Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 19 Ιουνίου Ελληνική Οικονομία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία"

Transcript

1 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 19 Ιουνίου 215 Ελληνική Οικονομία Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, δεν φαίνεται να έχει μεταβάλλει ριζικά το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Μπορούμε, ωστόσο, να διακρίνουμε ορισμένες τάσεις μελετώντας τη συμμετοχή των τομέων δραστηριότητας στη συνολική προστιθέμενη αξία της οικονομίας. Συγκεκριμένα, παρατηρείται μια αύξηση της συμβολής του τριτογενούς τομέα στην ελληνική οικονομία από 81,5% το 21 σε 82,8% σήμερα, που οφείλεται πρωτίστως στον κλάδο του τουρισμού, και δευτερευόντως στους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της εμπορίας αυτοκινήτων και των μεταφορών. Είναι ενδεικτικό ότι ο γενικός κλάδος τουρισμός-εμπόριο-μεταφορές αύξησε την συνεισφορά του το 214 στο 26,%, από 24,3% το 21 (Γράφημα 1), ενώ ο υπόλοιπος τριτογενής τομέας παραμένει σχεδόν στο ίδιο επίπεδο συμμετοχής (57%). 1,8% το 214. Κατά συνέπεια η ποσοστιαία αναλογία του δευτερογενούς τομέα στη συνολική προστιθέμενη αξία της οικονομίας μειώθηκε αισθητά στο 13,4% το 214 από 15,2% που απέδωσε το 21. Είναι ενδεικτικό ότι η προστιθέμενη αξία των Κατασκευών μειώθηκε κατά 18,8% το 214 και κατά 28,2% στο πρώτο τρίμηνο του 215, σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους στη συνολική προστιθέμενη αξία της οικονομίας να συρρικνωθεί περαιτέρω στο 1,4% στο πρώτο τρίμηνο του 215. Μάλιστα η μείωση της σημασίας των κατασκευών ήταν αδιάλειπτη καθ όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η μικρή άνοδος της συμμετοχής του πρωτογενούς τομέα από 3,2% το 21 σε 3,8% το 214. Η ανοδική του πορεία συνεχίζεται και το 215. Σημειώνεται ότι στο πρώτο τρίμηνο του 215, η προστιθέμενη αξία του τομέα των Υπηρεσιών μειώθηκε ελαφρά κατά 1,1% σε τρέχουσες τιμές σε ετήσια βάση, έναντι, ωστόσο, μεγαλύτερης πτώσης το πρώτο τρίμηνο 214, με αποτέλεσμα η ποσοστιαία συμμετοχή του στη συνολική προστιθέμενη αξία της οικονομίας να διαμορφωθεί στο 82,8% (82,6% το αντίστοιχο τρίμηνο του 214). Πίνακας 1: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά Τομέα, % ετήσια μεταβολή σε τρέχουσες τιμές Τριτογενής Τομέας Τουρισμός, Εμπόριο, Μεταφορές Δευτερογενής Τομέας Κατασκευές Πρωτογενής Τομέας 21-3,8-5,7-15,3-8,5-2, ,6 5, -5, -18,8-1,9 1ο τρίμηνο 214-2,7 3, -2,8-11,8,8 1ο τρίμηνο 215-1,1 2,4-4,8-28,2 6, Από την άλλη πλευρά, η συμμετοχή του δευτερογενούς τομέα υπέστη σημαντική πτώση κυρίως, λόγω της μειωμένης συμβολής του κλάδου των κατασκευών (Γράφημα 1), από 4,4% το 21 σε Συγκεκριμένα, η προστιθέμενη αξία του γεωργικού τομέα αυξήθηκε σημαντικά κατά 6,%, σε τρέχουσες τιμές, (Πίνακας 1) στο πρώτο τρίμηνο του 215, έναντι οριακής αυξήσεώς του στην αντίστοιχη περίοδο του 214. Κατά συνέπεια, η ποσοστιαία συμμετοχή του στη συνολική παραγωγή της ελληνικής οικονομίας αυξήθηκε στο 4,2% στο πρώτο τρίμηνο 215, από 3,9% στο αντίστοιχο τρίμηνο 214. Ανάλογη είναι και η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία για την απασχόληση με βάση τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερα, η απασχόληση μειώθηκε σωρευτικά κατά 23,3% το διάστημα Όσον αφορά στην κατανομή της απασχολήσεως ανά τομέα δραστηριότητας, αυτή έχει μεταβληθεί σημαντικά από το 28 μέχρι το 214. Ειδικότερα το 21, το ποσοστό των απασχολουμένων στον δευτερογενή τομέα ως προς το σύνολο των απασχολουμένων ήταν στο 19,6%, ενώ το 214 στο 15%, εξέλιξη αναμενόμενη

2 δεδομένης της καθίζησης που σημειώθηκε κυρίως στις κατασκευές και τη μεταποίηση κατά το διάστημα αυτό. Αντίθετα, αυξήθηκε η συμμετοχή της απασχόλησης στον τριτογενή τομέα ως προς το σύνολο των απασχολουμένων, στο 71,5% το 214, από 68% το 21. Το 214, σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης κατά,7% σε ετήσια βάση για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσεως. Η αύξηση αυτή προήλθε από την αύξηση των απασχολούμενων στον τριτογενή τομέα, κατά 1,7%, ενώ η απασχόληση στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα εξακολούθησε μειούμενη κατά,2% και 3,1% αντίστοιχα. Με βάση τα νεώτερα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ, η απασχόληση στο πρώτο τρίμηνο 215 αυξήθηκε κατά,6% σε ετήσια βάση. Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα μειώθηκε κατά,7%, ενώ στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα η απασχόληση αυξήθηκε κατά,2% και,9% αντίστοιχα. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζουμε την εξέλιξη της απασχόλησης σε επιλεγμένους κλάδους. Το πρώτο τρίμηνο 215, η απασχόληση αυξήθηκε σε όλους τους κλάδους που αναφέρονται στον Πίνακα, με εξαίρεση τον κλάδο των κατασκευών, στον οποίο συνεχίζεται η μείωση της απασχολήσεως. Η μείωση της απασχόλησης σε αυτόν τον κλάδο περιορίσθηκε αισθητά το 214 σε σχέση με το 213, ενώ η απασχόληση στον κλάδο υπηρεσιών παροχής εστίασης και καταλύματος αυξήθηκε κατά 14,6%. Η σημαντική αύξηση των τουριστικών αφίξεων σε επίπεδο ρεκόρ το 214 συνδέεται με την ανωτέρω θετική εξέλιξη. % μεταβολή 1ο 3μηνο / / /214 Μεταποίηση 545, 324,7 316,5-41,9% -2,5% 3,8% Κατασκευές 397,3 162,4 151,6-61,8% -6,6% -4,9% Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 84,1 63,5 625,6-25,5% -,8% 3,3% Υπηρεσίες Παροχής Εστίασης και Καταλύματος 322,2 259,2 297,1-7,8% 14,6% 11,1% ΣΥΝΟΛΟ 4.61, , ,3 Πίνακας 2. Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας σε χιλιάδες Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής : Δημοσιεύθηκε, αυτή την εβδομάδα, η έκθεση της Νομισματικής Πολιτικής της Τραπέζης Ελλάδος στην οποία αναλύεται η περιοριστική επίπτωση της αβεβαιότητας επί της ρευστότητας και της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Επισημαίνεται σε αυτή, η σημασία της επιτεύξεως συμφωνίας, που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να εκμεταλλευθεί το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον και να επωφεληθεί από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Τέλος, δίδει έμφαση στην ανάγκη διαχειρίσεως των δανείων σε καθυστέρηση από το τραπεζικό σύστημα το οποίο, όπως σημειώνει, διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Διάρθρωση Ανεργίας: Η μικρή μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 26,6% το πρώτο τρίμηνο 215 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 214 κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, προκύπτει από τη μείωση του αριθμού των ανέργων κατά 69,8 χιλ.(-5,2%), με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να αναβιβάζεται στις 1.272,5 χιλ. Η μείωση των ανέργων προήλθε από την μικρή αύξηση των απασχολούμενων κατά 2,7 χιλ. (+,6%) σε συνδυασμό με την μείωση του εργατικού δυναμικού κατά 49 χιλ. (- 1,%) Γράφημα 3. Απασχόληση Πρώτο Τρίμηνο Μεταβολή Αριθμού Απασχολουμένων σε χιλ. (αριστερός άξονας) % ετήσια μεταβολή (δεξιός άξονας) 1% -1% -15% Αναφορικά με τη διάρθρωση της ανεργίας, τα στοιχεία είναι αποθαρρυντικά. Όπως φαίνεται στο Γράφημα 5, αν και εμφανίζεται μια πτωτική τάση στο ποσοστό των μακροχρόνιων ανέργων, ωστόσο, ο αριθμός τους εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε πολύ υψηλό επίπεδο, στις 91,6 χιλ Γράφημα 4. Ανεργία Πρώτο Τρίμηνο Μεταβολή Αριθμού Ανέργων (αριστερός άξονας) % ετήσια μεταβολή (δεξιός άξονας) Γράφημα 5. Διάρθρωση της Ανεργίας ως προς την διάρκεια της Ποσοστό Μακροχρόνια Ανέργων I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Λιγότερο από 12 μήνες Μακροχρόνια Άνεργοι 5% % -5% 4% 3% 2% 1% % -1% -2% -3% -4% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Ως προς το φύλο, οι γυναίκες εμφανίζονται διαχρονικά να έχουν υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 2

3 σε σχέση με τους άνδρες. Ωστόσο, τα ποσοστά ανέργων ανδρών και γυναικών ακολουθούν πτωτική τάση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Συγκεκριμένα, στο πρώτο τρίμηνο του 215 η ανεργία των ανδρών διαμορφώθηκε στο 23,5% έναντι 25,% στο πρώτο τρίμηνο 214 και 5,6% στο αντίστοιχο του 28. Ομοίως, για τις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 3,6%, από 31,4% στο πρώτο τρίμηνο 214 έναντι 12,4% στο πρώτο τρίμηνο 28. Η μείωση του ποσοστού ανεργίας σε ετήσια βάση συνοδεύεται από μεταβολές στη σύνθεση των ανέργων ανά ηλικία. Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει στο Γράφημα 6, το ποσοστό ανεργίας υποχωρεί σε όλες τις ηλικιακές ομάδες στο πρώτο τρίμηνο 215 σε σχέση με το αντίστοιχο του 214, ενώ σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 214 γίνεται εμφανής η αύξηση του ποσοστού ανεργίας σε όλες τις ηλικίες πλην του ηλικιακού κλιμακίου έτη I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I Γράφημα 6. Διάρθρωση Ανεργίας ως προς την ηλικιακή ομάδα Σύνολο Ειδικότερα, μειώθηκε σημαντικά το ποσοστό ανεργίας των νέων στο κλιμάκιο ηλικιών έτη στο 51,9% στο πρώτο τρίμηνο 215, από 56,7% στο πρώτο του 214. Επιπλέον, παρατηρείται μεγάλη αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας των νέων ηλικιακής ομάδας έτη στο 59,7% και 71,6% το πρώτο τρίμηνο 214, ενώ μικρότερη ήταν η μείωση του ποσοστού στην ηλικιακή ομάδα 2-24 έτη (πρώτο τρίμηνο 215: 51,%, πρώτο τρίμηνο 214: 54,6%). Σημειώνεται ότι η ηλικιακή ομάδα διατηρεί το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας ιστορικά, ακόμα και πριν την κρίση. Το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα έτη (πρώτο τρίμηνο 215: 39,7%, πρώτο τρίμηνο 214: 42,4%). Για την πολυπληθέστερη από πλευράς αριθμού απασχολουμένων ηλικιακή ομάδα 3-44 έτη, η πτωτική πορεία του ποσοστού ανεργίας που σημειώθηκε κατά την διάρκεια όλων των τριμήνων του 214, ανεκόπη στο πρώτο τρίμηνο του 215, με αποτέλεσμα το ποσοστό των ανέργων να αυξηθεί στο 25,7% στο πρώτο τρίμηνο του 215, από 24,7% στο τελευταίο τρίμηνο 214. Η αποκλιμάκωση του υψηλού ποσοστού ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων θα επιτευχθεί με αργό ρυθμό. Επισημαίνεται ότι ένα ποσοστό από την πτώση της ανεργίας των νέων οφείλεται στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής πιο ευέλικτων μορφών απασχόλησης καθώς και του περιορισμού του κόστους εργασίας. Αναφορικά με τη μορφή της απασχόλησης, το ποσοστό της μερικής απασχόλησης αυξήθηκε στο 1,% του συνόλου των απασχολουμένων στο πρώτο τρίμηνο 215, από 9,2% το πρώτο τρίμηνο 214 και 6,2% το πρώτο τρίμηνο 28. Αποθαρρυντικό είναι επίσης το γεγονός ότι το 68,5% των απασχολουμένων με μερική απασχόληση δηλώνει αδυναμία εύρεσης εργασίας πλήρους απασχόλησης, ενώ το 13,2% των απασχολουμένων θα επιθυμούσε να εργασθεί περισσότερες ώρες εβδομαδιαίως (1 ο 3μηνο 214: 13,7%), έναντι μόλις 4,3% το 29. Τέλος από πλευράς επιπέδου εκπαίδευσης, η ανεργία τροφοδοτήθηκε από αυτούς που έχουν ολοκληρώσει μερικές τάξεις του Δημοτικού ή δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο (49,2%), τους έχοντες απολυτήριο μέσης τριτάξιας (31,%) και μέσης (29,3%) εκπαίδευσης, από τους έχοντες απολυτήριο ανώτερης τεχνολογικής εκπαίδευσης (27,2%), που μάλιστα έχουν ποσοστό ανεργίας μεγαλύτερο από όσους ολοκλήρωσαν μόνο τις τάξεις του Δημοτικού (26,5%). Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας (και χαμηλότερο από πέρυσι) παρατηρείται στους κατέχοντες διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα 12,9% (1 ο 3μηνο 214: 15,3%) και στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό όμως ανεργίας μεγαλύτερο από ότι πέρυσι 19,8% (1 ο 3μηνο 214: 18,7%). Οικοδομική Δραστηριότητα: Νέα σημαντική αύξηση για τέταρτο κατά σειρά μήνα σημείωσε τον Μάρτιο 215 η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, ο όγκος των ιδιωτικών οικοδομών (κατοικήσιμων και μη κτιρίων) αυξήθηκε κατά 35,6%, σε ετήσια βάση, τον Μάρτιο 215 (Φεβρ.215: +36,6%), έναντι μικρής αύξησης κατά 4,1% που κατεγράφη τον Μάρτιο % 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% -8% -1% Γράφημα 7. Όγκος Οικοδομικής Δραστηριότητας Όγκος (σε κυβ.μέτρα), δεξ. άξονας % ετήσια μεταβολή, αριστ. άξονας κινητός μέσος 6 μηνών

4 Κατά συνέπεια στο πρώτο τρίμηνο του 215 παρατηρήθηκε εμφατική αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας σε m 3 κατά 29,2%, έναντι σωρευτικής πτώσης κατά 17,% στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 214 (βλ. Γράφημα). Σημαντική ήταν και η άνοδος του αριθμού των οικοδομικών αδειών, αφού αυξήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο 215 κατά 8,7%, έναντι πτώσης κατά 25,% του πρώτου τριμήνου του 214. Σημειώνεται ότι στους πρώτους μήνες του 215 παρατηρούνται σημαντικές επενδύσεις σε κτίρια, που δεν προορίζονται για κατοικίες, όπως επεκτάσεις μεταποιητικών μονάδων, επενδύσεις σε εμπορικά καταστήματα, γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τουριστικά καταλύματα, κυρίως στην Βόρειο Ελλάδα και ειδικότερα σε περιφέρειες, όπως η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος η Θεσσαλία, καθώς και τα νησιά του Ιονίου και Αιγαίου πελάγους και η Κρήτη, περιοχές στις οποίες η αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, προέρχεται από την επέκταση των τουριστικών κυρίως καταλυμάτων. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι επειδή η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα βρίσκεται σε χαμηλό ακόμα επίπεδο, αρκεί η έκδοση μικρού αριθμού αδειών προς επένδυση σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις μιας περιφέρειας, ώστε να επηρεασθεί θετικά η εικόνα όλης της περιοχής. Εμφανίζονται, παράλληλα, σημεία αντιστροφής της αρνητική εικόνας στην κατασκευή κατοικιών, καθώς τον Φεβρουάριο 215 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) ο αριθμός των νέων κατοικιών αυξήθηκε σε 75, έναντι 687 τον Φεβρουάριο 214 και επιβραδύνθηκε έτσι η σωρευτική τους μείωση σε 6,5% στο πρώτο δίμηνο του 215, σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης κατά 27,1% στο πρώτο δίμηνο του 214. Ενθαρρυντική ήταν και η αύξηση του αριθμού των καταστημάτων σε 42 στο πρώτο δίμηνο του 215, έναντι 364 και 479 στα αντίστοιχα δίμηνα του 214 και 213. Από αυτά εξέχουν τα εμπορικά καταστήματα (17), τα γραφεία (58) και τα ξενοδοχεία (56) και ακολουθούν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (29), τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (9) και τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια (5) και τα λοιπά ή αγνώστου προορισμού καταστήματα. Η άνοδος της οικοδομικής δραστηριότητας στο πρώτο τρίμηνο του 215 καταδεικνύεται επιπλέον από την αύξηση του γενικού δείκτη παραγωγής στις Κατασκευές κατά 38,4% στο πρώτο τρίμηνο του 215, έναντι μείωσης κατά 7,5% στο αντίστοιχο τρίμηνο 214. Από την ανάλυση του δείκτη, τα «Έργα Οικοδομών» αυξήθηκαν κατά 23,% στο πρώτο τρίμηνο του 215, έναντι μείωσης κατά 12,6% στο πρώτο τρίμηνο 214, ενώ θεαματική αύξηση σημείωσαν τα «Έργα Πολιτικού Μηχανικού» κατά 53,5% στο πρώτο τρίμηνο 215, έναντι μείωσης κατά 1,8% στο πρώτο τρίμηνο 214, προφανώς λόγω της επιτάχυνσης των έργων βασικής υποδομής. Σε ανοδική φάση βρίσκεται και η ζήτηση ακινήτων από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, η εισροή κεφαλαίων για αγορά ακινήτων από το εξωτερικό αυξήθηκε σημαντικά στο πρώτο τρίμηνο 215 σε 49,3 εκατ. έναντι 27,6 και 27,5 εκατ. στο πρώτο τρίμηνο 214 και 213 αντίστοιχα. Όροι εμπορίου στην Γεωργία-Κτηνοτροφία: Βελτιώθηκαν σημαντικά οι όροι εμπορίου για τους παραγωγούς στο πρώτο τετράμηνο του 215. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές που απολαμβάνουν οι παραγωγοί (εκροές), χωρίς τις επιδοτήσεις, που έχουν σχεδόν εκλείψει, και τον ΦΠΑ, αυξήθηκαν σημαντικά στο πρώτο τετράμηνο 215 κατά 6,6%, σε ετήσια βάση, έναντι οριακής μείωσης κατά,8% στο αντίστοιχο διάστημα του 214. Η άνοδος αυτή των απολαμβανόμενων τιμών ήταν πολύ υψηλότερη αυτής των τιμών που καταβάλλουν οι παραγωγοί ως εισροές, καθώς οι τελευταίες μειώθηκαν στο πρώτο τετράμηνο 215 κατά 2,4, έναντι μείωσης 3,% στο αντίστοιχο διάστημα του 214. Επισημαίνεται ότι αύξηση των τιμών των εκροών οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τιμών των προϊόντων της φυτικής παραγωγής κατά 11,7% στο πρώτο τετράμηνο 215, σε ετήσια βάση, ακολουθούμενες από ισχνή άνοδο των τιμών της ζωϊκής παραγωγής (+,7%). Η σημαντική αύξηση των τιμών της φυτικής παραγωγής οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που έπληξαν κυρίως τα λαχανικά και κηπευτικά προϊόντα και αύξησαν συνεπώς σημαντικά τις τιμές τους κατά 25,4% στο πρώτο τετράμηνο 214 σε ετήσια βάση. Αναφορικά με τη μείωση των τιμών των εισροών, αυτή προήλθε από τη μείωση των καταβαλλομένων τιμών για αναλώσιμα μέσα (πρώτο τετράμηνο 215: -3,1%, πρώτο τετράμηνο 214: -3,1%) και λιγότερο για πάγιο κεφάλαιο (πρώτο τετράμηνο 215: -,5%, πρώτο τετράμηνο 214: -,3%) Πηγή: Eurostat Γράφημα 8. Γεωργικό Εισόδημα (Πραγματικό) ανά Μονάδα Πλήρους Απασχόλησης Ευρωζώνη Ελλάδα Η σημαντική βελτίωση των όρων εμπορίου στο τετράμηνο του 215 προμηνύει αύξηση του γεωργικού εισοδήματος το 215. Σημειώνεται ότι το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά μονάδα πλήρους απασχόλησης, αυξήθηκε το 214 κατά 5,1%, έναντι μείωσης κατά 2,% το 213. Πάντως, 4

5 από το 21 ως το 214 το γεωργικό εισόδημα έχει μειωθεί κατά 8,5% (βλ. Γράφημα 8) Σύμφωνα με τα εθνικολογιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η προστιθέμενη αξία του πρωτογενούς τομέα αυξήθηκε σημαντικά κατά 6,%, σε τρέχουσες τιμές, στο πρώτο τρίμηνο 215, έναντι αύξησης κατά,8% στο αντίστοιχο διάστημα του 214, με αποτέλεσμα ο γεωργικός τομέας να αυξήσει αισθητά τη συμμετοχή του, ύστερα από πολλά χρόνια, στη συνολικά προστιθέμενη αξία της οικονομίας σε 4,2% στο πρώτο τρίμηνο του 215 από 3,9% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 214. Η Παγκόσμια Τράπεζα στην έκθεση της Global Economic Prospects (GEP) για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, τόνισε ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας ανάπτυξης μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, αντιμετωπίζουν σήμερα μια σειρά προκλήσεων. Στις προκλήσεις συμπεριλαμβάνεται η διαφαινόμενη προοπτική αύξησης του κόστους δανεισμού, καθώς οι οικονομίες των χωρών αυτών, προσαρμόζονται σε μια νέα εποχή με χαμηλές τιμές πετρελαίου και άλλων βασικών εμπορευμάτων, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα το 215 να αποτελέσει το τέταρτο συνεχόμενο έτος απογοητευτικών στοιχείων για την οικονομική ανάπτυξη. Το ΑΕΠ των αναπτυσσομένων χώρων προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,4% το 215 και να ενισχυθεί περαιτέρω στο 5,2% το 216 και 5,4% το 217. Οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου και άλλων βασικών πρώτων υλών έχουν εντείνει την επιβράδυνση στις αναπτυσσόμενες χώρες, πολλές από τις οποίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές εμπορευμάτων. Ωστόσο, οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου δεν έχουν ακόμα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα, καθώς πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις στην ηλεκτρική ενέργεια, στις μεταφορές, στην άρδευση και σε άλλες βασικές υποδομές. Η αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, θα έχει ως αποτέλεσμα ο δανεισμός να καταστεί ακριβότερος για τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες τους προσεχείς μήνες. Ωστόσο, η διαδικασία αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σχετικά ομαλά, δεδομένου ότι συνεχίζεται η οικονομική ανάκαμψη στις ΗΠΑ και τα επιτόκια άλλων μεγάλων οικονομιών παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Στην έκθεση της, η Παγκόσμια Τράπεζα δεν παραλείπει να επισημάνει το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι σχετικά με αυτή την προσδοκία. Όπως αρχικώς, η ανακοίνωση περί εξομάλυνσης της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ, προκάλεσε μια αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές το 213, έτσι και η πρώτη αύξηση των επιτοκίων της Fed, θα μπορούσε να ενισχύσει την μεταβλητότητα στις αγορές και να οδηγήσει σε μείωση των ροών κεφαλαίων προς τις αναδυόμενες αγορές, έως και 1,8 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε σε χαμηλότερα επίπεδα την πρόβλεψή της για τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 215 σε 2,8% από 3,% που εκτιμούσε τον Ιανουάριο και σε 3,3% το 216 και 3,2% το 217. Όσον αφορά τις ΗΠΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα, αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ το 215 και 216, συνεπεία των μη ευνοϊκών στοιχείων του 1ου 3μηνου 215 και της μειωμένης ζήτησης από τις αναδυόμενες χώρες. Αναλυτικότερα, οι εκτιμήσεις τον Ιανουάριο ήταν ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ να διαμορφωθεί στο 3,2% το 215 και στο 3,% το 216, ενώ πλέον οι προβλεπόμενοι ρυθμοί είναι 2,7% και 2,7% αντίστοιχα. Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η υπερβολική ανατίμηση του δολαρίου θα μπορούσε να περιορίσει την ανάκαμψη στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, με αρνητικές παρενέργειες για τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Το ΑΕΠ στην Κίνα αναμένεται να υποχωρήσει στο 7,1% το 215, ενώ στη Ρωσία εκτιμάται η συρρίκνωση του ΑΕΠ να αγγίξει το 2,7%. Στην Ινδία, οι νέες μεταρρυθμίσεις και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των επενδυτών θα οδηγήσουν στην προσέλκυση νέων κεφαλαίων και θα συμβάλουν στην αύξηση της ανάπτυξης κατά 7,5% το 215. ΗΠΑ Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής της Fed (FOMC) H Ομοσπονδιακή Τράπεζα, στη διήμερη συνεδρίαση στις Ιουνίου, αποφάσισε να διατηρήσει τα επιτόκια της αμετάβλητα, ενώ ταυτόχρονα δημοσίευσε τις εκτιμήσεις της για τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη. Ειδικότερα, για το 215, το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής της Fed (FOMC) αναθεώρησε σημαντικά τις εκτιμήσεις του για τον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, από 2,3%-2,7% τον Μάρτιο σε 1,8%-2,%. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ της διετίας , αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω, αν και οριακά, γεγονός που υποδηλώνει ότι το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής (FOMC) αναμένει η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ να είναι πρόσκαιρη. Παράλληλα, αναθεωρήθηκαν ελαφρώς προς τα πάνω οι εκτιμήσεις για την ανεργία του 215, στο 5,2%-5,3% από 5,%-5,2% της προβλέψεως του Μαρτίου. Όσον αφορά τα έτη 216 και 217, προβλέπεται ότι η ανεργία θα βρίσκεται κοντά στο στόχο της Fed, δηλαδή στο 5%, ποσοστό που η Ομοσπονδιακή Τράπεζα εκτιμά ότι αποτελεί επίπεδο πλήρους απασχολήσεως. Το Συμβούλιο διατήρησε αμετάβλητες σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Μαρτίου τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό και τον δομικό πληθωρισμό, σε,6%-,8% και 1,3%- 1,4% αντίστοιχα. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα κινηθεί ανοδικά και θα προσεγγίσει τον μεσοπρόθεσμο στόχο της Fed (2%) το 217. Η 5

6 Μαϊ-13 Ιουλ-13 Σεπ-13 Νοε-13 Ιαν-14 Μαρ-14 Μαϊ-14 Ιουλ-14 Σεπ-14 Νοε-14 Ιαν-15 Μαρ-15 Μαϊ-15 Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων πλειονότητα των αξιωματούχων της Fed εκτιμά ότι το βασικό επιτόκιο της Fed μέχρι το τέλος του 215 θα κινηθεί προς το,625%, όσο ήταν και η πρόβλεψη του Μαρτίου. Δεδομένου ότι τώρα το επιτόκιο είναι στο % και η άνοδος του θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, θα απαιτηθούν δύο αυξήσεις. Η αγορά εκτιμάται ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο. Προϋπολογισμός Ο Ομοσπονδιακός Προϋπολογισμός, παρουσίασε έλλειμμα ύψους $82,4 τον Μάιο έναντι πλεονάσματος $156,7 δισ. τον Απρίλιο και ελλείμματος $52,9 δισ. τον Μάρτιο. Σε ετήσια βάση, τον Μάιο οι δαπάνες παρουσίασαν μείωση της τάξεως του 1,6% ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,3%. Σημειώνεται ότι, από την αρχή του οικονομικού έτους ( ) έως τον Μάιο, το συνολικό έλλειμμα είναι μειωμένο κατά 16,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ( έως τον Μάιο 214), καθώς διαμορφώθηκε στα $365,1 δισ. έναντι $436,4 δισ ΗΠΑ: Ισοζύγιο Ομοσπονδιακού Προϋπολογισμού (δισ. $) Τάση Πηγή: US Treasury Πλεόνασμα Έλλειμμα -82,4 Λιανικές πωλήσεις Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,2% τον Μάιο σε μηνιαία βάση και κατά 2,7% σε ετήσια. Σημειώνεται ότι σε μηνιαία βάση, οι λιανικές πωλήσεις ήταν αυξημένες στις 9 εκ των 1 κατηγοριών προϊόντων, γεγονός που δείχνει ότι τα νοικοκυριά είναι διατεθειμένα πλέον να δαπανήσουν περισσότερα. Έως τώρα, η αυξημένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών εξ αιτίας της χαμηλής τιμής του πετρελαίου, της αύξησης των ωριαίων αποδοχών και της απασχόλησης δεν κατευθυνόταν στην πραγματική οικονομία, αλλά σε αυξημένη αποταμίευση και μόνο οι λιανικές πωλήσεις των οχημάτων είχαν ανακάμψει ελαφρώς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ορισμένοι να πιθανολογούν ότι ίσως υπάρχει μία μόνιμη, δομική αλλαγή των αποταμιευτικών και καταναλωτικών συνηθειών των νοικοκυριών η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη στην άσκηση οικονομικής πολιτικής, καθώς αλλάζουν οι πολλαπλασιαστές της οικονομίας. Είναι ακόμη πολύ νωρίς να θεωρηθεί ότι οι λιανικές πωλήσεις έχουν ανακάμψει, καθώς ο ρυθμός μεταβολής των λιανικών πωλήσεων παρουσιάζει έντονη μεταβλητότητα και ο μέσος ρυθμός μεταβολής των λιανικών πωλήσεων σε μηνιαία και ετήσια βάση, έχει πτωτική τάση τα τελευταία δύο χρόνια. Συνεπώς, χρειάζεται οι λιανικές πωλήσεις να διατηρήσουν έναν σχετικά καλό ρυθμό αύξησής τους για αρκετούς μήνες, ώσπου να επανέρθουν στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, όταν ο μέσος μηνιαίος ρυθμός αύξησης τους ήταν,2% και ο μέσος ετήσιος 3,7%. Συγκεκριμένα, οι λιανικές πωλήσεις χρειάζεται να αυξάνονται κατά,3% σε μηνιαία βάση και 4,7% σε ετήσια βάση για τους υπόλοιπους μήνες του Πηγή: Bloomberg ΗΠΑ: Λιανικές Πωλήσεις % μηνιαία μεταβολή ετήσια μεταβολή Linear (% μηνιαία μεταβολή) Linear (ετήσια μεταβολή) Δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης (University of Michigan) Όσον αφορά στις προσδοκίες των νοικοκυριών, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης του University of Michigan διαμορφώθηκε στις 94,6 μον. τον Ιούνιο, από 9,7 μον. τον Μάιο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς, η οποία ανέμενε την άνοδο του δείκτη στις 91,2 μον. Η άνοδος αποδίδεται στην συνεχή βελτίωση τον μεγεθών της αγοράς εργασίας, η οποία μεταφράζεται σε άνοδο των μισθολογικών αποδοχών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με την έρευνα, οι καταναλωτές αναμένουν άνοδο των προσωπικών τους εισοδημάτων κατά 2,2% σε ετήσια βάση, όταν τον περασμένο μήνα η εκτίμηση ήταν για άνοδο της τάξεως του 1,3% και 1,% τον Ιούν.214. Πρόκειται για την μεγαλύτερη αύξηση των μισθών από το 28. Επίσης, σημαντική άνοδο παρουσίασε ο υποδείκτης για την τρέχουσα οικονομική συγκυρία, ανερχόμενος στις 16,8 μον. τον Ιούνιο από 1,8 μον. τον Μάιο. Ομοίως, ανοδικά κινήθηκε και ο υποδείκτης για τις προσδοκίες των καταναλωτών (Ιούνιος: 86,8 μον., Μάιος: 84,2 μον.) Συνολικά, τα στοιχεία του δείκτη για τον Ιούνιο συνάδουν με ετήσια αύξηση της πραγματικής κατανάλωσης των νοικοκυριών κατά 3% το 215. Βιομηχανική παραγωγή Όσον αφορά στην πλευρά της προσφοράς, η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε μηδενική ή αρνητική μεταβολή από τον Δεκ.214 και μετά σε μηνιαία, ενώ σε ετήσια βάση ο ρυθμός μεταβολής ήταν μεν θετικός αλλά παρουσίασε αρνητική τάση (βλ. γράφημα). Αναλυτικότερα, η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά,2% σε μηνιαία βάση τον Μάιο παρότι οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο της τάξεως του,2%. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι συνεχίσθηκε η πτωτική πορεία στην παραγωγή ενέργειας. Σε ετήσια βάση, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε αύξηση κατά 1,4% τον Μάιο, έναντι αύξησης 2,% τον Απρίλιο. Επιπλέον, το

7 ποσοστό αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας της βιομηχανίας υποχώρησε για έκτο συνεχόμενο μήνα και από 78,3% τον Απρίλιο και διαμορφώθηκε στο 78,1% τον Μάιο, ίσο με το χαμηλό του Ιανουαρίου 214. Η πτώση του ποσοστού αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην μείωση του αντίστοιχου ποσοστού στον κλάδο εξόρυξης (Δεκ.214: 89,3%, Μάιος: 83,3%), απόρροια της αποεπένδυσης στην εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου μετά την σημαντική υποχώρηση των τιμών της ενέργειας από τον Αυγ ,2,8,4, -,4 -,8 Αγορά κατοικίας Δείκτης προσδοκιών των κατασκευαστών Στην αγορά ακινήτων, ο δείκτης προσδοκιών των κατασκευαστών ανήλθε σε υψηλό 9μήνου και ειδικότερα στις 59 μον. τον Ιούνιο από 54 μον. τον Μάιο ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς που εκτιμούσε άνοδό του στις 56 μονάδες. Ο δείκτης έχει πλέον επανέλθει στα επίπεδα του Σεπτ.214. Η αύξηση του δείκτη τον Μάιο αποδίδεται στη βελτίωση των καιρικών συνθηκών, στην άνοδο των μισθολογικών αποδοχών και στα χαμηλά επιτόκια δανεισμού. Ζώνη του Ευρώ Παγκόσμια Τράπεζα- Έκθεση Global Economic Prospects Η Παγκόσμια Τράπεζα αναθεώρησε προς τα πάνω, τις προβλέψεις της για το 215 και το 216. Αναλυτικότερα, προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5% το 215 (πρόβλεψη Ιαν.215: 1,1%) και κατά 1,8% το 216 (πρόβλεψη Ιαν.215: 1,6%). ΑΕΠ Πηγή: Bloomberg ΑΕΠ 1ο 3μηνο 215 HΠΑ: Βιομηχανική παραγωγή (ποσοστιαία μεταβολή) μηνιαία μεταβολή ετήσια μεταβολή Σύμφωνα και με την δεύτερη εκτίμηση της Eurostat, το 1ο 3μηνο 215 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά,4% σε τριμηνιαία βάση, έναντι,3% το 4ο 3μηνο 214, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 1,%. Η αύξηση του ΑΕΠ στηρίζεται κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία συνέβαλε κατά,9 π.μ. στην ετήσια βάση (βλ. γράφημα). 6, 4, 2,, -2, -4, ΖτΕ: Συμβολή στην μεταβολή του ΑΕΠ το 1o 3μηνο 215 (σε ετήσια βάση) ΑΕΠ Ιδιωτική Κατανάλωση Επενδ. Παγίου Κεφαλαίου Δημόσια Κατανάλωση Μεταβολή Αποθεμάτων Καθαρές Εξαγωγές Πηγή: Eurostat, Ιούνιος 215 Δεδομένου ότι ο μέσος τριμηνιαίος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ το 214 ήταν,2%, η αύξηση κατά,4% σε τριμηνιαία βάση το 1ο 3μηνο 215 υποδηλώνει ότι το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ διαχέεται στην πραγματική οικονομία και η ανάκαμψη στη ΖτΕ έχει αποκτήσει δυναμική. Η δυναμική αυτή αναμένεται να διατηρηθεί στηριζόμενη στην εγχώρια ζήτηση, η οποία με την σειρά της ενισχύεται από την πτώση τους ποσοστού ανεργίας και του αριθμού των ανέργων αλλά και την χαμηλή τιμή του πετρελαίου. Μόνος ανασταλτικός παράγοντας θεωρείται η ασθενέστερη ζήτηση από το εξωτερικό, όπως προκύπτει και από το γεγονός ότι η Eurostat περιέκοψε τις εκτιμήσεις της για την αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά το 1ο 3μηνο 215. Έτσι, σύμφωνα με τη δεύτερη εκτίμηση της Eurostat, το 1ο 3μηνο 215, οι ΗΠΑ που αποτελούν τον σημαντικότερο εξαγωγικό προορισμό της ΖτΕ, θα παρουσιάσουν μείωση του ΑΕΠ κατά,2% σε τριμηνιαία βάση και 2,7% σε ετήσια βάση, ενώ στην πρώτη εκτίμηση (Μάιος) προβλεπόταν αύξηση κατά,1% σε τριμηνιαία βάση και κατά 3,% σε ετήσια. Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για το ΑΕΠ της -,3 -,1-1, -,5,,5 1, % μεταβολή ΑΕΠ στη ΖτΕ και σε επιλεγμένες οικονομίες 3μηνιαία βάση 1ο 3μηνο 215 4ο 3μηνο 214 3ο 3μηνο 214 2ο 3μηνο 214 ΖτΕ,4,3,2,1 Γερμανία,3,7,1 -,1 Γαλλία,6,,3 -,1 Ιταλία,3, -,1 -,2 Oλλανδία,4,8,2,6 Ισπανία,9,7,5,5 Πορτογαλία,4,4,3,3 Ελλάδα -,2 -,4,7,3 Ην. Βασίλειο,3,6,7,8 ΗΠΑ -,2,5 1,2 1,1 ετήσια βάση 1ο 3μηνο 215 4ο 3μηνο 214,2,2 3ο 3μηνο 214,9 1, 2ο 3μηνο 214 ΖτΕ 1,,9,8,8 Γερμανία 1, 1,5 1,2 1,4 Γαλλία,7,2,4, Ιταλία,1 -,5 -,5 -,3 Oλλανδία 2,4 1, 1, 1,1 Ισπανία 2,7 2, 1,6 1,2 Πορτογαλία 1,5,7 1,1,9 Ελλάδα,3 1,3 1,5,3 Ην. Βασίλειο 2,4 2,7 2,5 2,6 ΗΠΑ 2,7 2,4 2,7 2,6 Πηγή: Eurostat, Iούνιος

8 ΖτΕ, οι αναλυτές αναθεώρησαν προς τα πάνω την μηνιαία εκτίμησή τους για το ΑΕΠ κατά το 2ο 3μηνο 215, από 1,3% σε 1,4%, όπως και για τον ΔΤΚ, από,% σε,2% Αναλυτικότερα, όσον αφορά στο 1ο 3μηνο 215 σημειώνεται ότι: α) Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά,5% σε τριμηνιαία βάση και κατά 1,7% σε ετήσια βάση. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης έχει αποκτήσει δυναμική, καθώς ενισχύεται κάθε τρίμηνο από το 214 και μετά. β) Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσαν μικρή αύξηση κατά,8% το 1ο 3μηνο 215, τόσο σε τριμηνιαία βάση όσο και σε ετήσια βάση. γ) Στον εξωτερικό τομέα, η αύξηση των εξαγωγών ενισχύθηκε κατά,6% σε τριμηνιαία βάση και κατά 4,2% σε ετήσια, εξέλιξη αναμενόμενη, λόγω της διολίσθησης του ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,2% σε τριμηνιαία βάση (5,1% σε ετήσια). Ως εκ τούτου, στο 1ο 3μηνο 215, ο εξωτερικός τομέας εκτιμάται ότι θα έχει αρνητική συμβολή στο ΑΕΠ κατά -,2 π.μ. σε τριμηνιαία βάση και -,3 π.μ. σε ετήσια βάση. Απασχόληση Ο αριθμός των απασχολουμένων στη ΖτΕ αυξήθηκε κατά,1% το 1ο 3μηνο 215 σε τριμηνιαία βάση (εποχικά διορθωμένα στοιχεία). Σε επίπεδο χωρών, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σημειώθηκε στην Ισπανία (+,8%), ενώ στις υπόλοιπες μεγάλες οικονομίες της ΖτΕ (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία) ο ρυθμός μεταβολής της απασχόλησης ήταν μηδενικός το 1ο 3μηνο 215, έναντι του προηγούμενου τριμήνου, παρά την ώθηση που έχει δώσει το αποδυναμωμένο ευρώ και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στην πραγματική οικονομία. Η μηδενική αύξηση στην απασχόληση εξηγείται σε μία οικονομία όπως της Γερμανίας, που βρίσκεται πολύ κοντά στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης (ανεργία Απρ.215: 4,7%) ή την Ολλανδία με ποσοστό ανεργίας 7,% (Απρ.215). Όμως η μηδενική αύξηση της απασχόλησης στην Ιταλία και την Γαλλία οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά,3% και,6% αντίστοιχα σε τριμηνιαία βάση και με ποσοστό ανεργίας 12,4% και 1,5% αντίστοιχα (στοιχεία για τον Απρ.215), η μηδενική αύξηση της απασχόλησης δεν μπορεί παρά να αντανακλά τις διαρθρωτικές αδυναμίες των αγορών εργασίας σε αυτές τις χώρες παρά τις πολιτικές ευελιξίας της αγοράς εργασίας. Σε ετήσια βάση, η αύξηση της απασχόλησης στην ΖτΕ το 1ο 3μηνο 215 ήταν,8% από,9% το 4ο 3μηνο 214. Ανά χώρα-μέλος, η αύξηση του ΑΕΠ το 1ο 3μηνο 215 παρουσίασε έντονες διαφορές, με την Κύπρο και την Ρουμανία να καταγράφουν αύξηση κατά 1,6% σε τριμηνιαία βάση, ακολουθούμενες από την Ισπανία της οποίας το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά,9%. Επιπλέον, η Γαλλία και η Γερμανία αναπτύχθηκαν κατά,6% και,3%, αντίστοιχα, το 1ο 3μηνο 215 σε τριμηνιαία βάση. Βιομηχανική παραγωγή Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά,1% τον Απρίλιο σε μηνιαία βάση, μετά από μείωση κατά,3% τον Μάρτιο, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά,8%. Σε ετήσια βάση, πλην των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών, όλες οι άλλες κατηγορίες προϊόντων (κεφαλαιουχικά αγαθά, διαρκή καταναλωτικά αγαθά, ενδιάμεσα αγαθά, ενέργεια) παρουσίασαν αύξηση και την μεγαλύτερη κατέγραψε ο κλάδος των κεφαλαιουχικών αγαθών (2,1%). Σε επίπεδο χώρα-μέλους, η Ιρλανδία παρουσίασε την μεγαλύτερη αύξηση στη βιομηχανική παραγωγή σε ετήσια βάση, κατά 9,8% τον Απρίλιο, ενώ η Φιλανδία παρουσίασε την μεγαλύτερη μείωση, κατά 4,1%. Στις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της ΖτΕ, η βιομηχανική παραγωγή, παρουσίασε αρνητικό ρυθμό μεταβολής στην Ολλανδία (-3,9%), ενώ στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 1,3%, στην Ισπανία 2,%, στη Γαλλία,3% και στην Ιταλία,1%. Εμπορικό Ισοζύγιο Στον εξωτερικό τομέα, σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της Eurostat (πρώτη εκτίμηση), τον Απρίλιο το πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου της ΖτΕ εκτιμάται σε 24,3 δισ. έναντι 19,9 δισ. τον Μάρτιο. Σε μηνιαία βάση οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,1% και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,6%, ενώ σε ετήσια βάση, οι εξαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά κατά 8,9% και οι εισαγωγές κατά 3,3%. Γερμανία ΕνΔΤΚ Στη Γερμανία, ο πληθωρισμός, μετρούμενος από τον ΕνΔΤΚ αυξήθηκε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο,1% σε μηνιαία βάση τον Μάϊο (από,% τον Απρίλιο). Σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο,7% τον Μάϊο (από,5% τον Απρίλιο) ενώ εξαιρουμένης της ενέργειας διαμορφώθηκε πολύ υψηλότερα, στο 1,3%. Σημειώνεται η σημαντική αύξηση των τιμών των υπηρεσιών κατά 1,5% σε ετήσια βάση, η οποία ήταν αναμενόμενη δεδομένου ότι το ΑΕΠ αυξάνεται ενώ η ανεργία βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό τιμών. Από την άλλη πλευρά, οι τιμές των αγαθών μειώθηκαν κατά,3% σε ετήσια βάση, δημιουργώντας αποπληθωριστικές πιέσεις, παρά το αποδυναμωμένο ευρώ το οποίο ώθησε τις γερμανικές εξαγωγές σε αύξηση κατά 7,5% τον Απρίλιο. Ο αρνητικός ρυθμός μεταβολής των τιμών των αγαθών οφείλεται στην αρνητική επίδραση των τιμών της ενέργειας η οποία εξασθενεί μεν αλλά παραμένει σημαντική. Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση 8

9 οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν κατά 5,% τον Μάιο από 5,9% τον Απρίλιο. Δείκτης εμπιστοσύνης των επενδυτών (ZEW) Ο δείκτης εμπιστοσύνης των επενδυτών (ZEW) συνέχισε να μειώνεται για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο σημειώνοντας κατακόρυφη πτώση. Πλέον διαμορφώνεται στις 31,5 μονάδες από 41,9 μον. τον Μάϊο. Το επίπεδο αυτό είναι χαμηλό 7μήνου και πολύ χαμηλότερο του αναμενομένου (εκτίμηση αναλυτών: 36). Από την άλλη πλευρά, τον Ιούνιο η Bundesbank αναθεώρησε σημαντικά προς τα πάνω τις προοπτικές της γερμανικής οικονομίας και εκτιμά ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,7% το 215, ενώ τον Δεκ.214 προέβλεπε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,%. Συνεπώς, η πτώση του ZEW δεν πηγάζει από τις ανησυχίες των επενδυτών για την γερμανική οικονομία αυτή καθεαυτή αλλά κυρίως για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδος από την ΖτΕ και τις συνακόλουθες επιπτώσεις στη ΖτΕ και οικονομία της Γερμανίας. Το πρόγραμμα ΟΜΤ συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε στις 16 Ιουνίου ότι το πρόγραμμα OMT της ΕΚΤ που ανακοινώθηκε τον Σεπτ. 212 είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο. Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα OMT σχεδιάστηκε για να στηρίξει την υπόσχεση του Πρόεδρου της ΕΚΤ τον Ιούλιο 212 ότι θα πράξει ότι είναι απαραίτητο για τη διάσωση του ευρώ. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήταν ευρέως αναμενόμενη, καθώς ο γενικός εισαγγελέας του δικαστηρίου είχε επισημάνει τον Ιανουάριο ότι το πρόγραμμα είναι συμβατό με τις Συνθήκες της ΕΕ. Ελβετία Αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο στο -,75% Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤτΕλβετίας (SNB), στις 18 Ιουνίου, αποφάσισε να διατηρήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο -,75% και το εύρος διακυμάνσεως του τρίμηνου επιτοκίου Libor στο -1,25% και -,25%, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες της αγοράς. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της SNB τα αρνητικά επιτόκια θα καταστήσουν τις επενδύσεις σε ελβετικό φράγκο λιγότερο ελκυστικές και κατά συνέπεια θα συμβάλουν στην αποδυνάμωση του φράγκου. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ελβετικό φράγκο είναι σημαντικά υπερτιμημένο. Στην διαμόρφωση της νομισματικής της πολιτικής η SNB, λαμβάνει υπόψη την συναλλαγματική πορεία του ελβετικού φράγκου και τις επιπτώσεις της στον πληθωρισμό και τις οικονομικές εξελίξεις. Ως εκ τούτου, η SNB δεσμεύθηκε να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην αγορά συναλλάγματος, όπως είναι απαραίτητο, προκειμένου να δημιουργούνται οι επιθυμητές νομισματικές συνθήκες. Ωστόσο, η αντίδραση της αγοράς μετά την ανακοίνωση της ΤτΕλβετίας ήταν σχετικά υποτονική, με το ελβετικό φράγκο να ενισχύεται οριακά. Η πορεία της ισοτιμίας EUR/CHF στο προσεχές διάστημα κατά πάσα πιθανότητα θα εξαρτηθεί από τις αποδόσεις των ομολόγων της Ζώνης του Ευρώ και την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδας και εταίρων. Κίνα Πληθωρισμός Ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,2% τον Μάιο από 1,5% τον Απρίλιο, λόγω της επιβράδυνσης της ανόδου των τιμών των τροφίμων στο 1,6% τον Μάιο από 2,7% τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο -,2% τον Μάιο. Σημειώνεται, ότι ο πληθωρισμός διατηρείται χαμηλότερα από τον στόχο της κυβέρνησης για το 215 που είναι 3,%, Ο στόχος αυτός εκτιμάται ότι δεν θα επιτευχθεί με αποτέλεσμα να αναμένεται η λήψη περαιτέρω μέτρων (μείωση επιτοκίων και του ποσοστού των υποχρεωτικών δεσμεύσεων των εμπορικών τραπεζών) για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Βιομηχανική παραγωγή Ο ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής συνέχισε να επιταχύνεται με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 6,1% σε ετήσια βάση τον Μάιο (υψηλό τριών μηνών) από 5,9% τον Απρίλιο. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις επιχειρήσεις joint venture κατά 7,5% και στις κρατικές επιχειρήσεις κατά 2,2%. Παράλληλα, ο τομέας της βιομηχανίας σημείωσε μεγαλύτερη αύξηση (6,7%), έναντι του τομέα των ορυχείων (3,9%) και του τομέα παραγωγής ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, θερμοηλεκτρικής ενέργειας και νερού (2,2%). Σε μηνιαία βάση, ο ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής επιβραδύνθηκε στο,52% τον Μάιο από,58% τον Απρίλιο. Λιανικές πωλήσεις 9

10 Ο ρυθμός αύξησης των λιανικών πωλήσεων παρουσίασε μικρή επιτάχυνση, μετά από επιβράδυνση για τρεις κατά σειρά μήνες και διαμορφώθηκε στο 1,1% σε ετήσια βάση την περίοδο Ιαν.-Μάι.215 από 1,% την περίοδο Ιαν.- Απρ.215. Σε μηνιαία βάση, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά,81% τον Μάιο, έναντι,72% τον Απρίλιο Ο ρυθμός αύξησης των λιανικών πωλήσεων σημείωσε επιτάχυνση μετά από τρεις μήνες επιβράδυνσης Μαϊ-14 Ιουν-14 Ιουλ-14 Αυγ-14 Σεπ-14 Οκτ-14 Νοε-14 Δεκ-14 Ιαν.- Μαρ-15 Απρ-15 Μαϊ-15 Φεβ.15 Πηγή: National Bureau of Statistics of China Επενδύσεις Η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων (σε ονομαστικούς όρους) συνεχίσθηκε για δέκατο κατά σειρά μήνα, στο 11,4% (ετήσια μεταβολή) την περίοδο Ιαν.-Μάι.215, από 12,% την περίοδο Ιαν.-Απρ.215. Οι επενδύσεις στον τριτογενή τομέα (56% των συνολικών επενδύσεων) αυξήθηκαν κατά 12,1% και οι επενδύσεις στη βιομηχανία (41% των συνολικών επενδύσεων) αυξήθηκαν κατά 9,6%. Σε μηνιαία βάση, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά,86% τον Μάιο, έναντι,87% τον Απρίλιο Ιαν.- Μαι.14 Ιαν.- Ιουν.14 Συνεχίστηκε η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων σε χαμηλό από Δεκ.2 Ιαν.- Ιουλ.14 Ιαν.- Αυγ.14 Ιαν.- Σεπ.14 Πηγή: National Bureau of Statistics of China Ιαν.- Ιαν.- Ιαν.- Ιαν.- Ιαν.- Οκτ.14 Νοεμ.14 Δεκ.14 Φεβ.15 Μαρ.15 Ιαν.- Απρ.15 Ιαν.- Μάι.15 Επίσης, συνεχίσθηκε η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων σε ακίνητα στο 5,1% σε ετήσια βάση την περίοδο Ιαν.-Μάι.215 από 6,% την περίοδο Ιαν.- Απρ.215. Χαμηλότερος ήταν όμως και ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων σε οικιστικά ακίνητα, τα οποία αποτελούν το 67% των συνολικών επενδύσεων σε ακίνητα, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 2,9% την περίοδο Ιαν.-Μάι.215 από 3,7% την περίοδο Ιαν.- Απρ.215. Εκτιμάται ότι η επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής και των λιανικών πωλήσεων, αποτελεί θετική ένδειξη για την πορεία της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς υποδηλώνει ότι αρχίζουν να αποδίδουν τα μέτρα της κυβέρνησης. Ωστόσο, αναμένεται περαιτέρω λήψη μέτρων, καθώς ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων βρίσκεται σε πτωτική πορεία. Ισοτιμίες Σύμφωνα με τα στοιχεία του χρηματιστηρίου του Σικάγο, οι τοποθετήσεις στο δολάριο ΗΠΑ (USD+DXY) για μη εμπορικές συναλλαγές (specs) την εβδομάδα που έληξε στις αυξήθηκαν κατά $1 δισ. με τις συνολικές καθαρές (αγορές μείον πωλήσεις) θέσεις να διαμορφώνονται σε θετικό επίπεδο για 57η εβδομάδα και συγκεκριμένα στα $43,2 δισ. Οι τοποθετήσεις κατά του ευρώ για μη εμπορικές συναλλαγές (specs), την εβδομάδα που έληξε στις μειώθηκαν κατά συμβόλαια με αποτέλεσμα οι συνολικές καθαρές (αγορές μείον πωλήσεις) θέσεις να διαμορφωθούν στα συμβόλαια από την προηγούμενη εβδομάδα. Αγοραστικό ενδιαφέρον από ιαπωνικά επενδυτικά χαρτοφυλάκια Yποχώρηση της αξίας των specs θέσεων εναντίον (short) του ευρώ κάτω των 2 δισ. Πηγή: CFTC,IMM 3- Μαρ 17-Μα ρ 31-Μα ρ 14-Απ ρ δισ. 6-Ιαν 2-Ιαν 3-Φεβ Φεβ 28- Απρ 12-Μα ϊ 26-Μα ϊ 9-Ιουν Το ευρώ εμφανίσθηκε ενισχυμένο έναντι του δολαρίου-ηπα στις αρχές της εβδομάδας, με αποτέλεσμα να διαπραγματεύεται στα 1,1245 δολάρια ( ) από 1,198 δολάρια ( ) που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Η εξασθένιση του ευρώ αποδίδεται στην εκκρεμότητα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και εταίρων αλλά και στην υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος ZEW στη Γερμανία για τρίτο συνεχή μήνα. Θετική η εικόνα για την στερλίνα στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας. Ειδικότερα, η στερλίνα εμφανίζεται ενισχυμένη έναντι του δολαρίου-ηπα (1,5532 USD/GBP) και έναντι του ευρώ (,7237 GBP/EUR). Ωστόσο, η στερλίνα υποχώρησε από τα υψηλά τριών εβδομάδων έναντι του δολαρίου-ηπα, καθώς ο ΔΤΚ παρουσίασε οριακή αύξηση κατά,1% το Μάιο, απογοητεύοντας τους επενδυτές οι οποίοι εκτιμούσαν μια ισχυρότερη άνοδο. Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίασης της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της ΤτΑγγλίας που θα δημοσιοποιηθεί στις 17 Ιουνίου. Η πλειονότητα της αγοράς προσδοκά ότι τα εννέα μέλη της Επιτροπής ψήφισαν για την διατήρηση του βασικού επιτοκίου στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του,5%. Ενδεχομένως η στερλίνα να δεχθεί πιέσεις στα τρέχοντα επίπεδα, καθώς απουσιάζουν κάποιοι ισχυροί παράγοντες που θα μπορούσαν να της δώσουν ώθηση. -17,2 1

11 Αγορές ομολόγων Η πορεία του προγράμματος QE της ΕΚΤ Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων σε υψηλά επίπεδα, καθώς διατηρείται το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και εταίρων, ενώ η νευρικότητα εξαπλώνεται και σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου. Οι αγορές κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ την εβδομάδα μέχρι 12 Ιουνίου στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (QE), ήταν 1,7 δισ., με αποτέλεσμα ο μέσος εβδομαδιαίος όρος να διαμορφωθεί στα 12,2 δισ. Παράλληλα, την ίδια περίοδο, η ΕΚΤ προέβη στην αγορά καλυμμένων ομολόγων, ύψους 2,6 δισ. και στην αγορά ABS ύψους 661 εκατ.. Σύνολο 5-Ιουν 22-Μαϊ 8-Μαϊ 24-Απρ 1-Απρ 27-Μαρ 13-Μαρ Πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων της ΕΚΤ 1,7 12,9 12,5 11,8 13,7 13,7 1, 9,2 11,6 11,7 11,5 14,7 9,8 16,6 Μέσος εβδομαδιαίος όρος 17, Πηγή: Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα δισ. Στην Ελληνική αγορά ομολόγων, το εύρος τιμών (αγορά) της ελληνικής 1ετίας λήξης 225 στις διαμορφωνόταν μεταξύ 51,47-53,59 ή απόδοση 11,68%-12,25%. Υπενθυμίζεται ότι στις το 1-ετές ομόλογο είχε καταγράψει χαμηλό 5,475%. Ρευστοποιήσεις στις αγορές των 1-ετών ομολόγων της ΖτΕ.Το αγοραστικό ενδιαφέρον στραμμένο στον χαμηλό κίνδυνο του 1-ετούς γερμανικού ομολόγου Γερμανία Ολλανδία,88,82 1,7 1,7 1,21 Γαλλία 1,23 2,99 Πορτογαλία 3,16 Ιταλία 2,25 2,29 Ισπανία 2,24 2,33 11,3 Ελλάδα 12, /6/215 15/6/215 Η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 1ετών και γερμανικών ομολόγων (spread) αυξήθηκε στις μονάδες βάσης από 1.42 μονάδες βάσης που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Η απόδοση του 1- ετούς γερμανικού ομολόγου, το σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού της ζώνης του ευρώ, υποχώρησε στο,82%. Η 1-ετία της Πορτογαλίας εμφανίζει απόδοση 3,16%, της Ισπανίας 2,33% και της Ιταλίας 2,29%. Η διαφορά απόδοσης του 1- ετούς πορτογαλικού ομολόγου σε σχέση με την αντίστοιχη του γερμανικού, ανήλθε σε εβδομαδιαία βάση στις 234 μ.β. από 211 μ.β., ενώ η διαφορά απόδοσης του 1-ετούς ιταλικού ομολόγου με το γερμανικό στις 147 μ.β. από 138 μ.β. Η απόδοση του 1-ετούς ομολόγου των ΗΠΑ διαμορφωνόταν στο 2,33% στις Το ενδιαφέρον των επενδυτών θα επικεντρωθεί στην έκδοση 1-ετούς ομολόγου τόσο στη Γερμανία ύψους 3 δισ. (17 Ιουνίου), όσο και στην Αυστρία (16 Ιουνίου) εκτιμώμενου ποσού 3 δισ.. Κύπρος Πληθωρισμός Ο πληθωρισμός, με βάση τον ΔΤΚ, διαμορφώθηκε στο -2,% τον Μάιο, έναντι -2,1% τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε,3% τον Μάιο, έναντι,3% τον Απρίλιο, κυρίως λόγω της αύξησης στις τιμές ορισμένων φρέσκων φρούτων, των πετρελαιοειδών και των αεροπορικών ναύλων. Στην περίοδο Ιαν.-Μάι.215, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο -1,7%. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος στο -1,7% τον Μάιο μετά από τρεις κατά σειρά μήνες συνεχούς υποχώρησης. Στο πεντάμηνο του 215 ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο - 1,3%. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Άνοιξη 215), ο μέσος ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε -,8% το 215 και σε,9% το 216 από -,3% το 214. Αλβανία Πληθωρισμός Ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,8% τον Μάιο (χαμηλό 4 μηνών) από 2,3% τον Απρίλιο και διαμορφώθηκε κάτω από το κατώτατο όριο του στόχου της ΤτΑλβανίας (2%-4%). Σε μέσα επίπεδα το πρώτο πεντάμηνο του έτους, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,%. Τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσαν οι τιμές των υπηρεσιών εκπαίδευσης (1,1%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση οι τιμές των μεταφορών (-1,4%). Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε για δεύτερο κατά σειρά μήνα σε αρνητικό επίπεδο στο -1,6% τον Μάιο από -,5% τον Απρίλιο. 11

12 Ποσοστό ανεργίας Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 17,3% το 1 ο 3μηνο 215 από 18,% το 4 ο 3μηνο 214. Το 1 ο 3μηνο 215, το ποσοστό ανεργίας ήταν υψηλότερο στους άνδρες στο 17,7% (4 ο 3μηνο 214: 19,4%) συγκριτικά με τις γυναίκες στο 16,8% (4 ο 3μηνο 214: 16,1%). Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε σε άτομα το 1 ο 3μηνο 215 από άτομα το 4 ο 3μηνο 214. Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Άνοιξη 215), η ανεργία θα υποχωρήσει στο 16,8% το 215 και στο 15,5% το 216 από 17,5% το , 18, Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε σε χαμηλό πέντε τριμήνων ΠΓΔΜ ΑΕΠ Το ΑΕΠ σημείωσε αύξηση κατά 3,2% σε ετήσια βάση το 1 ο 3μηνο 215, έναντι 2,7% το 4 ο 3μηνο 214. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,2%, έναντι 2,9% το 4 ο 3μηνο 214, η δημόσια κατανάλωση αυξήθηκε κατά,9%, έναντι 1,9% το 4 ο 3μηνο 214 και οι επενδύσεις κατά 2,4%, έναντι 1,8% το 4 ο 3μηνο 214. Παράλληλα, αυξημένες ήταν οι εξαγωγές κατά 8,%, έναντι 22,4% το 4 ο 3μηνο 214, ενώ οι εισαγωγές κατά 4,3%, έναντι 17,4% το 4 ο 3μηνο 214. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Άνοιξη 215), το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 3,8% το 215 όπως και το 214 και κατά 3,9% το , 14, 12, 1ο Τρίμ.212 4ο Τρίμ.212 3ο Τρίμ.213 2ο Τρίμ.214 1ο Τρίμ.215 Πηγή: Στατιστική Αρχή Ρουμανία Πληθωρισμός Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 1,2% τον Μάιο από,7% τον Απρίλιο, ωστόσο συνέχισε να διαμορφώνεται χαμηλότερα από το κατώτατο όριο του στόχου της ΤτΡουμανίας (BNR) που είναι 1,5%- 3,5%. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο,5% τον Μάιο από,1% τον Απρίλιο με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στις τιμές των φρούτων και των λαχανικών. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός σημείωσε άνοδο στο 1,3% τον Μάιο από,6% τον Απρίλιο. O εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε τους πρώτους πέντε μήνες του 215 κατά μέσο όρο στo,7%. Πληθωρισμός Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε σε θετικό επίπεδο για δεύτερο κατά σειρά μήνα στο,3% τον Μάιο από,1% τον Απρίλιο, ωστόσο ήταν πολύ χαμηλότερος από τον στόχο της ΤτΠΓΔΜ που είναι 1,% για το 215. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός σημείωσε αύξηση στο,5% τον Μάιο από,4% τον Απρίλιο, ως αποτέλεσμα κυρίως της ανόδου των τιμών των φρέσκων φρούτων (4,4%). 1, Ο πληθωρισμός συνέχισε να αυξάνεται και να διαμορφώνεται σε θετικό επίπεδο,5, -,5-1, -1,5-2, Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Μαϊ-15 Πηγές: Στατιστική Αρχή 12

13 Σερβία ΤτΣερβίας Βασικό επιτόκιο Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της ΤτΣερβίας στις 11 Ιουνίου αποφάσισε να μειώσει το βασικό της επιτόκιο στο 6,% από 6,5%. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στο ότι ο πληθωρισμός παραμένει χαμηλός και υποχωρεί προς το κάτω όριο του διαστήματος 2,5%-5,5% που έχει θέσει ως στόχο η ΤτΣερβίας. Πληθωρισμός Ο πληθωρισμός παρουσίασε υποχώρηση για δεύτερο κατά σειρά μήνα και διαμορφώθηκε στο 1,5% τον Μάιο από 1,8% τον Απρίλιο. Σε μηνιαία βάση, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο,3% τον Μάιο από,5% τον Απρίλιο. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις τιμές των μεταφορών (,5%) και των αλκοολούχων ποτών και του καπνού (,4%). 3, 2,5 Ο πληθωρισμός υποχώρησε για δεύτερο κατά σειρά μήνα 2, 1,5 1,,5, Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Μαϊ-15 Πηγή: Στατιστική Αρχή Το παρόν δελτίο έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που περιέχει προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες αλλά δεν έχουν επαληθευτεί από την Alpha Bank. Το παρόν δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ούτε προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής. Επίσης δεν συνιστά έρευνα στον τομέα των επενδύσεων κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας και ως εκ τούτου δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Η Alpha Bank δεν υποχρεούται να επικαιροποιεί ή να αναθεωρεί το δελτίο αυτό ούτε να προβαίνει σε ανακοινώσεις ή ειδοποιήσεις σε περίπτωση που οποιοδήποτε στοιχείο, γνώμη, πρόβλεψη ή εκτίμηση που περιέχεται σε αυτό μεταβληθεί ή διαπιστωθεί εκ των υστέρων ως ανακριβής. Η Alpha Bank και οι θυγατρικές της, καθώς επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και οι υπάλληλοι αυτών δεν παρέχουν καμία διαβεβαίωση ούτε εγγυώνται την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που περιέχονται και των απόψεων που διατυπώνονται στο παρόν ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση και δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιανδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία θα μπορούσε τυχόν να προκύψει σε σχέση με οποιανδήποτε χρήση του παρόντος και των πληροφοριών που περιέχει εν όλω ή εν μέρει. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση αυτού του δελτίου ή τμήματος του πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρει την Alpha Bank ως πηγή προελεύσεώς του. 13

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Ελληνική Οικονομία Οι βασικοί δείκτες οικονομικής συγκυρίας που σχετίζονται με την πορεία της ιδιωτικής καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-11 Μαϊ-11 Αυγ-11 Νοε-11 Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 13

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015. Ελληνική Οικονομία Μαρ-11 Ιουν-11 Σεπ-11 Δεκ-11 Μαρ-12 Ιουν-12 Σεπ-12 Δεκ-12 Μαρ-13 Ιουν-13 Σεπ-13 Δεκ-13 Μαρ-14 Ιουν-14 Σεπ-14 Δεκ-14 Μαρ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 29 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 29 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονομία Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρουσίασε

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 28 Αυγούστου 215 Ελληνική Οικονομία Η αναστάτωση των διεθνών αγορών ως αποτέλεσμα των ανησυχιών για αποδυνάμωση του αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 8 Μαΐου 2015 Ελληνική Οικονοµία Παρά την ευνοϊκή διεθνή οικονοµική συγκυρία, που προσδιορίζεται από το σχετικά αδύναµο ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 18 Σεπτεµβρίου 215 Ελληνική Οικονοµία Η διατήρηση της µέσης ροπής προς αποταµίευση των νοικοκυριών σε αρνητικό έδαφος κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας

Ελληνική Οικονομία η παραγωγή της μεταποιητικής βιομηχανίας πωλήσεις των νέων αυτοκινήτων το ποσοστό ανεργίας Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικώνν Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εξέλιξη δεικτών οικονομικής συγκυρίας που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015

Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 122 30 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 2015. Ελληνική Οικονομία Φεβ-12 Μαϊ-12 Αυγ-12 Νοε-12 Φεβ-13 Μαϊ-13 Αυγ-13 Νοε-13 Φεβ-14 Μαϊ-14 Αυγ-14 Νοε-14 Φεβ-15 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 15 Μαΐου 215 Ελληνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς.

ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων σταδιακής γήρανσης του πληθυσµού, αλλά και της πρόωρης εισόδου σε συνταξιοδοτικό καθεστώς. Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Μεγάλη Πέµπτη 9 Απριλίου 2015 Hundreds Ελληνική Οικονοµία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων µε τους θεσµούς επί του σχεδίου µεταρρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων του οικονομικού επιτελείου με τους θεσμούς και η αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015

Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 116 12 Μαρτίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 Η διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο πρώτο δίμηνο του 2015 συνδυάζεται με μετριασμό της εντάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Επιβεβαιώνεται η ανάκαμψη της οικονομίας από το 3 ο 3μηνο.2014, με αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Εξέλιξη του ΑΕΠ το 2013: Τελικά, σύμφωνα με τα νέα δραστικά αναθεωρημένα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές

ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές ΙΟΒΕ: Περισσότερο αισιόδοξοι επιχειρηµατίες και καταναλωτές 1. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Άνοδος των επιχειρηµατικών προσδοκιών Ο είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία καταγράφει αξιοσηµείωτη άνοδο πέντε µονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑ Α ΕΕ-28 ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014

Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 ISSN:2241 4878 Tεύχος 103 4 Δεκεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης: από το -10,4% (2011q1) στο 1,9% (2014q3). Επενδύσεις: από το -38.6%

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Πέµπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονοµία

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Πέµπτη 30 Απριλίου 2015. Ελληνική Οικονοµία Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Πέµπτη 30 Απριλίου 2015 Ελληνική Οικονοµία Η εντατικοποίηση των συζητήσεων του οικονοµικού επιτελείου µε τους θεσµούς και η αναδιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Αύξηση της Παραγωγικότητας της Εργασίας και όχι Περαιτέρω Μείωση των Mισθών για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας ISSN:2241 4878 Tεύχος 94 2 Οκτωβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Μαρία Πρανδέκα Οικονομικός Αναλυτής mprandeka@eurobank.gr ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Το έντυπο αυτό εκδόθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η συμφωνία στο Eurogroup για την τετράμηνη παράταση της δανειακής σύμβασης και η

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ)

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) ΙΙΔΡΥΜΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΩΝ & ΒΙΙΟΜΗΧΑΝΙΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ (ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡ. ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗ) Β. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015

Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 127 4 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της οικονομίας. ISSN:2241 4878 Τεύχος 131 10 Ιουλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Μαΐου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Αξιοσημείωτη εξέλιξη για τη Ζώνη του Ευρώ αποτελεί η απόφαση για έξοδο από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας H Έρευνα καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1) Μέρος του Εναρμονισμένου Προγράμματος Ερευνών της ΕΕ από το 1972 Συμπληρώνει την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 120 9 Απριλίου 2015

Tεύχος 120 9 Απριλίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 120 9 Απριλίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015

Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 ISSN:2241 4878 Tεύχος 108 15 Ιανουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. Ελληνική Οικονομία Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 Ελληνική Οικονομία Η έναρξη του προγράμματος «ποσοτικής χαλάρωσης» (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία 01-2015 21 Απριλίου 2015 Τρέχον περιβάλλον: Ανάπτυξη και Ευθύνη Η εκκρεμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 126 28 Μαΐου 2015. Ο κλάδος του τουρισμού θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2015 ISSN:2241 4878

Tεύχος 126 28 Μαΐου 2015. Ο κλάδος του τουρισμού θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2015 ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 126 28 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων και Προοπτικών ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Έκδοση της 3/7/2014 Σε υποβάθμιση των προβλέψεών της για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη προχώρησε η Παγκόσμια Τράπεζα, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Q1.15 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 104% σε επίπεδο Ομίλου και 95% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878

Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015. Ανάγκη χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων υψηλής παραγωγικότητας. ISSN:2241-4878 ISSN:2241-4878 Tεύχος 111 5 Φεβρουαρίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Η εξασθένιση του Ευρώ και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου

Αναθεωρημένες Προβλέψεις για τον Εισερχόμενο Τουρισμό στην Ελλάδα το 2010 μετά την Κρίση του Απριλίου και τα Γεγονότα του Μαΐου Αθήνα, 2 Ιουλίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 2 Ιουλίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τέταρτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2011 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομία, έχοντας ανακάμψει δυναμικά το 2010 από τη διεθνή κρίση, όπως αναμενόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Γενικός είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2013, σε σύγκριση µε το δείκτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Νοεµβρίου 2013 ΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ: Σεπτέµβριος 2013 Η εξέλιξη των Αναθεωρηµένων εικτών Τιµών

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878

Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015. Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου ISSN:2241 4878 ISSN:2241 4878 Tεύχος 128 11 Ιουνίου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου

Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Δείκτης Τουριστικής Δαπάνης στην περιοχή της Μεσογείου Ιανουάριος - Απρίλιος Καταναλωτική δαπάνη εισερχόμενου τουρισμού σε έξι Μεσογειακές χώρες, με επιμέρους στοιχεία για την Ελλάδα Αύγουστος 2 Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2014 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Ο ρυθμός αύξησης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας διατηρήθηκε μέτριος και σταθερός

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙKΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΣΕΠΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Πρόσβαση στις αγορές και νέο αναπτυξιακό πρότυπο Με την ολική επαναφορά χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Έκδοση της 5/3/2013 Η.Π.Α. Σε ισχύ τέθηκαν και επίσηµα οι αυτόµατες περικοπές στον προϋπολογισµό της οµοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, ελλείψει συµφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014

Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Ανάλυση Ελληνικού Εξωτερικού Εµπορίου ιάστηµα: Α τρίµηνο 2009 - Α τρίµηνο 2014 Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρµανση της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την αδυναµία της εγχώριας αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2012 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομία επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2012, τόσο υπό το βάρος της ασυνήθιστα

Διαβάστε περισσότερα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα 1 Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα 1.1. Επισκόπηση διεθνών εξελίξεων και προοπτικών 1 Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας για το 2012

Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας για το 2012 Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Κ Υ Π Ρ Ο Υ ISSN 1986-1001 Τεύχος 12/1 ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας για το 2012 Φεβρουάριος 2012 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του Κέντρου Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010 Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2010 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία ΑΕΠ: Στο -3,7% σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε τελικά η πτώση του ΑΕΠ στο 9μηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Ενισχύονται πλέον καταλυτικά οι ενδείξεις ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Τετάρτη 14 Αυγούστου 20 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Επιβεβαιώνεται η ταχεία επιβράδυνση της πτώσης του ΑΕΠ το 20. Σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014. Ελληνική Οικονοµία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδοµαδιαίο ελτίο Οικονοµικών Εξελίξεων ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονοµία Προκαλούν οι νέες γενικού χαρακτήρα εκτιµήσεις του ΝΤ, που αποφάσισε την εκταµίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ: Ετήσια Έκθεση 2011 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatasi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Economics Weekly Alert

Economics Weekly Alert Economics Weekly Alert 14 Αυγούστου 2014 Δημοσιονομικό Έλλειμμα - Πληθωρισμός - Εξωτερικό Εμπόριο Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΜΠ, τα οποία δημοσιεύτηκαν μετά την απόφαση για επιβολή εμπάργκο από τη Ρωσία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E

Οικονομικό Δελτίο. Τεύχος 2 / 2015 3,5E 7,5E 30 Τεύχος 2 / 2015 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 2015 Διεύθυνση 60640 Frankfurt am Main Germany Τηλέφωνο +49 69 1344 0 Δικτυακός τόπος http://www.ecb.europa.eu Το Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων

Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015. Υπερπροσφορά, μείωση της χρηματοδότησης και υψηλή φορολογία διατηρούν την πτωτική πορεία των τιμών των διαμερισμάτων ISSN:2241 4878 Tεύχος 124 15 Μαΐου 2015 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Όλγα Κοσμά Οικονομικός Αναλυτής okosma@eurobank.gr Αρκαδία Κωνσταντoπούλου Βοηθός Ερευνητικής Ομάδας arkonstantopoulou@eurobank.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονοµικών Εξελίξεων και Προοπτικών Η.Π.Α. Με ρυθµό 3,2% αναπτύχθηκε η αµερικανική οικονοµία το δ τρίµηνο του 2013, ενισχυµένη κυρίως από την µεγαλύτερη άνοδο των καταναλωτικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων»

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Πειραιάς, 10 Ιουνίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ «Το ΕΒΕΠ θέτει την ανάγκη διαμόρφωσης νέου τοπίου στα επιτόκια χορηγήσεων επιχειρηματικών δανείων» Στην Ελλάδα, τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν σε υψηλό

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013. Ελληνική Οικονομία ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Πέμπτη 7 Νοεμβρίου 2013 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ελληνική Οικονομία Ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΑ) θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξομάλυνση της

Διαβάστε περισσότερα