Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: Location of interview: Ottawa Ontario

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario"

Transcript

1 Interviewee: Gus Pezoulas Interviewer: Demetrios Liakakos Date of interview: Location of interview: Ottawa Ontario Transcriber: Constantina Vassalou Description: Gus Pezoulas (Greek native Canadian born in 1931, active president of AHEPA) explains why he was relocated during 1947 to Canada, due to the Greek Civil War, and he presents AHEPA s structure and activities. Language: GRE/ENG Call Number: GRE-1798-PEZ Collection: MHSO Greek Collection Length of interview: 32:04 List of acronyms: DL = Demetrios Liakakos (interviewer), GP = Gus Pezoulas (interviewee) Column One: Time stamp and Topic 00:00 Conditions in Greece, reasons to immigrate Column Two: Proper nouns Ottawa Canada Greece Greek Civil War World War II Immigration Column Three: Transcription Demetrios Liakakos:...Ottawa και ελπίζουμε ότι έχετε να μας πείτε αρκετά γύρω από την ατομική σας ζωή ας πούμε. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε πως ήταν την εποχή αυτή η ζωή σας γενικώς στην Ελλάδα; Και γενικώς η μετανάστευση πώς άρχισε από κει; Gus Pezoulas: Όπως ξέρετε το 1947 όταν εγώ ήρθα στον Καναδά, τα πράγματα στην Ελλάδα ήταν πολύ άσχημα, ξέρετε ότι ήταν ο πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος που είχαμε στην Ελλάδα και τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα για μας. Εγώ εν πρώτης ήμουν φοιτητής τότε, μόνο 15 χρονών, πήγαινα στο σχολείο αλλά τα πράγματα ήταν τόσο δύσκολα που αποφασίσαμε να φύγουμε... να ρθούμε στον Καναδά για να καλυτερεύσουμε τη θέση μας. Ο πατέρας μου εδούλευε και δεν μπορούσαμε να Column Four: Translation Demetrios Liakakos:...Ottawa and we hope that there is much to say about your personal life. Can you tell us in general how life was at the time in Greece? And how immigration started from there in general? Gus Pezoulas: As you know in 1947, when I came to Canada, conditions in Greece where harsh, you know there was a war, the Civil war that we had in Greece and things were really bad for us. I was a student then, only 15 years old, I was going to school, but circumstances were so difficult that we decided to leave... to come to Canada to improve our situation. Although my father was working, we could not cope with [living expenses]

2 αντεπεξέλθουμε λόγω του ότι δεν είχαμε μεγάλη περιουσία, δηλαδή κτηματική περιουσία για να δουλέψουμε και να ζήσουμε. Οι δουλειές τότε στην Ελλάδα ήταν πολλές λίγες και αυτό μας ανάγκασε να ρθούμε πίσω στον Καναδά. Λέω «πίσω» γιατί εγώ είχα γεννηθεί στον Καναδά και οι γονείς μου με πήρανε όταν ήμουνα μικρός έχω γεννηθεί το και με πήρανε πίσω το 32, αλλά ήρθε ο Πόλεμος και έτσι μας απέκλεισαν κάτω, και, το 1947-βέβαια δεν ήταν στο πρόγραμμα να ξαναγυρίσουμε στον Καναδά γιατί ο πατέρας μου είχε κάνει πολλά χρόνια στην Αμερική και στον Καναδά και είχε αποφασίσει να μείνει στην Ελλάδα για πάντοτε για πάντοτε, για πάντα. Πάντως τα γεγονότα του Πολέμου μας ανάγκασαν να αποφασίσουμε να γυρίσουμε πάλι στον Καναδά. Είμαστε τέσσερα παιδιά στην οικογένεια, ένα κορίτσι και τρία αγόρια, είμαστε όλοι σχεδόν την ίδια ηλικία, ένα δύο χρόνια διαφορά ο καθένας, και όταν ένας γονείς έχει τέσσερα παιδιά σε αυτή την ηλικία βέβαια πρέπει να έχει τα απαιτούμενα να ανταπεξέλθει τα προς το ζην. Και λόγω του ότι εγώ ήμουνα Καναδός πολίτης, ήμουνα ο πιο ευκολότερα... ήταν πιο εύκολα να έρθω στον Καναδά- γιατί το 1947 το Immigration δηλαδή η Μετανάστευση του Καναδά ήταν πολύ... πολύ... δηλαδή έπρεπε να έχεις εδώ πέρα αδερφό, μητέρα ή να είσαι Καναδός πολίτης. Εγώ έτυχε να είμαι Καναδός πολίτης και γι αυτό το λόγο έφυγα πιο ευκολότερα και είμαι ένας από τους πρώτους Έλληνες που έφυγαν απ την Ελλάδα. because we did not have big fortune, meaning real estate property, enough to cultivate and live. Jobs in Greece back then were few, and this forced us to come back to Canada. I say back because I was born in Canada and my parents had taken me away when I was small - I was born in and they took me back [to Greece] in 32, but the War came and we were blockaded down there, and, in of course it wasn t in our schedule to move back to Canada because my father had lived many years in America and Canada and had had decided to stay in Greece forever. Nevertheless the war events made us decide to go back to Canada. We were four children in the family, one girl and three boys, we were all of the same age, one two years one from another, and when a parent has four children at this age should be able to meet their livelihood. And as I was a Canadian citizen, I was easily the most... it was easier for me coming to Canada in because immigration in Canada was very...very...you had to have a brother, a mother there, or being a Canadian citizen. It happened that I was a Canadian citizen and this is why I left easier and now I am one of the first Greeks moving out from Greece.

3 03:39 Pezoulas as a newcomer in Montreal 05:31 Place of residence in Greece, travel agency, travel to Canada in 1947 Montreal Paradisio Megalopolis Arcadia Hook s Travel Agency GP: Όταν ήρθα εδώ πέρα, έμεινα μόνος μου..., έμεινα στο θείο μου για ένα χρόνο, εδούλεψα, και συνάμα πήγαινα και στο καναδικό σχολείο να μάθω τη γλώσσα, στο Μόντρεαλ ήταν...το Μόντρεαλ ήταν το πρώτο μέρος που ήρθα λόγω του ότι ο θείος μου ήταν εργοτασμένος [possibly meaning εργαζόμενος] στο Μόντρεαλ, όταν ήρθα εδώ πέρα δεν είχε βέβαια μαγαζί αυτός, αλλά εγώ επήγα και δούλεψα έξω, και τη μόνη δουλειά που μπορούσα να δουλέψω τότε χωρίς να ξέρω τη γλώσσα ήταν ή σε restaurant ή σε άλλη δουλειά η οποία δεν απαιτείται Εγγλέζικα. Η πρώτη μου δουλειά στο Καναδά ήταν να φτιάχνω pop corn. Δούλευα εφτά ημέρες την εβδομάδα δε δούλευα πολλές ώρες, δούλευα εφτά ώρες την εβδομάδα, αλλά με τα λεφτά που εκάναμε το 1947 στο Μόντρεαλ ήταν αδύνατον να ζήσει ένα άτομο, λόγω του ότι... εγώ τα κατάφερνα, λόγω του ότι έμενα στο θείο μου και δεν πλήρωνα τίποτις για δωμάτιο και ο πρώτος μισθός μου που έκανα στον Καναδά ήταν $17 την εβδομάδα. Από αυτά έπρεπε βέβαια, να παίρνω τα ρούχα μου και να ζω με αυτά τα $17, που όπως ξέρετε $17 δεν μπορούσες να κάνεις και πολλά πράγματα, αν και τα $17 τότε είχαν την σχετική τους αξία. Τα δωμάτια τότε, μπορούσες να βρεις ένα καλό δωμάτιο για $5-6, τώρα δεν μπορείς να το βρεις βέβαια. Αλλά εγώ όπως σας είπα ήμουν τυχερός για το ότι δεν χρειαζόταν να πάω να μείνω σε δωμάτιο και έτσι αυτά τα $5-6 τα εγλίτωνα. DL: Κύριε Πεζούλα μπορείτε να μας πείτε από ποιο μέρος της Ελλάδος φύγατε και με τί μέσο ταξιδέψατε; Επίσης υπήρχαν τίποτα πρακτορεία μεταναστεύσεως αυτήν την εποχή στην Ελλάδα ή στην Αμερική, στον Καναδά, ας πούμε, τα οποία GP: When I came here, I stayed alone..., stayed with my uncle for a year, I worked, and in the same time I was going to a Canadian school to learn the language, in Montreal was...montreal was my first arrival point since my uncle was working in Montreal, when I came here of course he did not own a store, but I went and worked elsewhere, and then the only work I could do without knowing the language was either in a restaurant or in any other job that English is not required. My first job in Canada was to produce popcorn. I was working seven days a week, not long hours, I was working only seven hours per week, but with the money we made in Montreal in 1947 it was impossible for a person to live, because of...i managed, as I was staying at my uncle s [house] and paid nothing for rent and my first salary that I did in Canada was $17/week. From that money of course, I had to buy my clothes and live with that $17, and as you know with $17 you cannot do much, even though $17 back then had a relative value. Rooms then, you could find a proper room for $5-6, of course now, you cannot. But as I said, I was lucky not having to stay in a [rented] room and [thus] I could save that $5-6. DL: Mr. Pezoulas can you tell us from what place of Greece did you come from and by what way did you travel? Also where there any immigration agencies at that time in Greece or in America, in

4 Montreal κανόνιζαν όλες τις υποθέσεις του ταξιδιού; Canada, let s say, that arranged all travel issues? 07:05 Political and social circumstances in Greece in the 1940s Massena New York Daurevalleyport (ph) Greece World War II German Italian Greek guerrilla GP: Λοιπόν, εγώ έρχομαι από το Παραδείσιο Μεγαλοπόλεως, το οποίο είναι στην Αρκαδία, όλα αυτά τα χρόνια βέβαια εμέναμε στην επαρχεία, πήγα στο σχολείο στην Μεγαλόπολη, είχα τελειώσει το 4 η Γυμνασίου, ήρθα εδώ με αεροπλάνο, στρατιωτικό μάλλον, λόγω του ό τι τα πράγματα όπως σας είπα τότε το 47 ήταν πολύ άσχημα και έπρεπε να βρούμε...έπρεπε να φύγω οπωσδήποτε. Kαι ευρέθη η εταιρεία, λεγόταν τότε Hook s Travel Agency, η οποία εβρήκε μια θέση μ ενα αεροπλάνο εμπορικό. Ήρθαμε στο Μόντρεαλ, μάλλον δεν...μας σταμάτησαν στο Massena NY και από το Massena NY μας πήραν με το bus μας πήγαν στο Daurevalleyport (ph) και από κει μας πήρανε, περίμενε ο θείος μου και με πήρε. Τότε τα μέσα, τις συγκοινωνίες ήτανε πολύ δύσκολα λόγω του ότι τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα στην Ελλάδα...ήρθα βέβαια με το αεροπλάνο. DL: Πώς ήταν η κατάσταση, η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και γενικώς γύρω από την Ελλάδα ας πούμε στα μεσογειακά κράτη; Υπήρχαν πόλεμοι, ήταν ειρήνη, ας πούμε ο κόσμος ήταν κατά κάποιο τρόπο ήσυχος, παρά τη φτώχεια, ή ήταν ανήσυχος και είχε και τη φτώχεια; GP: Well, I come from Paradisio Megalopolis, which is located in Arcadia, of course all these years we lived in the province, I went to school in Megalopolis, I had finished the fourth grade of high school, I came here by plane, possibly military, because of conditions that as I said were very bad back in 47 and we had to find...by whatever mean I had to go. And a company was found, it was called Hook s Travel Agency, which found me a place in a cargo airplane. We arrived to Montreal, but no...we were stopped in Massena New York and from Massena New York we went by bus to Daurevalleyport (ph) and from there we were greeted, my uncle was expecting me and took me. Transportation then was very hard, because of the situation in Greece...but of course I came by plane. DL: How was the situation, the political situation in Greece and beyond Greece, let s say in the Mediterranean countries? Was there war, was there peace, the people were feeling secured let s say, despite the poverty, or were they restless and poor as well? GP: Ήταν πάρα πολύ ανήσυχος, είχε και μεγάλη φτώχεια, λόγω του ότι ετελειώσαμε τον μεγάλο Πόλεμο με τους Γερμανούς και Ιταλούς και μετά είχαμε τον Συμμορ...[meaning Συμμοριτοπόλεμο], τον πόλεμο τον εσωτερικό της Ελλάδος. Τα πράγματα όλος ο κόσμος ήτανε βέβαια και η φτώχεια τους είχε κάνει να είναι έτσι και γι αυτό GP: They were very restless, and in great poverty, because the great war with the Germans and Italians was finished and then we had the Guer... [meaning Guerilla], the internal war in Greece. Things [were bad] everyone was of course [such situation], poverty made them this way,

5 07:57 Destinations for Greek immigrants Canada Australia πολλοί φεύγανε. Ήθελαν να φύγουν από την Ελλάδα. DL: Πού μετανάστευε κυρίως ο κόσμος αυτήν την εποχή σε ποια κράτη, ας πούμε; and so on, many were leaving. [People] wanted to leave Greece. DL: Where did people mostly migrate at the time, to which countries, let s say? 08:13 Anthropogeography at the North of Montreal 08:48 Pezoulas personal goals, education in Canada America Montreal Italian French Greek Canada Saint George William College Montreal GP: Στην Αμερική επί το πλείστον και Καναδά και Αυστραλία βέβαια...αλλά η Αυστραλία νομίζω ήρθε λίγο αργότερα από τον Καναδά και την Αμερική. DL: Όταν πρωτοήρθατε στο Μόντρεαλ και μείνατε στο θείο σας, μήπως θυμάστε τι άνθρωποι έμεναν γύρω στη γειτονιά σας δηλαδή ποιας εθνικότητας άνθρωποι ή μήπως αλλάξατε σπίτι το πρώτο χρόνο και γιατί αλλάξατε αν αλλάξατε; GP: Ο θείος μου έμεινε σε μια γειτονιά που ήταν πολλοί Ιταλοί, περισσότερο Ιταλοί αλλά και Γάλλοι, έμεναν στο North of Montreal που δεν είχε πολλούς βέβαια Έλληνες σε αυτήν την συνοικία. DL: Είπατε ότι κάνατε στην αρχή pop corn. Τι δουλειά νομίζετε ότι θα θέλατε να κάνατε εκείνη την εποχή; Ας πούμε ποια δουλειά τη βλέπατε έτσι και σας άρεσε και λέγατε ότι αμάν να μπορούσα να την κάνω; GP: Εγώ δουλειά στα 15 και 16 χρονών προσπαθείς πως να πας στο σχολειό να πάρεις ένα πτυχίο ούτως ώστε να καλυτερεύσεις τη θέση σου αλλά αυτό βέβαια για μας ήταν λιγάκι δύσκολο λόγω του ότι δεν ηξέραμε γλώσσα, ήρθα χωρίς γλώσσα εδώ στον Καναδά και πρώτος σκοπός μου ήταν να μάθω τη γλώσσα καλά και να μπορέσω να πάω στο εγγλέζικο σχολειό. Επήγα στο εγγλέζικο σχολειό μέχρι και που τελείωσα το Γυμνάσιο του Canada στο Saint George William College GP: Mostly in America, and Canada and Australia of course... but I think Australia came shortly after Canada and America. DL: When you first came to Montreal and stayed at your uncle s [house], do you remember what people lived in your neighborhood, meaning which nationalities; or did you change home during the first year and why did you change if you changed? GP: My uncle was living in a neighborhood with many Italians, but also French, they lived in North of Montreal, where there weren t many Greeks-of course- in this district. DL: You said at the beginning you were making popcorn. What occupation do you think you would like to do at the time? Let say, what job you liked and thought, oh! I wish could to do that? GP: Work at 15 and 16 years old... you are trying to go to school to get a degree in order to improve your situation, but this certainly was difficult for us, as we did not know the language, I came without language here in Canada and my first goal was to learn the language well enough, so I could go to the English school. I went to English school and finished the Canadian high

6 09:52 Settled Greek families in Ottawa during 1950s 11:14 Commercial credits to immigrants Ottawa Greek Boureos family Carson Stevens στο Montreal, αλλά έπρεπε να το αφήσω στην 11 η τάξη λόγω του ότι επήγα σε δουλειές εδώ, ανοίξαμε δικές μας δουλειές και έπρεπε να φύγω από το σχολειό. DL: Ανοίξατε τις δικές σας δουλειές όπως είπατε προηγουμένως εδώ στην Ottawa. Θυμάστε εάν υπήρχαν τίποτε άλλα ελληνικά καταστήματα εδώ στην Ottawa και ποιοι ήταν αυτοί οι καλοί επιχειρηματίες ας πούμε που πρόκοψαν εδώ στην Ottawa; GP: Τότε είχε πολλούς Έλληνες οι οποίοι είναι... είχαν πολλά χρόνια εδώ πέρα όπως οι Μπουραίοι, ο Carson, ο Stevens, και πολλοί άλλοι οι οποίοι ήταν αποκατεστημένοι, βέβαια οι περισσότεροι ήταν σε restaurant και hotel business. Τότε. Τώρα βέβαια η δεύτερη και τρίτη γενιά των Ελλήνων αποφεύγουν από αυτές τις δουλειές λόγω του ότι είναι πιο σκληρές δουλειές. Νομίζω ότι ο κάθε γονείς έχει ένα όνειρο να σπουδάσει τα παιδιά του και να τα κάνει να καλυτερεύσουν τη θέση τους και για τούτο πολλοί από τους Έλληνες έχουν αποφύγει και όπως ξέρετε έχουμε αρκετούς πολλούς Έλληνες οι οποίοι πάνε στον κλάδο για κυβερνητικές δουλειές ή για πιο καλύτερες, δηλαδή να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. DL: Θυμάστε την πρώτη εποχή αυτή που ήρθατε εδώ στην Οτταβα από που κάνατε τα ψώνια σας; Αν υπήρχαν πιστώσεις στα μεγάλα καταστήματα ας πούμε; Σας εμπιστεύονταν; school in Saint George William College in Montreal, but I had to leave on the eleventh grade because I went to work, we started our own businesses and I had to drop out school. DL: As you said, you opened your own business here in Ottawa. Do you remember if there were any other Greek stores here in Ottawa and who were the good businessmen let s say-that succeeded here in Ottawa? GP: Then there were many Greeks who are... had many years back, like Boureos family, Carson, Stevens, and many others who were well settled, although the majority were active in restaurant and hotel business. Then. Nowadays the second and third generation of Greeks avoid these fields because they are the toughest jobs. I think every parent has a dream, to study his children and make them improve their position and that is why many Greeks have avoided- and as you know there are many Greeks who work for the government or other better jobs, improving their lives. DL: Do you remember during the first period that you came to Ottawa, where did you go shopping? Where there credits in the big stores? Did they trust you? GP: (Wow!) Σε εμπιστεύονται όταν σε ξέρουν ότι κάνεις ένα σεβαστό χρηματικό ποσόν το οποίο είναι... και νομίζω ότι είναι και καλό, λόγω του ότι εάν είσαι σε business πρέπει και εσύ να ξέρεις εάν το credit δηλαδή η πίστωση του κάθε ατόμου είναι ικανή να τα βγάλεις GP: (Wow!) They trust you when they know you earn a respectable amount of money which is... and I believe that this is good, because if you are in a business and you need to know if each person s credit is capable to cope with and I

7 12:00 Greek community: organization, school, church, the Canadian authorities help to build the first Greek church 13:17 Co-existence with the Syrian Orthodox community and the founding of the first Greek organizations Ottawa Albert & Lion Street Syrian Orthodox Church McClaren Street Philoptochos Greek Youth AHEPA [American Hellenic Educational πέρας και νομίζω είναι καλή ιδέα. Το credit είναι καλό μεν, αλλά πρέπει και αυτοί να εξετάσουν τα... εάν μπορείς να τα πληρώσεις στο τέλος του χρόνου! (laugh) DL: Όταν ήρθατε εδώ στην Ottawa, μπορείτε να μας πείτε πώς ήταν οι Έλληνες της Ότταβας, με λίγα λόγια ήταν οργανωμένοι, υπήρχε ελληνική κοινότητα, υπήρχε εκκλησία, υπήρχε κάποιος Έλληνας πολιτικός που βοηθούσε την κατάσταση; Πώς εκκλησιάζονταν οι Έλληνες; GP: Τότε είχαμε μικρό community εδώ πέρα, μικρή κοινότις αλλά ήταν οργανωμένη ανάλογα με τα άτομαβέβαια ήταν λίγοι και είναι πιο ευκολότερο να οργανωθούν. Είχανε την εκκλησία τους, μικρή εκκλησία, μικρό σχολείο. Η εκκλησία, η πρώτη ελληνική εκκλησία, ήταν εδώ στο Albert & Lion. Και αυτό μας την δώρισαν, μάλλον δεν την αγόρασαν οι Έλληνες, αλλά την είχανε δώσει στην ελληνική κοινότις λόγω του ότι δεν είχαν, και εάν θυμούμαι καλά ότι πληρώσαμε για αυτή την εκκλησία $6000(laugh), το οποίο ήταν τίποτις για εμάς αλλά αφού ήμασταν μικρή κοινότητα και δεν αντέχαμε για παραπάνω...ήταν πολύ καλό... DL: Κύριε Πεζούλα μπορείτε να μας πείτε εάν πριν από αυτή την εκκλησία που ήταν στην Lion όπως είπατε & Albert αν υπήρχε καμιά άλλη εκκλησιά αν ακούσατε από κάποιο γνωστό σας ή κάποιο συγγενή σας ότι υπήρχε καμιά εκκλησία ή πώς γινόταν τέλος πάντων η λειτουργία; GP: Well, πριν από αυτή την εκκλησία που όπως σας είπα think it's a good idea. The credit is good, yet they should also consider the... if you can pay at the end of the year! (laugh) DL: When you came here in Ottawa, can you tell us how the Greeks were in Ottawa, in few words how were they organized, was there a Greek community, was there a church, was there a Greek politician who helped the situation? How the Greeks worshipped? GP: Then, we had a small community here, a little community, but well organized in analogue to the number of people- of course they were fewer and it is easier to get organized. They had their church, a small church, a small school. The church, the first Greek church, was here at the Albert & Lion. And it was donated, rather it was not bought by the Greeks, but it was given to the Greek community because they did not have one, and if I remember correctly, we paid for this church only $6000 (laugh), which was nothing for us, but since we were a small community and did not afford for more... that was really good... DL: Mr. Pezoulas, can you tell us, if, before this church in Lion & Albert, was there any other church, if you heard from a friend or a relative you that there was a church or how was the [orthodox] liturgy performed? GP: Well, before that church our church was held in the Syrian Orthodox Church which

8 Progressive Association] GAPA [Greek American Progressive Association] Mades of Athina πήραμε η εκκλησία μας γινόταν στην Syrian Orthodox Church το οποίο είναι στο McClaren str. Βέβαια και εκεί πρέπει να γίνεται... δεν μπορούσαμε να την έχουμε την Κυριακή διοτι και αυτοί τη μεταχειριζόντουσαν την Κυριακή, έπρεπε να έχουμε άλλες ημέρες, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουμε τους εδώ Έλληνες. Αλλά κατόπιν που πήραμε τη δικιά μας, οι Έλληνες ιδρύσαν μερικές οργανώσεις, και αρχίσαν με το Φιλόπτωχο, την Ελληνική Νεολαία, την ΑΧΕΠΑ, είχαμε και για μερικό χρόνο την ΚΑΠΑ εδώ πέρα αλλά τώρα δεν είναι active any more. H ΑΧΕΠΑ είναι η μόνη εθνική οργάνωση η οποία αντιπροσωπεύει τους περισσότερους Έλληνες εδώ. Την έχουν υποστηρίξει οι εδώ Έλληνες, λόγω του ότι έχει κάτι για όλα τα μέλη της οικογενείας του κάθε ατόμου. Πρώτον έχει τον οργανισμό για τους άντρες, έχει για τις γυναίκες των, για την οικογένεια, δηλαδή είναι οικογενειακή οργάνωσις, μετά έχει τις θυγατέρες, έχει μετά τις Mades of Athina για τα μικρότερα κοριτσάκια και [inaudible] Sons of Pericles το οποίο είναι για τα μικρά παιδιά. Όλα αυτά βοηθάνε λόγω του ότι όταν γίνονται conventions ή συγκεντρώσεις εδώ στην κοινότητα, οι γονείς από τα άλλα μέρη έρχονται οικογενειακώς και αυτό βοηθεί να γνωρίζονται παιδιά από όλα τα μέρη του Καναδά, ή και της Αμερικής αν έρχονται στην Οττάβα. Αυτά τα σωματεία είναι σεβαστά από τις καναδικές και τις πολιτειακές αρχές εδώ της Οττάβας, λόγω του ότι προσπαθούν να μάθουν τα μέλη τους, δηλαδή να δείξουν τα μέλη τα οποία ερχόνται από την Ελλάδα και eventually γίνονται μέλη της οργανώσεως, να is in McClaren street. Certainly there must be... we could not have it during Sundays, because they also used the church on Sundays, so we had to have it on other days, in order to serve the Greeks here. But then, after we got our own, Greeks founded some organizations, beginning with Philoptochos, Greek Youth, AHEPA [American Hellenic Educational Progressive], and had here for some years GAPA [Greek American Progressive Association], but now is not active any more. AHEPA is the only national organization that represents most Greeks here. It has been supported by the Greeks here, because it gives something for all the members of a family. First is the organization for men, for their women, for the family, which means it is a family organization, after there are the daughters, after the Mades of Athina for the younger girls, and [inaudible] Sons of Pericles, which is for the young children 1. When conventions or gatherings are held, here in the community, parents from other places come with their families, and this helps children to meet from all parts of Canada, or America when they come to Ottawa. These unions are respected by the Canadian authorities and political authorities here in Ottawa, because they try to teach their members, i.e. to show the members that come from Greece and eventually join the 1 In mountainous Greece, away from the urban centers, at mid 20 th century, was common to pronounce boys as children and girls as girls. So, if a father said I have two children and a girl, he meant I have two boys and one girl. This is not common in modern times, even in the most isolated communities.

9 17:46 Absence of discriminations, newcomers support, second generation τους δείξουν τα εδώ ήθη και έθιμα των Καναδών και έτσι οι Καναδοί τους αρέσει αυτό, νομίζω ότι ο κάθε Έλληνας που έρχεται εδώ πέρα πρέπει να προσαρμόζεται προς τα ήθη και έθιμα του Καναδά. Well, αυτό βέβαια, αυτό οι οργανισμοί... έχουν βοηθήσει πολύ και για τα παιδιά μας τα οποία γεννιόνται εδώ πέρα με τις συγκεντρώσεις και με τις επαφές που έχουμε με την κοινότητα και εκκλησία, μας δίνει το opportunity, μας δίνει την ευκαιρία να μην ξεχάσουμε τα ελληνικά μας, να μη ξεχάσουμε τα ελληνικά ήθη και έθιμα και επίσης μας μαθαίνουν πώς να είμαστε και καλοί Καναδοί. Και νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος λόγω του ότι από τότε που τα organizations εδώ στον Καναδά οργανωθήκανε κατά τοιούτων τρόπων, ο ελληνισμός αυξάνει, είναι πιο πολύ οργανωμένοι, πιο πολύ οργανωμένοι. DL: Μπορείτε να μας πείτε αν από παλιά υπήρχε κάποια ας πούμε κυβερνητική μέριμνα για να βρίσκει σπίτια στους μετανάστες και καθώς επίσης μπορείτε να μας πείτε πώς οι καναδικές αρχές και οι καναδικές υπηρεσίες συμπεριφέρονταν σε εσάς ας πούμε τους πρώτους μετανάστες; GP: Νομίζω ότι οι καναδικές αρχές μας φέρονταν πάρα πολύ καλά, λόγω του ότι ο Καναδός είναι ένας φιλόξενος..., ο κόσμος είναι πολύ φιλόξενος και μας έχουν βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα το οποίον αντιμετωπίζουμε για την ελληνική κοινότητα. [recording stop] Όσο για την μέριμνα για τους νεοφερμένους όταν ερχόνταν εδώ πέρα, η ελληνική κοινότις ήταν αυτή που φρόντιζε να βρει, εάν ένα άτομο ερχόταν από την Ελλάδα και δεν είχε, είχε ανάγκη, πάντα αποτάνονταν [possibly meaning: αποτείνονταν] στην κοινότητα και η organization, to show them the morals here and the habits of the Canadians, so Canadians are fond of that, I think that every Greek who comes here should adjust to the manners and customs of Canada. Well, this of course, these organizations... have helped a lot our children who are born here, with the gatherings and the contacts that we have with the community and church, who give us the opportunity not to forget the Greek language, not forget the Greek customs and traditions and also teach us how to be good Canadians. And I think it's a great way because ever since organizations here in Canada were organized in such ways, Greekness is increased, they are more organized, more organized. DL: Can you tell us, if from the old times, there was, let s say, a governmental care, for housing immigrants and can you tell us, as well, how Canadian authorities and Canadian services treated you, let s say, the first immigrants? GP: I think Canadian authorities allegedly treated us too well, because Canada is a welcoming... people are very hospitable and have helped us in every issue we face in the Greek community. [BREAK] As for the care of the newcomers when they came here, Greek community was the one that took care a person that came from Greece, if there was a need, always applied to the

10 20:10 Pezoulas settles permanently in Canada κοινότις ήταν αυτή που βοηθούσε προσωπικώς. Όλες αυτές οι προσπάθειες που οι κοινότητες έκαναν αυτά τα χρόνια ήτανε με δικά τους λεπτά, έπρεπε να πληρώσουν τον παπά, έπρεπε να πληρώσουν facilities για να κάνει τις...ελληνικά σχολεία παραδείγματος χάριν, ή γραφεία ελληνικά, όλα αυτά έβγαιναν από τις ιδιωτικές...[possibly meaning εισφορές], από ιδιώτες, δηλαδή ο κάθενας πλήρωνε membership για να τα βγάλουνε ως πέρας η κονότις. Βέβαια επίσης συχνά έδιναν χορούς για να βγάλουν μερικά έξοδα της κοινότητος, να βοηθήσουν δηλαδή κάθε έναν ο οποίος έρχεται εδώ πέρα. DL: Πότε αποφασίσατε να μείνετε οριστικά στον Καναδά; Πότε είπατε ας πούμε δεν θα ξαναγυρίσω στην Ελλάδα...γιατί, για τον άλφα ή βήτα λόγο; GP: Well, τον πρώτο χρόνο όταν ήρθαμε έλεγα πότε να ξαναγυρίσω. Και αυτό ήταν λόγω του ότι ήρθα εδώ πέρα χωρίς γλώσσα, τότε ήταν πολλοί λίγοι Έλληνες στο Montreal και οι περισσότεροι ήταν πολλά χρόνια και τα παιδιά των Ελλήνων στο Montreal δεν ξέρανε όλα Ελληνικά λόγω του ότι είχαν γεννηθεί εδώ πέρα και δεν είχαν τα facilities τα οποία έχουν βέβαια τώρα. Αλλά μετά όταν κάθισα δύο χρόνια και έμαθα τα εγγλέζικα και είδα τι είναι ο Κάναντας και όταν αποφάσισα να πάω και στο εγγλέζικό σχολείο για να μάθω τη γλώσσα μου άρεσε ο Κάναντας και αποφάσισα ότι ο Κάναντας έχει ένα μέλλον για μένα και έτσι έμεινα στον Κάναντα. Σε αυτό βέβαια με πήρε χρόνος για να κατατοπιστώ... στα καναδικά νερά που λέμε (laugh). Αυτό έγινε μετά από το...έτσι ήρθα το 48, κατά το 52 τότε είπα ότι δεν... you know, θα μείνω στον Κάναντα Επίσης το 64 community and it was the community that personally helped. All these efforts that communities have made during all these years, it was with their own funds, they had to pay the priest [salary] had to pay facilities to make... for example Greek schools, or Greek offices, all that came from the private... [possibly meaning contributions] from individuals, so that everyone paid membership so the community could carry through. Also, often dances were held to cover some expenses of the community, to help each one coming here. DL: When did you decide to stay permanently in Canada? When you did you thought, let s say, I am not returning back to Greece... for reason a or b? GP: Well, the first year we arrived I thought when to return back. And that was because I came here without language, then there were very few Greeks in Montreal, and most had many years and Greek children in Montreal did not all speak Greek because they were born here and did not have the facilities which, of course, have now. But after remaining for two years and I learned English and I experienced what is Canada and when I decided to go to the English school to learn the language, I liked Canada and decided that Canada has a future for me and so I stayed in Canada. Of course, it took time for me to adjust... to Canadian waters as we say (laugh). This was after... so I came in '48, in '52, then I said I

11 22:22 Second generation s double ethnic identity 24:06 Aspects of the next παντρεύτηκα εδώ στον Κάναντα και πήρα κοπέλα η οποία είναι ελληνικής καταγωγής αλλά γεννημένη εδώ, μιλάει ελληνικά και από τότε όταν παντρεύτηκα και μετά βέβαια, εκάναμε οικογένεια και σκεφτόμαστε τώρα όπως σκέπτονται κάθε Καναδός να καλυτερεύσει τη θέση για τα παιδιά μας. DL: Υπήρχαν ή υπάρχουν τίποτα προκαταλήψεις για τα παιδιά σας ανασφάλεια ας πούμε, υπάρχει αυτό που λέμε αυτός είναι immigrant είναι μετανάστης και το παιδί του είναι μετανάστης, δεν είναι γνήσιος Καναδός και λοιπά, και πως εσείς το βλέπετε αυτό το πράγμα ότι θα εξελιχθεί; GP: Αυτό για τα παιδιά τα δικά μας είναι όπως είναι ένα άλλο Καναδό, καναδόπαιδο εδώ πέρα, η προφορά τους δεν είναι σαν τη δικιά μας, που έχουμε το accent, είναι πιο Καναδοί από μας, βέβαια λόγω του ότι, μιλάνε τη γλώσσα καλύτερα, έχουν φίλους, πηγαίνουν στα καναδικά σχολεία και αυτή είναι η δευτέρα γενεά μας, βέβαια έχουν και τα ήθη και τα έθιμα τα ελληνικά λόγω του ότι όπως σας είπα ότι η κοινότις προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά να μη χάσουνε το identity αυτό που έχουν ως Έλληνες. Βέβαια τα παιδιά ξέρουν ότι είναι Ελληνοκαναδοί και αυτό βέβαια είναι ένα ωραίο πράγμα λόγω του ότι μιλάν τη γλώσσα αν και είναι γεννημένα εδώ. Παραδείγματος χάριν θέλω να σας πω ότι η πεθερά μου είναι γεννημένη εδώ στον Καναδά αλλά άμα θα ακούσετε τα ελληνικά που μιλάει θα νομίζετε ότι ήρθε από την Ελλάδα. Και η γυναίκα μου το ίδιο, βέβαια μπορεί να μη μπορεί να τα γράψει τα ελληνικά, αλλά μπορεί να τα μιλάει απταίστως. DL: Τι ελπίδες και τι φιλοδοξίες έχετε για τα παιδιά σας; Δηλαδή τι won t... you know, I'll stay in Canada. Also in '64 I got married here in Canada and got a girl who is of Greek origin but born here, speaks Greek, and then when I got married and so on, had a family, and were thinking like every Canadian thinks, how would improve the position of our children. DL: Were there or are there any prejudices for your children, insecurity let s say, is there what we say if one is an immigrant his child is an immigrant, so not a true Canadian, etc., and how do you see that thing evolving? GP: Our kids are like any other Canadian, Canadian child here, their pronunciation is not like ours, we do have accent, they are more Canadian than us, as they speak the language better, they have friends, they go to Canadian schools and this is our second generation, of course they have Greek manners and customs, because as I told you, community is trying to help children not to lose their identity as Greeks. Of course children know they are Greco- Canadians and this is certainly a nice thing, as they speak the [Greek] language although they are born here. For example I want to tell you that my mother-in-law is born here in Canada, but if you listen to her Greek, you'll think she came from Greece. And my wife also, of course she may not be able to write in Greek, but she can fluently speak. DL: What hopes and ambitions do you have for your children?

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη)

[κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση. κάθε Σάββατο στις 18:00. στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) [κινηματογραφικές βραδιές] Εκπαίδευση κάθε Σάββατο στις 18:00 στο Ανοιχτό 3 o στην Πηγάδα, περιοχή Αγίου Νικολάου (στο τέλος της Βαφειαδάκη) A class divided 7/2 On A class the day divided after Martin

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ!

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ: ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ! ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΔ.8035 Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΔÚ ÌËÓË Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ apple ÚÔ ÛȈÙÒÓ Ú Ù Ó Ú Ê : ÎÏ ˆÓ 86 ÂÙÚÔ appleôïë 13231 Ú. Ê ÏÏÔ 14 ñ πô ÏÈÔ - ÁÔ ÛÙÔ - ÂappleÙ Ì ÚÈÔ 2009 Πρόσκληση προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;.

Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. Βρει;τε το επα;γγελµα και γρα;χτε το κα;τϖ απο; κα;υε εικο;να στα ελληνικα;. γιατρο;ω, στρατιϖτικο;ω, πψροσβε;στηω, τραγοψδιστη;ω, πολιτικο;ω, κηποψρο;ω, ποδοσφαιριστη;ω, καυαριστη;ω, ψπα;λληλοω, τροξονο;µοω

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ 2014 Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΗ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ

3.4 Αζηίεξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ ζημ ζπμθείμ... 64 3.4.1 Πανάβμκηεξ πνμέθεοζδξ ηδξ ημζκςκζηήξ ακζζυηδηαξ... 64 3.5 οιαμθή ηςκ εηπαζδεοηζηχκ ζηδκ 2 Πεξηερόκελα Δονεηήνζμ πζκάηςκ... 4 Δονεηήνζμ δζαβναιιάηςκ... 5 Abstract... 6 Πενίθδρδ... 7 Δζζαβςβή... 8 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ... 12 Κεθάθαζμ 1: Θεςνδηζηέξ πνμζεββίζεζξ βζα ηδκ ακζζυηδηα ζηδκ εηπαίδεοζδ...

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις»

Θέμα διπλωματικής εργασίας: «Από το «φρενοκομείο» στη Λέρο και την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: νομικό πλαίσιο και ηθικοκοινωνικές διαστάσεις» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΗΣ & ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 1: Elements of Syntactic Structure Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ECPRD ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2011 Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼

þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Health Sciences http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ»±íº »¹ Áà  : É º±¹ Ä þÿ Á³ Ä Å : ¼¹± ºÁ¹Ä¹º ±À Ä ¼ þÿ Ä Æ Á Â, Á ÃÄ Â þÿ Á̳Á±¼¼±

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν...

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... ÊñÞôç; ΒΑΣΣΩ (ΒΑΓΙΟ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ Υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΖΑΡΑΒΕΛΑ Δ. 1, και ΒΡΥΩΝΗΣ Δ. 1 1 4ο Τ.Ε.Ε. Καλαμάτας, Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκ/σης Μεσσηνίας e-mail: dzaravela@yahoo.qr ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από τις κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα