Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 237 / ΤΙΜΗ 1 Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἀντιφωνητὴς. ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 237 / ΤΙΜΗ 1 Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2007"

Transcript

1 Ἀντιφωνητὴς παῖς εἰµι γᾶς καὶ Οὐρανοῦ ἀστερόεντος (ΟΡΦΙΚΑ) ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΜΗΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΕΤΟΣ 10ο / ΑΡ. Φ. 237 / ΤΙΜΗ 1 ΥΠΟΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ Μέ τήν τελευταία µας πρωτοβουλία γιά συλλογή ὑπογραφῶν κάτω ἀπό τό κείµενο µέ τίτλο «ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ», ἀσχολήθηκε καί ἡ... ἄλλη πλευρά. Κι ἐνῷ χιλιάδες Ἕλληνες τῆς Θράκης - καί ὄχι µόνο - ἐναντιώθηκαν στό νοµοσχέδιο πού κατέθεσε στή Βουλή ἡ Κυβέρνηση γιά τίς Διαχειριστικές Ἐπιτροπές καί τήν προδήλως ἀντισυνταγµατική ποσόστωση τῶν µειονοτικῶν στούς διορισµούς τοῦ ΑΣΕΠ, κάποιοι θίχτηκαν πού... κινητοποιηθήκαµε. Καί δέν µιλᾶµε ἐδῶ γιά κύκλους φίλα κείµενους στήν Κυβέρνηση, πού θά εἶχαν καί µία εὔλογη δικαιολογία νά τό πράξουν, ἀλλά γιά τόν µισελληνικό «Ἰό» τοῦ πεµπτοφαλαγγίτικου ἐθνοµηδενισµοῦ. Φαίνεται ὅτι, κατά τή γνώµη τῆς Ἀριστερόεσσας, δηµοκρατία σηµαίνει νά κάθεσαι ὡς πολίτης καί νά ὑφίστασαι ὅσα σοῦ ἐπιφυλάσσει ἡ ἑκάστοτε κυβέρνηση ἀδιαµαρτύρητα ἤ νά περιµένεις ἀπό τό ἐκφυλισµένο κέντρο ὁδηγίες γιά τίς πολιτικά ὀρθές κινήσεις. (Συνέχεια στή σελ. 5) Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Πᾶµε γιά τό 2008! ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Ὅλες οἱ κότες τοῦ ντουνιᾶ, θά ποῦν τό παρακάνω ὅταν ἀπ τό «σιχτίρισα», «οἰκτίρισα» τούς βγάνω. Μά ποῦ νά καταλάβουνε οἱ κότες ἀπό γλῶσσα ἡ κάθε µιά τους θέλει ἁπλῶς νά γίνει καί µιά κλῶσσα Νά κάνει αὐγά γιά τόν ἀγά, πουλιά γιά τόν σουλτάνο καί γιά τούς Φράγκους εὐγενεῖς κακάρισµα µέ πιάνο... Καί τ εἶναι «ἀµερικανισµός» ἀρχόντισσες κυρίες; Νά µήν ὑπάρχουν ἔθνη πιά, µά µόνο ἑταιρεῖες Νά γίνεις σάν κι αὐτό πού τρῶς, κι ἐσύ µεταλλαγµένος Καί µέ τό ζόρι ὁ δυστυχής, νά σαι εὐτυχισµένος. Γιάννης Ὑφαντής Ἀριθµητική µέ τουρκοπαντιέρες! Δολοφονία Μπούτο - Στόχος τό Πακιστάν; Παρά τήν πληθώρα τῶν σχετικῶν είδήσεων σχετικά µέ τήν δολοφονία τῆς Μπεναζίρ Μπούτο, λίγο φῶς τελικά ρίχτηκε στήν ὑπόθεση. Τήν σκότωσαν οἱ ἰσλαµιστές, οἱ παρακρατικοί, ὁ Μουσάραφ, ἡ Ἀλ Κάιντα, οἱ ξένες µυστικές ὑπηρεσίες; Εἶναι φανερό ὅτι δέν ξεκαθάρισε ἡ ἀπάντηση, ὅµως εἶναι καί ἀπαραίτητο νά δοῦµε τί παίζεται στό Πακιστάν καί ἐνδεχοµένως ἐπιταχύνεται µέ τόν φόνο τῆς πρώην πρωθυπουργοῦ. Πρέπει νά µήν ξεχνάει κανείς ὅτι τό Πακιστάν εἶναι µέσα στήν περιοχή πού - κατά ὁρισµένους κύκλους στίς ΗΠΑ - χρήζει ἀναδιαµόρφωσης, τύπου Ἰράκ (βλ. καί χάρτη - πρόταση τοῦ ἀξιωµατικοῦ Ράλφ Πέτερς πού δηµοσιεύσαµε καί παλιότερα). Ἡ ἀποσταθεροποίηση καί διάσπαση τῆς µεγάλης αὐτῆς χώρας δέν εἶναι τόσο µακρυνή προοπτική, παρά τήν φιλοδυτική χούντα τοῦ Μουσάραφ, ὁ ὁποῖος φέρεται νά ἀρνεῖται τίς νέες ὑποχωρήσεις πού τοῦ ζητᾶ ἡ Οὐἀσιγκτον. Καλό εἶναι νά θυµίσουµε ἐδῶ ὅτι σήµερα στό Πακιστάν οἱ Ἀµερικανοί διαθέτουν πολλές σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ έ ς βάσεις, ἐλέγχουν τίς µυστικές ὑπηρεσίες καί τόν ἐναέριο χῶρο του καί ἐπιχειροῦν συχνά στό ἔδαφός του - ὅλα αὐτά βεβαίως γιά χάρη τῆς προστασίας του ἀπό τόν Μπίν Λάντεν καί τήν Ἀλ Κάιντα. Πρόσφατα ὁ William Arkin στήν Washington Post ἐκτιµοῦσε πώς «ἐπίκειται τεράστια ἐπέκταση τῆς παρουσίας τῶν Εἰδικῶν Δυνάµεων τῶν ΗΠΑ στό Πακιστάν, ὡς µέρος τῆς προσπάθειας νά ἐκπαιδεύσουν καί νά ὑποστηρίξουν ντόπιες δυνάµεις κατά τῶν ἀνταρτῶν καί τῆς τροµοκρατίας». Πραγµατικός στόχος φαίνεται νά εἶναι ἡ διάσπαση τῆς χώρας σέ στύλ Γιουγκοσλαβίας, µέ ἐµφύλιο πόλεµο, ὅπως γίνεται ἤδη στό περιζήτητο Μπαλοχιστάν. Πρόκειται γιά τό ΝΔ µέρος τῆς χώρας, πού καταλαµβάνει τό 40% τῆς ἔκτασής της, ὅπου µ ά λ ι σ τ α ὑ π ά ρ χ ο υ ν µ ε γ ά λ α κ ο ι τ ά σ µ α τ α π ε τ ρ ε λ α ί ο υ καί φυσικοῦ ἀερίου. Καί πέρα ὅµως ἀπό αὐτά, ἡ σ τ ρ α τ η γ ι κ ή του θέση σ υ ν δ έ ε τ α ι τόσο µέ τά κοντινά Στενά τοῦ Ὀρµούζ ὅσο καί τήν δ ι έ λ ε υ σ η ἐνεργειακῶν δρόµων. Στήν περιοχή λοιπόν αὐτή, πού ἐπεκτείνεται καί µέσα στό γειτονικό Ἰράν, ὑπάρχει ἕνα κίνηµα ἀντίστασης ἤδη ἀπό τή δεκαετία τοῦ 40, τό ὁποῖο µᾶλλον βολεύει τά ἀγγλοαµερικανικά σχέδια. Τόν Ἰούνιο τοῦ 2006 ἡ Ἀµυντική Ἐπιτροπή τῆς Γερουσίας τοῦ Πακιστάν κατηγόρησε τίς βρετανικές ὑπηρεσίες ὅτι ὑποκινοῦν τό ἀντάρτικο τοῦ Baloch Liberation Army (BLA) στήν περιοχή, ἐνῷ ἀκόµη πιό ἀνοιχτά χρησιµοποιοῦν οἱ ΗΠΑ τό αὐτονοµιστικό κίνηµα τοῦ Μπαλοχιστάν µέσα στό Ἰράν. Αὐτονοµιστικό κίνηµα ὑπάρχει ἐπίσης καί στήν ΝΑ ἐπαρχία τοῦ Σίντ. Ἀξίζει νά προστεθεῖ ἐδῶ ὅτι ἡ Προσέξτε ἄσκηση µαθηµατικῶν σέ σχολικό βιβλίο πού διδάσκεται (;) στήν πιτσιρικαρία τῶν µειονοτικῶν συµπολιτῶν µας: Τά ἑξάχρονα παιδιά διδάσκονται τήν ἀφαίρεση µέ µῆλα, ποδήλατα καί... τούρκικες σηµαῖες!!! Αὐτό τό βιβλίο (τοῦ Ἀµπντουραχµάν Τσιγρίκ) δηλαδή ἔχει ἐγκριθεῖ ἀπό τήν ἁρµόδια ἑλληνική ἐπιτροπή ἤ ἀπορρίφθηκε καί συνεχίζει νά κυκλοφορεῖ; Λέτε νά στέλνουµε καί µεῖς βιβλία ἀριθµητικῆς στά ἑλληνικά σχολειά τῆς Πόλης, µέ ἀσκήσεις τοῦ τύπου «Ἕνα, δύο, τρία, γ...ται ἡ Τουρκία»; χώρα ἐφαρµόζει ἀπό τή µέρα ἐπιβολῆς τοῦ πραξικοπήµατος τοῦ Μουσάραφ τήν οἰκονοµική συνταγή τοῦ Διεθνοῦς Οἰκονοµικοῦ Ταµείου, µέ ὑπουργό τόν τραπεζίτη πού ὑπέδειξε ἡ Γουώλ Στρήτ καί µέ ἐκτεταµένες ἰδιωτικοποιήσεις τῶν πλέον ἐπικερδῶν κρατικῶν ἐπιχειρήσεων. Ἄν λοιπόν σέ ὅλο αὐτό τό σκηνικό προστεθεῖ καί µία οἰκονοµική ἀναταραχή πού θά προκληθεῖ ἐπί τούτου ἀπό τό ἐφαρµοζόµενο πρόγραµµα τοῦ ΔΝΤ (ὅπως ἀκριβῶς στή Γιουγκοσλαβία τόν Γενάρη τοῦ 1990), τότε τά πράγµατα ἴσως πάρουν γρηγορότερα τήν τροπή πού περιγράφηκε ἀνωτέρω. Ὁ προχθεσινός φόνος ἦταν µᾶλλον ἕνας καταλύτης.

2 2 8 ΕΞΑΡΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΥΠΟΛΙΣ του Μιχάλη Χαραλαµπίδη* Τα πoλιτισµικά διαµερίσµατα Η Ελληνική πρoσπάθεια για τoν µετασχη- µατισµό των τoπικών παραγωγικών συστηµάτων σε συστήµατα και δίκτυα γνώσεων-επικoινωνίας, συναντά µια δηµιoυργική και ζωoγόνα πρόκληση, αυτή των πoλιτισµικών διαµερισµάτων. Oλόκληρη η χώρα λόγω της πυκνότητας της ιστoρίας της, των µνηµείων και της σηµασίας πoυ αυτά έχoυν για την παγκόσµια κoινότητα, αλλά ιδιαίτερα oρισµένες περιφέρειές της και νησιά θα µπoρoύσαν να αναδειχθoύν και µoρφoπoιηθoύν ως πoλιτισµικά διαµερίσµατα. Η Χαλκιδική µε τoν Αριστoτέλη και τo Άγιo Όρoς. O Όλυµπoς, τo Δίoν, oι Αιγές σε συγχρoνισµό µε την τρίπoλη δηλαδή την Έδεσσα, τη Νάoυσα (η σχολή του Αριστοτέλη), και την Βέρoια. Η Σάµoς τoυ Πυθαγόρα, η Κως τoυ Ιππoκράτη, η Ιθάκη, η Πελoπόννησoς, η Αθήνα, απoτελoύν γόνιµα πεδία για την εφαρµoγή σχεδιασµών πoυ θα έχoυν στόχo την αναζωoγόνηση τoυ τεράστιoυ πoλιτισµικoύ κεφαλαίoυ πoυ έχoυν και θα τα µετατρέπoυν σε παραγωγικά, δηµιoυργικά, πoλιτισµικά διαµερίσµατα. Η ιδέα της αναβίωσης τoυ Ελαιώνα35 και της Ακαδηµίας, τoυ περιπάτoυ τoυ Σωκράτη (Φάληρo Ακρόπoλη) όπως περιγράφεται στo Συµπόσιo ή ένας ανάλoγoς περίπατoς στην ακτή τoυ Θoυκυδίδη στη Μακεδoνία - Θράκη εντάσσoνται σε αυτόν τoν ιστoρικό στόχo απoκατάστασης της ιστoρικότητας τoυ Ελληνικoύ τoπίoυ και δηµιoυργίας µιας νέας oικoνoµίας. Αυτό απαιτεί µια oλoκληρωµένη θεωρητικά αφετηρία και υψηλό επίπεδo σχεδιαστικής ικανότητας. Δεν µπoρεί να µένει στις απoσπασµατικές, ασύνδετες, «πoλιτιστικές παρεµβάσεις» όπως oνoµάζoνται και απoκαταστάσεις Ἀλληλογραφοῦμε Από τον κ. Μιχάλη Σ. Βάρδα (Αθήνα) λάβαμε καί δημοσιεύουμε την παρακάτω επιστολή - συνεργασία: Κύριε Διευθυντά, Με πολλή θλίψη και ανησυχία παρακολουθούμε οι σκεπτόμενοι Έλληνες την Ευρωπαϊκή και ισχυρή Έλλάδα να εκλιπαρεί διά στόματος της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη τους επήλυδες των Σκοπίων όπως στέρξουν στην αποδοχή μίας σύνθετης αμοιβαία αποδεκτής ονομασίας γιά το γειτονικό κρατίδιο. Οι προτεινόμενες από την Ελληνική πλευρά ονομασίες Άνω Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία, Νέα Μακεδονία κλπ έχουν ήδη κατηγορηματικά απορριφθεί από την αλαζονική ελίτ της χώρας αυτής, με συνέπεια οι σχετικές διαβουλεύσεις να έχουν αποτελματωθεί. Ας δεχθούμε όμως ότι οι Σκοπιανοί, ύστερα από Αμερικανική πίεση, μας κάνουν την μεγάλη χάρη να αποδεχθούν κάποια από τις προτεινόμενες από εμάς σύνθετες ονομασίες. Πως θα αποκαλούνται τότε αυτοί από εμάς και από την διεθνή κοινότητα; Μήπως θα αποκαλούνται Ανωμακεδόνες, Βορειομακεδόνες ή Νεομακεδόνες; Όχι βέβαια! Θα συνεχίσουν να αποκαλούν εαυτούς και αλλήλους Μακεδόνες. Μετά δε από μερικά χρόνια θα εκλείψει και από τα επίσημα έγγραφά τους και ο οποιοσδήποτε επιθετικός ή συνοδευτικός προσδιορισμός και θα έχουμε πλέον εμείς αναγνωρίσει και αποδεχθεί de facto την ψευδεπίγραφη δημοκρατία της Μακεδονίας... µεµoνωµένων κτιρίων. Την ευκαιριακή κακόγoυστη, υβριστική για την ιστoρικότητα τoυ τόπoυ δηµιoυργία γηπέδων στo Φάληρo, στoν Ελαιώνα και τη χωρίς αισθητική, χωρoταξική πρόνoια νέων µ o υ σ ε ί ω ν όπως τo µoυσείo της Α κ ρ ό π o λ η ς στoυ Μακρυγιάννη. Η µετατρoπή των κτιρίων τoυ Μετσόβειoυ Πoλυτεχνείoυ σε Μoυσείo και Πινακοθήκη, η ενoπoίησή τoυ µε τo Αρχαιoλoγικό και η σύνδεσή τoυς µε την Ακρόπoλη θα αναδείκνυε στo κέντρo της Αθήνας ένα πoλιτισµικό διαµέρισµα, παρόµoιo τoυ oπoίoυ δεν θα διέθετε καµιά πρωτεύoυσα (η Ελλάδα δεν έχει µία πολιτική µουσείων και κλασσικών θεάτρων). Συµπληρωµατική αυτoύ τoυ σχεδίoυ είναι η ιδέα ανάδειξης των Εξαρχείων σε Βιβλιoύπoλη. Σ αυτήν την τραυµατισµένη µε πoλλoύς τρόπoυς περιoχή υπάρχει, συντηρείται και αναπτύσσεται αυθόρ- µητα, αυτoαναπτύσσεται - αυτoαναπαράγεται χωρίς θεσµική στήριξη τo βιoτεχνικό - γνωσιακό και πoλιτισµικό διαµέρισµα τoυ Βιβλίoυ. Παλιά και νέα βιβλιoδετία, τυπoγραφία, σχεδιαστικά γραφεία, βιβλιoπωλεία, καφέ συζητήσεων. Η συνειδητoπoίηση αυτής της αναπτυξιακής και ταυτόχρoνα σηµειoλoγικής διάστασης, η γνωριµία τoυ πνεύµατoς, της ψυχής αυτoύ τoυ τόπoυ, των Εξαρχείων, θα επέτρεπε µια άλλη τρoφoδότηση της φαντασίας και της αισθητικής αυτών πoυ σχεδίασαν κακόγoυστα την πλατεία των Εξαρχείων. Παρόµoια ζωντανά αναβράζoντα, σύγχρoνα όχι µoυσειακά, δηµιoυργικά αστικά διαµερίσµατα, νησίδες ανάπτυξης, συναντάς πoλλά σε όλη την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και άλλες Ελληνικές πόλεις. Μια καλλιεργηµένη µατιά Η πρόταση λοιπόν περί σύνθετης ονομασίας των Σκοπίων που θα περιέχει την λέξη Μακεδονία είναι αδιέξοδη και επικίνδυνη γιά τον πιό πάνω λόγο αλλά και γιά άλλους λόγους. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η άρνηση της πατρίδας μας να αποδεχθεί και να συναινέσει σε οιανδήποτε σύνθετη μακεδονική ονομασία δεν παράγει, ως γνωστόν, έννομα αποτελέσματα. Ισχυρίζονται και διατυμπανίζουν προς κάθε κατεύθυνση οι βόρειοι γείτονές μας ότι έχουν το δικαίωμα του εθνικού των αυτοπροσδιορισμού. Ομως, όλοι όσοι αναφέρονται πιεστικά και επιτακτικά σε αυτό το δικαίωμα, συνήθως παραβλέπουν ή αγνοούν ότι σύμφωνα με όλες τις αρχές Δικαίου, δεν επιτρέπεται η κατάχρηση ουδενός δικαιώματος. Ή Ελλάδα λοιπόν οφείλει να θεωρεί καταχρηστική την μονοπώληση ενός κατ εξοχήν Ελληνικού εθνικού ονόματος, το οποίον είναι επί 2500 χρόνια είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Ελληνισμό, την ιστορία του και τις παραδόσεις του. Ο όποιος αυτοπροσδιορισμός οφείλει να σέβεται την πολύ μεγάλη Ελληνική Μακεδονία και τους αδιαμφισβήτητους εθνολογικούς, ιστορικούς και φυλετικούς τίτλους της, αλλιώς το δικαίωμα αυτό ασκείται καταχρηστικά,άρα μη δεσμευτικά γιά την Ελλάδα και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπισθεί! Γιά τον στρατηγό Ντε Γκώλλ υπήρχε μόνον μία Βρετάννη, η ομώνυμη Γαλλική επαρχία και έτσι πειθαναγκάσθηκε η γηραιά Αλβιών να αποδεχθεί την ένταξή της στην Ενωμένη Ευρώπη (τότε ΕΟΚ) ως Ηνωμένο Βασίλειο. Η σημερινή Ελλάδα φαίνεται να μην έχει την δύναμη να επιβάλει στους Σκοπιανούς το όνομα της αρεσκείας της, όμως σε καμμία περίπτωση µετεξελισσόµενη σε σχεδιασµό ΝΑ ΜΗΝ θα έβλεπε τo Μoναστηράκι και τo ανάλoγo τµήµα της Ερµoύ ως την Κάθομαι δευτεροκλασάτος στη δεύτερη σειρά (Η πρώτη ανήκει επισήμως στους επισήμους.) αστική βιτρίνα τoυ ελληνικoύ επίπλoυ αντί να τo αφήνει στo χάoς, Έτρεχα αγωνιωδώς για τη διάλεξη προλαβαίνω να προλάβω; ανυπεράσπιστo Τρέχει στο μέτωπο ο ιδρώτας. στις καταστρoφικές και αντιαι- Πολυτελές το πρόγραμμα σε σκληρό χαρτί σθητικές oρέξεις βεντάλια ιδανική. όπως αυτές τoυ Ιδανικό θέμα πραγμάτευσης κτιρίoυ της Γενικής Τράπεζας στην «Η συνέπεια ως στοιχείο οργάνωσης.» πλατεία Μoναστηρακίoυ. Αδημονώ, αδημονώ να οργανωθώ Βέβαια τo πρώτo Κι η διαλεκτική συνέπεια καθυστερεί πoυ έπρεπε να Να εξόκειλε σε υφάλους ανεπαρκούς οργάνωσης; κάνει κάπoιoς άνθρωπoς των Να πεσε η πρόληψη θύμα προλήψεων θεσµών, ως Μαύρη γάτα μήπως πέρασε από μπρος της έκφραση αγάπης Μη ράγισε ο καθρέφτης της και ψάχνει γι αγιαστούρα; και σεβασµoύ πρoς την ελληνική κεραµική ήταν Αδημονώ να οργανωθώ, άργησαν κι οι επίσημοι η τρoφoδότηση Σαράντα λεπτά ασυνεπής η συνέπεια της σχεδιαστκής τoυ φαντασίας πού ναι τα μέτρα πρόληψης να μένει συνεπής, σε σχέση µε στάσιμη να μην μένει στην ίδια αταξία; τoν Κεραµικό. (Η διάλεξη ανήκει ανεπισήμως στην εσωτερική κατανάλωση.) Ε ν δ ι α φ έ ρ o ν παρoυσιάζει τo νέo διαµέρισµα Καλά που πρόλαβα. τoυ ντιζάιν στoυ Να προλαβαίνω τάχα και πρωτοκλασάτος; Ψυρρή και η πρωτoβoυλία τoυ «Designwalk». Μια πρoβληµατική για Σηκώνομαι και τρέχω πάλι έξω Να μην προλάβω. Να μην. τα διαµερίσµατα της διασκέδασης, Γιάννης Στρούμπας τα διαµερίσµατα της υγείας και φρoντίδας τoυ σώµατoς ως ναυτιλία ως τo µεγαλύτερo πλανητικό oλικά συστήµατα στη Σαµoθράκη, τις Θερµoπύλες, την Αιδηψό υπερβαίνει ελληνικό πoλιτισµικό δίκτυo και βιτρίνα ελληνικών πρoϊόντων. τα όρια αυτoύ τoυ κειµένoυ. Όπως και µια πρoβληµατική για την ελληνική δεν είναι αναγκασμένη ή υποχρεωμένη να αποδεχθεί ένα όνομα που ενέχει σαφή μελλοντική επεκτατική απειλή και προσβάλλει τις εθνικές ευαισθησίες του συνόλου σχεδόν του λαού μας. Επιθυμώ, με βάση τα προαναφερθέντα, να επισημάνω ότι πρέπει σήμερα να καταγγείλουμε την προσβλητική, υβριστική και αήθη συμπεριφορά των γειτόνων Σκοπιανών και να αποσύρουμε πάραυτα τις ήδη απορριφθείσες προτάσεις της κυρίας υπουργού επί των Εξωτερικών. Ας σταματήσουμε, επί τέλους, να αλληλοεμπαιζόμεθα ότι, δήθεν, δεν συμπράξαμε στην άνετη είσοδό των στο ΝΑΤΟ σήμερα και στην ΕΕ αύριο. Τίποτα δεν μας εμποδίζει, στα πλαίσια μίας νέας εθνικής Στρατηγικής να αποφασίσουμε να τους αποκαλούμε Αλβανοσλάβους και το κρατίδιό τους Αλβανοσλαβία, μέχρις ότου αυτοί αντιληφθούν την ανάγκη κάτω από την ασκηθησόμενη πολιτική πίεση να προσέλθουν σε έντιμη διαπραγμάτευση γιά όλες τις μεταξύ των δύο κρατών εκκρεμότητες. Όσο και αν η προτεινόμενη, διά της παρούσης, ονοματοδοσία θα ενοχλούσε την κυβέρνηση της Αλβανοσλαβίας, πάντως κατά τον λόγο που εκείνη δεν αισθάνεται την ανάγκη της συναίνεσης με την ευλόγως ενοχλημένη Ελλάδα κατά τον αυτοπροσδιορισμό της, κατά τον ίδιο τρόπο και γιά τους ίδιους λόγους έχουμε και εμείς το δικαίωμα να την αποκαλούμε όπως αυτή πραγματικά συγκροτείται εθνολογικά, φυλετικά και όχι γεωγραφικά, δημιουργώντας ταυτοχρόνως και τις αναγκαίες προϋποθέσεις περαιτέρω αυτοπροσδιοριστικών τάσεων εντός των συνόρων της! Με τιμή * Από το κεφάλαιο «Τα πολιτισµικά διαµερίσµατα» του νέου βιβλίου του Μιχάλη Χαραλαµπίδη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΝΕΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ», Εκδόσεις Στράβων, Αθήνα 2007) Ἀ ν τ ι φ ω ν η τ ή ς Δεκαπενθήµερο Πανθρακικό Ἔντυπο Γνώµης Διεύθυνση: Κ. Καραθεοδωρῆ 15, , Κοµοτηνή Τηλέφωνο: Τηλεοµοιότυπο: Ἠλ. διεύθυνση: Κωδικός 1380 Ἔκδοση τοῦ σωµατείου ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ Ὑπεύθυνος κατά τόν νόµο: Καραΐσκος Κώστας Συντάσσεται ἀπό ἐπιτροπή Ἐκτύπωση: ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝ 5 Ἐτήσια συνδροµή: Ἰδιωτῶν 25 Ἐξωτερικοῦ, συλλόγων, ὀργανισµῶν, κλπ: 50 Ἀριθµοί λογαριασµῶν: EUROBANK ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 779/

3 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ } Ἀ ν α - γ ν ώ σ ε ι ς Οἱ Ἑβραῖοι τοῦ Ἰράν ὑπέρ τῆς άλήθειας Ὁ Anshel Pfeffer στήν ἰσραηλινή Haaretz (26/12/07) γιά τά πρόστυχα ψέµµατα τῶν πολεµοχαρῶν ἀνθρωποειδῶν πού στήνουν τό κλῖµα κατά τοῦ περσικοῦ κράτους: «Κορυφαῖος ἡγέτης τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητας τοῦ Ἰράν περιέγραψε τήν πρόσφατη µετανάστευση 40 Ἰρανῶν Ἑβραίων στό Ἰσραήλ ὡς ἐκστρατεία παραπληροφόρησης καί ἐπέµεινε ὅτι οἱ Ἑβραῖοι πού ζοῦνε στήν ἰσλαµική δηµοκρατία δέν κινδυνεύουν ἀπό τήν πολιτική τοῦ προέδρου Ἀχµαντινετζάντ. Μία ὁµάδα 40 ἰρανοεβραίων προσγειώθηκε τήν Τρίτη στό Ἰσραήλ, ἡ µεγαλύτερη ἀπό τήν πτώση τοῦ Σάχη καί τήν ἰρανική ἐπανάσταση τοῦ Καθένας ἀπό τούς µετανάστες, πού προέρχονται ἀπό τήν Τεχεράνη, τό Ἰσφαχάν καί τό Σιράζ, ἔλαβε δωρεά δολαρίων ἀπό διεθνεῖς ἑβραϊκούς ὀργανισµούς. Δέν ἔγιναν γνωστές λεπτοµέρειες γιά τήν ἔξοδό τους ἀλλά συµπεραίνεται ὅτι ἔφτασαν µέσῳ τρίτης χώρας.συνολικά 200 ἰρανοεβραῖοι µετανάστευσαν στό Ἰσραήλ τό 2007, συγκρινόµενοι µέ τούς µόλις 65 τοῦ Ὁ Ciamak Morsathegh, πού προεδρεύει στήν Ἑβραϊκή Ἐπιτροπή τῆς Τεχεράνης, δήλωσε τήν Τετάρτη ὅτι οἱ µετανάστες δέν ἦταν Ἰρανοί καθώς οἱ τηλεοράσεις στό Ἰσραήλ δέν ἔδειξαν τά πρόσωπά τους. Στό Ἰσραήλ τά κανάλια δέν ἔδειξαν τά πρόσωπά τους ἀπό ἀνησυχία µήπως ἡ δηµοσιότητα ὁδηγήσει σέ βλάβη τῶν παραµεινάντων Ἑβραίων στό Ἰράν. «Πρόκειται γιά ἐκστρατεία παραπληροφόρησης, ἐκστρατεία ψευδῶν κατά τοῦ Ἰράν καί τῆς ἑβραϊκῆς του κοινότητας. Δέν µποροῦµε νά ἐπιβεβαιώσουµε ὅτι 40 ἰρανοεβραῖοι προσγειώθηκαν στό Ἰσραήλ», εἶπε ὁ Μορσατέγκ στό Associated Press. Μία κοινή δήλωση ὑπογεγραµµένη ἀπό τόν Μορσατέγκ καί τόν Μόρις Μοταµέντ, τόν µόνο Ἑβραῖο βουλευτή στό ἰρανικό κοινοβούλιο, λέει ἐπίσης ὅτι οἱ Ἑβραῖοι τοῦ Ἰράν ποτέ δέν µετανάστευσαν ὀργανωµένα στό Ἰσραήλ. Ἡ ἐπιχείρηση χρηµατοδοτήθηκε ἀπό τή Διεθνή Ἀλληλοβοήθεια Χριστιανῶν καί Ἑβραίων, ἕνα ἵδρυµα πού διοχετεύει ἑκατοµµύρια δολάρια κάθε χρόνο ἀπό Εὐαγγελικούς δωρητές. Ὁ Yehiel Eckstein, ὁ ραββῖνος πού ἵδρυσε τό ἵδρυµα, εἶπε ὅτι κάθε µετανάστης λαµβάνει δολάρια γιά νά ξεκινήσει στό Ἰσραήλ. Εἶχε εἰδοποιηθεῖ ὅτι ἡ κατάσταση πού ἀντιµετωπίζουν οἱ Ἰρανοί Ἑβραῖοι εἶναι κρίσιµη, ἐξαιτίας τῆς στάσης τοῦ Ἀχµαντινετζάντ, πού κάλεσε γιά ἐξάλειψη τοῦ Ἰσραήλ ἀπό τόν χάρτη. «Ἡ αἴσθησή µας εἶναι ὅτι πρόκειται γιά κατάσταση πολύ παρόµοια µέ κείνην τῶν Ἑβραίων τῆς Γερµανίας στή δεκαετία τοῦ 1930», εἶπε ὁ Ἐκστάιν γιά τήν ἀπειλή πού ἀντιµετωπίζουν οἱ Ἑβραῖοι στό Ἰράν. «Ὅταν ἀντιληφθοῦν ὅτι δέν πρόκειται νά ξεφουσκώσει, θά εἶναι πολύ ἀργά. Χρειάζεται µόνο ἕνα ἀµερικανικό ἤ ἰσραηλινό χτύπηµα κατά τοῦ ἰρανικοῦ πυρηνικοῦ προγράµµατος γιά νά ἐπιτεθοῦν στόν τοπικό ἑβραϊκό πληθυσµό.» Παρότι τό Ἰράν δέν ἀναγνωρίζει τό Ἰσραήλ καί οἱ Ἰρανοί πολίτες δέν δικαιοῦνται νά ταξιδεύουν στό ἑβραϊκό κράτος, ὁ Μορσατέγκ ἐπιµένει ὅτι οἱ Ἑβραῖοι στό Ἰράν δέν κινδυνεύουν. Ἡ Ἑβραϊκή κοινότητα τῆς χώρας µέ µέλη προστατεύεται ἀπό τό Σύνταγµα τῆς χώρας καί παραµένει ἡ µεγαλύτερη τῆς µουσουλµανικῆς Μέσης Ἀνατολῆς. (...) «Εἴµαστε µία ἀπό τίς παλαιότερες κοινότητες στό Ἰράν. Εἴµαστε ἐλεύθεροι στήν ἄσκηση τῆς θρησκείας µας. Ὁ ἀντισηµιτισµός εἶναι ἕνα δυτικό φαινόµενο καί οἱ Ἑβραῖοι ποτέ δέν κινδύνεψαν στό Ἰράν», λέει ὁ Μορσατέγκ µιλώντας στό Sapir Charity Hospital τῶν Ἑβραίων τοῦ Ἰράν. Ὁ Μορσατέγκ εἶπε ὅτι ἡ ἑβραϊκή κοινότητα διαφώνησε µέ τόν σκληροπυρηνικό Ἀχµαντινετζάντ ὅταν ἐκεῖνος ἀποκάλεσε µῦθο τό Ὁλοκαύτωµα ἀλλά ἐπέµενε ὅτι ἡ πολιτική του δέν θέτει σέ κίνδυνο τήν ἑβραϊκή µειονότητα. Καθώς κάποιοι ἰρανοεβραῖοι πού µετανάστευσαν στό Ἰσραήλ ἰσχυρίστηκαν ὅτι φοβόντουσαν νά βάλουν τό φέσι τους στούς δρόµους τοῦ Ἰράν, ὁ Μορσατέγκ εἶπε πώς αὐτά εἶναι καθαρά ψέµµατα. «Εἴµαστε Ἰρανοί Ἑβραῖοι καί περήφανοι γιά τήν ἐθνικότητά µας. Κανένα χρηµατικό ποσό δέν µπορεῖ νά µᾶς κάνει νά ἐγκαταλείψουµε τό Ἰράν. Ἡ ἐθνικότητά µας δέν πωλεῖται», λέει ὁ Μορσατέγκ.» Ἡ Oἰκονοµία τῆς Πολεοδοµίας Ὁ Θανάσης Χατζής στό περιοδικό Hellenic ΝΕXUS γιά τίς πολεοδοµικές ἐξελίξεις στόν πλανήτη - πλήν τῆς µακαρίας Ἑλλάδος: «...Οἱ ἀνάγκες γιὰ ἐναλλακτικὲς µορφὲς ἐνέργειας καὶ γιὰ πλήρη ἀνακύκλωση καὶ µείωση τῶν ρύπων προβάλλει ἐπιτακτικὴ ὅσο ποτὲ ἄλλοτε. Ἔτσι, οἱ λεγόµενες οἰκοπόλεις παρουσιάζονται ὡς τὰ µοντέλα τῶν πόλεων τοῦ 21ου αἰώνα. Πρὸς τὸ παρόν, τουλάχιστον ἄνθρωποι µεταναστεύουν ἐτησίως τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν πιὸ γνωστὴ οἰκο-πόλη, τὴ «Cidade Humana» ἢ «Πόλη τῶν Ἀνθρώπων», ὅπως χαρακτηρίζεται ἡ Κουριτίµπα στὴ Βραζιλία. Ἡ καλύτερη διαφήµιση γιὰ τὴν πόλη αὐτὴ δὲν εἶναι οὔτε ἡ ἀρχιτεκτονική της, οὔτε οἱ παραλίες της, οὔτε κἄν ἡ µαζικὴ ζήτηση ἐργατικῶν χεριῶν, ἀλλὰ (...) ὅτι «ἀποτελεῖ τὴν πιὸ µοντέρνα πόλη στὸν κόσµο». Παρόλο ποὺ οἱ ρυθµοὶ προσέλευσης νέων κατοίκων προβλέπονται ἀκόµη ταχύτεροι στὴν πόλη, ἤδη ἀπὸ τὸ 1968 ὁ τότε δήµαρχος (ἀρχιτέκτονας καὶ ἐπικεφαλῆς ὁµάδας τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς Παρανᾶ), Jaime Lerner, ἐφάρµοζε πρωτοποριακὰ σχέδια, ἐγκαινιάζοντας τεράστιους πεζοδρόµους καὶ ὁδικὲς ἀρτηρίες, βασισµένες σὲ γεωµετρικὴ λογική. Ἕνα ἀκόµη πιὸ τολµηρὸ πείραµα συντελεῖται στὴν Κίνα, τὸ ὁποῖο ἀναµένεται νὰ προσελκύσει ἐκατοµµύρια νέους κατοίκους. H «πρώτη οἰκολογικὴ πόλη στὸν κόσµο», ὅπως ἀποκαλοῦν τὴν Ντόνγκταν, µία πόλη κάπου 40 χιλιόµετρα ἔξω ἀπὸ τὴ Σαγκάη, ἀναµένεται νὰ ἀποτελέσει «πιλότο» γιὰ τὸ µέλλον τῶν πολυπληθέστατων ἀσιατικῶν µεγαλουπόλεων, προβλέποντας 54 τετραγωνικὰ µέτρα πράσινου ἀνὰ κάτοικο. (...) Οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς Ντόνγκταν (ἀρχικὰ περὶ τοὺς ) σχεδιάζεται νὰ ἐγκατασταθοῦν τὸ Ἡ παραθαλάσσια αὐτὴ πόλη θὰ λειτουργεῖ µὲ τὶς ἀρχὲς τῆς πλήρους ἀνακύκλωσης καὶ τῆς βιοκλιµατικῆς ἀρχιτεκτονικῆς, ἡ ὁποία θὰ µειώνει πάνω ἀπὸ 70% τὴν ἀπαιτούµενη ἐνέργεια γιὰ θέρµανση καὶ κλιµατισµό, καὶ θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ κτίρια µὲ ταρατσόκηπους, ποὺ θὰ διαθέτουν ἀνεµογεννήτριες καὶ φωτοβολταϊκὲς συστοιχίες γιὰ νὰ παράγουν τὴν ἀπαιτούµενη πρὸς κατανάλωση ἐνέργεια. Τὰ ὀργανικὰ ὑπολείµµατα (ἀπὸ φροῦτα καὶ λαχανικά, µέχρι τὰ ἀποφάγια στὰ ἑστιατόρια) θὰ καίγονται γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐνέργειας. Ἐπιπλέον, σχεδιάζεται ἡ παραµονὴ τῶν ἰδιωτικῶν ὀχηµάτων ἐκτὸς κέντρου, µὲ τὴν ἀνάπτυξη ἄνετων µέσων µεταφορᾶς καὶ τοῦ θεσµοῦ τοῦ car pooling, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε δηµοφιλὴς µεταξὺ τῶν κατοίκων προαστίων ποὺ ἐργάζονταν στὸ κέντρο τῶν πόλεων στὶς HΠA (µεταφορὰ πολιτῶν µὲ ἕνα µόνον ἰδιωτικὸ ὄχηµα, τὸ ὁποῖο ἐναλλάσσεται ἐκ περιτροπῆς, ἐφόσον αὐτοὶ κατευθύνονται καθηµερινὰ στὸν ἴδιο προορισµό). Ἐπαναφορτιζόµενα σκοῦτερ καὶ ἡλιακὰ ὑδροταξὶ συµπληρώνουν τὴν εἰκόνα τῆς πρώτης πόλης ποὺ θὰ ἔχει ἀπαλλαγεῖ πλήρως ἀπὸ τὴν ἀνάγκη γιὰ χρήση πετρελαίου καὶ ἄνθρακα, καὶ ὅσοι παρακολουθοῦν ἀπὸ κοντὰ τὶς ἐξελίξεις παραδέχονται ὅτι στὸ µέλλον ὅλες οἱ µεγάλες πόλεις θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ µιµηθοῦν τὸ παράδειγµα τῆς Ντόνγκταν...» Ἕνα κρατικό ἀνθρακωρυχεῖο, ἀπό τά 3 µεγαλύτερα τῆς χώρας, µέ µισθούς πείνας ἀλλά πάντως κερδοφόρο (11 ἑκ. εὐρώ πέρυσι). Μιά κυβέρνηση πού ἀπαιτεῖ µεγαλύτερη ἀποδοτικότητα - λές καί εἶναι στό χέρι τῶν ἀνθρακωρύχων νά αὐξήσουν τά φυσικά ἀποθέµατα. Μιά ἐπιτροπή ἐργαζοµένων πού ζητᾶ συλλογική σύµβαση ἐργασίας καί αὐξήσεις στό ἐπίπεδο τῶν ἄλλων ἀνθρακωρυχείων τῆς χώρας. Μιά κυβέρνηση πού ἀρνεῖται ὁποιανδήποτε σχετική διαπραγµάτευση. Μιά ἀπεργία διαρκείας πού κοντεύει ἕναν µήνα (ξεκίνησε στίς 13 Δεκεµβρίου) καί συµπεριλαµβάνει ἀπεργία πείνας 6 SOLIDARNOSK! ἀνθρακωρύχων καί ἔκκληση γιά βοήθεια ἀπό τό ἐξωτερικό... Ὄχι, δέν εἶναι περίπτωση κάποιας τριτοκοσµικῆς χώρας. Εἶναι µέσα στήν καρδιά τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, καί ἀναφερόµαστε στό ἀνθρακωρυχεῖο Budryk KWK, στήν Ἄνω Σιλεσία τῆς Πολωνίας. Καθώς ὅπως καλά γνωρίζετε, ἡ ἐρίτιµος ΕΕ γιά πολλά δικαιώµατα τυρβάζει καί ἀγωνιᾶ (λαθροµεταναστῶν, µειονοτήτων, ὁµοφυλόφιλων..) ἀλλά νά, προκειµένου νά ἐπιτευχθοῦν κάποιοι «στόχοι» (τίνος ἄραγε;) ξεχνάει συνήθως τούς ἁπλούς Εὐρωπαίους ἐργαζόµενους πού µέ τή δουλειά τους συντηροῦν τό κοπριταριό πού ἀποφασίζει... Κι ὁ Ἅγιος Βασίλης νἄσαι, τό ξύλο πάλι θά τό φᾶς Στή διαδήλωση δεκάδων Παλαιστινίων, Ἰσραηλινῶν καί ξένων εἰρηνιστῶν στήν Βηθλεέµ, κατά τοῦ Τείχους τοῦ Αἴσχους, τό ξύλο ἀπό τούς σκατόµπατσους δέν γλύτωσε οὔτε ἐκεῖνος πού εἶχε ντυθεῖ... Ἅη-Βασίλης (σιγά µή κώλωναν στήν καρναβαλίστικη ἀµφίεση!) Ὄχι βεβαίως πώς τό συµβάν συγκρίνεται µέ τά συνεχῆ ἐγκλήµατα τοῦ σιωνιστικοῦ καθεστῶτος, ὅπως γιά πρόχειρο παράδειγµα - πέρα ἀπό τίς ἐπιδροµές καί τίς ἐκτελέσεις - µπορεῖ νά ἀναφερθεῖ ἡ πυρπόληση ἀπό Ἑβραίους ἔποικους τοῦ µουσουλµανικοῦ τεµένους Al-Hamadiyya στό χωριό Al-Khader, ἔξω ἀπό τήν Βηθλεέµ, ἀνήµερα τήν Πρωτοχρονιά. Ὡστόσο τό συγκεκριµένο µέ τήν διπλανή φωτογραφία ἔχει τήν ἐπικαιρότητα καί τή σηµειολογία του... Σεξοτουρισµός ἀ λά Τούρκα Στοὺς ἐορτασµοὺς γιὰ τὸ νέο ἔτος στὴν πλατεία Τακσὶµ τῆς Κωνσταντινούπολη εἴδαµε ἕνα ἔργο σχεδὸν κλασσικὸ πλέον. Γιὰ ὅσους δὲν ξέρουν, ἡ πλατεία Τακσὶµ στὴν Κωνσταντινούπολη εἶναι σὰν τὴν πλατεία Συντάγµατος στὴν Ἀθήνα: τὸ πλέον κεντρικὸ σηµεῖο. Ἐκεῖ λοιπὸν, παραµονὴ πρωτοχρονιᾶς, µία βόλτα ποὺ ἔκαναν 2 Αὐστραλιανές τουρίστριες µὲ τοὺς συνοδοὺς τους µετατράπηκε σὲ ἐφιάλτη. Ἐκεῖ ποὺ χάζευαν τὰ πυροτεχνήµατα, περικυκλώθηκαν ἀπό µιά ὁµάδα κάπου 100 ἀντρῶν. Ἄρχισαν νὰ τὶς πειράζουν καὶ νὰ τὶς χουφτώνουν, κολλώντας πάνω τους. Οἱ τουρίστες πανικοβλήθηκαν καὶ κατέφυγαν µαζὶ µὲ τοὺς φίλους τους στὴν πόρτα ἑνὸς κλειστοῦ µαγαζί. Φάνηκε ἡ ἀστυνοµία καὶ ζήτησε ἀπὸ τὸ πλῆθος νὰ διαλυθοῦνε. Ὅταν µετὰ τὴν ἐπέµβαση τῆς ἀστυνοµίας κάποιοι ἔφυγαν, οἱ τουρίστριες τὸ θεώρησαν εὐκαιρία νὰ φύγουν καὶ βγῆκαν ἔξω. Τότε ὅµως ἡ ὀµάδα τῶν 100 ἀντρῶν ἡ πλειοψηφία τῶν ὁποίων ἦταν ἀνήλικοι συνέχισαν νὰ τὶς ἐνοχλοῦνε. Οἱ τουρίστριες γιὰ νὰ σωθοῦν προσπάθησαν νὰ ἀνεβοῦν σὲ ἕνα ταξί, ὄµως οἱ διῶκτες τους περικύκλωσαν τὸ ταξὶ καὶ δὲν τό ἄφηναν νὰ φύγει. Κάποιοι ἄνοιξαν τὶς πόρτες καὶ συνέχιζαν τό «ἔργο» τους µέχρι πού ἐπενέβη πάλι ἡ ἀστυνοµία. Ἕνας ἀπὸ τοὺς συνοδοὺς τῶν κοριτσιῶν, ὁ Νίκολας Μοὺρ ἀνέφερε: Εἴκοσι λεπτὰ πρὶν τὸ γεγονὸς γνωριστήκαµε µὲ ἕναν Ἰρανὸ, ὀνόµατι Μοχτὰρ Ἀρζανάγκ. Λίγο µετὰ, καὶ ἐνῶ βγαίναµε φωτογραφίες, βρεθήκαµε µεταξύ αὐτῶν τῶν ἐφαψιῶν. Αὐτὴ ποὺ τράβηξε τὰ περισσότερα ἦταν ἡ Μάντι Κέιγκραν. Στὸ τµῆµα ὅπου πήγαµε µετά, δὲν ὑπῆρχε µεταφραστής, καὶ µόνη ἔγνοια τους ἦταν νὰ βροῦν στοιχεῖα καὶ νὰ ἐνοχοποιήσουν τὸν Ἰρανὸ φίλο µας. Μᾶς σόκαρε τὸ γεγονὸς ὅτι τὸν ἔβαλαν ἀµέσως στὸ κρατητήριο καὶ προσπαθοῦσαν νὰ τὸν χρησιµοποιήσουν ὡς ἀποδιοποµπαῖο τράγο. Κάποιοι ἀπὸ τὰ καλὰ αὐτὰ παιδιὰ συνελήφθησαν καὶ τιµωρήθηκαν µὲ 57 τουρκικὲς λίρες πρόστιµο Ἡ «Χουριὲτ» (δική της ἡ γελοιογραφία) µάλιστα ὀργάνωσε ἐκστρατεία ἀποστολῆς µηνυµάτων δια- µαρτυρίας πρὸς τὸ ὑπουργεῖο Δικαιο σύνης γιὰ τὴν ποινή - χάδι ποὺ ἐπιβλήθηκε. Πραγµατικὰ αὐτὲς οἱ διακοπὲς θὰ µείνουν ἀξέχαστες στούς Αὐστραλούς, ὅπως λέει καί τό τουρκικὸ ὑπουργεῖο Τουρισµοῦ... Μ.Κ.

4 4 8 Παιδεία καί ἐκπαίδευση: Ἀπό τά λόγια στά ἔργα Διαβάσαµε µέ προσοχή τό ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ συντοπίτη µας ὑπουργοῦ Παιδείας Εὐριπίδη Στυλιανίδη (στήν ἐτήσια εἰδική ἔκδοση «Ἡ Ἑλλάδα τό 2008») γιά τό συγκριτικό πλεονέκτηµα τῆς Παιδείας πού (ὑποτίθεται ὅτι) διαθέτουµε ὡς Ἑλλάς. Μέ ἔγνοια πραγµατική γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ Εὐριπίδη στό νέο κυβερνητικό πόστο, χάριν τῆς πατρίδας µας, θεωροῦµε ἀπαραίτητες κάποιες ἐπισηµάνσεις πού παραθέτουµε κατωτέρω. Μία πολύ θετική ἔκπληξη εἶναι ἡ εἰσαγωγική τοῦ κειµένου τοποθέτηση, ὅπου ὄχι µόνο διακρίνεται ἡ ἐκπαίδευση ἀπό τήν παιδεία µά καί τονίζεται ὅτι σκοπός ἀµφοτέρων δέν µπορεῖ νά εἶναι µόνο µιά ἐπαγγελµατική ἐξασφάλιση γιά τόν πολίτη ἤ µιά µεγαλύτερη κινητικότητα γιά τήν ἀγορά ἐργασίας. Σηµειώνεται ὅτι «Ἡ ἔννοια «Παιδεία» συµπεριλαµβάνει τή γνώση καί τήν πληροφόρηση, τίς νέες δεξιότητες, στοιχεῖα ἀναγκαῖα γιά τήν ἐπαγγελµατική ἀποκατάσταση. Συµπεριλαµβάνει ὅµως καί τήν ἠθική, ἀξιακή, πολιτική διάπλαση τοῦ ἀνθρώπινου χαρακτήρα. Ἑνός χαρακτήρα ἀπό τόν ὁποῖο θά γεννηθεῖ ὁ δηµοκρατικός πολίτης, ὁ εὐσυνείδητος ἄνθρωπος, ὁ γνήσιος πατριώτης.» Μάλιστα παρακάτω ὁ ὑπουργός γράφει ὅτι στό Συµβούλιο Ὑπουργῶν Παιδείας τῆς ΕΕ στίς Βρυξέλλες τοποθετήθηκε σχετικά, ἐµµένοντας στόν σεβασµό τῆς «Εὐρώπης τῶν πατρίδων» καί ζητώντας ἐναρµόνιση καί ὄχι ἐξοµοίωση τῶν ἐθνικῶν ἐκπαιδευτικῶν συστηµάτων, τά ὁποῖα συντηροῦν τόν δυναµισµό καί τήν δηµιουργικότητα τῶν ἐθνικῶν πολιτισµῶν. Ὥς ἐδῶ ὅλα καλά, πολύ καλύτερα µάλιστα ἀπ ὅ,τι ἀκούσαµε ἐδῶ καί κάµποσα χρόνια ἀπό ὑπουργό Παιδείας. Στήν ἀνωτέρω προοπτική µάλιστα (σωστά) ἐπισηµαίνει τό ἄρθρο ὅτι δέν εἶναι µόνον ἡ χρηµατοδότηση τό πρόβληµα στήν παιδεία µας. Πέρα ὅµως ἀπό τήν διάσταση τῆς ὀρθολογικῆς διαχείρισης τῶν κονδυλίων καί τοῦ ἀποτελεσµατικοῦ µάνατζµεντ, τά στοιχεῖα τῶν ὁποίων δέν µποροῦµε µέ ἀκρίβεια νά γνωρίζουµε ὥστε νά δεχθοῦµε ἤ νά ἀπορρίψουµε τόν θετικό ὑπουργικό ἀπολογισµό, δέν εἴδαµε τίποτε πραγµατικά νέο στό ὑπόλοιπο ἄρθρο. Κάτι πού νά συνδέεται µέ ὅσα ὀρθότατα παρατίθενται πιό πάνω καί πού νά ἀφορᾶ τήν παιδεία ἡ ὁποία θά προωθήσει τόν ἐθνικό µας πολιτισµό καί θά διαµορφώσει τούς πολίτες - κι ὄχι µόνο ἐπαγγελµατίες - τοῦ αὔριο. Καί δυστυχῶς οὔτε κάτι σχετικό βλέπουµε καί στήν πράξη, πού θά ἐπιβεβαίωνε µία τέτοια γόνιµη ἀνακατεύθυνση τῆς ἐκπαίδευσής µας. Ποιούς, λ.χ., ἀνθρώπους τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ χώρου ἀλλά καί τοῦ πολιτισµοῦ γενικότερα ἔχει συµβούλους του - ἤ ἔστω κοντά του ὅταν χρειαστεῖ - ὁ (νοµικός) Στυλιανίδης; Ποιές πρωτοβουλίες σκέφτεται νά ἀναλάβει γιά νά ἀξιοποιήσει τό δυναµικό τοῦ τόπου στόν τοµέα αὐτόν; Ἄν ὄντως ὑπάρχει ἕνα τόσο σοβαρό ὅραµα καί δέν πρόκειται νά µείνουµε πάλι σέ ἐπίπεδο συνθηµατολογίας καί «ἐπικοινωνίας», χρειάζεται καί ἕνα ἀνθρώπινο δυναµικό πέρα καί ἔξω ἀπό τήν ἐκλογική πελατεία. Ὑπάρχει ἄραγε ἡ ἀπαραίτητη βούληση γιά ρήξη µέ τόν κοµµατισµό καί τήν ἐντυπωσιοθηρία; Υ.Γ. Λίγο µετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἀνωτέρω ἄρθρου, διαβάσαµε τήν ἐξαιρετική ἐπιφυλλίδα τοῦ καθ. Χρήστου Γιανναρᾶ στήν Καθηµερινή (5/1/08). Μέ τή χαρακτηριστική του εὐστοχία καί εἰλικρίνεια ὁ µεγάλος αὐτός ἄνδρας τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας περιγράφει τήν πρωθυπουργική φθορά ἀπό τήν µετριοκρατία πού ὁ ἴδιος ὁ Καραµανλής ἐγκατέστησε. Εὐριπίδη, διάβασέ το προσεκτικά! Σ χ ό λ ι α π τ ε ρ ό ε ν τ α... Στόν «Βορέα» διαβάσαµε τίς ἐνστάσεις τῶν Ἑβριτῶν, διατυπωµένες ἀπό τόν ἐκδότη τοῦ καλοῦ περιοδικοῦ, Σταῦρο Παπαθανάκη, σέ σχέση µέ τήν δηµιουργία τοῦ Μουσείου Καραθεοδωρῆ στήν Κοµοτηνή. Προβάλλεται τόσο ἡ καταγωγή τοῦ (πατρός) Στέφανου Καραθεοδωρῆ ἀπό τήν Μπόσνα (Βύσσα) τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης, ἀπ ὅπου κατάγονται καί οἱ κάτοικοι τῆς Νέας Βύσσας, ὅσο καί ἡ χρονική προτεραιότητα τῶν ἐκεῖ τοπικῶν πρωτοβουλιῶν ἀναφορικά µέ τούς Καραθεοδωρῆδες (συνέδριο τοῦ 2000, ἔκδοση γιά «Τό Γένος τοῦ Καραθεοδωρῆ», ἐκπόνηση µελέτης γιά µουσεῖο) ἔναντι ὅσων ἀκολούθησαν στήν Κοµοτηνή µέ τόν Σάκη Λιπορδέζη ὡς κύριο µοχλό. Δέν διαφωνοῦµε µέ τά ἀνωτέρω στοιχεῖα ἀλλά θέλουµε νά ποῦµε στούς καλούς µας συµπατριῶτες ὅτι - πέρα ἀπό τούς γεωγραφικούς καί πολιτικούς λόγους πού µπορεῖ κανείς νά ἐπικαλεστεῖ ὑπέρ τῆς θρακικῆς πρωτεύουσας - τά πράγµατα, καλῶς ἤ κακῶς, στήν Κοµοτηνή πῆραν τόν δρόµο τους καί ἤδη πῆγαν µακρυά. Τίποτε δέν θά µποροῦσε νά προχωρήσει δίχως τήν ἐπιστηµονική βοήθεια τοῦ Νίκου Λυγεροῦ (ὁ ὁποῖος προσεφέρθη ἀνιδιοτελῶς νά συνδράµει) ἤ ἀκόµη καί χωρίς τήν θεσµική καί ὑλική βοήθεια τοῦ Κοµοτηναίου ὑπουργοῦ Εὐριπίδη Στυλιανίδη. Δέν νοεῖται τώρα πισωγύρισµα, ὅταν ἔχει στηθεῖ ἤδη τό Μουσεῖο καί ἀποµένει νά ἐγκαινιαστεῖ καί νά λειτουργήσει. Τό καλύτερο θά ἦταν νά βρεθεῖ µία ὁδός συνεργασίας παρά νά τροφοδοτηθεῖ µιά ἄγονη, µίζερη ἀντιπαράθεση πού θά ὑπονόµευε τήν ὅλη προσπάθεια. Ἐπειδή τό προηγούµενο φῦλλο µας ἔπεσε πάνω στίς γιορτές καί ἐνδεχοµένως νά µήν ἐτέθη ὑπ ὄψιν τῶν ὑπευθύνων τό δηµοσίευµά µας γιά τή Νοµική Σχολή Κοµοτηνῆς, ἐπαναλαµβάνουµε ἐν συντοµίᾳ τά ἐρωτήµατά µας: Πῶς συµβιβάζεται µέ τήν κείµενη νοµοθεσία (Ν. 2530/1997) ἡ θέση τοῦ καθηγητῆ Στυλιανοῦ Σταµατόπουλου ὡς Ἀντιπρυτάνεως τοῦ ΔΠΘ µέ τό δικηγορικό γραφεῖο του στήν Ἀθήνα (Σόλωνος 92); Ὁ νοµοθέτης γράφει ρητά γιά ἀσυµβίβαστο, τοῦ ὁποίου πρέπει νά ἐπιληφθεῖ αὐτοδίκαια ὁ πρύτανης (λέµε, τώρα...) καί νά τό παραπέµψει στό Πειθαρχικό Συµβούλιο µέ τό ἐρώτηµα τῆς ὁριστικῆς παύσης. Ἔχει κάτι νά ἀπαντήσει ἐπ αὐτοῦ ὁ πρόεδρος τῆς Σχολῆς κ. Κ. Ρέµελης; Μήπως ὁ πρύτανης κ. Κ. Σιµόπουλος, ὁ ὁποῖος γιά δεύτερη φορά συνδέεται µέ τέτοια ὑπόθεση, µετά τήν πανοµοιότυπη περίπτωση τοῦ Ἀριστοτέλη Χαραλαµπάκη; Καί τό δεύτερο, πάλι ἀπευθυνόµενο στόν κ. Ρέµελη: Πόσοι καθηγητές πλήρους ἀπασχόλησης παρίστανται στό γραφεῖο τους καί στίς διδακτικές αἴθουσες τίς ἡµέρες καί τίς ὥρες πού προβλέπει ὁ (νέος, ἐλαστικότερος) νόµος; Καί ἕνα τελευταῖο πού ἀναµένουµε ἀπό τόν ἴδιο εἶναι τό πόρισµα τῆς ΕΔΕ πού διενήργησε γιά τό θέµα τῶν πλαστογραφηµένων ἐργασιῶν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς πού ἀποκαλύψαµε, σέ µία ἐκ τῶν ὁποίων ὑπῆρχε καί τό ὄνοµα τοῦ πρύτανη Κ. Σιµόπουλου. Ἐλπίζουµε νά µήν περιοριστεῖ στήν ἀναζήτηση ἑνός ἀποδιοποµπαίου τράγου (Ταµιολάκης). Ἄ, καί κάτι ἀκόµη! Δεχόµαστε ἀπαντήσεις καί ἀπό τό γραφεῖο τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας, ἄν θέλουν µή διστάσουν νά τό κάνουν. Πάει καί ὁ µοναδικός δωρεάν χῶρος στάθµευσης στήν (πνιγµένη ἀπό τήν κίνηση) Ἀλεξανδρούπολη: Τό πάρκινγκ µπροστά στό λιµάνι πλέον τιµολογεῖται ἀπό τόν Ὀργανισµό Λιµένος. Πρᾶγµα πού σηµαίνει ὅτι ἐφόσον µπεῖ κι ἐκεῖ - ἀργά ἤ γρήγορα - ἰδιώτης, θά πληρώνουµε ΚΑΙ µέ τόν τρόπο αὐτό τήν «ἀνάπτυξη» τοῦ ἰδιωτικοῦ τοµέα. Τό ἔργο τό ἔχουµε ξαναδεῖ στό ἀεροδρόµιο τῆς πόλης, ὅπου ἐπίσης κάποτε στάθµευες δωρεάν καί δίχως κανένα πρόβληµα καί σήµερα πληρώνεις τόν ἐπιχειρηµατία. Τό ξεπούληµα παντός δηµοσίου συνεχίζεται. Βραδυά ποίησης καί µουσικῆς γιά τόν ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ Τήν ἐρχόµενη Τρίτη, 15/1/08, καί ὥρα 20:30, στό Θρακικό Ὠδεῖο Κοµοτηνῆς τοῦ Πνευµατικοῦ Κέντρου τοῦ Δήµου (στή διεύθυνση Ἀρχιεπισκόπου Χρυσάνθου 3), ὁ «Ἀντιφωνητής», ἡ Ἀρµενική Κοινότητα Κοµοτηνῆς καί οἱ ἐκδόσεις Σπανίδη θά παρουσιάσουν τά γαλλικά ποιήµατα τοῦ Νίκου Λυγεροῦ πού συµπεριλαµβάνονται στήν πρόσφατη ἔκδοση µέ τίτλο «Ὁ Σταυρός τοῦ Δράκου» (La croix du dragon). Τό βιβλίο θά παρουσιάσει ὁ ἴδιος ὁ ποιητής. Μέ τίς δικές τους µουσικές πινελιές θά ντύσουν τήν ἐκδήλωση ὁ Κώστας Βενετικίδης (τσέλο) καί ἡ Μάγια Βενετικίδου (πιάνο). Ποιήµατα ἀπό τήν ὑπό παρουσίαση συλλογή θά διαβάσει ἡ ἠθοποιός Μαρία Παπαδοπούλου. Τήν ἔκδοση ἐπιµελήθηκε ἡ ζωγράφος Σύνη Ἀναστασιάδη καί τήν ἐκτύπωση ὁ Ἀθανάσιος Τσιαρτσιάνης. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, Θερµοπυλῶν & Πλάτωνος 11, Ξάνθη τηλ. - τ/ο ,

5 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ } Κατεδάφιση τοῦ παραπήγµατος ἤ τοῦ νόµου; Μία µικρή ἱστορία θά σᾶς παραθέσουµε, ἐνδεικτική τοῦ κλίµατος πού ἐπικρατεῖ στήν θρακική πρωτεύουσα, τήν Κοµοτηνή. Ἀναφέρεται στό θέµα τῆς διάνοιξης µιᾶς µικρῆς ὁδοῦ (Ψάλτου) κοντά στό κέντρο τῆς πόλης, διάνοιξη πού ἔπρεπε νά εἶχε γίνει πρίν 5-6 χρόνια ἀλλά ἀκόµα ἐκκρεµεῖ γιά λόγους «ἀκατανόητους». Ἀκατανόητους γιά ὅσους τοὐλάχιστον θεωροῦν ὅτι οἱ νόµοι ἰσχύουν γιά τούς πάντες, πόσο µᾶλλον ὅταν δέν διακυβεύεται δά καί κανένα µεγάλο συµφέρον. Καθώς λοιπόν ἡ (ὀθωµανικῶν προδιαγραφῶν) κατάσταση στό κέντρο τῆς πόλεως σήµερα εἶναι τραγική ἀπό πλευρᾶς λειτουργικότητας, κάποιοι ἀδιέξοδοι δρόµοι ποῦ καί ποῦ διανοίγονται γιά νά ἀνασάνει ὁ ἱστός τῆς πόλεως. Αὐτό βεβαίως ὑπό τόν περιορισµό πώς ἡ ἑκάστοτε διάνοιξη δέν θίγει κάποιο µουσουλµανικό τέµενος, νεκροταφεῖο ἤ ἀφιέρωµα (βακούφι) θρησκευτικοῦ χαρακτήρα, ἐφόσον ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης εἶναι πάνω σ αὐτό σαφής - ἀλλά δεσµευτική µόνο γιά τήν ἑλληνική πλευρά, ὅπως περίτρανα ἀποδείχθηκε καί συνεχίζει νά ἀποδεικνύεται µέχρι τίς µέρες µας. Ἡ ὁδός Ψάλτη δέν ἀνῆκε στήν κατηγορία αὐτή καί ὁ Δῆµος Κοµοτηνῆς προχώρησε στίς ἀπαλλοτριώσεις τῶν οἰκοπέδων (µουσουλµάνων) ἰδιοκτητῶν γιά τά ἐλάχιστα τετραγωνικά µέτρα πού χρειάστηκε ὥστε νά προ-χωρήσει τό ἀδιέξοδο καί νά συνδέσει τήν ὁδό Ἀγχιά λ ο υ µέ τήν λεωφό=ρο Ἡρώων. Μέχρι πού ἔ φ τ α σ ε µ π ρ ο - στά στό ε ἰ κ ο ν ι - ζ ό µ ε ν ο κτίσµα, ὅ π ο υ ὅ λ α κ ό λ λ η - σ α ν. Πρόκειται γιά τά παλιά µ α γ ε ι - ρεῖα ἑνός κτίσµατος πού ἀνήκει στή Διαχειριστική Ἐπιτροπή Βακουφικῆς Περιουσίας Κοµοτηνῆς καί τό ὁποῖο στό παρελθόν λειτούργησε ὡς Οἰκοτροφεῖο γιά τό Μειονοτικό Γυµνάσιο - Λύκειο τῆς πόλης. Τό ὅλο κτίσµα δέν εἶναι βακούφι (ἀφιέρωµα) ἀλλά ἀγοράστηκε ἀπό τήν Διαχειριστική Ἐπιτροπή τό 1953 καί εἶχε κατά καιρούς διάφορες χρήσεις, µάλιστα εἶχε στεγάσει καί τήν Ἀστυνοµία κάποια στιγµή. Ὅσο γιά τό ἄθλιο παράπηγµα, οὔτε λειτουργεῖ σήµερα ἀλλά οὔτε καί εἶχε ποτέ ἄδεια λειτουργίας µαγειρείων. Πρίν 6 χρόνια λοιπόν, ὁ Δῆµος Κοµοτηνῆς παρακατέθεσε τό προβλεπόµενο ποσό τῶν ,74 εὐρώ, ἡ Διαχειριστική Ἐπιτροπή πῆρε τά χρήµατα καί συµφώνησε µέ τόν Δῆµο νά προχωρήσει ἡ νόµιµη κατεδάφιση. Ἔλα ὅµως πού αὐτοί οἱ ὁποῖοι κάνουν πραγµατικά κουµάντο (παράνοµα) στό κτίριο εἶχαν ἀντίρρηση! Ὁ Ἀντνάν Σελήµ, ἐπιστάτης στό Οἰκοτροφεῖο - καί ταυτόχρονα πρόεδρος στήν διαλυθείσα Τουρκική Νεολαία Κοµοτηνῆς - ἀρνήθηκε νά δεχθεῖ τή συµφωνία Δήµου - Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς καί νά ἐπιτρέψει τήν κατεδάφιση. Καί τήν ἴδια στάση τήρησε (ὄχι βέβαια βασισµένος στίς δικές του πλάτες) ἀκόµη καί ὅταν τό Μονοµελές Πρωτοδικεῖο Ροδόπης µέ τήν ἀπόφασή του 144/2003 διέταξε τήν ἀποβολή τοῦ ἰδιοκτήτη ὥστε νά προχωρήσει ἡ κατεδάφιση. Τότε µάλιστα ὁ δήµαρχος Τάσος Βαβατσικλής εἶχε προσφερθεῖ νά κατασκευάσει καί νέα µαγειρεῖα στόν χῶρο (πέρα δηλαδή ἀπό τήν ἀποζηµίωση πού δόθηκε), µά καί κείνη ἡ πρόταση παρά τίς δηµαρχιακές ὑποσχέσεις δέν προχώρησε, καθώς ἔφτασαν καί οἱ δηµοτικές ἐκλογές, ὁπότε... Οἱ ἐκλογές ἦρθαν καί πέρασαν, ἡ δηµαρχία ἄλλαξε χέρια µά καί ὁ νέος δήµαρχος Δ. Κοτσάκης δέν δείχνει καµµία σπουδή νά προχωρήσει τήν ὑπόθεση, ἔτσι ὅπως προβλέπει ἡ ἑλληνική ἔννοµη τάξη: Ἀρνεῖται νά προχωρήσει στήν κατεδάφιση πού θά ἀπεµπλοκάρει τήν διάνοιξη, χωρίς καµµία δικαιολογία! Μάλιστα ἕνας ἀπό τούς θιγόµενους ἰδιοκτῆτες τῆς περιοχῆς, ὁ δικηγόρος κ. Σωτήρης Πουπουζής, βλέποντας τό ἀτελέσφορο τῶν προσωπικῶν του παρεµβάσεων, κατήγγειλε στόν τοπικό Τῦπο τή στάση τοῦ δηµάρχου καί κατέθεσε µήνυση ἐναντίον του γιά παράβαση καθήκοντος. Μάλιστα σκοπεύει νά κλιµακώσει τίς ἐνέργειές του πρός πάσα κατεύθυνση, ἔτσι ὥστε νά πετύχει τήν ἀπόλαυση τῆς περιουσίας του. Τί θά γίνει λοιπόν ἀπό δῶ καί πέρα; Γιατί πλέον τό πρόβληµα δέν εἶναι µόνον οἱ ἰδιοκτησίες τῶν περιοίκων καί ἡ κυκλοφορία στήν πόλη ἀλλά καί ἡ ἐπικρατούσα αὐθαιρεσία τῶν προξενικῶν κύκλων. Πῶς θά ἀποκατασταθεῖ τό δηµόσιο αἴσθηµα περί δικαίου καί ἰσονοµίας ὅταν ὁ πολίτης τῆς Κοµοτηνῆς βλέπει τέτοια κραυγαλέα παραδείγµατα ἀδυναµίας ἐπιβολῆς τοῦ νόµου; Ποῦ µπορεῖ κανείς νά ἀποδώσει µία τέτοια στάση ἐκ µέρους τῶν ὅποιων Ἀρχῶν ἄν ὄχι σέ κάποια ὑποτραπέζια συναλλαγή ἤ / καί σέ ὑποχωρητικότητα ἔναντι τῶν παρακρατικῶν µηχανισµῶν τῆς Ἄγκυρας; Κι ἄν ἕνας νεοεκλεχθείς δήµαρχος, χωρίς καµµία ἐνδοπαραταξιακή πίεση καί µέ τόν νόµο στό πλάι του δέν µπορεῖ νά τούς ἐπιβληθεῖ σέ ἕνα τόσο δευτερεῦον θέµα, σέ ποιό θά τό πετύχει; Κ.Κ. ΥΠΟΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ Συνέχεια ἀπό τήν 1η σελίδα Μέ τή γνωστή λοιπόν πρόστυχη τακτική ἀνακάτεψαν τόν «Στόχο» καί τόν «Ἐλεύθερο Κόσµο» µέ τή «Ρήξη», τό διαδικτυακό «Ἀντίβαρο» καί µέ µᾶς, χωρίς βεβαίως νά µᾶς κατονοµάζει. ἐµεῖς εἴµαστε ἁπλῶς οἱ «τοπικοί ἐθνικιστικοί κύκλοι»... Ἔ, µᾶς ἀνέφεραν µιά, µᾶς ἀνέφεραν δυό (µέ ἄλλες ἀφορµές, στό παρελθόν), σοῦ λέει δέν θά τούς κάνουµε καί φίρµες! Ἔτσι ἀποσιωπᾶται ὁ ἔχων τήν ἀρχική, µοναδική πρωτοβουλία καί µνηµονεύονται ὅσοι συνέτρεξαν ἤ ἁπλῶς ἀνέφεραν τήν προσπάθεια, µέ σκοπό τή σπίλωση τοῦ ἐγχειρήµατος µέ τίς συνήθεις ρετσινιές. Καί ἐπειδή οἱ καηµένοι δέν εἶχαν τίποτε νά ἀντιλέξουν ἐπί τῆς οὐσίας τοῦ κειµένου, πῆραν µιά συνέντευξη τοῦ Κ. Τσιτσελίκη, γνωστοῦ καί ὡς πρωτεργάτη τοῦ ΚΕΜΟ καί κατά φῆµες περιστασιακοῦ συµβούλου τῆς «Τουρκικῆς Ἕνωσης Ξάνθης», ὅπου µετά τίς ὀρθές µά ἄχρηστες ἐπί τοῦ παρόντος ἱστορικές λεπτοµέρειες, ἐπισηµαίνει ὅτι οἱ ἀντιδράσεις προέρχονται: 1) Ἀπό τήν πολιτική ἐλίτ τῆς µειονότητας (στήν συµπεριφορά τῆς ὁποίας ἀναγνωρίζει «πολιτικές σκοπιµότητες» ξένες πρός τό θέµα, χωρίς βεβαίως νά τολµήσει νά προχωρήσει τόν συλλογισµό του) 2) Ἀπό πολιτικοδιπλωµατικούς κύκλους πού φοβοῦνται τίς ἐξελίξεις µετά ἀπό µία πιθανή ἀπόρριψη τοῦ Σ/Ν ἀπό τούς προηγούµενους ἀντιδρῶντες (προσέξτε στάση οἱ φοβιτσόκωλοι!) καί 3) Ἀπό «ἑλληνικούς ἐθνικιστικούς κύκλους πού ἀντέδρασαν µυωπικά στήν παραχώρηση τοῦ δικαιώµατος τῶν ἐκλογῶν στή µειονότητα καί τήν κατάργηση τῆς ρήτρας τῆς ἀµοιβαιότητας, ξεχνώντας ὅτι µέσῳ αὐτῆς ἐπλήγησαν ἐπί σειρά δεκαετιῶν τά βακούφια σέ Θράκη καί Κωνσταντινούπολη. Ἐπίσης ἀντέδρασαν καί στήν πρόβλεψη εἰδικῆς ποσόστωσης στίς προλήψεις µέσῳ ΑΣΕΠ ὑπέρ µουσουλµάνων ὑποψηφίων, ἕνα µέτρο θετικῆς διάκρισης πού ἀποσκοπεῖ στή στάθµιση τῶν εὐκαιριῶν γιά κοινωνική καί οἰκονοµική πρόοδο τῆς µειονότητας, καί θά ἔπρεπε νά θεωρεῖται κατ ἀρχήν θεµιτό». Πρῶτον δέν ἀντιδράσαµε στήν παραχώρηση τῶν ἐκλογῶν καθεαυτῶν ἀλλά στίς συναφεῖς µεθοδεύσεις. Δεύτερον, ναί, ζητᾶµε τήν ρήτρα τῆς ἀµοιβαιότητας καί µάλιστα νά ἐφαρµόζεται, ὄχι µόνο νά ἀναγράφεται, ἀφοῦ καθόλου παράνοµη δέν εἶναι, ὅπως βλακωδῶς ἀναγράφεται πιό πάνω. Καί ἐπειδή µυωπία δέν εἴχαµε ποτέ (λίγη πρεσβυωπία µόνο ἄρχισε τώρα τελευταῖα...), καλοῦµε τόν κύριο ἐπίκουρα νά µᾶς πεῖ ποιά ἀµοιβαιότητα ἔπληξε τά ἑλληνικά βακούφια τῆς Πόλης καί τί ἔπαθαν τά ἐνθάδε τόσες δεκαετίες. Ὅσο γιά τό «κατ ἀρχήν θεµιτό µέτρο τῆς ποσόστωσης» (πού κανένας ἀν-εγκέφαλος δέν σκέφτηκε νά τό ἐφαρµόσει ὑπέρ τῶν νεοπροσφύγων συµπατριωτῶν µας ἀπό τήν πρώην ΕΣΣΔ, πού τό ἐδικαιοῦντο στό κάτω - κάτω), θά τά ποῦµε στό Συµβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, δέν χρειαζόµαστε τίς σοφίες κανενός πανεπιστήµονα. Καί κάτι τελευταῖο, πού ἀφορᾶ κεῖνο πού µᾶς ἀποδίδει ἡ Τριµοψαρροκωστοπουλική συµµωρία, πώς ἐδῶ καί µιά 15ετία ὲπιχειροῦµε δῆθεν νά µπλοκάρουµε «τήν ὁµαλή ἔνταξη τῆς µειονότητας στήν ἑλληνική κοινωνία»: Πιό ἄσχετη κρίση δέν µποροῦσε νά διατυπωθεῖ. Ἐµεῖς αὐτό ἀκριβῶς εἶναι πού ἐπιδιώκουµε, τήν ἔνταξη τῆς µουσουλµανικῆς κοινωνίας στό εὐρύτερο σύνολο, ἀλλά ἀφοῦ πρῶτα ἐκδηµοκρατισθεῖ. Στρατιωτικός τουρισµός στή Θράκη Καθώς ἐπίκειται ἡ προαναγγελθείσα ἐπίσκεψη Καραµανλῆ στήν Ἄγκυρα, οἱ τουρκικές προκλήσεις ὅλο καί πληθαίνουν, τόσο στό Αἰγαῖο ὅσο καί στή Θράκη. Ὁ στόχος εἶναι προφανής, νά προσέλθει ὁ πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος στήν Τουρκία ὄχι ὡς ἴσος πρός ἴσον ἀλλά φοβισµένος καί ταπεινωµένος, ἕτοιµος µέ λίγα λόγια γιά νέες ὑποχωρήσεις. Ἔτσι εἴχαµε τήν πρόσφατη περιοδεία στούς τρεῖς νοµούς τῆς περιοχῆς µας τοῦ στρατιωτικοῦ ἀκόλουθου τῆς τουρκικῆς Πρεσβείας τῆς Ἀθήνας καί τοῦ ὑπασπιστῆ του. Ὁ συνταγµατάρχης Ἀττίλα Σιρίν καί ὁ λοχαγός Σελτζούκ Μεχµέτ ἐγκαινίασαν τόν... στρατιωτικό τουρισµό στή Θράκη, µέ τήν συνοδεία «ξεναγοῦ» ἀπό τό εὐαγές ἵδρυµα τῆς ὁδοῦ Ἰώνων (στόν Ἐχῖνο τῆς Ξάνθης συνοδεύτηκαν ἀπό τόν ψευδοµουφτή Ἀχµέτ Μέτε) καί ἔτυχαν ὑποδοχῆς ἀπό τούς µειονοτικούς τοπικούς ἄρχοντες στούς Δήµους Σώστη, Φιλύρας καί Ἀρριανῶν. Προφανῶς αὐτοί οἱ τελευταῖοι εἶχαν πολλά νά συζητήσουν µέ τούς καραβανάδες τῆς γείτονος... Ὅσο γιά τή φράση πού ξεστόµισε στόν Ἐχῖνο, ὅτι οἱ τουρκικές Ἔνοπλες Δυνάµεις ἐγγυῶνται τήν ἀσφάλεια τῶν (Ποµάκων!) µειονοτικῶν κατοίκων, ἦταν µία ἀπίστευτη πρόκληση πού κανένα κράτος τοῦ κόσµου δέν θά ἄφηνε ἀναπάντητη. Ἡ ἀπέλασή του θά ἦταν τό πιό στοιχειῶδες µέτρο αὐτοσεβασµοῦ καί ἀποκατάστασης τῆς τάξης. Μάθαµε ἐκ τῶν ὑστέρων ὅτι τό σεβαστό µας Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν «ἐνοχλήθηκε» ἀπό τήν δήλωση αὐτή τοῦ κυρίου Ἀττίλα καί τόν κάλεσε γιά ἐξηγήσεις. Ἐκεῖ αὐτός εἶπε πώς δέν µίλησε γιά ἐγγυήσεις τοῦ τουρκικοῦ Στρατοῦ ἀλλά τῆς Τουρκίας µέ βάση τήν συνθήκη τῆς Λωζάνης κι ὅλα ἔκλεισαν ἐκεῖ. Τόση ἦταν ἡ ἐθνική ἀξιοπρέπεια τῆς Ἡ παραπάνω τουριστική ἀφίσα εἶναι τοῦ 74 στήν Κύπρο. Γιά τή Θράκη βγῆκε ἄραγε;... Κυβέρνησης καί τῶν ὑπηρεσιῶν στή Βασιλίσσης Σοφίας. Ἐµεῖς ὅµως πού δέν µποροῦµε νά καλέσουµε τήν ἡγεσία τοῦ ΥΠΕΞ µας γιά ἐξηγήσεις, περιοριζόµαστε µόνο στίς κάτωθι εὔλογες ἐρωτήσεις: Πρῶτα πρῶτα τί δουλειά εἶχε ἕνας Τοῦρκος στρατιωτικός ἀκόλουθος νά περιοδεύει στή Θράκη (εἶναι ἡ πρώτη φορά πού συµβαίνει κάτι τέτοιο ἐδῶ καί δεκαετίες τοὐλάχιστον) καί νά συναντάει µειονοτικούς δηµάρχους ἤ ἔστω νά ἐπισκέπτεται προκεχωρηµένα φυλάκια τοῦ Στρατοῦ µας στήν µεθόριο τοῦ Ἕβρου; Δεύτερον, δέν ἤξεραν τό φρόνηµα τοῦ συγκεκριµένου ἀξιωµατικοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποχωρήσει (ἔσκιζε τά ροῦχα του στίς τουρκοφυλλάδες) ἀπό συνέδριο τοῦ ἑλληνικοῦ ΓΕΕΘΑ, µόλις εἶδε σέ µελέτη ἀπόστρατου Ἀµερικανοῦ ἕναν χάρτη πού ἐµφάνιζε κουρδικό κράτος στά σύνορα τῆς Τουρκίας; Καί τρίτον, τί πρέπει νά πράξει ἕνας Τοῦρκος - µέλος διπλωµατικῆς ἀποστολῆς στή χώρα µας ὥστε νά ἀπελαθεῖ; Κ.Κ.

6 6 8 ιαβαλκανικό...* Η πρώτη µου ουσιαστική επαφή µε το ιαβαλκανικό ήταν στα πλαίσια ηµερίδας που διοργανώθηκε από κοινού µε τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο στην Ξάνθη προ τριετίας. Πριν τη συγκεκριµένη ηµερίδα είχε αναπτυχθεί µία εκτεταµένη φιλολογία στους ιατρικούς κύκλους της πόλης µας για το αν ο Σύλλογος θα έπρεπε να προσκαλέσει µία επιχείρηση, η οποία, µε πρόφαση µία εκπαιδευτική εκδήλωση, να διαφηµιστεί και να αποκτήσει ευρύτερες προσβάσεις στο Νοµό µας. Στη λογική αυτή είχα τότε τελείως αντιταχθεί. Όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργούσα ως ιδιώτης, ενθάρρυνα πολλούς ασθενείς µου να επιλέξουν το ιαβαλκανικό, πιστεύοντας όσα εκθειαστικά µας ανέλυσε ο ιευθυντής αυτού κατά τη διάρκεια της τότε ηµερίδας. Το ίδιο συνέβη και προ ηµερών, όταν συγγενής µου 90 ετών, έπρεπε να χειρουργηθεί λόγω αποφρακτικής ουροπάθειας. Την απόφαση να τον µεταφέρουν από τη Λαµία στο ιαβαλκανικό, τη δέχθηκα µε ανακούφιση και µε τη βεβαιότητα ότι ήταν η καλύτερη δυνατή λύση. Ο χειρουργός κ. Λ., τον οποίο και γνώρισα στο κυλικείο του ιαβαλκανικού, ήτο εξαίρετος στη συµπεριφορά του και διεκπεραίωσε κατά τον καλύτερο τρόπο την επέµβαση και τον ευχαριστώ θερµώς. Παρόλα αυτά, επισκεπτόµενος τον ασθενή, ο οποίος διήρχετο τη 2η µετεγχειρητική ηµέρα, διαπίστωσα ότι είχε έναν έντονο εκπνευστικό συριγµό, ο οποίος δεν χρειαζόταν καν ακουστικό για να γίνει αντιληπτός, ενώ παράλληλα είχε αρχίσει να αναπνέει µε τους επικουρικούς µύες. Ρωτώντας διαπίστωσα ότι δεν έπαιρνε τα φάρµακά που συνήθιζε για τη χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια. Επίσης διαπίστωσα ότι η εξωπυραµιδική συνδροµή που ελεγχόταν µέχρι πρότινος, παρουσίαζε επιδείνωση, αφού είχε παραλείψει αρκετές δόσεις από το Madopar. Παροµοίως δεν έπαιρνε και τα δύο αντιυπερτασικά. Με έκπληξη άκουσα από την Προϊσταµένη ότι είναι ευθύνη του αρρώστου και των συγγενών του να λαµβάνουν τα φάρµακα. Σε ερώτησή µου αν οι ίδιες γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα φάρµακα διαπίστωσα άγνοια. εν ήταν πουθενά σηµειωµένα, σε κανένα ιστορικό ασθενούς, σε καµµία καρτέλα, έστω και για την περίπτωση που χρειαζόταν να ελέγξει κανείς πιθανές αλληλεπιδράσεις µε την αντιβίωση που ήδη χορηγούνταν από το ιαβαλκανικό ή να αντιµετωπίσει µία οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Σε ερώτησή µου αν ο ασθενής έχει ιατρική παρακολούθηση έλαβα πάλι από τις αδελφές την απάντηση ότι ο θεράπων ιατρός κ. Λ. τον επισκέφθηκε το πρωί. Πράγµατι, αλλά ο εξειδικευµένος συνάδελφος, ο οποίος επαναλαµβάνω ότι διεκπεραίωσε κατά τον καλύτερο τρόπο τη δική του εργασία, δεν είχε το χρόνο, ούτε τη φυσική παρουσία, ούτε και ενδεχοµένως τις γνώσεις Παθολόγου για να παρακολουθήσει συνολικά τον ασθενή σε όλα τα επίπεδα. Στην ερώτησή µου ποιος παρακολουθεί τελικά τον ασθενή έλαβα την απάντηση ότι αυτό γίνεται από τις αδελφές. Στην επίµονή µου ερώτηση αν υπάρχει εφηµερεύων τµήµατος έλαβα αρνητική απάντηση. ηλαδή µου κατέστησαν σαφές ότι πέραν του θεράποντος, στο τµήµα δεν υπήρχε άλλος ιατρός που να εφηµερεύει και να είναι υπεύθυνος για τα νοσηλευόµενα περιστατικά και ότι αν συνέβαινε κάτι, οι αδελφές θα ειδοποιούσαν τον εφηµερεύοντα της αντίστοιχης ειδικότητας. (...) Επειδή όλα τα παραπάνω γεγονότα, για µένα που έχω εργαστεί και ως ειδικευόµενος και ως ειδικός σε διάφορα υποτιµηµένα δηµόσια Νοσοκοµεία όπως της Ξάνθης και της Αλεξανδρούπολης, φάνταζαν ακατάληπτα, απεχώρησα σιωπηλός και προβληµατισµένος, αν όχι απογοητευµένος. Τόνισα µάλιστα ότι αν τα άκουγα µόνον δεν θα τα πίστευα. Στον δρόµο της επιστροφής προς την Ξάνθη, µου ήρθε και ένα άλλο περιστατικό. Αυτό του θείου µου κ. Ο.Κ., που απευθύνθηκε στο ιαβαλκανικό προ επταετίας για έντονη οσφυαλγία και οδηγήθηκε απευθείας στο Νευροχειρουργικό Τραπέζι µε 25 αιµατοκρίτη! Λόγω αυτής της τακτικής, και επειδή η δύσµοιρη θεία µου δεν είχε κανέναν να της πει ότι όταν έχουµε ορθόχρωµη ορθοκυτταρική αναιµία, ειδικά µε τέτοιες τιµές αιµατοκρίτη, ειδικά όταν συνοδεύεται από οσφυαλγία, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για γενικότερο έλεγχο. Το αποτέλεσµα: Η τυφλή εµπιστοσύνη στο ιαβαλκανικό καθυστέρησε τη διάγνωση του πολλαπλού µυελώµατος 2 µήνες, όταν λόγω της περαιτέρω επιδείνωσης της οσφυαλγίας και της περαιτέρω πτώσης του αιµατοκρίτη (17!!!) έγινε εισαγωγή στο «Γ. Γεννηµατάς» όπου αµέσως διενεργήθηκε µυελόγραµµα, που ήταν διαγνωστικό. υστυχώς, ο 52χρονος θείος µου απώλεσε τους 2 αυτούς ζωτικούς µήνες και υπέκυψε στην ασθένειά του µετά από γενναίες προσπάθειες 3 ετών τιµηµένων συναδέλφων αιµατολόγων του Γ. Παπανικολάου. Μετά από όλα αυτά, τι να σκεφθώ για το ιαβαλκανικό; Ότι είναι αντί ναός Υγείας, ναός Οικονοµικού Συµφέροντος; Ότι επιβιώνει, όχι λόγω του ότι είναι το πιο σύγχρονο νοσοκοµείο της Ευρώπης, όπως διαφηµίζεται, αλλά επειδή το ΕΣΥ έχει εκφυλιστεί (έσωθεν και έξωθεν χειρί); Ότι τα νερά και τα µάρµαρα θαµπώνουν τον κόσµο ο οποίος χάνει την ουσία; Το κόστος ενός γενικού εφηµερεύοντος ανά κλίνες είναι 4-5 ευρώ ανά ηµέρα και ανά νοσηλευόµενο. Τι είναι τα χρήµατα αυτά µπροστά στα χιλιάδες ευρώ που κοστίζει η νοσηλεία; Ένα όνειρο γκρεµίστηκε µέσα µου µα κραταιώθηκε η ελπίδα µου ότι γι αυτό το σύστηµα της ηµόσιας Υγείας, το οποίο καθυβρίζεται και απαξιώνεται καθηµερινώς, αξίζει ακόµη να παλαίψει κανείς, κι ας έχει αντί για µάρµαρα και νερά µόνον αγάπη για τον άρρωστο άνθρωπο. * Ὁ γράφων εἶναι γιατρός καί τά στοιχεῖα του στή διάθεσή μας Γκάι Μπράουν* (The Guardian, 27/11/07) Ο θάνατος δεν είναι πια αυτό που ήταν. Παλιότερα η ζωή περιγραφόταν ως «άσχημη, βίαιη και σύντομη» αυτή όμως ήταν μια περιγραφή που θα ταίριαζε γάντι στο πώς πέθαιναν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρους της ανθρώπινης ιστορίας. Η αίσθηση της συντομίας της ζωής συνδεόταν μάλλον με το γεγονός πως ο θάνατος μπορούσε να έρθει ανά πάσα στιγμή. Οι άνθρωποι πέθαιναν όταν ήταν παιδιά ή νέοι, και λίγοι γερνούσαν. Η πιο κοινή αιτία θανάτου ήταν η αρρώστια, η βία, τα ατυχήματα ή η κύηση. Συνήθως ο θάνατος ήταν γρήγορος: οι άνθρωποι ήταν ολοζώντανοι τη μια μέρα κι εντελώς νεκροί την επόμενη. Μεταξύ ζωής και θανάτου μεσολαβούσε μία πολύ λεπτή «γκρίζα ζώνη». Τον 20ό αιώνα ο μέσος όρος ζωής σε ολόκληρο τον κόσμο διπλασιάστηκε. Στον αναπτυγμένο κόσμο ο θάνατος τείνει να έρχεται αργά και να κρατάει πολύ και αιτία του συνήθως είναι οι εκφυλιστικές ασθένειες που αναπτύσσονται λόγω γήρατος. Μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε πως η ζωή θα μπορούσε να παραταθεί καταλυτικά αν καταφέρναμε να καταπολεμήσουμε ορισμένες ασθένειες. Πολλά όρια μακροβιότητας προτάθηκαν, αλλά όλα διαψεύσθηκαν στην πράξη. Τα τελευταία εκατό χρόνια το προσδόκιμο επιβίωσης αυξανόταν κατά μέσο όρο κατά 2.2 χρόνια τη δεκαετία (ή πέντε ώρες τη μέρα) και η τάση αυτή δε δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, ακόμα και στις χώρες με το μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής. Διαφορετικές φάσεις Η αντίληψή μας για το «γήρας» ή την «τρίτη ηλικία» γίνεται όλο και πιο ανεπίκαιρη. Δεν έχει πια νόημα απλά να θεωρούμε «γέρους» όλους όσοι είναι άνω των 60 ετών έχουμε τους «ηλικιωμένους» (60-80 ετών), τους «υπέργηρους» (80-100) και τους «υπεραιωνόβιους» (πάνω από 100 ετών). Μιλάμε για εντελώς διαφορετικές ηλικιακές περιόδους, που διαφέρουν τόσο όσο διαφέρει η φάση της «ωριμότητας» ετών από εκείνη της «μέσης ηλικίας» (40-60). Οι υπεραιωνόβιοι γίνονται όλο και λιγότερο σπάνιοι: υπάρχουν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο πάνω από 10,000 άνθρωποι άνω από 100 ετών, και οι κυβερνητικές υπηρεσίες προβλέπουν πως το 2051 θα φθάσουν τους 250,000 και το 2071 τους 500,000. Το μέλλον δεν είναι απλά η γήρανση του πληθυσμού, αλλά η ακραία του γήρανση. Βαδίζουμε προς μία εντελώς καινούργια μορφή ανθρώπινης ζωής, που ουδέποτε υπήρξε στο παρελθόν, και για την οποία δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Δυστυχώς, καθώς αποτύχαμε να νικήσουμε το γήρας, η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης δεν σημαίνει παράταση της ευζωίας. Τα χρόνια που «κερδίσαμε» από την παράταση της ζωής συνήθως είναι χρόνια που τα περνάμε μέσα στην ανημπόρια, την ασθένεια και την άνοια. Σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS), μεταξύ του 1991 και του 2001 το προσδόκιμο επιβίωσης κατά τη γέννηση αυξήθηκε κατά 2.2 έτη, αλλά η υγιής διαβίωση μόνο κατά 0.6 έτη: το υπόλοιπο 1,6 έτος είναι περίοδος ασθένειας. Κοντολογίς κερδίζουμε ζωή, αλλά είναι ζωή κακής ποιότητας, καμιά φορά στα όρια μεταξύ ζωής και θανάτου. Η παράταση της ζωής συνοδεύεται από τη γεωμετρική αύξηση των κρουσμάτων εκφυλιστικών ασθενειών που έρχονται με την ηλικία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν σήμερα σχεδόν 700,000 άτομα που πάσχουν από άνοια, που αναμένεται να αυξηθούν σε 1.75 εκατομμύριο έως το Η Κάρολ Μπρέιν (Carol Brayne) κι οι συνεργάτες της στο «ινστιτούτο δημόσιας υγείας» του πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, ολοκλήρωσαν πρόσφατα μία έρευνά τους για την κατάσταση της υγείας των ατόμων το χρόνο που προηγείται του θανάτου τους. Βρήκαν πως το 30% των ανθρώπων που πεθαίνουν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο πάσχουν από άνοια (πράγμα που σημαίνει πως οι πιθανότητες να πληγείτε από άνοια πριν πεθάνετε είναι τουλάχιστο 30%) ενώ το 45% πάσχουν από κάποια μορφή διανοητικής διαταραχής. Αυτό είναι ήδη αρκετά φοβερό, αλλά τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμα: σε όσους πεθαίνουν μετά τα 95 τους χρόνια, το 58% πάσχει από άνοια και το 80% από διανοητική διαταραχή. Προς τα εκεί πάμε όλοι. Και χρειάζεται να αναρωτηθούμε: αξίζει πράγματι να ζει κανείς σε τέτοιες συνθήκες; Χρόνια κερδισµένης ζωῆς ἤ ἐπιθανάτιας ἀγωνίας; Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων στον αναπτυγμένο κόσμο -και όλο και περισσότερο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο- πεθαίνουν από εκφυλιστικές ασθένειες, καρκίνο ή καρδιοπάθειες. Αιτία αυτών των ασθενειών είναι το γήρας, και ο θάνατος εξαιτίας τους είναι αργόσυρτος και θα γίνεται όλο και πιο αργός, έως ότου το γήρας να κινδυνεύει να ταυτιστεί με την ασθένεια. Σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο ο συνήθης θάνατος έρχεται μετά από 10 έτη χρόνιας ασθένειας - και η περίοδος αυτή, σύμφωνα με την ONS, τείνει να παρατείνεται όλο και περισσότερο. Λίγοι είναι όσοι πεθαίνουν χωρίς να έχουν πρώτα υποστεί κάποιας μορφής σωματική ή πνευματική αναπηρία, που να κρατά για δεκαετίες. Το γήρας σήμερα συνοδεύεται από απώλεια μνήμης, κοινωνική αποστράτευση, απομόνωση και κατάθλιψη. Ο θάνατος έπαψε να έχει τη μορφή «ψηφιακού» γεγονότος: έγινε «αναλογικός» - και αναμειγνύεται για χρόνια με τη ζωή. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, όπου η δύση του βίου κατάντησε αργός, μακρόσυρτος εφιάλτης; Μέσα στην αγωνία μας να νικήσουμε τις αιτίες του ξαφνικού, αιφνίδιου θανάτου του παρελθόντος, μείναμε εκτεθειμένοι σε πιο αργές αιτίες θανάτου και στην υπεργήρανση του οργανισμού μας Ξοδέψαμε κολοσσιαίους πόρους για να νικήσουμε μεταδοτικές ασθένειες, δυστυχήματα, εγκεφαλικά και καρδιακά (ίσως ο καλύτερος τρόπος να πεθάνει κανείς), πράγμα που αναπόφευκτα μας καταδίκασε να πεθαίνουμε από πολύ πιο παρατεταμένες διαδικασίες, όπως ο καρκίνος ή η άνοια. Ο θάνατος εγκλείστηκε στα νοσοκομεία, το χειρότερο μέρος να τελειώσεις τη ζωή σου. Η ιατρική θεώρησε αποστολή της να διατηρεί τους ασθενείς εν ζωή πάση θυσία, αντί να τους βοηθά να πεθαίνουν αξιοπρεπώς και ανώδυνα. Πολλές αιτίες θανάτου, που άλλοτε είχαν οξεία και ακαριαία μορφή, μετατράπηκαν σε χρόνιες ασθένειες: τα καρδιακά επεισόδια έγιναν καρδιοπάθειες, τα εγκεφαλικά νόσος του Αλτσχάιμερ. Ο διαβήτης, το AIDS, ακόμα και μερικές μορφές καρκίνου, μεταβλήθηκαν σε χρόνιες παθήσεις. Τα οικονομικά συμφέροντα των φαρμακοβιομηχανιών συνέβαλαν οπωσδήποτε σε αυτό, καθώς είναι πολύ πιο επικερδές να φτιάχνεις φάρμακα που μετατρέπουν μια θανατηφόρα ασθένεια σε χρόνια πάθηση (ο ασθενής μετατρέπεται σε ισόβιο καταναλωτή φαρμάκων) παρά να φτιάχνεις ένα φάρμακο που θεραπεύει άπαξ δια παντός την ασθένεια (ο καταναλωτής σταματά να αγοράζει το προϊόν). Εναλλακτικοί δρόμοι Το να καταστήσουμε το τέλος της ζωής άξιο να το ζει κανείς, θα είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Πρέπει να σταματήσουμε να ερευνούμε μόνο το πώς θα αναβάλουμε περαιτέρω το θάνατο και να αφιερώσουμε πόρους και στη βελτίωση της ευζωίας. Πρέπει να χαράξουμε εναλλακτικές οδούς στις φαρμακευτικές αγωγές, προς θεραπείες που δεν ενδιαφέρουν τις φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές βιομηχανίες. Τα γηροκομεία θα πρέπει να είναι τόσο διαδεδομένα και καλά χρηματοδοτούμενα όσο τα μαιευτήρια. Οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν πώς θα πεθάνουν. Αν η κοινωνία ενδιαφερόταν για τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής όσο για τα πρώτα δέκα, τότε ίσως να πετυχαίναμε να μην ζούμε τα τελευταία μας χρόνια σαν ζωντανοί - νεκροί. * Ο Δρ. Guy Brown είναι καθηγητής νευρολογίας στο πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και ειδικεύεται στις διαδικασίες εκφυλισμού των εγκεφαλικών κυττάρων

7 ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ } 7 Ο Δήµαρχος Κοµοτηναίων κ. Δηµήτρης Κοτσάκης Μτφρ. Τσακνάκης Αθανάσιος Η πασίγνωστη επανάσταση γιά την απελευθέρωση τής Κούβας (Ιούλιος 1953 Ιανουάριος 1960) ανάλογα, δυστυχώς, µε τις πολιτικές πεποιθήσεις ή σκοπιµότητες ή προσδοκίες τής πλειοψηφίας των εκάστοτε ερευνητών ονοµάστηκε είτε «ταξική» είτε «εθνική». Γιά τους προκατειληµµένους οπαδούς των κοµµουνιστικών ή των εθνικιστικών δογµάτων, η επανάσταση είχε αποκλειστικά και µόνον τον έναν ή τον άλλον χαρακτήρα αντίστοιχα. Οι παρωπίδες τού κοµµουνισµού δεν επιτρέπουν την αναγνώριση τού φυσικού φαινοµένου τής «εθνικής αφύπνισης», ενώ οι παρωπίδες τού εθνικισµού απαγορεύουν την αναγνώριση τής «ταξικής πάλης». Ως εκ τούτου, η επανάσταση γιά την απελευθέρωση τής Κούβας έπρεπε µε κάθε µέσο και µε κάθε κόστος να φανεί είτε µόνον «ταξική» είτε µόνον «εθνική», και σε καµµία περίπτωση εθνικοταξική, σαν να αποτελεί απαράβατο κανόνα και αδιασάλευτο αξίωµα τής εθνικής και τής κοινωνικής πραγµατικότητας η παντελής έλλειψη ισχυρής εθνικής συνείδησης σε όποιον αγωνίζεται γιά την τάξη του, ή ισχυρής ταξικής συνείδησης σε όποιον αγωνίζεται γιά το έθνος του, και σαν να είναι γεγονός αναµφισβήτητο και δόγµα αδιαφιλονίκητο τής ιστορικής έρευνας η και το Δηµοτικό Συµβούλιο σας εύχονται Ευτυχισµένο το Νέο Έτος (Αντί ευχετηρίων καρτών η Δηµοτική Αρχή αποφάσισε να δωρίσει το αντίτιµο της αγοράς και αποστολής καρτών στο Ειδικό Δηµοτικό Σχολείο Κοµοτηνής) ΑΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ «Ἡ σηµασία τοῦ χρόνου δὲν ἔρχεται ἀπὸ τὸ παρελθὸν ἢ τὸ παρόν, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ µέλλον, ἀπὸ τὰ ἔσχατα. Ὑπ αὐτὴν τὴν ἔννοια ἡ συµβατικὴ ἐναλλαγὴ τῶν ἐτῶν τὴν ὁποία πανηγυρίζουµε παγκοσµίως, ἔχει σχετικὴ ἀξία γιὰ τὴν Ἐκκλησία, ἀφοῦ γιὰ τὴ θεολογική της συνείδηση, ἡ ἀξία τοῦ παρόντος ἔρχεται ἀπὸ τὰ ἔσχατα, ἀπὸ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία καθαγιάζει καὶ ἀφθαρτίζει τὸ παρόν. Αὐτὴ ἡ ἀξιολογικὴ ἀντιστροφὴ τῶν πραγµάτων δὲν µειώνει διόλου τὴν ἀξία τοῦ παρόντος. Ἀπεναντίας µάλιστα. Ὁ χρόνος τῆς παρούσης ζωῆς, µέσα στὴν Ἐκκλησία βρίσκει τὴν πραγµατικὴ του ἀξία, ἀφοῦ µετατρέπεται σὲ καιρό, δηλαδή σὲ εὐκαιρία µετανοίας, ἁγιασµοῦ καὶ σωτηρίας...» Ὁ Ξάνθης Παντελεήµων Τα 5 Ντουκουµέντα της Κουβανικής Επανάστασης (Φιδέλ Κάστρο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα) απόλυτη ταύτιση των κοινωνικών αγώνων µε τον κοµµουνισµό, και η απόλυτη τ α ύ τ ι σ η τ ω ν ε θ ν ι κ ώ ν α γ ώ ν ω ν µε τον εθνικισµό. Τα ίδια τα γεγονότα, ό µ ω ς, α π ο δ ε ι - κνύουν την αναλήθεια των δύο π ρ ο α ν α - φεροµένων ακραίων τοποθετήσεων. Είναι αναµφισβήτητο ότι οι Κουβανοί πατριώτες πολέµησαν γιά την ελευθερία τής Κούβας ακριβώς επειδή ήταν Κουβανοί και σαφώς επειδή µε πολλούς τρόπους θιγόταν άµεσα η κουβανική εθνική αξιοπρέπειά τους, όπως είναι επίσης αναµφίβολο ότι στην επανάσταση ρίχτηκαν οι µικροαστοί, οι αγρότες, οι εργάτες, οι φοιτητές, οι φτωχοί και οι απόκληροι, ακριβώς επειδή επί σειρά ετών καταπιέζονταν και κακοποιούνταν από τους εκούσια ή ακούσια «απεθνικοποιηµένους» άρχοντές τους. Η ακόλουθη ερώτηση είναι αναµενόµενη: οι άρχοντές τους δεν ήταν Κουβανοί; Η απάντηση, όµως, Περί µονοτονίας «Ποιο είναι το δηλητήριο της σύγχρονης βιοµηχανικής ζωής µας; Αναµφίβολα η µονοτονία -µονοτονία της εργασίας και της ανούσιας κοινωνικής και κοινοτικής ζωής.» (Halford Mackinder) Για την κοινωνία, η εξέλιξη της ανθρωπότητας δεν πρέπει να είναι σταθερή και ακόµη λιγότερο µονότονη. Το πρέπον της κοινωνίας είναι η µονοτονία που αποτελεί το επακόλουθο του οράµατός της, δηλαδή η αθανασία του παρόντος. Κατά συνέπεια, όλο το σύστηµά της είναι βασισµένο στην ιδέα ότι η ζωή είναι απλώς µία ηµέρα που επαναλαµβάνεται. Όλη η ουσία για τα άτοµα της κοινωνίας είναι πώς να περάσει η ηµέρα. Δεν υπάρχουν επιπτώσεις που αγγίζουν το αύριο. Το παίγνιο έχει µόνο µία αρχή, την αρχή της επανάληψης. Και οι κανόνες αφορούν µόνο την ηµέρα. Σε αυτό το πλαίσιο, ούτε η θρησκεία δεν έχει νόηµα, εκτός αν συµπίπτει µε την έννοια της καθηµερινότητας. Όσο πιο απλοϊκή είναι η θρησκεία τόσο το καλύτερο, διότι έτσι είναι εύκολη η εφαρµογή της. Η κοινωνία µετατρέπει τα έργα σε διαφηµιστικά, τα τραγούδια σε ρεφρέν, τα συνθήµατα σε σλόγκαν. Έτσι οι διανοούµενοι είναι άχρηστοι, όχι µόνο ως άνθρωποι αλλά και µέσω του έργου τους, που δεν έχει καµιά αξία. Η κοινωνία δίνει σηµασία στο γραφείο, µόνο αν υπάρχει καρέκλα. Μόνο στην τουαλέτα επιτρέπει να µην έχει καρέκλα, διότι έχει την ίδια λειτουργία. Η βιοµηχανική επανάσταση δεν αφαίρεσε εργασίες, όπως νοµίζουν µερικοί ειδικοί. Πιο απλά, έδωσε χρόνο σε πολλά άτοµα να δουν τον εαυτό τους όπως είναι στην πραγµατικότητα. Πώς ένα άτοµο δίχως ανθρωπιά θα µπορούσε ποτέ να γίνει άνθρωπος; Η κοινωνία έµαθε στα άτοµά της ότι µόνο η ύπαρξη έχει νόηµα και ότι η ζωή είναι απλώς µία ουτοπία. Επιπλέον, µε την πάροδο του χρόνου, τα άτοµα ανακαλύπτουν ή µάλλον ακριβέστερα, η κοινωνία τούς το αποκαλύπτει, ότι αυτή η συγκεκριµένη ουτοπία είναι επικίνδυνη, διότι µπορεί να µετατραπεί σε ιδεώδες για το οποίο οι άνθρωποι µπορεί να θυσιαστούν. Αυτή η θυσία αποκαλέστηκε από την κοινωνία, αυτοκτονία. Κατά συνέπεια, ερµηνεύτηκε ως µία προσβολή του συστήµατος. Τα άτοµα δίχως ιστορία δεν µπορεί να έχουν προβλήµατα. Κι όπως είναι προφανέστατη: όποιοι οδηγούν στην εξαθλίωση το ίδιο το έθνος τους και µε πληθώρα ύπουλων και σκοτεινών µεθόδων στρέφονται εναντίον των συµπατριωτών τους, τής εθνικής παράδοσης, τής ιστορίας, τής γλώσσας και τής πολιτισµικής ταυτότητάς τους, εκ φύσεως παύουν να αποτελούν κοµµάτι τού εθνικού κορµού και µεταβάλλονται σε «ανεθνικά όντα». Εθνικοταξική λοιπόν ήταν η επανάσταση στην Κούβα, απ όσο µπορούµε να αντιληφθούµε και να συµπεράνουµε από τα πέντε σπάνια και σηµαντικότατα επαναστατικά κείµενα που φιλοξενεί η έκδοση «Τα 5 Ντοκουµέντα τής Κουβανικής Επανάστασης». Σε τούτο το βιβλίο, η απαράµιλλη ρητορική δεινότητα τού Φιδέλ Κάστρο συναντά την δυναµική επαναστατική γραφή τού Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, και µαζί ξεναγούν τους αναγνώστες στην ιδεολογία, στην µορφή και στην βαθύτερη δοµή τού µεγάλου επαναστατικού ξεσηκωµού τού Λαού τής Κούβας. Σελ. 216, τιµή 15,68 Ἐκδόσεις ΣΠΑΝΙΔΗ, , Ξάνθη, δεν ξέρουν ότι δεν έχουν µέλλον, θεωρούν τους οραµατιστές ως επικίνδυνους για τη διάσωση της κοινωνίας. Μετά την εξόντωση οποιασδήποτε αντίστασης, η διάσωση µετασχηµατίζεται σε συντήρηση. Η ανατροφοδότηση του συστήµατος είναι απόλυτα κυκλική και έχει µία αποκλειστική αποστολή. Πρέπει να εξασφαλίσει ότι η κοινωνία θα παραµείνει η ίδια. Αν και αυτή η αποστολή φαίνεται παράδοξη µε την αναπόφευκτη εξέλιξη της τεχνολογίας, το παράλογο δεν αργεί να εµφανιστεί. Μια απλή κοινωνιολογική προσέγγιση αρκεί για να αποδείξει πόσο ισχυρά είναι τα κοινωνικά συµπλέγµατα. Είναι, επιπλέον, σταθερά σαν την ηµέρα. Όπως η κοινωνία περιορίζει τη δράση της µνήµης στο χρονικό διάστηµα της ηµέρας, κανένα άτοµο δεν µπορεί να κάνει οποιαδήποτε σύγκριση. Και δίχως πλαίσιο σύγκρισης, δεν υπάρχει πεδίο εξέλιξης. Σε αυτή την κοινωνία ακόµα και τα βιβλία έχουν µετατραπεί σε περιοδικά και τα περιοδικά σε εφηµερίδα, αλλιώς δεν παύει η επικινδυνότητά τους, ακόµα και αν δεν τα διαβάζουν τα άτοµα. Διότι ένας άνθρωπος αρκεί, όπως το κερί που φωτίζει το σκοτάδι. Έτσι τα βιβλία είναι αφιερωµένα, όλο και περισσότερο, στα αθλήµατα, στη µαγειρική, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, δηλαδή στα µοναδικά συστατικά της εξέλιξης της ηµέρας, η οποία είναι η µόνη που επιτρέπει η κοινωνία στην ανθρωπότητα. Παρόλα αυτά, η ανθρωπότητα ζει και γι αυτό η θυσία µας είναι απαραίτητη. Ν. Λυγερός Μπινιές Ἐκεῖ µπροστά στήν οὐρά τῆς ἐφορίας, διαβάζοντας ποιήµατα, εἰκόνα ἀθανασίας Φθινόπωρο. Τό πράσινο τοῦ πεύκου ὅλο ὑγεία. Ὁ ἀδέσποτος σκῦλος σκεφτικός Γιά νά ταξιδέψω δέν χρειάζεται καράβι ἀπαραιτήτως Ὅταν δέν γνώριζα, µποροῦσα. Τώρα πού γνωρίζω, δέν µπορῶ. Πουτάνα πείρα, πάντα ἔρχεσαι µέ καθυστέρηση! Οἱ λεγεῶνες, οἱ ρωµαϊκές λεγεῶνες ἤθελαν πλέον νά µιλᾶς γιά ἥρωες πού πεθαίνουν στήν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος, ὄχι γιά τούς χίλιους δυό τρόπους νά καθυστερεῖς τήν ἐκσπερµάτωση, ποιητή Ὀβίδιε. Καλά ἔκανε λοιπόν ὁ αὐτοκράτορας Αὔγουστος καί σέ ἐξόρισε Δεκέµβρη µήνα ἐκεῖ στή µαύρη, Μαύρη θάλασσα. Δόν Σάντσο - VRiZΩ Ντου Γιακαµπόσο παύλα Βουλτσίδης SUMO FUNDO Μπαµπατζιάν

8 8 8 Ἡ Τουρκοκυπριακή ἐλπίδα Πρὶν 7 χρόνια βγάλαµε τὸ τελευταῖο τεῦχος τῆς ἐφηµερίδας Ἀβρούπα. Ἦταν οἱ µέρες ποὺ εἶχε κορυφωθεῖ ὁ καβγὰς µας µὲ τὸ καθεστώς. Γιὰ νὰ µᾶς σωπάσουν ἔκαναν τὰ τελευταῖα τους βήµατα. Δυὸ µέρες πρὶν εἶχαν ἔρθει οἱ κλητῆρες καὶ ὅ,τι ὑπῆρχε τὸ πῆραν. Ὡς καὶ τὶς φτηνιάρικες καρέκλες ποὺ εἴχαµε στὸ γραφεῖο. Ἦταν µάλιστα ἡ τρίτη φορά ποὺ ἐρχόταν. Πρὶν νὰ βγάλω τὴν ἐφηµερίδα ἕνας φίλος µου µοῦ εἶχε πεῖ «Μὰ ἐδῶ δὲν ἔµεινε πλέον Κύπριος, σὲ ποιὸν θὰ τὴν πουλήσεις;». Αὐτὴ ἡ ἐφηµερίδα θὰ ἔγραφε αὐτὰ ποὺ δὲν γράφονται καὶ θὰ ἔλεγε αὐτὰ ποὺ δὲν λέγονται. Καὶ τί δὲν ἔγινε σὲ βάρος της! Δυὸ φορὲς τῆς ἔβαλαν βόµβα Τρεῖς φορὲς κατασχέθηκε Καὶ τῆς ἔγιναν ἀµέτρητες µηνύσεις Ἦρθε µέρα ποὺ ἡ ἀστυνοµία µοῦ κοινοποίησε πάνω ἀπὸ 60 µηνύσεις. Τηλέφωνα ποὺ παρακολουθοῦνταν, ἀµέτρητες ἀπειλές, συγκεντρώσεις ποὺ ζητοῦσαν τὸ κεφάλι µας Τὸ 2000 µὲ µία συνωµοσία µᾶς συνέλαβαν, τὸ 2002 καταδικαστήκαµε σὲ 6 µῆνες φυλακή Θὰ µπορούσαµε νὰ σταθοῦµε στὰ πόδια µας ἂν δὲν µᾶς στήριζε ἡ κοινωνία µας; ( , ἐφ. Ἀφρίκα) Ἀντιχριστιανικό λαϊκό µένος Ἡ Τουρκία γιὰ τοὺς θρησκευτικοὺς λειτουργοὺς τῶν µειονοτήτων ἔχει γίνει πλέον µία Χώρα τοῦ φόβου. Τὰ τελευταῖα 2 χρόνια οἱ ἐπιθέσεις σὲ βάρος τους αὐξήθηκαν. Ἡ ἐκστρατεία ἄρχισε τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2006 στὴ Τραπεζούντα. Δυὸ ἑβδοµάδες µετὰ τὴ δολοφονία τοῦ Χρὰντ Ντὶνκ δολοφονήθηκε βγαίνοντας ἀπὸ τὴν ἐκκλησία µετὰ ἀπὸ τὴν λειτουργία τῆς Κυριακῆς ὁ ἱερέας Ἀντρέα Σαντόρο. Ἕξι µῆνες µετὰ µαχαιρώνουν στὴν Σαµψούντα τὸν καθολικὸ ἱερέα Πιὲρ Μπρούνισεν. Ἀκολούθως τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2007 ἦρθε ἡ σφαγὴ στὴν Μαλάτια. Πέντε νέοι ὅρµησαν σὲ ἕνα ἐκδοτικὸ οἶκο ποὺ ἔβγαζε χριστιανικὰ βιβλία καὶ ἔσφαξαν µὲ µαχαίρι τρεῖς χριστιανούς. Τὸν προηγούµενο µήνα ἀπήγαγαν ἀπὸ τὴν περιοχὴ Μάρντιν τὸν ἱερέα Ντανιὲλ Σαβτζὶ καὶ ζητοῦσαν λύτρα. Αὐτὴν τὴν ἑβδοµάδα στὴν Σµύρνη µαχαίρωσαν τὸν ἱερέα τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Ἄννης Ἀντριάνο Φρατσίνι. Ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔκαναν τὶς ἐπιθέσεις µὲ τὴν ἐξαίρεση ἑνός, ἦταν ἀπὸ χρονῶν, ἀµόρφωτοι, φτωχοὶ νέοι. Παρουσιάζονται ὡς δρῶντες ἀπὸ µόνοι τους, ἠθικοὶ αὐτουργοὶ δὲν ξεσκεπάζονται. Γενικὰ παρουσιάζονται ὡς «διαταραγµένου µυαλοῦ» καὶ φυλακίζονται. Καὶ ἔτσι θάβεται τὸ γεγονός. Οἱ ἐπιθέσεις ὅµως δὲν σταµατᾶνε. Καὶ ὅπως φάνηκε στὶς ὑποθέσεις τοῦ Χρὰντ Ντὶνκ καὶ τῆς Μαλάτιας οἱ ἐπιτιθέµενοι εἶχαν δεσµοὺς µὲ τὸ κράτος. ( , Τζάν Ντουντάρ, ἐφ. Μιλλιέτ) Ἰσόβια γιά τούς αἰχµαλώτους! Περατώθηκε ἡ ἔρευνα ποὺ ἔκανε ὁ στρατιωτικὸς εἰσαγγελέας τῆς πόλης Βάν σχετικὰ µὲ τὴν ἀπαγωγὴ τῶν 8 στρατιωτῶν ἀπὸ τὸ ΡΚΚ. Ζητᾶ λοιπὸν νὰ καταδικαστοῦνε γιὰ: ἐπίµονη ἀπειθαρχία ποὺ προξένησε µεγάλη ζηµία, θαυµασµὸ ἐγκλήµατος καὶ ἐγκληµατία, συνέργεια σὲ ἀδίκηµα κατὰ τῆς ἑνότητας τοῦ κράτους, παράνοµη ἔξοδος ἀπὸ τὴ χώρα, κατὰ συρροὴν προπαγάνδα ὑπὲρ τῆς τροµοκρατικῆς ὀργάνωσης καὶ γιὰ δηλώσεις µέσῳ τῶν ΜΜΕ ποὺ ψυχραίνουν τὶς σχέσεις λαοῦ καὶ στρατοῦ. Στὴν δίκη ποὺ θὰ γίνει στὶς 1-2 ὁ στρατιώτης Ἒρ Ραµαζάν ποὺ µίλησε στὸ κανάλι ROJ TV ἀντιµετωπίζει ποινὴ ἰσόβιας φυλάκισης. Γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους ὁ στρατιωτικὸς εἰσαγγελέας ζητεῖ νὰ τιµωρηθοῦνε σὲ ποινὲς ἀπὸ 3-5 χρόνια. (4-1-08, ἐφ. Νέτγκαζετε) Μ.Κ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα Ἡ καλή µέρα ἀπό τό πρωί φαίνεται: Ἤδη στήν Ἀιόβα ἐµφανίστηκαν τά πρῶτα προβλήµατα στίς ψηφοφορίες γιά τά χρίσµατα. Ἡ νοθεία ἔγινε πιά ρουτίνα. Στό Κατεχόµενο Ἰράκ ἡ ντιµόκρασι προοδεύει. Ἤδη οἱ τιµές στήν ἀγορά συγκρατοῦνται: Οἱ οἰκογένειες πουλᾶνε τά παιδιά τους γιά δολάρια Ὁλλανδοί, Σουηδοί, Λιβανέζοι, Ἰορδανοί ἄτεκνοι ἀγοράζουν βρέφη ἤ καί νήπια, µέ τούς Ἰρακινούς γονεῖς νά ἐλπίζουν σέ µιά καλύτερη µοίρα γιά τά ψυχοπαίδια. Ὁ Ὀρθόδοξος Πολιτισµός θά διδάσκεται στά ρωσικά σχολεῖα ἀπό τό Κλείνει ἡ παρένθεση τῆς πολύχρονης ἐπίσηµης ἀθεΐας, µέ θρίαµβο τῆς ρώσικης ψυχῆς. 373 Παλαιστίνιους σκότωσαν πέρυσι οἱ Ἰσραηλινοί ἔναντι 13 νεκρῶν ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἀναλογία 1 πρός 29. Λίγο καλύτερο ἀπό τό 1 πρός 24 τοῦ Ἡ µαζική ὑπερψήφιση στό Κογκρέσο τοῦ ψηφίσµατος 620 γιά ἀποχώρηση τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ ἀπό τήν Κύπρο (χωρίς σάλτσες) δείχνει τίς δυνατότητες πού πλέον ἔχουµε. Θά τίς ἀξιοποιήσουµε; Τό ξύλο τῆς ἀρκούδας ἔπεσε ἔξω ἀπό τή βάση τοῦ Ἀκρωτηρίου, ὅπου 200 Κύπριοι φοιτητές διαµαρτύρονταν γιά τή βρετανική παρουσία καί στάση. Δέν χάνονται ὅλα τά νιᾶτα µεταξύ ἀγορᾶς καί µπάρας Θά σᾶς τό ποῦµε ἀλλά προσπαθῆστε νά διατηρήσετε τήν ψυχραιµία σας: Ἔκλεισε τό «Παρατηρητήριο τοῦ Ἑλσίνκι», τό µεγαλοµάγαζο ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων! Ἔ, νά, καί τὄπαµε! Μά ἐλᾶτε τώρα, µήν κλαῖτε, κάπου θά βροῦν πάλι νά βγάζουν ἕνα µεροκάµατο ἄνθρωποι ἄξιοι ὅπως ὁ Δηµητράς, ὁ Ντεντέ, ὁ Βαλλιανάτος κτλ. Σέ ἔκκληση νά σταµατήσει ὁ φονικός ἀποκλεισµός τῆς Γάζας συγκεντρώνει ὑπογραφές φορέων ὁ δραστήριος σύλλογος «Ἰντιφάντα» (τηλ ). Τό 2006 στά Γλυκά Νερά µέ τζίφρα τοῦ ΚΑΣ, καταχώθηκε τάφος πού ἀπεδείκνυε τή σχέση Μυκηναϊκοῦ - Μινωικοῦ πολιτισµοῦ, γιά νά χτιστεῖ οἰκοδοµή Ἄν αὐτό ἀληθεύει, χεστήκαµε γιά τίς ἄλλες, ρόζ ἤ µή, πλευρές τῆς ὑπόθεσης Ζαχόπουλου. Ἀπό σεξολαµογιές µπουχτήσαµε, ἡ ἱστορία τοῦ τόπου µᾶς νοιάζει Διαβάζεις γιά τό Ἰράν πού θά προµηθευτεῖ πυραύλους S-300, σκέφτεσαι τά ἀπαρχαιωµένα ΒΜΡ-3 πού ἐµεῖς παραγγείλαµε στή Μόσχα καί µελαγχολεῖς. Τόσο ἄχρηστοι; Καί µιά πού εἶπα γιά ἄχρηστους, θέτω τό κάτωθι ἐρώτηµα στούς ἀναγνῶστες µας: Πεῖτε µου µία (ἀριθµός: 1) ἐνέργεια τοῦ Ἀβραµόπουλου ὡς ὑπουργοῦ Ὑγείας Καί βεβαίως δέν ἐννοῶ ρουσφέτι, λοβιτούρα, τηλεοπτική ἐµφάνιση, φιγούρα, διακήρυξη γιά τό µέλλον, ἀλλά κάτι παραπάνω. Ὁ εὑρῶν κερδίζει γαλάζια γραβάτα Ἄν τή διαδήλωση τῆς 31/12 στό ΗΥΑΤΤ κατά τῶν µαφιοκαζίνων τήν εἶχε κάνει ὁ Τό µέλλον εἶναι στό χέρι σας! Φίλες καί φίλοι, χρόνια πολλά! Καθώς τό 2007 τελείωσε καί ἕνας νέος χρόνος ξεκίνησε, ἡ ἀνθρώπινη φύση νιώθει πιεστικότερη τήν ἀνάγκη νά γνωρίσει τό µέλλον καί τή µοίρα της. Ἔτσι, ἀνταποκρινόµενοι στήν βαθειά αὐτή ἀνθρώπινη χρεία, σᾶς προσφέρουµε σήµερα τή χειροµαντική µας τέχνη, προκειµένου νά γνωρίσετε τόν ἑαυτό σας καί τό αὔριο. Ὅλη ἡ τεχνική µας δεξιότητα τίθεται στήν ὑπηρεσία σας, γιά νά σᾶς προσφέρει πληροφορίες γιά τήν ὑγεία, τά ταλέντα, τίς σχέσεις, τίς προοπτικές σας. Ἔχουµε λοιπόν καί λέµε: Ἡ γραµµή τῆς ζωῆς, πού περιβάλλει ὡς τόξο τήν περιοχὴ τοῦ ἀντίχειρα, δείχνει τό πόσο θά ζήσετε. Ὅσο µακρύτερη (ἡ γραµµή), τόσο περισσότερο. Τώρα βέβαια θά µοῦ πεῖτε τί νά τό κάνεις ἄν εἶναι νά ζήσεις 150 χρόνια τέτοιας ζωῆς; Οἱ πεθαµένοι καλύτερα περνᾶν. Μήπως γιά νά φτάσεις νά παρακολουθήσεις τό ο ἐπεισόδιο τοῦ «Ἔρωτα»; Ἤ νά δεῖς τά τρισέγγονα τοῦ Μητσοτάκη νά γίνονται ΥΠΕΞ καί κεῖνος νά τά καµαρώνει; Τοὐλάχιστον ἄν πεθάνεις µπορεῖς νά ἐλπίζεις καί σέ καµµιά καλή µετεµψύχωση... Δίπλα της εἶναι µιά σχεδόν εὐθεία γραµµή µέ κατεύθυνση τό µικρό δάκτυλο, ἡ γραµµή τῆς ὑγείας. Ἄν εἶναι βαθειά καί εὐδιάκριτη, σηµαίνει ὅτι ἔχετε καλή ὑγεία. Κι ἄν δέν εἶστε ἀφελής καί (πολύ) κορόιδο, κρατηθεῖτε µακρυά ἀπό τούς γιατρούς, γιατί ἄν ἀνοίξετε µαζί τους ἀλισβερίσια δέν σᾶς γλυτώνει καµµία γραµµή - κι ἄς βγαίνει κι ἀπό κάτω... Μιά τρίτη γραµµή, τέµνουσα τῆς προηγου- µένης καί ἐφαπτοµένη τῆς πρώτης, εἶναι ἡ γραµµή τοῦ κεφαλιοῦ. Τό µῆκος καί ἡ ἐµφάνισή της µιλοῦν γιά τίς ἐγκεφαλικές σας λειτουργίες καί ἱκανότητες. Τί; Τήν βλέπετε µικρή καί ἀνεπαίσθητη; Δέν πειράζει, µήν ἀπογοητεύεστε, ἡ ζωή εἶναι συχνά σκληρή ἀλλά τοὐλάχιστον ἔχετε πιθανότητες µιά µέρα νά γίνετε (ἰσόβιος) πρόεδρος τοῦ ΠαΣοΚ. Μιά περίπου παράλληλή της, πού καταλήγει µεταξύ δείκτη καί µέσου, εἶναι ἡ γραµµή τῆς καρδιᾶς. Ἐδῶ µπορεῖ κανείς νά ἀνατρέξει στόν ψυχικό του κόσµο, νά ψηλαφήσει τά συναισθηµατικά του χαρακτηριστικά καί νά ἀνιχνεύσει τήν µοναδική ἀνθρώπινη προσωπικότητα πού βρίσκεται πίσω ἀπό τίς καθηµερινές του ἀποφάσεις. Πῶς λ.χ. ἀποφασίσατε νά παίξετε τή Μπάγερν Λεβερκοῦζεν ΣΥΝ, ἡ εἴδηση θά ἔπαιζε παντοῦ. Τώρα πού ἦταν τοῦ κακοῦ ΛΑΟΣ, θάφτηκε. Νιώθετε πνιγµένοι στήν Ἀθήνα ἀπό τόν διάχυτο ἐκµαυλισµό; Βοηθῆστε τόν Διορθόδοξο Σύνδεσµο «Ἀπόστολος Παῦλος» µέ λεφτά ἤ κοινωνική ἐργασία ( ). Ἀπό 1/1/08 ἀντινοµάρχης στήν Ξάνθη χρίστηκε ἀπ τόν Γ.Παυλίδη ὁ Χατζηµεµίς Τουρκές. Προφανῶς ἡ προξενοφροσύνη καί ἡ κοµµατική προδοσία ἀµοίβονται. 50 ἄτοµα πῆγαν στήν Ἄγκυρα ἀπό τήν «Τουρκική Ἕνωση Ξάνθης» καί εἶδαν βουλευτές τοῦ CHP καί τοῦ MHP. Κλάψα, ψέµµα καί τουρκοφροσύνη στό κόκκινο! Νά µᾶς συγχωρέσουν οἱ Κοµοτηναῖοι δικηγόροι ἀλλά δέν συµφωνοῦµε µέ τό αἴτηµα νά µήν ἱδρυθεῖ Ἐφετεῖο στήν Καβάλα. Ἄλλο ὁ λαός κι ἄλλο ἡ συντεχνία. Εὐχαριστοῦµε θερµά ὅσους µᾶς θυµήθηκαν στίς γιορτές στίς εὐχές τους, τηλεφωνικές, ταχυδροµικές ἤ διαδικτυακές. Καλή χρονιά σέ ὅλους! Γράφουµε ἀναλυτικά (σελ. 3) γιά τήν περιπέτεια τῶν Αὐστραλῶν προχθές στήν Πόλη. Ὅµως εἶµαι περίεργος: Πῶς εἶναι δυνατόν ν ἀποτελεῖ τουριστικό προορισµό Ἑλλήνων αὐτό τό ἐλεεινό Κτηνοτροφεῖο; Μήπως ἐπειδή ὁ ἄθλιος Τῦπος µας ΔΕΝ ΕΓΡΑΨΕ ΛΕΞΗ, σέ ἀντίθεση µέ τόν (τιµιότερο!) τουρκικό; στάνταρ «2» µέσα στή Λυών, δηλαδή εἶναι κατά τή γνώµη σας µαλάκες ὅλοι οἱ µπούκερς πού δίνουν 1,20 στόν ἄσσο; Γιατί δέν λέτε νά βγάλετε τό χέρι µέσα ἀπό τήν κάτω πυτζάµα ὅσο µέ τό ἄλλο κάνετε ζάπιγκ ἐπί ὧρες ἀπό τόν καναπέ; Σέ ποιόν ψυχολογικό µηχανισµό ἑδράζει αὐτός ὁ ἀγαπηµένος σας συνδυασµός τοῦ ἔντονου ἀιλάινερ µέ µιά τόσο ροµάνς ἀπόχρωση τοῦ κραγιόν; Γιά τά ἀγωνιώδη ὑπαρξιακά ἐρωτήµατα τῆς ἀνωτέρω προβληµατικῆς, λοιπόν, οἱ ἀπαντήσεις εἶναι (κι αὐτές) στό χέρι σας. Τέλος, δέν πρέπει νά ξεχάσουµε τὴ γραµµή τῆς ἐπιτυχίας, µιά ἴσια γραµµή πρός τόν παράµεσο, παράλληλη µέ αὐτόν. Ἐδῶ µιλᾶµε ὅτι τά πράγµατα, εἰδικά γιά τήν ἐπαγγελµατική ἐπιτυχία, εἶναι ἀπολύτως συγκεκριµένα - καί ἀποκλειστικά ἐξαρτώ- µενα ἀπό τό µῆκος τῆς γραµµῆς. Καί ἐξηγοῦµαι: Στό 1 mm εἶστε γεννηµένος πακετάς/τραπεζικός ὑπάλληλος. Στά 2 mm πᾶτε γιά πωλήτρια ἐσωρούχων/ταµίας σουπερµάρκετ/ἀρχηγός ΓΕΣ. Στά 3 mm ἀνοίγονται προοπτικές γιά ἐπιχειρήσεις, βιοµηχανίες, καράβια. Στά 4 mm προβάλει ἡ καρέκλα τοῦ δηµοσίου ὑπαλλήλου. Στά 5 τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ (πάσης βαθµῖδος). Στά 6 ἀχνοφαίνεται ἡ Πολεοδοµία. Στά 7 ἔχουµε τούς προµηθευτές τοῦ ἑλληνικοῦ Δηµοσίου, τῆς συµπαθοῦς τάξεως τῶν ἐργολάβων καί ἐκδοτῶν συµπεριλαµβανοµένης. Τέλος, στά 8 mm εἶναι πολιτικοί, δήµαρχοι, νοµάρχες, ναρκέµποροι, ρωσιδέµποροι, γ.γ. ὑπουργείων, µαυραγορίτες, πράκτορες τῆς CIA/DIA/NSA, ἀρχιεπίσκοποι, πρόεδροι ΜΚΟ, συµβολαιογράφοι, Ζωνιανιῶτες κτηνοτρόφοι, ἐκφωνητές εἰδήσεων στό µεγκαντένα. Καλή χρονιά!

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο

Η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο Η επιχειρηματικότητα στο διαδίκτυο Υπηρεσίες διαδικτύου και προγραμματισμού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2271 0 81694 Website : www.webpromotion.com.gr Η δική σας ιστοσελίδα πουλάει; Παρουσίαση και ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. - Ε.Σ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΥ ΠΑ.ΣΥ.Ν.Ο.-Ε.Σ.Υ. Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου

Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου Χαιρετισμός του Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου Δρα. Χρύσανθου Γεωργίου, στη διάσκεψη τύπου της «4 ης Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016, 11.00 12.30 Έντιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία

Εισαγωγή. Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο. Πώς να ζήσετε 150 χρόνια µε Υγεία Εισαγωγή «Όποιος έχει υγεία, έχει ελπίδα. Και όποιος έχει ελπίδα, έχει τα πάντα.» Τόμας Κάρλαϊλ Γιατί είναι χρήσιμο το παρόν βιβλίο Ο πατέρας μου είναι γιατρός, ένας από τους καλύτερους παθολόγους που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Θα ξεκινήσω από

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολλαπλώς κρίσιμη, έχει σημασία να κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς

I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς I N T E R V I E W S 1 3 / 1 2 / 2 0 1 6 Ο Γιούνας Γιούνασον θέλει να πηδήξεις από το παράθυρο και να εξαφανιστείς ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Μιλήσαμε με τον συγγραφέα του best seller των 10 εκατομμυρίων αντιτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος Alzheimer είναι μια εκφυλιστική νόσος που αργά και προοδευτικά καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα. Δεν είναι λοιμώδη και μεταδοτική, αλλά

Η νόσος Alzheimer είναι μια εκφυλιστική νόσος που αργά και προοδευτικά καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα. Δεν είναι λοιμώδη και μεταδοτική, αλλά Η νόσος Alzheimer είναι μια εκφυλιστική νόσος που αργά και προοδευτικά καταστρέφει τα εγκεφαλικά κύτταρα. Δεν είναι λοιμώδη και μεταδοτική, αλλά είναι η πιο κοινή αιτία άνοιας μια κατάσταση που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Αγγελική Πρεφτίτση Όταν, σε ηλικία 11 ετών, µου ανακοίνωσαν ότι πάσχω από Κυστική Ίνωση, µια ασθένεια παντελώς άγνωστη σε µένα µέχρι τότε, είναι αλήθεια πως δεν θορυβήθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ συνάδελφε, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Κατ αρχάς θα πρέπει να σας πω ότι στο αρχείο μου έχω έγγραφη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat οι πληθυσμοί της Ευρώπης γερνάνε γρήγορα λόγω του χαμηλού ποσοστού γεννήσεων και του αυξανόμενου προσδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23-01-2014. οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και ΣΕΛ.210 οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής, πενήντα ένας μαθητές και μαθήτριες και τρεις εκπαιδευτικοί από το Γυμνάσιο Ξηροκαμπίου Λακωνίας. Η Βουλή τούς καλωσορίζει. (Χειροκροτήματα απ όλες τις πτέρυγες

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 5.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 5.1 Εισαγωγή Στην ενότητα αυτήν θα παρουσιάσουµε µία αναλυτική περιγραφή της γνώµης των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τα ναρκωτικά. Καθώς είναι γνωστό, στις µέρες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2008 Ο καρκίνος του µαστού είναι ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες. Οι Ελληνίδες φαίνεται να ανησυχούν αρκετά για το ενδεχόµενο να νοσήσουν οι ίδιες, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα

Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Αποστολή διερεύνησης της κατάστασης των μεταναστών «χωρίς έγγραφα» που εισέρχονται στην Ελλάδα Γιατροί Χωρίς Σύνορα- Ελληνικό Τμήμα, 20 Μαΐου 2008 Εισαγωγή Η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε»

«Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» της Άννας Κουππάνου Στις σελίδες που ακολουθούν υπάρχουν δραστηριότητες σχετικά με το βιβλίο: «Η απίστευτη αποκάλυψη του Σεμπάστιαν Μοντεφιόρε» Οι δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία;

Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Τι σημαίνει αστικά πεδία σε μετάβαση για εσάς και την καλλιτεχνική σας δημιουργία; Δύσκολη ερώτηση Για την καλλιτεχνική μου δημιουργία δεν παίζει κανένα ρόλο. Αυτό που με πικραίνει είναι ότι έζησα την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η

Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Της Μαριάννας Τ ιρά η Victoria is back! Με αφορμή την επίσκεψη της Βικτώριας Χίσλοπ στο Ρέθυμνο της Κρήτης για την παρουσίαση του καινούριου της βιβλίου Ανατολή, άρπαξα την ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

* Konis@innovageconsulting.com tel. +357 99 697484

* Konis@innovageconsulting.com tel. +357 99 697484 Παρακολουθήστε τον ανταγωνισµό Του ρα Κώστα Γ. Κονή * Θα ξεκινούσε ποτέ κάποια στρατιωτική επιχείρηση χωρίς πληροφόρηση για τον αντίπαλο; Γιατί υπάρχουν οι κρατικές και άλλες υπηρεσίες παρακολούθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ. Εργασία. των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ Εργασία των μαθητών της Α3 τάξης του 2 ου Γυμνασίου Ελευσίνας ΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΠΑ ΜΕΡΑΜΠΙ ΤΣΑΝΑΒΑ Ελευσίνα, Μάιος 2012 ΟΡΙΣΜΟΣ Κοινωνικός ρατσισμός ή κοινωνικός αποκλεισμός είναι ο υποτιμητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ «Δεν γράφω για να είμαι αγαπητή» Βικτόρια Χίσλοπ: «Τον Ερντογάν τον φοβάμαι. Είναι δικτάτορας!» H Βικτόρια Χίσλοπ Η συγγραφέας Βικτόρια Χίσλοπ, γνωστή για «Το Νησί» που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι.

Όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα συναισθήματα και διαθέσεις. Ορισμένες φορές νιώθουμε ευτυχισμένοι και ενθουσιασμένοι. Μελαγχολία Το φυλλάδιο θα σου φανεί χρήσιμο στην περίπτωση που νιώθεις θλίψη ή μελαγχολία. Θα σε βοηθήσει να καταλάβεις αν έχεις συμπτώματα κατάθλιψης και πώς μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου ή κάποιον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση

Δημογραφία. Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημογραφία Ενότητα 11.1: Παράδειγμα - Περιφερειακές διαφοροποιήσεις και ανισότητες του προσδόκιμου ζωής στη γέννηση Μιχάλης Αγοραστάκης Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας &

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες

Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Συμπολίτισσες και Συμπολίτες Ήδη έχουν ειπωθεί αρκετά. Τη δύσκολη κατάσταση που περνάει ο λαός την γνωρίζουμε όλοι. Ξεθεμελιώνονται δικαιώματα και κατακτήσεις για τις οποίες έχει χυθεί πολύ αίμα. Για μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΟΛΠ Α.Ε. ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ MASTER PLAN ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΤΗ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.

Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. , Σας µεταφέρω τον χαιρετισµό του Προέδρου µας, Γ. Παπανδρέου και σας εύχοµαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας. Τα Συνέδρια αποτελούν την κορυφαία διαδικασία για όλα τα κόµµατα. Μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus

ISSP 1998 Religion II. - Questionnaire - Cyprus ISSP 1998 Religion II - Questionnaire - Cyprus Για σας. Είμαστε από το Κέντρο Ερευνών του Cyprus College. Kάνουμε μια διεθνή έρευνα για κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Η έρευνα αυτή γίνεται ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνικοποίηση της τρίτης ηλικίας

Η κοινωνικοποίηση της τρίτης ηλικίας Κείμενο 1 Οι νέοι δίπλα στην τρίτη ηλικία (5556) Το 1990 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) ανακήρυξε την 1η Οκτωβρίου ως την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων και ένα χρόνο αργότερα όρισε πέντε βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη

Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Συγκέντρωση του ΠΑΜΕ για την 24ωρη απεργία του δημόσιου στην Αλεξανδρούπολη Με βασικό σύνθημα: Απαιτούμε, βροντοφωνάζουμε όλοι μαζί: «πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας

Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Αναπτύσσοντας Υγιείς σχέσεις με τα παιδιά στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μέσα από την βελτίωση της επικοινωνίας Δρ. Χρήστος Παναγιωτόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδικής και Εφηβικής Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια

Μεταξία Κράλλη! Ένα όνομα που γνωρίζουν όλοι οι αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας, ωστόσο, κανείς δεν ξέρει ποια Δευτέρα, Ιουνίου 16, 2014 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΡΑΛΛΗ Η Μεταξία Κράλλη είναι ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου της βιβλίου, "Μια φορά

Διαβάστε περισσότερα

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού.

μέρα, σύντομα δε θα μπορούσε πια να σωθεί από βέβαιο αφανισμό, αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια του Ωκεανού. Το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου "Η Μεσόγειος είμαι εγώ και δεν είμαι πια εδώ" επιλέχθηκε για να αποτελέσει τη βάση για το θεατρικό δρώμενο, που θα αποτελέσει την παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας :

Διαβάστε περισσότερα

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES.

A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. A READER LIVES A THOUSAND LIVES BEFORE HE DIES. 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την:

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ: ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: Ένας οδηγός για τα δικαιώματα των παιδιών σε συνεργασία με την: Μάθε για τη σύμβαση. Γνώρισε τα δικαιώματά σου. Το βιβλιαράκι που κρατάς στα χέρια σου περιέχει 54 άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

Ίντα Ελιάου BSc, MSc, PGDip, MA Συμβουλευτική Ψυχολόγος eliaouida@gmail.com

Ίντα Ελιάου BSc, MSc, PGDip, MA Συμβουλευτική Ψυχολόγος eliaouida@gmail.com ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΠΡΟΛΗΨΗ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Limneon, Καστοριά, 19.12.15 «Ενημέρωση του ασθενούς & των συνοδών του με καρκίνο του πνεύμονα. Προβλήματα στην ελληνική πραγματικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014

Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Ομιλία Δημάρχου Αχαρνών Γιάννη Κασσαβού στην Ορκωμοσία του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 30/08/2014 Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, Με την παρουσία σας απόψε, τιμάτε όλους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι.

Εισαγωγή. Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Διευθύντρια Ο.Π.Ι. Εισαγωγή Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου είναι μέρος μιας σειράς ενημερωτικών οδηγών του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Σκοπό έχει να δώσει απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 26/04/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 26/04/2010 Αθήνα, 26/04/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η ρύθμιση για τα σαράντα χρόνια είναι αυθαίρετη, κάτι που είπαν όλοι οι συνάδελφοι, όπως και εμείς και δεν ακούσαμε αντίλογο. Δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνουν τα σαράντα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε

Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε Κυρίες και κύριοι, θα μιλήσω αγγλικά. Είναι ένας τρόπος για να προσπαθήσω να γεφυρώσω το χάσμα επικοινωνίας που υπάρχει συνήθως όταν χρησιμοποιούμε διαφορετικές γλώσσες. Η γλώσσα των επιχειρηματιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικές και Κόλπα κατά την Διαπραγμάτευση

Τακτικές και Κόλπα κατά την Διαπραγμάτευση Τακτικές και Κόλπα κατά την Διαπραγμάτευση Τακτική της Τμηματοποίησης Αν σκοπεύεις να διαπραγματευτείς ένα π.χ. συμβόλαιο τριών ετών, διαπραγματεύσου σκληρά για ένα συμβόλαιο ενός έτους μόνο. Όταν η διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις;

Πώς γράφεις αυτές τις φράσεις; Πρόλογος Όταν ήμουν μικρός, ούτε που γνώριζα πως ήμουν παιδί με ειδικές ανάγκες. Πώς το ανακάλυψα; Από τους άλλους ανθρώπους που μου έλεγαν ότι ήμουν διαφορετικός, και ότι αυτό ήταν πρόβλημα. Δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Στην Έναρξη του Εθνικού Διαλόγου Παιδείας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι

Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι Ε Ν Ι Α Ι Ο ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα «ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»- «Αγωνιστική Ενιαία Κινητοποίηση»-Συνεργαζόµενοι ικαστικοί Υπάλληλοι ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΟΠΩΣ ΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ Πολλά και από πολλούς, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη

ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Ημερομηνία 25/2/2015 Μέσο Συντάκτης Link diastixo.gr Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης http://diastixo.gr/sinentefxeis/xenoi/3524-william-landay ΟΥΙΛΙΑΜ ΛΑΝΤΕΪ συνέντευξη στον Ελπιδοφόρο Ιντζέμπελη Δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα;

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Με την επιστημονική συνεργασία του Αιματολογικού Τμήματος, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ;

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; 1 Οµιλία Νίκου Αδαµόπουλου προέδρου σωµατείου εργαζοµένων στην ηµερίδα για την ανακύκλωση στο ήµο Νέας Ιωνίας ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΗ ΚΕΡ ΟΣΚΟΠΙΑ; Κύριε δήµαρχε, κτλ. Ευχαριστούµε που µας καλέσατε να

Διαβάστε περισσότερα

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου

Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου Είναι υποειδικότητα της ψυχιατρικής που διαμεσολαβεί μεταξύ της ψυχιατρικής και υπόλοιπης ιατρικής Αντικείμενο της ο ασθενής του γενικού νοσοκομείου που αντιμετωπίζει ψυχικά προβλήματα λόγω της σωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009. Στον Aliser Delek

Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009. Στον Aliser Delek Συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TRT-Türk 20/6/2009 Στον Aliser Delek ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπάρχουν διαφορετικά θέματα. Ένα από τα πρώτα είναι η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το EthicsPoint

Σχετικά με το EthicsPoint Σχετικά με το EthicsPoint Αναφορές Γενικά Ασφάλεια & Εμπιστευτικότητα Αναφορών Συμβουλές & Βέλτιστες Πρακτικές Σχετικά με το EthicsPoint Τι είναι το EthicsPoint; Το EthicsPoint είναι ένα περιεκτικό και

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Για την υγεία της καρδιάς μας

Για την υγεία της καρδιάς μας Για την υγεία της καρδιάς μας Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος επηρεάζει όλες τις ηλικίες, άνδρες και γυναίκες και όλες τις κοινωνικές ομάδες και βέβαια αποτελεί ένα μύθο ότι πλήττει μόνο ηλικιωμένους, άνδρες

Διαβάστε περισσότερα

«Αθηνά» Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Όπλων www.armscontrol.info

«Αθηνά» Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Όπλων www.armscontrol.info http://, Τηλ:2105226884, 6944165341, FAX: 2105226884, 2310904794 Η πραγματική εικόνα του πολέμου στο Λίβανο με απλά λόγια. Θεόδωρος Λιόλιος Διευθυντής του Ε.Κ.Ε.Ο. Σαλαμίνος 10, Θεσσαλονίκη 54625, email:

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ

Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ Κελεπούρης Ζήσης Γενικός ιατρός Επιμελητής Β ΚΥΚ Ένα από τα δύσκολα καθήκοντα του γιατρού είναι και η αναγγελία δυσάρεστων ειδήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι "μεταγραφές" στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές

Του Βασίλη Παπαδάκη* Οι μεταγραφές στο παιδικό ποδόσφαιρο: Ένα παιχνίδι στην πλάτη των Παιδιών από Προπονητές Του Βασίλη Παπαδάκη* Τα παιδιά συμμετέχουν σε ένα άθλημα για να διασκεδάσουν, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να αποτελέσουν μέλη μιας ομάδας, να κερδίσουν αναγνώριση, καλή φυσική κατάσταση και να ζήσουν

Διαβάστε περισσότερα

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε.

κάνουμε τι; Γιατί άμα είναι να είμαστε απλώς ενωμένοι, αυτό λέγεται παρέα. Εγώ προτιμώ να παράγουμε ένα Έργο και να δούμε. Εισήγηση του Ν. Λυγερού στη 2η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Ποντιακής Νεολαίας "Οι προκλήσεις του 21ου αιώνα, η ποντιακή νεολαία και ο ρόλος της στο οικουμενικό περιβάλλον". Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα