Η ΘΗΛΥΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΘΗΛΥΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 Θηλυκοποίηση του ιδασκαλικού Επαγγέλµατος Η ΘΗΛΥΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ: ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Νικολέτα Παλµύρη Τµήµα Επιστηµών Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα µελέτη ασχολείται µε το θέµα της θηλυκοποίησης του διδασκαλικού επαγγέλµατος. Αρχικά διερευνώνται οι αιτίες του φαινοµένου, ενώ στη συνέχεια γίνεται συσχέτιση µε τη θέση της γυναίκας στην εκπαιδευτική διοίκηση και τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία γενικότερα. Ακολούθως συνδέεται η θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος µε τις επιδόσεις των αγοριών ενώ στο υπόλοιπο µέρος της εργασίας εξετάζονται οι διαστάσεις του θέµατος µέσα από τη θεωρία της ηγεµονίας και της καταπίεσης. Γενικά, η θέση που εκφράζεται µέσα από αυτή την εργασία είναι ότι η θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος δεν αποτελεί πρόβληµα µε τον τρόπο µια οµάδα ερευνητών θεωρεί, αλλά το πρόβληµα έγκεται στις αντιλήψεις της κοινωνίας που οδηγούν τις γυναίκες σε επαγγέλµατα που θεωρούνται ότι έχουν χαµηλό κύρος και παράλληλα, το γεγονός ότι εξαιτίας της θηλυκοποίησης µειώνεται το κύρος του συγκεκριµένου (και όχι µόνο) επαγγέλµατος 1. Εισαγωγή Την τελευταία δεκαετία έχουν γραφτεί πολλά σχετικά µε την ολοένα αυξανόµενη θηλυκοποίηση του εργατικού δυναµικού ή της εργασίας σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσµο (Casale & Posel, 2001; Burman, 2005). Η θηλυκοποίηση θεωρείται ως «µια διαδικασία κατά την οποία ο αριθµός των γυναικών σε ένα επάγγελµα αυξάνεται µέχρι που το επάγγελµα από κυρίαρχο-αντρικό µετατρέπεται σε κυρίαρχο θηλυκό» (Addi- Raccah, 2002, σελ. 231). Στο διδασκαλικό επάγγελµα, η θηλυκοποίηση έλαβε χώρα σε πολλά εκπαιδευτικά συστήµατα σε όλο τον κόσµο, αλλά µε διαφορετικό ρυθµό, ανάλογα µε τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και τη δοµή της αγοράς εργασίας σε κάθε χώρα (Addi-Raccah, 2002). Η υπεραντιπροσώπευση των γυναικών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση είναι πλέον ένας σταθερός πάραγοντας σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήµα της Ευρώπης (Weiner, 2005), της Αυστραλίας (David, 2003) και των ΗΠΑ (Closson, 2000) αν και δεν αποτελεί ένα θέµα που προσελκύει ιδιαίτερες συζητήσεις (Weiner, 2005). Είναι γεγονός ότι ο όρος «θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος» κουβαλά µαζί του αρνητικά υπονοούµενα, χρησιµοποιείται συνήθως ε αρνητικό τρόπο και υποθέτει ότι είναι µια ανησυχητική τάση που πρέπει να αναχαιτιστεί (Skelton, 2002; David, 2003). Οι δύο τρόποι µε τους οποίους αντιµετωπίζεται συνηθώς είναι είτε να αγνοείται το γεγονός ότι οι περισσότεροι δάσκαλοι είναι γυναίκες και ότι οι γυναίκες 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 945

2 Ν. Παλµύρη και οι άνδρες τοποθετούνται σε διαφορετικούς τοµείς και περιοχές στο διδασκαλικό εργατικό δυναµικό, είτε η θηλυκοποίηση να θεωρείται ως η αιτία των χαµηλών µισθών του επαγγέλµατος, των µαθησιακών προβληµάτων των αγοριών και της «χαλάρωσης» των σχολικών κουλτούρων (Weiner, 2005). Ιδιαίτερα το επιχείρηµα ότι µε τη θηλυκοποίηση του επαγγέλµατος οι συνθήκες ευνοούν την επιτυχία των κοριτσιών και την αποτυχία των αγοριών χρησιµοποιείται ως µια πολιτική επίθεση στο φεµινισµό (Skelton, 2002). Εποµένως, σπάνια, η θηλυκοποίηση της διδασκαλίας αντιµετωπίζεται θετικά. 2. Ερµηνείες για τη Θηλυκοποίηση του ιδασκαλικού Επαγγέλµατος Στη σηµερινή εποχή της απο-βιοµηχανοποίησης, και µε τόσα άλλα επαγγέλµατα διαθέσιµα, ένα ερώτηµα-κλειδί είναι γιατί το διδασκαλικό επάγγελµα εξακολουθεί να παραµένει τόσο δηµοφιλές ανάµεσα στις γυναίκες αλλά όχι ανάµεσα στους άντρες (Weiner, 2005). Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό βρίσκεται στην παραδοσιακή αντίληψη ότι το διδασκαλικό επάγγελµα αποτελεί µια «γυναικεία δουλειά» (David, 2003; Skelton, 2002; Aspinwall & Drummond, 1988) και ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα παραδοσιακά γυναικείο πεδίο εργασίας (Stockard, 1990), γι αυτό και το προτιµούν οι γυναίκες. Η αντίληψη αυτή δεν είναι καινούρια καθώς όταν πρωτοξεκίνησε η δηµόσια πρωτοβάθµια εκπαίδευση, η εκπαίδευση των µικρών σε ηλικία παιδιών θεωρήθηκε ως εργασία των γυναικών (Skelton, 2002) διότι ταιριάζει στην ικανότητα τους να εκπαιδεύουν µικρά σε ηλικία παιδιά (Addi-Raccah, 2002). Η ιδέα αυτή αποτελεί και το µεγαλύτερο εµπόδιο για τους άντρες για να εισέλθουν στο επάγγελµα, ενώ το κύρος του επαγγέλµατος και ο χαµηλός µισθός το καθιστούν επίσης µη ελκυστικό στον αντρικό πληθυσµό (David, 2003). Εξάλλου, οι τοµείς της βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων αποτελούν πιο ελκυστικά πεδία εργασίας, µε περισσότερο κύρος (Addi-Raccah, 2002; Blount, 1999). Ένα άλλο όµως ερώτηµα που προκύπτει είναι γιατί ο χαµηλός µισθός και το µειωµένο κύρος του επαγγέλµατος δεν το καθιστούν µη ελκυστικό και στις γυναίκες; Η Weiner (2005) αναφέρει ότι οι συνθήκες του επαγγέλµατος (π.χ ώρες εργασίας, διακοπές, µερική απασχόληση) ταιριάζουν περισσότερο στις οικιακές και οικογενειακές δεσµεύσεις των γυναικών, εποµένως οι γυναίκες το προτιµούν διότι τους παρέχει την πιθανότητα συνδυασµού των ευθυνών στο σπίτι και στην εργασία. Οι γυναίκες, µε άλλα λόγια, θεωρούνται ικανές να µετατρέπουν τις δεξιότητες φροντίδας της ιδιωτικής τους σφαίρας σε επαγγελµατική δύναµη στην αγορά εργασίας (Weiner, 2005), κι έτσι η ιδιωτική και η δηµόσια σφαίρα αποτελούν γι αυτές ένα συνεχές και όχι µια διχοτόµηση (Mickelson, 2003). Εποµένως, από νεαρή ηλικία οι γυναίκες κοινωνικοποιούνται να προσεγγίζουν τις ζωές τους ισοζύγοντας τον ιδιωτικό και το δηµόσιό τους ρόλο ενιαία κι έτσι είναι πιο πιθανό από τους άντρες να αναζητήσουν την ισορροπία και στους δύο τοµείς (ιδιωτικό και δηµόσιο). Έτσι, επιλέγουν συχνά, καριέρες και επαγγέλµατα όπως δασκάλα ή 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 946

3 Θηλυκοποίηση του ιδασκαλικού Επαγγέλµατος νοσοκόµα, που συµπληρώνουν τους οικογενειακούς τους ρόλους, αποκλείοντας παράλληλα τους εαυτούς τους από επαγγέλµατα που έχουν ψηλό κύρος και µισθό αλλά απαιτούν τεράστια δέσµευση του χρόνου τους (Mickelson, 2003). Ένας σχετικός µε τον πιο πάνω λόγος που κατά την Weiner (2005) οι γυναίκες προτιµούν το διδασκαλικό επάγγελµα είναι διότι δεν απειλεί τις καθιερωµένες φυλετικές ορθοδοξίες και ταυτότητες, δηλαδή οι γυναίκες µπορούν ταυτόχρονα να είναι «σωστές» δασκάλες και «σωστές» γυναίκες (σύζυγοι, µητέρες, κ.λ.π.). Επίσης, οι γυναίκες είναι διαθέσιµες να εισέλθουν στο διδασκαλικό επάγγελµα έστω και αν ο µισθός τους είναι χαµηλός, διότι έχουν λίγες εναλλακτικές ευκαιρίες για άλλο επάγγελµα (Addi-Raccah, 2002). Αν και αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση µε τη θέση της Weiner (2005) που αναφέρθηκε πιο πάνω, δηλαδή ότι σήµερα υπάρχουν πολλά διαθέσιµα επαγγέλµατα, οι Casale & Posel (2001) αναφέρουν ότι οι γυναίκες επιλέγουν επαγγέλµατα που είναι σχετικά πιο εύκολο να εγκαταλείψουν παροδικά και να επανενταχθούν, παρόλο που οι αµοιβές τους είναι λιγότερες από εκείνες των αντρών. Η εγκατάλειψη του επαγγέλµατος προκύπτει από την απόκτηση παιδιών, η οποία τυπικά διακόπτει τη συµµετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναµικό και έτσι οι γυναίκες επενδύουν λιγότερο απ ότι οι άνδρες στο ανθρώπινο κεφάλαιο της αγοράς (Casale & Posel, 2001). Τα κορίτσια και οι γυναίκες έχουν προοδεύσει πολύ στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια σε σχέση µε την κατάσταση πριν από τρεις δεκαετίες η επίδοση των κοριτσιών στα µαθηµατικά, στην επιστήµη και σε όλα τα µαθήµατα γενικότερα παρουσιάζει βελτίωση, ενώ ολοένα και περισσότερες γυναίκες φοιτούν σε πανεπιστήµια (Thompson, 2003). Συνεπώς, ένα άλλο ερώτηµα που προκύπτει από τη θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος και γενικότερα τη θηλυκοποίηση των επαγγελµάτων που έχουν χαµηλό κύρος, είναι γιατί η εισδοχή περισσότερων γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν οδήγησε στην ισότητα των δύο φύλων στην αγορά εργασίας; Η ανώτερη εκπαίδευση δίνει πρόσβαση σε επαγγέλµατα µε καλύτερους µισθούς και υψηλότερο κύρος, εποµένως θα αναµενόταν ότι οι γυναίκες θα φοιτούσαν σε προγράµµατα σπουδών που τους δίνουν πρόσβαση σε αυτά τα επαγγέλµατα, π.χ. πτυχία νοµικής, οικονοµικά, µηχανική, θετικών επιστηµών κ.λ.π. τα οποία οδηγούν σε επαγγέλµατα µε ψηλό µισθό και κύρος (Bradley, 2000). Κατά την Bradley (2000) αυτό δεν είναι καθόλου παράδοξο, καθώς η απάντηση στο πιο πάνω ερώτηµα βρίσκεται στις διαφορετικές διανοµές γυναικών και αντρών στους διάφορους τοµείς της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Από τη στιγµή που άντρες και γυναίκες σπουδάζουν διαφορετικά αντικείµενα, τα αυξηµένα µορφωτικά επιτεύγµατα των γυναικών έχουν ελάχιστη επίδραση στις διαφορές των δύο φύλων στη δοµή των επαγγελµάτων (Bradley, 2000). Έτσι, παρά την αυξηµένη συµµετοχή των γυναικών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, η διανοµή γυναικών και αντρών στα διάφορα επαγγέλµατα δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Αυτό οφείλεται στην κουλτούρα που δίνει έµφαση στο ρόλο της γυναίκας στο µεγάλωµα των παιδιών (nurturing role), και που ενθαρρύνει τα κορίτσια και τις γυναίκες να κάνουν εκπαιδευτικές επιλογές που οδηγούν «caretaking» επαγγέλµατα, 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 947

4 Ν. Παλµύρη παρόλο που αυτά τα επαγγέλµατα δεν είναι υψηλόµισθα (Bradley, 2000). Αυτές οι ιδεολογίες της µητρότητας προωθούν το διδασκαλικό επάγγελµα ως «φυσικό» για τις γυναίκες οι δασκάλες θεωρούνται «mothers made conscious», δηλαδή η µητρότητα, παρά η πατρότητα, γίνεται αντιληπτή ως µια «φυσική» προετοιµασία στη διδασκαλία των µικρών παιδιών (Weiner, 2005, σελ. 4). Έτσι, οι εκπαιδευτικές επιλογές των γυναικών κτίζονται πάνω στην αντίληψη ότι υπάρχουν θηλυκές αξίες µέσα στα διάφορα πεδία, π.χ. ανθρωπιστικές επιστήµες και τέχνες, και αρσενικές αξίες όπως επιχείρησεις, θετικές επιστήµες, µαθηµατικά, µηχανική (Bradley, 2000). Η Addi-Raccah (2002), σε µια προσπάθεια ερµηνείας των αιτιών της θηλυκοποίησης της εργασίας, κάνει αναφορά στο «queuing model» το οποίο πρώτος διατύπωσε ο Thurrow κατά τη δεκαετία του Σύµφωνα µε το «queuing model», η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από δύο σειρές η πρώτη σειρά αποτελείται από τα επαγγέλµατα, τα οποία κατατάσσονται από το καλύτερο στο χειρότερο υπό όρους εισοδήµατος, κύρους, αυτονοµίας και ευκαιριών για προαγωγή (Addi-Raccah, 2002, σελ. 232). Η δεύτερη σειρά αποτελείται από τους εργάτες οι οποίοι κατατάσσονται από τους εργοδότες ανάλογα µε τις προτιµήσεις τους. Όταν αυτές οι δύο σειρές συνδυαστούν, οι προτιµόµενοι εργάτες εργοδοτούνται στα καλύτερα επαγγέλµατα ενώ οι λιγότερο προτιµόµενοι, διανέµονται στα χειρότερα. Αφού οι εργοδότες τείνουν να προτιµούν τους άντρες από τις γυναίκες, µπορεί κανείς να υποθέσει ότι οι άντρες θα πληρώσουν τις θέσεις στα καλύτερα επαγγέλµατα ενώ οι γυναίκες θα πληρώσουν τα λιγότερο επιθυµητά. Εποµένως, η διακίνηση των γυναικών πάνω στη «σειρά των επαγγελµάτων» εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι τα στερεότυπα για το φύλο (sex), η ιδεολογία για το κοινωνικό φύλο (gender) (π.χ. επαγγέλµατα που θεωρούνται πιο κατάλληλα για τις γυναίκες), τις στάσεις των εργοδοτών προς τις γυναίκες, τις οικονοµικές και τις εργασιακές συνθήκες και το κύρος του επαγγέλµατος (Addi-Raccah, 2002). Το «queuing model» εξηγά και ένα άλλο σχετικό φαινόµενο που παρατηρείται, το οποίο αφορά το γεγονός ότι το επάγγελµα του καθηγητή (δηλαδή το να διδάσκει κανείς στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση) θεωρείται ως ένα επάγγελµα µε περισσότερο κύρος από αυτό του δασκάλου εποµένως είναι ένα πιο ελκυστικό επάγγελµα για τους άντρες (Addi-Raccah, 2002). Σε αυτό το πλαίσιο, το σχολείο λειτουργεί ως ένας δοµικός µηχανισµός που επηρεάζει την κοινωνική διαστρωµάτωση των φύλων [«gender stratification»] µέσα στα εκπαιδευτικά συστήµατα. Πράγµατι, άντρες και γυναίκες δε διανέµονται ισότιµα στα διάφορα εκπαιδευτικά επίπεδα. Σύµφωνα µε το «queuing model», οι γυναίκες αναµένεται να βρίσκονται στα λιγότερο ελκυιστικά σχολεία, δηλαδή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ και µέσα στην ίδια αυτή βαθµίδα, αναµένεται να βρίσκονται στις θέσεις µε το µικρότερο κύρος και τις χαµηλότερες αµοιβές (Addi-Raccah, 2002). Συγκεκριµένα, τα σχολικά συστήµατα, όπως άλλοι επίσηµοι γραφειοκρατικοί οργανισµοί, είναι δοµηµένα µε τρόπο που να αποκλείουν τις γυναίκες από τις υψηλότερες διοικητικές θέσεις, στις οποίες έχουν πρόσβαση κυρίως οι άντρες 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 948

5 Θηλυκοποίηση του ιδασκαλικού Επαγγέλµατος εκπαιδευτικοί, διατηρώντας τον κυρίαρχό τους ρόλο στην κοινωνία και βελτιώνοντας τις αµοιβές τους (Addi-Raccah, 2002). Αυτή η κυριαρχία των ανδρών σε όλους τους τοµείς της ζωής, τους τοποθετεί στην κορυφή της πυραµίδας και η αξία και η προσφορά τους εκτιµάται περισσότερο από αυτή των γυναικών, ενώ οι γυναίκες λόγω του φύλου τους τοποθετούνται στη βάση της πυραµίδας (Παπαγεωργίου, 2004). Γενικά φαίνεται ότι η εργασία που προσφέρεται από τις γυναίκες συχνά διαχωρίζεται εκτός από οριζόντια (επαγγέλµατα που θεωρούνται αντρικά ή γυναικεία), και κατακόρυφα, µε τις γυναίκες να βρίσκονται τόσο στην πρώτη γραµµή όσο και σε υποστηρικτικούς ρόλους αλλά σπάνια σε υψηλότερα ιεραρχικά επίπεδα (Prichard & Deem, 1999). Ο διαχωρισµός των φύλων µέσα στο διδασκαλικό (και όχι µόνο) επάγγελµα σχετίζεται µε τις κοινωνικές συνθήκες µέσα σε µια παραδοσιακή και πατριαρχική ιδεολογία. Κατά τον Tyack (1974, στην Addi-Raccah, 2002, σελ. 232) «η ιεραρχική οργάνωση των σχολείων και ο αντρικός σωβινισµός πάνε γάντι µε γάντι». Φαίνεται, λοιπόν, ότι και στην εκπαίδευση είναι αναµφισβήτητη η κυριαρχία των ανδρών πάνω στις γυναίκες, υπάρχει µια σχέση ανάµεσα στα φύλα που αποτελεί παράδειγµα γι' αυτό που ο Μαξ Βέµπερ αποκαλεί «Herrschaft», δηλαδή σχέση κυριαρχίας και υποτέλειας (Beechey, 1979). Ένα φαινόµενο που παρατηρείται διεθνώς είναι ότι παρά την έντονη διαδικασία της θηλυκοποίησης του διδασκαλικού επαγγέλµατος, και της αντίληψης ότι το επάγγελµα αυτό είναι «γυναικείο», µέσα στο ίδιο το επάγγελµα υπάρχει µια ξεκάθαρη ιεραρχία, µε προτίµηση στους άντρες για τις διευθυντικές θέσεις (Addi-Raccah, 2002). Στη Βρεττανία, παρόλο που οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι πέντε φορές περισσότερες από τους άντρες, ένας στους τέσσερις δασκάλους είναι πιθανό να γίνει διευθυντής ενώ η πιθανότητα για µια γυναίκα είναι µια στις δεκατρείς (Skelton, 2002). Το ίδιο κατά την Addi-Raccah (2002) συµβαίνει στο Ισραήλ, όπου αναλογικά µεγαλύτερος αριθµός αντρών διοχετεύεται στις υψηλότερες βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος ενώ οι γυναίκες κρατούν τις χαµηλότερες θέσεις στην ιεραρχία, παρόλο που αποτελούν το 91% του εργατικού δυναµικού στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Η κατάσταση είναι η ίδια στην Αυστραλία όπου οι άντρες, ενώ αποτελούν µόλις 20% του διδασκαλικού εργατικού δυναµικού, κρατάνε τα ινία της εκπαίδευσης, καθώς υπεραντιπροσωπεύονται σε διοικητικές θέσεις (David, 2003). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, οι γυναίκες να υπεραντιπροσωπεύονται στις χαµηλές βαθµίδες και να υποαντιπροσωπεύονται στα ανώτερα επίπεδα που σχετίζονται µε τη διαχείρηση της εξουσίας και τους µηχανισµούς λήψης απόφασης. Αυτό είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται και στην Κύπρο. Συγκεκριµένα, τη σχολική χρονιά 2000/2001, ενώ το 70% των δασκάλων ήταν γυναίκες, οι διευθύντριες αποτελούσαν µόνο το 36% του διευθυντικού προσωπικού (Στατιστική Υπηρεσία, 2001). Η κατάσταση ήταν χειρότερη είκοσι χρόνια πριν (1985/86) όπου ενώ το ποσοστό των αντρών και γυναικών εκπαιδευτικών ήταν περίπου το ίδιο (56% άντρες και 44% γυναίκες), µόνο 16% των διευθυντών ήταν γυναίκες (Στατιστική Υπηρεσία, 1986). Τη σχολική χρονιά 1989/90, ενώ το ποσοστό αντρών και γυναικών εκπαιδευτικών ήταν επίσης σχεδόν το ίδιο (49% άντρες και 51% γυναίκες), οι 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 949

6 Ν. Παλµύρη διευθυντές ήταν τέσσερις φορές περισσότεροι από τις διευθύντριες (Στατιστική Υπηρεσία, 1990). Αυτό που φαίνεται να αλλάζει τη δεκαετία του 90, είναι η σταδιακή µείωση του αριθµού των αντρών δασκάλων και η σταδιακή αλλά ελάχιστη αύξηση του ποσοστού των διευθυντριών. Για παράδειγµα, τη σχολική χρονιά 1995/96 το ποσοστό των διευθυντριών αυξάνεται σε 23% (Στατιστική Υπηρεσία, 1996). Τα πιο πάνω δεδοµένα αποδεικνύουν ότι η συσχέτιση της αρσενικότητας, της αντρικής εξουσίας και της εκπαιδευτικής διοίκησης είναι κυρίαρχα στη σχολική ζωή (Al-Khalifa, 1988). Φαίνεται λοιπόν ότι οι γυναίκες κυριαρχούν σε αριθµό αλλά όχι σε κύρος στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (Aspinwall & Drummond, 1988). Επιπλέον, οι έρευνες επιβεβαιώνουν τις σεξιστικές διακρίσεις και τις συνέπειες των αρνητικών σεξιστικών στερεοτύπων στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στις ευκαιρίες που έχουν οι γυναίκες για επαγγελµατική ανέλιξη (Al-Khalifa, 1988). Για παράδειγµα, η εκπαιδευτική διοίκηση συνδέεται στερεοτυπικά µε διατυπωµένα αρσενικά χαρακτηριστικά και συµπεριφορές όπως ενέργεια, δυναµισµός, αποφασιστικότητα, αποστασιοποίηση, εµµονή, αυτοπεποίθηση και διανοητική ικανότητα, όµως η χρήση µιας τέτοιας γλώσσας µπορεί να φανεί ενθαρρυντική για τους άντρες και αποτρεπτική για τις γυναίκες (Skelton, 2002; Al-Khalifa, 1988). Επίσης, έρευνες δείχνουν ότι όταν οι γυναίκες προχωρούν στην ιεραρχία ταυτίζονται περισσότερο µε αντρικά χαρακτηριστικά διοίκησης και τελικά αποβάλλουν τα θηλυκά διοικητικά χαρακτηριστικά που ίσως κάποτε υποστήριζαν (Skelton, 2002). Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει τη θέση του Freire ότι «οι καταπιεζόµενοι θέλουν µε κάθε θυσία να µοιάσουν µε το δυνάστη, να τον µιµηθούν, να τον ακολουθήσουν» (σελ. 64) και στο τέλος γίνονται πιο τυρρανικοί από ότι ήταν ο δυνάστης. Εννοείται ότι εδώ οι καταπιεζόµενοι είναι οι γυναίκες και οι δυνάστες οι άντρες. Αυτή η συµβολική ιεραρχία του σχολείου περιλαµβάνει συγκεκριµένα µηνύµατα για τις σχέσεις αντρών-γυναικών (Al-Khalifa, 1988). Τα σχολεία δρουν σαν ένας κεντρικός ιδεολογικός θεσµός που αναπαράγει την ανισότητα του φύλου (Dillabough, 2003), επαναδιατυπώνοντας και αναπαράγοντας τις κοινωνικές αντιλήψεις για την αντρική κυριαρχία και την εξάρτηση των γυναικών, καθώς και γενικότερες αντιλήψεις για τους ρόλους των φύλων στην καθηµερινή γλώσσα και αλληλεπίδραση (Al-Khalifa, 1988). Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικές δοµές καθρεφτίζουν και αναπαράγουν τις αµφισβητούµενες σχέσεις και τις αξίες της κοινωνίας που αφορούν το φύλο (Bradley, 2000). 3. Η Θηλυκοποίηση της Εκπαίδευσης και τα Αγόρια Ο σχετικά µικρός αριθµός των αντρών δασκάλων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση θεωρείται τα τελευταία χρόνια από διάφορες κυβερνήσεις διεθνώς ως ένα θέµα µείζονος σηµασίας (Skelton, 2003). Η βάση για αυτή την ανησυχία φαίνεται να έχει αρχίσει από τις συζητήσεις γύρω από τη σχολική αποτυχία των αγοριών ενώ µια από τις ερµηνείες της προφανούς αποξένωσης και των προβληµάτων των µαθητών είναι η 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 950

7 Θηλυκοποίηση του ιδασκαλικού Επαγγέλµατος θηλυκοποίηση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Skelton, 2003; 2002; Ashley, 2003; Lingard, 2003; Miller, 1992). Η έλλειψη αντρών-δασκάλων ή η θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος, αποτελεί ένα πρόβληµα για τα αγόρια (Ashley, 2003) καθώς η κυριαρχία των γυναικών-δασκάλων λέγεται ότι έχει οδηγήσει τα δηµοτικά σχολεία να ευνοούν τα κορίτσια και το µαθησιακό στυλ που ευνοεί τα κορίτσια έναντι των αγοριών (Skelton, 2003). Γενικά, η θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος χρησιµοποιείται συχνά για να υποδείξει ότι υπάρχουν θεµελιώδεις και διαδεδοµένες συνέπειες στην κουλτούρα και στην παιδαγωγική της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης εξαιτίας της κυριαρχίας των γυναικών εκπαιδευτικών (Skelton, 2002). Για παράδειγµα θεωρείται ότι οι καθηµερινές ρουτίνες και ο τρόπος διδασκαλίας ευνοούν τα κορίτσια, ότι οι δασκάλες έχουν χαµηλές προσδοκίες από τα αγόρια και ότι η απουσία αντρικών προτύπων («male role models») δηµιουργεί προβλήµατα στα αγόρια όσον αφορά τα κίνητρα, την πειθαρχία και τις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις (Skelton, 2002; Ashley, 2003). Έτσι, θεωρείται αναγκαίο να παρέχονται στα αγόρια κατάλληλα και θετικά αντρικά πρότυπα [role models] έτσι ώστε να αναπτύξουν εναλλακτικές µορφές αρρενωπότητας και να αντικαταστήσουν τη «macho» συµπεριφορά που ανέπτυξαν (Skelton, 2002). Υπάρχει η αντίληψη ότι υπήρχε µια «χρυσή εποχή» όπου οι άντρες δάσκαλοι αφθονούσαν ως πρότυπα για τα αγόρια (Harnet & Lee, 2003, σελ. 84) και που τώρα δεν υφίσταται πλέον εξαιτίας της θηλυκοποίησης του επαγγέλµατος. Σχετικά µε αυτή την ανησυχία που προκαλεί η έλλειψη αρσενικών προτύπων (Ashley, 2003), θεωρείται ότι οι άντρες δάσκαλοι έχουν προσωπική κατανόηση της αγορίστικης συµπεριφοράς, είναι πιο αποδεκτικοί προς τα αγόρια και έτσι αυτά δεν αισθάνονται αποτυχία στο δηµοτικό σχολείο (Perlman, 2005). Αυτή η αντίληψη όµως θεωρείται ως υπεραπλούστευση της πραγµατικότητας (Harnet & Lee, 2003) και στηρίζεται σε θεωρίες κοινωνικοποίησης του ρόλου των δύο φύλων που θεωρούν ότι οι γυναίκες δρουν µόνο µε στερεοτυπικούς θηλυκούς τρόπους και οι άντρες µε στερεοτυπικούς αντρικούς τρόπους (Skelton, 2002). Η θεωρία της διαφοροποίησης των ρόλων των δύο φύλων, σύµφωνα µε την οποία η αρσενικότητα και η θηλυκότητα είναι φυλαγµένα µόνο µέσα στα αρσενικά και στα θηλυκά σώµατα αντίστοιχα, έχει προ καιρού αµφισβητηθεί και κριθεί ως ελλειπής και µονοδιάστατος τρόπος αντίληψης του φύλου (Skelton, 2003; 2002). Έτσι, η υπόθεση ότι η αύξηση του ποσοστού των αντρών δασκάλων θα παρέχει στα αγόρια θετικά, προσανατολισµένα στην εργασία πρότυπα, επίσης αµφισβητείται (Skelton, 2003). Οι Harnet και Lee (2003) αµφισβητούν αυτή την αντίληψη, πιστεύοντας πως ό,τι παρακινεί τα αγόρια, παρακινεί όλα τα παιδιά και ότι το φύλο του εκπαιδευτικού δεν αποτελεί πρόβληµα. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 951

8 Ν. Παλµύρη 4. Συζήτηση Προεκτάσεις Τα δηµοτικά σχολεία θεωρούνται ότι έχουν θηλυκοποιηθεί επειδή το διδακτικό προσωπικό αποτελείται κυρίως από γυναίκες, ενώ οι πρακτικές και οι µεθόδοι διδασκαλίας, οι στρατηγικές διοίκησης και οι προσδοκίες των δασκάλων θεωρείται ότι ευνοούν τα κορίτσια (Skelton, 2002). Αυτό αµφισβητείται καθώς πιστεύεται ότι ο αυξηµένος αριθµός γυναικών δασκάλων δεν έχει δηµιουργήσει ένα «θηλυκοποιηµένο» περιβάλλον (Skelton, 2002) και ότι η περιγραφή του διδασκαλικού επαγγέλµατος ως «θηλυκοποιηµένο» είναι λανθασµένη και παραπλανητική (David, 2003). Παρόλο, δηλαδή, που οι δάσκαλοι αποτελούν ένα σπάνιο είδος, εντούτοις, οι άντρες κατέχουν την πλειονότητα των διευθυντικών θέσεων στα σχολεία και στα εκπαιδευτικά τµήµατα. Αυτό φυσικά δεν είναι ιδανικό, ιδωµένο από µια προοπτική ισότητας των φύλων [gender-equity perspective] (David, 2003). Γι αυτό η Burman (2005) θεωρεί ότι οι παρούσες συζητήσεις γύρω από τη θηλυκοποίηση αποσπούν την προσοχή και µεταµφιέζουν τη διατήρηση των πραγµατικών ανισοτήτων, οι οποίες δοµούνται γύρω από την τάξη, τη φυλή αλλά και το φύλο, καθοδηγούµενες από τις στρατηγικές της νεοφιλελεύθερης αγοράς. Είναι εύλογο λοιπόν να εξεταστεί σε ποιο βαθµό η εκπαίδευση λειτουργεί ως µια ιδεολογική δύναµη που σχηµατίζει τις εκπαιδευτικές εµπειρίες κοριτσιών και γυναικών (Dillabough, 2003). Η Addi-Raccah (2002) υποστηρίζει ότι τα κορίτσια εκπαιδεύονται για τους παραδοσιακούς ρόλους της συζύγου και της µητέρας, κι έτσι οι γυναίκες αποκλείονται από «αντρικά» επαγγέλµατα, ενώ οι άντρες προτιµούνται για τις διοικητικές θέσεις. Η Olmsted (2001) αναφέρει ότι τα σεξιστικά στερεότυπα οδηγούν τις γυναίκες να υπεραντιπροσωπεύονται ή να υποαντιπροσωπεύονται σε συγκεκριµένα επαγγέλµατα. Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει και το γεγονός ότι η επιτυχία των κοριτσιών στα διάφορα επίσηµα τεστ στο σχολείο δεν µεταφράζεται σε καριέρες µε υψηλόµισθα επαγγέλµατα των οποίων οι µισθοί να είναι ισοδύναµοι µε αυτούς των αντρών (Skelton, 2002) καθώς οι γυναίκες κερδίζουν λιγότερα από τη συµµετοχή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Stockard, 1990). Επιπρόσθετα, οι γυναίκες εξακολουθούν να αµοίβονται λιγότερα από τους άντρες ενώ προσφέρουν την ίδια εργασία (Thompson, 2003; Stockard, 1990) επιβεβαιώνοντας την αντίληψη ότι αποτελούν µια καλή και φτηνή πηγή εργατικού δυναµικού και στην οικογένεια και στο σπίτι και στην αγορά εργασίας (Παπαγεωργίου, 2004). Η Seis (2003) εξηγά ότι η κατώτερη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας εµφανίζεται ως µια ελεύθερη επιλογή των γυναικών, ως µια φυσιολογική και γενικά καλοπροαίρετη προσαρµογή στις «δικές τους ευθύνες» για οικιακή εργασία και ανατροφή των παιδιών. «Η χαµηλά αµοιβόµενη εργασία αντιµετωπίζεται σαν κατάλληλη για άτοµα που συµπεριφέρονται όπως οι γυναίκες» (Bergmann, στη Seis, 2003, σελ. 3). Από τα πιο πάνω φαίνεται ότι η εκπαίδευση αποτελεί ένα σύστηµα το οποίο εξακολουθεί να ευνοεί τους άντρες έναντι των γυναικών, δρώντας ως ένας κεντρικός ιδεολογικός θεσµός που αναπαράγει την ανισότητα του φύλου (Dillabough, 2003). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 952

9 Θηλυκοποίηση του ιδασκαλικού Επαγγέλµατος Αυτό επιβεβαιώνει τον Gramsci που τονίζει ότι η εκπαίδευση αποτελεί το καλύτερο εργαλείο της ηγεµονίας και του κοινωνικού ελέγχου (Παπαγεωργίου, 2004). Εποµένως, εάν ρίξει κανείς µια µατιά στο πώς το φύλο επηρεάζει τη θέση των ατόµων στην κοινωνία, θα παρατηρήσει ότι υπάρχει µια κυριαρχία των ανδρών σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής, οικονοµικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής καθώς οι γυναίκες θωρούνται εξ ορισµού κατώτερες κοινωνικά, πολιτισµικά, πολιτικά και κοινωνικά (Παπαγεωργίου, 2004). Η θεωρία της ηγεµονίας αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για την ερµηνεία της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία (Παπαγεωργίου, 2004). Το φύλο θεωρείται σε όλο τον κόσµο ως φυσικός διαχωρισµός και ως θεµελιώδης πηγή εξουσίας και καταπίεσης, αποκαλύπτοντας ένα είδος διαχρονικής συµπεριφοράς όπου οι άνδρες εµφανίζονται ως το κυρίαρχο και οι γυναίκες ως το κατώτερο φύλο (Παπαγεωργίου, 2004). «Η αντρική κυριαρχία υπάρχει στο σύστηµα συµβόλων της κάθε κουλτούρας, στις ανεπίσηµες καθηµερινές αλληλεπιδράσεις καθώς και στους κοινωνικούς θεσµούς και ρόλους» (Stockard, 1990, σελ. 500). Οι βιολογικές διαφορές των δύο φύλων έχουν δηµιουργήσει ένα σύστηµα από πιστεύω για το φύλο που ονοµάζεται κοινωνικό φύλο και προσπαθεί να νοµιµοποιήσει έτσι τον υποβιβασµό, την καταπίεση, την κακοποίηση και την εκµετάλλευση των γυναικών από τους άντρες σε διαφορετικές κοινωνίες (Παπαγεωργίου, 2004). Όµως, κατά τη Stockard (1990), παρόλο που ορισµένες διαφορές των δύο φύλων πιθανόν να έχουν βιολογική βάση, ψυχολογικές έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ελάχιστες διαφορές σε βασικές ικανότητες. Οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων, αυξάνονται µε την ηλικία εξαιτίας των κοινωνικών ρόλων που καλούνται τα αγόρια και τα κορίτσια να παίξουν, µε αποτέλεσµα τα παιδιά να κοινωνικοποιούνται µε την αντίληψη ότι άντρες και γυναίκες έχουν διαφορετικούς ρόλους (Stockard, 1990). Oι ρόλοι των φύλων, έτσι όπως έχουν αποδοθεί, αδικούν τις γυναίκες προς όφελος των ανδρών και συνεπώς, συνεχίζουν να ενισχύουν τα πρότυπα της ανδρικής κυριαρχίας (Παπαγεωργίου, 2004). Έτσι, σύµφωνα µε τη θεωρία της ηγεµονίας, η θέση των γυναικών στην οικογένεια ως συζύγων, µητέρων ή νοικοκυρών, τις κρατά σε µια θέση εξάρτησης από τους άντρες και έχει ως αποτέλεσµα µια κατώτερη θέση και στον εργασιακό χώρο (Παπαγεωργίου, 2004). Η κοινωνικοποίηση των ρόλων των δύο φυλών συµβαίνει κυρίως µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι το σχολείο, ως θεσµός πολιτιστικής διατήρησης και διανοµής, δηµιουργεί και αναδηµιουργεί µορφές συνειδητότητας που επιτρέπουν τη διατήρηση του κοινωνικού ελέγχου χωρίς την αναγκαιότητα καταφυγής των κυρίαρχων οµάδων (εδώ των αντρών) σε απροκάλυπτους µηχανισµούς κυριαρχίας (Apple, χ.η.). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 953

10 Ν. Παλµύρη 5. Επίλογος Η εκπαίδευση έχει συχνά υποφέρει από το θηλυκοποιηµένο της κύρος, παρόλο που η διοίκησή της αποτελείται κυρίως από άντρες (Burman, 2005; Miller, 1992). Αυτό αποτελεί ένα γενικό φαινόµενο καθώς έχει παρατηρηθεί ότι όποτε τα κορίτσια και οι γυναίκες τα πηγαίνουν καλά σε ένα τοµέα, αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες πάνω στο κύρος του αντικειµένου ή του επαγγέλµατος (Burman, 2005). Αν η κουλτούρα του σχολείου και του χώρου εργασίας αλλά και η κουλτούρα της κοινωνίας γενικότερα εξακολουθεί να οργανώνεται γύρω από σεξιστικές γραµµές, τότε τα οποιαδήποτε επιτεύγµατα των κοριτσιών θα συνεχίζουν να εκτιµώνται λιγότερο από αυτά των αγοριών (Thompson, 2003). Η θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος αντιµετωπίζεται αρνητικά όχι µόνο ως αιτία του χαµηλού του κύρους αλλά και ως αιτία των χαµηλών εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων των αγοριών (Skelton, 2002). Για αυτό το λόγο, κυβερνήσεις σε όλο τον κόσµο επιδιώκουν αύξηση του αριθµού των αντρών εκπαιδευτικών για να αντιµετωπιστεί η σχολική αποτυχία των αγοριών (Skelton, 2002). Όπως όµως έχει αναλυθεί προηγουµένως, αυτή η αντίληψη θεωρείται λανθασµένη και παραπλανητική, καθώς στηρίζεται σε αµφισβητούµενες θεωρίες κοινωνικοποίησης και διαφοροποίησης των ρόλων των δύο φύλων (Harnet & Lee, 2003; Skelton, 2002). Οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις αυτής της τάσης για θηλυκοποίηση του διδασκαλικού επαγγέλµατος θα πρέπει να προβληµατίσουν και να µελετηθούν προσεκτικά. Λαµβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες της θηλυκοποίησης και τις µορφές στις οποίες συµβαίνει µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα, µπορεί να οδηγήσει σε µια πιο δίκαιη κοινωνία. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Addi-Racah, A. (2002). The Feminization of Teaching and Principalship in the Israeli Educational System: A comparative study. Sociology of Education, 75, pp Al-Khalifa, E. (1988). Management by Halves: Women Teachers and Social Management. In De Lyon, H. & Migniuolo, F.W. (1988). Women Teachers: Issues and Experiences. Philadelphia: Open University Press. Apple, M.W. (χ.η.). Ιδεολογία και Αναλυτικά Προγράµµατα. (µτφ.: αρβέρης, Τ.). Αθήνα: Παρατηρητής. Ashley, 2003, M. (2003). Primary School Boys' Identity Formation and the Male Role Model: an exploration of sexual identity and gender identity in the UK through attachment theory. Sex Education: Sexuality, Society and Learning. 3 (3), pp ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 954

11 Θηλυκοποίηση του ιδασκαλικού Επαγγέλµατος Aspinwall, K. & Drummond, M.J. (1988). Socialised into Primary Teaching. In De Lyon, H. & Migniuolo, F.W. (1988). Women Teachers: Issues and Experiences. Philadelphia: Open University Press. Beechey, V. (1979). On Patriarchy. Feminist Review, Νο. 3, p (µτφ.: Βαΐου, Ν., Γεωργίου, Ζ. & Στρατηγάκη, Μ., Εργαστήριο Σπουδών Φύλου και Ισότητας Παντείου Πανεπιστηµίου Blount, J.M. (1999). Manliness and the gendered construction of school administration in the USA. International Journal of Leadership in Education, 2 (2), pp Bradley, K. (2000). The Incorporation of Women into Higher Education: Paradoxical Outcomes? Sociology of Education, 73 (1), pp Burman, E. (2005). Childhood, neo-liberalism and the feminization of education. Gender and Education, 17 (4), pp Casale, D. & Posel, D. (2001). The continued feminisation of the labour force in South Africa: An analysis of recent data and trends. Paper presented at The Economics Society of South Africa International Jubilee Conference Johannesburg, September Closson, D. (2000). The Feminization of American Schools. - Probe Ministries. Davis, C. (2003). Gender Blind: Insight Gender Equity. Australian Educator No 40. pp Dillabough, J.A. (2003). Gender, Education, and Society: The Limits and Possibilities of Feminist Reproduction Theory. Sociology of Education, 76, pp Freire, P. (1977). Η Αγωγή του Καταπιεζόµενου. (µτφ.: Κρητικός, Γ.) Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα, Κέδρος. Gaskell, J., Eichler, M., Pan, J., Jieying, X. & Zhang, X. (2004). The participation of women faculty in Chinese universities: paradoxes of globalization. Gender and Education, 16 (4,), pp Harnet, P. & Lee, J. (2003). Where have all the men gone? Have primary schools really been feminised? Journal of Educational Administration and History, 35 (2), pp Leathwood, C. (2005). Treat me as a human being don't look at me as a woman: femininities and professional identities in further education. Gender and Education, 17 (4), pp Lingard, B. (2003). Where to in gender policy in education after recuperative masculinity politics? International Journal of Inclusive Education, 7 (1), pp ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 955

12 Ν. Παλµύρη Mickelson, R.A. (2003). Gender, Bourdieu, and the Anomaly of Women s Achievement Redux. Sociology of Education, 76, pp Miller, J. (1992). More has meant women: The feminisation of schooling. London: Tufnell Press. Olmsted, J. (2001). Men s work/women s work: Employment, Wages and Occupational Segregation in Bethlehem. The Economics of Women and Work in the Middle East and North Africa, 4, pp Perlman, E. (2005). Boys fade; girls shine: Another Education Emergency. Education Advocate, 6 (2). Prichard, C. & Deem, R. (1999). Wo-managing Further Education; gender and the construction of the manager in the corporate colleges of England. Gender and Education, 11 (3), pp Seiz, J.A. (2003). Φεµινιστική Οικονοµική Επιστήµη. Στους Samuels, W., Biddle, J. & Davids, J. (eds). A Companion to the History of Economic Thought. (2003). Oxford: Blackwell. (µτφ.: Σερέτη, Ν.). Skelton, C. (2002). The Feminisation of Schooling or Re-masculinising Primary Education?. International Studies in Sociology of Education, 12 (1), pp Skelton, C. (2003). Male Primary Teachers and Perceptions of Masculinity. Educational Review, 55 ( 2), pp Stockard, J. (1990). Education and Gender Equality: A critical View. In Dougherty, K. & Hammack, F.M. (1990). Education and Society: A Reader. Florida: Harcout Brace Jovanovich. (p ). Thompson, A. (2003). Caring in Context: Four Feminist Theories on Gender and Education. Curriculum Inquiry, 33 (1), pp Weiner, G. (2005). The Nation Strikes Back: Recent Influences on Teacher Education in Europe. Paper presented at the symposium Educational Reform and Teachers, Hitotsubashi University, Tokyo, Japan, November Παπαγεωργίου, Γ. (2004). Ηγεµονία και Φεµινισµός. Αθήνα: Τυπωθήτω. Στατιστική Υπηρεσία (1986). Στατιστικές της Εκπαίδευσης. (1985/1986). Σειρά 3, Έκθεση 18. Λευκωσία: Τυπογραφείο της Κυπριακής ηµοκρατίας. Στατιστική Υπηρεσία (1990). Στατιστικές της Εκπαίδευσης. (1989/1990). Σειρά 1, Έκθεση 22. Λευκωσία: Τυπογραφείο της Κυπριακής ηµοκρατίας. Στατιστική Υπηρεσία (1996). Στατιστικές της Εκπαίδευσης. (1995/1996). Σειρά 1, Έκθεση 28. Λευκωσία: Τυπογραφείο της Κυπριακής ηµοκρατίας. Στατιστική Υπηρεσία (2001). Στατιστικές της Εκπαίδευσης. (2000/2001). Σειρά 1, Έκθεση 33. Λευκωσία: Τυπογραφείο της Κυπριακής ηµοκρατίας. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 956

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Μάριος Βρυωνίδης 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ ΟΛΤΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «Φύλο και Εκπαίδευση : Μια εξίσωση ισότητας» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνιών, συνέβαλλε και η γυναικεία εργασία κάτω βέβαια από διάφορες μορφές ανισοτιμίας. Σταδιακά όμως, μέσω των γυναικείων συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή

Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα Ανισότητες: από την καταγραφή στην ανατροπή Η μελέτη της Ευαγγελίας Παπαπέτρου για την απασχόληση - ανεργία και τις μισθολογικές διαφορές ανδρών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση Ελένη Παπαϊωάννου ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ποιους χαρακτηρίζουμε «ευάλωτους» εκπαιδευόμενους; (Δραστηριότητα 1) Εκπαίδευση Άξονες ευπάθειας Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund

sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Επιστημονικός Υπεύθυνος: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (social research centre), central scientific institution of the Technical University Dortmund Στα πλαίσια του έργου: Improving Gender Equality

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές. Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ Διεθνείς τάσεις στη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική σήμερα - Μελλοντικές προοπτικές Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης 1 Βασικά σημεία παρουσίασης Αλλαγές στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δια βίου Εκπαίδευση και διάγνωση επιμορφωτικών αναγκών: Μια σχεδιασμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των δυνάμεων της εργασίας H ΔΒΜ προϋποθέτειτοστρατηγικόσχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα: Η κατάσταση σήμερα

Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε άνδρες και γυναίκες στην Ελλάδα: Η κατάσταση σήμερα Στα πλαίσια του έργου GeCo: Improving Gender Equality Competences of persons responsible for personnel development in private enterprises and higher education Η προώθηση της αρχής των ίσων ευκαιριών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Ευρύκλεια Τσαγαλά και Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών tsagala@ceid.upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 2014-2015 ΜΑΘΗΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: GI_V_NEG_0_17443 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 / 12 / 2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΙΝΑ ΖΗΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης

του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Δρ Παναγιώηης Γαλάνης Σσνηονιζηής Εκπαίδεσζης Γραθείοσ Εκπαίδεσζης Σηοσηγάρδης Κοινωνικοποίηση του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο Στους ρυθμούς με τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University

Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο. Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University Εμπόδια που επηρεάζουν τη διεξαγωγή ποιοτικού μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο δημοτικό σχολείο Κυριακίδης Ερμής Leeds Metropolitan University Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να καθορίσει τις αντιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Universities 4 EU Αθήνα, 21 Μαρτίου 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διεθνών Οργανισμών και Πρωτοβουλιών Βέρα Δηλάρη Education expert veradil61@gmail.com Παγκόσμιοι Αναπτυξιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική ηγεσία ως µετασχηµατιστικός µηχανισµός για βελτίωση του σχολείου

Η παιδαγωγική ηγεσία ως µετασχηµατιστικός µηχανισµός για βελτίωση του σχολείου Η παιδαγωγική ηγεσία ως µετασχηµατιστικός µηχανισµός για βελτίωση του σχολείου Πέτρος Πασιαρδής Καθηγητής Εκπαιδευτικής Ηγεσίας Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου email: p.pashiardis@ouc.ac.cy (ορισµένες διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΥ 002 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 21/11/2007

ΠΡΥ 002 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 21/11/2007 ΠΡΥ 002 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ) 21/11/2007 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η ειδική εκπαίδευση(special education) ειναι η παιδεία η οποία επικεντρώνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες όπως

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model

Πάντειο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics. Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Πάντειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Msc. In Applied Economics Lecture 1: Trading in a Ricardian Model Το Ρικαρδιανό υπόδειγμα με ένα συντελεστή (συνέχεια) 1. Ο μόνος σημαντικός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039 Η ΚΑΤΤΑΣΣΚΕΕΥΗ ΤΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΙΑ ΠΡΡΟΒΛΗΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΓΓΥΝΑΙ ΙΚΕΕΙ ΙΑ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΚΑΤΤΟΧΥΡΡΩΣΣΗ ΚΑΙΙ ΕΕΞΕΕΛΙ ΙΞΗ.. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστημών Διοίκησης- MBA Κατεύθυνση: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010

, Ph.D. SYLLABUS 2009-2010 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Γ. Κουλιεράκης, Ph.D. Ψυχολόγος της Υγείας SYLLABUS Ακαδηµαϊκό Έτος 2009-2010 ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ M. Robin DiMatteo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2009 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟ Ο ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας Υπεύθυνη Τύπου Σιλβάνα Θεοδωροπούλου Τηλ: +30 210 6381457 e-mail: stheodor@cisco.com Έρευνα της CISCO για τους Εργαζόµενους από Απόσταση Αποκαλύπτει την Ανάγκη για Μεγαλύτερη Προσοχή σε θέµατα Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Ηγέτες με Όραμα Καλωσορίσατε στο ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αγαπητοί φοιτητές, Εκ μέρους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σας καλωσορίζουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Φώτιος Μονιούκας Βασίλειος Αγγελής Εισαγωγή Η μετάβαση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα τμήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014

Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Γεώργιος Ν.Λυράκος Μάθηµα Ψυχολογία της Υγείας Φυσικοθεραπεία ιάλεξη 8η 2014 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες ένας αριθµός εναλλακτικών µοντέλων για τον πόνο πέραν του ιατρικού ενσωµατώνουν ψυχολογικούς(αντίληψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος.

Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του εκλογικού συστήματος. Ομάδα Εργασίας: «Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» Εισήγηση: Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων: Η επίδραση του

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Δημόσια Υγεία (18 ΜΗΝΕΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚO) Περιγραφή Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών Δημόσια Υγεία είναι να δώσει στους φοιτητές την ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση του εαυτού μας

Γνώση του εαυτού μας Γνώση του εαυτού μας Self awareness Η αυτογνωσία αναφέρεται σε: Συναισθήματα Σκέψεις Ενδιαφέροντα Ισχυρά & αδύνατα σημεία Αξίες Ικανότητες Στόχους Δεξιότητες Προτιμητέο στιλ επικοινωνίας 1 Γνώση του εαυτού

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre ΕΙΣΑΓΩΓΗ ρ. Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η σύγχρονη εποχή παρά την πρόοδο που τη χαρακτηρίζει στον τοµέα της τεχνολογίας και της επιστήµης µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΤΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Κεφάλαιο 26 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχωρισμός ειδών ανεργίας Τοπρόβληματηςανεργίαςσυνήθως χωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ στην εκπαιδευση Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες και οδηγίες μορφοποίησης που θα σας βοηθήσουν να προετοιμάσετε καλύτερα την εργασία σας.... Αποστολή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα (ΕΚΓ) (HAEd) Πανεπιστήμιο του Dundee

Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα (ΕΚΓ) (HAEd) Πανεπιστήμιο του Dundee Τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα (ΕΚΓ) ιδρύθηκαν το 1973 και είναι ένα από τα παλαιότερα και μεγαλύτερα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα που παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία.

Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Αγωγή και προαγωγή της υγείας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Α. Ξεκαλάκη Παιδίατρος Δ/νση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού Προαγωγή της υγείας Αρχικός ορισμός: Οι

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Εργαζόµενες γυναίκες: Τι τις «σκοτώνει»

Εργαζόµενες γυναίκες: Τι τις «σκοτώνει» ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 20/02/2005 Εργαζόµενες γυναίκες: Τι τις «σκοτώνει» Των MARILYN J. DAVIDSON, SANDRA FIELDEN* Εξαιτίας των ραγδαίων οικονοµικών, δηµογραφικών και κοινωνικών αλλαγών κατά την περασµένη εικοσαετία,

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικείο επιχειρείν: Ωραίο αλλά ασθενές!

Γυναικείο επιχειρείν: Ωραίο αλλά ασθενές! Γυναικείο επιχειρείν: Ωραίο αλλά ασθενές! του Παναγιώτη Κωνσταντινίδη Είναι απ όλους αποδεκτό ότι η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας αποτελεί βασικό µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης και κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εισήγηση: κ.γεωργίου Κασιμάτη, Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. και Κ.Ε.Ε.Ε. με θέμα : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» Το Σχέδιο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014

2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 2 ο Παγκύπριο Συνέδριο Λεμεσός, 29 Νοεμβρίου 2014 Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος Η Μονάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων (Μονάδα ΔΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.) είναι αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900

Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Η Λειτουργία της Γραμμής SOS 15900 Καμηλέρη Ράνια: Ψυχολόγος, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, MSc, Στέλεχος/Σύμβουλος Γραμμής SOS 15900 Υποέργο 5 με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (SOS)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων

Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Γεώργιος Γώγουλος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης gogoulosg@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία

Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ Παιδαγωγική Ψυχολογία Βιομηχανική Ψυχολογία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Μαρμαρινός Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα. Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σοφία Καλογρίδη Σχολική Σύμβουλος ΔΣ ΕΑΕΠ Σε 960 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΕ/ΣΕΚ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ - ΤΕΕ/ΣΕΚ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2000-2006 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Κατηγορία Πράξης 4.1.1.δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Εισήγηση για τη προώθηση της ισότητας ευκαιριών µεταξύ ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οργάνωσης και της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Σεπτέµβριος 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κύρια χαρακτηριστικά της γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Απευθύνεται: Σε κάθε εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τη διδασκαλία του/της. Στους/ις υποψήφιους/ες

Διαβάστε περισσότερα