Θεσσαλονίκη, 8/6/2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσσαλονίκη, 8/6/2007"

Transcript

1 Π Ο Ρ Ε Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Α Γ Ω Γ Ω Ν Θεσσαλονίκη, 8/6/2007 Το ακόλουθο ενηµερωτικό σηµείωµα εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών του ΣΕΒΕ και αναλύει την πορεία των ελληνικών εξαγωγών για το διάστηµα , ανά χώρα και κλάδο. Τα εν λόγω στοιχεία προέρχονται από την επίσηµη στατιστική υπηρεσία της Ε.Ε., Eurostat. Πίνακας 1: Το ελληνικό εξωτερικό εµπόριο, σε χιλ. ευρώ ΜΕΤ ΕΤ Ελληνικές Εισαγωγές ,8% 14,6% Ελληνικές Εξαγωγές ,6% 20,5% Συνολικό Εµπόριο ,3% 16,0% Εµπορικό Ισοζύγιο ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 10,0% 12,0% Εξαγωγές / Εισαγωγές 31,2% 29,2% 28,2% 31,6% 33,2% Σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, oι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν συνεχόµενη αύξηση κατά τη διάρκεια όλης της εξεταζόµενης περιόδου , σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση κατά 12,6%. Πιο συγκεκριµένα, οι ελληνικές εξαγωγές υπολογίστηκαν για το 2006 σε 16,5 δις ευρώ, καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 20,5%. Το εµπορικό ισοζύγιο για 1 Μέση Ετήσια Τάση Ετήσια Τάση

2 την χώρα µας παραµένει ελλειµµατικό, αλλά αξίζει να σηµειωθεί ότι παρά την µείωση που σηµείωσε το 2005, αυξήθηκε το 2006 καταλήγοντας στα 33,2 δις ευρώ αντικατοπτρίζοντας τη συγκριτικά µεγαλύτερη αύξηση των ελληνικών εισαγωγών. Οι εισαγωγές της χώρας µας αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 14,6% και διαµορφώθηκαν στα 49,74 δις ευρώ. Αξίζει να επισηµανθεί, ότι το ποσοστό των εξαγωγών προς τις εισαγωγές για το 2006 ανήλθε σε 33,2%, µεγαλύτερο ποσοστό όλης της εξεταζόµενης περιόδου Πίνακας 2: Οι ελληνικές εξαγωγές ανά χώρα, σε χιλ. ευρώ Χώρες Μερίδιο ΜΕΤ ΕΤ Γερµανία ,2% 12,9% 8,7% Ιταλία ,1% 18,5% 27,9% Βουλγαρία ,4% 14,1% 29,5% Ην. Βασίλειο ,9% 9,5% 5,7% Κύπρος ,3% 13,6% 23,6% Τουρκία ,1% 23,1% 19,4% Γαλλία ,4% 16,9% 26,8% ΗΠΑ ,4% 7,5% -1,2% Ισπανία ,0% 24,6% 34,0% Ρουµανία ,6% 18,5% 46,8% Ρωσία ,7% 8,9% 61,2% Αλβανία ,3% 2,0% 7,6% ΠΓ Μ ,3% 2,2% 14,4% Ολλανδία ,2% 8,3% 8,3% Ισραήλ ,7% 21,6% 165,2% Λιβύη ,3% 22,4% 37,1% Βέλγιο ,3% 16,6% 12,9% Σλοβενία ,2% 65,4% 433,9% ΗΑΕ ,2% 22,9% -7,8% Πολωνία ,1% 11,5% 39,3% Σερβία ,1% 67,7% Αλγερία ,1% 42,3% 342,7% Συρία ,0% 46,2% 2,4% Σουηδία ,0% 12,5% 13,0% Αυστρία ,8% 13,9% 9,5% Κίνα ,8% 19,5% 58,1% ανία ,8% 14,6% 1,3% Αίγυπτος ,7% 15,4% 1,5% Γιβραλτάρ ,7% 20,3% 183,3% Ελβετία ,7% 2,0% -2,0% Λίβανος ,6% 17,8% 67,6% Φινλανδία ,6% 27,1% 8,0% Πορτογαλία ,6% 8,5% 15,3% Σιγκαπούρη ,5% 10,6% -31,1% Κροατία ,5% 33,0% 140,5% Τσεχία ,5% 6,5% 42,6% 2

3 Καναδάς ,5% 2,0% -8,9% Αυστραλία ,5% 4,7% 0,4% Λοιπές χώρες ,4% -3,4% -1,8% Σύνολο ,0% 12,6% 20,5% Όπως προκύπτει από την ανάλυση των εξαγωγών της χώρας µας ανά χώρα για την εξεταζόµενη περίοδο, το µεγαλύτερο µερίδιο συνεχίζει να κατευθύνεται στη Γερµανία 11,2% παρουσιάζοντας ωστόσο µικρή διαφορά από την δεύτερη χώρα προορισµού των ελληνικών εξαγωγών, την Ιταλία, η οποία κατέλαβε µερίδιο 11,1%. Και οι δύο χώρες παρουσίασαν τόσο µέση ετήσια όσο και ετήσια αύξηση µε την Ιταλία ωστόσο να παρουσιάζει µεγαλύτερη ετήσια αύξηση (27,9%) σε σχέση µε τη Γερµανία (8,7%). Ακολουθούν, η Βουλγαρία, το Ην. Βασίλειο, η Κύπρος και η Τουρκία µε µερίδια 6,4%, 5,9%, 5,3% και 5,1%, αντίστοιχα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις προαναφερθείσες 6 χώρες κατευθύνεται το 45% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Πίνακας 4: Οι ελληνικές εξαγωγές ανά γεωγραφική περιοχή, σε χιλ. ευρώ Μερίδιο ΜΕΤ ΕΤ Ε.Ε. (25) ,5%14,4% 20,6% Βαλκάνια ,9%13,0% 26,4% Εγγύς & Μέση Ανατολή ,4%15,1% 23,1% Βόρεια Αµερική ,9% 6,9% -2,0% Αφρική ,6%15,2% 18,4% Πρώην Σοβιετικές ηµοκρατίες ,5% 8,1% 47,8% Ασία ,0% 1,0% 4,7% Κεντρική & Νότια Αµερική ,1% 2,2% -3,4% Λοιπές Ευρωπαϊκές ,9%12,1% 105,6% Ωκεανία ,6% 2,6% -6,2% Χώρες που δεν συµπεριλαµβάνονται αλλού ,7% 2,0% -2,0% Σύνολο ,0%12,6% 20,5% Οι ενδοκοινοτικές εξαγωγές αποτελούν το 53,5% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας µας, ενώ οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες αποτελούν το 46,5%. Το σύνολο των ελληνικών ενδοκοινοτικών εξαγωγών, σηµείωσε µέση ετήσια και ετήσια αύξηση κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου , της τάξεως του 14,4% και 20,6%, αντίστοιχα. Σηµαντικό παραµένει το µερίδιο των ελληνικών εξαγωγών προς τα Βαλκάνια, το οποίο εµφανίζει ετήσια αύξηση 26,4% και µερίδιο 21,9%. Ακολουθεί η Εγγύς & Μέση Ανατολή, η Βόρεια Αµερική και η Αφρική µε µερίδια 5,4%, 4,9% και 4,6%, αντίστοιχα. Οι ελληνικές εξαγωγές προς όλες τις εξεταζόµενες γεωγραφικές περιοχές εµφανίζονται αυξηµένες για την περίοδο , µε την Αφρική και τη Μέση Ανατολή να παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες µέσες ετήσιες αυξήσεις 15,2% και 15,1%, αντίστοιχα. Τη µεγαλύτερη ετήσια αύξηση, πάντα για το 2006, παρουσίασαν οι Λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες (105,6%). 3

4 Πίνακας 5: Οι ελληνικές εξαγωγές στις χώρες-µέλη της Ε.Ε. (25), σε χιλ. ευρώ Ε.Ε. (25) Μερίδιο ΜΕΤ ΕΤ Γερµανία ,0% 12,9% 8,7% Ιταλία ,8% 18,5% 27,9% Ην. Βασίλειο ,1% 9,5% 5,7% Κύπρος ,0% 13,6% 23,6% Γαλλία ,3% 16,9% 26,8% Ισπανία ,5% 24,6% 34,0% Ολλανδία ,0% 8,3% 8,3% Βέλγιο ,4% 16,6% 12,9% Σλοβενία ,3% 65,4% 433,9% Πολωνία ,1% 11,5% 39,3% Σουηδία ,8% 12,5% 13,0% Αυστρία ,5% 13,9% 9,5% ανία ,4% 14,6% 1,3% Φινλανδία ,1% 27,1% 8,0% Πορτογαλία ,1% 8,5% 15,3% Τσεχία ,9% 6,5% 42,6% Ιρλανδία ,8% 25,1% 70,8% Ουγγαρία ,8% 0,3% 17,9% Σλοβακία ,3% 1,0% 80,9% Μάλτα ,3% -32,0% 54,0% Λιθουανία ,2% 19,6% 74,0% Λετονία ,1% 15,0% 42,3% Εσθονία ,1% 1,5% 33,0% Λουξεµβούργο ,0% 20,5% 3,5% Σύνολο ,0% 14,4% 20,6% Οι πρώτες ευρωπαϊκές χώρες προορισµού των ελληνικών προϊόντων είναι η Γερµανία µε µερίδιο 21%, η Ιταλία µε 20,8%, το Ην. Βασίλειο µε 11,1% και η Κύπρος µε 10%. Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στο σύνολο των ενδοκοινοτικών αποστολών της χώρας µας, η µεγαλύτερη µέση ετήσια αύξηση σηµειώθηκε στις αποστολές µας προς τη Σλοβενία (65,4%), τη Φινλανδία (27,1%), την Ιρλανδία (25,1%) και την Ισπανία (24,6%). Ωστόσο, σηµαντική µέση ετήσια µείωση καταγράφηκε στις ελληνικές αποστολές προς τη Μάλτα (32%), η οποία είναι και η µοναδική χώρα που παρουσίασε αυτήν την καθοδική πορεία. Σε ετήσια βάση το 2006 δεν σηµειώθηκε µείωση των ελληνικών αποστολών σε καµιά χώρα. Πίνακας 6: Οι κοινοτικές 3 (25 χώρες-µέλη) εξαγωγές, σε χιλ. ευρώ Ε.Ε. (25) Μερίδιο ΜΕΤ ΕΤ Γερµανία ,6% 7,9% 13,4% Γαλλία ,9% 2,7% 4,6% Ην. Βασίλειο ,9% 4,8% 14,1% Ολλανδία ,9% 8,9% 9,5% 3 Έως 04/ χώρες-µέλη Ε.Ε. Από 05/2004 και έπειτα 25 χώρες-µέλη 4

5 Ιταλία ,2% 5,0% 9,1% Βέλγιο ,3% 6,5% 9,3% Ισπανία ,5% 5,1% 5,4% Σουηδία ,1% 7,7% 11,5% Αυστρία ,1% 7,6% 10,8% Ιρλανδία ,5% -0,8% 1,4% Πολωνία ,5% 21,9% Τσεχία ,1% 20,7% ανία ,0% 5,9% 9,4% Ουγγαρία ,7% 17,2% Φινλανδία ,6% 4,9% 14,3% Σλοβακία ,9% 29,0% Πορτογαλία ,9% 4,8% 13,4% Σλοβενία ,5% 19,9% Λουξεµβούργο ,5% 14,3% 24,1% Ελλάδα ,5% 12,6% 20,5% Λιθουανία ,3% 18,4% Εσθονία ,2% 21,0% Λετονία ,1% 17,4% Μάλτα ,1% 16,4% Κύπρος ,0% -13,1% Σύνολο ,0% 8,4% 11,1% Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ελληνικές εξαγωγές βρίσκονται για το 2006 στην 20 η θέση κατάταξης των κοινοτικών (25 χώρες-µέλη) εξαγωγών προς όλο τον κόσµο κατέχοντας µερίδιο 0,5%. Παρά την αύξηση τόσο της µέσης ετήσιας όσο και της ετήσιας τάσης των εξαγωγών µας της τάξης του 12,6% και 20,5%, η Ελλάδα παρέµεινε τελευταία όσον αφορά την κατάταξη των 15 χωρών-µελών όπως άλλωστε και το Την πρώτη θέση κατέχει η Γερµανία µε µερίδιο 24,6% και ακολουθεί η Γαλλία µε 10,9%. Πίνακας 7: Συµµετοχή Εξαγωγών στο ΑΕΠ, ανά χώρα-µέλος της Ε.Ε Ετήσια Τάση Βέλγιο 89,50% 93,00% 3,90% Σλοβακία 67,60% 75,60% 11,90% Τσεχία 62,90% 66,90% 6,50% Ουγγαρία 56,90% 66,50% 16,90% Ολλανδία 63,30% 66,40% 4,90% Σλοβενία 55,90% 62,20% 11,40% Εσθονία 55,70% 57,00% 2,40% Λουξεµβούργο 49,00% 54,10% 10,40% Ιρλανδία 54,50% 50,70% -7,00% Λιθουανία 46,00% 47,30% 2,80% Μάλτα 39,10% 43,10% 10,20% 5

6 Αυστρία 40,00% 42,30% 5,90% Γερµανία 34,10% 37,50% 10,10% Σουηδία 34,30% 36,00% 4,90% Φινλανδία 32,10% 34,30% 6,90% Πολωνία 29,40% 32,40% 10,20% ανία 30,30% 31,50% 3,80% Λετονία 31,80% 30,00% -5,60% Ιταλία 20,80% 21,90% 5,20% Γαλλία 21,30% 21,40% 0,30% Πορτογαλία 19,40% 21,10% 8,80% Ην. Βασίλειο 17,10% 18,50% 8,20% Ισπανία 16,70% 16,40% -2,20% Ελλάδα 7,60% 8,50% 11,80% Κύπρος 7,20% 5,90% -18,40% Σύνολο 29,20% 30,90% 5,70% Όσον αφορά στη συµµετοχή των εξαγωγών στο ΑΕΠ, παρατηρείται ότι το Βέλγιο κατέχει την πρώτη θέση µε το ποσοστό να ανέρχεται στο 93%, ακολουθούµενο από τη Σλοβακία και τη Τσεχία µε ποσοστά 75,6% και 66,9%, αντίστοιχα. Η Ελλάδα εµφανίζεται στην προτελευταία θέση µε τις εξαγωγές της να συµµετέχουν στο ΑΕΠ κατά 8,5%. Αξίζει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι η χώρα µας παρουσίασε την τρίτη µεγαλύτερη ετήσια αύξηση της τάξης του 11,8% µετά από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Πίνακας 7: Οι ελληνικές εξαγωγές στις χώρες των Βαλκανίων 4, σε χιλ. ευρώ Μερίδιο ΜΕΤ ΕΤ Βουλγαρία ,2% 34,3% 29,5% Τουρκία ,5% 7,2% 19,4% Ρουµανία ,6% 15,2% 46,8% Αλβανία ,4% 145,1% 7,6% ΠΓ Μ ,3% 61,4% 14,4% Σερβία ,0% 67,7% Κροατία ,3% 30,3% 140,5% Μαυροβούνιο ,7% 414,6% Βοσνία& Ερζεγοβίνη ,5% -18,9% -13,9% Κόσοβο ,4% 87,3% Σερβία & Μαυροβούνιο ,0% Σύνολο ,0% 23,1% 26,4% 4 Ενιαία Σερβία & Μαυροβούνιο έως 31/05/2005, Από 1/06/2005 διαχωρισµός της σε Κόσοβο, Μαυροβούνιο και Σερβία. 6

7 Οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τα Βαλκάνια σηµείωσαν µέση ετήσια και ετήσια αύξηση κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου της τάξεως του 23,1% και 26,4%, αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά, από τις χώρες των Βαλκανίων, κυριότερο προορισµό των ελληνικών εξαγωγών συνεχίζει να αποτελεί η Βουλγαρία µε µερίδιο 29,2%, ακολουθούµενη από την Τουρκία µε 23,5%, τη Ρουµανία µε 16,6%, την Αλβανία µε 10,4% και την Π.Γ..Μ. µε 10,3%. Για το 2006, µείωση σηµείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές προς την Βοσνία & Ερζεγοβίνη (13,9%), ενώ σε όλες τις υπόλοιπες καταγράφηκε ετήσια αύξηση. Αξίζει να επισηµανθεί ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αλβανία αυξάνονται µε υψηλούς ρυθµούς σηµειώνοντας µέση ετήσια αύξηση 145,1%, την υψηλότερη από όλες τις Βαλκανικές χώρες. Πίνακας 8: Οι ελληνικές εξαγωγές ανά κλάδο, σε χιλ. ευρώ Μερίδιο ΜΕΤ ET Τρόφιµα ,1% 8,5% 15,2% Ποτά & Καπνά ,1% 1,8% -9,0% Μη µεταλλικά ορυκτά ,0% 17,3% 58,1% Χηµικά & Πλαστικά ,3% 19,9% 8,1% Πετρελαιοειδή ,1% 24,9% 64,5% Ξύλο & Χαρτί ,5% 6,4% 2,1% Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση ,4% 1,0% 3,1% Μέταλλα ,5% 19,7% 31,1% Μηχανές & Συσκευές ,5% 12,6% 28,2% Οχήµατα ,1% 8,8% -10,8% Άλλα ,3% 12,4% 27,8% Σύνολο ,0% 12,6% 20,5% 7

8 Επιχειρώντας µια κλαδική ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών, παρατηρούµε ότι η µερίδα του λέοντος ανήκει στον κλάδο των τροφίµων µε ποσοστό 17,1% αφήνοντας τέταρτο πλέον τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης που κυριαρχούσε µέχρι το 2004 µε µερίδιο 13,4% για το εύτερη θέση κατέχει ο κλάδος των µετάλλων και τρίτη ο κλάδος των χηµικών & πλαστικών, µε µερίδια 16,5% και 15,3%, αντίστοιχα. Το 2006 σε ετήσια βάση, σηµαντική αύξηση σηµειώθηκε στις εξαγωγές των πετρελαιοειδών (64,5%,) των µη µεταλλικών ορυκτών (58,1%), των µετάλλων (31,1%) και των µηχανών & συσκευών (28,2%). Αντίθετα, µείωση καταγράφηκε σε ετήσια πάντα βάση, στον κλάδο των ποτών & καπνών (9%) και των οχηµάτων (10,8%). Ωστόσο, όλοι οι κλάδοι σηµείωσαν µέση ετήσια αύξηση για την περίοδο , µε τη µικρότερη να εµφανίζεται στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης (1%). Πίνακας 9: Οι ελληνικές εξαγωγές ανά προϊόν, σε χιλ. ευρώ Μερίδιο MET ET 01 Ζώα Ζωντανά ,0% -9,2% 12,8% 02 Κρέατα ,1% 14,8% -26,3% 03 Ψάρια και µαλακόστρακα, µαλάκια ,3% 16,2% 20,4% 04 Γαλακτοκοµικά ,2% 14,5% 20,4% 05 Αλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης ,0% -1,9% -14,2% 06 Φυτά ,0% 27,3% 36,6% 07 Λαχανικά ,8% 0,5% 40,3% 08 Καρποί και φρούτα νωπά ,7% 3,0% -1,9% 09 Καφές, τσάι, µατέ και µπαχαρικά ,0% -11,1% -12,0% 10 ηµητριακά ,6% 0,9% -8,4% 11 Προϊόντα αλευροποιίας ,1% -10,2% -16,4% 12 Σπέρµατα, σπόροι και διάφοροι καρποί ,4% 5,3% -1,0% 13 Γόµες, ρητίνες και εκχυλίσµατα φυτικά ,0% -5,6% -1,0% 14 Αλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης ,0% -0,7% -36,1% 15 Λίπη και έλαια ,9% 20,3% 23,7% 16 Παρασκευάσµατα κρεάτων και ψαριών ,3% 22,3% 28,5% 17 Ζάχαρα και Ζαχαρώδη παρασκευάσµατα ,5% 38,5% 105,2% 18 Κακάο και παρασκευάσµατα αυτού ,1% -2,3% -15,8% 19 Παρασκευάσµατα µε βάση τα δηµητριακά ,8% 11,0% 13,0% 20 Παρασκευάσµατα λαχανικών και φρούτων ,7% 2,6% 19,5% 21 ιάφορα παρασκευάσµατα διατροφής ,5% 11,1% 9,1% 22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι ,9% 6,0% 5,4% 23 Τροφές παρασκευασµένες για ζώα ,2% 0,5% 5,6% 24 Καπνά και υποκατάστατα καπνού ,3% 0,4% -13,5% 25 Αλάτι. Θείο. Γύψος, ασβέστης και τσιµέντα ,2% 27,8% 100,7% 26 Μεταλλεύµατα, σκουριές και τέφρες ,3% 7,8% 35,5% 27 Ορυκτά καύσιµα, λάδια και ασφαλτώδεις ύλες ,1% 24,9% 64,5% 28 Ανόργανα χηµικά προϊόντα ,0% 16,9% 28,2% 29 Οργανικά χηµικά προϊόντα ,3% 1,5% 13,5% 30 Φαρµακευτικά προϊόντα ,3% 35,3% -5,7% 31 Λιπάσµατα ,3% 2,1% -20,3% 32 εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα. Χρώµατα ,8% 22,0% 5,1% 8

9 33 Αιθέρια έλαια και καλλυντικά παρασκευάσµατα ,2% 14,1% 13,4% 34 Σαπούνια, κεριά παρασκευασµένα ,9% 17,7% 96,1% 35 Λευκωµατώδεις ύλες, κόλλες, ένζυµα ,1% 6,9% 4,3% 36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. Εύφλεκτες ύλες ,0% 28,0% 67,0% 37 Φωτογραφικά ή κινηµατογραφικά προϊόντα ,0% -18,8% -27,6% 38 ιάφορα προϊόντα των χηµικών βιοµηχανιών ,7% 11,5% 5,6% 39 Πλαστικές ύλες ,5% 15,2% 15,5% 40 Καουτσούκ ,4% 17,5% 14,2% 41 έρµατα (άλλα από τα γουνοδέρµατα) ,3% 2,1% 18,5% 42 Τεχνουργήµατα από δέρµα ,1% 15,3% 34,0% 43 Γουνοδέρµατα και γουναρικά ,8% 7,7% 19,6% 44 Ξυλεία και τεχνουργήµατα από ξύλο ,4% 14,5% -1,3% 45 Φελλός ,0% -1,3% 16,1% 46 Τεχνουργήµατα καλαθοποιίας ,0% 1,5% 52,9% 47 Πολτοί από ξύλο και κατάλοιπα χαρτιού ,1% 15,8% -2,4% 48 Χαρτί και χαρτόνια ,7% 1,2% 5,4% 49 Προϊόντα των εκδοτικών οίκων ,4% 9,2% 0,7% 50 Μετάξι ,0% 46,2% 7,5% Μαλλί και νήµατα και υφάσµατα από 51 χοντρότριχες ,1% -6,9% -4,1% 52 Βαµβάκι ,0% 7,1% 19,7% Νήµατα από χαρτί και υφάσµατα από νήµατα 53 από χαρτί ,0% 32,4% 3,6% 54 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς ,3% 5,5% 5,8% 55 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, µη συνεχείς ,1% -0,7% 18,6% 56 Βάτες και υφάσµατα µη υφασµένα. Σπάγκοι και σχοινιά ,4% 21,6% 9,0% 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες ,2% 2,0% -10,0% 58 αντέλες. Είδη επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήµατα ,1% 9,7% 2,6% 59 Υφάσµατα εµποτισµένα, επιχρισµένα, επικαλυµµένα ,0% -3,3% 22,5% 60 Υφάσµατα πλεκτά ,5% 13,7% 26,6% 61 Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, πλεκτά ,5% -6,8% -13,8% 62 Ενδύµατα και συµπληρώµατα του ενδύµατος, σταθερά ,3% 5,5% 8,2% 63 Μεταχειρισµένα ενδύµατα και άλλα µεταχειρισµένα είδη και ράκη ,4% -4,5% -13,1% 64 Υποδήµατα, γκέτες και ανάλογα είδη ,3% 4,9% 41,2% 65 Καλύµµατα κεφαλής και µέρη αυτών ,0% 9,4% -3,6% 66 Οµπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, µπαστούνια, µαστίγια ,0% -4,5% -10,6% 67 Φτερά και πούπουλα κατεργασµένα. Τεχνητά άνθη ,0% 19,3% -3,0% 68 Τεχνουργήµατα από πέτρες, γύψο, τσιµέντο, αµίαντο, µάρµαρο ,8% 8,2% 13,1% 69 Προϊόντα κεραµευτικής ,3% -2,6% 12,1% 70 Γυαλί και τεχνουργήµατα από γυαλί ,1% 4,8% -15,0% Μαργαριτάρια, πολύτιµες πέτρες. Αποµιµήσεις 71 κοσµηµάτων ,3% 9,4% 26,9% 72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας ,1% 29,5% 24,7% Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή 73 χάλυβα ,0% 20,0% 40,5% 74 Χαλκός και τεχνουργήµατα από χαλκό ,9% 25,2% 79,4% 75 Νικέλιο και τεχνουργήµατα από νικέλιο ,0% 33,4% 208,9% 9

10 76 Αργίλιο και τεχνουργήµατα από αργίλιο ,3% 11,1% 18,3% 78 Μόλυβδος και τεχνουργήµατα από µόλυβδο ,0% 22,1% 10,8% Ψευδάργυρος και τεχνουργήµατα από 79 ψευδάργυρο ,1% 62,5% 98,3% 80 Κασσίτερος και τεχνουργήµατα από κασσίτερο ,0% -6,4% -91,5% 81 Αλλά κοινά µέταλλα. Κεραµοµεταλλουργικές συνθέσεις ,0% 13,0% -28,4% 82 Εργαλεία, είδη µαχαιροποιίας από κοινά µέταλλα ,7% 35,1% 9,5% 83 ιάφορα τεχνουργήµατα από κοινά µέταλλα ,4% 11,6% 6,5% 84 Λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχανικές επινοήσεις και µέρη ,6% 10,4% 24,0% 85 Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους ,9% 14,4% 31,7% 86 Οχήµατα και υλικό για σιδηροδροµικές γραµµές ,0% -18,7% -60,7% Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και 87 χερσαία οχήµατα ,2% 34,7% 48,6% 88 Αερόπλοια ή διαστηµόπλοια ,6% -6,7% 24,9% 89 Θαλάσσια ή ποτάµια ναυσιπλοΐα ,3% -3,8% -72,4% Οργανα και συσκευές φωτογραφίας µέτρησης, 90 ελέγχου ή ακριβείας ,8% 7,9% 16,2% 91 Ωρολογοποιία ,1% 20,7% 30,0% 92 Μουσικά όργανα, µέρη και εξαρτήµατα των οργάνων αυτών ,0% 10,3% 26,5% 93 Οπλα, πυροµαχικά και τα µέρη και εξαρτήµατα τους ,2% 41,1% 27,6% 94 Επιπλα. Συσκευές φωτισµού, φωτεινές πινακίδες. Προκατασκευές ,5% 9,5% 31,9% 95 Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισµού ,3% 11,7% 1,3% 96 Τεχνουργήµατα διάφορα ,1% 1,9% -7,5% 97 Αντικείµενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων ,2% 102,3% 1122,0% Ειδικές χρήσεις που καθορίζονται από τις 99 αρµόδιες κοινοτικές αρχές ,0% -66,0% -97,5% Σύνολο ,0% 12,6% 20,5% Τέλος, όσον αφορά στα κυριότερα εξαγόµενα ελληνικά προϊόντα (διψήφια δασµολογική κλάση) για το 2006, η κατάταξη είχε ως εξής: Ορυκτά καύσιµα, λάδια και ασφαλτώδεις ύλες (δασµ. κλάση 27) Αυτοκίνητα οχήµατα, ελκυστήρες, ποδήλατα και χερσαία οχήµατα (δασµ. κλάση 87) Λέβητες, µηχανές, συσκευές και µηχανικές επινοήσεις και µέρη (δασµ. κλάση 84) Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα µέρη τους (δασµ. κλάση 85) Φαρµακευτικά προϊόντα (δασµ. κλάση 30) Θαλάσσια ή ποτάµια ναυσιπλοΐα (δασµ. κλάση 89) Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας (δασµ. κλάση 72) Πλαστικές ύλες (δασµ. κλάση 39) Όργανα και συσκευές φωτογραφίας µέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας (δασµ. κλάση 90) Κρέατα (δασµ. κλάση 02) Πηγή: EUROSTAT / Επεξεργασία: Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ΣΕΒΕ ΙΕΕΣ 2007/ Σε περίπτωση δηµοσίευσης να αναφέρεται η πηγή Το Ενηµερωτικό Σηµείωµα επιµελήθηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 10

ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ

ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ ΤΡΙΕΤΕΣΠΛΑΝΟΔΡΑΣΗΣΓΙΑΤΗΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗΕΝΙΣΧΥΣΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝΕΞΑΓΩΓΩΝΑΝΑ ΚΛΑΔΟ& ΑΓΟΡΑ Αναστάσιος Αλεξανδρίδης Δημήτρης Αστερίου Μαρία Κεχαγιά ΣΕΒΕ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΣΕΒΕ Εισαγωγή ΕνίσχυσητωνΕξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013 ΔΙΨΗΦΙΑ ΔΑΣΜΟΛ ΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΨΗΦΙΑΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2012-2013 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2012 ΣΕ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ ΕΛ.ΕΙΣ. ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008

Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Ετήσια έκθεση για την πορεία του Εξωτερικού Εµπορίου Ε.Ε Ευρωζώνης - Ελλάδας 2004-2008 Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) Επεξεργασία: Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών Επιστηµονικός Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΜΕΡΈΣ ΕΜΠΌΡΙΟ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΊΝΑΣ, 2009 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΠΙΝΆΚΩΝ. Πεκίνο, 18 Μαΐου 2010. Συντάκτρια: Γ. Βελέντζα Γραμματέας ΟΕΥ Γ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΜΕΡΈΣ ΕΜΠΌΡΙΟ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΊΝΑΣ, 2009 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΠΙΝΆΚΩΝ. Πεκίνο, 18 Μαΐου 2010. Συντάκτρια: Γ. Βελέντζα Γραμματέας ΟΕΥ Γ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Συντάκτρια: Γ. Βελέντζα Γραμματέας ΟΕΥ Γ Πεκίνο, 18 Μαΐου 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΜΕΡΈΣ ΕΜΠΌΡΙΟ ΕΛΛΆΔΑΣ ΚΊΝΑΣ, 2009 ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Λισσαβώνα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Λισσαβώνα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Λισσαβώνα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ. Λισσαβώνα, 17 Δεκεμβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος Λισσαβώνα Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων ΚΑΝΟΝΙΚΟ Τηλ.: FAX: E-mail: Λισσαβώνα, 17 Δεκεμβρίου 2012 +351 213031267, 213031260-2 Α.Π. Φ. 2700 / 499 +351

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Βερολίνο, 1 Aπριλίου 2009

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Βερολίνο, 1 Aπριλίου 2009 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, 1 Aπριλίου 2009 Εξέλιξη εµπορικών συναλλαγών Ελλάδος Γερµανίας κατά το 2008 Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που δηµοσίευσε η ΕΣΥΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας, 2010

Σημείωμα Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας, 2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σημείωμα Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας Κίνας, 2010 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 Συντάκτρια: Γ. Βελέντζα Γραμματέας ΟΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία

Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Ελληνικές εξαγωγές στην Γερμανία - Ανάλυση ανά διψήφια δασμολογική κατηγορία Μεταβολή Μεταβολή Μερίδιο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 04/12 11/12 2012 Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία σε Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μαρία Τσιάπα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Μαρία Τσιάπα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μαρία Τσιάπα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περίληψη Η οικονομική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ (χ.σ.) - Γραφείο κας Β Γεν. Δ/ντή (χ.σ.) - Β5 Δ/νση ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & ΑΣ (χ.σ.) - Γραφείο κας Β Γεν. Δ/ντή (χ.σ.) - Β5 Δ/νση ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Άγιος Παύλος, 6 Ιουνίου 2012 Α.Π.: Φ 2120/104 Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2009 31.10.2008 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ... ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 31,5% ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011/2010

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 31,5% ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 2011/2010 ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 31,5% ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής - ΕΛ.ΣΤΑΤ. που επεξεργάστηκε ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2008 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959, 9447790, fax: (003592) 9505375 e-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2008 1,1% ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2008 1,1% ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2008 1,1 ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2007 Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009. Σύμφωνα με την ανάλυση των εξαγωγικών στατιστικών δεδομένων της ΕΣΥΕ από τον

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260

Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου 2010 Φ. 2110/ΑΣ 1260 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Αρμόδιος: Εμμανουήλ Σουλτανόπουλος, Γρ. Ο.Ε.Υ. Β Μόσχα, 23 Αυγούστου Φ. 2110/ΑΣ 1260 Τηλ.: +7 495 644 32 70

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

0,78 ΑΖΝ= 1 $ (31.12.2013) (+5,7%)

0,78 ΑΖΝ= 1 $ (31.12.2013) (+5,7%) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΚΟΥ Μπακού, Ιούνιος 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I...5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...6 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ...6 2. ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

3.3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 3.3. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ Η περιγραφή του εισαγωγικού και εξαγωγικού profile της Κεντρικής Μακεδονίας δίνει ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες όταν τοποθετηθεί συγκριτικά µε την Αττική και το σύνολο των εισαγωγών-εξαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Ρουμ. Εξαγωγές σε αξίες FOB

Ρουμ. Εξαγωγές σε αξίες FOB ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN BUCHAREST OFFICE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL AFFAIRS Piata Pache Protopopescu nr. 1, et. 1, ap. 3, Bucuresti

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Άνοδος κατά 11,2% των ελληνικών πωλήσεων προς την Γερμανία (Ιαν. Σεπτ. 2010)

Θέμα: Άνοδος κατά 11,2% των ελληνικών πωλήσεων προς την Γερμανία (Ιαν. Σεπτ. 2010) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Bερολίνο ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Βερολίνο, 6 Δεκεμβρίου 20 Α.Π.Φ. 27/2291 Προς: Κοιν: Ε.Δ.: ΥΠΕΞ Β4 Διεύθυνση ΔΟΣ ΥΠΕΞ - Γρ. ΥΦΥΠΕΞ κ. Κουβέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικές εξελίξεις στη Βραζιλία Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXECUTIVE SUMMARY...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...5 1.1 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...5 1.2 Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ...7

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Παύλος, 27 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: Φ 2705/44. Προς: Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γραφείο κ. Β Γεν. /ντή - Β1, Β8 /νσεις (χ.σ.) - Β5 /νση ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ

Άγιος Παύλος, 27 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: Φ 2705/44. Προς: Κοιν.: ΥΠΕΞ - Γραφείο κ. Β Γεν. /ντή - Β1, Β8 /νσεις (χ.σ.) - Β5 /νση ΤΗΛΕΑΝΤΙΓΡΑΦΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ Άγιος Παύλος, 27 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: Φ 2705/44 Προς: Κοιν.: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2415 C 137 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις Πληροφορίες 54ο έτος 6 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση αριθ. Περιεχόμενα Σελίδα ΙΙ Ανακοινώσεις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENΔOKOINOTIKOΥ & EΞΩTEPIKOΥ EMΠOPIOΥ

ENΔOKOINOTIKOΥ & EΞΩTEPIKOΥ EMΠOPIOΥ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ENΔOKOINOTIKOΥ & EΞΩTEPIKOΥ EMΠOPIOΥ [ στοιχεία εισαγωγών-αφίξεων & εξαγωγών-αποστολών ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Ενημερωτικό Δελτίο ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο Οικονομικές εξελίξεις στη Βραζιλία Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας

Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία. Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας Η σημερινή κατάσταση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων στην Φινλανδία Marko Suomalainen Επίτιµος Πρόξενος Φινλανδίας 02.10.2014 Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Πληθυσμός (2013) 5.451.270 Έκταση 303.891 χλμ 2 Κάτοικοι ανά χλμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-Π.Γ.Δ.Μ>>

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ-Π.Γ.Δ.Μ>> ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα