ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ALPHA FINANCE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ. 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχει η Alpha Finance

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ALPHA FINANCE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ. 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχει η Alpha Finance"

Transcript

1 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ALPHA FINANCE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχει η Alpha Finance 1.1. Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση συναλλαγών στην Αγορά Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και στους Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως που διαχειρίζονται από τις αγορές αυτές, για Ιδιώτες Πελάτες, Επαγγελματίες Πελάτες αλλά και Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους. Οι Ιδιώτες Πελάτες εξυπηρετούνται κυρίως μέσω της πλατφόρμας του ALPHATRADE που περιλαμβάνει τα εναλλακτικά δίκτυα της Alpha Finance όπως ALPHA PHONE TRADING (τηλ ), ALPHA IVR TRADING (τηλ ), ALPHA WEB TRADING (www.alphafinance.gr) και ALPHA MOBILE TRADING. Οι Επαγγελματίες Πελάτες εξυπηρετούνται μέσω εξειδικευμένων στελεχών είτε τηλεφωνικά είτε με τη χρήση απευθείας ηλεκτρονικών συνδέσεων (D.M.A.) Οικονομικές αναλύσεις σε εταιρικό ή σε κλαδικό επίπεδο. To Τμήμα Οικονομικών Αναλύσεων της Alpha Finance παράγει ποικίλες αναφορές οι οποίες έχουν είτε τακτικό (ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο κ.λπ.) είτε έκτακτο (εταιρικές, κλαδικές αναφορές) χαρακτήρα Ειδική διαπραγμάτευση στην Αγορά Μετοχών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Ειδική Διαπραγμάτευση διενεργείται από εξειδικευμένα πιστοποιημένα Στελέχη, τόσο στην Αγορά Μετοχών όσο και στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση συναλλαγών με πίστωση (Margin Financing, Margin Financing T+2) επί μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το προϊόν υποστηρίζεται για το σύνολο των Ιδιωτών Πελατών μέσω των υπηρεσιών ALPHA PHONE TRADING (τηλ ), ALPHA WEB TRADING και ALPHA MOBILE TRADING Λήψη και διαβίβαση εντολών επί μετοχών στις κυριότερες αγορές του εξωτερικού. Το Τμήμα Διεθνών Αγορών της Alpha Finance εξυπηρετεί το σύνολο της πελατείας (Ιδιώτες, Επαγγελματίες) οι οποίοι επιθυμούν να διενεργήσουν συναλλαγές επί μετοχών, ETFs κ.α. στις κυριότερες αγορές (οργανωμένες αγορές, πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγματεύσεως κ.ά.) του εξωτερικού. Οι εντολές διαβιβάζονται προς την Morgan Stanley με την οποία συνεργάζεται η Alpha Finance. Η Morgan Stanley αναλαμβάνει την εκτέλεση των εντολών αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών, τηλ Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Τμήμα Παραγώγων εξυπηρετεί το σύνολο των πελατών (Ιδιώτες, Επαγγελματίες, Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών, τηλ Λήψη και διαβίβαση συναλλαγών σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται στις κυριότερες χρηματιστηριακές αγορές του εξωτερικού. Το Τμήμα Παραγώγων εξυπηρετεί το σύνολο των πελατών (Ιδιώτες, Επαγγελματίες, Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι). Η Alpha Finance παρέχει στους πελάτες της πρόσβαση στις χρηματιστηριακές αγορές παραγώγων του εξωτερικού, διαβιβάζοντας τις εντολές τους προς εκτέλεση στην J.P. Morgan με την οποία διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία Ηλεκτρονική διαβίβαση εντολών. Η Alpha Finance έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρία «INTERACTIVE BROKERS LLC», που εδρεύει στην Πολιτεία Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της αποκλειστικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση των εντολών τους να καταρτίζουν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως του εξωτερικού Εκκαθάριση Συναλλαγών και Θεματοφυλακή. Οι συναλλαγές που διενεργούν οι πελάτες εκκαθαρίζονται από την Alpha Finance, εκτός και αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες εκκαθαρίσεως από τον πελάτη. Η εκκαθάριση διενεργείται μέσω αυτόματων χρεοπιστώσεων των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούν οι πελάτες στην Alpha Bank και στην Alpha Bank Ltd. Για τις συναλλαγές σε χρηματιστήρια του εξωτερικού προσφέρονται υπηρεσίες εκκαθαρίσεως και θεματοφυλακής μέσω της Citibank, ενώ για τις συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα οι υπηρεσίες εκκαθαρίσεως προσφέρονται μέσω της J.P. Morgan. Για το σύνολο των πελατών που έχουν επιλέξει την Alpha Finance ως θεματοφύλακα, προσφέρονται υπηρεσίες όπως: φύλαξη τίτλων, συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, είσπραξη μερισμάτων, παραλαβή μετοχών από split, δέσμευση μετοχών για συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις, ταχυδρομική αποστολή αναλυτικών κινήσεων λογαριασμού, κλπ.). PL.V

2 2. Κατάλογος Προμηθειών και Εξόδων 2.1. Συναλλαγές στην Αγορά Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Προμήθειες Συναλλαγών i) Για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω των Καταστημάτων της Alpha Bank και του ALPHA PHONE TRADING (τηλ ) το ύψος της προμήθειας ορίζεται ως ακολούθως: Προμήθεια* Αξία Συναλλαγής** (ποσά σε ευρώ) 1% έως ,65% από έως ,5% από έως ,4%* άνω των Η ελάχιστη προμήθεια για το σύνολο των αγορών της ημέρας (αντιστοίχως για τις πωλήσεις) ανέρχεται στα ΕΥΡΩ 15. *Η προμήθεια της Alpha Finance υπολογίζεται τμηματικά για αξία συναλλαγής έως ΕΥΡΩ Για συναλλαγές με αξία άνω των ΕΥΡΩ , η προμήθεια της Alpha Finance (0,4% επί της αξίας συναλλαγής) εφαρμόζεται στη συνολική αξία συναλλαγής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τμηματική χρέωση. **Η αξία συναλλαγής ισούται με το γινόμενο των τεμαχίων επί την τιμή που εκτελέσθηκε η συναλλαγή. ii) Για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω των αυτόματων ηλεκτρονικών δικτύων της Alpha Finance όπως μέσω της Αυτόματης Τηλεφωνικής Αποκρίσεως (IVR τηλ ), μέσω της ALPHA WEB TRADING (www.alphafinance.gr) και μέσω του ALPHA MOBILE TRADING η προμήθεια ορίζεται ως ακολούθως: Προμήθεια Αξία Συναλλαγής 0,35% ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής Η ελάχιστη προμήθεια για το σύνολο των αγορών της ημέρας (αντιστοίχως για τις πωλήσεις) ανέρχεται στα ΕΥΡΩ 8. iii) Για ενδοσυνεδριακές συναλλαγές* (intraday) αγοράς και πωλήσεως ισόποσων τεμαχίων επί της ίδιας μετοχής, ορίζεται προμήθεια 0,15% για κάθε σκέλος (αγορά, πώληση), με ελάχιστη προμήθεια την εκάστοτε ελάχιστη προμήθεια που ισχύει ανά κανάλι συναλλαγής (Δίκτυο Καταστημάτων Alpha Bank, ALPHA PHONE TRADING, ηλεκτρονικά δίκτυα). *Σε περίπτωση αγοράς 500 τεμαχίων μιας μετοχής και πωλήσεως των 300 τεμαχίων κατά την ίδια συνεδρίαση, ως intraday συναλλαγή θεωρείται η αγορά και πώληση των 300 τεμαχίων. iv) Το επιτόκιο δανεισμού για την παροχή πιστώσεως (Margin Financing) για αγορά μετοχών στο Χ.Α. ανέρχεται σε 8,50% (ετησίως). Οι τόκοι υπολογίζονται και τιμολογούνται ανά τρίμηνο. v) Το επιτόκιο δανεισμού για την παροχή πιστώσεως τριών ημερών (Margin Financing Τ+2) για αγορά μετοχών στο Χ.Α. ανέρχεται σε 8,50% (ετησίως). Οι τόκοι υπολογίζονται και τιμολογούνται ανά τρίμηνο. vi) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις στο Χ.Α. (OTC) επιβαρύνονται με τη βασική προμήθεια του πελάτη επί την αξία μεταβιβάσεως*. *Ως αξία μεταβιβάσεως για τον υπολογισμό της προμηθείας λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναφερόμενης από τον πελάτη και αυτής που προκύπτει από το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της Αξίας κατά την «ημερομηνία δικαιωμάτων/συναλλαγής» επί του αριθμού των Αξιών που μεταβιβάζονται. vii) Από τις εισπραττόμενες προμήθειες που αφορούν στις συναλλαγές του Χ.Α. μέσω των Καταστημάτων, η Alpha Finance καταβάλλει στην Alpha Bank ποσοστό 70% (ελάχιστη αμοιβή της Alpha Finance ΕΥΡΩ 10,5 ανά επιβεβαίωση εντολής). Για τις συναλλαγές μέσω του ALPHA PHONE TRADING η Alpha Finance καταβάλλει στην Alpha Bank ποσοστό 20% των εισπραττομένων προμηθειών (ελάχιστη αμοιβή για την Alpha Finance ΕΥΡΩ 15 ανά επιβεβαίωση εντολής). Για τις συναλλαγές μέσω του ALPHA WEB TRADING, ALPHA IVR TRADING, ALPHA MOBILE TRADING, η Alpha Finance καταβάλλει στην Alpha Bank ποσοστό 20% των εισπραττομένων προμηθειών (ελάχιστη αμοιβή για την Alpha Finance ΕΥΡΩ 8 ανά επιβεβαίωση εντολής). viii) Για συναλλαγές σε Αξίες Σταθερού Εισοδήματος (Ομόλογα) ορίζεται προμήθεια 0,15% επί της αξίας συναλλαγής. PL.V

3 Έξοδα Συναλλαγών στο Χ.Α. και στο Χ.Α.Κ. Πλέον της προμήθειας της Alpha Finance, οι συναλλαγές στο Χ.Α. και στο Χ.Α.Κ. (Κύρια και Νέα Αγορά) επιβαρύνονται με τις ακόλουθες χρεώσεις οι οποίες εφαρμόζονται επί της αξίας συναλλαγής: Για συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών επί Μετοχών, Δ.Α.Κ., ΣΧΠ Μοχλεύσεως, ΕΛ.ΠΙΣ. και δικαιωμάτων προτιμήσεως Μεταβιβαστικά: Δικαιώματα ΕΤ.ΕΚ. επί Χρηματιστηριακών συναλλαγών 0,02% Αμοιβή Εκκαθαρίσεως ΑΕΠΕΥ 0,04% Έξοδα Χρηματιστηρίου 0,0125% Εντολές Διακανονισμού (ανά ISIN) ΕΥΡΩ 0.5 Φόρος Συναλλαγών* 0,20% Για συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών επί Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Μεταβιβαστικά: Δικαιώματα ΕΤ.ΕΚ. επί Χρηματιστηριακών συναλλαγών 0,005% Αμοιβή Εκκαθαρίσεως ΑΕΠΕΥ 0,055% Έξοδα Χρηματιστηρίου 0,0001% Εντολές Διακανονισμού (ανά ISIN) ΕΥΡΩ 0.5 *Ο φόρος συναλλαγών επιβάλλεται μόνο στις συναλλαγές πωλήσεων. Για τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, ο φόρος πωλήσεως υπολογίζεται επί της αξίας μεταβιβάσεως όπως αυτή δηλώνεται από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν δηλώνεται αξία μεταβιβάσεως ή αυτή που δηλώνεται είναι μηδενική, τότε ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται με τεκμαρτό τρόπο και ως αξία μεταβιβάσεως θα θεωρείται το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της Αξίας στο Χ.Α. κατά την «ημερομηνία δικαιωμάτων/συναλλαγής», επί του αριθμού των μεταβιβαζόμενων Αξιών. Ειδικά για τις εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις (OTC), τα έξοδα του Χ.Α. που επιβαρύνουν και τα δύο μέρη της Συναλλαγής διαφοροποιούνται από τις απλές συναλλαγές και ορίζονται ως ακολούθως: Καταχώρηση Εξωχρηματιστηριακών Μεταβιβάσεων (Free of Payment) Έξοδα Χ.Α. Βάση Υπολογισμού Λόγω συναλλαγών επί μετοχών, 0,0325% με ελάχιστο ΕΥΡΩ 20 Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.) μοχλεύσεως, Δ.Α.Κ., ΕΛ.ΠΙΣ και Δικαιωμάτων Προτιμήσεως Λόγω συναλλαγών επί ομολόγων και 0,015% με ελάχιστο ΕΥΡΩ 20 επενδυτικών Σ.Χ.Π. Λόγω δανεισμού / επιστροφής δανεισμού ΕΥΡΩ 20 Λόγω παροχής εγγυήσεων / επιστροφής ΕΥΡΩ 20 εγγυήσεων Μεταβιβάσεις τίτλων του ιδίου δικαιούχου ΕΥΡΩ 20 λόγω αλλαγής θεματοφύλακα** Επί της αξίας της μεταβιβάσεως* Καταχώρηση Εξωχρηματιστηριακών Μεταβιβάσεων (Delivery Vs Payment) Έξοδα Χ.Α. Βάση Υπολογισμού Λόγω συναλλαγών επί μετοχών, Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.) μοχλεύσεως, Δ.Α.Κ., ΕΛ.ΠΙΣ και Δικαιωμάτων Προτιμήσεως Λόγω συναλλαγών επί ομολόγων και 0,0325%+ΕΥΡΩ 1 με ελάχιστο ΕΥΡΩ 21 0,015%+ΕΥΡΩ 1 με ελάχιστο ΕΥΡΩ 21 επενδυτικών Σ.Χ.Π. Λόγω δανεισμού / επιστροφής δανεισμού ΕΥΡΩ 21 Λόγω παροχής εγγυήσεων / επιστροφής εγγυήσεων ΕΥΡΩ 21 Επί της αξίας της μεταβιβάσεως* *Ως αξία μεταβιβάσεως λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναφερόμενης από τον πελάτη και αυτής που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της Αξίας κατά την «ημερομηνία δικαιωμάτων/συναλλαγής» επί του αριθμού Αξιών που μεταβιβάζονται. **Οι εν λόγω μεταβιβάσεις εκτελούνται μόνο την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα PL.V

4 Για Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Δικαίωμα ΧΑΚ για συναλλαγές Μετοχών Κύριας Αγοράς 0,0125% Δικαίωμα ΧΑΚ για συναλλαγές Μετοχών εκτός Κύριας Αγοράς 0,05% Δικαίωμα ΧΑΚ για συναλλαγές Κρατικών Χρεογράφων 0,0025% Δικαίωμα ΧΑΚ για συναλλαγές Εταιρικών Χρεογράφων 0,0025% Δικαίωμα ΚΑ εκκαθαρίσεως συναλλαγών Μετοχών Κύριας Αγοράς 0,02% Δικαίωμα ΚΑ εκκαθαρίσεως συναλλαγών Μετοχών εκτός Κύριας Αγοράς 0,025% Δικαίωμα ΚΑ εκκαθαρίσεως συναλλαγών Εταιρικών Χρεογράφων 0,0075% Δικαίωμα ΚΑ εκκαθαρίσεως συναλλαγών Κρατικών Χρεογράφων 0,0075% Δικαίωμα για εντολή γνωστοποίησης λογαριασμού χειριστή (αναλύσεις) ανά επιμέρους κίνηση ΕΥΡΩ 0,50 Τέλος ανά πράξη Μετοχών και Δικαιωμάτων ΕΥΡΩ 0,05 Τα ανωτέρω ποσοστά χρεώσεων εφαρμόζονται επί της αξίας της εκάστοτε συναλλαγής Συναλλαγές επί μετοχών στις Διεθνείς Αγορές Χώρα Προμήθεια* Ελάχιστη Προμήθεια Κόστος Εκκαθαρίσεως Έξοδα Χρηματιστηρίου* Μεταφορά Χαρτοφυλακίου Αυστραλία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 50 ΕΥΡΩ 70 Αυστρία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 40 ΕΥΡΩ 60 Βέλγιο 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 30 ΕΥΡΩ 50 Γαλλία 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 16 ΕΥΡΩ 36 Γερμανία 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 35 Δανία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 50 ΕΥΡΩ 70 Ελβετία 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 25 Χαρτόσημο 0,075%, 0,01% στις αγορές, ΕΥΡΩ 45 VIRT-X 0,075% στις πωλήσεις ΗΠΑ 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 12 ΕΥΡΩ 32 ~ 0,0018% στις πωλήσεις Ιαπωνία 0,70% ΕΥΡΩ 30 ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 40 Ιρλανδία 0,70% ΕΥΡΩ 17,50 ΕΥΡΩ 22,50 χαρτόσημο 1% ΕΥΡΩ 42,50 στις αγορές και έξοδα ΕΥΡΩ 1 για πράξεις με αξία μεγαλύτερη των ΕΥΡΩ Ισπανία 0,70% ΕΥΡΩ 25 ΕΥΡΩ 25 ΕΥΡΩ 45 Ιταλία 0,70% ΕΥΡΩ 24 ΕΥΡΩ 16 ΕΥΡΩ 36 Καναδάς 0,70% ΕΥΡΩ 22,50 ΕΥΡΩ 17,50 ΕΥΡΩ 37,50 Μ.Βρετανία 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 12 χαρτόσημο 0,50% ΕΥΡΩ 32 στις αγορές και έξοδα GBP 1 για πράξεις αξίας μεγαλύτερης των GBP Νορβηγία 0,70% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 30 ΕΥΡΩ 50 Ολλανδία 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 16 ΕΥΡΩ 36 Πορτογαλία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 55 ΕΥΡΩ 75 Σιγκαπούρη 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 45 χαρτόσημο 0,20% ΕΥΡΩ 65 Σουηδία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 25 ΕΥΡΩ 45 Φινλανδία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 50 ΕΥΡΩ 70 Χονγκ Κονγκ 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 40 χαρτόσημο 0,1%, 0,009% ανά πράξη ΕΥΡΩ 60 Οι συναλλαγές πωλήσεων επιβαρύνονται με φόρο 0,20% επί της αξίας συναλλαγής. PL.V

5 *Τα ποσοστά του ανωτέρω πίνακα αναφέρονται επί της αξίας συναλλαγής**. **Η αξία συναλλαγής ισούται με το γινόμενο των τεμαχίων επί την τιμή που εκτελέσθηκε η συναλλαγή. Από 1 η Αυγούστου 2012 τίθεται σε εφαρμογή στη Γαλλία ο φόρος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών (FTT) 0,2% σε συναλλαγές αγοράς μετοχών, για εταιρίες οι οποίες έχουν έδρα στη Γαλλία και κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη από 1δις, ανεξάρτητα από την Οργανωμένη Αγορά στην οποία θα εκτελεστεί η αγορά. Ο φόρος αφορά μόνο στις συναλλαγές αγοράς μετοχών και δεν ισχύει για αγορά μετατρέψιμων ομολόγων και ETFs. PL.V

6 2.3. Συναλλαγές σε Παράγωγα Προϊόντα *ΣΜΕ: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπληρώσεως **Το κόστος αφορά συναλλαγή σε ποσότητα ενός συμβολαίου Χρηματιστήριο Τύπος Συμβολαίου Υποκείμενη Αξία Κόστος Συναλλαγής Χρηματιστήριο Αθηνών ΣΜΕ FTSE/ATHEX-20 ΕΥΡΩ 11 EUREX ΣΜΕ FTSE/ATHEX-CSE BANKING INDEX ΕΥΡΩ 5 Το ποσοστό προμήθειας που καταβάλλει ο πελάτης στην Alpha Finance για την αγορά μετοχών του Χ.Α. Μετοχές στο Χ.Α. επί την ονομαστική αξία του συμβολαίου. Επιπλέον, η συναλλαγή επιβαρύνεται με κόστος που ορίζει η ΕΤ.ΕK και διαφοροποιείται ανά υποκείμενη μετοχή. Δικαιώματα Προαιρέσεως FTSE/ATHEX-20 ΕΥΡΩ 6 Δανεισμός Τίτλων Μετοχές 4% του εσόδου από το δανεισμό Δανεισμός Τίτλων για Μετοχές 0,06% επί της αξίας ανοικτή πώληση ΣΜΕ/Δικαιώματα Προαιρέσεως συναλλαγής DAX ΕΥΡΩ 17 EUROSTOXX 50 ΕΥΡΩ 14 Schatz ΕΥΡΩ 17 ΣΜΕ Bobl ΕΥΡΩ 17 Bund ΕΥΡΩ 17 SMI ΕΥΡΩ 17 Δικαιώματα Προαιρέσεως Μετοχές του EUREX ΕΥΡΩ 12 EURONEXT ΣΜΕ Amsterdam Index ΕΥΡΩ 24 ΣΜΕ CAC 40 ΕΥΡΩ 17 LIFFE ΣΜΕ Μετοχές ΕΥΡΩ 17 ΣΜΕ FTSE 100 ΕΥΡΩ 17 3m LIBOR-EURIBOR ΕΥΡΩ 17 CME Ισοτιμίες ΕΥΡΩ 20 ΣΜΕ S&P 500 ΕΥΡΩ 35 E-mini S&P 500 ΕΥΡΩ 20 NASDAQ 100 ΕΥΡΩ 35 E-mini NASDAQ 100 ΕΥΡΩ 20 Mini Ισοτιμίες ΕΥΡΩ 15 CBOT ΣΜΕ/Δικαιώματα Προαιρέσεως DJ Industrial ΕΥΡΩ 35 DJ Industrial Mini ΕΥΡΩ 20 2y US Note ΕΥΡΩ 25 5y US Note ΕΥΡΩ 25 10y US Note ΕΥΡΩ 25 30y US Note ΕΥΡΩ 25 ΣΜΕ 30y US Mini Bond ΕΥΡΩ 15 Mini NY Gold ΕΥΡΩ 15 Χρηματιστήριο Τύπος Συμβολαίου Υποκείμενη Αξία Κόστος Συναλλαγής CBOT ΣΜΕ Mini NY Silver ΕΥΡΩ 20 Δικαιώματα Προαιρέσεως Μετοχές ΕΥΡΩ 20 CBOE ΣΜΕ LEAPS ΕΥΡΩ 25 Δικαιώματα Προαιρέσεως Μετοχές ΕΥΡΩ 25 LME ΣΜΕ Nickel ΕΥΡΩ 30 Copper ΕΥΡΩ 30 Aluminum High Grade ΕΥΡΩ 30 COMEX & ΣΜΕ/Δικαιώματα LIGHT CRUDE ΕΥΡΩ 30 PL.V

7 NYMEX Προαιρέσεως ΣΜΕ Gold ΕΥΡΩ 30 Silver ΕΥΡΩ 30 Palladio ΕΥΡΩ 30 Mini Light Crude ΕΥΡΩ 20 IPE ΣΜΕ Brent / Crude ΕΥΡΩ 30 NYBOT-NYCE ΣΜΕ/Δικαιώματα Προαιρέσεως Coffee ΕΥΡΩ 35 Cotton ΕΥΡΩ 35 Corn ΕΥΡΩ 35 ΣΜΕ Cacao ΕΥΡΩ 35 Sugar 14 ΕΥΡΩ 35 SIMEX SGX ΣΜΕ MSCI Taiwan Index ΕΥΡΩ 35 Nikkei 225 ΕΥΡΩ Υπηρεσίες Θεματοφυλακής Τηρώντας το χαρτοφυλάκιό σας στην Alpha Finance απολαμβάνετε ένα σύνολο υπηρεσιών, όπως φύλαξη τίτλων, συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις, είσπραξη μερισμάτων, παραλαβή μετοχών, δέσμευση μετοχών για συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις, αποστολή statements, αποστολή των Επιβεβαιώσεων Εκτελέσεως Εντολών σύμφωνα με τον τρόπο που έχετε επιλέξει (ταχυδρομικώς, μέσω fax ή ). Η ετήσια αμοιβή τηρήσεως επενδυτικού λογαριασμού ανά αγορά υπολογίζεται ως εξής: Χρηματιστήριο Αθηνών: ως ποσοστό 0,0031% επί της μέσης ημερήσιας αξίας της επενδυτικής μερίδας. Πλέον της ανωτέρω χρεώσεως, κάθε επενδυτική μερίδα με μέση ημερήσια αξία άνω των επιβαρύνεται με Ευρώ 3 ετησίως. Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου: ως ποσοστό 0,0030% επί της μέσης ημερήσιας αξίας της επενδυτικής μερίδας Διεθνείς Αγορές: ως ποσοστό 0,10% επί της μέσης ημερήσιας αξίας της επενδυτικής μερίδας Η ελάχιστη συνολική ετήσια αμοιβή για την τήρηση επενδυτικού λογαριασμού ανέρχεται σε Ευρώ 10. Οι χρεώσεις υπολογίζονται χωριστά για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και τιμολογούνται στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου Λοιπές Υπηρεσίες Παροχή στοιχείων από το αρχείο Χρέωση: Πάγιο ΕΥΡΩ 10 και ΕΥΡΩ 0,5 για κάθε σελίδα πέραν της πρώτης. Έρευνα περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό κληρονόμων συνδίκων και εκκαθαριστών* Χρέωση: ΕΥΡΩ 30 *Η παροχή πληροφοριών προς τις δικαστικές και λοιπές Αρχές απαλλάσσεται, εκτός εάν υφίσταται λογαριασμός με επαρκές υπόλοιπο για οίκοθεν χρέωση. Οι χρεώσεις γίνονται προκαταβολικά με την κατάθεση της αιτήσεως εκ μέρους των αιτούντων ή με την παραλαβή της παραγγελίας των δικαστικών και λοιπών Αρχών. Οι ανωτέρω χρεώσεις επιβαρύνονται με ΦΠΑ Λοιπές Χρεώσεις στο Χ.Α. i) Δημιουργία μερίδας: Χρέωση ΕΥΡΩ 10 (χωρίς Φ.Π.Α.). Εξαιρούνται οι Κοινές Επενδυτικές Μερίδες. ii) Μεταφορά αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό: Χρέωση ΕΥΡΩ 20 (πλέον Φ.Π.Α.) ανά κίνηση. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις Κληρονομικής Διαδοχής καθώς και οι περιπτώσεις Εξωχρηματιστηριακής Μεταβιβάσεως και Ενοποιήσεως Μερίδων εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. PL.V

8 iii) Μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό: Χρέωση ΕΥΡΩ 20 (πλέον Φ.Π.Α.) ανά κίνηση. Για το χρονικό διάστημα που οι αξίες παραμένουν στον Ειδικό Λογαριασμό ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος τηρήσεως λογαριασμού (βλ ) iv) Μεταφορά αξιών από το X.A. στο Χ.Α.Κ.: Χρέωση ΕΥΡΩ 0,20 ανά κίνηση (πλέον Φ.Π.Α.). v) Καταχώρηση ενεχυριάσεως: Χρέωση ΕΥΡΩ 20 (πλέον Φ.Π.Α.) vi) Μεταφορά από Ατομική Μερίδα σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα: Χρέωση σε ποσοστό 0,01% επί της μεταφερόμενης αξίας με ελάχιστη χρέωση ΕΥΡΩ 10 και μέγιστη χρέωση ΕΥΡΩ 100 ανά κίνηση. Η χρέωση επιβάλλεται στον επενδυτή που είναι κάτοχος της Ατομικής Μερίδας. vii) Μεταφορά από Κοινή Επενδυτική Μερίδα προς Ατομική Μερίδα: Μετοχών, Δ.Α.Κ., ΣΠΧ μόχλευσης, ΕΛ.ΠΙΣ και Δικαιωμάτων Χρέωση σε ποσοστό 0,080% επί της μεταφερόμενης αξίας με ελάχιστη χρέωση ΕΥΡΩ 20. Η χρέωση επιβάλλεται και στα δύο μέρη της συναλλαγής (Κοινή Επενδυτική Μερίδα, Ατομική Μερίδα). Ομολογιών και επενδυτικών ΣΧΠ Χρέωση σε ποσοστό 0,015% επί της μεταφερόμενης αξίας με ελάχιστη χρέωση ΕΥΡΩ 20. Η χρέωση επιβάλλεται και στα δύο μέρη της συναλλαγής (Κοινή Επενδυτική Μερίδα, Ατομική Μερίδα) Λοιπές Χρεώσεις στο Χ.Α.Κ. Δημιουργία μερίδας ΕΥΡΩ 10 Αναζήτηση μερίδας ΕΥΡΩ 0,85 Κατάσταση λογαριασμού αποθετηρίου ΕΥΡΩ 4,00 ανά κατάσταση Έρευνα Μητρώου (SEARCH) ΕΥΡΩ 1,71 ανά έρευνα ανεξαρτήτως χρόνου Μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό Μεταφορά αξιών από το Χ.Α.Κ στο Χ.Α. ΕΥΡΩ 5 ανά αξία ΕΥΡΩ 5, ελάχιστο τέλος ανά μεταφορά και για μεταφορές που η αξία τους υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 5.000, χρέωση 0,1% επί της αξίας των μεταφερόμενων αξιών. Αίτηση παροχής πληροφοριών ΕΥΡΩ 0,85 Καταχώρηση ενεχυριάσεως ΕΥΡΩ 20 ανά αξία με μέγιστη χρέωση ΕΥΡΩ 100 ανά έντυπο ενεχυριάσεως Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών, τηλ ή να αποστείλετε στην διεύθυνση Το ανωτέρω ενημερωτικό υλικό ευρίσκεται στα Καταστήματα της Alpha Bank καθώς και στην ιστοσελίδα της Alpha Finance Οι προμήθειες των συναλλαγών καθώς και οι λοιπές χρεώσεις δεν είναι δεσμευτικές και μπορούν μελλοντικά να μεταβληθούν. PL.V

9 2.8 Συναλλαγές μέσω ALPHA GLOBAL TRADING Stocks, ETF s, Warrants ΧΩΡΑ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ* United States Stocks, ETFs και warrants $ 0,005 / μετοχή πλέον 0,1% αξίας συναλλαγής USD 1 Canada Stocks, ETFs και warrants CAD 0,005 / μετοχή πλέον 0,1% αξίας συναλλαγής CAD 1 Austria Stocks, ETFs και warrants 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 Belgium Stocks, ETFs και warrants 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 France Stocks, ETFs και warrants σε EUR 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 France Stocks, ETFs και warrants σε $ 0,15% αξίας συναλλαγής USD 5 Germany Xetra - Stocks και ETFs 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 Italy Stocks, ETFs και warrants 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 Netherlands Stocks, ETFs και warrants σε EUR 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 Netherlands Stocks, ETFs και warrants σε $ 0,15% αξίας συναλλαγής USD 5 Spain Stocks, ETFs και warrants 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 Sweden Stocks, ETFs και warrants 0,1% αξίας συναλλαγής SEK 49 Switzerland Stocks, ETFs και warrants σε EUR 0,15% αξίας συναλλαγής CHF 10 Switzerland Stocks, ETFs και warrants σε $ 0,15% αξίας συναλλαγής USD 5 United Kingdom Stocks, ETFs και warrants 0,1% αξίας συναλλαγής GBP 6 United Kingdom LSE International Order Book και USD denominated stocks 0,1% αξίας συναλλαγής USD 5 Australia / N. Zealand Stocks, ETFs και warrants 0,13% αξίας συναλλαγής AUD 6 Hong Kong Stocks, ETFs και warrants 0,13% αξίας συναλλαγής HKD 18 Japan Stocks, ETFs και warrants 0,13% αξίας συναλλαγής JPY 80 * Ισχύουν τα ανά αγορά ποσά πλέον EUR 4,00. Σε ΗΠΑ και Καναδά ισχύει μέγιστη χρέωση 0,6%. Στις ΗΠΑ δεν συμπεριλαμβάνονται transaction fees επί πωλήσεων βάσει του τύπου: $0, Χ αξία συναλλαγής. Στον Καναδά δεν συμπεριλαμβάνονται Transaction & Liquidity Removing fees. Δεν συμπεριλαμβάνονται Stamp taxes (UK=0.5%, Ireland=1%). Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταβολής εντολών (ισχύουν σε ορισμένα χρηματιστήρια). Από 1 ης Αυγούστου 2012, αγορές επί Γαλλικών μετοχών κεφαλαιοποίησης άνω του EUR 1 δις επιβαρύνονται με 0,20%. Από 1 ης Μαρτίου 2013, αγορές επί Ιταλικών μετοχών κεφαλαιοποίησης άνω του EUR 1 δις επιβαρύνονται με 0,10%. Options (Index, Stock) ΧΏΡΑ ΠΡΟΪΌΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ United States All Options USD 3,5 Canada All Options CAD 4,5 Belgium All Options EUR 4,5 France Index Options EUR 4,5 France Stock Options (πολλαπλασιαστής EUR 4,5 >=100) France Stock Options (πολλαπλασιαστής EUR 0,6 <100) Germany Stock Options EUR 3,3 Germany Index Options πλην DAX EUR 4,5 Germany DAX EUR 5,1 Italy Stock Options EUR 6 Italy Index Options EUR 9 Netherlands All Options EUR 4,5 PL.V

10 Norway Index Options NOK 36 Norway Stock Options NOK 45 Spain Stock Options EUR 2,7 Switzerland Stock Options CHF 5,1 Switzerland Index Options CHF 8,4 United Kingdom All Options GBP 5,1 Australia / N. Index options (ASX) AUD 6 Zealand Australia / N. Stock Options AUD 0,9 Zealand Hong Kong Index Options HKD 90 Singapore NIFTY USD 9 South Korea All Options 0,6% of option value, ελάχιστο KRW 3000 Japan N225 Options 0,6% αξίας συναλλαγής, ελάχιστο JPY 300 Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταβολής εντολών (ισχύουν σε ορισμένα χρηματιστήρια). Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εκάστοτε έξοδα & τέλη για εξασκήσεις Options. Στην Ασία συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα και τέλη, δεν συμπεριλαμβάνονται σε Χονγκ Κονγκ και Αυστραλία. Futures, Futures Options, SSF Οι προμήθειες ισχύουν διαζευκτικά βάσει των παρακάτω: Ανά νόμισμα ΝΟΜΙΣΜΑ AUD EUR HKD CHF GBP CAD JPY SEK SGD ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15 / συμβόλαιο 10 / συμβόλαιο 90 / συμβόλαιο 12 / συμβόλαιο 5 / συμβόλαιο 7.5 / συμβόλαιο 1500 / συμβόλαιο 50 / συμβόλαιο 15 / συμβόλαιο Ανά Χρηματιστήριο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ICE CBOT CFE NYBOT (ISE) NYMEX ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7 $ / συμβόλαιο 7 $ / συμβόλαιο 7 $ / συμβόλαιο 8 $ / συμβόλαιο 10 $ / συμβόλαιο Ανά προϊόν ειδικά για τα ακόλουθα προϊόντα ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Futures US CC futures 10 USD CL futures 8 USD CT futures 10 USD DD futures 7 USD DX futures 8 USD HO futures 8 USD PL.V

11 KC futures 10 USD NG futures 8 USD OJ futures 10 USD PL futures 8 USD SB futures 10 USD TF futures 7 USD YC futures 7 USD YK futures 7 USD YM futures 7 USD YW futures 7 USD ZB futures 7 USD ZC futures 9 USD ZN futures 7 USD ZO futures 10 USD ZR futures 10 USD ZS futures 9 USD ZT futures 7 USD ZW futures 9 USD Futures Europe CAC40 futures 6 EUR DAX futures 6 EUR AEX futures 9 EUR ESTX50 futures 6 EUR GBL futures 6 EUR GBM futures 6 EUR GBS futures 6 EUR IBEX futures 9 EUR MINI futures 5 EUR Futures Asia JGB futures JPY MNTPX futures 150 JPY N225 futures JPY N225M futures 120 JPY TOPX futures JPY NIFTY futures 9 USD SGXNK futures 650 JPY SGXNKM futures 150 JPY STW futures 9 USD Ειδικά για το CME ισχύουν προσθετικά τα ακόλουθα Προμήθεια US-Future and Future Options Globex e-mini FX Futures Globex e-micro FX Futures USD EUR GBP CAD CHF HKD AUD SEK SGD JPY CNH 3,4 2,6 2,4 3,4 3,8 28 3,8 26 4, ,6 0,6 0, Πλέον Χρηματιστηριακών & Κανονιστικών Τελών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Commodities DA, GF, HE, LB, LE, PB, CB, GDK, GD, DY, USD 1.91 GSCI, NF E-mini Equity BQX, EMD, ER2, ES, MXEA, NQ, QCN, RUI, USD 1.16 SMC E-mini Equity MNEA USD 1.16 E-mini Equity Options EMD, ER2, ES, NQ USD 0.57 E-mini Forex Futures E7, J7 USD 0.85 E-mini Interest Rate EED USD 0.2 PL.V

12 Equity FIN, MID, NDX, NKD, SGX, SML, SPX, SVX, USD 2.32 TEC Equity NIY JPY 168 Equity E-micro MNCA USD 0.62 Forex E-micro M6A, M6B, M6E USD 0.18 Forex E-micro MNH CNH 0.1 Forex E-micro EMY, MCD, MJY, MSF USD 0.18 Forex E-micro M6C CAD 0.19 Forex E-micro M6J JPY Forex E-micro M6S CHF 0.19 Forex Future Options AUD, BRE, CAD, CHF, EUR, GBP, ILS, JPY, USD 1.12 KRW, MXP, NZD, RMB, RUR Forex Futures AUD, BRE, CAD, CHF, CNY, CZK, EUR, USD 1.62 GBP, HUF, ILS, JPY, KRW, MXP, NOK, NZD, PLN, RMB, RUR, SEK, USS, ZAR Forex Futures CNH CNH 1.16 Forex Futures ACD, ECD CAD 1.62 Forex Futures AJY, CJY, PJY, RMY, RY, SJY JPY Forex Futures EAD AUD 1.62 Forex Futures ECK, EHF, EPZ, RME EUR 1.24 Forex Futures PSF, RF CHF 1,54 Forex Futures RP GBP 1,05 Housing Index BOS, CHI, CUS, DEN, LAV, LAX, MIA, NYM, USD 1,16 SDG, SFR, WDC IBAA futures USD 1,27 Interest Rate CPI, EM, F0, F5, GE, GTB, S0, S2, S5, TZ USD 1,21 Interest Rate GE Options USD 0,91 Foreign Exchange 0.032% αξίας συναλλαγής. Ισχύουν οι ακόλουθες ελάχιστες χρεώσεις: ΝΟΜΙΣΜΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ AUD Australian Dollar 8 CAD Canadian Dollar 9 CHF Swiss Franc 7 CNH China Renminbi 50 (offshore) CZK Czech Koruna 150 DKK Danish Krone 45 EUR Euro 6 GBP British Pound Sterling 5 HKD Hong Kong Dollar 60 HUF Hungarian Forint 1800 ILS Israeli Shekel 30 JPY Japanese Yen 700 KRW Korean Won 8900 MXN Mexican Peso 100 NOK Norwegian Krone 50 NZD New Zealand Dollar 10 RUB Russian Ruble 240 SEK Swedish Krona 50 SGD Singapore Dollar 9 USD US Dollar 8 Ο υπολογισμός ελάχιστης χρεώσεως γίνεται βάσει του 2 ου νομίσματος κάθε ισοτιμίας με χρέωση του 1 ου. Λ.χ η ελάχιστη χρέωση για την ισοτιμία EUR.GBP είναι GBP 5. Ισχύουν μέγιστα και ελάχιστα επιτρεπτά ποσά ανά εντολή. Μικρότερα ποσά δύνανται να εκτελεστούν εκτός του εικονιζόμενου spread (διαφορά τιμών αγοράς και πώλησης). PL.V

13 ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΟΛΗ USD EUR CHF GBP JPY HKD AUD CAD Λοιπές χρεώσεις I. Τηλεφωνικές Εντολές Επιπλέον EUR30 ανά εκτελεσμένη εντολή. Η χρέωση γίνεται ημερησίως. II. Ελάχιστες Χρεώσεις Ελάχιστη μηνιαία χρέωση $10. Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού μειωθεί κάτω των $2000, επιβάλλεται ελάχιστη χρέωση $20. III. Εταιρικές Πράξεις Dissenter or Appraisal Rights επιβαρύνονται έκαστη με $100 συν το εκάστοτε κόστος. IV. Market Data / Research Κατά περίπτωση βάσει τιμοκαταλόγου στο Account Management. V. ADR (American Depository Receipt) Fees Τα έξοδα θεματοφυλακής για λογαριασμό των ADR agents επιβαρύνουν τον πελάτη. VI. Εκταμιεύσεις 1 εκταμίευση ανά μήνα δεν χρεώνεται. Για επιπλέον εκταμιεύσεις ισχύει χρέωση ανά νόμισμα ($10,8 EUR). VII. Μεταφορές Θέσεων Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. VIII. Χρεωστικοί τόκοι Ισχύει χρέωση ανά νόμισμα βάσει του εκάστοτε επιτοκίου αναφοράς. PL.V

Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking

Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking Τελευταία ενηµέρωση Αύγουστος 205 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank.

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Βασικό Τιµολόγιο Τελευταία ενηµέρωση 4 Ιουνίου 203 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000 3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Απόφαση 1 Δ.Σ. ATHEXCSD , , , , , ,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Απόφαση 1 Δ.Σ. ATHEXCSD , , , , , , Α.1 Α.2 Α. Χειριστές Καταχώρηση Αξιών συνεπεία αποτελεσμάτων εκκαθάρισης παραγώγων προϊόντων (ΣΜΕ και Δικαιώματα προαίρεσης) (άρθρο 2) Δικαιώματα για τη Μεταφορά Τίτλων του Συστήματος BOGS - ΤτΕ από και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

SAXO BANK A/S - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΟ ACTIVE TRADING

SAXO BANK A/S - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΟ ACTIVE TRADING ΜΕΤΟΧΕΣ & ETFs ΗΠΑ ΤΎΠΟΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΆΓΙΑ ΧΡΈΩΣΗ TIMOΛΟΓΗΣΗ ΟΡΙΟ (ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ) ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ NASDAQ, NYSE & NYSE ARCA 3) ΜΕΤΟΧΕΣ 6 USD 1.000 μετοχές 0,7 σεντ/μετοχή US OTC Exchanges 1) ΜΕΤΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΜΕΤΟΧΕΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ (CFD S), KNOCK-OUTS & WARRANTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Ελλάδα * 0,50 + 0,1 % - Γερμανία - Xetra (Μετοχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Εκτελέσεως... 3 2. Υποχρέωση Βέλτιστης Εκτελέσεως... 3 3. Τόποι Εκτελέσεως...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ισχύει από )

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ισχύει από ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ισχύει από 22-03-2017) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Χ.Α.) ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΔΑΚ, ΑΞΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ... 2 ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΤΚΕ) Προσφορά Συνεργασίας

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΤΚΕ) Προσφορά Συνεργασίας ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΤΚΕ) Προσφορά Συνεργασίας 5/ 2017 Καθημερινές Συναλλαγές Δωρεάν Ηλεκτρονικό πακέτο Οι βραβευμένες υπηρεσίες της Τράπεζάς μας, σας δίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού fedhatta. Προσφορά Συνεργασίας

Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού fedhatta. Προσφορά Συνεργασίας Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού fedhatta Προσφορά Συνεργασίας 5/2017 Καθημερινές Συναλλαγές Στη Eurobank σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και σύγχρονα εργαλεία, που σας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Συνεργασίας

Προσφορά Συνεργασίας Προσφορά Συνεργασίας Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος Στη Eurobank στηρίζουμε με υπευθυνότητα και συνέπεια τον Τουριστικό κλάδο, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Τιµολογιακή Πολιτική της Εταιρείας καθορίζεται λαµβάνοντας υ όψη τα δεδοµένα της αγοράς και του ανταγωνισµού και αναθεωρείται σύµφωνα µε τη στρατηγική της Εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ν. 3862/2010)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ν. 3862/2010) Τοποθέτηση Κατάθεση ιδίου πελάτη στην τρίτων στην ς με τοποθέτηση ς με κατάθεση ς με μεταφορά από λογαριασμό HSBC χωρίς BNA* HSBC με BNA * όλα τα ATM όλα τα ATM ΑΤΜ της HSBC HSBC HSBC με BNA * HSBC and

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενικά. 2 Μεθοδολογία. 3 Παράγοντες

1 Γενικά. 2 Μεθοδολογία. 3 Παράγοντες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 3 2 Μεθοδολογία... 3 3 Παράγοντες... 3 4 Κριτήρια Αξιολόγησης Παραγόντων... 4 5 Οµαδοποίηση εντολών πελατών... 5 6 Επιλογή Τόπων Εκτέλεσης... 5 6.1 Τόποι ιαπραγµάτευσης Μετοχών...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική εκτέλεσης εντολών 9.1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 28/4/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαβούλευση, για τα προτεινόμενα δικαιώματα / τέλη.

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαβούλευση, για τα προτεινόμενα δικαιώματα / τέλη. ΠΡΟΣ : Εταιρείες, Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου ξιών Κύπρου (ΧΚ) ΠΟ : Πρώτο Λειτουργό Χρηματιστηρίου ξιών Κύπρου ΘΕΜ : Τροποποίηση δικαιωμάτων / τελών του Χρηματιστηρίου ΗΜΕΡ. : 18 Ιουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 17.11.2014, 18.05.2015, 29.06.2015 και 26.10.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 5/10/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

MIFID. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης

MIFID. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης MIFID Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά... 3 2 Μεθοδολογία... 3 3 Παράγοντες... 3 4 Κριτήρια Αξιολόγησης Παραγόντων... 4 5 Ομαδοποίηση εντολών πελατών... 5 6 Επιλογή Τόπων Εκτέλεσης...

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση 19/1/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ (Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΣΧΠ) στο ΧΑ

Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΣΧΠ) στο ΧΑ Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (ΣΧΠ) στο ΧΑ Αθήνα, Απρίλιος 2009 Εισαγωγή Ι Ορισμός: Κινητές αξίες (υπάρχει εκδότης) που υλοποιούν προκαθορισμένη επενδυτική στρατηγική με συγκεκριμένους όρους απόδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Forex Capital Markets Limited Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών της Forex Capital Markets Limited 1 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 4 Σκοπός & Αντικείμενο... 4 Background... 4 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή Συµµορφούµενη µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρία λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Forex Capital Markets Limited

Forex Capital Markets Limited Κάρτα Τιμολόγησης Forex Capital Markets Limited Forex Capital Markets Limited 21 February 2017 1 Foreign Exchange (FX) 1. Πίνακας Προμηθειών FX * Το μοντέλο τιμολόγησης προμηθειών στο Forex είναι διαθέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»):

Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση (στο εξής το «Δικαίωμα Προτίμησης») θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «Δικαιούχοι»): 02/12/2013 Forthnet Α.Ε. Ανακοίνωση ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 04/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 10/12/2013-24/12/2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 10/12/2013-17/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαίδευσης. Εισαγωγή στα Contract Options

Κέντρο Εκπαίδευσης. Εισαγωγή στα Contract Options Κέντρο Εκπαίδευσης Εισαγωγή στα Contract Options Περιεχόμενα Διαπραγματεύσιμα προϊόντα... 5 Υποστηριζόμενες εντολές... 6 Εξάσκηση και διακανονισμός... 6 Λήξη... 7 Κόστος συναλλαγών... 7 Πλεονεκτήματα προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ΗΜΕΡ. : 28 Μαΐου 2015 Αρ. ΕΓΚ. : 07-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΧΑ Με στόχους την ανταγωνιστικότητα απέναντι σε διεθνή χρηματιστήρια και την αύξηση, ως επακόλουθο, της ρευστότητας στην Αγορά Παραγώγων του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων

Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 ΑΦΜ: 094014250 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών www.eurobank.gr Πίνακας Επιτοκίων Καταθετικών Προϊόντων Διευκρινίσεις: Τα προϊόντα και τα επιτόκια τους είναι τα βασικά, τα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριες Αγορές Δευτερεύουσες Αγορές Λοιπές Αγορές

Κύριες Αγορές Δευτερεύουσες Αγορές Λοιπές Αγορές Επεξηγηματικό Σημείωμα της ΕΧΑΕ αναφορικά με την μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Monitoring prices, costs and volumes of trading and post-trading services (MARKT/2007/02/G) Α. Εισαγωγή H Γενική Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ;

Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Οκτώβριος 2016 Version 4.0 Αγορά Εταιρικών Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Εκδοτριών τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών πριν από 136 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας

Πώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας Πώς χρησιµοποιούνται τα ETFs ως εργαλείο διαχείρισης περιουσίας ιαχείριση ρευστών διαθεσίµων Στην περίπτωση που ένας επενδυτής έχει διαθέσιµα µετρητά, µπορεί να τα επενδύσει βραχυπρόθεσµα σε µερίδια ETF

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρικά Ομόλογα στο Χρηματιστήριο Αθηνών Γιατί Χρηματιστήριο Αθηνών Κανόνες εισαγωγής και λειτουργίας με βάση τις ευρωπαϊκές Οδηγίες (MiFid, Ενημερωτικού Δελτίου, Διαφάνειας) Διεθνοποιημένη αγορά με συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες

Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Σε ισχύ από 04.10.2016 Προμήθειες και Χρεώσεις για ιδιώτες Περιεχόμενα Τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες συναλλαγής για τα πακέτα και Λογαριασμοί Συναλλαγές Μετρητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ανακοίνωση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ 645.327.822 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Πλησιάζει η ώρα των Κεντρικών Τραπεζών

Πλησιάζει η ώρα των Κεντρικών Τραπεζών Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 Πλησιάζει η ώρα των Κεντρικών Τραπεζών Ενώ η νέα τράπεζα των BRICS (NDB) ξεκίνησε τη λειτουργία της με αρχικό κεφάλαιο $50δις, αυτή την εβδομάδα η Fed συνεδριάζει με θέμα την αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Η συνεδρίαση της Fed στην κορυφή της ατζέντας

Η συνεδρίαση της Fed στην κορυφή της ατζέντας Weekly Financial Report Δευτέρα 16-09-2013 Η ανεργία στη Μεγάλη Βρετανία σημείωσε απροσδόκητη πτώση βοηθώντας την Κεντρική Τράπεζα της χώρας σε ενδεχόμενη αύξηση του βασικού επιτοκίου ενώ οι τιμές κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα, Κίνα, Ιράν και Fed δίνουν το ρυθμό στις αγορές

Ελλάδα, Κίνα, Ιράν και Fed δίνουν το ρυθμό στις αγορές Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 Ελλάδα, Κίνα, Ιράν και Fed δίνουν το ρυθμό στις αγορές Ιστορικής σημασίας η συμφωνία της προηγούμενης εβδομάδας μεταξύ Ιράν και «μεγάλων δυνάμεων» σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.

Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ. Αμοιβαία Κεφάλαια/ Δείκτες (Τίτλοι ΟΣΕΚΑ, Τίτλοι οργανισμών συλλογικών επενδύσεων ΟΕΕ, Χρηματιστηριακοί Δείκτες- ΓΔ/ΧΑ, FTSE/ASE Large Cap, κλπ.) 1 γ Ο δείκτης Dow Jones είναι: α Ο δείκτης των 40 μεγαλύτερων

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 23.04.2015, 8.07.2015, 7.12.2015, 14.04.2016, 28.04.2016, 26.05.2016, 15.09.2016, 30.9.2016 και 31.10.2016 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΧΑΕ Εταιρική Παρουσίαση

Όμιλος ΕΧΑΕ Εταιρική Παρουσίαση Όμιλος ΕΧΑΕ Εταιρική Παρουσίαση 31 Μαρτίου 2014 Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Επικοινωνίας και Σχέσεων με Επενδυτές Σύνοψη Εταιρική Δομή Ό Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά Μετοχών, Ομολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 1.2.8., 1.5.2.,3.1.8.

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF. Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά

Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF. Εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά Πως µπορώ να επενδύσω σε µερίδια ETF Η αγορά και η πώληση µεριδίων ETF δεν διαφέρει σε τίποτα από την αγορά και πώληση µετοχών. Αρκεί κάποιος να απευθυνθεί σε κάποια χρηµατιστηριακή εταιρία της επιλογής

Διαβάστε περισσότερα