ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ Χ.Κ. Καβαλάρης, Π.Ν. Γουβιώτης και Θ.Α. Γέµτος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας. Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία Μαγνησίας Τ.Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Με την εφαρµογή µεθόδων µειωµένης κατεργασίας διασφαλίζεται η αειφορική διαχείριση του εδάφους και του νερού ενώ παράλληλα µπορούν να προκύψουν σηµαντικά οφέλη από την εξοικονόµηση ενέργειας. Σε ένα τριετές πείραµα µε βαµβάκι που ξεκίνησε το 1997 αξιολογήθηκαν τέσσερις µέθοδοι µειωµένης κατεργασίας σε σύγκριση µε την συµβατική κατεργασία του εδάφους. Κατά την διάρκεια των κατεργασιών, µε ένα σύστηµα δυναµοµέτρησης µετρήθηκαν οι δυνάµεις έλξης και η ροπή στον δυναµοδότη και εκτιµήθηκε η καταναλισκόµενη ενέργεια. Επιπλέον, υπολογίστηκαν οι εισροές της ενέργειας για τις υπόλοιπες καλλιεργητικές εργασίες (λίπανση, σπορά, άρδευση κ.λ.π). Η κατεργασία του εδάφους µε την συµβατική µέθοδο αποτελούσε το 5,3% των συνολικών εισροών. Επικεντρώνοντας στην ενέργεια που αφορά την κατεργασία και τη ζιζανιοκτονία διαπιστώνεται ότι µε την εφαρµογή µεθόδων µειωµένης κατεργασίας µπορεί να προκύψει εξοικονόµηση ενέργειας µέχρι και 57%. Παράλληλα όµως, προκύπτει και µια µείωση της παραγωγής η οποία συντελεί στην ελάττωση του συντελεστή της ενεργειακής παραγωγικότητας. Από τις µεθόδους που δοκιµάστηκαν, η συµβατική κατεργασία αποδείχτηκε η ενεργειακώς παραγωγικότερη ενώ η υποκατάσταση του αρότρου µε βαρύ καλλιεργητή αποτελεί µια βιώσιµη εναλλακτική πρόταση που επιπλέον συµβάλει στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ρόλος της γεωργίας είναι ο χειρισµός και η τροποποίηση των φυσικών οικοσυστηµάτων κατά τρόπο ώστε να παράγονται αγαθά τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρώπου. Με την προσθήκη ενέργειας σε ένα γεωργικό σύστηµα παραγωγής, είτε µε τη µορφή µηχανικού έργου είτε την µορφή γεωργικών εφοδίων, είναι δυνατή µια θεαµατική αύξηση των αποδόσεων. Για παράδειγµα, µε την προσθήκη 1500 kg ισοδύναµου πετρελαίου ανά εκτάριο σε µια παραδοσιακή καλλιέργεια ρυζιού και 700 kg ισοδύναµου πετρελαίου ανά εκτάριο σε µια καλλιέργεια καλαµποκιού, η απόδοση µπορεί να είναι µέχρι και πέντε φορές µεγαλύτερη [3]. Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 70, το κόστος της ενέργειας ήταν σχετικά χαµηλό και οι παραγωγοί δεν προβληµατίζονταν ιδιαίτερα για τη χρήση αυτής. Μετά τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις ωστόσο του 1973 και του 1979, οι τιµές των υγρών καυσίµων αυξήθηκαν κατακόρυφα µε αποτέλεσµα η ενέργεια πλέον στην γεωργία να αποτελεί αγαθό του οποίου η χρήση έπρεπε να γίνεται µε σύνεση και ορθολογισµό. Η αύξηση των τιµών του πετρελαίου είχε επίσης άµεσο αντίκτυπο στις τιµές και άλλων γεωργικών εφοδίων όπως τα λιπάσµατα [16]. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την εµφάνιση σοβαρών περιβαλλοντολογικών

2 προβληµάτων, όπως η υποβάθµιση της ποιότητας των εδαφών, η µείωση των υδατικών πόρων και η ρύπανση από την εκτεταµένη χρήση αγροχηµικών, επέβαλαν την ριζική αναθεώρηση του τρόπου διαχείρισης των γεωργικών οικοσυστηµάτων. Εναλλακτικά συστήµατα διαχείρισης άρχισαν να προβάλλονται και να µελετώνται ευρέως και να συγκρίνονται µε τα ήδη εφαρµοζόµενα. Μια σχετική απεξάρτηση των αγροτικών επιχειρήσεων από την ενέργεια θα µπορούσε να οδηγήσει στην διαµόρφωση ενός σταθερότερου γεωργικού εισοδήµατος. Παράλληλα, η ορθολογική χρήση της ενέργειας θα µπορούσε να σηµάνει τη βελτίωση της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια την αύξηση του κέρδους για τον παραγωγό. Τα γεωργικά µηχανήµατα είναι µετά από τα λιπάσµατα και την άρδευση, ο τρίτος σηµαντικότερος παράγοντας εισροής ενέργειας στα αγροτικά συστήµατα παραγωγής [1]. Με την εφαρµογή µεθόδων µειωµένης κατεργασίας του εδάφους µπορεί να προκύψει σηµαντική µείωση των εισροών. Παράλληλα περιορίζονται σηµαντικά φαινόµενα όπως η διάβρωση και η συµπίεση των εδαφών [7], [22]. Από τη µελέτη του ηµερολογίου των εργασιών ενός αντιπροσωπευτικού βαµβακοπαραγωγού στην περιοχή της Καρδίτσας, υπολογίζεται ότι οι συνολικές εισροές ενέργειας κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας είναι MJ/στρ [19]. Από την ποσότητα αυτή, η ενέργεια που αντιστοιχεί στην κατεργασία του εδάφους είναι 4,3% (3.500 MJ/ha) [19]. Η ενέργεια που χρησιµοποιείται για την κατεργασία του εδάφους αφορά σχεδόν αποκλειστικά την χρήση πετρελαίου. Με την εφαρµογή συµβατικών µεθόδων κατεργασίας καταναλώνονται περίπου 49 kg καυσίµου /ha [21]. Η κατανάλωση είναι κατά 51% µικρότερη όταν εφαρµόζεται µειωµένη κατεργασία που όµως περιλαµβάνει όργωµα και 84-76% µικρότερη όταν εφαρµόζεται µειωµένη κατεργασία που δεν περιλαµβάνει όργωµα [21]. Κατά την εφαρµογή ενός συστήµατος που χρησιµοποιεί ως εργαλεία κατεργασίας έναν περιστροφικό καλλιεργητή ο οποίος κατεργάζεται το έδαφος σε λωρίδες πριν τη σπορά και ένα σκαλιστήρι µετά το φύτρωµα, η κατανάλωση ενέργειας είναι 60% µικρότερη σε σχέση µε την ενέργεια που καταναλώνεται στην συµβατική κατεργασία [18]. Με την υιοθέτηση ενός συστήµατος ελάχιστης κατεργασίας όπου η µόνη καλλιεργητική επέµβαση ήταν η εφαρµογή σκαλίσµατος µετά την σπορά η εξοικονόµηση ενέργειας έφτανε µέχρι και 70% [18]. Περιορίζοντας τους δευτερογενείς καλλιεργητικούς χειρισµούς, µε τη χρήση εργαλείων που προετοιµάζουν την σποροκλίνη µε ένα µόνο πέρασµα, όπως είναι ο περιστροφικός καλλιεργητής, µπορεί να προκύψει µια εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης του 20-40% [12]. Η εφαρµογή µειωµένης κατεργασίας µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στην απόδοση της καλλιέργειας Στις αρδευόµενες καλλιέργειες η απόδοση είναι γενικά υψηλότερη στην συµβατική κατεργασία, ενώ στις µη αρδευόµενες συνήθως δεν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ συµβατικής και µειωµένης κατεργασίας [14], [6]. Όταν όµως σε συστήµατα ακαλλιέργειας, η ζιζανιοκτονία είναι επιτυχής, η απόδοση του αρδευόµενου βαµβακιού µπορεί να είναι παρόµοια µε αυτή της συµβατικής κατεργασίας [2]. Μακροπρόθεσµα, το καθαρό όφελος από την εφαρµογή µεθόδων ακαλλιέργειας υπερβαίνει αυτό της συµβατικής µεθόδου, εξαιτίας της σταδιακής βελτίωσης των αποδόσεων, η οποία προκύπτει ως συνέπεια της βελτίωσης της δοµής του εδάφους καθώς και εξαιτίας του περιορισµού του κόστους χρήσης των γεωργικών µηχανηµάτων [8].

3 2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΙ Το 1997 σε δύο πειραµατικούς αγρούς του Αγροκτήµατος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας εγκαταστάθηκε ένα τριετές πείραµα µε σκοπό την διερεύνηση των επιπτώσεων από την εφαρµογή µεθόδων µειωµένης κατεργασίας στην κατανάλωση ενέργειας και στην ανάπτυξη καλλιεργειών βαµβακιού, καλαµποκιού και ζαχαροτεύτλων. Στην παρούσα δηµοσίευση παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για το βαµβάκι. Αξιολογήθηκαν οι εξής πέντε µέθοδοι προετοιµασίας της σποροκλίνης: 1) Συµβατική κατεργασία (Σ) η οποία περιελάµβανε όργωµα σε βάθος cm και ένα µε τρία περάσµατα µε δισκοσβάρνα ή καλλιεργητή προετοιµασίας. 2) Μειωµένη κατεργασία µε βαρύ καλλιεργητή (ΒΚ) σε βάθος cm ή υπεδαφοκαλλιεργητή σε βάθος cm και 1-3 περάσµατα µε δισκοσβάρνα ή καλλιεργητή προετοιµασίας. 3) Μειωµένη κατεργασία µε περιστροφικό καλλιεργητή (ΠΚ) σε βάθος 12 cm και ένα µε δύο περάσµατα µε δισκοσβάρνα ή καλλιεργητή προετοιµασίας 4) Μειωµένη κατεργασία µε δισκοσβάρνα ( ) σε βάθος 8 cm. ύο µε τέσσερα συνολικά περάσµατα 5) Ακαλλιέργεια (Α). Απ ευθείας σπορά πάνω από τα φυτικά υπολείµµατα και καταστροφή της βλάστησης πριν από το φύτρωµα της καλλιέργειας µε εφαρµογή glyphosate. Το δεύτερο και τρίτο έτος, κατά την διάρκεια της κατεργασίας του εδάφους προσαρµόστηκε στον γ.ε. ένα σύστηµα δυναµοµέτρησης το οποίο είχε την δυνατότητα να µετρά και να καταγράφει σε φορητό Η/Υ τις δυνάµεις έλξης των µηχανηµάτων [15]. Επιπλέον το σύστηµα είχε την δυνατότητα µέτρησης και καταγραφής της ροπής και της γωνιακής ταχύτητας στο δυναµοδότη. Η µέση ωριαία ταχύτητα εργασίας υπολογίσθηκε µε χρονοµέτρηση. Με βάση την αντίσταση έλξης και την ταχύτητα εργασίας, για κάθε µηχάνηµα υπολογίστηκε η ισχύς στην έλξη. Επίσης µε βάση την ροπή και την γωνιακή ταχύτητα υπολογίστηκε η ισχύς στον δυναµοδότη. Ο µέσος συντελεστής µετάδοσης της ισχύος στο δυναµοδότη είναι 0,88 [11]. Ο συντελεστής µετάδοσης στην έλξη, για συµπαγές έδαφος είναι 0,54 ενώ για καλλιεργηµένο έδαφος 0,48 [20]. Πολλαπλασιάζοντας µε τους κατάλληλους συντελεστές υπολογίστηκε για κάθε µηχάνηµα η συνολική απαιτούµενη ισχύς (στην έλξη και στον δυναµοδότη) από τον κινητήρα του ελκυστήρα. Το γινόµενο της ισχύος µε την στρεµµατική απόδοση αποτελεί την ενέργεια που πρέπει να αποδώσει ο κινητήρας, για την παραγωγή της οποίας θα πρέπει να καταναλώσει µια ορισµένη ποσότητα καυσίµου. Ο µέσος συντελεστής θερµικής απόδοσης για έναν ντίζελ κινητήρα είναι 0,25 [5]. Ωστόσο για να παραχθεί και να µεταφερθεί το εν λόγω καύσιµο απαιτείται και πάλι η κατανάλωση ενέργειας. Ο συντελεστής απόδοσης για την άντληση, την επεξεργασία και τη διανοµή του πετρελαίου είναι 0,85 [5]. Ο συνολικός συντελεστής απόδοσης της ενέργειας του καυσίµου στον στροφαλοφόρο άξονα είναι 0,25 Χ 0,85 = 0,21. Επιπλέον, για την λειτουργία του ελκυστήρα απαιτείται µια ποσότητα λιπαντικού η ενέργεια του οποίου εκτιµάται στο 4% της ενέργειας του καυσίµου [5]. Τέλος, κατά τη χρήση γεωργικών µηχανηµάτων υφίσταται µια απόσβεση της ενέργειας των σταθερών στοιχείων των µηχανηµάτων, δηλαδή της ενέργειας που ενσωµατώνεται µε την κατασκευή, την µεταφορά και τη διανοµή τους καθώς και της ενέργειας που προστίθεται σε αυτά µε τις επισκευές. Για την κατασκευή των γεωργικών µηχανηµάτων απαιτούνται 86,77 MJ/kg προϊόντος ενώ για τη διανοµή τους χρειάζονται άλλα 8,8 MJ/kg [5] Ακόµη, για κάθε µηχάνηµα προτείνεται ένας συντελεστής ο οποίος πολλαπλασιαζόµενος µε την αρχική ενέργεια κατασκευής δίνει το ενεργειακό ισοδύναµο των επισκευών και συντήρησης για όλη την προβλεπόµενη διάρκεια ζωής του µηχανήµατος [4]. Ενέργεια για τη λίπανση

4 Η λίπανση περιελάµβανε κατά µέσο όρο για τα τρία έτη την προσθήκη 140 µονάδων Ν, 83 µονάδων P και 142 µονάδων Κ ανά ha. Στο άζωτο αντιστοιχούν 76,6 MJ/kg στο φώσφορο 16 MJ/kg και στο κάλιο 12,8 MJ/kg. [10]. Επίσης µετρήθηκε η ενέργεια (µεταβλητών και σταθερών στοιχείων) για την λειτουργία του λιπασµατοδιανοµέα. Ενέργεια για την εφαρµογή ζιζανιοκτόνων Εκτιµήθηκε τόσο η ενέργεια των σκευασµάτων όσο και η ενέργεια για την λειτουργία του ψεκαστικού Τα δύο πρώτα έτη χρησιµοποιήθηκαν 1 kg/ha prometryne και 1,9 kg/ha alachlor. Οι αντίστοιχες ενεργειακές περιεκτικότητες είναι 307,8 MJ/kg και 322,9 MJ/kg δ.ο [10]. Κατά το τρίτο έτος εφαρµόστηκαν 1,2 kg/ha prometryne, 1,2 kg/ha metolachlor και 2 kg/ha fluometuron. Οι αντίστοιχες ενεργειακές περιεκτικότητες εκτιµώνται σε 307,8 MJ/kg, 320,7 MJ/kg και 405,6 MJ/kg δ.ο [10]. Ενέργεια για τη σπορά. Για την σπορά χρησιµοποιήθηκαν 40 kg σπόρου /ha. Η ενέργεια που ενσωµατώνεται κατά την παραγωγή, την τυποποίηση και την διανοµή του σπόρου του βαµβακιού ισούται µε 44,32 MJ/kg [9]. Επίσης εκτιµήθηκε η ενέργεια (µεταβλητών και σταθερών στοιχείων) που καταναλώνεται κατά την λειτουργία της σπαρτικής. Ενέργεια για την άρδευση. Εφαρµόστηκαν κατά µέσο όρο 410 mm νερού ετησίως Για την εκτίµηση των ενεργειακών εισροών DE ha (σε MJ/ha) χρησιµοποιήθηκε η εξίσωση [17]. DE EU Qha EF EF EF = ha p l c TDH όπου EU η ενέργεια που απαιτείται για την άντληση 1000 m 3 νερού από βάθος 1 m, EF p ο συντελεστής απόδοσης της µονάδας ισχυοδότησης της αντλίας. Για την περίπτωση του αγροκτήµατος, όπου η αντλία λειτουργούσε µε ηλεκτροκινητήρα ο συνολικός συντελεστής απόδοσης της ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίστηκε ίσος µε 0,18 (0,18 = 0,25 Χ 0,85 Χ 0,825, όπου 0,25 = συντελεστής απόδοσης κατά την µετατροπή της ορυκτής ενέργειας σε ηλεκτρική, 0,85 = συντελεστής απόδοσης του δικτύου διανοµής της ηλεκτρικής ενέργειας και 0,825 = συντελεστής απόδοσης του ηλεκτροκινητήρα). EF l είναι ο συντελεστής απόδοσης της αντλίας. Για την αντλία του αγροκτήµατος (βάθος άντλησης 80 m, παροχή 20 m 3 /h) εκτιµήθηκε ίσος µε 0,76. Q ha είναι η µέση ετήσια ποσότητα νερού για την άρδευση, EF c ο συντελεστής απόδοσης του συστήµατος διανοµής και µεταφοράς του νερού στον αγρό ο οποίος εκτιµήθηκε ίσος µε 0,91 [17] και TDH = το ολικό µανοµετρικό ύψος του νερού που για την περίπτωση άρδευσης µε σταλακτηφόρους αγωγούς ήταν ίσο µε 80m + 25m = 105m. Ενέργεια για τη συγκοµιδή και στελεχοκοπή Για την συγκοµιδή του βαµβακιού εκτιµήθηκε η ενέργεια των µεταβλητών καθώς και η απόσβεση της ενέργειας των σταθερών στοιχείων µιας δίσειρης βαµβακοσυλλεκτικής Η ενέργεια των µεταβλητών στοιχείων εκτιµήθηκε από στοιχεία της ειδικής κατανάλωσης καυσίµου [13]. Τέλος, µε βάση αποτελέσµατα δυναµοµετρήσεων εκτιµήθηκε η ενέργεια των µεταβλητών στοιχείων για την στελεχοκοπή. Στην ποσότητα αυτή προστέθηκε η αντίστοιχη απόσβεση της ενέργειας των σταθερών στοιχείων 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

5 Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η πραγµατική απορροφόµενη ενέργεια (όπως αυτή προκύπτει από τις µετρήσεις της ελκτικής δύναµης και της ροπής στον δυναµοδότη) για τα διάφορα µηχανήµατα κατεργασίας του εδάφους. Τις υψηλότερες απαιτήσεις σε ενέργεια (266 MJ/ha) είχε το άροτρο και ακολουθούσαν ο υπεδαφοκαλλιεργητής (216 MJ/ha) και ο περιστροφικός καλλιεργητής (210 MJ/ha). Ο τελευταίος είχε ελάχιστες απαιτήσεις σε ισχύ έλξης αλλά αυξηµένες σε ισχύ στον δυναµοδότη. Ο βαρύς καλλιεργητής κατατάσσεται στην τέταρτη θέση µε 168 MJ/ha. Σηµαντικά µειωµένες ήταν οι πραγµατικές απαιτήσεις σε ενέργεια µε τον ελαφρύ καλλιεργητή (43 MJ/ha) και τη δισκοσβάρνα (23 MJ/ha). Για τα µηχανήµατα που χρησιµοποιήθηκαν για τις υπόλοιπες καλλιεργητικές εργασίες (σπαρτική, ψεκαστικό, λιπασµατοδιανοµέας) η πραγµατική απορροφόµενη ενέργεια ήταν ελάχιστη (<10 MJ/ha) και για τον στελεχοκόπτη ( 15 MJ/ha). Η ενέργεια των µεταβλητών στοιχείων (καυσίµου και λιπαντικών), ήταν περίπου δέκα φορές υψηλότερη από την πραγµατική απορροφόµενη ενέργεια γεγονός που οφείλεται κυρίως στον µικρό συντελεστή απόδοσης της ενέργειας κατά την καύση του πετρελαίου στον κινητήρα του γ.ε. Προσθέτοντας και την απόσβεση της ενέργειας των σταθερών στοιχείων τόσο των µηχανηµάτων όσο και του γεωργικού ελκυστήρα, υπολογίζεται η συνολική κατανάλωση ενέργειας. Όπως διαπιστώνεται, υπάρχει µια µεταβολή στην σειρά κατάταξης καθώς ο περιστροφικός καλλιεργητής εξαιτίας του υψηλότερου συντελεστή αποδόσεως της ισχύος µέσω του δυναµοδότη κατατάσσεται στην τέταρτη θέση. Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται για κάθε µέθοδο κατεργασίας του εδάφους, οι εισροές της ενέργειας κατά τις διάφορες καλλιεργητικές επεµβάσεις. Στην συνέχεια µε βάση την απόδοση (σε σύσπορο βαµβάκι) υπολογίζεται η ενεργειακή παραγωγικότητα. Οι συνολικές εισροές ενέργειας κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας µε την συµβατική µέθοδο ανέρχονται περίπου στα MJ/ha. Το σηµαντικότερο µερίδιο των εισροών (61,8%) κατέχει η άρδευση. Ακολουθεί η λίπανση µε µερίδιο 25,1% επί των συνολικών εισροών και τρίτη είναι η κατεργασία του εδάφους µε µερίδιο 5,3%. Το υπόλοιπο 7,9% αντιστοιχεί στις υπόλοιπες καλλιεργητικές εργασίες. Πίνακας 1. Κατανάλωση ενέργειας κατά την λειτουργία των γεωργικών µηχανηµάτων. Πραγµατική απορροφόµενη ενέργεια στην έλξη (MJ/ha) στο ΡΤΟ σύνολο Ενέργεια µεταβλητών στοιχείων (MJ/ha) Απόσβεση ενέργειας σταθερών στοιχείων (MJ/ha) Συνολική κατανάλωση ενέργειας (MJ/ha) Άροτρο 265,7 265, Βαρύς καλλιεργητής 168,1 168, Υπεδαφοκαλλιεργητής 216,3 216, Περιστρ καλλιεργητής 22,7 186,9 209, ισκοσβάρνα 22,7 22, Ελαφρύς καλλιεργητής 43,5 43, Σπαρτική 5,9 2,9 8, Στελεχοκόπτης 15,3 15, Ψεκαστικό 0,5 0, Λιπασµατοδιανοµέας 1,5 1, Βαµβακοσυλλεκτική Πίνακας 2. Ενεργειακές εισροές και υπολογισµός της ενεργειακής παραγωγικότητας για τις πέντε µεθόδους κατεργασίας του εδάφους.

6 Σ ΒΚ ΠΚ Α Εισροές ενέργειας (MJ/ha) 1 κατεργασία ζιζανιοκτονία σπορά λίπανση άρδευση συγκοµιδή στελεχοκοπή σύνολο Απόδοση (σύσπορο) (kg/στρ) Ενεργειακή παραγωγικότητα (g/mj) ,2 57,4 46,4 47,8 40,3 Κατά µέσο όρο για τα τρία έτη, η συνολική κατανάλωση ενέργειας για την συµβατική κατεργασία του εδάφους υπολογίσθηκε στα 2920 MJ/ha. Άλλοι ερευνητές αναφέρουν ότι η ενέργεια για την κατεργασία του εδάφους ισούται µε MJ/ha [13], 3530 MJ/ha [19]. Η εξοικονόµηση της ενέργειας που προκύπτει µε την µείωση της εντατικότητας της κατεργασίας του εδάφους είναι 510 MJ/ha στην περίπτωση της εφαρµογής της µεθόδου ΒΚ µε υπεδαφοκαλλιεργητή και 1260 MJ/ha στην περίπτωση της εφαρµογής της µεθόδου µε βαρύ καλλιεργητή. Στην περίπτωση της εφαρµογής της µεθόδου του περιστροφικού καλλιεργητή η εξοικονόµηση ενέργειας ήταν ίση µε 1360 MJ/ha, στην περίπτωση της δισκοσβάρνας ίση µε 2330 MJ/ha και στην περίπτωση της ακαλλιέργειας ίση µε 2920 MJ/ha. Στην µέθοδο της ακαλλιέργειας ωστόσο, υπήρχε µια επιπλέον κατανάλωση ενέργειας της τάξης των 1790 MJ/ha για την χρήση και την εφαρµογή του glyphosate. Το καθαρό όφελος λοιπόν που προκύπτει ισούται µε = 1130 MJ/ha. Επικεντρώνοντας στην ενέργεια που αφορά την κατεργασία και τη ζιζανιοκτονία διαπιστώνεται ότι µε την εφαρµογή µεθόδων µειωµένης κατεργασίας µπορεί να προκύψει εξοικονόµηση ενέργειας µέχρι και 57%. Στο σύνολο των εισροών, η εξοικονόµηση της ενέργειας µε την µέθοδο ΒΚ όταν χρησιµοποιείται υπεδαφοκαλλιεργητής είναι της τάξης του 0,9% και όταν χρησιµοποιείται βαρύς καλλιεργητής της τάξης του 2,4%. Στην µέθοδο του περιστροφικού καλλιεργητή η εξοικονόµηση της ενέργειας είναι της τάξης του 2,5%, στην µέθοδο της δισκοσβάρνας της τάξης του 4,2% και στην µέθοδο της ακαλλιέργειας της τάξης του 2,1%. Ωστόσο µε την εφαρµογή µεθόδων µειωµένης κατεργασίας διαπιστώθηκε ότι προκύπτει επίσης µια σηµαντική µείωση της αποδόσεως. Λαµβάνοντας υπόψη την απόδοση σε σύσπορο βαµβάκι, η ενεργειακή παραγωγικότητα στην µέθοδο της συµβατικής κατεργασίας ήταν 59,2 g/mj. Στην µέθοδο ΒΚ όταν χρησιµοποιείται βαρύς καλλιεργητής η ενεργειακή παραγωγικότητα δεν διέφερε από την συµβατική κατεργασία και ήταν ίση µε 58,8 g/mj ενώ όταν χρησιµοποιείται υπεδαφοκαλλιεργητής η παραγωγικότητα µειωνόταν εξαιτίας της αύξησης των εισροών και ήταν ίση µε 53,8 g/mj. Στις µεθόδους του περιστροφικού καλλιεργητή και της δισκοσβάρνας η ενεργειακή παραγωγικότητα ήταν ακόµη µικρότερη (46,4 g/mj και 47,8 g/mj αντίστοιχα) εξαιτίας της σηµαντικής µείωσης της απόδοσης. Τέλος, στην µέθοδο της ακαλλιέργειας η ενεργειακή παραγωγικότητα ήταν η µικρότερη (40,3 g/mj). Σε άλλη έρευνα αναφέρεται ότι η ενεργειακή παραγωγικότητα για την καλλιέργεια του βαµβακιού, λαµβάνοντας υπόψη όµως µόνο την απόδοση σε ίνα, είναι ίση µε 12 g/mj [19]. Πίνακας 3. Κατανάλωση καυσίµου κατά τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες

7 Κατανάλωση καυσίµου (l/ha) Σ ΒΚ ΠΚ Α 1 Πρωτογενής κατεργασία 62,9 43,3 36,7 9,8 2 ευτερογενής κατεργασία 15,9 14,5 8,1 10,1 3 Λίπανση 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 4 Σπορά 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 5 Ψεκασµοί 2,1 2,1 2,1 2,1 2,7 6 Συγκοµιδή 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 7 στελεχοκοπή 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 Σύνολο 102,0 81,1 68,2 43,2 23,9 Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται η κατανάλωση καυσίµου για κάθε καλλιεργητική εργασία. Ο υπολογισµός έγινε µε βάση την ενέργεια του καταναλισκόµενου καυσίµου και το ενεργειακό ισοδύναµο του πετρελαίου (38.66 MJ//l). Με τη συµβατική µέθοδο, καταναλώνεται για την κατεργασία του εδάφους το 77% του συνολικού πετρελαίου που χρησιµοποιείται σε µια πλήρη καλλιεργητική περίοδο. Με την µέθοδο ΒΚ όταν χρησιµοποιήθηκε υπεδαφοκαλλιεργητής, προέκυψε µια εξοικονόµηση πετρελαίου της τάξης του 9% ενώ όταν χρησιµοποιήθηκε βαρύς καλλιεργητής η εξοικονόµηση ήταν της τάξης του 27%. Με την µέθοδο του περιστροφικού καλλιεργητή η εξοικονόµηση πετρελαίου ήταν της τάξης του 33%, µε την µέθοδο της δισκοσβάρνας της τάξης του 58% και µε την µέθοδο της ακαλλιέργειας της τάξης των 77%. Σύµφωνα µε στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας η καλλιέργεια του βαµβακιού το 1997 καταλάµβανε έκταση ha. Με την εφαρµογή µειωµένης κατεργασίας µε υπεδαφοκαλλιεργητή θα µπορούσε να προκύψει µια εξοικονόµηση πετρελαίου της τάξης των τόνων ετησίως ενώ µε την χρήση βαρύ καλλιεργητή η εξοικονόµηση πετρελαίου ανέρχεται στους τόνους ετησίως. Με την µέθοδο του περιστροφικού καλλιεργητή η εξοικονόµηση είναι της τάξης των τόνων ετησίως, µε την µέθοδο της δισκοσβάρνας της τάξης των τόνων ετησίως και µε την µέθοδο της ακαλλιέργειας της τάξης των τόνων ετησίως. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η κατεργασία του εδάφους µε την συµβατική µέθοδο αποτελεί ένα σχετικά µικρό ποσοστό (5,3%) των συνολικών εισροών ενέργειας στην παραγωγή του βαµβακιού. Με την µείωση της εντατικότητας της κατεργασίας µπορεί να προκύψει µια µείωση των συνολικών εισροών ενέργειας της τάξης του 1,8 µε 4,2%. Η κατεργασία του εδάφους αποτελεί ένα πολύ κρίσιµο παράγοντα που όταν περιορίζεται µπορεί να επιφέρει µείωση της απόδοσης από 4,7% στην περίπτωση του βαρύ καλλιεργητή µέχρι και 33% στην περίπτωση της ακαλλιέργειας. Συγκρίνοντας τον συντελεστή της ενεργειακής παραγωγικότητας προκύπτει ότι οι πλέον αποδοτικές µέθοδοι ήταν η συµβατική κατεργασία και η µειωµένη κατεργασία µε βαρύ καλλιεργητή. Η δεύτερη µέθοδος ωστόσο µπορεί να προσφέρει σηµαντικά περιβαλλοντολογικά οφέλη βοηθώντας στην αειφορική διαχείριση του εδάφους. Με την εφαρµογή της µεθόδου του βαρύ καλλιεργητή µπορεί να προκύψει σε Εθνικό επίπεδο µια εξοικονόµηση πετρελαίου της τάξης των τόνων ετησίως ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

8 1. Bowers W. (1992). Agricultural field equipment. In: R.C. Fluck (Editor), Energy in Farm Production. Energy in world agriculture, 6. Elsevier, Amsterdam, pp Denton, H.P. and Tyler D.D. (1997). Surface residue cover in West Tennessee no-till cotton fields. Proceedings of the 1997 Beltwide Cotton Conference. National Cotton Councill of America. pp Faidley, J.W. (1992). Energy and agriculture. In: R.C. Fluck (Editor), Energy in Farm Production. Energy in world agriculture, 6. Elsevier, Amsterdam, pp Fluck, R.C. (1985). Energy sequestered in repairs and maintenance of agricultural machinery. Trans. ASAE, 28: Fluck R.C. (1992). Energy in world agriculture. Vol 6, Energy in farm production. Elsevier Science Publishers. Amsterdam, The Netherlands. 6. Govindasamy, R. Cochran, M.J. McClelland, M. and Frans, R. (1994). Economics of alternative tillage prctices in Arkansas. Pr. of 1994 Cotton Research Meeting. pp Haiquan Zhang, Hartge, K.H. and Ringe, H. (1997). Effectiveness of organic matter incorporation in reducing soil compactibility. Soil Sc. Soc Am. Journal. 61. pp Harman, W.L., Michels, G.J. and Wiese, A.F. (1989). A conservation tillage system for profitable cotton production in the Central Texas high plains. Agronomy J Heichel, G.H. (1980). Assessing the fossil energy costs of propagating agricultural crops. In: D. Pimentel (Editor), Handbook of Energy Utilization in Agriculture, CRC Press Helsel, R.Z. (1992). Energy and alternatives for fertilizer and pesticide use. In: R.C. Fluck (Editor), Energy in Farm Production. Energy in world agriculture, 6. Elsevier, pp Hunt, D., (1995). Cost Determination. In: Farm Power and Machinery Management. Iowa State University Press 12. Kosutic S, Filipovic D, Gospodaric Z. (1998). Two years experiment with various tillage systems in Maize (Zea mays) production in Croatia. Proceedings of the International Congress of European Agricultural Engineers, Oslo Aug Leach, G. (1976). Energy and food production. IPC Business Press Limited, England. 14. McConnell, J.S., Baker, W.H., Rothrock, C.S. and Frizzell, B.S. (1994). Reduced tillage and cover crops. Arkansas Experimental Station Special Report 166, pp Papathanasiou, I., Cavalaris, C., Karamoutis, C. and Gemtos, T.A. (2002). Design, Construction and testing of an instrumented tractor to measure forces on agricultural implements and energy consumption during fieldwork. 1 st Haicta s Conf., Athens Pimentel, D. (1992). Energy inputs in production agriculture. In: R.C. Fluck (Editor), Energy in Farm Production. Energy in world agriculture, 6. Elsevier,, pp Sloggett, G. (1992). Estimating energy use in world irrigation. In: R.C. Fluck (Editor), Energy in Farm Production. Energy in world agriculture, 6. Elsevier, pp Smith, J.A., Yonts, C.D., Biere, D.A. and Rath, M.D. (1995). Field operation energy use for a Corn - Dry edible bean Sugar beet rotation. Transactons of the American Society of Agricultural Engineers 11(2) Tsatsarelis, C.A. (1991). Energy requirements for cotton production in central Greece. Journal of Agricultural Engineering Research, 50, pp Τσατασαρέλης, Α. Κ. (1995). ιαχείριση Γεωργικών Μηχανηµάτων. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης. Υπηρεσία δηµοσιευµάτων (σ. 134). 21. Vilde, A. (1998). Energy consumption for soil tillage and ways of their reduction. Proc. of the International Congress of European Agricultural Engineers, Oslo Aug Yoo, K.H., Touchton, J.T. and Walker, R.H. (1988). Runoff, sediment and nutrient losses from various tillage systems of cotton. Soil and Tillage. Research. 12. pp

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας

Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας ΘΑΛΗΣ «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας» Πείραμα κατεργασιών εδάφους για παραγωγή βιομάζας Γιουβανίδης Ευστράτιος Γεωπόνος Ερευνητής Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΘ Σκοπός Στην παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ Α. Στραπάτσα 1, Γ.. Νάνος 1, Ι. Παπούλια 2, Ι. Μπούτλα 2 1 Εργαστήριο ενδροκοµίας, Τµήµα Γεωπονίας,

Διαβάστε περισσότερα

Φάση 2 Πιλοτικές Καλλιέργειες 1. Ελαικράμβη.. Εγκαταστάθηκαν δυο πιλοτικοί αγροί ένας στην Ανατολική και ένας στη Δυτική Θεσσαλία

Φάση 2 Πιλοτικές Καλλιέργειες 1. Ελαικράμβη.. Εγκαταστάθηκαν δυο πιλοτικοί αγροί ένας στην Ανατολική και ένας στη Δυτική Θεσσαλία Εκθεση Γ Εξαμήνου Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει ουσιαστικά τις δράσεις από τον Σεπτπεμριο του 2007 έως τον Ιούνιο του 2008. Φάση 1 Πειραματικές Καλλιέργειες Οι πειραματικές καλλιέργειες συνεχίστηκαν με το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Μ. Κόκκορα 1,2 *, N. Γκουγκουλιάς 2, Χ. Καβαλάρης 3, Δ. Καλφούντζος 1, Θ. Γέμτος 3 1 Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας

«ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, Π. ΒΥΡΛΑΣ. Π. Βύρλας «ΘΑΛΗΣ» Λάρισα, TEI/Θ, 17.03.15 Π. ΒΥΡΛΑΣ Π. Βύρλας Αντικείμενο έργου Η διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής βιομάζας στη Ελλάδα για παραγωγή ενέργειας με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος

Κωνσταντίνος Κίττας. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος. Οδός Φυτόκου Ν. Ιωνία Μαγνησίας, 38334 Βόλος 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων, 26-27 Απριλίου 2007, Λίµνη Πλαστήρα Νεοχώρι Καρδίτσας Κωνσταντίνος Κίττας 1 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Κομοτηνή, 10-01-2014 Χρήστος Τσώλης Γεωπόνος Μονσάντο Ελλάς Ποια είναι η Monsanto; Προϊόντα και Τεχνολογία Παροχή Εργαλείων που βοηθούν στην Αύξηση Παραγωγής, Διατήρηση Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών

Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Κοστολόγηση στους πιλοτικούς αγρούς και ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών καλλιεργειών Πετσάκος Αθανάσιος Τσιμπούκας Κων/νος Τσουκαλάς Σταύρος Ροζάκης Στέλιος "Δημιουργία Καινοτόμων Εμπειριών Αποδεικτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3)

1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3) 1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3) Το πείραμα αυτό περιλαμβάνει τη σύγκριση πέντε μεθόδων κατεργασίας του εδάφους σε τέσσερα διαφορετικά συστήματα αμειψισποράς. Εγκαταστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ε σ σ α λ ί α ς Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγρ. Περιβάλλοντος Εργαστήριο Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών Η συμβολή της ορθής γεωργικής πρακτικής στον περιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας,

Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Προοπτικές ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα και ΕΕ. Επιπτώσεις στο περιβάλλον Φάνης Γέμτος, Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Η ΕΕ και η χώρα μας δεν διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης κατεργασιών εδάφους και αμειψισπορών (ΔΡΑΣΗ 3) Το πείραμα αυτό περιλαμβάνει τη σύγκριση πέντε μεθόδων κατεργασίας του εδάφους σε τέσσερα διαφορετικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας Θ.Α. ΓΕΜΤΟΣ ΕΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Όπως είναι γνωστό η χώρα μας πρέπει να συμμορφωθεί με διεθνείς συμβάσεις που την υποχρεώνουν να επιτύχει μέχρι το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία

Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Γούλα Ιωάννα-Μαρία Επίδραση των κατεργασιών εδάφους στις φυσικές ιδιότητες και την οργανική ουσία του καθώς και στην απόδοση των καλλιεργειών. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Γούλα Ιωάννα-Μαρία Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων Καρδίτσα 26-27 Απριλίου,,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HYDROSENSE Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ HYDROSENSE ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία

Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία Σταµάτης Σταµατιάδης Κέντρο Γαία του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Εργαστήριο Εδαφικής Οικολογίας & Βιοτεχνολογίας Περιεχόµενα Ησηµασία της ποικιλοµορφίας του εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι του HydroSense

Στόχοι του HydroSense LIFE+ HydroSense Καινοτόµες τεχνολογίες ακριβείας για τη βελτιστο οίηση της άρδευσης και την ολοκληρωµένη διαχείριση καλλιεργειών σε εριβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense

Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Ολοκληρωµένη Διαχείριση Ζιζανίων Πρόγραµµα LIFE+ HydroSense Δρ Βάγια Α. Κατή Τµήµα Ζιζανιολογίας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Α Κύκλος Εκπαίδευσης Νίκαια Λάρισας, 8 Φεβ. 2011 Ζηµιές από τα ζιζάνια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Η παραγωγή τροφής Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η παραγωγή τροφής Καλύπτει τη βασικότερη ανθρώπινη ανάγκη Ιστορικά, η πρώτη αιτία ανθρώπινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον Σχετίζεται άµεσα µε τον υπερπληθυσµό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11855. Λέξεις κλειδιά: εισροές ενέργειας, διοξείδιο του άνθρακα, εκμηχάνιση, μεταβολή ενεργειακού ισοζυγίου.

Αθήνα, 11855. Λέξεις κλειδιά: εισροές ενέργειας, διοξείδιο του άνθρακα, εκμηχάνιση, μεταβολή ενεργειακού ισοζυγίου. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Μ. Λουφοπούλου 1, Ε.Ροδιάς 2, Δ. Μπόχτης 3, Δ. Μόσχου 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Γεωπονική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields.

Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Pilot cultivation of sweet sorghum in Greece, benefits and yields. Koumtzis Leonidas, President of Agricultural cooperative of HALASTRA Dr. Dimas Kitsios, Associate Professor, School of Agricultural Technology,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.eu-water.eu

http://www.eu-water.eu 5ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu "Οικονομικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών εξοικονόμησης νερού και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ενεργειακά Ισοζύγια ιαγράµµατα Sankey ΦΑΝΗ Γ. ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Αρχές Ενεργειακοί Συντελεστές ιαγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2)

1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1. Πείραμα σύγκρισης ενεργειακών καλλιεργειών (ΔΡΑΣΗ 2) Το πείραμα περιλαμβάνει την σύγκριση 12 ενεργειακών καλλιεργειών (6 αρδευόμενων και 6 ξηρικών) σε συνδυασμό με δύο διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών

Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Λίπανση Κηπευτικών Καλλιεργειών Βασική λίπανση Η βασική λίπανση διενεργείται κατά το στάδιο της προετοιµασίας του εδάφους και πριν την εγκατάσταση των φυτών σε αυτό. Οι ποσότητες των λιπασµάτων καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών. για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών. για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εμπειρίες από ένα έτος καλλιεργειών για παραγωγή βιοκαυσίμων στη Θεσσαλία Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περιεχόμενα Παρουσίαση Κοινοπραξίας Βιοκαυσίμων Γεωργικό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΦΟΣ [3] ΟΜΩΣ: (Παγκόσμια Σύνοδος για το κλίμα, Παρίσι, Δεκέμβριος 2015)

ΕΔΑΦΟΣ [3] ΟΜΩΣ: (Παγκόσμια Σύνοδος για το κλίμα, Παρίσι, Δεκέμβριος 2015) ΕΔΑΦΟΣ [3] ΟΜΩΣ: «Η διάβρωση και η ρύπανση του εδάφους έχουν οδηγήσει σε απώλεια του ενός τρίτου περίπου της καλλιεργήσιμης γης στον πλανήτη κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Η διάβρωση λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΑ ΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΡΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΑ ΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΡΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ. Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΛΑ ΙΩΝ ΜΕ ΨΥΧΡΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Π.. Α. Καλαβριώτου και Θ. Α. Γέµτος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας Με το παγκόσµιο ενδιαφέρον στραµµένο προς τις

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικός αγρός αμειψισπορών, ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΔΡΑΣΗ 3)

Πιλοτικός αγρός αμειψισπορών, ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΔΡΑΣΗ 3) Πιλοτικός αγρός αμειψισπορών, ΤΕΙ Θεσσαλίας (ΔΡΑΣΗ 3) Εγκατάσταση πιλοτικών αγρών για μελέτη του οικονομικού και ενεργειακού ισοζυγίου και ανάλυση του κύκλου ζωής. Δημήτριος Kαλφούντζος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 4 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τίτλος μαθήματος : Κωδικός : 411 «ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» (Υ) Διάρκεια: Κωνσταντίνος Κίττας Καθηγητής Τηλ.: 24210 93012, 93158 Τηλεομοιότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Βιομάζα. Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πρόεδρος Γεώργιος Ζανάκης (Pioneer Hellas) Αντιπρόεδρος καθ. Νικόλαος Δαναλάτος (ΠΘ) Καθοδηγητική Επιτροπή ς Πρόεδρος Ζανάκης Γεώργιος Pioneer Hellas S.A. Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ HydroSense 2010-2012

LIFE+ HydroSense 2010-2012 LIFE+ HydroSense 2010-2012 Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού Στόχοι του HydroSense Σε επίπεδο αγρού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ5: Τεχνοοικονομική ανάλυση για τον καθορισμό τιμής πώλησης τελικού προϊόντος από αγρότη Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα 0 1 2 0 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΩΔΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΙΝΩΔΗ ΦΥΤΑ Σύμφωνα με την ιστοσελίδα www.fibrecrops.nl τα ινώδη φυτά ανάλογα από το μέρος του φυτού που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων 26-27 Απριλίου 2007 Λίµνη Πλαστήρα Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel

(biodiesel) (bioethanol) 1895 Rudolf Diesel Το γλυκό σόργοως ενεργειακή καλλιέργεια για την παραγωγή βιο-αιθανόλης ρ.κ. ήµας Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Φυτικής Παραγωγής, Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Ηµερίδα: «Παραγωγή Βιοαιθανόλης από Γλυκό Σόργο» Βιο-καύσιµα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ Περίληψη Η κίνηση των οχηµάτων µε φυσικό αέριο εν συγκρίση µε τα συµβατικά καύσιµα συντελεί στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα, µε λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική Ανάλυση Παραγωγής και ιάθεσης Υγρών Βιοκαυσίµων

Οικονοµική Ανάλυση Παραγωγής και ιάθεσης Υγρών Βιοκαυσίµων Οικονοµική Ανάλυση Παραγωγής και ιάθεσης Υγρών Βιοκαυσίµων Νίκος Λιάπης ιευθυντής Εκµετάλλευσης ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ : ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ύο βιοκαύσιµα σε βιοµηχανική εφαρµογή:

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού

Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού Στ. Σταματιάδης Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970 ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Reading Αγγλίας 1980

Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970 ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Reading Αγγλίας 1980 Βιογραφικό Σηµείωµα Επώνυµο: Γέµτος Ονοµα: Θεοφάνης Ονοµα Πατρός: Αναστάσιος Τοπος Γεννήσεως: Λάρισα Χρόνος Γεννήσεως: 1947 Σπουδές: Πτυχιούχος Γεωπονίας ΑΠΘ 1970 ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου του Reading

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΚΑΘΕΤΗ Νίκος ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ Παραγωγή, ιαχείριση και Επεξεργασία της Βιοµάζας για την Παραγωγή Βιοκαυσίµων Συµβουλές Μελέτες Εφαρµογές Κατασκευές Αυγεροπούλου 1 173 42 Άγ. ηµήτριος Αττική Τηλ.: 210 9915300, 210 9939100 Fax: 210 9960150

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae)

Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Εδαφολογικές και καλλιεργητικές ανάγκες της Κάνναβης (L. Cannabis Sativa, Cannabaceae) Σταυρινός Ελευθέριος Δρ Γεωπόνος - Εδαφολόγος Μέλος του ΔΣ Εδαφολογικής Εταιρείας www.edafologiki.gr Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι

Βιολογικό Κτηνοτροφικό Ρεβίθι Ινστιτούτο Γεωργοοικονοµικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας Λ. ηµοκρατίας 61, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, Αττική Τηλ. 210 27 56 596, Fax 210 27 51 937 Email tzouramani.inagrop@nagref.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Μηχανήματα αραιώματος των φυτών

Κεφάλαιο 4. Μηχανήματα αραιώματος των φυτών Κεφάλαιο 4. Μηχανήματα αραιώματος των φυτών Σύνοψη Η βελτίωση των σπαρτικών μηχανών και της προετοιμασία της σποροκλίνης και η υψηλή ποιότητα του σπόρου οδήγησε στην σπορά και τοποθέτηση του σπόρου εκεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα

Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα AGROSTRAT Ημερίδα, 20 Σεπτεμβρίου 2014, Αίγινα Χρήση σύγχρονων εργαλείων περιβαλλοντικής και ενεργειακής αξιολόγησης: H περίπτωση της καλλιέργειας της φιστικιάς στην Αίγινα Καθ. Κ. Κομνίτσας Δρ. Γ. Μπάρτζας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο)

Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Εργαστήριο) Ενότητα 10 : Γεωργικά Μηχανήματα Μηχανήματα κατεργασίας του Εδάφους ΙΙ Δρ. Δημήτριος Κατέρης Εργαστήριο 10 ο

Διαβάστε περισσότερα

μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία

μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία SOIL CARBON MANAGER (SOCRATES) μοντέλο προσομοίωσης της περιεκτικότητας των καλλιεργούμενων εδαφών σε οργανική ουσία Γκέρτσης 1, Α., Χατζηγιαννάκης 2, Ε., Ηλίας 2, Α., Στεφάνου 3, Στ. και Πανώρας 2, Α.

Διαβάστε περισσότερα

9ο Κεφάλαιο: Αποδοτικότητα και Δυνατότητες του Αγροτικού Εξοπλισμού Στόχοι

9ο Κεφάλαιο: Αποδοτικότητα και Δυνατότητες του Αγροτικού Εξοπλισμού Στόχοι 9ο Κεφάλαιο: Αποδοτικότητα και Δυνατότητες του Αγροτικού Εξοπλισμού Στόχοι Κατανόηση της έννοιας της Αποδοτικότητας και της εφαρμογής της στις γεωργικές εργασίες. Κατανόηση της έννοιας της Δυνατότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων

Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Μοντελοποίηση και Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιοκαυσίμων Αιμ. Κονδύλη, Ι. Κ. Καλδέλλης, Χρ. Παπαποστόλου ΤΕΙ Πειραιά, Τμήμα Μηχανολογίας Απρίλιος 2007 Στόχοι της εργασίας Η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Project για το μάθημα: «Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων» ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ Α.Μ.: 2419 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού

Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περιβαλλοντικές απόψεις σχετικά µε την δηµιουργία κενού Περίληψη Πολλά στάδια εργασίας σε ένα εργαστήριο απαιτούν τη χρήση κενού. Για τη δηµιουργία κενού αφ ενός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µια υδραεραντλία

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης

Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης Ερευνητικό Πρόγραμμα FIGARO Παρουσίαση Προγράμματος Άρδευσης Ακριβείας - Πείραμα Εφαρμογής στο Μαγικό Ξάνθης Γεώργιος Συλαίος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική Σχολή - Ξάνθη

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπό είχε να εφαρμόσει το νέο τρόπο διαχείρισης στις συνθήκες της χώρας μας και να μελετήσει τα αποτελέσματα

Σκοπό είχε να εφαρμόσει το νέο τρόπο διαχείρισης στις συνθήκες της χώρας μας και να μελετήσει τα αποτελέσματα Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας στη Θεσσαλία Αθανάσιος Μαρκινός Λάρισα, 19/6/2015 Γεωργία Ακριβείας Πρώτη εφαρμογή στη χώρα μας στη Μυρίνη του Δήμου Καρδίτσας το 2001 Σκοπό είχε να εφαρμόσει το νέο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας

Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας Αρχές Οικολογίας και Περιβαλλοντικής Χηµείας Ανθρωπογενής κλιµατική αλλαγή -Ερηµοποίηση Νίκος Μαµάσης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2014 ιακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού

12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού 12. Δυναμομέτρηση Εμβολοφόρου Βενζινοκινητήρα με τη χρήση Υδραυλικής Πέδης Νερού Προαπαιτούμενες γνώσεις: (α) Θεωρητικές γνώσεις κατάστρωσης Ενεργειακού Ισολογισμού Μ.Ε.Κ. και (β) Θεωρητικές γνώσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού

Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού 2010-2012 Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού Στ. Σταματιάδης Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Friendly to the environment biomass production from kenaf and fiber sorghum

Friendly to the environment biomass production from kenaf and fiber sorghum Friendly to the environment biomass production from kenaf and fiber sorghum T H E O F A N I S. A. G E M T O S, L A B O R A T O R Y O F F A R M M E C H A N I S A T I O N, D E P A R T M E N T O F A G R I

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Γ.Μ.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Επιμέλεια Έκδοσης Β. Αντωνόπουλος, Κ. Ακριτίδης και Κ. Τσατσαρέλης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29-31 Μαΐου 2003 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΠΑΥΛΟΣ Ν. ΠΕΤΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ: ΈΝΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟ ΗΜΕΡΙ Α: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΤΑΣ ΑΘΗΝΑ, 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παραγωγοί «πιέζονται» Υψηλό κόστος παραγωγής Υλικά Ενέργεια Εργασία ανεισμός Περιβαλλοντικοί περιορισμοί Πιστοποιήσεις GLOBALGAP,.. Τεκμηρίωση υσμε

Οι παραγωγοί «πιέζονται» Υψηλό κόστος παραγωγής Υλικά Ενέργεια Εργασία ανεισμός Περιβαλλοντικοί περιορισμοί Πιστοποιήσεις GLOBALGAP,.. Τεκμηρίωση υσμε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γεωπονική Σχολή Εξελίξεις και τάσεις τεχνολογιών πληροφορικής, επικοινωνιών και αυτοματισμού στη γεωργική παραγωγή Σταύρος Γ. Βουγιούκας Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ Πόσο πραγματικά κοστίζει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία η χρήση του λιγνίτη για την παραγωγή ενέργειας; Η κυριαρχία του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τόκοι του Κεφαλαίου

Οι Τόκοι του Κεφαλαίου Οι Τόκοι του Κεφαλαίου Μόνιμο και Ημιμόνιμο κεφάλαιο: Τόκος ενός κεφαλαιουχικού αγαθού για το έτος 2015 = [Αξία αυτού του αγαθού για το 2015] * [επιτόκιο μεσομακροπρόθεσμων δανείων για το 2015] ΜΕΚ = (Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HYDROSENSE ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 6 : Γεωργικός ελκυστήρας Τύποι γεωργικών ελκυστήρων Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Εισαγωγή Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες

Εδαφικοί Θεµατικοί Χάρτες Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2014 AgroStrat Αειφόρες Στρατηγικές για τη βελτίωση σοβαρά υποβαθµισµένων αγροτικών περιοχών: Το παράδειγµα της καλλιέργειας του κελυφωτού φυστικιού Οι εταίροι του

Διαβάστε περισσότερα

Υδρολίπανση λαχανικών

Υδρολίπανση λαχανικών Υδρολίπανση λαχανικών Σκοπιμότητα υδρολίπανσης Αφορά την παροχή θρεπτικών στοιχείων στα φυτά σε δόσεις μετά την εγκατάστασή τους στον χώρο καλλιέργειας. Αποσκοπεί στην αναπλήρωση των θρεπτικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Xαιρετισμός Προέδρου.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κου Ιωάννη Γεωργιάδη,Γεωπόνου Μsc στην ημερίδα

Xαιρετισμός Προέδρου.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κου Ιωάννη Γεωργιάδη,Γεωπόνου Μsc στην ημερίδα Xαιρετισμός Προέδρου.Ε. ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Κ.Ε. κου Ιωάννη Γεωργιάδη,Γεωπόνου Μsc στην ημερίδα «Προοπτικές αειφορικής ανάπτυξης ενεργειακών καλλιεργειών στην Ελλάδα». ΑΕΙΦΟΡΙΑ είναι μια έννοια που ευρύτατα χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΑΦ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟ-ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Ευθυμία ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Τμήμα Βιομάζας ΚΑΠΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΑΦ Είναι και οι δύο ετήσιες ανοιξιάτικες καλλιέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΘ/ΤΜΜΒ/ΕΘΘΜ - ΜΜ802 Γραπτή Δοκιμασία ώρα 12:00-14:30

ΠΘ/ΤΜΜΒ/ΕΘΘΜ - ΜΜ802 Γραπτή Δοκιμασία ώρα 12:00-14:30 ΠΘ/ΤΜΜΒ/ΕΘΘΜ - ΜΜ80 Γραπτή Δοκιμασία.06.07 ώρα 1:00-14:30 Επισυνάπτεται διάγραμμα με ισουψείς ειδικής κατανάλωσης καυσίμου [g/psh] στο πεδίο λειτουργίας του κινητήρα Diesel με προθάλαμο καύσης, OM61 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Ιανουαρίου 2016 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Νοέµβριος 2015 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Τροφή & Περιβάλλον. Κούμπης Θ, 2015. Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος

Τροφή & Περιβάλλον. Κούμπης Θ, 2015. Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Τροφή & Περιβάλλον Συστήματα Παραγωγής Τροφής Η παραγωγή τροφής προϋποθέτει ένα πλήθος εισροών (πόροι): Ανεξάντλητοι Ήλιος & άνεμος Ανανεώσιμοι Ύδατα Ενεργειακοί πόροι (βιομάζα) Μη Ανανεώσιμοι Έδαφος Ενεργειακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CO 2 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γιάννης Βουρδουµπάς Μελετητής-Σύµβουλος Μηχανικός Ελ. Βενιζέλου 107 Β 73132 Χανιά, Κρήτης e-mail: gboyrd@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόβληµα των εκποµπών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας

Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας ηµήτρης Μπόζης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Μελετητής Παρουσίαση του συστήµατος γεωθερµικών αντλιών του ηµαρχείου Πυλαίας Ηµερίδα «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας - Από τη θεωρία στην πράξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Συστήµατα µεταφοράς ρευστών Ισοζύγιο µηχανικής ενέργειας Η αντίσταση στην ροή και η κίνηση ρευστών µέσα σε σωληνώσεις επιτυγχάνεται µε την παροχή ενέργειας ή απλά µε την αλλαγή της δυναµικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της από 20-3-2014 συνεδριάσεως του ιοικητικού Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑ ΩΝ Α.Ε.» Στους Σοφάδες Καρδίτσας σήµερα, την 20-3-2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΤΕΚΑΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 11.1 Το γενικό πλαίσιο Όλες οι υπάρχουσες μελέτες συμφωνούν ότι ο πληθυσμός της Γης θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα είναι πάνω από 9 δισεκατομμύρια κατοίκους το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Region of Central Macedonia

Region of Central Macedonia Region of Central Macedonia AGRO_LESS Final Conference Thessaloniki 30-10-2015 2 Πλήρης τίτλος: «Κοινές στρατηγικές αναφοράς για τις αγροτικές δραστηριότητες μειωμένων εισροών» Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής

Διαβάστε περισσότερα

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

E. Καµπουράκης. Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr ΛίπανσηστηνΒιολογικήΓεωργία E. Καµπουράκης Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ.. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ.. 281 0 245851, Fax.. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr Λίπανσηστηνβιολογικήγεωργία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Παραρτήμα V της Οδηγίας 2009/28/EK και Παράρτημα IV της Οδηγίας 98/70/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 περ. 13 της Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης

ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης ασογεωργικά συστήµατα: Παράδοση και νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαχείρισης της γεωργικής γης Κ. Μαντζανάς Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Σχολή ασολογίας και Φ. Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ενεργειακό Ισοζύγιο Στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Βιομάζας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ενεργειακό Ισοζύγιο Στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Βιομάζας ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτροκίνησης Ενεργειακά αποδοτικοί ηλεκτροκινητήρες

Συστήματα Ηλεκτροκίνησης Ενεργειακά αποδοτικοί ηλεκτροκινητήρες Ενεργειακά αποδοτικοί ηλεκτροκινητήρες ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Eισαγωγή Νομοθεσία σύμφωνα με την CEMEP Συγκριτικά διαγράμματα απόδοσης Οικονομοτεχνική ανάλυση υπολογισμού κέρδους Επίλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ - ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΑ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-15 Α. Λιόπα-Τσακαλίδη Γ. Ζερβουδάκης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η αντιμετώπιση των ζιζανίων στα καλλιεργούμενα φυτά είναι απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής παραγωγής Εργαστήριο Μηχανολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής παραγωγής Εργαστήριο Μηχανολογίας 'l&jwkh Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Γεωπονίας Τμήμα Φυτικής παραγωγής Εργαστήριο Μηχανολογίας Πτυχιακή όιατριβή με θέμα: Σύγκριση ενεργειακών αναγκών, τριών διαφορετικοη κατεργασιών εδάφους για σπορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Ιανουάριος 2013 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: εκέµβριος 2012 Η εξέλιξη των εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. 4.4 ΕΞΕ ΣΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ Οι επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φωτισµού στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσµα ένα ή περισσότερα από τα επόµενα : - Μείωση καταναλισκόµενης ηλεκτρ. ενέργειας - Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας

Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Ενεργειακά φυτά Βιομάζα. Εισαγωγή στην καλλιέργεια, συγκομιδή, διακίνηση και χρήση βιομάζας Θ.Α.Γέμτος Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Χρήση βιομάζας δηλαδή χρήση βιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 10. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Βιομηχανία Προϊόντων Αλουμινίου Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα