Μπούρη Αγγελική-Ελένη Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστήµιο Αθηνών Ζητήµατα Φιλοσοφίας της Γλώσσας Εαρινό εξάµηνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μπούρη Αγγελική-Ελένη Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστήµιο Αθηνών Ζητήµατα Φιλοσοφίας της Γλώσσας Εαρινό εξάµηνο 2004-2005"

Transcript

1 ΨΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ Μπούρη Αγγελική-Ελένη Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστήµιο Αθηνών Ζητήµατα Φιλοσοφίας της Γλώσσας Εαρινό εξάµηνο Εισαγωγή Το ψέµα είναι επικοινωνία µε την πρόθεση από τη µεριά του οµιλητή να δηµιουργήσει µια ψευδή πεποίθηση στον ακροατή. Η αποσιώπηση είναι η σκόπιµη απόκρυψη πληροφοριών, όπου κάποιος αποφεύγει τελείως και µε κάθε τρόπο να µιλήσει για κάτι. Στην εργασία που ακολουθεί θα ασχοληθώ µε το ψέµα, την αποσιώπηση και τη µεταξύ τους σχέση. Στην πρώτη ενότητα, θα δώσω έναν αρχικό ορισµό του ψέµατος. Στη δεύτερη ενότητα θα εξετάσω το αν το ψέµα αποτελεί ελλεκτική ή απολεκτική πράξη, σύµφωνα µε τα κριτήρια του Austin (1975: ). Στην τρίτη ενότητα, θα διακρίνω διάφορους τρόπους µε τους οποίους επιτυγχάνεται το ψέµα και στην τέταρτη ενότητα θα εξετάσω τη σχέση του ψέµατος µε την αποσιώπηση. 1. Ορισµός του ψέµατος Ένας απλός ορισµός του ψέµατος είναι ο (1), που βασίζεται στην προσέγγιση του Flakenberg (1982: 75) και του Meibauer (2005: 3-4) (1) Ψέµα ο Α ψεύδεται σε χρόνο t αν και µόνο αν (1α) ο Α ισχυρίζεται p σε χρόνο t απευθυνόµενος στον Β (1β) ο Α παρουσιάζει το p ως αληθές 1

2 (1γ) ο Α πίστευε ενεργά σε χρόνο t ότι όχι p. (1δ) ο Α έχει την πρόθεση να πιστέψει ο Β ότι p Το «πιστεύει ενεργά» χρησιµοποιείται γιατί ο ορισµός αναφέρεται περισσότερο στο τι πιστεύει ο Α και λιγότερο στο τι γνωρίζει (Meibauer, 2005: 5). Ως εκ τούτου, ο Α εκφέροντας p έχει την πρόθεση να εξαπατήσει το συνοµιλητή του, δηλαδή να πει ψέµατα. Βασικά στοιχεία για να διακρίνουµε λοιπόν το ψέµα είναι το τι πιστεύει ο οµιλητής και το αν έχει την πρόθεση να εξαπατήσει. Επίσης, θεωρείται ότι αν κάποιος δεν λέει ψέµατα, λέει την αλήθεια αν και υπάρχουν δύο εξαιρέσεις: πρώτον, ο Α δεν πιστεύει ούτε p ούτε p, αλλά ισχυρίζεται ότι p. εύτερον, ο Α δεν µπορεί (fails to) να πιστέψει p, αλλά ισχυρίζεται ότι p (Meibauer, 2005: 4). Ας εξετάσουµε σύµφωνα µε τον ορισµό το παράδειγµα όπου ο Α, λ.χ., η Μαίρη, λέει στον Β: (2) «Έχω καρδιοπάθεια». (Meibauer, 2005: 4). Υπάρχουν οι εξής περιπτώσεις: (α) Η Μαίρη πιστεύει σε χρόνο t ότι έχει καρδιοπάθεια, και πράγµατι έ- χει. Η πρόταση (2) είναι αληθής και η Μαίρη δεν έχει πει ψέµατα. (β) Η Μαίρη πιστεύει σε χρόνο t ότι έχει καρδιοπάθεια, αλλά δεν έχει (άρα κάνει λάθος). Η πρόταση (2) είναι ψευδής, αλλά η Μαίρη δεν έχει πει ψέµατα. (γ) Η Μαίρη δεν πιστεύει σε χρόνο t ότι έχει καρδιοπάθεια, γνωρίζει ότι δεν έχει καρδιοπάθεια, και στην πραγµατικότητα δεν έχει. Η πρόταση (2) είναι ψευδής, και η Μαίρη λέει ψέµατα. (δ) Η Μαίρη δεν πιστεύει σε χρόνο t ότι έχει καρδιοπάθεια, αλλά στην πραγµατικότητα έχει (άρα κάνει λάθος). Η πρόταση (2) είναι αληθής, αλλά η Μαίρη ψεύδεται. Βλέπουµε λοιπόν, ότι το ψέµα συνάγεται από το τι πιστεύει ο οµιλητής και όχι το τι γνωρίζει ως γεγονός. Ασχέτως µε την τιµή αληθείας της p, ο οµιλητής ψεύδεται αν παρουσιάζει ως αληθές κάτι που πιστεύει ότι είναι ψευδές, ακόµα κι αν η κρίση του ως προς την p είναι λανθασµένη. 2

3 2. Είναι το ψέµα λεκτική πράξη; Ο J. L. Austin (1975: 45-52) παρατηρεί παραλληλία στον τρόπο µε τον οποίο οι δηλώσεις και οι λεκτικές πράξεις συνεπάγονται και υποδηλώνουν την αλήθεια (και το ψεύδος) άλλων εκφορών. Όσον αφορά την υποδήλωση, µπορεί να θεωρηθεί ότι όταν ισχυρίζοµαι κάτι υποδηλώνω ότι το πιστεύω. Εάν το ισχυριστώ, αλλά δεν το πιστεύω, τότε ψεύδοµαι. Ανάλογα, όταν λ.χ. συγχαίρω κάποιον, υποδηλώνω ότι θεωρώ ότι του αξίζουν συγχαρητήρια. Εάν τον συγχαρώ, αλλά δεν πιστεύω ότι το άξιζε, τότε είµαι ανειλικρινής και η πράξη µου είναι άστοχη. Όσον αφορά τη συνεπαγωγή, λέµε ότι αν η p συνεπάγεται την q, τότε q συνεπάγεται p, αν και το αντίστροφο δεν ισχύει πάντοτε. Ανάλογα, όταν λ.χ. υπόσχοµαι (και η χρήση της γλώσσας είναι «κανονική» και όχι «παρασιτική» βλ. Austin, 1975: 22), η πράξη µου συνεπάγεται ότι «οφείλω», ότι έχω την πρόθεση να τηρήσω την υπόσχεσή µου κλπ., αλλιώς είµαι ανειλικρινής και η πράξη µου είναι άστοχη. Παρατηρείται λοιπόν παραλληλία µεταξύ της ανειλικρίνειας στην επιτέλεση λεκτικών πράξεων και του ψεύδους στις δηλώσεις. Η ανειλικρίνεια, παρότι δεν ακυρώνει τις λεκτικές πράξεις, τις καθιστά άστοχες γιατί (Γ.1.) αυτός που επικαλέστηκε τη διαδικασία δεν είχε τα αρµόζοντα αισθήµατα ή/και τις αρµόζουσες σκέψεις ή προθέσεις, και την πρόθεση να συµπεριφερθεί ανάλογα στη συνέχεια και (Γ.2.) δεν συ- µπεριφέρθηκε ανάλογα στη συνέχεια (Austin, 1975: 39). Για παράδειγµα: (3α) «Συγχαρητήρια», όταν δεν το εννοώ. (3β) «Σε συµβουλεύω να», όταν δεν πιστεύω ότι αυτό που προτείνω είναι προς το συµφέρον σου. (3γ) «Υπόσχοµαι να», όταν δεν έχω την πρόθεση να εκπληρώσω την υπόσχεσή µου. Στο (3α) δεν υπάρχει το κατάλληλο αίσθηµα, στο (3β) δεν υπάρχει η κατάλληλη σκέψη και στο (3γ) δεν υπάρχει η κατάλληλη πρόθεση. Οι πράξεις δεν είναι κούφιες, είναι όµως ανειλικρινείς και ως εκ τούτου άστοχες. Το ψέµα, όµως, δεν αποτελεί ελλεκτική πράξη (δηλαδή, η εκφορά µου δεν έχει την ισχύ (force) ενός ψεύδους, αν κάτι τέτοιο µπορεί να ειπωθεί), αλλά µάλλον απολεκτική (δηλαδή η εκφορά µου χρησιµοποιείται για να πετύχει ένα συγκεκριµένο 3

4 αποτέλεσµα στην προκειµένη περίπτωση, για να παραπλανήσει τον ακροατή µου και να τον κάνει να πιστέψει κάτι που θεωρώ ότι είναι ψευδές). Ένα πρώτο κριτήριο που µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε είναι ότι οι ελλεκτικές πράξεις είναι συµβατικές ενώ οι απολεκτικές δεν είναι (Austin, 1975: 121). Είναι σαφές πώς το ψεύδος δεν µπορεί να επιτελείται µε συµβατικά µέσα, γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ο ακροατής θα το αναγνώριζε αµέσως ως τέτοιο και η εκφορά δεν θα επιτύγχανε το σκοπό της. Αν χρησιµοποιήσουµε τα υπόλοιπα κριτήρια που δίνει ο Austin (1975: ) για τη διάκριση των ελλεκτικών και των απολεκτικών πράξεων και υποθέσουµε ότι το ψέµα είναι ελλεκτική πράξη, έχουµε: (4α) *In saying x I lied. (4β) In saying x I was lying. O Austin (1975: 126) υποστηρίζει ότι to (4α) δεν µπορεί να στέκει, εκτός εάν εννοώ ότι προσπαθούσα να πω ψέµατα αλλά τα ελλεκτικά ρήµατα δεν ισοδυναµούν µε το να προσπαθώ να κάνω κάτι το οποίο θα µπορούσε να εκφραστεί µε ένα απολεκτικό ρήµα. Επίσης, αν το lie ήταν ελλεκτικό ρήµα, το (4β) θα σήµαινε ότι το x ήταν ένας συµβατικός τρόπος για να πω ψέµατα, αλλά όπως είδαµε κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Το (4β) µπορεί να ισχύει µόνο εάν το lie είναι απολεκτικό ρήµα, γιατί χρησιµοποιείται µε την έννοια ότι «In the process of saying x, I was lying» (Austin, 1975: 127-8). Με τη φράση αυτή δεν εξηγώ πώς είπα x, αλλά πώς είπα ψέµατα, εξηγεί δηλαδή το αποτέλεσµα της εκφοράς µου και όχι την αιτία της. Θεωρούµε ότι το lie είναι ελλεκτική πράξη και εξετάζουµε τις άλλες δύο περιπτώσεις που αναφέρει ο Austin (1975: 129): (5α) By saying x I was lying. (5β) By saying x I lied. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, το by χρησιµοποιείται µε την έννοια του µέσου για την επίτευξη ενός στόχου. Το (5α) µπορεί να ισχύει αν εννοώ ότι χρησιµοποιώ λεκτικά µέσα για να κάνω κάτι αντί µη λεκτικά. Το αντικείµενο του saying θα πρέπει να βρίσκεται µέσα σε εισαγωγικά και αναφέρεται στη φατική (phatic) και όχι ρητική (rhetic) πράξη. Αντίθετα, το (5β) µπορεί να χρησιµοποιηθεί αναφορικά µε τη ρητική πράξη, γιατί καταδεικνύει τον τρόπο ή τη µέθοδο που χρησιµοποίησα για να επιτύχω το αποτέλεσµα, στην προκειµένη περίπτωση to lie. Άρα, το lie είναι 4

5 απολεκτικό και όχι ελλεκτικό ρήµα (Austin, 1975: 130). Επίσης αν το lie ήταν ελλεκτικό ρήµα, τότε θα ίσχυε (6) To say x was to lie. Το (6) δεν µπορεί να ισχύει, γιατί δεν υπάρχει συµβατικός τρόπος να πει κανείς ψέµατα και άρα η πρόταση (6) δεν είναι εναλλάξιµη µε την πρόταση (5β). Τέλος, αν το lie ήταν ελλεκτικό ρήµα, τότε θα µπορούσαµε να πούµε (7) *I lie to you that γιατί τα ονόµατα των ελλεκτικών πράξεων συµπίπτουν συνήθως µε ρητά επιτελεστικά ρήµατα. Όµως, το lie δεν είναι ρητό επιτελεστικό ρήµα. Αν πούµε κάτι τέτοιο, τότε ο σκοπός, δηλαδή το να πούµε ψέµατα, δεν επιτυγχάνεται και επιπλέον διατρέχουµε τον κίνδυνο να δηµιουργήσουµε ένα λογικό παράδοξο ή αυτό που θα πούµε να αποτελεί αντίφαση. Η συνθήκη (7) ισχύει µόνο εάν τη χρησιµοποιούµε υ- πονοώντας ότι ο ακροατής δεν θα το πιστέψει, άρα θα δεχτεί αυτό που του λέµε (βλ. παρακάτω, σ. 8-10). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ψεύδος δεν αποτελεί λεκτική πράξη µε την ίδια έννοια που αποτελεί λεκτική πράξη η υπόσχεση. 1 Μπορεί να επιτευχθεί θεωρητικά µε οποιαδήποτε εκφορά και δεν υπάρχουν συµβατικά µέσα για την επίτευξή του, αντίθετα µε τις ελλεκτικές πράξεις που είναι συµβατικές. Παρότι είναι κάτι που µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω του λόγου, 2 εµπίπτει στην απολεκτική και όχι στην ελλεκτική χρήση του. 3. Πώς επιτυγχάνεται το ψέµα; Βάσει του γενικού ορισµού, ψέµα µπορεί να θεωρηθεί κάθε πράξη που γίνεται µέσω (by) του λόγου µε σκοπό την εξαπάτηση. Τέτοιες πράξεις εξαπάτησης είναι η προσποίηση ή η παραποίηση, η υποκριτική (acting), το έµµεσο ψεύδος (ή η ψευδής 1 Είναι ρηµατική (verbal) και όχι λεκτική (οµιλιακή - speech) πράξη. 2 Βλ. το παράδειγµα του Καντ: «Μπορώ, για παράδειγµα, να θέλω να κάνω τους άλλους να πιστέψουν ότι φεύγω ταξίδι, και γι αυτό φτιάχνω τις βαλίτσες µου οι άλλοι βγάζουν το συ- µπέρασµα που θέλω εγώ[ ]». Παρότι τους έχω εξαπατήσει «δεν τους έχω πει ψέµατα, γιατί δεν έχω δηλώσει ότι εκφράζω τη γνώµη µου» (Lectures on Ethics. Νέα Υόρκη: Harper & Row, 1963, σ. 226 [µετάφραση δική µου]). 5

6 υπονόηση [Meibauer, 2005]), ο υπαινιγµός, η αποσιώπηση, οι µισές αλήθειες, η χρήση λανθασµένων προϋποθέσεων, η εσκεµµένη αµφισηµία, το να προσποιείται κανείς ότι λέει ψέµατα, ότι υποκρίνεται ή ότι αστειεύεται (Vincent-Castelfranchi, 1981: ). Η επίτευξη αυτών των πράξεων γίνεται µέσω παραβιάσεων της αρχής της συνεργασίας (Grice, 1975). Ο οµιλητής προσποιείται ότι είναι συνεργατικός, αλλά στην πραγµατικότητα δεν είναι, και κατ αυτό τον τρόπο οδηγεί το συνοµιλητή του να πιστέψει κάτι που ο οµιλητής θεωρεί ψευδές. Στις σελίδες που ακολουθούν θα ασχοληθούµε µε την ψευδή υπονόηση και τη χρήση λανθασµένων προϋποθέσεων. Προτού προχωρήσουµε, όµως, θα πρέπει να αποκλείσουµε τις περιπτώσεις όπου υπάρχει η πρόθεση η εξαπάτηση να αναγνωριστεί ως τέτοια, όπως στην περίπτωση της υποκριτικής, της ειρωνείας, της υπερβολής, της λογοτεχνίας κλπ (Mann & Kreutel, 2004: 3). Στις περιπτώσεις αυτές, ο οµιλητής έχει την πρόθεση να αναγνωρίσει ο ακροατής την εξαπάτηση και να µην εκλάβει «σοβαρά» την εκφορά του (Chisholm, 1977: 151). Ο οµιλητής λοιπόν δεν ψεύδεται, γιατί δεν έχει την πρόθεση να πιστέψει ο ακροατής του αυτό που του λέει άρα δεν καλύπτεται το κριτήριο (1δ) στον ορισµό (1) και να πιστέψει ο ακροατής του ότι ο οµιλητής πιστεύει αυτό που λέει. Επίσης, πρέπει να διακρίνουµε τις περιπτώσεις όπου κάποιος εξαναγκάζεται να πει ψέµατα, όπου υπάρχει πρόθεση για εξαπάτηση, αλλά όχι από την πλευρά του οµιλητή. Τέλος, θα πρέπει να αποκλείσουµε τις περιπτώσεις της νοµικής εκπροσώπησης, της ευγένειας κλπ, οι οποίες δεν µπορεί να θεωρηθούν ότι εµπλέκουν εξαπάτηση, παρότι ο οµιλητής προσπαθεί να πείσει τον ακροατή του για κάτι το οποίο δεν πιστεύει Συνεργασία και ανταγωνισµός O Grice (1989: 26) θεωρεί ότι οι συνοµιλητές έχουν «έναν κοινό στόχο ή σύνολο στόχων ή τουλάχιστον µια κατεύθυνση αµοιβαία αποδεκτή». O Attardo (1997a, 29-43), υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου, αν και η επικοινωνία είναι ανταγωνιστική, σε κάποιο επίπεδο υπάρχει συνεργασία, και εξετάζει οχτώ 3 διαφορετικούς 3 (α) Συµµετρικοί στόχοι, ίδιες πληροφορίες, απροκάλυπτη κατάσταση. (β) Συµµετρικοί στόχοι, διαφορετικές πληροφορίες, απροκάλυπτη κατάσταση. (γ) Μη συµµετρικοί στόχοι, διαφορετικές πληροφορίες, απροκάλυπτη κατάσταση. (δ) Μη συµµετρικοί στόχοι, ίδιες πληροφορίες, απροκάλυπτη κατάσταση. (ε) Συµµετρικοί στόχοι, ίδιες πληροφορίες, συγκα- 6

7 συνδυασµούς τριών παραµέτρων: των στόχων, των πληροφοριών και της συγκάλυψης (convertness). Οι στόχοι των συνοµιλητών µπορεί να είναι συµµετρικοί (οι συνοµιλητές έχουν τον ίδιο στόχο) ή µη συµµετρικοί (οι συνοµιλητές έχουν διαφορετικούς στόχους). Οι πληροφορίες τους µπορεί να είναι ίδιες ή διαφορετικές. Η φύση της συνοµιλίας µπορεί να είναι απροκάλυπτη (overt) ή συγκαλυµµένη (covert) ό- σον αφορά την αµοιβαία γνώση των στόχων ή των πληροφοριών. Όπως θα δούµε παρακάτω, στην τελευταία αυτή περίπτωση έγκειται η αποσιώπηση. Ο συνδυασµός που µας ενδιαφέρει είναι αυτός όπου οι στόχοι δεν είναι συµµετρικοί, οι πληροφορίες είναι διαφορετικές και η κατάσταση είναι συγκαλυµµένη. Το ψέµα αποτελεί πρότυπο παράδειγµα µη συνεργατικής επικοινωνίας (Attardo, 1997a: 42). Προκύπτει από την παραβίαση ή/και την εκµετάλλευση των αιτηµάτων της αρχής της συνεργασίας, αλλά σε δύο διαφορετικά επίπεδα: ο οµιλητής είναι συνεργατικός όσον αφορά τη λεκτική (locutionary) συνεργασία (δηλαδή αύτη που είναι απαραίτητη για την κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του προσδοκώµενου νοήµατος), ενώ δεν είναι συνεργατικός όσον αφορά την απολεκτική (perlocutionary) συνεργασία (δηλαδή αυτή που βοηθά στην επίτευξη του στόχου του οµιλητή για περαιτέρω ανάλυση, βλ. Attardo, 1997b). Αυτό συµβαίνει γιατί σκοπός του οµιλητή είναι να εξαπατήσει τον ακροατή του χωρίς να γίνει αντιληπτή η εξαπάτηση, ενώ ο ακροατής δεν µπορεί να έχει σκοπό να εξαπατηθεί εκτός από τις περιπτώσεις που έχουµε ήδη αποκλείσει. Μπορούµε να διατυπώσουµε τα αιτήµατα της αρχής της συνεργασίας για το ψέµα κατά το πρότυπο αυτών του αστείου που διατυπώνει ο Attardo (όπως παραπέ- µπεται στο Mooney, 2004: 904): (8) Ποσότητα: ώσε όσες πληροφορίες είναι αναγκαίες για το ψέµα Ποιότητα: Πες µόνο ό,τι είναι συµβατό µε τον κόσµο του ψέµατος Συνάφεια: Πες µόνο ό,τι είναι σχετικό µε το ψέµα Τρόπος: Πες το ψέµα αποτελεσµατικά λυµµένη κατάσταση. (στ) Συµµετρικοί στόχοι, διαφορετικές πληροφορίες, συγκαλυµµένη κατάσταση. (ζ) Μη συµµετρικοί στόχοι, διαφορετικές πληροφορίες, συγκαλυµµένη κατάσταση. (η) Μη συµµετρικοί στόχοι, ίδιες πληροφορίες, συγκαλυµµένη κατάσταση (Attardo, 1997a, 29-31). 7

8 Όπως βλέπουµε, ο οµιλητής αποδέχεται την αρχή της συνεργασίας και υπονοµεύει τα αιτήµατα για να επιτύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Όµως, αντίθετα µε το αστείο, όπου και ο οµιλητής και ο ακροατής γνωρίζουν και κατανοούν αυτή την υπονόµευση (Mooney, 2004: 904), στο ψέµα, όπως είδαµε παραπάνω, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Στην περίπτωση του ψέµατος, ο ακροατής πιστεύει ότι ο οµιλητής τηρεί την αρχή της συνεργασίας και τα συνοµιλιακά αιτήµατα, ενώ στην πραγµατικότητα τα παραβιάζει. Αν η παραβίαση αυτή είναι επιτυχηµένη, τότε είναι πολύ πιθανό ο ακροατής να παραπλανηθεί Ψευδής υπονόηση Ο Grice υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο είδη υπονοήσεων: η συµβατική (conventional) και η διαλογική (conversational). Εδώ µας ενδιαφέρει η διαλογική υπονόηση, η οποία ορίζεται ως εξής (Meibauer, 2005: 5 και Grice, 1975: 161): (9) ιαλογική υπονόηση ο Α υπονοεί διαλογικά σε χρόνο t ότι q αν και µόνο αν (11α) ο Α εκφέρει p σε χρόνο t (11β) ο Α παρουσιάζει την q ως αληθή (11β) ο Α θεωρείται ότι τηρεί τα συνοµιλιακά αιτήµατα ή την αρχή της συνεργασίας (11γ) ο ακροατής µπορεί να εξάγει την q από την p (11δ) η q µπορεί να ακυρωθεί. Βάσει του ορισµού της διαλογικής υπονόησης, µπορούµε να επεκτείνουµε τον ορισµό του ψέµατος στο (1) ως εξής (Meibauer, 2005: 10): (10) Ψέµα ο Α είπε ψέµατα σε χρόνο t εκφέροντας την πρόταση σ αν και µόνο αν (10α) ισχύει ο ορισµός του ψέµατος (1) (10β) ή αν ο Α υπονόησε διαλογικά ότι q, αλλά πίστευε ενεργά ότι q. Ας εξετάσουµε το παράδειγµα που δίνει ο Meibauer (2005: 7): (11) Ο καπετάνιος και ο υποπλοίαρχος 8

9 Ο καπετάνιος και ο υποπλοίαρχος τσακώνονται συνεχώς. Ο υποπλοίαρχος πίνει περισσότερο ρούµι απ όσο πρέπει, και ο καπετάνιος έχει αποφασίσει να µην ανεχτεί άλλο αυτήν την κατάσταση. Όταν ο υποπλοίαρχος ξαναµεθά, ο καπετάνιος γράφει στο ηµερολόγιο του πλοίου: Σήµερα, 11 Οκτωβρίου, ο υποπλοίαρχος είναι µεθυσµένος. Όταν ο υποπλοίαρχος το διαβάζει στην επόµενη βάρδιά του, θυµώνει, µετά το σκέφτεται λίγο και γράφει στο ηµερολόγιο: Σήµερα, 14 Οκτωβρίου, ο καπετάνιος δεν είναι µεθυσµένος. Εξετάζουµε αν ο υποπλοίαρχος είπε ψέµατα σε σχέση µε τις p και q, όπου: (11α) p = «Σήµερα, 14 Οκτωβρίου, ο καπετάνιος δεν είναι µεθυσµένος». q = «Συνήθως, ο καπετάνιος είναι µεθυσµένος». Θεωρώντας ότι το περιεχόµενο της p και το περιεχόµενο της q µπορούν να είναι αληθή ή ψευδή, έχουµε τέσσερις συνδυασµούς και τα εξής συµπεράσµατα: (12) Ψέµα στην ιστορία του καπετάνιου και του υποπλοίαρχου Περίπτωση p q ψέµα (12α) Α Α όχι (12β) Α Ψ ναιq (12γ) 1. Ψ λάθος Α όχι 2. Ψ σωστό Α ναιp (12δ) 1. Ψ λάθος Ψ ναιq 2. Ψ σωστό Ψ ναιq,p Παρόλα αυτά, βάσει του (10β), επειδή ο υποπλοίαρχος πιστεύει ότι q, θα πρέπει να πούµε ότι ψεύδεται σε όλες τις περιπτώσεις, εφόσον θέλει να εξαπατήσει τον αναγνώστη σε σχέση µε την q, και το επιτυγχάνει παραβιάζοντας το αίτηµα της συνάφειας και της ποσότητας. Με βάση ψευδή υπονοήµατα, µπορεί να πει κάποιος ψέµατα ακόµα κι αν λέει την αλήθεια, δηλαδή αν η p είναι αληθής και ο οµιλητής πιστεύει ότι p. Ας δούµε το παράδειγµα που δίνει ο Attardo (1997: 42) (13) Η µητέρα λέει στα παιδιά της να µην κάνουν πάρτυ όταν θα λείπει. Τους τηλεφωνεί για να δει τι κάνουν, ενώ αυτά κάνουν πάρτυ. Μητέρα: Τι κάνετε; Γιος: Πάρτυ. 9

10 Μητέρα (δεν τον πιστεύει): Πολύ αστείο. Από το παραπάνω παράδειγµα, εξετάζουµε το αν ο γιος είπε ψέµατα σε σχέση µε τις p και q, όπου: (13α) p = «Κάνουµε πάρτυ». q = «Αστειεύοµαι: δεν κάνουµε πάρτυ». (14) Ψέµα στη συνοµιλία µητέρας-παιδιού. Περίπτωση p q ψέµα (14α) Α Α δ/ε (14β) Α Ψ ναιq (14γ) 1. Ψ λάθος Α δ/ε 2. Ψ σωστό Α ναιp (14δ) 1. Ψ λάθος Ψ δ/ε 2. Ψ σωστό Ψ δ/ε Οι περιπτώσεις (14α) και (14δ) δεν εφαρµόζονται γιατί η p και η q είναι αντιφατικές. Οι περιπτώσεις (14γ)1 και (14δ)1 δεν εφαρµόζονται γιατί ο γιος δεν µπορεί να κάνει λάθος σχετικά µε την p. Η περίπτωση (14γ)2 είναι η περίπτωση όπου ο γιος πραγµατικά αστειεύεται. Η περίπτωση (14β) είναι η περίπτωση όπου ο γιος λέει ψέ- µατα, παραβιάζοντας τα αιτήµατα της συνάφειας και της ποσότητας. Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η ψευδής υπονόηση ισοδυναµεί µε ψέµα. Άσχετα µε την τιµή αληθείας της p, εάν ο οµιλητής ψεύδεται σε σχέση µε το υπονόηµά του, εξαπατά τον ακροατή του. Βάσει, λοιπόν, του αναθεωρηµένου ορισµού, ο οµιλητής λέει ψέµατα Ψευδής προϋπόθεση Παρόµοια µε την περίπτωση της ψευδούς υπονόησης είναι και η περίπτωση της ψευδούς προϋπόθεσης. Ας δούµε τον ορισµό της προϋπόθεσης: (15) Προϋπόθεση Ο Α προϋποθέτει σε χρόνο t ότι s αν και µόνο αν (15α) ο Α εκφέρει p σε χρόνο t απευθυνόµενος στον Β (15β) η p προϋποθέτει την s (15γ) η s εµµένει υπό άρνηση Επίσης, έχουµε τον πίνακα τιµών αληθείας για την προϋπόθεση: 10

11 (16) Τιµές αληθείας για την προϋπόθεση p >> s A Α Ψ Α Α Ψ Α? Ψ Οπότε ο ορισµός του ψεύδους γίνεται (17) Ψέµα Ο Α είπε ψέµατα σε χρόνο t εκφέροντας την πρόταση σ αν και µόνο αν (16α) ισχύει ο ορισµός του ψέµατος (1) (16β) ή αν ο Α προϋπέθεσε ότι s, αλλά πίστευε ενεργά ότι s. Ας εξετάσουµε καταρχάς το παράδειγµα µιας προϋπόθεσης οριστικής περιγραφής, όπου ο Α λέει στον Β: (18) Ο βασιλιάς της Γαλλίας είναι καραφλός. Όπου s = Η Γαλλία έχει βασιλιά, και ο οµιλητής πιστεύει ότι s. Στην περίπτωση αυτή, όπως φαίνεται και από τον πίνακα τιµών αληθείας, δεν µπορούµε να αποφανθούµε σχετικά µε την τιµή αληθείας της πρότασης (18), άρα δεν µπορούµε να πούµε αν ο οµιλητής ψεύδεται ή όχι σε σχέση µε τη (19). Ο οµιλητής, όµως, εξαπατά τον ακροατή του σε σχέση µε την s, του δηµιουργεί δηλαδή µια ψευδή πεποίθηση σχετικά µε την s. Ως εκ τούτου, ο οµιλητής ψεύδεται. Το ίδιο συµβαίνει και µε άλλα είδη προϋποθέσεων (γεγονοτικές, λεξικές, συντακτικές, κλπ). 4. Αποσιώπηση Ως αποσιώπηση µπορεί να οριστεί κάθε σκόπιµη αποφυγή να µιλήσει κανείς για κάτι, αποκρύπτοντας πληροφορίες. Όταν κάποιος αποσιωπά κάτι, οργανώνει έτσι τη στρατηγική του στο λόγο ώστε να µη χρειαστεί να αναφερθεί σε αυτό, είτε γιατί αυτό κρίνεται συµφέρον για τον οµιλητή είτε από τον οµιλητή για τον ακροατή του (Μοσχονάς, 1994: ). 11

12 Για να το επιτύχει αυτό ο οµιλητής, συνήθως παραβιάζει συνοµιλιακά αιτήµατα, όπως αυτά της συνάφειας και της ποσότητας. Στην περίπτωση αυτή, η επικοινωνία είναι ανταγωνιστική. Οι στόχοι των συνοµιλητών είναι µη συµµετρικοί, αφού ο οµιλητής αποσκοπεί στο να κρύψει κάτι ή να µην αναφερθεί σε κάτι και στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν µοιράζεται αυτό το στόχο µε το συνοµιλητή του. Επίσης, οι πληροφορίες τους µπορεί να είναι ίδιες ή διαφορετικές, αλλά η φύση της συνοµιλίας τους είναι κατ εξοχήν συγκαλυµµένη, αφού ο ένας εκ των δύο οµιλητών προσπαθεί να κρύψει κάτι από τον άλλο, είτε αυτό αφορά το στόχο της συνοµιλίας είτε τις πληροφορίες που έχει. Ήδη, παρατηρούµε πολλές οµοιότητες µε το ψέµα: υπάρχει παραβίαση των συνοµιλιακών αιτηµάτων από τη µεριά του οµιλητή, ενώ αυτά ισχύουν από τη σκοπιά του ακροατή, υπάρχει ασυµµετρία στόχων, πληροφοριών (συνήθως) και συγκαλυµµένη φύση της επικοινωνίας. Και εδώ ο οµιλητής είναι συνεργατικός όσον αφορά τη λεκτική συνεργασία, ενώ δεν είναι συνεργατικός όσον αφορά την απολεκτική συνεργασία. Ας εξετάσουµε το παράδειγµα: (19) Μη συµµετρικοί στόχοι, διαφορετικές πληροφορίες, συγκαλυµµένη κατάσταση. Ο Α και ο Β συζητούν για ένα θέµα στο οποίο εµπλέκεται η πληροφορία χ Ο Α γνωρίζει ότι χ Ο Α γνωρίζει ότι ο Β δεν γνωρίζει χ, αλλά δεν το αποκαλύπτει στο Β Ο Α αποσιωπά χ Στην περίπτωση αυτή, επειδή ο Α επικοινωνεί µε το Β µε την πρόθεση να µην του αποκαλύψει τις πληροφορίες που έχει, παραβιάζοντας το αίτηµα της ποσότητας και το αίτηµα της συνάφειας. Ο Α, για να επιτύχει το επιθυµητό αποτέλεσµα, δηλαδή να µην καταλάβει ο Β ότι του κρύβει πληροφορίες, παραβιάζει τα συνοµιλιακά αιτή- µατα, ενώ ο συνοµιλητής του δεν το ξέρει. Το παράδοξο σε αυτή τη συνοµιλία είναι ότι τηρεί όλα τα προσχήµατα της συνεργασίας (Μοσχονάς, ο.π.). Θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι ο Α, αποσιωπώντας το χ στο παράδειγµα (19), δηµιουργεί ένα υπονόηµα ότι χ (ή και απουσία του χ). Σε αυτή την 12

13 περίπτωση, εφόσον ο Α οδηγεί σκόπιµα το Β να πιστέψει κάτι που θεωρεί ψευδές, σε επίπεδο υπονοηµάτων, σύµφωνα µε τον αναθεωρηµένο ορισµό του ψεύδους (10), λέει ψέµατα. Παρότι ο Α δεν λέει κάτι για να οδηγήσει το Β προς αυτή την κατεύθυνση (όπως απαιτεί ο ορισµός 1), έχει την πρόθεση να τον εξαπατήσει ως προς τις πληροφορίες που διαθέτει και το στόχο του (για παράδειγµα, µια συνοµιλία γιατρούασθενούς, όπου ο γιατρός προσπαθεί να αποσιωπήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του ασθενούς, χωρίς να πει ψέµατα). Βεβαίως, υπάρχουν και µορφές αποσιώπησης όπου κάτι τέτοιο δεν υποστηρίζεται, όπως στην περίπτωση όπου οι πληροφορίες δεν είναι συναφείς µε το θέµα της συνοµιλίας (παρότι µπορεί να ενδιαφέρουν τον ακροατή). Επίσης, στην περίπτωση όπου και οι δύο πλευρές έχουν τις ίδιες πληροφορίες και τον ίδιο στόχο, δηλαδή να µην αναφερθούν σε αυτές (άσχετα από το γιατί). Στις περιπτώσεις αυτές, ο οµιλητής δεν έχει σκοπό να εξαπατήσει τον ακροατή του, και ως εκ τούτου δεν λέει ψέµατα ούτε σε επίπεδο υπονοηµάτων. Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι η επικοινωνία που βασίζεται στην αποσιώπηση είναι τις περισσότερες φορές ανταγωνιστική. Ο οµιλητής παραβιάζει τα συνοµιλιακά αιτήµατα, ενώ ο ακροατής πιστεύει ότι ο οµιλητής τα τηρεί. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η αποσιώπηση µπορεί να χαρακτηριστεί ψεύδος, εάν ο οµιλητής πετυχαίνει να εξαπατήσει το συνοµιλητή του ως προς τα υπονοήµατα. Συµπεράσµατα Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαµε µε το ψέµα και την αποσιώπηση. Αρχικά, ορίσα- µε το ψέµα και είδαµε ότι συνάγεται από το τι πιστεύει ο οµιλητής και όχι από το τι γνωρίζει ως γεγονός. Επίσης είδαµε ότι ο οµιλητής ψεύδεται, ασχέτως µε την τιµή αληθείας αυτού που λέει, αν παρουσιάζει ως αληθές κάτι που πιστεύει ότι είναι ψευδές, ακόµα κι αν η κρίση του ως προς αυτό είναι λανθασµένη. Στη συνέχεια, υποστηρίξαµε ότι το ψέµα δεν αποτελεί ελλεκτική πράξη, αλλά απολεκτική. Με βάση τα κριτήρια του Austin, είδαµε ότι το ψεύδος δεν µπορεί να επιτελεστεί µε συµβατικά µέσα και ότι µπορεί κανείς να πει ψέµατα µε οποιαδήποτε 13

14 εκφορά. Καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι το ψεύδος είναι ρηµατική και όχι λεκτική πράξη και ότι εµπίπτει στην απολεκτική χρήση του λόγου. Έπειτα, είδαµε ότι η επίτευξη του ψεύδους γίνεται µε εκµετάλλευση της αρχής της συνεργασίας και των συνοµιλιακών αιτηµάτων. Ο οµιλητής προσποιείται ότι είναι συνεργατικός, και ο ακροατής συνεργάζεται µαζί του, εννοώντας ως αληθή αυτά που οµιλητής θέλει να παρουσιάσει ως τέτοια. Έτσι, ο οµιλητής καταφέρνει να πείσει τον ακροατή για κάτι που θεωρεί ψευδές. Χαρακτηρίσαµε την επικοινωνία που περιλαµβάνει ψεύδος ανταγωνιστική, καθώς οι στόχοι των συνοµιλητών δεν είναι συµµετρικοί, οι πληροφορίες είναι διαφορετικές και η κατάσταση είναι συγκαλυµµένη. Α- φού αποκλείσαµε κάποιες πράξεις µε σκοπό την εξαπάτηση στις οποίες υπάρχει η πρόθεση η εξαπάτηση να αναγνωριστεί ως τέτοια, και ως εκ τούτου δεν µπορούν να θεωρηθούν ψεύδος, εξετάσαµε την ψευδή υπονόηση και την ψευδή προϋπόθεση. Με βάση τον ορισµό της διαλογικής υπονόησης, αναθεωρήσαµε τον ορισµό του ψέµατος και περιλάβαµε σε αυτόν και τα ψευδή υπονοήµατα. Είδαµε ότι, άσχετα µε την τιµή αληθείας της p, εάν ο οµιλητής ψεύδεται σε σχέση µε το υπονόηµά του, εξαπατά τον ακροατή του. Οµοίως, περιλάβαµε στον ορισµό του ψεύδους την περίπτωση της ψευδούς προϋπόθεσης, και υποστηρίξαµε ότι αν ο οµιλητής εξαπατά τον ακροατή του σε σχέση µε την προϋπόθεση, ψεύδεται. Τέλος, εξετάσαµε την περίπτωση της αποσιώπησης. Είδαµε ότι για να αποσιωπήσει κάποιος κάτι, οργανώνει έτσι τη στρατηγική του στο λόγο ώστε να µη χρειαστεί να αναφερθεί σε αυτό. Επισηµάναµε τις οµοιότητες µε το ψέµα, όπως την παραβίαση των συνοµιλιακών αιτηµάτων από τη µεριά του οµιλητή, ενώ αυτά ισχύουν από τη σκοπιά του ακροατή, την ασυµµετρία των στόχων και των πληροφοριών (συνήθως), καθώς και τη συγκαλυµµένη φύση της επικοινωνίας. Καταλήξαµε στο ότι κάποιες µορφές αποσιώπησης µπορούν να θεωρηθούν ψεύδος, όταν ο οµιλητής µε τη στρατηγική που ακολουθεί για να αποσιωπήσει κάτι οδηγεί σκόπιµα τον ακροατή του να πιστέψει κάτι που θεωρεί ψευδές σε επίπεδο υπονοηµάτων. 14

15 Βιβλιογραφία Attardo, Salvatore (1997a). Competition and Cooperation. Beyond Gricean Pragmatics. Pragmatics & Cognition 5(1): Attardo, Salvatore (1997b). Locutionary and Perlocutionary Cooperation : The Perlocutionary Cooperative Principle. Journal of Pragmatics 27: Austin, J. L. (1975). How to Do Things with Words, Oxford: Oxford University Press. Chrisholm, Roderick M. (1977). The Intent to Deceive. The Journal of Philosophy, LXXIV(3): Falkenberg, Gabriel (1982). Lügen. Grundzüge einer Theorie sprachlicher Täuschung. Neimeyer, Tübingen. Grice P. (1975). Logic and Conversation. Στο A. P. Martinich (επιµ.). The philosophy of language. Oxford: Oxford University Press, Grice P. (1989). Studies in the Way of Words, Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard University Press. Kant I. (1963). Lectures on Ethics. Νέα Υόρκη: Harper & Row. Mann William & Kreutel Jörn (2004). Speech Acts and Recognition of Insincerity. Ανακοίνωση σε συνέδριο. Προσβάσιµο στο: cata og04/papers/09-mann-kreutel.pdf Meibauer, Jörg (2005). Lying and falsely implicating. Journal of Pragmatics, υπό έκδοση. Προσβάσιµο: Mooney Annabelle (2004). Co-operation, violations and making sense, Journal of Pragmatics, 36: Vincent Jocelyne M., Castelfranchi, Cristiano (1981). On the art of deception: how to lie while saying the truth. Στο Parret, Herman, Sbisà Marina, Verschueren, Jef (επιµ.), Possibilities and Limitations of Pragmatics. Proceedings of the Conference on Pragmatics, Urbino, July 8-14, Άµστερνταµ, John Benjamins, Μοσχονάς Σπύρος (1994). «Ακροαµατικοί ρόλοι και ακροατήρια», Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 15, Φιλιππάκη-Warburton Ειρήνη (1992). Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία. Αθήνα: Νεφέλη. 15

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ»

Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016 Κατερίνα Δ. Χατζοπούλου Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Η ανθρώπινη γλώσσα, ως μέρος της πραγματικότητας απασχόλησε τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική µελέτη της θεωρίας των λεκτικών πράξεων του J. L. Austin και της συνοµιλιακής ανάλυσης του H. P. Grice

Συγκριτική µελέτη της θεωρίας των λεκτικών πράξεων του J. L. Austin και της συνοµιλιακής ανάλυσης του H. P. Grice 1 Συγκριτική µελέτη της θεωρίας των λεκτικών πράξεων του J. L. Austin και της συνοµιλιακής ανάλυσης του H. P. Grice Γρηγόρογλου Μυρτώ 220028 Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστήµιο Αθηνών Ζητήµατα Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Πραγματολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Αλεξοπούλου ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1) Γενικές αρχές 2) Δείξη 3) Η θεωρία των λεκτικών πράξεων 4) Η θεωρία των υπονοημάτων 5) Τα αξιώματα και η αρχή της συνεργασίας 6) Προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση των θεωριών του Austin και του Searle για τις λεκτικές πράξεις

Σύγκριση των θεωριών του Austin και του Searle για τις λεκτικές πράξεις Σύγκριση των θεωριών του Austin και του Searle για τις λεκτικές πράξεις ένδια Μαρία (Α.Μ. 210025) Τµήµα Επικοινωνίας και ΜΜΕ Πανεπιστήµιο Αθηνών Ζητήµατα φιλοσοφίας της γλώσσας Εαρινό εξάµηνο 2005 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1 Συνοπτική ϑεωρία. 1.1 Νόµοι του Προτασιακού Λογισµού. p p p. p p. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών

1 Συνοπτική ϑεωρία. 1.1 Νόµοι του Προτασιακού Λογισµού. p p p. p p. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών HY-180: Λογική Εαρινό Εξάµηνο 2016 Κ. Βάρσος Πρώτο Φροντιστήριο 1 Συνοπτική ϑεωρία 1.1 Νόµοι του Προτασιακού Λογισµού 1. Νόµος ταυτότητας : 2. Νόµοι αυτοπάθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Σεµινάριο: Ζητήµατα Φιλοσοφίας της Γλώσσας Εξάµηνο: Όγδοο Τίτλος Εργασίας: Μια παράλληλη ανάγνωση του How to

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Στο προηγούµενο κεφάλαιο ορίσαµε την ισορροπία κατά Nash και είδαµε ότι µια ισορροπία

Κεφάλαιο 4. Στο προηγούµενο κεφάλαιο ορίσαµε την ισορροπία κατά Nash και είδαµε ότι µια ισορροπία Κεφάλαιο 4 Στο προηγούµενο κεφάλαιο ορίσαµε την ισορροπία κατά Nash και είδαµε ότι µια ισορροπία κατά Nash είναι: (α) ένα διάνυσµα από στρατηγικές, έτσι ώστε δεδοµένων των υπολοίπων στρατηγικών, ο παίκτης

Διαβάστε περισσότερα

Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union. Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά. Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα

Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union. Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά. Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα Learning Greek podcasts from the Hellenic American Union Ο Ξενοφών σας μαθαίνει Ελληνικά Arguing over grades/profession Καβγάς για βαθμούς/επάγγελμα Eleni argues with her kids over their grades at school

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Πέµπτη, 18/02/2016 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 2/18/2016

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίασε τον εαυτό σου στον κόσμο

Παρουσίασε τον εαυτό σου στον κόσμο 4.1. Παρουσίασε τον εαυτό σου στον κόσμο Ταυτότητα Η κατάσταση του να διαθέτεις μοναδικά αναγνωριστικά χαρακτηριστικά που κανένα άλλο πρόσωπο ή πράγμα δεν διαθέτει. Τα ατομικά χαρακτηριστικά βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD COMPUTING ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - Καθορισμός του πλαισίου μετάβασης στο περιβάλλον του cloud computing - Αναγνώριση ευκαιριών και ανάλυση κερδών/κόστους από την

Διαβάστε περισσότερα

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό.

Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό; Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε. Καθ.: Είναι καλός ο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη αρµονική ταλάντωση χωρίς απόσβεση

Ελεύθερη αρµονική ταλάντωση χωρίς απόσβεση Ελεύθερη αρµονική ταλάντωση χωρίς απόσβεση Παρακολουθώντας τη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί, σχετικά µε το «... Αν η αποµάκρυνση x του σώµατος δίνεται από τη σχέση x=αηµ(ωt+φ) η κίνηση του σώµατος ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ

3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ 3 ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Kεφάλαιο 11 Θα επαναλάβουµε αυτά που είχαµε πει την προηγούµενη φορά. Παραστατικά αν έχουµε το εξής παίγνιο όπου οι δύο παίχτες παίρνουν ταυτόχρονα τις αποφάσεις τους αφού αποφασίσει ο Ι, θα δούµε πόσα

Διαβάστε περισσότερα

Περί της «Αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων»

Περί της «Αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων» Περί της «Αρχής ανεξαρτησίας των κινήσεων» Παρακολουθώ στο δίκτυο τις τελευταίες µέρες να γίνεται συζήτηση για την «Αρχή ανεξαρτησίας των κινήσεων» ή την «επαλληλία εξισώσεων κίνησης». Προσπαθώ στο µέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης.

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. - 2 - Συσσωρευµένη γνώση και ικανότητες Ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση της ατοµικής ικανότητας ανάληψης δράσης. Κοινωνική δεξιότητα Ικανότητα εκµάθησης Μεθοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ Η πλέον διαδεδοµένη και αποδεκτή θεωρία είναι η τριµερής θεωρία της γνώσης που ορίζει τη γνώση ως δικαιολογηµένη αληθή πεποίθηση (justified true belief). Ανάλυση της τριµερούς

Διαβάστε περισσότερα

* τη µήτρα. Κεφάλαιο 1o

* τη µήτρα. Κεφάλαιο 1o Κεφάλαιο 1o Θεωρία Παιγνίων Η θεωρία παιγνίων εξετάζει καταστάσεις στις οποίες υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ ενός µικρού αριθµού ατόµων. Άρα σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν ο αριθµός των ατόµων που συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Γιώργος Χόνδρης ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης hondris@otenet.gr Ιωάννης Βλαχάβας Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Παρασκευή, 10/02/2017 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen Τι

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Πέµπτη, 18/02/2016 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Προτασιακός Λογισµός (συνέχεια...) Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή *

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. Του ρα Κώστα Γ. Κονή * ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΩΣΤΕ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Το θέµα των πωλήσεων ήταν και θα παραµείνει πάντοτε πρώτο στις προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Μάλλον, θα έπρεπε να ήταν το πρώτο θέµα πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 10. Πόσα υποπαίγνια υπάρχουν εδώ πέρα; 2 υποπαίγνια.

Kεφάλαιο 10. Πόσα υποπαίγνια υπάρχουν εδώ πέρα; 2 υποπαίγνια. Kεφάλαιο 10 Θα δούµε ένα δύο παραδείγµατα να ορίσουµε/ µετρήσουµε τα υποπαίγνια και µετά θα λύσουµε και να βρούµε αυτό που λέγεται τέλεια κατά Nash ισορροπία. Εδώ θα δούµε ένα παίγνιο όπου έχουµε µια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ ΣΤΟ SCRATCH ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Το παιχνίδι θα αποτελείται από δυο παίκτες, οι οποίοι θα βρίσκονται αντικριστά στις άκρες ενός γηπέδου δεξιά και αριστερά, και µια µπάλα.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ενότητα 13: Σκέψη

Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ενότητα 13: Σκέψη Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ενότητα 13: Σκέψη Διδάσκουσα: Ειρήνη Σκοπελίτη Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοπός ενότητας Εισαγωγή στις βασικές διεργασίες της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου Πώς τροποποιούµε το µήνυµα: 1. Έγκλιση (σελ. 1) 2. Άποψη - Ποιόν Ενεργείας (σελ. 7) 3. Άρνηση - Ερώτηση (σελ. ) 4. Τροπικά (σελ. 13). Επιτονισµός και τόνος (σελ. 13) 1 1. Έγκλιση: Οριστική (+/-) Απαρέµφατο

Διαβάστε περισσότερα

WebWeWant: Ενότητα 4

WebWeWant: Ενότητα 4 6o Γυμνάσιο Χαϊδαρίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΟΚΚΟΡΗ ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑ: Α1β WebWeWant: Ενότητα 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ Μάιος 2017 Οι πληροφορίες που οι άλλοι πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Ιωάννης Βρεττός

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Ιωάννης Βρεττός Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Ιωάννης Βρεττός Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Γνώρισμα της προσωπικότητας ή ασκήσιμη συμπεριφορά; ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Κινήσεις μέσα στον χώρο Κινήσεις των χεριών και του σώματος Οι κινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό.

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» (ε) Κάθε συγκλίνουσα ακολουθία άρρητων αριθµών συγκλίνει σε άρρητο αριθµό. Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Ακολουθίες πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας α Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Οι κούφιες λέξεις (10973)

Οι κούφιες λέξεις (10973) Κείμενο Οι κούφιες λέξεις (10973) Ο άνθρωπος από παμπάλαιους χρόνους έχει επινοήσει τις «λέξεις» και την πλοκή τους, ως αληθινές απεικονίσεις ή ως συμβολικές παραστάσεις πραγμάτων και γεγονότων, για να

Διαβάστε περισσότερα

Η προβληματική κατάσταση Χρήστος Πανούτσος

Η προβληματική κατάσταση Χρήστος Πανούτσος Η προβληματική κατάσταση Χρήστος Πανούτσος Η Τζούλι και η μαμά της έχουν βγει για να αγοράσουν ένα τζιν για το σχολείο. Παρατηρούν έναν πάγκο με την εξής ταμπέλα πάνω: 40% έκπτωση των τιμών στις ετικέτες

Διαβάστε περισσότερα

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!»

«Γκρρρ,» αναφωνεί η Ζέτα «δεν το πιστεύω ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμπεριφέρονται έτσι μεταξύ τους!» 26 σχεδιασε μια ΦωτογρΑΦιΑ τήσ προσκλήσήσ που ελαβεσ Απο τον ΔΑσκΑλο σου. παρουσιασε το λογοτυπο και το σλογκαν που χρήσιμοποιει το σχολειο σου για τήν εβδομαδα κατα τήσ παρενοχλήσήσ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα άµεσης απόδειξης. Μέθοδοι αποδείξεως για προτάσεις της µορφής εάν-τότε. 08 - Αποδείξεις HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Παρασκευή, 06/03/2015 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 3/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. Αληθείς Προτάσεις

Πρόταση. Αληθείς Προτάσεις Βασικές έννοιες της Λογικής 1 Πρόταση Στην καθημερινή μας ομιλία χρησιμοποιούμε εκφράσεις όπως: P1: «Καλή σταδιοδρομία» P2: «Ο Όλυμπος είναι το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας» P3: «Η Θάσος είναι το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Πέρα όµως από την Γνωσιακή/Εννοιολογική ανάλυση της δοµής και του περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων των Μαθηµατικών του Δηµοτικού ως προς τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου

Μεγάλο βραβείο, μεγάλοι μπελάδες. Μάνος Κοντολέων. Εικονογράφηση: Τέτη Σώλου Συλλογή Περιστέρια 148 Εικονογράφηση εξωφύλλου: Εύη Τσακνιά 1. Το σωστό γράψιμο Έχεις προσέξει πως κάποια βιβλία παρακαλούμε να μην τελειώσουν ποτέ κι άλλα, πάλι, από την πρώτη κιόλας σελίδα τα βαριόμαστε;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ 2012-2013 Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ Το ερωτηματολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό να μελετηθεί η αυτοεκτίμηση και ο αυτοέλεγχος που διαθέτουν οι νέοι

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Τρίτη, 21/02/2017 Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε Αντώνης διαφάνειες Α. Αργυρός του Kees van e-mail: argyros@csd.uoc.gr Deemter, από το University of Aberdeen 2/21/2017

Διαβάστε περισσότερα

6.6 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

6.6 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ 1 6.6 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ ΘΕΩΡΙΑ Ποσά αντιστρόφως ανάλογα : Είναι τα ποσά για τα οποία ισχύει το παρακάτω. Όταν πολλαπλασιάζεται ή διαιρείται η τιµή του ενός µε έναν αριθµό να διαιρείται αντίστοιχα

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία Συχνά στη ζωή µας βρισκόµαστε στη θέση που πρέπει να υποστηρίξουµε τη γνώµη µας για να πείσουµε τους άλλους ότι έχουµε δίκαιο! Μερικές φορές το πετυχαίνουµε µερικές όχι! Η επιχειρηµατολογία απαιτεί τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα»

Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Αρχές Φιλοσοφίας Β Λυκείου Τράπεζα Θεμάτων: 2 ο κεφάλαιο «Κατανοώντας τα πράγματα» Α] Ασκήσεις κλειστού τύπου (Σωστό Λάθος) Για τον Πλάτωνα οι καθολικές έννοιες, τα «καθόλου», δεν είναι πράγματα ξεχωριστά

Διαβάστε περισσότερα

Εξυπηρέτηση Πελατών. Μπίτης Αθανάσιος 2017

Εξυπηρέτηση Πελατών. Μπίτης Αθανάσιος 2017 Εξυπηρέτηση Πελατών Μπίτης Αθανάσιος 2017 Γιατί οι άνθρωποι αγοράζουν από ένα συγκεκριμένο κατάστημα και όχι από κάποιο άλλο; Μερικές από τις αιτίες που μπορούν να αναφερθούν είναι: οι ανάγκες των πελατών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο έλεγχος στο επίπεδο συστήµατος επικοινωνιών εξασφαλίζει ότι έχουµε µεταφορά στο δίκτυο χωρίς λάθη.

Ο έλεγχος στο επίπεδο συστήµατος επικοινωνιών εξασφαλίζει ότι έχουµε µεταφορά στο δίκτυο χωρίς λάθη. Overview Το end-to-end argument υποστηρίζει ότι κάποιες από τις λειτουργίες που επιτελούνται κατά την διάρκεια µιας επικοινωνίας µεταξύ συστηµάτων θα πρέπει να µην υλοποιούνται σε χαµηλό επίπεδο (επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης

Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Ορισµοί και εξισώσεις κίνησης Σκοπός του κειµένου είναι να υποστηριχθούν οι παρακάτω θέσεις εν έχουν κανένα απολύτως νόηµα φράσεις του τύπου «η φάση της ταλάντωσης είναι» ή «η αρχική φάση της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Τρίτη, 21/02/2017 Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε Αντώνης διαφάνειες Α. Αργυρός του Kees van e-mail: argyros@csd.uoc.gr Deemter, από το University of Aberdeen 2/21/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΧΛΤΖΙΝ ΠΥΛΟΣ ΒΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 1. ύο προτάσεις που έχουν την ίδια σηµασία λέγονται ταυτόσηµες. 2. Μια αποφαντική πρόταση χαρακτηρίζεται αληθής όταν περιγράφει µια πραγµατική κατάσταση του κόσµου µας.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 R (2, 3) R (3, 0)

Κεφάλαιο 5 R (2, 3) R (3, 0) Κεφάλαιο 5 Θα ξεκινήσουµε το κεφάλαιο αυτό βλέποντας ένα ακόµη παράδειγµα αναφορικά µε την ισορροπία που προκύπτει από την οπισθογενή επαγωγή (backwards induction) και την ισορροπία κατά Nash στην στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Λογική. Μετά από αυτά, ορίζεται η Λογική: είναι η επιστήμη που προσπαθεί να εντοπίσει και να αναλύσει τους καθολικούς κανόνες της νόησης.

Λογική. Μετά από αυτά, ορίζεται η Λογική: είναι η επιστήμη που προσπαθεί να εντοπίσει και να αναλύσει τους καθολικούς κανόνες της νόησης. Λογική Εισαγωγικά, το ζήτημα της Λογικής δεν είναι παρά η άσκηση 3 δυνάμεων της νόησης: ο συλλογισμός, η έννοια και η κρίση. Ακόμη και να τεθεί θέμα υπερβατολογικό αναφορικά με το ότι πρέπει να αποδειχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΚΕ ΟΝΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜ ΕΦΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙ ΠΙΓΝΙΩΝ Εξετάσεις 13 Φεβρουαρίου 2004 ιάρκεια εξέτασης: 2 ώρες (13:00-15:00) ΘΕΜ 1 ο (2.5) α) Για δύο στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουµε την απόδοση και την επιτυχία των υποψηφίων η µερησίων δηµοσίων και ιδιωτικών λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική επιλογή και Ευηµερία. Κοινωνική επιλογή. Κοινωνική επιλογή, το παράδοξο του Condorcet. Notes. Notes. Notes. Notes.

Κοινωνική επιλογή και Ευηµερία. Κοινωνική επιλογή. Κοινωνική επιλογή, το παράδοξο του Condorcet. Notes. Notes. Notes. Notes. Κοινωνική επιλογή και Ευηµερία Κώστας Ρουµανιάς Ο.Π.Α. Τµήµα. Ε. Ο. Σ. 19 Απριλίου 013 Κώστας Ρουµανιάς (.Ε.Ο.Σ.) Κοινωνική επιλογή και Ευηµερία 19 Απριλίου 013 1 / 51 Κοινωνική επιλογή. Κοινωνική επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα. Από τα συµπεράσµατα στις υποθέσεις Αποδείξεις - Θεωρία συνόλων. Από τις υποθέσεις στα συµπεράσµατα...

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά. Παράδειγµα. Από τα συµπεράσµατα στις υποθέσεις Αποδείξεις - Θεωρία συνόλων. Από τις υποθέσεις στα συµπεράσµατα... HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Παρασκευή, 11/03/2016 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 3/15/2016

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX

(GNU-Linux, FreeBSD, MacOsX, QNX 1.7 διαταξεις (σελ. 17) Παράδειγµα 1 Θα πρέπει να κάνουµε σαφές ότι η επιλογή των λέξεων «προηγείται» και «έπεται» δεν έγινε απλώς για λόγους αφαίρεσης. Μπορούµε δηλαδή να ϐρούµε διάφορα παραδείγµατα στα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games)

Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Games) Κεφάλαιο 13ο Eπαναλαµβανόµενα παίγνια (Repeated Gaes) Το δίληµµα των φυλακισµένων, όπως ξέρουµε έχει µια και µοναδική ισορροπία η οποία είναι σε αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές. C N C -8, -8 0, -10 N -10,

Διαβάστε περισσότερα

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές Ενότητα 1 Σελίδα 1 Διάλογος 1: Αρχική επικοινωνία με την οικογένεια για πρόσληψη Διάλογος 2: Προετοιμασία υποδοχής ασθενούς Διάλογος 3: Η επικοινωνία με τον ασθενή Διάλογος 4: Συνομιλία ανάμεσα σε φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ RΕ/ΜΑΧ EUROPE ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Υιοθετήθηκε την 1η Αυγούστου 1994 από την RΕ/ΜΑΧ EUROPE Πρόλογος Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας προετοιμάστηκε και υιοθετήθηκε από την RE/MAX Europe. Σκοπό έχει να προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE 8.1. Γενικά Εδώ εξετάζουµε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές των δικαιωµάτων προαίρεσης. Όπως θα δούµε

Διαβάστε περισσότερα

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Αλεξοπούλου Η θεωρία των γλωσσικών πράξεων Ένα από τα κεντρικά θέματα της Πραγματολογίας Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της αναλυτικής φιλοσοφίας από μία ομάδα φιλοσόφων γνωστοί

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500.

Εισπράττουµε περί τα 40 δις ευρώ το χρόνο και ξοδεύουµε περί τα 60. Κατ' αναλογία είναι σαν να βγάζω 1.000 ευρώ το µήνα και να χαλάω 1.500. Αφού κανείς από τους επίσηµους φορείς δεν βγαίνει επιτέλους να πει την πολυπόθητη αλήθεια στον ελληνικό λαό αποφάσισα να το κάνω εγώ. Ξέρετε η αλήθεια στα οικονοµικά δεν είναι ούτε θέσφατο, ούτε κρυφή

Διαβάστε περισσότερα

Θεώρηµα: Z ( Απόδειξη: Περ. #1: Περ. #2: *1, *2: αποδεικνύονται εύκολα, διερευνώντας τις περιπτώσεις ο k να είναι άρτιος ή περιττός

Θεώρηµα: Z ( Απόδειξη: Περ. #1: Περ. #2: *1, *2: αποδεικνύονται εύκολα, διερευνώντας τις περιπτώσεις ο k να είναι άρτιος ή περιττός HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Την προηγούµενη φορά Τρόποι απόδειξης Τρίτη, 07/03/2017 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter,

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα:

Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα: Καλωσορίσατε στην MLM Online Εκπαίδευση ανοιχτή για όλες τις εταιρίες Δικτυακού Μάρκετινγκ στην Ελλάδα µε θέµα: Κλείσιµο τόσο απλό που µπορεί να το κάνει και το 8χρονο παιδί σας Τί είναι το κλείσιµο; Το

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 5 ο : Μετάδοση Μηνυμάτων

Μάθημα 5 ο : Μετάδοση Μηνυμάτων Μάθημα 5 ο : Μετάδοση Μηνυμάτων Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες επιθυµούµε τα αντικείµενα που χρησιµοποιούµε να επικοινωνούν µεταξύ τους άµεσα έτσι ώστε ο συγχρονισµός της συµπεριφοράς τους να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη.

Ι. Πανάρετος.: Καλησπέρα κυρία Γουδέλη, καλησπέρα κύριε Ρουμπάνη. (Συνέντευξη του Ι. Πανάρετου στην Νίνα Γουδέλη και τον Γρηγόρη Ρουμπάνη για τα θέματα της Παιδείας (Μήπως ζούμε σ άλλη χώρα;, ραδιοφωνικός σταθμός Αθήνα, 9.84) Ν. Γουδέλη: Καλησπέρα κύριε Πανάρετε. Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015

Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Παρουσιάσεις με Αντίκτυπο (High Impact Presentations) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 19/10/2015 Τι Είναι μια Παρουσίαση Επικοινωνία σε προφορικό λόγο Η Σημασία του Προφορικού Λόγου (1) Έχει μεγαλύτερη δύναμη από

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές»

Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Ασκήσεις για το µάθηµα «Ανάλυση Ι και Εφαρµογές» Κεφάλαιο : Το σύνολο των πραγµατικών αριθµών Α Οµάδα Εξετάστε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι αληθείς ή ψευδείς αιτιολογήστε πλήρως την απάντησή σας) α)

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

PROJECT:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ PROJECT:ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ 4: Πώς κάποιος μπορεί να μας παρενοχλήσει διαδικτυακά και τι μπορούμε να κάνουμε για το θέμα αυτό; ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΒΕΙΣΑΚΗ ΑΘΗΝΑ ΜΟΙΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14: Συμβουλές προς έναν νέο προγραμματιστή

Κεφάλαιο 14: Συμβουλές προς έναν νέο προγραμματιστή Κεφάλαιο 14: Συμβουλές προς έναν νέο προγραμματιστή Φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος του βιβλίου. Αντί για κάποιον επίλογο σκέφτηκα να συλλέξω κάποια πράγματα που θα ήθελα να πω σε κάποιον ο οποίος αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικό τεστ για παιδιά ηλικίας μηνών

Γλωσσικό τεστ για παιδιά ηλικίας μηνών Γλωσσικό τεστ για παιδιά ηλικίας 10-28 μηνών 1. Το παιδί σας Α. Βγάζει ήχους για να προκαλέσει την προσοχή όταν θέλει κάτι; Β. Λέει «κι άλλο» ή ζητάει κι άλλο με κάποιον αναγνωρίσιμο και κατανοητό τρόπο;

Διαβάστε περισσότερα

Το ζήτημα της πλάνης στο Σοφιστή του Πλάτωνα

Το ζήτημα της πλάνης στο Σοφιστή του Πλάτωνα Το ζήτημα της πλάνης στο Σοφιστή του Πλάτωνα του μεταπτυχιακού φοιτητή Μαρκάτου Κωνσταντίνου Α.Μ.: 011/08 Επιβλέπων: Αν. Καθηγητής Άρης Κουτούγκος Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική µε στοιχεία στατιστικής ανάλυσης

Πρακτική µε στοιχεία στατιστικής ανάλυσης Πρακτική µε στοιχεία στατιστικής ανάλυσης 1. Για να υπολογίσουµε µια ποσότητα q = x 2 y xy 2, µετρήσαµε τα µεγέθη x και y και βρήκαµε x = 3.0 ± 0.1και y = 2.0 ± 0.1. Να βρεθεί η ποσότητα q και η αβεβαιότητά

Διαβάστε περισσότερα

8 η Ενότητα. Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα

8 η Ενότητα. Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα 8 η Ενότητα Κατάκτηση του σημασιολογικού τομέα 1. Εισαγωγή Είχαμε πει στο μάθημα Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, ότι ο τομέας της Σημασιολογίας χωρίζεται στη λεξική και στη δομική σημασιολογία. Όσον αφορά τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο (α) Αµιγείς Στρατηγικές (β) Μεικτές Στρατηγικές (α) Αµιγείς Στρατηγικές. Επαναλαµβάνουµε:

Κεφάλαιο 2ο (α) Αµιγείς Στρατηγικές (β) Μεικτές Στρατηγικές (α) Αµιγείς Στρατηγικές. Επαναλαµβάνουµε: Κεφάλαιο 2 ο Μέχρι τώρα δώσαµε τα στοιχεία ενός παιγνίου σε µορφή δέντρου και σε µορφή µήτρας. Τώρα θα ορίσουµε τη στρατηγική στην αναλυτική µορφή του παιγνίου (η στρατηγική ορίζεται από κάθε στήλη ή γραµµή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 6ο μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΥΤΟΕΠΙΓΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΑ ΣΤΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007

1 / 15 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 3 ης Γυµνασίου. Μάρτιος 2007 1 / 15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007

1 / 13 «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές της 5 ης ηµοτικού. Μάρτιος 2007 1 / 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Έρευνα υποστηριζόµενη από τη Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού της Ε.Ε., στο πλαίσιο του προγράµµατος Σωκράτης «ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΕΓΩ» Ερωτηµατολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή*

Αναζητήστε τις ευκαιρίες. Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Αναζητήστε τις ευκαιρίες Του ρα Κώστα Γ. Κονή* Ένα απο τα κύρια χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας και των επιτυχεµµένων επιχειρηµατιών είναι η ικανότητα τους να εντοπίζουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες.

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ) ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΓΣΣΕ 30/1/2008 Α Συνάντηση για την κατάρτιση και υπογραφή της νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 30.1.2008, Γραφεία ΓΣΕΕ ΗΛΩΣΕΙΣ (ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά

HY118- ιακριτά Μαθηµατικά HY118- ιακριτά Μαθηµατικά Πέµπτη, 23/02/2017 Αντώνης Α. Αργυρός e-mail: argyros@csd.uoc.gr Το υλικό των διαφανειών έχει βασιστεί σε διαφάνειες του Kees van Deemter, από το University of Aberdeen 2/23/2017

Διαβάστε περισσότερα

Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι γνησίως αύξουσες και ποιες γνησίως φθίνουσες. i) f(x) = 1 x. ii) f(x) = 2ln(x 2) 1 = (, 1] 1 x

Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι γνησίως αύξουσες και ποιες γνησίως φθίνουσες. i) f(x) = 1 x. ii) f(x) = 2ln(x 2) 1 = (, 1] 1 x . Ασκήσεις σχολικού βιβλίου σελίδας 56 57 A µάδας. Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι γνησίως αύξουσες και ποιες γνησίως φθίνουσες. i) () = ii) () = ln( ) iii) () = e + iv) () = ( ), i)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το διάλογο ανάπτυξης των εργαζοµένων Εισαγωγή Στόχος: Το κλίµα του διαλόγου

Οδηγίες για το διάλογο ανάπτυξης των εργαζοµένων Εισαγωγή Στόχος: Το κλίµα του διαλόγου Οδηγίες για το διάλογο ανάπτυξης των εργαζοµένων Εισαγωγή Ο διάλογος ανάπτυξης των εργαζοµένων είναι µέρος της επιλεγµένης µεθοδολογίας για την υλοποίηση της πλήρους χαρτογράφησης της συσσωρευµένης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη φιλοσοφία

Εισαγωγή στη φιλοσοφία Εισαγωγή στη φιλοσοφία Ενότητα 8 η : Ρένια Γασπαράτου Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Με τι ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Co-funded by the European Union Quest

Co-funded by the European Union Quest 1 Καλωσορίσατε στο παιχνίδι "Δώσε το στον επόμενο". Co-funded by the European Union Ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει να γνωρίσετε μια δικαιοσύνη φιλική προς το παιδί Παίκτες Ηλικία 14-18 4-6 Χρονών Βάλτε

Διαβάστε περισσότερα