Προτάσεις επί του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προτάσεις επί του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων"

Transcript

1 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ Προτάσεις επί του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

2 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ Προτάσεις επί του Σχεδίου Υπουργικής Απόφασης Επιθεωρήσεις Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πεδίο Εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης Εξασφάλιση της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης Ενίσχυση της χρήσης νέου εξοπλισμού... 4 Κεφάλαιο 2 ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ... 5 Άρθρο 3 Ορισμοί... 5 Άρθρο 4 Πεδίο Εφαρμογής... 5 Άρθρο 5 Καταγραφή του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και τήρηση του Μητρώου... 5 Άρθρο 6 Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ)... 6 Άρθρο 8 Προσωπικό των ΣΤΕΕΕΓΦ... 6 Άρθρο 10 Μεθοδολογία Διαδικασίες... 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας καταγραφής εν χρήσει Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων... 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Εξοπλισμός και όργανα των ΣΤΕΕΕΓΦ... 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Απαιτήσεις για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον για τον έλεγχο του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων... 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Πιστοποιητικό Επιθεώρησης Αυτοκόλλητο Σήμα Καταλληλότητας (sticker)... 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πρόταση Παραρτήματος για την Ολοκληρωμένη Καρτέλα Παραγωγού ή Αγροτικής Εκμετάλλευσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Συντελεστές της Πρότασης

3 Κεφάλαιο 1 ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Πεδίο Εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης Η Υπουργική Απόφαση αναφέρεται μόνο στους ψεκαστήρες μεγάλων καλλιεργειών και τους νεφελοψεκαστήρες, θεωρούμε αναγκαίο να επεκταθεί η εφαρμογή της και να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό εφαρμογής: α) κοκκωδών β) επενδυτικών σπόρων γ) βιοκτόνων όταν η χρήση αυτών είναι επαγγελματική 2. Εξασφάλιση της εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης Είναι αναγκαία η προσθήκη μέτρων που θα στοχεύουν στην εξασφάλιση της εφαρμογής της εγκυκλίου. Η υποχρωτικότητα της εφαρμογής δε διαφαλίζεται με την ύπαρξη της Υπουργικής Απόφασης και μόνο. Θέτοντας αυτόν το στόχο, οι αγρότες πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η εφαρμογή της φυτοπροστασίας στην καλλιέργειά τους είναι σημαντική για τη δημόσια υγεία (τη δική τους και του καταναλωτή), το περιβάλλον, την ποιότητα και την αύξηση της αξίας των προϊόντων τους, τη μείωση του κόστους φυτοπροστασίας, την εξασφάλιση του εισοδήματός και της παραγωγικότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους η εφαρμογή της φυτοπροστασίας δεν είναι κάτι που οι ίδιοι μπορούν να πραγματοποιούν κατά βούληση, αλλά θα υπόκεινται και στον έλεγχο της πολιτείας η οποία πρέπει να γνωρίζει: πόσα και ποια φυτοφάρμακα χρησιμοποιήθηκαν για την κάθε καλλιέργεια, πότε, από ποιόν και με ποιο εξοπλισμό. Για την ενίσχυση της εφαρμογής προτείνουμε: α) επαναλαμβανόμενη ενημέρωση και εκπαίδευση των αγροτών και όλων όσων εφαρμόζουν τα γεωργικά φάρμακα. β) στην ετήσια δήλωση καλλιέργειας για την λήψη της ενιαίας ενίσχυσης να περιλαμβάνεται και δήλωση, από τον αγρότη ή τον κάτοχο γεωργικής εκμετάλλευσης, του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει για την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων. Επειδή κάποιες φορές, ιδιαίτερα οι αγρότες που δεν πραγματοποιούν την εφαρμογή με δικό τους εξοπλισμό ή προκλήθηκε κάποια βλάβη στον εξοπλισμό που έχει δηλωθεί, ενδέχεται να αλλάζει ο εξοπλισμός, μπορεί και κατά την αγορά των Γ.Φ. και την ηλεκτρονική καταγραφή να δηλώνει ποιον εξοπλισμό θα χρησιμοποιήσει. Ο εξοπλισμός αυτός θα πρέπει βέβαια να είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ). Η δήλωση αυτή να καταχωρείται σε μια ενιαία βάση δεδομένων στην οποία θα έχουν πρόσβαση το Υπουργείο, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ), το εργαστήριο αναφοράς και οι ελεγκτές. 1 1 Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται η σχετική πρόταση του Παρ/τος για την Ολοκληρωμένη Καρτέλα Παραγωγού ή Αγροτικής Εκμετάλλευσης που περιλαμβάνεται στις προτάσεις του Παρ/τος για τη βελτιστοποίηση του ΠΑΑ της Προγραμματικής Περιόδου

4 γ) να υπάρχει πρόβλεψη, η οποία θα συνοδεύεται από την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρημάτων, για την πραγματοποίηση επιτόπιων ελέγχων από κλιμάκια ελεγκτών. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ανήκει στις ΠΥΑΑΜ, το εργαστήριο αναφοράς και το ΥπΑΑΤ. Οι έλεγχοι αυτοί, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής του μέτρου, θα πρέπει να είναι συχνοί, ώστε να αντιληφθούν οι αγρότες ότι πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο και η πολιτεία είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει την εφαρμογή του. δ) τα αποτελέσματα των ελέγχων να αξιοποιηθούν για τη θέσπιση ενός συστήματος κινήτρων και αντικινήτρων για την εφαρμογή των προβλεπόμενων στην ΥΑ. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν: Στον 1 ο έλεγχο που θα διαπιστωθεί η χρήση εξοπλισμού που δεν είναι εφοδιασμένος με το stick καταλληλότητας, να δίνεται ένα περιθώριο ενός μήνα για την επιθεώρηση του εξοπλισμού και την εξασφάλιση του πιστοποιητικού. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω να επιφέρει την επιβολή προστίμου ή/και την παρακράτηση ενός ποσοστού από την ενιαία ενίσχυση που λαμβάνει ο αγρότης. Εάν διαπιστωθεί η χρήση μη πιστοποιημένου εξοπλισμού και σε επόμενους ελέγχους το παραπάνω ποσοστό να αυξάνεται ή και να προβλέπεται η απένταξη από κάποια άλλα μέτρα (νέοι αγρότες, σχέδια βελτίωσης κλπ). Το νέο σύστημα φορολόγησης των αγροτών με την τήρηση βιβλίων να αξιοποιηθεί και για την εφαρμογή της ΥΑ. Η δήλωση του διαθέσιμου Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΕΕΓΦ) να είναι υποχρεωτική, η δαπάνη για την επιθεώρηση του εξοπλισμού να αφαιρείται από το φόρο, ενώ η δαπάνη για την ενδεχόμενη επισκευή του εξοπλισμού να καταχωρείται στα έξοδα της αγροτικής εκμετάλλευσης. Οι αγρότες που δεν χρησιμοποιούν δικό τους εξοπλισμό αλλά πραγματοποιούν την εφαρμογή με άλλους, να μπορούν να καταχωρούν τη δαπάνη αυτή εφόσον ο εξοπλισμός είναι πιστοποιημένος. 3. Ενίσχυση της χρήσης νέου εξοπλισμού Να ενθαρρύνεται η αγορά καινούργιου ΕΕΓΦ κατά με την πριμοδότησή του κατά την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων Σχεδίων Βελτίωσης. 4

5 Κεφάλαιο 2- ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 3 Ορισμοί Παρ 4. Προτείνουμε αναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής: «Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ): οι κατά τόπους αρμόδιες αρχές των Περιφερειακών Ενοτήτων για την τήρηση του Μητρώου ΕΕΓΦ, οι οποίες πρέπει να είναι στελεχωμένες με γεωπόνους». Άρθρο 4 Πεδίο Εφαρμογής Παρ 1. α) Ενώ στην παράγραφο αυτή αναφέρεται ότι χρήζει επιθεώρησης ο πάσης φύσης ΕΕΓΦ, ωστόσο στην ΥΑ (Παράρτημα Ι) δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον εξοπλισμό εφαρμογής των κοκκωδών σκευασμάτων και των επενδυτικών σπόρων, για αυτό και προτείνουμε σχετική προσθήκη. β) Εκτός από τον ΕΕΓΦ ο έλεγχος του εξοπλισμού εφαρμογής θα πρέπει να επεκταθεί και στα βιοκτόνα όταν η χρήση αυτών είναι επαγγελματική. Παρ 2. Η θέσπιση των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παράγραφο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος αποφυγής των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων από τους αγρότες και να οδηγήσει σε ψευδείς δηλώσεις χρήσης τέτοιου εξοπλισμού για την εφαρμογή των γεωργικών φαρμάκων. Προτείνουμε στη διαδικασία να ενταχθούν όλα τα ψεκαστικά εκτός τους φερόμενους από το χρήστη (χειροκίνητοι, ηλεκτρικοί, επινώτιοι). Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός που εξαιρείται από την εφαρμογή της ΥΑ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος με τα κατάλληλα πρότυπα για την ορθή λειτουργία του ή να παραδίδεται στον αγοραστή εφοδιασμένος με πιστοποιητικό επιθεώρησης. Παρ 3. Προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου ώστε η αρμόδια ΠΥΑΑΜ να είναι αυτή που θα εισηγείται στο ΥπΑΑΤ την, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 2, υποχρεωτική επιθεώρηση ορισμένων εξοπλισμών και το ΥπΑΑΤ να αποφασίζει για τις παρεκκλίσεις αυτές. Παρ 5. Στα πρότυπα που εξασφαλίζουν την επιθεώρηση του πιστοποιημένου με αυτά ΕΕΓΦ μετά από τρία χρόνια από την αγορά του να προστεθεί και το πρότυπου EN 907 Το εργαστήριο αναφοράς να πραγματοποιεί ελέγχους στον πιστοποιημένο καινούργιο εξοπλισμό και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται τα πρότυπα να υπάρχουν κυρώσεις στον κατασκευαστή. Άρθρο 5 Καταγραφή του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και τήρηση του Μητρώου Η πολύ μικρή προσέλευση των αγροτών για τη δήλωση των ψεκαστικών μηχανημάτων τους και την καταγραφή τους στο ΜΕΕΓΦ, επιβάλει τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της εφαρμογής της. Τα προτεινόμενα μέτρα είναι αυτά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1.2. της παρούσης. 5

6 Παρ 1. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη νέου εξοπλισμού που προήλθε από αγορά καινούργιου ή μεταχειρισμένου εξοπλισμού για την καταχώρησή του στο ΜΕΕΓΦ να ορίζεται σε 90 ημέρες και όχι σε 30. Παρ. 5 Προτείνεται μετά τη λέξη «προκειμένου» η προσθήκη των λέξεων «να χρησιμοποιηθούν». Άρθρο 6 Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) Παρ 1. Η δυνατότητα των κατασκευαστών Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων να επιθεωρούν και να πιστοποιούν τον εξοπλισμό που οι ίδιοι κατασκευάζουν, θεωρούμε ότι δεν εξασφαλίζει την ορθότητα των πιστοποιήσεων και δημιουργεί κίνητρα για την υποκειμενικότητα των ελέγχων. Ειδικά για την περίπτωση του ελέγχων του καινούργιου εξοπλισμού που περιγράφεται στο άρθρο 4 παρ. 4, δημιουργείται ο κίνδυνος να διατεθεί για χρήση εξοπλισμός που δεν είναι πιστοποιημένος με κάποιο πρότυπο και έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί μόνο από τον κατασκευαστή του. Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την εξαίρεση των κατασκευαστών από την δυνατότητα δημιουργίας ΣΤΕΕΓΦ. Παρ 2, 3α & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Η δυνατότητα πραγματοποίησης επιθεωρήσεων σε όλη τη χώρα να δίνεται μόνο στους ΣΤΕΕΕΓΦ που διαθέτουν κινητή μονάδα εξοπλισμού. Το Πρακτικό του Παραρτήματος ΙΙ να αναγράφει εάν ο ΣΤΕΕΕΓΦ διαθέτει κινητή μονάδα. Παρ 3γ. Προτείνουμε την αναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής: «Η εξουσιοδότηση εκδίδεται από τον προϊστάμενο της ΠΥΑΑΜ εφόσον στο πρακτικό ελέγχου του ΙΓΕΜΚ αναφέρεται ρητά η καταλληλότητα του ΣΤΕΕΕΓΦ. Η ΠΥΑΑΜ έχει τη δυνατότητα ελέγχου του ΣΤΕΕΕΓΦ για το διάστημα των πέντε ετών, ως προς τις προδιαγραφές της εξουσιοδότησης». Παρ 5. Προτείνουμε την αναδιατύπωση της παραγράφου ως εξής: «Η εξουσιοδότηση που δίδεται στους ΣΤΕΕΕΓΦ αίρεται από τις ΠΥΑΑΜ, με απόφασηεντολή της ΔΑΕΕ & ΜΕ, οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί από τους υπαλλήλους της ΠΥΑΑΜ ή από το εργαστήριο αναφοράς ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 7, 8 και 10 ή ακόμα και στην περίπτωση που έχει λήξει η πενταετία χωρίς ανανέωση της εξουσιοδότησης ή δεν έχει καταβληθεί το προβλεπόμενο κόστος ετήσιας επιτήρησης στο εργαστήριο αναφοράς». Άρθρο 8 Προσωπικό των ΣΤΕΕΕΓΦ Παρ. 1 β) Τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων Πολυτεχνείου (εκτός από τους μηχανολόγους μηχανικούς που γνωρίζουν θέματα μηχανολογίας αλλά όχι θέματα φυτοφαρμάκων) και των σχολών Θετικών Επιστημών δεν έχουν καμιά απολύτως συνάφεια με τα αγροτικά μηχανήματα και τα γεωργικά φάρμακα. Η δυνατότητα των πτυχιούχων αυτών των επιστημονικών πεδίων να γίνονται επιθεωρητές των ΣΤΕΕΕΦ δεν εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Τα αποδεικτικά γνώσης αγροτικών μηχανημάτων που αναφέρονται θα πρέπει να ισχύουν αθροιστικά δηλ. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης 6

7 και προϋπηρεσία στο αντικείμενο τουλάχιστον 2 ετών. Η κατεύθυνση του τίτλου σπουδών θα είναι η γνώση αγροτικών μηχανημάτων ή φυτοφαρμάκων;. Η προϋπηρεσία στο αντικείμενο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια. Παρ. 2 Προκειμένου να εκτελέσει με επιτυχία τις αρμοδιότητές του ο επιθεωρητής θα πρέπει να παρίσταται και να επιβλέπει με τη φυσική του παρουσία την εκτέλεση των επιθεωρήσεων. Άρθρο 10 Μεθοδολογία Διαδικασίες Παρ. 8 Ο καθορισμός του κόστους επιθεώρησης δεν πρέπει να γίνεται από τους ΣΤΕΕΕΓΦ γιατί μπορεί να οδηγήσει σε παράλογα υψηλές τιμές, ειδικά σε περιοχές που θα επικρατήσουν συνθήκες μονοπωλίου, οι οποίες θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το ήδη υψηλό κόστος παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Επιπλέον εάν το κόστος επιθεώρησης είναι πολύ υψηλό θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην εφαρμογή των επιθεωρήσεων από τους ιδιοκτήτες ΕΕΓΦ. Προτείνουμε να καθοριστεί από το ΥπΑΑΤ το ανώτατο κόστος επιθεώρησης κατά κατηγορία εξοπλισμού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας καταγραφής εν χρήσει Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων Προτείνεται η προσθήκη δύο (2) ακόμη στηλών στον πίνακα Ι στις οποίες θα καταγράφονται το είδος της αντλίας και ο τύπος των ακροφυσίων. Όπως αναφέραμε και στο Κεφάλαιο 1 ο που περιλαμβάνει τις γενικές παρατηρήσεις, προτείνουμε την επέκταση εφαρμογής της εγκυκλίου και στον εξοπλισμό εφαρμογής κοκκωδών σκευασμάτων και στις συσκευές επένδυσης των σπόρων, με παράλληλη προσαρμογή των σχετικών πινάκων των Παραρτημάτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Εξοπλισμός και όργανα των ΣΤΕΕΕΓΦ Τα όργανα για τον προσδιορισμό της κατακόρυφης διασποράς και το πληροφοριακό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων θα πρέπει να ενταχθούν στον υποχρεωτικό εξοπλισμό των ΣΤΕΕΕΓΦ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Απαιτήσεις για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον για τον έλεγχο του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων 1) Στοιχεία του συστήματος μετάδοσης της κίνησης. Για την εξασφάλιση της προστασίας του χειριστή θα πρέπει και για τον άξονα μετάδοσης της ισχύος (PTO), να υπάρχει κατάλληλος προφυλακτήρας. 2) Αντλία Καλό είναι να μπουν πιο συγκεκριμένα κριτήρια. πχ. πραγματική παροχή τουλάχιστον στο 90% της ονομαστικής (με λειτουργία στη μέγιστη πίεση, σε ανάδευση και μέτρηση στο μεγαλύτερο ακροφύσιο). 7

8 Να μην παρατηρούνται ορατοί παλμοί κατά τη λειτουργία της. 3) Ανάδευση Για τον έλεγχο της πρέπουσας ανατάραξης προτείνουμε το ακόλουθο κριτήριο: Να είναι ορατή η ανάδευση όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη κατά το ήμισυ και ο δυναμοδότης λειτουργεί σε χαμηλές στροφές. 4) Δεξαμενή ψεκαστικού υγρού Ο έλεγχος της δεξαμενής ψεκαστικού υγρού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Απουσία διαρροών από το κλειστό πώμα της οπής πλήρωσης. Το φίλτρο στην οπή πλήρωσης να μην έχει σχισμές. Να υπάρχει ευκρινής δείκτης στάθμης υγρού, ορατός από τη θέση του χειριστή. Δυνατότητα άμεσης εκκένωσης της δεξαμενής χωρίς τη χρήση εργαλείωνκλειδιά. 5) Συστήματα μέτρησης ρύθμισης και ελέγχου Τα συστήματα μέτρησης, ρύθμισης και ελέγχου θα πρέπει να εξασφαλίζουν: Μετά τη διακοπή και επανέναρξη λειτουργίας η πίεση να επιστρέφει στη αρχική τιμή. Τα όργανα μέτρησης και χειρισμού να είναι σε σημείο βολικό για τον χρήστη. Να υπάρχει η δυνατότητα λειτουργίας της μιας μόνο πλευράς των ακροφυσίων. Κατάλληλη διακριτική ικανότητα των μανομέτρων. 6) Σωληνώσεις και εύκαμπτοι σωλήνες Να μην υπάρχουν παραμορφώσεις στις σωληνώσεις που επηρεάζουν τη ροή. 8) Βραχίονας ψεκασμού Οι βραχίονες να μην ψεκάζουν καθόλου υγρό πάνω σε εξαρτήματα του υπόλοιπου εξοπλισμού. Θα πρέπει να οριστεί το μέγιστο όριο πτώσης πίεσης κατά μήκος των βραχιόνων. 9) Ακροφύσια 8

9 Προτείνουμε αναδιατύπωση της πρώτης πρότασης ως εξής: «τα ακροφύσια πρέπει να λειτουργούν σωστά ώστε να σταματάει η στάλαξη όταν διακόπτεται ο ψεκασμός». Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα διακοπής λειτουργίας του κάθε ακροφυσίου χωριστά. Να υπάρχει ομοιομορφία των ακροφυσίων (εκτός περιπτώσεων που απαιτείται διαφοροποίηση) 11) Ανεμιστήρας Να έχει προστατευτικό πλέγμα που να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή αέρα. Να είναι σε καλή κατάσταση το σύστημα μετάδοσης κίνησης στου ανεμιστήρα. Η αναλογία στροφών πρέπει να είναι αυτές που ορίσονται από το συμπλέκτη. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Πιστοποιητικό Επιθεώρησης Αυτοκόλλητο Σήμα Καταλληλότητας (sticker) Κεφάλαιο Α. Στο Πιστοποιητικό Επιθεώρησης του Παραρτήματος VI και στο ΜΕΕΓΦ προτείνουμε να αναγράφονται και τα στοιχεία του/των χρηστών του Εξοπλισμού τα οποία θα δίνονται από τον ιδιοκτήτη του, ώστε να δίνονται κίνητρα για την εκπαίδευση και πιστοποίηση όλων των χρηστών ΕΕΓΦ. Κεφάλαιο Β. Για την αποφυγή φαινομένων χρήσης πλαστού αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας (sticker) προτείνουμε αυτά να φέρουν και κάποιο μοναδικό χαρακτηριστικό (μπορεί να είναι ο αύξων αριθμός του sticker που χορηγεί ο ΣΤΕΕΕΓΦ), ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους κατά τους ελέγχους. 9

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πρόταση Παραρτήματος για την Ολοκληρωμένη Καρτέλα Παραγωγού ή Αγροτικής Εκμετάλλευσης Ολοκλήρωση και απόδοση στους υπηρεσιακούς χρήστες του μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Στο μητρώο θα πρέπει να εμφανίζεται μια πλήρης εικόνα της αγροτικής εκμετάλλευσης και να περιλαμβάνονται μεταξύ των άλλων στοιχείων: (α) πληροφορίες σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στα οποία έχει υπάρξει δικαιούχος ο αγρότης (β) το είδος των επενδύσεων που ενισχύθηκαν από τα παραπάνω προγράμματα (γ) ο λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει ο αγρότης (δ) το σύνολο των αδειοδοτήσεων της αγροτικής εκμετάλλευσης της οποίας είναι κάτοχος (ε) η ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης (στ) οικονομικά δεδομένα της ατομικής επιχείρησης π.χ. εκκαθαριστικό, Ε1, Ε2, Ε9, περιουσιολόγιο. 10

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Συντελεστές της Πρότασης 1. Ιωάννης Αναγνωστόπουλος 2. Θάλεια Αναστασάκη 3. Νικόλαος Βάγιας 4. Ζήσης Βρύζας 5. Χαράλαμπος Διαμαντής 6. Σταύρος Ζαννόπουλος 7. Γεώργιος Κλάδης 8. Γεώργιος Κοκκίνης 9. Μαρία Κωνσταντοπούλου 10. Στυλιανός Μάργαρης 11. Ευφημία Μαρούλη 12. Αναστάσιος Μενεσλής 13. Κωνσταντίνος Μπλουκίδης 14. Ηρακλής Μπουμπούρακας 15. Κωνσταντία Ντούλα 11

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 07-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε8 1831/39763 & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 671 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ε8 1831/39763 Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργι κών φαρμάκων και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων Άρθρο 32, Νόμος 4036/2012 (Α 8) Πρόταση για Δημόσια Το παρόν κείμενο συμπυκνώνει το

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τη βελτιστοποίηση ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020

Προτάσεις για τη βελτιστοποίηση ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 Προτάσεις για τη βελτιστοποίηση ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας ΔΙΔΟΤΟΥ 26, 106 80 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της αρ. 17371/20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β ) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 311 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου»

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα - -2010 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση: Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

α. «πρατήριο» «εγκατάσταση» γ. «πρατηριούχος» «υπεύθυνος εγκατάστασης» ε. «ακροσωλήνιο» «στόμιο σωλήνα πληρώσεως»

α. «πρατήριο» «εγκατάσταση» γ. «πρατηριούχος» «υπεύθυνος εγκατάστασης» ε. «ακροσωλήνιο» «στόμιο σωλήνα πληρώσεως» Σχόλια Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Φ2-2022/14.11.2012, την απόφαση 40534/4859/16.8.2013, την ΠΟΛ.1206/30.8.2013, την Φ2 515/24.2.2014 και την Φ2 2204/4.9.2014 και την κ.υ.α. 79789/31.12.2014 (Βλέπε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) 18.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 153/13 ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (αναδιατύπωση) ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 2 Σελ. 1 από 54 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 2 2. ΔΗΜΌΣΙΑ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΈΝΩΝ ΣΧΕΔΊΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΏΝ... 3 2.1. ΔΊΚΤΥΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ... 4 2.2. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΆ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ... 7 2.3. ΌΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ και την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος» ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2012 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση. επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( e-security)» e-security

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ. «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση. επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( e-security)» e-security Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση e-security «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Γενικά για το Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη

EGESIF_14-0017. Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Κοινωνική Ευρώπη EGESIF_14-0017 Οδηγίες σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ : 1100772 / 1474 / 0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ : 1135 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 15 η - ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα