Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κυριακή. 26 Ιουνίου 2011"

Transcript

1 Κυριακή 26 Ιουνίου 2011

2 λευκή σελίδα

3 LIFE LONG LEARNING, COMMUNITY AND OTHER SERVICES Exploring exclusion themes in the lives of adult learners: applying a biographical research approach with graduates from the schools of second chance Koulaouzides George, Oikonomaki Argyri The purpose of this paper is to present preliminary findings from an on-going qualitative research, which aims to explore exclusion themes in the lives of adult learners who are characterized as school dropouts. Our intention is to contribute to the discussion about the suitability of research methods and techniques that could be applied in order to develop a better understanding of the reasons that lead young men and women to leave school early in their lives. Our project involved the implementation of a series of biographical interviews with graduates from a School of Second Chance, which operates in Larissa, Greece. In this paper we will discuss the themes that emerged in the research material of a male and a female interviewee, which according to their narration and our perception may be considered as biographical barriers that excluded our research participants from formal education. Additionally, based on these themes and the participants narration we will argue about the reasons that lead them back to education through their participation in the program offered by the School of Second Chance. We consider, this attempt to investigate the motivation for re-entrance in education as a key factor that may alter the way we design programs for adult learners of this particular category. Moreover, we will discuss methodological issues and concerns that emerged during the implementation of our research project. Key words: School dropouts, adult learners, biography, exclusion themes.

4 628 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF VULNERABLE GROUPS 1. Introduction We live in an era where the rhetoric of lifelong learning in the educational policy has created, among other things, an uncertainty in the life of many adults. The cause of this uncertainty is situated in the unofficial - but fairly clear - calling by the state authorities for a continuous validation of knowledge and skills (Fogde, 2008). One of the results of this calling is that many adults are seeking participation in educational activities and programs in order to secure their place in the labour market (Koulaouzides & Koutroukis, 2011). Moreover, in many cases this participation is understood as a defence against the threat of social marginalization. But, is this rationale for participation in adult education programs the only one? Among the most important educational programs for adults that are implemented in Greece are the Second Chance Schools (hereafter SCS). These schools offer to adult learners who have not completed compulsory education the opportunity to be awarded with the equivalent of a junior high school diploma, after the completion of a two-year curriculum. As a rather new institution in Greece, these schools have attracted the interest of researchers in the field of adult education. Researchers have inquired issues like the gap between the number of adults who have not completed compulsory education and those who participate in the SCS (Efstratoglou & Nikolopoulou, 2008), the profile of those who work as educators in these institutions (Vergidis, 2003), the educational strategies of the SCS in Greece and the EU (Anagnou & Vergidis, 2008), the profile and the views of SCS directors regarding the operation of their institutions (Anagnou, 2006, Hatzitheoharous, 2008) and the curriculum standards (Vekris & Hontolidou, 2003). Moreover, there have been studies related to the learners expectations and their cultural capital (Vergidis, 2004, Landritsi, 2007) and the personal estimations of the students regarding their attitudes and skills towards the learning process (Sipitanou & Platsidou, 2010). Although we acknowledge the useful results that emerged from these studies regarding the several structural barriers and motivations towards participating in SCS, we were unable to trace in these studies, most of which are of a quantitative nature, any association among the participation in the SCS and the meaning making process of the learners. We understand making meaning as socially constructed (Jarvis, 2009). We make meaning everyday in our life as we try to understand and correspond to our social and physical environment. In this view, meaning is directly related to our conscious experience and thus our memory. And as Jarvis (2009, p. 75) suggests our memories of events are the building blocks of the meanings that we place on our lives. On the other hand our narratives are the signifiers of our meaning schemes and in the events that we decide to include in a narrative, which relates to our biography we may locate experiences that lead us to a certain meaning formation. Illeris is describing the above clearly supporting that the story one has about oneself and which constantly develops and is interpreted a new, is the red thread running through life,

5 ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ self-understanding and learning (2007, p.62). Therefore, how is the meaning making process of an adult learner associated to his/her exclusion from the educational system? How is it connected to his/her participation in a Second Chance School? How can we get an idea about the crucial events that contribute to this meaning making process? These questions were the central issues of our research, which used the biographical approach in order to identify the aforementioned association. In this paper we will present some of the findings of our research and we will discuss their implications. 2. Methodology To implement our research goals we developed a purposeful sample of seven adult learners who had graduated from the Second Chance School of Larissa. The members of our research group were selected based on the diversity of their social profile. Our desire was to create a very diverse group of interviewees (i.e. man, women, employed, unemployed, pensioners, housewives, young adults, etc.) in order to elicit a varied range of information. We also considered issues like their willingness and availability to participate in our research. From this group of people we asked them to tell us their life history including their learning and educational experiences (Koulaouzides, 2009). We also asked them to include their experience from their education at the SCS. After each biographical interview we transcribed and reconstructed the narration in a time line and then we returned it to each interviewee in order for them to comment on it and give us the final permission to use it for our research project. For the analysis of the narrations we used the holistic content narrative analysis as it is described by Lieblich, Mashiach, & Zilber (1998). This type of analysis takes into consideration the entire narration and focuses on its content. After reading each interview several times, we decided about the special focus of content that evolved in each story from beginning to end. We distinguished the special focus by the space devoted to the theme in the text, its repetitive nature and the number of details, which were provided by the interviewee. The result of this analysis is a narrative synthesis of events, thoughts and feelings in a time line, which tries to reveal the unique development of each person. Based on the literature about the barriers and the conveniences of adult learners we identified relevant biographical themes in every biography and then we tried to create a typology of these themes. We were interested in the general attitude of the interviewees towards the crucial (meaning making) events at the time when those events were experienced but also from their present point of view. We were not looking for theoretical positions or views but for their general understanding for the events in their life (Roberts, 2002, Tsiolis, 2006). In the next section we will present parts from the reconstructed narrations of two cases from our study: Theodora, a 34-year old woman and Sampson a 48-year old man. However, our discussion and our concluding thoughts are based on all the narrations.

6 630 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF VULNERABLE GROUPS 3. The case of Theodora Theodora works as a cleaning lady in a private school. She is the first-born child of a rural family. Her parents never finished compulsory education. However her younger sisters managed to enter tertiary education. Her husband is an army officer and they have two children. Her mother in-law is living with them on a permanent basis. She has graduated from the SCS in 2009 and she has as an aim to continue her studies in order to get a better job. 3.1 Early school life Theodora s first experience from school was rather cruel. The first thing she remembers from school is an unexplained violent behaviour coming from her schoolteacher. This inexplicable behaviour created an irrational framework with which she identified schooling: «I remember it as if it is happening now, when I started school there was this teacher, no he was not a teacher, he was Adolph Hitler he is dead now... maybe he is alive, God forgive him, Mr. K. he entered class and I was the only child in the classroom, and the desks were huge I was a small kid, it took me a while to sit properly. And then he asked me What is your name?, I replied Dora [a short version of Theodora]. No you are not named Dora, he replied, What is your name? he shouted back I did not know what to say. Everybody in the village called me Dora. Dora was the name I knew. He was not accepting it. So he grabs me by the ear and he pulls me up so hard and I was going back and forth and then he stopped when he realised that I was bleeding. This situation continued. There was a clear lack of communication between our narrator and her teacher. The power and the authority of the teacher were so powerful that diminished every development opportunity of Theodora: Anyway I went to school but I hardly said a word ever since that incident. In the village there was no kindergarten and we were not familiar with the alphabet at all. I am not sure whether the teacher knew these facts. Wasn t he able to see that I had no foundations that I was not able to write? Anyway I hated school I did not want to see it. And the teacher he was not able to understand only beating and beating In high school things became more complicated. There is no help from home and even though Theodora tried hard to respond to the demands of the curriculum, this effort was not recognized. Moreover, the environment is now different: In high school things did not change much [regarding learning]. In some cases things went worse. Now we had a different teacher for ev-

7 ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ ery course and they were indifferent I failed in four courses. In the summer I had to work in the field. I was working while other kids were studying for the remedial examinations. However, I said to my father that I wish to try again, to go back to school. He agreed. I went again in the same class for one more year. I did much better. But I failed again in two classes. That was it. I was in despair. I did not want to try again. In general, school is for our narrator a place related to violence and rejection. Theodora was never able to become a member of the school environment. She was never able to understand school as a place for learning. So she stepped out: What was this period [she means schooling]? I hardly remember anything as if I had no childhood, no school life. But I went through it! I have a vacuum, a huge vacuum. I remember working in the fields but the learning at school is like I never lived it. Never! And I do not understand why? 3.2 Family/social life and the SCS In her family life Theodora was forced to take over responsibilities of an adult nature very early. This fact is described with a sense of sorrow. A sorrow for the missing childhood: From a very young age I had to face a lot of problems and to take over many responsibilities. I was a baby with responsibilities. I was protecting my sisters, I was doing housecleaning I always had some kind of responsibility. I was never completely free. I was helping with the animals and in the fields. So childhood was not at no cost it was with a lot of responsibilities and a lot of trouble Moreover, in her house there is a reproduction of the feeling of rejection that Theodora was receiving at school, especially regarding the issue of learning. She was not encouraged to participate in education. On the contrary she was always considered a bright kid when work was the issue: The truth is that I was always called a dummy at home. This was almost the motto of our house. I was getting reward for things I was doing, because I was a good girl, because I was helping at home or in the fields. There I was the bright kid. But when it was about school and learning I was a dummy, so I was leaving school behind and I was doing everything else. Another issue that facilitated Theodora s exclusion from education was the ethics of the small community she was living. The small village community had no education plans for the girls. If they were not good in school, a good wedding was the next best thing:

8 632 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF VULNERABLE GROUPS After failing school] they kept me one year at home but I was on fire. To sit in the village at home? To do what? My mother s perspective was to find a husband for me. And thus, the search for a husband started when I was only 13. It was impossible for me to think that I will stay at home waiting for my wedding at some point I told my parents that I could go back to school, to the evening school the day schools were not accepting me but my father rejected the idea. He considered evening schools, institutions for bums. He said that I had lost my chance now I had to do something else to start a family. That was right for them. Theodora, always felt that her exclusion from the educational system was a social stigma. As an adult it was very hard for her to accept it. And she was trying to hide it from her social milieu. Things start to change when she gets married. Within her marriage she finds the courage to accept her problem and makes a first step, she reveals her secret to her husband: I met my husband when I was 19; we were together for a long time. I never told him that I was a drop out. And from that point on I completely forgot about it and the idea to go back to school. He was never going to believe it. Anyway, we got engaged, married and we had children. Everything was fine. And one night as we were sitting at the couch I told him Listen I have to tell you something, I never finished high school I went by I dropped out But beyond her expectations she finds in the face of her husband a supporter of her dream: My husband was my supporter he said to me I will take care of the kids, I will take over the house And he also found an excuse for his mother, my mother in-law. We will tell that you are having a second job, an afternoon job! That was all my husband s ideas it was his support for me My mother in law never found out that I was going to school in the afternoons. But I also had to lose some of the SCS field trips, in order to keep it a secret 3.3 A short summary for Theodora s story In Theodora s narration we are able to trace many events that we see as biographical themes, which led her to be excluded from education. The authoritative elementary school teacher, the family responsibilities and her rejection as a learner from her family created a vicious cycle that created barriers for her participation in the educational system. On the other hand the community values and the stereotypes related to the position of a woman in society were leading her towards the role of the wife and the mother, two social functions that needed no formal education. Theodora, describes with great pain her effort to hide her stigma as a drop out. Moreover, there is a sense

9 ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ of sorrow emerging from her narration regarding the lost childhood. As an adult she continued to face some of the social barriers. It is very interesting that she and her husband conspired against the mother-in-law in order for Theodora to attend the Second Chance School. 4. The case of Sampson Sampson is 48 years old and he is single. For many years, he worked as musician in nightclubs and concerts. For the past few years he works part-time as a musician and he is teaching music in conservatoires and a musical school. He is the youngest child of a suburban family of five. His father was a taxi driver and his mother worked as a farmer and a cleaning lady. 4.1 Early school life Sampson describes his early school years as difficult for him, almost hateful. He experienced beating, differentiation in classroom and bullying. Sampson believes that this situation reflected the general political and social conditions of Greece in those years (the years of the military dictatorship). He often indicates the inequality, the oppression from the older and stronger kids, as an impediment for any kind of educational achievement. He conceives learning and knowledge as the tools of imposition by the power and not as tools of personal development: Well, at elementary school I had hard years, dictatorship and in our family, we had persons who were leftists, nationalists, we had them all. Bad experience. There was a lot of harassment. Well, of course, I was wild as a child like all children. I hated school because I could not confront the elder boys or teachers, so I developed repulsion for learning and knowledge. I ignored it completely. In high school years the situation was pretty much the same. Although he went to a private school, violence and imposition of authority by the teachers were a generalised behaviour at that time. Moreover, he didn t like the technical education, which was the obvious professional choice for the boys then. Finally he dropped out of school: Well anyway, I finished the public elementary school and afterwards they [he means his parents] enrolled me in [he mentions the name of a private technical school for electricians] I went there but I didn t like it. I had an unlucky incident with a professor there too beating again. Much later in the narrative, at the point which he says that he was reading literature alone without a teacher s guidance as a young man, he remembered that there were some good teachers in his life, who gave him courage. This phrase implies his

10 634 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF VULNERABLE GROUPS despair as a child for the cruelty of the school environment. It seems that the presence of a brutal teacher is much powerful than the presence of good teachers. I turn-back, difficult situations, I worked in Thessaloniki, in Crete There, in Crete I bought Kazantzakis s books and Cavafi s poems well, I wrote my thoughts always in a paper that I had learned at least. Well, I remember, I will make a parenthesis here, a school teacher I had in the elementary school, someone... what was her name, I do not remember now...she was very good and I remember another teacher too, when I changed school, Mr. L., who was very good, she behaved very well and gave me courage. Those are the ones who I remember from my childhood, from the school adventure I had Family/social life and the SCS The first years of his life were carefree, full of easiness. Very quickly, however, he realizes the financial difficulties of his family. His family believes that music is an occupation only for the rich. Their reality is a continuous struggle for daily life. His father tries to bring him to this reality. His father does not satisfy his desire to learn piano a higher class musical instrument - but in return he gets him a bouzouki (A Greek stringed instrument having a long fretted neck and usually pear-shaped body), a working-class instrument: Well, that was over, I certainly wanted to become a musician since childhood, and I did it. I did it, in this area. When I was younger l wanted piano. But when I told my father that I want to learn piano, he replied: who do you think you are? Embiricos son [A well-known Greek family of ship-owners]? So that was gone. However, they bought me a bouzouki. In fact, he describes a very good relationship with their parents, a relationship of mutual love and care, although he mentions not many details. Then he says that many of the crucial decisions he made in his life were taken by giving priority to this relationship: But I had my mind here at my parents; I wanted to take care of them, as it was normal. Well, actually when I came back it was very difficult. He enrols in SCS when he realizes that, at that point in his life, his musical talent is no longer sufficient to handle reality. He experiences a biographical disjuncture. He is confronted with the racism of the literate high school graduates over the illiterate elementary graduates. His grammatical shortcoming was becoming an obstacle standing high in his everyday life: I needed to do something with some papers at the tax office my mother had a serious heart problem. I went to the tax officer with a paper, and by then I had not realize the deficiencies in my knowledge of

11 ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ grammar because I never needed them. And some lady there asks me to sign an official document. She said sign here. Well, I signed. I do not remember what was the case, something with my father, etc. and my mother should have been with me but my mother was sick and I was alone, so just after I signed the lady says to me : You illiterate, you ignorant, don t you know that you can t sign a public document.. There was a bit of a fuss there and I was very pissed off by this thing. Well, after that I see in the newspaper, I mean, a girl-friend of mine showed me in the newspaper that a Second Chance School, the SCS, was founded in Larissa... And God bless her anyway, this was an opportunity and an impetus for me to sit on the school bench again. After I saw that I said to myself that I should do it! I gathered all the documentation that was needed; I passed the interview and sat down! I managed to behind a desk... This sense of cognitive deficiency existed throughout all his life. But he didn t consider that as his liability or an obstacle in his personal life. He correlates this deficiency with the low educational level of his father and the economic situation of the family. He says that he decided to do something about it when he was forced by the circumstances: There were always [moments that he felt ignorant] because my father did not know too. He wasn t literate. He hadn t, my father had not even finished primary school. And I also could not even fill an application. Later, when we started to have problems I wanted to make a written formal request and I didn t know how to fill a simple application form. Later on he describes how he realized the knowledge deficit during his SCS studies. One of the things that he seems to comprehend also is the internal vacuum that is created in a person when he or she becomes conscious of what it really means to be illiterate: As time passed, the more I discovered the vacuum I had. A very large vacuum indeed. That is why I was depressed. Certainly, by living in the children s innocence and naiveté, you can not know and understand that knowledge is power for a man. 4.3 A short summary for Sampson s story Sampson, during early school years, had an intense experience of social differentiation and imposition of power. This weakness he felt as a child, to handle teacher s authority as well as the classification of the students into categories like poor- rich, bright- dumb, strong- weak, lead him to reject school early. His music talent and his devotion to music helped him to earn his life nevertheless it wasn t enough to balance the cognitive deficiencies he had due to his early decision to drop out. His family, although a loving one, fostered him with the idea that education is a luxury and it is not

12 636 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF VULNERABLE GROUPS appropriate for their social class. All of the above made him to feel socially weak and therefore faintly depressed. The SCS was for him some kind of social compensation for the lack of opportunities he had when he was a child. 5. Findings - discussion In the presented narrations as well as in the rest of the biographies of the group that we researched there were some parallel biographical trajectories (Roberts, 2002, Koulaouzides, 2009) and some. These were: None of the families of the narrators had what is known as a cultural capital (Bourdieu & Passeron, 1990) especially as far as schooling is concerned. In the best case, their parents had completed primary school while most of them had attended only a couple of years. The social environments, in which their stories evolve, are rural or semi-urban. In all of these communities we understood the existence of a small closed society which reproduces itself and its values (Petmezidou-Tsoulouvi, 1987). In most cases, the narrators experienced economic difficulties during their childhood. In the cases where a description of child life without financial problems exists, this was the result of the migration of parents to another place, with all the resulted consequences due to this family separation (Lampard, 1995). In almost all of the narrations apart from one, the participants reported the loss of their childhood as a sore loss. As a result of this loss, in the Second Chance Schools it seems that they sought to regain that lost childhood, up to a certain extent. In their narratives, the role of school as a space of functional socialization seems more important than as space where knowledge can be provided (Parsons, 1985). The Second Chance School was reported as a positive learning experience. From the individual analysis of each biography, the family and social environment seems to reproduce the basic concept that education is children s business while the adults should have more important and productive things to do. This meaningmaking concept in these specific environments is vital, as it signifies that there is no economic possibility of a prolonged adolescence for minors. In these stories the emancipation of the minors seems to occur almost hastily under this pressure, often without taking into account the emotional or even their physical maturity. We also noticed that those activities that were conceived as acceptable were linked with the social understanding for the role of the gender. The priority for the women seems to be the role of mother and wife while the priority for the men seems to be the acquisition of economic independence.

13 ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ This fundamental concept that «education is for children, seems to be the main exclusion meaning making concept in the life of our research group. Moreover, the same concept is working as a participation impediment. Another exclusion theme is situated in the negative early school experiences. The school rejection, the violence as the result of the authority of the teacher and the experience of indifference seem to interact with low self-esteem, at least in cognitive issues, and with abdication. The experience of the Second Chance School was undoubtedly positive for all the narrators. Their interpretation of this experience appears to be related to the incentives they had in order to attend this school. According to their biographies, a key motivation for them to attend a school such as SCS, was to restore the injustice they suffered in their childhood. The dropout of school seems to be related to the lostchildhood, which follows them as a significant loss even in adulthood. This incentive is often accompanied by a more adult incentive (e.g. the acquisition of a high school diploma as a formal qualification for a better career). However, the later does not seem as a substantial incentive as the return for the injustice in childhood. The issue of the return of this injustice through the SCS appears in almost all the biographies. Moreover, narrators sometimes acknowledge SCS as a mean to acquire social recognition, sometimes as a way to reconstruct selfesteem and in some cases as an experience of a more democratic educational structure compared with their earlier school experiences. 6. Concluding remarks This study presented evidence that the school dropouts of our group seem to perceive education as an engagement that goes with either childhood or with a higher social class. They also understand participation in education as a matter of personal responsibility, as an individual decision. This leads them to experience the social phenomenon of dropout from school as a personal disability. Both sexes have similar constraints for learning. However, these constraints are related to the role of gender, which is imposed by the social environment. The main motivation for participating in programs such as SCS, for our research group, is to balance the social injustice that they suffered in their early childhood. The external incentives (high school diploma, accreditation, etc) do not seem to be very significant for them. The experience of the SCS was considered positive and constructive by all narrators mainly because it responded to their expectations for social justice despite the fact that they also obtained some formal qualifications.

14 638 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF VULNERABLE GROUPS References Anagnou, E. (2006). Second Chance Schools: an empirical research based on principals aspects. [In Greek]. Unpublished Master Thesis. Department of Education, University of Patras. Anagnou, E. & Vergidis, D. (2008). The strategies of action for the SCS [In Greek]. Ekpaidefsi Enilikon, 13, Bourdieu, P. & Passeron, J. (1990). Reproduction in Education, Society and Culture. London: Sage. Efstratoglou, A. & Nikolopoulou, B. (2008). Supply and Demand in Second Chance Schools. [In Greek]. Ekpaidefsi Enilikon, 13, Fogde, M. (2008). Self-governance in the job search: Regulative guidelines in job seeking. In A. Fejes & K. Nicoll (eds.). Foucault and lifelong learning: governing the subject (pp ). London: Routledge. Hatzitheocharous, P. (2008). The profile and the role of the directors of Second Chance Schools [In Greek]. Ekpaidefsi Enilikon, 13, Jarvis, P. (2009). Learning to be a Person in Society. London & New York: Routledge. Illeris, K. (2007). How We Learn. London: Routledge. Koulaouzides, G. (2009). The educational biography as a research document in the field of adult education. In D. Vergidis & A. Kokkos (eds). Adult Education: International Approaches and Greek Paths (pp ).[In Greek]. Athens: Metaixmio. Koulaouzides, G. & Koutroukis, T. (2011). The unlimited learning of the limited resources: the challenge of lifelong learning in the era of economic crisis. [In Greek]. Paper presented at the International Conference on Lifelong Learning: Interdisciplinary Approaches. University of Macedonia, January, 2011, Thessaloniki. Φωνητική ανάγνωση Lampard, R. (1995). Parents Occupations and their Children s Occupational Attainment: A Contribution to the Debate on the Class Assignment of Families, Sociology, 29 (4), Landritsi, I. (2007). Students of Second Chance Schools: Research on the characteristics and their cultural capital on SCS of Patras, Pyrgos and Agrinio. [In Greek]. Unpublished Master Thesis. Department of Education, University of Patras. Lieblich, A. Mashiach - Tuval, R & Zilber, T. (1998). Narrative Research. Thousand Oaks, CA: Sage. Parsons, T. (1985). The classroom as a social system: some of its functions in American society. In Frangoudaki, A. (ed.) Sociology of Education - Theories of social

15 ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ inequality in school (pp. 249 to 280). [In Greek]. Athens: Papazisis. Petmezidou-Tsoulouvi M. (1987). Social classes and mechanisms of social reproduction. [In Greek]. Athens: Exandas. Roberts, B. (2002). Biographical Research. Buckingham: Open University Press. Ακρόαση Φωνητική ανάγνωση Sipitanou A. & Platsidou M. (2010). Personal assessments of learners in second chance schools for their positive attitudes skills and difficulties. [In Greek]. Ekpaidefsi Enilikon, 21, Tsiolis, G. (2006). Life histories and biographical narratives. The biographical approach in qualitative social research. [In Greek]. Athens: Kritiki. Vekris L. & Hontolidou E. (ed) (2003). Curriculum Standards for Second Chance Schools [In Greek]. Athens: Hellenic Ministry of Education. Vergidis, D. (2003). Adult Education. [In Greek]. Athens: Ellinika Grammata. Vergidis, D. (2004). Second Chance Schools: school trips and expectations of learners. In the Proceedings of the First Conference of Second Chance Schools (pp ). [In Greek]. Panteion University, June 2003, Athens: Ministry of Education. Lifelong learning and social integration in contemporary Greece: The case of adult Roma and pontic Greek repatriates Koutidou Evagelia, Aristotle University of Thessaloniki, Greece The present paper proposal is based on an on-going doctoral research concerning the implementation of the European Union and the Greek institutional framework for Lifelong Learning in contemporary Greece. The overall research, belonging in the field of Sociology of Education Law, develops along two distinct axes: it aims to research both policy documents on Lifelong Learning and the manner in which educational policy is accepted by adult learners. This paper aims to present some preliminary findings of the second empirical part of the aforementioned extensive research. Structured interviews are the methodological instrument used for the target population of Roma and Repatriates (Pontic Greeks) from the former Soviet Republics (Georgia, Russia and Armenia), participants in either vocational training or literacy adult continuing education programmes, two ethnically and culturally diverse groups of the Greek population, who

16 640 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF VULNERABLE GROUPS are socially (e.g. unemployed) and educationally (e.g. school drop-outs) disadvantaged. The paper focuses on the educational objective of social integration of these vulnerable groups, as one of the four major categories of analysis of the overall research, that is, personal fulfilment, social inclusion, active citizenship and employability/ adaptability, as established by the Communication from the European Commission, Making a European Area of Lifelong Learning a Reality (2001). Content analysis is the methodological technique which provides both quantitative and qualitative dimensions of the interview data. Specific questions posed to the interviewees examine whether particular goals of lifelong learning, associated with the sub-categories of the analysis, have been attained, such as: social interdependence and solidarity, combat against social exclusion, handling of social inequalities and discriminations, equal learning opportunities or respect of ethnic and cultural diversity. Testing of certain research hypotheses follows within an intercultural context and through the lens of an interdisciplinary approach. Key-words: Lifelong learning, adult education, social integration, Roma, Pontic Greek Repatriates, interview data analysis. 1. Introduction In this paper presentation we are mainly going to selectively present interview data collected by structured interviews with a target population of Roma and Repatriate (Pontic Greeks from the former Soviet Republics) adult learners, two ethnically and culturally diverse as well as socially and educationally disadvantaged groups of Greek population. The criterion, which determined the presentation of these specific interview data at this Conference, was twofold: firstly, their relevance to social inclusion, as one of the four major categories of analysis of a research currently conducted, which is directly related to social integration, both on a theoretical-sociological and on a practical-political basis and secondly, their relevance to the two aforementioned admittedly vulnerable social groups, which significantly, although partly, contribute to the formation of the strikingly multi-cultural character of the Greek society over the last twenty years (Koutidou, 2009a). In order to comprehend the overall research framework and the scientific field of Sociology of Education Law, to which our research findings belong, we have to briefly make some clarifications. The present paper is based on an on-going doctoral research concerning the implementation of the European Union and the Greek institutional framework for Lifelong Adult Learning in contemporary Greece, developing along two distinct axes: both policy documents on Lifelong Learning and the manner

17 ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ in which educational policy is accepted by adult learners who participate in specific programmes of adult continuing education. Specifically, the fundamental problem explored is whether four broad goals of lifelong learning, as posed by a Communication from the European Commission (2001, Making a European Area of Lifelong Learning a Reality ), that is, employability/adaptability, social inclusion, personal fulfillment and active citizenship, play a part in individuals learning experience and throughout their lives. These goals, having brought about a noticeable shift toward more integrated European policies that combine social and cultural objectives with the economic rationale for lifelong learning, constitute the four major categories of our analysis. In this respect, this paper aims to present partly the second axe of the aforementioned extensive research, granting it an empirical dimension, thereby completing the socio-legal perspective of the overall research venture. Our principal purpose is to describe whether, in certain adult learning settings targeted to vulnerable social groups, learning outcomes concerning their social inclusion actually occurred, as they were mentioned by the adult learners themselves. Brief Outline Within this framework: firstly, we begin with a brief discussion of the term social integration and the transformations it has undergone, illustrating its both political and sociological dimensions; we then present an overview of research methods; thirdly, we lay emphasis on segmental preliminary results and respective research hypothesis testing and, finally, we conclude with some implications of the findings. 2. Social Integration: an outline of a theoretical approach 2.1. Sociological dimensions To begin with some theoretical clarifications, we owe the term integration to Emile Durkheim (1897/n.d.), who proposed a fundamental distinction between integration of the society and integration into the society, thereby introducing a systemic and a modal sense of the term respectively. The latter modal integration lies under the current use of the term, particularly in the social policy vocabulary when referring to integration of various social groups, such as migrants, into the broad society. Moreover, Durkheim elaborated on the term of social bond, with reference to two types of social solidarity, organic or mechanical (Durkheim, 1893/1984), which has also been dominant in the German sociological tradition. Specifically, Ferdinand Tönnies (1887/n.d.) founded the distinction between community and society, further elaborated also by Max Weber (1956/1983), providing us with a comprehensive approach of social bond as the central mechanism of social integration.

18 642 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF VULNERABLE GROUPS On the other hand, the issue of integration lies also at the heart of North American sociology and the renowned Chicago School. The initial goal of sociological research in the United States consisted of examining the integration question of their own society, confronted with successive waves of migrants from Southern Europe or then Asia (Schnapper, 2001: 185). In those years of emergence of sociology as a separate scientific field, that is, between , assimilation was the term used both in the United States and France to describe the process through which migrants were becoming members of the reception society, a term severely criticized as referring to the so-called melting-pot and the enforced abandonment of migrants cultural particularities and connected with nationalism and colonialism. After the 50 s sociologists induced a distinction between structural assimilation, conceived as participation in social life, and acculturation, as adoption of new cultural characteristics, while the culture of countries of origin could neither be rejected nor remain solely within a communal context detached from the democratic society as a whole (Schnapper, 2008: 41-43). However, current sociological research perceives social integration in a thorough manner, thereby considering migrant integration as a particular aspect of national integration (Schnapper, 2008: 111). In this respect, an inclusive definition of the term develops along the core concept of a process through which people participate in the overall society by their professional activity, their familiarization with norms of material consuming, the adoption of family and cultural behaviors, their interchanges, their participation in the common institutions (Schnapper, 2008: ). In conclusion, we could argue that the academic literature has indeed emphasized both the contested nature of the concept and the complexity inherent in the different socio-economic, legal, political and cultural dimensions of the integration process (Phillips, 2010: 210) Political dimensions However, today sociologists are once again called upon by policy makers to comment on the process of exclusion of certain sectors of the population, a process which is at the forefront of political debate (Schnapper, 2001: 184). Social inclusion is the term widely used in terms of the current European Union policy. Since the Lisbon European Council in March 2000 established the juxtaposition of social cohesion with the ambition of becoming a competitive dynamic economy and the Nice summit posed two-year rounds of national action plans on social inclusion, according to a common set of social indicators to evaluate the performance of Member States, the European Commission s agenda on social inclusion at a European level has been central to EU social policy. More specifically, the social integration of minority ethnic groups and new migrants was embodied in two EU Race Equality Directives (2000/43/EC and 2000/87/

19 ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ EC) and the development of A Common Agenda for Integration (Commission of the European Communities 2005), while primary responsibility for integration lies at the national and local levels. Moreover, the European Union has been recently drawing on the lessons of the current worst recession in decades and of ten years of the Lisbon strategy aiming at sustainable growth along with job creation and social cohesion. Meanwhile, policy co-ordination through the Open Method of Coordination on Social Protection and Social Inclusion (Social OMC) was reinforced by the European Year 2010 for combating poverty and social exclusion, which offered an opportunity to strongly reaffirm the commitment, made by the EU ten years ago, for a decisive impact on the eradication of poverty and social exclusion. Joint Report on Social Protection and Social Inclusion of 2010 (Council of the European Union, 2010) is a good example confirming the aforementioned policy setting. In conclusion, the complex issue of social inclusion will indisputably remain at the forefront of the European policy agenda, alongside national policies, which ought to bridge ethnic, religious, linguistic and racial differences (Gundara, 2000: 50-51). 3. Methodological Issues At this point, before we proceed to briefly present some research results, we are going to refer in as few words as possible to some methodological issues Theoretical justification of research interviews In principle, we would consider it interesting to provide some answers to the question Why interviews?. Indeed, research interviews are theoretically justified in four fundamental ways. Firstly, interviews contribute to the integration of a research conducted in the field of sociology of law, in order to explore whether law is actually implemented and, finally, accepted by social subjects (Selznick, 1968: 57; Intzessiloglou, 1990: 46). Secondly, from the angle of the methodological tool of content analysis, research interviews provide evidence about the recipients whom certain documents concern (Holsti, 1969: 36; Grawitz, 2006: 134). Thirdly, interviews enhance the validity of research findings by frequently serving as an auxiliary method in conjunction with other methods of contemporary social science research (Merriam, 2002: 12; Kvale, 2007: 46). Besides, finally, the majority of research studies on social integration, over at least the last quarter of the 20th century, have systematically employed empirical research designs, regarding either North American or French sociological tradition for example since Werner Landeker, rather ineffectively, tried to measure certain types of social integration in 1950, until the 90 s or today when, namely, Robert Castel explores concepts such as social exclusion and marginalization, negative individualism, social rupture e.t.c. (Schnapper, 2008: ; Castel, 2010).

20 644 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION AND SOCIAL INTEGRATION OF VULNERABLE GROUPS 3.2. Sampling At this point, firstly, it is useful to point out some issues concerning sampling. In principle, we think that several limitations to this study, directly associated to the vulnerable or disadvantaged target population, deserve mentioning. Specifically, interviewees were located through major difficulties, owing mostly to the fact that these social groups were not easily accessible (Cohen & Manion, 1994: 126; Warren, 2002: 87), particularly because they were disadvantaged groups (Adler & Adler, 2002: 521). Moreover, the unwillingness of all Vocational Training Centres to facilitate at least phone contact with participants in continuing education programmes, conducted by them, in order not to violate, as they claimed, personal data, led us to file a complaint with the Hellenic Data Protection Authority (HDPA), in order to intervene and serve as a facilitator of our research project (Koutidou, 2011), since our research regarded sensitive personal data belonging to vulnerable social groups (Inglezakis & Intzessiloglou, 2003). In general, these population groups, despite both enjoying Greek citizenship and maybe having a sense of national identity, thereby avoiding being legally excluded (Koutidou, 2009b) besides, Repatriates in particular are also called Co-ethnic Returnees or Pontic Greeks, yet they share the common characteristic of otherness compared to the majority Greek population, meaning diverse language, history and ethnic origin, value codes, which inevitably lead them to marginalization of some extent or may even threaten them with social exclusion (Walzer, 1998: 57, 110; Maisonneuve, 1973/2001: 197, Intzessiloglou, 2006: 86, 191). However, despite the longstanding presence of the Roma population in Greece, compared to the twenty-year presence of Pontic Greek Repatriates, historical racial discrimination, economic disadvantage, linguistic differences, formerly de jure and, still currently, de facto segregation, and maybe cultural pride have admittedly limited the degree of their integration into Greek society. Indeed, numerous empirical studies in Greece confirm these data (for indicative references, see Koutidou, 2009b). Following, we are going to make a brief sample description. Interviews were conducted with a target population 4 Roma residents of the city of Thessaloniki in Northern Greece (region of Dendropotamos, Municipality of Menemeni) and 4 Repatriates (Pontic Greeks from Russia, Georgia and Armenia), residents of Serres, a town also located in Northern Greece, who all attended at least one adult continuing education programme targeted specifically at these two disadvantaged groups, either literacy or vocational training. As regards their educational level, Roma participants traditionally experienced inequality in educational opportunity, while Repatriates educational level was certainly higher. Besides, 7 out of 8 were unemployed, underemployed or belonging to the so called secondary labor market (Green, 2004: 125) and of limited economic resources.

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP

WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL GROUP Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS WP3.2 SURVEY OF THE TRAINING RECIPIENTS & THE CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model RURWOMBACK PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model PROPOSALS FOR ADAPTATION OF PERMANENT TRAINING COMPILATION REPORT Authors:

Διαβάστε περισσότερα

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model

Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model R E F E R E N C E D O C U M E N T R U R W O M B A C K PROJECT Adaptation of permanent training approach for rural women returning to the labour market: the Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0

Διαβάστε περισσότερα

INDEX PREMISE 9 GERMANY 13. Interview to Young Dropout Short Premises 14

INDEX PREMISE 9 GERMANY 13. Interview to Young Dropout Short Premises 14 Project and Research Coordinator: Federica D Armini Partnership researcher and local coordinators: Zoe Albani (GR), Inta Baranovska (LV), Iveta Bebrisa (LV), Dave Ellis (UK), Alina Gravilita (RO), Marica

Διαβάστε περισσότερα

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE REPUBLIC OF CYPRUS MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE INTERIM REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROGRAMME EDUCATION AND TRAINNING 2010 MAY 2009 Table of Contents Page PREFACE 1 CHAPTER 1: Key Competences

Διαβάστε περισσότερα

The use of sources in teaching and learning history

The use of sources in teaching and learning history The use of sources in teaching and learning history The Council of Europe s activities in Cyprus Volume2 Report of the workshops and workshop materials on: The use of historical sources in teaching cultural

Διαβάστε περισσότερα

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY

PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY PROVISION FOR STUDENTS WITH DYSLEXIA IN EFL: AN ETHNOGRAPHIC CASE STUDY By MARIA RONTOU A thesis submitted to the University of Birmingham in part fulfilment for the degree of EdD Language Studies School

Διαβάστε περισσότερα

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs

A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs A report on Sexual Orientation in Cyprus: Mapping the Sociopolitical Climate, Experiences and Needs Two studies conducted in the context of ILGA-Europe s 7th Call for Proposals for Human Rights Violations

Διαβάστε περισσότερα

D14+D15: RECOMMENDATIONS

D14+D15: RECOMMENDATIONS ura Contract no. 030145 Co-ordinating Regional Primary Sector Policies for Boosting Innovation CoRIn Co-ordination Action Support for the coherent development of policies Regions of Knowledge 2 D14+D15:

Διαβάστε περισσότερα

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services

Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Quality in and Equality of Access to Healthcare Services Country Report for Greece March 2008 Panagiotis Altanis, Charalambos Economou, Mary Geitona, Susan Gregory, Elizabeth Mestheneos, Judy Triantafillou,

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

MA in Translation Studies (ODL) Module 2. Question WD/05/03

MA in Translation Studies (ODL) Module 2. Question WD/05/03 MA in Translation Studies (ODL) Module 2 Question WD/05/03 Using the Critical Discourse Analysis framework presented in Unit 7 analyse a source text of your choice and its translation (these texts should

Διαβάστε περισσότερα

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION

ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION ORTHODOXY AND THE GREAT SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF AFRICA. THE CONTRIBUTION OF THE GREAT MONOTHEISTIC RELIGIONS TO THEIR SOLUTION INTERNATIONAL CONFERENCE UNIVERSITY OF JOHANNESBURG - SOUTH AFRICA

Διαβάστε περισσότερα

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus

Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus Migrants and the Right to Equal Treatment in Cyprus WORKSHOP REPORT Οι μετανάστες και το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης στην Κύπρο Sincere thanks to all of the organisations and individuals who contributed

Διαβάστε περισσότερα

This book is dedicated with love and gratitude to my parents, Antonis and Maria, and my brother, Konstantinos.

This book is dedicated with love and gratitude to my parents, Antonis and Maria, and my brother, Konstantinos. This book is dedicated with love and gratitude to my parents, Antonis and Maria, and my brother, Konstantinos. Acknowledgements The present research was conducted in 2006 at Lancaster University, Department

Διαβάστε περισσότερα

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE

TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE TRAFFICKING FOR LABOUR IN GREECE Report prepared in the frame of the project: Combating trafficking in human beings- going beyond coordinated by CCME BY MARIA PAPANTONIOU-FRANGOULI IN COLLABORATION WITH:

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i Ελληνικό Ανοικτό Περιοδικό ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής Πανεπιστήμιο & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ICODL 2013 7 ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan

Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing. Evaluation plan Integrated intelligent LEARNing environment for Reading and Writing D7.1 Evaluation plan Document identifier D7 1 Evaluation Plan_final.docx Date 2014-09-29 WP WP7 Partners EPIRUS, DYSACT, IOE WP Lead

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ THE NEED FOR STRESS RELIEVING AND SELF- CONFIDENCE-BOOSTING SESSIONS IN EFL

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Contents. Executive summary... 3

Contents. Executive summary... 3 Applied Research & Innovation Department IT Skills: The Business Gain Measuring Employees Efficiency after e-skills training & certification Dr. Evangelia Baralou Assistant Professor of Organizational

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2

Assistant Professor, Rothman Center for Neuropsychiatry, University of South Florida St. Petersburg, Florida, UNITED STATES 2 LECTURES OVERCOMING ADDICTION: PRACTICAL APPLICATIONS OF RECENT ADVANCES IN NEUROSCIENCE, PSYCHOLOGY AND COMPLEMENTARY MEDICINE Constance Scharff, PhD Constance Scharff, PhD, Senior Addiction Research

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2010/2011

The PASCAL Chronicle 2010/2011 The PASCAL Chronicle 2010/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page..2 Editor s message.......2 Director s message... 3 Headmistress message.. 4 School Calendar.... 5 Message from President

Διαβάστε περισσότερα

The PASCAL Chronicle 2012/2013

The PASCAL Chronicle 2012/2013 The PASCAL Chronicle 2012/ The PASCAL Chronicle Inside this issue: Contents page...2 Editor s message.......2 Director s message 3 Principal s message.....5 Headmistress message.5 School Calendar.....6

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

UNDER THE AUSPICES OF

UNDER THE AUSPICES OF BOOK OF ABSTRACTS 14 TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. UNDER THE AUSPICES OF The Hellenic National Commission for UNESCO The Municipality of Athens The Hellenic Ministry of Health and Social

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική επιτροπή:

Επιστηµονική επιτροπή: Επιστηµονική επιτροπή: Πουλυµενάκου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βουδούρη Ειρήνη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βρεχόπουλος Αδάµ, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ Λεκάκος Γιώργος, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453)

The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) The worldview of women in demotic historic, akritic and epic poetry of the late Byzantine Period (9 th Century to 1453) By VIRGINIA A. DELIGATOS STUDENT NO.: 909523642 Dissertation submitted in fulfillment

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Κωνσταντίνα Κώτση... 2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑΔΕ. Κοσμάς Βλάχος... 4. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα... 8. Αχιλλέας Κωστούλας...

Editorial. Κωνσταντίνα Κώτση... 2 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΚΑΔΕ. Κοσμάς Βλάχος... 4. Σοφία Παπαευθυμίου-Λύτρα... 8. Αχιλλέας Κωστούλας... «today» Quarterly magazine published by the Panhellenic Association of State School Teachers of English OCT.-DEC. 2011 ISSUE N o 32 «today» Tριμηνιαίο περιοδικό της Πανελλήνιας Ένωσης Kαθηγητών Aγγλικής

Διαβάστε περισσότερα