Μπούρη Αγγελική-Ελένη Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστήµιο Αθηνών Ζητήµατα Φιλοσοφίας της Γλώσσας Εαρινό εξάµηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπούρη Αγγελική-Ελένη Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστήµιο Αθηνών Ζητήµατα Φιλοσοφίας της Γλώσσας Εαρινό εξάµηνο 2004-2005"

Transcript

1 ΨΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ Μπούρη Αγγελική-Ελένη Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστήµιο Αθηνών Ζητήµατα Φιλοσοφίας της Γλώσσας Εαρινό εξάµηνο Εισαγωγή Το ψέµα είναι επικοινωνία µε την πρόθεση από τη µεριά του οµιλητή να δηµιουργήσει µια ψευδή πεποίθηση στον ακροατή. Η αποσιώπηση είναι η σκόπιµη απόκρυψη πληροφοριών, όπου κάποιος αποφεύγει τελείως και µε κάθε τρόπο να µιλήσει για κάτι. Στην εργασία που ακολουθεί θα ασχοληθώ µε το ψέµα, την αποσιώπηση και τη µεταξύ τους σχέση. Στην πρώτη ενότητα, θα δώσω έναν αρχικό ορισµό του ψέµατος. Στη δεύτερη ενότητα θα εξετάσω το αν το ψέµα αποτελεί ελλεκτική ή απολεκτική πράξη, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Austin (1975: ). Στην τρίτη ενότητα, θα διακρίνω διάφορους τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται το ψέµα και στην τέταρτη ενότητα θα εξετάσω τη σχέση του ψέµατος µε την αποσιώπηση. 1. Ορισµός του ψέµατος Ένας απλός ορισµός του ψέµατος είναι ο (1), που βασίζεται στην προσέγγιση του Flakenberg (1982: 75) και του Meibauer (2005: 3-4) (1) Ψέµα ο Α ψεύδεται σε χρόνο t αν και µόνο αν (1α) ο Α ισχυρίζεται p σε χρόνο t απευθυνόµενος στον Β (1β) ο Α παρουσιάζει το p ως αληθές 1

2 (1γ) ο Α πίστευε ενεργά σε χρόνο t ότι όχι p. (1δ) ο Α έχει την πρόθεση να πιστέψει ο Β ότι p Το «πιστεύει ενεργά» χρησιµοποιείται γιατί ο ορισµός αναφέρεται περισσότερο στο τι πιστεύει ο Α και λιγότερο στο τι γνωρίζει (Meibauer, 2005: 5). Ως εκ τούτου, ο Α εκφέροντας p έχει την πρόθεση να εξαπατήσει το συνοµιλητή του, δηλαδή να πει ψέµατα. Βασικά στοιχεία για να διακρίνουµε λοιπόν το ψέµα είναι το τι πιστεύει ο οµιλητής και το αν έχει την πρόθεση να εξαπατήσει. Επίσης, θεωρείται ότι αν κάποιος δεν λέει ψέµατα, λέει την αλήθεια αν και υπάρχουν δύο εξαιρέσεις: πρώτον, ο Α δεν πιστεύει ούτε p ούτε p, αλλά ισχυρίζεται ότι p. εύτερον, ο Α δεν µπορεί (fails to) να πιστέψει p, αλλά ισχυρίζεται ότι p (Meibauer, 2005: 4). Ας εξετάσουµε σύµφωνα µε τον ορισµό το παράδειγµα όπου ο Α, λ.χ., η Μαίρη, λέει στον Β: (2) «Έχω καρδιοπάθεια». (Meibauer, 2005: 4). Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: (α) Η Μαίρη πιστεύει σε χρόνο t ότι έχει καρδιοπάθεια, και πράγµατι έ- χει. Η πρόταση (2) είναι αληθής και η Μαίρη δεν έχει πει ψέµατα. (β) Η Μαίρη πιστεύει σε χρόνο t ότι έχει καρδιοπάθεια, αλλά δεν έχει (άρα κάνει λάθος). Η πρόταση (2) είναι ψευδής, αλλά η Μαίρη δεν έχει πει ψέµατα. (γ) Η Μαίρη δεν πιστεύει σε χρόνο t ότι έχει καρδιοπάθεια, γνωρίζει ότι δεν έχει καρδιοπάθεια, και στην πραγµατικότητα δεν έχει. Η πρόταση (2) είναι ψευδής, και η Μαίρη λέει ψέµατα. (δ) Η Μαίρη δεν πιστεύει σε χρόνο t ότι έχει καρδιοπάθεια, αλλά στην πραγµατικότητα έχει (άρα κάνει λάθος). Η πρόταση (2) είναι αληθής, αλλά η Μαίρη ψεύδεται. Βλέπουµε λοιπόν, ότι το ψέµα συνάγεται από το τι πιστεύει ο οµιλητής και όχι το τι γνωρίζει ως γεγονός. Ασχέτως µε την τιµή αληθείας της p, ο οµιλητής ψεύδεται αν παρουσιάζει ως αληθές κάτι που πιστεύει ότι είναι ψευδές, ακόµα κι αν η κρίση του ως προς την p είναι λανθασµένη. 2

3 2. Είναι το ψέµα λεκτική πράξη; Ο J. L. Austin (1975: 45-52) παρατηρεί παραλληλία στον τρόπο µε τον οποίο οι δηλώσεις και οι λεκτικές πράξεις συνεπάγονται και υποδηλώνουν την αλήθεια (και το ψεύδος) άλλων εκφορών. Όσον αφορά την υποδήλωση, µπορεί να θεωρηθεί ότι όταν ισχυρίζοµαι κάτι υποδηλώνω ότι το πιστεύω. Εάν το ισχυριστώ, αλλά δεν το πιστεύω, τότε ψεύδοµαι. Ανάλογα, όταν λ.χ. συγχαίρω κάποιον, υποδηλώνω ότι θεωρώ ότι του αξίζουν συγχαρητήρια. Εάν τον συγχαρώ, αλλά δεν πιστεύω ότι το άξιζε, τότε είµαι ανειλικρινής και η πράξη µου είναι άστοχη. Όσον αφορά τη συνεπαγωγή, λέµε ότι αν η p συνεπάγεται την q, τότε q συνεπάγεται p, αν και το αντίστροφο δεν ισχύει πάντοτε. Ανάλογα, όταν λ.χ. υπόσχοµαι (και η χρήση της γλώσσας είναι «κανονική» και όχι «παρασιτική» βλ. Austin, 1975: 22), η πράξη µου συνεπάγεται ότι «οφείλω», ότι έχω την πρόθεση να τηρήσω την υπόσχεσή µου κλπ., αλλιώς είµαι ανειλικρινής και η πράξη µου είναι άστοχη. Παρατηρείται λοιπόν παραλληλία µεταξύ της ανειλικρίνειας στην επιτέλεση λεκτικών πράξεων και του ψεύδους στις δηλώσεις. Η ανειλικρίνεια, παρότι δεν ακυρώνει τις λεκτικές πράξεις, τις καθιστά άστοχες γιατί (Γ.1.) αυτός που επικαλέστηκε τη διαδικασία δεν είχε τα αρµόζοντα αισθήµατα ή/και τις αρµόζουσες σκέψεις ή προθέσεις, και την πρόθεση να συµπεριφερθεί ανάλογα στη συνέχεια και (Γ.2.) δεν συ- µπεριφέρθηκε ανάλογα στη συνέχεια (Austin, 1975: 39). Για παράδειγµα: (3α) «Συγχαρητήρια», όταν δεν το εννοώ. (3β) «Σε συµβουλεύω να», όταν δεν πιστεύω ότι αυτό που προτείνω είναι προς το συµφέρον σου. (3γ) «Υπόσχοµαι να», όταν δεν έχω την πρόθεση να εκπληρώσω την υπόσχεσή µου. Στο (3α) δεν υπάρχει το κατάλληλο αίσθηµα, στο (3β) δεν υπάρχει η κατάλληλη σκέψη και στο (3γ) δεν υπάρχει η κατάλληλη πρόθεση. Οι πράξεις δεν είναι κούφιες, είναι όµως ανειλικρινείς και ως εκ τούτου άστοχες. Το ψέµα, όµως, δεν αποτελεί ελλεκτική πράξη (δηλαδή, η εκφορά µου δεν έχει την ισχύ (force) ενός ψεύδους, αν κάτι τέτοιο µπορεί να ειπωθεί), αλλά µάλλον απολεκτική (δηλαδή η εκφορά µου χρησιµοποιείται για να πετύχει ένα συγκεκριµένο 3

4 αποτέλεσµα στην προκειµένη περίπτωση, για να παραπλανήσει τον ακροατή µου και να τον κάνει να πιστέψει κάτι που θεωρώ ότι είναι ψευδές). Ένα πρώτο κριτήριο που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είναι ότι οι ελλεκτικές πράξεις είναι συµβατικές ενώ οι απολεκτικές δεν είναι (Austin, 1975: 121). Είναι σαφές πώς το ψεύδος δεν µπορεί να επιτελείται µε συµβατικά µέσα, γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ο ακροατής θα το αναγνώριζε αµέσως ως τέτοιο και η εκφορά δεν θα επιτύγχανε το σκοπό της. Αν χρησιµοποιήσουµε τα υπόλοιπα κριτήρια που δίνει ο Austin (1975: ) για τη διάκριση των ελλεκτικών και των απολεκτικών πράξεων και υποθέσουµε ότι το ψέµα είναι ελλεκτική πράξη, έχουµε: (4α) *In saying x I lied. (4β) In saying x I was lying. O Austin (1975: 126) υποστηρίζει ότι to (4α) δεν µπορεί να στέκει, εκτός εάν εννοώ ότι προσπαθούσα να πω ψέµατα αλλά τα ελλεκτικά ρήµατα δεν ισοδυναµούν µε το να προσπαθώ να κάνω κάτι το οποίο θα µπορούσε να εκφραστεί µε ένα απολεκτικό ρήµα. Επίσης, αν το lie ήταν ελλεκτικό ρήµα, το (4β) θα σήµαινε ότι το x ήταν ένας συµβατικός τρόπος για να πω ψέµατα, αλλά όπως είδαµε κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το (4β) µπορεί να ισχύει µόνο εάν το lie είναι απολεκτικό ρήµα, γιατί χρησιµοποιείται µε την έννοια ότι «In the process of saying x, I was lying» (Austin, 1975: 127-8). Με τη φράση αυτή δεν εξηγώ πώς είπα x, αλλά πώς είπα ψέµατα, εξηγεί δηλαδή το αποτέλεσµα της εκφοράς µου και όχι την αιτία της. Θεωρούµε ότι το lie είναι ελλεκτική πράξη και εξετάζουµε τις άλλες δύο περιπτώσεις που αναφέρει ο Austin (1975: 129): (5α) By saying x I was lying. (5β) By saying x I lied. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, το by χρησιµοποιείται µε την έννοια του µέσου για την επίτευξη ενός στόχου. Το (5α) µπορεί να ισχύει αν εννοώ ότι χρησιµοποιώ λεκτικά µέσα για να κάνω κάτι αντί µη λεκτικά. Το αντικείµενο του saying θα πρέπει να βρίσκεται µέσα σε εισαγωγικά και αναφέρεται στη φατική (phatic) και όχι ρητική (rhetic) πράξη. Αντίθετα, το (5β) µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναφορικά µε τη ρητική πράξη, γιατί καταδεικνύει τον τρόπο ή τη µέθοδο που χρησιµοποίησα για να επιτύχω το αποτέλεσµα, στην προκειµένη περίπτωση to lie. Άρα, το lie είναι 4

5 απολεκτικό και όχι ελλεκτικό ρήµα (Austin, 1975: 130). Επίσης αν το lie ήταν ελλεκτικό ρήµα, τότε θα ίσχυε (6) To say x was to lie. Το (6) δεν µπορεί να ισχύει, γιατί δεν υπάρχει συµβατικός τρόπος να πει κανείς ψέµατα και άρα η πρόταση (6) δεν είναι εναλλάξιµη µε την πρόταση (5β). Τέλος, αν το lie ήταν ελλεκτικό ρήµα, τότε θα µπορούσαµε να πούµε (7) *I lie to you that γιατί τα ονόµατα των ελλεκτικών πράξεων συµπίπτουν συνήθως µε ρητά επιτελεστικά ρήµατα. Όµως, το lie δεν είναι ρητό επιτελεστικό ρήµα. Αν πούµε κάτι τέτοιο, τότε ο σκοπός, δηλαδή το να πούµε ψέµατα, δεν επιτυγχάνεται και επιπλέον διατρέχουµε τον κίνδυνο να δηµιουργήσουµε ένα λογικό παράδοξο ή αυτό που θα πούµε να αποτελεί αντίφαση. Η συνθήκη (7) ισχύει µόνο εάν τη χρησιµοποιούµε υ- πονοώντας ότι ο ακροατής δεν θα το πιστέψει, άρα θα δεχτεί αυτό που του λέµε (βλ. παρακάτω, σ. 8-10). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ψεύδος δεν αποτελεί λεκτική πράξη µε την ίδια έννοια που αποτελεί λεκτική πράξη η υπόσχεση. 1 Μπορεί να επιτευχθεί θεωρητικά µε οποιαδήποτε εκφορά και δεν υπάρχουν συµβατικά µέσα για την επίτευξή του, αντίθετα µε τις ελλεκτικές πράξεις που είναι συµβατικές. Παρότι είναι κάτι που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω του λόγου, 2 εµπίπτει στην απολεκτική και όχι στην ελλεκτική χρήση του. 3. Πώς επιτυγχάνεται το ψέµα; Βάσει του γενικού ορισµού, ψέµα µπορεί να θεωρηθεί κάθε πράξη που γίνεται µέσω (by) του λόγου µε σκοπό την εξαπάτηση. Τέτοιες πράξεις εξαπάτησης είναι η προσποίηση ή η παραποίηση, η υποκριτική (acting), το έµµεσο ψεύδος (ή η ψευδής 1 Είναι ρηµατική (verbal) και όχι λεκτική (οµιλιακή - speech) πράξη. 2 Βλ. το παράδειγµα του Καντ: «Μπορώ, για παράδειγµα, να θέλω να κάνω τους άλλους να πιστέψουν ότι φεύγω ταξίδι, και γι αυτό φτιάχνω τις βαλίτσες µου οι άλλοι βγάζουν το συ- µπέρασµα που θέλω εγώ[ ]». Παρότι τους έχω εξαπατήσει «δεν τους έχω πει ψέµατα, γιατί δεν έχω δηλώσει ότι εκφράζω τη γνώµη µου» (Lectures on Ethics. Νέα Υόρκη: Harper & Row, 1963, σ. 226 [µετάφραση δική µου]). 5

6 υπονόηση [Meibauer, 2005]), ο υπαινιγµός, η αποσιώπηση, οι µισές αλήθειες, η χρήση λανθασµένων προϋποθέσεων, η εσκεµµένη αµφισηµία, το να προσποιείται κανείς ότι λέει ψέµατα, ότι υποκρίνεται ή ότι αστειεύεται (Vincent-Castelfranchi, 1981: ). Η επίτευξη αυτών των πράξεων γίνεται µέσω παραβιάσεων της αρχής της συνεργασίας (Grice, 1975). Ο οµιλητής προσποιείται ότι είναι συνεργατικός, αλλά στην πραγµατικότητα δεν είναι, και κατ αυτό τον τρόπο οδηγεί το συνοµιλητή του να πιστέψει κάτι που ο οµιλητής θεωρεί ψευδές. Στις σελίδες που ακολουθούν θα ασχοληθούµε µε την ψευδή υπονόηση και τη χρήση λανθασµένων προϋποθέσεων. Προτού προχωρήσουµε, όµως, θα πρέπει να αποκλείσουµε τις περιπτώσεις όπου υπάρχει η πρόθεση η εξαπάτηση να αναγνωριστεί ως τέτοια, όπως στην περίπτωση της υποκριτικής, της ειρωνείας, της υπερβολής, της λογοτεχνίας κλπ (Mann & Kreutel, 2004: 3). Στις περιπτώσεις αυτές, ο οµιλητής έχει την πρόθεση να αναγνωρίσει ο ακροατής την εξαπάτηση και να µην εκλάβει «σοβαρά» την εκφορά του (Chisholm, 1977: 151). Ο οµιλητής λοιπόν δεν ψεύδεται, γιατί δεν έχει την πρόθεση να πιστέψει ο ακροατής του αυτό που του λέει άρα δεν καλύπτεται το κριτήριο (1δ) στον ορισµό (1) και να πιστέψει ο ακροατής του ότι ο οµιλητής πιστεύει αυτό που λέει. Επίσης, πρέπει να διακρίνουµε τις περιπτώσεις όπου κάποιος εξαναγκάζεται να πει ψέµατα, όπου υπάρχει πρόθεση για εξαπάτηση, αλλά όχι από την πλευρά του οµιλητή. Τέλος, θα πρέπει να αποκλείσουµε τις περιπτώσεις της νοµικής εκπροσώπησης, της ευγένειας κλπ, οι οποίες δεν µπορεί να θεωρηθούν ότι εµπλέκουν εξαπάτηση, παρότι ο οµιλητής προσπαθεί να πείσει τον ακροατή του για κάτι το οποίο δεν πιστεύει Συνεργασία και ανταγωνισµός O Grice (1989: 26) θεωρεί ότι οι συνοµιλητές έχουν «έναν κοινό στόχο ή σύνολο στόχων ή τουλάχιστον µια κατεύθυνση αµοιβαία αποδεκτή». O Attardo (1997a, 29-43), υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου, αν και η επικοινωνία είναι ανταγωνιστική, σε κάποιο επίπεδο υπάρχει συνεργασία, και εξετάζει οχτώ 3 διαφορετικούς 3 (α) Συµµετρικοί στόχοι, ίδιες πληροφορίες, απροκάλυπτη κατάσταση. (β) Συµµετρικοί στόχοι, διαφορετικές πληροφορίες, απροκάλυπτη κατάσταση. (γ) Μη συµµετρικοί στόχοι, διαφορετικές πληροφορίες, απροκάλυπτη κατάσταση. (δ) Μη συµµετρικοί στόχοι, ίδιες πληροφορίες, απροκάλυπτη κατάσταση. (ε) Συµµετρικοί στόχοι, ίδιες πληροφορίες, συγκα- 6

7 συνδυασµούς τριών παραµέτρων: των στόχων, των πληροφοριών και της συγκάλυψης (convertness). Οι στόχοι των συνοµιλητών µπορεί να είναι συµµετρικοί (οι συνοµιλητές έχουν τον ίδιο στόχο) ή µη συµµετρικοί (οι συνοµιλητές έχουν διαφορετικούς στόχους). Οι πληροφορίες τους µπορεί να είναι ίδιες ή διαφορετικές. Η φύση της συνοµιλίας µπορεί να είναι απροκάλυπτη (overt) ή συγκαλυµµένη (covert) ό- σον αφορά την αµοιβαία γνώση των στόχων ή των πληροφοριών. Όπως θα δούµε παρακάτω, στην τελευταία αυτή περίπτωση έγκειται η αποσιώπηση. Ο συνδυασµός που µας ενδιαφέρει είναι αυτός όπου οι στόχοι δεν είναι συµµετρικοί, οι πληροφορίες είναι διαφορετικές και η κατάσταση είναι συγκαλυµµένη. Το ψέµα αποτελεί πρότυπο παράδειγµα µη συνεργατικής επικοινωνίας (Attardo, 1997a: 42). Προκύπτει από την παραβίαση ή/και την εκµετάλλευση των αιτηµάτων της αρχής της συνεργασίας, αλλά σε δύο διαφορετικά επίπεδα: ο οµιλητής είναι συνεργατικός όσον αφορά τη λεκτική (locutionary) συνεργασία (δηλαδή αύτη που είναι απαραίτητη για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του προσδοκώµενου νοήµατος), ενώ δεν είναι συνεργατικός όσον αφορά την απολεκτική (perlocutionary) συνεργασία (δηλαδή αυτή που βοηθά στην επίτευξη του στόχου του οµιλητή για περαιτέρω ανάλυση, βλ. Attardo, 1997b). Αυτό συµβαίνει γιατί σκοπός του οµιλητή είναι να εξαπατήσει τον ακροατή του χωρίς να γίνει αντιληπτή η εξαπάτηση, ενώ ο ακροατής δεν µπορεί να έχει σκοπό να εξαπατηθεί εκτός από τις περιπτώσεις που έχουµε ήδη αποκλείσει. Μπορούµε να διατυπώσουµε τα αιτήµατα της αρχής της συνεργασίας για το ψέµα κατά το πρότυπο αυτών του αστείου που διατυπώνει ο Attardo (όπως παραπέ- µπεται στο Mooney, 2004: 904): (8) Ποσότητα: ώσε όσες πληροφορίες είναι αναγκαίες για το ψέµα Ποιότητα: Πες µόνο ό,τι είναι συµβατό µε τον κόσµο του ψέµατος Συνάφεια: Πες µόνο ό,τι είναι σχετικό µε το ψέµα Τρόπος: Πες το ψέµα αποτελεσµατικά λυµµένη κατάσταση. (στ) Συµµετρικοί στόχοι, διαφορετικές πληροφορίες, συγκαλυµµένη κατάσταση. (ζ) Μη συµµετρικοί στόχοι, διαφορετικές πληροφορίες, συγκαλυµµένη κατάσταση. (η) Μη συµµετρικοί στόχοι, ίδιες πληροφορίες, συγκαλυµµένη κατάσταση (Attardo, 1997a, 29-31). 7

8 Όπως βλέπουµε, ο οµιλητής αποδέχεται την αρχή της συνεργασίας και υπονοµεύει τα αιτήµατα για να επιτύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Όµως, αντίθετα µε το αστείο, όπου και ο οµιλητής και ο ακροατής γνωρίζουν και κατανοούν αυτή την υπονόµευση (Mooney, 2004: 904), στο ψέµα, όπως είδαµε παραπάνω, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Στην περίπτωση του ψέµατος, ο ακροατής πιστεύει ότι ο οµιλητής τηρεί την αρχή της συνεργασίας και τα συνοµιλιακά αιτήµατα, ενώ στην πραγµατικότητα τα παραβιάζει. Αν η παραβίαση αυτή είναι επιτυχηµένη, τότε είναι πολύ πιθανό ο ακροατής να παραπλανηθεί Ψευδής υπονόηση Ο Grice υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο είδη υπονοήσεων: η συµβατική (conventional) και η διαλογική (conversational). Εδώ µας ενδιαφέρει η διαλογική υπονόηση, η οποία ορίζεται ως εξής (Meibauer, 2005: 5 και Grice, 1975: 161): (9) ιαλογική υπονόηση ο Α υπονοεί διαλογικά σε χρόνο t ότι q αν και µόνο αν (11α) ο Α εκφέρει p σε χρόνο t (11β) ο Α παρουσιάζει την q ως αληθή (11β) ο Α θεωρείται ότι τηρεί τα συνοµιλιακά αιτήµατα ή την αρχή της συνεργασίας (11γ) ο ακροατής µπορεί να εξάγει την q από την p (11δ) η q µπορεί να ακυρωθεί. Βάσει του ορισµού της διαλογικής υπονόησης, µπορούµε να επεκτείνουµε τον ορισµό του ψέµατος στο (1) ως εξής (Meibauer, 2005: 10): (10) Ψέµα ο Α είπε ψέµατα σε χρόνο t εκφέροντας την πρόταση σ αν και µόνο αν (10α) ισχύει ο ορισµός του ψέµατος (1) (10β) ή αν ο Α υπονόησε διαλογικά ότι q, αλλά πίστευε ενεργά ότι q. Ας εξετάσουµε το παράδειγµα που δίνει ο Meibauer (2005: 7): (11) Ο καπετάνιος και ο υποπλοίαρχος 8

9 Ο καπετάνιος και ο υποπλοίαρχος τσακώνονται συνεχώς. Ο υποπλοίαρχος πίνει περισσότερο ρούµι απ όσο πρέπει, και ο καπετάνιος έχει αποφασίσει να µην ανεχτεί άλλο αυτήν την κατάσταση. Όταν ο υποπλοίαρχος ξαναµεθά, ο καπετάνιος γράφει στο ηµερολόγιο του πλοίου: Σήµερα, 11 Οκτωβρίου, ο υποπλοίαρχος είναι µεθυσµένος. Όταν ο υποπλοίαρχος το διαβάζει στην επόµενη βάρδιά του, θυµώνει, µετά το σκέφτεται λίγο και γράφει στο ηµερολόγιο: Σήµερα, 14 Οκτωβρίου, ο καπετάνιος δεν είναι µεθυσµένος. Εξετάζουµε αν ο υποπλοίαρχος είπε ψέµατα σε σχέση µε τις p και q, όπου: (11α) p = «Σήµερα, 14 Οκτωβρίου, ο καπετάνιος δεν είναι µεθυσµένος». q = «Συνήθως, ο καπετάνιος είναι µεθυσµένος». Θεωρώντας ότι το περιεχόµενο της p και το περιεχόµενο της q µπορούν να είναι αληθή ή ψευδή, έχουµε τέσσερις συνδυασµούς και τα εξής συµπεράσµατα: (12) Ψέµα στην ιστορία του καπετάνιου και του υποπλοίαρχου Περίπτωση p q ψέµα (12α) Α Α όχι (12β) Α Ψ ναιq (12γ) 1. Ψ λάθος Α όχι 2. Ψ σωστό Α ναιp (12δ) 1. Ψ λάθος Ψ ναιq 2. Ψ σωστό Ψ ναιq,p Παρόλα αυτά, βάσει του (10β), επειδή ο υποπλοίαρχος πιστεύει ότι q, θα πρέπει να πούµε ότι ψεύδεται σε όλες τις περιπτώσεις, εφόσον θέλει να εξαπατήσει τον αναγνώστη σε σχέση µε την q, και το επιτυγχάνει παραβιάζοντας το αίτηµα της συνάφειας και της ποσότητας. Με βάση ψευδή υπονοήµατα, µπορεί να πει κάποιος ψέµατα ακόµα κι αν λέει την αλήθεια, δηλαδή αν η p είναι αληθής και ο οµιλητής πιστεύει ότι p. Ας δούµε το παράδειγµα που δίνει ο Attardo (1997: 42) (13) Η µητέρα λέει στα παιδιά της να µην κάνουν πάρτυ όταν θα λείπει. Τους τηλεφωνεί για να δει τι κάνουν, ενώ αυτά κάνουν πάρτυ. Μητέρα: Τι κάνετε; Γιος: Πάρτυ. 9

10 Μητέρα (δεν τον πιστεύει): Πολύ αστείο. Από το παραπάνω παράδειγµα, εξετάζουµε το αν ο γιος είπε ψέµατα σε σχέση µε τις p και q, όπου: (13α) p = «Κάνουµε πάρτυ». q = «Αστειεύοµαι: δεν κάνουµε πάρτυ». (14) Ψέµα στη συνοµιλία µητέρας-παιδιού. Περίπτωση p q ψέµα (14α) Α Α δ/ε (14β) Α Ψ ναιq (14γ) 1. Ψ λάθος Α δ/ε 2. Ψ σωστό Α ναιp (14δ) 1. Ψ λάθος Ψ δ/ε 2. Ψ σωστό Ψ δ/ε Οι περιπτώσεις (14α) και (14δ) δεν εφαρµόζονται γιατί η p και η q είναι αντιφατικές. Οι περιπτώσεις (14γ)1 και (14δ)1 δεν εφαρµόζονται γιατί ο γιος δεν µπορεί να κάνει λάθος σχετικά µε την p. Η περίπτωση (14γ)2 είναι η περίπτωση όπου ο γιος πραγµατικά αστειεύεται. Η περίπτωση (14β) είναι η περίπτωση όπου ο γιος λέει ψέ- µατα, παραβιάζοντας τα αιτήµατα της συνάφειας και της ποσότητας. Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η ψευδής υπονόηση ισοδυναµεί µε ψέµα. Άσχετα µε την τιµή αληθείας της p, εάν ο οµιλητής ψεύδεται σε σχέση µε το υπονόηµά του, εξαπατά τον ακροατή του. Βάσει, λοιπόν, του αναθεωρηµένου ορισµού, ο οµιλητής λέει ψέµατα Ψευδής προϋπόθεση Παρόµοια µε την περίπτωση της ψευδούς υπονόησης είναι και η περίπτωση της ψευδούς προϋπόθεσης. Ας δούµε τον ορισµό της προϋπόθεσης: (15) Προϋπόθεση Ο Α προϋποθέτει σε χρόνο t ότι s αν και µόνο αν (15α) ο Α εκφέρει p σε χρόνο t απευθυνόµενος στον Β (15β) η p προϋποθέτει την s (15γ) η s εµµένει υπό άρνηση Επίσης, έχουµε τον πίνακα τιµών αληθείας για την προϋπόθεση: 10

11 (16) Τιµές αληθείας για την προϋπόθεση p >> s A Α Ψ Α Α Ψ Α? Ψ Οπότε ο ορισµός του ψεύδους γίνεται (17) Ψέµα Ο Α είπε ψέµατα σε χρόνο t εκφέροντας την πρόταση σ αν και µόνο αν (16α) ισχύει ο ορισµός του ψέµατος (1) (16β) ή αν ο Α προϋπέθεσε ότι s, αλλά πίστευε ενεργά ότι s. Ας εξετάσουµε καταρχάς το παράδειγµα µιας προϋπόθεσης οριστικής περιγραφής, όπου ο Α λέει στον Β: (18) Ο βασιλιάς της Γαλλίας είναι καραφλός. Όπου s = Η Γαλλία έχει βασιλιά, και ο οµιλητής πιστεύει ότι s. Στην περίπτωση αυτή, όπως φαίνεται και από τον πίνακα τιµών αληθείας, δεν µπορούµε να αποφανθούµε σχετικά µε την τιµή αληθείας της πρότασης (18), άρα δεν µπορούµε να πούµε αν ο οµιλητής ψεύδεται ή όχι σε σχέση µε τη (19). Ο οµιλητής, όµως, εξαπατά τον ακροατή του σε σχέση µε την s, του δηµιουργεί δηλαδή µια ψευδή πεποίθηση σχετικά µε την s. Ως εκ τούτου, ο οµιλητής ψεύδεται. Το ίδιο συµβαίνει και µε άλλα είδη προϋποθέσεων (γεγονοτικές, λεξικές, συντακτικές, κλπ). 4. Αποσιώπηση Ως αποσιώπηση µπορεί να οριστεί κάθε σκόπιµη αποφυγή να µιλήσει κανείς για κάτι, αποκρύπτοντας πληροφορίες. Όταν κάποιος αποσιωπά κάτι, οργανώνει έτσι τη στρατηγική του στο λόγο ώστε να µη χρειαστεί να αναφερθεί σε αυτό, είτε γιατί αυτό κρίνεται συµφέρον για τον οµιλητή είτε από τον οµιλητή για τον ακροατή του (Μοσχονάς, 1994: ). 11

12 Για να το επιτύχει αυτό ο οµιλητής, συνήθως παραβιάζει συνοµιλιακά αιτήµατα, όπως αυτά της συνάφειας και της ποσότητας. Στην περίπτωση αυτή, η επικοινωνία είναι ανταγωνιστική. Οι στόχοι των συνοµιλητών είναι µη συµµετρικοί, αφού ο οµιλητής αποσκοπεί στο να κρύψει κάτι ή να µην αναφερθεί σε κάτι και στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν µοιράζεται αυτό το στόχο µε το συνοµιλητή του. Επίσης, οι πληροφορίες τους µπορεί να είναι ίδιες ή διαφορετικές, αλλά η φύση της συνοµιλίας τους είναι κατ εξοχήν συγκαλυµµένη, αφού ο ένας εκ των δύο οµιλητών προσπαθεί να κρύψει κάτι από τον άλλο, είτε αυτό αφορά το στόχο της συνοµιλίας είτε τις πληροφορίες που έχει. Ήδη, παρατηρούµε πολλές οµοιότητες µε το ψέµα: υπάρχει παραβίαση των συνοµιλιακών αιτηµάτων από τη µεριά του οµιλητή, ενώ αυτά ισχύουν από τη σκοπιά του ακροατή, υπάρχει ασυµµετρία στόχων, πληροφοριών (συνήθως) και συγκαλυµµένη φύση της επικοινωνίας. Και εδώ ο οµιλητής είναι συνεργατικός όσον αφορά τη λεκτική συνεργασία, ενώ δεν είναι συνεργατικός όσον αφορά την απολεκτική συνεργασία. Ας εξετάσουµε το παράδειγµα: (19) Μη συµµετρικοί στόχοι, διαφορετικές πληροφορίες, συγκαλυµµένη κατάσταση. Ο Α και ο Β συζητούν για ένα θέµα στο οποίο εµπλέκεται η πληροφορία χ Ο Α γνωρίζει ότι χ Ο Α γνωρίζει ότι ο Β δεν γνωρίζει χ, αλλά δεν το αποκαλύπτει στο Β Ο Α αποσιωπά χ Στην περίπτωση αυτή, επειδή ο Α επικοινωνεί µε το Β µε την πρόθεση να µην του αποκαλύψει τις πληροφορίες που έχει, παραβιάζοντας το αίτηµα της ποσότητας και το αίτηµα της συνάφειας. Ο Α, για να επιτύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα, δηλαδή να µην καταλάβει ο Β ότι του κρύβει πληροφορίες, παραβιάζει τα συνοµιλιακά αιτή- µατα, ενώ ο συνοµιλητής του δεν το ξέρει. Το παράδοξο σε αυτή τη συνοµιλία είναι ότι τηρεί όλα τα προσχήµατα της συνεργασίας (Μοσχονάς, ο.π.). Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι ο Α, αποσιωπώντας το χ στο παράδειγµα (19), δηµιουργεί ένα υπονόηµα ότι χ (ή και απουσία του χ). Σε αυτή την 12

13 περίπτωση, εφόσον ο Α οδηγεί σκόπιµα το Β να πιστέψει κάτι που θεωρεί ψευδές, σε επίπεδο υπονοηµάτων, σύµφωνα µε τον αναθεωρηµένο ορισµό του ψεύδους (10), λέει ψέµατα. Παρότι ο Α δεν λέει κάτι για να οδηγήσει το Β προς αυτή την κατεύθυνση (όπως απαιτεί ο ορισµός 1), έχει την πρόθεση να τον εξαπατήσει ως προς τις πληροφορίες που διαθέτει και το στόχο του (για παράδειγµα, µια συνοµιλία γιατρούασθενούς, όπου ο γιατρός προσπαθεί να αποσιωπήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του ασθενούς, χωρίς να πει ψέµατα). Βεβαίως, υπάρχουν και µορφές αποσιώπησης όπου κάτι τέτοιο δεν υποστηρίζεται, όπως στην περίπτωση όπου οι πληροφορίες δεν είναι συναφείς µε το θέµα της συνοµιλίας (παρότι µπορεί να ενδιαφέρουν τον ακροατή). Επίσης, στην περίπτωση όπου και οι δύο πλευρές έχουν τις ίδιες πληροφορίες και τον ίδιο στόχο, δηλαδή να µην αναφερθούν σε αυτές (άσχετα από το γιατί). Στις περιπτώσεις αυτές, ο οµιλητής δεν έχει σκοπό να εξαπατήσει τον ακροατή του, και ως εκ τούτου δεν λέει ψέµατα ούτε σε επίπεδο υπονοηµάτων. Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι η επικοινωνία που βασίζεται στην αποσιώπηση είναι τις περισσότερες φορές ανταγωνιστική. Ο οµιλητής παραβιάζει τα συνοµιλιακά αιτήµατα, ενώ ο ακροατής πιστεύει ότι ο οµιλητής τα τηρεί. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η αποσιώπηση µπορεί να χαρακτηριστεί ψεύδος, εάν ο οµιλητής πετυχαίνει να εξαπατήσει το συνοµιλητή του ως προς τα υπονοήµατα. Συµπεράσµατα Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαµε µε το ψέµα και την αποσιώπηση. Αρχικά, ορίσα- µε το ψέµα και είδαµε ότι συνάγεται από το τι πιστεύει ο οµιλητής και όχι από το τι γνωρίζει ως γεγονός. Επίσης είδαµε ότι ο οµιλητής ψεύδεται, ασχέτως µε την τιµή αληθείας αυτού που λέει, αν παρουσιάζει ως αληθές κάτι που πιστεύει ότι είναι ψευδές, ακόµα κι αν η κρίση του ως προς αυτό είναι λανθασµένη. Στη συνέχεια, υποστηρίξαµε ότι το ψέµα δεν αποτελεί ελλεκτική πράξη, αλλά απολεκτική. Με βάση τα κριτήρια του Austin, είδαµε ότι το ψεύδος δεν µπορεί να επιτελεστεί µε συµβατικά µέσα και ότι µπορεί κανείς να πει ψέµατα µε οποιαδήποτε 13

14 εκφορά. Καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι το ψεύδος είναι ρηµατική και όχι λεκτική πράξη και ότι εµπίπτει στην απολεκτική χρήση του λόγου. Έπειτα, είδαµε ότι η επίτευξη του ψεύδους γίνεται µε εκµετάλλευση της αρχής της συνεργασίας και των συνοµιλιακών αιτηµάτων. Ο οµιλητής προσποιείται ότι είναι συνεργατικός, και ο ακροατής συνεργάζεται µαζί του, εννοώντας ως αληθή αυτά που οµιλητής θέλει να παρουσιάσει ως τέτοια. Έτσι, ο οµιλητής καταφέρνει να πείσει τον ακροατή για κάτι που θεωρεί ψευδές. Χαρακτηρίσαµε την επικοινωνία που περιλαµβάνει ψεύδος ανταγωνιστική, καθώς οι στόχοι των συνοµιλητών δεν είναι συµµετρικοί, οι πληροφορίες είναι διαφορετικές και η κατάσταση είναι συγκαλυµµένη. Α- φού αποκλείσαµε κάποιες πράξεις µε σκοπό την εξαπάτηση στις οποίες υπάρχει η πρόθεση η εξαπάτηση να αναγνωριστεί ως τέτοια, και ως εκ τούτου δεν µπορούν να θεωρηθούν ψεύδος, εξετάσαµε την ψευδή υπονόηση και την ψευδή προϋπόθεση. Με βάση τον ορισµό της διαλογικής υπονόησης, αναθεωρήσαµε τον ορισµό του ψέµατος και περιλάβαµε σε αυτόν και τα ψευδή υπονοήµατα. Είδαµε ότι, άσχετα µε την τιµή αληθείας της p, εάν ο οµιλητής ψεύδεται σε σχέση µε το υπονόηµά του, εξαπατά τον ακροατή του. Οµοίως, περιλάβαµε στον ορισµό του ψεύδους την περίπτωση της ψευδούς προϋπόθεσης, και υποστηρίξαµε ότι αν ο οµιλητής εξαπατά τον ακροατή του σε σχέση µε την προϋπόθεση, ψεύδεται. Τέλος, εξετάσαµε την περίπτωση της αποσιώπησης. Είδαµε ότι για να αποσιωπήσει κάποιος κάτι, οργανώνει έτσι τη στρατηγική του στο λόγο ώστε να µη χρειαστεί να αναφερθεί σε αυτό. Επισηµάναµε τις οµοιότητες µε το ψέµα, όπως την παραβίαση των συνοµιλιακών αιτηµάτων από τη µεριά του οµιλητή, ενώ αυτά ισχύουν από τη σκοπιά του ακροατή, την ασυµµετρία των στόχων και των πληροφοριών (συνήθως), καθώς και τη συγκαλυµµένη φύση της επικοινωνίας. Καταλήξαµε στο ότι κάποιες µορφές αποσιώπησης µπορούν να θεωρηθούν ψεύδος, όταν ο οµιλητής µε τη στρατηγική που ακολουθεί για να αποσιωπήσει κάτι οδηγεί σκόπιµα τον ακροατή του να πιστέψει κάτι που θεωρεί ψευδές σε επίπεδο υπονοηµάτων. 14

15 Βιβλιογραφία Attardo, Salvatore (1997a). Competition and Cooperation. Beyond Gricean Pragmatics. Pragmatics & Cognition 5(1): Attardo, Salvatore (1997b). Locutionary and Perlocutionary Cooperation : The Perlocutionary Cooperative Principle. Journal of Pragmatics 27: Austin, J. L. (1975). How to Do Things with Words, Oxford: Oxford University Press. Chrisholm, Roderick M. (1977). The Intent to Deceive. The Journal of Philosophy, LXXIV(3): Falkenberg, Gabriel (1982). Lügen. Grundzüge einer Theorie sprachlicher Täuschung. Neimeyer, Tübingen. Grice P. (1975). Logic and Conversation. Στο A. P. Martinich (επιµ.). The philosophy of language. Oxford: Oxford University Press, Grice P. (1989). Studies in the Way of Words, Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press. Kant I. (1963). Lectures on Ethics. Νέα Υόρκη: Harper & Row. Mann William & Kreutel Jörn (2004). Speech Acts and Recognition of Insincerity. Ανακοίνωση σε συνέδριο. Προσβάσιµο στο: cata og04/papers/09-mann-kreutel.pdf Meibauer, Jörg (2005). Lying and falsely implicating. Journal of Pragmatics, υπό έκδοση. Προσβάσιµο: Mooney Annabelle (2004). Co-operation, violations and making sense, Journal of Pragmatics, 36: Vincent Jocelyne M., Castelfranchi, Cristiano (1981). On the art of deception: how to lie while saying the truth. Στο Parret, Herman, Sbisà Marina, Verschueren, Jef (επιµ.), Possibilities and Limitations of Pragmatics. Proceedings of the Conference on Pragmatics, Urbino, July 8-14, Άµστερνταµ, John Benjamins, Μοσχονάς Σπύρος (1994). «Ακροαµατικοί ρόλοι και ακροατήρια», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 15, Φιλιππάκη-Warburton Ειρήνη (1992). Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη. 15

Σύγκριση των θεωριών του Austin και του Searle για τις λεκτικές πράξεις

Σύγκριση των θεωριών του Austin και του Searle για τις λεκτικές πράξεις Σύγκριση των θεωριών του Austin και του Searle για τις λεκτικές πράξεις ένδια Μαρία (Α.Μ. 210025) Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστήµιο Αθηνών Ζητήµατα φιλοσοφίας της γλώσσας Εαρινό εξάµηνο 2005 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ Η πλέον διαδεδοµένη και αποδεκτή θεωρία είναι η τριµερής θεωρία της γνώσης που ορίζει τη γνώση ως δικαιολογηµένη αληθή πεποίθηση (justified true belief). Ανάλυση της τριµερούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

* τη µήτρα. Κεφάλαιο 1o

* τη µήτρα. Κεφάλαιο 1o Κεφάλαιο 1o Θεωρία Παιγνίων Η θεωρία παιγνίων εξετάζει καταστάσεις στις οποίες υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ ενός µικρού αριθµού ατόµων. Άρα σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν ο αριθµός των ατόµων που συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Παρασκευή, 06/03/2015 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 3/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Λογική. Μετά από αυτά, ορίζεται η Λογική: είναι η επιστήμη που προσπαθεί να εντοπίσει και να αναλύσει τους καθολικούς κανόνες της νόησης.

Λογική. Μετά από αυτά, ορίζεται η Λογική: είναι η επιστήμη που προσπαθεί να εντοπίσει και να αναλύσει τους καθολικούς κανόνες της νόησης. Λογική Εισαγωγικά, το ζήτημα της Λογικής δεν είναι παρά η άσκηση 3 δυνάμεων της νόησης: ο συλλογισμός, η έννοια και η κρίση. Ακόμη και να τεθεί θέμα υπερβατολογικό αναφορικά με το ότι πρέπει να αποδειχθεί

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games)

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games) Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Gaes) Το δίληµµα των φυλακισµένων, όπως ξέρουµε έχει µια και µοναδική ισορροπία η οποία είναι σε αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές. C N C -8, -8 0, -10 N -10,

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο [In D. Theofanopoulou-Kondou, X. Laskaratou, M. Sifianou, M. Georgiafendis, & V. Spyropoulos, eds. Sinxrones tasis stin eliniki glosologia. Meletes afieromenes stin Eirene Philippaki-Warburton [Synchronic

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή *

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή * ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Το θέµα των πωλήσεων ήταν και θα παραµείνει πάντοτε πρώτο στις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Μάλλον, θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέµα πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Σκοπός του κειµένου είναι να υποστηριχθούν οι παρακάτω θέσεις εν έχουν κανένα απολύτως νόηµα φράσεις του τύπου «η φάση της ταλάντωσης είναι» ή «η αρχική φάση της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜ ΕΦΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙ ΠΙΓΝΙΩΝ Εξετάσεις 13 Φεβρουαρίου 2004 ιάρκεια εξέτασης: 2 ώρες (13:00-15:00) ΘΕΜ 1 ο (2.5) α) Για δύο στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX 1.7 διαταξεις (σελ. 17) Παράδειγµα 1 Θα πρέπει να κάνουµε σαφές ότι η επιλογή των λέξεων «προηγείται» και «έπεται» δεν έγινε απλώς για λόγους αφαίρεσης. Μπορούµε δηλαδή να ϐρούµε διάφορα παραδείγµατα στα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη

Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη Ανάπτυξη Επιθυµητής Συµπεριφοράς Στη Σχολική Τάξη Ελισάβετ Γεωργίου D.Ed.-M.A. Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. «Ουδείς εκών κακός» Σωκράτης Εάν ανατρέξουµε στην ιστορία της σχολικής µάθησης, θα δούµε ότι από αρχαιοτάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτά συμβαίνουν σε επίπεδο αισθητού δηλαδή ύλης, τι γίνεται όμως σε επίπεδο νοητού, δηλαδή καταστάσεων, γεγονότων κτλ;

Αυτά συμβαίνουν σε επίπεδο αισθητού δηλαδή ύλης, τι γίνεται όμως σε επίπεδο νοητού, δηλαδή καταστάσεων, γεγονότων κτλ; Όλοι έχουμε ακούσει για το συνειδητό και το υποσυνείδητο. Το υποσυνείδητο είναι μια αποθήκη πληροφοριών από την οποία αντλούμε εικόνες ήχους κτλ για να αποκωδικοποιήσουμε κάτι. Π.χ. σπάει ένα γυαλί, τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το διάλογο ανάπτυξης των εργαζοµένων Εισαγωγή Στόχος: Το κλίµα του διαλόγου

Οδηγίες για το διάλογο ανάπτυξης των εργαζοµένων Εισαγωγή Στόχος: Το κλίµα του διαλόγου Οδηγίες για το διάλογο ανάπτυξης των εργαζοµένων Εισαγωγή Ο διάλογος ανάπτυξης των εργαζοµένων είναι µέρος της επιλεγµένης µεθοδολογίας για την υλοποίηση της πλήρους χαρτογράφησης της συσσωρευµένης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν

Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Το Ηµερολόγιο των Μάγιας και τα Χρήµατα Από τον ρ. Καρλ Τζοχάν Κάλλεµαν Λοιπόν, ήθελα να µιλήσω για δυο πράγµατα που νοµίζω δεν συνδέονται πάντα αλλά, πραγµατικά θα τους άξιζε µια σύνδεση. Το ένα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ) ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ 30/1/2008 Α Συνάντηση για την κατάρτιση και υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 30.1.2008, Γραφεία ΓΣΕΕ ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή*

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Αναζητήστε τις ευκαιρίες Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Ένα απο τα κύρια χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας και των επιτυχεµµένων επιχειρηµατιών είναι η ικανότητα τους να εντοπίζουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες.

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500.

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500. Αφού κανείς από τους επίσηµους φορείς δεν βγαίνει επιτέλους να πει την πολυπόθητη αλήθεια στον ελληνικό λαό αποφάσισα να το κάνω εγώ. Ξέρετε η αλήθεια στα οικονοµικά δεν είναι ούτε θέσφατο, ούτε κρυφή

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 2 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟE- ΟΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Ενηµέρωση. 2. Εκλογή Αναπληρωτή Προέδρου. 3. Κλιµάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων. Ν. Α ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη φιλοσοφία

Εισαγωγή στη φιλοσοφία Εισαγωγή στη φιλοσοφία Ενότητα 8 η : Ρένια Γασπαράτου Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Με τι ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κακαβούλια Εργαστήριο Ρητορικής & Λόγου Ι Σημειώσεις μαθήματος

Μ. Κακαβούλια Εργαστήριο Ρητορικής & Λόγου Ι Σημειώσεις μαθήματος ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ε ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2005 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ Ι Διδάσκουσα: Μαρία Κακαβούλια ΓΡΑΦΕΊΟ Δ 16 ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτέρα 13.00-14.00,

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα:

Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα: Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα: Κλείσιµο τόσο απλό που µπορεί να το κάνει και το 8χρονο παιδί σας Τί είναι το κλείσιµο; Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΣΥΡ κυρίως μετά τη δεκαετία του 60

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΣΥΡ κυρίως μετά τη δεκαετία του 60 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΣΥΡ κυρίως μετά τη δεκαετία του 60 1 Σχετική συναίνεση ση γλωσσολογία ως προς το αντικείμενο και τη μέθοδο περιγραφής (σε σύγκριση με άλλες

Διαβάστε περισσότερα

8 η Ενότητα. Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα

8 η Ενότητα. Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα 8 η Ενότητα Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα 1. Εισαγωγή Είχαμε πει στο μάθημα Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, ότι ο τομέας της Σημασιολογίας χωρίζεται στη λεξική και στη δομική σημασιολογία. Όσον αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ γέννηση ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αναγνωρίζει και προτιμά τη φωνή της μητέρας καθώς και ήχους της γλώσσας. Μιμείται ήχους της γλώσσας. 2 μηνών Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ. Επαναφέρουµε σήµερα ενώπιον σας και ενώπιον της κυπριακής κοινωνίας ένα πολύ σηµαντικό θέµα. ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΗΛΩΣΗ Θέµα: Το έλλειµµα ισότητας στην διαδικασία εξεύρεσης προσωπικού, µέσω των καταχωρήσεων στον Τύπο Φίλες και φίλοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, Σας ευχαριστώ θερµά για τη σηµερινή παρουσία σας, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (x,a) 1) (xy)a=x(ya) x,y G και a A 1) a(xy)=(ax)y 2) ae=a

ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Παρουσίαση εργασίας φοιτητή (x,a) 1) (xy)a=x(ya) x,y G και a A 1) a(xy)=(ax)y 2) ae=a ικτυωτά διαγράµµατα και οµάδες αυτοµορφισµών Ν. Λυγερός Παρουσίαση εργασίας φοιτητή Θα µιλήσουµε για το θεώρηµα του Lagrange. Αλλά προτού φτάσουµε εκεί, θα ήθελα να εισάγω ορισµένες έννοιες που θα µας

Διαβάστε περισσότερα

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης)

16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι 1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις 1.1. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 16-18 Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Nα κατανοήσουν οι µαθητές την προσπάθεια του ηµοσθένη να πείσει τους Αθηναίους για τις πραγµατικές προθέσεις των Λακεδαιµονίων. Nα αξιολογήσουν τις προτάσεις των Λακεδαιµόνιων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό.

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Β Ερωτηματικές προτάσεις Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. Με

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, -Οριζόντια Πράξη», ΑΡXAIA ΕΛΛΗΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ- ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Δρ. Χαρά Κοσεγιάν Οκτώβρης 2011 Βασική

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Θεωρητική εισαγωγή

5.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ BCD Σκοπός: Η κατανόηση της µετατροπής ενός τύπου δυαδικής πληροφορίας σε άλλον (κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση) µε τη µελέτη της κωδικοποίησης BCD

Διαβάστε περισσότερα

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή

Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή Εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή Μπορώ να συνεργάζομαι και να επικοινωνώ αποτελεσματικά; Ένα εργαστήρι βιωματικών ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης Φαίη Ορφανού - Σοφία Μακρή 4 0 Θ Ε Ρ Ι Ν Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 1. ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στόχος Να γνωρίζουν οι μαθητές: να αξιοποιούν το σύμβολο της συνεπαγωγής και της ισοδυναμίας να αξιοποιούν τους συνδέσμους «ή», «και» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συννενόηση μεταξύ των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. 1. Μάθετε στο παιδί σας τον Κανόνα των Εσωρούχων. Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ ΡΟ ΧΟΥΑΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ

ΠΕ ΡΟ ΧΟΥΑΝ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ Ηµερολόγιο 2016 28 ΔΕΥΤΕΡΑ iανουaριος 29 ΤΡΙΤΗ 30 ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΠΕΜΠΤΗ 51 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 62 Πρωτοχρονιά (αργία) ΣΑΒΒΑΤΟ ρεϊμοντ καρβερ dfsfsdfsdfsdfdsfsd Απέκτησες τελικά, έστω κι έτσι, αυτό που ήθελες από τούτη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός;

Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Ιωάννης 1[α ]:1 --- Θεός ή «κάποιος θεός»; 1 Ιωάννης 1[α ]:1 και το οριστικό άρθρο «ο» --- Θεός ή κάποιος θεός; Εδώ θα εξετάσουμε το εδάφιο Ιωάννης 1[α ]:1 το οποίο, σύμφωνα με το κείμενο λέει, «Εν αῤχη

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Δρ. Μαρία Καραγιάννη Σύμβουλος Αγωγής Υγείας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 3.2 Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και σχέσεων Να επιδεικνύουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας Να επιδεικνύουν ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία. ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι

Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία. ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι Εργασία στην θεµατική ενότητα : Η ανδρική και γυναικεία εµπειρία ραστηριότητα 3 Μεγαλώνοντας σαν αγόρι- Μεγαλώνοντας σαν κορίτσι Εύη Πάτκου 1 ο Γυµνάσιο Πυλαίας Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2004 1 Εισαγωγή Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004 ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εργασία 4 - Ενδεικτική λύση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 2003-2004 ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Εργασία 4 - Ενδεικτική λύση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Εαρινό εξάµηνο ακαδηµαϊκού έτους 34 ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5 Μαΐου 4 Εργασία 4 - Ενδεικτική λύση Το κείµενο απευθύνεται στους φοιτητές και αιτιολογεί και περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΕΜΠΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44.

11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ Η καταµετρηση ενος συνολου µε πεπερασµενα στοιχεια ειναι ισως η πιο παλια µαθηµατικη ασχολια του ανθρωπου. Θα µαθουµε πως, δεδοµενης της περιγραφης ενος συνολου, να µπορουµε να ϐρουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΛΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Δημιουργία και Βελτίωση Κοινωνικού Εαυτού ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ: 3.2. Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων και Σχέσεων ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΧΡΟΝΟΣ: 1 διδακτική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ALVARO PEREIRA ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΟΣΑ ΣΤΟ 19 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE EUROPE: THE COMEBACK? GREECE: HOW RESILIENT? ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Καλάθι αγαθών. Σχέσεις προτίµησης. Ιδιότητες σχέσεων προτίµησης. Notes. Notes. Notes. Notes

Καλάθι αγαθών. Σχέσεις προτίµησης. Ιδιότητες σχέσεων προτίµησης. Notes. Notes. Notes. Notes Θεωρία Καταναλωτή-Προτιµήσεις Κώστας Ρουµανιάς Ο.Π.Α. Τµήµα. Ε. Ο. Σ. 22 Σεπτεµβρίου 2014 Κώστας Ρουµανιάς (.Ε.Ο.Σ.) Θεωρία Καταναλωτή-Προτιµήσεις 22 Σεπτεµβρίου 2014 1 / 17 Προτιµήσεις καταναλωτών Θέλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Àªª à π π π Àªµ À π ø ƒ ø

Àªª à π π π Àªµ À π ø ƒ ø Àª. π π π Àªµ À π - π 02-03-07 05:26 Page 1 Àªª à π π π Àªµ À π ø ƒ ø Είναι ωφέλιµη ή όχι η συµµετοχή εκπροσώπων των εργαζοµένων στα.σ.; Ùfi Ó apple ÓÙ ÛÔ Ó ÔÈ ÈÔÈÎ ÛÂÈ ÙˆÓ ÙÚ appleâ ÒÓ Î È fi È Ó Àƒ º

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια

σχετικά µε το καθεστώς της δεύτερης ανάθεσης µαθηµάτων στην δευτεροβάθµια ΠΡΟΕ ΡΕΥΩΝ (Ιωάννης Τραγάκης): Θα συζητηθεί η µε αριθµό 189/4-9- 2012 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της ηµοκρατικής Αριστεράς κ. Θωµά Ψύρρα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Κ. ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα

Κ. ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ. Ασφάλεια Μεταφορών Επικίνδυνων Εµπορευµάτων στην Ελλάδα Κ. ΘΕΟΦΑΝΙ ΗΣ Είµαι τεχνικός διευθυντής στην ΒΡ και πριν από µερικά χρόνια διευθυντής µεταφορών επίσης στην ΒΡ, από όπου και έλκω το ενδιαφέρον για τα θέµατα της ασφαλούς µεταφοράς. Η σηµερινή παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Άλλος ένας χάρτης- µάθηµα, που χειρίζεται δύο βασικά θέµατα: - Το θέµα των υποδοχών, αµοιβαίων ή µεικτών, και - Το θέµα του χρονικού προσδιορισµού.

Άλλος ένας χάρτης- µάθηµα, που χειρίζεται δύο βασικά θέµατα: - Το θέµα των υποδοχών, αµοιβαίων ή µεικτών, και - Το θέµα του χρονικού προσδιορισµού. Άλλος ένας χάρτης- µάθηµα, που χειρίζεται δύο βασικά θέµατα: - Το θέµα των υποδοχών, αµοιβαίων ή µεικτών, και - Το θέµα του χρονικού προσδιορισµού. Με αυτόν τον ωριαίο χάρτη επιβεβαιώνεται, ακόµα µια φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικό κριτήριο χ 2

Στατιστικό κριτήριο χ 2 18 Μεθοδολογία Επιστηµονικής Έρευνας & Στατιστική Στατιστικό κριτήριο χ 2 Ο υπολογισµός του κριτηρίου χ 2 γίνεται µέσω του µενού [Statistics => Summarize => Crosstabs...]. Κατά τη συγκεκριµένη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι (2006-07)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι (2006-07) ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι (2006-07) Επιµέλεια Σηµειώσεων : Βασιλειάδης Γεώργιος Καστοριά, εκέµβριος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δεδοµένων µε χρήση του Στατιστικού Πακέτου R

Ανάλυση Δεδοµένων µε χρήση του Στατιστικού Πακέτου R Ανάλυση Δεδοµένων µε χρήση του Στατιστικού Πακέτου R, Επίκουρος Καθηγητής, Τοµέας Μαθηµατικών, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Περιεχόµενα Εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2

Εισαγωγή. Εγχειρίδιο Χρήσης My Plan 2 Εγχειρίδιο Χρήσης Εισαγωγή Το δηµιουργήθηκε µε στόχο να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο για τον επαγγελµατία Ασφαλιστικό ιαµεσολαβητή, ο οποίος χρειάζεται να διευκρινίζει και να αναλύει τις ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

γλωσσικέςεπιλογές λειτουργίες/περικείµενα -Μιαφοράκιένανκαιρό -ΛαέτηςΑθήνας - Συµπληρώστε τα κενά. - Προσοχή, παρακαλώ! Μην αφήνετε - σήµερα φιλοξενούµε τον κύριο Γάτο -Τσουκαλάςόπ. π. σ. 55 - Κεραµεικός,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Παράγωγος

Κεφάλαιο 6 Παράγωγος Σελίδα από 5 Κεφάλαιο 6 Παράγωγος Στο κεφάλαιο αυτό στόχος µας είναι να συνδέσουµε µία συγκεκριµένη συνάρτηση f ( ) µε µία δεύτερη συνάρτηση f ( ), την οποία και θα ονοµάζουµε παράγωγο της f. Η τιµή της

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τµήµα Πληροφορικής. Φθινοπωρινό Εξάµηνο 2015. Δοµές Δεδοµένων - Εργασία 2. Διδάσκων: E. Μαρκάκης

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Τµήµα Πληροφορικής. Φθινοπωρινό Εξάµηνο 2015. Δοµές Δεδοµένων - Εργασία 2. Διδάσκων: E. Μαρκάκης Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής Φθινοπωρινό Εξάµηνο 2015 Δοµές Δεδοµένων - Εργασία 2 Διδάσκων: E. Μαρκάκης Ταξινόµηση και Ουρές Προτεραιότητας Σκοπός της 2 ης εργασίας είναι η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

έκατο µέρος Συνέχεια από το προηγούµενο Τρόπος εύρεσης του Κυρίου του ωροσκοπίου

έκατο µέρος Συνέχεια από το προηγούµενο Τρόπος εύρεσης του Κυρίου του ωροσκοπίου έκατο µέρος Συνέχεια από το προηγούµενο Ο προσδιορισµός τώρα του Κυρίου του ωροσκοπίου είναι πολύ περίπλοκος. Στην πραγµατικότητα, είναι πολύ πιο δύσκολος από τον προσδιορισµό του Οικοδεσπότη του ωροσκοπίου,

Διαβάστε περισσότερα

Q = (2 3 5... P) + 1.

Q = (2 3 5... P) + 1. Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ G.H. Hardy ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η Η ΦΑΝΕΡΟ ότι, αν θέλουµε να έχουµε οποιαδήποτε πιθανότητα να προχωρήσει η συζήτηση, οφείλω να δώσω παραδείγµατα «πραγµατικών» µαθηµατικών θεωρηµάτων

Διαβάστε περισσότερα