ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ: Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ: Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ."

Transcript

1 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ: Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ. Τοῦ κ. Δημητρίου Καραγιάννη, Παιδοψυχιάτρου, Θεραπευτή Οἰκογένειας Στη διάσπαση του πυρήνα του έρωτα, ο Θεός. Μ. Πασιαρδῆς Ἡ γέννηση ἑνός παιδιοῦ, ἡ δημιουργία δηλαδή ἑνός νέου ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ μιά συνταρακτική ὑπαρξιακή ἐπανάσταση. Οἱ νέοι ἄνθρωποι, πού μέχρι τότε εἶχαν εὐθύνη μόνο γιά τόν ἑαυτό τους, νιώθουν νά συνταράσσονται, καθώς καλοῦνται νά ἀλλάξουν τήν πορεία τους καί νά ἀνακαλύψουν τήν ἰδιότητα τοῦ γονιοῦ. Ἡ νέα πραγματικότητα ἀπαιτεῖ τό ἄνοιγμα τῆς δυαδικότητας τοῦ ζευγαριοῦ πρός τό νέο μέλος καί ὁδηγεῖ στή συνειδητοποίηση ὅτι ποτέ πλέον ἡ ζωή δέν θά εἶναι ἴδια γι αὐτούς. Οἱ νέοι γονεῖς, ἀντιμέτωποι μέ τό βρέφος τους, ἀναζητοῦν τούς τρόπους πού θά ἐπιτρέψουν τήν ἐπικοινωνία μαζί του. Προσπαθώντας νά νοιαστοῦν τό παιδί τους, ἀνατρέχουν στά παιδικά τους βιώματα καί ἀνασύρουν ἀπό τίς ἀναμνήσεις τους εἰκόνες καί συμπεριφορές πού νιώθουν ὅτι τούς στήριξαν ἤ προσπαθοῦν νά ἀποφύγουν συμπεριφορές πού τίς βίωσαν ὡς τραυματικές. Ἐπιδιώκοντας νά ἐντάξουν τό βρέφος στόν οἰκεῖο τους χῶρο, ἀνακαλύπτουν ὁμοιότητες πραγματικές ἤ φαντασιωτικές μέ αὐτούς ἤ μέ συγγενικά τους πρόσωπα. Συνήθως οἱ ταυτίσεις αὐτές εἶναι πρός ὄφελος τοῦ παιδιοῦ, ὅπως καί στά παραμύθια πού οἱ μοῖρες χαρίζουν τίς εὐχές τους στά νεογέννητα βρέφη. Κάποτε οἱ προβλέψεις γίνονται ἀκραῖες, ὅπως ὅτι αὐτό τό μωρό θά καταστεῖ ὁ ἐνσαρκωτής κάθε ἰδεώδους τῶν γονιῶν του. Τό βρέφος ὅμως δέν ἀναγνωρίζει τίς ἀνασφάλειες τῶν γονιῶν του, οὔτε τούς προσφέρει περίοδο χάριτος για προσαρμογή στήν ἔλευσή του. Αὐτό τό τόσο γλυκό καί τόσο ἀδύναμο πλάσμα, εἶναι ταυτόχρονα καί τόσο ἀπαιτητικό στίς ἀνάγκες του πού δέν ἐπιτρέπουν καμιά ἀναβολή καί ἀπαιτοῦν τήν ἄμεση κάλυψή τους, μήν ἀναγνωρίζοντας τίς ὅποιες δυσκολίες μπορεί νά ἀντιμετωπίζουν οἱ γονεῖς του. Οἱ φόβοι τῶν γονιῶν ὅτι δέ θά μπορέσουν νά ἀνταπεξέλθουν στίς ἀπαιτούμενες φροντίδες τοῦ μωροῦ τους προβάλλονται στό νεογνό πού θεωρεῖται ὡς δύσκολο ἤ ὡς ιδιότροπο. Δέν εἶναι λιγοστές οἱ περιπτώσεις πού τό νεογέννητο μέσα ἀπό ἀπαξιωτικές ταυτίσεις ξυπνᾶ φοβίες, ἀγωνίες καί ἐπιφυλάξεις, καθώς ταυτίζεται μέ κάποιο μέλος τῆς εὐρύτερης οἰκογένειας πού δέν χαίρει καί τῆς καλύτερης ἐκτίμησης. Εἶναι τότε πού κάποιοι γονεῖς ἀναζωπυρώνουν τίς ἀμφιβολίες τους γιά τίς 1

2 ἱκανότητές τους, ὅπως καί τίς ἀμφιθυμίες τους γιά τή γέννηση τοῦ παιδιοῦ. Οἱ ἐξιδανικευμένες ἀναφορές στό μητρικό φίλτρο καί στή μητρική ἀγάπη πολλές φορές ἔχουν ἐνοχοποιητική δράση στίς νέες μητέρες πού νιώθουν ἀνεπαρκεῖς στίς ἀτελείωτες ἀπαιτήσεις τῶν βρεφῶν τους, ἀδύναμες νά ἀποκωδικοποιήσουν τό κλάμα τους ἤ νά ἀντέξουν τή σωματική ἐξάντληση ἀπό τήν ἀϋπνία ἤ τή συχνά συνυπάρχουσα σωματική τους κακουχία. Στό παρελθόν ἡ σχέση μητέρας παιδιοῦ εἶχε ὑπερτονιστεῖ. Ἡ λογοτεχνία εἶχε ἐπικεντρωθεῖ στήν ὑπέροχη πράγματι αὐτή σχέση, ἐνῶ ἀντίθετα ὁ ρόλος τοῦ πατέρα εἶχε ὑποτιμηθεῖ. Ἡ σχέση μητέρας παιδιοῦ ξεκινᾶ ὡς συγκύτιο, μιά σχέση δηλαδή ἀπόλυτης ἐξάρτησης, ἀφοῦ ἡ ἐπιβίωση τοῦ ἐμβρύου καί ἀργότερα τοῦ νεογνοῦ εἶναι ἀπόλυτα συνδεδεμένη μέ τη μητέρα του. Ὅμως ἡ σχέση αὐτή, ἡ τόσο σημαντική, ἄν ὁδηγήσει στόν ἀποκλεισμό τοῦ πατέρα, θά καταστεῖ τελικά εὐάλωτη. Ἄν ὁ πατέρας ἀδιαφορήσει ἤ παραγκωνιστεῖ ὡς περιττός κινδυνεύει νά χαθεῖ ἡ πολύτιμη συνεισφορά του στή φυσιολογική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ. Εἶναι ἀπόλυτα ἀποδεκτό ἀπό ὅλους τούς εἰδικούς ὅτι ἡ πατρότητα ἀπονέμεται ἀπό τή μητέρα. Εἶναι ἡ μητέρα πού ἐπιτρέπει τήν προσέγγιση τοῦ παιδιοῦ μέ τόν πατέρα του. Δηλαδή ἡ ποιότητα τῆς σχέσης τοῦ ἄνδρα μέ τή γυναίκα του εἶναι ὁ καθοριστικός παράγων γιά τήν ποιότητα τῆς σχέσης πατέρα παιδιοῦ. Ὁ πατέρας συμβάλλει διττά. Στήν πρώτη φάση στέκεται ἀρωγός πρός τή γυναίκα του καί τή φροντίζει σωματικά, μά καί ψυχολογικά. Στή συνέχεια εἶναι αὐτός πού θά καλέσει τή γυναίκα του νά ἐπανέλθει στήν πραγματικότητα, τήν πέρα ἀπό τή φροντίδα τοῦ βρέφους. Θά τήν προσκαλέσει μέ τήν ἀγάπη πού θά τῆς προσφέρει καί ὄχι μέ τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν του πού θά τῆς ἀπαιτήσει. Διαφορετικά ἡ συντροφική σχέση ὁδηγεῖται στήν ἀποξένωση, καθώς ἡ γυναίκα ἀπομακρύνεται συναισθηματικά ἀπό τόν ἄντρα της. Εἶναι τότε πού κάποιες γυναῖκες ὁδηγοῦνται στήν ἀγκίστρωση ἀπό τά παιδιά τους, ὄχι βέβαια γιά τίς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν, ἀλλά γιά τήν κάλυψη τῆς μοναξιᾶς πού ἔχει προκύψει ἀπό τήν ἀπομάκρυνση τῶν συντρόφων. Δέν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις πού αὐτή ἡ αἴσθηση ἀνεπάρκειας ὁδηγεῖ κάποιες νέες μητέρες σέ ἀκραῖες ψυχολογικές καταστάσεις. Ὡς ψυχίατροι, καλούμαστε νά ἀντιμετωπίσουμε συχνές περιπτώσεις κατάθλιψης στήν λοχεία. Εἶναι οἱ περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ἡ γυναίκα, μετά τή γέννηση τοῦ παιδιοῦ, νιώθει ἀνεπαρκής καί ἀδύναμη νά καλύψει τό μητρικό της ρόλο. Νιώθει καταβεβλημένη καί θεωρεῖ ὅτι δέ δύναται νά ἀγαπήσει τό μωρό της, ὁδηγούμενη σ ἀπόγνωση. Κάποιοι πνευματικοί σύμβουλοι εἶναι πιθανόν νά μήν ἀντιλαμβάνονται τή σοβαρότητα τῆς 2

3 κατάστασης καί νά ἐνοχοποιοῦν ἀφόρητα τίς μητέρες, θεωρώντας ὅτι μέ αὐτό τόν τρόπο θά τίς ὁδηγήσουν νά ἀναλάβουν τό μητρικό ρόλο τους. Ἕνας εἰδικός πού δέ μένει μόνο στά συμπτώματα καί στή φαρμακευτική καταστολή τους, ἀλλά ἀναζητᾶ τή δυναμική τῶν φαινομένων, θά ἀνακαλύψει μιά ἔντονη δυσλειτουργία στή συντροφική σχέση πού συνίσταται στήν ἀδυναμία συναισθηματικῆς κάλυψης τῆς γυναίκας ἀπό τόν ἄνδρα της. Ὁ ἄνδρας πού πίεζε γιά τή γέννηση ἑνός παιδιοῦ, εἶναι συναισθηματικά ἀπών ὅταν αὐτή πραγματοποιεῖται. Ἀπασχολημένος μέ τίς δικές του δραστηριότητες καί ἐπικριτικός πρός τίς «εὐαισθησίες» τῆς γυναίκας του, πού τίς θεωρεῖ ὡς ἀκατανόητες παραξενιές. Θυμάμαι τή νέα μητέρα πού ἔνιωθε συντετριμμένη, γιατί ἔβριζε τήν Παναγία, ἀντί νά τήν ἐπικαλεῖται γιά νά τή στηρίξει στό μητρικό της ρόλο. Ἡ ἔρευνα ὅμως τῶν γεγονότων ἀπέδειξε ὅτι ὁ ἄνδρας της, ἕνας παθολογικά θρησκευόμενος ἄνθρωπος, πού ἀναρωτιόταν γιά καιρό ἄν θά γίνει μοναχός ἤ ἔγγαμος, τήν περίοδο πού αὐτή γεννοῦσε, δεύτερη μέρα τῶν Χριστουγέννων, ἔλειπε στό Ἅγιο Ὄρος, στόν κῆπο τῆς Παναγίας, ὅπως συνήθιζε νά κάνει ὅλα τά προηγούμενα Χριστούγεννα, ἐγκαταλείποντας τή σύζυγό του Ὅταν ἕνα ζευγάρι, ζώντας τήν ἀγάπη του, ἀποφασίζει νά δημιουργήσει ἕνα παιδί, τότε ἀγκαλιάζει τό νεογνό καί τό ἀναδεικνύει σέ ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Ταυτόχρονα ἡ σχέση του ζευγαριοῦ μεταπλάθεται ἀπό τήν ὑπέρβαση καί ὁδηγεῖται σέ μιά ἄλλη, πιό σύμπλοκη, πιό ἀπαιτητική, μά καί πιό μαγευτική ἀλληλαντίδραση. Ὅταν ὅμως τό ζευγάρι δέν ἔχει ἐπιτύχει μιά λειτουργική σχέση καί ἀποφασίζει νά ἀποκτήσει ἕνα παιδί γιά νά καλύψει τά κενά τῆς σχέσης, τότε θά ἐμπλέξει τό παιδί στή συζυγική διαμάχη. Ἡ ἀνατροφή ἑνός παιδιοῦ προσφέρεται ὡς ἀέναος πηγή συγκρούσεων ἀνάμεσα στό ζευγάρι πού δέν ἔχει βρεῖ κώδικα ἐπίλυσης τῶν διαφορῶν του. Ἀπό τίς πρῶτες στιγμές τῆς ἀνατροφῆς πού ἀφοροῦν τό φαγητό, τόν ὕπνο ἤ τήν καθαριότητα, μέχρι ἀργότερα τή φύλαξή του στόν παιδικό σταθμό ἤ τούς παπποῦδες, τό σχολεῖο, τό διάβασμα, τόν ἐλεύθερο χρόνο, τίς παρέες, τή σεξουαλικότητα καί τήν αὐτονόμηση, δίνονται ἀτέλειωτες ἀφορμές γιά συγκρούσεις. Ὁ κάθε γονιός κινδυνεύει νά μονοπωλεῖ τήν ὀρθότητα τῆς ἐπιβαλλόμενης στάσης καί συμπεριφορᾶς καί τεῖνει νά ἀκυρώνει τόν ἄλλο. Ἡ γέννηση ἑνός παιδιοῦ δίχως προϋποθέσεις λειτουργικότητας μεταξύ τοῦ ζευγαριοῦ ἐπισφραγίζει τή διένεξη τοῦ ζευγαριοῦ στό διηνεκές. Ἀποτέλεσμα, ἡ δημιουργία παιδοκεντρικῶν οἰκογενειῶν καί ἡ ἐξαφάνιση τοῦ ζευγαριοῦ τῶν συντρόφων μέ τή μετάλλαξή τους σέ γονεῖς μόνο. Ἡ Οἰκολογία ἔχει ἀσχοληθεῖ μέ τό φαινόμενο τῆς μονοκαλλιέργειας. Ἐκεί, δηλαδή, πού σέ μία ὁλόκληρη περιοχή καλλιεργεῖται ἕνα μόνο εἶδος. 3

4 Βραχύχρονα ἀποδίδει μεγαλύτερες ἀποδόσεις μέ λιγότερο κόπο καί ἔξοδα. Ὅμως, ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι σέ μακρόχρονη βάση ἡ καλλιέργεια ἀπειλεῖται μέ καταστροφικά ἀποτελέσματα, καθώς ἐγκαθίσταται ἕνα εὔθραυστο σύστημα, πού ἰσορροπεῖ σέ ὁριακό σημεῖο. Τό ἐξωτερικό περιβάλλον γίνεται ἀπειλητικό καί ἡ καλλιέργεια ἀπαιτεῖ ἐντονότερη τεχνητή τροφοδοσία πού τελικά συνεπάγεται ὑψηλότερο κόστος καί μεγαλύτερους κινδύνους. Κάτι ἀνάλογο γίνεται καί σέ ἕνα σημαντικό ἀριθμό οἰκογενειῶν πού ἀντιμετωπίζουμε στήν Παιδοψυχιατρική, οἱ ὁποῖες ἔχουν παιδοκεντρική κατεύθυνση. Στίς οἰκογένειες αὐτές, τό ζευγάρι ἔχει σβῆσει καί στή θέση του ὑπάρχουν μόνο γονεῖς. Γονεῖς πού ἔχουν, ἔκούσια ἤ ἀκούσια, στερηθεῖ ἀπό ἄλλες πηγές ἱκανοποίησης καί ἔχουν στραφεῖ ἀποκλειστικά σέ μιά μονοκαλλιέργεια, στά παιδιά τους, περιμένοντας ἀπό αὐτά, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, τά πάντα, ἐπειδή θεωροῦν ὅτι τούς ἔχουν προσφέρει τά πάντα. Ἑπόμενο εἶναι, δυστυχῶς, τά συμπτώματα σ' αὐτές τίς οἰκογένειες νά ἐμφανίζονται στό παιδί, πού ἔχει ἐπωμισθεί ἕναν ἀφύσικο ρόλο. Οἱ παπποῦδες, πού ὑπῆρξαν γονεῖς μόνο στά πλαίσια μιάς παιδοκεντρικῆς οἰκογένειας, δυσκολεύονται νά ἀνακαλύψουν νέες ἐκφράσεις δημιουργικότητας καί ἑπομένως σπρώχνουν ἀνυπόμονα τό νέο ζευγάρι νά ἀποκτήσει παιδί, ὥστε νά ξαναβροῦν οἱ ἴδιοι τή δική τους ἰσορροπία καί νά καταστοῦν ἐκ νέου χρήσιμοι. Τά νέα ζευγάρια πού θά ὑποχωρήσουν σέ τέτοιες πιέσεις θά παγιωθοῦν στήν ἀνώριμη στάση, καθώς βολευόμενοι στίς προσφορές τῶν παππούδων, θά ἰσοπεδώσουν τίς δικές τους δημιουργικές ἱκανότητες. Οἱ πολυμελεῖς οἰκογένειες ἀποτελοῦν μιάν εὐλογημένη κατάσταση, ἀφοῦ ὁ καρπός εἶναι πολύς. Ἡ ὠρίμανση ὅμως τοῦ καρποῦ καί ἡ ποιότητά του εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένες μέ τήν ὑγεία τοῦ δέντρου. Στήν οἰκογένεια, τό δέντρο πού παράγει τόν καρπό εἶναι ἡ συντροφική - συζυγική σχέση. Ἑπομένως εἶναι σημαντικό νά φροντίζεται ἐπί πλέον ἡ συζυγική σχέση στίς πολύτεκνες οἰκογένειες. Εἶναι σημαντικό νά αὐξάνει ἡ ἐνεργειακή δυνατότητα τῶν συζύγων - γονιῶν, ὥστε ἡ ἐξάντληση καί ἡ κόπωση νά μήν ἀποτελοῦν τά κύρια χαρακτηριστικά τῶν γονιῶν, οὔτε ἡ ἔλλειψη καί ἡ μιζέρια ἡ κύρια αἴσθηση τῶν παιδιῶν. Πρόσφατα συνεργάστηκα, στά πλαίσια μιᾶς οἰκογενειακῆς θεραπευτικῆς συνεδρίας, μέ ἕνα ζευγάρι μέ τέσσερα παιδιά, τά ὁποῖα εἶχαν γεννηθεῖ στά πλαίσια μιᾶς ψευδεπίγραφης ὑπακοῆς. Ἐπρόκειτο γιά δύο θρησκευόμενους νέους ἀνθρώπους πού βρίσκονταν σέ συνεχή διαμάχη γιά τό ποιός κουράζεται περισσότερο. Παράλληλα τά παιδιά τους, συναισθηματικά ἐγκαταλειμμένα, ἔκαναν ἀφόρητη φασαρία. Τούς ρώτησα γιά τό πῶς φαντάζονται ὅτι ζοῦν οἱ ἄνθρωποι πού δέ βρίσκονται στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Μού ἐξέφρασαν τήν βεβαιότητα ὅτι οἱ ἐκτός ζοῦν καλύτερα, ἀφοῦ δέν εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ὑπόκεινται σέ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό ἴσχυε γι αὐτούς, γιατί ἡ ἀρετή δέν ἦταν καρπός τῆς 4

5 ἐλεύθερης ἐπιθυμίας καί τῆς συνεπαγόμενης ἄσκησης, ἀλλά ἀντιστοιχοῦσε σέ συμμόρφωση μέ ἠθικούς κανόνες πού καταγράφονταν ὡς περιορισμοί Βασική διαπίστωση τῆς ἐργασίας μέ ζευγάρια ἀποτελεῖ ὅτι μιά συχνή αἰτία προβλημάτων εἶναι ἡ ἐμπλοκή τρίτων στή συντροφική σχέση. Οἱ τριγωνοποιήσεις πού δημιουργοῦνται εἶναι πάντα ὀδυνηρές, ἀφοῦ ἐνῶ ἀρχικά σκοπεύουν νά ἐξομαλύνουν τίς ἐντάσεις μέσα στό ζευγάρι, τελικά ὁδηγοῦν σέ νέες πιό ὀδυνηρές ἐμπλοκές. Οἱ τριγωνοποιήσεις σέ καταστάσεις ἐξωσυζυγικῆς σχέσης εἶναι εὔκολα ἀναγνωρίσιμες. Ὅμως οἱ τριγωνοποιήσεις μέσα στό εὐρύτερο οἰκογενειακό σύστημα μέ τούς γονεῖς, τά παιδιά, τούς φίλους ἤ τούς πνευματικούς συμβούλους δέν εἶναι πάντα ἔγκαιρα ἀντιληπτές. Οἱ πνευματικοί σύμβουλοι, πού πιέζουν τό νέο ζευγάρι γιά τή γέννηση ἑνός παιδιοῦ, θά πρέπει νά ἀναρωτηθοῦν ἄν ἀναφέρονται πράγματι στήν πνευματική πορεία τοῦ ζευγαριοῦ ἤ ἄν ἐμπλέκονται ἒμμεσα γιά δικούς τούς προσωπικούς λόγους, δίχως νά τό ἀναγνωρίζουν. Ἓνας σύμβουλος πού ἡ πνευματικότητά του περιορίζεται στή διατύπωση κινδύνων ἠθικῆς συμπεριφορᾶς, ἀνησυχεῖ ἐμπρός στήν ἐλευθερία τῶν νέων καί ἄθελά του εὐνοεῖ τήν ὕπαρξη προβλημάτων, ὥστε νά δύναται νά συνεισφέρει στήν ἐπίλυσή τους. Ἕνας ὥριμος πνευματικός, που ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, σέβεται καί νιώθει δέος ἐμπρός στήν ἐρωτική σχέση τοῦ ζευγαριοῦ καί δέν ἐπιθυμεῖ νά γνωρίζει λεπτομέρειες. Χαίρεται νά βλέπει χαρούμενα βλέμματα καί μυστικούς κώδικες ἐπικοινωνίας μέσα στό ζευγάρι καί δέν κάνει τό λάθος νά ἐμπλακεῖ. Ἕνας ὥριμος πνευματικός, πού ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, γνωρίζει ἀπό τήν προσωπική του πορεία τίς ἀφόρητες στιγμές πού ἔνιωσε τήν ἀδυναμία του νά τόν πλημμυρίζει καί ἔτσι γνωρίζει νά ἐμψυχώνει τούς συντρόφους στίς δικές τους ἀνεπάρκειες. Ἕνας ὥριμος πνευματικός, πού ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, γνωρίζει νά διαλύει τήν ὑποτίμηση τῆς καθημερινότητας, καθώς τήν ἀντιλαμβάνεται ὡς τό καμίνι πού καίει κάθε ἐπιφανειακή ἀρετή. Ἕνας ὥριμος πνευματικός, πού ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, ὑποδεικνύει τίς ὁδούς πού τό ζευγάρι θά ἀκολουθήσει γιά νά ἀποφύγει τόν ἐγκλεισμό του στά πλαίσια μιᾶς ἀσφυκτικῆς δυαδικότητας, πού δέ γνωρίζει νά μοιράζεται τήν ἀγάπη μέ τούς ἄλλους. Ἕνας ὥριμος πνευματικός πού ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, εὐνοεῖ τή διασφάλιση τῆς τρυφερότητας στό διάβα τοῦ χρόνου, πέρα ἀπό τίς σκληρίες πού κινδυνεύουν νά ἀπλώνονται στήν ὕπαρξη καί νά τήν κατατρῶγουν σάν ἄλλου εἴδους καρκίνος. 5

6 Ἕνας ὥριμος πνευματικός, πού ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, γνωρίζει ὄχι μόνο νά μήν ὑποτιμᾶ τή συζυγία, ἀλλά νά τήν ἀναγνωρίζει ὡς τό στάδιο πού δοκιμάζεται ἡ αὐθεντική ἀνδρεία τῆς πνευματικότητας Ἡ ταύτιση τῆς τεκνογονίας μέ τήν ἐρωτική σχέση τοῦ ζευγαριοῦ βασίζεται σέ μιά ἀρχαϊκή ἀδιαφοροποίητη ἀντίληψη τόσο τῆς ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας, ὅσο καί τῆς ἀνθρώπινης ὑπόστασης. Ἡ διαστρεβλωτική αὐτή ἀντίληψη θεωρεῖ ὅτι δῆθεν ἡ ἐρωτική σχέση δικαιολογεῖται καί ἐπιτρέπεται μόνο γιά τήν ἐπίτευξη τεκνογονίας. Ἡ διαστρεβλωτική αὐτή ἀντίληψη, πού ἀντιλαμβάνεται τόν ἔρωτα μόνο μέ ὅρους πορνείας, φτάνει νά θεωρεῖ τήν ἀπουσία τῆς ἐρωτικῆς σχέσης δῆθεν ὡς κατάκτηση. Ἡ διαστρεβλωτική αὐτή ἀντίληψη ὑποτιμᾶ τήν ἀξία καί τή σημασία τῆς σεξουαλικότητας, ἀφοῦ τήν ἀντιλαμβάνονται ἀποκλεισμένη ἀπό τήν ἱερότητα τῆς λειτουργίας της. Ἡ διαστρεβλωτική αὐτή ἀντίληψη «ἐπιτρέπει» τή σεξουαλικότητα μέσα στό ζευγάρι, ἀφοῦ «ἄν τή στερηθοῦν κάποιοι ἀδύναμοι μπορεῖ νά ὁδηγηθοῦν σέ κάτι χειρότερο» καί δέν εἶναι ἱκανή νά διανοηθεῖ τίς δυνατότητες πού προσφέρει ἡ σεξουαλικότητα στή συνολική πορεία τοῦ ζευγαριοῦ. Ἡ ἐρωτική σχέση τῶν συντρόφων δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μιά διέξοδο στίς σεξουαλικές ἀνάγκες, ἀλλά προσφέρει τή δυνατότητα ἐπούλωσης τῆς φθορᾶς πού ἐπιφέρει ἡ καθημερινότητα στή συζυγική σχέση. Ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἀτομικῆς ἀνεπάρκειας, τό πλησίασμα τοῦ ἄλλου μέ τήν ἀπαιτούμενη συγκατάθεσή του, ἡ δυναμική τῆς τρυφερότητας πού ἀναπτύσσεται, ἡ παύση τῆς ἐνασχόλησης ἔστω καί γιά λίγο μέ τά προβλήματα ἐπιβίωσης, ἡ αἴσθηση τῆς ὑπέρβασης τοῦ χωροχρόνου, ἡ δυναμική τῆς ἔκρηξης εὐχαρίστησης πού σού χαρίζεται, ἀποτελοῦν κάποιες ἀπό τις συνιστῶσες πού καθιστοῦν τήν ἐρωτική συνεύρεση τῶν συντρόφων θεῖο δῶρο. Πολλαπλές ἔρευνες, πού διερευνοῦν τούς οἰκογενειακούς παράγοντες πού σχετίζονται μέ τή συναισθηματική ὑγεία, ἔχουν βρεῖ ὅτι ἡ αὐξανόμενη σεξουαλική ἱκανοποίηση τῶν γονέων κατά τή διάρκεια τοῦ γάμου σχετίζεται μέ τήν ψυχική ὑγεία τῶν παιδιῶν. Ἐπιπλέον ὅτι ἡ ὕπαρξη μιᾶς ζεστῆς, ἀγαπητικῆς καί ὑποστηρικτικῆς σχέσης ἀνάμεσα στό ζευγάρι φαίνεται ὅτι ἀποτελεῖ βασικό σημαντικό παράγοντα. Στίς μέρες μας ἡ πραγματοποίηση τῆς ἐρωτικῆς σχέσης μόνο γιά τεκνοποιία δέν ἀφορᾶ τίς πνευματικές γυναῖκες, ἀλλά ἐκεῖνες τίς γυναῖκες πού νιώθουν τόσο αὐτάρκεις μέ τήν καριέρα τους, πού εἶναι οὐσιαστικά ἄφυλες, ἀσεξουαλικές, καί πού στό παραπέντε τῆς ἐμμηνόπαυσης ἀποφασίζουν νά κάνουν ἕνα παιδί καί γι αὐτό καί μόνο συνευρίσκονται μέ κάποιον ἄνδρα... 6

7 Οἱ σύγχρονες τεχνολογίες πού ἐπιτρέπουν τήν ἐπίτευξη γέννησης παιδιοῦ δίχως τήν ἀπαιτούμενη ἐρωτική συνεύρεση τοῦ ζευγαριοῦ θέτουν τό ἐρώτημα ὡς πρός τήν ὀντότητα τῆς ἐρωτικῆς σχέσης τοῦ ζευγαριοῦ. Ἡ μηχανιστική μεταφορά γενετικοῦ ὑλικοῦ καί ἡ ἐπίτευξη ἐγκυμοσύνης δίχως τήν ἐρωτική συνεύρεση θέτει τό ἐρώτημα ἄν αὐτό ἀποτελεῖ τό τέλος τῆς ἐρωτικῆς σχέσης τῶν συντρόφων ἤ ἄν ἀναδεικνύει τόν ἀστείρευτο πλοῦτο τῆς ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας στή ζωή τῶν συντρόφων. Ὁ ἔρωτας συνεπάγεται τήν ἄσκηση πού δέν ζητάει τό χτύπημα καί τή διάλυση τοῦ ἑαυτοῦ μας, στά πλαίσια μιᾶς ψευδοῦς αὐτοταπείνωσης, ἀλλά τήν ὑπέρβαση τοῦ ἑαυτοῦ μας στή συνάντηση τοῦ ἄλλου. Ὁ ἔρωτας ἀποτελεῖ μιά διαρκή πορεία καί συνάντηση προσώπων. Ἑπομένως τό ζητούμενο σήμερα εἶναι μιά ἐρωτική στάση, ἀπέναντι σέ ὅλη τή ζωή, ἄρα ἡ καταξίωση τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς. Δύο ἄνθρωποι πού ἀγαπιοῦνται, πού νιώθουν ὄμορφα καί ὑπεύθυνα γιά τήν ζωή τους, ἔχουν τή δυνατότητα νά ζήσουν κι ἄλλα ἐπίπεδα ὀμορφιᾶς καί χάρης. Ἡ ἀπόκτηση παιδιοῦ, αὐτή ἡ ἀσύλληπτη αἴσθηση τῆς συν Θεῷ δημιουργίας, ἀπαιτεῖ τήν ἀνάληψη τῆς διακινδύνευσης καί ἑπομένως τό μοίρασμα. Ἕνα μοίρασμα τοῦ ζευγαριοῦ πού εἶναι ὄμορφο, εἴτε πρόκειται γιά τό μοίρασμα τῆς ἐρωτικῆς συνεύρεσης, εἴτε τό μοίρασμα τῆς ἄφατης χαρᾶς τοῦ νά σοῦ ἐπιτρέπεται νά ζεῖς τό θαῦμα τῆς ζωῆς. Τό θαῦμα τῆς ζωῆς πού εἴτε ἀφορᾶ τό παιδί τῶν 11 χιλιοστῶν, ὅπως μιά νέα γυναίκα μέ γλυκό δέος ἀναφέρθηκε στό ἀγέννητο παιδί της καί στήν καρδούλα του πού χτυποῦσε, εἴτε ἀφορᾶ τόν ἔφηβο τοῦ 1.80 μ. πού ἀποφασίζει νά ἀναζητήσει τή δική του ταυτότητα. Πάντοτε θεωρῶντας ὅτι αὐτό τό παιδί δέ σού ἀνήκει. Συχνά βλέπουμε νά βγαίνει ἕνας φόβος ἀπό κάποιους πνευματικούς, μήπως τό ζευγάρι μείνει μόνο του γιά ἕνα διάστημα, δίχως παιδιά, μήπως χαρεί τόν ἔρωτά του. Δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἀπαιτεῖται χρόνος γιά νά χτιστεῖ ἡ συντροφικότητα στή σχέση. Ἀπαιτεῖται διεργασία γιά νά δημιουργηθεῖ ἡ κοινή ταυτότητα, ἡ κοινή στάση πρός τήν ζωή, ὥστε τό παιδί πού θά ἔρθει νά βρεῖ στέρεη βάση γιά τή δική του πορεία. Βλέπουμε κληρικούς πού παντρεύτηκαν δίχως κἄν νά γνωρίζονται μέ τή σύντροφό τους. Ἄμέσως μετά νά χειροτονούνται, ἐνῶ ἡ πρεσβυτέρα εἶναι ἤδη ἔγκυος. Ὅλα αὐτά τά σημαντικά, κομβικά γεγονότα μαζί, μέ τρόπο πού νά ὑποτιμοῦνται, δίχως τήν ἀνάλογη ἀπαιτούμενη προετοιμασία καί ἐπεξεργασία Βέβαια, ποτέ δέν εἴμαστε ἕτοιμοι νά γίνουμε γονεῖς. Ποτέ δέν εἴμαστε ἕτοιμοι γιά τήν ἔκπληξη τοῦ ἀγνώστου πού ἐπιφυλάσσει μιά νέα ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Τό παιδί μέ τή γέννησή του προσφέρει στούς γονεῖς του δυνατότητες ὡρίμανσης καί μεταμόρφωσης. 7

8 Ἡ ἀποδοχή κάποια στιγμή μιᾶς ἀνεπιθύμητης ἐγκυμοσύνης ὡς ὑπέρβαση, ὡς δύναμη τῆς ἀγαπητικῆς σχέσης, ὅχι σά μίζερη ὑποταγή, ἐγγράφεται στά θετικά πού ἔχει νά βιώσει ἕνα ζευγάρι. Τό μωρό-ἔκπληξη ἐκφράζει τήν ἀγάπη τοῦ ζευγαριοῦ καί ἡ κατάφαση στήν ὕπαρξή του ἀποτελεῖ κατάφαση στή ζωή. Τό καινούργιο μέλος πού εἰσέρχεται πού εἰσβάλλει ἀπαιτητικά, δοκιμάζει τή σχέση τοῦ ζευγαριοῦ ὡς πρός τήν ὡριμότητα, τή δέσμευση, τήν ὕπαρξη στέρεας βάσης. Ἀπαιτεῖ νέες δεξιότητες, ξαναφέρνει στήν ἐπιφάνεια τίς σχέσεις μέ τούς γονεῖς, τίς πατρικές οἰκογένειες, καθώς καί τήν κρυμμένη παιδική ἡλικία. Στά πλαίσια μιᾶς λειτουργικῆς ἀγαπητικῆς σχέσης, οἱ σύντροφοι πού ἔγιναν γονεῖς ἔχουν τήν εὐκαιρία νά γιατρέψουν τά τραύματα τῆς δικῆς τους παιδικῆς ἡλικίας, καθώς θά ἀναζητοῦν τό τί θά εἶναι καλό νά προσφέρουν στό παιδί τους. Τότε, πραγματικά μποροῦμε νά μιλήσουμε γιά τή νέα ζωή πού γεννιέται μέσα στήν κατάφαση τῆς ζωῆς. Τότε ἡ ζωή πού γεννιέται μέσα στόν ἔρωτα μπορεῖ πραγματικά νά εἶναι ὄμορφη καί ν ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία. Ἐξάλλου δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ νέα ζωή ἀναδύεται μέσα σέ βίωμα ἠδονῆς καί χαρᾶς. Ἡ διαδικασία τῆς κύησης, τῆς γέννησης, τῆς λοχείας καί τῆς πρώιμης φροντίδας τοῦ νεογνοῦ εἶναι μιά ἀπαιτητική διεργασία πού περικλεῖει χαρά καί ἱκανοποίηση, ἀλλά πού ἀπαιτεῖ τεράστια ποσά σωματικῆς καί ψυχικῆς ἐνέργειας. Τό ζευγάρι πού βιώνει αὐτή τήν περίοδο μέ ὑπευθυνότητα ἀλλά καί μέ ἐγγύτητα, ἀναζητᾶ καί ἐφευρίσκει τρόπους πού ἡ νέα κατάσταση δέν θά εἶναι μόνο κόπος, ἀλλά καί ζωή. Τούς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά θαυμάσουν τό σύντροφό τους στό νέο του ρόλο ὡς πατέρα ἤ ὡς μητέρα. Τούς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά σταθοῦν ὁ ἕνας δίπλα στόν ἄλλο καί νά ἀλληλοστηριχθοῦν στίς νέες ἀπαιτήσεις, νά μοιραστοῦν τίς ἀνησυχίες τους, ἀλλά καί τά ὄνειρά τους. Ἡ δυνατότητα νά ἐκτιμήσουν ἐκ νέου τό σύντροφό τους θά τούς προσφέρει τή δυνατότητα νά ἐπιθυμήσουν ἐκ νέου τήν ἐρωτική τους σχέση καί τήν ἐπανεύρεσή τους ὄχι μόνο ὡς γονεῖς μά καί ὡς σύντροφοι. Ἡ διαρκής ἀλληλαντίδραση ρόλων, γονικοῦ καί συντροφικοῦ, ὥστε ὁ ἕνας ρόλος νά ἐνισχύει τόν ἄλλο καί ὄχι νά ἀνταγωνίζονται ἐπιτρέπει στό ζευγάρι τήν ἀνέλιξη καί τήν κατάκτηση τῆς ὡριμότητας καί τῆς πνευματικῆς ὁλοκλήρωσης. 8

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική

Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα. Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν στήν εὐρωπαϊκή καί ἑλληνική Γάμος καί οἰκογένεια: Ἡ ἑλληνική καί ἡ εὐρωπαϊκή πραγματικότητα Τῆς κας Φώνης Παπαρηγοπούλου-Σκορίνη, Ἀναπλ. Καθηγ. Ἀστικοῦ Δικαίου, Νομικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Διαπιστώσεις καί προοπτικές λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΙΑΠΑΤΗ Δρ.Σχολικής Ψυχολογίας Παν/μιου Αθηνών Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής & Οικογενειακή Θεραπεύτρια ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΠ-Υ Ευρήματα μελετών (Ηannafin

Διαβάστε περισσότερα

Συμπτώματα συνεξάρτησης

Συμπτώματα συνεξάρτησης Συμπτώματα συνεξάρτησης Οι συνεξαρτητικές συμπεριφορές είναι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Το συνεξαρτητικό άτομο προσπαθεί να βοηθήσει τους άλλους καταστρέφοντας τον εαυτό του. Τέτοιου είδους συμπεριφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Η κοινωνία μας περνά ένα στάδιο ταχύτατων μεταλλαγών και ανακατατάξεων, όπου αμφισβητούνται αξίες και θεσμοί. Σήμερα οι θεσμοί έχουν γίνει πολύμορφοι και σύνθετοι, ενώ ταυτόχρονα όσοι άντεξαν

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης µεσήλικης γυναίκας µε Aποφευκτική ιαταραχή Προσωπικότητας και Αγοραφοβία 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας 14 17 Μαϊου 2009, Βόλος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Χ. Βαρβέρη-Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιδιά βιώνουν παιχνίδια από το παρελθόν με τους παππούδες ΦΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τα παιχνίδια είναι δημιουργήματα του Ελληνικού πολιτισμού με ρίζες που φτάνουν στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικών - Γονιών παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Δρ. ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικών - Γονιών παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Δρ. ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Εκπαιδευτικών - Γονιών παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες Δρ. ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ 1 Θετική συμβολή της Πρώιμης Παρέμβασης: ως προς τους γονείς1 Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά: Με τη διάγνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Σημερινή Προστασία τῆς Μητρότητας καί τοῦ Παιδιοῦ Ἀντικίνητρο γιά τήν Γονιμότητα

Ἡ Σημερινή Προστασία τῆς Μητρότητας καί τοῦ Παιδιοῦ Ἀντικίνητρο γιά τήν Γονιμότητα Ἡ Σημερινή Προστασία τῆς Μητρότητας καί τοῦ Παιδιοῦ Ἀντικίνητρο γιά τήν Γονιμότητα Τῆς κας. Χριστίνας Βάγια «Οὐδέν γάρ μητρός εὐσπλαχνότερον καί τούτῳ λέγω ἵνα τιμᾶσθαι νομοθετήσω τάς μητέρας». Ἁγ. Γρηγόριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΥΡΤΩ ΓΡΙΒΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΥΡΤΩ ΓΡΙΒΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΥΡΤΩ ΓΡΙΒΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Σεξ- Οργασµός και Οµοφυλοφιλία Ο οργασµός δεν µετράει ήµητρα, 32 ετών Είχα ελάχιστες σεξουαλικές επαφές µε άντρες εν βίωσα ποτέ οργασµό µε άτοµο του

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα

Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα Εισαγωγή Συμπεριφορικοί παράγοντες στα προβλήματα της σχέσης του ζευγαριού Συμπεριφορικές παρεμβάσεις Συμπεράσματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συμπεριφορική θεραπεία ζεύγους συνδέεται με ορισμένες τεχνικές οι οποίες βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Διοικώ 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Διοικώ 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Τι είναι «διοίκηση» 2. Η «διοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων

Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Public Opinion Strategies Communication Η οικονομική κρίση & η σεξουαλική υγεία των νέων Member of Επωνυμία Εταιρείας ΚΑΠΑ RESEARCH A.E. ΑΡ. ΜΗΤΡ : 5 Επωνυμία όνομα Εντολέα Σκοπός δημοσκόπησης Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Αναπτύσσομαι 1 Προσωπική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Προσωπική Βελτίωση Αναπτύσσομαι 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Γιατί είναι απαραίτητη η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας

«Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας «Παιδιά Γονείς Παππούδες» Παπαγεωργίου Γιώτα Ψυχολόγος Μέλος του Γραφείου Γυναικείων Θεμάτων κ Οικογένειας της Ι. Μ. Μεσσηνίας Οι παππούδες κ οι γιαγιάδες ανά τον κόσμο Κοινό εύρημα ότι όλοι επιθυμούν

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση τῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΚΕ γιά τήν γονιμότητα: 1983, 1997, 1999

Συνοπτική Παρουσίαση τῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΚΕ γιά τήν γονιμότητα: 1983, 1997, 1999 Συνοπτική Παρουσίαση τῶν Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΚΕ γιά τήν γονιμότητα: 1983, 1997, 1999 Τῆς κας Χάρη Συμεωνίδου Διευθύντριας Ἐρευνῶν ΕΚΚΕ 1. Εἰσαγωγή Ἡ γονιμότητα εἶναι ἕνα πολύσύνθετο φαινόμενο καί ἡ μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ;

ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; ΜΑΜΑ, ΘΑ ΜΕ ΘΗΛΑΣΕΙΣ; Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2121/1993 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) και από τις διεθνείς συμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015

Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Του Γιοστέιν Γκάαρντερ Λογοτεχνικό ανάγνωσμα Χριστουγέννων 2014-2015 Δημητριάννα Σκουρτσή Γ2 Σχολικό έτος 2014-15 Τάξη Γ Γυμνασίου Λογοτεχνικό Εξωσχολικό

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

12/5/2015 Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

12/5/2015 Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ 1 ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2 Εφηβεία είναι η περίοδος της αύξησης και της ανάπτυξης του ατόμου κατά την ο- ποία συμβαίνουν σημαντικές μεταβολές στο σώμα, στη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία.

Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Έρευνα: Γνώσεις και στάσεις των μαθητών/τριών του Λυκείου Αγίου Γεωργίου Λακατάμειας σχετικά με την σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Οικογενειακή Αγωγή Ι Σχολική Χρονιά: 2007 2008 Καθηγήτρια Οικιακής

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Οικογενειακό περιβάλλον και αγωγή. Η οικογένεια. Στάδια κοινωνικοποίησης µέσα από την οικογένεια:

Θέµατα της παρουσίασης. Οικογενειακό περιβάλλον και αγωγή. Η οικογένεια. Στάδια κοινωνικοποίησης µέσα από την οικογένεια: ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Θέµατα της παρουσίασης Οικογενειακό περιβάλλον και αγωγή Σακελλαρίου Κίµων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα H οικογένεια ως

Διαβάστε περισσότερα

Οι γυναίκες μπορεί να περάσουν ώρες ή ακόμα και μέρες χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σεξουαλική σκέψη

Οι γυναίκες μπορεί να περάσουν ώρες ή ακόμα και μέρες χωρίς να έχουν οποιαδήποτε σεξουαλική σκέψη Ο ανδρικός και ο γυναικείος εγκέφαλος διαφέρουν χημικά και θυμικά, με αποτέλεσμα οι άνδρες και οι γυναίκες να βλέπουν τα πράγματα από διαφορετική οπτική γωνία. Τα διαφορετικά συναισθήματα των δύο φύλων

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες

Η εφαρµογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες Η εφαρµογή της Γ/Σ θεραπείας στις σεξουαλικές δυσλειτουργίες Κωνσταντίνος Ευθυµίου Εισήγηση για την ιηµερίδα: "Εκπαίδευση στην Γνωσιακή - Συµπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία" Αθήνα, Αula Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος

Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου. 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Ξεθεμέλιωμα τοῦ γάμου 'Αρχιμ. Δανιήλ 'Αεράκη, ἱεροκήρυκος Γιά τούς χριστιανούς ἕνας εἶναι ὁ θεσμός, πού θεμελιώνει τήν οἰκογένεια: Ὁ ἐκκλησιαστικός γάμος. Δύο νέοι ἑνώνουν τήν ἀγάπη τούς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

Διαβάστε περισσότερα

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16

μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 περιεχόμενα μάθημα πρώτο: αστρολογία & σχέσεις 6 μαθημα δεύτερο: Βασικοί ορισμοί και κανόνεσ 9 MAΘΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: Το συναισθηματικό μας υπόβαθρο 16 ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: με ποιον τρόπο αγαπάμε 42 ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: με

Διαβάστε περισσότερα

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία»

Ά κύκλος Βιωµατικών Εργαστηρίων Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε θέµα: «Άγχος και Κατάθλιψη στην Εκπαίδευση και στην Εργασία» Περίληψη εισήγησης µε θέµα: Τι είναι άγχος και τι κατάθλιψη. Πώς εµφανίζονται στον εκπαιδευτικό και στον επαγγελµατικό χώρο. Το Άγχος και η Κατάθλιψη αποτελούν ίσως δύο από τις πιο πολυσυζητηµένες έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε χρόνο ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών, ακόµα και της πιο τρυφερής βρεφικής ηλικίας, παραπέµπονται σε παιδιατρικά νοσοκοµεία µε ανεξήγητους

Κάθε χρόνο ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών, ακόµα και της πιο τρυφερής βρεφικής ηλικίας, παραπέµπονται σε παιδιατρικά νοσοκοµεία µε ανεξήγητους ΠΑΙ ΙΚΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ Κάθε χρόνο ένας σηµαντικός αριθµός παιδιών, ακόµα και της πιο τρυφερής βρεφικής ηλικίας, παραπέµπονται σε παιδιατρικά νοσοκοµεία µε ανεξήγητους σωµατικούς τραυµατισµούς που

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχολογική Διάσταση της Κώφωσης. Ελενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Η Ψυχολογική Διάσταση της Κώφωσης. Ελενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Η Ψυχολογική Διάσταση της Κώφωσης Ελενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Η κάθε αναπηρία ή η κάθε ιδιαιτερότητα συνήθως έχει επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Γονέων Διάλεξη. Το θέμα που επέλεξα ν αναπτύξω, βασικό, για τη διαπαιδαγώγιση των παιδιών

Σχολή Γονέων Διάλεξη. Το θέμα που επέλεξα ν αναπτύξω, βασικό, για τη διαπαιδαγώγιση των παιδιών 1 Γεωργικής Σχολής 44-55102 Θεσσαλονίκη Τηλ. Κέντρο: (031) 472474 - Fax:473159 Πανελλήνιος Αριθμός Κλήσης: (0801) 472.472 Web Site: www.adamantios.gr E-mail: info@adamantios.gr σδσδ Δεκέμβριος 2013 Προς

Διαβάστε περισσότερα

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α.

2. Διό ταχέως γίνονται φίλοι καί παύονται.( ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ, ΒΙΒΛ. Θ 1156 α. ΦΙΛΙΑ Φίλε Δημόνικε σκόπιμα ξεκινῶ τό σημερινό μου γράμμα μέ τήν λέξη «φίλε», ἐπιθυμῶντας ἐξ ἀρχῆς νά χαράξω τά ὅρια τῆς φιλίας μας, μιᾶς σχέσης, δηλαδή, πού ἦταν στήν ἀρχαιότητα θεσμοθετημένη στό ἐπίπεδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Συνεδρίου-Σεμιναρίου Μητρικού Θηλασμού Μιλένα Ρούσκοβα 22-26 Οκτωβρίου 2014 ΞΑΝΘΗ ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΙΤΙΑ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Παναγιώτης Μ. Σαμαράς Ψυχολόγος Mphil, PgDip, BSc Hons κατάθλιψη της λοχείας Κύρια

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης γυναίκας µε Υποχονδρίαση και Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή και στοιχεία Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής Προσωπικότητας 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα 22 Μαρτίου 2014 Ανδρέας Ευαγόρου Ψυχολόγος Εφηβεία Ψυχική και σωματική ανάπτυξη Πέρασμα από την παιδική στην ενήλικη ζωή Ενδοψυχικές αναδομήσεις Ανάγκη αυτονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική ευεξία της μητέρας και βρεφική ανάπτυξη. Ένας οδηγός καλών πρακτικών για μαίες ( The Royal College of Midwives, 2012 )

Συναισθηματική ευεξία της μητέρας και βρεφική ανάπτυξη. Ένας οδηγός καλών πρακτικών για μαίες ( The Royal College of Midwives, 2012 ) Συναισθηματική ευεξία της μητέρας και βρεφική ανάπτυξη. Ένας οδηγός καλών πρακτικών για μαίες ( The Royal College of Midwives, 2012 ) Η κατανόηση και η ανταπόκριση των νέων μητέρων στα συναισθήματα του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο οικονομικός «ευνουχισμός» γεννά συναισθηματική ανασφάλεια στην Ελληνίδα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο οικονομικός «ευνουχισμός» γεννά συναισθηματική ανασφάλεια στην Ελληνίδα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο οικονομικός «ευνουχισμός» γεννά συναισθηματική ανασφάλεια στην Ελληνίδα «Να νοιάζεται για μένα, κι ας είναι φτωχός». Η Ελληνίδα της κρίσης «επενδύει» τώρα στην τρυφερότητα που βλέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ»

Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» ΤΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΝΕΙ? ΠΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!! Από την Διονυσία Γιαννοπούλου Ψυχοθεραπεύτρια Οικογενειακή Σύμβουλο Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κ.Π «ΠΡΟΝΟΗ» Αυτοεκτίμηση είναι η θετική εικόνα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΥΤΡΡΤΘΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΓΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

ΣΑΥΤΡΡΤΘΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΓΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ ΣΑΥΤΡΡΤΘΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ/ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΓΓΕΝΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΝΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Το Πανελλήνιο Ινστιστούτο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (P.I.N.Dis) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της σκέψης ήταν στην προέλευσή της, διαδικασία εκτόνωσης της ψυχής, από υπερχείλισμα ερεθισμάτων.

Η δραστηριότητα της σκέψης ήταν στην προέλευσή της, διαδικασία εκτόνωσης της ψυχής, από υπερχείλισμα ερεθισμάτων. Σκέψη και ονειροπόληση της μητέρας Η δραστηριότητα της σκέψης ήταν στην προέλευσή της, διαδικασία εκτόνωσης της ψυχής, από υπερχείλισμα ερεθισμάτων. Ο Bion εμπνεόμενος από το άρθρο του Freud του 1911,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Online Έρευνας για τα Χριστούγεννα Δεκέμβριος 2010 Εισαγωγή Φέτος, είπαμε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα με μια έρευνα που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΈΚΦΡΑΣΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΞΗ: Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η εποχή µας µπορεί να χαρακτηριστεί ως εποχή της επικοινωνίας. Η τεχνολογική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης

Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Εφηβεία και Εξαρτήσεις Τρόποι αντιμετώπισης και παρέμβασης Όπως όλοι γνωρίζουμε η εφηβεία είναι η περίοδος μετάβασης από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή. Γίνονται γρήγορες αλλαγές στο σώμα και στο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012

Η χαμηλή αυτοπεποίθηση - Βοηθείστε το παιδί σας. Επιμέλεια football-academies Τρίτη, 27 Μάρτιος 2012 Εισηγήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά σας - Μια μαγική λέξη που κάνει τους ανθρώπους και κυρίως τα παιδιά να αισθάνονται άνετα, πολύ καλά με τον εαυτό τους και τους άλλους. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ τα αρνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μυρτώ Λεμονούδη και Έλλη Κουβαράκη MSc Κλινική Ψυχολογία Παν/μίου Αθηνών -Ψυχοθεραπεύτριες Επόπτης: Γιώργος Ευσταθίου Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας Παν/μίου Αθηνών-Ψυχοθεραπευτής

Διαβάστε περισσότερα

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ.

«Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. «Βιωματική άσκηση» Βαρβέρη Μαριάνθη, Κοινωνική Ψυχολόγος, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών - Εφήβων Ψ.Ν.Θ. Μετά την εισήγηση της 1 ης ημέρας, αρχικά χωρίσαμε τους εκπαιδευτικούς σε 4 ομάδες και δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Στο πλαίσιο της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας, η συζήτηση η οποία αφορά στην εκπόνηση πολιτικών προστασίας του παιδιού και της οικογένειας εστιάζει,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΜΑΤΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΜΑΤΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΜΑΤΙΑ Οι μαθητές της ΣΤ Τάξης, στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής έγραψαν για το ρόλο της οικογένειας σε ό,τι αφορά τις συναισθηματικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο... σελ. 13 1. Eισαγωγή... σελ. 16. 2. ίαιτα και Ανάπτυξη... σελ. 21

Περιεχόμενα. Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο... σελ. 13 1. Eισαγωγή... σελ. 16. 2. ίαιτα και Ανάπτυξη... σελ. 21 Περιεχόμενα Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο... σελ. 13 1. Eισαγωγή... σελ. 16 Μια ιδιαίτερη άποψη για τις φυσικές πρακτικές θεραπείες και τη διατροφή... σελ. 17 Πότε πρέπει να κληθεί ο γιατρός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1 ο Μάθημα Προγραμματισμένα μαθήματα 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12,

Διαβάστε περισσότερα

www.synodoiporos,weebly.com Page 1

www.synodoiporos,weebly.com Page 1 ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Σε πρώτη φάση διαβάζουμε τουλάχιστον 2 φορές ολόκληρο το κείμενο και φροντίζουμε να το κατανοήσουμε πλήρως. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη στάση - άποψη του συγγραφέα και το σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης»

«Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 2013 «Προγραμματίζοντας την Επιτυχία μας εν μέσω κρίσης» Δημήτρης Γκόντας Περιβάλλον κρίσης! Τι σημαίνει κρίση; Μισθοί της πείνας. Οικονομικό αδιέξοδο. Ανεργία άνω του 25%, δεν βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ Οι περισσότεροι γονείς, ακόμη και αυτοί που έχουν παιδιά πολύ μικρά, τρέμουν στη σκέψη ότι τα βλαστάρια τους θα μπουν κάποτε σ αυτή την περίοδο της ζωής, την εφηβεία. Πράγματι την

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» Α ομάδα «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει

Διαβάστε περισσότερα

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου]

Το κορίτσι με τα πορτοκάλια. Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας. [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Το κορίτσι με τα πορτοκάλια Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας [Σεμίραμις Αμπατζόγλου] [Γ'1 Γυμνασίου] Εργασία Χριστουγέννων στο μάθημα της Λογοτεχνίας: Σεμίραμις Αμπατζόγλου Τάξη: Γ'1 Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των εφήβων

Οι σχέσεις των εφήβων Οι σχέσεις των εφήβων «Το πρόσωπο με τις πολλές στιγμές, συγκινήσεις και φορτίσεις, που ζει το σήμερα» Δρ. Θάνος Ε. Ασκητής Νευρολόγος-Ψυχίατρος Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου. Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης της παλιάς πόλης Ρεθύμνου Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ Δράσεις Συγχρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 22-3-2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ 46 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. 1. Εισαγωγή 2. Η Πρώτη Συνάντηση της Ομάδας Μαθητών. 3. Η Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Ο ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΗΜΕΡΑ Εμπειρικές γνώσεις Έλλειψη μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

«Εφηβεία από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς

«Εφηβεία από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς «Εφηβεία από το Α έως το Ω» Μια Ακαδημία για Γονείς Ξενοδοχείο President 18 Νοεμβρίου 2015 1 η Συνάντηση Άρτεμις Κ. Τσίτσικα Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Νοσηλ. Λειτουργός Μαία, Γ.Ν.Λεμεσού ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΑ Νοσηλ. Λειτουργός Μαία, Γ.Ν.Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

«Εφηβεία: Μια καταιγίδα στη ζωή;»

«Εφηβεία: Μια καταιγίδα στη ζωή;» «Εφηβεία: Μια καταιγίδα στη ζωή;» Η εφηβεία αποτελεί μία μεταβατική περίοδο στη ζωή του ανθρώπου. Αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Κατά τη διάρκειά της συντελούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση

Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση Το Αρνητικό στην Ψυχανάλυση Εργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εισαγωγική Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Πράξη» ΕΠΕΚΕΙΝΑ Επιμέλεια: Αφροδίτη Στυλιαρά ψυχολόγος - Αγγελική Καραγιάννη ψυχολόγος. Εποπτεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι!

Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι! Η συγγραφέας και ψυχολόγος Γιούλη Μιγγείρου στο agrinio-life Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι! Με ένα πραγματικά απλό και κατανοητό λόγο, η κυρία Μιγγείρου στο νέο της βιβλίο Μαμά, μπαμπά σας χρειάζομαι, που

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα 01. Γυναικεία Σεξουαλική Υγεία

Έρευνα 01. Γυναικεία Σεξουαλική Υγεία Έρευνα 01 Γυναικεία Σεξουαλική Υγεία 02 Την ισοτιµία και στον έρωτα διεκδικούν οι γυναίκες Για πρώτη φορά έρευνα αποκαλύπτει τα µυστικά της γυναικείας σεξουαλικότητας και ανατρέπει όσα ίσχυαν µέχρι σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 Συγγραφέας: dimdom 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Εν Αθήναις e-book 2012 ΦΑΚΟΙ Τό φῶς ἀπό τά κοντινά ἀντικείμενα συγκλίνει πίσω ἀπό τό φακό, στό ἐπίπεδό

Διαβάστε περισσότερα

CISM in Air Traffic Control. An Introduction to Critical Incident Stress Management CISM

CISM in Air Traffic Control. An Introduction to Critical Incident Stress Management CISM 1 CISM in Air Traffic Control An Introduction to Critical Incident Stress Management CISM Ατύχημα San Diego 1978 2 Ατύχημα Chicago 1979 3 Ατύχημα Air Florida, Washington 1982 4 Ατύχημα Sioux City 19-7-

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 1 ΥΕΨ(Δημ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 Nέα Διαδικασία Παρέμβασης στο Σχολείο για Χειρισμό Παιδιού με Πιθανές Μαθησιακές, Συναισθηματικές ή άλλες Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ «Μόνο γιατί µ αγάπησες» (Οι τρίλιες που σβήνουν, 1928, σελ. 72 73 σχολικού βιβλίου) Μαρία Πολυδούρη ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Το ποίηµα υπερασπίζεται µια ορισµένη ποιητική επιλογή. Ποια είναι αυτή και σε ποιο είδος

Διαβάστε περισσότερα

Τα δώρα των Χριστουγέννων. Της Ειρήνης Τζελέπη Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας-Ψυχοθεραπεύτρια Pg.Dipl., MSc., City University, Λονδίνο

Τα δώρα των Χριστουγέννων. Της Ειρήνης Τζελέπη Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας-Ψυχοθεραπεύτρια Pg.Dipl., MSc., City University, Λονδίνο Τα δώρα των Χριστουγέννων Της Ειρήνης Τζελέπη Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας-Ψυχοθεραπεύτρια Pg.Dipl., MSc., City University, Λονδίνο Οι ηµέρες των γιορτών έχουν φτάσει και µαζί µε αυτές και η εθιµοτυπική συνήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου

Μια µατιά στην διαχείριση του χρόνου ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Μια µατιά στην διαχείριση µ η χ ρ η του χρόνου η ημέρα είναι ατελείωτη, για εκείνον που γνωρίζει πώς να την εκτιμά και να την εκμεταλλεύεται GOETHE H επιτυχία είναι μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Υπουργείο Υγείας- Διοίκηση 1 ης ΥΠΕ Αττικής Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ Ν.Π.Δ.Δ. Μπαρδάνη Ειρήνη, Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Σ. Δ/ντρια Μαυραντώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ STRESS STRESS: ΠΙΕΣΗ Στρεσσογόνος παράγοντας Οτιδήποτε κάνει τον άνθρωπο να βιώνει στρες Είναι μια αλλαγή στην ομοιόσταση του ατόμου Παράγοντες που προκαλούν στρες Ενδογενείς Εξωγενείς Ενδογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ανάπτυξη ψυχολογικών δεξιοτήτων μέσα από τον αθλητισμό Ψούνη Λίνα ΚΦΑ, Ψυχολόγος. MSc, υποψήφια διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ποιες είναι οι ψυχολογικές Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων» χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη

Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Τίτλος Αντιλήψεις για το γάμο, οικογενειακές αξίες και ικανοποίηση από την οικογένεια: Μια εμπειρική μελέτη Συγγραφέας Βασίλης Γ. Παυλόπουλος Περίληψη Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις του γάμου και της οικογένειας

Διαβάστε περισσότερα