ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ: Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ: Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ."

Transcript

1 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ: Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ. Τοῦ κ. Δημητρίου Καραγιάννη, Παιδοψυχιάτρου, Θεραπευτή Οἰκογένειας Στη διάσπαση του πυρήνα του έρωτα, ο Θεός. Μ. Πασιαρδῆς Ἡ γέννηση ἑνός παιδιοῦ, ἡ δημιουργία δηλαδή ἑνός νέου ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ μιά συνταρακτική ὑπαρξιακή ἐπανάσταση. Οἱ νέοι ἄνθρωποι, πού μέχρι τότε εἶχαν εὐθύνη μόνο γιά τόν ἑαυτό τους, νιώθουν νά συνταράσσονται, καθώς καλοῦνται νά ἀλλάξουν τήν πορεία τους καί νά ἀνακαλύψουν τήν ἰδιότητα τοῦ γονιοῦ. Ἡ νέα πραγματικότητα ἀπαιτεῖ τό ἄνοιγμα τῆς δυαδικότητας τοῦ ζευγαριοῦ πρός τό νέο μέλος καί ὁδηγεῖ στή συνειδητοποίηση ὅτι ποτέ πλέον ἡ ζωή δέν θά εἶναι ἴδια γι αὐτούς. Οἱ νέοι γονεῖς, ἀντιμέτωποι μέ τό βρέφος τους, ἀναζητοῦν τούς τρόπους πού θά ἐπιτρέψουν τήν ἐπικοινωνία μαζί του. Προσπαθώντας νά νοιαστοῦν τό παιδί τους, ἀνατρέχουν στά παιδικά τους βιώματα καί ἀνασύρουν ἀπό τίς ἀναμνήσεις τους εἰκόνες καί συμπεριφορές πού νιώθουν ὅτι τούς στήριξαν ἤ προσπαθοῦν νά ἀποφύγουν συμπεριφορές πού τίς βίωσαν ὡς τραυματικές. Ἐπιδιώκοντας νά ἐντάξουν τό βρέφος στόν οἰκεῖο τους χῶρο, ἀνακαλύπτουν ὁμοιότητες πραγματικές ἤ φαντασιωτικές μέ αὐτούς ἤ μέ συγγενικά τους πρόσωπα. Συνήθως οἱ ταυτίσεις αὐτές εἶναι πρός ὄφελος τοῦ παιδιοῦ, ὅπως καί στά παραμύθια πού οἱ μοῖρες χαρίζουν τίς εὐχές τους στά νεογέννητα βρέφη. Κάποτε οἱ προβλέψεις γίνονται ἀκραῖες, ὅπως ὅτι αὐτό τό μωρό θά καταστεῖ ὁ ἐνσαρκωτής κάθε ἰδεώδους τῶν γονιῶν του. Τό βρέφος ὅμως δέν ἀναγνωρίζει τίς ἀνασφάλειες τῶν γονιῶν του, οὔτε τούς προσφέρει περίοδο χάριτος για προσαρμογή στήν ἔλευσή του. Αὐτό τό τόσο γλυκό καί τόσο ἀδύναμο πλάσμα, εἶναι ταυτόχρονα καί τόσο ἀπαιτητικό στίς ἀνάγκες του πού δέν ἐπιτρέπουν καμιά ἀναβολή καί ἀπαιτοῦν τήν ἄμεση κάλυψή τους, μήν ἀναγνωρίζοντας τίς ὅποιες δυσκολίες μπορεί νά ἀντιμετωπίζουν οἱ γονεῖς του. Οἱ φόβοι τῶν γονιῶν ὅτι δέ θά μπορέσουν νά ἀνταπεξέλθουν στίς ἀπαιτούμενες φροντίδες τοῦ μωροῦ τους προβάλλονται στό νεογνό πού θεωρεῖται ὡς δύσκολο ἤ ὡς ιδιότροπο. Δέν εἶναι λιγοστές οἱ περιπτώσεις πού τό νεογέννητο μέσα ἀπό ἀπαξιωτικές ταυτίσεις ξυπνᾶ φοβίες, ἀγωνίες καί ἐπιφυλάξεις, καθώς ταυτίζεται μέ κάποιο μέλος τῆς εὐρύτερης οἰκογένειας πού δέν χαίρει καί τῆς καλύτερης ἐκτίμησης. Εἶναι τότε πού κάποιοι γονεῖς ἀναζωπυρώνουν τίς ἀμφιβολίες τους γιά τίς 1

2 ἱκανότητές τους, ὅπως καί τίς ἀμφιθυμίες τους γιά τή γέννηση τοῦ παιδιοῦ. Οἱ ἐξιδανικευμένες ἀναφορές στό μητρικό φίλτρο καί στή μητρική ἀγάπη πολλές φορές ἔχουν ἐνοχοποιητική δράση στίς νέες μητέρες πού νιώθουν ἀνεπαρκεῖς στίς ἀτελείωτες ἀπαιτήσεις τῶν βρεφῶν τους, ἀδύναμες νά ἀποκωδικοποιήσουν τό κλάμα τους ἤ νά ἀντέξουν τή σωματική ἐξάντληση ἀπό τήν ἀϋπνία ἤ τή συχνά συνυπάρχουσα σωματική τους κακουχία. Στό παρελθόν ἡ σχέση μητέρας παιδιοῦ εἶχε ὑπερτονιστεῖ. Ἡ λογοτεχνία εἶχε ἐπικεντρωθεῖ στήν ὑπέροχη πράγματι αὐτή σχέση, ἐνῶ ἀντίθετα ὁ ρόλος τοῦ πατέρα εἶχε ὑποτιμηθεῖ. Ἡ σχέση μητέρας παιδιοῦ ξεκινᾶ ὡς συγκύτιο, μιά σχέση δηλαδή ἀπόλυτης ἐξάρτησης, ἀφοῦ ἡ ἐπιβίωση τοῦ ἐμβρύου καί ἀργότερα τοῦ νεογνοῦ εἶναι ἀπόλυτα συνδεδεμένη μέ τη μητέρα του. Ὅμως ἡ σχέση αὐτή, ἡ τόσο σημαντική, ἄν ὁδηγήσει στόν ἀποκλεισμό τοῦ πατέρα, θά καταστεῖ τελικά εὐάλωτη. Ἄν ὁ πατέρας ἀδιαφορήσει ἤ παραγκωνιστεῖ ὡς περιττός κινδυνεύει νά χαθεῖ ἡ πολύτιμη συνεισφορά του στή φυσιολογική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ. Εἶναι ἀπόλυτα ἀποδεκτό ἀπό ὅλους τούς εἰδικούς ὅτι ἡ πατρότητα ἀπονέμεται ἀπό τή μητέρα. Εἶναι ἡ μητέρα πού ἐπιτρέπει τήν προσέγγιση τοῦ παιδιοῦ μέ τόν πατέρα του. Δηλαδή ἡ ποιότητα τῆς σχέσης τοῦ ἄνδρα μέ τή γυναίκα του εἶναι ὁ καθοριστικός παράγων γιά τήν ποιότητα τῆς σχέσης πατέρα παιδιοῦ. Ὁ πατέρας συμβάλλει διττά. Στήν πρώτη φάση στέκεται ἀρωγός πρός τή γυναίκα του καί τή φροντίζει σωματικά, μά καί ψυχολογικά. Στή συνέχεια εἶναι αὐτός πού θά καλέσει τή γυναίκα του νά ἐπανέλθει στήν πραγματικότητα, τήν πέρα ἀπό τή φροντίδα τοῦ βρέφους. Θά τήν προσκαλέσει μέ τήν ἀγάπη πού θά τῆς προσφέρει καί ὄχι μέ τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν του πού θά τῆς ἀπαιτήσει. Διαφορετικά ἡ συντροφική σχέση ὁδηγεῖται στήν ἀποξένωση, καθώς ἡ γυναίκα ἀπομακρύνεται συναισθηματικά ἀπό τόν ἄντρα της. Εἶναι τότε πού κάποιες γυναῖκες ὁδηγοῦνται στήν ἀγκίστρωση ἀπό τά παιδιά τους, ὄχι βέβαια γιά τίς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν, ἀλλά γιά τήν κάλυψη τῆς μοναξιᾶς πού ἔχει προκύψει ἀπό τήν ἀπομάκρυνση τῶν συντρόφων. Δέν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις πού αὐτή ἡ αἴσθηση ἀνεπάρκειας ὁδηγεῖ κάποιες νέες μητέρες σέ ἀκραῖες ψυχολογικές καταστάσεις. Ὡς ψυχίατροι, καλούμαστε νά ἀντιμετωπίσουμε συχνές περιπτώσεις κατάθλιψης στήν λοχεία. Εἶναι οἱ περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ἡ γυναίκα, μετά τή γέννηση τοῦ παιδιοῦ, νιώθει ἀνεπαρκής καί ἀδύναμη νά καλύψει τό μητρικό της ρόλο. Νιώθει καταβεβλημένη καί θεωρεῖ ὅτι δέ δύναται νά ἀγαπήσει τό μωρό της, ὁδηγούμενη σ ἀπόγνωση. Κάποιοι πνευματικοί σύμβουλοι εἶναι πιθανόν νά μήν ἀντιλαμβάνονται τή σοβαρότητα τῆς 2

3 κατάστασης καί νά ἐνοχοποιοῦν ἀφόρητα τίς μητέρες, θεωρώντας ὅτι μέ αὐτό τόν τρόπο θά τίς ὁδηγήσουν νά ἀναλάβουν τό μητρικό ρόλο τους. Ἕνας εἰδικός πού δέ μένει μόνο στά συμπτώματα καί στή φαρμακευτική καταστολή τους, ἀλλά ἀναζητᾶ τή δυναμική τῶν φαινομένων, θά ἀνακαλύψει μιά ἔντονη δυσλειτουργία στή συντροφική σχέση πού συνίσταται στήν ἀδυναμία συναισθηματικῆς κάλυψης τῆς γυναίκας ἀπό τόν ἄνδρα της. Ὁ ἄνδρας πού πίεζε γιά τή γέννηση ἑνός παιδιοῦ, εἶναι συναισθηματικά ἀπών ὅταν αὐτή πραγματοποιεῖται. Ἀπασχολημένος μέ τίς δικές του δραστηριότητες καί ἐπικριτικός πρός τίς «εὐαισθησίες» τῆς γυναίκας του, πού τίς θεωρεῖ ὡς ἀκατανόητες παραξενιές. Θυμάμαι τή νέα μητέρα πού ἔνιωθε συντετριμμένη, γιατί ἔβριζε τήν Παναγία, ἀντί νά τήν ἐπικαλεῖται γιά νά τή στηρίξει στό μητρικό της ρόλο. Ἡ ἔρευνα ὅμως τῶν γεγονότων ἀπέδειξε ὅτι ὁ ἄνδρας της, ἕνας παθολογικά θρησκευόμενος ἄνθρωπος, πού ἀναρωτιόταν γιά καιρό ἄν θά γίνει μοναχός ἤ ἔγγαμος, τήν περίοδο πού αὐτή γεννοῦσε, δεύτερη μέρα τῶν Χριστουγέννων, ἔλειπε στό Ἅγιο Ὄρος, στόν κῆπο τῆς Παναγίας, ὅπως συνήθιζε νά κάνει ὅλα τά προηγούμενα Χριστούγεννα, ἐγκαταλείποντας τή σύζυγό του Ὅταν ἕνα ζευγάρι, ζώντας τήν ἀγάπη του, ἀποφασίζει νά δημιουργήσει ἕνα παιδί, τότε ἀγκαλιάζει τό νεογνό καί τό ἀναδεικνύει σέ ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Ταυτόχρονα ἡ σχέση του ζευγαριοῦ μεταπλάθεται ἀπό τήν ὑπέρβαση καί ὁδηγεῖται σέ μιά ἄλλη, πιό σύμπλοκη, πιό ἀπαιτητική, μά καί πιό μαγευτική ἀλληλαντίδραση. Ὅταν ὅμως τό ζευγάρι δέν ἔχει ἐπιτύχει μιά λειτουργική σχέση καί ἀποφασίζει νά ἀποκτήσει ἕνα παιδί γιά νά καλύψει τά κενά τῆς σχέσης, τότε θά ἐμπλέξει τό παιδί στή συζυγική διαμάχη. Ἡ ἀνατροφή ἑνός παιδιοῦ προσφέρεται ὡς ἀέναος πηγή συγκρούσεων ἀνάμεσα στό ζευγάρι πού δέν ἔχει βρεῖ κώδικα ἐπίλυσης τῶν διαφορῶν του. Ἀπό τίς πρῶτες στιγμές τῆς ἀνατροφῆς πού ἀφοροῦν τό φαγητό, τόν ὕπνο ἤ τήν καθαριότητα, μέχρι ἀργότερα τή φύλαξή του στόν παιδικό σταθμό ἤ τούς παπποῦδες, τό σχολεῖο, τό διάβασμα, τόν ἐλεύθερο χρόνο, τίς παρέες, τή σεξουαλικότητα καί τήν αὐτονόμηση, δίνονται ἀτέλειωτες ἀφορμές γιά συγκρούσεις. Ὁ κάθε γονιός κινδυνεύει νά μονοπωλεῖ τήν ὀρθότητα τῆς ἐπιβαλλόμενης στάσης καί συμπεριφορᾶς καί τεῖνει νά ἀκυρώνει τόν ἄλλο. Ἡ γέννηση ἑνός παιδιοῦ δίχως προϋποθέσεις λειτουργικότητας μεταξύ τοῦ ζευγαριοῦ ἐπισφραγίζει τή διένεξη τοῦ ζευγαριοῦ στό διηνεκές. Ἀποτέλεσμα, ἡ δημιουργία παιδοκεντρικῶν οἰκογενειῶν καί ἡ ἐξαφάνιση τοῦ ζευγαριοῦ τῶν συντρόφων μέ τή μετάλλαξή τους σέ γονεῖς μόνο. Ἡ Οἰκολογία ἔχει ἀσχοληθεῖ μέ τό φαινόμενο τῆς μονοκαλλιέργειας. Ἐκεί, δηλαδή, πού σέ μία ὁλόκληρη περιοχή καλλιεργεῖται ἕνα μόνο εἶδος. 3

4 Βραχύχρονα ἀποδίδει μεγαλύτερες ἀποδόσεις μέ λιγότερο κόπο καί ἔξοδα. Ὅμως, ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι σέ μακρόχρονη βάση ἡ καλλιέργεια ἀπειλεῖται μέ καταστροφικά ἀποτελέσματα, καθώς ἐγκαθίσταται ἕνα εὔθραυστο σύστημα, πού ἰσορροπεῖ σέ ὁριακό σημεῖο. Τό ἐξωτερικό περιβάλλον γίνεται ἀπειλητικό καί ἡ καλλιέργεια ἀπαιτεῖ ἐντονότερη τεχνητή τροφοδοσία πού τελικά συνεπάγεται ὑψηλότερο κόστος καί μεγαλύτερους κινδύνους. Κάτι ἀνάλογο γίνεται καί σέ ἕνα σημαντικό ἀριθμό οἰκογενειῶν πού ἀντιμετωπίζουμε στήν Παιδοψυχιατρική, οἱ ὁποῖες ἔχουν παιδοκεντρική κατεύθυνση. Στίς οἰκογένειες αὐτές, τό ζευγάρι ἔχει σβῆσει καί στή θέση του ὑπάρχουν μόνο γονεῖς. Γονεῖς πού ἔχουν, ἔκούσια ἤ ἀκούσια, στερηθεῖ ἀπό ἄλλες πηγές ἱκανοποίησης καί ἔχουν στραφεῖ ἀποκλειστικά σέ μιά μονοκαλλιέργεια, στά παιδιά τους, περιμένοντας ἀπό αὐτά, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, τά πάντα, ἐπειδή θεωροῦν ὅτι τούς ἔχουν προσφέρει τά πάντα. Ἑπόμενο εἶναι, δυστυχῶς, τά συμπτώματα σ' αὐτές τίς οἰκογένειες νά ἐμφανίζονται στό παιδί, πού ἔχει ἐπωμισθεί ἕναν ἀφύσικο ρόλο. Οἱ παπποῦδες, πού ὑπῆρξαν γονεῖς μόνο στά πλαίσια μιάς παιδοκεντρικῆς οἰκογένειας, δυσκολεύονται νά ἀνακαλύψουν νέες ἐκφράσεις δημιουργικότητας καί ἑπομένως σπρώχνουν ἀνυπόμονα τό νέο ζευγάρι νά ἀποκτήσει παιδί, ὥστε νά ξαναβροῦν οἱ ἴδιοι τή δική τους ἰσορροπία καί νά καταστοῦν ἐκ νέου χρήσιμοι. Τά νέα ζευγάρια πού θά ὑποχωρήσουν σέ τέτοιες πιέσεις θά παγιωθοῦν στήν ἀνώριμη στάση, καθώς βολευόμενοι στίς προσφορές τῶν παππούδων, θά ἰσοπεδώσουν τίς δικές τους δημιουργικές ἱκανότητες. Οἱ πολυμελεῖς οἰκογένειες ἀποτελοῦν μιάν εὐλογημένη κατάσταση, ἀφοῦ ὁ καρπός εἶναι πολύς. Ἡ ὠρίμανση ὅμως τοῦ καρποῦ καί ἡ ποιότητά του εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένες μέ τήν ὑγεία τοῦ δέντρου. Στήν οἰκογένεια, τό δέντρο πού παράγει τόν καρπό εἶναι ἡ συντροφική - συζυγική σχέση. Ἑπομένως εἶναι σημαντικό νά φροντίζεται ἐπί πλέον ἡ συζυγική σχέση στίς πολύτεκνες οἰκογένειες. Εἶναι σημαντικό νά αὐξάνει ἡ ἐνεργειακή δυνατότητα τῶν συζύγων - γονιῶν, ὥστε ἡ ἐξάντληση καί ἡ κόπωση νά μήν ἀποτελοῦν τά κύρια χαρακτηριστικά τῶν γονιῶν, οὔτε ἡ ἔλλειψη καί ἡ μιζέρια ἡ κύρια αἴσθηση τῶν παιδιῶν. Πρόσφατα συνεργάστηκα, στά πλαίσια μιᾶς οἰκογενειακῆς θεραπευτικῆς συνεδρίας, μέ ἕνα ζευγάρι μέ τέσσερα παιδιά, τά ὁποῖα εἶχαν γεννηθεῖ στά πλαίσια μιᾶς ψευδεπίγραφης ὑπακοῆς. Ἐπρόκειτο γιά δύο θρησκευόμενους νέους ἀνθρώπους πού βρίσκονταν σέ συνεχή διαμάχη γιά τό ποιός κουράζεται περισσότερο. Παράλληλα τά παιδιά τους, συναισθηματικά ἐγκαταλειμμένα, ἔκαναν ἀφόρητη φασαρία. Τούς ρώτησα γιά τό πῶς φαντάζονται ὅτι ζοῦν οἱ ἄνθρωποι πού δέ βρίσκονται στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Μού ἐξέφρασαν τήν βεβαιότητα ὅτι οἱ ἐκτός ζοῦν καλύτερα, ἀφοῦ δέν εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ὑπόκεινται σέ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό ἴσχυε γι αὐτούς, γιατί ἡ ἀρετή δέν ἦταν καρπός τῆς 4

5 ἐλεύθερης ἐπιθυμίας καί τῆς συνεπαγόμενης ἄσκησης, ἀλλά ἀντιστοιχοῦσε σέ συμμόρφωση μέ ἠθικούς κανόνες πού καταγράφονταν ὡς περιορισμοί Βασική διαπίστωση τῆς ἐργασίας μέ ζευγάρια ἀποτελεῖ ὅτι μιά συχνή αἰτία προβλημάτων εἶναι ἡ ἐμπλοκή τρίτων στή συντροφική σχέση. Οἱ τριγωνοποιήσεις πού δημιουργοῦνται εἶναι πάντα ὀδυνηρές, ἀφοῦ ἐνῶ ἀρχικά σκοπεύουν νά ἐξομαλύνουν τίς ἐντάσεις μέσα στό ζευγάρι, τελικά ὁδηγοῦν σέ νέες πιό ὀδυνηρές ἐμπλοκές. Οἱ τριγωνοποιήσεις σέ καταστάσεις ἐξωσυζυγικῆς σχέσης εἶναι εὔκολα ἀναγνωρίσιμες. Ὅμως οἱ τριγωνοποιήσεις μέσα στό εὐρύτερο οἰκογενειακό σύστημα μέ τούς γονεῖς, τά παιδιά, τούς φίλους ἤ τούς πνευματικούς συμβούλους δέν εἶναι πάντα ἔγκαιρα ἀντιληπτές. Οἱ πνευματικοί σύμβουλοι, πού πιέζουν τό νέο ζευγάρι γιά τή γέννηση ἑνός παιδιοῦ, θά πρέπει νά ἀναρωτηθοῦν ἄν ἀναφέρονται πράγματι στήν πνευματική πορεία τοῦ ζευγαριοῦ ἤ ἄν ἐμπλέκονται ἒμμεσα γιά δικούς τούς προσωπικούς λόγους, δίχως νά τό ἀναγνωρίζουν. Ἓνας σύμβουλος πού ἡ πνευματικότητά του περιορίζεται στή διατύπωση κινδύνων ἠθικῆς συμπεριφορᾶς, ἀνησυχεῖ ἐμπρός στήν ἐλευθερία τῶν νέων καί ἄθελά του εὐνοεῖ τήν ὕπαρξη προβλημάτων, ὥστε νά δύναται νά συνεισφέρει στήν ἐπίλυσή τους. Ἕνας ὥριμος πνευματικός, που ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, σέβεται καί νιώθει δέος ἐμπρός στήν ἐρωτική σχέση τοῦ ζευγαριοῦ καί δέν ἐπιθυμεῖ νά γνωρίζει λεπτομέρειες. Χαίρεται νά βλέπει χαρούμενα βλέμματα καί μυστικούς κώδικες ἐπικοινωνίας μέσα στό ζευγάρι καί δέν κάνει τό λάθος νά ἐμπλακεῖ. Ἕνας ὥριμος πνευματικός, πού ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, γνωρίζει ἀπό τήν προσωπική του πορεία τίς ἀφόρητες στιγμές πού ἔνιωσε τήν ἀδυναμία του νά τόν πλημμυρίζει καί ἔτσι γνωρίζει νά ἐμψυχώνει τούς συντρόφους στίς δικές τους ἀνεπάρκειες. Ἕνας ὥριμος πνευματικός, πού ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, γνωρίζει νά διαλύει τήν ὑποτίμηση τῆς καθημερινότητας, καθώς τήν ἀντιλαμβάνεται ὡς τό καμίνι πού καίει κάθε ἐπιφανειακή ἀρετή. Ἕνας ὥριμος πνευματικός, πού ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, ὑποδεικνύει τίς ὁδούς πού τό ζευγάρι θά ἀκολουθήσει γιά νά ἀποφύγει τόν ἐγκλεισμό του στά πλαίσια μιᾶς ἀσφυκτικῆς δυαδικότητας, πού δέ γνωρίζει νά μοιράζεται τήν ἀγάπη μέ τούς ἄλλους. Ἕνας ὥριμος πνευματικός πού ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, εὐνοεῖ τή διασφάλιση τῆς τρυφερότητας στό διάβα τοῦ χρόνου, πέρα ἀπό τίς σκληρίες πού κινδυνεύουν νά ἀπλώνονται στήν ὕπαρξη καί νά τήν κατατρῶγουν σάν ἄλλου εἴδους καρκίνος. 5

6 Ἕνας ὥριμος πνευματικός, πού ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, γνωρίζει ὄχι μόνο νά μήν ὑποτιμᾶ τή συζυγία, ἀλλά νά τήν ἀναγνωρίζει ὡς τό στάδιο πού δοκιμάζεται ἡ αὐθεντική ἀνδρεία τῆς πνευματικότητας Ἡ ταύτιση τῆς τεκνογονίας μέ τήν ἐρωτική σχέση τοῦ ζευγαριοῦ βασίζεται σέ μιά ἀρχαϊκή ἀδιαφοροποίητη ἀντίληψη τόσο τῆς ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας, ὅσο καί τῆς ἀνθρώπινης ὑπόστασης. Ἡ διαστρεβλωτική αὐτή ἀντίληψη θεωρεῖ ὅτι δῆθεν ἡ ἐρωτική σχέση δικαιολογεῖται καί ἐπιτρέπεται μόνο γιά τήν ἐπίτευξη τεκνογονίας. Ἡ διαστρεβλωτική αὐτή ἀντίληψη, πού ἀντιλαμβάνεται τόν ἔρωτα μόνο μέ ὅρους πορνείας, φτάνει νά θεωρεῖ τήν ἀπουσία τῆς ἐρωτικῆς σχέσης δῆθεν ὡς κατάκτηση. Ἡ διαστρεβλωτική αὐτή ἀντίληψη ὑποτιμᾶ τήν ἀξία καί τή σημασία τῆς σεξουαλικότητας, ἀφοῦ τήν ἀντιλαμβάνονται ἀποκλεισμένη ἀπό τήν ἱερότητα τῆς λειτουργίας της. Ἡ διαστρεβλωτική αὐτή ἀντίληψη «ἐπιτρέπει» τή σεξουαλικότητα μέσα στό ζευγάρι, ἀφοῦ «ἄν τή στερηθοῦν κάποιοι ἀδύναμοι μπορεῖ νά ὁδηγηθοῦν σέ κάτι χειρότερο» καί δέν εἶναι ἱκανή νά διανοηθεῖ τίς δυνατότητες πού προσφέρει ἡ σεξουαλικότητα στή συνολική πορεία τοῦ ζευγαριοῦ. Ἡ ἐρωτική σχέση τῶν συντρόφων δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μιά διέξοδο στίς σεξουαλικές ἀνάγκες, ἀλλά προσφέρει τή δυνατότητα ἐπούλωσης τῆς φθορᾶς πού ἐπιφέρει ἡ καθημερινότητα στή συζυγική σχέση. Ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἀτομικῆς ἀνεπάρκειας, τό πλησίασμα τοῦ ἄλλου μέ τήν ἀπαιτούμενη συγκατάθεσή του, ἡ δυναμική τῆς τρυφερότητας πού ἀναπτύσσεται, ἡ παύση τῆς ἐνασχόλησης ἔστω καί γιά λίγο μέ τά προβλήματα ἐπιβίωσης, ἡ αἴσθηση τῆς ὑπέρβασης τοῦ χωροχρόνου, ἡ δυναμική τῆς ἔκρηξης εὐχαρίστησης πού σού χαρίζεται, ἀποτελοῦν κάποιες ἀπό τις συνιστῶσες πού καθιστοῦν τήν ἐρωτική συνεύρεση τῶν συντρόφων θεῖο δῶρο. Πολλαπλές ἔρευνες, πού διερευνοῦν τούς οἰκογενειακούς παράγοντες πού σχετίζονται μέ τή συναισθηματική ὑγεία, ἔχουν βρεῖ ὅτι ἡ αὐξανόμενη σεξουαλική ἱκανοποίηση τῶν γονέων κατά τή διάρκεια τοῦ γάμου σχετίζεται μέ τήν ψυχική ὑγεία τῶν παιδιῶν. Ἐπιπλέον ὅτι ἡ ὕπαρξη μιᾶς ζεστῆς, ἀγαπητικῆς καί ὑποστηρικτικῆς σχέσης ἀνάμεσα στό ζευγάρι φαίνεται ὅτι ἀποτελεῖ βασικό σημαντικό παράγοντα. Στίς μέρες μας ἡ πραγματοποίηση τῆς ἐρωτικῆς σχέσης μόνο γιά τεκνοποιία δέν ἀφορᾶ τίς πνευματικές γυναῖκες, ἀλλά ἐκεῖνες τίς γυναῖκες πού νιώθουν τόσο αὐτάρκεις μέ τήν καριέρα τους, πού εἶναι οὐσιαστικά ἄφυλες, ἀσεξουαλικές, καί πού στό παραπέντε τῆς ἐμμηνόπαυσης ἀποφασίζουν νά κάνουν ἕνα παιδί καί γι αὐτό καί μόνο συνευρίσκονται μέ κάποιον ἄνδρα... 6

7 Οἱ σύγχρονες τεχνολογίες πού ἐπιτρέπουν τήν ἐπίτευξη γέννησης παιδιοῦ δίχως τήν ἀπαιτούμενη ἐρωτική συνεύρεση τοῦ ζευγαριοῦ θέτουν τό ἐρώτημα ὡς πρός τήν ὀντότητα τῆς ἐρωτικῆς σχέσης τοῦ ζευγαριοῦ. Ἡ μηχανιστική μεταφορά γενετικοῦ ὑλικοῦ καί ἡ ἐπίτευξη ἐγκυμοσύνης δίχως τήν ἐρωτική συνεύρεση θέτει τό ἐρώτημα ἄν αὐτό ἀποτελεῖ τό τέλος τῆς ἐρωτικῆς σχέσης τῶν συντρόφων ἤ ἄν ἀναδεικνύει τόν ἀστείρευτο πλοῦτο τῆς ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας στή ζωή τῶν συντρόφων. Ὁ ἔρωτας συνεπάγεται τήν ἄσκηση πού δέν ζητάει τό χτύπημα καί τή διάλυση τοῦ ἑαυτοῦ μας, στά πλαίσια μιᾶς ψευδοῦς αὐτοταπείνωσης, ἀλλά τήν ὑπέρβαση τοῦ ἑαυτοῦ μας στή συνάντηση τοῦ ἄλλου. Ὁ ἔρωτας ἀποτελεῖ μιά διαρκή πορεία καί συνάντηση προσώπων. Ἑπομένως τό ζητούμενο σήμερα εἶναι μιά ἐρωτική στάση, ἀπέναντι σέ ὅλη τή ζωή, ἄρα ἡ καταξίωση τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς. Δύο ἄνθρωποι πού ἀγαπιοῦνται, πού νιώθουν ὄμορφα καί ὑπεύθυνα γιά τήν ζωή τους, ἔχουν τή δυνατότητα νά ζήσουν κι ἄλλα ἐπίπεδα ὀμορφιᾶς καί χάρης. Ἡ ἀπόκτηση παιδιοῦ, αὐτή ἡ ἀσύλληπτη αἴσθηση τῆς συν Θεῷ δημιουργίας, ἀπαιτεῖ τήν ἀνάληψη τῆς διακινδύνευσης καί ἑπομένως τό μοίρασμα. Ἕνα μοίρασμα τοῦ ζευγαριοῦ πού εἶναι ὄμορφο, εἴτε πρόκειται γιά τό μοίρασμα τῆς ἐρωτικῆς συνεύρεσης, εἴτε τό μοίρασμα τῆς ἄφατης χαρᾶς τοῦ νά σοῦ ἐπιτρέπεται νά ζεῖς τό θαῦμα τῆς ζωῆς. Τό θαῦμα τῆς ζωῆς πού εἴτε ἀφορᾶ τό παιδί τῶν 11 χιλιοστῶν, ὅπως μιά νέα γυναίκα μέ γλυκό δέος ἀναφέρθηκε στό ἀγέννητο παιδί της καί στήν καρδούλα του πού χτυποῦσε, εἴτε ἀφορᾶ τόν ἔφηβο τοῦ 1.80 μ. πού ἀποφασίζει νά ἀναζητήσει τή δική του ταυτότητα. Πάντοτε θεωρῶντας ὅτι αὐτό τό παιδί δέ σού ἀνήκει. Συχνά βλέπουμε νά βγαίνει ἕνας φόβος ἀπό κάποιους πνευματικούς, μήπως τό ζευγάρι μείνει μόνο του γιά ἕνα διάστημα, δίχως παιδιά, μήπως χαρεί τόν ἔρωτά του. Δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἀπαιτεῖται χρόνος γιά νά χτιστεῖ ἡ συντροφικότητα στή σχέση. Ἀπαιτεῖται διεργασία γιά νά δημιουργηθεῖ ἡ κοινή ταυτότητα, ἡ κοινή στάση πρός τήν ζωή, ὥστε τό παιδί πού θά ἔρθει νά βρεῖ στέρεη βάση γιά τή δική του πορεία. Βλέπουμε κληρικούς πού παντρεύτηκαν δίχως κἄν νά γνωρίζονται μέ τή σύντροφό τους. Ἄμέσως μετά νά χειροτονούνται, ἐνῶ ἡ πρεσβυτέρα εἶναι ἤδη ἔγκυος. Ὅλα αὐτά τά σημαντικά, κομβικά γεγονότα μαζί, μέ τρόπο πού νά ὑποτιμοῦνται, δίχως τήν ἀνάλογη ἀπαιτούμενη προετοιμασία καί ἐπεξεργασία Βέβαια, ποτέ δέν εἴμαστε ἕτοιμοι νά γίνουμε γονεῖς. Ποτέ δέν εἴμαστε ἕτοιμοι γιά τήν ἔκπληξη τοῦ ἀγνώστου πού ἐπιφυλάσσει μιά νέα ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Τό παιδί μέ τή γέννησή του προσφέρει στούς γονεῖς του δυνατότητες ὡρίμανσης καί μεταμόρφωσης. 7

8 Ἡ ἀποδοχή κάποια στιγμή μιᾶς ἀνεπιθύμητης ἐγκυμοσύνης ὡς ὑπέρβαση, ὡς δύναμη τῆς ἀγαπητικῆς σχέσης, ὅχι σά μίζερη ὑποταγή, ἐγγράφεται στά θετικά πού ἔχει νά βιώσει ἕνα ζευγάρι. Τό μωρό-ἔκπληξη ἐκφράζει τήν ἀγάπη τοῦ ζευγαριοῦ καί ἡ κατάφαση στήν ὕπαρξή του ἀποτελεῖ κατάφαση στή ζωή. Τό καινούργιο μέλος πού εἰσέρχεται πού εἰσβάλλει ἀπαιτητικά, δοκιμάζει τή σχέση τοῦ ζευγαριοῦ ὡς πρός τήν ὡριμότητα, τή δέσμευση, τήν ὕπαρξη στέρεας βάσης. Ἀπαιτεῖ νέες δεξιότητες, ξαναφέρνει στήν ἐπιφάνεια τίς σχέσεις μέ τούς γονεῖς, τίς πατρικές οἰκογένειες, καθώς καί τήν κρυμμένη παιδική ἡλικία. Στά πλαίσια μιᾶς λειτουργικῆς ἀγαπητικῆς σχέσης, οἱ σύντροφοι πού ἔγιναν γονεῖς ἔχουν τήν εὐκαιρία νά γιατρέψουν τά τραύματα τῆς δικῆς τους παιδικῆς ἡλικίας, καθώς θά ἀναζητοῦν τό τί θά εἶναι καλό νά προσφέρουν στό παιδί τους. Τότε, πραγματικά μποροῦμε νά μιλήσουμε γιά τή νέα ζωή πού γεννιέται μέσα στήν κατάφαση τῆς ζωῆς. Τότε ἡ ζωή πού γεννιέται μέσα στόν ἔρωτα μπορεῖ πραγματικά νά εἶναι ὄμορφη καί ν ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία. Ἐξάλλου δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ νέα ζωή ἀναδύεται μέσα σέ βίωμα ἠδονῆς καί χαρᾶς. Ἡ διαδικασία τῆς κύησης, τῆς γέννησης, τῆς λοχείας καί τῆς πρώιμης φροντίδας τοῦ νεογνοῦ εἶναι μιά ἀπαιτητική διεργασία πού περικλεῖει χαρά καί ἱκανοποίηση, ἀλλά πού ἀπαιτεῖ τεράστια ποσά σωματικῆς καί ψυχικῆς ἐνέργειας. Τό ζευγάρι πού βιώνει αὐτή τήν περίοδο μέ ὑπευθυνότητα ἀλλά καί μέ ἐγγύτητα, ἀναζητᾶ καί ἐφευρίσκει τρόπους πού ἡ νέα κατάσταση δέν θά εἶναι μόνο κόπος, ἀλλά καί ζωή. Τούς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά θαυμάσουν τό σύντροφό τους στό νέο του ρόλο ὡς πατέρα ἤ ὡς μητέρα. Τούς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά σταθοῦν ὁ ἕνας δίπλα στόν ἄλλο καί νά ἀλληλοστηριχθοῦν στίς νέες ἀπαιτήσεις, νά μοιραστοῦν τίς ἀνησυχίες τους, ἀλλά καί τά ὄνειρά τους. Ἡ δυνατότητα νά ἐκτιμήσουν ἐκ νέου τό σύντροφό τους θά τούς προσφέρει τή δυνατότητα νά ἐπιθυμήσουν ἐκ νέου τήν ἐρωτική τους σχέση καί τήν ἐπανεύρεσή τους ὄχι μόνο ὡς γονεῖς μά καί ὡς σύντροφοι. Ἡ διαρκής ἀλληλαντίδραση ρόλων, γονικοῦ καί συντροφικοῦ, ὥστε ὁ ἕνας ρόλος νά ἐνισχύει τόν ἄλλο καί ὄχι νά ἀνταγωνίζονται ἐπιτρέπει στό ζευγάρι τήν ἀνέλιξη καί τήν κατάκτηση τῆς ὡριμότητας καί τῆς πνευματικῆς ὁλοκλήρωσης. 8

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΥΡΤΩ ΓΡΙΒΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΥΡΤΩ ΓΡΙΒΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΥΡΤΩ ΓΡΙΒΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Σεξ- Οργασµός και Οµοφυλοφιλία Ο οργασµός δεν µετράει ήµητρα, 32 ετών Είχα ελάχιστες σεξουαλικές επαφές µε άντρες εν βίωσα ποτέ οργασµό µε άτοµο του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ;

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Γονέων Διάλεξη. Το θέμα που επέλεξα ν αναπτύξω, βασικό, για τη διαπαιδαγώγιση των παιδιών

Σχολή Γονέων Διάλεξη. Το θέμα που επέλεξα ν αναπτύξω, βασικό, για τη διαπαιδαγώγιση των παιδιών 1 Γεωργικής Σχολής 44-55102 Θεσσαλονίκη Τηλ. Κέντρο: (031) 472474 - Fax:473159 Πανελλήνιος Αριθμός Κλήσης: (0801) 472.472 Web Site: www.adamantios.gr E-mail: info@adamantios.gr σδσδ Δεκέμβριος 2013 Προς

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

12/5/2015 Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

12/5/2015 Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ 1 ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2 Εφηβεία είναι η περίοδος της αύξησης και της ανάπτυξης του ατόμου κατά την ο- ποία συμβαίνουν σημαντικές μεταβολές στο σώμα, στη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες

Η εφαρµογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες Η εφαρµογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες Κωνσταντίνος Ευθυµίου Εισήγηση για την ιηµερίδα: "Εκπαίδευση στην Γνωσιακή - Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία" Αθήνα, Αula Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι!

Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι! Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι! Με ένα πραγματικά απλό και κατανοητό λόγο, η κυρία Μιγγείρου στο νέο της βιβλίο Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι, που

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Νοσηλ. Λειτουργός Μαία, Γ.Ν.Λεμεσού ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ Νοσηλ. Λειτουργός Μαία, Γ.Ν.Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της σκέψης ήταν στην προέλευσή της, διαδικασία εκτόνωσης της ψυχής, από υπερχείλισμα ερεθισμάτων.

Η δραστηριότητα της σκέψης ήταν στην προέλευσή της, διαδικασία εκτόνωσης της ψυχής, από υπερχείλισμα ερεθισμάτων. Σκέψη και ονειροπόληση της μητέρας Η δραστηριότητα της σκέψης ήταν στην προέλευσή της, διαδικασία εκτόνωσης της ψυχής, από υπερχείλισμα ερεθισμάτων. Ο Bion εμπνεόμενος από το άρθρο του Freud του 1911,

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα 22 Μαρτίου 2014 Ανδρέας Ευαγόρου Ψυχολόγος Εφηβεία Ψυχική και σωματική ανάπτυξη Πέρασμα από την παιδική στην ενήλικη ζωή Ενδοψυχικές αναδομήσεις Ανάγκη αυτονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Συνεδρίου-Σεμιναρίου Μητρικού Θηλασμού Μιλένα Ρούσκοβα 22-26 Οκτωβρίου 2014 ΞΑΝΘΗ ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Παναγιώτης Μ. Σαμαράς Ψυχολόγος Mphil, PgDip, BSc Hons κατάθλιψη της λοχείας Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση

Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εισαγωγική Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Πράξη» ΕΠΕΚΕΙΝΑ Επιμέλεια: Αφροδίτη Στυλιαρά ψυχολόγος - Αγγελική Καραγιάννη ψυχολόγος. Εποπτεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα 01. Γυναικεία Σεξουαλική Υγεία

Έρευνα 01. Γυναικεία Σεξουαλική Υγεία Έρευνα 01 Γυναικεία Σεξουαλική Υγεία 02 Την ισοτιµία και στον έρωτα διεκδικούν οι γυναίκες Για πρώτη φορά έρευνα αποκαλύπτει τα µυστικά της γυναικείας σεξουαλικότητας και ανατρέπει όσα ίσχυαν µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, η συζήτηση η οποία αφορά στην εκπόνηση πολιτικών προστασίας του παιδιού και της οικογένειας εστιάζει,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤΡΡΤΘΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΓΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

ΣΑΥΤΡΡΤΘΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΓΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΑΥΤΡΡΤΘΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΓΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Το Πανελλήνιο Ινστιστούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (P.I.N.Dis) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι όροι «εκφοβισµός» (bullying) και «θυµατοποίηση» (victimization)

Διαβάστε περισσότερα

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις των σεισμών στα παιδιά

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις των σεισμών στα παιδιά Οι ψυχολογικές επιπτώσεις των σεισμών στα παιδιά Αναστασία Κουμούλα Παιδοψυχίατρος Συντονίστρια Διευθύντρια Τμ. Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων Σισμανόγλειο ΓΝΑ Καταστροφές Συντριπτικά γεγονότα που περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

«Εφηβεία: Μια καταιγίδα στη ζωή;»

«Εφηβεία: Μια καταιγίδα στη ζωή;» «Εφηβεία: Μια καταιγίδα στη ζωή;» Η εφηβεία αποτελεί μία μεταβατική περίοδο στη ζωή του ανθρώπου. Αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Κατά τη διάρκειά της συντελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Υπουργείο Υγείας- Διοίκηση 1 ης ΥΠΕ Αττικής Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ Ν.Π.Δ.Δ. Μπαρδάνη Ειρήνη, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Σ. Δ/ντρια Μαυραντώνη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ Οι περισσότεροι γονείς, ακόμη και αυτοί που έχουν παιδιά πολύ μικρά, τρέμουν στη σκέψη ότι τα βλαστάρια τους θα μπουν κάποτε σ αυτή την περίοδο της ζωής, την εφηβεία. Πράγματι την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι

Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Γιατί πρωτοκάνουν σεξ οι έφηβοι Αλέξανδρος Ζησόπουλος Ουρολόγος ΕΦΗΒΕΙΑ Η εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει ''βιολογικά'' µε τις µεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει ''ψυχολογικά''

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων

ΑΡΙΑΔΝΗ. θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων ΑΡΙΑΔΝΗ θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων θεραπευτικό προγραµµα του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων Θησέας Λαβύρινθος Μινώταυρος Αριάδνη O MYΘΟΣ Η ανθρωπότητα, ο καθένας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ Στρεσσογόνος παράγοντας Οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να βιώνει στρες Είναι μια αλλαγή στην ομοιόσταση του ατόμου Παράγοντες που προκαλούν στρες Ενδογενείς Εξωγενείς Ενδογενείς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την. Κατάθλιψη. Απόδοση: Αγγελίνα Δροσίτη, κλινικός ψυχολόγος Επιμέλεια: Στάθης Παναγούλιας, ψυχίατρος-δ/ντής Ε.Σ.Υ.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την. Κατάθλιψη. Απόδοση: Αγγελίνα Δροσίτη, κλινικός ψυχολόγος Επιμέλεια: Στάθης Παναγούλιας, ψυχίατρος-δ/ντής Ε.Σ.Υ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την Κατάθλιψη Απόδοση: Αγγελίνα Δροσίτη, κλινικός ψυχολόγος Επιμέλεια: Στάθης Παναγούλιας, ψυχίατρος-δ/ντής Ε.Σ.Υ. ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Εκδότης:

Διαβάστε περισσότερα

Η σεξουαλικότητα στον καρκίνο

Η σεξουαλικότητα στον καρκίνο Η σεξουαλικότητα στον καρκίνο Η σεξουαλικότητα είναι ένα πολύ προσωπικό ζήτηµα για όλους µας. Η σεξουαλική συµπεριφορά και η στάση απέναντι σε αυτή διαφέρει σηµαντικά από άτοµο σε άτοµο και διαµορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

AYTOKTONIA. Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπημένου προσώπου που αυτοκτονεί

AYTOKTONIA. Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπημένου προσώπου που αυτοκτονεί AYTOKTONIA Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπημένου προσώπου που αυτοκτονεί Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπημένου προσώπου που αυτοκτονεί Η αυτοκτονία αγαπημένου προσώπου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

Εξάρτηση από το διαδίκτυο

Εξάρτηση από το διαδίκτυο Εξάρτηση από το διαδίκτυο Συμπτώματα Εξάρτησης i. Παραμονή on-line για περισσότερη ώρα από όση υπολόγιζε αρχικά ο έφηβος, ώστε να πετύχει το αίσθημα της ικανοποίησης, διαφορετικά η συνέχιση ίδιου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριµία µε τις ικανότητες του µωρού

Γνωριµία µε τις ικανότητες του µωρού Γνωριµία µε τις ικανότητες του µωρού. Γι αυτό πολλά βρέφη δυσανασχετούν όταν η µητέρα αλλάζει δραστικά το χτένισµά της. Όταν το µωρό, αντικείµενο επιθυµίας των γονιών του, έρχεται στον κόσµο κι από πλάσµα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση θεωρίας συναισθηματικού δεσμού με τη συστημική και την αφήγηση

Σύνδεση θεωρίας συναισθηματικού δεσμού με τη συστημική και την αφήγηση ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ VIDEO Σύνδεση με θεωρία του συναισθηματικού δεσμού (ή συναισθηματικής προσκόλλησης ή πρόσδεσης) (attachment theory) John Bowlby (1907-1991) που σήμερα έχει ευρύτατη

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος

Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διάγνωση διαβήτη Σε μεσήλικα Σε ηλικιωμένο Σε παιδί ή έφηβο Διαβήτης σε ενήλικες και υπερήλικες Ενήλικας ή Ηλικιωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION

1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION 1.7.2015 Ble Pavillon XENIA KOURTOGLOU PRESENTATION I Didn't Sign Up for This Ξένια Κούρτογλου Founder & Managing Partner Focus Bari S.A Co-founder e-satisfaction Τι θα δούμε I. Οι δυνάμεις της αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή

Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή Γράμμα σ έναν νέο θεραπευτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελική εργασία ως επιστέγασμα της τετραετούς πορείας στην εκπαίδευση είναι μια σκέψη που μπαίνει στον πρώτο χρόνο. Είναι μια σκέψη που ζυμώνεται, προκαλεί απορία,

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Δήμητρα Ηλιάδου MD, MSc Ψυχίατρος

Δήμητρα Ηλιάδου MD, MSc Ψυχίατρος Δήμητρα Ηλιάδου MD, MSc Ψυχίατρος Οικονομική κρίση «Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε την αναστάτωση και τις πιθανές συνέπειες της οικονομικής κρίσης, δεν πρέπει να ξαφνιαστούμε αν δούμε περισσότερες αυτοκτονίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Ο ψηφιακός κόσµος των παιδιών Κάποτε τα παιδιά χάνονταν όλη µέρα στους δρόµους, σήµερα χάνονται στις λεωφόρους του διαδικτύου. Ο µέσος 11χρονος σε µια δυτική χώρα έχει το δικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣ/ΚΗ ΙΙ ΥΠ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΚΥΠΑΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΛΑΡΙΣΑ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Q&A Από την Κατερίνα Βορβή

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Q&A Από την Κατερίνα Βορβή ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Q&A Από την Κατερίνα Βορβή ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ του Βασίλειου Μπαγιώκου, μαιευτήρα-χειρουργού γυναικολόγου, DFSRH, συνεργάτη του Μαιευτηρίου Ιασώ, Διπλωματούχου της Εταιρίας Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ»

«ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΕΚΤΟΣ» «Κ Α Ν Ε Ι Σ Δ Ε Ν Μ Ε Ν Ε Ι Ε Κ Τ Ο Σ» π ρ ό γ ρ α μ μ α π ρ ό λ η ψ η ς κ α ι π α ρ έ μ β α σ η ς γ ι α ν έ ο υ ς σ ε κ ί ν δ υ ν ο έ λ λ ε ι ψ η ς σ τ έ γ η ς φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς με την

Διαβάστε περισσότερα

Πλησιάζει η στιγμή, που τόσον καιρό περιμένατε.

Πλησιάζει η στιγμή, που τόσον καιρό περιμένατε. Πλησιάζει η στιγμή, που τόσον καιρό περιμένατε. Μόλις αντικρύσετε πρώτη φορά το πλασματάκι που φροντίζατε όλους αυτούς τους μήνες, θα καταλάβετε γιατί άξιζε να κάνετε υπομονή και να μην το βάζετε κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ.

Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Βασικές αρχές της γνωσιακής συµπεριφοριστικής ψυχοθεραπείας 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ψυχολογίας 11 13 Απριλίου 2008, Αθήνα Γ. Ευσταθίου Γνωσιακή συµπεριφοριστική θεραπεία Σειρά προτάσεων παρέµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 1 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ τοῦ Ἀλέξανδρου Μ. Σταυρόπουλου, Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἐπίσκεψη ὀνομάτων Μιλώντας γιά ποιμαντικές προοπτικές γιά τό γάμο καί τήν οἰκογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ]

Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Προσωπο-κεντρική θεωρία (person-centred) [πρώην Πελατο-κεντρική θεωρία ] Φαινομενολογική θεωρητική κατεύθυνση η οποία υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος διαθέτει από μόνος του την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ. Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπημένου προσώπου από τροχαίο δυστύχημα

ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ. Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπημένου προσώπου από τροχαίο δυστύχημα ΤΡΟΧΑΙΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπημένου προσώπου από τροχαίο δυστύχημα Στηρίζοντας το παιδί που θρηνεί το θάνατο αγαπημένου προσώπου από τροχαίο δυστύχημα Tα παιδιά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η Έρευνα μας Ο Εθισμός στο Διαδίκτυο 2008-2010 Γενικότερα τι σημαίνει ο εθισμός, ειδικότερα τι σημαίνει εθισμός στο Διαδίκτυο και πως αυτό ορίζεται; Ως εθισμός αντιμετωπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Η εκκίνηση... Α Πανελλήνια Περιγεννητική Έρευνα όλοι ανεξαιρέτως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Τρόποι θετικής προσαρμογής Ελένη Τσαχαγέα Κλινική Ψυχολόγος Επιστ. Συνεργάτης Νευρολογικό Τμήμα Γ.Ν.Α «Γιώργος Γεννηματάς» Σκοπός Ομιλίας Να παρουσιάσει το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων

Το γενεόγραμμα. Γιώργος Καλαρρύτης MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Το γενεόγραμμα MMedSci,ICADC,CGP,CFT,ECP Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής Θεραπευτής Οικογένειας, Σύμβουλος Τοξικοεξαρτήσεων Γενεόγραμμα είναι ένα γενεαλογικό δένδρο τουλάχιστον 3 γενεών που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι

Κυριε Γενικέ Πρόξενε. Αγαπητες φιλες και φιλοι Κυριε Γενικέ Πρόξενε Αγαπητες φιλες και φιλοι Όταν πριν από πολλα χρονια, περιπου στην ηλικια των 7 χρονων, ο πατερας μου Ζαχαριας Δουλαμης αποφασισε να μας στειλει, εμενα και την αδερφη μου, να μαθουμε

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Συνεργάζομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Συνεργάζομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι Συνεργασία 2. Γιατί χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας

Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας Βία + Εκφοβισμός στο σχολείο συζήτηση με αφορμή την ημέρα αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας 6 Μαρτίου 2013 Τελευταίο Θρανίο Καθηγητές Εν Δράσει Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία ΟΜΟΦΟΒΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία της ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΣΟΥΡΛΗ Α.Μ.7509 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πτυχιακή εργασία της ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΣΟΥΡΛΗ Α.Μ.7509 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή εργασία της ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΣΟΥΡΛΗ Α.Μ.7509 ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανισότητα μεταξύ όλων των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα;

Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου. να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Πως μπορώ να υποστηρίξω τον άνθρωπό μου να αντιμετωπίσει το λέμφωμα; Το λέμφωμα είναι δυνητικά ιάσιμη νόσος Με την επιστημονική συνεργασία του Αιματολογικού Τμήματος, Γ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό

Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό ΟIΚΟΥΜΕΝΙΚOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕIΟΝ IΕΡA ΜΗΤΡOΠΟΛΙΣ ΡΕΘYΜΝΗΣ ΚΑI ΑYΛΟΠΟΤAΜΟΥ Ὀρθόδοξος Γάμος Ἕνας δρόμος πού περπατιέται στή γῆ, ἀλλά καταλήγει στόν οὐρανό Ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός γάμος, ὅταν εἶναι σωστός καί ἀληθινά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007. ώρα 9.30-14.45

ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ. Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007. ώρα 9.30-14.45 ΗΜΕΡΙΔΑ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2007 ώρα 9.30-14.45 Αμφιθέατρο «Ι. Δρακόπουλος» Κεντρικό κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) ΟΡΓΑΝΩΣΗ Συμβουλευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος

Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας. Β Μέρος Ενσωματωμένες υπηρεσίες Συμπεριφορικής Υγείας στις δομές υγείας Β Μέρος Κατάθλιψη Αξιολόγηση Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων Ερωτήσειςγια: Συναίσθημα Ύπνο Ενδιαφέροντα Ενοχή Ενέργεια Συγκέντρωση Όρεξη Ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ἀγαπητοί γονεῖς, Ἡ χαρά σας εἶναι μεγάλη καθώς ἑτοιμάζεστε γιά τή βάπτιση τοῦ παιδιοῦ σας. Κι ὅλες οἱ χα ρούμενες φροντίδες σας στρέφονται γύρω ἀπό τά βαπτιστικά, τούς καλεσμένους,

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι μας λίγο ή πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα

Όλοι μας λίγο ή πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο στα Περιοδικό : Παιδί, Υγεία και Διατροφή Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος Internet : Παράθυρο στην γνώση ή στην πλάνη; Και τα δύο!! Όλοι μας λίγο ή πολύ αντιλαμβανόμαστε ότι το διαδίκτυο είναι ένα ισχυρό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΠΥ; Αποτελεί μια ομάδα διαταραχών όπου τα συμπτώματα εμφανίζονται πριν από την ηλικία των 12 ετών. Τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

μύθοι και πραγματικότητες για τις σχέσεις

μύθοι και πραγματικότητες για τις σχέσεις Η σωματική κακοποίηση είναι πιο σοβαρή από τη λεκτική (ΜΥΘΟΣ) Η λεκτική κακοποίηση μπορεί να είναι εξίσου επώδυνη και τρομακτική με τη σωματική. Το να μας υποτιμούν ή να μας πειράζουν συνεχώς μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ελληνική Εταιρεία για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ, ΤΗ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΕΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 Οικογένεια ΑΜΕΑ Η οικογένεια σαν σύστηµα «Μια οικογένεια είναι πολύ περισσότερο από ένα άθροισµα ατόµων που µοιράζονται ένα συγκεκριµένο φυσικό (στέγη) και ψυχολογικό χώρο. Είναι ένα φυσικό κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟ ΠΑΤΗΝΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΒΡΑΜΙΚΑ ΜΑΡΙΑ (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η κατανόηση της σπουδαιότητας

Διαβάστε περισσότερα