Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θερμοκρασία - Θερμότητα. (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)"

Transcript

1 Θερμοκρασία - Θερμότητα (Θερμοκρασία / Θερμική διαστολή / Ποσότητα θερμότητας / Θερμοχωρητικότητα / Θερμιδομετρία / Αλλαγή φάσης)

2 Θερμοκρασία Ποσοτικοποιεί την αντίληψή μας για το πόσο ζεστό ή κρύο είναι ένα σώμα. Μετριέται με τη βοήθεια μιας σειράς διαφορετικών κλιμάκων (Celsius, Fahrenheit, Kelvin=απόλυτη θερμοκρασία) που ορίζονται με τη βοήθεια δύο συγκεκριμένων θερμοκρασιών.

3 Οι τρείς κλίμακες Σημείο βρασμού του νερού 180 βαθμοί Fahrenheit 100 βαθμοί Celsius 100 βαθμοί Kelvin Σημείο πήξης του νερού

4 Διάφορες τιμές θερμοκρασίας

5 Άσκηση Δείξτε ότι η σχέση μεταξύ των ενδείξεων θερμοκρασίας σε Celsius και Fahrenheit είναι: 9 F C 32 5 μεταξύ Celsius και Kelvin είναι: TK C 273,15 και μεταξύ Fahrenheit και Kelvin είναι: F 9 5 TK 459, 67

6 Άσκηση Ποια θερμοκρασία, στην κλίμακα Celcius, είναι ίδια σε τιμή με μια θερμοκρασία στην κλίμακα Fahrenheit; Ποια θερμοκρασία, στην κλίμακα Kelvin, είναι ίδια σε τιμή με μια θερμοκρασία στην κλίμακα Fahrenheit;

7 Είδη Θερμομέτρων Υδραργυρικό. Θερμόμετρα αντιστάτη. Θερμόμετρα αερίου. Θερμόμετρα αλκοόλης. Θερμόμετρα διμεταλλικού ελάσματος

8 Θερμική διαστολή (γραμμική) Στο κλασικό υδραργυρικό θερμόμετρο η μέτρηση της θερμοκρασίας βασίζεται στο φαινόμενο της θερμικής διαστολής. Για μια ράβδο μήκους L, μια αύξηση θερμοκρασίας κατά ΔT, προκαλεί αύξηση μήκους κατά ΔL που είναι: L a L T όπου α ο συντελεστής γραμμικής διαστολής του υλικού.

9 Συντελεστές γραμμικήςδιαστολής

10 Άσκηση Δείξτε ότι μια ράβδος μήκους που έχει μήκος L 0 σε θερμοκρασία 0 C θα έχει σε θερμοκρασία θ μήκος L θ που θα δίνεται από τη σχέση: L 1 a L 0

11 Θερμόμετρα με διμεταλλικό Τα θερμόμετρα αυτά αποτελούνται από δύο μέταλλα με διαφορετικούς συντελεστές γραμμικής διαστολής που είναι ενωμένα μεταξύ τους. έλασμα

12 Θερμική διαστολή (κυβική) Στην περίπτωση της γραμμικής διαστολής το στερεό μας είχε μια διάσταση πολύ μεγαλύτερη από τις άλλες. Αυτό είχε ως συνέπεια (εξαιτίας του γεγονότος ότι L L) η διαστολή σε μια διεύθυνση να είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι στις άλλες διευθύνσεις.

13 Κυβική διαστολή Στην γενικότερη όμως περίπτωση, όπου έχουμε ένα στερεό όγκου V (π.χ. έναν κύβο ακμής L), θα έχουμε κατά τη θέρμανση μια αύξηση του όγκου κατά ΔV που είναι: 3 3 V V L L L 1 L L 1 a V 1 a L 3

14 Κυβική διαστολή Χρησιμοποιώντας τώρα την προσέγγιση n 1 x 1 n x που ισχύει όταν x 1προκύπτει 3 V V V 1 a V 1 3 a V 3 a V δηλαδή V 3 a V β: Συντελεστής κυβικής διαστολής

15 Άσκηση Ένας κύβος αλουμινίου θερμαίνεται από τους 20 C στους 100 C και η ακμή του διαστέλλεται κατά 0,19 mm. Ποια η διαστολή του όγκου του; Ποιο το ποσοστό αύξησης του όγκου του; Δίνεται ο συντελεστής γραμμικής διαστολής για το αλουμίνιου ίσος με 24 x / C.

16 Άσκηση Μελετήστε το φαινόμενο της επιφανειακής διαστολής, δηλαδή της αύξησης του εμβαδού μιας πολύ λεπτής πλάκας σχήματος τετραγώνου με πλευρά ίση με L όταν αυτή θερμαίνεται. Εντοπίστε τις ομοιότες με τους νόμους που ισχύουν για την γραμμική και κυβική διαστολή.

17 Άσκηση Η κάψα ενός υδραργυρικού θερμομέτρου έχει σφαιρικό σχήμα και έχει όγκο V 0 σε θερμοκρασία 0 C. Ο σωλήνας του θερμομέτρου έχει εμβαδόν διατομής Α 0 στην ίδια θερμοκρασία, ενώ ο συντελεστής γραμμικής διαστολής του γυαλιού είναι α γ. Αν ο υδράργυρος στους 0 C γεμίζει ακριβώς τη γυάλινη κάψα του θερμομέτρου, να υπολογίσετε πόσο θα ανέβει στο σωλήνα όταν η θερμοκρασία γίνει θ C. Δίνεται ο συντελεστής κυβικής διαστολής β υδρ για τον υδράργυρο.

18 Διαστολή οπών Η διαστολή ενός σώματος μοιάζει σαν να έχουμε μια φωτογραφία του σώματος την οποία μεγεθύνουμε. Αυτό σημαίνει ότι και οπές που υπαρχουν στο σώμα μεγεθύνονται.

19 Άσκηση Μπορούμε να περάσουμε μια ατσάλινη βίδα διαμέτρου 0,6 cm σε μια οπή πλάκας από αλουμούνιο διαμέτρου 0,5988 cm; Σε ποια θερμοκρασία θα πρέπει να βρίσκεται η πλάκα και πόση θα είναι η διάμετρος της οπής; Δίνονται οι συντελεστές θερμικής διαστολής για το αλουμίνιο 24 x / C και για το ατσάλι 12 x / C.

20 Η περίπτωση της διαστολής του νερού Το νερό έχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα κατά τη διαστολή του. Πιο συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τους 0 C και μέχρι τους 4 C το νερό συστέλλεται αντί να διαστέλλεται, ενώ από εκεί και μετά συμπεριφέρεται με τυπικό τρόπο. Όγκος Θερμοκρασία

21 Η περίπτωση του νερού Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή την περιοχή θερμοκρασίων (0 C μέχρι 4 C) η πυκνότητα του νερού αυξάνεται (στους 4 C έχουμε τη μέγιστη πυκνότητα). Όταν λοιπόν η θερμοκρασία πέσει στους 0 C ή πιο κάτω, τότε θα σχηματιστέι ένα στρώμα πάγου το οποίο θα παραμείνει στην επιφάνεια αφού έχει μικρότερη πυκνότητα με συνέπεια από κάτω το νερό να διατηρείται σε υγρή μορφή.

22 Σχηματικά Η περίπτωση του νερού

23 Θερμότητα Μορφή ενέργειας που μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Είναι ο δεύτερος τρόπος μεταφοράς ενέργειας (ο άλλος είναι το έργο). Συμβολίζεται με Q και έχει ως μονάδα το 1 Joule. Άλλες μονάδες (με ευρεία χρήση στην τεχνολογία) είναι το 1 cal (1 cal = 4,186 J) η θερμίδα 1 Cal = 1 kcal = 4186 J και η βρετανική θερμική μονάδα 1 BTU = 1055 J.

24 Βασική εξίσωση Εφόσον ΔΕΝ συμβαίνει αλλαγή φάσης, τότε αν παρατηρήσω σε ένα σώμα αλλαγή θερμοκρασίας ίση με ΔΤ, στο σώμα θα έχει μεταφερθεί ενέργεια με μορφή θερμότητας: Μάζα σώματος Mol σώματος Q m c T ή Q n C T Ειδική θερμότητα Γραμμομοριακή ειδική θερμότητα

25 Ειδική θερμότητα Η ειδική θερμότητα (θερμοχωρητικότητα) εξαρτάται από το σώμα αλλά και από τη θερμοκρασία. Την εξάρτηση όμως από τη θερμοκρασία συνήθως την αγνοούμε. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό μέγεθος καθώς όπως θα δούμε η μέτρησή του μπορεί να μας δώσει στοιχεία για τη δομή του υλικού μας. Δείχνει το πόσο δύσκολα ή εύκολα (πόση θερμότητα απαιτείται) μπορεί να θερμανθεί (ή να ψυχθεί) ένα σώμα.

26 Ειδική θερμότητα

27 Άσκηση Δείξτε, χρησιμοποιώντας τις δύο εκφράσεις για τη θερμότητα που προσφέρεται σε ένα σώμα, ότι η σχέση μεταξύ της ειδικής θερμότητας (c) και της γραμμομοριακής ειδικής θερμότητας (C) είναι: C c M r όπου M r είναι η σχετική μοριακή μάζα της ουσίας.

28 Θερμιδόμετρα Είναι όργανα με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να μετράμε ποσά θερμότητας. Αποτελείται από μεταλλικό δοχείο που περιέχει ορισμένη ποσότητα νερού την θερμοκρασία του οποίου μπορούμε να μετράμε με θερμόμετρο. Θερμομονωτικό τοίχωμα που ελαχιστοποιεί τις απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον.

29 Λειτουργεί τοποθετώντας στο εσωτερικό του ένα σώμα σε γνωστή θερμοκρασία και καταγράφοντας την τελική θερμοκρασία στην οποία «ισορροπεί» το σύστημα.

30 Άσκηση Σώμα άγνωστης ειδικής θερμότητας (c x ) μάζας (m x ) και αρχικής θερμοκρασίας (T x ) βυθίζεται σε χάλκινο δοχείο με νερό. Το νερό έχει μάζα (m w ) ειδική θερμότητα (c w ) και αρχική θερμοκρασία (T 0 ) ενώ το δοχείο βρίσκεται στην ίδια θερμοκρασία με το νερό και έχει μάζα (m Cu ) και ειδική θερμότητα (c Cu ). Ρίχνουμε το σώμα μέσα στο δοχείο με το νερό και τελικά το σύστημα ισορροπεί σε θερμοκρασία Τ. Υπολογίστε το c x. Θεωρήστε ότι το σύστημα των τριών σωμάτων (σώμα, νερό, δοχείο) είναι θερμικά μονωμένο από το περιβάλλον.

31 Άσκηση Δοχείο από αργίλιο μάζας 0,5 kg περιέχει 0,13 kg νερού στους 20 C. Ρίχνουμε μέσα στο νερό ένα κομμάτι σιδήρου μάζας 0,2 kg που αρχικά βρίσκεται στους 75 C. Υπολογίστε την τελική θερμοκρασία. C αργιλίου =24,57 J/mol K, Μ r αργιλίου = 0,027 kg/mol c νερού = 4190 J/kg K c σιδήρου = 470 J/kg K

32 Άσκηση Βάζουμε 1 L τσαγιού (πυκνότητας και ειδικής θερμότητας ίσης με αυτή του νερού δηλ. 1 g/ml και 1 cal/g grad αντιστοίχως) θερμοκρασίας 100 C, σε επενδυμένη με γυαλί φιάλη θερμός, που βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου (20 C). Εάν η γυάλινη φιάλη έχει μάζα 0,2 kg, βρείτε την τελική θερμοκρασία του τσαγιού στο σφραγισμένο θερμός θεωρώντας τη ειδική θερμότητα του γυαλιού ίση με 0,2 cal/g grad.

33 Θερμότητα στις αλλαγές φάσης Γνωρίζουμε ότι στις αλλαγές φάσης (π.χ. βρασμός) η θερμοκρασία δεν μεταβάλλεται. Παρόλ αυτά θερμότητα μεταφέρεται στο σώμα καθόλη τη διάρκεια του βρασμού. Η προσφερόμενη θερμότητα (ενέργεια) χρησιμεύει για να διασπαστούν οι δεσμοί μεταξύ των μορίων του νερού.

34 Θερμότητα στις αλλαγές φάσης Η εξίσωση Q = mcδt είναι προφανώς ανεπαρκής για να υπολογίσει το ποσό θερμότητας σε μια αλλαγή φάσης. Τήξη-πήξη: Βρασμός-συμπύκνωση: Εξάχνωση-απόθεση: QT LT m QE LE m Q L m όπου L T, L E και L s οι λανθάνουσες θερμότητες τήξης, βρασμού και εξάχνωσης αντιστοίχως με μονάδα το 1 J/kg. s s

35 Λανθάνουσες Θερμότητες

36 Άσκηση Σε ένα κομμάτι πάγου μάζας 100 g και αρχικής θερμοκρασίας -20 C προσφέρεται θερμότητα με σταθερό ρυθμό. Α) Να γίνει το διάγραμμα της μεταβολής της θερμοκρασίας με το χρόνο μέχρι ο πάγος να γίνει ατμός θερμοκρασίας 150 C. Β) Ποια τα ποσά θερμότητας που πρέπει να προσφερθούν στα διάφορα στάδια της θέρμανσης; Γ) Υπάρχουν χρονικά διαστήματα όπου η θερμοκρασία παραμένει σταθερή. Ποια η φαινόμενη θερμοχωρητικότητα σε αυτά;

37 Άσκηση (συνέχεια) Δ) Σχεδιάστε το διάγραμμα της θερμότητας που προσφέρεται στο σύστημα σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία. Δίνονται οι προσεγγιστικές τιμές για τις ειδικές θερμότητες και τις λανθάνουσες θερμότητες: c πάγου = 2000 J/Kg C c νερού = 4000 J/Kg C c ατμού = 2000 J/Kg C L τήξης = J/Kg L εξάτμισης = J/Kg

38 Άσκηση Ρίχνουμε ένα κομμάτι πάγου μάζας m π, που βρίσκεται σε θερμοκρασία 0 C, μέσα σε ένα δοχείο (θερμιδόμετρο) που περιέχει νερό μάζας m ν σε θερμοκρασία θ 1. Αν το σύστημα καταλήγει σε θερμοκρασία θ 2 (με τον πάγο να έχει λιώσει) υπολογίστε την λανθάνουσα θερμότητα τήξης του πάγου. Μπορείτε να προτείνετε ένα τρόπο για να μετρήσουμε τη θερμότητα συμπύκνωσης του νερού;

39 Άσκηση Ένα χάλκινο δοχείο (θερμιδόμετρο) μάζας 100 g περιέχει 150 g νερού και 8 g πάγου σε θερμική ισορροπία στους 0 C. 100 g μολύβδου, θερμοκρασίας 200 C ρίχνονται μέσα στο θερμιδόμετρο. Υπολογίστε την τελική θερμοκρασία του συστήματος αν υποθέσουμε ότι θερμότητα δεν διαφεύγει προς το περιβάλλον. Δίνονται: c πάγου = 2300 J/Kg C c χ = 390 J/Kg C c νερού = 4190 J/Kg C c μολύβδου = 130 J/Kg C L τήξης = J/Kg

40 Άσκηση Ένα θερμιδόμετρο περιέχει 500 g νερού και 300 g πάγου που βρίσκονται μσε θερμοκρασία 0 C. Ένα κομμάτι μετάλλου μάζας 1000 g που μόλις έχει βγεί από φούρνο που βρίσκεται σε θερμοκρασία 240 C βυθίζεται αμέσως στο θερμιδόμετρο με αποτέλεσμα όλη η μάζα του πάγου οριακά να μετατρέπεται σε υγρό. Ποια θα ήταν η τελική θερμοκρασία του συστήματος αν το κομμάτι του μετάλλου είχε διπλάσια μάζα; Αγνοήστε τη θερμοχωρητικότητα του θερμιδομέτρου και υποθέστε ότι δεν υπάρχουν απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον. Δίνονται: c πάγου = 2300 J/Kg C c νερού = 4190 J/Kg C L τήξης = J/Kg.

Θερμοκρασία: ποσοτικό μέτρο της θερμικής ενέργειας ενός σώματος

Θερμοκρασία: ποσοτικό μέτρο της θερμικής ενέργειας ενός σώματος Θερμοκρασία: ποσοτικό μέτρο της θερμικής ενέργειας ενός σώματος Στην ορολογία SI η λέξη «βαθμός» δεν χρησιμοποιείται με την κλίμακα Kelvin π.χ. 20 C 293 K (δηλ. kelvin ΟΧΙ βαθμούς kelvin) Μέτρηση Θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ - 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 6 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Μαΐου 2010 Ώρα : 10:00-12:30 Προτεινόμενες λύσεις ΘΕΜΑ 1 0 (12 μονάδες) Για τη μέτρηση της πυκνότητας ομοιογενούς πέτρας (στερεού

Διαβάστε περισσότερα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα

7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. 1. Α/Α Μετατροπή. 2. Οι μαθητές θα πρέπει να μετρήσουν τη μάζα ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 7 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 15 Μαΐου, 2011 Ώρα: 11:00-13:30 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 1. Α/Α Μετατροπή 1 2h= 2.60= 120 min Χρόνος 2 4500m= 4,5 km Μήκος 3 2m 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία ΠΕΙΡΑΜΑ VIII Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε τις βασικές αρχές της θερµιδοµετρίας προκειµένου να µετρήσουµε τα εξής: Ειδική θερµότητα θερµιδοµέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία

ΠΕΙΡΑΜΑ IX Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία ΠΕΙΡΑΜΑ IX Θερµιδοµετρία και Θερµοστοιχεία Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα χρησιµοποιήσουµε τισ βασικές αρχές της θερµιδοµετρίας προκειµένου να µετρήσουµε τα εξής: Ειδική θερµότητα θερµιδοµέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΔΗΣ Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 Σεπτεμβρίου 2011 2 Περιεχόμενα 1 Βασικές έννοιες Θερμιδομετρίας 5 1.1 Θερμική Αλληλεπίδραση.....................

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται

Θερµότητα χρόνος θέρµανσης. Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος. Μονάδα: Joule. Του χρόνου στον οποίο το σώµα θερµαίνεται 1 2 Θερµότητα χρόνος θέρµανσης Εξάρτηση από είδος (c) του σώµατος Αν ένα σώµα θερµαίνεται από µια θερµική πηγή (γκαζάκι, ηλεκτρικό µάτι), τότε η θερµότητα (Q) που απορροφάται από το σώµα είναι ανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 5 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. 5 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ρ. Λάμπρος Μπισδούνης. Καθηγητής T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ρ. Λάμπρος Μπισδούνης Καθηγητής 5 η ενότητα ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ T.E.I. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Περιεχόμενα 5 ης ενότητας Η μέτρηση της θερμοκρασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα θέματα Κλωστοϋφαντουργικής Φυσικής

Επιλεγμένα θέματα Κλωστοϋφαντουργικής Φυσικής ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Φυσικής, Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών Επιλεγμένα θέματα Κλωστοϋφαντουργικής Φυσικής για τους σπουδαστές του τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας ρ. Ζαχαριάδου Αικατερίνη 1 Επιλεγμένα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας

ΑΣΚΗΣΗ 5 η. Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας ΑΣΚΗΣΗ 5 η Ψύξη συστήματος σε περιβάλλον σταθερής θερμοκρασίας και μέτρηση της ειδικής θερμότητας Μελέτη ανασύνθεση: Χ. Πολάτογλου,. Ευαγγελινός Πρώτη προσαρμογή σε Η/Υ: Ι. Σαμαράς 157 ΨΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ (SI) Χρόνος βασική µονάδα το δευτερόλεπτο (s) Ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 9192631770 κύκλων ακτινοβολίας για µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII - α Ηλεκτρικό Ισοδύναµο της Θερµότητας

ΠΕΙΡΑΜΑ VIII - α Ηλεκτρικό Ισοδύναµο της Θερµότητας ΠΕΙΡΑΜΑ VIII - α Ηλεκτρικό Ισοδύναµο της Θερµότητας Σκοπός πειράµατος Στο πείραµα αυτό θα µετρήσουµε το ηλεκτρικό ισοδύναµο της ενέργειας δηλαδή τη σχέση µεταξύ ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. Θα εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Η θερµότητα και η θερµοκρασία

Η θερµότητα και η θερµοκρασία Η θερµότητα και η θερµοκρασία Επιστηµονικό µέρος Η θερµοκρασία και η θερµότητα Η θερµοκρασία και η θερµότητα αποτελούν δύο βασικές έννοιες Της Φυσικής οι οποίες σχετίζονται µε την έννοια της ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β ΔΙΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ 2. 1. Διάδοση της θερμότητας Σύμφωνα με τον ορισμό της, θερμότητα είναι η ενέργεια που μεταβιβάζεται από ένα σώμα σε ένα άλλο μόνο λόγω διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 4 Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 3. ΕΝΝΟΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ και ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ενεργειακή κατάσταση των δοµικών λίθων ενός φυσικού συστήµατος (στερεού σώµατος, υγρού ή αερίου) και οι µεταβολές της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 5. Η εσωτερική ενέργεια Τα υλικά σώµατα αποτελούνται από δοµικούς λίθους, δηλαδή άτοµα, ιόντα ή µόρια. Kάθε δοµικός λίθος σώµατος διαθέτει δυναµική και κινητική ενέργεια.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ).

είναι η µέση θερµική ταχύτητα ενός µορίου αέρα (m s -1 ). Στοιχεία από το Κεφαλαιο 2 : Θερµοκρασια Υγρασια 2.1 Γενικά για την θερµοκρασία Η θερµοκρασία είναι ένα, σχετικά αυθαίρετο, µέτρο της θερµότητας το οποίο αντιπροσωπεύει την µέση κινητική ενέργεια των µορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΟΥΣΙΩΝ. 2.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΟΥΣΙΑΣ. Μια ουσία της οποίας η χημική σύσταση παραμένει σταθερή σε όλη της την έκταση ονομάζεται καθαρή ουσία. Δεν είναι υποχρεωτικό να

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ. Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα. Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ Θεωρία - Λυμένα Παραδείγματα Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chonniko@gmail.com) Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Copyright Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων

Β' τάξη Γενικού Λυκείου. Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Β' τάξη Γενικού Λυκείου Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Κεφάλαιο 1 Κινητική θεωρία αερίων Χιωτέλης Ιωάννης Γενικό Λύκειο Πελοπίου 1.1 Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα αντιστοιχεί σε ισοβαρή μεταβολή;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Α) Τί είναι µονόµετρο και τί διανυσµατικό µέγεθος; Β) Τί ονοµάζουµε µετατόπιση και τί τροχιά της κίνησης; ΘΕΜΑ 2 Α) Τί ονοµάζουµε ταχύτητα ενός σώµατος και ποιά η µονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 1 - ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΜΑ Σελ. ερ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. 1. 1 Γνωριμία με τη Φυσική (Τι μελετά η Φυσική). 4 1. 2 Φαινόμενα. 4 1. 3 Οι έννοιες και τα φυσικά μεγέθη.

Διαβάστε περισσότερα

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ

6.2. ΤΗΞΗ ΚΑΙ ΠΗΞΗ, ΛΑΝΘΑΝΟΥΣΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΕΣ 45 6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΕΩΝ Όλα τα σώµατα,στερεά -ά-αέρια, που υπάρχουν στη φύση βρίσκονται σε µια από τις τρεις φάσεις ή σε δύο ή και τις τρεις. Όλα τα σώµατα µπορεί να αλλάξουν φάση

Διαβάστε περισσότερα