ΠΡΑΚΤΙΚΑ. της 6 ης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (6 ης ακ. έτους ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΑ. της 6 ης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (6 ης ακ. έτους 2011-2012) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΑ της 6 ης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (6 ης ακ. έτους ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Θέματα ημερήσιας διάταξης: 1) Επικύρωση Πρακτικών 5 ης Γ.Σ. ΕΣ 2) Αιτήσεις μονιμοποίησης στη Βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή των Παπαλουκά Μάριου, Κυπραίου Γεωργίου και Αυγερινού Βασιλικής. 3) Ορισμός εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου στο γνωστικό αντικείμενο Οργάνωση Ομαδικών Αθλημάτων με έμφαση το ποδόσφαιρο. 4) Αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του Επίκουρου από αυτή του Λέκτορα της Αθανασοπούλου Πηνελόπης. Επίσης διεύρυνση του γνωστικού της αντικειμένου από αυτό Αθλητικό Μάρκετινγκ σε Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. 5) Ορισμός επταμελούς επιτροπής για την υποστήριξη της διατριβής της κ. Κοντοδημάκη Βασιλικής. 6) Θέματα υποψηφίων διδακτόρων 7) Διάφορα θέματα Ημερομηνία : Τετάρτη, 29/2/2012, ώρα 14:00 Τόπος : Γραφεία Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη ΠΑΡΟΝΤΕΣ Γ.Σ.E.Σ.: Μέλη Δ.Ε.Π. 1. Καθηγητής Κ. Μουντάκης, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πρόεδρος ΓΣ 2. Καθηγητής Α. Στεργιούλας, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης 3. Αναπλ. Καθηγητής Ι. Δουβής, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης 4. Επίκουρος Καθηγητής Π. Κωνσταντινάκος, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης 5. Επίκουρος Καθηγητής Α. Τραυλός, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης 6. Επίκ. Καθηγήτρια Ε. Χατζηγιάννη, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης 7. Επίκουρος Καθηγητής Μ. Δ. Παπαλουκάς, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης 1

2 8. Επίκουρος Καθηγητής Γ. Κυπραίος, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος ΓΣ. 9. Επίκ. Καθηγήτρια Α. Αυγερινού, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης 10. Επίκ. Καθηγήτρια Π. Αντωνοπούλου, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης 11. Λέκτορας Ο. Βρόντου, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης 12. Λέκτορας Π. Αλεξόπουλος, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης 13. Λέκτορας Π. Αθανασοπούλου, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης 14. Λέκτορας Μ. Ιωακειμίδη, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σ ΑΠΟΝΤΕΣ: Α. Παπαστρατάκου, μόνιμη διοικητική υπάλληλος ΙΔΑΧ. Με βαθμό Ε. 1. Καθηγητής Γεωργιάδης Κωνσταντίνος 2. Καθηγητής Κριεμάδης Αθανάσιος Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. Θέμα 1 ο : Επικύρωση Πρακτικών 5ης ΓΣΕΣ Επικυρώνονται τα πρακτικά της 5ης ΓΣΕΣ. Θέμα 2ο: Αιτήσεις μονιμοποίησης στη Βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή των Παπαλουκά Μάριου Δανιήλ, Κυπραίου Γεωργίου και Αυγερινού Βασιλικής, βάσει του Ν. 4009/2011. Ως γνωστόν οι ανωτέρω έχουν καταθέσει αιτήσεις μονιμοποίησης στη Βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, ως ακολούθως: Ο Μ. Παπαλουκάς την αίτηση με αρ. πρωτ. 261/ , ο Γ. Κυπραίος την αίτηση με αρ. πρωτ. 262/ και η Β. Αυγερινού, την αίτηση με αρ. πρωτοκ. 328/ Οι ανωτέρω, όπως αναφέρουν και στις αιτήσεις τους, πληρούν όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις. Στο σημείο αυτό ο πρόεδρος ΤΟΔΑ καθηγητής Κώστας Μουντάκης ενημερώνει τα μέλη ΔΕΠ, ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το νέο νόμο 4009/2011, όπως διευκρινίζεται βάσει της Απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπ αριθμ. 1/ (ΦΕΚ 134/Β/ ). Σύμφωνα με τα παραπάνω έγγραφα η ΓΣΕΣ υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης κατάλογο ονομάτων εκλεκτόρων. Ειδικότερα: Η ΓΣΕΣ θα καταρτίσει δύο καταλόγους με ονόματα εκλεκτόρων για κάθε γνωστικό αντικείμενο. Στον Κατάλογο Εσωτερικών Μελών, που θα αποτελέσει κατόπιν έγκρισής του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης το "Μητρώο Εσωτερικών Μελών", η ΓΣΕΣ θα 2

3 εντάξει όλους τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας και τους αναπληρωτές καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που κρίνει, ότι έχουν συναφή αντικείμενα προς το υπό συζήτηση αντικείμενο. Στον Κατάλογο Εξωτερικών Μελών, που θα αποτελέσει κατόπιν έγκρισής του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης το "Μητρώο Εξωτερικών Μελών", η ΓΣΕΣ θα εντάξει όλους τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας και τους αναπληρωτές καθηγητές των ελληνικών ΑΕΙ εκτός Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και όλους τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας και τους αναπληρωτές καθηγητές πανεπιστημίων εκτός Ελλάδος, που η ΓΣΕΣ κρίνει, ότι έχουν συναφή αντικείμενα προς το υπό συζήτηση αντικείμενο. Τα μέλη σε κάθε κατάλογο παρατίθενται χωρίς κάποια ιδιαίτερη σειρά. Η κατάρτιση του μητρώου αυτού γίνεται με βάση τόσο το γνωστικό αντικείμενο που αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού όσο και το συνολικό επιστημονικό έργο του κάθε Καθηγητή. Όταν ο κατάλογος εγκριθεί από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης, ο κατάλογος αυτός αποτελεί πλέον το καλούμενο "μητρώο" εσωτερικών ή εξωτερικών μελών αντίστοιχα για το κάθε γνωστικό αντικείμενο. Στο σημείο αυτό εξέρχεται από την αίθουσα ο Καθηγητής Στεργιούλας Απόστολος. Β. Μητρώο εκλεκτορικού σώματος για το αντικείμενο «Διαχείριση Αθλημάτων Στίβου και Ακραίων Σπορ» -Στο σημείο αυτό από την αίθουσα εξέρχεται ο υποψήφιος κ. Γ. Κυπραίος Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΣ προτείνει να οριστούν δύο μητρώα, ένα για το γνωστικό πεδίο της διαχείρισης αθλημάτων στίβου και ένα για το γνωστικό πεδίο της διαχείρισης ακραίων σπορ, όπου θα ενταχθούν τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη ΔΕΠ των οποίων το γνωστικό αντικείμενο, η εξειδίκευσή τους αλλά και όλη η επιστημονική τους ενασχόληση έχει συνάφεια με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η πρόταση του Προέδρου γίνεται ομόφωνα δεκτή και κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποφασίζονται ομόφωνα τα κάτωθι: 1 ον ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ Η διαχείριση αθλημάτων στίβου ως γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται στην επιστήμη του αθλητισμού. Α. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ. Ο στίβος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του κλασικού αθλητισμού και αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της αθλητικής επιστήμης. Ως θέματα εξετάζει τα παρακάτω: Α1. θέματα που άπτονται της αθλητικής κίνησης (από τους πέντε τρόπους φυσικής μετακίνησης του ανθρώπινου σώματος στο στίβο καλλιεργούνται οι τέσσερεις. Τρέξιμο, βάδισμα, άλμα και αναρρίχηση.) Α2. θέματα που άπτονται της οργάνωσης και διαχείρισης του αθλητισμού από τη Διοίκηση (π.χ. διαχείριση πόρων για αθλητικούς σκοπούς). Α3. θέματα που άπτονται του αθλητισμού ως θεσμού και ως Πολιτιστικού φαινομένου ως ένα σύνολο αρχών και κανόνων που σήμερα καλούνται ολυμπιακή ιδέα, ολυμπισμός και ολυμπιακά ιδεώδη (π.χ. ολυμπισμός και ολυμπιακά ιδεώδη, ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός), Α4. θέματα που άπτονται του αθλητισμού ως κοινωνικού φαινομένου (π.χ. βία στα γήπεδα, doping). Α5. θέματα που αφορούν αθλητικούς οργανισμούς εν γένει (π.χ. ΔΟΕ, αθλητικές ομοσπονδίες, αθλητικές ενώσεις). 3

4 Α6. θέματα που άπτονται της αθλητικής αγοράς (π.χ. ιδιομορφία αθλητικής αγοράς, ιδιαιτερότητες παραγόντων της αγοράς). Α7. θέματα που αφορούν την αθλητική προπόνηση, την αθλητική επίδοση, την αθλητική αποκατάσταση, τους αγώνες και την διατήρηση και βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Α8. Θέματα που αφορούν την προπόνηση ΑΜΕΑ, νεφροπαθών και άλλων ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού. Κατάρτιση Καταλόγου Εσωτερικών Μελών για το Γνωστικό Αντικείμενο «Διαχείριση αθλημάτων στίβου» 1.Κωνσταντίνος Γεωργιάδης. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτισμικές Διαστάσεις του Ολυμπισμού», Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ διορισμού 1141/ τ.γ ). αντικείμενο του αθλητισμού και ταυτόχρονα το υπερβαίνει λόγω της ειδικότητάς του, περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Α3, Α4 και Α5. Επίσης έχει εντρυφήσει σε επιστημονικά θέματα που παρουσιάζουν συνάφεια με το 1. Georgiadis K., Lioumpi P.: The views of Olympic Medalists regarding their contribution to the propagation of the Olympic Idea among young people, IOA, Athens Lioumpi P., Georgiadis K.: The Olympic Medalists present the Olympic Idea at schools. A training application IOA, Athens Georgiadis K. Το πρόβλημα του ερασιτεχνισμού και η συμμετοχή των ελληνικών αθλητικών συλλόγων στους πρώτους διεθνείς Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 1896». Πρακτικά του 1 ου Πανελληνίου Αθλητικής Ιστορίας και Φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη 2002, σελ Επιπλέον ο Καθηγητής Κ. Γεωργιάδης δίδαξε το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, δηλαδή αυτό της «Οργάνωσης και διαχείρισης αθλητισμού στην τοπική αυτοδιοίκηση», το οποίο έχει διδάξει και ο υποψήφιος. Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους λόγους αυτούς θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της «Διαχείρισης αθλημάτων στίβου», της επιστήμης του αθλητισμού. 2. Κωνσταντίνος Μουντάκης. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων», Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ διορισμού 1276/ τ.γ ). περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Α1, Α2, Α3, Α5 και Α7. Επίσης έχει εντρυφήσει σε επιστημονικά θέματα που παρουσιάζουν συνάφεια με το 1. Μουντάκης, Κ. (1995). Διαφορές μεταξύ Αγωνιστικού Αθλητισμού (Πρωταθλητισμού) και Φυσικής Αγωγής. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, Ε.Π.Φ.Α.Ν.Η, 1, Μουντάκης, Κ. (2002). Ντόπινγκ και ηθικά διλήμματα στον αθλητισμό υψηλών επιδόσεων. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, Ε.Π.Φ.Α.Ν.Η, 12/13,

5 3. Κων/νος Μουντάκης, Βασιλική Αυγερινού, Κων/νος Φαμίσης (2005). Η οργάνωση του αθλητισμού υψηλής επίδοσης σε διεθνές επίπεδο. Φυσική Αγωγή Αθλητισμός Υγεία, 18/19, Mountakis, C. (2001). Differences between Physical Education and top level sport. European Physical Education Review, 7(1), ALEXANDRA TRIPOLITSIOTI, KONSTANTINOS MOUDAKIS, PANTELIS KONSTANTINAKOS, PANAGIOTIS THEODORIKAKOS (2007). The management competencies of the directors of youth centres and indoor facilities in the municipalities. Biology of Exercise, 3, Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους λόγους αυτούς θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της «Διαχείρισης αθλημάτων στίβου». 3. Στεργιούλας Απόστολος, Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία της Ασκησης με έμφαση την οργάνωση/διαχείριση της πρόληψης και αποκατάστασης» Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ διορισμού 182/ τ.γ ). περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Α1, Α2, Α4, Α7 και Α8. Επίσης έχει εντριφήσει σε επιστημονικά θέματα που παρουσιάζουν συνάφεια με το 1. Skalkos G, Strigas A, Moudakis C and Stergioulas A. Mapping the current stage of diving tourism in Greece. J. Appl. Sciences 9(16); 2009 (in Press, Scopus). 2. Stergioulas Α. Cardiopulmonary resuscitation training of Greek physical education teachers. Biol of Exercise 2: 11-18, Επιπρόσθετα ο Καθηγητής Α. Στεργιούλας είναι εκδότης των επιστημονικών περιοδικών «Βιολογία της Ασκησης» (Biology of Exercise) και «XΟΡΗΓΙΑ» (CHOREGIA) Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους λόγους αυτούς θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της «Διαχείρισης αθλημάτων στίβου». Η ΓΣΕΣ διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν άλλα μέλη ΔΕΠ που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Εσωτερικών Μελών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση αθλημάτων στίβου». Κατόπιν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΣ προτείνει να καταρτιστεί ο Κατάλογος Εξωτερικών Μελών (που θα αποτελέσει κατόπιν έγκρισής του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης το "Μητρώο Εξωτερικών Μελών") εντάσσοντας σε αυτόν όλους τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας και τους αναπληρωτές καθηγητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, που κρίνει ότι έχουν συναφή αντικείμενα προς το υπό συζήτηση αντικείμενο, βάσει του συνολικού επιστημονικού έργου τους. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η πρόταση του Προέδρου γίνεται ομόφωνα δεκτή και αφού ακολούθησε διάλογος σχετικά με τα μέλη που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις αποφασίζονται ομόφωνα τα κάτωθι: Κατάρτιση Καταλόγου Εξωτερικών Μελών για το Γνωστικό Αντικείμενο «Διαχείριση αθλημάτων στίβου» 1. Αθανασία Σμυρνιώτου. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Κλασσικός Αθλητισμός, Αθλητικοί Δρόμοι», ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ (ΦΕΚ διορισμού 299τΓ'/ ). 5

6 Η ΓΣΕΣ του Τμήματος την επέλεξε λόγω του γνωστικού αντικειμένου της που εμπίπτει απόλυτα στο χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα του Κλασσικού Αθλητισμού που έχει ιδιαίτερη συνάφεια με θέματα διαχείρισης στίβου, ενώ παράλληλα καλύπτει και το τμήμα εκείνο του γνωστικού αντικειμένου που περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7 και Α8. 2. Θεόφιλος Πυλιανίδης. Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Προπονησιολογία με ειδίκευση στον Κλασσικό Αθλητισμό», ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ (ΦΕΚ διορισμού 325/ /τΓ'). απόλυτα στο χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα της Προπονησιολογίας με ειδίκευση στον Κλασσικό Αθλητισμό που έχει ιδιαίτερη συνάφεια με θέματα διαχείρισης στίβου, περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Α1,Α2,Α3,Α4,Α5,Α6και Α7. 3. Δημήτριος Σούλας. Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Κλασσικός Αθλητισμός», ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ διορισμού 424/ /τΓ'). απόλυτα στο χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα του Κλασσικού Αθλητισμού που έχει ιδιαίτερη συνάφεια με θέματα διαχείρισης στίβου, ενώ παράλληλα καλύπτει και το τμήμα εκείνο του γνωστικού αντικειμένου που περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6 και Α7. 4. Γεώργιος Γεωργιάδης. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο Κλασσικός Αθλητισμός, Αθλητικές Ρίψεις. ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ (ΦΕΚ διορισμού 111/ , τ. Γ'). απόλυτα στο χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα του κλασσικού αθλητισμού και των ρίψεων που έχουν ιδιαίτερη συνάφεια με θέματα διαχείρισης στίβου, ενώ παράλληλα καλύπτει και το τμήμα εκείνο του γνωστικού αντικειμένου που περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6 και Α7. 5. Κέλλης Σπυρίδων. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική» ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ (ΦΕΚ Διορισμού 67/ τνπδδ). Η ΓΣΕΣ του Τμήματος τον επέλεξε λόγω του γνωστικού αντικειμένου του που εμπίπτει στο χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα της προπονητικής που έχει ιδιαίτερη συνάφεια με θέματα στίβου, ενώ παράλληλα καλύπτει και το τμήμα εκείνο του γνωστικού αντικειμένου που περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6 και Α7. Η ΓΣΕΣ διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Εξωτερικών Μελών σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση αθλημάτων στίβου». 2 ον ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΣΠΟΡ Β. ΑΚΡΑΙΑ ΣΠΟΡ. Τα Ακραία Σπορ (extreme sports) είναι τα γνωστά αθλήματα δράσης. Τα πιο διαδεδομένα Ακραία Σπορ ανά τον κόσμο είναι το BMX, το Bungee Jumping, η Ελεύθερη Κατάδυση, το Ελεύθερο Τρέξιμο, Caving, Αναρρίχηση, Αιωροπτέριση Αεραθλητισμός, Mountain Bike, Ορειβασία, Skateboarding, Snowboarding, Surfing, Kayaking, Rafting, Paintball κλπ. Παράλληλα, τα Ακραία Σπορ είναι μια δράση που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού, της Αναψυχής και του Ελεύθερου Χρόνου. Κατά συνέπεια, το γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση των Ακραίων Σπορ» άπτεται και της διαχείρισης των λειτουργιών και δράσεων με τις οποίες συνδέονται τα Ακραία Σπορ. Υπό την έννοια αυτή, το γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση των Ακραίων Σπορ» εξετάζει ως θέματα και τα παρακάτω: Β1. Τα ακραία σπορ όπως ο αθλητικός τουρισμός και η αναψυχή θέματα που άπτονται της τουριστικής ανάπτυξης. Β2. θέματα που άπτονται της αναψυχής και του ελεύθερου χρόνου. 6

7 Β3. θέματα που άπτονται της αθλητικής διοίκησης, του αθλητικού marketing και management. Β4. θέματα που άπτονται αθλητικού τουρισμού. Β5. θέματα που άπτονται της ποιότητας αθλητικών υπηρεσιών. Β6. Θέματα που άπτονται της κίνησης του σώματος (τα ακραία σπορ καλλιεργούν και τους πέντε τρόπους φυσικής μετακίνησης του ανθρώπινου σώματος). Κατόπιν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΣ προτείνει καταρχήν να καταρτιστεί ο Κατάλογος Εσωτερικών Μελών (που θα αποτελέσει κατόπιν έγκρισής του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης το "Μητρώο Εσωτερικών Μελών") εντάσσοντας σε αυτόν όλους τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας και τους αναπληρωτές καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που κρίνει ότι έχουν συναφή αντικείμενα προς το υπό συζήτηση αντικείμενο, βάσει του συνολικού επιστημονικού έργου τους. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η πρόταση του Προέδρου γίνεται ομόφωνα δεκτή και αφού ακολούθησε διάλογος σχετικά με τα μέλη που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις αποφασίζονται ομόφωνα τα κάτωθι: Κατάρτιση Καταλόγου Εσωτερικών Μελών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το Γνωστικό Αντικείμενο «Διαχείριση ακραίων σπορ» 1. Αθανάσιος Κριεμάδης. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Στρατηγικός Σχεδιασμός Αθλητικών Οργανισμών», Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ διορισμού 48/ τ.γ ). περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Β3 και Β5. Επίσης έχει εντρυφήσει σε επιστημονικά θέματα που παρουσιάζουν συνάφεια με το 1. Kriemadis, T., Kotsovos, A., & Douvis, J. (2006). Relationship marketing implementation in the sport market. Η Οργάνωση του Αθλητισμού, 4(1-2), Kartakoullis, N., Karlis, G., Kriemadis, T. Pouloukas, S., & Loizou, C. (2009). The potential of Cyprus as a sport tourism market: Viewpoints of municipal administrators. E- Review of Tourism Research 3. Kartakoullis, N., Pouloukas, S., Loizou, C., Karlis, G., & Kriemadis, T. (2009). Sport tourism in Cyprus: A study of international visitors. The Sport Journal, 12(1), winter. 4. Vrondou, O., Kriemadis, T., & Kartakoullis, N. (2009). Government, local state and private sector groups interaction in the context of producing sport tourism policy in Greece: A strategic perspective. E-Review of Tourism Research. Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους λόγους αυτούς θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της «Διαχείρισης ακραίων σπορ» της επιστήμης της οργάνωσης και διαχείρισης της αναψυχής, του αθλητικού τουρισμού και του ελεύθερου χρόνου. 2. Ιωάννης Δουβής. Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Επαγγελματικού Αθλητισμού», Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ διορισμού 739/ τ.γ με διόρθωση στο ΦΕΚ 757/ τ.γ ) περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Β1, Β2, Β3 και Β5. 7

8 Επίσης έχει εντρυφήσει σε επιστημονικά θέματα που παρουσιάζουν συνάφεια με το 1. Yiannakis A., Kartakoulis N., Douvis J., Lyras A., Yiannaki L. (2010). Cyprus as a tourism destination for the United States. Theory, Marketing and Public Relations Strategies. Atlas Annual Conference and Ph.D. Colloquium Limassol, Cyprus, November 3-5, Douvis J., Douvis S., Papagiannopoulou C., Kriemadis Th., Skalkos J. (2007). Golf and Sport Tourism in Greece. World Congress in Sport Management, Sparta 7-10 June Theakou E., Kriemadis T., Vrondou O., Douvis J. (2007). Management practices and methods of Olympic athletic facilities: the case of Atlanta. World Congress in Sport Management, Sparta 7-10 June Douvis, J., Douvis, S. (2005). Proposals for the Development of Sport Tourism in Greece after the Olympics of World University Sport Federation Conference (FISU) Izmir, August Douvis J. (2004). Sustainability of sport organizations through Sport Management. Pan-Hellenic PEPFA Conference, 7-9 May Jyvaskyla-Finland. 6. Douvis J., Douvis S., Yusof A. (1998). An examination of the characteristics of sport tourists. Annual NASSS symposium, 4-7 November, Las Vegas-Nevada. 7. Jusof, A., & Douvis, J. (2001). An examination of Sport Tourist profiles. Journal of Sport Tourism 6(3), 4-15 Η ΓΣΕΣ κρίνει ότι για τους λόγους αυτούς θα μπορέσει να κρίνει σε βάθος θέματα της «Διαχείρισης ακραίων σπορ», της επιστήμης της οργάνωσης και διαχείρισης της αναψυχής, του αθλητικού τουρισμού και του ελεύθερου χρόνου. 3. Κωνσταντινάκος Παντελής. Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία του Αθλητισμού». Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού. ΦΕΚ 176/ τ. Γ. Η ΓΣΕΣ του Τμήματος θεωρεί ότι γνωρίζει σε βάθος τα θέματα αθλητισμού, λόγω του γνωστικού αντικειμένου του που εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο του αθλητισμού και ταυτόχρονα καλύπτει και το τμήμα εκείνο του γνωστικού αντικειμένου των ακραίων σπορ μιας και έχει διδάξει σειρά ετών το γνωστικό αντικείμενο της αναψυχής. Επίσης μεγάλο μέρος του συγγραφικού του και ερευνητικού του έργου παρουσιάζει απόλυτη συνάφεια με τα ακραία σπορ, ενώ παράλληλα καλύπτει και το τμήμα εκείνο του γνωστικού αντικειμένου που περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Β1, Β2 και Β6. Η ΓΣΕΣ διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν άλλα μέλη ΔΕΠ που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Εσωτερικών Μελών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση ακραίων σπορ». Κατόπιν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΣ προτείνει να καταρτιστεί ο Κατάλογος Εξωτερικών Μελών (που θα αποτελέσει κατόπιν έγκρισής του από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης το "Μητρώο Εξωτερικών Μελών") εντάσσοντας σε αυτόν όλους τους καθηγητές πρώτης βαθμίδας και τους αναπληρωτές καθηγητές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, που κρίνει ότι έχουν συναφή αντικείμενα προς το υπό συζήτηση αντικείμενο, βάσει του συνολικού επιστημονικού έργου τους. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης η πρόταση του Προέδρου γίνεται ομόφωνα δεκτή και αφού ακολούθησε διάλογος σχετικά με τα μέλη που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις αποφασίζονται ομόφωνα τα κάτωθι: 8

9 Κατάρτιση Καταλόγου Εξωτερικών Μελών για το Γνωστικό Αντικείμενο «Διαχείριση ακραίων σπορ» 1. Γεώργιος Κώστα, Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Αναψυχή». ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ (ΦΕΚ διορισμού 111/ ). στο χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα της αθλητικής αναψυχής που έχει ιδιαίτερη συνάφεια με θέματα διαχείρισης ακραίων σπορ. Τα ακραία σπορ, όπως ο αθλητικός τουρισμός και η αναψυχή, εντάσσονται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ενώ παράλληλα καλύπτει και το τμήμα εκείνο του γνωστικού αντικειμένου που περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Β1, Β2, Β3, Β4, Β5 και Β6. 2. Ιωάννης Αυθίνος. Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Αθλητική Διοίκηση», ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ (ΦΕΚ διορισμού 497τΓ'/ ). στο χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα της αθλητικής διοίκησης που έχει ιδιαίτερη συνάφεια με θέματα διαχείρισης ακραίων σπορ, ενώ παράλληλα καλύπτει και το τμήμα εκείνο του γνωστικού αντικειμένου που περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Β1, Β2, Β3, Β4, Β5 και Β6. 3. Αθανάσιος Κουστέλιος, Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής», ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΦΕΚ Διορισμού 1052/ τγ' όπως διορθώθηκε με 111/ τΓ') στο χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα της Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής που έχει ιδιαίτερη συνάφεια με θέματα ακραίων σπορ, ενώ παράλληλα καλύπτει και το τμήμα εκείνο του γνωστικού αντικειμένου που περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Β1, Β2, Β3, Β4, Β5 και Β6. 4. Τσάρτας Πάρις. Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Τουριστική ανάπτυξη» ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΦΕΚ Διορισμού 61/ τ.νπδδ). στο χώρο του τουρισμού και ειδικότερα της τουριστικής ανάπτυξης που έχει ιδιαίτερη συνάφεια με θέματα ακραίων σπορ, ενώ παράλληλα καλύπτει και το τμήμα εκείνο του γνωστικού αντικειμένου που περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Β1, Β2, Β3, Β4, Β5. 5. Δημήτριος Γαργαλιάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού». ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ (ΦΕΚ διορισμού 814/ /τΓ ). περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Β3 και Β5. 6. Δημήτριος Παναγιωτόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. (ΦΕΚ 235/ Τ. ΝΠΔΔ) περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Β3 και Β5. 7. Αθανάσιος Στρίγγας, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Ιντιάνα. (Ethan Strigas, Associate Professor, Indiana State University) Γνωστικό Αντικείμενο: Κινησιολογία, Αναψυχή και Αθλητισμός (Kinesiology, Recreation and Sport). 9

10 Εξειδικεύσεις: Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητισμού, Εθελοντισμός, Θέματα Αθλητικού Δικαίου, Αθλητική Διακυβέρνηση (Sport Management, Volunteerism, Legal Aspects of Sport, Marketing, Sport Governance). Η ΓΣΕΣ του Τμήματος τον επέλεξε λόγω του γνωστικού του αντικειμένου το οποίο έχει ιδιαίτερη συνάφεια με το χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα της Κινησιολογίας, της Αναψυχής και του Αθλητισμού και ειδικότερα με θέματα διαχείρισης ακραίων σπορ, ενώ παράλληλα καλύπτει και το τμήμα εκείνο του γνωστικού αντικειμένου που περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Β1, Β3, Β4, Β5 και Β6. Επίσης έχει εντρυφήσει σε επιστημονικά θέματα που παρουσιάζουν συνάφεια με το 1. Tripolitsioti A, Mountakis C, Strigas E. 2009). Sport Science as a determinative Factor in Management of Indoor Ffacilities in Municipal Sport Organizations. J Applied Sciences 9(14), Skalkos G, Strigas Ε., Moudakis C and Stergioulas A. Mapping the current stage of diving tourism in Greece. J. Appl. Sciences 9(16); 2009 (in Press, Scopus). 8. Νικόλαος Καρτακούλλης Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας- InterCollege Κύπρου. Γνωστικό αντικείμενο Τουρισμός Αθλητισμός Οικονομία. Η ΓΣΕΣ του Τμήματος τον επέλεξε λόγω του γνωστικού του αντικειμένου το οποίο έχει ιδιαίτερη συνάφεια με το χώρο του αθλητισμού και ειδικότερα του Αθλητισμού και του τουρισμού, ειδικότερα με θέματα ακραίων σπορ, ενώ παράλληλα καλύπτει και το τμήμα εκείνο του γνωστικού αντικειμένου που περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο Β1, Β3, Β4 και Β5. Τα ακραία σπορ, όπως και ο αθλητικός τουρισμός, εντάσσονται στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Επίσης έχει εντρυφήσει σε επιστημονικά θέματα που παρουσιάζουν συνάφεια με το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, από τα οποία προκύπτει ότι είναι σε θέση να αντιληφθεί σε βάθος και να κρίνει θέματα που εντάσσονται στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο. 1. Β Yiannakis A., Kartakoulis N., Douvis J., Lyras A., Yiannaki L. (2012). Marketing Cyprus as a tourism destination for the United States. Theory, Marketing and Public Relations Strategies. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Vol. 2 (1). 2. Kartakoullis, N., Pouloukas, S., Loizou, C., Karlis, G., & Kriemadis, T. (2009). Sport tourism in Cyprus: A study of international visitors. The Sport Journal, 12(1), winter. Η ΓΣΕΣ διαπιστώνει ότι δεν υπάρχουν άλλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο Εξωτερικών Μελών σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση ακραίων σπορ». Στο σημείο αυτό λύεται η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της ΓΣ του Τμήματος Κωνσταντίνος Μουντάκης Καθηγητής Η Γραμματέας Άννα Παπαστρατάκου Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού Σπάρτη 29/2/2012 Η Γραμματέας του Τμήματος Άννα Παπαστρατάκου 10

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. της 14 ης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (3 ης ακ. έτους 2012-2013) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. της 14 ης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (3 ης ακ. έτους 2012-2013) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 14 ης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (3 ης ακ. έτους 2012-2013) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση Πρακτικών 13 ης Γ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ Βασικές σπουδές Πτυχίο Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (1965-1968).

ΣΠΟΥΔΕΣ Βασικές σπουδές Πτυχίο Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (1965-1968). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μουντάκης Κώστας, Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σπάρτη. Αντικείμενο: Προγραμματισμός και Διαχείριση Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εξελίξεις ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Εξελίξεις ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Σ αυτό το τεύχος : Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Περιεχόμενα: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ (71ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ (71ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Κόρινθος, 01 Νοεμβρίου 2012 Τηλέφωνο: 27410 74991-3

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό των Αθλητικών Επιστημών /// Journal of Sport Sciences. Sport. Organization ISSN 1109-8562

Περιοδικό των Αθλητικών Επιστημών /// Journal of Sport Sciences. Sport. Organization ISSN 1109-8562 Περιοδικό των Αθλητικών Επιστημών /// Journal of Sport Sciences Φεβρουάριος 2011 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Sport Organization Special Issue ISSN 1109-8562 Έκδοση τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο Πρακτικών Συνεδρίου

Βιβλίο Πρακτικών Συνεδρίου 13 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής " Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Αθλητισμό: H Απάντηση στις Προκλήσεις του Σήμερα και του Αύριο " Βιβλίο Πρακτικών Συνεδρίου Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Διεύθ: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Τηλ: 27410-74991-3 Fax: 27410-74990 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΗΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ (67ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΗΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ (67ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Διεύθυνση: Τηλέφωνο: 27410 74991-3 Fax: 27410 74990 E-mail: Web page: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδηµαϊκό έτος 2011-2012 Τόπος Τρίκαλα Ηµεροµηνία 31-1-2013 1 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Η διαδικασία της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης 2 2. Διοίκηση του τμήματος 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 5/9/2012 ΤΕΤΑΡΤΗ 16:30-18:30 Ι 29 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Μ. ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 18/9/2012 ΤΡΙΤΗ 14:00-16:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιανουάριος 2008 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος Κιουμουρτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Δομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Οργάνωση των Προγραμμάτων Άθλησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με Βάση τις Απόψεις των Φοιτητών / ριων

Δομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Οργάνωση των Προγραμμάτων Άθλησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με Βάση τις Απόψεις των Φοιτητών / ριων Ελληνική Εταιρεία Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής, 4(2), 2-14 Διοίκησης Αθλητισμού Δομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Οργάνωση των Προγραμμάτων Άθλησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με Βάση τις Απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Υπεύθυνη Έργου: Μπότσιου Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Πρύτανη, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Ομάδα Έργου: Παπαδιαμαντάκη Γιούλη, Επίκουρη Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού. 15 17 Απριλίου 2005 Τρίκαλα

1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού. 15 17 Απριλίου 2005 Τρίκαλα 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναψυχής Ελεύθερου Χρόνου & Αθλητικού Τουρισµού 15 17 Απριλίου 2005 Τρίκαλα Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Εργαστήριο Οργάνωσης ιοίκησης Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 1 Αντώνης Κ. Τραυλός (ΦΕΚ 1045/27.09.12τ.Γ) Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας του Αθλητισμού και Κινητικής Μάθησης, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.5 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.7

ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.5 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι αγροτικές περιοχές καταλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση) και χαρακτηρίζονται ως ζωτικός χώρος για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οκτώβριος 2013 Οδηγός Σπουδών ΤΕΦΑΑ Εισαχθέντων το Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμημα Κοινωνικης και Εκπαιδευτικης Πολιτικης Διεύθ: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Τηλ: 27410-74991-3 Fax: 27410-74990 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 404 16 η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουλίου 2015 ------------------------

Αριθμός 404 16 η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουλίου 2015 ------------------------ Αριθμός 404 16 η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων της 29 ης Ιουλίου 2015 ------------------------ Στην Πάτρα και στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, σήμερα την 29 η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 Ιούλιος 2009. Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.

ΤΕΥΧΟΣ 3 Ιούλιος 2009. Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού www.phyed.duth.gr ΤΕΥΧΟΣ 3 Ιούλιος 2009 Προς τους ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. Τ Ο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ Το «Εργαστήριο Οργάνωσης - ιοίκησης Αθλητισμού & Αναψυχής», (ΦΕΚ 355/18-03- 2005) [Sport & Recreation Management Laboratory], του Τμήματος Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ WWW.ODE.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα