ΠΡΟΥΤΓΙΚΟ και ΚΡΗΣΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΟ ΕΛΛΗΝΙΜΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΥΤΓΙΚΟ και ΚΡΗΣΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΟ ΕΛΛΗΝΙΜΟ"

Transcript

1 ΠΡΟΥΤΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΡΗΣΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΟ ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΠΡΟΥΤΓΙΚΟ και ΚΡΗΣΙΚΟ ΖΗΣΗΜΑ ΠΑΡΕΤΞΕΙΝΙΟ ΕΛΛΗΝΙΜΟ Βάλια Μπο υγάδη 1821 Ε Π Α Ν Α Σ Α Η Ιστορικό γεγονός έκταση πολίτευμα 1830 Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α τ η ς Ε λ λ ά δ α ς 1832 Ο Όθων ορίζεται βασιλιάς της Ελλάδας Επανάσταση Γ επτεμβρίου Πελοπόννησος, τερεά Ελλάδα, Κυκλάδες απόλυτη μοναρχία 1844 Χήφιση του Α υντάγματος της Ελλάδας. συνταγματική μοναρχία Εξωση του Οθωνα 1863 Ο Γεώργιος βασιλιάς των Ελλήνων 1864 ύνταγμα 1864 Επτάνησα βασιλευομένη δημοκρατία 1875 Σρικούπης Αρχή Δεδηλωμένης 1881 Θεσσαλία, Άρτα 1893 Πτώχευση 1897 Ατυχής ελληνοτουρκικός πόλεμος 1898 Αυτονομία Κρήτης 1905 Επανάσταση στο Θέρισο 1908 Κίνημα Νεοτούρκων 1909 Κίνημα στο Γουδί 1910 Ο Βενιζέλος πρωθυπουργός(1 η φορά) 1911 ύνταγμα (αναθεώρηση) 1912 Βαλκανικοί πόλεμοι Δολοφονία Γεωργίου Κωνσταντίνος βασιλιάς 1913 Σέλος Βαλκανικών πολέμων υνθήκη Βουκουρεστίου 1914 Α Παγκόσμιος Πόλεμος Μακεδονία Ν. Ήπειρος Νησιά ΒΑ Αιγαίου Κρήτη 1916 Εθνικός Διχασμός 1917 Αγροτική μεταρρύθμιση Η Ελλάδα στον πόλεμο με την Αντάντ Οκτωβριανή επανάσταση Οι ΗΠΑ στον πόλεμο 1918 Σέλος Α Παγκοσμίου Πολέμου 1919 υνθήκη Νεϊγύ Δυτική Θράκη 1919 Μικρασιατική εκστρατεία 1920 υνθήκη εβρών Ήττα Βενιζέλου 1922 Μικρασιατική καταστροφή Ανατολική Θράκη Ίμβρος, Σένεδος περιοχή μύρνης 1923 υνθήκη Λοζάνης υποχρεωτική Δυτική Θράκη σύνορο Έβρος ανταλλαγή πληθυσμών 1924 αβασίλευτη δημοκρατία 1927 Σράπεζα Ελλάδος 1928 Ο Βενιζέλος πρωθυπουργός (2 η φορά) 1929 Οικονομική κρίση ΗΠΑ 1930 Ελληνοτουρκική προσέγγιση 1932 Οικονομική κρίση στην Ελλάδα 1935 βασιλευομένη δημοκρατία 1936 Δικτατορία 4 ης Αυγούστου Ι. Μεταξάς Β Παγκόσμιος Πόλεμος 1947 Δωδεκάνησα 1

2 ΠΡΟΥΤΓΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ Κ ε φ. Α. Π Ρ Ο Υ Τ Γ Ι Κ Α Ρ Ε Τ Μ Α Σ Α Α. ΠΡΟΥΤΓΙΚΑ ΡΕΤΜΑΣΑΚΑΣΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Β ά λ ι α Μ π ο υ γ ά δ η Από τα Εισαγωγικά σημειώματα: ΠΡΟΥΤΓΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 19 ο ΑΙΨΝΑ (σ.116) ΚΑΙ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20 ο ΑΙΨΝΑ (σ. 137): 1. Να συγκρίνετε τις μετακινήσεις των ελληνικών πληθυσμών προς την επαναστατημένη Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του1821 μ αυτές των τριών πρώτων δεκαετιών του 20 ου αι. 2. Ποια η σημασία των προσφυγικών μετακινήσεων κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821; 3. Ποια τα μεταναστευτικά ρεύματα Ελλήνων προς την Ελλάδα στις αρχές του 20 ου αι. και πριν από το διωγμό του 1914; Να αναφέρετε τα ιστορικά γεγονότα που τα προκάλεσα ν. Ο δ ι ω γ μ ό ς τ ο υ ( ο π ρ ώ τ ο ς δ ι ω γ μ ό ς ) ΕΡΨΣΗΕΙ: 1. Ποιοι λόγοι πολιτικής σκοπιμότητας από την πλευρά του τουρκικού κράτους προκάλεσαν τις διώξεις των Ελλήνων στις αρχές του 1914; 2. Ποια τακτική ακολούθησε η τουρκική κυβέρνηση απέναντι στο ελληνικό στοιχείο κατά το 1914 και πριν από την έναρξη του Α Παγκ. πολέμου; 3. Ποια η αντίδραση της ελληνικής πλευράς απέναντι στις διώξεις των Ελλήνων στις αρχές του 1914; 4. Ποιες μορφές καταπίεσης υπέστησαν οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από την τουρκική πλευρά κατά το 1914; (μετά την έναρξη του Α Παγκοσμίου πολέμου). Ποιες οι συνέπειες; 5. Οι Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εξαναγκάστηκαν σε «εκούσια μετανάστευση». α) Να εξηγήσετε την παραπάνω φράση. β) Να επισημάνετε τη διαφορά αυτής της μετανάστευσης σε σχέση με τα προβλεπόμενα από την ελληνοτουρκική σύμβαση της Λοζάνης (1923). Σ ω σ τ ό ή λ ά θ ο ς ; 1. Οι μετακινήσεις Ελλήνων προς την επαναστατημένη Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 εντάσσονταν σ ένα γενικότερο σχέδιο εκρίζωσης του ελληνικού στοιχείου. 2. Η επιχείρηση εκκένωσης της Ανατολικής Θράκης και της Δυτικής Μικράς Ασίας από τους ελληνικούς πληθυσμούς το!914 έγινε με την καθοδήγηση των Γερμανών, συμμάχων των Σούρκων. 3. Σο μεταναστευτικό ρεύμα Ελλήνων από τη Ρωσία προς τη Μακεδονία μετά το τέλος των Βαλκ ανικών πολέμων αναχαιτίστηκε με επέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης. Ποιες μορφές πήρε και ποιες συνέπειες είχε η καταπίεση του μικρασιατικού ελληνισμού το ; (μον 14) ημερ επ 2003 Σάγματα εργασίας: ορισμός (μον. 4) ημερήσια 2007 Με ποιους τρόπους υποκινήθηκε και μεθοδεύτηκε ο πρώτος διωγμός του 1914 εναντίον των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας; (μον 15) ημερήσια 2008 Άλλα προσφυγικά ρεύματα ΕΡΨΣΗΕΙ: 1. Ποιες οι μετακινήσεις Ελλήνων από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων και μέχρι την υπογραφή της συνθήκης του Νεϊγύ (1919); 2. Σι προέβλεπε η συνθήκη του Νεϊγύ σχετικά με την Ελλάδα; Ποιο το περιεχόμενο του υμφώνου περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας; 3. Ποιες οι μετακινήσεις Ελλήνων από τη Ρωσία προς την Ελλάδα κατά την περίοδο ; πού οφείλονταν; 4. Από ποιες άλλες περιοχές μετακινήθηκαν Έλληνες την ίδια χρονική περίοδο; 5. Πόσοι Έλληνες κατέφυγαν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα μέχρι το 1920;Πώς ήρθαν; ε ποιες περιοχές εγκαταστάθηκαν ; ΟΡΙΜΟ: «ύμφωνο περί αμοιβαίας μεταναστεύσεως μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας» (1919). (μον 4) ημερ επ 2004 / ημερ 2007 / (μον 5 ) ημερ επ 2010 Σο Νοέμβριο του 1919 υπογράφηκε η συνθήκη του Νεϊγύ, που προέβλεπε την παραχώρηση της Δυτικής Θράκης από την Σουρκία στην Ελλάδα. (σωστό ή λάθος) (μον.2) ημερ επαν 2008 ΟΡΙΜΟ: «Τπηρεσία Ανοικοδομήσεως Ανατολικής Μακεδονίας» (μον.5) ημερ επαν2009 Η περίθαλψη ( ) ΕΡΨΣΗΕΙ: 1. Ποιοι φορείς μερίμνησαν για την περίθαλψη των προσφύγων κατά το διάστημα ; 2. Σι περιελάμβανε η μέριμνα για τους πρόσφυγες κατ αυτήν την περίοδο; 3. Ορισμοί: Οργανισμός (1914). ωστό ή λάθος ύμφωνα με τα στοιχεία των Τπηρεσιών του Τπουργείου Περιθάλψεως κατά το χρονικό διάστημα δέχτηκαν περίθαλψη κατά διαστήματα περίπου πρόσφυγες. Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ :ΟΡΙΜΟ: Οργανισμός (Θεσσαλονίκη 1914). (μον.5) ημερ επαν 2007 Η παλιννόστηση ΕΡΨΣΗΕΙ: 1. Ποια τα χρονικά πλαίσια της παλιννόστησης; 2. Ποιοι φορείς μερίμνησαν για την παλιννόστηση και πώς; 3. Ορισμοί: Πατριαρχική Επιτροπή, Τπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως. ω σ τ ό ή λ ά θ ο ς : Μέχρι το τέλος του 1920 η πλειονότητα των προσφύγων είχε επιστρέψει στη Μ. Ασία και στην Ανατολική Θράκη. Η Πατριαρχική Επιτροπή μερίμνησε για την εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Θράκη. (σωστό ή λάθος) (μον 2) ημερ 2001 ΟΡΙΜΟ: Πατριαρχική Επιτροπή (μον 3) ημερ 2004 / ΟΡΙΜΟ: Πατριαρχική Επιτροπή. (μον 5) / ημερ επαν 2007 ΟΡΙΜΟ: Τπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως.(μον 4) ημερ 2005 Η Πατριαρχική Επιτροπή (1918) αποσκοπούσε στην οργάνωση του επαναπατρισμού των εκτοπισμένων (σωστό ή λάθος) (μον 2) ημερ 2006 Με ποιους τρόπους πραγματοποιήθηκε η παλιννόστηση των προσφύγων στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη κατά τα έτη ; Ποιες συνθήκες βρήκαν οι πρόσφυγες στην πατρίδα τους; (μον 14) ημερ επαν 2006 Πώς υλοποιήθηκε η παλιννόστηση των προσφύγων στη Μικρά Ασία ( ) και ποιες συνθήκες αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες κατά την άφιξή τους εκεί; Μονάδες 13 ημερ επαν 2010

3 ΠΡΟΥΤΓΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ Κ ε φ. B. Η Μ Ι Κ Ρ Α Ι Α Σ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Σ Ρ Ο Υ Η Β ά λ ι α Μ π ο υ γ ά δ η Β. Η ΜΙΚΡΑΙΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΡΟΥΗ Η έξοδος ΕΡΨΣΗΕΙ: 1. Η Μικρασιατική εκστρατεία και οι εξελίξεις μέχρι το 1922 (περιληπτικά). 2. Ποια η τύχη των Ελλήνων της Μ. Ασίας και της Ανατολικής Θράκης κατά το 1922 (πριν και μετά την καταστροφή); 3. Πόσοι Έλληνες έφτασαν συνολικά στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 1922; Πόσοι παρέμειναν σε περιοχές της Μ. Ασίας και μέχρι πότε; 4. Ποιες οι μετακινήσεις των ελληνικών πληθυσμών της Ανατολικής Θράκης κατά το διάστημα ; (επ. σ. 138, 143) 5. Πίνακας 1,σ.146: Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις κι αξιοποιώντας τα δεδομένα του πίνακα: α) να συσχετίσετε τα δεδομένα του πίνακα με τα ιστορικά γεγονότα που προκάλεσαν τις μετακινήσεις των ελληνικών πληθυσμών.(για τους Έλληνες του Πόντου,σ ).β) με ποια διπλωματικά κείμενα ρυθμίστηκαν οι μετακινήσεις των ελληνικών πληθυσμών που δηλώνονται στον πίνακα; ποιο το περιεχόμενο αυτών των διπλωματικών κειμένων; ω σ τ ό ή λ ά θ ο ς ; Οι Έλληνες κάτοικοι της χερσονήσου της Καλλίπολης ήταν από τους πρώτους που ήρθαν στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. ΕΞΕΣΑΕΙ Η συνθήκη των εβρών προέβλεπε την υποχρεωτική ανταλλαγή μεταξύ των Ελλήνων ορθοδόξων κατοίκων της Σουρκίας και των Μουσουλμάνων κατοίκων της Ελλάδας.(σωστό ή λάθος) (μον 2) ημερ επαν 2006 τις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η υνθήκη των εβρών που αποτελούσε το οικονομικό σύμφωνο μεταξύ Ελλάδας και Σουρκίας. (σωστό ή λάθος) (μον.2) ημερ επαν 2007 Σο πρώτο διάστημα ΕΡΨΣΗΕΙ: 1. Ποια προβλήματα αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες με την άφιξή τους στην Ελλάδα;(σχετικά παραθέματα 9,σ. 147, 10, σ.148, 11, σ.149) 2. Γιατί κατά το πρώτο διάστημα οι πρόσφυγες ανέχονταν τις δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης; 3. Ποιοι φορείς ανέλαβαν τις πρώτες ανάγκες των προσφύγων; 4. Πώς αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της προσωρινής στέγαση ς των προσφύγων κατά το 1922; 5. Ποιο το έργο του Σαμείου Περιθάλψεως Προσφύγων; 6. Ποιο το πρόβλημα σχετικά με τις πρώτες απογραφές των προσφύγων και πού οφείλεται; ωστό ή λάθος; 1. Οι πρώτες απογραφές των προσφύγων αποδίδουν την πραγματικότητα. 2. Από το πρώτο διάστημα της παραμονής τους στην Ελλάδα οι πρόσφυγες προσπάθησαν να ενσωματωθούν στη νέα πατρίδα. 3. Σο Σαμείο Περιθάλψεως Προσφύγων ανέλαβε το έργο της προσωρινής στέγασης των προσφύγων. ΕΞΕΣΑΕΙ α. Με ποιους τρόπους αντιμετωπίστηκαν οι πρώτες στοιχειώδεις ανάγκες των προσφύγων αμέσως μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή; Μον 12 β. Πώς αντιμετωπίστηκε ειδικότερα το πρόβλημα της προσωρινής στέγασης των προσφύγων; Μον 18 την απάντησή σας να συνδυάσετε τις ιστορικές σας γνώσεις με τις πληροφορίες που παρέχει το ακόλουθο κείμενο. Καηά ηηο πξψηεο ψξεο ηεο κηθξαζηαηηθήο ηξαγσδίαο, ε πξψηε δξαζηεξηνπνίεζε απφ πιεπξάο ειιεληθ ψλ αξρψλ ήηαλ ε ζπιινγ ή ηξνθίκσλ θαη ρξεκάησλ γηα λα πεξηζάιςνπλ ηα ξάθ ε* πνπ απνβηβάδνληαλ απφ ην «Καξλάθ» θαη ηε «Φξπγία», ηα δπν πξψηα μέλα αηκφπινηα πνπ θαηέπιεπζαλ ζηνλ Πεηξαηά. πσο ήηαλ θπζηθφ, εμίζνπ πξσηαξρηθή ελέξγεηα ππνδνρήο ήηαλ ε παξαρψξεζε, φπνπ ππήξραλ, ησλ ππνζηέγ σλ ηνπ Πεηξαηά, ησλ πξνηεζηαληηθ ψλ εθθιεζηψλ ηεο πφι εο θαη θάπνησλ αηζνπζψλ ηνπ Σδάλλεηνπ Ννζνθ νκείνπ. Καη πάξα πνιχ ζχληνκα, ζηηο εθεκεξίδεο ηεο 2αο επηεκβξίνπ, [ ] δηαβάδνπκε ζηα ςηιά γ ξάκκαηα φηη ζην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλε ο «κειεηάηαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ελνηθηνζηαζίνπ», ζην ζεκείν πνπ αθνξά ζηελ ππελνηθίαζε ησλ δσκαηίσλ. Αθφκε, ζην Διεχζεξνλ Βήκα παξνπζηάδεηαη απφ ηηο πξψηεο θηφιαο κέξεο «πξνζθνξά δσκαηίνπ εληφο θαηνηθίαο», αιιά ππφ ηνλ εμήο φξν: ην δσκάηην πξνζθέξεηαη «γ ηα ελνηθ ίαζε απφ νηθ φηξνθν πξνζθπγνπνχια». Σα δείγκαηα απηά είλαη νη πξνάγγεινη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ησλ επηθείκελσλ επηηάμεσλ, έζησ θαη αλ γηα ηελ ψξα κάιινλ δε θαίλεηαη λα ππάξρεη ζαθήο αληίιεςε ζην θξάηνο θαη ζηελ θνηλή γ λψκε πεξί ηεο εθηάζεσο ησλ γεγνλφησ λ. ην κεηαμχ νη θαηαιήςεηο επεθηείλνληαη ζε θάζε θελφ, δεκφζην ρψξν. ( Βίκα Δ. Γκιζελή, «Επίταξις ακινήτων κατοικουμένων ή οπωσδήποτε χρησιμοποιουμένων» *στον τόμο:+ Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα. Επιστημονικό συμπόσιο, Εταιρεία πουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1997, σσ ) * ράκη: εξαθλιωμένοι πρόσφυγες, ημερ επαν 2008 Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να περιγράψετε τις συνθήκες διαβίωσης των Μικρασιατών προσφύγων κατά το πρώτο διάστημα της έλευσής τους στην Ελλάδα. (Κείμενο Μαρτυρίες Μικρασιατών προσφύγων για την άφιξή τους στην Ελλάδα) (Μον. 20) «εθαπέληε κέξεο κείλακε ζηα βαπφξηα. Έπεηηα θηάζακε ζηνλ Πεηξαηά. Απ ηνλ Πεηξαηά κφλν ηα ζχξκαηα μέξ σ. ηα ζχξκαηα είθνζη κέξεο καο θξαηήζαλε. Ακάλ, πνιχ καο ξεδηιέςαλε, πνιχ καο βαζαλίζαλε. [...] Μαο γδχζαλε.,ηη θνξνχζακε ζηνλ θιίβαλν, άληε, ηα βάιαλε. Παπνχηζηα δελ είρακε έπεηηα λα θνξέζνπκε. Μαο δίλαλε λα θάκε. Δίρακε θαη καδί καο. κσο ζηελ θαξαληίλα κεγάιν ξεδηιίθη, κεγάιν ζεθηιίθη [=θαθνπάζεηα] ήηαλε. Δίθνζη κέξεο θξάηεζε. Απφ ηνλ Άη - Γηψξγε, απ ηνλ Πεηξαηά, καο βάιαλε ζην βαπφξη, ζηε Θεζζαινλίθε καο θέξαλε. Μαο βγάιαλε θαη καο αθήζαλε. ηα ζνθάθηα ηεο Θεζζαινλίθεο καο αθήζαλε. ηα ζνθάθηα ηεο Θεζ ζαινλίθεο πεηακέλνη ήκαζηε. [...] Πεξλνχζε ν θφζκνο. Μαο βιέπαλε απφ καθξηά. ελ εξρφληαλε θνληά καο: -Πξνζθπγηά! πξνζθπγηά! ιέγαλε θαη πεξλνχζαλε».(μαρτυρία Καλλισθένης Καλλίδου από το χωριό Φερτέκι της Καππαδοκίας, κοντά στη Νίγδη). Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών πουδών). Εσπερ 2009 Η ύμβαση της Λοζάνης και η ανταλλαγή των πληθυσμών ΕΡΨΣΗΕΙ: 1. Ποιο το περιεχόμενο της σύμβασης της Λοζάνης;(δες επίσης παράθεμα12,σ ). 2. Να επισημάνετε τη θετική πλευρά της σύμβασης της Λοζάνης. 3. ε τι διέφερε η σύμβαση της Λοζάνης από προηγούμενες συμφωνίες; 4. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: ορισμός. 5. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις κι αξιοποιώντας το παράθεμα 13,σ να εξηγήσετε τη στάση των προσφύγων απέναντι στη σύμβαση της Λοζάνης. 3

4 ΠΡΟΥΤΓΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ Κ ε φ. B. Η Μ Ι Κ Ρ Α Ι Α Σ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Σ Ρ Ο Υ Η Β ά λ ι α Μ π ο υ γ ά δ η ΠΑΡΑΘΕΜΑ: Ήταν κατάρα Θεού η Ανταλλαγή. Μαρτυρία Πολυξένης Κατραντζή, Αθήνα Γπν ρξφληα πξνηνχ λα γίλεη ε Αληαιιαγή, ήξζαλ ζην Γθέιβεξη Έιιελεο πξφζθπγεο απφ ην Νηεληδιί θαη ην Ναδιί, θνληά ζηε κχξλε. Μαο είπαλ πσο ηνπο εμφξηζαλ νη Σνχξθνη θαη φηη αξγφηεξα ζα δηψμνπλ φινπο ηνπο Έιιελεο ηεο Αλαηνιήο. Σν κήλα Μάε ηνπ 1924 ήξζαλ ζην ρσξηφ καο Σνχξθνη πξφζθπγεο απφ ηελ Καζηνξηά θαη ηελ Κνδάλε. Οη θαεκέλνη ππφθεξαλ πνιχ απφ ηηο θαθνπρίεο ηνπ ηαμηδηνχ θαη θάζε κέξα πέζαηλαλ. Γελ ηνπο ζήθσζε ν ηφπνο. Σνπο θησρνχο ηνπο θηινμ ελνχζακε ζπίηηα καο θαη ηνπο ηαΐδακε, γηαηί νη ληφπηνη Σνχξθνη δελ ηνπο θνίηαδαλ. Αξγφηεξα, κεξηθέο ζπλνηθίεο δηθέο καο άδεηαζαλ νιφηεια -καο κεηέθεξαλ ζε άιια ζπίηηα- θη εθεί εγθαηαζηάζεθαλ νη πξφζθπγεο. Μηα κέξα ήξζε ζην Γθέιβεξη Δπηηξνπή, απφ ηελ Διιάδα, φπσο έιεγαλ. Πήγαλ καδί ηνπο θαη δηθνί καο, γηα λα θνπβεληηάζνπλ γηα ηελ Αληαιιαγή. Σελ άιιε κέξα, νη Σνχξθνη πεηξνβφιεζαλ ην ζπίηη φπνπ έκελε ε Δπηηξνπή. Οη άλζξσπνη ηεο Δπηηξνπήο ήξζαλ θαη καο έγξαςαλ ηα νλφκαηα θαη ηηο πεξνπζίεο καο. Μαο είπαλ πσο ζα γίλεη Αληαιιαγή, ζα πάκε ζηελ Διιάδα. Μαο ζχζηεζαλ λα κε θνβφκαζηε. Να πνπιήζνπκε φ,ηη κπνξνχκε απφ ηελ θηλεηή καο πεξηνπζία, θαη ηα ππφινηπα λα ηα πάξνπκε καδί καο. Μαο είπαλ πσο, αλ ππάξρνπλ ζην ρσξηφ καο ηνπξθεκέλνη, κπνξνχλε, αλ ζέινπλ, : λα θχγνπλ θη απηνί γηα ηελ Διιάδα. ηαλ άθνπζα πσο ζα πάκε ζηελ Διιάδα, ε αιήζεηα ράξεθα, γηαηί νη Σνχξθνη είραλ ζθνηψζεη ηνλ άληξα κνπ ζην Ηιίζνπ, γηα ρηεκαηηθέο δηαθνξέο. Ίζσο νη άιινη παηξηψηεο καο λ α ιππήζεθαλ πνπ ζα έθεπγαλ. Κάλακε ζηελ εθθιεζία ηνπ Γξεγνξίνπ Θενιφγνπ ηελ ηειεπηαία ιεηηνπξγία. Βάιακε ζε θάζεο ην ιείςαλν ηνπ Γξεγνξίνπ Θενιφγνπ, ηηο εηθφλεο, ηνπο πνιπέιαηνπο θαη ηα θαληήιηα ησλ εθθιεζηψλ. ζα εηθνλίζκαηα ήηαλ παιηά ηα ζάςακε ζην λεθξνηαθείν. Σα πξάγκαηα καο ηα θνξηψζακε ζε θακήιεο θαη ηα ζηείιακε (κε «θνκηζηφλ») ζηε Μεξζίλα. Αχγνπζηνο κήλαο ήηαλ φηαλ βγήθακε απφ ην ρσξηφ. Μπήθακε ζε αξακπάδεο θαη ηξαβήμακε θαηά ην Άθζεξατ. Οη Σνχξθνη ηνπ Γθίιβεξη έθιαηγαλ θαη καο παξαθαινχζαλ λα κε θχγνπκε. ην δξφκν, θαζψο πεγαίλακε ζην Άθζεξατ, βγήθαλ κπξνζηά ζηνλ αξακπά καο Σνχξθνη απφ ηα ρσξηά Πεξίζηξεκκα, Κνζηχθ θαη Κηδίιθαγηα θαη καο ζηακάηεζαλ. Ο άληξαο κνπ ηνπο πνπινχζε καληθαηνχξα βεξεζέ θαη καο ρξσζηνχζαλ ιεθηά. Όζηεξα απφ ηνλ αισληζκφ μεπιέξσλαλ ηα ρξέε ηνπο δίλνληαο θαξπφ. Ση λα ην θάλνπκε φκσο ην ζηάξη α θνχ θεχγακε! Έβαιαλ νη Σνχξθνη ζηα ζηφκαηα ησλ ηξηψλ παηδηψλ κνπ κπνπθηέο απφ πίηεο κε ηπξί θαη κέιη θαη ηα παξαθαινχζαλ: Φάηε θαη πέζηε ρειάι- λα ραξείηε, πέζηε ρειάι. Γε ζέιαλε λα έρνπλ βάξνο ζηε ζπλείδεζε ηνπο πσο έθαγαλ ην δίθην ησλ νξθαλψλ παηδηψλ κνπ. Οξκήλεςα ηα παηδηά κνπ λα θαλ ηηο κπνπθηέο θαη λα πνπλ: «Υειφι νιζνχλ» (αο γίλεη ράξηζκα]. αλ η' άθνπζαλ απηφ νη Σνχξθνη, καο αγθάιηαδαλ θαη καο θηινχζαλ απ' ηε ραξά. Ερωτήσεις: 1. ε ποιο ιστορικό γεγονός αναφέρεται η πρώτη παράγραφος του κειμένου; 2. Ποιου διπλωματικού κειμένου συνέπεια είναι όσα αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο; 3. Ποια είναι η Επιτροπή που αναφέρεται στο κείμενο; Με βάση το παρακάτω ψήφισμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τις αντιδράσεις των Μικρασιατών προσφύγων στην ανταλλαγή των πληθυσμών και τα επιχειρήματά τους. Χήφισμα που εγκρίθηκε από τους πρόσφυγες της Αθήνας στην Ομόνοια, στο πάνδημο συλλαλητήριο της που οργανώθηκε για να εκφραστεί η αντίθεσή τους στην υποχρεωτική ανταλλαγή. "Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Εύξεινου Πόντου... θεωρούν ότι η Ανταλλαγή των ελληνικών πληθυσμών της Σουρκίας που ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες απέναντι σε τριακόσιες χιλιάδες μουσ ουλμάνους της Ελλάδας... πλήττει καίρια την παγκόσμια συνείδηση και την παγκόσμια ηθική... ότι είναι αντίθετη προς τα ιερότερα δικαιώματα του ανθρώπου, της ελευθερίας και ιδιοκτησίας. ότι το σύστημα της Ανταλλαγής αποτελεί νέα και κεκαλυμμένη μορφή αναγκ αστικού εκπατρισμού και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να θέσει σε εφαρμογή παρά τη θέληση των πληθυσμών. Ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικρασίας, αυτόχθονες από πανάρχαιους χρόνους στη γη που κατοικούσαν και πάνω στην οποία τα δικαιώματά τους είναι αναπαλλοτρίωτα και απαράγραπτα, δεν μετανάστευσαν με τη θέλησή τους αλλά εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους αντιμετωπίζοντας το φάσμα της σφαγής... Οι αλύτρωτοι Έλληνες συναγμένοι εδώ και σε άλλες πόλεις και νησιά της Ελλάδας αποφασίζουν και ψηφίζουν ομόφωνα να αξιώσουν τη δυνατότητα να παλιννοστήσουν στις πατρίδες τους κάτω από ουσιαστικές συνθήκες εγγύησης που θα καταστήσουν αυτήν την παλιννόστηση πραγματοποιήσιμη... ε αντίθετη περίπτωση καταγγέλλουν την αδικία που τους γίνετ αι, σαν μία προσβολή δίχως προηγούμενο κατά της ανθρωπότητας και του πολιτισμού. " (Μον 25) εσπερ 2001 Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής: ορισμός (μον.5) εσπερ 2002 Σι προέβλεπε η ελληνοτουρκική ύμβαση ανταλλαγής των πληθυσμών της 30ής Ιανουαρίου 1923 και σε τι διέφερε από προηγούμενες ανάλογες συμφωνίες; (μον 13) εσπερ 2002 Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923): ορισμός (μον.4) ημ επ 2003 / εσπ 2004 Με την ανταλλαγή των πληθυσμών (1923) εξέλιπε η κυριότερη πηγή προστριβών μεταξύ Ελλάδας και Σουρκίας.(σωστό ή λάθος) (μον.2) εσπ επ 2003 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της τήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά τον αριθμό της πρ ότασης από τη τήλη Β που αντιστοιχεί σωστά. (μον.8) ημερ 2003 τήλη Α τήλη Β α. Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ, 1923) β. Πατριαρχική Επιτροπή (1918) γ. Σαμείο Περιθάλψεως Προσφύγων (1922) δ. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923) 1. Ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 11 της ύμβασης της Λοζάνης. 2. Ανήγειρε ξύλινα παραπήγματα για την προσωρινή στέγαση των προσφύγων. 3. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της ΚΣΕ. 4. Ιδρύθηκε με βάση τη υμφωνία της Άγκυρας. 5. Είχε σκοπό να οργανώσει τον επαναπατρισμό των εκτοπισμένων. Οι πρόσφυγες δέχτηκαν με ικανοποίηση την υπογραφή της σύμβασης της Λοζάνης για την ανταλλαγή των πληθυσμών. (σωστό ή λάθος) (μον.2) εσπ 2005 Από την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδας-Σουρκίας (1923) εξαιρέθηκαν μόνον οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και οι Μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης.(σωστό ή λάθος) (μον.2) εσπερ επ 2005 Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: α. Σι προέβλεπε η ελληνοτουρκική ύμβαση της 30 ής Ιανουαρίου 1923 για την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδας και Σουρκίας; Μον. 8 β. Σι προέβλεπαν οι όροι της παραπάνω ύμβασης σε ό,τι αφορά τους ανταλλάξιμους; Μονάδες 8 γ. Πώς αντέδρασαν οι πρόσφυγες, όταν έγιναν γνωστοί οι όροι της ύμβασης, και ποια επιχειρήματα επικαλέστηκαν; Μονάδες 10 4

5 ΠΡΟΥΤΓΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ Κ ε φ. B. Η Μ Ι Κ Ρ Α Ι Α Σ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Σ Ρ Ο Υ Η Β ά λ ι α Μ π ο υ γ ά δ η Πηγή Α «ΤΜΒΑΙ Αφορώσα την ανταλλαγήν των Ελληνοτουρκικών πληθυσμών και Πρωτόκολλον, υπογραφέντα την 30 ην Ιανουαρίου Ζ Κπβέξλεζηο ηεο Μεγάιεο Δζλνζπλειεχζεσο ηεο Σνπξθίαο θαη ε Διιεληθή Κπβέξλεζηο ζπλεθψλεζαλ επί ησλ αθνινχζσλ φξσλ. Άξζξνλ 1: Απφ ηεο 1 Μαΐνπ 1923, ζέιεη δηελεξγεζή ε ππνρξεσηηθή αληαιιαγή ησλ Σνχξθσλ ππεθφσλ Διιεληθνχ Οξζνδφμνπ ζξεζθεχκαηνο, εγθαηεζηεκέλσλ επί ησλ ηνπξθηθψλ εδαθψλ, θαη ησλ Διιήλσλ ππεθφσλ Μνπζνπικαληθνχ ζξεζθεχκαηνο, εγθαηεζηεκέλσλ επί ησλ ειιεληθψλ εδαθψλ. Σα πξφζσπα ηαχηα δελ ζα δχλαληαη λα έιζσζηλ ίλα εγθαηαζηαζψζηλ εθ λένπ ελ Σνπξθία ή αληηζηνίρσο ελ Διιάδη, άλεπ ηεο αδείαο ηεο Σνπξθηθήο Κπβεξλήζεσο ή αληηζηνίρσο ηεο Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο». Πηγή Β «Οη πξφζθπγεο ηεο Μηθξάο Αζίαο, ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ ζεσξνχλ φηη ε Αληαιιαγή ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ηεο Σνπξθίαο πνπ αλέξρνληαη ζε έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο ρηιηάδεο απέλαληη ζε ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο κνπζνπικάλνπο ηεο Διιάδαο πιήηηεη θαίξηα ηελ παγθφζκηα ζπλείδεζε θαη ηελ παγθφζκηα εζηθή φηη είλαη αληίζεηε πξνο ηα ηεξφηεξα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηδηνθηεζίαο φηη ην ζχζηεκα ηεο Αληαιιαγήο απνηειεί λέα θαη θεθαιπκκέλε κνξθή αλαγθαζηηθνχ εθπαηξηζκνχ θαη αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο πνπ θαλέλα θξάηνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζέζεη ζε εθαξκνγή παξά ηε ζέιεζε ησλ πιεζπζκψλ. ηη νη ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο Μηθξαζίαο, απηφρζνλεο απφ παλάξραηνπο ρξφλνπο ζηε γε πνπ θαηνηθνχζαλ θαη πάλσ ζηελ νπνία ηα δηθαηψκαηά ηνπο είλαη αλαπαιινηξίσηα θαη απαξάγξαπηα, δελ κεηαλάζηεπζαλ κε ηε ζέιεζή ηνπο αιιά εθδηψρζεθαλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο αληηκεησπίδνληαο ην θάζκα ηεο ζθαγήο Οη αιχηξσηνη Έιιελεο ζπλαγκέλνη εδψ θαη ζε άιιεο πφιεηο θαη λεζηά ηεο Διιάδαο απνθαζίδνπλ θαη ςεθίδνπλ νκφθσλα λα αμηψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παιηλλνζηήζνπλ ζηηο παηξίδεο ηνπο θάησ απφ νπζηαζηηθέο ζπλζήθεο εγγχεζεο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ απηήλ ηελ παιηλλφζηεζε πξαγκαηνπνηήζηκε ε αληίζεηε πεξίπησζε θαηαγγέιινπλ ηελ αδηθία πνπ ηνπο γίλεηαη, ζαλ κηα πξνζβνιή δίρωο πξνεγνύκελν θαηά ηεο αλζξωπόηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ». (Ψήφισμα που εγκρίθηκε από τους πρόσφυγες της Αθήνας στην Ομόνοια στο πάνδημο συλλαλητήριο που οργανώθηκε για να εκφραστεί η αντίθεσή τους στην υποχρεωτική ανταλλαγή). εσπερ 2006 Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής. (μον.5) εσπερ επαν 2006 ύμφωνα με τη ύμβαση της Λοζάνης (30 Ιανουαρίου 1923 ) οι ανταλλάξιμοι πρόσφυγες δεν είχαν δικαίωμα να μεταφέρουν την κινητή περιουσία τους. (σωστό ή λάθος) (μον.2) εσπερ 2007 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της τήλης Α (γεγονότα) αντιστοιχίζοντάς τους με τις χρονολογίες της τήλης Β (περισσεύουν δύο χρονολογίες). μον 10 ημερ 2008 τήλη Α: ΓΕΓΟΝΟΣΑ τήλη Β: ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΕ 1. Απόβαση ελληνικού στρατού στη μύρνη Εμφάνιση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ιαπώνων Ίδρυση της Σράπεζας της Ελλάδος υμφωνία της Άγκυρας ύμβαση της Λοζάνης 1930 Η ύμβαση της Λοζάνης (30 Ιανουαρίου 1923) καθιέρωνε για πρώτη φορά τη μαζική μετακίνηση πληθυσμών και είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα. (σωστό ή λάθος) (μον.2) ημερ επαν 2008 Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της τήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθμό ένα από τα γράμματα της τήλης Β, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. ( μον 8 ) εσπερ 2008 τήλη Α τήλη Β α. υνθήκη της Λοζάνης β. Αρχή της Δεδηλωμένης γ. υμφωνία της Άγκυρας δ. υνθήκη των εβρών. Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής. ορισμός (μον.5) εσπερ επ 2008 Σι προέβλεπε η ύμβαση της Λωζάνης (30 Ιανουαρίου 1923) για την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Σουρκίας Μονάδερ 12 ημερ επαν2009 Αξιοποιώντας τ ι ς ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το παράθεμα που σας δίνεται, να παρουσιάσετε την αντίδραση των προσφύγων, όπως αυτή εκδηλώθηκε μετά την υπογραφή της ελληνοτουρκικής ύμβασης της Λοζάνης στις 30 Ιανουαρίου 1923, και να εκθέσετε τα επιχειρήματα που αυτοί χρησιμοποίησαν για να υποστηρίξουν τ ι ς θέσεις τους. Μον. 25 Χήφισμα που εγκρίθηκε από τους πρόσφυγες της Αθήνας στην Ομόνοια, στο πάνδημο συλλαλητήριο της που οργανώθηκε για να εκφραστεί η αντίθεσή τους στην υποχρεωτική ανταλλαγή. «Οη πξφζθπγεο ηεο Μηθξάο Αζίαο, ηεο Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ ζεσξνχλ φηη ε Αληαιιαγή ησλ ειιεληθψλ πιεζπζκψλ ηεο Σνπξθίαο πνπ αλέξρνληαη ζ έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο ρηιηάδεο απέλαληη ζε ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο κνπζνπικάλνπο ηεο Διιάδαο πιήηηεη θαίξηα ηελ παγθφζκηα ζπλείδεζε θαη ηελ παγθφζκηα εζηθή φηη εί λαη αληίζεηε πξνο ηα ηεξφηεξα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηδηνθηεζίαο φηη ην ζχζηεκα ηεο Αληαιιαγήο απνηειεί λέα θαη θεθαιπκκέλε κνξθή αλαγθαζηηθνχ εθπαηξηζκνχ θαη αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο πνπ θαλέλα θξάηνο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζέζεη ζε εθαξκνγή παξά ηε ζέιεζε ησλ πιεζπζκψλ. ηη νη ειιεληθνί πιεζπζκνί ηεο Μηθξαζίαο, απηφρζνλεο απφ παλάξραηνπο ρξφλνπο ζηε γε πνπ θαηνηθνχζαλ θαη πάλσ ζηελ νπνία ηα δηθαηψκαηά ηνπο είλαη αλαπαιινηξίσηα θαη απαξάγξαπηα, δελ κεηαλάζηεπζαλ κε ηε ζέιεζή ηνπο αιιά εθδηψρζεθαλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο αληηκεησπίδνληαο ην θάζκα ηεο ζθαγήο. Οη αιχηξσηνη Έιιελεο ζπλαγκέλνη εδψ θαη ζε άιιεο πφιεηο θαη λεζηά ηεο Διιάδαο απνθαζίδνπλ θαη ςεθίδνπλ νκφθσλα λα αμηψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παιηλλνζηήζνπλ ζηηο παηξίδεο ηνπο θάησ απφ νπζηαζηηθέο ζπλζήθεο εγγχεζεο πνπ ζα θαηαζηήζνπλ απηήλ ηελ παιηλλφζηεζε πξαγκαηνπνηήζηκε ε αληίζεηε πεξίπησζε θαηαγγέιινπλ ηελ αδηθία πνπ ηνπο γίλεηαη, ζαλ κία πξνζβνιή δίρσο πξνεγνχκελν θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.» ημοσιεύτηκε στο Ελεύθερο Βήμα, ευτέρα, 9/ , Εσπερ επ2009 Βάλια Μπουγάδη, 1 ο Λύκειο Καισαριανής 5

6 ΠΡΟΥΤΓΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ Κεφ.Γ Η ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ Β ά λ ι α Μ π ο υ γ ά δ η Γ. Η Α Π Ο Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ψ Ν Π Ρ Ο Υ Τ Γ Ψ Ν Η Επιτροπή Αποκαταστάσεως των Προσφύγων ΕΡΨΣΗΕΙ: 1. ΕΑΠ: Ορισμός (+σ.155, σ.163) 2. Ποια μέσα παρείχε η ελληνική κυβέρνηση στην ΕΑΠ για την επίτευξη του έργου της; 3. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις κι αξιοποιώντας τα στοιχεία του πίνακα 2, σ.155, να επισημάνετε τα κριτήρια βάσει των οποίων η Πολιτεία κατένειμε τους πρόσφυγες στον ελλαδικό χώρο. 4. Για ποιους λόγους δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων: α) σε αγροτικές περιοχές β) στη Β. Ελλάδα; 5. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις κι αξιοποιώντας τα παραθέματα 9, σ.147 και 14, σ , να εξηγήσετε πού οφείλεται η μεγάλη κινητικότητα των προσφύγων κυρίως τα πρώτα χρόνια μετά το Ποιοι άλλοι φορείς εκτός από την ΕΑΠ ασχολήθηκαν με την αποκατάσταση των προσφ ύγων; ΕΑΠ : ορισμός (μον.5) εσπερ 2001 Αποστολή της Ε.Α.Π. ήταν να εξασφαλίσει παραγωγική απασχόληση στους πρόσφυγες (σωστό ή λάθος) (μον.2) ημερ επ 2003 Με ποια μέσα προσπάθησε η ελληνική κυβέρνηση να υποβοηθήσει το έργο της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων (Ε.Α.Π.); (μον. 12) εσπερ 2003 Η ΕΑΠ έδωσε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη.(σωστό ή λάθος) (μον.2). εσπερ 2004 Βασική αποστολή της ΕΑΠ ήταν να εξασφαλίσει στους πρόσφυγες μόνον παραγωγική απασχόληση. (σωστό ή λάθος) (μον.2) εσπ επ 2004 Ποια μέσα διέθεσε στην Ε.Α.Π. (Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων) η ελληνική κυβέρνηση για την αποκατάσταση των προσφύγων; (μον.12) ημερ 2005 Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ): ορισμός (μον.5) εσπερ επ 2005 / (μον.4) ημερ 2006 α. Φρησιμοποιώντας στοιχεία που περιέχονται στο παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε: ε π οια γεωγραφικά δια μερίσ ματα δόθη κε προτε ραιότητα στη ν εγκα τάσταση των προσφύγων; Ποιοι ήτα ν οι λόγοι π ου οδήγησα ν σ α υτήν την επιλογή ; Μονάδες 10 «Με ηελ ηζηνξηθή αληαιιαγή ησλ ειιελνηνπξθηθψλ πιεζπζκψλ ελάκηζπ πεξίπνπ εθαηνκκχξην Διιήλσλ πξνζθχγσλ θαηαθιχδεη ηελ Διιάδα.(...). Οη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο πξφζθπγεο απφ ηε Βνπιγαξία, νη νπνίνη σο ηφηε θαηνηθνχζαλ ηηο αθηέο ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ, ζηη ο αξραίεο παηξίδεο ηνπο, ζηε σδφπνιε, ζηνλ Πχξγν, ζηελ Αγρίαιν, Μεζεκβξία θιπ., ή ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ζηε Φηιηππνχπνιε, ηελίκαρν θιπ., θαζψο θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο πξφζθπγεο ηεο Σνπξθίαο (Αλαηνιηθήο Θξάθεο θαη Μηθξάο Αζίαο) εγθαηαζηάζεθαλ ζηνπ ο νηθηζκνχο ησλ Βνπιγάξσλ θαη ησλ Σνχξθσλ ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο, ελψ απηνί ζηηο ειιεληθέο πεξηνρέο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Σνπξθίαο». Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, , Θεσσαλονίκη 1991: εκδ. Βάνιας, σ β. Φρησιμοποιώντας στοιχεία που περιέχονται στο παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε: Για ποιους λόγους η ΕΑΠ επιδίωξε, ώστε οι πρόσφυγες, που προέρχονται από τον ίδιο οικισμό ή έστω την ευρύτερη περιοχή του, να εγκατασταθούν μαζί στο ελληνικό έδαφος; Μονάδες 15 «Σν έξγν ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ πξνζθχγσλ, πνπ αξρηθά είρε αλαιάβεη ην Σακείν Πεξηζάιςεσο Πξνζθχγσλ, ζπλέρηζε ε δηεζλήο Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο Πξνζθχγσλ, ε γλσζηή σο ΔΑΠ, πνπ, ζχκθσλα κε ην Πξση φθνιιν ηεο Γελεχεο, έξγν ηεο ήηαλ ε έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, αθνχ εμαζθαιηδφηαλ, εθηφο απφ ηε ζηέγε, δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο. Ζ ΔΑΠ εμαξρήο βξήθε ηε ιχζε ηεο ηαπεηνπξγίαο σο «παλάθεηα» θαη ζε θάζε πξνζθπγηθφ ζπλνηθηζκφ ρξε καηνδνηνχζε ηελ αλέγεξζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κεγάισλ νηθνδνκεκάησλ, ψζηε ε νηθηαθή ελαζρφιεζε ησλ πξνζθχγσλ λα κεηαηξαπεί ζε ζχγρξνλε βηνκεραληθή δηαδηθαζία». (Όλγα Βογιατζόγλου, «Η βιομηχανική εγκατάσταση των προσφύγων στη Νέα Ιωνία - Παράμετρος της αστικής εγκατάστασης», στο συλλογικό τόμο «Ο Ξεριζωμός και η άλλη Πατρίδα», Αθήνα 1999, σ. 149) εσπερ 2007 Ε.Α.Π. (Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων): ορισμός (μον.5) εσπερ επαν 2007 Αφού αξιοποιήσετε τις πληροφορίες από το ακόλουθο κείμενο και τις συνδυάσετε με τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε: α. Γιατί δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων στη Μακεδονία και τη Δυτική Θράκη; Μονάδες 10 β. Ποια μέτρα πήρε η ΕΑΠ για την αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων; Μονάδες 15 Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο εγθαζηζηνχλ ηνπο πξφζθπγεο θπξίσο ζηηο πην εχθνξεο ειιεληθέο ρψξεο, ζηε Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε, είηε αγξνηηθά είηε αζηηθά. Δπηδηψρζεθε πξψηα λ απνθαηαζηαζνχλ ζηηο πεξηνπζίεο πνπ είραλ εγθαηαιείςε η νη Σνχξθνη, αιιά, επεηδή νη νηθηζκνί ήηαλ ζπγθξηηηθά ιίγνη θηίζηεθαλ εθαηνληάδεο λένη ζπλνηθηζκνί, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο αξγφηεξα εμειίρζεθαλ ζε αμηφινγα νηθνλνκηθά θέληξα. Οη θπβεξλήζεηο ηνχο δίλνπλ γαίεο θαη ηα πξψηα κέζα θαη δψα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γεο. ηηο ρψξεο απηέο ηδίσο πξνβαίλνπλ αθφκε ζηελ εθηέιεζε κεγάισλ έξγσλ πνιηηηζκνχ, αλνίγνπλ δξφκνπο, θαηαζθεπάδνπλ γέθπξεο, εθηεινχλ κεγάια ιηκεληθά έξγα επίζεο εθηεινχλ κεγάια εγγεηνβειηησηηθά θαη αξδεπηηθά έξγα, θπξίσο ζε ηξεηο πεξηνρέο, ζηηο π εδηάδεο ησλ εξξψλ, ηεο Γξάκαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο: δηεπζεηνχλ πξνο φθεινο ηεο γεσξγίαο θνίηεο ρεηκάξξσλ θαη κεγάισλ πνηακψλ, φπσο ηνπ Αμηνχ, ηνπ ηξπκφλα θιπ., πνπ κε ηηο πιεκκχξεο ηνπο λέθξσλαλ ηηο παξφρζηεο γαίεο ζε κεγάιν βάζνο, απνμεξαίλνπλ ιίκλεο [...] θαη ηηο γαίεο ηηο παξαδίδνπλ ζε αθηήκνλεο πξφζθπγεο θαη γεγελείο. Έπξεπε αθφκε λα γίλνπλ εμπγηαληηθά έξγα, γηα λα θαηαπνιεκεζνχλ νη ειψδεηο ππξεηνί, ν ηχθνο, ε θπκαηίσζε, λα ηδξπζνχλ ηαηξηθνί ζηαζκνί, θαξκαθεία θιπ. Σα κεγάια αξδεπηηθά έξγα κεηαβάιινπλ ηελ αλάγιπθε φςε ηεο Μαθεδνλίαο θαη πξνθαινχλ ην ζαπκαζκφ ησλ πνιηηηζκέλσλ ιαψλ. Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, σσ ημερ 2008 Ποια μέσα διέθεσε η ελληνική κυβέρνηση στην ΕΑΠ για την αποκατάσταση των προσφύγων; (μον.12) εσπερ 2008 Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων (ΕΑΠ). (μον.5) ημερ.επαν.2009 Βάλια Μπουγάδη, 1 ο Λύκειο Καισαριανής Η α γ ρ ο τ ι κ ή α π ο κ α τ ά σ τ α σ η ΕΡΨΣΗΕΙ: Αγροτική αποκατάσταση: α) πού εγκαταστάθηκαν οι πρόσφυγες(οικισμοί); β)μέγεθος κλήρου κριτήρια βάσει των οποίων γινόταν η παραχώρηση των κλήρων προσωρινή ή οριστική διανομή. γ) στέγαση (οι δύο τρόποι) δ)πώς οι πρόσφυγες θα αποκτούσαν πλήρη κυριότητα; ω σ τ ό ή λ ά θ ο ς ; Η αγροτική αποκατάσταση ήταν αποκλειστικά έργο της ΕΑΠ. Ο παραχωρούμενος κλήρος δεν αποτελούσε συνήθως ενιαία έκταση. Η διανομή του κλήρου από τις υπηρεσίες εποικισμού ήταν από την αρχή οριστική. Σο 1930 τα χρέη των αγροτών προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Εθνική Σράπεζα. 6

7 ΠΡΟΥΤΓΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20 Ο ΑΙΩΝΑ Κεφ.Γ Η ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΥΤΓΩΝ Β ά λ ι α Μ π ο υ γ ά δ η Με ποιους τρόπους και με ποια μέσα υλοποιήθηκε η αγροτική αποκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων; (μον.13) εσπ επ 2003 // εσπερ 2006 Μετά τη διάλυση της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ), το 1930, τα χρέη των αγροτών προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Εθνική Σράπεζα. ωστό ή λάθος μον.2 ημερ επαν 2009 Η α σ τ ι κ ή α π ο κ α τ ά σ τ α σ η Ποια η συμβολή της ΕΑΠ όσον αφορά την αστική αποκατάσταση των προσφύγων; Πού οφείλονταν τα εμπόδια που συνάντησε η αστική αποκατάσταση των προσφύγων; Ποιοι είναι οι παλαιότεροι αστικοί συνοικισμοί; Με ποιους τρόπους υλοποιήθηκε η αστική αποκατάσταση;(συνοικισμοί κατοικίες έργα υποδομής οικοδομικοί συνεταιρισμοί). Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις κι αξιοποιώντας τα παραθέματα 16 και 17, σ , να εξηγήσετε πώς αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της στέγασης των προσφύγων στα αστικά κέντρα. ωστό ή λάθος; 1. Η ΕΑΠ συνέβαλε εν μέρει στην αστική αποκατάσταση των προσφύγων. 2. Η οικοδόμηση των προσφυγικών συνεταιρισμών συνδυαζόταν πάντοτε με έργα υποδομής. ε σύγκριση με την αστική, η αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων ήταν ταχύτερη και απαιτούσε μικρότερες δαπάνες.(σωστό ή λάθος) (μον.2) ημερ επαν 2006 Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε τα εμπόδια που συνάντησε η αστική στέγαση των Μικρασιατών προσφύγων. Μονάδες 25 Πηγή Α [...] «ηε Υίν έκεηλα έλα ρξφλν. Μεηά πήγα Πάηξα, Κφξηλζν θαη ηειηθά ζην Βέιν. Δθεί έθαλα κεξηθά ρξφληα, έρσ θαη ζπίηη. Απφ ην Βέιν ήξζα ζηελ Αζήλα θαη κεηά πήγα ζηελ Αιε μαλδξνχπνιε, ζηελ αδειθή κνπ, θη άλνημα εζηηαηφξην. ε ιίγν κνπ θάεθε ην καγαδί θη άλνημα άιιν εμνρηθφ. Δλησκεηαμχ αξξψζηεζα θαη μαλαγχξηζα ζην Βέιν. Δθεί θαιιηεξγνχζα πεξηβφιηα. Έθπγα φκσο πάιη θη ήξζα ζηελ Αζήλα γηα θαιχηεξα». (Μαξηπξία Νηθνιάνπ Παπαληθνιάνπ από ην ρωξηό Σαδάθη ζηε ρεξζόλεζν ηεο Εξπζξαίαο, απέλαληη από ηε Χίν). Η Έμνδνο Πηγή Β «Σελ άιιε κέξα ηνπ Φσηφο, Ηαλνπάξην ηνπ 1923, πξσηνβγήθακε ζηελ Διιάδα. Μφιηο βγήθακε, πεξηκέλαλε θπξίεο θαη καο κνηξάζαλε ςσκηά θαη ηπξηά. Σελ ίδηα κέξα κ αο βάιαλε ζην ηξαίλν θαη καο πήγαλε ζηελ Σξίπνιε. Σηο δχν πξψηεο βξαδηέο κείλακε κέζα ζηελ Σξίπνιε.... Κη εγψ έξεκε ήκνπλα θαη είρα θαη ηξία παηδηά καδί κνπ.... Ο γηφο κνπ ήξζε ζηελ Σξίπνιε γηα λα καο πάξεη λα κείλνπκε φινη ζηελ Αζήλα.... Άκα βγήθακε ζηνλ Πεηξαηά, δελ είρακε πνχ λα κείλνπκε. Γχν λχρηεο θνηκεζήθακε ζην ζηαζκφ, ζην χπαηζξν. Σξέμακε, πήγακε ζηα Τπνπξγεία θαη ηφηε καο πήξαλε θαη καο βάιαλε ζην εξγνζηάζην ηνπ ηξίγγνπ, ζε θάηη απνζήθεο κέζα, ζηνλ Πεηξαηά. Δθεί ήηαλε θαη άιινη πξφζθπγεο, απφ ηεο κχξλεο ηα κέξε φινη...». (Μαρτυρία Μαριάνθης Καραμουσά από το χωριό Μπαγάρασι κοντά στα ώκια). Η Έξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών πουδών), τόμ. Α, σσ , εσπ επαν 2006 Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από τα παρακάτω κείμενα και τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η αστική στέγαση των προσφύγων εύπορων και άπορων μέσω της δημιουργίας συνοικισμών και οικισμών.μον. 25 Κείμενο Α Χο ην ηέινο ηνπ 1929 ε Δ.Α.Π. είρε ρηίζεη πεξίπνπ θαηνηθίεο ζε 125 λένπο ζπλνηθηζκνχο θαη ην θξάηνο θαηνηθίεο, ρσξίο λα έρεη ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο άζιηαο δηαβηψζεσο ζε απηνζρέδηεο ηζίγθηλεο παξάγθεο πεξίπνπ πξνζθπγηθψλ νηθνγελεηψλ. (Ιζηνξία ηνπ Ειιεληθνύ Έζλνπο, η. ΙΕ, Αζήλα 1978, ζ. 302) Κείμενο Β Καθήλ θαθψο, κελ ηα ξσηάο, πψο δνχζακε. Έθηαζε ν δεχηεξνο ρξφλνο ηεο πξνζθπγηάο. Ήκαζηε ζηα 1924 θη αθνχζακε πψο γίλνληαη ζπλνηθηζκνί, γηα λα θάηζνπκε εκείο νη πξφζθπγεο, ζηνλ Πνδνλίθηε (= Ν. Ησλία), ζηνπο Πνδαξάδεο (= Πεξηζζφο), ζηελ Κν θθηληά. Σφηε μέξεηο πψο πηάλαλε ηα ζπίηηα ζηνπο ζπλνηθηζκνχο; Πήγαηλεο εθεί, θξεκνχζεο έλα ηζνπβαιάθη ή φ,ηη είρεο ζ έλα δσκάηην θαη ην ζπίηη ήηαλε δηθφ ζνπ. Αηειείσηα ήηαλε αθφκε θεξακίδηα δελ είραλε, πφξηεο δελ είραλε, παξάζπξα δελ είραλε. Καη κεξηθά πνπ είραλε πφξηεο θαη παξάζπξα πεγαίλαλε άιινη ηε λχρηα θαη ηηο βγάδαλε θαη αλάβαλε θσηηέο λα δεζηαζνχλε, λα καγεηξέςνπλε... (Μαπηςπία Μαπιάνθηρ Καπαμοςζά από ηο σωπιό Μπαγάπαζι κονηά ζηα Σώκια). Η Εξοδος (έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών πουδών), τ. Α, σ. 195 ημερ 2007 Σην αστική αποκατάσταση ανέλαβε περισσότερο η Ε.Α.Π. και λιγότερο το κράτος. (σωστό ή λάθος) (μον. 2) εσπερ επαν 2008 Η αστική αποκατάσταση των προσφύγων περιλάμβανε στέγαση και πρόνοια για εύρεση εργασίας. (σωστό ή λάθος) (μον.2) ημερ επαν 2009 Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να απαντήσετε στα ερωτήματα: α. Πώς υλοποιήθηκε η αστική στέγαση των μη εύπορων και η εγκατάσταση των άπορων προσφύγων στην Αθήνα και τον Πειραιά; (μονάδες 15) β. Ποιες ήταν οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων αυτών; (μονάδες 10) «την Αθήνα υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός είχε υπερδιπλασιαστεί μέσα σε δεκαοκτώ μήνες. Διεθνείς αναφορές έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου για τις τραγικές συνθήκες που επικρατούσαν στους προσφυγικούς αυτούς συνοικισμούς: Μια πόλη των κατοίκων διογκώθηκε («πρήστηκε») ξαφνικά και έφτασε πάνω από Οι παροχές νερού κατέρρευσαν, ο φωτισμός ήταν κακός, και το ότι οι δρόμοι αποτελούν ται από λακκούβες δεν προκαλεί και μεγάλη έκπληξη αν αναλογιστούμε τις συνθήκες που επικρατούν. Με την εξαίρεση της Κίνας, δεν έχω βρεθεί αλλού πουθενά όπου η αίσθηση ενός τόπου που κατακλύζεται από κόσμο να είναι τόσο οξυμένη. Η μόλυνση είναι η μόνη λέξη που μπορεί να αποδώσει τις συνθήκες διαβίωσης αυτού του πληθυσμού σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο. *...+ υγκεκριμένα, στην Καισαριανή υπήρχαν συνολικά σπίτια για άτομα. Από την ΕΑΠ κατασκευάστηκαν μετά το 1828 τα 350. Έως τότε ο πληθυσμός έμεν ε σε πλινθόκτιστα σπίτια και σε 500 ξύλινα παραπήγματα, ενώ η πλειοψηφία των κατοίκων δήλωνε ασχολία την αγροτική. Αν αναλογιστεί κανείς ότι έλαβαν βοήθεια σε βοοειδή και πρόβατα ή χοίρους χωρίς να ανεγερθούν στάβλοι, εύκολα κατανοούμε ότι οι άνθρωποι και τα ζώα συζούσαν κάτω από την ίδια στέγη. Πέρα από τις φρικτές συνθήκες υγιεινής, η ύδρευση του προσφυγικού πληθυσμού γινόταν με βυτία του δήμου ή με υδροπώλες, οι οποίοι πωλούσαν το νερό *. Η διεκδίκηση παροχής νερού παραπέμπει σε σύγχρονες γεωπολιτικές διαμάχες ή και ένοπλες συρράξεις στον Σρίτο Κόσμο. *...+» Κρητικός, Γ., «Ριζοσπαστικοποίηση της πολιτικής γεωγραφίας του νέου περιαστικού χώρου της Αθήνας μετά την έλευση των μικρασιατών προσφύγων», περ. Γεωγραφίες, τεύχος 13, φθινόπωρο 2007, εκδ. Εξάντας, σ * Σ. Τζιόκαρ, «Η ένηαξη ηων πποζθύγων ζηην ελληνική κοινωνία και η ένηαξη ζηην Καιζαπιανή», ζηο Ο ξεπιζωμόρ και η άλλη παηπίδα. Πποζθςγοςπόλειρ ζηην Ελλάδα, Αθήνα: Εηαιπεία Σποςδών Νεοελληνικού Πολιηιζμού και Γενικήρ Παιδείαρ, 1997, ζ.123 Εσπερ 2010 Βάλια Μπουγάδη, 1 ο Λύκειο Καισαριανής 7

8 ΠΡΟΥΤΓΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20 Ο ΑΙΨΝΑ Κεφ.Δ. Η ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΣΨΝ ΑΝΣΑΛΛΑΞΙΜΨΝ Βάλια Μπουγάδη Δ. Η ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΣΨΝ ΑΝΣΑΛΛΑΞΙΜΨΝ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΟΣΟΤΡΚΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ Η α π ο ζ η μ ί ω σ η τ ω ν α ν τ α λ λ ά ξ ι μ ω ν. 1. Να αναφέρετε όλους τους φορείς που ενεπλάκησαν στο έργο της εκτίμησης των περιουσιών τω ν ανταλλάξιμων. 2. Ποια προσωρινή λύση υιοθετήθηκε λόγω της καθυστέρησης της εκτίμησης των περιουσιών; 3. Πώς έγινε η προσωρινή εκτίμηση των περιουσιών των ανταλλάξιμων; 4. Σι συνέβη σχετικά με την οριστική εκτίμηση των περιουσιών; ωστό ή λάθος; 1. Μετά την προσωρινή εκτίμηση των περιουσιών των προσφύγων η Αγροτική Σράπεζα ανέλαβε να πληρώσει μια προκαταβολή. 2. Η διαδικασία της οριστικής εκτίμησης υπονομευόταν από την τουρκική πλευρά. Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών. ορισμός (μον. 4) εσπερ 2007 // μον.5) ημερ επαν 2008 Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το παράθεμα που σας δίνεται, να αναφερθείτε στην αποζημίωση των Ελλήνων ανταλλάξιμων για τις περιουσίες που εγκατέλειψαν και στις διαδικασίες προσδιορισμού αυτής. Μονάδες 25 Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εζεσξείην φηη επηδέρνληαλ απνδεκίσζε ήηαλ: α) ηα αθίλεηα θάζε είδνπο, αζηηθά θαη αγξνηηθά, β) ηα θηλεηά αγαζά πνπ δελ πνπιήζεθαλ επί ηφπνπ νχηε κεηαθέξζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη γ) νη θαιιηεξγεκέλνη αγξνί καδί κε ηα πξντφληα ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εζφδσλ ηα νπνία έραζε ν αληαιιάμηκνο. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο πξνζθχγσλ βξέζεθαλ εθπξφζεζκνη, ε ίηε γηαηί ήιζαλ ζηελ Διιάδα κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο (αηρκάισηνη, πξφζθπγεο απφ ηε Ρσζία, Κσλζηαληηλνππνιίηεο) είηε γηαηί δελ κπνξνχζαλ λα ππνβάινπλ δήισζε ιφγσ αζζέλεηαο, θπιάθηζεο ή αλειηθηφηεηαο (πεξίπησζε νξθαλψλ). Ζ πξνθαηαβνιή ζα δηλφηαλ ζε εθείλνπο πνπ δελ είραλ κέρξη ηφηε απνθαηαζηαζεί, κε ηε δηεπθξίληζε φηη ε απιή ππνηππψδεο ζηέγαζε ζηνπο νηθηζκνχο ηεο ΔΑΠ (Δπηηξνπήο Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ) ή ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο δελ ζα εζεσξείην σο απνθαηάζηαζε. Πξνθεηκέλνπ λα επηηαρπλζεί ε δηαδηθαζ ία ηεο απνδεκίσζεο, ρσξίο λα επηβαξπλζεί πνιχ ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο, απνθαζίζηεθε ε έθδνζε νκνινγηψλ κε ηελ εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. [...] Σν 20% ηεο πξνζσξηλήο απνδεκίσζεο δφζεθε ζε κεηξεηά θαη ην ππφινηπν ζε νκνινγίεο. Παξά ηελ πξφζθαηξε αλαθν χθηζε, ε πξνζσξηλή απηή ιχζε δελ έθιεηζε ην δήηεκα. Οη πξνζθπγηθέο νξγαλψζεηο αμίσλαλ ηελ πιήξε απνδεκίσζε φπσο εμάιινπ πξνέβιεπε ε ζχκβαζε ηεο Λσδάλεο, κε απνηέιεζκα ην ζέκα λα ιάβεη δηαζηάζεηο θαη λα γίλεη αληηθείκελν πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο. Γηα ηελ νξηζηηθή εθηίκεζε ησλ εγθαηαιεηθζεηζψλ πεξηνπζηψλ ζπζηάζεθαλ Πξσηνβάζκηεο Δπηηξνπέο Δθηίκεζεο, κία ή πεξηζζφηεξεο γηα θαζεκία απφ ηηο 934 ρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο ηεο Σνπξθίαο. Σα πνηθίια πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ επέβαιαλ αξρηθά ηε δεκηνπξγία 52 Γεπηεξνβ άζκησλ Δπηηξνπψλ, 31 ζηελ Αζήλα θαη 21 ζηελ επαξρία, θαη ζηε ζπλέρεηα, ην Μάην ηνπ 1927, 20 Γεπηεξνβάζκησλ Δπηηξνπψλ (Δθεηεία ηεο Αληαιιαγήο), 8 ζηελ Αζήλα θαη 12 ζηελ επαξρία. (Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, , 7 ος τόμος: Ο Μεσοπόλεμος ( ), Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2003, σσ ). Ημερήσια 2010 Η ε λ λ η ν ο τ ο υ ρ κ ι κ ή π ρ ο σ έ γ γ ι σ η ΕΡΨΣΗΕΙ: 1. Ποια διπλωματικά κείμενα υπογράφηκαν ανάμεσα στην ελληνική και τουρκική πλευρά κατά το χρονικό διάστημα ; ποιο το περιεχόμενό τους; 2. Ποιες οι επιδιώξεις του Βενιζέλου κατά τις διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά στο χρονικό διάστημα ; 3. Ποια τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας της Άγκυρας (1930); 4. Ποιες οι συνέπειες, θετικές και αρνητικές, της ελληνοτουρκικής προσέγγισης του 1930; 5. Να αναφέρετε τους παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των πολιτικών πεποιθήσεων των προσφύγων,(σ. 162, σ. 165). 6. Ποια η στάση των προσφύγων απέναντι στη σύμβαση της Λοζάνης(1923) και την ελληνοτουρκική προσέγγιση του 1930; Να την αιτιολογήσετε.(σ.!51, 161, 162, 163, 165). 7. Να συνδέσετε τα δεδομένα της στήλης Α μ αυτά της στήλης Β. Α Β 1. Γενική Διεύθυνση Ανταλλαγής Πληθυσμών. α. 10 Ιουνίου ύμβαση της Άγκυρας β υμφωνία των Αθηνών γ. 30 Οκτωβρίου υμφωνία της Άγκυρας δ. Δεκέμβριος ύμφωνο φιλίας, ουδετερότητας και διαιτησίας ε. Ιούνιος ύμβαση εμπορίου, εγκατάστασης και ναυτιλίας(1930): ορισμός τις εκλογές του 1933 επικράτησε το Κόμμα των Υιλελευθέρων. (σωστό ή λάθος)(μον. 2) ημερ 2001 Η υμφωνία της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930) προέβλεπε την αμοιβαία απόσβεση των οικονομικών υποχρεώσεων μεταξύ Ελλάδας και Σουρκίας (σωστό ή λάθος) (μον.2) εσπερ 2001 Η ύμβαση της Άγκυρας υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου 1923.(σωστό ή λάθος) (μον.2) εσπερ 2003 Ποια ήταν τα κυριότερα σημεία της υμφωνίας της Άγκυρας της 10ης Ιουνίου 1930; (μον.12) εσπερ 2004 Ποια ήταν τα κυριότερα σημεία της συμφωνίας της Άγκυρας (10 Ιουνίου 19 30);(μον. 10) ημερ 2005 Φρησιμοποιώντας σχετικά χωρία από το πιο κάτω κείμενο και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε τους στόχους του Ελευθερίου Βενιζέλου αναφορικά με την ελληνοτουρκική προσέγγιση κατά τα έτη (Μονάδες 12) και να αποτιμήσετε κατά πόσο οι στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν με τις ελληνοτουρκικές συμφωνίες του (Μονάδες 13). 8

9 ΠΡΟΥΤΓΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20 Ο ΑΙΨΝΑ Κεφ.Δ. Η ΑΠΟΖΗΜΙΨΗ ΣΨΝ ΑΝΣΑΛΛΑΞΙΜΨΝ Βάλια Μπουγάδη Κείκελν «Καζ ήλ ζηηγκήλ ν ειιεληθφο ιαφο κνχ αλαζέηεη κε κεγάιελ πιεηνςεθίαλ ηελ δηαθπβέξλεζίλ ηνπ δηα κίαλ πεξίνδνλ ηεζζάξσλ εηψλ, νθείισ λα ζαο δηαβεβαηψζσ πεξί ηεο δσεξάο επηζπκίαο κνπ λα ζπληειέζσ εηο ηελ ξχζκηζηλ ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ καο, ε νπνία ζα ηνπο εμεζθάιηδε ζηελήλ θηιίαλ, επηβεβαηνπκέλελ δη ελφο ζπκθψλνπ θηιίαο, κε επηζέζεσο θαη δηαηηεζίαο, πεξηερνκέλνπ φζνλ ην δπλαηφλ επξπηέξνπ. Έρσ πιήξε ζπλείδεζηλ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Σνπξθία δελ έρεη βιέςεηο επί ησλ εδαθψλ καο θαη κνη εδφζε ρηιίαο θνξάο θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο πξνεθινγηθήο πεξηφδνπ ε επθαηξία λα δειψζσ δεκνζία φηη ε Διιάο νπδεκίαλ έρεη βιέςηλ επί ησλ ηνπξθηθψλ εδαθψλ, απνδερνκέλε ηαο πλζήθαο ηεο Δηξήλεο εηιηθξηλψο θαη αλεπηθπιάθησο. Γελ δχλακαη ινηπφλ λα ακθηβάιισ φηη ε ξχζκηζηο ησλ ζρέζεψλ καο, σο ηελ αληηιακβάλνκαη, αληαπνθξίλεηαη επίζεο εηο ηελ επηζπκίαλ ηεο Δμνρφηεηφο αο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζηλ ηεο θνηλήο απηήο επηζπκίαο νπδέλ εκπφδηνλ πθίζηαηαη εθηφο ησλ εθθξεκψλ δεηεκάησλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ ζχκβαζηλ πεξί αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ θαη ηαο παξαθνινχζνπο ζπκθσλίαο»(. Επιστολή του Ε. Βενιζέλου προς τον Σούρκο πρωθυπουργό Ισμέτ Ινονού, : Ιστορία του ελληνικού έθνους, ΙΕ, σ. 354.) ημερ 2006 τις 10 Ιουνίου 1930 υπογράφηκε η υνθήκη των εβρών που αποτελούσε το οικονομικό σύμφωνο μεταξύ Ελλάδας και Σουρκίας.(σωστό ή λάθος) (μον.2) ημερ επαν 2007 Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που ακολουθούν και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφέρετε: α. Σι επεδίωκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος με την υπογραφή της υμφωνίας της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930). (μον.12) β. Σις αντιδράσεις των προσφύγων της Μικράς Ασίας στην παραπάνω συμφωνία. (μον.13) ΚΕΙΜΕΝΟ Α : Βενιζέλος κατά την συνεδρίασιν ταύτην (της Βουλής της 25 ης Ιουνίου 1930) υπεστήριξεν ότι η Ελλάς ανέλαβε διά της συνθήκης περί ανταλλαγής την υποχρέωσιν να χρησιμοποιήση την εις το έδαφός της αντα λλάξιμον περιουσίαν διά την αποζημίωσιν των προσφύγων και ότι την υποχρέωσίν της ταύτην την εξεπλήρωσεν. Αλλ οσονδήποτε και αν ήτο επαχθής διά την Ελλάδα η σύμβασις της 10 ης Ιουνίου, τίποτε το καλύτερο δεν ημπορούσε να πραγματοποιηθή. Η Σουρκία εζήτει, ευθύς εξ αρχής, τον πλήρη συμψηφισμόν. Η Ελλάς αντεπρότεινεν όπως τα ουδέτερα μέλη της Μικτής Επιτροπής Ανταλλαγής αναλάβουν την εφαρμογήν συνοπτικού και συνολικού συστήματος εκτιμήσεως. Η τουρκική κυβέρνησις απεδέχθη, τελικώς, την ελληνικήν πρότασιν, τα ουδέτερα δε μέλη υπέδειξαν τον γενικό συμψηφισμόν. Να ηρνείτο η Ελλάς την υπόδειξιν ταύτην; Η τουρκική κυβέρνησις δεν είχε κανένα λόγο να βιάζεται. Αντιθέτως, η εκκρεμότης της έδιδε την ευκαιρίαν να δυσχεραίνη ακόμη περισσότερον την θέσιν των Ελλήνω ν της Κωνσταντινουπόλεως, οι οποίοι θα εξηναγκάζοντο να καταφύγουν εις την Ελλάδα. Θα ημπορούσαμεν να υποστώμεν το νέον αυτό προσφυγικόν κύμα; Και ήτο συμφέρον να κενωθή η Κωνσταντινούπολις από τους Έλληνας, έναντι της αβεβαίας προοπτικής που παρείχε η παρ άτασις της εκκρεμότητος επί του ζητήματος των εκτιμήσεων; (Γρ. Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων ( ), τόμ. Β, Αθήνα 1997: εκδ. Κάκτος, σσ ) ΚΕΙΜΕΝΟ Β : Σο οικονομικό σύμφωνο με την Σουρκία θα κυρωθεί. Ο προσφυγικός όμως κόσμος θα παραμε ίνει διχασμένος. Όσα σωματεία, τόσες αντιδράσεις, τόσα ανακοινωθέντα και ψηφίσματα πολλά από τα οποία περνούν και στον τύπο με περιεχόμενο διαμετρικά αντίθετο. Οι εξεγέρσεις και το προσφυγικό ρεύμα διαμαρτυρίας θα ογκωθεί επικίνδυνα προς τα τέλη Οκτωβρίου του 1930, τις παραμονές της αναχώρησης του Βενιζέλου στην Άγκυρα. Οι προσφυγικές οργανώσεις θα καλέσουν τα μέλη τους σε γενικές συγκεντρώσεις και θα συντάξουν ψηφίσματα που θα τα στείλουν όχι μόνο στον Βενιζέλο αλλά και στον Ινονού 1. Μ αυτά θα ζητούν την ακύρωση των «απανθρώπων *...+ συμβάσεων και την διαρρύθμισιν του προσφυγικού προβλήματος επί τη βάσει των στοιχειωδών κανόνων της ηθικής και του δικαίου *...+ άλλως η ελληνοτουρκική φιλία *...+ αποβαίνει κενή εννοίας και όλως διόλου ασταθής». (Ιφιγένεια Αναστασιάδου: Ο Βενιζέλος και το Ελληνοτουρκικό ύμφωνο Φιλίας του το συλλογικό τόμο: Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Αθήνα 1980: εκδ. Φιλιππότης, σ. 329.) 1.Ινονού: Πρωθυπουργός της Σουρκίας. εσπερ επαν 2007 Να συγκρίνετε τις βασικές επιδιώξεις του βενιζελισμού της περιόδου όσον αφορά την πραγματοποίηση της Μεγάλης Ιδέας με τις διπλωματικές ρυθμίσεις μετά τη Μικρασιατική καταστροφή (σύμβαση Λοζάνης1923, ελληνοτουρκική προσέγγιση 1930), στις οποίες τον πρωταγωνιστικό ρόλο είχε ο Βενιζέλος. Να σχολιάσετε το ρόλο που διαδραμάτισε ο Βενιζέλος κατά την ελληνοτουρκική προσέγγιση με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τα δύο σκίτσα εκείνης της εποχής. 9

10 ΠΡΟΥΤΓΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ 20 Ο ΑΙΨΝΑ 1 Ο Λ Τ Κ Ε Ι Ο Κ Α Ι Α Ρ Ι Α Ν Η Κεφ.Ε Η ΕΝΣΑΞΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΤΓΨΝ < Β ά λ ι α Μ π ο υ γ ά δ η Η Ε Ν Σ Α Ξ Η Σ Ψ Ν Π Ρ Ο Υ Τ Γ Ψ Ν Σ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α Η ενσωμάτωση των προσφύγων 1) Ν αποτιμήσετε το έργο της ΕΑΠ. 2) Σι είδους διαφορές υπήρχαν ανάμεσα στους πρόσφυγες; 3) Ποιοι πρόσφυγες ενσωματώθηκαν πιο σύντομα και για ποιο λόγο; 4) Πού οφείλεται η δυσαρέσκεια των προσφύγων απέναντι στο κράτος και στους γηγενείς κατοίκους; 5) ε ποιους τομείς εκφράστηκε κυρίως η διάσταση προσφύγων και γηγενών; Π α ρ ά θ ε μ α Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις κι αξιοποιώντας τις πληροφορίες από το παρακάτω παράθεμα να εξηγήσετε για ποιους λόγους οι πρόσφυγες εξέφραζαν συχνά παράπονα για την αντιμετώπιση του ελληνικού κράτους. Σο 1931 τα ανταλλάξιμα κτήματα παραχωρήθηκαν με συμβόλαια ιδιοκτησίας στους πρόσφυ γες, αλλά και σε ακτήμονες της Λέσβου. Οι πρόσφυγες Αϊβαλιώτες πίστευαν ότι αδικούνταν με αυτή τη διευθέτηση κι έχοντας στο μεταξύ στείλει και Αϊβαλιώτη βουλευτή στη Βουλή, τον γιατρό Κ. ίμο, συγκρότησαν αμέσως Επιτροπή και ξεσηκώθηκαν, για να σταματήσει η διαδικασία της παραχώρησης των ανταλλάξιμων στους ντόπιους ακτήμονες. Έστειλαν τηλεγραφήματα στην κυβέρνηση με την έμμεση απειλή ότι θα βρουν τρόπο να διεκδικήσουν από μιαν επόμενη κυβέρνηση, την οποία βέβαια θα υποστήριζαν με την ψήφο τους, τα νόμιμα δικαιώματα τους. Και για να αποδείξουν ότι στο αίτημα τους αυτό ήταν όλοι ενωμένοι υπέγραφαν ως "Κοινότης Κυδωνι ών και Μοσχονησίων", τίτλος όμως που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, αφού δεν είχαν κατορθώσει να εγκατασταθούν όλοι σ' ένα χωριό και να αποτελέσουν μια κοινότητα μαζί με τους Μοσχονήσιους. Η απογοήτευση των προσφύγων ήταν μεγάλη. Πίστευαν ότι είχαν χάσει την πατρίδα τους εξαιτίας της Μικρασιατικής Εκστρατείας και ότι αντί να βρουν κατανόηση και συμπαράσταση εισέπραξαν την κακοπιστία των ντόπιων και του Ελληνικού Δημοσίου. "Πρόσφιγγες και πρόσφυγες, μαζώματα και ακρίδες και βενιζελόμουτρα, αλλά εμά ς χαλάσανε την πατρίδα μας, το Αϊβαλί, και φύγανε από εδώ οι Σούρκοι κι ήρθαμε εμείς κι έγιναν κι οι ντόπιοι, οι ξεβράκωτοι, νοικοκυραίοι. Εμάς εκμεταλλεύτηκαν, αλλά και πάλι νοικοκυραίοι σαν εμάς δεν έγιναν". Η κυβέρνηση Βενιζέλου τελικά παραχώρησε, το χειμώνα του 1930, παρά τις έντονες αντιδράσεις των αγροτών Αϊβαλιωτών και των άλλων προσφύγων, κλήρο στους ντόπιους ακτήμονες.. Πώς εκφράστηκε η διάσταση προσφύγων και γηγενών ύστερα από την μικρασιατική καταστροφή στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή; (μον.15) ημερ 2004 Η πλειονότητα των προσφύγων τάχτηκε στο πλευρό των Αντιβενιζελικών, πιστεύοντας ότι οι Υιλελεύθεροι ήταν υπεύθυνοι για τη Μικρασιατική Καταστροφή.(σωστό ή λάθος) (μον.2) εσπερ 2005 Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις, να περιγράψετε και να αιτιολογήσετε τη διάσταση και την αντίθεση προσφύγων του 1922 και γηγενών στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ζωή. (μον.25) «Σο ταξίδι κράτησε δεκαέξι μέρες. Μετά τη Ρόδο πιάσαμε Πειραιά, μετά φτάσαμε στην Κέρκυρα. Ήταν παραμονή του Αγίου πυρίδωνος, 11 Δεκεμβρίου Έβρεχε. Βγήκαμε στην παραλία με καΐκια. Λένε: Θα σας πάμε με αραμ πάδες σ ένα χωριό. Μας πήγαν στο χωριό ταυρός. κάναμε τέσσερις ώρες ώσπου να φτάσουμε εκεί. Εμείς πηγαίναμε πεζή, τα πράγματα μόνο σε αραμπάδες. Και να βρεχόμαστε σ όλο αυτό το διάστημα.... Άλλους έβαλαν στη εκκλησία του χωριού, άλλους στο σχολείο, άλλους σε σπίτια. Δεν ρωτάει κανένας: Ποιοι είστε, τι θέλετε; Μια αδιαφορία. Δεν μας έδωσαν τίποτα να φάμε. Δεν είχαν κι αυτοί, τι να μας δώσουν; Μια καλημέρα μόνο μας έλεγαν. Καλή ήταν κι αυτή. Ευτυχώς είχαμε μαζί μας ψωμί... Μας έφεραν στην Κέρκυρα, μ ας έβαλαν στο φρούριο, στις εκεί παράγκες. Μεγάλο άββατο ήτανε. Έρχεται ένας αέρας και τις παίρνει τις παράγκες. Σί να κάνουμε; Πήγαμε στην εκκλησία του Άι -Γιώργη, εκεί κοντά... την αρχή δεν ταιριάζαμε με τους Κερκυραίους. Άλλες συνήθειες αυτοί, άλλες σ υνήθειες εμείς. Γλώσσα δεν ξέραμε, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε μαζί τους. Μετά όμως τα φτιάξαμε. Πολλά συνοικέσια έγιναν. Κερκυραίοι πήραν προσφυγοπούλες». (Μαπτςπία Ελένηρ Μαναήλογλος από το Ικόνιο, Η Έξοδορ (έκδοση τος Κέντπος Μικπασιατικών Σποςδών, τόμ. Β, σσ ). εσπερ επ 2005 Πώς εκφράστηκε η διάσταση προσφύγων και γηγενών στην κοινωνική ζωή; (μον. 13) εσπερ επαν 2007 Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από το παράθεμα που σας δ ίνεται, να παρουσιάσετε τη διάσταση προσφύγων και γηγενών, όπως αυτή εκφράστηκε στην οικονομική (μονάδες 6), πολιτική (μονάδες 4) και κοινωνική ζωή (μονάδες 15) μέχρι τη δεκαετία του Μονάδες 25 Κείμενο: Η απομόνωση του προσφυγικού συνόλου απέναντι στην ελληνική κοινωνία αίρεται σιγά σιγά. *...+Ολόκληρος ο ντόπιος πληθυσμός που είχε πια εξοικειωθεί με το θέαμα των εκκλησιών και των θεάτρων κατειλημμένων από τις προσφυγικές ομάδες, που είδε τα σπίτια του να επιτάσσονται, που από κτησε τη συνήθεια να ενημερώνεται καθημερινά από τον τύπο για την υπόθεση των προσφύγων, μαθαίνει τώρα να ζει και να συνεργάζεται μαζί τους στη γειτονιά, στο σχολείο, στους τόπους δουλειάς ή στο κοινοβούλιο. *...+Μέσα στις επερχόμενες δεκαετίες *<+ πρόσφυγ ες θα κατακτήσουν όλο το φάσμα των ελεύθερων επαγγελμάτων. Πρόσφυγες θα πλημμυρίσουν τα πνευματικά κέντρα. Πρόσφυγες θα γεμίσουν τα εργοστάσια -είτε ως εργάτες είτε ως εργοδότες. Η ένταξη, όπως είναι φυσικό, δεν πραγματοποιείται μέσα στην τέλεια αρμονία ού τε χωρίς αντίδραση από την πλευρά των αυτοχθόνων. Είναι επίσης φυσιολογικό, παράλληλα με τις «διαπραγματεύσεις» με τους ντόπιους, να αυξάνουν οι διαφορές απόψεων. Ο αρχικός φόβος για μια κοινωνική αναστάτωση που θα οφειλόταν στην παρουσία των χιλιάδων περι θωριακών ατόμων αφήνει τη θέση του σε ανησυχίες σχετικές με τον ανταγωνισμό στον οικονομικό και επαγγελματικό τομέα, ανησυχίες που αγγίζουν όλα τα ελληνικά κοινωνικά στρώματα. Η ντόπια αστική τάξη από τη μια μεριά συνθηκολογεί κι από την άλλη αντιστέκεται και η δυσαρέσκεια παραμένει άλλοτε σιωπηρή κι άλλοτε έκδηλη.η αγροτική και η εργατική τάξη βλέπουν να εμπλουτίζεται το δυναμικό τους με ικανοποίηση αλλά ταυτόχρονα και με σκεπτικισμό. Αλλά είναι βέβαιο ότι οι αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις, που υποβόσκουν ή εκδηλώνονται, δεν κάνουν άλλο παρά να επιβεβαιώνουν το πρώτο αληθινό βήμα της κοινωνικής ανάμιξης. Βίκα. Γκιζελή, Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και προέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα ( ), Επικαιρότητα, Αθήνα 1984, σσ ημ

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ :

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ : ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ : ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, σελ. 26 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη διάρκεια της Επανάστασης του 1821 σημειώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Ημερησίων 2001 α. Με βάση το παρακάτω κείμενο του Χαρίλαου Τρικούπη και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε τις βασικές γραμμές του εκσυγχρονιστικού προγράμματός του και να αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930) ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930), σελ. 1 ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930) ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930), σελ. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 13 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υροντιστήριο Μ.Ε. Υιλολογικό & Οικονομικό Ιωαννίδης Άρης

Υροντιστήριο Μ.Ε. Υιλολογικό & Οικονομικό Ιωαννίδης Άρης 1 2 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Η τεχνική των απαντήσεων στις εξετάσεις 3 Ιστορικό για Ερωτήσεις Α1: 1.Σο πρώτο μέρος του εξεταστικού δοκιμίου (Α1) αποτελείται συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, φιλόλογος ΛΑΡΙΣΑ, 2013 (13 η έκδοση) 2 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: Σημειώστε δίπλα σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις Σ, αν θεωρείτε ότι το περιεχόμενό της είναι σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - http://www.filologikofrontistirio.gr ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. Φεντερασιόν : Σχολικό βιβλίο σ. 46 «Η κατάσταση αυτή. εργατικής ιδεολογίας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των προτάσεων που ακολουθούν είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 14/2/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 14/2/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 14/2/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δοθεί το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: α. Υπουργείο Περιθάλψεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1. Α.1.1. Να αντιστοιχίσετε τους πολιτικούς άνδρες (Στήλη Α) με την πολιτική τους θέση (Στήλη Β). Στην Στήλη Β περισσεύουν δύο θέσεις. Στήλη Α Στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης».

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης». ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Μεγάλη Ιδέα β. Βενιζελισµός γ. Πεδινοί Μονάδες 15 Α.1.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων

Διαβάστε περισσότερα

ΨΣΗΡΗ ΓΚΑΡΜΠΟΤΝΗ. Διαγράμματα Ενοτήτων. Θεωρητική Κατεύθυνςη

ΨΣΗΡΗ ΓΚΑΡΜΠΟΤΝΗ. Διαγράμματα Ενοτήτων. Θεωρητική Κατεύθυνςη ΨΣΗΡΗ ΓΚΑΡΜΠΟΤΝΗ 1 Διαγράμματα Ενοτήτων Θεωρητική Κατεύθυνςη Σωτιρθσ Γκαρμποφνθσ 2 3 Θζματα Νεοελλθνικισ Ιςτορίασ Γ Λυκείου, Διαγράμματα Ενοτιτων ΩΣΗΡΗ ΓΚΑΡΜΠΟΤΝΗ ΘΕΜΑΣΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ Γ Λυκείου Διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΟΛΑ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Γ ΣΑΞΖ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΗΣΟΡΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 2000 ΟΜΑΓΑ Α Α.1.1. Να απνδψζεηε κε ζπληνκία ην πεξηερφκελν ησλ πην θάησ ηζηνξηθψλ φξσλ: α. θιήξηγθ β. Δπηηξνπή Απνθαηαζηάζεσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Ορεινοί β. Ομάδα των Ιαπώνων γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως.

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Ορεινοί β. Ομάδα των Ιαπώνων γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως. Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1. Α.1.1. Να αντιστοιχίσετε τους πολιτικούς άνδρες (Στήλη Α) µε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8. Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι (1908--1923) 1908--1923 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Κεφάλαιο 8. Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι (1908--1923) 1908--1923 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Κεφάλαιο 8 Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και η Οθωμανική Αυτοκρατορία: μεταρρυθμίσεις και πόλεμοι () Μετά το 1910, οι κυβερνήσεις των Φιλελευθέρων προσπαθούν να εκσυγχρονίσουν την Ελλάδα και να μεγαλώσουν τα σύνορά

Διαβάστε περισσότερα

Θερμές ευχαριστίες στον επιβλέποντα της παρούσας μεταπτυχιακής Διατριβής και Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, κ. Γεώργιο Π.

Θερμές ευχαριστίες στον επιβλέποντα της παρούσας μεταπτυχιακής Διατριβής και Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, κ. Γεώργιο Π. Θερμές ευχαριστίες στον επιβλέποντα της παρούσας μεταπτυχιακής Διατριβής και Ομότιμο Καθηγητή του Τμήματος Νομικής, κ. Γεώργιο Π. Νάκο για την πολύτιμη καθοδήγηση, το αμέριστο ενδιαφέρον και τη μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Ιλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α1 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 29 ΜΑΙΟΥ 2014 Επιμέλεια: Κοκάνης Λεωνίδας

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 29 ΜΑΙΟΥ 2014 Επιμέλεια: Κοκάνης Λεωνίδας ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 29 ΜΑΙΟΥ 2014 Επιμέλεια: Κοκάνης Λεωνίδας ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 α. Ορεινοί: Πολιτική παράταξη που εμφανίστηκε στην Εθνοσυνέλευση 1862-1864 και στη συγκρότησή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576)

ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576) ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576) ΤΑΞΗ...Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.. ΜΑΘΗΜΑ...ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α1] Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Εθνικό Κόμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ιστορία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΡΙΑ ΜΑΤΤΑ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ιστορία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΡΙΑ ΜΑΤΤΑ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ιστορία Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΡΙΑ ΜΑΤΤΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επιμέλεια :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Φεντερασιόν β. Πεδινοί γ. Εθνικό Κόμμα (Κ. Μαυρομιχάλη). Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

A ΙΣΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟ ΕΚΣΑΗ ΠΟΛΙΣΕΤΜΑ 1821 Ε Π Α Ν Α Σ Α Η 1830 Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α τ η ς Ε λ λ ά δ α ς

A ΙΣΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟ ΕΚΣΑΗ ΠΟΛΙΣΕΤΜΑ 1821 Ε Π Α Ν Α Σ Α Η 1830 Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α τ η ς Ε λ λ ά δ α ς Η ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σ Ψ Ν Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Ψ Ν Κ Ο Μ Μ Α Σ Ψ Ν ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ( Β, Γ, Δ ) Βάλια Μπουγάδη A ΙΣΟΡΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟ ΕΚΣΑΗ ΠΟΛΙΣΕΤΜΑ 1821 Ε Π Α Ν Α Σ Α Η 1830 Α ν ε ξ α ρ τ η σ ί α τ η ς Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. Πρόσφυγες από την Κιλικία της Μικράς Ασίας, µέσα στο ατµό-

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. Πρόσφυγες από την Κιλικία της Μικράς Ασίας, µέσα στο ατµό- ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ο ελληνικός πληθυσµός πριν και µετά την άφιξη των προσφύγων του 1922 Από τους Βαλκανικούς πολέµους µέχρι και το 1928 ο πληθυσµός της Ελλάδας µεταβάλλεται συνεχώς ως αποτέλεσµα των επεκτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Ιστορίας "ρούλα μακρή"

Τομέας Ιστορίας ρούλα μακρή Τομέας Ιστορίας "ρούλα μακρή" ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πρότυπου Εκπαιδευτικού Οργανισμού ρούλα μακρή ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Παρισσάτιδος Χριστοφορίδου ΑΜ: 156. Θέματα ταυτότητας των παλιννοστούντων. Σχέσεις παράδοσης και γλώσσας. Συγκριτική μελέτη.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Παρισσάτιδος Χριστοφορίδου ΑΜ: 156. Θέματα ταυτότητας των παλιννοστούντων. Σχέσεις παράδοσης και γλώσσας. Συγκριτική μελέτη. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Παρισσάτιδος

Διαβάστε περισσότερα

Η περίοδος του Μεσοπολέμου και οι κρίσεις στην Ελληνική Κοινωνία. Δρ. Ειρήνης Αρτέμη Dr & ΜΑ Θεολογίας Θεολόγος - Φιλόλογος

Η περίοδος του Μεσοπολέμου και οι κρίσεις στην Ελληνική Κοινωνία. Δρ. Ειρήνης Αρτέμη Dr & ΜΑ Θεολογίας Θεολόγος - Φιλόλογος Η περίοδος του Μεσοπολέμου και οι κρίσεις στην Ελληνική Κοινωνία Δρ. Ειρήνης Αρτέμη Dr & ΜΑ Θεολογίας Θεολόγος - Φιλόλογος Η περίοδος του Μεσοπολέμου για την παγκόσμια ιστορία ορίζεται ως το διάστημα μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα