ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΠΙ ΟΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 4.1 Εισαγωγή Οι ανισότητες στην κατανοµή εκπαιδευτικών ευκαιριών, ιδιαίτερα ως προς τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά, διερευνούνται συστηµατικά εδώ και µερικές δεκαετίες. Τα θέµατα των δυο διεθνών συσκέψεων που οργάνωσε ο ΟΟΣΑ, το 1961 στο Kungälv της Σουηδίας και το 1975 στο Παρίσι, και όπου οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις απηχούσαν κάθε φορά το επίπεδο των αναζητήσεων στον τοµέα της ανάλυσης των εκπαιδευτικών ευκαιριών, εκφράζουν παραστατικά την εξέλιξη του προβληµατισµού στο διάστηµα που µεσολάβησε : τη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της πνευµατικής ικανότητας διαδέχτηκε η αναγνώριση των κοινωνικά προσδιορισµένων ανισοτήτων και η αντιµετώπιση των προεκτάσεων αυτής της πραγµατικότητας στον τοµέα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι µελέτες όµως που αφορούν τη γεωγραφική διάσταση των ανισοτήτων στον ευρωπαϊκό χώρο είναι σχετικά λίγες, ενώ πολλαπλασιάζονται για τις χώρες της Αφρικής. Το σηµαντικό ύψος των διαφορών που παρουσιάζονται στην Ελλάδα από τη µια περιοχή στην άλλη, ως προς ορισµένα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, έχει επισηµανθεί σε συγκριτικές µελέτες διεθνών οργανισµών. Η κοινωνική δυσαρέσκεια που απορρέει από τη µη ικανοποίηση της ζήτησης για εκπαίδευση, οδήγησε σ ένα γενικευµένο αίτηµα για εξίσωση των εκπαιδευτικών ευκαιριών. Η µελέτη για τον εντοπισµό των ανισοτήτων οδήγησε σε ανακαλύψεις που ανέτρεψαν τις κυρίαρχες αντιλήψεις για το ρόλο του σχολείου µέσα στην κοινωνία. Πολυάριθµες έρευνες οδήγησαν σε ορισµένα συµπεράσµατα, που συνοψίζονται στα ακόλουθα : η άνιση επίδοση στο σχολείο δεν οφείλεται στις ατοµικές διαφορές ικανοτήτων, αλλά στην κοινωνική προέλευση των ατόµων 39

2 η κοινωνικά καθορισµένη άνιση επίδοση στο σχολείο επιβιώνει και µετά την άρση των οικονοµικών και κοινωνικών εµποδίων (προσφορά κτιρίων, δασκάλων και γενικά "δωρεάν παιδείας") η αξιολογική κλίµακα του σχολείου, που µε µεθόδους κοινωνικά ουδέτερες (διαγωνισµούς, εξετάσεις) κατατάσσει τους καλούς και τους κακούς µαθητές, αναπαράγει µε εντυπωσιακή ακρίβεια την ταξική διαστρωµάτωση της κοινωνίας Φαίνεται ότι οι µαθητές είναι άριστοι, µέτριοι και κακοί και οι κατηγορίες αυτές σε όλες τις χώρες αντιστοιχούν, µε µεγάλη στατιστική αυστηρότητα, στις κοινωνικές τάξεις από όπου προέρχονται : κακοί µαθητές είναι τα παιδιά των αγροτών και των εργατών, µέτριοι τα παιδιά ορισµένων µικροαστικών κατηγοριών και µεσαίων στρωµάτων, καλοί και άριστοι τα παιδιά των ανώτερων στρωµάτων. Το κοινωνιολογικό συµπέρασµα, που αποδεικνύεται συστηµατικά και συνεχώς τα τελευταία είκοσι χρόνια, και λέγει ότι η σχολική επίδοση καθορίζεται πριν απ όλα από την κοινωνική προέλευση, µοιάζει απίστευτο. Άλλωστε, αντιµετωπίστηκε πολλές φορές από τους ίδιους τους µελετητές σαν απίστευτο και στην προσπάθεια αναίρεσης ή επαλήθευσής του οφείλονται και οι σωρευµένες αποδείξεις για την ορθότητά του. Αντιφάσκει µε την κοινή λογική που βλέπει την άνιση επίδοση σαν αυτονόητη και φυσική συνέπεια των ατοµικών διαφορών. Η άνιση επίδοση αντιµετωπίζεται, από τότε που υπάρχει το σχολείο ως κοινωνικός θεσµός, σαν προβλεπτή, φυσική και αναπότρεπτη απόρροια των διαφορετικών ικανοτήτων για µόρφωση µε τις οποίες γεννιέται το κάθε άτοµο. Αυταπόδεικτη αλήθεια, ριζωµένη βαθιά στα µυαλά των ανθρώπων σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα, στηριγµένη στην κοινή λογική, που στην αναµφισβήτητη ύπαρξη των άπειρων σε κάθε άτοµο βιολογικών και ψυχολογικών διαφορών στηρίζει την αυτονόητη διαπίστωση ότι άλλοι "παίρνουν τα γράµµατα" και άλλοι όχι, άλλοι γεννιούνται µε κλίση προς τη µόρφωση και άλλοι όχι. Η ικανότητα ή η κλίση για τα γράµµατα αντιµετωπίζεται µ αυτόν τον τρόπο σαν "δώρο" της µοίρας. 40

3 4.2 Η κοινωνική ανισότητα στην εκπαίδευση Η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου και ο οικονοµικά χρηστικός στόχος της θα ανοίξουν το δρόµο για πολυαριθµότατες, εκτεταµένες και µακρόχρονες έρευνες µε στόχο να διαπιστωθεί εάν και µε ποιους το σχολείο προσφέρει ή όχι ίσες ευκαιρίες σε όλους τους µαθητές. Κλασσικές ανάµεσα στις έρευνες αυτές και πολυσυζητηµένες στη διεθνή βιβλιογραφία είναι η λεγόµενη "Έκθεση" του James Coleman (1966), η µελέτη µε τον τίτλο "Ανισότητα" του Christopher Jenks (1973) και η έρευνα των Peter Blau και Otis Duncan (1967) για την κοινωνική κινητικότητα στις HΠΑ. Ο James Coleman και οι συνεργάτες του συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν πολύ µεγάλο αριθµό δεδοµένων. Μελέτησαν στατιστικά 4000 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα και συνέλεξαν δεδοµένα µε ερωτηµατολόγια από περίπου µαθητές. Τα στοιχεία που συνέλεξαν για τα σχολεία αφορούσαν το είδος του σχολείου, τη χωρητικότητα και την ποιότητα των κτιρίων, τον τεχνικό εξοπλισµό και τα οπτικοακουστικά µέσα που διέθετε το κάθε σχολείο, επίσης τον αριθµό των διδασκόντων κατά σχολείο, τα πτυχία και την ειδίκευσή τους και τέλος τις δηµόσιες δαπάνες πάλι κατά σχολείο. Τα στοιχεία που συνέλεξαν για τους µαθητές αφορούσαν τη σχολική τους επίδοση, την κοινωνική και οικονοµική οικογενειακή τους προέλευση, το µορφωτικό επίπεδο των γονέων, τις προσδοκίες των µαθητών για το σχολικό µέλλον και τη διάθεσή τους να παραµείνουν ή όχι στο σχολείο µετά το τέλος της υποχρεωτικής φοίτησης. Η "Έκθεση" του James Coleman και κυρίως τα πολυσυζητηµένα συµπεράσµατά της, σύµφωνα µε τα οποία η άνιση κρατική προσφορά σε εκπαιδευτικά αγαθά σε φαίνεται να επιδρά καθοριστικά στην άνιση σχολική επίδοση των µαθητών, ενώ αντίθετα η οικογενειακή προέλευση και το µορφωτικό περιβάλλον εµφανίζονται ως παράγοντες που σχετίζονται πολύ στενότερα µε τη σχολική επίδοση, οδήγησαν σε γνωστικές κατακτήσεις : Η ισότητα στην εκπαίδευση δεν µπορεί να επιτευχθεί µε διορθωτικές παρεµβάσεις σε ένα µόνο θεσµικό σηµείο. 41

4 Έστρεψαν την προσοχή των µελετητών σ εκείνα τα γενεσιουργά αίτια της ανισότητας, που βρίσκονται πέρα από την ίση προσφορά των ίδιων εκπαιδευτικών ευκαιριών. Αµφισβητήθηκε ο όρος "ισότητα ευκαιριών". Ισότητα ευκαιριών σηµαίνει τυπική ισότητα : προσφορά ίσων δυνατοτήτων σε µέλη των διάφορων κοινωνικών οµάδων, που είναι πολύ άνισα προετοιµασµένα από το οικογενειακό τους περιβάλλον για να εκµεταλλευτούν τις προσφερόµενες ευκαιρίες. ιαπιστώθηκε ότι ουσιαστικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα δεν µπορούν να γίνουν, όταν διορθώνονται µόνο οι εξωτερικές και φανερές ελλείψεις των σχολείων, όπως είναι ο ανεπαρκής αριθµός αιθουσών ή των διδασκόντων. Η "Ανισότητα" του Christopher Jenks (1973) δεν είναι πρωτότυπη έρευνα, αλλά περίπλοκη επεξεργασία πλήθους δεδοµένων από πολυάριθµες έρευνες, που είχαν δηµοσιευτεί ως το 1970, για την εκπαίδευση και την κοινωνική ανισότητα στις ΗΠΑ. Τα κυριότερα συµπεράσµατα της ανισότητας είναι τα ακόλουθα : Η ανισότητα στον καταµερισµό των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση των πολιτών δεν εξηγεί τη διαφορετική σχολική επίδοση των ατόµων. Η αύξηση των δαπανών δε θα µειώσει τις διαφορές στη σχολική επίδοση. Το σχολείο δρα ελάχιστα στην ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων που καθορίζουν τη σχολική επιτυχία, εκτός από το δηµοτικό σχολείο που επιδρά αρκετά και κυρίως σε µαθητές από φτωχούς γονείς. Η οικονοµική κατάσταση της οικογένειας δεν επηρεάζει την επιτυχία στις δοκιµασίες νοηµοσύνης. Οι δοκιµασίες νοηµοσύνης, ως κριτήριο της σχολικής επίδοσης, ευνοούν τους µαθητές από µέσα και ανώτερα κοινωνικά στρώµατα. Οι γνωστικές ικανότητες επηρεάζουν την πιθανότητα πετυχηµένης σχολικής καριέρας. Η οικονοµική κατάσταση της οικογένειας επηρεάζει τη διάρκεια των σπουδών, άρα τις πιθανότητες απόκτησης διπλωµάτων µε ψηλή οικονοµική απόδοση. 42

5 Η διάρκεια των σπουδών επηρεάζει την επαγγελµατική επιτυχία. Η επαγγελµατική επιτυχία εξαρτάται ως προς το µισό από την οικογενειακή προέλευση, την επίδοση στις δοκιµασίες νοηµοσύνης και τα πτυχία. Το άλλο µισό της πιθανότητας για επαγγελµατική επιτυχία µένει στατιστικά ανεξήγητο και θα πρέπει να οφείλεται στην "τύχη". Η οικονοµική επιτυχία δεν εξηγείται επαρκώς από την οικογενειακή προέλευση, ούτε από την επίδοση στο σχολείο, ούτε από την επαγγελµατική επιτυχία. Ένα µέρος της διαφοράς των εισοδηµάτων θα πρέπει να οφείλεται στην "τύχη". Στις κοινωνίες όπου γενικεύεται το σχολείο, όπου η είσοδος στην αγορά της εργασίας δε γίνεται πια µε τη µαθητεία στη δουλειά, αλλά περνάει για όλους ανεξαιρέτως από κάποιου είδους θεσµοθετηµένη εκπαίδευση, και όπου η γενίκευση της εκπαίδευσης στηρίζεται στις αρχές της αξιοκρατίας, που επιβάλλουν τη δωρεάν φοίτηση και την προσφορά ίσων ευκαιριών, διαπιστώθηκε ότι η σχολική αποτυχία δεν είναι πρόβληµα της ψυχολογίας. Οι πολυάριθµες έρευνες σε όλες τις βιοµηχανικές δυτικές χώρες διαπιστώνουν το ίδιο φαινόµενο : η κοινωνική προέλευση ενός ατόµου αποτελεί τον κατεξοχήν παράγοντα που αποφασίζει για την εκπαιδευτική του εξέλιξη. Το φαινόµενο δε διαπιστώθηκε εύκολα ούτε γρήγορα, κυρίως επειδή αρχικά η προσοχή των ερευνητών ήταν στραµµένη στις ατοµικές διαφορές των ικανοτήτων, καθώς προκαθόριζε τον προβληµατισµό τους η εκ των προτέρων πίστη στην ατοµική έφεση για γράµµατα σαν το κύριο αίτιο της σχολικής επίδοσης. Κάθε φορά ωστόσο που δίπλα σε κάθε µια από τις µεταβλητές της σχολικής επίδοσης, όπως η καθυστέρηση στην κανονική φοίτηση, η βαθµολογία, η επιτυχία σε διαγωνίσµατα ή εξετάσεις, έµπαινε και µπαίνει η κοινωνική κατηγορία στην οποία ανήκει η οικογένεια των µαθητών, οι στατιστικοί πίνακες αποχτούσαν και αποχτούν εντυπωσιακή εικόνα εξελικτικής αναλογίας µε την ιεραρχική κλίµακα των κοινωνικών κατηγοριών. 43

6 4.3 Κοινωνική τάξη και γλωσσική ανάπτυξη Κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες µπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά το επίπεδο της σχολικής επίδοσης. Είναι φανερό ότι µέσα στην ίδια κοινωνία, παιδιά που ανήκουν σε ακραίες κοινωνικές οµάδες εκτίθενται από µικρά σε διαφορετικά και καθορισµένα πρότυπα µάθησης πολύ πριν αρχίσει η επίσηµη εκπαίδευσή τους. Τα πρότυπα αυτά ενισχύονται όλο και περισσότερο καθώς αναπτύσσεται το παιδί. Όταν όµως αναρωτιέται κανείς µέσα από ποια διεργασία το παιδί, καθώς µεγαλώνει, εσωτερικεύει και ανασυνθέτει τις διάφορες επιδράσεις του περιβάλλοντος, η απάντηση δεν είναι πια φανερή. Φαίνεται ότι οι κοινωνικές συνθήκες, που καθορίζουν τη διαφοροποιηµένη µάθηση και το διαφορετικό προσανατολισµό, είναι τόσο περίπλοκες και αλληλεξαρτηµένες, ώστε, όταν ρωτάει κανείς ποιος είναι ο ποιος σηµαντικός παράγοντας, είναι σαν να ρωτάει από ποια άκρη µπορεί να ξετυλίξει ένα µπερδεµένο κουβάρι. Έχει προταθεί η άποψη ότι οι µορφές του προφορικού λόγου, κατά τη διαδικασία εκµάθησής τους, παράγουν, ενισχύουν και γενικεύουν συγκεκριµένους τύπους σχέσεων µε το περιβάλλον, δηµιουργώντας έτσι ειδικές διαστάσεις σηµασιών. Ο λόγος τονίζει ποιο στοιχείο είναι (συναισθηµατικά, γνωστικά και κοινωνικά) σηµαντικό και οι εµπειρίες αναπλάθονται από τα στοιχεία που ο ίδιος ο λόγος κάνει σηµαντικά. Ορισµένες γλωσσικές µορφές είναι υπεύθυνες για την απόκτηση ή την απώλεια από τον οµιλητή γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, που αποτελούν προϋπόθεση για την εκπαιδευτική και επαγγελµατική του επιτυχία. Γλωσσικές (όχι διαλεκτικές) διαφορές παρατηρούνται σε κάθε φυσιολογικό κοινωνικό περιβάλλον και µπορεί να ξεχωρίσει κανείς τις κοινωνικές οµάδες ανάλογα µε τις µορφές της γλώσσας που χρησιµοποιούν. Η διαφορά είναι πιο έντονη, όταν το χάσµα ανάµεσα στα κοινωνικοοικονοµικά επίπεδα είναι πολύ µεγάλο. Έγιναν πολλές µελέτες (E. Davis, 1971) µε παιδιά, οι οποίες στόχο τους είχαν να µετρήσουν αυτή τη διαφορά. Σε µια µελέτη ο ερευνητής (L. Hurrel, 1969) δε βρήκε σηµαντικές διαφορές στον προφορικό και το γραπτό λόγο, βρήκε όµως µια µικρή αλλά στατιστικά σηµαντική συνάφεια ανάµεσα στον αριθµό των δευτερευουσών προτάσεων και στο επάγγελµα του πατέρα. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η δουλειά του J. Nisbet (1973), που µελέτησε την 44

7 επίδραση του αριθµού των µελών της οικογένειας πάνω στο είκτη Νοηµοσύνης, σε ένα δείγµα 5000 παιδιών στο Aberdeen. Ένα από τα συµπεράσµατά του ήταν ότι το περιβάλλον µιας πολυµελούς οικογένειας αποτελεί ανασταλτικό στοιχείο στην εξέλιξη της οµιλίας και ότι αυτή η λεκτική καθυστέρηση επηρεάζει τη γενικότερη νοητική εξέλιξη. Αυτό σηµαίνει ότι µέρος της αρνητικής συσχέτισης ανάµεσα στο µέγεθος της οικογένειας και το δείκτη νοηµοσύνης θα πρέπει να αποδοθεί στην ανασταλτική επίδραση του περιβάλλοντος πάνω στη γλωσσική ικανότητα. Αργότερα, σε µια άλλη µελέτη, οι E. Scott και J. Nisbet βρήκαν ότι η αρνητική συσχέτιση ανάµεσα στον αριθµό των αδερφών και στο δείκτη νοηµοσύνης ήταν χαµηλότερη στις µη λεκτικές δοκιµασίες (test) απ ότι στις λεκτικές δοκιµασίες, πράγµα που επιβεβαιώνει ότι οι παραπάνω περιβαλλοντικές επιδράσεις µπορεί να εξακολουθούν να επηρεάζουν την απόδοση σ αυτές τις δοκιµασίες ακόµα και στην ενήλικη ζωή. εν πρέπει να ξεχνάµε ότι όσο πιο χαµηλή είναι η κοινωνικοοικονοµική τάξη τόσο πολυµελέστερη είναι η οικογένεια. Όλες οι µελέτες πάνω στη γλώσσα δείχνουν ότι το επίπεδο της γλωσσικής ικανότητας µπορεί να είναι ανεξάρτητο από το νοητικό δυναµικό και οπωσδήποτε ανεξάρτητο από τη µετρηµένη µε δοκιµασίες µη λεκτική νοηµοσύνη, και ότι το διαφορετικό περιβάλλον επηρεάζει διάφορες πλευρές της δοµής της γλώσσας και του λεξιλογίου. Είναι φανερό ότι η γλωσσική επίδοση αποτελεί το θεµέλιο της εκπαιδευτικής επιτυχίας. 4.4 Οι εκπαιδευτικές ανισότητες και το Ελληνικό Σχολείο Για το θέµα της εκπαιδευτικής ανισότητας, κατά την κοινωνική καταγωγή των µαθητών στην ελληνική κοινωνία, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου στοιχεία. Οι εκδόσεις της ΕΣΥΕ, που δηµοσιεύουν τακτικά τον τόµο "Παιδεία", µε πλήρη στοιχεία για το σύνολο του µαθητικού και φοιτητικού πληθυσµού της χώρας, έχουν ελλείψεις. Για τους µαθητές των νηπιαγωγείων, δηµοτικών, γυµνασίων και λυκείων δηµοσιεύονται όλα τα στοιχεία που αφορούν τους µαθητές κατά γεωγραφική περιοχή, ηλικία, φύλο και εξέλιξη καθώς και στοιχεία για τους διδάσκοντες και τα κτίρια. ε δηµοσιεύονται στοιχεία που αφορούν την επίδοση (βαθµολογία) ούτε στοιχεία που αφορούν 45

8 την κοινωνική προέλευση των µαθητών, το επάγγελµα των γονέων τους και το µορφωτικό επίπεδο της οικογένειάς τους. Έτσι, στους εθνικούς πίνακες για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση δεν είναι δυνατό να διαβαστεί η κοινωνική ανισότητα στο σχολείο. Ελάχιστες µεµονωµένες µελέτες, που στηρίζονται σε µικρές έρευνες, γιατί έχουν γίνει η καθεµιά από ένα άτοµο, δείχνουν ότι στην Ελλάδα η κοινωνική προέλευση, όπως παντού αλλού, καθορίζει την επιτυχία στο σχολείο και τις πιθανότητες σπουδών. Μία από τις έρευνες αυτές έχει γίνει από τον Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου (1981) και αφορά τη σχέση κοινωνικής προέλευσης και σχολικής επιτυχίας. Η έρευνα έγινε µε έγκυρη στατιστική δειγµατοληψία σε 676 µαθητές Αττικής, δείγµα κοινωνικά αντιπροσωπευτικό της περιοχής αυτής, και τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν µε ερωτηµατολόγιο. Για το δηµοτικό σχολείο η έρευνα αποδείχνει ότι υπάρχει στενή σχέση ανάµεσα στην κοινωνικοεπαγγελµατική θέση του πατέρα και τη σχολική επιτυχία στη ΣΤ' τάξη του δηµοτικού. Το 62% του συνόλου είναι "άριστοι" και "καλοί", εµφανίζουν όµως κατά την κοινωνική προέλευσή τους άνιση επίδοση. Οι µαθητές παιδιά επιστηµόνων, διοικητικών στελεχών και υπαλλήλων γραφείων είναι άριστοι και καλοί στη συντριπτική πλειοψηφία (94%), ενώ οι µαθητές παιδιά εργατών είναι πολύ λιγότεροι (47%). Ανάλογα είναι τα αποτελέσµατα που εµφανίζουν τη σχολική επιτυχία σε σχέση µε το µορφωτικό επίπεδο του πατέρα. Οι µαθητές µε πατέρα πτυχιούχο ανώτερης ή ανώτατης σχολής είναι "άριστοι" και "καλοί" σε ποσοστό 90%, ενώ οι µαθητές µε πατέρα κάτοχο απολυτηρίου δηµοτικού σε ποσοστό 50% και µε πατέρα δίχως απολυτήριο δηµοτικού σε ποσοστό 41%. Άλλα στοιχεία υπάρχουν από τη έρευνα του Θεόδωρου Μυλωνά (1982), ο οποίος µελέτησε την ανισότητα όχι κατά κοινωνικοεπαγγελµατικές κατηγορίες, αλλά κατά γεωγραφικές περιοχές. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι µαθητές των πιο αδικηµένων περιοχών έχουν πολύ χαµηλότερη βαθµολογία στο απολυτήριο του δηµοτικού. Όπως δείχνουν οι εκπαιδευτικοί χάρτες κατά νοµό που έφτιαξε η Μαρία Ηλιού (1976), οι κάτοικοι των νοµών έχουν πολύ διαφορετικά ποσοστά συµµετοχής στην εκπαίδευση, µε πιο ευνοηµένους τους κατοίκους της Αττικής και λιγότερο απ όλους τους κατοίκους της Θράκης. 46

επίσημο ιδασκαλείο θηλέων του κράτους. Το 1894 η Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου δέχεται να εγγράψει την πρώτη σπουδάστρια.

επίσημο ιδασκαλείο θηλέων του κράτους. Το 1894 η Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου δέχεται να εγγράψει την πρώτη σπουδάστρια. Ιστορική Αναδρομή Η εκπαίδευση δεν ήταν πάντα ανοιχτή για τις γυναίκες. Οι διάφορες κοινωνίες, σε όλες τις προγενέστερες χρονικές περιόδους, διαμόρφωσαν και θεσμοθέτησαν μια γυναίκα ικανή να εργάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης Θεοδοσιάδου Κυριακή, M.Ed. Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Παλαιότερα, η άνιση επίδοση των μαθητών στο σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Σχολική διαρροή σε μαθητές του Μυλοπόταμου ηλικίας 15-18 ετών και η σχέση της με την παραβατικότητα. Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 5.1 Εισαγωγή Η εκπαιδευτική έρευνα στη χώρα µας κινείται σε επίπεδα διαρκούς αναζήτησης. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προσπάθειες από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΙΑΡΡΟΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μελέτη συγχρηµ ατοδοτούµ ενη από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (100% Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµ είο) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΙΑΡΡΟΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Αντιλήψεις των βρεφονηπιαγωγών που απασχολούνται σε Ιδιωτικούς Παιδικούς σταθµούς του ήµου Θεσσαλονίκης σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙI ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία

Mεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Mεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΩΣ ΛΑΝΘΑΝΟΝ ΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «Διαγενεακή κινητικότητα και αντικείμενο σπουδών των πρωτοετών φοιτητών της πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα και η φυγή τους στο εξωτερικό

Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα και η φυγή τους στο εξωτερικό 1Ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ» Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου: Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα και η φυγή τους στο εξωτερικό Ομάδα εργασίας: Αλεξανδρίδης Δημήτριος-Νεκτάριος Αμβαζάς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ NOMO ΦΘΪΩΤΙΔΑΣ ΐ930-ΐ980 ( Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ )

Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ NOMO ΦΘΪΩΤΙΔΑΣ ΐ930-ΐ980 ( Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ) Η ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ NOMO ΦΘΪΩΤΙΔΑΣ ΐ930-ΐ980 ( Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ) Διδακτορική διατριβή ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1998 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 1-19 Αγωγή, παιδεία, εκπαίδευση. Η ανισότητα στην Εκπαίδευση.

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας

1. Η κοινωνική θέση της γυναίκας Απόσπασµα από τη διδακτορική διατριβή «Νέες γυναίκες µε πανεπιστηµιακή µόρφωση και η συµφιλίωση της ιδιωτικής και της δηµόσιας σφαίρας στο σχεδιασµό της ενήλικης ζωής», Χριστίνα Αθανασιάδου, Τµήµα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Β. Βασιλείου, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Γλωσσολογίας

Αντώνης Β. Βασιλείου, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Γλωσσολογίας Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Αντώνης Β. Βασιλείου, Εκπαιδευτικός Π.Ε., Φιλόλογος, Μεταπτυχιακός φοιτητής Γλωσσολογίας Εισαγωγή Ο τίτλος του συνεδρίου «Σχολείο ίσο για παιδιά άνισα» περικλείει,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η απορρόφηση των πτυχιούχων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 2004, 2005, 2006 Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ευαισθητοποίηση Επιμορφωτών για Θέματα Ισότητας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές που εισέρχονται στο Γυμνάσιο πρόωρα. 14,448 2,263 10-19. ΠΙΝ. 25: Πρόωρη είσοδος στο Γυμνάσιο, καθυστέρηση και διαρροή σ' αυτό.

Μαθητές που εισέρχονται στο Γυμνάσιο πρόωρα. 14,448 2,263 10-19. ΠΙΝ. 25: Πρόωρη είσοδος στο Γυμνάσιο, καθυστέρηση και διαρροή σ' αυτό. ΠΙ Ν. 24: Πρόωρη είσοδος στο Γυμνάσιο και επίδοση. Δείκτες βαθμολογίας Μέσος όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστο-μέγιστο Πηγή: Γενικοί έλεγχοι ό.π. Μαθητές που εισέρχονται στο Γυμνάσιο πρόωρα. 14,448 2,263 10-19

Διαβάστε περισσότερα

Τόµος 2, τεύχη 2-3, Μάρτιος 2001. Πηγή: http://www.auth.gr/virtualschool/2.2-3/praxis/theodoroukoutlisinequality.html

Τόµος 2, τεύχη 2-3, Μάρτιος 2001. Πηγή: http://www.auth.gr/virtualschool/2.2-3/praxis/theodoroukoutlisinequality.html Τόµος 2, τεύχη 2-3, Μάρτιος 2001 Πηγή: http://www.auth.gr/virtualschool/2.2-3/praxis/theodoroukoutlisinequality.html Ηλίας Θεοδώρου και Ευστράτιος Κουτλής Η ανισότητα των δύο φύλων στην εκπαίδευση* *Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών

Διπλωματική εργασία. Σχολική ένταξη και εκπαίδευση μαθητών με νοητική καθυστέρηση : οι απόψεις των ειδικών εκπαιδευτικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διπλωματική εργασία Σχολική ένταξη και εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κείµενο τεκµηρίωσης * * (1 η φάση της µελέτης του ΙΣΤΑΜΕ για τα Οικονοµικά της Παιδείας) Αθήνα, Μάιος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ι. Στοιχεία για τη χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι»

«Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» «Η εκπροσώπηση των δύο φύλων στο εκπαιδευτικό επάγγελµα και οι προεκτάσεις της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι» Ερευνητικό Κέντρο Ισότητας Φύλου (Ε.Κ.Ι.Φ.). Λευκωσία, 25 Νοεµβρίου 2008 Σχολιασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Επιμέλεια Εργασίας: Καρτσέλα Ευαγγελία 213/04/039 Η ΚΑΤΤΑΣΣΚΕΕΥΗ ΤΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΜΙΑ ΠΡΡΟΒΛΗΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΓΓΥΝΑΙ ΙΚΕΕΙ ΙΑ ΕΕΠΑΓΓΓΓΕΕΛΜΑΤΤΙ ΙΚΗ ΚΑΤΤΟΧΥΡΡΩΣΣΗ ΚΑΙΙ ΕΕΞΕΕΛΙ ΙΞΗ.. Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τμήμα Επιστημών Διοίκησης- MBA Κατεύθυνση: Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 2 ΤΕΥΧΟΣ ISBN ΣΕΙΡΑΣ: 978-9963-0-9115-7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των εργοδοτών για τους ανάπηρους στο ήµο Ηρακλείου».

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των εργοδοτών για τους ανάπηρους στο ήµο Ηρακλείου». ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των εργοδοτών για τους ανάπηρους στο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή

Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επίδραση των μεταπτυχιακών σπουδών στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του νοσηλευτή Υπεύθυνη καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΤΕΠΑΕΣ)

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΤΕΠΑΕΣ) ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού (ΤΕΠΑΕΣ) «ιερεύνηση στάσεων, αντιλήψεων, και πρακτικών σε θέµατα ισότητας των

Διαβάστε περισσότερα