Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προειδοποιήσεις ασφαλείας"

Transcript

1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις. Κίνδυνος! Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή αποτελεί αιτία ηλεκτροπληξίας με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Προσοχή! Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή αποτελεί αιτία πρόκλησης εγκαυμάτων. Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τις συμβουλές και τις σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη. Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια Κίνδυνος! Η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Κατά συνέπεια πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας: Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φις σε περίπτωση ανάγκης. Αν θέλετε να βγάλετε το φις από την πρίζα, τραβήξτε το φις. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη. Για την ολοκληρωτική αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φις από την πρίζα. Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Σέρβις. Σε περίπτωση βλαβών στο φις ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις της De Longhi ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο. Προσοχή: Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά. Προσοχή: Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Επιτηρήστε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Η συσκευή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να σχηματίσει υδρατμούς. Αποφύγετε την επαφή με πιτσιλίσματα νερού ή ζεστού ατμού. Προβλεπόμενη χρήση Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να φτιάχνει καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας αγροτουριστικές μονάδες ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές ενοικιαζόμενα δωμάτια Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Οδηγίες χρήσης Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης. Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι παρούσες οδηγίες χρήσης. Έλεγχος μεταφοράς Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και την παρουσία όλων των αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν εμφανίζει ζημιές. Απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις. 62

2 Προειδοποιήσεις ασφαλείας - Περιγραφή Εγκατάσταση της συσκευής Προσοχή! Κατά την εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας: Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευασίας, τα πλαϊνά μέρη και το πίσω μέρος και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 25εκ. πάνω από το μηχάνημα του καφέ. Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες. Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της. Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω του σημείου ψύξης. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο που να μην υποστεί βλάβη από κοφτερές γωνίες ή από ζεστές επιφάνειες (π.χ.ηλεκτρικές πλάκες). Σύνδεση της συσκευής Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10A και αποτελεσματική γείωση. Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και τους φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας. Περιγραφή A. Καπάκι δοχείου νερού για καφέ εσπρέσο Β. Δοχείου νερού για καφέ εσπρέσο Γ. Φίλτρο αποσκλήρυνσης για δοχείο νερού καφέ εσπρέσο (*μόνο σε μερικά μοντέλα) Δ. Λαβή αφαίρεσης αντιχλωρικού φίλτρου E. Βάση αντιχλωρικού φίλτρου ΣΤ. Αντιχλωρικό φίλτρο Ζ. Θήκη φίλτρου για καφέ φίλτρου Η. Μόνιμο φίλτρο (*μόνο σε ορισμένα μοντέλα) I. Λαβή ανοίγματος ΙΑ. Δοχείο πλήρωσης νερού ΙΒ. Θερμαντική πλάκα για καφέ φίλτρου ΙΓ. Καράφα για καφέ φίλτρου ΙΔ. Δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών για καφέ εσπρέσο ΙΕ. Δίσκος συλλογής σταγόνων ΙΣΤ. Φίλτρο 2 φλιτζανιών καφέ εσπρέσο ΙΖ. Φίλτρο 1 φλιτζανιού ή 1 μερίδας καφέ εσπρέσο ΙΗ. Θήκη φίλτρου καφέ εσπρέσο ΙΘ. Δοσομετρητής καφέ με πατητήρι Κ. Διάταξη παρασκευής καπουτσίνο ΚΑ. Λυχνία OK για καφέ εσπρέσο ή ατμό ΚΒ. Κουμπί επιλογής για καφέ εσπρέσο ή ατμό ΚΓ. Διακόπτης ανάμματος/σβησίματος καφέ φίλτρου ΚΔ. Λυχνία ανάμματος καφέ φίλτρου ΚΕ. Λυχνία επιλογής λειτουργίας ατμού ΚΣΤ. Λυχνία ανάμματος καφέ εσπρέσο ΚΖ. Λυχνία επιλογής λειτουργίας εσπρέσο ΚΗ. Κουμπί ατμού για καπουτσίνο Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση: V 50/60Hz Ισχύς: 1750W Διαστάσεις (μ x υ x π): 372 x 323 x 262 (ή 370) mm Πίεση αντλίας εσπρέσο: 15 bar Βραστήρας εσπρέσο: Ατσάλι inox Χωρητικότητα δοχείου εσπρέσο: 1,2 L Χωρητικότητα δοχείου καφέ φίλτρου: 1,4 L Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1,2 m Βάρος: BCO420 = 7,15 kg BCO410 = 6 kg EL 63

3 Προετοιμασία του καφέ φίλτρου και του εσπρέσο Αντιχλωρικό φίλτρο (μόνο σε ορισμένα μοντέλα) Το φίλτρο εξαφανίζει το άρωμα του χλωρίου από το νερό. Για την τοποθέτηση, ενεργήστε ως εξής: Αφαιρέστε τη θήκη από τη βάση τραβώντας την προς τα πάνω (εικ. 1). Αφαιρέστε το αντιχλωρικό φίλτρο από το πλαστικό σακουλάκι και ξεπλύνετέ το με νερό βρύσης (εικ. 2). Ανοίξτε τη θήκη και τοποθετήστε με προσοχή το φίλτρο στη θήκη όπως υποδεικνύεται στην εικ. 2. Κλείστε τη θήκη (εικ. 2) και επανατοποθετήστε την στη βάση πιέζοντάς την ως το βάθος προς τα κάτω. Μετά από 80 κύκλους, και οπωσδήποτε μετά από έξι μήνες λειτουργίας, το αντιχλωρικό φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί. Προετοιμασία του καφέ φίλτρου Ανοίξτε το πορτάκι θήκης φίλτρου περιστρέφοντάς το προς τα δεξιά (εικ. 3). Γεμίστε την καράφα μέχρι την ένδειξη επιπέδου αντίστοιχα με τα φλιτζάνια καφέ που θέλετε να ετοιμάσετε προσέχοντας μην ξεπεράσετε την επιγραφή MAX (εικ. 4). Ρίξτε το νερό στο δοχείο πλήρωσης νερού (εικ. 5). Τοποθετήστε το μόνιμο φίλτρο (αν προβλέπεται) (ή το χάρτινο φίλτρο) στη θήκη φίλτρου (εικ. 6). Βάλτε τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο χρησιμοποιώντας το δοσομετρητή και φροντίστε ώστε το επίπεδό του να είναι ομοιόμορφο (εικ. 7). Σα γενικός κανόνας τοποθετείται μία κοφτή μεζούρα καφές (περίπου 7 γραμμάρια) για κάθε φλιτζάνι (παράδειγμα 10 μεζούρες για 10 φλιτζάνια καφέ). Κλείστε το πορτάκι της θήκης φίλτρου και τοποθετήστε την καράφα, με το καπάκι της, πάνω στην θερμαντική πλάκα. Πατήστε το διακόπτη. Η λυχνία στο διακόπτη δείχνει ότι η καφετιέρα φίλτρου είναι σε λειτουργία. Ο καφές θα αρχίσει να βγαίνει μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Είναι φυσιολογικό κατά τη διάρκεια της δημιουργίας καφέ να βγαίνει ατμός από τη συσκευή. Για να διατηρηθεί ζεστός ο καφές μετά την παραγωγή του, τοποθετήστε την καράφα στη θερμαντική πλάκα και αφήστε αναμμένο το μηχάνημα (λυχνία καφέ φίλτρου αναμμένη): ο καφές που περιέχεται στην καράφα διατηρείται στη σωστή θερμοκρασία. Για το σβήσιμο του μηχανήματος πατήστε το διακόπτη. Προετοιμασία του καφέ εσπρέσο στην πρώτη χρήση είναι απαραίτητο το πλύσιμο όλων των εξαρτημάτων καθώς και το ξέπλυμα των εσωτερικών σωλήνων της συσκευής, θέτοντάς την σε λειτουργία παραγωγής καφέ, μέχρι να αδειάσει 2 δοχεία νερού. Έπειτα προχωρήστε στην προετοιμασία του καφέ. Φίλτρο αποσκλήρυνσης (μόνο σε ορισμένα μοντέλα) Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν το φίλτρο αποσκλήρυνσης: Για την τοποθέτηση, ενεργήστε ως εξής: 1. Βγάλτε το φίλτρο από τη συσκευασία. 2. Μετακινήστε το διακόπτη της ημερομηνίας (βλ. εικ. 8) μέχρι να εμφανιστούν οι επόμενοι 2 μήνες χρήσης. η διάρκεια του φίλτρου ανέρχεται σε δύο μήνες αν στη συσκευή γίνεται κανονική χρήση, ενώ αν η συσκευή παραμείνει αχρησιμοποίητη με το φίλτρο τοποθετημένο, η διάρκεια ανέρχεται το πολύ σε 3 εβδομάδες. 3. Ξεπλύνετε το φίλτρο με τουλάχιστον 0,5 l τρεχούμενου νερού (εικ. 9). 4. Βυθίστε εντελώς το φίλτρο σε μία λεκάνη με νερό, με κλίση ώστε να φύγουν οι φυσαλίδες αέρα (εικ.10). 5. Γεμίστε το δοχείο με νερό, εισάγετε το φίλτρο στην αντίστοιχη θέση (εικ. 11) και πιέστε το μέχρι τέλους. Προθέρμανση της συσκευής καφέ Για να έχετε έναν καφέ εσπρέσο στη σωστή θερμοκρασία, συνιστάται η προθέρμανση του μηχανήματος με αυτόν τον τρόπο: 1. Ανάψτε το μηχάνημα περιστρέφοντας το διακόπτη σε θέση (ανάβει η αντίστοιχη λυχνία) (εικ. 12) και στερεώστε τη θήκη φίλτρου, που θα περιέχει το φίλτρο, στο μηχάνημα (εικ. 14) χωρίς να γεμίσετε με αλεσμένο καφέ. Βεβαιωθείτε ότι ο ομφαλός έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του όπως υποδεικνύεται στην εικ. 13. Χρησιμοποιήστε το μικρότερο φίλτρο αν θέλετε να φτιάξετε έναν καφέ ή το μεγαλύτερο αν θέλετε 2 καφέδες. 2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τη θήκη φίλτρου. Χρησιμοποιείστε το ίδιο φλιτζάνι με το οποίο θα ετοιμάσετε τον καφέ ώστε να το προθερμάνετε. 3. Περιμένετε να ανάψει η λυχνία OK (εικ. 15) και αμέσως μετά περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση (εικ. 16), αφήστε να βγει το νερό μέχρι το σβήσιμο της λυχνίας ΟΚ, έπειτα διακόψτε περιστρέφοντας το διακόπτη στη θέση (εικ. 12) και αδειάστε το φλιτζάνι. 64

4 Προετοιμασία του καφέ εσπρέσο (Είναι φυσιολογικό κατά την αφαίρεση της θήκης φίλτρου να βγει λίγος και αβλαβής ατμός). Προετοιμασία του εσπρέσο με τον αλεσμένο καφέ 1. Μετά την προθέρμανση του μηχανήματος και της θήκης φίλτρου όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Χρησιμοποιείστε το μικρότερο φίλτρο αν θέλετε να φτιάξετε έναν καφέ ή το μεγαλύτερο αν θέλετε 2 καφέδες. 2. Αν θέλετε να ετοιμάσετε ένα μόνο καφέ, γεμίστε το φίλτρο με μία κοφτή μεζούρα αλεσμένου καφέ, περίπου 7 γρ. (εικ. 17). Αν θέλετε πάλι να ετοιμάσετε δύο καφέδες, γεμίστε το φίλτρο με δύο ελαφρά γεμάτες μεζούρες αλεσμένου καφέ (περίπου 6+6 γρ.). Γεμίστε το φίλτρο με μικρές δόσεις για την αποφυγή υπερχείλισης του αλεσμένου καφέ. Προσοχή: για τη σωστή λειτουργία, πριν το γέμισμα με αλεσμένο καφέ, βεβαιωθείτε πάντα ότι το φίλτρο δεν έχει υπολείμματα κόκκων καφέ από την προηγούμενη έγχυση. 3. Κατανέμετε ομοιόμορφα τον αλεσμένο καφέ και πιέστε τον ελαφρά με το πατητήρι (εικ. 18). Το πάτημα του αλεσμένου καφέ είναι πολύ σημαντικό για να έχετε έναν καλό καφέ εσπρέσο. Αν πατήσετε πολύ, ο καφές θα βγει αργά και ο αφρός θα έχει σκούρο χρώμα. Αν πατήσετε λίγο, ο καφές θα βγει πολύ γρήγορα με λίγο αφρό ανοιχτού χρώματος. 4. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα καφέ από το χείλος της θήκης φίλτρου και στερεώστε την στο μηχάνημα: στρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά με αποφασιστικότητα (εικ. 14) για την αποφυγή απωλειών νερού. 5. Τοποθετήστε το φλιτζάνι ή τα φλιτζάνια κάτω από τα στόμια της θήκης φίλτρου (εικ.19). Συνιστάται η προθέρμανση των φλιτζανιών, πριν κάνετε τον καφέ, ξεπλένοντάς τα με λίγο ζεστό νερό. 6. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία OK (εικ. 16). Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ, διακόψτε στρέφοντας το διακόπτη στη θέση (εικ. 16). Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ, διακόψτε στρέφοντας το διακόπτη στη θέση (εικ. 12). (Συνιστάται η παροχή καφέ για όχι περισσότερα από 45 λεπτά δευτερόλεπτα). 7. Για να απαγκιστρώσετε τη θήκη φίλτρου, στρέψτε τη λαβή από τα δεξιά προς τα αριστερά. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Για την αποφυγή πιτσιλίσματος, μην απαγκιστρώνετε ποτέ τη θήκη φίλτρου ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία παραγωγής. 8. Για να αφαιρέσετε το χρησιμοποιημένο καφέ, κρατήστε 65 το φίλτρο μπλοκαρισμένο πιέζοντάς το με τον κατάλληλο μοχλό που είναι ενσωματωμένος στη λαβή και βγάλτε τον καφέ χτυπώντας τη θήκη φίλτρου ανάποδα (εικ. 20). 9. Για το σβήσιμο της μηχανής καφέ, στρέψτε το διακόπτη στη θέση. Προετοιμασία του εσπρέσο χρησιμοποιώντας τις μερίδες 1. Προθερμάνετε τη μηχανή όπως περιγράφεται στην παράγραφο ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ, και βεβαιωθείτε ότι η θήκη φίλτρου βρίσκεται αγκιστρωμένη στο μηχάνημα. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνετε πιο ζεστό τον καφέ. χρησιμοποιείτε μερίδες που τηρούν την προδιαγραφή ESE: αυτή αναφέρεται στις συσκευασίες με την ακόλουθη μάρκα. Η προδιαγραφή ESE είναι ένα σύστημα αποδεκτό από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μερίδων καφέ και επιτρέπει την προετοιμασία καφέ εσπρέσο με τρόπο απλό και καθαρό. 2. Τοποθετήστε το μικρό φίλτρο στη θήκη φίλτρου και βεβαιωθείτε ότι ο ομφαλός έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του όπως υποδεικνύεται στην εικ Τοποθετήστε τη μερίδα κεντράροντάς την όσο το δυνατόν πάνω στο φίλτρο (εικ. 21). Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των μερίδων για τη σωστή τοποθέτηση της μερίδας στο φίλτρο. 4. Αγκιστρώστε τη θήκη φίλτρου στο μηχάνημα, στρέφοντας πάντα μέχρι τέλους (εικ. 14). 5. Προχωρήστε όπως στα σημεία 5, 6 και 7 της προηγούμενης παραγράφου. Προετοιμασία του καπουτσίνο 1. Ετοιμάστε τον καφέ εσπρέσο όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους, χρησιμοποιώντας φλιτζάνια αρκετά μεγάλα. 2. Στρέψτε το διακόπτη στη θέση (εικ. 22): θα ανάψει η αντίστοιχη λυχνία. 3. Εντωμεταξύ, γεμίστε ένα δοχείο με περίπου 100 γραμμάρια γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να προετοιμάσετε. Το γάλα πρέπει να είναι κρύο από το ψυγείο (όχι ζεστό!). Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος του γάλακτος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές. Συνιστάται η χρήση ημιαποβουτυρωμένου γάλακτος και σε θερμοκρασία ψυγείου. EL

5 4. Τοποθετήστε το δοχείο με το γάλα κάτω από τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο. 5. Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία OK. Το άναμμα της λυχνίας δείχνει ότι ο βραστήρας έχει φτάσει την ιδανική θερμοκρασία για την παραγωγή ατμού: Είναι φυσιολογικό κατά την επίτευξη της ιδανικής θερμοκρασίας να βγει λίγο νερό ή ατμός στο δίσκο συλλογής σταγόνων (N). 6. Βγάλτε τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο τραβώντας προς τα εμπρός και στρέφοντας προς τα αριστερά (εικ. 23): κατά τη διαδικασία, προσέξτε μην αγγίξετε τον καταιονιστήρα του βραστήρα που είναι ζεστός. Έπειτα τοποθετήστε το δοχείο με το γάλα κάτω από τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο. 7. Βυθίστε τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο στο γάλα για μερικά χιλιοστά (εικ. 24). Στρέψτε το διακόπτη ατμού αριστερόστροφα, εικ. 25 για τουλάχιστον μισή στροφή. Από το εξάρτημα βγαίνει ατμός που δίνει στο γάλα μια κρεμώδη όψη και αυξάνει τον όγκο του. Για πιο κρεμώδη αφρό βυθίστε το εξάρτημα στο γάλα και μετακινήστε το δοχείο με αργές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. 8. Όταν ο όγκος του γάλακτος διπλασιαστεί, βυθίστε το εξάρτημα στο βάθος και συνεχίστε να ζεσταίνεται το γάλα. Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία (ιδανική τιμή στους 60 C) και η επιθυμητή πυκνότητα κρέμας, διακόψτε την παροχή ατμού στρέφοντας το διακόπτη δεξιόστροφα μέχρι τέλους διαδρομής και γυρίστε το διακόπτη στη θέση. Για το σβήσιμο της μηχανής καφέ, στρέψτε το διακόπτη στη θέση. 9. Ρίξτε το κρεμώδες γάλα στα φλιτζάνια που περιέχουν τον καφέ εσπρέσο που προετοιμάσατε. Το καπουτσίνο είναι τώρα έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη. για την προετοιμασία περισσότερων καπουτσίνο, θα πρέπει να κάνετε πρώτα όλους τους καφέδες και μόνο στο τέλος να ετοιμάσετε το αφρόγαλα για όλους τους καπουτσίνο. Αν επιθυμείτε να ετοιμάσετε καινούριο καφέ μετά τη δημιουργία αφρόγαλου, περιμένετε να κρυώσει καλά ο βραστήρας, γιατί διαφορετικά ο καφές θα βγει καμένος. Για να κρυώσει ο βραστήρας, τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον καταιονιστήρα του βραστήρα. Γυρίστε το διακόπτη στο (εικ. 16). Αφήστε να βγει το νερό μέχρι να σβήσει η λυχνία ΟΚ. Γυρίστε ξανά το διακόπτη στο και προετοιμάστε τον καφέ όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους. Συνιστάται η μέγιστη παροχή ατμού στα 60 δευτερόλεπτα Παραγωγή ζεστού νερού 66 και η μη τοποθέτηση γάλακτος πάνω από 3 διαδοχικές φορές. Προσοχή: για λόγους υγιεινής συνιστάται ο καθαρισμός της διάταξης παραγωγής καπουτσίνο κάθε φορά μετά τη χρήση. Ενεργήστε ως εξής: 1. Αφήστε να βγει λίγος ατμός για μερικά δευτερόλεπτα (σημεία 2, 5 και 6 της προηγούμενης παραγράφου) στρέφοντας το κουμπί ατμού (εικ. 25). Με αυτήν την εργασία, η διάταξη παραγωγής καπουτσίνο εκκενώνει τυχόν γάλα που μπορεί να έχει μείνει στο εσωτερικό της. Σβήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο ανάμματος/ σβησίματος. 2. Με το ένα χέρι κρατήστε ακίνητο το σωλήνα παραγωγής αφρού και με το άλλο, ξεμπλοκάρετε το εξάρτημα στρέφοντάς το δεξιόστροφα και έπειτα ξεβιδώστε το προς τα κάτω (εικ. 26). 3. Αφαιρέστε το μπεκ ατμού από το σωλήνα παροχής τραβώντας το προς τα κάτω. 4. Πλύνετε με προσοχή όλα τα στοιχεία του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο με χλιαρό νερό. 5. Ελέγξτε ότι οι δύο οπές που δείχνει το βέλος στην εικ.27 δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη καθαρίστε με τη βοήθεια μιας καρφίτσας. 6. Ξανατοποθετήστε το μπεκ ατμού εισάγοντάς το με σχετική δύναμη προς τα πάνω στο σωλήνα ατμού. 7. Επανασυναρμολογήστε τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο προς τα πάνω και στρέφοντάς την αριστερόστροφα. Παραγωγή ζεστού νερού 1. Ανάψτε το μηχάνημα στρέφοντας το διακόπτη στη θέση (η αντίστοιχη λυχνία ανάβει) (εικ. 12). Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία ΟΚ (εικ. 15). 2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα καπουτσίνο. 3. Όταν η λυχνία ΟΚ ανάψει, τοποθετήστε το διακόπτη στο (εικ. 16) και ταυτόχρονα στρέψτε το διακόπτη ατμού αριστερόστροφα (εικ. 25): Το ζεστό νερό θα βγει από το σύστημα παρασκευής καπουτσίνο. 4. Για να διακόψετε την έξοδο ζεστού νερού, στρέψτε δεξιόστροφα το διακόπτη ατμού και γυρίστε το διακόπτη στο (εικ. 12). Συνιστάται μέγιστη παροχή στα 60 δευτερόλεπτα.

6 Καθαρισμός Καθαρισμός Κίνδυνος! Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό: είναι ηλεκτρική συσκευή. Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει. Καθαρισμός και συντήρηση των φίλτρων καφέ εσπρέσο Κάθε 300 περίπου καφέδες και γενικά όταν ο καφές βγαίνει από τη θήκη φίλτρου σε σταγόνες ή δε βγαίνει καθόλου, καθαρίστε τη θήκη φίλτρου και τα φίλτρα για τον αλεσμένο καφέ με τον ακόλουθο τρόπο: Βγάλτε το φίλτρο από τη θήκη φίλτρου. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου (εικ. 28) κατά τη φορά που υποδεικνύεται από το βέλος πάνω στο ίδιο το καπάκι. Αφαιρέστε το εξάρτημα παραγωγής αφρού από το δοχείο πιέζοντας προς το μέρος του καπακιού. Αφαιρέστε τη στεγάνωση. Ξεπλύνετε όλα τα βασικά μέρη και καθαρίστε προσεχτικά το μεταλλικό φίλτρο με ζεστό νερό τρίβοντας με μία βούρτσα (εικ. 29). Ελέγξτε ότι οι οπές του μεταλλικού φίλτρου δεν έχουν κλείσει διαφορετικά καθαρίστε τις με τη βοήθεια μιας καρφίτσας (βλέπε εικ. 30). Επανασυναρμολογήστε το φίλτρο και τη στεγάνωση στον πλαστικό δίσκο όπως υποδεικνύεται στην εικόνα 31. Δώστε προσοχή στην τοποθέτηση του στηρίγματος του πλαστικού δίσκου μέσα στην οπή της στεγάνωσης που υποδεικνύεται από το βέλος στην εικ. 31. Επανατοποθετήστε το σύνολο των εξαρτημάτων του ατσάλινου δοχείου για το φίλτρο (εικ. 32), και βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα έχει μπει στην οπή στήριξης (βλέπετε βέλος εικ. 32). Τέλος βιδώστε το καπάκι. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό που προαναφέρθηκε. Καθαρισμός του καταιονιστήρα του βραστήρα Κάθε 300 περίπου καφέδες, είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του καταιονιστήρα του βραστήρα εσπρέσο κατά τον ακόλουθο τρόπο: Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή καφέ δεν είναι ζεστή και ότι δεν βρίσκεται στην πρίζα. Με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού, ξεβιδώστε τη βίδα που 67 στερεώνει τον καταιονιστήρα του βραστήρα εσπρέσο (εικ. 33). Αφαιρέστε τον καταιονιστήρα. Καθαρίστε με ένα υγρό πανί το βραστήρα (εικ. 33). Καθαρίστε προσεχτικά τον καταιονιστήρα με ζεστό νερό τρίβοντας με μία βούρτσα. Ελέγξτε ότι οι οπές δεν έχουν κλείσει, διαφορετικά καθαρίστε τις με τη βοήθεια μιας καρφίτσας (εικ. 30). Ξεπλύνετε τον καταιονιστήρα κάτω από τη βρύση τρίβοντας πάντα. Επανασυναρμολογήστε τον καταιονιστήρα του βραστήρα προσέχοντας ώστε να τοποθετηθεί σωστά στη στεγάνωση. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό που προαναφέρθηκε. Άλλοι καθαρισμοί 1. Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα υγρό και μαλακό πανί. 2. Καθαρίζετε τακτικά το κυπελάκι θήκης φίλτρου, τα φίλτρα, το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο νερού. Για το άδειασμα του δίσκου συλλογής σταγόνων, αφαιρέστε τη γρίλια τοποθέτησης φλιτζανιών, αφαιρέστε το νερό και καθαρίστε με ένα πανί το δίσκο: έπειτα ξαναμοντάρετε το δίσκο συλλογής σταγόνων. Καθαρίστε το δοχείο νερού με ένα μαλακό μακρύ βουρτσάκι για να φτάνετε καλύτερα ως το βάθος. Κίνδυνος! Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ το μηχάνημα σε νερό: είναι ηλεκτρική συσκευή. Αφαλάτωση του τμήματος καφέ εσπρέσο Συνιστάται η αφαλάτωση του μηχανήματος κάθε 200 περίπου καφέδες. Συνιστάται η χρήση καθαριστικού αλάτων της De Longhi που κυκλοφορεί στην αγορά. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1. Γεμίστε το δοχείο με το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων, διαλύοντας με νερό το προϊόν βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στη συσκευασία. 2. Ανάψτε το μηχάνημα στρέφοντας το διακόπτη στη θέση και περιμένετε να ανάψει η λυχνία ΟΚ. 3. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φίλτρου δεν έχει στερεωθεί και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον καταιονιστήρα του μηχανήματος. 4. Στρέψτε το διακόπτη στο και αφήστε να τρέξει περίπου 1/4 του διαλύματος που περιέχεται στο δοχείο: EL

7 Αφαλάτωση - Αν κάτι δε λειτουργεί Κάθε τόσο, γυρίζετε το διακόπτη ατμού και αφήνετε να βγει λίγο διάλυμα μέσω του σωλήνα παραγωγής καπουτσίνο. Στη συνέχεια διακόψτε γυρίζοντας το διακόπτη στο και αφήστε να δράσει το διάλυμα για περίπου 5 λεπτά. 5. Επαναλάβετε το σημείο 4 για άλλες 3 φορές, μέχρι να αδειάσει εντελώς το δοχείο. 6. Για την αφαίρεση των υπολειμμάτων του διαλύματος και του άλατος, ξεπλύνετε καλά το δοχείο, γεμίστε το με καθαρό νερό (χωρίς καθαριστικό αλάτων). 7. Στρέψτε το διακόπτη στο (εικ. 16) και αφήστε να βγει μέχρι το δοχείο να είναι εντελώς άδειο. 8. Επαναλάβετε τις εργασίες 6 και 7 ακόμη μία φορά. Οι επισκευές της μηχανής καφέ σχετικά με προβλήματα άλατος δεν καλύπτονται από την εγγύηση αν ο καθαρισμός αλάτων που περιγράφτηκε παραπάνω δεν εκτελείται τακτικά. Αφαλάτωση του τμήματος καφέ φίλτρου Τα άλατα που περιέχονται στο νερό με το πέρασμα του χρόνου προκαλούν αποφράξεις που εμποδίζουν την καλή λειτουργία της συσκευής. Συνιστάται η αφαλάτωση του μηχανήματος κάθε 40 περίπου χρήσεις. Προβείτε στην αφαλάτωση χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα καθαριστικά άλατος για μηχανές καφέ φίλτρου που κυκλοφορούν στην αγορά. Αν αυτά τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία: 1. Ρίξτε 4 φλιτζάνια νερού μέσα στην καράφα. 2. Λιώστε 2 κουταλάκια (περίπου 30 γραμμάρια) κιτρικού οξέος (διατίθεται στα φαρμακεία ή στα μπακάλικα). 3. Τοποθετήστε την καράφα πάνω στη θερμαντική πλάκα. 4. Πατήστε το διακόπτη, αφήστε να εκχυλίσει όσο το περιεχόμενο ενός φλιτζανιού και έπειτα σβήστε τη συσκευή. 5. Αφήστε να δράσει το διάλυμα για 15 λεπτά. Επαναλάβετε τη διαδικασία 4 και 5 ακόμη μία φορά. 6. Ανάψτε το μηχάνημα και αφήστε να εκχυλίσει μέχρι το δοχείο να αδειάσει εντελώς. 7. Ξεπλύνετε, αφήνοντας τη συσκευή σε λειτουργία, μόνο με νερό για τουλάχιστον 3 φορές (3 γεμάτα δοχεία νερού). Διάθεση Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/EC. Στο τέλος ζωής του το προϊόν δε θα πρέπει να απορριφτεί μαζί με αστικά απόβλητα. Μπορεί να δοθεί στα αντίστοιχα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που έχουν καθορίσει οι τοπικές διοικήσεις ή στα σημεία πώλησης που διαθέτουν αυτή την υπηρεσία. Η ξεχωριστή διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής απαλείφει τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκύπτουν από ακατάλληλη διάθεση και επιτρέπει την ανάκτηση των υλικών ώστε να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πηγών. Για την επισήμανση της υποχρέωσης της ξεχωριστής διάθεσης των ηλεκτρικών συσκευών, επί του προϊόντος αναφέρεται η σήμανση του διαγραμμένου δοχείου απορριμμάτων. Η συσκευή συμμορφώνεται στις παρακάτω οδηγίες της ΕΕ: Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/CE και μετέπειτα τροποποιήσεις. Οδηγία EMC 2004/108/CE και μετέπειτα τροποποιήσεις. Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004. Αν κάτι δε λειτουργεί Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση Δε βγαίνει πλέον ο καφές εσπρέσο Έλλειψη νερού στο δοχείο Γέμισμα του δοχείου νερού Οι οπές εξόδου καφέ της θήκης φίλτρου έχουν κλείσει Ο καταιονιστήρας του βραστήρα εσπρέσο εμποδίζεται Καθαρισμός των οπών των στομίων της θήκης φίλτρου Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παράγραφο "Καθαρισμός του καταιονιστήρα βραστήρα" 68

8 Αν κάτι δε λειτουργεί Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση Ο καφές εσπρέσο στάζει από τις άκρες της θήκης φίλτρου αντί για τις οπές Η θήκη φίλτρου δεν έχει τοποθετηθεί καλά Η στεγάνωση του βραστήρα εσπρέσο έχει χάσει την ελαστικότητά της Οι οπές των στομίων της θήκης φίλτρου εμποδίζονται Στερεώστε σωστά τη θήκη φίλτρου και στρέψτε την μέχρι τέλους με δύναμη Αντικαταστήστε τη στεγάνωση του βραστήρα εσπρέσο σε ένα Κέντρο Σέρβις Καθαρίστε τις οπές των στομίων. Ο καφές εσπρέσο είναι κρύος Η λυχνία OK εσπρέσο δεν είναι αναμμένη τη στιγμή που πατάτε το διακόπτη παροχής καφέ Η προθέρμανση δεν πραγματοποιήθηκε Τα φλιτζάνια δεν προθερμάνθηκαν Δυνατός θόρυβος της αντλίας Το δοχείο νερού είναι άδειο Γεμίστε το δοχείο Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία OK Πραγματοποιήστε την προθέρμανση όπως αναγράφεται στην παράγραφο Προθερμάνετε τα φλιτζάνια με ζεστό νερό ή αφήστε τα τοποθετημένα για τουλάχιστον 20 λεπτά στην επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών πάνω στο καπάκι Ο αφρός του καφέ είναι ανοιχτόχρωμος (βγαίνει γρήγορα από το στόμιο) Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και η βαλβίδα στη βάση του δεν είναι ανοιχτή Πιέστε ελαφρά το δοχείο έτσι ώστε να ανοίξει η βαλβίδα στη βάση του Ο αλεσμένος καφές έχει πατηθεί λίγο Αυξήστε το πάτημα του αλεσμένου καφέ (εικ. 18) Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι ελλιπής Αυξήστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ EL Το άλεσμα του καφέ είναι μεγάλο Λανθασμένος τύπος ποιότητας αλεσμένου καφέ Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ espresso Αλλάξτε την ποιότητα του αλεσμένου καφέ Ο αφρός του καφέ είναι σκουρόχρωμος (ο καφές βγαίνει αργά από το στόμιο) Ο αλεσμένος καφές έχει πατηθεί πολύ Πιέστε λιγότερο τον καφέ (εικ. 18) Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι υπερβολική Ελαττώστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ Ο καταιονιστήρας του βραστήρα εσπρέσο εμποδίζεται Το φίλτρο έχει βουλώσει Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ ψιλός ή είναι υγρός Λανθασμένος τύπος ποιότητας αλεσμένου καφέ Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός του καταιονιστήρα βραστήρα εσπρέσο" Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παρ. καθαρισμός του φίλτρου Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο και δεν πρέπει να είναι πολύ υγρός Αλλάξτε ποιότητα κόκκων αλεσμένου καφέ Δε μορφοποιείται το αφρόγαλα κατά την προετοιμασία του καπουτσίνο Ο καφές φίλτρου ή εσπρέσο έχει όξινη γεύση Οι χρόνοι έκχυσης καφέ φίλτρου έχουν επεκταθεί Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο Το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο είναι βρώμικο Το ξέπλυμα μετά την αφαλάτωση δεν ήταν ικανοποιητικό Η καφετιέρα φίλτρου θα πρέπει να καθαριστεί από τα άλατα 69 Χρησιμοποιείτε πάντα γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου Καθαρίστε προσεχτικά τις μικρο-οπές της διάταξης καπουτσίνο, ειδικότερα εκείνες που αναφέρονται στην εικόνα 27 Ξεπλύνετε τη συσκευή όπως αναγράφεται στο κεφάλαιο "Αφαλάτωση του τμήματος φίλτρου" ή "Αφαλάτωση του τμήματος εσπρέσο" Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό αλάτων όπως περιγράφεται στην παράγραφο "Αφαλάτωση του τμήματος καφέ φίλτρου"

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προειδοποιήσεις ασφαλείας Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις. Η μη τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας

Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες Οι σημαντικές οδηγίες έχουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις. Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Κίνδυνος! Αν δεν σεβαστείτε αυτήν την προειδοποίηση μπορεί να προκαλέσετε ζημιές από ηλεκτροπληξία, που αποτελούν κίνδυνο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Κίνδυνος! Αν δεν σεβαστείτε αυτήν την προειδοποίηση μπορεί να προκαλέσετε ζημιές από ηλεκτροπληξία, που αποτελούν κίνδυνο Εισαγωγη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την μηχανή μας για τον καφέ σας. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με την καινούρια σας συσκευή. Αφιερώστε λίγα λεπτά στην ανάγνωση αυτών των οδηγιών χρήσεως. Έτσι θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s

SWK 2510WH SWK 2511BK. GR Βραστήρας. Copyright 2016, Fast ČR, a.s SWK 2510WH SWK 2511BK GR Βραστήρας - 1 - GR Βραστήρας Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες Χαρακτήρες σε παρένθεση Προβλήματα και επισκευές...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες Χαρακτήρες σε παρένθεση Προβλήματα και επισκευές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 55 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες... 55 Χαρακτήρες σε παρένθεση... 55 Προβλήματα και επισκευές... 55 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 55 Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια... 55 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: KE7068 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ

Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Τοστιέρα με αποσπώμενες πλάκες τύπου γκριλ Model: R-266 Power: 230V 50Hz 750W Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-263 Power: 230V 50Hz 750W - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760. Οδηγίες Χρήσης ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΤΣΑΓΙΟΥ MOD. R-760 Οδηγίες Χρήσης I. Επισκόπηση Προϊόντος: 1. Έξυπνο σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας, με επιλογή ανάμεσα σε 70, 80, 90, και 100. Τάση: 220-240V, Συχνότητα: 50Hz, Ισχύς:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO

Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 1 1 Η μηχανή X8 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιμοποιεί αποκλειστικά τις κάψουλες: M.I.E. SYSTEM - METODO IPERESPRESSO 21 21 Capsules Dark Roasting 21 Capsules Medium Roasting 14 Capsules Decaffeinated Το

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 www.cookshop.gr 2 3 4 5 www.cookshop.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Είμαστε σίγουροι ότι η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185

INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 INSTRUCTIONS MANUAL VACUUM CLEANER MOD. R-185 3 Περιγραφή συσκευής A Πέλµα σκουπίσµατος B Τηλεσκοπικός σωλήνας C Εύκαµπτος σωλήνας D Ρυθµιστής αέρα E Άνω άκρο εύκαµπτου σωλήνα F Μπουτόν αυτόµατης περιτύλιξης

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: SB8151 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542

ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-542 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 Διακόπτης λειτουργίας ΟN/O/αντίστροφης κίνησης 8 Στρόφιγγα 2

Διαβάστε περισσότερα

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino FA-5475-1 FA-5475 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μηχανής espresso/cappuccino. Αυτή η μοναδική συσκευή έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση

Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση BLENDER Οδηγίες χρήσης Μοντέλο R-539 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και αποθηκεύστε για μελλοντική χρήση Σημαντικές οδηγίες προφύλαξης Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PC-ES 1008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PC-ES 1008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PC-ES 1008 Γενικές οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατήστε το μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και εάν είναι δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ espresso D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις φυλάξετε για πιθανή μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν τη χρήση αυτής της ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ασφάλεια Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας Τεχνικά στοιχεία Διάθεση... 65

Περιεχόμενα. Ασφάλεια Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας Τεχνικά στοιχεία Διάθεση... 65 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 55 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες...55 Γράμματα εντός παρένθεσης...55 Προβλήματα και επιδιορθώσεις...55 Ασφάλεια... 55 Βασικές προειδοποιήσεις ασφάλειας...55

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας...16

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας...16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 16 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας...16 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 18 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ... 18 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 19 ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ... 19 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 19 Τι νερό να χρησιμοποιήσω;...19

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Οδηγίες χρήσης. Μοντέλο: VC1154. Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Οδηγίες χρήσης Μοντέλο: VC1154 Ευχαριστούμε για την αγορά των προϊόντων μας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Σελ. 1 από 7 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB9115G ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βασικά μέτρα ασφαλείας: 1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ

6. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε µειωµένες αισθητηριακές ικανότητες, ή χαµηλή νοητική ικ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ MOD. R-390 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και το σχεδιάγραµµα της συσκευής, πριν τη πρώτη χρήση. Προσοχή: 1. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8833 SUP 037R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Type HD8833 SUP 037R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καταχωρίστε το προϊόν σας για να λαμβάνετε τεχνική υποστήριξη από τον ιστότοπο www.philips.com/welcome 12 Ελληνικά Type HD8833 SUP 037R ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 12 GR ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000

Σύστημα σιδερώματος με βάση ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL-DBST-1000 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ RL- Παρακαλώ πριν τη χρήση διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες χρήσης προσεκτικά και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Οδηγίες Ασφαλείας Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ CITRUS JUICER CJ 7280 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL H A G B F E C D 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 53 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 53 Χειριστήρια... 53 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 53 Σίδερο οικιακής χρήσης... 53 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

MILK FROTHER MF 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ

MILK FROTHER MF 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ MILK FROTHER MF 5260 ΕΛΛΗΝΙΚΑ EL A B C D E F G H 3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή! Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

2 8 8 6 7 5 4 3 9 6 2 9 8 6 5 2 22 20 24 23 2 5 4 3 9 6 8 6 7 2 8 2 0 2 2 2 3 2 8 5 9 2 4 6 Pag. 5 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Η καφετιέρα Diva, σας δίνει τη δυνατότητα να παρασκευάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Μοντέλο: HB989. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΧΕΙΡΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Μοντέλο: HB989 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Πριν τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρίστε το προϊόν σας για να λαμβάνετε τεχνική υποστήριξη από τον ιστότοπο Type HD8833 SUP 037R

Καταχωρίστε το προϊόν σας για να λαμβάνετε τεχνική υποστήριξη από τον ιστότοπο  Type HD8833 SUP 037R Καταχωρίστε το προϊόν σας για να λαμβάνετε τεχνική υποστήριξη από τον ιστότοπο www.philips.com/welcome Type HD8833 SUP 037R GR,. ΓΕΝΙΚΑ Η μηχανή καφέ προορίζεται για την παρασκευή καφέ εσπρέσο χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE ΕΤΟΣ 09 2006/95 ΕΚ, 2004/108 ΕΚ. SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A Via Torretta, 240-40041 Gaggio Montano (Bo) - Italy δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν: ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ SUP 033R

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ. Μοντέλο : CM9166. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ. Μοντέλο : CM9166. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο : CM9166 Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Σημαντικές προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΒΔΟ-ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-578 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ A. Διακόπτης ρύθμισης

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης

Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή Αρ. μοντέλου: HC7235 Οδηγίες χρήσης Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις «Οδηγίες χρήσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM V 50Hz 2200W ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: UHM-786 230V 50Hz 2200W Σημάνσεις Ασφαλείας Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς σε ιδιοκτησία, βασικές οδηγίες ασφαλείας θα πρέπει να τηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά ΦΡΑΠΙΕΡΑ Με ρυθμιζόμενο ύψος Μοντέλο: CM-6058 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά Σημαντικές ειδοποιήσεις ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Για να αποφύγετε τραυματισμό από κακή χρήση, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες

Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Ηλεκτρικός φούρνος με δύο εστίες Mdel : THEO47893 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB8053 Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο εξολοκλήρου πριν τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ MICA UHM-782 Ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε τα προιόντα μας. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Ⅰ. Παρουσίαση συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΛΚ ΣΕΪΚ ΨΗΛΩΝ ΠΙΔΟΣΕΩΝ Διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες Μοντέλο: PDM-9042 Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας 1. Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. 2. Για να προστατευτείτε από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG

ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΜΠΛΕΝΤΕΡ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ 1,7lt ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΛΕΣΕΩΣ ΚΑΦΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: S1254BLG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Για την καλύτερη λειτουργία της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρησιμοποιήσετε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: DQ078 ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση μιας ηλεκτρικής συσκευής, πρέπει πάντα να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανόμενων των εξής: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÊÁÖÅÔÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THCO05606

ÊÁÖÅÔÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THCO05606 ÊÁÖÅÔÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THCO05606 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή, να τηρείτε κάποιες βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8836 / HD8837 SUP 037DR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Type HD8836 / HD8837 SUP 037DR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καταχωρίστε το προϊόν σας για να λαμβάνετε τεχνική υποστήριξη από τον ιστότοπο www.philips.com/welcome 12 Ελληνικά Type HD8836 / HD8837 SUP 037DR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 12 GR ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

QUICK & HOT AQUA. F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR

QUICK & HOT AQUA.  F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR QUICK & HOT AQUA www.tefal.com F GB D NL I DK S N FIN TR GR E P PL LV LT EST CZ SK H ARA IR K H G I J A H G B C E D on off on off fig.1a fig.1b fig.2 fig.3 fig.4 fig.5 1 2 fig.6 fig.7 fig.8 1 2 2 2 fig.9

Διαβάστε περισσότερα

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή.

Αποχυμωτής R-434 Rohnson. Οδηγίες χρήσης. Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Αποχυμωτής R-434 Rohnson Οδηγίες χρήσης Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Περιγραφή Συσκευής 1. Πιεστήρας 2.Διαφανές κάλυμμα 3. Φίλτρο αποχύμωσης 4. Βάση φίλτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ 30L Model: THEO48043 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ Αυτή η συσκευή λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών

Oδηγίες χρήσεως. Σεσουάρ μαλλιών Oδηγίες χρήσεως Σεσουάρ μαλλιών GR 8 1 7 6 2 3 4 5 2 GR Σεσουάρ μαλλιών Σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται μόνο με γειωμένη πρίζα, εγκατεστημένη σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49 Απορριψη 50 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 50 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 51 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 51 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΨΗ.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ. 12 ΑΠΟΡΡΙΨΗ Θέστε εκτός λειτουργίας τις συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται. Βγάλτε το φις από την πρίζα και κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στο τέλος ζωής της συσκευής, προσκομίστε την στο κατάλληλο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Model S16

Οδηγίες Χρήσης. Model S16 Οδηγίες Χρήσης Model S16 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 1 1 15 1 B A C D F E G H K I L J M 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή: Ακολουθήστε τις οδηγίες (Σύμβολα)... 5 Caffitaly Ελλάδας... 5 Προειδοποιήσεις ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση

Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Οδηγίες Χρήσης Επαναφορτιζόμενη κουρευτική μηχανή για επαγγελματική χρήση Αρ. μοντέλου ER140/ER1410 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ER140_EU.indb 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533

Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533 Μπλέντερ Οδηγίες χρήσης R-533-1 - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τες για μελλοντική αναφορά. 1. Αυτό το προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή

Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Αρ. Μοντέλου: VC8129 Σκουπάκι χειρός Οδηγίες χρήσης Σύντομη εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Πρόκειται για μια ασύρματη, εύχρηστη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική σκούπα. Χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ).

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (βλ. σελ. 3)...................................................σελίδα. 7 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.............................................σελίδα. 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..........................................................σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο Type HD8753 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο  Type HD8753 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome 12 Ελληνικά Type HD8753 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 12 GR ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8763

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8763 12 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8763 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή. 12 GR Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή

Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Οδηγίες χρήσης Επαναφορτιζόμενη ξυριστική μηχανή Αρ. μοντέλου ES-SA40 Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Ελληνικά Σημαντικές πληροφορίες Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καλοριφέρ Λαδιού ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο UHR-835 ΜΗΝ ΑΝΑΠΟΔΟΓΥΡΙΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Αφαιρέστε το καλοριφέρ και όλα τα παρελκόμενα από τη συσκευασία. 1. Γυρίστε το καλοριφέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΘΕΡΜΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΘΕΡΜΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΘΕΡΜΟΣ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Ευχαριστούμε που προτιμήσατε αυτή τη συσκευή. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως πριν τη χρήση και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Αυτή

Διαβάστε περισσότερα