ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ALPHA FINANCE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ. 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχει η Alpha Finance

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ALPHA FINANCE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ. 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχει η Alpha Finance"

Transcript

1 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ALPHA FINANCE ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 1. Προϊόντα και Υπηρεσίες που παρέχει η Alpha Finance 1.1. Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση συναλλαγών στην Αγορά Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και στους Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως που διαχειρίζονται από τις αγορές αυτές, για Ιδιώτες Πελάτες, Επαγγελματίες Πελάτες αλλά και Επιλέξιμους Αντισυμβαλλόμενους. Οι Ιδιώτες Πελάτες εξυπηρετούνται κυρίως μέσω της πλατφόρμας του ALPHATRADE που περιλαμβάνει τα εναλλακτικά δίκτυα της Alpha Finance όπως ALPHA PHONE TRADING (τηλ ), ALPHA IVR TRADING (τηλ ), ALPHA WEB TRADING (www.alphafinance.gr) και ALPHA MOBILE TRADING. Οι Επαγγελματίες Πελάτες εξυπηρετούνται μέσω εξειδικευμένων στελεχών είτε τηλεφωνικά είτε με τη χρήση απευθείας ηλεκτρονικών συνδέσεων (D.M.A.) Οικονομικές αναλύσεις σε εταιρικό ή σε κλαδικό επίπεδο. To Τμήμα Οικονομικών Αναλύσεων της Alpha Finance παράγει ποικίλες αναφορές οι οποίες έχουν είτε τακτικό (ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο κ.λπ.) είτε έκτακτο (εταιρικές, κλαδικές αναφορές) χαρακτήρα Ειδική διαπραγμάτευση στην Αγορά Μετοχών και Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Ειδική Διαπραγμάτευση διενεργείται από εξειδικευμένα πιστοποιημένα Στελέχη, τόσο στην Αγορά Μετοχών όσο και στην Αγορά Παραγώγων του Χ.Α Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση συναλλαγών με πίστωση (Margin Financing, Margin Financing T+2) επί μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το προϊόν υποστηρίζεται για το σύνολο των Ιδιωτών Πελατών μέσω των υπηρεσιών ALPHA PHONE TRADING (τηλ ), ALPHA WEB TRADING και ALPHA MOBILE TRADING Λήψη και διαβίβαση εντολών επί μετοχών στις κυριότερες αγορές του εξωτερικού. Το Τμήμα Διεθνών Αγορών της Alpha Finance εξυπηρετεί το σύνολο της πελατείας (Ιδιώτες, Επαγγελματίες) οι οποίοι επιθυμούν να διενεργήσουν συναλλαγές επί μετοχών, ETFs κ.α. στις κυριότερες αγορές (οργανωμένες αγορές, πολυμερείς μηχανισμοί διαπραγματεύσεως κ.ά.) του εξωτερικού. Οι εντολές διαβιβάζονται προς την Morgan Stanley με την οποία συνεργάζεται η Alpha Finance. Η Morgan Stanley αναλαμβάνει την εκτέλεση των εντολών αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών, τηλ Λήψη, διαβίβαση και εκτέλεση συναλλαγών στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Τμήμα Παραγώγων εξυπηρετεί το σύνολο των πελατών (Ιδιώτες, Επαγγελματίες, Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών, τηλ Λήψη και διαβίβαση συναλλαγών σε παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται στις κυριότερες χρηματιστηριακές αγορές του εξωτερικού. Το Τμήμα Παραγώγων εξυπηρετεί το σύνολο των πελατών (Ιδιώτες, Επαγγελματίες, Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι). Η Alpha Finance παρέχει στους πελάτες της πρόσβαση στις χρηματιστηριακές αγορές παραγώγων του εξωτερικού, διαβιβάζοντας τις εντολές τους προς εκτέλεση στην J.P. Morgan με την οποία διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία Ηλεκτρονική διαβίβαση εντολών. Η Alpha Finance έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την εταιρία «INTERACTIVE BROKERS LLC», που εδρεύει στην Πολιτεία Connecticut των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες της αποκλειστικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση των εντολών τους να καταρτίζουν συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγματεύσεως του εξωτερικού Εκκαθάριση Συναλλαγών και Θεματοφυλακή. Οι συναλλαγές που διενεργούν οι πελάτες εκκαθαρίζονται από την Alpha Finance, εκτός και αν υπάρχουν διαφορετικές οδηγίες εκκαθαρίσεως από τον πελάτη. Η εκκαθάριση διενεργείται μέσω αυτόματων χρεοπιστώσεων των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούν οι πελάτες στην Alpha Bank και στην Alpha Bank Ltd. Για τις συναλλαγές σε χρηματιστήρια του εξωτερικού προσφέρονται υπηρεσίες εκκαθαρίσεως και θεματοφυλακής μέσω της Citibank, ενώ για τις συναλλαγές σε παράγωγα προϊόντα οι υπηρεσίες εκκαθαρίσεως προσφέρονται μέσω της J.P. Morgan. Για το σύνολο των πελατών που έχουν επιλέξει την Alpha Finance ως θεματοφύλακα, προσφέρονται υπηρεσίες όπως: φύλαξη τίτλων, συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, είσπραξη μερισμάτων, παραλαβή μετοχών από split, δέσμευση μετοχών για συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις, ταχυδρομική αποστολή αναλυτικών κινήσεων λογαριασμού, κλπ.). PL.V

2 2. Κατάλογος Προμηθειών και Εξόδων 2.1. Συναλλαγές στην Αγορά Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Προμήθειες Συναλλαγών i) Για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω των Καταστημάτων της Alpha Bank και του ALPHA PHONE TRADING (τηλ ) το ύψος της προμήθειας ορίζεται ως ακολούθως: Προμήθεια* Αξία Συναλλαγής** (ποσά σε ευρώ) 1% έως ,65% από έως ,5% από έως ,4%* άνω των Η ελάχιστη προμήθεια για το σύνολο των αγορών της ημέρας (αντιστοίχως για τις πωλήσεις) ανέρχεται στα ΕΥΡΩ 15. *Η προμήθεια της Alpha Finance υπολογίζεται τμηματικά για αξία συναλλαγής έως ΕΥΡΩ Για συναλλαγές με αξία άνω των ΕΥΡΩ , η προμήθεια της Alpha Finance (0,4% επί της αξίας συναλλαγής) εφαρμόζεται στη συνολική αξία συναλλαγής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η τμηματική χρέωση. **Η αξία συναλλαγής ισούται με το γινόμενο των τεμαχίων επί την τιμή που εκτελέσθηκε η συναλλαγή. ii) Για συναλλαγές που διενεργούνται μέσω των αυτόματων ηλεκτρονικών δικτύων της Alpha Finance όπως μέσω της Αυτόματης Τηλεφωνικής Αποκρίσεως (IVR τηλ ), μέσω της ALPHA WEB TRADING (www.alphafinance.gr) και μέσω του ALPHA MOBILE TRADING η προμήθεια ορίζεται ως ακολούθως: Προμήθεια Αξία Συναλλαγής 0,35% ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής Η ελάχιστη προμήθεια για το σύνολο των αγορών της ημέρας (αντιστοίχως για τις πωλήσεις) ανέρχεται στα ΕΥΡΩ 8. iii) Για ενδοσυνεδριακές συναλλαγές* (intraday) αγοράς και πωλήσεως ισόποσων τεμαχίων επί της ίδιας μετοχής, ορίζεται προμήθεια 0,15% για κάθε σκέλος (αγορά, πώληση), με ελάχιστη προμήθεια την εκάστοτε ελάχιστη προμήθεια που ισχύει ανά κανάλι συναλλαγής (Δίκτυο Καταστημάτων Alpha Bank, ALPHA PHONE TRADING, ηλεκτρονικά δίκτυα). *Σε περίπτωση αγοράς 500 τεμαχίων μιας μετοχής και πωλήσεως των 300 τεμαχίων κατά την ίδια συνεδρίαση, ως intraday συναλλαγή θεωρείται η αγορά και πώληση των 300 τεμαχίων. iv) Το επιτόκιο δανεισμού για την παροχή πιστώσεως (Margin Financing) για αγορά μετοχών στο Χ.Α. ανέρχεται σε 8,50% (ετησίως). Οι τόκοι υπολογίζονται και τιμολογούνται ανά τρίμηνο. v) Το επιτόκιο δανεισμού για την παροχή πιστώσεως τριών ημερών (Margin Financing Τ+2) για αγορά μετοχών στο Χ.Α. ανέρχεται σε 8,50% (ετησίως). Οι τόκοι υπολογίζονται και τιμολογούνται ανά τρίμηνο. vi) Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις στο Χ.Α. (OTC) επιβαρύνονται με τη βασική προμήθεια του πελάτη επί την αξία μεταβιβάσεως*. *Ως αξία μεταβιβάσεως για τον υπολογισμό της προμηθείας λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναφερόμενης από τον πελάτη και αυτής που προκύπτει από το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της Αξίας κατά την «ημερομηνία δικαιωμάτων/συναλλαγής» επί του αριθμού των Αξιών που μεταβιβάζονται. vii) Από τις εισπραττόμενες προμήθειες που αφορούν στις συναλλαγές του Χ.Α. μέσω των Καταστημάτων, η Alpha Finance καταβάλλει στην Alpha Bank ποσοστό 70% (ελάχιστη αμοιβή της Alpha Finance ΕΥΡΩ 10,5 ανά επιβεβαίωση εντολής). Για τις συναλλαγές μέσω του ALPHA PHONE TRADING η Alpha Finance καταβάλλει στην Alpha Bank ποσοστό 20% των εισπραττομένων προμηθειών (ελάχιστη αμοιβή για την Alpha Finance ΕΥΡΩ 15 ανά επιβεβαίωση εντολής). Για τις συναλλαγές μέσω του ALPHA WEB TRADING, ALPHA IVR TRADING, ALPHA MOBILE TRADING, η Alpha Finance καταβάλλει στην Alpha Bank ποσοστό 20% των εισπραττομένων προμηθειών (ελάχιστη αμοιβή για την Alpha Finance ΕΥΡΩ 8 ανά επιβεβαίωση εντολής). viii) Για συναλλαγές σε Αξίες Σταθερού Εισοδήματος (Ομόλογα) ορίζεται προμήθεια 0,15% επί της αξίας συναλλαγής. PL.V

3 Έξοδα Συναλλαγών στο Χ.Α. και στο Χ.Α.Κ. Πλέον της προμήθειας της Alpha Finance, οι συναλλαγές στο Χ.Α. και στο Χ.Α.Κ. (Κύρια και Νέα Αγορά) επιβαρύνονται με τις ακόλουθες χρεώσεις οι οποίες εφαρμόζονται επί της αξίας συναλλαγής: Για συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών επί Μετοχών, Δ.Α.Κ., ΣΧΠ Μοχλεύσεως, ΕΛ.ΠΙΣ. και δικαιωμάτων προτιμήσεως Μεταβιβαστικά: Δικαιώματα ΕΤ.ΕΚ. επί Χρηματιστηριακών συναλλαγών 0,02% Αμοιβή Εκκαθαρίσεως ΑΕΠΕΥ 0,04% Έξοδα Χρηματιστηρίου 0,0125% Εντολές Διακανονισμού (ανά ISIN) ΕΥΡΩ 0.5 Φόρος Συναλλαγών* 0,20% Για συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών επί Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Μεταβιβαστικά: Δικαιώματα ΕΤ.ΕΚ. επί Χρηματιστηριακών συναλλαγών 0,005% Αμοιβή Εκκαθαρίσεως ΑΕΠΕΥ 0,055% Έξοδα Χρηματιστηρίου 0,0001% Εντολές Διακανονισμού (ανά ISIN) ΕΥΡΩ 0.5 *Ο φόρος συναλλαγών επιβάλλεται μόνο στις συναλλαγές πωλήσεων. Για τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές, ο φόρος πωλήσεως υπολογίζεται επί της αξίας μεταβιβάσεως όπως αυτή δηλώνεται από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν δηλώνεται αξία μεταβιβάσεως ή αυτή που δηλώνεται είναι μηδενική, τότε ο υπολογισμός του φόρου θα γίνεται με τεκμαρτό τρόπο και ως αξία μεταβιβάσεως θα θεωρείται το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της Αξίας στο Χ.Α. κατά την «ημερομηνία δικαιωμάτων/συναλλαγής», επί του αριθμού των μεταβιβαζόμενων Αξιών. Ειδικά για τις εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις (OTC), τα έξοδα του Χ.Α. που επιβαρύνουν και τα δύο μέρη της Συναλλαγής διαφοροποιούνται από τις απλές συναλλαγές και ορίζονται ως ακολούθως: Καταχώρηση Εξωχρηματιστηριακών Μεταβιβάσεων (Free of Payment) Έξοδα Χ.Α. Βάση Υπολογισμού Λόγω συναλλαγών επί μετοχών, 0,0325% με ελάχιστο ΕΥΡΩ 20 Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.) μοχλεύσεως, Δ.Α.Κ., ΕΛ.ΠΙΣ και Δικαιωμάτων Προτιμήσεως Λόγω συναλλαγών επί ομολόγων και 0,015% με ελάχιστο ΕΥΡΩ 20 επενδυτικών Σ.Χ.Π. Λόγω δανεισμού / επιστροφής δανεισμού ΕΥΡΩ 20 Λόγω παροχής εγγυήσεων / επιστροφής ΕΥΡΩ 20 εγγυήσεων Μεταβιβάσεις τίτλων του ιδίου δικαιούχου ΕΥΡΩ 20 λόγω αλλαγής θεματοφύλακα** Επί της αξίας της μεταβιβάσεως* Καταχώρηση Εξωχρηματιστηριακών Μεταβιβάσεων (Delivery Vs Payment) Έξοδα Χ.Α. Βάση Υπολογισμού Λόγω συναλλαγών επί μετοχών, Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.) μοχλεύσεως, Δ.Α.Κ., ΕΛ.ΠΙΣ και Δικαιωμάτων Προτιμήσεως Λόγω συναλλαγών επί ομολόγων και 0,0325%+ΕΥΡΩ 1 με ελάχιστο ΕΥΡΩ 21 0,015%+ΕΥΡΩ 1 με ελάχιστο ΕΥΡΩ 21 επενδυτικών Σ.Χ.Π. Λόγω δανεισμού / επιστροφής δανεισμού ΕΥΡΩ 21 Λόγω παροχής εγγυήσεων / επιστροφής εγγυήσεων ΕΥΡΩ 21 Επί της αξίας της μεταβιβάσεως* *Ως αξία μεταβιβάσεως λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ της αναφερόμενης από τον πελάτη και αυτής που προκύπτει ως το γινόμενο της τιμής κλεισίματος της Αξίας κατά την «ημερομηνία δικαιωμάτων/συναλλαγής» επί του αριθμού Αξιών που μεταβιβάζονται. **Οι εν λόγω μεταβιβάσεις εκτελούνται μόνο την τελευταία εργάσιμη κάθε μήνα PL.V

4 Για Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Δικαίωμα ΧΑΚ για συναλλαγές Μετοχών Κύριας Αγοράς 0,0125% Δικαίωμα ΧΑΚ για συναλλαγές Μετοχών εκτός Κύριας Αγοράς 0,05% Δικαίωμα ΧΑΚ για συναλλαγές Κρατικών Χρεογράφων 0,0025% Δικαίωμα ΧΑΚ για συναλλαγές Εταιρικών Χρεογράφων 0,0025% Δικαίωμα ΚΑ εκκαθαρίσεως συναλλαγών Μετοχών Κύριας Αγοράς 0,02% Δικαίωμα ΚΑ εκκαθαρίσεως συναλλαγών Μετοχών εκτός Κύριας Αγοράς 0,025% Δικαίωμα ΚΑ εκκαθαρίσεως συναλλαγών Εταιρικών Χρεογράφων 0,0075% Δικαίωμα ΚΑ εκκαθαρίσεως συναλλαγών Κρατικών Χρεογράφων 0,0075% Δικαίωμα για εντολή γνωστοποίησης λογαριασμού χειριστή (αναλύσεις) ανά επιμέρους κίνηση ΕΥΡΩ 0,50 Τέλος ανά πράξη Μετοχών και Δικαιωμάτων ΕΥΡΩ 0,05 Τα ανωτέρω ποσοστά χρεώσεων εφαρμόζονται επί της αξίας της εκάστοτε συναλλαγής Συναλλαγές επί μετοχών στις Διεθνείς Αγορές Χώρα Προμήθεια* Ελάχιστη Προμήθεια Κόστος Εκκαθαρίσεως Έξοδα Χρηματιστηρίου* Μεταφορά Χαρτοφυλακίου Αυστραλία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 50 ΕΥΡΩ 70 Αυστρία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 40 ΕΥΡΩ 60 Βέλγιο 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 30 ΕΥΡΩ 50 Γαλλία 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 16 ΕΥΡΩ 36 Γερμανία 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 35 Δανία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 50 ΕΥΡΩ 70 Ελβετία 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 25 Χαρτόσημο 0,075%, 0,01% στις αγορές, ΕΥΡΩ 45 VIRT-X 0,075% στις πωλήσεις ΗΠΑ 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 12 ΕΥΡΩ 32 ~ 0,0018% στις πωλήσεις Ιαπωνία 0,70% ΕΥΡΩ 30 ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 40 Ιρλανδία 0,70% ΕΥΡΩ 17,50 ΕΥΡΩ 22,50 χαρτόσημο 1% ΕΥΡΩ 42,50 στις αγορές και έξοδα ΕΥΡΩ 1 για πράξεις με αξία μεγαλύτερη των ΕΥΡΩ Ισπανία 0,70% ΕΥΡΩ 25 ΕΥΡΩ 25 ΕΥΡΩ 45 Ιταλία 0,70% ΕΥΡΩ 24 ΕΥΡΩ 16 ΕΥΡΩ 36 Καναδάς 0,70% ΕΥΡΩ 22,50 ΕΥΡΩ 17,50 ΕΥΡΩ 37,50 Μ.Βρετανία 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 12 χαρτόσημο 0,50% ΕΥΡΩ 32 στις αγορές και έξοδα GBP 1 για πράξεις αξίας μεγαλύτερης των GBP Νορβηγία 0,70% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 30 ΕΥΡΩ 50 Ολλανδία 0,55% ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ 16 ΕΥΡΩ 36 Πορτογαλία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 55 ΕΥΡΩ 75 Σιγκαπούρη 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 45 χαρτόσημο 0,20% ΕΥΡΩ 65 Σουηδία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 25 ΕΥΡΩ 45 Φινλανδία 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 50 ΕΥΡΩ 70 Χονγκ Κονγκ 0,70% ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ 40 χαρτόσημο 0,1%, 0,009% ανά πράξη ΕΥΡΩ 60 Οι συναλλαγές πωλήσεων επιβαρύνονται με φόρο 0,20% επί της αξίας συναλλαγής. PL.V

5 *Τα ποσοστά του ανωτέρω πίνακα αναφέρονται επί της αξίας συναλλαγής**. **Η αξία συναλλαγής ισούται με το γινόμενο των τεμαχίων επί την τιμή που εκτελέσθηκε η συναλλαγή. Από 1 η Αυγούστου 2012 τίθεται σε εφαρμογή στη Γαλλία ο φόρος επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών (FTT) 0,2% σε συναλλαγές αγοράς μετοχών, για εταιρίες οι οποίες έχουν έδρα στη Γαλλία και κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη από 1δις, ανεξάρτητα από την Οργανωμένη Αγορά στην οποία θα εκτελεστεί η αγορά. Ο φόρος αφορά μόνο στις συναλλαγές αγοράς μετοχών και δεν ισχύει για αγορά μετατρέψιμων ομολόγων και ETFs. PL.V

6 2.3. Συναλλαγές σε Παράγωγα Προϊόντα *ΣΜΕ: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπληρώσεως **Το κόστος αφορά συναλλαγή σε ποσότητα ενός συμβολαίου Χρηματιστήριο Τύπος Συμβολαίου Υποκείμενη Αξία Κόστος Συναλλαγής Χρηματιστήριο Αθηνών ΣΜΕ FTSE/ATHEX-20 ΕΥΡΩ 11 EUREX ΣΜΕ FTSE/ATHEX-CSE BANKING INDEX ΕΥΡΩ 5 Το ποσοστό προμήθειας που καταβάλλει ο πελάτης στην Alpha Finance για την αγορά μετοχών του Χ.Α. Μετοχές στο Χ.Α. επί την ονομαστική αξία του συμβολαίου. Επιπλέον, η συναλλαγή επιβαρύνεται με κόστος που ορίζει η ΕΤ.ΕK και διαφοροποιείται ανά υποκείμενη μετοχή. Δικαιώματα Προαιρέσεως FTSE/ATHEX-20 ΕΥΡΩ 6 Δανεισμός Τίτλων Μετοχές 4% του εσόδου από το δανεισμό Δανεισμός Τίτλων για Μετοχές 0,06% επί της αξίας ανοικτή πώληση ΣΜΕ/Δικαιώματα Προαιρέσεως συναλλαγής DAX ΕΥΡΩ 17 EUROSTOXX 50 ΕΥΡΩ 14 Schatz ΕΥΡΩ 17 ΣΜΕ Bobl ΕΥΡΩ 17 Bund ΕΥΡΩ 17 SMI ΕΥΡΩ 17 Δικαιώματα Προαιρέσεως Μετοχές του EUREX ΕΥΡΩ 12 EURONEXT ΣΜΕ Amsterdam Index ΕΥΡΩ 24 ΣΜΕ CAC 40 ΕΥΡΩ 17 LIFFE ΣΜΕ Μετοχές ΕΥΡΩ 17 ΣΜΕ FTSE 100 ΕΥΡΩ 17 3m LIBOR-EURIBOR ΕΥΡΩ 17 CME Ισοτιμίες ΕΥΡΩ 20 ΣΜΕ S&P 500 ΕΥΡΩ 35 E-mini S&P 500 ΕΥΡΩ 20 NASDAQ 100 ΕΥΡΩ 35 E-mini NASDAQ 100 ΕΥΡΩ 20 Mini Ισοτιμίες ΕΥΡΩ 15 CBOT ΣΜΕ/Δικαιώματα Προαιρέσεως DJ Industrial ΕΥΡΩ 35 DJ Industrial Mini ΕΥΡΩ 20 2y US Note ΕΥΡΩ 25 5y US Note ΕΥΡΩ 25 10y US Note ΕΥΡΩ 25 30y US Note ΕΥΡΩ 25 ΣΜΕ 30y US Mini Bond ΕΥΡΩ 15 Mini NY Gold ΕΥΡΩ 15 Χρηματιστήριο Τύπος Συμβολαίου Υποκείμενη Αξία Κόστος Συναλλαγής CBOT ΣΜΕ Mini NY Silver ΕΥΡΩ 20 Δικαιώματα Προαιρέσεως Μετοχές ΕΥΡΩ 20 CBOE ΣΜΕ LEAPS ΕΥΡΩ 25 Δικαιώματα Προαιρέσεως Μετοχές ΕΥΡΩ 25 LME ΣΜΕ Nickel ΕΥΡΩ 30 Copper ΕΥΡΩ 30 Aluminum High Grade ΕΥΡΩ 30 COMEX & ΣΜΕ/Δικαιώματα LIGHT CRUDE ΕΥΡΩ 30 PL.V

7 NYMEX Προαιρέσεως ΣΜΕ Gold ΕΥΡΩ 30 Silver ΕΥΡΩ 30 Palladio ΕΥΡΩ 30 Mini Light Crude ΕΥΡΩ 20 IPE ΣΜΕ Brent / Crude ΕΥΡΩ 30 NYBOT-NYCE ΣΜΕ/Δικαιώματα Προαιρέσεως Coffee ΕΥΡΩ 35 Cotton ΕΥΡΩ 35 Corn ΕΥΡΩ 35 ΣΜΕ Cacao ΕΥΡΩ 35 Sugar 14 ΕΥΡΩ 35 SIMEX SGX ΣΜΕ MSCI Taiwan Index ΕΥΡΩ 35 Nikkei 225 ΕΥΡΩ Υπηρεσίες Θεματοφυλακής Τηρώντας το χαρτοφυλάκιό σας στην Alpha Finance απολαμβάνετε ένα σύνολο υπηρεσιών, όπως φύλαξη τίτλων, συμμετοχή σε εταιρικές πράξεις, είσπραξη μερισμάτων, παραλαβή μετοχών, δέσμευση μετοχών για συμμετοχή σε γενικές συνελεύσεις, αποστολή statements, αποστολή των Επιβεβαιώσεων Εκτελέσεως Εντολών σύμφωνα με τον τρόπο που έχετε επιλέξει (ταχυδρομικώς, μέσω fax ή ). Η ετήσια αμοιβή τηρήσεως επενδυτικού λογαριασμού ανά αγορά υπολογίζεται ως εξής: Χρηματιστήριο Αθηνών: ως ποσοστό 0,0031% επί της μέσης ημερήσιας αξίας της επενδυτικής μερίδας. Πλέον της ανωτέρω χρεώσεως, κάθε επενδυτική μερίδα με μέση ημερήσια αξία άνω των επιβαρύνεται με Ευρώ 3 ετησίως. Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου: ως ποσοστό 0,0030% επί της μέσης ημερήσιας αξίας της επενδυτικής μερίδας Διεθνείς Αγορές: ως ποσοστό 0,10% επί της μέσης ημερήσιας αξίας της επενδυτικής μερίδας Η ελάχιστη συνολική ετήσια αμοιβή για την τήρηση επενδυτικού λογαριασμού ανέρχεται σε Ευρώ 10. Οι χρεώσεις υπολογίζονται χωριστά για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο και τιμολογούνται στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου Λοιπές Υπηρεσίες Παροχή στοιχείων από το αρχείο Χρέωση: Πάγιο ΕΥΡΩ 10 και ΕΥΡΩ 0,5 για κάθε σελίδα πέραν της πρώτης. Έρευνα περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό κληρονόμων συνδίκων και εκκαθαριστών* Χρέωση: ΕΥΡΩ 30 *Η παροχή πληροφοριών προς τις δικαστικές και λοιπές Αρχές απαλλάσσεται, εκτός εάν υφίσταται λογαριασμός με επαρκές υπόλοιπο για οίκοθεν χρέωση. Οι χρεώσεις γίνονται προκαταβολικά με την κατάθεση της αιτήσεως εκ μέρους των αιτούντων ή με την παραλαβή της παραγγελίας των δικαστικών και λοιπών Αρχών. Οι ανωτέρω χρεώσεις επιβαρύνονται με ΦΠΑ Λοιπές Χρεώσεις στο Χ.Α. i) Δημιουργία μερίδας: Χρέωση ΕΥΡΩ 10 (χωρίς Φ.Π.Α.). Εξαιρούνται οι Κοινές Επενδυτικές Μερίδες. ii) Μεταφορά αξιών στον Ειδικό Λογαριασμό: Χρέωση ΕΥΡΩ 20 (πλέον Φ.Π.Α.) ανά κίνηση. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις Κληρονομικής Διαδοχής καθώς και οι περιπτώσεις Εξωχρηματιστηριακής Μεταβιβάσεως και Ενοποιήσεως Μερίδων εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. PL.V

8 iii) Μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό: Χρέωση ΕΥΡΩ 20 (πλέον Φ.Π.Α.) ανά κίνηση. Για το χρονικό διάστημα που οι αξίες παραμένουν στον Ειδικό Λογαριασμό ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος τηρήσεως λογαριασμού (βλ ) iv) Μεταφορά αξιών από το X.A. στο Χ.Α.Κ.: Χρέωση ΕΥΡΩ 0,20 ανά κίνηση (πλέον Φ.Π.Α.). v) Καταχώρηση ενεχυριάσεως: Χρέωση ΕΥΡΩ 20 (πλέον Φ.Π.Α.) vi) Μεταφορά από Ατομική Μερίδα σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα: Χρέωση σε ποσοστό 0,01% επί της μεταφερόμενης αξίας με ελάχιστη χρέωση ΕΥΡΩ 10 και μέγιστη χρέωση ΕΥΡΩ 100 ανά κίνηση. Η χρέωση επιβάλλεται στον επενδυτή που είναι κάτοχος της Ατομικής Μερίδας. vii) Μεταφορά από Κοινή Επενδυτική Μερίδα προς Ατομική Μερίδα: Μετοχών, Δ.Α.Κ., ΣΠΧ μόχλευσης, ΕΛ.ΠΙΣ και Δικαιωμάτων Χρέωση σε ποσοστό 0,080% επί της μεταφερόμενης αξίας με ελάχιστη χρέωση ΕΥΡΩ 20. Η χρέωση επιβάλλεται και στα δύο μέρη της συναλλαγής (Κοινή Επενδυτική Μερίδα, Ατομική Μερίδα). Ομολογιών και επενδυτικών ΣΧΠ Χρέωση σε ποσοστό 0,015% επί της μεταφερόμενης αξίας με ελάχιστη χρέωση ΕΥΡΩ 20. Η χρέωση επιβάλλεται και στα δύο μέρη της συναλλαγής (Κοινή Επενδυτική Μερίδα, Ατομική Μερίδα) Λοιπές Χρεώσεις στο Χ.Α.Κ. Δημιουργία μερίδας ΕΥΡΩ 10 Αναζήτηση μερίδας ΕΥΡΩ 0,85 Κατάσταση λογαριασμού αποθετηρίου ΕΥΡΩ 4,00 ανά κατάσταση Έρευνα Μητρώου (SEARCH) ΕΥΡΩ 1,71 ανά έρευνα ανεξαρτήτως χρόνου Μεταφορά αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό Μεταφορά αξιών από το Χ.Α.Κ στο Χ.Α. ΕΥΡΩ 5 ανά αξία ΕΥΡΩ 5, ελάχιστο τέλος ανά μεταφορά και για μεταφορές που η αξία τους υπερβαίνει τα ΕΥΡΩ 5.000, χρέωση 0,1% επί της αξίας των μεταφερόμενων αξιών. Αίτηση παροχής πληροφοριών ΕΥΡΩ 0,85 Καταχώρηση ενεχυριάσεως ΕΥΡΩ 20 ανά αξία με μέγιστη χρέωση ΕΥΡΩ 100 ανά έντυπο ενεχυριάσεως Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Εξυπηρετήσεως Πελατών, τηλ ή να αποστείλετε στην διεύθυνση Το ανωτέρω ενημερωτικό υλικό ευρίσκεται στα Καταστήματα της Alpha Bank καθώς και στην ιστοσελίδα της Alpha Finance Οι προμήθειες των συναλλαγών καθώς και οι λοιπές χρεώσεις δεν είναι δεσμευτικές και μπορούν μελλοντικά να μεταβληθούν. PL.V

9 2.8 Συναλλαγές μέσω ALPHA GLOBAL TRADING Stocks, ETF s, Warrants ΧΩΡΑ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ* United States Stocks, ETFs και warrants $ 0,005 / μετοχή πλέον 0,1% αξίας συναλλαγής USD 1 Canada Stocks, ETFs και warrants CAD 0,005 / μετοχή πλέον 0,1% αξίας συναλλαγής CAD 1 Austria Stocks, ETFs και warrants 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 Belgium Stocks, ETFs και warrants 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 France Stocks, ETFs και warrants σε EUR 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 France Stocks, ETFs και warrants σε $ 0,15% αξίας συναλλαγής USD 5 Germany Xetra - Stocks και ETFs 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 Italy Stocks, ETFs και warrants 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 Netherlands Stocks, ETFs και warrants σε EUR 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 Netherlands Stocks, ETFs και warrants σε $ 0,15% αξίας συναλλαγής USD 5 Spain Stocks, ETFs και warrants 0,15% αξίας συναλλαγής EUR 4 Sweden Stocks, ETFs και warrants 0,1% αξίας συναλλαγής SEK 49 Switzerland Stocks, ETFs και warrants σε EUR 0,15% αξίας συναλλαγής CHF 10 Switzerland Stocks, ETFs και warrants σε $ 0,15% αξίας συναλλαγής USD 5 United Kingdom Stocks, ETFs και warrants 0,1% αξίας συναλλαγής GBP 6 United Kingdom LSE International Order Book και USD denominated stocks 0,1% αξίας συναλλαγής USD 5 Australia / N. Zealand Stocks, ETFs και warrants 0,13% αξίας συναλλαγής AUD 6 Hong Kong Stocks, ETFs και warrants 0,13% αξίας συναλλαγής HKD 18 Japan Stocks, ETFs και warrants 0,13% αξίας συναλλαγής JPY 80 * Ισχύουν τα ανά αγορά ποσά πλέον EUR 4,00. Σε ΗΠΑ και Καναδά ισχύει μέγιστη χρέωση 0,6%. Στις ΗΠΑ δεν συμπεριλαμβάνονται transaction fees επί πωλήσεων βάσει του τύπου: $0, Χ αξία συναλλαγής. Στον Καναδά δεν συμπεριλαμβάνονται Transaction & Liquidity Removing fees. Δεν συμπεριλαμβάνονται Stamp taxes (UK=0.5%, Ireland=1%). Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταβολής εντολών (ισχύουν σε ορισμένα χρηματιστήρια). Από 1 ης Αυγούστου 2012, αγορές επί Γαλλικών μετοχών κεφαλαιοποίησης άνω του EUR 1 δις επιβαρύνονται με 0,20%. Από 1 ης Μαρτίου 2013, αγορές επί Ιταλικών μετοχών κεφαλαιοποίησης άνω του EUR 1 δις επιβαρύνονται με 0,10%. Options (Index, Stock) ΧΏΡΑ ΠΡΟΪΌΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ United States All Options USD 3,5 Canada All Options CAD 4,5 Belgium All Options EUR 4,5 France Index Options EUR 4,5 France Stock Options (πολλαπλασιαστής EUR 4,5 >=100) France Stock Options (πολλαπλασιαστής EUR 0,6 <100) Germany Stock Options EUR 3,3 Germany Index Options πλην DAX EUR 4,5 Germany DAX EUR 5,1 Italy Stock Options EUR 6 Italy Index Options EUR 9 Netherlands All Options EUR 4,5 PL.V

10 Norway Index Options NOK 36 Norway Stock Options NOK 45 Spain Stock Options EUR 2,7 Switzerland Stock Options CHF 5,1 Switzerland Index Options CHF 8,4 United Kingdom All Options GBP 5,1 Australia / N. Index options (ASX) AUD 6 Zealand Australia / N. Stock Options AUD 0,9 Zealand Hong Kong Index Options HKD 90 Singapore NIFTY USD 9 South Korea All Options 0,6% of option value, ελάχιστο KRW 3000 Japan N225 Options 0,6% αξίας συναλλαγής, ελάχιστο JPY 300 Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταβολής εντολών (ισχύουν σε ορισμένα χρηματιστήρια). Δεν συμπεριλαμβάνονται τα εκάστοτε έξοδα & τέλη για εξασκήσεις Options. Στην Ασία συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα και τέλη, δεν συμπεριλαμβάνονται σε Χονγκ Κονγκ και Αυστραλία. Futures, Futures Options, SSF Οι προμήθειες ισχύουν διαζευκτικά βάσει των παρακάτω: Ανά νόμισμα ΝΟΜΙΣΜΑ AUD EUR HKD CHF GBP CAD JPY SEK SGD ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 15 / συμβόλαιο 10 / συμβόλαιο 90 / συμβόλαιο 12 / συμβόλαιο 5 / συμβόλαιο 7.5 / συμβόλαιο 1500 / συμβόλαιο 50 / συμβόλαιο 15 / συμβόλαιο Ανά Χρηματιστήριο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ICE CBOT CFE NYBOT (ISE) NYMEX ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7 $ / συμβόλαιο 7 $ / συμβόλαιο 7 $ / συμβόλαιο 8 $ / συμβόλαιο 10 $ / συμβόλαιο Ανά προϊόν ειδικά για τα ακόλουθα προϊόντα ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑ Futures US CC futures 10 USD CL futures 8 USD CT futures 10 USD DD futures 7 USD DX futures 8 USD HO futures 8 USD PL.V

11 KC futures 10 USD NG futures 8 USD OJ futures 10 USD PL futures 8 USD SB futures 10 USD TF futures 7 USD YC futures 7 USD YK futures 7 USD YM futures 7 USD YW futures 7 USD ZB futures 7 USD ZC futures 9 USD ZN futures 7 USD ZO futures 10 USD ZR futures 10 USD ZS futures 9 USD ZT futures 7 USD ZW futures 9 USD Futures Europe CAC40 futures 6 EUR DAX futures 6 EUR AEX futures 9 EUR ESTX50 futures 6 EUR GBL futures 6 EUR GBM futures 6 EUR GBS futures 6 EUR IBEX futures 9 EUR MINI futures 5 EUR Futures Asia JGB futures JPY MNTPX futures 150 JPY N225 futures JPY N225M futures 120 JPY TOPX futures JPY NIFTY futures 9 USD SGXNK futures 650 JPY SGXNKM futures 150 JPY STW futures 9 USD Ειδικά για το CME ισχύουν προσθετικά τα ακόλουθα Προμήθεια US-Future and Future Options Globex e-mini FX Futures Globex e-micro FX Futures USD EUR GBP CAD CHF HKD AUD SEK SGD JPY CNH 3,4 2,6 2,4 3,4 3,8 28 3,8 26 4, ,6 0,6 0, Πλέον Χρηματιστηριακών & Κανονιστικών Τελών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Commodities DA, GF, HE, LB, LE, PB, CB, GDK, GD, DY, USD 1.91 GSCI, NF E-mini Equity BQX, EMD, ER2, ES, MXEA, NQ, QCN, RUI, USD 1.16 SMC E-mini Equity MNEA USD 1.16 E-mini Equity Options EMD, ER2, ES, NQ USD 0.57 E-mini Forex Futures E7, J7 USD 0.85 E-mini Interest Rate EED USD 0.2 PL.V

12 Equity FIN, MID, NDX, NKD, SGX, SML, SPX, SVX, USD 2.32 TEC Equity NIY JPY 168 Equity E-micro MNCA USD 0.62 Forex E-micro M6A, M6B, M6E USD 0.18 Forex E-micro MNH CNH 0.1 Forex E-micro EMY, MCD, MJY, MSF USD 0.18 Forex E-micro M6C CAD 0.19 Forex E-micro M6J JPY Forex E-micro M6S CHF 0.19 Forex Future Options AUD, BRE, CAD, CHF, EUR, GBP, ILS, JPY, USD 1.12 KRW, MXP, NZD, RMB, RUR Forex Futures AUD, BRE, CAD, CHF, CNY, CZK, EUR, USD 1.62 GBP, HUF, ILS, JPY, KRW, MXP, NOK, NZD, PLN, RMB, RUR, SEK, USS, ZAR Forex Futures CNH CNH 1.16 Forex Futures ACD, ECD CAD 1.62 Forex Futures AJY, CJY, PJY, RMY, RY, SJY JPY Forex Futures EAD AUD 1.62 Forex Futures ECK, EHF, EPZ, RME EUR 1.24 Forex Futures PSF, RF CHF 1,54 Forex Futures RP GBP 1,05 Housing Index BOS, CHI, CUS, DEN, LAV, LAX, MIA, NYM, USD 1,16 SDG, SFR, WDC IBAA futures USD 1,27 Interest Rate CPI, EM, F0, F5, GE, GTB, S0, S2, S5, TZ USD 1,21 Interest Rate GE Options USD 0,91 Foreign Exchange 0.032% αξίας συναλλαγής. Ισχύουν οι ακόλουθες ελάχιστες χρεώσεις: ΝΟΜΙΣΜΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΡΕΩΣΗ AUD Australian Dollar 8 CAD Canadian Dollar 9 CHF Swiss Franc 7 CNH China Renminbi 50 (offshore) CZK Czech Koruna 150 DKK Danish Krone 45 EUR Euro 6 GBP British Pound Sterling 5 HKD Hong Kong Dollar 60 HUF Hungarian Forint 1800 ILS Israeli Shekel 30 JPY Japanese Yen 700 KRW Korean Won 8900 MXN Mexican Peso 100 NOK Norwegian Krone 50 NZD New Zealand Dollar 10 RUB Russian Ruble 240 SEK Swedish Krona 50 SGD Singapore Dollar 9 USD US Dollar 8 Ο υπολογισμός ελάχιστης χρεώσεως γίνεται βάσει του 2 ου νομίσματος κάθε ισοτιμίας με χρέωση του 1 ου. Λ.χ η ελάχιστη χρέωση για την ισοτιμία EUR.GBP είναι GBP 5. Ισχύουν μέγιστα και ελάχιστα επιτρεπτά ποσά ανά εντολή. Μικρότερα ποσά δύνανται να εκτελεστούν εκτός του εικονιζόμενου spread (διαφορά τιμών αγοράς και πώλησης). PL.V

13 ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΤΟΛΗ USD EUR CHF GBP JPY HKD AUD CAD Λοιπές χρεώσεις I. Τηλεφωνικές Εντολές Επιπλέον EUR30 ανά εκτελεσμένη εντολή. Η χρέωση γίνεται ημερησίως. II. Ελάχιστες Χρεώσεις Ελάχιστη μηνιαία χρέωση $10. Εάν το υπόλοιπο του λογαριασμού μειωθεί κάτω των $2000, επιβάλλεται ελάχιστη χρέωση $20. III. Εταιρικές Πράξεις Dissenter or Appraisal Rights επιβαρύνονται έκαστη με $100 συν το εκάστοτε κόστος. IV. Market Data / Research Κατά περίπτωση βάσει τιμοκαταλόγου στο Account Management. V. ADR (American Depository Receipt) Fees Τα έξοδα θεματοφυλακής για λογαριασμό των ADR agents επιβαρύνουν τον πελάτη. VI. Εκταμιεύσεις 1 εκταμίευση ανά μήνα δεν χρεώνεται. Για επιπλέον εκταμιεύσεις ισχύει χρέωση ανά νόμισμα ($10,8 EUR). VII. Μεταφορές Θέσεων Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. VIII. Χρεωστικοί τόκοι Ισχύει χρέωση ανά νόμισμα βάσει του εκάστοτε επιτοκίου αναφοράς. PL.V

Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking

Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking Τελευταία ενηµέρωση Αύγουστος 205 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank.

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Βασικό Τιµολόγιο Τελευταία ενηµέρωση 4 Ιουνίου 203 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000 3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ DEGIRO ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΦΙΛ BASIC/ACTIVE/TRADER ΜΕΤΟΧΕΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ (CFD S), KNOCK-OUTS & WARRANTS ΒΑΣΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Ελλάδα * 0,50 + 0,1 % - Γερμανία - Xetra (Μετοχές)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ MIFID ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1. Πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Εκτελέσεως... 3 2. Υποχρέωση Βέλτιστης Εκτελέσεως... 3 3. Τόποι Εκτελέσεως...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking

Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Gold Personal Banking Ειδικό Τιμολόγιο Υπηρεσίας Alpha Bank Τελευταία Ενημέρωση Οκτώβριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 Α. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ... 3 Β. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 7 Χρέωση Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Τιµολογιακή Πολιτική της Εταιρείας καθορίζεται λαµβάνοντας υ όψη τα δεδοµένα της αγοράς και του ανταγωνισµού και αναθεωρείται σύµφωνα µε τη στρατηγική της Εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ν. 3862/2010)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (Ν. 3862/2010) Τοποθέτηση Κατάθεση ιδίου πελάτη στην τρίτων στην ς με τοποθέτηση ς με κατάθεση ς με μεταφορά από λογαριασμό HSBC χωρίς BNA* HSBC με BNA * όλα τα ATM όλα τα ATM ΑΤΜ της HSBC HSBC HSBC με BNA * HSBC and

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική εκτέλεσης εντολών 9.1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο,

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή Συµµορφούµενη µε το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρία λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Συμπληρωματική Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για Συναλλαγές Πελατών σε Ξένα Παράγωγα Στην Αθήνα σήμερα την.... του μηνός.. 200 μεταξύ: (1) της εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί;

Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Πώς αντιδρά το ETF στις αλλαγές της σύνθεσης του δείκτη που παρακολουθεί; Οι δείκτες περιοδικά επανεξετάζονται σύµφωνα µε τους κανόνες διαχείρισής τους ώστε να περιλαµβάνουν τις αξίες εκείνες που πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ΗΜΕΡ. : 28 Μαΐου 2015 Αρ. ΕΓΚ. : 07-2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα, Κίνα, Ιράν και Fed δίνουν το ρυθμό στις αγορές

Ελλάδα, Κίνα, Ιράν και Fed δίνουν το ρυθμό στις αγορές Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 Ελλάδα, Κίνα, Ιράν και Fed δίνουν το ρυθμό στις αγορές Ιστορικής σημασίας η συμφωνία της προηγούμενης εβδομάδας μεταξύ Ιράν και «μεγάλων δυνάμεων» σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις

Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες. Εταιρικές Πράξεις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρικές Πράξεις Εισαγωγή Στις Επιπλέον Πληροφορίες για τις Επενδυτικές Υπηρεσίες, η εταιρεία DEGIRO παρέχει τις λεπτομέρειες των συμβατικών σχέσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΞΙΑSMS ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ATHENS, November 2002 ΥΠΗΡΕΣΙΑ AXIASMS 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ AXIASMS Σας υπενθυμίζουμε ότι η ΕΧΑΕ έχει ξεκινήσει την λειτουργία της υπηρεσίας AXIASMS, η οποία αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης

Ανησυχία για τους καταθέτες από τη συμφωνία για τη διάσωση των προβληματικών τραπεζών της Ευρωζώνης Weekly Financial Report Δευτέρα 01- -07-2013 Σημαντικές ήταν οι ειδήσεις για την Ευρωζώνη την εβδομάδα που πέρασε καθώς η ΕΚΤ διέψευσε τις φήμες περί εξέτασης σχεδίου προγράμματος αγοράς ομολόγων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Ερωτηματολόγιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΛΑΤΗ Όνομα / Επωνυμία Πελάτη Κωδικός Χ.Α.Α. Ημερομηνία Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 (1ος ΟΡΟΦΟΣ) 105

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2009 Κτήσεως( ) 30/06/2009 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια;

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια; Weekly Financial Report Δευτέρα 06-05-2013 Η ΕΚΤ μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό του 0,5% στην προσπάθειά της για έξοδο της Ευρωζώνης από την μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 40 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΕΤΟΣ 133, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 134 ΤΡΙΤΗ, 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Η Διεθνής Εμπειρία Νικόλαος Τεσσαρομάτης, EDEKT Asset Management και ALBA Graduate Business School Θέματα Παρουσίασης Δημόσια ταμεία: ορισμός Περιουσία δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συµβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 4 1.1.1 Επαγγελµατίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.», i όπως τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις 35/24-9-2004, 40/11-11-2004, 41/18-11-2004, 43/2-12- 2004,61/12-5-2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013 Weekly Financial Report Δευτέρα 24-06-2013 Το ESM σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών, θα αναλάβει την ανακεφαλαιοποίηση κάθε συστημικής τράπεζας με τους και τους μετόχους να καλούνται να συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Η Έννοια της αγοράς Οι αγορές αποτελούν τους μηχανισμούς ανταλλαγής πραγματικών περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση.

Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. 0180/00008563/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Εξαμηνιαία Έκθεση Επισυνάπτεται η Εξαμηνιαία έκθεση. Attachment: 1. GMM_Hellas Cyprus_1S report 2014_V3_dr_f_020814

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Μάιος 2012 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο ρόλος του X.A. στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Μάιος 2012 Όμιλος ΕΧΑΕ Ο Όμιλος ΕΧΑΕ λειτουργεί την Ελληνική Αγορά μετοχών, ομολόγων και παραγώγων Εταιρικές λειτουργίες - Διακανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων

Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Προτεινόµενη φορολογική µεταρρύθµιση σχετικάµετηµεταβίβασηεισηγµένων µετοχών και οµολόγων Επισηµάνσεις Η µελέτη για το ισχύον φορολογικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαικές κεφαλαιαγορές, πραγµατοποιήθηκε απο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Στο τραπέζι οι ανησυχίες και οι συζητήσεις για τη παγκόσμια ανάπτυξη

Στο τραπέζι οι ανησυχίες και οι συζητήσεις για τη παγκόσμια ανάπτυξη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 Στο τραπέζι οι ανησυχίες και οι συζητήσεις για τη παγκόσμια ανάπτυξη Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε έκθεσή του εκτιμάει ότι η παγκόσμια ανάπτυξη για το 2015 θα κυμανθεί στο 3,5%

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR

Δωρεάν πελάτη και επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής του πελάτη. 1.3 Έκδοση πληρεξουσίου για την χρήση του λογαριασμού 20 EUR ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος 1α. ΑΝΟΙΓΜΑ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 1. Άνοιγμα λογαριασμών ταμιευτηρίου και όψεως και άνοιγμα προθεσμιακών καταθέσεων σε EURO, USD και ρούβλια*

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ

Πλαίσιο σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ Πλαίσιο σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς του ευρώ (γνωστές επίσης ως ισοτιμίες αναφοράς της ΕΚΤ), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) με την

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ

Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ Προσφορές για POS από τις Τράπεζες στον ΙΣΡόδου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA BANK EUROBANK Από 159 έως 429 + ΦΠΑ αγορά, 2-4 + ΦΠΑ μηνιαίο κόστος. Ελάχιστη διάρκεια παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 (Ν. 3371/05 άρθρο 34) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2011 ΜΕΣΗ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΕΤ. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ EUROBANK PROPERTIES A.E.E.Π. (ΚΟ) 80.165 5,70 4,01 456.940,50 321.461,65-135.478,85

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών διοργανώνει 5-ήμερο σεμινάριο ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου : 23/6/2008-27/6/2008 Ώρες διεξαγωγής: 17:30-21:15 Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ] 1 Βασικές αγορές στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται 2 Βασικά μέσα στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00

Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Πίνακας Χρεώσεων και Δικαιωμάτων Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Εκπαιδευτικών Κύπρου ΛΤΔ Α. ΝΕΑ ΜΕΛΗ Δικαίωμα εγγραφής νέου μέλους 5,00 Αγορά Μετοχών 100,00 (Ελάχιστος αριθμός:100 μετοχές ονομαστικής αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική

Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Πάντειο Πανεπιστήμιο - Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Νομισματική και Πιστωτική Θεωρία και Πολιτική Γ.Δ. Σιουρούνης 2 η Διάλεξη: : Εθνικοί Λογαριασμοί και το

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015)

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ με τίτλο: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 1.7.2015 Πόσο θα διαρκέσει η τραπεζική αργία; Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό Weekly Financial Report Δευτέρα 15- -04-2013 Πτώση 4,1% στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου του 2011 σημείωσε ο χρυσός καθώς τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή 1.1. Πολιτική βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών κατά τη Διαχείριση ΟΣΕΚΑ

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή 1.1. Πολιτική βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών κατά τη Διαχείριση ΟΣΕΚΑ Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή Συμμορφούμενη με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα