Η ΘΗΛΥΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΘΗΛΥΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 Θηλυκοποίηση του ιδασκαλικού Επαγγέλµατος Η ΘΗΛΥΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Νικολέτα Παλµύρη Τµήµα Επιστηµών Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα µελέτη ασχολείται µε το θέµα της θηλυκοποίησης του διδασκαλικού επαγγέλµατος. Αρχικά διερευνώνται οι αιτίες του φαινοµένου, ενώ στη συνέχεια γίνεται συσχέτιση µε τη θέση της γυναίκας στην εκπαιδευτική διοίκηση και τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία γενικότερα. Ακολούθως συνδέεται η θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος µε τις επιδόσεις των αγοριών ενώ στο υπόλοιπο µέρος της εργασίας εξετάζονται οι διαστάσεις του θέµατος µέσα από τη θεωρία της ηγεµονίας και της καταπίεσης. Γενικά, η θέση που εκφράζεται µέσα από αυτή την εργασία είναι ότι η θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος δεν αποτελεί πρόβληµα µε τον τρόπο µια οµάδα ερευνητών θεωρεί, αλλά το πρόβληµα έγκεται στις αντιλήψεις της κοινωνίας που οδηγούν τις γυναίκες σε επαγγέλµατα που θεωρούνται ότι έχουν χαµηλό κύρος και παράλληλα, το γεγονός ότι εξαιτίας της θηλυκοποίησης µειώνεται το κύρος του συγκεκριµένου (και όχι µόνο) επαγγέλµατος 1. Εισαγωγή Την τελευταία δεκαετία έχουν γραφτεί πολλά σχετικά µε την ολοένα αυξανόµενη θηλυκοποίηση του εργατικού δυναµικού ή της εργασίας σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσµο (Casale & Posel, 2001; Burman, 2005). Η θηλυκοποίηση θεωρείται ως «µια διαδικασία κατά την οποία ο αριθµός των γυναικών σε ένα επάγγελµα αυξάνεται µέχρι που το επάγγελµα από κυρίαρχο-αντρικό µετατρέπεται σε κυρίαρχο θηλυκό» (Addi- Raccah, 2002, σελ. 231). Στο διδασκαλικό επάγγελµα, η θηλυκοποίηση έλαβε χώρα σε πολλά εκπαιδευτικά συστήµατα σε όλο τον κόσµο, αλλά µε διαφορετικό ρυθµό, ανάλογα µε τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και τη δοµή της αγοράς εργασίας σε κάθε χώρα (Addi-Raccah, 2002). Η υπεραντιπροσώπευση των γυναικών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι πλέον ένας σταθερός πάραγοντας σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήµα της Ευρώπης (Weiner, 2005), της Αυστραλίας (David, 2003) και των ΗΠΑ (Closson, 2000) αν και δεν αποτελεί ένα θέµα που προσελκύει ιδιαίτερες συζητήσεις (Weiner, 2005). Είναι γεγονός ότι ο όρος «θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος» κουβαλά µαζί του αρνητικά υπονοούµενα, χρησιµοποιείται συνήθως ε αρνητικό τρόπο και υποθέτει ότι είναι µια ανησυχητική τάση που πρέπει να αναχαιτιστεί (Skelton, 2002; David, 2003). Οι δύο τρόποι µε τους οποίους αντιµετωπίζεται συνηθώς είναι είτε να αγνοείται το γεγονός ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι είναι γυναίκες και ότι οι γυναίκες 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 945

2 Ν. Παλµύρη και οι άνδρες τοποθετούνται σε διαφορετικούς τοµείς και περιοχές στο διδασκαλικό εργατικό δυναµικό, είτε η θηλυκοποίηση να θεωρείται ως η αιτία των χαµηλών µισθών του επαγγέλµατος, των µαθησιακών προβληµάτων των αγοριών και της «χαλάρωσης» των σχολικών κουλτούρων (Weiner, 2005). Ιδιαίτερα το επιχείρηµα ότι µε τη θηλυκοποίηση του επαγγέλµατος οι συνθήκες ευνοούν την επιτυχία των κοριτσιών και την αποτυχία των αγοριών χρησιµοποιείται ως µια πολιτική επίθεση στο φεµινισµό (Skelton, 2002). Εποµένως, σπάνια, η θηλυκοποίηση της διδασκαλίας αντιµετωπίζεται θετικά. 2. Ερµηνείες για τη Θηλυκοποίηση του ιδασκαλικού Επαγγέλµατος Στη σηµερινή εποχή της απο-βιοµηχανοποίησης, και µε τόσα άλλα επαγγέλµατα διαθέσιµα, ένα ερώτηµα-κλειδί είναι γιατί το διδασκαλικό επάγγελµα εξακολουθεί να παραµένει τόσο δηµοφιλές ανάµεσα στις γυναίκες αλλά όχι ανάµεσα στους άντρες (Weiner, 2005). Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό βρίσκεται στην παραδοσιακή αντίληψη ότι το διδασκαλικό επάγγελµα αποτελεί µια «γυναικεία δουλειά» (David, 2003; Skelton, 2002; Aspinwall & Drummond, 1988) και ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα παραδοσιακά γυναικείο πεδίο εργασίας (Stockard, 1990), γι αυτό και το προτιµούν οι γυναίκες. Η αντίληψη αυτή δεν είναι καινούρια καθώς όταν πρωτοξεκίνησε η δηµόσια πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η εκπαίδευση των µικρών σε ηλικία παιδιών θεωρήθηκε ως εργασία των γυναικών (Skelton, 2002) διότι ταιριάζει στην ικανότητα τους να εκπαιδεύουν µικρά σε ηλικία παιδιά (Addi-Raccah, 2002). Η ιδέα αυτή αποτελεί και το µεγαλύτερο εµπόδιο για τους άντρες για να εισέλθουν στο επάγγελµα, ενώ το κύρος του επαγγέλµατος και ο χαµηλός µισθός το καθιστούν επίσης µη ελκυστικό στον αντρικό πληθυσµό (David, 2003). Εξάλλου, οι τοµείς της βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων αποτελούν πιο ελκυστικά πεδία εργασίας, µε περισσότερο κύρος (Addi-Raccah, 2002; Blount, 1999). Ένα άλλο όµως ερώτηµα που προκύπτει είναι γιατί ο χαµηλός µισθός και το µειωµένο κύρος του επαγγέλµατος δεν το καθιστούν µη ελκυστικό και στις γυναίκες; Η Weiner (2005) αναφέρει ότι οι συνθήκες του επαγγέλµατος (π.χ ώρες εργασίας, διακοπές, µερική απασχόληση) ταιριάζουν περισσότερο στις οικιακές και οικογενειακές δεσµεύσεις των γυναικών, εποµένως οι γυναίκες το προτιµούν διότι τους παρέχει την πιθανότητα συνδυασµού των ευθυνών στο σπίτι και στην εργασία. Οι γυναίκες, µε άλλα λόγια, θεωρούνται ικανές να µετατρέπουν τις δεξιότητες φροντίδας της ιδιωτικής τους σφαίρας σε επαγγελµατική δύναµη στην αγορά εργασίας (Weiner, 2005), κι έτσι η ιδιωτική και η δηµόσια σφαίρα αποτελούν γι αυτές ένα συνεχές και όχι µια διχοτόµηση (Mickelson, 2003). Εποµένως, από νεαρή ηλικία οι γυναίκες κοινωνικοποιούνται να προσεγγίζουν τις ζωές τους ισοζύγοντας τον ιδιωτικό και το δηµόσιό τους ρόλο ενιαία κι έτσι είναι πιο πιθανό από τους άντρες να αναζητήσουν την ισορροπία και στους δύο τοµείς (ιδιωτικό και δηµόσιο). Έτσι, επιλέγουν συχνά, καριέρες και επαγγέλµατα όπως δασκάλα ή 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 946

3 Θηλυκοποίηση του ιδασκαλικού Επαγγέλµατος νοσοκόµα, που συµπληρώνουν τους οικογενειακούς τους ρόλους, αποκλείοντας παράλληλα τους εαυτούς τους από επαγγέλµατα που έχουν ψηλό κύρος και µισθό αλλά απαιτούν τεράστια δέσµευση του χρόνου τους (Mickelson, 2003). Ένας σχετικός µε τον πιο πάνω λόγος που κατά την Weiner (2005) οι γυναίκες προτιµούν το διδασκαλικό επάγγελµα είναι διότι δεν απειλεί τις καθιερωµένες φυλετικές ορθοδοξίες και ταυτότητες, δηλαδή οι γυναίκες µπορούν ταυτόχρονα να είναι «σωστές» δασκάλες και «σωστές» γυναίκες (σύζυγοι, µητέρες, κ.λ.π.). Επίσης, οι γυναίκες είναι διαθέσιµες να εισέλθουν στο διδασκαλικό επάγγελµα έστω και αν ο µισθός τους είναι χαµηλός, διότι έχουν λίγες εναλλακτικές ευκαιρίες για άλλο επάγγελµα (Addi-Raccah, 2002). Αν και αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση µε τη θέση της Weiner (2005) που αναφέρθηκε πιο πάνω, δηλαδή ότι σήµερα υπάρχουν πολλά διαθέσιµα επαγγέλµατα, οι Casale & Posel (2001) αναφέρουν ότι οι γυναίκες επιλέγουν επαγγέλµατα που είναι σχετικά πιο εύκολο να εγκαταλείψουν παροδικά και να επανενταχθούν, παρόλο που οι αµοιβές τους είναι λιγότερες από εκείνες των αντρών. Η εγκατάλειψη του επαγγέλµατος προκύπτει από την απόκτηση παιδιών, η οποία τυπικά διακόπτει τη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό και έτσι οι γυναίκες επενδύουν λιγότερο απ ότι οι άνδρες στο ανθρώπινο κεφάλαιο της αγοράς (Casale & Posel, 2001). Τα κορίτσια και οι γυναίκες έχουν προοδεύσει πολύ στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια σε σχέση µε την κατάσταση πριν από τρεις δεκαετίες η επίδοση των κοριτσιών στα µαθηµατικά, στην επιστήµη και σε όλα τα µαθήµατα γενικότερα παρουσιάζει βελτίωση, ενώ ολοένα και περισσότερες γυναίκες φοιτούν σε πανεπιστήµια (Thompson, 2003). Συνεπώς, ένα άλλο ερώτηµα που προκύπτει από τη θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος και γενικότερα τη θηλυκοποίηση των επαγγελµάτων που έχουν χαµηλό κύρος, είναι γιατί η εισδοχή περισσότερων γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν οδήγησε στην ισότητα των δύο φύλων στην αγορά εργασίας; Η ανώτερη εκπαίδευση δίνει πρόσβαση σε επαγγέλµατα µε καλύτερους µισθούς και υψηλότερο κύρος, εποµένως θα αναµενόταν ότι οι γυναίκες θα φοιτούσαν σε προγράµµατα σπουδών που τους δίνουν πρόσβαση σε αυτά τα επαγγέλµατα, π.χ. πτυχία νοµικής, οικονοµικά, µηχανική, θετικών επιστηµών κ.λ.π. τα οποία οδηγούν σε επαγγέλµατα µε ψηλό µισθό και κύρος (Bradley, 2000). Κατά την Bradley (2000) αυτό δεν είναι καθόλου παράδοξο, καθώς η απάντηση στο πιο πάνω ερώτηµα βρίσκεται στις διαφορετικές διανοµές γυναικών και αντρών στους διάφορους τοµείς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Από τη στιγµή που άντρες και γυναίκες σπουδάζουν διαφορετικά αντικείµενα, τα αυξηµένα µορφωτικά επιτεύγµατα των γυναικών έχουν ελάχιστη επίδραση στις διαφορές των δύο φύλων στη δοµή των επαγγελµάτων (Bradley, 2000). Έτσι, παρά την αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, η διανοµή γυναικών και αντρών στα διάφορα επαγγέλµατα δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Αυτό οφείλεται στην κουλτούρα που δίνει έµφαση στο ρόλο της γυναίκας στο µεγάλωµα των παιδιών (nurturing role), και που ενθαρρύνει τα κορίτσια και τις γυναίκες να κάνουν εκπαιδευτικές επιλογές που οδηγούν «caretaking» επαγγέλµατα, 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 947

4 Ν. Παλµύρη παρόλο που αυτά τα επαγγέλµατα δεν είναι υψηλόµισθα (Bradley, 2000). Αυτές οι ιδεολογίες της µητρότητας προωθούν το διδασκαλικό επάγγελµα ως «φυσικό» για τις γυναίκες οι δασκάλες θεωρούνται «mothers made conscious», δηλαδή η µητρότητα, παρά η πατρότητα, γίνεται αντιληπτή ως µια «φυσική» προετοιµασία στη διδασκαλία των µικρών παιδιών (Weiner, 2005, σελ. 4). Έτσι, οι εκπαιδευτικές επιλογές των γυναικών κτίζονται πάνω στην αντίληψη ότι υπάρχουν θηλυκές αξίες µέσα στα διάφορα πεδία, π.χ. ανθρωπιστικές επιστήµες και τέχνες, και αρσενικές αξίες όπως επιχείρησεις, θετικές επιστήµες, µαθηµατικά, µηχανική (Bradley, 2000). Η Addi-Raccah (2002), σε µια προσπάθεια ερµηνείας των αιτιών της θηλυκοποίησης της εργασίας, κάνει αναφορά στο «queuing model» το οποίο πρώτος διατύπωσε ο Thurrow κατά τη δεκαετία του Σύµφωνα µε το «queuing model», η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από δύο σειρές η πρώτη σειρά αποτελείται από τα επαγγέλµατα, τα οποία κατατάσσονται από το καλύτερο στο χειρότερο υπό όρους εισοδήµατος, κύρους, αυτονοµίας και ευκαιριών για προαγωγή (Addi-Raccah, 2002, σελ. 232). Η δεύτερη σειρά αποτελείται από τους εργάτες οι οποίοι κατατάσσονται από τους εργοδότες ανάλογα µε τις προτιµήσεις τους. Όταν αυτές οι δύο σειρές συνδυαστούν, οι προτιµόµενοι εργάτες εργοδοτούνται στα καλύτερα επαγγέλµατα ενώ οι λιγότερο προτιµόµενοι, διανέµονται στα χειρότερα. Αφού οι εργοδότες τείνουν να προτιµούν τους άντρες από τις γυναίκες, µπορεί κανείς να υποθέσει ότι οι άντρες θα πληρώσουν τις θέσεις στα καλύτερα επαγγέλµατα ενώ οι γυναίκες θα πληρώσουν τα λιγότερο επιθυµητά. Εποµένως, η διακίνηση των γυναικών πάνω στη «σειρά των επαγγελµάτων» εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι τα στερεότυπα για το φύλο (sex), η ιδεολογία για το κοινωνικό φύλο (gender) (π.χ. επαγγέλµατα που θεωρούνται πιο κατάλληλα για τις γυναίκες), τις στάσεις των εργοδοτών προς τις γυναίκες, τις οικονοµικές και τις εργασιακές συνθήκες και το κύρος του επαγγέλµατος (Addi-Raccah, 2002). Το «queuing model» εξηγά και ένα άλλο σχετικό φαινόµενο που παρατηρείται, το οποίο αφορά το γεγονός ότι το επάγγελµα του καθηγητή (δηλαδή το να διδάσκει κανείς στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) θεωρείται ως ένα επάγγελµα µε περισσότερο κύρος από αυτό του δασκάλου εποµένως είναι ένα πιο ελκυστικό επάγγελµα για τους άντρες (Addi-Raccah, 2002). Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολείο λειτουργεί ως ένας δοµικός µηχανισµός που επηρεάζει την κοινωνική διαστρωµάτωση των φύλων [«gender stratification»] µέσα στα εκπαιδευτικά συστήµατα. Πράγµατι, άντρες και γυναίκες δε διανέµονται ισότιµα στα διάφορα εκπαιδευτικά επίπεδα. Σύµφωνα µε το «queuing model», οι γυναίκες αναµένεται να βρίσκονται στα λιγότερο ελκυιστικά σχολεία, δηλαδή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ και µέσα στην ίδια αυτή βαθµίδα, αναµένεται να βρίσκονται στις θέσεις µε το µικρότερο κύρος και τις χαµηλότερες αµοιβές (Addi-Raccah, 2002). Συγκεκριµένα, τα σχολικά συστήµατα, όπως άλλοι επίσηµοι γραφειοκρατικοί οργανισµοί, είναι δοµηµένα µε τρόπο που να αποκλείουν τις γυναίκες από τις υψηλότερες διοικητικές θέσεις, στις οποίες έχουν πρόσβαση κυρίως οι άντρες 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 948

5 Θηλυκοποίηση του ιδασκαλικού Επαγγέλµατος εκπαιδευτικοί, διατηρώντας τον κυρίαρχό τους ρόλο στην κοινωνία και βελτιώνοντας τις αµοιβές τους (Addi-Raccah, 2002). Αυτή η κυριαρχία των ανδρών σε όλους τους τοµείς της ζωής, τους τοποθετεί στην κορυφή της πυραµίδας και η αξία και η προσφορά τους εκτιµάται περισσότερο από αυτή των γυναικών, ενώ οι γυναίκες λόγω του φύλου τους τοποθετούνται στη βάση της πυραµίδας (Παπαγεωργίου, 2004). Γενικά φαίνεται ότι η εργασία που προσφέρεται από τις γυναίκες συχνά διαχωρίζεται εκτός από οριζόντια (επαγγέλµατα που θεωρούνται αντρικά ή γυναικεία), και κατακόρυφα, µε τις γυναίκες να βρίσκονται τόσο στην πρώτη γραµµή όσο και σε υποστηρικτικούς ρόλους αλλά σπάνια σε υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα (Prichard & Deem, 1999). Ο διαχωρισµός των φύλων µέσα στο διδασκαλικό (και όχι µόνο) επάγγελµα σχετίζεται µε τις κοινωνικές συνθήκες µέσα σε µια παραδοσιακή και πατριαρχική ιδεολογία. Κατά τον Tyack (1974, στην Addi-Raccah, 2002, σελ. 232) «η ιεραρχική οργάνωση των σχολείων και ο αντρικός σωβινισµός πάνε γάντι µε γάντι». Φαίνεται, λοιπόν, ότι και στην εκπαίδευση είναι αναµφισβήτητη η κυριαρχία των ανδρών πάνω στις γυναίκες, υπάρχει µια σχέση ανάµεσα στα φύλα που αποτελεί παράδειγµα γι' αυτό που ο Μαξ Βέµπερ αποκαλεί «Herrschaft», δηλαδή σχέση κυριαρχίας και υποτέλειας (Beechey, 1979). Ένα φαινόµενο που παρατηρείται διεθνώς είναι ότι παρά την έντονη διαδικασία της θηλυκοποίησης του διδασκαλικού επαγγέλµατος, και της αντίληψης ότι το επάγγελµα αυτό είναι «γυναικείο», µέσα στο ίδιο το επάγγελµα υπάρχει µια ξεκάθαρη ιεραρχία, µε προτίµηση στους άντρες για τις διευθυντικές θέσεις (Addi-Raccah, 2002). Στη Βρεττανία, παρόλο που οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι πέντε φορές περισσότερες από τους άντρες, ένας στους τέσσερις δασκάλους είναι πιθανό να γίνει διευθυντής ενώ η πιθανότητα για µια γυναίκα είναι µια στις δεκατρείς (Skelton, 2002). Το ίδιο κατά την Addi-Raccah (2002) συµβαίνει στο Ισραήλ, όπου αναλογικά µεγαλύτερος αριθµός αντρών διοχετεύεται στις υψηλότερες βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος ενώ οι γυναίκες κρατούν τις χαµηλότερες θέσεις στην ιεραρχία, παρόλο που αποτελούν το 91% του εργατικού δυναµικού στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Η κατάσταση είναι η ίδια στην Αυστραλία όπου οι άντρες, ενώ αποτελούν µόλις 20% του διδασκαλικού εργατικού δυναµικού, κρατάνε τα ινία της εκπαίδευσης, καθώς υπεραντιπροσωπεύονται σε διοικητικές θέσεις (David, 2003). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, οι γυναίκες να υπεραντιπροσωπεύονται στις χαµηλές βαθµίδες και να υποαντιπροσωπεύονται στα ανώτερα επίπεδα που σχετίζονται µε τη διαχείρηση της εξουσίας και τους µηχανισµούς λήψης απόφασης. Αυτό είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται και στην Κύπρο. Συγκεκριµένα, τη σχολική χρονιά 2000/2001, ενώ το 70% των δασκάλων ήταν γυναίκες, οι διευθύντριες αποτελούσαν µόνο το 36% του διευθυντικού προσωπικού (Στατιστική Υπηρεσία, 2001). Η κατάσταση ήταν χειρότερη είκοσι χρόνια πριν (1985/86) όπου ενώ το ποσοστό των αντρών και γυναικών εκπαιδευτικών ήταν περίπου το ίδιο (56% άντρες και 44% γυναίκες), µόνο 16% των διευθυντών ήταν γυναίκες (Στατιστική Υπηρεσία, 1986). Τη σχολική χρονιά 1989/90, ενώ το ποσοστό αντρών και γυναικών εκπαιδευτικών ήταν επίσης σχεδόν το ίδιο (49% άντρες και 51% γυναίκες), οι 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 949

6 Ν. Παλµύρη διευθυντές ήταν τέσσερις φορές περισσότεροι από τις διευθύντριες (Στατιστική Υπηρεσία, 1990). Αυτό που φαίνεται να αλλάζει τη δεκαετία του 90, είναι η σταδιακή µείωση του αριθµού των αντρών δασκάλων και η σταδιακή αλλά ελάχιστη αύξηση του ποσοστού των διευθυντριών. Για παράδειγµα, τη σχολική χρονιά 1995/96 το ποσοστό των διευθυντριών αυξάνεται σε 23% (Στατιστική Υπηρεσία, 1996). Τα πιο πάνω δεδοµένα αποδεικνύουν ότι η συσχέτιση της αρσενικότητας, της αντρικής εξουσίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης είναι κυρίαρχα στη σχολική ζωή (Al-Khalifa, 1988). Φαίνεται λοιπόν ότι οι γυναίκες κυριαρχούν σε αριθµό αλλά όχι σε κύρος στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (Aspinwall & Drummond, 1988). Επιπλέον, οι έρευνες επιβεβαιώνουν τις σεξιστικές διακρίσεις και τις συνέπειες των αρνητικών σεξιστικών στερεοτύπων στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στις ευκαιρίες που έχουν οι γυναίκες για επαγγελµατική ανέλιξη (Al-Khalifa, 1988). Για παράδειγµα, η εκπαιδευτική διοίκηση συνδέεται στερεοτυπικά µε διατυπωµένα αρσενικά χαρακτηριστικά και συµπεριφορές όπως ενέργεια, δυναµισµός, αποφασιστικότητα, αποστασιοποίηση, εµµονή, αυτοπεποίθηση και διανοητική ικανότητα, όµως η χρήση µιας τέτοιας γλώσσας µπορεί να φανεί ενθαρρυντική για τους άντρες και αποτρεπτική για τις γυναίκες (Skelton, 2002; Al-Khalifa, 1988). Επίσης, έρευνες δείχνουν ότι όταν οι γυναίκες προχωρούν στην ιεραρχία ταυτίζονται περισσότερο µε αντρικά χαρακτηριστικά διοίκησης και τελικά αποβάλλουν τα θηλυκά διοικητικά χαρακτηριστικά που ίσως κάποτε υποστήριζαν (Skelton, 2002). Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει τη θέση του Freire ότι «οι καταπιεζόµενοι θέλουν µε κάθε θυσία να µοιάσουν µε το δυνάστη, να τον µιµηθούν, να τον ακολουθήσουν» (σελ. 64) και στο τέλος γίνονται πιο τυρρανικοί από ότι ήταν ο δυνάστης. Εννοείται ότι εδώ οι καταπιεζόµενοι είναι οι γυναίκες και οι δυνάστες οι άντρες. Αυτή η συµβολική ιεραρχία του σχολείου περιλαµβάνει συγκεκριµένα µηνύµατα για τις σχέσεις αντρών-γυναικών (Al-Khalifa, 1988). Τα σχολεία δρουν σαν ένας κεντρικός ιδεολογικός θεσµός που αναπαράγει την ανισότητα του φύλου (Dillabough, 2003), επαναδιατυπώνοντας και αναπαράγοντας τις κοινωνικές αντιλήψεις για την αντρική κυριαρχία και την εξάρτηση των γυναικών, καθώς και γενικότερες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων στην καθηµερινή γλώσσα και αλληλεπίδραση (Al-Khalifa, 1988). Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικές δοµές καθρεφτίζουν και αναπαράγουν τις αµφισβητούµενες σχέσεις και τις αξίες της κοινωνίας που αφορούν το φύλο (Bradley, 2000). 3. Η Θηλυκοποίηση της Εκπαίδευσης και τα Αγόρια Ο σχετικά µικρός αριθµός των αντρών δασκάλων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση θεωρείται τα τελευταία χρόνια από διάφορες κυβερνήσεις διεθνώς ως ένα θέµα µείζονος σηµασίας (Skelton, 2003). Η βάση για αυτή την ανησυχία φαίνεται να έχει αρχίσει από τις συζητήσεις γύρω από τη σχολική αποτυχία των αγοριών ενώ µια από τις ερµηνείες της προφανούς αποξένωσης και των προβληµάτων των µαθητών είναι η 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 950

7 Θηλυκοποίηση του ιδασκαλικού Επαγγέλµατος θηλυκοποίηση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Skelton, 2003; 2002; Ashley, 2003; Lingard, 2003; Miller, 1992). Η έλλειψη αντρών-δασκάλων ή η θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος, αποτελεί ένα πρόβληµα για τα αγόρια (Ashley, 2003) καθώς η κυριαρχία των γυναικών-δασκάλων λέγεται ότι έχει οδηγήσει τα δηµοτικά σχολεία να ευνοούν τα κορίτσια και το µαθησιακό στυλ που ευνοεί τα κορίτσια έναντι των αγοριών (Skelton, 2003). Γενικά, η θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος χρησιµοποιείται συχνά για να υποδείξει ότι υπάρχουν θεµελιώδεις και διαδεδοµένες συνέπειες στην κουλτούρα και στην παιδαγωγική της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης εξαιτίας της κυριαρχίας των γυναικών εκπαιδευτικών (Skelton, 2002). Για παράδειγµα θεωρείται ότι οι καθηµερινές ρουτίνες και ο τρόπος διδασκαλίας ευνοούν τα κορίτσια, ότι οι δασκάλες έχουν χαµηλές προσδοκίες από τα αγόρια και ότι η απουσία αντρικών προτύπων («male role models») δηµιουργεί προβλήµατα στα αγόρια όσον αφορά τα κίνητρα, την πειθαρχία και τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις (Skelton, 2002; Ashley, 2003). Έτσι, θεωρείται αναγκαίο να παρέχονται στα αγόρια κατάλληλα και θετικά αντρικά πρότυπα [role models] έτσι ώστε να αναπτύξουν εναλλακτικές µορφές αρρενωπότητας και να αντικαταστήσουν τη «macho» συµπεριφορά που ανέπτυξαν (Skelton, 2002). Υπάρχει η αντίληψη ότι υπήρχε µια «χρυσή εποχή» όπου οι άντρες δάσκαλοι αφθονούσαν ως πρότυπα για τα αγόρια (Harnet & Lee, 2003, σελ. 84) και που τώρα δεν υφίσταται πλέον εξαιτίας της θηλυκοποίησης του επαγγέλµατος. Σχετικά µε αυτή την ανησυχία που προκαλεί η έλλειψη αρσενικών προτύπων (Ashley, 2003), θεωρείται ότι οι άντρες δάσκαλοι έχουν προσωπική κατανόηση της αγορίστικης συµπεριφοράς, είναι πιο αποδεκτικοί προς τα αγόρια και έτσι αυτά δεν αισθάνονται αποτυχία στο δηµοτικό σχολείο (Perlman, 2005). Αυτή η αντίληψη όµως θεωρείται ως υπεραπλούστευση της πραγµατικότητας (Harnet & Lee, 2003) και στηρίζεται σε θεωρίες κοινωνικοποίησης του ρόλου των δύο φύλων που θεωρούν ότι οι γυναίκες δρουν µόνο µε στερεοτυπικούς θηλυκούς τρόπους και οι άντρες µε στερεοτυπικούς αντρικούς τρόπους (Skelton, 2002). Η θεωρία της διαφοροποίησης των ρόλων των δύο φύλων, σύµφωνα µε την οποία η αρσενικότητα και η θηλυκότητα είναι φυλαγµένα µόνο µέσα στα αρσενικά και στα θηλυκά σώµατα αντίστοιχα, έχει προ καιρού αµφισβητηθεί και κριθεί ως ελλειπής και µονοδιάστατος τρόπος αντίληψης του φύλου (Skelton, 2003; 2002). Έτσι, η υπόθεση ότι η αύξηση του ποσοστού των αντρών δασκάλων θα παρέχει στα αγόρια θετικά, προσανατολισµένα στην εργασία πρότυπα, επίσης αµφισβητείται (Skelton, 2003). Οι Harnet και Lee (2003) αµφισβητούν αυτή την αντίληψη, πιστεύοντας πως ό,τι παρακινεί τα αγόρια, παρακινεί όλα τα παιδιά και ότι το φύλο του εκπαιδευτικού δεν αποτελεί πρόβληµα. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 951

8 Ν. Παλµύρη 4. Συζήτηση Προεκτάσεις Τα δηµοτικά σχολεία θεωρούνται ότι έχουν θηλυκοποιηθεί επειδή το διδακτικό προσωπικό αποτελείται κυρίως από γυναίκες, ενώ οι πρακτικές και οι µεθόδοι διδασκαλίας, οι στρατηγικές διοίκησης και οι προσδοκίες των δασκάλων θεωρείται ότι ευνοούν τα κορίτσια (Skelton, 2002). Αυτό αµφισβητείται καθώς πιστεύεται ότι ο αυξηµένος αριθµός γυναικών δασκάλων δεν έχει δηµιουργήσει ένα «θηλυκοποιηµένο» περιβάλλον (Skelton, 2002) και ότι η περιγραφή του διδασκαλικού επαγγέλµατος ως «θηλυκοποιηµένο» είναι λανθασµένη και παραπλανητική (David, 2003). Παρόλο, δηλαδή, που οι δάσκαλοι αποτελούν ένα σπάνιο είδος, εντούτοις, οι άντρες κατέχουν την πλειονότητα των διευθυντικών θέσεων στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά τµήµατα. Αυτό φυσικά δεν είναι ιδανικό, ιδωµένο από µια προοπτική ισότητας των φύλων [gender-equity perspective] (David, 2003). Γι αυτό η Burman (2005) θεωρεί ότι οι παρούσες συζητήσεις γύρω από τη θηλυκοποίηση αποσπούν την προσοχή και µεταµφιέζουν τη διατήρηση των πραγµατικών ανισοτήτων, οι οποίες δοµούνται γύρω από την τάξη, τη φυλή αλλά και το φύλο, καθοδηγούµενες από τις στρατηγικές της νεοφιλελεύθερης αγοράς. Είναι εύλογο λοιπόν να εξεταστεί σε ποιο βαθµό η εκπαίδευση λειτουργεί ως µια ιδεολογική δύναµη που σχηµατίζει τις εκπαιδευτικές εµπειρίες κοριτσιών και γυναικών (Dillabough, 2003). Η Addi-Raccah (2002) υποστηρίζει ότι τα κορίτσια εκπαιδεύονται για τους παραδοσιακούς ρόλους της συζύγου και της µητέρας, κι έτσι οι γυναίκες αποκλείονται από «αντρικά» επαγγέλµατα, ενώ οι άντρες προτιµούνται για τις διοικητικές θέσεις. Η Olmsted (2001) αναφέρει ότι τα σεξιστικά στερεότυπα οδηγούν τις γυναίκες να υπεραντιπροσωπεύονται ή να υποαντιπροσωπεύονται σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και το γεγονός ότι η επιτυχία των κοριτσιών στα διάφορα επίσηµα τεστ στο σχολείο δεν µεταφράζεται σε καριέρες µε υψηλόµισθα επαγγέλµατα των οποίων οι µισθοί να είναι ισοδύναµοι µε αυτούς των αντρών (Skelton, 2002) καθώς οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα από τη συµµετοχή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Stockard, 1990). Επιπρόσθετα, οι γυναίκες εξακολουθούν να αµοίβονται λιγότερα από τους άντρες ενώ προσφέρουν την ίδια εργασία (Thompson, 2003; Stockard, 1990) επιβεβαιώνοντας την αντίληψη ότι αποτελούν µια καλή και φτηνή πηγή εργατικού δυναµικού και στην οικογένεια και στο σπίτι και στην αγορά εργασίας (Παπαγεωργίου, 2004). Η Seis (2003) εξηγά ότι η κατώτερη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας εµφανίζεται ως µια ελεύθερη επιλογή των γυναικών, ως µια φυσιολογική και γενικά καλοπροαίρετη προσαρµογή στις «δικές τους ευθύνες» για οικιακή εργασία και ανατροφή των παιδιών. «Η χαµηλά αµοιβόµενη εργασία αντιµετωπίζεται σαν κατάλληλη για άτοµα που συµπεριφέρονται όπως οι γυναίκες» (Bergmann, στη Seis, 2003, σελ. 3). Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα σύστηµα το οποίο εξακολουθεί να ευνοεί τους άντρες έναντι των γυναικών, δρώντας ως ένας κεντρικός ιδεολογικός θεσµός που αναπαράγει την ανισότητα του φύλου (Dillabough, 2003). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 952

9 Θηλυκοποίηση του ιδασκαλικού Επαγγέλµατος Αυτό επιβεβαιώνει τον Gramsci που τονίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί το καλύτερο εργαλείο της ηγεµονίας και του κοινωνικού ελέγχου (Παπαγεωργίου, 2004). Εποµένως, εάν ρίξει κανείς µια µατιά στο πώς το φύλο επηρεάζει τη θέση των ατόµων στην κοινωνία, θα παρατηρήσει ότι υπάρχει µια κυριαρχία των ανδρών σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής καθώς οι γυναίκες θωρούνται εξ ορισµού κατώτερες κοινωνικά, πολιτισµικά, πολιτικά και κοινωνικά (Παπαγεωργίου, 2004). Η θεωρία της ηγεµονίας αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για την ερµηνεία της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία (Παπαγεωργίου, 2004). Το φύλο θεωρείται σε όλο τον κόσµο ως φυσικός διαχωρισµός και ως θεµελιώδης πηγή εξουσίας και καταπίεσης, αποκαλύπτοντας ένα είδος διαχρονικής συµπεριφοράς όπου οι άνδρες εµφανίζονται ως το κυρίαρχο και οι γυναίκες ως το κατώτερο φύλο (Παπαγεωργίου, 2004). «Η αντρική κυριαρχία υπάρχει στο σύστηµα συµβόλων της κάθε κουλτούρας, στις ανεπίσηµες καθηµερινές αλληλεπιδράσεις καθώς και στους κοινωνικούς θεσµούς και ρόλους» (Stockard, 1990, σελ. 500). Οι βιολογικές διαφορές των δύο φύλων έχουν δηµιουργήσει ένα σύστηµα από πιστεύω για το φύλο που ονοµάζεται κοινωνικό φύλο και προσπαθεί να νοµιµοποιήσει έτσι τον υποβιβασµό, την καταπίεση, την κακοποίηση και την εκµετάλλευση των γυναικών από τους άντρες σε διαφορετικές κοινωνίες (Παπαγεωργίου, 2004). Όµως, κατά τη Stockard (1990), παρόλο που ορισµένες διαφορές των δύο φύλων πιθανόν να έχουν βιολογική βάση, ψυχολογικές έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ελάχιστες διαφορές σε βασικές ικανότητες. Οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων, αυξάνονται µε την ηλικία εξαιτίας των κοινωνικών ρόλων που καλούνται τα αγόρια και τα κορίτσια να παίξουν, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να κοινωνικοποιούνται µε την αντίληψη ότι άντρες και γυναίκες έχουν διαφορετικούς ρόλους (Stockard, 1990). Oι ρόλοι των φύλων, έτσι όπως έχουν αποδοθεί, αδικούν τις γυναίκες προς όφελος των ανδρών και συνεπώς, συνεχίζουν να ενισχύουν τα πρότυπα της ανδρικής κυριαρχίας (Παπαγεωργίου, 2004). Έτσι, σύµφωνα µε τη θεωρία της ηγεµονίας, η θέση των γυναικών στην οικογένεια ως συζύγων, µητέρων ή νοικοκυρών, τις κρατά σε µια θέση εξάρτησης από τους άντρες και έχει ως αποτέλεσµα µια κατώτερη θέση και στον εργασιακό χώρο (Παπαγεωργίου, 2004). Η κοινωνικοποίηση των ρόλων των δύο φυλών συµβαίνει κυρίως µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι το σχολείο, ως θεσµός πολιτιστικής διατήρησης και διανοµής, δηµιουργεί και αναδηµιουργεί µορφές συνειδητότητας που επιτρέπουν τη διατήρηση του κοινωνικού ελέγχου χωρίς την αναγκαιότητα καταφυγής των κυρίαρχων οµάδων (εδώ των αντρών) σε απροκάλυπτους µηχανισµούς κυριαρχίας (Apple, χ.η.). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 953

10 Ν. Παλµύρη 5. Επίλογος Η εκπαίδευση έχει συχνά υποφέρει από το θηλυκοποιηµένο της κύρος, παρόλο που η διοίκησή της αποτελείται κυρίως από άντρες (Burman, 2005; Miller, 1992). Αυτό αποτελεί ένα γενικό φαινόµενο καθώς έχει παρατηρηθεί ότι όποτε τα κορίτσια και οι γυναίκες τα πηγαίνουν καλά σε ένα τοµέα, αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες πάνω στο κύρος του αντικειµένου ή του επαγγέλµατος (Burman, 2005). Αν η κουλτούρα του σχολείου και του χώρου εργασίας αλλά και η κουλτούρα της κοινωνίας γενικότερα εξακολουθεί να οργανώνεται γύρω από σεξιστικές γραµµές, τότε τα οποιαδήποτε επιτεύγµατα των κοριτσιών θα συνεχίζουν να εκτιµώνται λιγότερο από αυτά των αγοριών (Thompson, 2003). Η θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος αντιµετωπίζεται αρνητικά όχι µόνο ως αιτία του χαµηλού του κύρους αλλά και ως αιτία των χαµηλών εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων των αγοριών (Skelton, 2002). Για αυτό το λόγο, κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο επιδιώκουν αύξηση του αριθµού των αντρών εκπαιδευτικών για να αντιµετωπιστεί η σχολική αποτυχία των αγοριών (Skelton, 2002). Όπως όµως έχει αναλυθεί προηγουµένως, αυτή η αντίληψη θεωρείται λανθασµένη και παραπλανητική, καθώς στηρίζεται σε αµφισβητούµενες θεωρίες κοινωνικοποίησης και διαφοροποίησης των ρόλων των δύο φύλων (Harnet & Lee, 2003; Skelton, 2002). Οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις αυτής της τάσης για θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος θα πρέπει να προβληµατίσουν και να µελετηθούν προσεκτικά. Λαµβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες της θηλυκοποίησης και τις µορφές στις οποίες συµβαίνει µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα, µπορεί να οδηγήσει σε µια πιο δίκαιη κοινωνία. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Addi-Racah, A. (2002). The Feminization of Teaching and Principalship in the Israeli Educational System: A comparative study. Sociology of Education, 75, pp Al-Khalifa, E. (1988). Management by Halves: Women Teachers and Social Management. In De Lyon, H. & Migniuolo, F.W. (1988). Women Teachers: Issues and Experiences. Philadelphia: Open University Press. Apple, M.W. (χ.η.). Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράµµατα. (µτφ.: αρβέρης, Τ.). Αθήνα: Παρατηρητής. Ashley, 2003, M. (2003). Primary School Boys' Identity Formation and the Male Role Model: an exploration of sexual identity and gender identity in the UK through attachment theory. Sex Education: Sexuality, Society and Learning. 3 (3), pp ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 954

11 Θηλυκοποίηση του ιδασκαλικού Επαγγέλµατος Aspinwall, K. & Drummond, M.J. (1988). Socialised into Primary Teaching. In De Lyon, H. & Migniuolo, F.W. (1988). Women Teachers: Issues and Experiences. Philadelphia: Open University Press. Beechey, V. (1979). On Patriarchy. Feminist Review, Νο. 3, p (µτφ.: Βαΐου, Ν., Γεωργίου, Ζ. & Στρατηγάκη, Μ., Εργαστήριο Σπουδών Φύλου και Ισότητας Παντείου Πανεπιστηµίου Blount, J.M. (1999). Manliness and the gendered construction of school administration in the USA. International Journal of Leadership in Education, 2 (2), pp Bradley, K. (2000). The Incorporation of Women into Higher Education: Paradoxical Outcomes? Sociology of Education, 73 (1), pp Burman, E. (2005). Childhood, neo-liberalism and the feminization of education. Gender and Education, 17 (4), pp Casale, D. & Posel, D. (2001). The continued feminisation of the labour force in South Africa: An analysis of recent data and trends. Paper presented at The Economics Society of South Africa International Jubilee Conference Johannesburg, September Closson, D. (2000). The Feminization of American Schools. - Probe Ministries. Davis, C. (2003). Gender Blind: Insight Gender Equity. Australian Educator No 40. pp Dillabough, J.A. (2003). Gender, Education, and Society: The Limits and Possibilities of Feminist Reproduction Theory. Sociology of Education, 76, pp Freire, P. (1977). Η Αγωγή του Καταπιεζόµενου. (µτφ.: Κρητικός, Γ.) Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα, Κέδρος. Gaskell, J., Eichler, M., Pan, J., Jieying, X. & Zhang, X. (2004). The participation of women faculty in Chinese universities: paradoxes of globalization. Gender and Education, 16 (4,), pp Harnet, P. & Lee, J. (2003). Where have all the men gone? Have primary schools really been feminised? Journal of Educational Administration and History, 35 (2), pp Leathwood, C. (2005). Treat me as a human being don't look at me as a woman: femininities and professional identities in further education. Gender and Education, 17 (4), pp Lingard, B. (2003). Where to in gender policy in education after recuperative masculinity politics? International Journal of Inclusive Education, 7 (1), pp ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 955

12 Ν. Παλµύρη Mickelson, R.A. (2003). Gender, Bourdieu, and the Anomaly of Women s Achievement Redux. Sociology of Education, 76, pp Miller, J. (1992). More has meant women: The feminisation of schooling. London: Tufnell Press. Olmsted, J. (2001). Men s work/women s work: Employment, Wages and Occupational Segregation in Bethlehem. The Economics of Women and Work in the Middle East and North Africa, 4, pp Perlman, E. (2005). Boys fade; girls shine: Another Education Emergency. Education Advocate, 6 (2). Prichard, C. & Deem, R. (1999). Wo-managing Further Education; gender and the construction of the manager in the corporate colleges of England. Gender and Education, 11 (3), pp Seiz, J.A. (2003). Φεµινιστική Οικονοµική Επιστήµη. Στους Samuels, W., Biddle, J. & Davids, J. (eds). A Companion to the History of Economic Thought. (2003). Oxford: Blackwell. (µτφ.: Σερέτη, Ν.). Skelton, C. (2002). The Feminisation of Schooling or Re-masculinising Primary Education?. International Studies in Sociology of Education, 12 (1), pp Skelton, C. (2003). Male Primary Teachers and Perceptions of Masculinity. Educational Review, 55 ( 2), pp Stockard, J. (1990). Education and Gender Equality: A critical View. In Dougherty, K. & Hammack, F.M. (1990). Education and Society: A Reader. Florida: Harcout Brace Jovanovich. (p ). Thompson, A. (2003). Caring in Context: Four Feminist Theories on Gender and Education. Curriculum Inquiry, 33 (1), pp Weiner, G. (2005). The Nation Strikes Back: Recent Influences on Teacher Education in Europe. Paper presented at the symposium Educational Reform and Teachers, Hitotsubashi University, Tokyo, Japan, November Παπαγεωργίου, Γ. (2004). Ηγεµονία και Φεµινισµός. Αθήνα: Τυπωθήτω. Στατιστική Υπηρεσία (1986). Στατιστικές της Εκπαίδευσης. (1985/1986). Σειρά 3, Έκθεση 18. Λευκωσία: Τυπογραφείο της Κυπριακής ηµοκρατίας. Στατιστική Υπηρεσία (1990). Στατιστικές της Εκπαίδευσης. (1989/1990). Σειρά 1, Έκθεση 22. Λευκωσία: Τυπογραφείο της Κυπριακής ηµοκρατίας. Στατιστική Υπηρεσία (1996). Στατιστικές της Εκπαίδευσης. (1995/1996). Σειρά 1, Έκθεση 28. Λευκωσία: Τυπογραφείο της Κυπριακής ηµοκρατίας. Στατιστική Υπηρεσία (2001). Στατιστικές της Εκπαίδευσης. (2000/2001). Σειρά 1, Έκθεση 33. Λευκωσία: Τυπογραφείο της Κυπριακής ηµοκρατίας. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 956

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΕΙ ΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ;

ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΕΙ ΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ; Φεµινισµός: Ένα Νέο Είδος Κριτικής Σκέψης; ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΣ: ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΕΙ ΟΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ; ήµητρα Χαραλάµπους Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Βασικός σκοπός της εισήγησης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤA AITIA ΓIA THN YΠOANTIΠPOΣΩΠEYΣH THΣ ΣTA ANΩTEPA EΠIΠEΔA THΣ IEPAPXIAΣ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤA AITIA ΓIA THN YΠOANTIΠPOΣΩΠEYΣH THΣ ΣTA ANΩTEPA EΠIΠEΔA THΣ IEPAPXIAΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤA AITIA ΓIA THN YΠOANTIΠPOΣΩΠEYΣH THΣ ΣTA ANΩTEPA EΠIΠEΔA THΣ IEPAPXIAΣ Της: Ελένης Π. Μαράκη* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οκοινωνικά προκαθορισμένος ρόλος της γυναίκας επηρεάζει,

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :., : - - 2008 - : On Demand Περιεχόμενα Οι συγγραφείς του Τόμου 5 Πρόλογος 7 1. Φύλο και μεταβατικές διαδικασίες: Θεωρητικό πλαίσιο και ερευνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ»

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ» ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΝΤΕΝΤΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΣΥΤΗ ΕΒΕΛΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. The R utledge Falmer. Madeleine Arnot Mairtin Mac an Ghaill. The Routledge Falmer Reader in GENDER and EDUCATION

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. The R utledge Falmer. Madeleine Arnot Mairtin Mac an Ghaill. The Routledge Falmer Reader in GENDER and EDUCATION 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : The R utledge Falmer Madeleine Arnot Mairtin Mac an Ghaill The Routledge Falmer Reader in GENDER and EDUCATION,,,,,, 2008 - : On Demand AE 1. 11 MADELEINE

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039 Η ΚΑΤΤΑΣΣΚΕΕΥΗ ΤΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΙΑ ΠΡΡΟΒΛΗΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΓΓΥΝΑΙ ΙΚΕΕΙ ΙΑ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΚΑΤΤΟΧΥΡΡΩΣΣΗ ΚΑΙΙ ΕΕΞΕΕΛΙ ΙΞΗ.. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστημών Διοίκησης- MBA Κατεύθυνση: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι»

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» «Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (Ε.Κ.Ι.Φ.). Λευκωσία, 25 Νοεµβρίου 2008 Σχολιασµός

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Διδακτικό Υλικό

Α.Π.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Διδακτικό Υλικό Α.Π.Θ 2013 2013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ Διδακτικό Υλικό Επιμέλεια: Βασιλική Δεληγιάννη Κουϊμτζή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Του/Της Παγούνη Βασιλικής, 425Μ/2010027

Του/Της Παγούνη Βασιλικής, 425Μ/2010027 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) 1 Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ο παράγοντας φύλο και η σχολική πραγµατικότητα στην πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (Μελέτη Επισκόπησης) Επιµέλεια-Συγγραφή Λ. Φρόση Ε. Κουϊµτζή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ Αν. Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.

ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΓΚΙ ΟΥ Αν. Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Κογκίδου. (2004). Φεµινιστικές Αναγνώσεις της Επαγγελµατικής Ταυτότητας των Εκπαιδευτικών. Στο: Πρακτικά του ιεθνούς Συνεδρίου Κοινωνιολογίας Ετερότητα και Κοινωνία, CD σσ 1-27. Αθήνα: ΕΚΚΕ / Εθνικό Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Β. εληγιάννη-κουϊµτζή

Β. εληγιάννη-κουϊµτζή Ταυτότητες φύλου και σχολείο: νέες προσεγγίσεις για τον παράγοντα φύλο στο σχολικό πλαίσιο και ερευνητικά ευρήµατα από την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα Β. εληγιάννη-κουϊµτζή Εισαγωγή Η παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΠΠΕΕΑΑΕΕΚΚ ΙΙII ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ 44 ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ 44..11 ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑ 44..11..11 -- ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ 44..11..11..αα Ε Ρ ΓΟ :: «Ε ΥΑ ΙΙ Σ Θ ΗΤΟΠΟ ΙΙΗΣΗ Ε ΚΠΑ ΙΙ ΕΥΤ ΙΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤ ΙΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχία Τσιρίκα. Ανδρικές και γυναικείες αναπαραστάσεις στην παιδική τηλεοπτική εκπομπή Τα Στρουμφάκια. Θεσσαλονίκη 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ευτυχία Τσιρίκα. Ανδρικές και γυναικείες αναπαραστάσεις στην παιδική τηλεοπτική εκπομπή Τα Στρουμφάκια. Θεσσαλονίκη 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έ. Τσιρίκα, Ανδρικές και γυναικείες αναπαραστάσεις στην παιδική τηλεοπτική εκπομπή Τα Στρουμφάκια 1 Ονοματεπώνυμο: Ευτυχία Τσιρίκα Θέμα: Ανδρικές και γυναικείες αναπαραστάσεις στην παιδική τηλεοπτική εκπομπή

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ. -Ασκήσεις

ΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ. -Ασκήσεις ΚΟΓΚΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Τεύχος 2 ο -Ασκήσεις Οι ασκήσεις έγιναν σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Βούλα Τάκη. ΚΕΘΙ : Επιμόρφωση - Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Φύλου και Ισότητας Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 1 ΤΕΥΧΟΣ ISBN ΣΕΙΡΑΣ: 978-9963-0-9115-7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αικ. Θεοδωράκη, ΜΑ στην «Παιδαγωγική της Ισότητας των φύλων», Α.Π.Θ. Β. εληγιάννη- Κουιµτζή, Καθηγήτρια, Τµήµα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.

Αικ. Θεοδωράκη, ΜΑ στην «Παιδαγωγική της Ισότητας των φύλων», Α.Π.Θ. Β. εληγιάννη- Κουιµτζή, Καθηγήτρια, Τµήµα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. Κορίτσια και θετικές επιστήµες: οι αντιλήψεις των δασκάλων του ηµοτικού Σχολείου για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών µε την οπτική του φύλου Αικ. Θεοδωράκη, ΜΑ στην «Παιδαγωγική της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 2 ΤΕΥΧΟΣ ISBN ΣΕΙΡΑΣ: 978-9963-0-9115-7

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορές των. Φύλων στο. Μλέ Μελέτη για τα. Ευρωπαϊκή Επιιτροπή

Διαφορές των. Φύλων στο. Μλέ Μελέτη για τα. Ευρωπαϊκή Επιιτροπή BG Διαφορές των Φύλων στο Εκπαιδευτικό Επίτευγμα: Μλέ Μελέτη για τα Μέτρα που Λαμβάνονται και την Κατάσταση που Επικρατεί στην Ευρώπη Σήμερα Ευρωπαϊκή Επιιτροπή Διαφορές των Φύλων στo Εκπαιδευτικό Επίτευγμα:

Διαβάστε περισσότερα

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία

«Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία «Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην Ελλάδα: 1980-2000» Αθανασιάδου Χριστίνα, Πετροπούλου Στεφανία, Μιµίκου Γεωργία Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) Αθήνα, Μάιος 2001 Περιεχόµενα Πρόλογος....2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι κλασσικές φεµινιστικές θεωρίες της ανισότητας.

1. Οι κλασσικές φεµινιστικές θεωρίες της ανισότητας. Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΕΞΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Επιβλέπουσα καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MBA ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα