Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προειδοποιήσεις ασφαλείας"

Transcript

1 Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις οδηγίες Οι σημαντικές προειδοποιήσεις συνοδεύονται από τα ακόλουθα σύμβολα. Είναι απαραίτητο να τηρήσετε αυτές τις προειδοποιήσεις. Κίνδυνος! Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή αποτελεί αιτία ηλεκτροπληξίας με κίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή. Προσοχή! Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή προκαλεί τραυματισμούς ή βλάβες στη συσκευή. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει ή αποτελεί αιτία πρόκλησης εγκαυμάτων. Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τις συμβουλές και τις σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη. Βασικές προειδοποιήσεις για την ασφάλεια Κίνδυνος! Η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Κατά συνέπεια πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας: Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή πόδια. Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στη πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πάντα ελεύθερη, καθώς μόνον έτσι θα μπορείτε να αποσυνδέσετε το φις σε περίπτωση ανάγκης. Αν θέλετε να βγάλετε το φις από την πρίζα, τραβήξτε το φις. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο γιατί μπορεί να προκληθεί βλάβη. Για την ολοκληρωτική αποσύνδεση της συσκευής, τραβήξτε το φις από την πρίζα. Σε περίπτωση βλάβης μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Σβήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και απευθυνθείτε στο Σέρβις. Σε περίπτωση βλαβών στο φις ή στο ηλεκτρικό καλώδιο, αντικαταστήστε τα απευθυνόμενοι στο Σέρβις της De Longhi ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε κίνδυνο. Προσοχή: Φυλάξτε τα υλικά της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ) μακριά από παιδιά. Προσοχή: Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (και παιδιά) με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Επιτηρήστε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Η συσκευή παράγει ζεστό νερό και όταν λειτουργεί μπορεί να σχηματίσει υδρατμούς. Αποφύγετε την επαφή με πιτσιλίσματα νερού ή ζεστού ατμού. Προβλεπόμενη χρήση Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί για να φτιάχνει καφέ και να ζεσταίνει ροφήματα. Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας αγροτουριστικές μονάδες ξενοδοχεία, πανσιόν και άλλες παρόμοιες υποδομές ενοικιαζόμενα δωμάτια Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και επομένως επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση της συσκευής. Οδηγίες χρήσης Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς και βλάβες στη συσκευή. Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών χρήσης. Φυλάξτε με προσοχή αυτές τις οδηγίες. Αν η μηχανή παραχωρηθεί σε άλλα άτομα θα πρέπει να παραδοθούν και οι παρούσες οδηγίες χρήσης. Έλεγχος μεταφοράς Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής και την παρουσία όλων των αξεσουάρ. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν εμφανίζει ζημιές. Απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις. 62

2 Προειδοποιήσεις ασφαλείας - Περιγραφή Εγκατάσταση της συσκευής Προσοχή! Κατά την εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προειδοποιήσεις ασφαλείας: Η μηχανή εκπέμπει θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο. Αφού τοποθετήσετε τη μηχανή πάνω στην επιφάνεια εργασίας, βεβαιωθείτε ότι παραμένει ελεύθερος χώρος για περίπου 3εκ. ανάμεσα στις επιφάνειες της συσκευασίας, τα πλαϊνά μέρη και το πίσω μέρος και ελεύθερος χώρος για τουλάχιστον 25εκ. πάνω από το μηχάνημα του καφέ. Η τυχόν διείσδυση νερού στη μηχανή μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Μην τοποθετείτε τη μηχανή κοντά σε βρύσες νερού ή σε νεροχύτες. Η μηχανή μπορεί να υποστεί βλάβη αν παγώσει το νερό στο εσωτερικό της. Μην τοποθετείτε τη μηχανή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία μπορεί να κατέβει κάτω του σημείου ψύξης. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας με τρόπο που να μην υποστεί βλάβη από κοφτερές γωνίες ή από ζεστές επιφάνειες (π.χ.ηλεκτρικές πλάκες). Σύνδεση της συσκευής Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί σε εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10A και αποτελεσματική γείωση. Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και τους φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας. Περιγραφή A. Καπάκι δοχείου νερού για καφέ εσπρέσο Β. Δοχείου νερού για καφέ εσπρέσο Γ. Φίλτρο αποσκλήρυνσης για δοχείο νερού καφέ εσπρέσο (*μόνο σε μερικά μοντέλα) Δ. Λαβή αφαίρεσης αντιχλωρικού φίλτρου E. Βάση αντιχλωρικού φίλτρου ΣΤ. Αντιχλωρικό φίλτρο Ζ. Θήκη φίλτρου για καφέ φίλτρου Η. Μόνιμο φίλτρο (*μόνο σε ορισμένα μοντέλα) I. Λαβή ανοίγματος ΙΑ. Δοχείο πλήρωσης νερού ΙΒ. Θερμαντική πλάκα για καφέ φίλτρου ΙΓ. Καράφα για καφέ φίλτρου ΙΔ. Δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών για καφέ εσπρέσο ΙΕ. Δίσκος συλλογής σταγόνων ΙΣΤ. Φίλτρο 2 φλιτζανιών καφέ εσπρέσο ΙΖ. Φίλτρο 1 φλιτζανιού ή 1 μερίδας καφέ εσπρέσο ΙΗ. Θήκη φίλτρου καφέ εσπρέσο ΙΘ. Δοσομετρητής καφέ με πατητήρι Κ. Διάταξη παρασκευής καπουτσίνο ΚΑ. Λυχνία OK για καφέ εσπρέσο ή ατμό ΚΒ. Κουμπί επιλογής για καφέ εσπρέσο ή ατμό ΚΓ. Διακόπτης ανάμματος/σβησίματος καφέ φίλτρου ΚΔ. Λυχνία ανάμματος καφέ φίλτρου ΚΕ. Λυχνία επιλογής λειτουργίας ατμού ΚΣΤ. Λυχνία ανάμματος καφέ εσπρέσο ΚΖ. Λυχνία επιλογής λειτουργίας εσπρέσο ΚΗ. Κουμπί ατμού για καπουτσίνο Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση: V 50/60Hz Ισχύς: 1750W Διαστάσεις (μ x υ x π): 372 x 323 x 262 (ή 370) mm Πίεση αντλίας εσπρέσο: 15 bar Βραστήρας εσπρέσο: Ατσάλι inox Χωρητικότητα δοχείου εσπρέσο: 1,2 L Χωρητικότητα δοχείου καφέ φίλτρου: 1,4 L Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 1,2 m Βάρος: BCO420 = 7,15 kg BCO410 = 6 kg EL 63

3 Προετοιμασία του καφέ φίλτρου και του εσπρέσο Αντιχλωρικό φίλτρο (μόνο σε ορισμένα μοντέλα) Το φίλτρο εξαφανίζει το άρωμα του χλωρίου από το νερό. Για την τοποθέτηση, ενεργήστε ως εξής: Αφαιρέστε τη θήκη από τη βάση τραβώντας την προς τα πάνω (εικ. 1). Αφαιρέστε το αντιχλωρικό φίλτρο από το πλαστικό σακουλάκι και ξεπλύνετέ το με νερό βρύσης (εικ. 2). Ανοίξτε τη θήκη και τοποθετήστε με προσοχή το φίλτρο στη θήκη όπως υποδεικνύεται στην εικ. 2. Κλείστε τη θήκη (εικ. 2) και επανατοποθετήστε την στη βάση πιέζοντάς την ως το βάθος προς τα κάτω. Μετά από 80 κύκλους, και οπωσδήποτε μετά από έξι μήνες λειτουργίας, το αντιχλωρικό φίλτρο πρέπει να αντικατασταθεί. Προετοιμασία του καφέ φίλτρου Ανοίξτε το πορτάκι θήκης φίλτρου περιστρέφοντάς το προς τα δεξιά (εικ. 3). Γεμίστε την καράφα μέχρι την ένδειξη επιπέδου αντίστοιχα με τα φλιτζάνια καφέ που θέλετε να ετοιμάσετε προσέχοντας μην ξεπεράσετε την επιγραφή MAX (εικ. 4). Ρίξτε το νερό στο δοχείο πλήρωσης νερού (εικ. 5). Τοποθετήστε το μόνιμο φίλτρο (αν προβλέπεται) (ή το χάρτινο φίλτρο) στη θήκη φίλτρου (εικ. 6). Βάλτε τον αλεσμένο καφέ στο φίλτρο χρησιμοποιώντας το δοσομετρητή και φροντίστε ώστε το επίπεδό του να είναι ομοιόμορφο (εικ. 7). Σα γενικός κανόνας τοποθετείται μία κοφτή μεζούρα καφές (περίπου 7 γραμμάρια) για κάθε φλιτζάνι (παράδειγμα 10 μεζούρες για 10 φλιτζάνια καφέ). Κλείστε το πορτάκι της θήκης φίλτρου και τοποθετήστε την καράφα, με το καπάκι της, πάνω στην θερμαντική πλάκα. Πατήστε το διακόπτη. Η λυχνία στο διακόπτη δείχνει ότι η καφετιέρα φίλτρου είναι σε λειτουργία. Ο καφές θα αρχίσει να βγαίνει μετά από μερικά δευτερόλεπτα. Είναι φυσιολογικό κατά τη διάρκεια της δημιουργίας καφέ να βγαίνει ατμός από τη συσκευή. Για να διατηρηθεί ζεστός ο καφές μετά την παραγωγή του, τοποθετήστε την καράφα στη θερμαντική πλάκα και αφήστε αναμμένο το μηχάνημα (λυχνία καφέ φίλτρου αναμμένη): ο καφές που περιέχεται στην καράφα διατηρείται στη σωστή θερμοκρασία. Για το σβήσιμο του μηχανήματος πατήστε το διακόπτη. Προετοιμασία του καφέ εσπρέσο στην πρώτη χρήση είναι απαραίτητο το πλύσιμο όλων των εξαρτημάτων καθώς και το ξέπλυμα των εσωτερικών σωλήνων της συσκευής, θέτοντάς την σε λειτουργία παραγωγής καφέ, μέχρι να αδειάσει 2 δοχεία νερού. Έπειτα προχωρήστε στην προετοιμασία του καφέ. Φίλτρο αποσκλήρυνσης (μόνο σε ορισμένα μοντέλα) Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν το φίλτρο αποσκλήρυνσης: Για την τοποθέτηση, ενεργήστε ως εξής: 1. Βγάλτε το φίλτρο από τη συσκευασία. 2. Μετακινήστε το διακόπτη της ημερομηνίας (βλ. εικ. 8) μέχρι να εμφανιστούν οι επόμενοι 2 μήνες χρήσης. η διάρκεια του φίλτρου ανέρχεται σε δύο μήνες αν στη συσκευή γίνεται κανονική χρήση, ενώ αν η συσκευή παραμείνει αχρησιμοποίητη με το φίλτρο τοποθετημένο, η διάρκεια ανέρχεται το πολύ σε 3 εβδομάδες. 3. Ξεπλύνετε το φίλτρο με τουλάχιστον 0,5 l τρεχούμενου νερού (εικ. 9). 4. Βυθίστε εντελώς το φίλτρο σε μία λεκάνη με νερό, με κλίση ώστε να φύγουν οι φυσαλίδες αέρα (εικ.10). 5. Γεμίστε το δοχείο με νερό, εισάγετε το φίλτρο στην αντίστοιχη θέση (εικ. 11) και πιέστε το μέχρι τέλους. Προθέρμανση της συσκευής καφέ Για να έχετε έναν καφέ εσπρέσο στη σωστή θερμοκρασία, συνιστάται η προθέρμανση του μηχανήματος με αυτόν τον τρόπο: 1. Ανάψτε το μηχάνημα περιστρέφοντας το διακόπτη σε θέση (ανάβει η αντίστοιχη λυχνία) (εικ. 12) και στερεώστε τη θήκη φίλτρου, που θα περιέχει το φίλτρο, στο μηχάνημα (εικ. 14) χωρίς να γεμίσετε με αλεσμένο καφέ. Βεβαιωθείτε ότι ο ομφαλός έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του όπως υποδεικνύεται στην εικ. 13. Χρησιμοποιήστε το μικρότερο φίλτρο αν θέλετε να φτιάξετε έναν καφέ ή το μεγαλύτερο αν θέλετε 2 καφέδες. 2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τη θήκη φίλτρου. Χρησιμοποιείστε το ίδιο φλιτζάνι με το οποίο θα ετοιμάσετε τον καφέ ώστε να το προθερμάνετε. 3. Περιμένετε να ανάψει η λυχνία OK (εικ. 15) και αμέσως μετά περιστρέψτε το διακόπτη στη θέση (εικ. 16), αφήστε να βγει το νερό μέχρι το σβήσιμο της λυχνίας ΟΚ, έπειτα διακόψτε περιστρέφοντας το διακόπτη στη θέση (εικ. 12) και αδειάστε το φλιτζάνι. 64

4 Προετοιμασία του καφέ εσπρέσο (Είναι φυσιολογικό κατά την αφαίρεση της θήκης φίλτρου να βγει λίγος και αβλαβής ατμός). Προετοιμασία του εσπρέσο με τον αλεσμένο καφέ 1. Μετά την προθέρμανση του μηχανήματος και της θήκης φίλτρου όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Χρησιμοποιείστε το μικρότερο φίλτρο αν θέλετε να φτιάξετε έναν καφέ ή το μεγαλύτερο αν θέλετε 2 καφέδες. 2. Αν θέλετε να ετοιμάσετε ένα μόνο καφέ, γεμίστε το φίλτρο με μία κοφτή μεζούρα αλεσμένου καφέ, περίπου 7 γρ. (εικ. 17). Αν θέλετε πάλι να ετοιμάσετε δύο καφέδες, γεμίστε το φίλτρο με δύο ελαφρά γεμάτες μεζούρες αλεσμένου καφέ (περίπου 6+6 γρ.). Γεμίστε το φίλτρο με μικρές δόσεις για την αποφυγή υπερχείλισης του αλεσμένου καφέ. Προσοχή: για τη σωστή λειτουργία, πριν το γέμισμα με αλεσμένο καφέ, βεβαιωθείτε πάντα ότι το φίλτρο δεν έχει υπολείμματα κόκκων καφέ από την προηγούμενη έγχυση. 3. Κατανέμετε ομοιόμορφα τον αλεσμένο καφέ και πιέστε τον ελαφρά με το πατητήρι (εικ. 18). Το πάτημα του αλεσμένου καφέ είναι πολύ σημαντικό για να έχετε έναν καλό καφέ εσπρέσο. Αν πατήσετε πολύ, ο καφές θα βγει αργά και ο αφρός θα έχει σκούρο χρώμα. Αν πατήσετε λίγο, ο καφές θα βγει πολύ γρήγορα με λίγο αφρό ανοιχτού χρώματος. 4. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα καφέ από το χείλος της θήκης φίλτρου και στερεώστε την στο μηχάνημα: στρέψτε τη λαβή προς τα δεξιά με αποφασιστικότητα (εικ. 14) για την αποφυγή απωλειών νερού. 5. Τοποθετήστε το φλιτζάνι ή τα φλιτζάνια κάτω από τα στόμια της θήκης φίλτρου (εικ.19). Συνιστάται η προθέρμανση των φλιτζανιών, πριν κάνετε τον καφέ, ξεπλένοντάς τα με λίγο ζεστό νερό. 6. Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία OK (εικ. 16). Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ, διακόψτε στρέφοντας το διακόπτη στη θέση (εικ. 16). Αφού επιτευχθεί η επιθυμητή ποσότητα καφέ, διακόψτε στρέφοντας το διακόπτη στη θέση (εικ. 12). (Συνιστάται η παροχή καφέ για όχι περισσότερα από 45 λεπτά δευτερόλεπτα). 7. Για να απαγκιστρώσετε τη θήκη φίλτρου, στρέψτε τη λαβή από τα δεξιά προς τα αριστερά. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Για την αποφυγή πιτσιλίσματος, μην απαγκιστρώνετε ποτέ τη θήκη φίλτρου ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία παραγωγής. 8. Για να αφαιρέσετε το χρησιμοποιημένο καφέ, κρατήστε 65 το φίλτρο μπλοκαρισμένο πιέζοντάς το με τον κατάλληλο μοχλό που είναι ενσωματωμένος στη λαβή και βγάλτε τον καφέ χτυπώντας τη θήκη φίλτρου ανάποδα (εικ. 20). 9. Για το σβήσιμο της μηχανής καφέ, στρέψτε το διακόπτη στη θέση. Προετοιμασία του εσπρέσο χρησιμοποιώντας τις μερίδες 1. Προθερμάνετε τη μηχανή όπως περιγράφεται στην παράγραφο ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ, και βεβαιωθείτε ότι η θήκη φίλτρου βρίσκεται αγκιστρωμένη στο μηχάνημα. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνετε πιο ζεστό τον καφέ. χρησιμοποιείτε μερίδες που τηρούν την προδιαγραφή ESE: αυτή αναφέρεται στις συσκευασίες με την ακόλουθη μάρκα. Η προδιαγραφή ESE είναι ένα σύστημα αποδεκτό από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μερίδων καφέ και επιτρέπει την προετοιμασία καφέ εσπρέσο με τρόπο απλό και καθαρό. 2. Τοποθετήστε το μικρό φίλτρο στη θήκη φίλτρου και βεβαιωθείτε ότι ο ομφαλός έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του όπως υποδεικνύεται στην εικ Τοποθετήστε τη μερίδα κεντράροντάς την όσο το δυνατόν πάνω στο φίλτρο (εικ. 21). Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία των μερίδων για τη σωστή τοποθέτηση της μερίδας στο φίλτρο. 4. Αγκιστρώστε τη θήκη φίλτρου στο μηχάνημα, στρέφοντας πάντα μέχρι τέλους (εικ. 14). 5. Προχωρήστε όπως στα σημεία 5, 6 και 7 της προηγούμενης παραγράφου. Προετοιμασία του καπουτσίνο 1. Ετοιμάστε τον καφέ εσπρέσο όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους, χρησιμοποιώντας φλιτζάνια αρκετά μεγάλα. 2. Στρέψτε το διακόπτη στη θέση (εικ. 22): θα ανάψει η αντίστοιχη λυχνία. 3. Εντωμεταξύ, γεμίστε ένα δοχείο με περίπου 100 γραμμάρια γάλακτος για κάθε καπουτσίνο που θέλετε να προετοιμάσετε. Το γάλα πρέπει να είναι κρύο από το ψυγείο (όχι ζεστό!). Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος του γάλακτος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές. Συνιστάται η χρήση ημιαποβουτυρωμένου γάλακτος και σε θερμοκρασία ψυγείου. EL

5 4. Τοποθετήστε το δοχείο με το γάλα κάτω από τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο. 5. Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία OK. Το άναμμα της λυχνίας δείχνει ότι ο βραστήρας έχει φτάσει την ιδανική θερμοκρασία για την παραγωγή ατμού: Είναι φυσιολογικό κατά την επίτευξη της ιδανικής θερμοκρασίας να βγει λίγο νερό ή ατμός στο δίσκο συλλογής σταγόνων (N). 6. Βγάλτε τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο τραβώντας προς τα εμπρός και στρέφοντας προς τα αριστερά (εικ. 23): κατά τη διαδικασία, προσέξτε μην αγγίξετε τον καταιονιστήρα του βραστήρα που είναι ζεστός. Έπειτα τοποθετήστε το δοχείο με το γάλα κάτω από τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο. 7. Βυθίστε τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο στο γάλα για μερικά χιλιοστά (εικ. 24). Στρέψτε το διακόπτη ατμού αριστερόστροφα, εικ. 25 για τουλάχιστον μισή στροφή. Από το εξάρτημα βγαίνει ατμός που δίνει στο γάλα μια κρεμώδη όψη και αυξάνει τον όγκο του. Για πιο κρεμώδη αφρό βυθίστε το εξάρτημα στο γάλα και μετακινήστε το δοχείο με αργές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω. 8. Όταν ο όγκος του γάλακτος διπλασιαστεί, βυθίστε το εξάρτημα στο βάθος και συνεχίστε να ζεσταίνεται το γάλα. Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία (ιδανική τιμή στους 60 C) και η επιθυμητή πυκνότητα κρέμας, διακόψτε την παροχή ατμού στρέφοντας το διακόπτη δεξιόστροφα μέχρι τέλους διαδρομής και γυρίστε το διακόπτη στη θέση. Για το σβήσιμο της μηχανής καφέ, στρέψτε το διακόπτη στη θέση. 9. Ρίξτε το κρεμώδες γάλα στα φλιτζάνια που περιέχουν τον καφέ εσπρέσο που προετοιμάσατε. Το καπουτσίνο είναι τώρα έτοιμο: προσθέστε ζάχαρη κατά βούληση και, αν θέλετε, πασπαλίστε τον αφρό με λίγο κακάο σε σκόνη. για την προετοιμασία περισσότερων καπουτσίνο, θα πρέπει να κάνετε πρώτα όλους τους καφέδες και μόνο στο τέλος να ετοιμάσετε το αφρόγαλα για όλους τους καπουτσίνο. Αν επιθυμείτε να ετοιμάσετε καινούριο καφέ μετά τη δημιουργία αφρόγαλου, περιμένετε να κρυώσει καλά ο βραστήρας, γιατί διαφορετικά ο καφές θα βγει καμένος. Για να κρυώσει ο βραστήρας, τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον καταιονιστήρα του βραστήρα. Γυρίστε το διακόπτη στο (εικ. 16). Αφήστε να βγει το νερό μέχρι να σβήσει η λυχνία ΟΚ. Γυρίστε ξανά το διακόπτη στο και προετοιμάστε τον καφέ όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους. Συνιστάται η μέγιστη παροχή ατμού στα 60 δευτερόλεπτα Παραγωγή ζεστού νερού 66 και η μη τοποθέτηση γάλακτος πάνω από 3 διαδοχικές φορές. Προσοχή: για λόγους υγιεινής συνιστάται ο καθαρισμός της διάταξης παραγωγής καπουτσίνο κάθε φορά μετά τη χρήση. Ενεργήστε ως εξής: 1. Αφήστε να βγει λίγος ατμός για μερικά δευτερόλεπτα (σημεία 2, 5 και 6 της προηγούμενης παραγράφου) στρέφοντας το κουμπί ατμού (εικ. 25). Με αυτήν την εργασία, η διάταξη παραγωγής καπουτσίνο εκκενώνει τυχόν γάλα που μπορεί να έχει μείνει στο εσωτερικό της. Σβήστε τη συσκευή πατώντας το πλήκτρο ανάμματος/ σβησίματος. 2. Με το ένα χέρι κρατήστε ακίνητο το σωλήνα παραγωγής αφρού και με το άλλο, ξεμπλοκάρετε το εξάρτημα στρέφοντάς το δεξιόστροφα και έπειτα ξεβιδώστε το προς τα κάτω (εικ. 26). 3. Αφαιρέστε το μπεκ ατμού από το σωλήνα παροχής τραβώντας το προς τα κάτω. 4. Πλύνετε με προσοχή όλα τα στοιχεία του εξαρτήματος παρασκευής καπουτσίνο με χλιαρό νερό. 5. Ελέγξτε ότι οι δύο οπές που δείχνει το βέλος στην εικ.27 δεν έχουν βουλώσει. Εν ανάγκη καθαρίστε με τη βοήθεια μιας καρφίτσας. 6. Ξανατοποθετήστε το μπεκ ατμού εισάγοντάς το με σχετική δύναμη προς τα πάνω στο σωλήνα ατμού. 7. Επανασυναρμολογήστε τη διάταξη παραγωγής καπουτσίνο προς τα πάνω και στρέφοντάς την αριστερόστροφα. Παραγωγή ζεστού νερού 1. Ανάψτε το μηχάνημα στρέφοντας το διακόπτη στη θέση (η αντίστοιχη λυχνία ανάβει) (εικ. 12). Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία ΟΚ (εικ. 15). 2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το εξάρτημα καπουτσίνο. 3. Όταν η λυχνία ΟΚ ανάψει, τοποθετήστε το διακόπτη στο (εικ. 16) και ταυτόχρονα στρέψτε το διακόπτη ατμού αριστερόστροφα (εικ. 25): Το ζεστό νερό θα βγει από το σύστημα παρασκευής καπουτσίνο. 4. Για να διακόψετε την έξοδο ζεστού νερού, στρέψτε δεξιόστροφα το διακόπτη ατμού και γυρίστε το διακόπτη στο (εικ. 12). Συνιστάται μέγιστη παροχή στα 60 δευτερόλεπτα.

6 Καθαρισμός Καθαρισμός Κίνδυνος! Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ τη μηχανή του καφέ σε νερό: είναι ηλεκτρική συσκευή. Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού των εξωτερικών μερών της συσκευής, σβήστε το μηχάνημα, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα του ρεύματος και αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει. Καθαρισμός και συντήρηση των φίλτρων καφέ εσπρέσο Κάθε 300 περίπου καφέδες και γενικά όταν ο καφές βγαίνει από τη θήκη φίλτρου σε σταγόνες ή δε βγαίνει καθόλου, καθαρίστε τη θήκη φίλτρου και τα φίλτρα για τον αλεσμένο καφέ με τον ακόλουθο τρόπο: Βγάλτε το φίλτρο από τη θήκη φίλτρου. Ξεβιδώστε το καπάκι του φίλτρου (εικ. 28) κατά τη φορά που υποδεικνύεται από το βέλος πάνω στο ίδιο το καπάκι. Αφαιρέστε το εξάρτημα παραγωγής αφρού από το δοχείο πιέζοντας προς το μέρος του καπακιού. Αφαιρέστε τη στεγάνωση. Ξεπλύνετε όλα τα βασικά μέρη και καθαρίστε προσεχτικά το μεταλλικό φίλτρο με ζεστό νερό τρίβοντας με μία βούρτσα (εικ. 29). Ελέγξτε ότι οι οπές του μεταλλικού φίλτρου δεν έχουν κλείσει διαφορετικά καθαρίστε τις με τη βοήθεια μιας καρφίτσας (βλέπε εικ. 30). Επανασυναρμολογήστε το φίλτρο και τη στεγάνωση στον πλαστικό δίσκο όπως υποδεικνύεται στην εικόνα 31. Δώστε προσοχή στην τοποθέτηση του στηρίγματος του πλαστικού δίσκου μέσα στην οπή της στεγάνωσης που υποδεικνύεται από το βέλος στην εικ. 31. Επανατοποθετήστε το σύνολο των εξαρτημάτων του ατσάλινου δοχείου για το φίλτρο (εικ. 32), και βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα έχει μπει στην οπή στήριξης (βλέπετε βέλος εικ. 32). Τέλος βιδώστε το καπάκι. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό που προαναφέρθηκε. Καθαρισμός του καταιονιστήρα του βραστήρα Κάθε 300 περίπου καφέδες, είναι απαραίτητος ο καθαρισμός του καταιονιστήρα του βραστήρα εσπρέσο κατά τον ακόλουθο τρόπο: Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή καφέ δεν είναι ζεστή και ότι δεν βρίσκεται στην πρίζα. Με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού, ξεβιδώστε τη βίδα που 67 στερεώνει τον καταιονιστήρα του βραστήρα εσπρέσο (εικ. 33). Αφαιρέστε τον καταιονιστήρα. Καθαρίστε με ένα υγρό πανί το βραστήρα (εικ. 33). Καθαρίστε προσεχτικά τον καταιονιστήρα με ζεστό νερό τρίβοντας με μία βούρτσα. Ελέγξτε ότι οι οπές δεν έχουν κλείσει, διαφορετικά καθαρίστε τις με τη βοήθεια μιας καρφίτσας (εικ. 30). Ξεπλύνετε τον καταιονιστήρα κάτω από τη βρύση τρίβοντας πάντα. Επανασυναρμολογήστε τον καταιονιστήρα του βραστήρα προσέχοντας ώστε να τοποθετηθεί σωστά στη στεγάνωση. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν δεν εκτελείτε τακτικά τον καθαρισμό που προαναφέρθηκε. Άλλοι καθαρισμοί 1. Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά. Αρκεί ένα υγρό και μαλακό πανί. 2. Καθαρίζετε τακτικά το κυπελάκι θήκης φίλτρου, τα φίλτρα, το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο νερού. Για το άδειασμα του δίσκου συλλογής σταγόνων, αφαιρέστε τη γρίλια τοποθέτησης φλιτζανιών, αφαιρέστε το νερό και καθαρίστε με ένα πανί το δίσκο: έπειτα ξαναμοντάρετε το δίσκο συλλογής σταγόνων. Καθαρίστε το δοχείο νερού με ένα μαλακό μακρύ βουρτσάκι για να φτάνετε καλύτερα ως το βάθος. Κίνδυνος! Κατά τον καθαρισμό, μη βυθίζετε ποτέ το μηχάνημα σε νερό: είναι ηλεκτρική συσκευή. Αφαλάτωση του τμήματος καφέ εσπρέσο Συνιστάται η αφαλάτωση του μηχανήματος κάθε 200 περίπου καφέδες. Συνιστάται η χρήση καθαριστικού αλάτων της De Longhi που κυκλοφορεί στην αγορά. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 1. Γεμίστε το δοχείο με το διάλυμα αφαίρεσης αλάτων, διαλύοντας με νερό το προϊόν βάσει των οδηγιών που αναγράφονται στη συσκευασία. 2. Ανάψτε το μηχάνημα στρέφοντας το διακόπτη στη θέση και περιμένετε να ανάψει η λυχνία ΟΚ. 3. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φίλτρου δεν έχει στερεωθεί και τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από τον καταιονιστήρα του μηχανήματος. 4. Στρέψτε το διακόπτη στο και αφήστε να τρέξει περίπου 1/4 του διαλύματος που περιέχεται στο δοχείο: EL

7 Αφαλάτωση - Αν κάτι δε λειτουργεί Κάθε τόσο, γυρίζετε το διακόπτη ατμού και αφήνετε να βγει λίγο διάλυμα μέσω του σωλήνα παραγωγής καπουτσίνο. Στη συνέχεια διακόψτε γυρίζοντας το διακόπτη στο και αφήστε να δράσει το διάλυμα για περίπου 5 λεπτά. 5. Επαναλάβετε το σημείο 4 για άλλες 3 φορές, μέχρι να αδειάσει εντελώς το δοχείο. 6. Για την αφαίρεση των υπολειμμάτων του διαλύματος και του άλατος, ξεπλύνετε καλά το δοχείο, γεμίστε το με καθαρό νερό (χωρίς καθαριστικό αλάτων). 7. Στρέψτε το διακόπτη στο (εικ. 16) και αφήστε να βγει μέχρι το δοχείο να είναι εντελώς άδειο. 8. Επαναλάβετε τις εργασίες 6 και 7 ακόμη μία φορά. Οι επισκευές της μηχανής καφέ σχετικά με προβλήματα άλατος δεν καλύπτονται από την εγγύηση αν ο καθαρισμός αλάτων που περιγράφτηκε παραπάνω δεν εκτελείται τακτικά. Αφαλάτωση του τμήματος καφέ φίλτρου Τα άλατα που περιέχονται στο νερό με το πέρασμα του χρόνου προκαλούν αποφράξεις που εμποδίζουν την καλή λειτουργία της συσκευής. Συνιστάται η αφαλάτωση του μηχανήματος κάθε 40 περίπου χρήσεις. Προβείτε στην αφαλάτωση χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα καθαριστικά άλατος για μηχανές καφέ φίλτρου που κυκλοφορούν στην αγορά. Αν αυτά τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να ακολουθήσετε την εξής διαδικασία: 1. Ρίξτε 4 φλιτζάνια νερού μέσα στην καράφα. 2. Λιώστε 2 κουταλάκια (περίπου 30 γραμμάρια) κιτρικού οξέος (διατίθεται στα φαρμακεία ή στα μπακάλικα). 3. Τοποθετήστε την καράφα πάνω στη θερμαντική πλάκα. 4. Πατήστε το διακόπτη, αφήστε να εκχυλίσει όσο το περιεχόμενο ενός φλιτζανιού και έπειτα σβήστε τη συσκευή. 5. Αφήστε να δράσει το διάλυμα για 15 λεπτά. Επαναλάβετε τη διαδικασία 4 και 5 ακόμη μία φορά. 6. Ανάψτε το μηχάνημα και αφήστε να εκχυλίσει μέχρι το δοχείο να αδειάσει εντελώς. 7. Ξεπλύνετε, αφήνοντας τη συσκευή σε λειτουργία, μόνο με νερό για τουλάχιστον 3 φορές (3 γεμάτα δοχεία νερού). Διάθεση Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/96/EC. Στο τέλος ζωής του το προϊόν δε θα πρέπει να απορριφτεί μαζί με αστικά απόβλητα. Μπορεί να δοθεί στα αντίστοιχα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που έχουν καθορίσει οι τοπικές διοικήσεις ή στα σημεία πώλησης που διαθέτουν αυτή την υπηρεσία. Η ξεχωριστή διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής απαλείφει τις αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία που προκύπτουν από ακατάλληλη διάθεση και επιτρέπει την ανάκτηση των υλικών ώστε να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πηγών. Για την επισήμανση της υποχρέωσης της ξεχωριστής διάθεσης των ηλεκτρικών συσκευών, επί του προϊόντος αναφέρεται η σήμανση του διαγραμμένου δοχείου απορριμμάτων. Η συσκευή συμμορφώνεται στις παρακάτω οδηγίες της ΕΕ: Οδηγίες Χαμηλής Τάσης 2006/95/CE και μετέπειτα τροποποιήσεις. Οδηγία EMC 2004/108/CE και μετέπειτα τροποποιήσεις. Τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1935/2004. Αν κάτι δε λειτουργεί Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση Δε βγαίνει πλέον ο καφές εσπρέσο Έλλειψη νερού στο δοχείο Γέμισμα του δοχείου νερού Οι οπές εξόδου καφέ της θήκης φίλτρου έχουν κλείσει Ο καταιονιστήρας του βραστήρα εσπρέσο εμποδίζεται Καθαρισμός των οπών των στομίων της θήκης φίλτρου Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παράγραφο "Καθαρισμός του καταιονιστήρα βραστήρα" 68

8 Αν κάτι δε λειτουργεί Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Λύση Ο καφές εσπρέσο στάζει από τις άκρες της θήκης φίλτρου αντί για τις οπές Η θήκη φίλτρου δεν έχει τοποθετηθεί καλά Η στεγάνωση του βραστήρα εσπρέσο έχει χάσει την ελαστικότητά της Οι οπές των στομίων της θήκης φίλτρου εμποδίζονται Στερεώστε σωστά τη θήκη φίλτρου και στρέψτε την μέχρι τέλους με δύναμη Αντικαταστήστε τη στεγάνωση του βραστήρα εσπρέσο σε ένα Κέντρο Σέρβις Καθαρίστε τις οπές των στομίων. Ο καφές εσπρέσο είναι κρύος Η λυχνία OK εσπρέσο δεν είναι αναμμένη τη στιγμή που πατάτε το διακόπτη παροχής καφέ Η προθέρμανση δεν πραγματοποιήθηκε Τα φλιτζάνια δεν προθερμάνθηκαν Δυνατός θόρυβος της αντλίας Το δοχείο νερού είναι άδειο Γεμίστε το δοχείο Περιμένετε μέχρι να ανάψει η λυχνία OK Πραγματοποιήστε την προθέρμανση όπως αναγράφεται στην παράγραφο Προθερμάνετε τα φλιτζάνια με ζεστό νερό ή αφήστε τα τοποθετημένα για τουλάχιστον 20 λεπτά στην επιφάνεια θέρμανσης φλιτζανιών πάνω στο καπάκι Ο αφρός του καφέ είναι ανοιχτόχρωμος (βγαίνει γρήγορα από το στόμιο) Το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά και η βαλβίδα στη βάση του δεν είναι ανοιχτή Πιέστε ελαφρά το δοχείο έτσι ώστε να ανοίξει η βαλβίδα στη βάση του Ο αλεσμένος καφές έχει πατηθεί λίγο Αυξήστε το πάτημα του αλεσμένου καφέ (εικ. 18) Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι ελλιπής Αυξήστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ EL Το άλεσμα του καφέ είναι μεγάλο Λανθασμένος τύπος ποιότητας αλεσμένου καφέ Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ espresso Αλλάξτε την ποιότητα του αλεσμένου καφέ Ο αφρός του καφέ είναι σκουρόχρωμος (ο καφές βγαίνει αργά από το στόμιο) Ο αλεσμένος καφές έχει πατηθεί πολύ Πιέστε λιγότερο τον καφέ (εικ. 18) Η ποσότητα αλεσμένου καφέ είναι υπερβολική Ελαττώστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ Ο καταιονιστήρας του βραστήρα εσπρέσο εμποδίζεται Το φίλτρο έχει βουλώσει Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ ψιλός ή είναι υγρός Λανθασμένος τύπος ποιότητας αλεσμένου καφέ Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός του καταιονιστήρα βραστήρα εσπρέσο" Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό όπως αναγράφεται στην παρ. καθαρισμός του φίλτρου Χρησιμοποιείτε μόνο αλεσμένο καφέ για μηχανές καφέ εσπρέσο και δεν πρέπει να είναι πολύ υγρός Αλλάξτε ποιότητα κόκκων αλεσμένου καφέ Δε μορφοποιείται το αφρόγαλα κατά την προετοιμασία του καπουτσίνο Ο καφές φίλτρου ή εσπρέσο έχει όξινη γεύση Οι χρόνοι έκχυσης καφέ φίλτρου έχουν επεκταθεί Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο Το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο είναι βρώμικο Το ξέπλυμα μετά την αφαλάτωση δεν ήταν ικανοποιητικό Η καφετιέρα φίλτρου θα πρέπει να καθαριστεί από τα άλατα 69 Χρησιμοποιείτε πάντα γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου Καθαρίστε προσεχτικά τις μικρο-οπές της διάταξης καπουτσίνο, ειδικότερα εκείνες που αναφέρονται στην εικόνα 27 Ξεπλύνετε τη συσκευή όπως αναγράφεται στο κεφάλαιο "Αφαλάτωση του τμήματος φίλτρου" ή "Αφαλάτωση του τμήματος εσπρέσο" Πραγματοποιήστε τον καθαρισμό αλάτων όπως περιγράφεται στην παράγραφο "Αφαλάτωση του τμήματος καφέ φίλτρου"

www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.cookshop.gr BIALETTI MOKONA ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ESPRESSO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 www.cookshop.gr 2 3 4 5 www.cookshop.gr ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Είμαστε σίγουροι ότι η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino

Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino Καφετιέρα / Μηχανή παρασκευής Espresso-Cappuccino FA-5475-1 FA-5475 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συγχαρητήρια! Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μηχανής espresso/cappuccino. Αυτή η μοναδική συσκευή έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ espresso D 2301 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και να τις φυλάξετε για πιθανή μελλοντική αναφορά ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν τη χρήση αυτής της ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 8 8 6 7 5 4 3 9 6 2 9 8 6 5 2 22 20 24 23 2 5 4 3 9 6 8 6 7 2 8 2 0 2 2 2 3 2 8 5 9 2 4 6 Pag. 5 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Η καφετιέρα Diva, σας δίνει τη δυνατότητα να παρασκευάσετε και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ).

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ο ΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ). ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (βλ. σελ. 3)...................................................σελίδα. 7 2 ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.............................................σελίδα. 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..........................................................σελίδα.

Διαβάστε περισσότερα

ÊÁÖÅÔÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THCO05606

ÊÁÖÅÔÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THCO05606 ÊÁÖÅÔÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THCO05606 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή, να τηρείτε κάποιες βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω: Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49 Απορριψη 50 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 50 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 51 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 51 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 12 Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Type HD8762 Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε την μηχανή. 12 GR Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO

www.cookshop.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HANDPRESSO 1 Παρακαλούµε διαβάστε τις προειδοποιήσεις στη σελίδα 7 πριν χρησιµοποιήσετε τη µηχανή Handpresso Καλωσορίσατε στον κόσµο της Handpresso! Φροντίζοντας για την ποιότητα και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ROBOTIX CC6300 CC6500 CC6550 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Μην αφήνετε τίποτα στη μηχανή, όπως βρωμιά, σκόνη και υγρά επειδή μπορούν να βλάψουν τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα. Αδειάστε το δοχείο μετά από κάθε λειτουργία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού...

ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ. Ελληνικά. Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... ΟΔΗΓΙΕΣ μηχανής καφέ Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ μηχανής καφέ Σημαντικά μέτρα ασφαλείας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome. Type HD8855 / HD8857 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome. Type HD8855 / HD8857 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Καταχωρίστε το προϊόν και βρείτε υποστήριξη στον διαδικτυακό τόπο www.philips.com/welcome 12 Ελληνικά Type HD8855 / HD8857 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 12 GR ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ TO ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.S.E.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ TO ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.S.E. S.G.L. PODSTAR 1 2 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ πελάτη, Ευχαριστούµε που διαλέξατε την µηχανή παρασκευής espresso SGL PODSTAR. Η SGL, ηγέτιδα στην παραγωγή επαγγελµατικών µηχανών παρασκευής espresso, βασισµένη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΑΝΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΡΟΥΞΟΥΝΙ * ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 1 2 ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1. Κονσόλα διακοπτών 2. Δείκτης στάθμης νερού 3. Μπιτόνι συλλογής συμπυκνωμάτων ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ roto ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομο σε καμία περίπτωση! Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για ασφαλή χρήση από «μόνο ένα άτομο». Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΚΑΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 1 FRANCIS-FRANCIS Χ6 TRIO ΚΑΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 2 FRANCIS-FRANCIS Χ6 TRIO ΤO ΣΥΣΤΗΜΑ E.S.E Η µηχανή X6 TRIO της FRANCIS-FRANCIS χρησιµοποιεί το σύστηµα Ε.S.Ε (easy serving espresso). Για την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB Compact

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB Compact Οδηγίες Χρήσης LB Compact Σας ευχαριστούμε, που διαλέξατε τη μηχανή εσπρέσσο Lavazza BLUE LB Compact. Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, που εξηγούν πως μπορείτε να

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις Κ30 ES

Συχνές ερωτήσεις Κ30 ES Γενικά Στοιχεία για τον Κ30 Σχεδιάστηκε 2003-2005. Λανσαρίστηκε τον Οκτώβριο του 2005 στην έκθεση HOST στο Μιλάνο. Η παραγωγή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2005. Έχει κερδίσει το βραβείο Red Dot Design Award

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO Mode d emploi

MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO Mode d emploi KAFFEE-/CAPPUCCINO-VOLLAUTOMAT Bedienungsanleitung COFFEE AND CAPPUCCINO MAKER Instructions MACHINE À CAFÉ ET À CAPPUCCINO Mode d emploi MACCHINA PER CAFFÈ E CAPPUCCINO Istruzioni per l uso KOFFIE- EN

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

1. * (4) +! -/:+# ESPRESSO

1. * (4) +! -/:+# ESPRESSO Ελληνικά 84 a b c d e f g h i j k l m n o p q Περιγραφή Καπάκι ρεζερβουάρ Αποσπώμενο ρεζερβουάρ νερού Δίσκος ζεστάματος φλιτζανιών Επιλογέας καφέ / ατμού Διακόπτης λειτουργίας ON/OFF με φωτεινή ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB 1100

Οδηγίες Χρήσης Μηχανής LB 1100 Οδηγίες Χρήσης LB 1100 Σας ευχαριστούμε, που διαλέξατε τη μηχανή εσπρέσσο Lavazza BLUE LB 1100. Πριν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, που εξηγούν πως μπορείτε να χρησιμοποιείτε,

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-DrainLift Con. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-DrainLift Con GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά... 5 1.1 Σκοπός χρήσης... 5 1.2 Στοιχεία σύνδεσης και ηλεκτρικά στοιχεία... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ Model: R-5000 Ασφάλεια ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή. Βγάζετε το φις από την πρίζα όταν θέλετε να εισάγετε, να αφαιρέσετε ή να καθαρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η 2 Ο Χ5 Οδηγίες Χρήσης

Η 2 Ο Χ5 Οδηγίες Χρήσης Η 2 Ο Χ5 Οδηγίες Χρήσης Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή καθαρισμού με ατμό. Όταν χρησιμοποιείτε μία ηλεκτρική συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W

ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ. Μοντέλο Αρ: S1528CH. 220~240V 50/60Hz 300W ΠΟΛΥΚΟΦΤΗΣ Μοντέλο Αρ: S1528CH 220~240V 50/60Hz 300W 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A B Γ Δ E ΣΤ Ζ Μοτέρ Μπολ Λεπίδα Καπάκι Διακόπτης Άξονας στήριξης λεπίδας Κουμπί ασφάλισης ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Κρατήστε τη συσκευή μακριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

MANICURE & PEDICURE SET

MANICURE & PEDICURE SET Οδηγίες Χρήσης MANICURE & PEDICURE SET MANICURE&PEDICURE SET TYPE I4301 1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 3 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγίες χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγίες χρήσης 1. Εισαγωγή.2 2. Προειδοποιήσεις.2 3. Εγγύηση...5 4. Περιγραφή συσκευής.6 5. Χρήση της συσκευής για πρώτη φορά 7 6. Χρήσιµες συµβουλές..9 7. Επακόλουθη χρήση, καθαρισµός και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατ αρχήν επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση που επιδείξατε σε μια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15

Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 Εγχειρίδιο Οδηγιών rapidcount E15 1 Γενικές προφυλάξεις: Παρακαλείσθε να λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις κατά το χειρισμό του μετρητή. Μην χρησιμοποιείτε τον μετρητή σε πολύ ζεστούς ή υγρούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ MOD. ΗΜ-1014 1 ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 1. 2 χτενάκια για 22 µήκη (από 3-18mm και από 21-36mm). 2. 1 χτενάκι ακριβείας (0.5-2.5mm) 3. Λεπίδες: Κινούµενη λεπίδα: ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 12 ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 12 ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ 12 ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφάλειας για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613

ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ÖÑÕÃÁÍÉÉÅÑÁ ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ THTO05613 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Το νερό μπορεί να βλάψει τη συσκευή διεισδύοντας από τις σχισμές και τα ανοίγματα της συσκευής. Πριν φρυγανίσετε

Διαβάστε περισσότερα