ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ: Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ: Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ."

Transcript

1 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ: Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ. Τοῦ κ. Δημητρίου Καραγιάννη, Παιδοψυχιάτρου, Θεραπευτή Οἰκογένειας Στη διάσπαση του πυρήνα του έρωτα, ο Θεός. Μ. Πασιαρδῆς Ἡ γέννηση ἑνός παιδιοῦ, ἡ δημιουργία δηλαδή ἑνός νέου ἀνθρώπου, ἀποτελεῖ μιά συνταρακτική ὑπαρξιακή ἐπανάσταση. Οἱ νέοι ἄνθρωποι, πού μέχρι τότε εἶχαν εὐθύνη μόνο γιά τόν ἑαυτό τους, νιώθουν νά συνταράσσονται, καθώς καλοῦνται νά ἀλλάξουν τήν πορεία τους καί νά ἀνακαλύψουν τήν ἰδιότητα τοῦ γονιοῦ. Ἡ νέα πραγματικότητα ἀπαιτεῖ τό ἄνοιγμα τῆς δυαδικότητας τοῦ ζευγαριοῦ πρός τό νέο μέλος καί ὁδηγεῖ στή συνειδητοποίηση ὅτι ποτέ πλέον ἡ ζωή δέν θά εἶναι ἴδια γι αὐτούς. Οἱ νέοι γονεῖς, ἀντιμέτωποι μέ τό βρέφος τους, ἀναζητοῦν τούς τρόπους πού θά ἐπιτρέψουν τήν ἐπικοινωνία μαζί του. Προσπαθώντας νά νοιαστοῦν τό παιδί τους, ἀνατρέχουν στά παιδικά τους βιώματα καί ἀνασύρουν ἀπό τίς ἀναμνήσεις τους εἰκόνες καί συμπεριφορές πού νιώθουν ὅτι τούς στήριξαν ἤ προσπαθοῦν νά ἀποφύγουν συμπεριφορές πού τίς βίωσαν ὡς τραυματικές. Ἐπιδιώκοντας νά ἐντάξουν τό βρέφος στόν οἰκεῖο τους χῶρο, ἀνακαλύπτουν ὁμοιότητες πραγματικές ἤ φαντασιωτικές μέ αὐτούς ἤ μέ συγγενικά τους πρόσωπα. Συνήθως οἱ ταυτίσεις αὐτές εἶναι πρός ὄφελος τοῦ παιδιοῦ, ὅπως καί στά παραμύθια πού οἱ μοῖρες χαρίζουν τίς εὐχές τους στά νεογέννητα βρέφη. Κάποτε οἱ προβλέψεις γίνονται ἀκραῖες, ὅπως ὅτι αὐτό τό μωρό θά καταστεῖ ὁ ἐνσαρκωτής κάθε ἰδεώδους τῶν γονιῶν του. Τό βρέφος ὅμως δέν ἀναγνωρίζει τίς ἀνασφάλειες τῶν γονιῶν του, οὔτε τούς προσφέρει περίοδο χάριτος για προσαρμογή στήν ἔλευσή του. Αὐτό τό τόσο γλυκό καί τόσο ἀδύναμο πλάσμα, εἶναι ταυτόχρονα καί τόσο ἀπαιτητικό στίς ἀνάγκες του πού δέν ἐπιτρέπουν καμιά ἀναβολή καί ἀπαιτοῦν τήν ἄμεση κάλυψή τους, μήν ἀναγνωρίζοντας τίς ὅποιες δυσκολίες μπορεί νά ἀντιμετωπίζουν οἱ γονεῖς του. Οἱ φόβοι τῶν γονιῶν ὅτι δέ θά μπορέσουν νά ἀνταπεξέλθουν στίς ἀπαιτούμενες φροντίδες τοῦ μωροῦ τους προβάλλονται στό νεογνό πού θεωρεῖται ὡς δύσκολο ἤ ὡς ιδιότροπο. Δέν εἶναι λιγοστές οἱ περιπτώσεις πού τό νεογέννητο μέσα ἀπό ἀπαξιωτικές ταυτίσεις ξυπνᾶ φοβίες, ἀγωνίες καί ἐπιφυλάξεις, καθώς ταυτίζεται μέ κάποιο μέλος τῆς εὐρύτερης οἰκογένειας πού δέν χαίρει καί τῆς καλύτερης ἐκτίμησης. Εἶναι τότε πού κάποιοι γονεῖς ἀναζωπυρώνουν τίς ἀμφιβολίες τους γιά τίς 1

2 ἱκανότητές τους, ὅπως καί τίς ἀμφιθυμίες τους γιά τή γέννηση τοῦ παιδιοῦ. Οἱ ἐξιδανικευμένες ἀναφορές στό μητρικό φίλτρο καί στή μητρική ἀγάπη πολλές φορές ἔχουν ἐνοχοποιητική δράση στίς νέες μητέρες πού νιώθουν ἀνεπαρκεῖς στίς ἀτελείωτες ἀπαιτήσεις τῶν βρεφῶν τους, ἀδύναμες νά ἀποκωδικοποιήσουν τό κλάμα τους ἤ νά ἀντέξουν τή σωματική ἐξάντληση ἀπό τήν ἀϋπνία ἤ τή συχνά συνυπάρχουσα σωματική τους κακουχία. Στό παρελθόν ἡ σχέση μητέρας παιδιοῦ εἶχε ὑπερτονιστεῖ. Ἡ λογοτεχνία εἶχε ἐπικεντρωθεῖ στήν ὑπέροχη πράγματι αὐτή σχέση, ἐνῶ ἀντίθετα ὁ ρόλος τοῦ πατέρα εἶχε ὑποτιμηθεῖ. Ἡ σχέση μητέρας παιδιοῦ ξεκινᾶ ὡς συγκύτιο, μιά σχέση δηλαδή ἀπόλυτης ἐξάρτησης, ἀφοῦ ἡ ἐπιβίωση τοῦ ἐμβρύου καί ἀργότερα τοῦ νεογνοῦ εἶναι ἀπόλυτα συνδεδεμένη μέ τη μητέρα του. Ὅμως ἡ σχέση αὐτή, ἡ τόσο σημαντική, ἄν ὁδηγήσει στόν ἀποκλεισμό τοῦ πατέρα, θά καταστεῖ τελικά εὐάλωτη. Ἄν ὁ πατέρας ἀδιαφορήσει ἤ παραγκωνιστεῖ ὡς περιττός κινδυνεύει νά χαθεῖ ἡ πολύτιμη συνεισφορά του στή φυσιολογική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ. Εἶναι ἀπόλυτα ἀποδεκτό ἀπό ὅλους τούς εἰδικούς ὅτι ἡ πατρότητα ἀπονέμεται ἀπό τή μητέρα. Εἶναι ἡ μητέρα πού ἐπιτρέπει τήν προσέγγιση τοῦ παιδιοῦ μέ τόν πατέρα του. Δηλαδή ἡ ποιότητα τῆς σχέσης τοῦ ἄνδρα μέ τή γυναίκα του εἶναι ὁ καθοριστικός παράγων γιά τήν ποιότητα τῆς σχέσης πατέρα παιδιοῦ. Ὁ πατέρας συμβάλλει διττά. Στήν πρώτη φάση στέκεται ἀρωγός πρός τή γυναίκα του καί τή φροντίζει σωματικά, μά καί ψυχολογικά. Στή συνέχεια εἶναι αὐτός πού θά καλέσει τή γυναίκα του νά ἐπανέλθει στήν πραγματικότητα, τήν πέρα ἀπό τή φροντίδα τοῦ βρέφους. Θά τήν προσκαλέσει μέ τήν ἀγάπη πού θά τῆς προσφέρει καί ὄχι μέ τήν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν του πού θά τῆς ἀπαιτήσει. Διαφορετικά ἡ συντροφική σχέση ὁδηγεῖται στήν ἀποξένωση, καθώς ἡ γυναίκα ἀπομακρύνεται συναισθηματικά ἀπό τόν ἄντρα της. Εἶναι τότε πού κάποιες γυναῖκες ὁδηγοῦνται στήν ἀγκίστρωση ἀπό τά παιδιά τους, ὄχι βέβαια γιά τίς ἀνάγκες τῶν παιδιῶν, ἀλλά γιά τήν κάλυψη τῆς μοναξιᾶς πού ἔχει προκύψει ἀπό τήν ἀπομάκρυνση τῶν συντρόφων. Δέν εἶναι λίγες οἱ περιπτώσεις πού αὐτή ἡ αἴσθηση ἀνεπάρκειας ὁδηγεῖ κάποιες νέες μητέρες σέ ἀκραῖες ψυχολογικές καταστάσεις. Ὡς ψυχίατροι, καλούμαστε νά ἀντιμετωπίσουμε συχνές περιπτώσεις κατάθλιψης στήν λοχεία. Εἶναι οἱ περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ἡ γυναίκα, μετά τή γέννηση τοῦ παιδιοῦ, νιώθει ἀνεπαρκής καί ἀδύναμη νά καλύψει τό μητρικό της ρόλο. Νιώθει καταβεβλημένη καί θεωρεῖ ὅτι δέ δύναται νά ἀγαπήσει τό μωρό της, ὁδηγούμενη σ ἀπόγνωση. Κάποιοι πνευματικοί σύμβουλοι εἶναι πιθανόν νά μήν ἀντιλαμβάνονται τή σοβαρότητα τῆς 2

3 κατάστασης καί νά ἐνοχοποιοῦν ἀφόρητα τίς μητέρες, θεωρώντας ὅτι μέ αὐτό τόν τρόπο θά τίς ὁδηγήσουν νά ἀναλάβουν τό μητρικό ρόλο τους. Ἕνας εἰδικός πού δέ μένει μόνο στά συμπτώματα καί στή φαρμακευτική καταστολή τους, ἀλλά ἀναζητᾶ τή δυναμική τῶν φαινομένων, θά ἀνακαλύψει μιά ἔντονη δυσλειτουργία στή συντροφική σχέση πού συνίσταται στήν ἀδυναμία συναισθηματικῆς κάλυψης τῆς γυναίκας ἀπό τόν ἄνδρα της. Ὁ ἄνδρας πού πίεζε γιά τή γέννηση ἑνός παιδιοῦ, εἶναι συναισθηματικά ἀπών ὅταν αὐτή πραγματοποιεῖται. Ἀπασχολημένος μέ τίς δικές του δραστηριότητες καί ἐπικριτικός πρός τίς «εὐαισθησίες» τῆς γυναίκας του, πού τίς θεωρεῖ ὡς ἀκατανόητες παραξενιές. Θυμάμαι τή νέα μητέρα πού ἔνιωθε συντετριμμένη, γιατί ἔβριζε τήν Παναγία, ἀντί νά τήν ἐπικαλεῖται γιά νά τή στηρίξει στό μητρικό της ρόλο. Ἡ ἔρευνα ὅμως τῶν γεγονότων ἀπέδειξε ὅτι ὁ ἄνδρας της, ἕνας παθολογικά θρησκευόμενος ἄνθρωπος, πού ἀναρωτιόταν γιά καιρό ἄν θά γίνει μοναχός ἤ ἔγγαμος, τήν περίοδο πού αὐτή γεννοῦσε, δεύτερη μέρα τῶν Χριστουγέννων, ἔλειπε στό Ἅγιο Ὄρος, στόν κῆπο τῆς Παναγίας, ὅπως συνήθιζε νά κάνει ὅλα τά προηγούμενα Χριστούγεννα, ἐγκαταλείποντας τή σύζυγό του Ὅταν ἕνα ζευγάρι, ζώντας τήν ἀγάπη του, ἀποφασίζει νά δημιουργήσει ἕνα παιδί, τότε ἀγκαλιάζει τό νεογνό καί τό ἀναδεικνύει σέ ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Ταυτόχρονα ἡ σχέση του ζευγαριοῦ μεταπλάθεται ἀπό τήν ὑπέρβαση καί ὁδηγεῖται σέ μιά ἄλλη, πιό σύμπλοκη, πιό ἀπαιτητική, μά καί πιό μαγευτική ἀλληλαντίδραση. Ὅταν ὅμως τό ζευγάρι δέν ἔχει ἐπιτύχει μιά λειτουργική σχέση καί ἀποφασίζει νά ἀποκτήσει ἕνα παιδί γιά νά καλύψει τά κενά τῆς σχέσης, τότε θά ἐμπλέξει τό παιδί στή συζυγική διαμάχη. Ἡ ἀνατροφή ἑνός παιδιοῦ προσφέρεται ὡς ἀέναος πηγή συγκρούσεων ἀνάμεσα στό ζευγάρι πού δέν ἔχει βρεῖ κώδικα ἐπίλυσης τῶν διαφορῶν του. Ἀπό τίς πρῶτες στιγμές τῆς ἀνατροφῆς πού ἀφοροῦν τό φαγητό, τόν ὕπνο ἤ τήν καθαριότητα, μέχρι ἀργότερα τή φύλαξή του στόν παιδικό σταθμό ἤ τούς παπποῦδες, τό σχολεῖο, τό διάβασμα, τόν ἐλεύθερο χρόνο, τίς παρέες, τή σεξουαλικότητα καί τήν αὐτονόμηση, δίνονται ἀτέλειωτες ἀφορμές γιά συγκρούσεις. Ὁ κάθε γονιός κινδυνεύει νά μονοπωλεῖ τήν ὀρθότητα τῆς ἐπιβαλλόμενης στάσης καί συμπεριφορᾶς καί τεῖνει νά ἀκυρώνει τόν ἄλλο. Ἡ γέννηση ἑνός παιδιοῦ δίχως προϋποθέσεις λειτουργικότητας μεταξύ τοῦ ζευγαριοῦ ἐπισφραγίζει τή διένεξη τοῦ ζευγαριοῦ στό διηνεκές. Ἀποτέλεσμα, ἡ δημιουργία παιδοκεντρικῶν οἰκογενειῶν καί ἡ ἐξαφάνιση τοῦ ζευγαριοῦ τῶν συντρόφων μέ τή μετάλλαξή τους σέ γονεῖς μόνο. Ἡ Οἰκολογία ἔχει ἀσχοληθεῖ μέ τό φαινόμενο τῆς μονοκαλλιέργειας. Ἐκεί, δηλαδή, πού σέ μία ὁλόκληρη περιοχή καλλιεργεῖται ἕνα μόνο εἶδος. 3

4 Βραχύχρονα ἀποδίδει μεγαλύτερες ἀποδόσεις μέ λιγότερο κόπο καί ἔξοδα. Ὅμως, ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι σέ μακρόχρονη βάση ἡ καλλιέργεια ἀπειλεῖται μέ καταστροφικά ἀποτελέσματα, καθώς ἐγκαθίσταται ἕνα εὔθραυστο σύστημα, πού ἰσορροπεῖ σέ ὁριακό σημεῖο. Τό ἐξωτερικό περιβάλλον γίνεται ἀπειλητικό καί ἡ καλλιέργεια ἀπαιτεῖ ἐντονότερη τεχνητή τροφοδοσία πού τελικά συνεπάγεται ὑψηλότερο κόστος καί μεγαλύτερους κινδύνους. Κάτι ἀνάλογο γίνεται καί σέ ἕνα σημαντικό ἀριθμό οἰκογενειῶν πού ἀντιμετωπίζουμε στήν Παιδοψυχιατρική, οἱ ὁποῖες ἔχουν παιδοκεντρική κατεύθυνση. Στίς οἰκογένειες αὐτές, τό ζευγάρι ἔχει σβῆσει καί στή θέση του ὑπάρχουν μόνο γονεῖς. Γονεῖς πού ἔχουν, ἔκούσια ἤ ἀκούσια, στερηθεῖ ἀπό ἄλλες πηγές ἱκανοποίησης καί ἔχουν στραφεῖ ἀποκλειστικά σέ μιά μονοκαλλιέργεια, στά παιδιά τους, περιμένοντας ἀπό αὐτά, οὔτε λίγο οὔτε πολύ, τά πάντα, ἐπειδή θεωροῦν ὅτι τούς ἔχουν προσφέρει τά πάντα. Ἑπόμενο εἶναι, δυστυχῶς, τά συμπτώματα σ' αὐτές τίς οἰκογένειες νά ἐμφανίζονται στό παιδί, πού ἔχει ἐπωμισθεί ἕναν ἀφύσικο ρόλο. Οἱ παπποῦδες, πού ὑπῆρξαν γονεῖς μόνο στά πλαίσια μιάς παιδοκεντρικῆς οἰκογένειας, δυσκολεύονται νά ἀνακαλύψουν νέες ἐκφράσεις δημιουργικότητας καί ἑπομένως σπρώχνουν ἀνυπόμονα τό νέο ζευγάρι νά ἀποκτήσει παιδί, ὥστε νά ξαναβροῦν οἱ ἴδιοι τή δική τους ἰσορροπία καί νά καταστοῦν ἐκ νέου χρήσιμοι. Τά νέα ζευγάρια πού θά ὑποχωρήσουν σέ τέτοιες πιέσεις θά παγιωθοῦν στήν ἀνώριμη στάση, καθώς βολευόμενοι στίς προσφορές τῶν παππούδων, θά ἰσοπεδώσουν τίς δικές τους δημιουργικές ἱκανότητες. Οἱ πολυμελεῖς οἰκογένειες ἀποτελοῦν μιάν εὐλογημένη κατάσταση, ἀφοῦ ὁ καρπός εἶναι πολύς. Ἡ ὠρίμανση ὅμως τοῦ καρποῦ καί ἡ ποιότητά του εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένες μέ τήν ὑγεία τοῦ δέντρου. Στήν οἰκογένεια, τό δέντρο πού παράγει τόν καρπό εἶναι ἡ συντροφική - συζυγική σχέση. Ἑπομένως εἶναι σημαντικό νά φροντίζεται ἐπί πλέον ἡ συζυγική σχέση στίς πολύτεκνες οἰκογένειες. Εἶναι σημαντικό νά αὐξάνει ἡ ἐνεργειακή δυνατότητα τῶν συζύγων - γονιῶν, ὥστε ἡ ἐξάντληση καί ἡ κόπωση νά μήν ἀποτελοῦν τά κύρια χαρακτηριστικά τῶν γονιῶν, οὔτε ἡ ἔλλειψη καί ἡ μιζέρια ἡ κύρια αἴσθηση τῶν παιδιῶν. Πρόσφατα συνεργάστηκα, στά πλαίσια μιᾶς οἰκογενειακῆς θεραπευτικῆς συνεδρίας, μέ ἕνα ζευγάρι μέ τέσσερα παιδιά, τά ὁποῖα εἶχαν γεννηθεῖ στά πλαίσια μιᾶς ψευδεπίγραφης ὑπακοῆς. Ἐπρόκειτο γιά δύο θρησκευόμενους νέους ἀνθρώπους πού βρίσκονταν σέ συνεχή διαμάχη γιά τό ποιός κουράζεται περισσότερο. Παράλληλα τά παιδιά τους, συναισθηματικά ἐγκαταλειμμένα, ἔκαναν ἀφόρητη φασαρία. Τούς ρώτησα γιά τό πῶς φαντάζονται ὅτι ζοῦν οἱ ἄνθρωποι πού δέ βρίσκονται στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Μού ἐξέφρασαν τήν βεβαιότητα ὅτι οἱ ἐκτός ζοῦν καλύτερα, ἀφοῦ δέν εἶναι ὑποχρεωμένοι νά ὑπόκεινται σέ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό ἴσχυε γι αὐτούς, γιατί ἡ ἀρετή δέν ἦταν καρπός τῆς 4

5 ἐλεύθερης ἐπιθυμίας καί τῆς συνεπαγόμενης ἄσκησης, ἀλλά ἀντιστοιχοῦσε σέ συμμόρφωση μέ ἠθικούς κανόνες πού καταγράφονταν ὡς περιορισμοί Βασική διαπίστωση τῆς ἐργασίας μέ ζευγάρια ἀποτελεῖ ὅτι μιά συχνή αἰτία προβλημάτων εἶναι ἡ ἐμπλοκή τρίτων στή συντροφική σχέση. Οἱ τριγωνοποιήσεις πού δημιουργοῦνται εἶναι πάντα ὀδυνηρές, ἀφοῦ ἐνῶ ἀρχικά σκοπεύουν νά ἐξομαλύνουν τίς ἐντάσεις μέσα στό ζευγάρι, τελικά ὁδηγοῦν σέ νέες πιό ὀδυνηρές ἐμπλοκές. Οἱ τριγωνοποιήσεις σέ καταστάσεις ἐξωσυζυγικῆς σχέσης εἶναι εὔκολα ἀναγνωρίσιμες. Ὅμως οἱ τριγωνοποιήσεις μέσα στό εὐρύτερο οἰκογενειακό σύστημα μέ τούς γονεῖς, τά παιδιά, τούς φίλους ἤ τούς πνευματικούς συμβούλους δέν εἶναι πάντα ἔγκαιρα ἀντιληπτές. Οἱ πνευματικοί σύμβουλοι, πού πιέζουν τό νέο ζευγάρι γιά τή γέννηση ἑνός παιδιοῦ, θά πρέπει νά ἀναρωτηθοῦν ἄν ἀναφέρονται πράγματι στήν πνευματική πορεία τοῦ ζευγαριοῦ ἤ ἄν ἐμπλέκονται ἒμμεσα γιά δικούς τούς προσωπικούς λόγους, δίχως νά τό ἀναγνωρίζουν. Ἓνας σύμβουλος πού ἡ πνευματικότητά του περιορίζεται στή διατύπωση κινδύνων ἠθικῆς συμπεριφορᾶς, ἀνησυχεῖ ἐμπρός στήν ἐλευθερία τῶν νέων καί ἄθελά του εὐνοεῖ τήν ὕπαρξη προβλημάτων, ὥστε νά δύναται νά συνεισφέρει στήν ἐπίλυσή τους. Ἕνας ὥριμος πνευματικός, που ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, σέβεται καί νιώθει δέος ἐμπρός στήν ἐρωτική σχέση τοῦ ζευγαριοῦ καί δέν ἐπιθυμεῖ νά γνωρίζει λεπτομέρειες. Χαίρεται νά βλέπει χαρούμενα βλέμματα καί μυστικούς κώδικες ἐπικοινωνίας μέσα στό ζευγάρι καί δέν κάνει τό λάθος νά ἐμπλακεῖ. Ἕνας ὥριμος πνευματικός, πού ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, γνωρίζει ἀπό τήν προσωπική του πορεία τίς ἀφόρητες στιγμές πού ἔνιωσε τήν ἀδυναμία του νά τόν πλημμυρίζει καί ἔτσι γνωρίζει νά ἐμψυχώνει τούς συντρόφους στίς δικές τους ἀνεπάρκειες. Ἕνας ὥριμος πνευματικός, πού ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, γνωρίζει νά διαλύει τήν ὑποτίμηση τῆς καθημερινότητας, καθώς τήν ἀντιλαμβάνεται ὡς τό καμίνι πού καίει κάθε ἐπιφανειακή ἀρετή. Ἕνας ὥριμος πνευματικός, πού ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, ὑποδεικνύει τίς ὁδούς πού τό ζευγάρι θά ἀκολουθήσει γιά νά ἀποφύγει τόν ἐγκλεισμό του στά πλαίσια μιᾶς ἀσφυκτικῆς δυαδικότητας, πού δέ γνωρίζει νά μοιράζεται τήν ἀγάπη μέ τούς ἄλλους. Ἕνας ὥριμος πνευματικός πού ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, εὐνοεῖ τή διασφάλιση τῆς τρυφερότητας στό διάβα τοῦ χρόνου, πέρα ἀπό τίς σκληρίες πού κινδυνεύουν νά ἀπλώνονται στήν ὕπαρξη καί νά τήν κατατρῶγουν σάν ἄλλου εἴδους καρκίνος. 5

6 Ἕνας ὥριμος πνευματικός, πού ἔχει βιώσει προσωπική σχέση μέ τό Θεό, γνωρίζει ὄχι μόνο νά μήν ὑποτιμᾶ τή συζυγία, ἀλλά νά τήν ἀναγνωρίζει ὡς τό στάδιο πού δοκιμάζεται ἡ αὐθεντική ἀνδρεία τῆς πνευματικότητας Ἡ ταύτιση τῆς τεκνογονίας μέ τήν ἐρωτική σχέση τοῦ ζευγαριοῦ βασίζεται σέ μιά ἀρχαϊκή ἀδιαφοροποίητη ἀντίληψη τόσο τῆς ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας, ὅσο καί τῆς ἀνθρώπινης ὑπόστασης. Ἡ διαστρεβλωτική αὐτή ἀντίληψη θεωρεῖ ὅτι δῆθεν ἡ ἐρωτική σχέση δικαιολογεῖται καί ἐπιτρέπεται μόνο γιά τήν ἐπίτευξη τεκνογονίας. Ἡ διαστρεβλωτική αὐτή ἀντίληψη, πού ἀντιλαμβάνεται τόν ἔρωτα μόνο μέ ὅρους πορνείας, φτάνει νά θεωρεῖ τήν ἀπουσία τῆς ἐρωτικῆς σχέσης δῆθεν ὡς κατάκτηση. Ἡ διαστρεβλωτική αὐτή ἀντίληψη ὑποτιμᾶ τήν ἀξία καί τή σημασία τῆς σεξουαλικότητας, ἀφοῦ τήν ἀντιλαμβάνονται ἀποκλεισμένη ἀπό τήν ἱερότητα τῆς λειτουργίας της. Ἡ διαστρεβλωτική αὐτή ἀντίληψη «ἐπιτρέπει» τή σεξουαλικότητα μέσα στό ζευγάρι, ἀφοῦ «ἄν τή στερηθοῦν κάποιοι ἀδύναμοι μπορεῖ νά ὁδηγηθοῦν σέ κάτι χειρότερο» καί δέν εἶναι ἱκανή νά διανοηθεῖ τίς δυνατότητες πού προσφέρει ἡ σεξουαλικότητα στή συνολική πορεία τοῦ ζευγαριοῦ. Ἡ ἐρωτική σχέση τῶν συντρόφων δέν ἀποτελεῖ ἁπλῶς μιά διέξοδο στίς σεξουαλικές ἀνάγκες, ἀλλά προσφέρει τή δυνατότητα ἐπούλωσης τῆς φθορᾶς πού ἐπιφέρει ἡ καθημερινότητα στή συζυγική σχέση. Ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἀτομικῆς ἀνεπάρκειας, τό πλησίασμα τοῦ ἄλλου μέ τήν ἀπαιτούμενη συγκατάθεσή του, ἡ δυναμική τῆς τρυφερότητας πού ἀναπτύσσεται, ἡ παύση τῆς ἐνασχόλησης ἔστω καί γιά λίγο μέ τά προβλήματα ἐπιβίωσης, ἡ αἴσθηση τῆς ὑπέρβασης τοῦ χωροχρόνου, ἡ δυναμική τῆς ἔκρηξης εὐχαρίστησης πού σού χαρίζεται, ἀποτελοῦν κάποιες ἀπό τις συνιστῶσες πού καθιστοῦν τήν ἐρωτική συνεύρεση τῶν συντρόφων θεῖο δῶρο. Πολλαπλές ἔρευνες, πού διερευνοῦν τούς οἰκογενειακούς παράγοντες πού σχετίζονται μέ τή συναισθηματική ὑγεία, ἔχουν βρεῖ ὅτι ἡ αὐξανόμενη σεξουαλική ἱκανοποίηση τῶν γονέων κατά τή διάρκεια τοῦ γάμου σχετίζεται μέ τήν ψυχική ὑγεία τῶν παιδιῶν. Ἐπιπλέον ὅτι ἡ ὕπαρξη μιᾶς ζεστῆς, ἀγαπητικῆς καί ὑποστηρικτικῆς σχέσης ἀνάμεσα στό ζευγάρι φαίνεται ὅτι ἀποτελεῖ βασικό σημαντικό παράγοντα. Στίς μέρες μας ἡ πραγματοποίηση τῆς ἐρωτικῆς σχέσης μόνο γιά τεκνοποιία δέν ἀφορᾶ τίς πνευματικές γυναῖκες, ἀλλά ἐκεῖνες τίς γυναῖκες πού νιώθουν τόσο αὐτάρκεις μέ τήν καριέρα τους, πού εἶναι οὐσιαστικά ἄφυλες, ἀσεξουαλικές, καί πού στό παραπέντε τῆς ἐμμηνόπαυσης ἀποφασίζουν νά κάνουν ἕνα παιδί καί γι αὐτό καί μόνο συνευρίσκονται μέ κάποιον ἄνδρα... 6

7 Οἱ σύγχρονες τεχνολογίες πού ἐπιτρέπουν τήν ἐπίτευξη γέννησης παιδιοῦ δίχως τήν ἀπαιτούμενη ἐρωτική συνεύρεση τοῦ ζευγαριοῦ θέτουν τό ἐρώτημα ὡς πρός τήν ὀντότητα τῆς ἐρωτικῆς σχέσης τοῦ ζευγαριοῦ. Ἡ μηχανιστική μεταφορά γενετικοῦ ὑλικοῦ καί ἡ ἐπίτευξη ἐγκυμοσύνης δίχως τήν ἐρωτική συνεύρεση θέτει τό ἐρώτημα ἄν αὐτό ἀποτελεῖ τό τέλος τῆς ἐρωτικῆς σχέσης τῶν συντρόφων ἤ ἄν ἀναδεικνύει τόν ἀστείρευτο πλοῦτο τῆς ἐρωτικῆς ἐπιθυμίας στή ζωή τῶν συντρόφων. Ὁ ἔρωτας συνεπάγεται τήν ἄσκηση πού δέν ζητάει τό χτύπημα καί τή διάλυση τοῦ ἑαυτοῦ μας, στά πλαίσια μιᾶς ψευδοῦς αὐτοταπείνωσης, ἀλλά τήν ὑπέρβαση τοῦ ἑαυτοῦ μας στή συνάντηση τοῦ ἄλλου. Ὁ ἔρωτας ἀποτελεῖ μιά διαρκή πορεία καί συνάντηση προσώπων. Ἑπομένως τό ζητούμενο σήμερα εἶναι μιά ἐρωτική στάση, ἀπέναντι σέ ὅλη τή ζωή, ἄρα ἡ καταξίωση τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς. Δύο ἄνθρωποι πού ἀγαπιοῦνται, πού νιώθουν ὄμορφα καί ὑπεύθυνα γιά τήν ζωή τους, ἔχουν τή δυνατότητα νά ζήσουν κι ἄλλα ἐπίπεδα ὀμορφιᾶς καί χάρης. Ἡ ἀπόκτηση παιδιοῦ, αὐτή ἡ ἀσύλληπτη αἴσθηση τῆς συν Θεῷ δημιουργίας, ἀπαιτεῖ τήν ἀνάληψη τῆς διακινδύνευσης καί ἑπομένως τό μοίρασμα. Ἕνα μοίρασμα τοῦ ζευγαριοῦ πού εἶναι ὄμορφο, εἴτε πρόκειται γιά τό μοίρασμα τῆς ἐρωτικῆς συνεύρεσης, εἴτε τό μοίρασμα τῆς ἄφατης χαρᾶς τοῦ νά σοῦ ἐπιτρέπεται νά ζεῖς τό θαῦμα τῆς ζωῆς. Τό θαῦμα τῆς ζωῆς πού εἴτε ἀφορᾶ τό παιδί τῶν 11 χιλιοστῶν, ὅπως μιά νέα γυναίκα μέ γλυκό δέος ἀναφέρθηκε στό ἀγέννητο παιδί της καί στήν καρδούλα του πού χτυποῦσε, εἴτε ἀφορᾶ τόν ἔφηβο τοῦ 1.80 μ. πού ἀποφασίζει νά ἀναζητήσει τή δική του ταυτότητα. Πάντοτε θεωρῶντας ὅτι αὐτό τό παιδί δέ σού ἀνήκει. Συχνά βλέπουμε νά βγαίνει ἕνας φόβος ἀπό κάποιους πνευματικούς, μήπως τό ζευγάρι μείνει μόνο του γιά ἕνα διάστημα, δίχως παιδιά, μήπως χαρεί τόν ἔρωτά του. Δέν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἀπαιτεῖται χρόνος γιά νά χτιστεῖ ἡ συντροφικότητα στή σχέση. Ἀπαιτεῖται διεργασία γιά νά δημιουργηθεῖ ἡ κοινή ταυτότητα, ἡ κοινή στάση πρός τήν ζωή, ὥστε τό παιδί πού θά ἔρθει νά βρεῖ στέρεη βάση γιά τή δική του πορεία. Βλέπουμε κληρικούς πού παντρεύτηκαν δίχως κἄν νά γνωρίζονται μέ τή σύντροφό τους. Ἄμέσως μετά νά χειροτονούνται, ἐνῶ ἡ πρεσβυτέρα εἶναι ἤδη ἔγκυος. Ὅλα αὐτά τά σημαντικά, κομβικά γεγονότα μαζί, μέ τρόπο πού νά ὑποτιμοῦνται, δίχως τήν ἀνάλογη ἀπαιτούμενη προετοιμασία καί ἐπεξεργασία Βέβαια, ποτέ δέν εἴμαστε ἕτοιμοι νά γίνουμε γονεῖς. Ποτέ δέν εἴμαστε ἕτοιμοι γιά τήν ἔκπληξη τοῦ ἀγνώστου πού ἐπιφυλάσσει μιά νέα ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Τό παιδί μέ τή γέννησή του προσφέρει στούς γονεῖς του δυνατότητες ὡρίμανσης καί μεταμόρφωσης. 7

8 Ἡ ἀποδοχή κάποια στιγμή μιᾶς ἀνεπιθύμητης ἐγκυμοσύνης ὡς ὑπέρβαση, ὡς δύναμη τῆς ἀγαπητικῆς σχέσης, ὅχι σά μίζερη ὑποταγή, ἐγγράφεται στά θετικά πού ἔχει νά βιώσει ἕνα ζευγάρι. Τό μωρό-ἔκπληξη ἐκφράζει τήν ἀγάπη τοῦ ζευγαριοῦ καί ἡ κατάφαση στήν ὕπαρξή του ἀποτελεῖ κατάφαση στή ζωή. Τό καινούργιο μέλος πού εἰσέρχεται πού εἰσβάλλει ἀπαιτητικά, δοκιμάζει τή σχέση τοῦ ζευγαριοῦ ὡς πρός τήν ὡριμότητα, τή δέσμευση, τήν ὕπαρξη στέρεας βάσης. Ἀπαιτεῖ νέες δεξιότητες, ξαναφέρνει στήν ἐπιφάνεια τίς σχέσεις μέ τούς γονεῖς, τίς πατρικές οἰκογένειες, καθώς καί τήν κρυμμένη παιδική ἡλικία. Στά πλαίσια μιᾶς λειτουργικῆς ἀγαπητικῆς σχέσης, οἱ σύντροφοι πού ἔγιναν γονεῖς ἔχουν τήν εὐκαιρία νά γιατρέψουν τά τραύματα τῆς δικῆς τους παιδικῆς ἡλικίας, καθώς θά ἀναζητοῦν τό τί θά εἶναι καλό νά προσφέρουν στό παιδί τους. Τότε, πραγματικά μποροῦμε νά μιλήσουμε γιά τή νέα ζωή πού γεννιέται μέσα στήν κατάφαση τῆς ζωῆς. Τότε ἡ ζωή πού γεννιέται μέσα στόν ἔρωτα μπορεῖ πραγματικά νά εἶναι ὄμορφη καί ν ἀποτελεῖ μεγάλη εὐλογία. Ἐξάλλου δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ νέα ζωή ἀναδύεται μέσα σέ βίωμα ἠδονῆς καί χαρᾶς. Ἡ διαδικασία τῆς κύησης, τῆς γέννησης, τῆς λοχείας καί τῆς πρώιμης φροντίδας τοῦ νεογνοῦ εἶναι μιά ἀπαιτητική διεργασία πού περικλεῖει χαρά καί ἱκανοποίηση, ἀλλά πού ἀπαιτεῖ τεράστια ποσά σωματικῆς καί ψυχικῆς ἐνέργειας. Τό ζευγάρι πού βιώνει αὐτή τήν περίοδο μέ ὑπευθυνότητα ἀλλά καί μέ ἐγγύτητα, ἀναζητᾶ καί ἐφευρίσκει τρόπους πού ἡ νέα κατάσταση δέν θά εἶναι μόνο κόπος, ἀλλά καί ζωή. Τούς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά θαυμάσουν τό σύντροφό τους στό νέο του ρόλο ὡς πατέρα ἤ ὡς μητέρα. Τούς δίνεται ἡ εὐκαιρία νά σταθοῦν ὁ ἕνας δίπλα στόν ἄλλο καί νά ἀλληλοστηριχθοῦν στίς νέες ἀπαιτήσεις, νά μοιραστοῦν τίς ἀνησυχίες τους, ἀλλά καί τά ὄνειρά τους. Ἡ δυνατότητα νά ἐκτιμήσουν ἐκ νέου τό σύντροφό τους θά τούς προσφέρει τή δυνατότητα νά ἐπιθυμήσουν ἐκ νέου τήν ἐρωτική τους σχέση καί τήν ἐπανεύρεσή τους ὄχι μόνο ὡς γονεῖς μά καί ὡς σύντροφοι. Ἡ διαρκής ἀλληλαντίδραση ρόλων, γονικοῦ καί συντροφικοῦ, ὥστε ὁ ἕνας ρόλος νά ἐνισχύει τόν ἄλλο καί ὄχι νά ἀνταγωνίζονται ἐπιτρέπει στό ζευγάρι τήν ἀνέλιξη καί τήν κατάκτηση τῆς ὡριμότητας καί τῆς πνευματικῆς ὁλοκλήρωσης. 8

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕAΣ: Μαρία Μαργαρίτη Κοινωνική Λειτουργός 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικογένεια αποτελεί το σημαντικότερο φορέα ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ

ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ Μάιος 2011 ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΑΔΙΚΙΑΣ Δεν έχουμε βιώσει όλοι λίγο ως πολύ την αγωνία της δικαίωσης, την πίκρα της αδικίας, τον εγκλωβισμό στον πόνο εξαιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Διαχείριση Εργασιακού Άγχους / Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΑ

8 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΑ 8 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΤΣΟΥΓΚΡΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΤΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος..... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΟΚΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΗ ΜΑΚΡΗ-ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σ.Ε.Υ.Π ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:ΣΚΟΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ.:10895 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: ΧΟΥΛΙΑΡΗ ΟΛΓΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ Ἀποστόλου Β. Νικολαΐδη Καθηγητῆ τῆς Κοινωνιολογίας τῆς Θρησκείας καί τῆς Κοινωνικῆς Ἠθικῆς στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχοι..5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Σχολικός εκφοβισμός 6 Το κάπνισμα και οι νέοι.8 Ρατσισμός.10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ Πρόλογος..13

Διαβάστε περισσότερα

Με την Ερωτική Συναστρία Ζωδίων και Ωροσκόπων κρατάς στα χέρια σου τη γνώση και τη δύναμη για να νιώσεις πιο ευτυχισμένος/η στη σχέση σου.

Με την Ερωτική Συναστρία Ζωδίων και Ωροσκόπων κρατάς στα χέρια σου τη γνώση και τη δύναμη για να νιώσεις πιο ευτυχισμένος/η στη σχέση σου. ΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΣΤΡΙΑ - 02 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αγαπητέ/Αγαπητή Brad Pitt, σε ευχαριστούμε για την αγορά της αναφοράς Ερωτικής Συναστρίας Ζωδίων και Ωροσκόπων από το Stardome*! Η αναφορά που κρατάς στα χέρια σου θα σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θέµα: «Οι διαπροσωπικές σχέσεις των γονέων που έχουν ένα ενήλικο παιδί µε ψυχική διαταραχή». Σπουδάστρια: Ανδριάνα Χαρλαύτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Εκπαίδευση των Ατόµων µε Σοβαρά Κινητικά Προβλήµατα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η οικογένεια αποτελεί το σηµαντικότερο φορέα ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης του ατόµου. Μέσα σε αυτή το άτοµο διαµορφώνει το χαρακτήρα του και µαθαίνει τους ρόλους του Προϋπόθεση για την οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης σε δείγµα του ήµου Ηρακλείου.

κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης σε δείγµα του ήµου Ηρακλείου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ: Κοινωνικής Εργασίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: Αρνητικές συµπεριφορές υγείας (χρήση τσιγάρου, αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών) των γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO

ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (ΠΕΣΥΠ) Θέμα Εργασίας ΨΥΧΟΔΡΑΜΑ JACOB MORENO Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά

Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός. τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1. Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά ΛΟΥΚΙΑ Μ.ΜΟΥΣΟΥΡΟΥ, Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κρίση τῆς οἰκογένειας καί ἀξιακός προσανατολισμός τῆς Ἑλληνικῆς οἰκογένειας 1 Σέ ὅλες τίς σύγχρονες κοινωνίες τά παραδοσιακά οἰκογενειακά σχήματα φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας

Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας Ελευθέριος Μουτσάνας Παιδίατρος Ιδιαιτερότητες και προβλήματα της εφηβείας Φιλολογική επιμέλεια Μαρία Μιζάκη Παλαμάς 2013 1 «Μακάρι να κοιμούνταν και να ξυπνούσαν όταν θα είχαν πια ενηλικιωθεί» Σαίξπηρ

Διαβάστε περισσότερα

Διακοπή της Θεραπείας: Επιλογή του Θεραπευόμενου ή Αποτυχία του Θεραπευτή, σε μια Περίπτωση Απεξάρτησης. της. Έρας Μουλάκη, M.A.

Διακοπή της Θεραπείας: Επιλογή του Θεραπευόμενου ή Αποτυχία του Θεραπευτή, σε μια Περίπτωση Απεξάρτησης. της. Έρας Μουλάκη, M.A. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Κονίτσης 33, 151 25 Μαρούσι, Τηλ: 8063665, Fax: 8062113, e-mail: lshr@otenet.gr LABORATORY FOR THE STUDY OF HUMAN RELATIONS 33, Konitsis str., 151 25 Maroussi,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το οικογενειακό περιβάλλον ως παράγοντας που συµβάλλει στην εκδήλωση συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Το διαζύγιο στην. εφηβεία.

Το διαζύγιο στην. εφηβεία. ΠΕΣΥΠ 2013-2014 /ΑΣΠΑΙΤΕ Το διαζύγιο στην εφηβεία. Διπλωματική εργασία Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ουρανία Καλούρη Σπουδάστριες: Παπαδοπούλου Μαρία Φωτογιαννοπούλου Σοφία ΑΘΗΝΑ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τίτλος: Η επίδραση της Ομαδικής Συμβουλευτικής Γονέων της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας στην πρόληψη δυσκολιών και αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Ελευθερία να Είσαι ο Εαυτός Σου. Ρόμπερτ Ηλίας Νατζέμυ

H Ελευθερία να Είσαι ο Εαυτός Σου. Ρόμπερτ Ηλίας Νατζέμυ H Ελευθερία να Είσαι ο Εαυτός Σου Ρόμπερτ Ηλίας Νατζέμυ H Ελευθερία να Είσαι ο Εαυτός Σου Ρόμπερτ Ηλίας Νατζέμυ www.holisticharmony.com (English) www.holisticharmony.com/greek (Ελληνικά) 2009 Αφιερώνω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΗΤΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕΥΠ ΚΑΙ ΣΤΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ»

ΚΡΗΤΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕΥΠ ΚΑΙ ΣΤΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΕΥΠ ΚΑΙ ΣΤΕΦ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙ Ι ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ» ΟΜΑ Α ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΕΦΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» Σπουδάστριες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ιπλωματική εργασία με θέμα: «Εμψύχωση ομάδος ατόμων με ειδικές ανάγκες»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Τσιαλή Νικολέτα,Ξάιδου

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά γονέων με παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη

Ψυχολογικά χαρακτηριστικά γονέων με παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(5):519-533 Ψυχολογικά χαρακτηριστικά γονέων με παιδιά που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη Τα χρόνια νοσήματα, όπως είναι ο παιδικός σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Β4 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΘΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Β4 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΘΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ Β4 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είμαστε μαθητές του Β4 του 1ου Γενικού Λυκείου Λαμίας. Στα πλαίσια του μαθήματος «ερευνητική εργασία»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΣΤΕΛΛΑ ΠΩΛΙΝΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα