ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ALPHA FINANCE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ. 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχει η Alpha Finance

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ALPHA FINANCE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ. 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχει η Alpha Finance"

Transcript

1 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ALPHA FINANCE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχει η Alpha Finance 1.1. Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση συναλλαγών στην Αγορά Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και στους Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως που διαχειρίζονται από τις αγορές αυτές, για Ιδιώτες Πελάτες, Επαγγελματίες Πελάτες αλλά και Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους. Οι Ιδιώτες Πελάτες εξυπηρετούνται κυρίως μέσω της πλατφόρμας του ALPHATRADE που περιλαμβάνει τα εναλλακτικά δίκτυα της Alpha Finance όπως ALPHA PHONE TRADING (τηλ ), ALPHA IVR TRADING (τηλ ), ALPHA WEB TRADING (www.alphafinance.gr) και ALPHA MOBILE TRADING. Οι Επαγγελματίες Πελάτες εξυπηρετούνται μέσω εξειδικευμένων στελεχών είτε τηλεφωνικά είτε με τη χρήση απευθείας ηλεκτρονικών συνδέσεων (D.M.A.) Οικονομικές αναλύσεις σε εταιρικό ή σε κλαδικό επίπεδο. To Τμήμα Οικονομικών Αναλύσεων της Alpha Finance παράγει ποικίλες αναφορές οι οποίες έχουν είτε τακτικό (ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο κ.λπ.) είτε έκτακτο (εταιρικές, κλαδικές αναφορές) χαρακτήρα Ειδική διαπραγμάτευση στην Αγορά Μετοχών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Ειδική Διαπραγμάτευση διενεργείται από εξειδικευμένα πιστοποιημένα Στελέχη, τόσο στην Αγορά Μετοχών όσο και στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση συναλλαγών με πίστωση (Margin Financing, Margin Financing T+2) επί μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το προϊόν υποστηρίζεται για το σύνολο των Ιδιωτών Πελατών μέσω των υπηρεσιών ALPHA PHONE TRADING (τηλ ), ALPHA WEB TRADING και ALPHA MOBILE TRADING Λήψη και διαβίβαση εντολών επί μετοχών στις κυριότερες αγορές του εξωτερικού. Το Τμήμα Διεθνών Αγορών της Alpha Finance εξυπηρετεί το σύνολο της πελατείας (Ιδιώτες, Επαγγελματίες) οι οποίοι επιθυμούν να διενεργήσουν συναλλαγές επί μετοχών, ETFs κ.α. στις κυριότερες αγορές (οργανωμένες αγορές, πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγματεύσεως κ.ά.) του εξωτερικού. Οι εντολές διαβιβάζονται προς την Morgan Stanley με την οποία συνεργάζεται η Alpha Finance. Η Morgan Stanley αναλαμβάνει την εκτέλεση των εντολών αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών, τηλ Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Τμήμα Παραγώγων εξυπηρετεί το σύνολο των πελατών (Ιδιώτες, Επαγγελματίες, Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών, τηλ Λήψη και διαβίβαση συναλλαγών σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται στις κυριότερες χρηματιστηριακές αγορές του εξωτερικού. Το Τμήμα Παραγώγων εξυπηρετεί το σύνολο των πελατών (Ιδιώτες, Επαγγελματίες, Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι). Η Alpha Finance παρέχει στους πελάτες της πρόσβαση στις χρηματιστηριακές αγορές παραγώγων του εξωτερικού, διαβιβάζοντας τις εντολές τους προς εκτέλεση στην J.P. Morgan με την οποία διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία Ηλεκτρονική διαβίβαση εντολών. Η Alpha Finance έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρία «INTERACTIVE BROKERS LLC», που εδρεύει στην Πολιτεία Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της αποκλειστικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση των εντολών τους να καταρτίζουν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως του εξωτερικού Εκκαθάριση Συναλλαγών και Θεματοφυλακή. Οι συναλλαγές που διενεργούν οι πελάτες εκκαθαρίζονται από την Alpha Finance, εκτός και αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες εκκαθαρίσεως από τον πελάτη. Η εκκαθάριση διενεργείται μέσω αυτόματων χρεοπιστώσεων των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούν οι πελάτες στην Alpha Bank και στην Alpha Bank Ltd. Για τις συναλλαγές σε χρηματιστήρια του εξωτερικού προσφέρονται υπηρεσίες εκκαθαρίσεως και θεματοφυλακής μέσω της Citibank, ενώ για τις συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα οι υπηρεσίες εκκαθαρίσεως προσφέρονται μέσω της J.P. Morgan. Για το σύνολο των πελατών που έχουν επιλέξει την Alpha Finance ως θεματοφύλακα, προσφέρονται υπηρεσίες όπως: φύλαξη τίτλων, συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, είσπραξη μερισμάτων, παραλαβή μετοχών από split, δέσμευση μετοχών για συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις, ταχυδρομική αποστολή αναλυτικών κινήσεων λογαριασμού, κλπ.). PL.V

2 2. Κατάλογος Προμηθειών και Εξόδων 2.1. Συναλλαγές στην Αγορά Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Προμήθειες Συναλλαγών i) Για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω των Καταστημάτων της Alpha Bank και του ALPHA PHONE TRADING (τηλ ) το ύψος της προμήθειας ορίζεται ως ακολούθως: Προμήθεια* Αξία Συναλλαγής** (ποσά σε ευρώ) 1% έως ,65% από έως ,5% από έως ,4%* άνω των Η ελάχιστη προμήθεια για το σύνολο των αγορών της ημέρας (αντιστοίχως για τις πωλήσεις) ανέρχεται στα ΕΥΡΩ 15. *Η προμήθεια της Alpha Finance υπολογίζεται τμηματικά για αξία συναλλαγής έως ΕΥΡΩ Για συναλλαγές με αξία άνω των ΕΥΡΩ , η προμήθεια της Alpha Finance (0,4% επί της αξίας συναλλαγής) εφαρμόζεται στη συνολική αξία συναλλαγής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τμηματική χρέωση. **Η αξία συναλλαγής ισούται με το γινόμενο των τεμαχίων επί την τιμή που εκτελέσθηκε η συναλλαγή. ii) Για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω των αυτόματων ηλεκτρονικών δικτύων της Alpha Finance όπως μέσω της Αυτόματης Τηλεφωνικής Αποκρίσεως (IVR τηλ ), μέσω της ALPHA WEB TRADING (www.alphafinance.gr) και μέσω του ALPHA MOBILE TRADING η προμήθεια ορίζεται ως ακολούθως: Προμήθεια Αξία Συναλλαγής 0,35% ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής Η ελάχιστη προμήθεια για το σύνολο των αγορών της ημέρας (αντιστοίχως για τις πωλήσεις) ανέρχεται στα ΕΥΡΩ 8. iii) Για ενδοσυνεδριακές συναλλαγές* (intraday) αγοράς και πωλήσεως ισόποσων τεμαχίων επί της ίδιας μετοχής, ορίζεται προμήθεια 0,15% για κάθε σκέλος (αγορά, πώληση), με ελάχιστη προμήθεια την εκάστοτε ελάχιστη προμήθεια που ισχύει ανά κανάλι συναλλαγής (Δίκτυο Καταστημάτων Alpha Bank, ALPHA PHONE TRADING, ηλεκτρονικά δίκτυα). *Σε περίπτωση αγοράς 500 τεμαχίων μιας μετοχής και πωλήσεως των 300 τεμαχίων κατά την ίδια συνεδρίαση, ως intraday συναλλαγή θεωρείται η αγορά και πώληση των 300 τεμαχίων. iv) Το επιτόκιο δανεισμού για την παροχή πιστώσεως (Margin Financing) για αγορά μετοχών στο Χ.Α. ανέρχεται σε 8,50% (ετησίως). Οι τόκοι υπολογίζονται και τιμολογούνται ανά τρίμηνο. v) Το επιτόκιο δανεισμού για την παροχή πιστώσεως τριών ημερών (Margin Financing Τ+2) για αγορά μετοχών στο Χ.Α. ανέρχεται σε 8,50% (ετησίως). Οι τόκοι υπολογίζονται και τιμολογούνται ανά τρίμηνο. vi) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις στο Χ.Α. (OTC) επιβαρύνονται με τη βασική προμήθεια του πελάτη επί την αξία μεταβιβάσεως*. *Ως αξία μεταβιβάσεως για τον υπολογισμό της προμηθείας λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναφερόμενης από τον πελάτη και αυτής που προκύπτει από το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της Αξίας κατά την «ημερομηνία δικαιωμάτων/συναλλαγής» επί του αριθμού των Αξιών που μεταβιβάζονται. vii) Από τις εισπραττόμενες προμήθειες που αφορούν στις συναλλαγές του Χ.Α. μέσω των Καταστημάτων, η Alpha Finance καταβάλλει στην Alpha Bank ποσοστό 70% (ελάχιστη αμοιβή της Alpha Finance ΕΥΡΩ 10,5 ανά επιβεβαίωση εντολής). Για τις συναλλαγές μέσω του ALPHA PHONE TRADING η Alpha Finance καταβάλλει στην Alpha Bank ποσοστό 20% των εισπραττομένων προμηθειών (ελάχιστη αμοιβή για την Alpha Finance ΕΥΡΩ 15 ανά επιβεβαίωση εντολής). Για τις συναλλαγές μέσω του ALPHA WEB TRADING, ALPHA IVR TRADING, ALPHA MOBILE TRADING, η Alpha Finance καταβάλλει στην Alpha Bank ποσοστό 20% των εισπραττομένων προμηθειών (ελάχιστη αμοιβή για την Alpha Finance ΕΥΡΩ 8 ανά επιβεβαίωση εντολής). viii) Για συναλλαγές σε Αξίες Σταθερού Εισοδήματος (Ομόλογα) ορίζεται προμήθεια 0,15% επί της αξίας συναλλαγής. PL.V

3 Έξοδα Συναλλαγών στο Χ.Α. και στο Χ.Α.Κ. Πλέον της προμήθειας της Alpha Finance, οι συναλλαγές στο Χ.Α. και στο Χ.Α.Κ. (Κύρια και Νέα Αγορά) επιβαρύνονται με τις ακόλουθες χρεώσεις οι οποίες εφαρμόζονται επί της αξίας συναλλαγής: Για συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών επί Μετοχών, Δ.Α.Κ., ΣΧΠ Μοχλεύσεως, ΕΛ.ΠΙΣ. και δικαιωμάτων προτιμήσεως Μεταβιβαστικά: Δικαιώματα ΕΤ.ΕΚ. επί Χρηματιστηριακών συναλλαγών 0,02% Αμοιβή Εκκαθαρίσεως ΑΕΠΕΥ 0,04% Έξοδα Χρηματιστηρίου 0,0125% Εντολές Διακανονισμού (ανά ISIN) ΕΥΡΩ 0.5 Φόρος Συναλλαγών* 0,20% Για συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών επί Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Μεταβιβαστικά: Δικαιώματα ΕΤ.ΕΚ. επί Χρηματιστηριακών συναλλαγών 0,005% Αμοιβή Εκκαθαρίσεως ΑΕΠΕΥ 0,055% Έξοδα Χρηματιστηρίου 0,0001% Εντολές Διακανονισμού (ανά ISIN) ΕΥΡΩ 0.5 *Ο φόρος συναλλαγών επιβάλλεται μόνο στις συναλλαγές πωλήσεων. Για τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, ο φόρος πωλήσεως υπολογίζεται επί της αξίας μεταβιβάσεως όπως αυτή δηλώνεται από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν δηλώνεται αξία μεταβιβάσεως ή αυτή που δηλώνεται είναι μηδενική, τότε ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται με τεκμαρτό τρόπο και ως αξία μεταβιβάσεως θα θεωρείται το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της Αξίας στο Χ.Α. κατά την «ημερομηνία δικαιωμάτων/συναλλαγής», επί του αριθμού των μεταβιβαζόμενων Αξιών. Ειδικά για τις εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις (OTC), τα έξοδα του Χ.Α. που επιβαρύνουν και τα δύο μέρη της Συναλλαγής διαφοροποιούνται από τις απλές συναλλαγές και ορίζονται ως ακολούθως: Καταχώρηση Εξωχρηματιστηριακών Μεταβιβάσεων (Free of Payment) Έξοδα Χ.Α. Βάση Υπολογισμού Λόγω συναλλαγών επί μετοχών, 0,0325% με ελάχιστο ΕΥΡΩ 20 Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.) μοχλεύσεως, Δ.Α.Κ., ΕΛ.ΠΙΣ και Δικαιωμάτων Προτιμήσεως Λόγω συναλλαγών επί ομολόγων και 0,015% με ελάχιστο ΕΥΡΩ 20 επενδυτικών Σ.Χ.Π. Λόγω δανεισμού / επιστροφής δανεισμού ΕΥΡΩ 20 Λόγω παροχής εγγυήσεων / επιστροφής ΕΥΡΩ 20 εγγυήσεων Μεταβιβάσεις τίτλων του ιδίου δικαιούχου ΕΥΡΩ 20 λόγω αλλαγής θεματοφύλακα** Επί της αξίας της μεταβιβάσεως* Καταχώρηση Εξωχρηματιστηριακών Μεταβιβάσεων (Delivery Vs Payment) Έξοδα Χ.Α. Βάση Υπολογισμού Λόγω συναλλαγών επί μετοχών, Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.) μοχλεύσεως, Δ.Α.Κ., ΕΛ.ΠΙΣ και Δικαιωμάτων Προτιμήσεως Λόγω συναλλαγών επί ομολόγων και 0,0325%+ΕΥΡΩ 1 με ελάχιστο ΕΥΡΩ 21 0,015%+ΕΥΡΩ 1 με ελάχιστο ΕΥΡΩ 21 επενδυτικών Σ.Χ.Π. Λόγω δανεισμού / επιστροφής δανεισμού ΕΥΡΩ 21 Λόγω παροχής εγγυήσεων / επιστροφής εγγυήσεων ΕΥΡΩ 21 Επί της αξίας της μεταβιβάσεως* *Ως αξία μεταβιβάσεως λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναφερόμενης από τον πελάτη και αυτής που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της Αξίας κατά την «ημερομηνία δικαιωμάτων/συναλλαγής» επί του αριθμού Αξιών που μεταβιβάζονται. **Οι εν λόγω μεταβιβάσεις εκτελούνται μόνο την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα PL.V

4 Για Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Δικαίωμα ΧΑΚ για συναλλαγές Μετοχών Κύριας Αγοράς 0,0125% Δικαίωμα ΧΑΚ για συναλλαγές Μετοχών εκτός Κύριας Αγοράς 0,05% Δικαίωμα ΧΑΚ για συναλλαγές Κρατικών Χρεογράφων 0,0025% Δικαίωμα ΧΑΚ για συναλλαγές Εταιρικών Χρεογράφων 0,0025% Δικαίωμα ΚΑ εκκαθαρίσεως συναλλαγών Μετοχών Κύριας Αγοράς 0,02% Δικαίωμα ΚΑ εκκαθαρίσεως συναλλαγών Μετοχών εκτός Κύριας Αγοράς 0,025% Δικαίωμα ΚΑ εκκαθαρίσεως συναλλαγών Εταιρικών Χρεογράφων 0,0075% Δικαίωμα ΚΑ εκκαθαρίσεως συναλλαγών Κρατικών Χρεογράφων 0,0075% Δικαίωμα για εντολή γνωστοποίησης λογαριασμού χειριστή (αναλύσεις) ανά επιμέρους κίνηση ΕΥΡΩ 0,50 Τέλος ανά πράξη Μετοχών και Δικαιωμάτων ΕΥΡΩ 0,05 Τα ανωτέρω ποσοστά χρεώσεων εφαρμόζονται επί της αξίας της εκάστοτε συναλλαγής Συναλλαγές επί μετοχών στις Διεθνείς Αγορές Χώρα Προμήθεια* Ελάχιστη Προμήθεια Κόστος Εκκαθαρίσεως Έξοδα Χρηματιστηρίου* Μεταφορά Χαρτοφυλακίου Αυστραλία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 50 ΕΥΡΩ 70 Αυστρία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 40 ΕΥΡΩ 60 Βέλγιο 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 30 ΕΥΡΩ 50 Γαλλία 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 16 ΕΥΡΩ 36 Γερμανία 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 35 Δανία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 50 ΕΥΡΩ 70 Ελβετία 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 25 Χαρτόσημο 0,075%, 0,01% στις αγορές, ΕΥΡΩ 45 VIRT-X 0,075% στις πωλήσεις ΗΠΑ 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 12 ΕΥΡΩ 32 ~ 0,0018% στις πωλήσεις Ιαπωνία 0,70% ΕΥΡΩ 30 ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 40 Ιρλανδία 0,70% ΕΥΡΩ 17,50 ΕΥΡΩ 22,50 χαρτόσημο 1% ΕΥΡΩ 42,50 στις αγορές και έξοδα ΕΥΡΩ 1 για πράξεις με αξία μεγαλύτερη των ΕΥΡΩ Ισπανία 0,70% ΕΥΡΩ 25 ΕΥΡΩ 25 ΕΥΡΩ 45 Ιταλία 0,70% ΕΥΡΩ 24 ΕΥΡΩ 16 ΕΥΡΩ 36 Καναδάς 0,70% ΕΥΡΩ 22,50 ΕΥΡΩ 17,50 ΕΥΡΩ 37,50 Μ.Βρετανία 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 12 χαρτόσημο 0,50% ΕΥΡΩ 32 στις αγορές και έξοδα GBP 1 για πράξεις αξίας μεγαλύτερης των GBP Νορβηγία 0,70% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 30 ΕΥΡΩ 50 Ολλανδία 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 16 ΕΥΡΩ 36 Πορτογαλία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 55 ΕΥΡΩ 75 Σιγκαπούρη 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 45 χαρτόσημο 0,20% ΕΥΡΩ 65 Σουηδία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 25 ΕΥΡΩ 45 Φινλανδία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 50 ΕΥΡΩ 70 Χονγκ Κονγκ 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 40 χαρτόσημο 0,1%, 0,009% ανά πράξη ΕΥΡΩ 60 Οι συναλλαγές πωλήσεων επιβαρύνονται με φόρο 0,20% επί της αξίας συναλλαγής. PL.V

5 *Τα ποσοστά του ανωτέρω πίνακα αναφέρονται επί της αξίας συναλλαγής**. **Η αξία συναλλαγής ισούται με το γινόμενο των τεμαχίων επί την τιμή που εκτελέσθηκε η συναλλαγή. Από 1 η Αυγούστου 2012 τίθεται σε εφαρμογή στη Γαλλία ο φόρος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών (FTT) 0,2% σε συναλλαγές αγοράς μετοχών, για εταιρίες οι οποίες έχουν έδρα στη Γαλλία και κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη από 1δις, ανεξάρτητα από την Οργανωμένη Αγορά στην οποία θα εκτελεστεί η αγορά. Ο φόρος αφορά μόνο στις συναλλαγές αγοράς μετοχών και δεν ισχύει για αγορά μετατρέψιμων ομολόγων και ETFs. PL.V

6 2.3. Συναλλαγές σε Παράγωγα Προϊόντα *ΣΜΕ: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπληρώσεως **Το κόστος αφορά συναλλαγή σε ποσότητα ενός συμβολαίου Χρηματιστήριο Τύπος Συμβολαίου Υποκείμενη Αξία Κόστος Συναλλαγής Χρηματιστήριο Αθηνών ΣΜΕ FTSE/ATHEX-20 ΕΥΡΩ 11 EUREX ΣΜΕ FTSE/ATHEX-CSE BANKING INDEX ΕΥΡΩ 5 Το ποσοστό προμήθειας που καταβάλλει ο πελάτης στην Alpha Finance για την αγορά μετοχών του Χ.Α. Μετοχές στο Χ.Α. επί την ονομαστική αξία του συμβολαίου. Επιπλέον, η συναλλαγή επιβαρύνεται με κόστος που ορίζει η ΕΤ.ΕK και διαφοροποιείται ανά υποκείμενη μετοχή. Δικαιώματα Προαιρέσεως FTSE/ATHEX-20 ΕΥΡΩ 6 Δανεισμός Τίτλων Μετοχές 4% του εσόδου από το δανεισμό Δανεισμός Τίτλων για Μετοχές 0,06% επί της αξίας ανοικτή πώληση ΣΜΕ/Δικαιώματα Προαιρέσεως συναλλαγής DAX ΕΥΡΩ 17 EUROSTOXX 50 ΕΥΡΩ 14 Schatz ΕΥΡΩ 17 ΣΜΕ Bobl ΕΥΡΩ 17 Bund ΕΥΡΩ 17 SMI ΕΥΡΩ 17 Δικαιώματα Προαιρέσεως Μετοχές του EUREX ΕΥΡΩ 12 EURONEXT ΣΜΕ Amsterdam Index ΕΥΡΩ 24 ΣΜΕ CAC 40 ΕΥΡΩ 17 LIFFE ΣΜΕ Μετοχές ΕΥΡΩ 17 ΣΜΕ FTSE 100 ΕΥΡΩ 17 3m LIBOR-EURIBOR ΕΥΡΩ 17 CME Ισοτιμίες ΕΥΡΩ 20 ΣΜΕ S&P 500 ΕΥΡΩ 35 E-mini S&P 500 ΕΥΡΩ 20 NASDAQ 100 ΕΥΡΩ 35 E-mini NASDAQ 100 ΕΥΡΩ 20 Mini Ισοτιμίες ΕΥΡΩ 15 CBOT ΣΜΕ/Δικαιώματα Προαιρέσεως DJ Industrial ΕΥΡΩ 35 DJ Industrial Mini ΕΥΡΩ 20 2y US Note ΕΥΡΩ 25 5y US Note ΕΥΡΩ 25 10y US Note ΕΥΡΩ 25 30y US Note ΕΥΡΩ 25 ΣΜΕ 30y US Mini Bond ΕΥΡΩ 15 Mini NY Gold ΕΥΡΩ 15 Χρηματιστήριο Τύπος Συμβολαίου Υποκείμενη Αξία Κόστος Συναλλαγής CBOT ΣΜΕ Mini NY Silver ΕΥΡΩ 20 Δικαιώματα Προαιρέσεως Μετοχές ΕΥΡΩ 20 CBOE ΣΜΕ LEAPS ΕΥΡΩ 25 Δικαιώματα Προαιρέσεως Μετοχές ΕΥΡΩ 25 LME ΣΜΕ Nickel ΕΥΡΩ 30 Copper ΕΥΡΩ 30 Aluminum High Grade ΕΥΡΩ 30 COMEX & ΣΜΕ/Δικαιώματα LIGHT CRUDE ΕΥΡΩ 30 PL.V

7 NYMEX Προαιρέσεως ΣΜΕ Gold ΕΥΡΩ 30 Silver ΕΥΡΩ 30 Palladio ΕΥΡΩ 30 Mini Light Crude ΕΥΡΩ 20 IPE ΣΜΕ Brent / Crude ΕΥΡΩ 30 NYBOT-NYCE ΣΜΕ/Δικαιώματα Προαιρέσεως Coffee ΕΥΡΩ 35 Cotton ΕΥΡΩ 35 Corn ΕΥΡΩ 35 ΣΜΕ Cacao ΕΥΡΩ 35 Sugar 14 ΕΥΡΩ 35 SIMEX SGX ΣΜΕ MSCI Taiwan Index ΕΥΡΩ 35 Nikkei 225 ΕΥΡΩ Υπηρεσίες Θεματοφυλακής Τηρώντας το χαρτοφυλάκιό σας στην Alpha Finance απολαμβάνετε ένα σύνολο υπηρεσιών, όπως φύλαξη τίτλων, συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις, είσπραξη μερισμάτων, παραλαβή μετοχών, δέσμευση μετοχών για συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις, αποστολή statements, αποστολή των Επιβεβαιώσεων Εκτελέσεως Εντολών σύμφωνα με τον τρόπο που έχετε επιλέξει (ταχυδρομικώς, μέσω fax ή ). Η ετήσια αμοιβή τηρήσεως επενδυτικού λογαριασμού ανά αγορά υπολογίζεται ως εξής: Χρηματιστήριο Αθηνών: ως ποσοστό 0,0031% επί της μέσης ημερήσιας αξίας της επενδυτικής μερίδας. Πλέον της ανωτέρω χρεώσεως, κάθε επενδυτική μερίδα με μέση ημερήσια αξία άνω των επιβαρύνεται με Ευρώ 3 ετησίως. Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου: ως ποσοστό 0,0030% επί της μέσης ημερήσιας αξίας της επενδυτικής μερίδας Διεθνείς Αγορές: ως ποσοστό 0,10% επί της μέσης ημερήσιας αξίας της επενδυτικής μερίδας Η ελάχιστη συνολική ετήσια αμοιβή για την τήρηση επενδυτικού λογαριασμού ανέρχεται σε Ευρώ 10. Οι χρεώσεις υπολογίζονται χωριστά για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και τιμολογούνται στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου Λοιπές Υπηρεσίες Παροχή στοιχείων από το αρχείο Χρέωση: Πάγιο ΕΥΡΩ 10 και ΕΥΡΩ 0,5 για κάθε σελίδα πέραν της πρώτης. Έρευνα περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό κληρονόμων συνδίκων και εκκαθαριστών* Χρέωση: ΕΥΡΩ 30 *Η παροχή πληροφοριών προς τις δικαστικές και λοιπές Αρχές απαλλάσσεται, εκτός εάν υφίσταται λογαριασμός με επαρκές υπόλοιπο για οίκοθεν χρέωση. Οι χρεώσεις γίνονται προκαταβολικά με την κατάθεση της αιτήσεως εκ μέρους των αιτούντων ή με την παραλαβή της παραγγελίας των δικαστικών και λοιπών Αρχών. Οι ανωτέρω χρεώσεις επιβαρύνονται με ΦΠΑ Λοιπές Χρεώσεις στο Χ.Α. i) Δημιουργία μερίδας: Χρέωση ΕΥΡΩ 10 (χωρίς Φ.Π.Α.). Εξαιρούνται οι Κοινές Επενδυτικές Μερίδες. ii) Μεταφορά αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό: Χρέωση ΕΥΡΩ 20 (πλέον Φ.Π.Α.) ανά κίνηση. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις Κληρονομικής Διαδοχής καθώς και οι περιπτώσεις Εξωχρηματιστηριακής Μεταβιβάσεως και Ενοποιήσεως Μερίδων εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. PL.V

8 iii) Μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό: Χρέωση ΕΥΡΩ 20 (πλέον Φ.Π.Α.) ανά κίνηση. Για το χρονικό διάστημα που οι αξίες παραμένουν στον Ειδικό Λογαριασμό ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος τηρήσεως λογαριασμού (βλ ) iv) Μεταφορά αξιών από το X.A. στο Χ.Α.Κ.: Χρέωση ΕΥΡΩ 0,20 ανά κίνηση (πλέον Φ.Π.Α.). v) Καταχώρηση ενεχυριάσεως: Χρέωση ΕΥΡΩ 20 (πλέον Φ.Π.Α.) vi) Μεταφορά από Ατομική Μερίδα σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα: Χρέωση σε ποσοστό 0,01% επί της μεταφερόμενης αξίας με ελάχιστη χρέωση ΕΥΡΩ 10 και μέγιστη χρέωση ΕΥΡΩ 100 ανά κίνηση. Η χρέωση επιβάλλεται στον επενδυτή που είναι κάτοχος της Ατομικής Μερίδας. vii) Μεταφορά από Κοινή Επενδυτική Μερίδα προς Ατομική Μερίδα: Μετοχών, Δ.Α.Κ., ΣΠΧ μόχλευσης, ΕΛ.ΠΙΣ και Δικαιωμάτων Χρέωση σε ποσοστό 0,080% επί της μεταφερόμενης αξίας με ελάχιστη χρέωση ΕΥΡΩ 20. Η χρέωση επιβάλλεται και στα δύο μέρη της συναλλαγής (Κοινή Επενδυτική Μερίδα, Ατομική Μερίδα). Ομολογιών και επενδυτικών ΣΧΠ Χρέωση σε ποσοστό 0,015% επί της μεταφερόμενης αξίας με ελάχιστη χρέωση ΕΥΡΩ 20. Η χρέωση επιβάλλεται και στα δύο μέρη της συναλλαγής (Κοινή Επενδυτική Μερίδα, Ατομική Μερίδα) Λοιπές Χρεώσεις στο Χ.Α.Κ. Δημιουργία μερίδας ΕΥΡΩ 10 Αναζήτηση μερίδας ΕΥΡΩ 0,85 Κατάσταση λογαριασμού αποθετηρίου ΕΥΡΩ 4,00 ανά κατάσταση Έρευνα Μητρώου (SEARCH) ΕΥΡΩ 1,71 ανά έρευνα ανεξαρτήτως χρόνου Μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό Μεταφορά αξιών από το Χ.Α.Κ στο Χ.Α. ΕΥΡΩ 5 ανά αξία ΕΥΡΩ 5, ελάχιστο τέλος ανά μεταφορά και για μεταφορές που η αξία τους υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 5.000, χρέωση 0,1% επί της αξίας των μεταφερόμενων αξιών. Αίτηση παροχής πληροφοριών ΕΥΡΩ 0,85 Καταχώρηση ενεχυριάσεως ΕΥΡΩ 20 ανά αξία με μέγιστη χρέωση ΕΥΡΩ 100 ανά έντυπο ενεχυριάσεως Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών, τηλ ή να αποστείλετε στην διεύθυνση Το ανωτέρω ενημερωτικό υλικό ευρίσκεται στα Καταστήματα της Alpha Bank καθώς και στην ιστοσελίδα της Alpha Finance Οι προμήθειες των συναλλαγών καθώς και οι λοιπές χρεώσεις δεν είναι δεσμευτικές και μπορούν μελλοντικά να μεταβληθούν. PL.V

9 2.8 Συναλλαγές μέσω ALPHA GLOBAL TRADING Stocks, ETF s, Warrants ΧΩΡΑ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ* United States Stocks, ETFs και warrants $ 0,005 / μετοχή πλέον 0,1% αξίας συναλλαγής USD 1 Canada Stocks, ETFs και warrants CAD 0,005 / μετοχή πλέον 0,1% αξίας συναλλαγής CAD 1 Austria Stocks, ETFs και warrants 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 Belgium Stocks, ETFs και warrants 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 France Stocks, ETFs και warrants σε EUR 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 France Stocks, ETFs και warrants σε $ 0,15% αξίας συναλλαγής USD 5 Germany Xetra - Stocks και ETFs 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 Italy Stocks, ETFs και warrants 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 Netherlands Stocks, ETFs και warrants σε EUR 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 Netherlands Stocks, ETFs και warrants σε $ 0,15% αξίας συναλλαγής USD 5 Spain Stocks, ETFs και warrants 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 Sweden Stocks, ETFs και warrants 0,1% αξίας συναλλαγής SEK 49 Switzerland Stocks, ETFs και warrants σε EUR 0,15% αξίας συναλλαγής CHF 10 Switzerland Stocks, ETFs και warrants σε $ 0,15% αξίας συναλλαγής USD 5 United Kingdom Stocks, ETFs και warrants 0,1% αξίας συναλλαγής GBP 6 United Kingdom LSE International Order Book και USD denominated stocks 0,1% αξίας συναλλαγής USD 5 Australia / N. Zealand Stocks, ETFs και warrants 0,13% αξίας συναλλαγής AUD 6 Hong Kong Stocks, ETFs και warrants 0,13% αξίας συναλλαγής HKD 18 Japan Stocks, ETFs και warrants 0,13% αξίας συναλλαγής JPY 80 * Ισχύουν τα ανά αγορά ποσά πλέον EUR 4,00. Σε ΗΠΑ και Καναδά ισχύει μέγιστη χρέωση 0,6%. Στις ΗΠΑ δεν συμπεριλαμβάνονται transaction fees επί πωλήσεων βάσει του τύπου: $0, Χ αξία συναλλαγής. Στον Καναδά δεν συμπεριλαμβάνονται Transaction & Liquidity Removing fees. Δεν συμπεριλαμβάνονται Stamp taxes (UK=0.5%, Ireland=1%). Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταβολής εντολών (ισχύουν σε ορισμένα χρηματιστήρια). Από 1 ης Αυγούστου 2012, αγορές επί Γαλλικών μετοχών κεφαλαιοποίησης άνω του EUR 1 δις επιβαρύνονται με 0,20%. Από 1 ης Μαρτίου 2013, αγορές επί Ιταλικών μετοχών κεφαλαιοποίησης άνω του EUR 1 δις επιβαρύνονται με 0,10%. Options (Index, Stock) ΧΏΡΑ ΠΡΟΪΌΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ United States All Options USD 3,5 Canada All Options CAD 4,5 Belgium All Options EUR 4,5 France Index Options EUR 4,5 France Stock Options (πολλαπλασιαστής EUR 4,5 >=100) France Stock Options (πολλαπλασιαστής EUR 0,6 <100) Germany Stock Options EUR 3,3 Germany Index Options πλην DAX EUR 4,5 Germany DAX EUR 5,1 Italy Stock Options EUR 6 Italy Index Options EUR 9 Netherlands All Options EUR 4,5 PL.V

10 Norway Index Options NOK 36 Norway Stock Options NOK 45 Spain Stock Options EUR 2,7 Switzerland Stock Options CHF 5,1 Switzerland Index Options CHF 8,4 United Kingdom All Options GBP 5,1 Australia / N. Index options (ASX) AUD 6 Zealand Australia / N. Stock Options AUD 0,9 Zealand Hong Kong Index Options HKD 90 Singapore NIFTY USD 9 South Korea All Options 0,6% of option value, ελάχιστο KRW 3000 Japan N225 Options 0,6% αξίας συναλλαγής, ελάχιστο JPY 300 Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταβολής εντολών (ισχύουν σε ορισμένα χρηματιστήρια). Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εκάστοτε έξοδα & τέλη για εξασκήσεις Options. Στην Ασία συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα και τέλη, δεν συμπεριλαμβάνονται σε Χονγκ Κονγκ και Αυστραλία. Futures, Futures Options, SSF Οι προμήθειες ισχύουν διαζευκτικά βάσει των παρακάτω: Ανά νόμισμα ΝΟΜΙΣΜΑ AUD EUR HKD CHF GBP CAD JPY SEK SGD ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15 / συμβόλαιο 10 / συμβόλαιο 90 / συμβόλαιο 12 / συμβόλαιο 5 / συμβόλαιο 7.5 / συμβόλαιο 1500 / συμβόλαιο 50 / συμβόλαιο 15 / συμβόλαιο Ανά Χρηματιστήριο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ICE CBOT CFE NYBOT (ISE) NYMEX ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7 $ / συμβόλαιο 7 $ / συμβόλαιο 7 $ / συμβόλαιο 8 $ / συμβόλαιο 10 $ / συμβόλαιο Ανά προϊόν ειδικά για τα ακόλουθα προϊόντα ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Futures US CC futures 10 USD CL futures 8 USD CT futures 10 USD DD futures 7 USD DX futures 8 USD HO futures 8 USD PL.V

11 KC futures 10 USD NG futures 8 USD OJ futures 10 USD PL futures 8 USD SB futures 10 USD TF futures 7 USD YC futures 7 USD YK futures 7 USD YM futures 7 USD YW futures 7 USD ZB futures 7 USD ZC futures 9 USD ZN futures 7 USD ZO futures 10 USD ZR futures 10 USD ZS futures 9 USD ZT futures 7 USD ZW futures 9 USD Futures Europe CAC40 futures 6 EUR DAX futures 6 EUR AEX futures 9 EUR ESTX50 futures 6 EUR GBL futures 6 EUR GBM futures 6 EUR GBS futures 6 EUR IBEX futures 9 EUR MINI futures 5 EUR Futures Asia JGB futures JPY MNTPX futures 150 JPY N225 futures JPY N225M futures 120 JPY TOPX futures JPY NIFTY futures 9 USD SGXNK futures 650 JPY SGXNKM futures 150 JPY STW futures 9 USD Ειδικά για το CME ισχύουν προσθετικά τα ακόλουθα Προμήθεια US-Future and Future Options Globex e-mini FX Futures Globex e-micro FX Futures USD EUR GBP CAD CHF HKD AUD SEK SGD JPY CNH 3,4 2,6 2,4 3,4 3,8 28 3,8 26 4, ,6 0,6 0, Πλέον Χρηματιστηριακών & Κανονιστικών Τελών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Commodities DA, GF, HE, LB, LE, PB, CB, GDK, GD, DY, USD 1.91 GSCI, NF E-mini Equity BQX, EMD, ER2, ES, MXEA, NQ, QCN, RUI, USD 1.16 SMC E-mini Equity MNEA USD 1.16 E-mini Equity Options EMD, ER2, ES, NQ USD 0.57 E-mini Forex Futures E7, J7 USD 0.85 E-mini Interest Rate EED USD 0.2 PL.V

12 Equity FIN, MID, NDX, NKD, SGX, SML, SPX, SVX, USD 2.32 TEC Equity NIY JPY 168 Equity E-micro MNCA USD 0.62 Forex E-micro M6A, M6B, M6E USD 0.18 Forex E-micro MNH CNH 0.1 Forex E-micro EMY, MCD, MJY, MSF USD 0.18 Forex E-micro M6C CAD 0.19 Forex E-micro M6J JPY Forex E-micro M6S CHF 0.19 Forex Future Options AUD, BRE, CAD, CHF, EUR, GBP, ILS, JPY, USD 1.12 KRW, MXP, NZD, RMB, RUR Forex Futures AUD, BRE, CAD, CHF, CNY, CZK, EUR, USD 1.62 GBP, HUF, ILS, JPY, KRW, MXP, NOK, NZD, PLN, RMB, RUR, SEK, USS, ZAR Forex Futures CNH CNH 1.16 Forex Futures ACD, ECD CAD 1.62 Forex Futures AJY, CJY, PJY, RMY, RY, SJY JPY Forex Futures EAD AUD 1.62 Forex Futures ECK, EHF, EPZ, RME EUR 1.24 Forex Futures PSF, RF CHF 1,54 Forex Futures RP GBP 1,05 Housing Index BOS, CHI, CUS, DEN, LAV, LAX, MIA, NYM, USD 1,16 SDG, SFR, WDC IBAA futures USD 1,27 Interest Rate CPI, EM, F0, F5, GE, GTB, S0, S2, S5, TZ USD 1,21 Interest Rate GE Options USD 0,91 Foreign Exchange 0.032% αξίας συναλλαγής. Ισχύουν οι ακόλουθες ελάχιστες χρεώσεις: ΝΟΜΙΣΜΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ AUD Australian Dollar 8 CAD Canadian Dollar 9 CHF Swiss Franc 7 CNH China Renminbi 50 (offshore) CZK Czech Koruna 150 DKK Danish Krone 45 EUR Euro 6 GBP British Pound Sterling 5 HKD Hong Kong Dollar 60 HUF Hungarian Forint 1800 ILS Israeli Shekel 30 JPY Japanese Yen 700 KRW Korean Won 8900 MXN Mexican Peso 100 NOK Norwegian Krone 50 NZD New Zealand Dollar 10 RUB Russian Ruble 240 SEK Swedish Krona 50 SGD Singapore Dollar 9 USD US Dollar 8 Ο υπολογισμός ελάχιστης χρεώσεως γίνεται βάσει του 2 ου νομίσματος κάθε ισοτιμίας με χρέωση του 1 ου. Λ.χ η ελάχιστη χρέωση για την ισοτιμία EUR.GBP είναι GBP 5. Ισχύουν μέγιστα και ελάχιστα επιτρεπτά ποσά ανά εντολή. Μικρότερα ποσά δύνανται να εκτελεστούν εκτός του εικονιζόμενου spread (διαφορά τιμών αγοράς και πώλησης). PL.V

13 ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΟΛΗ USD EUR CHF GBP JPY HKD AUD CAD Λοιπές χρεώσεις I. Τηλεφωνικές Εντολές Επιπλέον EUR30 ανά εκτελεσμένη εντολή. Η χρέωση γίνεται ημερησίως. II. Ελάχιστες Χρεώσεις Ελάχιστη μηνιαία χρέωση $10. Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού μειωθεί κάτω των $2000, επιβάλλεται ελάχιστη χρέωση $20. III. Εταιρικές Πράξεις Dissenter or Appraisal Rights επιβαρύνονται έκαστη με $100 συν το εκάστοτε κόστος. IV. Market Data / Research Κατά περίπτωση βάσει τιμοκαταλόγου στο Account Management. V. ADR (American Depository Receipt) Fees Τα έξοδα θεματοφυλακής για λογαριασμό των ADR agents επιβαρύνουν τον πελάτη. VI. Εκταμιεύσεις 1 εκταμίευση ανά μήνα δεν χρεώνεται. Για επιπλέον εκταμιεύσεις ισχύει χρέωση ανά νόμισμα ($10,8 EUR). VII. Μεταφορές Θέσεων Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. VIII. Χρεωστικοί τόκοι Ισχύει χρέωση ανά νόμισμα βάσει του εκάστοτε επιτοκίου αναφοράς. PL.V

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank.

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Βασικό Τιµολόγιο Τελευταία ενηµέρωση 4 Ιουνίου 203 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000 3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΜΕΤΟΧΕΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ (CFD S), KNOCK-OUTS & WARRANTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Ελλάδα * 0,50 + 0,1 % - Γερμανία - Xetra (Μετοχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 ΘΕΩΡΗΣΗ 2012/87115-1979-0-PC Η θεώρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Alpha Αμοιβαία Κεφάλαια Πίνακας Περιεχομένων Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ... 2 Αlpha Aμοιβαία Κεφάλαια... 3 Επενδυτικές Πληροφορίες... 4 Alpha Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΤΟΚΟΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΗΜΕΡ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 02.02.2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία α/α Ημερομηνία 1. 27.03.2002 71. 11.06.2007

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο

L SDAX = παρέχει μία ένδειξη για την εξέλιξη των τιμών του δείκτη SDAX μετά το κλείσιμο D Daemon = δαίμων. Στην πληροφορική είναι μια βασική διαδικασία σε αναμονή εκτέλεσης ορισμένων χρήσιμων λειτουργιών. Χρησιμοποιείται στο λειτουργικό σύστημα UNIX. Αναμονή εκτέλεσης σημαίνει ότι ο δαίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Λευκωσία, Οκτώβριος 2013 Α. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ & Ξ/Ν Α.1. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ Μέσω SEPA 1, SWIFT σε Ευρώ, μέχρι 50χιλ από λογαριασμό Ευρώ ή μετρητά Ευρώ όπου εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Desktop Πλατφόρμα. FXPlus. Οδηγός Χρήσης. 2014 Inforex S.A. All Rights Reserved ΕΛ N

Desktop Πλατφόρμα. FXPlus. Οδηγός Χρήσης. 2014 Inforex S.A. All Rights Reserved ΕΛ N Desktop Πλατφόρμα FXPlus Οδηγός Χρήσης EN 2014 Inforex S.A. All Rights Reserved ΕΛ N FXPlus-Οδηγός Χρήσης Copyright 2014 Inforex S.A. All Rights Reserved Κανένα τμήμα αυτού του εγγράφου μπορεί να αναπαραχθεί,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα Binary Options

Οδηγός για τα Binary Options Οδηγός για τα Binary Options Περιεχόμενα Ποιοί είμαστε... 2 Τι είναι τα Binary Options;... 2 Κατηγορίες των Binary Options και πραγματοποίηση συναλλαγών... 3 Binary Options... 3 Συναλλαγές σε Binary Options...

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ.

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ. F Face value Ονομαστική αξία. Η αξία που αναγράφεται σε ένα χρεόγραφο και καθορίζεται από τον εκδότη του. Το ποσό που οφείλεται στον κάτοχο χρεογράφου την ημερομηνία λήξης του, χωρίς τους τόκους. Το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα