Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση. Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet"

Transcript

1 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Αγροτική Διακυβέρνηση Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet Αθήνα

2 Χαρακτηριστικά της γεωργίας 1. Φυσικά Εξάρτηση από το περιβάλλον Εποχικότητα πολλών δραστηριοτήτων Κίνδυνοι της παραγωγής 2. Διαρθρωτικά Μεγάλο πλήθος παραγωγών/μεγάλος αριθμός μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων Γεωγραφική διασπορά των παραγωγικών μονάδων Μικρή κινητικότητα των συντελεστών παραγωγής Ανθρώπινοι πόροι 3. Οικονομικά Χαμηλή παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής Συνθήκες που ομοιάζουν προς τον τέλειο ανταγωνισμό Μικρές ελαστικότητες

3

4 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) Ιδρυτική Συνθήκη της Ρώμης 1957 (ΕΟΚ) Άρθρα Διάσκεψη της Στρέζα 1958 Κατευθυντήριες γραμμές της ΚΑΠ Έναρξη εφαρμογής της ΚΑΠ το 1962

5 Κατευθυντήρες γραμμές της ΚΑΠ Δημιουργία ενιαίας αγοράς Κοινοτική προτίμηση Χρηματοδοτική αλληλεγγύη ΕΓΤΠΕ Προσπάθεια να συνδυασθεί ένας ισχυρός προστατευτισμός με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς Ίση μεταχείριση άνισων και διαφορετικών υποκειμένων

6 Μηχανισμός στήριξης των τιμών των σιτηρών στην ΕΕ Κατώτερη τιμή εισαγωγής Εισφορά εισαγωγής Τιμή παρέμβασης Επιδότηση εξαγωγής Διεθνής τιμή

7 Χρηματοδότηση της ΚΑΠ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) Δεν αποτελεί ξεχωριστό χρηματοδοτικό όργανο «Λογαριασμός» στα πλαίσια του κοινοτικού προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης Τμήμα Προσανατολισμού: διαρθρωτικά μέτρα (περ. 10%) Τμήμα Εγγυήσεων: εξασφάλιση των εγγυημένων τιμών (περ. 90%) Από το 1999 : Παραμένει το Τμήμα Εγγυήσεων και Δημιουργείται το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

8 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΠ Στη διαδικασία εμπλέκονται η Επιτροπή το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή, αποκλειστικά, καταθέτει τις προτάσεις και το Συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση. Το Συμβούλιο δεν μπορεί να επεξεργασθεί καμία πρόταση που δεν έρχεται από την Επιτροπή. Το Συμβούλιο συμβουλεύεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αν το Συμβούλιο δεν εγκρίνει μία πρόταση, η Επιτροπή (σε συνεργασία με το Συμβούλιο) καταθέτει νέες προτάσεις μέχρι να επιτευχθεί ο τελικός συμβιβασμός.

9 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Τα πρώτα 30 χρόνια Mac Sharry Reform (1992) Aτζέντα 2000 (1999) Ενδιάμεση Συμφωνία (2003)

10 Αποτελέσματα εφαρμογής της ΚΑΠ κατά τα πρώτα 30 έτη (Ι) Πολιτική των εγγυήσεων Απορρόφηση της παραγωγής σε εύλογες τιμές Αύξηση της παραγωγής Αύξηση της παραγωγής Αύξηση των εισοδημάτων Επίτευξή του στόχου της Αυταρκείας (10ετία 1970) Διόγκωση των πλεονασμάτων (τέλη 70, 80, αρχές 90) Αύξηση των επιδοτήσεων για την εξαγωγή τους Αύξηση του κόστους της ΚΑΠ Το κόστος αποθήκευσης και διάθεσης του πλεονάσματος είχε οδηγήσει τα έξοδα του ΕΓΤΠΕ να φτάσουν τα 30 δισεκατομμύρια Ecu το 1992, από τα 11 δις που ήταν το 1981 Αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις Ανάγκη για μεταρρύθμιση

11 Αποτελέσματα εφαρμογής της ΚΑΠ κατά τα πρώτα 30 έτη (ΙΙ) Θεσμικών τιμών μέχρι τις αρχές του 80 Παραγωγής 2-3% ετησίως Κατανάλωσης κατά 0,5-1% 1985 στήριξη της ΚΑΠ από τον προϋπολογισμό σε ποσοστό 72,86% : των δαπανών κατά 167% του αγροτικού εισοδήματος κατά 5% 80% των δαπανών 20% των αγροτ. εκμεταλλεύσεων Γάλα και βοδινό κρέας: βαθμό στήριξης 50% Ελαιόλαδο: 3,5%

12 Ιστορική αναδρομή της ΚΑΠ (Ι) 1968: Σχέδιο Mansholt, «Γεωργία 1980, μνημόνιο για την αναδιάρθρωση της γεωργίας της ΕΟΚ» Εισόδημα των γεωργών ανάλογο με αυτό στους άλλους τομείς της οικονομίας αλλά και συγκρίσιμες συνθήκες ζωής Κατεύθυνση της γεωργίας προς μεγαλύτερες και ανταγωνιστικότερες εκμεταλλεύσεις /νεότεροι και πιο δραστήριοι αγρότες Μέτρα: Μείωση των αγροτών με κίνητρα εξόδου συνεταιρισμοί ευκαιρίες απασχόλησης στο 2γενή και 3γενή τομέα 1972: «Τρεις οδηγίες» 1. Εκσυγχρονισμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων 2. Πρόωρη συνταξιοδότηση (55 ετών) 3. Εκπαίδευση των αγροτών 1975: (4) αποζημίωση των αγροτών στις ορεινές περιοχές

13 Ιστορική αναδρομή της ΚΑΠ (ΙΙ) 1985: J. Delors, «Πράσινο βιβλίο» Επιδοτήσεις για διαφοροποίηση της παραγωγής προς μη πλεονασματικά προϊόντα Βελτίωση της ποιότητας Προστασία του περιβάλλοντος Συνολική ανάπτυξη της υπαίθρου Μέτρα διαρθρωτικής πολιτικής Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ) 1988: Μηχανισμός Σταθεροποιητών (η πρώτη ουσιαστική μεταρρύθμιση)

14 Αίτια: 1992: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ MC SHARRY - Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας ( ) Διαπραγματεύσεις GATT ( ) Εσωτερικές Πιέσεις Συσσώρευση μεγάλων αποθεμάτων Υψηλό κόστος της ΚΑΠ Αλλαγές: Μείωση των θεσμικών τιμών προς τις διεθνείς Εισοδηματικές ενισχύσεις μέσω των Άμεσων Αντισταθμιστικών Πληρωμών (στρεμματικές/ανά κεφαλή ζώου) Διατήρηση των ποσοστώσεων Πρόωρη συνταξιοδότηση

15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Μείωση των τεράστιων αποθεμάτων 2. Συγκράτηση της δημοσιονομικής δαπάνης της ΚΑΠ (κάτω από το 50% του προϋπολογισμού) 3. Αύξηση των γεωργικών εισοδημάτων με έναν μέσο ετήσιο ρυθμό 4,5% την περίοδο Μετάθεση του κύριου βάρους της προστασίας από τους καταναλωτές στους φορολογούμενους

16 ΚΑΠ και Διεύρυνση / : 10+2 νέα Κ-Μ. ΧΚΑΕ Καταναλωτών κατά 100 εκ Μέση αγοραστική δύναμη στο 1/3 της ΕΕ15 50% της αγροτικής έκτασης της ΕΕ και κατά 20% της αγροτικής παραγωγής. Συμμετοχή του αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ από 2.4%-14,6% (ΕΕ15: 2.1%) στο εργατικό δυναμικό από 4,0%-32,3% (ΕΕ15: 4,0%)

17 Διάρθρωση της απασχόλησης ανά Τομέα, ΕΕ και νέα Κ-Μ. Γεωργία Βιομηχανία Υπηρεσίες EU27 6,2 27,7 66,1 Βουλγαρία 8,9 34,2 56,8 Κύπρος 4,7 24,1 71,2 Τσεχία 4,0 39,5 56,5 Εσθονία 5,3 34,0 60,7 Ουγγαρία 4,9 32,5 62,7 Λιθουανία 14,0 29,1 56,9 Λετονία 11,8 26,5 61,7 Μάλτα 2,0 30,0 68,0 Πολωνία 17,4 29,2 53,4 Ρουμανία 32,3 30,5 37,3 Σλοβενία 9,1 37,1 53,8 Σλοβακία 4,7 38,8 56,4 Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τέταρτη Έκθεση για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή, 2007.

18 1999: AGENDA Σύνοδος Κορυφής του Βερολίνου ( ) Αίτια: Εσωτερικές Πιέσεις Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διατροφικά σκάνδαλα Διεύρυνση προς τις ΧΚΑΕ Αλλαγές: Αμετάβλητες οι αγροτικές δαπάνες για τα επόμενα επτά χρόνια ( ) Περιβαλλοντικές παράμετροι, Ποιότητα& ασφάλεια των τροφίμων Ελευθερία στα Κ-Μ να προσδιορίζουν το ύψος των επιδοτήσεων (περιβαλλοντικά κριτήρια, ύψος της απασχόλησης, συνολικές επιδοτήσεις ανά εκμετάλλευση) Συνολική αγροτική ανάπτυξη-δημιουργία εναλλακτικών εισοδημάτων στην ύπαιθρο

19 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ ( ) (Fischler Reform) Αίτια: Νέος Γύρος ΠΟΕ Διεύρυνση Ενίσχυση του Καταναλωτικού-Περιβαλλοντικού Κινήματος Αλλαγή στους Διακρατικούς Συσχετισμούς Αλλαγές Αποδέσμευση της στήριξης από το προϊόν και τον όγκο παραγωγής (..από το προϊόν στον παραγωγό) Ενιαία ενίσχυση με βάση τις ενισχύσεις που εισέπραττε ο παραγωγός την τριετία (σταθερό ποσό ανά έτος) Πολλαπλή συμμόρφωση Αρχή της συνυπευθυνότητας (διατήρηση της γης σε καλή κατάσταση, περιβαλλοντικά κριτήρια) Περιορισμός της εισοδηματικής στήριξης στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις Οι εξοικονομούμενοι πόροι διατίθενται για την Αγροτική ανάπτυξη (Ανάπτυξη της Υπαίθρου) Πολυλειτουργικότητα του αγροτικού χώρου/ Δημόσια Αγαθά Ριζική μεταβολή της ΚΑΠ που οδηγείται σε ένα σχήμα κοινωνικής πολιτικής (επιλογές Fischler)

20 ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΠ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΠ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΠ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΥΛΩΝΑΣ 1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ 2 ου ΠΥΛΩΝΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΠΑΝΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ? ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ?

21 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Πως οι μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ προσπαθούν να ανταποκριθούν στις εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις; Πως εξηγείται η διστακτικότητα των πρώτων 30 ετών (1 η περίοδος) και τί συνέβαλε στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων από το 1992 και έπειτα (2 η περίοδος/ );

22 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ Θεωρία της Δημόσιας Επιλογής Φιλελεύθερος Διακυβερνητισμός Νέο-θεσμική προσέγγιση (path dependency)

23 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (θ.δ.ε.) «Οικονομική ανάλυση των πολιτικών θεσμών» Μέσω της Θ.Δ.Ε. επισημαίνεται η αλληλεπίδραση μεταξύ του οικονομικού παράγοντα και των πολιτικών αποφάσεων. Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διερευνηθεί πως : 1. Οι οικονομικοί στόχοι της κοινότητας (π.χ. αυτάρκεια, ελάφρυνση προϋπολογισμού) 2. Οι οικονομικοί στόχοι των κ-μ (π.χ. βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου μέσω του αγροτικού τομέα), 3. Οικονομικοί στόχοι των ομάδων πίεσης (π.χ αύξηση του αγροτικού εισοδήματος) έχουν συμβάλει διαχρονικά στη διαμόρφωση της ΚΑΠ. Η θ. Δ.Ε. εξηγεί γιατί η Επιτροπή δεν μπόρεσε να «περάσει» στην 1 η περίοδο μεταρρυθμίσεις με προφανές οικονομικό όφελος. (Ισχυρές αγροτικές ομάδες πίεσης)

24 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΣΜΟΣ «H E.E. μπορεί να αναλυθεί ως ένα επιτυχημένο διακυβερνητικό μοντέλο σχεδιασμένο να διαχειρισθεί την οικονομική αλληλεξάρτηση μέσω διαπραγμάτευσης και πολιτικών συντονισμού» Γενικά η ΚΑΠ διαχειρίζεται μία παράμετρο της οικονομικής αλληλεξάρτησης στα πλαίσια της Ε.Ε., τον αγροτικό τομέα. Αποτελεί μία πολιτική συντονισμού των επιμέρους αγροτικών οικονομιών. Προκύπτει δε από αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις που καθορίζονται από τη σχετική διαπραγματευτική δύναμή των κ-μ και τα πλεονεκτήματα που συσσωρεύουν συνάπτοντας συμφωνίες. Η θεωρητική προσέγγιση του Φ.Δ. δεν μπορεί να εξηγήσει πλήρως τη διστακτικότητα της πρώτης περιόδου και την επιτάχυνση της δεύτερης.

25 ΝΕΟ-ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ «η Νέο-Θεσμική προσέγγιση έχει ως πυρήνα της την παραδοχή ότι οι θεσμοί έχουν σημασία στον καθορισμό των εκροών της λήψης αποφάσεων, όπως και η ιστορική διαδρομή (path dependency-εξαρτημένη τροχιά)». Η θεωρία μπορεί να εξηγήσει την καθυστέρηση στην εφαρμογή οικονομικά αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων λόγω θεσμικών χαρακτηριστικών της 1 ης περιόδου σε σχέση με τη δεύτερη. π.χ. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 διακόπτεται η ιστορική συνέχεια (εξαρτημένη τροχιά) των προηγούμενων 30 ετών καθώς τα αγροτικά προϊόντα εντάσσονται στις διαπραγματεύσεις της GATT. Επίσης, οι αποφάσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις λαμβάνονται πλέον όχι σε ετήσια βάση, όπως πριν το 1992,αλλά σε πολυετή. Κατά τη διάρκεια αυτών των πολυετών περιόδων συμβαίνουν μεταβολές στο διεθνές περιβάλλον, εξελίξεις στην αγορά των αγροτικών προϊόντων και το εξωτερικό εμπόριο κ.λπ. Αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών, όσο αφορά στις επιλογές τους για την αγροτική πολιτική. Επιπλέον, διαφορετικές ομάδες πίεσης, σε διάφορες φάσεις, κυριαρχούν στο εσωτερικό της ΕΕ ενώ αλλάζει και η σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτές οι διαφοροποιήσεις συχνά συμβάλουν σε αλλαγές πολιτικής και προωθούν ευρύτερες μεταρρυθμίσεις στην ΚΑΠ

26 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΠ ( ) Λήψη Αποφάσεων Επιτροπή Συμβούλιο - Εισοδηματικές ενισχύσεις - Μείωση των θεσμικών τιμών προς τις διεθνείς - Πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον - Δημοσιονομική Πειθαρχία - Ελευθερία στα Κ-Μ να προσδιορίζουν το ύψος των επιδοτήσεων - Ποιότητα & ασφάλεια των τροφίμων - Συνολική αγροτική ανάπτυξη - Αποδέσμευση - Ενιαία ενίσχυση - Πολλαπλή συμμόρφωση - Αρχή της συνυπευθυνότητας - Περιορισμός εισοδηματικής στήριξης στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις - Οι εξοικονομούμενοι πόροι διατίθενται για την Αγροτική ανάπτυξη - Πολυλειτουργικότητα Κοινοβούλιο Μεταρρυθμίσει ς 1992 Μεταρρύθμισ η McSharry 1999 Ατζέντα Ενδιάμεση Συμφωνία 2008 Έλεγχος Υγείας ΚΑΠ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΓΟΡΑ

27 (μία εκτίμηση για )ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΕ (AoA) ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΠΙΟΤΕΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΠΥΛΩΝΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 2 ου ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εισήγηση με θέμα: Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 Φαρακτηριστικά της γεωργίας 1. Υυσικά Εξάρτηση από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙ- ΚΟΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λέξεις Κλειδιά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  Λέξεις Κλειδιά ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία που ακολουθεί καταγράφει συνοπτικά: Την φιλοσοφία και τον προσανατολισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Το χαρακτήρα της Ελληνικής αγροτικής πολιτικής από το 1960 έως και σήμερα. Τους

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-456-352-4

ISBN 978-960-456-352-4 Kάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα ISBN 978-960-456-352-4 Copyright, Οκτώβριος 2012, Σέμος Αναστάσιος, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ελληνική Γεωργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ελληνική Γεωργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ελληνική Γεωργία Η γεωργία αποτελεί ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας. Αυτό δεν ο- φείλεται τόσο στη χρηματική αξία των προϊόντων της, όσο στη σημασία αυτών των προϊόντων για τη διατροφή του

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Η Κοινή. Αγροτική Πολιτική. µετά το. Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική µετά το 2014 Ανάλυση προτάσεων και σεναρίων κατανοµής των άµεσων ενισχύσεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2014 Ανάλυση Προτάσεων και Σεναρίων Κατανομής Άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική: Εξέλιξη και Προοπτικές 2

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική: Εξέλιξη και Προοπτικές 2 Παύλος Δ. Πέζαρος 1 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική: Εξέλιξη και Προοπτικές 2 1. Εισαγωγή Οι απαρχές της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) τοποθετούνται ιστορικά στις πρώτες συζητήσεις των ιδρυτικών μελών της

Διαβάστε περισσότερα

5. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)

5. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) 5. ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ) 5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) αποτελεί την ενοποιηµένη αγροτική πολιτική των κρατών-µελών της ΕΕ. Περιγράφει ένα σύνολο νόµων και κανονισµών σχετικών µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 Οι πολιτικές για τον ορεινό χώρο... 19 Η φυσιογνωμία της Περιφέρειας Ηπείρου... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2 Η φυσιογνωμία του ορεινού χώρου... 4 2.1 Περιφερειακές ανισότητες... 5 2.2 Ο αγροτικός χώρος βασικά χαρακτηριστικά... 6 2.3 Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο... 8 2.4 Ο ορεινός χώρος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. «Γεωργία και Επιδοτούμενα Προγράμματα Ανάλυση και Σύγκριση Επιδοτούμενων Γεωργικών Προϊόντων Πρόταση Επένδυσης»

Πτυχιακή Εργασία. «Γεωργία και Επιδοτούμενα Προγράμματα Ανάλυση και Σύγκριση Επιδοτούμενων Γεωργικών Προϊόντων Πρόταση Επένδυσης» Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Πτυχιακή Εργασία «Γεωργία και Επιδοτούμενα Προγράμματα Ανάλυση και Σύγκριση Επιδοτούμενων Γεωργικών Προϊόντων Πρόταση Επένδυσης» «Agriculture

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη & ιαχείριση του Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σχεδιασµός ανάπτυξης αγροκτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ... σελ. 3 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ: Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Λ. ΑΘΗΝΩΝ 58 Ταχ. Κώδικας : 104 41, ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Διπλωματική Εργασία Η ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση

προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Δηµοσιονοµικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 : Αναλυτική έκθεση ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2004 (11.06) (OR. en) 10219/04 CADREFIN 11 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (Βρυξέλλες, 17-18 Ιουνίου 2004) Θέµα : Δηµοσιονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Όψεις διαφοροποίησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η περίπτωση των Παραπαρνάσσιων δήμων Αμφίκλειας και Τιθορέας.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Όψεις διαφοροποίησης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η περίπτωση των Παραπαρνάσσιων δήμων Αμφίκλειας και Τιθορέας. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Όψεις διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Η ΝΕΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΑΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Μάθημα: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Διδάσκων: Σαράντης Καλυβίτης 1η ενότητα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: "Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα" Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997 ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. για την: "Απασχόληση στον Αγροτικό τομέα" Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 1997 Διαδικασία Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας ανέλαβε πρωτοβουλία για την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών

Copyright 2011 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Κύριο Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ Νοέμβριος 2005 Τη μελέτη συνέταξε επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τους οικονομολόγους: Ιουλία Αρμάγου Γιάννη Μουρμούρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: "Η εφαρµογή της Πολλαπλής Συµµόρφωσης στην Ελλάδα µέσα από την προβληµατική του οριζόντιου συντονισµού"

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η εφαρµογή της Πολλαπλής Συµµόρφωσης στην Ελλάδα µέσα από την προβληµατική του οριζόντιου συντονισµού ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «Κράτος και ηµόσια Πολιτική»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

π ª π π ª π E πã πƒ π À ƒ ƒ ªª «ƒ π À - À ƒ À π ƒ À ( - À) 2000-2006» π π À ƒ π π à πƒπ.. «ƒ π À - À ƒ À π ƒ À» ( - À)

π ª π π ª π E πã πƒ π À ƒ ƒ ªª «ƒ π À - À ƒ À π ƒ À ( - À) 2000-2006» π π À ƒ π π à πƒπ.. «ƒ π À - À ƒ À π ƒ À» ( - À) À Àƒ π øƒ π π π ƒ ªª π ƒ ƒ ªª π ª À π º ƒª ø π ª π π π À ƒ π π à πƒπ.. «ƒ π À - À ƒ À π ƒ À» ( - À) Y OYP EIO EøP IA EYPø A KH ENø H Y HPE IA IAXEIPI H E.. A POTIKH ANA TY H-ANA Y KPOTH H TH Y AI POY 2000-2006

Διαβάστε περισσότερα

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>>

<<Δραχμή ή Ευρώ Υπέρ και Κατά>> ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία με τίτλο: Υλοποίηση Εργασίας: Καλιμαγκίνα Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη και Διαχείριση του αγροτικού χώρου» Μεταπτυχιακή εργασία «Ενεργός αγρότης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013

ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 Η Ευρώπη επενδύει στις Πρόγραµµα Αγροτικής αγροτικές περιοχές Ανάπτυξης 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα