Μεθοδολογία Αξιολόγησης Εναλλακτικών Θέσεων Χωροθέτησης Αιολικού Πάρκου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεθοδολογία Αξιολόγησης Εναλλακτικών Θέσεων Χωροθέτησης Αιολικού Πάρκου"

Transcript

1 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 77 Μεθοδολογία Αξιολόγησης Εναλλακτικών Θέσεων Χωροθέτησης Αιολικού Πάρκου ΗΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΤΜ Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΑ Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΜΠ Περίληψη Η παρούσα εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην παρουσίαση μεθοδολογίας αξιολόγησης εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης αιολικού πάρκου στον νομό Βοιωτίας, με στόχο την αξιοποίηση της παραγόμενης αιολικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχεδιαζόμενης νέας βιομηχανικής περιοχής της Τανάγρας. Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιεί μεθόδους και εργαλεία σχετικά με τον εντοπισμό/επιλογή των εναλλακτικών λύσεων, την αξιολόγησή τους και τη φωτορεαλιστική απεικόνιση της επιλεγείσας λύσης. Έμφαση δίνεται στις μεθόδους αξιολόγησης που μπορούν να διαχειριστούν ποιοτική και ποσοτική πληροφορία (πολυκριτηριακή αξιολόγηση) με εφαρμογή της μεθόδου REGIME, καθώς και στη φωτορεαλιστική απεικόνιση της πληροφορίας ως εργαλείο ρεαλιστικής απόδοσης της εικόνας της όποιας σχεδιαστικής παρέμβασης. Η εν λόγω απεικόνιση παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα και μπορεί να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια του σχεδιαστή στην προσπάθειά του να διαχειριστεί αντιτιθέμενες απόψεις που εμφανίζονται σε τοπικό επίπεδο. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων κάθε περιοχής αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή για την επιδίωξη του σχεδιαστικού στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, ο οποίος αποσκοπεί στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική προστασία. Το ζήτημα της ενέργειας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας τέτοιας προσπάθειας σήμερα, καθώς αποτελεί μία σημαντική συνιστώσα, η οποία θέτει σε κίνδυνο τόσο την οικονομική ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών (π.χ. πρόσβαση/κόστος ενέργειας, ενεργειακή εξάρτηση), όσο και την προστασία και ορθολογική αξιοποίηση των πόρων τους. Σημαντική είναι η έμφαση των σύγχρονων κοινωνιών στην προώθηση φιλικότερων προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής ενέργειας, όπως είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ενισχύοντας, μέσα από τις κατάλληλες πολιτικές, τη συνεισφορά τους στο ενεργειακό ισοζύγιο των χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία, επιχειρεί να παντρέψει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη -προσέλκυση επιχειρήσεων στην περιοχή και τόνωση της απασχόλησης - με την περιβαλλοντική προστασία - κάλυψη Υποβλήθηκε: Έγινε δεκτή: μέρους των αναγκών της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) από αιολική ενέργεια για την περιβαλλοντική ελάφρυνση μιας ήδη βεβαρημένης περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό εστιάζει το ενδιαφέρον της στην αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας για την κάλυψη μέρους των αναγκών μιας νέας ΒΙ.ΠΕ. ως πόλου οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή της Τανάγρας Βοιωτίας. Έμφαση δίνεται, στο πλαίσιο αυτό, στην ανάπτυξη μεθοδολογίας που αφορά στον εντοπισμό/επιλογή των εναλλακτικών θέσεων, την αξιολόγησή τους στη βάση εργαλείων ικανών να διαχειριστούν ποιοτική και ποσοτική πληροφορία και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων (παρεμβάσεων) μ έναν ρεαλιστικό τρόπο με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων. Η εφαρμογή των παραπάνω γίνεται στο Ν. Βοιωτίας, όπου σχεδιάζεται η χωροθέτηση της νέας ΒΙ.ΠΕ. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από σημαντικά πλεονεκτήματα από αναπτυξιακή άποψη - εγγύτητα στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, πρόσβαση σε μεγάλους άξονες μεταφορών εθνικής εμβέλειας, κλπ - γεγονός που έχει οδηγήσει σε μία σημαντική συγκέντρωση επιχειρήσεων σε αυτή, οι οποίες, όμως, λειτουργούν διάσπαρτες στον χώρο, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα σε σχέση με το περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσονται π.χ. ρύπανση του Ασωπού ποταμού. Ο σχεδιασμός μίας νέας ΒΙ.ΠΕ. αποτελεί μία προσπάθεια ορθολογικής οργάνωσης της βιομηχανικής δραστηριότητας στην περιοχή μελέτης και περιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της. Σημαντική παράμετρος της προσπάθειας αυτής αποτελεί η ενεργειακή συνιστώσα και οι επιπτώσεις από την εκπομπή ρύπων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της παραγωγικής αυτής υποδομής. Η παρούσα εργασία στοχεύει μέσα από την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού της περιοχής μελέτης να διερευνήσει τις εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης αιολικού πάρκου για τη μερική τροφοδοσία της ΒΙ.ΠΕ με φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια (αιολική), μειώνοντας τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της συγκεκριμένης παραγωγικής υποδομής. Η επιλογή αυτή συνοδευόμενη ενδεχομένως και από μεθόδους παραγωγής φιλικής ενέργειας στο επίπεδο της κάθε επιχείρησης που χωροθετείται στη

2 78 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 ΒΙ.ΠΕ. π.χ. φωτοβολταϊκά, ηλιακά κλπ, θα μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις επιπτώσεις της στην περιοχή μελέτης από την πρόσθετη ενεργειακή επιβάρυνση, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως υπόδειγμα για μια νέα προσέγγιση στο ζήτημα της χωροθέτησης μεγάλων παραγωγικών υποδομών στη χώρα μας. Κέδρα, νότια της Τανάγρας σε απόσταση 2100 μέτρων σε ευθεία γραμμή, νότια του Κηρύκιου Όρους και μεταξύ των ρεμάτων Χαρουπιάς και Γάτας. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, η ΒΙ.ΠΕ απέχει σε ευθεία γραμμή 8500 μέτρα από τα Οινόφυτα, 5650 μέτρα από το Σχηματάρι και 3500 μέτρα από την Ασωπία. 2 Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Η περιοχή μελέτης - νομός Βοιωτίας - ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η γειτνίαση με τον νομό Αττικής και η μικρή απόσταση από τη μητροπολιτική πρωτεύουσα καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα ελκυστική για τη χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων. Ως αποτέλεσμα, σημαντικός αριθμός βιομηχανικών επιχειρήσεων έχει χωροθετηθεί στον νομό, διαμορφώνοντας, έτσι, ένα συγκεκριμένο οικονομικό πρότυπο, το οποίο, εκτός των άλλων, έχει επηρεάσει σημαντικά την ένταση της ενεργειακής κατανάλωσης στην περιοχή. Έτσι ο Ν. Βοιωτίας είναι ένας από τους πλέον ενεργειοβόρους νομούς της χώρας με τη βιομηχανία να καταναλώνει περίπου το 86% της καταναλισκόμενης ενέργειας (στοιχεία 2000). Εικόνα 2: Φωτορεαλιστική απεικόνιση σχεδιαζόμενης ΒΙ.ΠΕ Τανάγρας, νότια όψη Εικόνα 1: Θέση της σχεδιαζόμενης νέας ΒΙ.ΠΕ Τανάγρας Κλίμακα 1: Η απόφαση της δημιουργίας μιας νέας ΒΙ.ΠΕ στη Τανάγρα Βοιωτίας εντάσσεται στο πλαίσιο της στήριξης των δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα, σε μία περιοχή όπου ο συγκεκριμένος τομέας έχει σημαντικότατη παρουσία, τόσο στο επίπεδο της περιοχής αυτής καθαυτής, όσο και σ αυτό της χώρας. Η ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της παραγωγικής δραστηριότητας του δευτερογενούς τομέα στην περιοχή εντάσσεται στο πλαίσιο της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την οργανωμένη λειτουργία βιομηχανικών υποδομών. Η δημιουργία της ΒΙ.ΠΕ αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης επιχειρήσεων και ανάπτυξης για την περιοχή, προσελκύοντας επενδύσεις και συμβάλλοντας στην απασχόληση και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της. Η νέα ΒΙ.ΠΕ σχεδιάζεται να δημιουργηθεί στην περιοχή Εικόνα 3: Φωτορεαλιστική απεικόνιση σχεδιαζόμενης ΒΙ.ΠΕ Τανάγρας, βορειοανατολική όψη Στις Εικόνες 2 και 3 παρουσιάζεται με τη βοήθεια της φωτορεαλιστικής απεικόνισης η νότια και η βορειοανατολική όψη της ΒΙ.ΠΕ. [1], όπου φαίνεται με καλύτερο εποπτικά τρόπο η γεωμορφολογία της περιοχής χωροθέτησής της. 3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται στην παρούσα εργασία φαίνεται στο Διάγραμμα 1 και αποτελείται από δύο στάδια: το πρώτο στάδιο αφορά στον εντοπισμό των πιθανών εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης του πάρκου και το πρώτο επίπεδο αξιολόγησής τους με σκοπό τον αποκλεισμό κάποιων εναλλακτικών στη βάση συγκεκριμένων περιορισμών (κριτήρια αποκλεισμού), ενώ το δεύτερο στάδιο αφορά στην περαιτέρω, σε βάθος αξιολόγηση των εναλλακτικών που έχουν προκύψει από το προηγούμενο στάδιο και την τελική επιλογή εναλλακτικής θέσης.

3 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 79 Διάγραμμα 1: Μεθοδολογία αξιολόγησης / scores Π.Α.Π. ΒΙ.ΠΕ. Τανάγρας Εικόνα 4: Δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, Π.Α.Π. και θέση νέας ΒΙ.ΠΕ Τανάγρας - Φωτορεαλιστική απεικόνιση Οι Π.Α.Π. που εντοπίζονται στο Ν. Βοιωτίας βρίσκονται σε επτά ΟΤΑ και συγκεκριμένα στις περιοχές: Δαυλείας, Διστόμου, Λεβαδειάς, Ορχομενού, Χαιρώνειας, Αράχωβας και Κυριακίου (Εικόνα 5). Στις περιοχές αυτές αναζητούνται οι πιθανές θέσεις χωροθέτησης του αιολικού πάρκου. * Χρησιμοποιείται η μέθοδος πολυκριτηριακής ανάλυσης REGIME. 3.1 Στάδιο Ανάπτυξης Στο στάδιο αυτό εντοπίζονται οι πιθανές θέσεις χωροθέτησης του αιολικού πάρκου. Τη βάση για την επιλογή των πιθανών αυτών θέσεων αποτελεί το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣ & ΑΑ - ΑΠΕ), το οποίο δίνει τις γενικές κατευθύνσεις για τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων σε επίπεδο επικράτειας [3]. Με βάση το ΕΠΧΣ & ΑΑ - ΑΠΕ, εντοπίζονται για την περιοχή μελέτης οι θέσεις που έχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων, χαρακτηριζόμενες ως Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.). Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του νομού, όπως αυτό διέρχεται από τις Π.Α.Π. (βορειοδυτική περιοχή της εικόνας), αλλά και από την προτεινόμενη ΒΙ.ΠΕ της Τανάγρας. Από την εικόνα αυτή φαίνεται ότι ο νομός Βοιωτίας, εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης, αποτελεί κόμβο διανομής ενέργειας, καθώς από το έδαφός του διέρχονται γραμμές υψηλής και υπερυψηλής τάσης, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από το σχεδιαζόμενο αιολικό πάρκο στη νέα ΒΙ.ΠΕ. Εικόνα 5: Π.Α.Π. και αιολικό δυναμικό. Ν. Βοιωτίας Οι εν λόγω περιοχές αξιολογούνται σε πρώτο επίπεδο στη βάση σειράς κριτηρίων αποκλεισμού, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση αφορούν: - Στην ταχύτητα του ανέμου σ αυτές. Στη βάση αυτή επιλέγονται οι θέσεις στις οποίες η ταχύτητα του ανέμου είναι μεγαλύτερη από 7m/s και βρίσκονται εντός των Π.Α.Π. Οι περιοχές αυτές εντοπίζονται στα βορειοδυτικά του νομού Βοιωτίας, κυρίως εντός των ΟΤΑ Αράχωβας, Ορχομενού, Δαύλειας, Χαιρώνειας και Διστόμου και συγκεκριμένα στη βόρεια περιοχή της Χαιρώνειας και του Ορχομενού, στην περιοχή του Διστόμου και στη βορειοδυτική περιοχή της Αράχωβας και της Δαύλειας. - Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των περιοχών τα οποία περιορίζουν την πυκνότητα χωροθέτησης ανεμογεννητριών στο έδαφός τους, π.χ. περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, περιοχές με στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, οικιστική ή τουριστική δραστηριότητα κλπ. Στην παρούσα μελέτη οι περιοχές που έχουν επιλε-

4 80 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 γεί εξετάζονται στη βάση του βαθμού α) αστικοποίησης και β) τουριστικής ανάπτυξης. Η αξιολόγηση των πιθανών θέσεων χωροθέτησης του αιολικού πάρκου δείχνει ότι οι καταρχήν επιλεγμένες περιοχές δεν αποτελούν περιοχές με υψηλό δείκτη αστικοποίησης, ωστόσο ο δείκτης τουριστικής λειτουργίας για την περιοχή του Δήμου Αράχωβας υπερβαίνει τον μέσο όρο της χώρας. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη χαμηλότερη πυκνότητα χωροθέτησης ανεμογεννητριών στην περιοχή αυτή (0.53 τυπικές ανεμογεννήτριας ανά 1000 στρέμματα έναντι των 1.05 στις υπόλοιπες περιοχές), γεγονός που αποκλείει την Αράχωβα από το σύνολο των πιθανών θέσεων για περαιτέρω αξιολόγηση. Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά θέσεων χωροθέτησης αιολικού πάρκου ( ) 1321,6 1614,9 527,6 804,8 (m) KV d.c. (km) ( / ) / / / ( C) 1 (MWh) [2] 1.05/ Tα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν τόσο στην ενεργειακή διάσταση των εναλλακτικών θέσεων που εξετάζονται, όσο και στην απόδοσή τους ως προς μία σειρά κριτηρίων όπως τεχνικά, χωροταξικά, κοινωνικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά κ.α. (Πίνακας 2). Εικόνα 6: Προτεινόμενες περιοχές χωροθέτησης αιολικού πάρκου Φωτορεαλιστική απεικόνιση Τελικά, έπειτα από τον αποκλεισμό της βορειοδυτικής περιοχής του Δήμου Αράχωβας, οι περιοχές που επιλέγονται ως εναλλακτικές θέσεις χωροθέτησης του αιολικού πάρκου φαίνονται στην Εικόνα 6. Οι τρεις αυτές θέσεις βρίσκονται στο ορεινό τμήμα της περιοχής μελέτης με ταχύτητες ανέμου 7-10 m/s. Δύο από τις θέσεις βρίσκονται στο νότιο τμήμα, ενώ η τρίτη στο βόρειο. Η τελευταία αποτελείται από δύο υποπεριοχές σε απόσταση 3 km μεταξύ τους. Οι επιλεγείσες θέσεις εισέρχονται στη συνέχεια στο δεύτερο στάδιο της μεθοδολογίας αξιολόγησης, το οποίο εξετάζει σε βάθος την απόδοσή τους στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης για την επιλογή της βέλτιστης θέσης. Για τον σκοπό αυτό γίνεται χρήση της μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης REGIME. 3.2 Στάδιο Αξιολόγησης και Επιλογής Θέσης Στην παρούσα ενότητα γίνεται η σε βάθος αξιολόγηση των θέσεων που έχουν προκύψει από το προηγούμενο στάδιο της μεθοδολογίας αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό οι εναλλακτικές θέσεις που αξιολογούνται μαζί με τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, παρουσιάζονται στον Πίνακα Παρουσίαση Δεδομένων / Αποτελεσμάτων Φωτορεαλιστική Απεικόνιση Στην παρούσα εργασία αξιοποιείται η φωτορεαλιστική απεικόνιση τόσο στο στάδιο της ανάλυσης/παρουσίασης των χωρικών δεδομένων (π.χ. παρουσίαση ΒΙ.ΠΕ Τανάγρας - Εικόνες 2 και 3, δικτύων μεταφοράς ενέργειας - Εικόνα 4, προτεινόμενων θέσεων χωροθέτησης Εικόνα 6, κ.α.), όσο και σ αυτό της παρουσίασης των αποτελεσμάτων (παρουσίαση αιολικού πάρκου στην επιλεγείσα θέση Εικόνες 7 και 8). Η απεικόνιση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την οπτικοποίηση της χωρικής πληροφορίας, δεδομένου του ρεαλισμού που τη διακρίνει. Επίσης, η φωτορεαλιστική απεικόνιση χρησιμοποιείται στην παρούσα εφαρμογή για την απόκτηση χωρικής πληροφορίας με μία σχετικά καλή ακρίβεια για τον επιδιωκόμενο στόχο, όπως π.χ. μέσο υψόμετρο των εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης, ελάχιστη απόσταση από τα δίκτυα διανομής ενέργειας, απόσταση από τη ΒΙ.ΠΕ κάθε εναλλακτικής θέσης κλπ, στοιχεία χρήσιμα για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών κάθε προτεινόμενης εναλλακτικής λύσης. Ακόμη, είναι χρήσιμη για την παρουσίαση με τον πλέον εύληπτο τρόπο, των σχεδιαστικών παρεμβάσεων (π.χ. ρεαλιστική οπτικοποίηση χωροθέτησης αιολικού πάρκου Εικόνες 7 και 8). Η φωτορεαλιστική απεικόνιση μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού, παρουσιάζοντας 1 Υπολογίζεται με τη βοήθεια του Μοντέλου RETScreen Wind Energy Model, ISBN , Υπουργείο Φυσικών Πόρων, Καναδάς, RETScreen Wind Energy Model, ISBN ,,,

5 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 81 ανάγλυφα το αποτέλεσμα της όποιας σχεδιαστικής παρέμβασης, έτσι ώστε να συμβάλλει στη διαχείριση των συγκρούσεων που μπορεί να εμφανίζονται σε τοπικό επίπεδο. Ως υπόβαθρο για τη φωτορεαλιστική απεικόνιση των δεδομένων και των αποτελεσμάτων στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται το Google Earth, το οποίο, αν και όχι τόσο διαδεδομένο για τον σκοπό που χρησιμοποιείται εδώ, είναι ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο. Η χρησιμότητά του έγκειται στη δυνατότητα απεικόνισης πλήθους περιοχών της Γης, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό από δορυφορικές εικόνες. Ακόμη, παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού, στο υπόβαθρο αυτό, γεωμετρικών σχημάτων, δισδιάστατων και τρισδιάστατων, τα οποία προσδίδουν μια ρεαλιστική οπτικοποίηση της όποιας παρέμβασης. Ο σχεδιασμός των αντικειμένων στο περιβάλλον του προγράμματος Google Earth δεν είναι εύχρηστος, καθώς ο όγκος της πληροφορίας που απαιτείται και αφορά στις συντεταγμένες των διαφορετικών οντοτήτων που συνθέτουν τα αντικείμενα αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλος. Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο ο σχεδιασμός να γίνεται σε κατάλληλα σχεδιαστικά πακέτα (CAD) σε οποιοδήποτε γνωστό σύστημα αναφοράς (π.χ. Ε.Γ.Σ.Α. 87) και στη συνέχεια να γίνεται η μετατροπή των συντεταγμένων από το αρχικό σύστημα στο Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Γ.Σ.Α.) WGS 84. Ο σχεδιασμός στο περιβάλλον του προγράμματος Google Earth γίνεται προγραμματίζοντας ένα σύνολο εντολών, που συνθέτουν γεωμετρικά σχήματα, όπως π.χ. ευθείες, πολύγωνα, κ.α. Τα σχήματα αυτά συνθέτουν στη συνέχεια τα αντικείμενα και έχουν συντεταγμένες στο WGS 84. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται για τη φωτορεαλιστική απεικόνιση, ακολουθεί τα βήματα που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2. Διάγραμμα 2: Στάδια μετατροπής συντεταγμένων στο Google Earth 1 (dxf),, (ascii) 4 Google Earth, 2 X,Y,Z...., 3, , WGS 84 Στα δύο διακριτά στάδια μετατροπής από το ένα σύστημα στο άλλο, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εργαλεία: - Το λογισμικό DM (Βήματα 1 και 2): υλοποιεί τα δύο πρώτα στάδια της διαδικασίας μετατροπής συντεταγμένων των γεωμετρικών στοιχείων (σημεία, γραμμές και πολύγωνα) [4, 5]. Στο πλαίσιο αυτό αντλεί τις πληροφορίες από το σχεδιαστικό πακέτο (στάδιο 1) και μετατρέπει τις καρτεσιανές συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α. (Χ,Υ,Ζ) σε γεωδαιτικές (φ,λ) (στάδιο 2). - Λογισμικό 2 μετατροπής και σύνταξης κώδικα στο Google Earth (Βήματα 3 και 4): μετατρέπει τις γεωδαιτικές συντεταγμένες από το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς Ε.Γ.Σ.Α. 87 στο WGS 84 (στάδιο 3) [6, 7] με τη βοήθεια του περιβάλλοντος προγραμματισμού Matlab και συντάσσει τον κώδικα που χρησιμοποιείται από το Google Earth για τη φωτορεαλιστική απεικόνιση της πληροφορίας (στάδιο 4). 3.4 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Στη συνέχεια, παρουσιάζεται συνοπτικά η βασική αρχή λειτουργίας της μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης REGIME που χρησιμοποιείται στο στάδιο της αξιολόγησης / επιλογής εναλλακτικής λύσης, καθώς και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της στο υπό μελέτη πρόβλημα αξιολόγησης. Η μέθοδος REGIME Η μέθοδος REGIME είναι μία πολυκριτηριακή μέθοδος που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση έργων και πολιτικών στον σχεδιασμό του χώρου [8, 9 και 10]. Το πλεονέκτημα της μεθόδου έγκειται στη δυνατότητα που παρέχει για διαχείριση ποιοτικής και ποσοτικής πληροφορίας (μεικτής πληροφορίας). Η πληροφορία αυτή μπορεί να αφορά τόσο στις επιπτώσεις των εναλλακτικών ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης (scores του πίνακα επιπτώσεων), όσο και στα βάρη των κριτηρίων αξιολόγησης (ποιοτικά ή ποσοτικά βάρη). Ο μηχανισμός της μεθόδου REGIME περιγράφεται συνοπτικά στη συνέχεια. Έστω δύο εναλλακτικές επιλογές i και i. Ορίζεται η ποσότητα: σ ii j = e ij e i j [1] όπου: e ij η επίδοση της εναλλακτικής i ως προς το κριτήριο αξιολόγησης j, και e i j η επίδοση της εναλλακτικής i για το κριτήριο j. Αν για το κριτήριο j η εναλλακτική i είναι καλύτερη από την i, τότε: σ ii j >0 [2] Στην περίπτωση της ποιοτικής πληροφορίας δεν ενδιαφέρει το ακριβές μέγεθος του σ ii j, αλλά μόνο το πρόσημό του. Αν λοιπόν σ ii j = +, η εναλλακτική i έχει καλύτερη απόδοση από την i για το κριτήριο j. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου σ ii j = -, η εναλλακτική i έχει χειρότερη απόδοση από την i για το κριτήριο j και προτιμάται η i, ενώ σ ii j =0 σημαίνει ότι οι εναλλακτικές i και i δεν διαφοροποιούνται ως προς την απόδοσή τους για το συγκεκριμένο κριτήριο j. H σύγκριση για κάθε ζεύγος εναλλακτικών i και i και για όλα τα κριτήρια j (j=1,,j) οδηγεί στη δημιουργία ενός διανύσματος REGIME r ii διαστάσεων (J x 1) που ορίζεται σαν: 2 Το σχετικό λογισμικό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας.

6 iij =0 i i w j *, j. w j, H i P ii i i i j (j=1,,j) P ii = prob (V ii 0) [9] REGIME r ii - 82 (J x 1) : Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ. 3 i 2010 PTech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 i : r ii =( ii 1, ii 2,, ii J ) [3] [10] r ii =(σ ii 1, σi, ii 2, i,, σi i, ii J ) Τ [3] P i Αποτελέσματα i για κάθε i, i, με (+), i i, (-) το οποίο (0). περιλαμβάνει ως στοιχεία του Τα δεδομένα της παρούσας εφαρμογής παρουσιάζονται τα (+), (-) και (0). i= 1,,I i. στους Πίνακες 2 (κριτήρια αξιολόγησης), 3 (πίνακας επιπτώσεων) και 4 (ιεράρχηση των κριτηρίων με βάση την Για πλήθος I(I-1) εναλλακτικών i= 1,,I έχουμε REGIME συνολικά I(I- 1) συγκρίσεις εναλλακτικών ανά ( -1) ζεύγη και κατά συνέπεια προτεραιότητα που αποδίδεται σε κάθε ένα από αυτά ). REGIME. Ι(Ι-1) διανύσματα j=1,,j REGIME. Για j=1,,j (,, scores) κριτήρια αξιολόγησης δημιουργείται J ένας x I(I-1) J x I(I-1) πίνακας REGIME REGIME R, Οι προτεραιότητες των κριτηρίων έχουν τεθεί από τους R της μορφής: μελετητές. με βάση τον στόχο της μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό, προτάσσονται ως σημαντικότερα κριτήρια η παραγόμενη ενέργεια, η απόσταση από το δίκτυο διανομής, καθώς και R = [ r 12, r 13,..., r 1I. r I1, r I2,..., r I(I-1) ] [4] τα περιβαλλοντικά κριτήρια, ενώ έπονται σε σειρά σημαντικότητας τα κοινωνικά και χωρικά κριτήρια αξιολόγησης. (I-1) (I-1) [4] Με βάση την πληροφορία 2 ( που παρέχεται από τους Πίνακες 32 έως ( 4 και ) την επεξεργασία της 4 με τη βοήθεια της Είναι φανερό πως, αν ένα διάνυσμα r ii περιέχει μόνο ), +, η εναλλακτική i θα, κυριαρχεί απόλυτα στην r ii i. Συνήθως, ( μεθόδου πολυκριτηριακής ανάλυσης REGIME, η βέλτιστη όμως, περιλαμβάνει +, + και -, οπότε i χρειάζεται πρόσθετη θέση για τη χωροθέτηση του αιολικού πάρκου είναι η θέση 2 πληροφορία σχετικά i., με τα, βάρη των κριτηρίων, η οποία ). (Ε2) (Πίνακας 5 και Διάγραμμα 3). + εκφράζεται -, ποιοτικά (rank order) από τη σχέση (5): w = (w, 1, w j ) T [5] Πίνακας 2: Κριτήρια αξιολόγησης Για να χειριστούμε (rank τη διαθέσιμη order) πληροφορία, που. δίνει, (5): μόνο την ποιοτική διαβάθμιση των βαρών w, w = (w 1,w j ) T j (j=1,,j) των - - κριτηρίων (ordinal weights), γίνεται η υπόθεση [5] πως τα βάρη, 3 αυτά είναι μια ποιοτική ταξινόμιση-απεικόνιση του (άγνωστου) διανύσματος ποσοτικών βαρών εκφρασμένων σε K1, MWh benefit, απόλυτους αριθμούς w*, όπου: w j (j=1,,j). K2 km cost w*= (w (ordinal weights), 1 *,...w j *) Τ [6] 2 4 με max {w j *} = 1, w j * 0, j K3 benefit - () j REGIME, Η ποιοτική διαβάθμιση της πληροφορίας σχετικά με τα K4 km cost.. βάρη που παρέχεται από το διάνυσμα βαρών w = (w 1, w j ) T θεωρείται ότι είναι σύμφωνη με αυτή του K5 4 cost άγνωστου διανύσματος βαρών w* και ισχύει: 6 K6 cost w j > w j w j * > w j * [7] Επίσης γίνεται η υπόθεση ότι η σταθμισμένη επικράτηση της εναλλακτικής i στην i μπορεί να εκφραστεί από την K8 CO 2 tones benefit K7 cost ακόλουθη στοχαστική σχέση: J vii' [8] j 1 ii' j w * j Αν V ii > 0 τότε η i κυριαρχεί στην i. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει πληροφορία για τις αριθμητικές τιμές των w j *, αλλά μόνο για την ποιοτική διαβάθμιση των w j, ορίζεται η πιθανότητα P ii για την επικράτηση της i στην i : P ii = prob (V ii > 0) [9] και ορίζεται ως μέτρο άθροισης των πιθανοτήτων για να επικρατήσει η εναλλακτική i το P i : Pi 1 Pii' I 1 [10] με P i τη μέση πιθανότητα η εναλλακτική i να έχει υψηλότερη τιμή από κάθε άλλη εναλλακτική i. Η μέθοδος REGIME εκτιμά αυτές ακριβώς τις πιθανότητες με βάση τον πίνακα επιπτώσεων (εναλλακτικές, κριτήρια, scores) και τα βάρη των κριτηρίων, οδηγώντας στην ιεράρχηση των εναλλακτικών λύσεων. Πίνακας 3: Πίνακας επιπτώσεων Alternative Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 ( ) Criterion K1 (MWh) K2 (km) K K4 (km) K K K K8 (ton CO 2 ) Πίνακας 4: Βάρη (ιεράρχηση) κριτηρίων 3 Διάκριση σε benefit κριτήρια (+), όσο μεγαλύτερη η τιμή τους τόσο καλύτερα για την απόδοση της εναλλακτικής λύσης και cost κριτήρια (-), όπου όσο μεγαλύτερη η τιμή τους τόσο χειρότερα για την απόδοση της εναλλακτικής λύσης. 4 Πυκνότητα πληθυσμού στη ζώνη οπτικής επιρροής των Α/Γ.

7 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No , K2. 6, 7, K3, K4 Πίνακας 5: Αποτελέσματα πολυκριτηριακής ανάλυσης 1 K1: K2: E1 E2 E K6: K7: K8: CO 2 3 K5: 4 K3: K4:.. Διάγραμμα 3: Αποτελέσματα πολυκριτηριακής αξιολόγησης εναλλακτικών θέσεων 3: Result MCA 1: Regime method {no stand.; Ordinal (K1)} E2 E3 E1 Εικόνα 7: Φωτορεαλιστική απεικόνιση ανατολικής όψης του αιολικού πάρκου Εικόνα 8: Φωτορεαλιστική απεικόνιση νότιο-ανατολικής όψης του αιολικού πάρκου 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η παρούσα εργασία θέτει το ζήτημα της επιλογής θέσης χωροθέτησης αιολικού πάρκου για την εξυπηρέτηση μέρους των αναγκών μιας παραγωγικής υποδομής (ΒΙ.ΠΕ) σε μία επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή με υψηλή συγκέντρωση βιομηχανίας. Σημαντική παράμετρος για τη χωροθέτηση της νέας υποδομής στην περιοχή, εκτός των άλλων, αποτελεί η ενεργειακή συνιστώσα (ένταση ενεργειακής ζήτησης) και οι επιπτώσεις από την εκπομπή ρύπων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, πρέπει να απαιτούν λύσεις περιβαλλοντικά υπεύθυνες και να παρεμβαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση, θέτοντας το πλαίσιο εκείνο, το οποίο διασφαλίζει τη φιλική προς το περιβάλλον προσέγγιση της όποιας σχεδιαζόμενης παραγωγικής υποδομής, έτσι ώστε αυτή να εξυπηρετεί οικονομικούς, κοινωνικούς και ταυτόχρονα περιβαλλοντικούς στόχους. Στο πλαίσιο αυτό, η εργασία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την αξιολόγηση εναλλακτικών θέσεων χωροθέτησης αιολικού πάρκου, καταδεικνύοντας τη χρησιμότητα της ανάλυσης πολυκριτηρίων για την αξιοποίηση ποιοτικής και ποσοτικής πληροφορίας που εμπλέκεται σε τέτοιου είδους προβλήματα. Ταυτόχρονα, αξιοποιεί τη φωτορεαλιστική απεικόνιση ως εργαλείο ανάλυσης και παρουσίασης χωρικής πληροφορίας, χρήσιμο για τη ρεαλιστική απόδοση των όποιων σχεδιαστικών παρεμβάσεων. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον σχεδιαστή του χώρου και τα κέντρα λήψης αποφάσεων και μπορεί να τύχει κατάλληλης εφαρμογής στο συμμετοχικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να συμβάλλει στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις, αλλά και την αλληλεπίδραση αυτής με τους σχεδιαστές και τα κέντρα λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της διαχείρισης συγκρούσεων από τη χωροθέτηση μεγάλης κλίμακας υποδομών, έτσι ώστε οι τελικά επιλεγόμενες παρεμβάσεις να μπορούν να εναρμονίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο

8 84 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 στις τοπικές ιδιαιτερότητες, ανάγκες, οράματα κλπ. Σημαντική είναι, επίσης, η προοπτική βελτίωσης της διαδικασίας λήψης απόφασης που παρέχεται από την προτεινόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης, μέσα από τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο προτεινόμενων εργαλείων (μεθοδολογία αξιολόγησης και φωτορεαλιστική απεικόνιση) για την αξιολόγηση και επιλογή θέσεων χωροθέτησης υποδομών παραγωγής φιλικής ενέργειας, αλλά και κάθε άλλης σχεδιαστικής παρέμβασης. Έτσι, μέσα από τη φωτορεαλιστική απεικόνιση και την επικοινωνία των προτεινόμενων λύσεων με το κοινό, επιτυγχάνεται η απόκτηση γνώσης από τον σχεδιαστή (αντιδράσεις κοινού, σύνδεση της παρέμβασης με τα τοπικά δεδομένα όπως αυτή είναι αντιληπτή από το κοινό, κλπ), η οποία επανατροφοδοτεί τη διαδικασία αξιολόγησης με νέα δεδομένα, που μπορούν να βελτιώσουν το παραγόμενο αποτέλεσμα και να οδηγήσουν σε λύσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία συναίνεσης σε τοπικό επίπεδο και στην εμβάθυνση της δημοκρατικής διαδικασίας στη λήψη αποφάσεων, στοιχεία τα οποία αποτελούν το ζητούμενο στη σύγχρονη αντίληψη για τον σχεδιασμό του χώρου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Γραμματικογιάννης, Η. (2007), Αξιολόγηση Εναλλακτικών Θέσεων Χωροθέτησης Αιολικού Πάρκου στο Ν. Βοιωτίας: Μία Μεθοδολογική Προσέγγιση, Διπλωματική Εργασία, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα. 2 RETScreen (2001), Introduction to Clean Energy Project Analysis, Clean Energy Decision Support Centre, ISBN: , Ministry of Natural Resources, Canada Ασημακόπουλος, Γ. (2007), Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ν.2742/1999), Υποστηρικτική Μελέτη, Αθήνα. 4 Νάκος, Β., Ν. Τζελέπης και Α. Σκοπελίτη (1998), Ψηφιακή Χαρτογραφία, Ανάπτυξη Λογισμικού για το Μάθημα της Ψηφιακής Χαρτογραφίας, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα. 5 Νάκος, Β. (2004), Αναλυτική Χαρτογραφία, Εκπαιδευτικές Σημειώσεις, Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Αθήνα. ] Συγγρός Ι., Μετασχηματισμοί Συντεταγμένων των Γεωγραφικών Δεδομένων στον Ελληνικό Χώρο, Αθήνα, URL: 7 Βέης, Γ. (1994), Τα Συστήµατα Αναφοράς και η Εφαρµογή του Ε.Γ.Σ.Α. 87, Επιστηµονικό Διήµερο του Τ.Ε.Ε. με θέμα Ψηφιακή Χαρτογραφία, Φωτογραµµετρία, Τηλεπισκόπηση και Τεχνολογίες Αιχµής, Αθήνα. 8 Voogd, H. (1983), Multiple Criteria Evaluation for Urban and Regional Planning, Lion, London. 9 Niikamp, P., Rietveld P. and H. Voogd (1990), Decision Support Model for Regional Sustainable Development, Avebury, Aldershot, UK. 10 Vreeker, R., P. Nijkamp and C. Ter Welle (2001), A Multicriteria Decision Support Methodology for Evaluating Airport Expansion Plans, TI /3, Tinbergen Institute Discussion Paper. ΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) infolab.cs.unipi.gr/courses/gis/readings/stefanakis.pdf Ηλίας Γραμματικογιάννης, ΑΤΜ Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Αναστασία Στρατηγέα, ATM - Επίκουρη Καθηγήτρια. ΕΜΠ

9 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 85 Extended summary Evaluation of Alternative Sites for Wind Park Location: A Methodological Framework ELIAS GRAMMATIKOGIANNIS Surveyor Engineer PhD Candidate ANASTASIA STRATIGEA Assistant Professor Abstract The focus of the present paper is on the evaluation of alternative wind park locations in the nomos of Boiotia, serving part of the energy demand of a new industrial area in the region of Tanagra. In this context, a methodological framework has been developed, aiming at the identification of potential wind park locations, evaluation of these locations and visualization of results obtained. Emphasis is placed on the evaluation methods capable of dealing with both quantitative and qualitative information (multicriteria evaluation) by use of the REGIME method as well as on the photorealistic visualization of spatial data as a tool for a more realistic presentation of the outcome of any planning intervention. 1 INTRODUCTION The location of a new industrial area in the region of Tanagra is placed along the efforts of supporting the organization and effectiveness of the industrial sector in this region. Rational organization and spatial development of the sector within the region at hand will support competitive advantage of the industrial sector. The new industrial region is expected to act as a local/regional development pole, attracting investments and further contributing to local employment and economic development of the region. The location of the new industrial area in the Boiotia region, on the other hand, is expected to further intensify patterns of energy use. Since the region is already a highly industrialized region, this may further deteriorate its environmental quality and assets. In such a context, the goal of the present paper is to support decision making in respect to the location of a wind park installation, which will provide part of the energy demand of the new industrial area by use of wind energy, serving thus environmental, social and economic objectives in a sustainable development context. In this respect the focus of the paper is on presenting a methodological framework based on multicriteria evaluation and geovisualization tools, which will elaborate on decision aspects of wind park location in the area at hand. Submitted: March Accepted: Oct THE METHODOLOGICAL FRAME- WORK The methodological framework, supporting the development and selection phase of wind park location, is presented in this chapter (Diagram 1). This wind park will serve the energy demand of a new productive infrastructure at the Tanagra region (industrial area). The framework consists of two parts: - The first part focuses on the development of alternative solutions, implying a process of collecting and evaluating various types of information on potential sites for wind park location and a process of partial elimination of certain sites on the basis of specific exclusion criteria. The outcome of this part is a limited number of sites best fitting wind park location in the region at hand (set of pre-selected sites); - The second part proceeds to the evaluation of preselected sites - the evaluation/selection phase where the sites selected in the previous stage are, further, evaluated by means of MCA methods on the basis of certain evaluation criteria. The core of the evaluation framework is based on the multicriteria evaluation approach, as the approach which fits best to planning exercises incorporating both quantitative and qualitative data. Multicriteria evaluation makes use of the REGIME method, which can deal with mixed data (quantitative and qualitative data). The basic principles of the REGIME method are discussed (see equations 1 to 10). In the following the two distinct stages of the methodological framework are presented. 2.1 The Development Phase The development phase is the first stage of the proposed evaluation framework. It aims at identifying the whole set of potential wind park locations available in the study area. It refers to a process of collecting and analysing information on the various characteristics of potential sites e.g. topography,

10 86 Τεχν. Χρον. Επιστ. Έκδ. ΤΕΕ, τεύχ Tech. Chron. Sci. J. TCG, No 3 land use in the area, distance from settlements, wind potential, land use patterns, accessibility, distance from energy distribution network; environmental characterristics e.g. valuable environmental assets, landscape; and legislation constraints in respect to wind park location. The set of potential wind park locations is evaluated in a first round on the basis of certain exclusion criteria in order to conclude with a limited number of alternative locations for further evaluation. Three exclusion criteria have been used at this stage: the first refers to wind speed, where sites with wind speed less that 7m/sec have been excluded; the second refers to the level of urbanization of potential sites, where sites selected do not exhibit a high index of urbanization and thus they remain in the preselected set; and finally the third exclusion criterion refers to the level of tourist development of potential sites, which restricts the number of wind mills per hectare located in the region. In this round one more potential site has been excluded, located next to the Araxova settlement. The locations coming out from this stage are further evaluated in the second stage of the evaluation framework, the evaluation/selection stage. In the present study, three alternative sites are coming out from the development phase. These sites lie on the mountainous part of the study region, which ensures both high wind speed (7-10 m/s) as well as less competition in terms of land use, which is a common issue at stake in case of land used for RE installations. The two sites lie on the southern part of the region of Boiotia, while the third on the northern part. The latter comprises two smaller subregions at a distance of 3 km. 2.2 The Evaluation/Selection Phase The evaluation of the three alternatives is taking place by use of certain criteria, which are presented in Table 2, while Table 3 (the effects or evaluation or impact matrix) presents the scores achieved by each alternative on the basis of each single evaluation criterion. The data presented in Table 3 is used as input data in the REGIME multicriteria evaluation method. The REGIME method is a multicriteria method (MCA) which has been extensively used for the evaluation of both projects and policies in spatial planning. The advantage of the method lies on its ability to deal with mixed (quantitative and qualitative) data. The main principles of the method are presented through the equations 1 to 10. Criteria priorities are presented in Table 4. These reflect the importance attached to each criterion used in the evaluation framework. Priorities used have been set by the researchers, on the basis of the objectives of the present study. In such a context, energy (energy produced, distance from the distribution network) and environmental criteria (impacts on flora and fauna as well as mitigation of CO 2 emissions) have been considered as of higher priority in respect to social (visual disturbance due to the presence of wind mills) and spatial aspects (access to the wind park locations and distance from the industrial infrastructure), which follow. The results are shown in Table 5. As shown in this table, alternative E2 seems to have a better performance on the basis of the evaluation criteria used. Figures 7 and 8 present two different photorealistic views of the wind park located in this area (E2). 2.3 Photorealistic Presentation of Data and Results The photorealistic presentation has been used for the analysis of spatial data (Figures 2, 3 and 4) and presentation of results (potential sites for wind park location Figure 6; and wind park installation in the selected site E2 Figures 7 and 8). Google Earth has been used as a powerful platform in such a context. Steps undertaken for the transformation of Cartesian coordinates (X, Y, Z) of objects to geodetic coordinates (φ, λ) in WGS 84 are presented in Diagram 2. Photorealistic visualization is quite useful as it presents in a very easy to understand way the outcome of planning interventions (see for example Figures 7 and 8). Such a presentation can prove a useful tool for managing conflicts at the local level in the context e.g. of a participatory planning approach. 3 CONCLUSIONS The present paper explores the issue of wind park location serving the energy needs of a productive infrastructure, namely an industrial area in the region of Tanagra, characterized by high concentration of industrial activity. In such a context, it presents a two-stage evaluation framework, which aims at evaluating potential sites for wind park location. Within this framework, emphasis is placed on multicriteria methods, capable of dealing with both quantitative and qualitative data, which is a common issue in planning exercises. The REGIME method has been used in this context, due to its ability to deal with mixed information. Moreover the study pays attention on the photorealistic representation as a useful tool for analyzing and presenting spatial information for participatory planning purposes. Elias Grammatikogiannis, Surveyor Engineer PhD Candidate Anastasia Stratigea, Assistant Professor NTUA

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή διατριβή

Μεταπτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή διατριβή «100% Α.Π.Ε.» : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο ESPON 2013 Programme Το εργαλείο NEXUS για την ανάπτυξη των Νοτίων Περιφερειών στο Ευρωπαϊκό πλαίσιο Ο ρόλος των περιφερειών στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 : Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς χωρική

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκά νησιά

Παραδείγματα Συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκά νησιά ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Παραδείγματα Συνεταιρισμών σε Ευρωπαϊκά νησιά Επιτυχίες, εμπόδια και προβληματισμοί Πάνος Κορογιαννάκης AAAA CPMR, Βρυξέλλες Σάββατο 6 Σεπ. 2014, ώρα 10.30-14.30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

H Χαρτογράφηση του Κυκλοφοριακού Θορύβου σε Τμήμα Αστικού Δικτύου

H Χαρτογράφηση του Κυκλοφοριακού Θορύβου σε Τμήμα Αστικού Δικτύου H Χαρτογράφηση του Κυκλοφοριακού Θορύβου σε Τμήμα Αστικού Δικτύου Στεφανίδου Ευδοξία 1, Παπαθεοδώρου Κων/νος 2, Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος 3, Ευαγγελίδης Κων/νος 4 (1) Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση;

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 8 Τίτλος: «Εκκεντρότητες αντισεισμικού σχεδιασμού ασύμμετρων

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Τζομάκας Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας email : ctzomakas@ptapde.gr

Χρήστος Τζομάκας Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας email : ctzomakas@ptapde.gr GP Wind «Καλές Πρακτικές για την Εναρμόνιση των ωφελειών της Αιολικής Ενέργειας με τους Περιβαλλοντικούς και Κοινωνικούς Στόχους» IEE 09/941/SI2.558383 August 1st 2010 / July 31st 2012 Χρήστος Τζομάκας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό. Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και θαλάσσιο αιολικό - κυματικό δυναμικό Παρασκευή Δρακοπούλου, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, ΕΛΚΕΘΕ Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών: ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη" ολοκληρωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ http://www.hydroex.gr ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ARCGIS ΚΑΙ INNOVYZE INFOWATER ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Αννέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές ΑΠΘ. Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική δραστηριότητα και προοπτικές από τη λειτουργία του δικτύου μόνιμων σταθμών GNSS του ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ΑΠΘ Χ. Πικριδάς, Α. Φωτίου, Δ. Ρωσσικόπουλος, Μ. Χατζηνίκος Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας και πρόσθετες πληροφορίες. Ημερίδα με θέμα «Έξυπνα ενεργειακά συστήματα για Αειφόρα Νοσοκομεία: Η εμπειρία του προγράμματοςgreen@hospital» θα πραγματοποιηθεί στη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στις 10.00 15.00 την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact)

Ενότητα 1: Ελαχιστοποίηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Minimising Environmental Impact) Το παρόν αποτελεί την ακριβή μετάφραση του κειμένου του Οδηγού Καλών Πρακτικών που υπάρχει στο site του έργου http://www.project-gpwind.eu/ και ακολουθεί την δομή του site. Για κάθε μία από τις τρεις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030

Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS Το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ενεργειακό σύστημα: Υλοποίηση των ενεργειακών στόχων για το 2030 Dr. Andreas Poullikkas Chair and Associate

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων

Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Εισαγωγή στο LEED και το Commissioning. Εθελοντικά συστήματα βαθμονόμησης κτιρίων και ιαδικασίες Λειτουργικής Παραλαβής Συστημάτων Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, P.E., ASHRAE Accredited

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Υφηγητής Δρ. Α.Γ. Βαρηάς Επιτελής Δομών Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Επικοινωνία: a.varias@hndgs.mil.gr ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Τυποποίηση. Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές

Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Το έργο Solar Combi+: Ηλιακή θέρμανση και ψύξη για μικρής κλίμακας εφαρμογές Μυρτώ Θεοφιλίδη Τμήμα Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) & Θέρμανση Χώρου & Ψύξη Χώρου ZNX

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT Identification of Constraints and Obstacles Greek Executive Summary Nicosia, 2010 Action 5 Nicolaides

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μαρκοπούλου, Διονυσία 1,* 1 Περιβαλλοντολόγος Χαρτογράφος, Email: markopoulou.d@gmail.com Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2005. Κώστας Δόσιος ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Μου δίνεται η ευκαιρία με την περάτωση της παρούσης διδακτορικής διατριβής να σημειώσω ότι, είναι ιδιαίτερα δύσκολο και κοπιαστικό να ολοκληρώσεις το έργο που ξεκινάς κάποια στιγμή έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ *

ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 100 KW ΣΤΟ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΟΡΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ * Βαλτοπούλου Ελένη 1,*, Παπακωνσταντίνου Δημήτρης 2, Κασσιός Κώστας 3 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ Στέφανη Χατζηπροκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the future

Welcome to the future Welcome to the future Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) είναι μια νέα μέθοδος γεωργικής πρακτικής, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και το χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον

FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον FLIRE DSS, ένα διαδικτυακό εργαλείο λήψης αποφάσεων για την διαχείριση φυσικών καταστροφών σε αστικό περιβάλλον Dimitris Poursanidis a, Giorgos Kochilakis a, Nektarios Chrysoulakis a, Vassiliki Varella

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟ HPV ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ [ Αναστασία Πέτρου ] 2009625164 Λευκωσία 2014

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ. Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Συνεργασία ΔΕΗ και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας Κινητήριες Δυνάμεις για Συνεργασίες Νομοθεσία, Διεθνή Πρότυπα, Βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκά και Εθνικά Σχέδια Δράσης Τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Ερευνητικές Δραστηριότητες του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ιωάννης Ζ. Γήτας Τηλ: +30 2310 992699,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΡΑΣΗ «Υποστήριξη των Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Παναγιώτης Παπασταματίου, Αντιπρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Παναγιώτης Παπασταματίου, Αντιπρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Παναγιώτης Παπασταματίου, Αντιπρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ ΑΠΕ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΑΞΙΑ ΓΗΣ και είναι περισσότερες... μέσα στο Amsterdam Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μάντσεστερ

Διαβάστε περισσότερα

Atlas 2010. Synonyms, Occurrence, Description of Rare Breeds and Varieties in Greece Waltraud Kugler, Monitoring i Institute t 2010

Atlas 2010. Synonyms, Occurrence, Description of Rare Breeds and Varieties in Greece Waltraud Kugler, Monitoring i Institute t 2010 Rare Breeds and Varieties of fg Greece Atlas 2010 ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά Synonyms, Occurrence, Description of Rare Breeds and Varieties in Greece Waltraud Kugler, Monitoring i Institute t 2010

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE3 ENV/GR/217 Task 4.

Διαβάστε περισσότερα