ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ-Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (4)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ-Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (4)"

Transcript

1 ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ-Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (4) 39. Οι πεσόντες Έπεσεν ο γενναίος αρχηγός Καπετσίνης, ο οποίος είχε καταλάβει με το σώμα των νέων Κρητών το Καστράκι. Ο με εξαιρετικά προσόντα στολισμένος αυτός αξιωματικός, ενώ ορμούσε με το περίστροφο στο χέρι εναντίον του εχθρού και έδιδε θάρρος και παράδειγμα αφθάστου ηρωισμού στους οπλίτας του, δέχτηκε σφαίρα εχθρική στο μέτωπο και έπεσεν ένδοξα 1. Κοντά στον Καπετσίνη έπεσεν ο διδάσκαλος Εμμ. Φιωτάκης εκ Σελίνου της Κρήτης και τραυματίσθηκεν ο Σιατιστεύς Ηρακλής Γκιουλέκας. Έπεσε το καμάρι των Σφακίων της Κρήτης, ο νεαρός εύελπις Στ. Παπαδόπετρος. Επίσης, έπεσεν ο ενθουσιώδης καπετάνιος Λεων. Παπαμαλέκος. Επίσης, έπεσαν γενναίως μαχόμενοι και οι ακόλουθοι: Λεωνίδας Παπαδάκης, Στ. Μανουσάκης, Γ. Πωλογιώργης. Οι αδελφοί Περάκηδες Ευάγγελος και Αστρινός, Χ. Χριστοδουλάκης, Εμμ. Σφακιανάκης, Ν. Φανουργιάκης, Γ. Κογιαννάκης, Αθ. Λαδοβράκης, Ι. Ανδρουλάκης κ.λπ.. Λυπούμαι πάρα πολύ, διότι μου είναι αδύνατο φυσικά να αναγράψω εδώ ονοματωδώς (ονομαστικά) όλους τους πεσόντας, οι οποίοι βέβαια συμπεριλαμβάνονται στην περιεκτική έννοια που ενέχει η φράσις «άγνωστος στρατιώτης». Πρέπει όμως να σημειωθεί και να εξαρθεί κατά τρόπον έκδηλον, να βροντοφωνηθεί ότι όλοι, που έλαβαν μέρος στη μάχη, αξιωματούχοι και απλοί οπλίται, πολέμησαν με αυτοθυσίαν και ηρωισμόν, με αυταπάρνησιν και ακατάβλητον ψυχικόν θάρρος και με δυναμικότητα φλογεράς φιλοπατρίας και έτσι αναδείχθηκαν ικανοί να γράψουν μια ακόμη σελίδα δόξης και ηρωισμού, ομοίαν με τις τόσες τέτοιες <σελίδες> που είναι γεμάτη η ιστορία της ελληνικής φυλής, <να> καταταχθούν (479) στο εθνικό Πάνθεο των αρχαίων και νεοτέρων ενδόξων προγόνων τους και να αποκτήσουν δικαιώματα επί της υστεροφημίας των μεταγενεστέρων γενεών και, ιδιαίτερα, επί της βαθιάς ευγνωμοσύνης του λαού της Σιατίστης, του οποίου έσωσαν την τιμή, τη ζωή και την περιουσία. Περί της δράσεως όλων που πήραν μέρος στη μάχη έχει τον λόγον ο Διοικητής του στρατού αντισυνταγματάρχης Ηπίτης Α., όστις στην αναφορά του στο Υπουργείο των Στρατιωτικών 2 έκαμε εύφημη μνεία της συμμετοχής <της> Σιατίστης στη μάχη. «Λαβών υπ όψιν μου αφ ενός μεν την μέχρι τούδε δράσιν και αυτοθυσίαν, ην κατά τας δυσχερείς ταύτας της πατρίδος περιστάσεις τα υπό τον Λοχαγόν Κατεχάκην εθελοντικά σώματα επεδείξαντο, αφ ετέρου δε την υπό πάντων των Κρητών επιδειχθείσαν γενναιότητα κατά την μάχην Σιατίστης, επαινώ ανεξαιρέτως πάντας τους υπό τας διαταγάς μου τεθέντας Κρήτας συγχαίρων αυτούς δια τα γενναία και φιλοπάτριδα αισθήματα, άτινα οδηγούσιν εις τον κοινόν τούτον υπέρ της Πατρίδος αγώνα, πεποιθώς ότι και εις το μέλλον την αυτήν θέλουσιν επιδείξει γενναιότητα και πειθαρχίαν όντες βέβαιοι ότι ουδεμίαν ποιούμαι διάκρισιν μεταξύ αυτών και των λοιπών υπό τας διαταγάς μου ανδρών. 1 Για τον ήρωα Καπετσίνη βλέπε Γιάννη Τόζη, Αόρατες Αναλαμπές, σελ Ημερησία Διαταγή ονομάζουν το κείμενο αυτό του Α. Ηπίτου οι: Ι. Αποστόλου (Ιστορία Σιατίστης, σελ. 116), Σταύρος Κελαϊδής (Εθελοντικά Σώματα Κρητών εν Μακεδονία, σελ. 143), Κ. Λουρανδάκης (« Η Μάχη της Σιάτιστας, Αναμνήσεις και εντυπώσεις γραφείσαι δια το Η.Δ.Μ.» ΗΔΜ 1933, σελ. 87).

2 Έχων, επίσης, υπ όψιν μου την επιδειχθείσαν υφ ολοκλήρου του υπολοίπου στρατεύματος γενναιότητα και αυτοθυσίαν κατά την μάχην της Σιατίστης, συγχαίρω τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτας δια τούτο, με την πεποίθησιν ότι και εις το μέλλον μετά της αυτής αυτοθυσίας και γενναιότητος θέλουσιν ατενίσει πάντα κίνδυνον, όστις ήθελε παρουσιασθή κατά την εκτέλεσιν της ανατεθείσης ημίν υπό της πατρίδος εντολής, ης η δόξα και το μεγαλείον αποτελεί τον τελικόν μας σκοπόν. Αντισυνταγματάρχης Α.Ηπίτης». 41. Η επομένη της μάχης Η επομένη ημέρα ύστερα από τη μάχη ανέτειλεν. Οι Σιατιστείς άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι, με την πένθιμη κρούση των κωδώνων των εκκλησιών σπεύδουν στο Τραμπάντζειο Γυμνάσιο και στο ναό των Αγίων Αποστόλων, όπου είχαν μεταφερθεί οι πεσόντες στη μάχη, για να εκτελέσουν επιβαλλόμενον ιερόν καθήκον προς τους νεκρούς σωτήρας τους. Σπεύδουν, για να συνοδεύσουν τους τιμημένους νεκρούς στην τελευταία τους κατοικία. Σπεύδουν, για να θάψουν τα άγια λείψανα των προμάχων της σωτηρίας της Σιατίστης, να τους εκφράσουν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη και να τους βεβαιώσουν ότι όχι μονάχα αυτοί, εφ όσον θα βρίσκονται στη ζωή θα τους ευγνωμονούν, αλλά και αποθνήσκοντες θα απαιτήσουν από τους διαδόχους τους να δώσουν ένορκη υπόσχεση ότι όχι μονάχα θα τους ενθυμούνται ευγνώμονα, αλλά και ότι θα μιμηθούν το παράδειγμά τους, σπεύδοντας εκεί όπου η προστασία των αδελφών που κινδυνεύουν τους καλεί, για να κατεργασθούν (σμιλεύσουν) με το χύσιμο του αίματός τους τη δόξα και το μεγαλείο της μεγάλης πατρίδος Ελλάδος. Σπεύδουν, όπως θερμάνουν με ένα θερμό δάκρυ τα ψυχρά και δαφνοστεφή μέτωπα των νεκρών και αντικαταστήσουν τους οικείους τους, και μάλιστα τις δόλιες Μάνες τους, μακράν των οποίων βρήκαν τον ένδοξο θάνατο. Ήταν συγκινητικό και σπαραξικάρδιο θέαμα να βλέπει κανείς τα λεβεντόπαιδα εκείνα της Ελλάδος, που χθες πηδούσαν τους βράχους του βουνού της Σιατίστης σαν άλλα ζαρκάδια, σήμερα να βρίσκονται μπροστά μας άφωνα, ακίνητα, ωχρά και μαραμένα, έτοιμα να καλυφθούν από την ψυχρή του τάφου πλάκα. Η εκπλήρωση δε του καθήκοντος αυτού, εάν υπάρχει κάποια αίσθηση στους αποθανόντας, θα έχει ευχαριστήσει πολύ τις ψυχές των νεκρών μας, διότι είδαν ότι δεν έχυσαν το τίμιο αίμα τους για ένα αχάριστο λαό, αλλά για ένα ευγνώμονα λαό, που του άξιζε να γίνουν ολοκαύτωμα, για να <του> σώσουν την τιμή, τη ζωή και την περιουσία του. Η κηδεία των πεσόντων έγινε πάνδημη, με την προσήκουσα τιμή. Την παρακολούθησαν οι αρχές του τόπου, ο κλήρος και τα σχολεία. Κατετέθησαν πολλοί στέφανοι και ο οπλαρχηγός και ποιητής Κ. Διγενάκης τούς απεχαιρέτισε με μια συγκινητικότατη αποχαιρετιστήρια προσφώνηση. Ρίψαμε επάνω στα λείψανά τους ολίγο χώμα, ευχόμενοι να έχουν ελαφρά τη γαία, υψώσαμε κοινή φωνή κράζοντες το «αιωνία τους η μνήμη» και γυρίσαμε στα σπίτια μας με την καρδιά σφιγμένη από συγκίνηση και με ένα σπουδαιότατο και εθνοσωτήριο δίδαγμα, ότι η εθνική αλληλεγγύη απαιτεί να [σπεύδομεν πρόθυμα] εκεί όπου μας καλεί η πατρίς, χωρίς να λογαριάζομεν την οικογένεια, τις τιμές, τις απολαύσεις που θα χάσομε και χωρίς να λυπούμεθα τη ζωή μας, εις ένα δε μόνο να αποβλέπομε, πώς θα μπορέσομε να φέρομε σε αίσιο πέρας το έργο, του οποίου την εκτέλεση μας εμπιστεύεται η Πατρίς. (αποσπάσματα από το έργο του Φ. Ζυγούρη Ιστορικά σημειώματα περί Σιατίστης και λαογραφικά αυτής σελ. 382 κ.ε.). Ο Φίλιππος Ζυγούρης μας κληροδότησε περιγραφή των τιμών που οι πρόγονοί μας απέδωσαν στους νεκρούς της μάχης της 4 ης Νοεμβρίου 1912 και κατέγραψε μια συμπεριφορά των Σιατιστινών της εποχής εκείνης άξια μίμησης.

3 Σήμερα 103 χρόνια μετά τη μάχη οι Σιατιστινοί παραμένουν ευγνώμονες στους ελευθερωτές τους εξακολουθούν να τους τιμούν με κάθε τρόπο. Ακολουθεί η σύντομη ομιλία του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας κ. Στέλιου Δίκου που εκφωνήθηκε στο φετινό επέτειο μνημόσυνο: Τα βιβλία Ιστορίας και ο τύπος της εποχής των απελευθερωτικών πολέμων του έχουν καταγράψει τις τιμές που οι σιατιστινοί πρόγονοί μας απέδωσαν στους νεκρούς της μάχης της 4 ης Νοεμβρίου 1912 και ταυτόχρονα μια συμπεριφορά των Σιατιστινών της εποχής εκείνης άξια μίμησης. Σήμερα 103 χρόνια μετά τη μάχη της 4 ης Νοεμβρίου 1912 οι Σιατιστινοί παραμένουν ευγνώμονες στους ελευθερωτές τους και εξακολουθούν να τους τιμούν με κάθε τρόπο. Η συμπολίτισσά μας κ. Ναούμα Ταχμιντζή ανήγειρε την εκκλησία του Αγίου Ελευθερίου εδώ στο ύψωμα Υπολοχαγού Καπιτσίνη, ένα από τα θέατρα των στρατιωτικών επιχειρήσεων αυτής της μάχης, ώστε: οι ήρωες αυτοί να έχουν το εκκλησάκι τους, τον Άγιο Ελευθέριο, μια δέηση, μια προσευχή όλης της Σιάτιστας για την ανάπαυση των ψυχών τους, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε Παράλληλα η Σιάτιστα φρόντισε και φροντίζει να έχει όλο και πιο πλήρη κατάλογο των πεσόντων στη μάχη αυτή συμπληρώνοντας υπεύθυνα και ιστορικά έγκυρα τον ονομαστικό κατάλογο που αναγράφεται στο ΗΡΩΟ της πόλης μας. Όσα ονόματα των πεσόντων στη μάχη της 4 ης Νοεμβρίου 1912 επιβεβαίωσε μέχρι τώρα τα χάραξε σε τιμητική πλακέτα και τα παραδίνει σε ειδική κασετίνα στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ. Παύλο, ώστε να φυλάσσονται στο ναό του Αγίου Ελευθερίου και να εκφωνούνται στο επέτειο μνημόσυνο, το οποίο γίνεται εδώ στο ύψωμα Υπολοχαγού Καπιτσίνη κάθε χρόνο στις 3 Νοεμβρίου. ΝΕΚΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 4/11/ Ανδρουλάκης Ιωάννης από Αποκορώνου Χανίων 02.Γεωργάς Ευστράτιος από Άστρος Αρκαδίας 03.Γυπάκης Μενέλαος από Χανιά 04.Ευθυμιάδης Νέστωρ από Βάτο Αιτωλοακαρνανίας 05.Ζορμπάς δεν δηλώνεται τόπος καταγωγής 06.Καπιτσίνης Γεώργιος από Μονεμβασία Λακωνίας 07.Καραγιανάκης Γεώργιος. από Κρήτη 08.Κούκης Σταμάτιος από Σπηλιές Κήπων Ευβοίας 09.Κωστής Σπυρίδων δεν δηλώνεται τόπος καταγωγής 10.Λαδοβράκης Αθανάσιος από Κρήτη 11.Λινάρδος Γεράσιμος από Μαντζαβινάτα Κεφαλονιάς 12.Μανουσάκης Στυλιανός από Σφακιά Χανίων 13.Μαυράκης Εμμανουήλ από Κυδωνία Χανίων 14.Μηνάς Μηνάς από Χαλκίδα Ευβοίας 15.Μπένας Στέφανος. από Άνδρο 3

4 16.Παπαδάκης Λεωνίδας από Βάμο Χανίων 17.Παπαδόπετρος Στυλιανός από Σφακιά Χανίων 18.Παπαμαλέκος Λεωνίδας από Βάμο Χανίων 19.Περράκης Αστρινός από Δαμάστα Ηρακλείου Κρήτης 20.Περράκης Σάββας από Δαμάστα Ηρακλείου Κρήτης 21.Πέτρου Δημήτριος από Αταλάντη Φθιώτιδας 22.Πολογιαννάκης Γεώργιος από Ρέθυμνο 23.Πολογιώργης Γ. από Σφακιά Χανίων 24.Ράλλης Γεώργιος. από Οκτωνιάδα Ευβοίας 25.Σακκαλής Κωνσταντίνος πιθανότατα από Κων/πολη 26.Σιλαμιανάκης Γεώργιος από Ηράκλειο 27.Σφακιανάκης Εμμανουήλ. από Κρήτη 28.Τζίβης Μιχαήλ. από Χανιά 29.Τσίπου Γεώργιος. από Σιάτιστα 30.Τσιτουλιάνος Νικόλαος δεν δηλώνεται τόπος καταγωγής 31.Φανουριάκης Νικόλαος από Βρύσες Χανίων 32.Φιωτάκης Εμμανουήλ από Αγία Ειρήνη Χανίων 33.Χατζηγιαννάκογλου Γεώργιος από Αθήνα 34.Χατζηζήσης Αθανάσιος από Σιάτιστα 35.Χριστοδουλάκης Χρίστος. από Αλικιανό Χανίων Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Και όλοι εμείς που απολαμβάνουμε το αγαθό της Ελευθερίας, την οποία οι τιμημένοι αυτοί νεκροί μας δώρισαν, ψιθυρίζουμε ευλαβικά τους στίχους του Ανδρέα Κάλβου από το ποίημα του ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΛΟΧΟΝ Ας μη βρέξει ποτέ το σύννεφον, και ο άνεμος σκληρός ας μή σκορπίση το χώμα το μακάριον που σας σκεπάζει. Ας το δροσίση πάντοτε με τ' αργυρά της δάκρυα η ροδόπεπλος κόρη και αυτού ας ξεφυτρώνουν αιώνια τ' άνθη.

5 Σημείωση Σύμφωνα με τις πληροφορίες των υπευθύνων ο πίνακας συντάχτηκε με βάση: (1) Τα βιβλία: Δικόνυμος ή Μακρής Γεώργιος, Ημερολόγιον πολέμου 1912 και 1913 εν Μακεδονία και Ηπείρω. Μεταγραφή, Εισαγωγή, Σχόλια, Επιμέλεια Γ. Βέλκος. Εκδόσεις "Γιαχούδη", Θεσσαλονίκη Κελαϊδής Σταύρος, Εθελοντικά Σώματα Κρητών εν Μακεδονία, ήτοι Δράσις αυτών κατά τον Βαλκανοτουρκικόν πόλεμον. Εκ του τυπογραφείου Αλεξ. Βιτσικουνάκη, εν Αθήναις Κελαϊδής Πάρις, Κρητικοί εθελοντές στους απελευθερωτικούς πολέμους Εκδόσεις "Καράβι και τόξο", Αθήνα Λουρανδάκης Κων/νος, « Η Μάχη της Σιατίστης (4η Νοεμβρίου 1912)». Αναμνήσεις και εντυπώσεις γραφείσαι δια το Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας. Ημερολόγιον Δυτικής Μακεδονίας Παναγιωτάκης Γιώργος, 20ος ΑΙΩΝΑΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ιδ. έκδοση, Κρήτη (2) Το Αρχείο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού, Αναζήτηση Πεσόντων, (3) Τα ονόματα των νεκρών που αναγράφονται στο Ηρώων της πόλης και (4) Το έγγραφο της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού με τα ακόλουθα στοιχεία: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ/2 Φ. 900/84/ Σ. 685 Αθήνα, 18 Σεπ 15 ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ-Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (1) ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ-Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (2) ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ-Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (3) 5

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ-Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ-Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ-Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ Ο Σκεύος Ζερβός γεννήθηκε στην Κάλυμνο το 1875. Ήταν διδάκτωρ της Ιατρικής, παγκόσμια γνωστός ως επιστήμονας και ως εθνικός αγωνιστής. Στους Βαλκανικούς πολέμους υπηρέτησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ. 20/1/14 Γιάννης Δημητρίου Σταματόπουλος (Τσιούγκος)

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ. 20/1/14 Γιάννης Δημητρίου Σταματόπουλος (Τσιούγκος) ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Τα δύο κείμενα που ακολουθούν αποτελούν τις επίσημες ομιλίες μου για το έπος του 40, που εκφωνήθηκαν στις επετείους της 28ης Οκτωβρίου 1940 κατά τα έτη 2011 και 2013 αντίστοιχα, στον Ιερό

Διαβάστε περισσότερα

Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών

Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών Η «Συνάντηση με την Ιστορία στους δρόμους της Σιάτιστας» ξεκίνησε ως ιδέα, όταν πριν χρόνια διάβασα τα «ΟΔΩΝΥΜΙΚΑ, Η σημασία των ονομάτων των οδών της Αθήνας», ένα βιβλίο των Μάρως Βουγιούκα και Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ" ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 015283

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 015283 ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ" ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 015283 ΕΤΟΣ 16 ΤΕΥΧΟΣ 63 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΙΔΙΑ ΠΟΡΕΙΑ

ΝΕΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΙΔΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ τριμηνιαία έκδοση της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ, Ζαλόγγου 13-15, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΦΥΛΛΟ 127, έτος 43, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΚΩΔ: 1077 τιμή φύλλου 0,01η Γ. ΞΕΝΟΥΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tα Nέα. της Λέσχης Kαταδρομέων και Iερολοχιτών

Tα Nέα. της Λέσχης Kαταδρομέων και Iερολοχιτών ΚΕΜΠ.ΑΘ 4691 Tα Nέα της Λέσχης Kαταδρομέων και Iερολοχιτών ΤΡΙMHNIAIA EKΔOΣH THΣ ΛEΣXHΣ ΓPAΦEIA: ΠAΛ. ΠATPΩN ΓEPMANOY 7 T.K. 10561 ΑΘΗΝΑ THΛ. 210 3237768-210 3235907 FAX: 210 3213534 ΚΩΔ. 016392 ΕΤOΣ 12

Διαβάστε περισσότερα

Φθάσαμε ήδη στο μέσα του

Φθάσαμε ήδη στο μέσα του TΑΧ. ΓΡΑΦΕΙΟ TΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 443 ΚΩΔ. ΕΝΤΥΠΟΥ 01-4020 Tριμηνιαία Έκδοση Έτος 34 ο Αρ. Φύλλου: 132 Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012 Έκδοση - Διεύθυνση: Σύλλογος Καστανιωτών Γραφεία: Προμάχων

Διαβάστε περισσότερα

TO ΛAΣIΘI TPIMHNIAIA EKΔOΣH TΩN ΛAΣIΘIΩTΩN

TO ΛAΣIΘI TPIMHNIAIA EKΔOΣH TΩN ΛAΣIΘIΩTΩN ΚΕΜΠ ΑΘ 3223 TO ΛAΣIΘI TPIMHNIAIA EKΔOΣH TΩN ΛAΣIΘIΩTΩN ETOΣ 3ο AP. ΦYΛΛOY 15 OKTΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ:018697 AΓ. KΩN/NOY 39 104 37 AΘHNA THΛ./FAX: 210 5247136 EΘN. ANTIΣTAΣEΩΣ 176

Διαβάστε περισσότερα

3η Συνεδρίαση. Προεδρείο: Νάτσιος Δημήτριος Γαλάνης Χρίστος ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ

3η Συνεδρίαση. Προεδρείο: Νάτσιος Δημήτριος Γαλάνης Χρίστος ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ 3η Συνεδρίαση Προεδρείο: Νάτσιος Δημήτριος Γαλάνης Χρίστος ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ - ΘΕΜΑΤΑ Ζαμπεθάνης Βάιος «Η αξιολόγηση των εκπ/κών της Φθιώτιδας στη 10ετία του 1960. Συγχρονική και διαχρονική προσέγγιση». Κουτσολέλος

Διαβάστε περισσότερα

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΥ 91 EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΟΥΡΤΣΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 23 Α, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 111 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.zourtsa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Eκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες υπέρ πατριδος Αποστολιανούς

Eκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες υπέρ πατριδος Αποστολιανούς Eκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες υπέρ πατριδος Αποστολιανούς Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αποστολιανών πραγματοποίησε την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012 εκδήλωση μνήμης για τους πεσόντες υπέρ πατρίδος Αποστολιανούς.

Διαβάστε περισσότερα

Tα Nέα. της Λέσχης Kαταδρομέων και Iερολοχιτών. ΠΙΣΤΗ και ΕΛΠΙΔΑ. Του Υποστρατήγου ε.α. Γεωργαντά Κωνσταντίνου, Αντιπροέδρου της Λέσχης

Tα Nέα. της Λέσχης Kαταδρομέων και Iερολοχιτών. ΠΙΣΤΗ και ΕΛΠΙΔΑ. Του Υποστρατήγου ε.α. Γεωργαντά Κωνσταντίνου, Αντιπροέδρου της Λέσχης ΚΕΜΠ.ΑΘ 4691 Tα Nέα της Λέσχης Kαταδρομέων και Iερολοχιτών ΤΡΙMHNIAIA EKΔOΣH THΣ ΛEΣXHΣ ΓPAΦEIA: ΠAΛ. ΠATPΩN ΓEPMANOY 7 T.K. 10561 ΑΘΗΝΑ THΛ. 210 3237768-210 3235907 FAX: 210 3213534 ΚΩΔ. 016392 ΕΤOΣ 13

Διαβάστε περισσότερα

189η Επέτειος της Εξόδου του Μεσολογγίου Με θρησκευτική κατάνυξη και πατριωτική υπερηφάνεια

189η Επέτειος της Εξόδου του Μεσολογγίου Με θρησκευτική κατάνυξη και πατριωτική υπερηφάνεια ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ Ρ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΧΡΟΝΟΣ: 42ος Αρ. Φύλλου: 1890 ΤΙΜΗ: 0,50 ευρώ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΩΔ. 2007 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας ΙΔΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ENHMEΡΩΤIΚΟ ΔΕΛΤΙΟ * ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 * Αριθμ. Φύλλου 91 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ GR - 73006 ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ

ENHMEΡΩΤIΚΟ ΔΕΛΤΙΟ * ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 * Αριθμ. Φύλλου 91 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ GR - 73006 ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΕΚ ΒΑΘΕΩΝ ENHMEΡΩΤIΚΟ ΔΕΛΤΙΟ * ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 * Αριθμ. Φύλλου 91 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ GR - 73006 ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ Προς τους φίλους αναγνώστες των ΔΙΑΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣ Ύστερα από σχεδόν δέκα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ Το χωριό μας σύμβολο - σήμα πολιτισμού προχωρά σταθερά

Τ ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ Το χωριό μας σύμβολο - σήμα πολιτισμού προχωρά σταθερά ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 1 ΕΤΟΣ 39ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 280 ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 18, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, τ.κ. 11 523, ΑΘΗΝΑ Τ ΑΝΩΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ Το χωριό μας σύμβολο - σήμα πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Ιωάννης Κολιόπουλος Ιάκωβος Μιχαηλίδης Αθανάσιος Καλλιανιώτης Χαράλαμπος Μηνάογλου ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος 2011: Εφημερίδα μηνός Ιουνίου, έκδοση 32 η

Ιούλιος 2011: Εφημερίδα μηνός Ιουνίου, έκδοση 32 η Ιούλιος 2011: Εφημερίδα μηνός Ιουνίου, έκδοση 32 η Άγιος Εφραιμ. Ένα διήγημα του Κυριάκου Ταπακούδη. Πάντα ο Άγιος Εφραιμ βοηθά, πολλοι το γνωρίζουν, έχει ένα εκκλησάκι στη Χλώρακα και πολλοι πιστοί πηγαίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Γ Γυμνασίου Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Σχολικό έτος 2013-14 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ Εμ. Η6-Η7- Ζ7 Ο Εμμανουήλ Αγγελάκης γεννήθηκε, το 1856 στο χωριό Αρμένι της Σητείας. Πιθανόν γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ÅËÅÕÈ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ 82-185 34 ÐÅÉÑÁÉÁÓ ÔÇË. - FAX.: 210 4171498 omonoia1880@gmaii.com

ÅËÅÕÈ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ 82-185 34 ÐÅÉÑÁÉÁÓ ÔÇË. - FAX.: 210 4171498 omonoia1880@gmaii.com ÅËÅÕÈ. ÂÅÍÉÆÅËÏÕ 82-185 34 ÐÅÉÑÁÉÁÓ ÔÇË. - FAX.: 210 4171498 omonoia1880@gmaii.com ÊñÞôåò ôïõ ÐåéñáéÜ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ÁÄÅËÖÏÔÇÔÁÓ ÊÑÇÔÙÍ ÐÅÉÑÁÉÁ «Ç ÏÌÏÍÏÉÁ» www.akpo.gr Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

1912: Στο Αίπος* Προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε Έτος 14 ο Φύλλο 27 ο Οκτώβριος 2012

1912: Στο Αίπος* Προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε Έτος 14 ο Φύλλο 27 ο Οκτώβριος 2012 Προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε Έτος 14 ο Φύλλο 27 ο Οκτώβριος 2012 1912: Στο Αίπος Δε φύγαν απ τη θύμηση, ούτε κι απ τη θωριά μας... Πάνω στο Αίπος στέκονται φρουροί στη Λευτεριά μας. Το χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΦΙΛΙΑ. και οι απανταχού ΦΙΛΙΩΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΑ ΦΙΛΙΑ. και οι απανταχού ΦΙΛΙΩΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΑ ΦΙΛΙΑ και οι απανταχού ΦΙΛΙΩΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ O AΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 25-106 78 ΑΘΗΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 015283 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΟΣ 16 Ο ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά στην Ιστορία των Ψαρών

Αναφορά στην Ιστορία των Ψαρών ΓΙΑΝΝΗ.Σ. ΚΑΛΤΣΑ Διδασκάλου Ψαρών (Περίοδος 1951-1965) Αναφορά στην Ιστορία των Ψαρών Νοέμβριος 1993 Με Δαπάνες ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΨΑΡΙΑΝΩΝ Πρόλογος Είναι γνωστό ότι τα έθνη ζουν και μεγαλουργούν μόνον όταν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ 1 ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2010-2011 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΤΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Διάσπαρτα μέσα στην πόλη μας βρίσκονται αρκετά έργα τέχνης (αγάλματα,

Διαβάστε περισσότερα

Νερό: Πολύτιμο αγαθό εν ανεπαρκεία

Νερό: Πολύτιμο αγαθό εν ανεπαρκεία ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΩΝ - ΕΓΡΗΓΟΡΙΑΝΩΝ ΧΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ 17 ος, ΤΕΥΧΟΣ 69, MAΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 -ΤΙΜΗ 1 Πειραιώς 43, Αθήνα 105 53, FAX: 210 3479265, e-mail: avlogiros@yahoo.gr ΑΡΘΡΑ - ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΛAΣIΘI TPIMHNIAIA EKΔOΣH TΩN ΛAΣIΘIΩTΩN

TO ΛAΣIΘI TPIMHNIAIA EKΔOΣH TΩN ΛAΣIΘIΩTΩN ΚΕΜΠ ΑΘ 3223 TO ΛAΣIΘI TPIMHNIAIA EKΔOΣH TΩN ΛAΣIΘIΩTΩN ETOΣ 3ο AP. ΦYΛΛOY 13 AΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ:018697 AΓ. KΩN/NOY 39 10437 AΘHNA THΛ./FAX: 210 5247136 EΘN. ANTIΣTAΣEΩΣ 176 71306

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ. Η Ένωση τίμησε τους νέους αγρότες

ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ. Η Ένωση τίμησε τους νέους αγρότες ΤΑ ΣΦΑΚΙΑ ΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ τριμηνιαία έκδοση της ΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΦΑΚΙΑΝΩΝ, Ζαλόγγου 13-15, 106 78 ΑΘΗΝΑ ΦΥΛΛΟ 126, έτος 43, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΚΩ : 1077 τιμή φύλλου 0,01η Γ. ΞΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της Αδελφότητας σας εύχονται Χρόνια Πολλά Καλό Πάσχα!

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της Αδελφότητας σας εύχονται Χρόνια Πολλά Καλό Πάσχα! Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ της Αδελφότητας σας εύχονται Χρόνια Πολλά Καλό Πάσχα! t-45-new-f.indd 1 3/26/10 1:03:50 PM ΤΑ ΦΙΛΙΑ ΤΡΙMHNIAIA EKΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡ/ΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ. 47 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΣΣΑΙΩΝ «Ο ΠΑΠΑ-ΦΛΕΣΣΑΣ» Αγίου Σίλα 29, Νέα Πεντέλη, 15236, Τηλ. 210 6138059 ΦΑΞ 210 8037827, www.flessas.eu e-mail tflessas@flessas.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1 ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ Εμπλουτίστηκε σημαντικά η βιβλιοθήκη μας Περισσότερα από 100 βιβλία λογοτεχνικού, λαογραφικού και ιστορικού περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Να μαστε και εμείς! Μ ε την έναρξη του 2010, μιας νέας δεκαετίας,

Να μαστε και εμείς! Μ ε την έναρξη του 2010, μιας νέας δεκαετίας, κύτταρο Ιερισσού www.kyttaro.eu πολιτισμικό περιοδικό έντυπο Τεύχος 01/2010 Να μαστε και εμείς! Μ ε την έναρξη του 2010, μιας νέας δεκαετίας, παίρνει σώμα και μορφή το κύτταρο. Ένας μικρός, ενεργός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα