Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: Location of interview: Ottawa Ontario

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Interviewee: Gus Pezoulas. Interviewer: Demetrios Liakakos. Date of interview: 1977-08-01. Location of interview: Ottawa Ontario"

Transcript

1 Interviewee: Gus Pezoulas Interviewer: Demetrios Liakakos Date of interview: Location of interview: Ottawa Ontario Transcriber: Constantina Vassalou Description: Gus Pezoulas (Greek native Canadian born in 1931, active president of AHEPA) explains why he was relocated during 1947 to Canada, due to the Greek Civil War, and he presents AHEPA s structure and activities. Language: GRE/ENG Call Number: GRE-1798-PEZ Collection: MHSO Greek Collection Length of interview: 32:04 List of acronyms: DL = Demetrios Liakakos (interviewer), GP = Gus Pezoulas (interviewee) Column One: Time stamp and Topic 00:00 Conditions in Greece, reasons to immigrate Column Two: Proper nouns Ottawa Canada Greece Greek Civil War World War II Immigration Column Three: Transcription Demetrios Liakakos:...Ottawa και ελπίζουμε ότι έχετε να μας πείτε αρκετά γύρω από την ατομική σας ζωή ας πούμε. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε πως ήταν την εποχή αυτή η ζωή σας γενικώς στην Ελλάδα; Και γενικώς η μετανάστευση πώς άρχισε από κει; Gus Pezoulas: Όπως ξέρετε το 1947 όταν εγώ ήρθα στον Καναδά, τα πράγματα στην Ελλάδα ήταν πολύ άσχημα, ξέρετε ότι ήταν ο πόλεμος, ο εμφύλιος πόλεμος που είχαμε στην Ελλάδα και τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα για μας. Εγώ εν πρώτης ήμουν φοιτητής τότε, μόνο 15 χρονών, πήγαινα στο σχολείο αλλά τα πράγματα ήταν τόσο δύσκολα που αποφασίσαμε να φύγουμε... να ρθούμε στον Καναδά για να καλυτερεύσουμε τη θέση μας. Ο πατέρας μου εδούλευε και δεν μπορούσαμε να Column Four: Translation Demetrios Liakakos:...Ottawa and we hope that there is much to say about your personal life. Can you tell us in general how life was at the time in Greece? And how immigration started from there in general? Gus Pezoulas: As you know in 1947, when I came to Canada, conditions in Greece where harsh, you know there was a war, the Civil war that we had in Greece and things were really bad for us. I was a student then, only 15 years old, I was going to school, but circumstances were so difficult that we decided to leave... to come to Canada to improve our situation. Although my father was working, we could not cope with [living expenses]

2 αντεπεξέλθουμε λόγω του ότι δεν είχαμε μεγάλη περιουσία, δηλαδή κτηματική περιουσία για να δουλέψουμε και να ζήσουμε. Οι δουλειές τότε στην Ελλάδα ήταν πολλές λίγες και αυτό μας ανάγκασε να ρθούμε πίσω στον Καναδά. Λέω «πίσω» γιατί εγώ είχα γεννηθεί στον Καναδά και οι γονείς μου με πήρανε όταν ήμουνα μικρός έχω γεννηθεί το και με πήρανε πίσω το 32, αλλά ήρθε ο Πόλεμος και έτσι μας απέκλεισαν κάτω, και, το 1947-βέβαια δεν ήταν στο πρόγραμμα να ξαναγυρίσουμε στον Καναδά γιατί ο πατέρας μου είχε κάνει πολλά χρόνια στην Αμερική και στον Καναδά και είχε αποφασίσει να μείνει στην Ελλάδα για πάντοτε για πάντοτε, για πάντα. Πάντως τα γεγονότα του Πολέμου μας ανάγκασαν να αποφασίσουμε να γυρίσουμε πάλι στον Καναδά. Είμαστε τέσσερα παιδιά στην οικογένεια, ένα κορίτσι και τρία αγόρια, είμαστε όλοι σχεδόν την ίδια ηλικία, ένα δύο χρόνια διαφορά ο καθένας, και όταν ένας γονείς έχει τέσσερα παιδιά σε αυτή την ηλικία βέβαια πρέπει να έχει τα απαιτούμενα να ανταπεξέλθει τα προς το ζην. Και λόγω του ότι εγώ ήμουνα Καναδός πολίτης, ήμουνα ο πιο ευκολότερα... ήταν πιο εύκολα να έρθω στον Καναδά- γιατί το 1947 το Immigration δηλαδή η Μετανάστευση του Καναδά ήταν πολύ... πολύ... δηλαδή έπρεπε να έχεις εδώ πέρα αδερφό, μητέρα ή να είσαι Καναδός πολίτης. Εγώ έτυχε να είμαι Καναδός πολίτης και γι αυτό το λόγο έφυγα πιο ευκολότερα και είμαι ένας από τους πρώτους Έλληνες που έφυγαν απ την Ελλάδα. because we did not have big fortune, meaning real estate property, enough to cultivate and live. Jobs in Greece back then were few, and this forced us to come back to Canada. I say back because I was born in Canada and my parents had taken me away when I was small - I was born in and they took me back [to Greece] in 32, but the War came and we were blockaded down there, and, in of course it wasn t in our schedule to move back to Canada because my father had lived many years in America and Canada and had had decided to stay in Greece forever. Nevertheless the war events made us decide to go back to Canada. We were four children in the family, one girl and three boys, we were all of the same age, one two years one from another, and when a parent has four children at this age should be able to meet their livelihood. And as I was a Canadian citizen, I was easily the most... it was easier for me coming to Canada in because immigration in Canada was very...very...you had to have a brother, a mother there, or being a Canadian citizen. It happened that I was a Canadian citizen and this is why I left easier and now I am one of the first Greeks moving out from Greece.

3 03:39 Pezoulas as a newcomer in Montreal 05:31 Place of residence in Greece, travel agency, travel to Canada in 1947 Montreal Paradisio Megalopolis Arcadia Hook s Travel Agency GP: Όταν ήρθα εδώ πέρα, έμεινα μόνος μου..., έμεινα στο θείο μου για ένα χρόνο, εδούλεψα, και συνάμα πήγαινα και στο καναδικό σχολείο να μάθω τη γλώσσα, στο Μόντρεαλ ήταν...το Μόντρεαλ ήταν το πρώτο μέρος που ήρθα λόγω του ότι ο θείος μου ήταν εργοτασμένος [possibly meaning εργαζόμενος] στο Μόντρεαλ, όταν ήρθα εδώ πέρα δεν είχε βέβαια μαγαζί αυτός, αλλά εγώ επήγα και δούλεψα έξω, και τη μόνη δουλειά που μπορούσα να δουλέψω τότε χωρίς να ξέρω τη γλώσσα ήταν ή σε restaurant ή σε άλλη δουλειά η οποία δεν απαιτείται Εγγλέζικα. Η πρώτη μου δουλειά στο Καναδά ήταν να φτιάχνω pop corn. Δούλευα εφτά ημέρες την εβδομάδα δε δούλευα πολλές ώρες, δούλευα εφτά ώρες την εβδομάδα, αλλά με τα λεφτά που εκάναμε το 1947 στο Μόντρεαλ ήταν αδύνατον να ζήσει ένα άτομο, λόγω του ότι... εγώ τα κατάφερνα, λόγω του ότι έμενα στο θείο μου και δεν πλήρωνα τίποτις για δωμάτιο και ο πρώτος μισθός μου που έκανα στον Καναδά ήταν $17 την εβδομάδα. Από αυτά έπρεπε βέβαια, να παίρνω τα ρούχα μου και να ζω με αυτά τα $17, που όπως ξέρετε $17 δεν μπορούσες να κάνεις και πολλά πράγματα, αν και τα $17 τότε είχαν την σχετική τους αξία. Τα δωμάτια τότε, μπορούσες να βρεις ένα καλό δωμάτιο για $5-6, τώρα δεν μπορείς να το βρεις βέβαια. Αλλά εγώ όπως σας είπα ήμουν τυχερός για το ότι δεν χρειαζόταν να πάω να μείνω σε δωμάτιο και έτσι αυτά τα $5-6 τα εγλίτωνα. DL: Κύριε Πεζούλα μπορείτε να μας πείτε από ποιο μέρος της Ελλάδος φύγατε και με τί μέσο ταξιδέψατε; Επίσης υπήρχαν τίποτα πρακτορεία μεταναστεύσεως αυτήν την εποχή στην Ελλάδα ή στην Αμερική, στον Καναδά, ας πούμε, τα οποία GP: When I came here, I stayed alone..., stayed with my uncle for a year, I worked, and in the same time I was going to a Canadian school to learn the language, in Montreal was...montreal was my first arrival point since my uncle was working in Montreal, when I came here of course he did not own a store, but I went and worked elsewhere, and then the only work I could do without knowing the language was either in a restaurant or in any other job that English is not required. My first job in Canada was to produce popcorn. I was working seven days a week, not long hours, I was working only seven hours per week, but with the money we made in Montreal in 1947 it was impossible for a person to live, because of...i managed, as I was staying at my uncle s [house] and paid nothing for rent and my first salary that I did in Canada was $17/week. From that money of course, I had to buy my clothes and live with that $17, and as you know with $17 you cannot do much, even though $17 back then had a relative value. Rooms then, you could find a proper room for $5-6, of course now, you cannot. But as I said, I was lucky not having to stay in a [rented] room and [thus] I could save that $5-6. DL: Mr. Pezoulas can you tell us from what place of Greece did you come from and by what way did you travel? Also where there any immigration agencies at that time in Greece or in America, in

4 Montreal κανόνιζαν όλες τις υποθέσεις του ταξιδιού; Canada, let s say, that arranged all travel issues? 07:05 Political and social circumstances in Greece in the 1940s Massena New York Daurevalleyport (ph) Greece World War II German Italian Greek guerrilla GP: Λοιπόν, εγώ έρχομαι από το Παραδείσιο Μεγαλοπόλεως, το οποίο είναι στην Αρκαδία, όλα αυτά τα χρόνια βέβαια εμέναμε στην επαρχεία, πήγα στο σχολείο στην Μεγαλόπολη, είχα τελειώσει το 4 η Γυμνασίου, ήρθα εδώ με αεροπλάνο, στρατιωτικό μάλλον, λόγω του ό τι τα πράγματα όπως σας είπα τότε το 47 ήταν πολύ άσχημα και έπρεπε να βρούμε...έπρεπε να φύγω οπωσδήποτε. Kαι ευρέθη η εταιρεία, λεγόταν τότε Hook s Travel Agency, η οποία εβρήκε μια θέση μ ενα αεροπλάνο εμπορικό. Ήρθαμε στο Μόντρεαλ, μάλλον δεν...μας σταμάτησαν στο Massena NY και από το Massena NY μας πήραν με το bus μας πήγαν στο Daurevalleyport (ph) και από κει μας πήρανε, περίμενε ο θείος μου και με πήρε. Τότε τα μέσα, τις συγκοινωνίες ήτανε πολύ δύσκολα λόγω του ότι τα πράγματα ήταν πολύ άσχημα στην Ελλάδα...ήρθα βέβαια με το αεροπλάνο. DL: Πώς ήταν η κατάσταση, η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και γενικώς γύρω από την Ελλάδα ας πούμε στα μεσογειακά κράτη; Υπήρχαν πόλεμοι, ήταν ειρήνη, ας πούμε ο κόσμος ήταν κατά κάποιο τρόπο ήσυχος, παρά τη φτώχεια, ή ήταν ανήσυχος και είχε και τη φτώχεια; GP: Well, I come from Paradisio Megalopolis, which is located in Arcadia, of course all these years we lived in the province, I went to school in Megalopolis, I had finished the fourth grade of high school, I came here by plane, possibly military, because of conditions that as I said were very bad back in 47 and we had to find...by whatever mean I had to go. And a company was found, it was called Hook s Travel Agency, which found me a place in a cargo airplane. We arrived to Montreal, but no...we were stopped in Massena New York and from Massena New York we went by bus to Daurevalleyport (ph) and from there we were greeted, my uncle was expecting me and took me. Transportation then was very hard, because of the situation in Greece...but of course I came by plane. DL: How was the situation, the political situation in Greece and beyond Greece, let s say in the Mediterranean countries? Was there war, was there peace, the people were feeling secured let s say, despite the poverty, or were they restless and poor as well? GP: Ήταν πάρα πολύ ανήσυχος, είχε και μεγάλη φτώχεια, λόγω του ότι ετελειώσαμε τον μεγάλο Πόλεμο με τους Γερμανούς και Ιταλούς και μετά είχαμε τον Συμμορ...[meaning Συμμοριτοπόλεμο], τον πόλεμο τον εσωτερικό της Ελλάδος. Τα πράγματα όλος ο κόσμος ήτανε βέβαια και η φτώχεια τους είχε κάνει να είναι έτσι και γι αυτό GP: They were very restless, and in great poverty, because the great war with the Germans and Italians was finished and then we had the Guer... [meaning Guerilla], the internal war in Greece. Things [were bad] everyone was of course [such situation], poverty made them this way,

5 07:57 Destinations for Greek immigrants Canada Australia πολλοί φεύγανε. Ήθελαν να φύγουν από την Ελλάδα. DL: Πού μετανάστευε κυρίως ο κόσμος αυτήν την εποχή σε ποια κράτη, ας πούμε; and so on, many were leaving. [People] wanted to leave Greece. DL: Where did people mostly migrate at the time, to which countries, let s say? 08:13 Anthropogeography at the North of Montreal 08:48 Pezoulas personal goals, education in Canada America Montreal Italian French Greek Canada Saint George William College Montreal GP: Στην Αμερική επί το πλείστον και Καναδά και Αυστραλία βέβαια...αλλά η Αυστραλία νομίζω ήρθε λίγο αργότερα από τον Καναδά και την Αμερική. DL: Όταν πρωτοήρθατε στο Μόντρεαλ και μείνατε στο θείο σας, μήπως θυμάστε τι άνθρωποι έμεναν γύρω στη γειτονιά σας δηλαδή ποιας εθνικότητας άνθρωποι ή μήπως αλλάξατε σπίτι το πρώτο χρόνο και γιατί αλλάξατε αν αλλάξατε; GP: Ο θείος μου έμεινε σε μια γειτονιά που ήταν πολλοί Ιταλοί, περισσότερο Ιταλοί αλλά και Γάλλοι, έμεναν στο North of Montreal που δεν είχε πολλούς βέβαια Έλληνες σε αυτήν την συνοικία. DL: Είπατε ότι κάνατε στην αρχή pop corn. Τι δουλειά νομίζετε ότι θα θέλατε να κάνατε εκείνη την εποχή; Ας πούμε ποια δουλειά τη βλέπατε έτσι και σας άρεσε και λέγατε ότι αμάν να μπορούσα να την κάνω; GP: Εγώ δουλειά στα 15 και 16 χρονών προσπαθείς πως να πας στο σχολειό να πάρεις ένα πτυχίο ούτως ώστε να καλυτερεύσεις τη θέση σου αλλά αυτό βέβαια για μας ήταν λιγάκι δύσκολο λόγω του ότι δεν ηξέραμε γλώσσα, ήρθα χωρίς γλώσσα εδώ στον Καναδά και πρώτος σκοπός μου ήταν να μάθω τη γλώσσα καλά και να μπορέσω να πάω στο εγγλέζικο σχολειό. Επήγα στο εγγλέζικο σχολειό μέχρι και που τελείωσα το Γυμνάσιο του Canada στο Saint George William College GP: Mostly in America, and Canada and Australia of course... but I think Australia came shortly after Canada and America. DL: When you first came to Montreal and stayed at your uncle s [house], do you remember what people lived in your neighborhood, meaning which nationalities; or did you change home during the first year and why did you change if you changed? GP: My uncle was living in a neighborhood with many Italians, but also French, they lived in North of Montreal, where there weren t many Greeks-of course- in this district. DL: You said at the beginning you were making popcorn. What occupation do you think you would like to do at the time? Let say, what job you liked and thought, oh! I wish could to do that? GP: Work at 15 and 16 years old... you are trying to go to school to get a degree in order to improve your situation, but this certainly was difficult for us, as we did not know the language, I came without language here in Canada and my first goal was to learn the language well enough, so I could go to the English school. I went to English school and finished the Canadian high

6 09:52 Settled Greek families in Ottawa during 1950s 11:14 Commercial credits to immigrants Ottawa Greek Boureos family Carson Stevens στο Montreal, αλλά έπρεπε να το αφήσω στην 11 η τάξη λόγω του ότι επήγα σε δουλειές εδώ, ανοίξαμε δικές μας δουλειές και έπρεπε να φύγω από το σχολειό. DL: Ανοίξατε τις δικές σας δουλειές όπως είπατε προηγουμένως εδώ στην Ottawa. Θυμάστε εάν υπήρχαν τίποτε άλλα ελληνικά καταστήματα εδώ στην Ottawa και ποιοι ήταν αυτοί οι καλοί επιχειρηματίες ας πούμε που πρόκοψαν εδώ στην Ottawa; GP: Τότε είχε πολλούς Έλληνες οι οποίοι είναι... είχαν πολλά χρόνια εδώ πέρα όπως οι Μπουραίοι, ο Carson, ο Stevens, και πολλοί άλλοι οι οποίοι ήταν αποκατεστημένοι, βέβαια οι περισσότεροι ήταν σε restaurant και hotel business. Τότε. Τώρα βέβαια η δεύτερη και τρίτη γενιά των Ελλήνων αποφεύγουν από αυτές τις δουλειές λόγω του ότι είναι πιο σκληρές δουλειές. Νομίζω ότι ο κάθε γονείς έχει ένα όνειρο να σπουδάσει τα παιδιά του και να τα κάνει να καλυτερεύσουν τη θέση τους και για τούτο πολλοί από τους Έλληνες έχουν αποφύγει και όπως ξέρετε έχουμε αρκετούς πολλούς Έλληνες οι οποίοι πάνε στον κλάδο για κυβερνητικές δουλειές ή για πιο καλύτερες, δηλαδή να καλυτερεύσουν τη ζωή τους. DL: Θυμάστε την πρώτη εποχή αυτή που ήρθατε εδώ στην Οτταβα από που κάνατε τα ψώνια σας; Αν υπήρχαν πιστώσεις στα μεγάλα καταστήματα ας πούμε; Σας εμπιστεύονταν; school in Saint George William College in Montreal, but I had to leave on the eleventh grade because I went to work, we started our own businesses and I had to drop out school. DL: As you said, you opened your own business here in Ottawa. Do you remember if there were any other Greek stores here in Ottawa and who were the good businessmen let s say-that succeeded here in Ottawa? GP: Then there were many Greeks who are... had many years back, like Boureos family, Carson, Stevens, and many others who were well settled, although the majority were active in restaurant and hotel business. Then. Nowadays the second and third generation of Greeks avoid these fields because they are the toughest jobs. I think every parent has a dream, to study his children and make them improve their position and that is why many Greeks have avoided- and as you know there are many Greeks who work for the government or other better jobs, improving their lives. DL: Do you remember during the first period that you came to Ottawa, where did you go shopping? Where there credits in the big stores? Did they trust you? GP: (Wow!) Σε εμπιστεύονται όταν σε ξέρουν ότι κάνεις ένα σεβαστό χρηματικό ποσόν το οποίο είναι... και νομίζω ότι είναι και καλό, λόγω του ότι εάν είσαι σε business πρέπει και εσύ να ξέρεις εάν το credit δηλαδή η πίστωση του κάθε ατόμου είναι ικανή να τα βγάλεις GP: (Wow!) They trust you when they know you earn a respectable amount of money which is... and I believe that this is good, because if you are in a business and you need to know if each person s credit is capable to cope with and I

7 12:00 Greek community: organization, school, church, the Canadian authorities help to build the first Greek church 13:17 Co-existence with the Syrian Orthodox community and the founding of the first Greek organizations Ottawa Albert & Lion Street Syrian Orthodox Church McClaren Street Philoptochos Greek Youth AHEPA [American Hellenic Educational πέρας και νομίζω είναι καλή ιδέα. Το credit είναι καλό μεν, αλλά πρέπει και αυτοί να εξετάσουν τα... εάν μπορείς να τα πληρώσεις στο τέλος του χρόνου! (laugh) DL: Όταν ήρθατε εδώ στην Ottawa, μπορείτε να μας πείτε πώς ήταν οι Έλληνες της Ότταβας, με λίγα λόγια ήταν οργανωμένοι, υπήρχε ελληνική κοινότητα, υπήρχε εκκλησία, υπήρχε κάποιος Έλληνας πολιτικός που βοηθούσε την κατάσταση; Πώς εκκλησιάζονταν οι Έλληνες; GP: Τότε είχαμε μικρό community εδώ πέρα, μικρή κοινότις αλλά ήταν οργανωμένη ανάλογα με τα άτομαβέβαια ήταν λίγοι και είναι πιο ευκολότερο να οργανωθούν. Είχανε την εκκλησία τους, μικρή εκκλησία, μικρό σχολείο. Η εκκλησία, η πρώτη ελληνική εκκλησία, ήταν εδώ στο Albert & Lion. Και αυτό μας την δώρισαν, μάλλον δεν την αγόρασαν οι Έλληνες, αλλά την είχανε δώσει στην ελληνική κοινότις λόγω του ότι δεν είχαν, και εάν θυμούμαι καλά ότι πληρώσαμε για αυτή την εκκλησία $6000(laugh), το οποίο ήταν τίποτις για εμάς αλλά αφού ήμασταν μικρή κοινότητα και δεν αντέχαμε για παραπάνω...ήταν πολύ καλό... DL: Κύριε Πεζούλα μπορείτε να μας πείτε εάν πριν από αυτή την εκκλησία που ήταν στην Lion όπως είπατε & Albert αν υπήρχε καμιά άλλη εκκλησιά αν ακούσατε από κάποιο γνωστό σας ή κάποιο συγγενή σας ότι υπήρχε καμιά εκκλησία ή πώς γινόταν τέλος πάντων η λειτουργία; GP: Well, πριν από αυτή την εκκλησία που όπως σας είπα think it's a good idea. The credit is good, yet they should also consider the... if you can pay at the end of the year! (laugh) DL: When you came here in Ottawa, can you tell us how the Greeks were in Ottawa, in few words how were they organized, was there a Greek community, was there a church, was there a Greek politician who helped the situation? How the Greeks worshipped? GP: Then, we had a small community here, a little community, but well organized in analogue to the number of people- of course they were fewer and it is easier to get organized. They had their church, a small church, a small school. The church, the first Greek church, was here at the Albert & Lion. And it was donated, rather it was not bought by the Greeks, but it was given to the Greek community because they did not have one, and if I remember correctly, we paid for this church only $6000 (laugh), which was nothing for us, but since we were a small community and did not afford for more... that was really good... DL: Mr. Pezoulas, can you tell us, if, before this church in Lion & Albert, was there any other church, if you heard from a friend or a relative you that there was a church or how was the [orthodox] liturgy performed? GP: Well, before that church our church was held in the Syrian Orthodox Church which

8 Progressive Association] GAPA [Greek American Progressive Association] Mades of Athina πήραμε η εκκλησία μας γινόταν στην Syrian Orthodox Church το οποίο είναι στο McClaren str. Βέβαια και εκεί πρέπει να γίνεται... δεν μπορούσαμε να την έχουμε την Κυριακή διοτι και αυτοί τη μεταχειριζόντουσαν την Κυριακή, έπρεπε να έχουμε άλλες ημέρες, ούτως ώστε να εξυπηρετήσουμε τους εδώ Έλληνες. Αλλά κατόπιν που πήραμε τη δικιά μας, οι Έλληνες ιδρύσαν μερικές οργανώσεις, και αρχίσαν με το Φιλόπτωχο, την Ελληνική Νεολαία, την ΑΧΕΠΑ, είχαμε και για μερικό χρόνο την ΚΑΠΑ εδώ πέρα αλλά τώρα δεν είναι active any more. H ΑΧΕΠΑ είναι η μόνη εθνική οργάνωση η οποία αντιπροσωπεύει τους περισσότερους Έλληνες εδώ. Την έχουν υποστηρίξει οι εδώ Έλληνες, λόγω του ότι έχει κάτι για όλα τα μέλη της οικογενείας του κάθε ατόμου. Πρώτον έχει τον οργανισμό για τους άντρες, έχει για τις γυναίκες των, για την οικογένεια, δηλαδή είναι οικογενειακή οργάνωσις, μετά έχει τις θυγατέρες, έχει μετά τις Mades of Athina για τα μικρότερα κοριτσάκια και [inaudible] Sons of Pericles το οποίο είναι για τα μικρά παιδιά. Όλα αυτά βοηθάνε λόγω του ότι όταν γίνονται conventions ή συγκεντρώσεις εδώ στην κοινότητα, οι γονείς από τα άλλα μέρη έρχονται οικογενειακώς και αυτό βοηθεί να γνωρίζονται παιδιά από όλα τα μέρη του Καναδά, ή και της Αμερικής αν έρχονται στην Οττάβα. Αυτά τα σωματεία είναι σεβαστά από τις καναδικές και τις πολιτειακές αρχές εδώ της Οττάβας, λόγω του ότι προσπαθούν να μάθουν τα μέλη τους, δηλαδή να δείξουν τα μέλη τα οποία ερχόνται από την Ελλάδα και eventually γίνονται μέλη της οργανώσεως, να is in McClaren street. Certainly there must be... we could not have it during Sundays, because they also used the church on Sundays, so we had to have it on other days, in order to serve the Greeks here. But then, after we got our own, Greeks founded some organizations, beginning with Philoptochos, Greek Youth, AHEPA [American Hellenic Educational Progressive], and had here for some years GAPA [Greek American Progressive Association], but now is not active any more. AHEPA is the only national organization that represents most Greeks here. It has been supported by the Greeks here, because it gives something for all the members of a family. First is the organization for men, for their women, for the family, which means it is a family organization, after there are the daughters, after the Mades of Athina for the younger girls, and [inaudible] Sons of Pericles, which is for the young children 1. When conventions or gatherings are held, here in the community, parents from other places come with their families, and this helps children to meet from all parts of Canada, or America when they come to Ottawa. These unions are respected by the Canadian authorities and political authorities here in Ottawa, because they try to teach their members, i.e. to show the members that come from Greece and eventually join the 1 In mountainous Greece, away from the urban centers, at mid 20 th century, was common to pronounce boys as children and girls as girls. So, if a father said I have two children and a girl, he meant I have two boys and one girl. This is not common in modern times, even in the most isolated communities.

9 17:46 Absence of discriminations, newcomers support, second generation τους δείξουν τα εδώ ήθη και έθιμα των Καναδών και έτσι οι Καναδοί τους αρέσει αυτό, νομίζω ότι ο κάθε Έλληνας που έρχεται εδώ πέρα πρέπει να προσαρμόζεται προς τα ήθη και έθιμα του Καναδά. Well, αυτό βέβαια, αυτό οι οργανισμοί... έχουν βοηθήσει πολύ και για τα παιδιά μας τα οποία γεννιόνται εδώ πέρα με τις συγκεντρώσεις και με τις επαφές που έχουμε με την κοινότητα και εκκλησία, μας δίνει το opportunity, μας δίνει την ευκαιρία να μην ξεχάσουμε τα ελληνικά μας, να μη ξεχάσουμε τα ελληνικά ήθη και έθιμα και επίσης μας μαθαίνουν πώς να είμαστε και καλοί Καναδοί. Και νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος λόγω του ότι από τότε που τα organizations εδώ στον Καναδά οργανωθήκανε κατά τοιούτων τρόπων, ο ελληνισμός αυξάνει, είναι πιο πολύ οργανωμένοι, πιο πολύ οργανωμένοι. DL: Μπορείτε να μας πείτε αν από παλιά υπήρχε κάποια ας πούμε κυβερνητική μέριμνα για να βρίσκει σπίτια στους μετανάστες και καθώς επίσης μπορείτε να μας πείτε πώς οι καναδικές αρχές και οι καναδικές υπηρεσίες συμπεριφέρονταν σε εσάς ας πούμε τους πρώτους μετανάστες; GP: Νομίζω ότι οι καναδικές αρχές μας φέρονταν πάρα πολύ καλά, λόγω του ότι ο Καναδός είναι ένας φιλόξενος..., ο κόσμος είναι πολύ φιλόξενος και μας έχουν βοηθήσει σε κάθε πρόβλημα το οποίον αντιμετωπίζουμε για την ελληνική κοινότητα. [recording stop] Όσο για την μέριμνα για τους νεοφερμένους όταν ερχόνταν εδώ πέρα, η ελληνική κοινότις ήταν αυτή που φρόντιζε να βρει, εάν ένα άτομο ερχόταν από την Ελλάδα και δεν είχε, είχε ανάγκη, πάντα αποτάνονταν [possibly meaning: αποτείνονταν] στην κοινότητα και η organization, to show them the morals here and the habits of the Canadians, so Canadians are fond of that, I think that every Greek who comes here should adjust to the manners and customs of Canada. Well, this of course, these organizations... have helped a lot our children who are born here, with the gatherings and the contacts that we have with the community and church, who give us the opportunity not to forget the Greek language, not forget the Greek customs and traditions and also teach us how to be good Canadians. And I think it's a great way because ever since organizations here in Canada were organized in such ways, Greekness is increased, they are more organized, more organized. DL: Can you tell us, if from the old times, there was, let s say, a governmental care, for housing immigrants and can you tell us, as well, how Canadian authorities and Canadian services treated you, let s say, the first immigrants? GP: I think Canadian authorities allegedly treated us too well, because Canada is a welcoming... people are very hospitable and have helped us in every issue we face in the Greek community. [BREAK] As for the care of the newcomers when they came here, Greek community was the one that took care a person that came from Greece, if there was a need, always applied to the

10 20:10 Pezoulas settles permanently in Canada κοινότις ήταν αυτή που βοηθούσε προσωπικώς. Όλες αυτές οι προσπάθειες που οι κοινότητες έκαναν αυτά τα χρόνια ήτανε με δικά τους λεπτά, έπρεπε να πληρώσουν τον παπά, έπρεπε να πληρώσουν facilities για να κάνει τις...ελληνικά σχολεία παραδείγματος χάριν, ή γραφεία ελληνικά, όλα αυτά έβγαιναν από τις ιδιωτικές...[possibly meaning εισφορές], από ιδιώτες, δηλαδή ο κάθενας πλήρωνε membership για να τα βγάλουνε ως πέρας η κονότις. Βέβαια επίσης συχνά έδιναν χορούς για να βγάλουν μερικά έξοδα της κοινότητος, να βοηθήσουν δηλαδή κάθε έναν ο οποίος έρχεται εδώ πέρα. DL: Πότε αποφασίσατε να μείνετε οριστικά στον Καναδά; Πότε είπατε ας πούμε δεν θα ξαναγυρίσω στην Ελλάδα...γιατί, για τον άλφα ή βήτα λόγο; GP: Well, τον πρώτο χρόνο όταν ήρθαμε έλεγα πότε να ξαναγυρίσω. Και αυτό ήταν λόγω του ότι ήρθα εδώ πέρα χωρίς γλώσσα, τότε ήταν πολλοί λίγοι Έλληνες στο Montreal και οι περισσότεροι ήταν πολλά χρόνια και τα παιδιά των Ελλήνων στο Montreal δεν ξέρανε όλα Ελληνικά λόγω του ότι είχαν γεννηθεί εδώ πέρα και δεν είχαν τα facilities τα οποία έχουν βέβαια τώρα. Αλλά μετά όταν κάθισα δύο χρόνια και έμαθα τα εγγλέζικα και είδα τι είναι ο Κάναντας και όταν αποφάσισα να πάω και στο εγγλέζικό σχολείο για να μάθω τη γλώσσα μου άρεσε ο Κάναντας και αποφάσισα ότι ο Κάναντας έχει ένα μέλλον για μένα και έτσι έμεινα στον Κάναντα. Σε αυτό βέβαια με πήρε χρόνος για να κατατοπιστώ... στα καναδικά νερά που λέμε (laugh). Αυτό έγινε μετά από το...έτσι ήρθα το 48, κατά το 52 τότε είπα ότι δεν... you know, θα μείνω στον Κάναντα Επίσης το 64 community and it was the community that personally helped. All these efforts that communities have made during all these years, it was with their own funds, they had to pay the priest [salary] had to pay facilities to make... for example Greek schools, or Greek offices, all that came from the private... [possibly meaning contributions] from individuals, so that everyone paid membership so the community could carry through. Also, often dances were held to cover some expenses of the community, to help each one coming here. DL: When did you decide to stay permanently in Canada? When you did you thought, let s say, I am not returning back to Greece... for reason a or b? GP: Well, the first year we arrived I thought when to return back. And that was because I came here without language, then there were very few Greeks in Montreal, and most had many years and Greek children in Montreal did not all speak Greek because they were born here and did not have the facilities which, of course, have now. But after remaining for two years and I learned English and I experienced what is Canada and when I decided to go to the English school to learn the language, I liked Canada and decided that Canada has a future for me and so I stayed in Canada. Of course, it took time for me to adjust... to Canadian waters as we say (laugh). This was after... so I came in '48, in '52, then I said I

11 22:22 Second generation s double ethnic identity 24:06 Aspects of the next παντρεύτηκα εδώ στον Κάναντα και πήρα κοπέλα η οποία είναι ελληνικής καταγωγής αλλά γεννημένη εδώ, μιλάει ελληνικά και από τότε όταν παντρεύτηκα και μετά βέβαια, εκάναμε οικογένεια και σκεφτόμαστε τώρα όπως σκέπτονται κάθε Καναδός να καλυτερεύσει τη θέση για τα παιδιά μας. DL: Υπήρχαν ή υπάρχουν τίποτα προκαταλήψεις για τα παιδιά σας ανασφάλεια ας πούμε, υπάρχει αυτό που λέμε αυτός είναι immigrant είναι μετανάστης και το παιδί του είναι μετανάστης, δεν είναι γνήσιος Καναδός και λοιπά, και πως εσείς το βλέπετε αυτό το πράγμα ότι θα εξελιχθεί; GP: Αυτό για τα παιδιά τα δικά μας είναι όπως είναι ένα άλλο Καναδό, καναδόπαιδο εδώ πέρα, η προφορά τους δεν είναι σαν τη δικιά μας, που έχουμε το accent, είναι πιο Καναδοί από μας, βέβαια λόγω του ότι, μιλάνε τη γλώσσα καλύτερα, έχουν φίλους, πηγαίνουν στα καναδικά σχολεία και αυτή είναι η δευτέρα γενεά μας, βέβαια έχουν και τα ήθη και τα έθιμα τα ελληνικά λόγω του ότι όπως σας είπα ότι η κοινότις προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά να μη χάσουνε το identity αυτό που έχουν ως Έλληνες. Βέβαια τα παιδιά ξέρουν ότι είναι Ελληνοκαναδοί και αυτό βέβαια είναι ένα ωραίο πράγμα λόγω του ότι μιλάν τη γλώσσα αν και είναι γεννημένα εδώ. Παραδείγματος χάριν θέλω να σας πω ότι η πεθερά μου είναι γεννημένη εδώ στον Καναδά αλλά άμα θα ακούσετε τα ελληνικά που μιλάει θα νομίζετε ότι ήρθε από την Ελλάδα. Και η γυναίκα μου το ίδιο, βέβαια μπορεί να μη μπορεί να τα γράψει τα ελληνικά, αλλά μπορεί να τα μιλάει απταίστως. DL: Τι ελπίδες και τι φιλοδοξίες έχετε για τα παιδιά σας; Δηλαδή τι won t... you know, I'll stay in Canada. Also in '64 I got married here in Canada and got a girl who is of Greek origin but born here, speaks Greek, and then when I got married and so on, had a family, and were thinking like every Canadian thinks, how would improve the position of our children. DL: Were there or are there any prejudices for your children, insecurity let s say, is there what we say if one is an immigrant his child is an immigrant, so not a true Canadian, etc., and how do you see that thing evolving? GP: Our kids are like any other Canadian, Canadian child here, their pronunciation is not like ours, we do have accent, they are more Canadian than us, as they speak the language better, they have friends, they go to Canadian schools and this is our second generation, of course they have Greek manners and customs, because as I told you, community is trying to help children not to lose their identity as Greeks. Of course children know they are Greco- Canadians and this is certainly a nice thing, as they speak the [Greek] language although they are born here. For example I want to tell you that my mother-in-law is born here in Canada, but if you listen to her Greek, you'll think she came from Greece. And my wife also, of course she may not be able to write in Greek, but she can fluently speak. DL: What hopes and ambitions do you have for your children?

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos

Traces from Lesvos through Europe An exhibition after the 2009 NoBorderCamp in Lesvos This exhibition follows the traces of those who started their stay in Europe with a step on the island s soil of / Greece: We came with small plastic boats, a dangerous trip through the Aegean Sea. It

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου. In honor of Professor Takis Papaioannou Νέα του ΕΣΙ, Νο. 43, Φεβρ. 2011 GSI News, Nr.43 Febr. 2011 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ STATISTICAL PERISCOPE Αφιέρωμα στον Καθηγητή Τάκη Παπαϊωάννου In honor of Professor Takis Papaioannou 2 Takis Papaioannou

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY The Voice of the Greek Community JAN/FEB 2014 1 CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY VOL. 74 NO. 537 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 600 EAST BLVD CHARLOTTE, NC 28203 704-334-4771 JAN/FEB

Διαβάστε περισσότερα

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

Beloved Brothers and Sisters in Christ, Beloved Brothers and Sisters in Christ, Forgiveness of transgressions is fundamental to our faith as Orthodox Christians. We understand that the waters of baptism are, waters for the. Christ has the power

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα.

Γυναίκες εν πλω. Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την επιλογή τους να αφιερώσουν τη ζωή τους στη θάλασσα. γυνή&θάλασσα Από τη Βάλια Νούσια Φωτογραφίες: Παναγιώτα Καραστεργίου By Valia Nousia Photos: Panagiota Karastergiou Γυναίκες εν πλω Πέντε γυναίκες διαφορετικές, δυναμικές και αποφασιστικές μιλούν για την

Διαβάστε περισσότερα

Το Erasmus με τα μάτια των φοιτητών μας! Erasmus through our students eyes!

Το Erasmus με τα μάτια των φοιτητών μας! Erasmus through our students eyes! Το Erasmus με τα μάτια των φοιτητών μας! φοιτητές Erasmus ΑΣΠΑΙΤΕ μοιράζονται τις σκέψεις τους για την εμπειρία Erasmus Erasmus through our students eyes! Erasmus students at ASPETE share their views on

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής. erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME. FOR STUDENTS A Unique Life Experience ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μια Μοναδική Εμπειρία ζωής erasmus ΤHE ERASMUS PROGRAMME FOR STUDENTS A Unique Life Experience erasmus Περιεχόμενα / Contents Εισαγωγή / Introduction... 4 Μαρτυρίες

Διαβάστε περισσότερα

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos

The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos The Importance of Pedagogy in Language Learning and Information and Communication Technology: The example of DiaLogos Eleni Skourtou Assistant Professor Department of Primary Education University of the

Διαβάστε περισσότερα

Αn on-line journal UNSW GREEK STUDIES Issue III- January 2009

Αn on-line journal    UNSW GREEK STUDIES Issue III- January 2009 Αn on-line journal UNSW GREEK STUDIES Issue III- January 2009 Kαλωσήλθατε στο τρίτο τεύχος του περιοδικού Καθρέφτης που τη φετεινή χρονιά στην αρχή του φιλοξενεί ένα ραδιοφωνικό ποίηµα, και στο τέλος µια

Διαβάστε περισσότερα

Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington DC. The Harbinger. August 2013

Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington DC. The Harbinger. August 2013 Saints Constantine & Helen Greek Orthodox Church of Washington DC The Harbinger August 2013 Dear Saints Constantine and Helen Family, A Message from Father Jason Greetings in Christ! I hope you are all

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2004) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing IN GREEK on a text in English ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY

The Voice of the Greek Community CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY The Voice of the Greek Community MAR/APR 2013 1 CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY VOL. 73 NO. 532 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 600 E. BOULEVARD CHARLOTTE, NC 28203 704-334-4771

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος March 2010. March 25, the Independence Day in Greece March 25, the Independence Day in Greece

Μάρτιος March 2010. March 25, the Independence Day in Greece March 25, the Independence Day in Greece The newsletter of the Hellenic Community and Orthodox Parish of Auckland Μάρτιος March 2010 Celebration of 25 th of March We are going to celebrate our national day on Saturday 27 th of March at 7:00pm

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-86175-5-1

ISBN 978-960-86175-5-1 Η Γραµµατική για τις Αγγλόφωνες Εξετάσεις στα Γρήγορα! Από το Γιώργο ροσουλάκη Copyright 2007 Γιώργος ροσουλάκης Βουρβάχων 5, 71202 Ηράκλειο εν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, µε οποιονδήποτε τρόπο, τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορίες τοκετού από τις µητέρες του Εγκυµονώ Γεννώ Επιλέγω Η Ιστορία της Έρικα

Ιστορίες τοκετού από τις µητέρες του Εγκυµονώ Γεννώ Επιλέγω Η Ιστορία της Έρικα Ιστορίες τοκετού από τις µητέρες του Εγκυµονώ Γεννώ Επιλέγω Η Ιστορία της Έρικα Το όνοµά µου είναι Έρικα Ματσολίνι είµαι 37 ετών και µητέρα ενός κοριτσιού 6,5 ετών κι ενός αγοριού 2,5 ετών. Καταρχήν θέλω

Διαβάστε περισσότερα

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά

Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Όλα όσα θέλετε να πείτε... στα Aγγλικά Ελληνοαγγλικός οδηγός φράσεων, ορολογιών, παρουσιάσεων για τον κόσμο των επιχειρήσεων BLP BLP Business Linguistic Publication Ltd Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece

COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II. 17 th June 2005 Santorini, Greece COMMUNITY ACTION PROGRAMME TO COMBAT SOCIAL EXCLUSION 2002-2006 TRANSNATIONAL EXCHANGE PROGRAMME: PHASE II 4 T H TRANSNATIONAL WORKSHOP ON "BRIDGING CULTURES" 17 th June 2005 Santorini, Greece FINAL REPORT

Διαβάστε περισσότερα

Breast cancer treatments

Breast cancer treatments Breast cancer treatments Greek English About us Breast Cancer Network Australia (BCNA) is the peak organisation for all people affected by breast cancer in Australia. We provide a range of free resources,

Διαβάστε περισσότερα

hilton 16 hilton athens

hilton 16 hilton athens hilton 16 hilton athens 2 hilton athens athens hilton 3 4 hilton athens athens hilton 5 6 hilton athens athens hilton 7 hilton athens magazine 8 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens

Διαβάστε περισσότερα

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W)

(2GK01) (3GK0S) (3GK0W) Edexcel GCSE in Greek (2GK01) (3GK0S) (3GK0W) For first teaching from 2009 Sample Assessment Materials Welcome to the GCSE 2009 Greek Sample Assessment Materials. These sample assessment materials have

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George November/December November/December 2012 2012 Page 1 Volume 10, Issue 6 A Publication of the Greek Orthodox Church The Voice of Saint George of Saint George Piscataway, New Jersey ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

KPHTH. A Tribute to the Pioneer Greeks. of the West. PAA 2009 National Convention Schedule

KPHTH. A Tribute to the Pioneer Greeks. of the West. PAA 2009 National Convention Schedule official publication of the pancretan association of america KPHTH JULY-AUGUST 2008 A Tribute to the Pioneer Greeks 1 KPHTH JULY-AUGUST 2008 of the West PAA 2009 National Convention Schedule 2 KPHTH JULY-AUGUST

Διαβάστε περισσότερα

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957. www.stdgocunion.org. A Message from Father George:

ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957. www.stdgocunion.org. A Message from Father George: THE ST. DEMETRIOS Greek Orthodox Metropolis of New Jersey GREEK ORTHODOX CHURCH UNION, NJ 908-964-7957 www.stdgocunion.org A Message from Father George: Beloved Family of St. Demetrios G.O. Church, November,

Διαβάστε περισσότερα

PILGRIMAGE TO ST. GEORGE IN TAYLOR, PENNSYLVANIA

PILGRIMAGE TO ST. GEORGE IN TAYLOR, PENNSYLVANIA The Voice of the Greek Community JUL/AUG 2014 1 CELEBRATING 65 YEARS OF COMMUNITY NEWS AND HISTORY VOL. 74 NO. 540 HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL 600 EAST BLVD CHARLOTTE, NC 28203 704-334-4771 JUL/AUG

Διαβάστε περισσότερα

The Voice of Saint George

The Voice of Saint George November/December 2010 Volume 8 Issue 6 A publication of the Greek Orthodox Church of Saint George The Voice of Saint George The voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the LORD.

Διαβάστε περισσότερα

Index & Art 2 Messages 3 Activities and Events 4-5 Houses 6 Clubs 7 Messages, School Council and Prefects Photos 8

Index & Art 2 Messages 3 Activities and Events 4-5 Houses 6 Clubs 7 Messages, School Council and Prefects Photos 8 Index Page Index & Art 2 Messages 3 Activities and Events 4-5 Houses 6 Clubs 7 Messages, School Council and Prefects Photos 8 Class Photos and Graduates Photos 9-13 English 14-15 Drama 16 Poetry 17 Greek

Διαβάστε περισσότερα

A MESSAGE FROM OUR PRIEST

A MESSAGE FROM OUR PRIEST November/December 2014 November/December 2014 Page 1 Volume 12, Issue 6 A Publication of the Greek Orthodox Church of Saint George Piscataway, New Jersey «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY BULLETIN ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH MANITOBA HELLENIC CULTURAL CENTRE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΙΝΝΙΠΕΓΚ GREEK COMMUNITY OF WINNIPEG

COMMUNITY BULLETIN ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH MANITOBA HELLENIC CULTURAL CENTRE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΙΝΝΙΠΕΓΚ GREEK COMMUNITY OF WINNIPEG COMMUNITY BULLETIN ST. DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH MANITOBA HELLENIC CULTURAL CENTRE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΙΝΝΙΠΕΓΚ GREEK COMMUNITY OF WINNIPEG July/Aug. 2015 Ιούλιος/Αυγ. ISSUE 75 2255 Grant Avenue

Διαβάστε περισσότερα

The Ascension Light FATHER S MESSAGE THE DAY OF JUDGMENT ORTHODOX CHURCH. I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014

The Ascension Light FATHER S MESSAGE THE DAY OF JUDGMENT ORTHODOX CHURCH. I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014 The Ascension Light FATHER S MESSAGE I am the light of the world JANUARY - MARCH 2014 THE DAY OF JUDGMENT My dear brothers and sisters in Christ, Once again we proceed toward the period of Holy and Great

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος.

Σοφοκλέους Οιδίπους τύραννος, 1268-1274. μτφρ. Φώτου Πολίτη, Ίκαρος. Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους περόνας ἀπ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο, ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων, αὐδῶν τοιαῦθ, ὁθούνεκ οὐκ ὄψοιντό νιν οὔθ οἷ ἔπασχεν οὔθ ὁποῐ ἔδρα κακά, ἀλλ ἐν σκότωι τὸ λοιπὸν

Διαβάστε περισσότερα