ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 18:30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 01 03 2013 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 18:30"

Transcript

1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ της Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 18:30 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. Διαγραφή απο τον υπ αριθμ. 1703/ χρηματικό κατάλογο. 2. Διαγραφή του υπ αριθμ. 1719/ χρηματικού καταλόγου. 3. Διαγραφή του υπ αριθμ. 1702/ χρηματικού καταλόγου. 4. Διαγραφή απο τον υπ αριθμ. 1722/ χρηματικό κατάλογο. 5. Διαγραφή του υπ αριθμ. 1746/ χρηματικού καταλόγου. 6. Διαγραφή του υπ αριθμ. 1730/ χρηματικού καταλόγου. 7. Διαγραφή του υπ αριθμ. 1760/ χρηματικού καταλόγου. 8. Διαγραφή του υπ αριθμ. 1729/ χρηματικού καταλόγου. 9. Διαγραφή του υπ αριθμ. 1704/ χρηματικού καταλόγου. 10. Διαγραφή του υπ αριθμ. 1720/ χρηματικό κατάλογο. 11. Διαγραφή του υπ αριθμ. 1713/ χρηματικού καταλόγου, όσον αφορά τους κ.κ. Βασιλείου Άγγελο και Βαρσάμη Μαριάνθη. 12. Διαγραφή του υπ αριθμ. 1740/ χρηματικού καταλόγου. 13. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου που αφορούν ανείσπρακτα ΔΕΗ. 14. Διαγραφή ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου που αφορούν κατασκευές κρασπεδορείθρων. 15. Διαγραφή χρηματικού ποσού 812,97 του κ. Πλίτση Βασίλειου και επαναβεβαίωση οφειλής. 16. Διαγραφή χρηματικού ποσού 1.430,48 του κ. Χατζή Αντώνιου και επαναβεβαίωση οφειλής. 17. Διαγραφή χρηματικού ποσού 1.878,28 της εταιρείας «ΜΕΣΣΗΣ Σ.- ΚΑΤΣΑΡΟΣ Α & ΣΙΑ Ο.Ε.». 18. Εκμίσθωση Δημοτικής αίθουσας στην Τοπική Κοινότητα Μάνδρας. Τ.Κ.Μάνδρας 19. Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος επί της οδού Παλαιολόγου Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Γκαραγκούνη Γεώργιο. 21. Επιστροφή χρηματικού ποσού 40,00 ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Δεδούση Αθανάσιο του Κων/νου. 22. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κ. Γκάγκα Αικατερίνη. 23. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Καρανάσιο Νικόλαο. 24. Επιστροφή ποσού 400,76 στον κ. Ηλιόπουλο Κων/νο ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Σελίδα 1 από 5

2 25. Καθορισμός ποσού δικαιώματος χρήσης της δημοτικής γεφυροπλάστιγγας που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Λουτρού, σύμφωνα με την με αριθμ. 75/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 26. Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 27. Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε. και 1 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Κατασκευή Νηπιαγωγείου στη Χαραυγή». 28. Έγκριση μελέτης & εκτέλεσης του έργου: "Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς (Β Φάση)". 29. Έγκριση ένταξης του έργου: "Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς (Β Φάση)". 30. Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου "Παρεμβάσεις και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Γυμνάσιο - 2ο Λύκειο". 31. Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου "Παρεμβάσεις και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 19ο Δημοτικό Σχολείο". 32. Έγκριση παράτασης προθεσμίας της σύμβασης για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Φ/Β διασυνδεδεμένων συστημάτων σε κτίρια (στέγες σχολείων) και εγκαταστάσεις (σκεπαστή αγορά) του Δήμου Λαρισαίων. 33. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για Δημιουργία μιας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Καστοριάς 2, σύμφωνα με την με αριθμ.6/2013 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 34. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ: 1. Μιας (1) θέσης για χρηματαποστολή στην τράπεζα ΚΥΠΡΟΥ, 2. Μιας (1) θέσης για ΑΜΕΑ στην πλατεία ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ, 3. Μιας (1) θέσης για ΑΜΕΑ στον ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, σύμφωνα με την με αριθμ.7/2013 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 35. Τροποποίηση της με αριθμ.327/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση 2 ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Β ΦΑΣΗ»». 4η Δ.Κ. 2η Δ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 36. Έγκριση μελέτης & εκτέλεσης της εργασίας «Αποψίλωση Απακάνθωση χέρσων επιφανειών». 37. Έγκριση για τη διενέργεια προμηθειών και υπηρεσιών κατά το έτος 2013 για της ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 38. Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. Σελίδα 2 από 5

3 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 39. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Προϊόντων Καθαρισμού». 40. Έγκριση εκτέλεσης της προμήθειας «Κάδων Μ.Α.Α. Πλαστικών». 41. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Προμήθειας προϊόντων καθαρισμού έτους Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας «ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ». Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 43. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας αναψυκτικών. 44. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καφέ, κακάο & ροφημάτων. 45. Έγκριση διενέργειας της δαπάνης προμήθειας επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού - Ξενώνας. 46. Τροποποίηση της με αριθμ.56/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά «Παροχή εξουσιοδότησης ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Λαρισαίων για το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής »». Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 47. Προγραμματισμός πρόσληψης εποχικού προσωπικού για το έτος Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 48. Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Γιάννουλης μετά την με αρ. 43/18/ γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ/Π.Θ. επί του Β2 Σταδίου, σύμφωνα με την με αριθμ.9/2013 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 49. Αποδοχή αιτήματος περί εξώδικου συμβιβασμού για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης τμήματος της ιδιοκτησίας των κ.κ. Καραγιάννη Απόστολου και Ασπασίας, σύμφωνα με την με αριθμ.52/2013 Α.Ο.Ε Ενστάσεις κατά της αριθ. 708/ απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων με την οποία "γνωμοδοτεί θετικά σχετικά με: Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης Λάρισας μετά από άρση απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία των κ.κ. Δημοσθένη Τσαβδαρούδη, Βασιλικής Τσαβδαρούδη-Αλεξογιάννη, Τριανταφυλλιάς Παπαχριστούδη-Τσαβδαρούδη, Παύλου Τσιαβδαρούδη, Ελένης Τσιαβδαρούδη-Ζάχου, Δήμητρας Τσιαβδαρούδη-Ελευθεριάδη, Χαράλαμπου Λακούλη, Σοφιάνας Λακούλη-Τρακάλα και Δήμητρας Λακούλη-Μπαρλή με αποχαρακτηρισμό του κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως του Ο.Τ. 672 Β, δημιουργία του νέου Ο.Τ. 672 Γ, έγκριση πεζοδρόμου μεταξύ των δύο Ο.Τ. και θέσπιση όρων δόμησης όμοιων με αυτούς της. Δ.Κ.Γιάννουλης Σελίδα 3 από 5

4 όμορης περιοχής, στη συνοικία Φιλιππούπολη, με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (Ν. 3212/2003), σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα" & σύμφωνα με την με αρ. 11/2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 51. Επανέγκριση της με αριθμ.468/2012 Α.Δ.Σ. λόγω μη λήψης πρότασης ανάληψης υποχρώσης δαπάνης στος έτος Επανέγκριση της αρ. 17/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω μη λήψης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης το έτος 2013 και λήψη νέας απόφασης, που αφορά την αποζημίωση επικειμένων στον κ. Σταματίου Δημήτριο, σύμφωνα με την με αριθμ.54/2013 Α.Ο.Ε Επανέγκριση της με αριθμ.223/2008 Α.Δ.Σ. λόγω μη λήψης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης στο έτος Παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής έκτασης στην Αστυνομική Δ/νση Λάρισας για τη λειτουργία ανοικτού σκοπευτηρίου στην Τ.Κ. Κοιλάδας της Δ.Ε. Κοιλάδας Δήμου Λαρισαίων. 55. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Πόλης Λάρισας μετά από άρση απαλλοτρίωσης (απόφαση αριθ. 341/2008 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας), σε ιδιοκτησία των σημερινών ιδιοκτητών. κ.κ. Αγορίτσας Τσιάχα, Βασιλικής Τσιάχα και Κων/νου Τσιάχα με αποχαρακτηρισμό τμημάτων των Κ.Χ.116 Α, Ρ 121 και Κ.Χ.128 Γ, ανασχεδιασμό των Ο.Τ. 121, Ρ 121, Κ.Χ. 116 Α και Κ.Χ.128 Γ, μετάθεση του πεζοδρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 121 και Ρ121, μεταφορά της Οδού Αμουρίου μεταξύ των Ο.Τ.121 και Κ.Χ. 116 Α, δημιουργία των νέων Ο.Τ. 121, Ρ 121, Κ.Χ. 116 Α, Κ.Χ. 128 Γ. Κ.Χ. 128 Δ, Ο.Τ. 128 Ε και Ο.Τ. 128 Ζ με έγκριση πεζοδρόμων μεταξύ τους, διατήρηση του στοιχείου Κ2 (πολεοδομικό κέντρο - κεντρικές λειτουργίες ) και των όρων δόμησης και συντελεστή δόμησης ίσου με 1,2 στους οικοδομήσιμους χώρους (Ο.Τ. 121, Ο.Τ. 128 Ε και Ο.Τ. 128 Ζ), στη συνοικία Πυροβολικά με ταυτόχρονη πράξη επιβολής εισφοράς σε γη (Ν. 2508/97 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα & σύμφωνα με την με αρ. 10/2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Τ.Κ.Κοιλάδας 4η Δ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 56. Έγκριση τρίμηνης έκθεσης απολογισμού εσόδων εξόδων για το Δ' τρίμηνο έτους 2012, σύμφωνα με την με αριθμ.43/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 57. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου & σύνταξη συμπληρωματικού. 58. Έγκριση έναρξης διαδικασίας διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος, για το έτος 2013». 59. Έγκριση έναρξης διαδικασίας διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια γραφικής ύλης, για το έτος 2013». 60. Έγκριση έναρξης διαδικασίας διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια ειδών ένδυσης υπόδησης (στολές κλπ) για τις ανάγκες του ειδικού ένστολου προσωπικού του Δήμου Λαρισαίων, για το έτος 2013». 61. Έγκριση έναρξης διαδικασίας διαγωνισμού με θέμα «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, για το έτος 2013». 62. Έγκριση μελέτης και διενέργειας προμήθειας πετρελαιοειδών, για το έτος 2013». 63. Έγκριση διενέργειας προμηθειών οικονομικού έτους Σελίδα 4 από 5

5 ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 64. Η με αριθμ. 1/2013 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. που αφορά "Προϋπολογισμός του Δ.Ο.Π.Α.Ε.Λ. οικονομικού έτους 2013". 65. Η με αριθμ. 16/2013 απόφαση Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαρισαίων "Θεσσαλικό Θέατρο" που αφορά "Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2013". 66. Η με αριθμ. 17/2013 απόφαση Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαρισαίων "Θεσσαλικό Θέατρο" που αφορά "Πρόγραμμα Δράσης έτους 2013". 67. Η με αριθμ. 1/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. που αφορά "Προϋπολογισμός της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. οικονομικού έτους 2013". 68. Η με αριθμ. 2/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. που αφορά "Ετήσιο Σχέδιο Δράσης 2013". 69. Η με αριθμ. 3/2013 απόφαση Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. που αφορά "Εισηγητική Έκθεση της ΔΗ.Κ.Ε.Λ. για τεκμηρίωση εσόδων-εξόδων 2013". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Σελίδα 5 από 5

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. 9η Αναμόρφωση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/ 3 /2011 ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑ ΙΩΝ ΑριΟμ, Πρωτ.3953 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Βαθμός προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝ. ΠΡΩΤ: 242167 Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 139,140,141 ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Αθηναίων Δημοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς:: 1) Τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 25.09.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -23.355 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 29-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 3740 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 04 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 19/2/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 15630 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 522 ΘΕΜΑ: Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 03-04-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 196 ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαρισαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επανέγκριση του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 666 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝ. ΠΡΩΤ: 298783 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 103-136 ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Αθηναίων Δημοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (8 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 13/ 9-4-2014 Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθ. 13/9-4-2014 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 10/01/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Θέμα: α/α Περίληψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 9/12/2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 94309 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α/Α Θεμάτων Π Ι Ν Α Κ Α Σ της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 030942 12/4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 5/11/2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 84733 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Πρακτικό της με αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ήµου Λαρισαίων 20-204 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 202 ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΤΟΣ/ 202/ Ε0.03-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 10 ης /2013

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 10 ης /2013 ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ 10 ης /2013 Πέµπτη 18 Απριλίου 2013, 08:00 µ.µ. ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 1. Πολίτης ηµήτριος 10. ιασάκος Νικόλαος 19. Μιχαλόπουλος Σωτήριος

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ5ΩΛΞ-ΠΤΨ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα