμηνου Α3 Τάξη του 4 ου ΓΕ.ΛΛαμίας Ανθρώπινα ικαιώματα Ερευνητική Εργασία β Τετράμηνου Α3 Τάξη του 4 ου ΓΕ.ΛΛαμίας Θέματα Παρουσίασης Ιστορική ανάδρομη στα δικαιώματα Διακρίσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Δικαιώματα του Παιδιού Δίκαιο του πολέμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗ = ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 27 Φεβρουαρίου, 2014 Παναγιώτα Χριστοδούλου Κοινωνική Λειτουργός ΜΑ, Υπ. Διδάκτορας Ορισμός Εμπορίας Προσώπων Σύμφωνα με τον περί Καταπολέμησης της Εμπορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ Διεθνές Σύμφωνο Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων 1 Επιτροπή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 83 η Σύνοδος ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 2 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ Συμπερασματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ THEAM TRAINING HEALTHCARE MULTIDISCIPLINARY TEAMS ON CHILDREN S RIGHTS AND ON CHILD-FRIENDLY JUSTICE (THEAM) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση

Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Κώδικας εοντολογίας για Επαγγελματίες στην Υποστηριζόμενη Απασχόληση Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Υποστηριζόμενη Απασχόληση (εφεξής ΥπΑπ) έχει αναπτύξει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, που περιλαμβάνει την αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 6 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 6 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ [1] ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η υιοθέτηση ενός Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης της κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 18.11.2010 2010/0210(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας:

Έγγραφο δικαιωμάτων. Τα δικαιώματά σας: Έγγραφο δικαιωμάτων Το φυλλάδιο αυτό σας παρέχει σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά τα δικαιώματά σας όταν βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα. Με τον όρο δικαιώματα εννοούμε σημαντικές ελευθερίες και δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα European Asylum Support Office Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της EASO Φεβρουάριος 2016 SUPPORT IS OUR MISSION European Asylum Support Office Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της EASO Φεβρουάριος 2016 SUPPORT IS OUR MISSION

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες:

Τα βασικά δικαιώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 4 ομάδες: Ας δούμε μια τυπική μέρα στη ζωή ενός παιδιού... Ξυπνά το πρωί, τρώει το πρόγευμα του, πάει σχολείο (αν και ίσως με κάποια παράπονα..!), έρχεται πίσω στο σπίτι, απολαμβάνει το μεσημεριανό του, κάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο

Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο πρόγραμμα Ίρις καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις: Δράσεις για τη συμμετοχή, την ένταξη και την εκπαίδευση Λέμε ΟΧΙ στις διακρίσεις στο σχολείο Όλοι έχουν δικαιώματα Είμαστε όλοι μοναδικοί

Διαβάστε περισσότερα

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης

γ) «Φυλακισμένος» είναι καθένας που στερείται την προσωπική του ελευθερία λόγω καταδίκης Κώδικας Αρχών για την Προστασία όλων των Ατόμων που στερούνται την προσωπική τους ελευθερία με οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκιση 1 Υιοθετήθηκε με την από 9.12.1988 υπ' αριθμ. 43/173 Απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες παιδιών που μετακινούνται

Ιστορίες παιδιών που μετακινούνται Ιστορίες παιδιών που μετακινούνται Ενδεικτικές ιστορίες παιδιών προσφύγων, βασισμένες σε πραγματικά περιστατικά που τέθηκαν υπόψη του Συνηγόρου στο πλαίσιο του μηχανισμού παρακολούθησης των παιδιών που

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο της βίας

Το φαινόμενο της βίας Το φαινόμενο της βίας Στη φετινή σχολική χρονιά ασχοληθήκαμε στο μάθημα του project με το φαινόμενο της βίας και ειδικότερα με τη βία στις γυναίκες, τη ψυχολογική βία και τη βία στα video games. Εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-07-2012 Για τη Διεθνή Ημέρα Κατά της Κακοποίησης των Ηλικιωμένων (15 Ιουνίου) Κατά τα τελευταία χρόνια, το θέμα της κακοποίησης και αμέλειας κατά της ευάλωτης ομάδας των ηλικιωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΑΣΥΛΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους.

Ίσες Ευκαιρίες. 1.1 Η Bloomsbury International υπάρχει για να εκπαιδεύσει και να καταρτίσει τους ανθρώπους της, στη πλήρη δυναμικοτητά τους. Ίσες Ευκαιρίες Διαδικασία: 1. Βεβαιωθείτε ότι η δήλωση της πολιτικής μας ίσων ευκαιριών περιλαμβάνεται στη σύμβαση εργασίας και στα εγχειρίδια των καθηγητων και του προσωπικού. 2. Βεβαιωθείτε ότι ανά πάσα

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο. Αρχή της μη επαναπροώθησης. επαναπροώθησης αποτελεί τον πυρήνα του δικαιώματος στο άσυλο, δηλαδή του

Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο. Αρχή της μη επαναπροώθησης. επαναπροώθησης αποτελεί τον πυρήνα του δικαιώματος στο άσυλο, δηλαδή του Η διεθνής διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο Αρχή της μη επαναπροώθησης Σύμβαση Γενεύης: υιοθετήθηκε το 1951. Πρώτο κείμενο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου μετά την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης.

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3610, 7/6/2002 Ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 69(I)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ,

«ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: , «ΑΙΤΗΜΑ» ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΪΝΤΑΝΗ 13-15, ΑΘΗΝΑ 11741 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2109241677, 6977280984 www.aitima.gr aitima@freemail.gr ΠΡΟΣ: ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΜΑΛΜΣΤΡΟΜ Αξιότιμη κυρία Επίτροπε,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη. Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα. Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ

Σύνοψη. Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα. Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ Μηχανισμός παρακολούθησης των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται στην Ελλάδα Έκθεση Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2016 Σύνοψη UNICEF/UNI196194/Georgiev ÓÕÍÇÃÏÑÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÇ Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία

«Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία «Μαζί για την γυναίκα» Κακοποίηση: Ισότητα και Ενεργή Κοινωνία 1 Ο NEWSLETTER ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 Ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Νομού Ηρακλείου ξεκινά μια σειρά ενημερώσεων της κοινής γνώμης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα European Asylum Support Office Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της EASO Μάιος 2017 SUPPORT IS OUR MISSION European Asylum Support Office Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της EASO Μάιος 2017 SUPPORT IS OUR MISSION Λουξεμβούργο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών. Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος RELOCATION & RECEPTION SCHEME GRC01/2016/0000000060/004 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας EL Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της επιτροπής καταπολέµησης της απάτης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την περίοδο Ιανουαρίου 2001 - Φεβρουαρίου 2002 14 Μαρτίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή......3

Διαβάστε περισσότερα