1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 1 Μιχάλης Ρηγίνος 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1977 αποφοίτησε από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ και στη συνέχεια σπούδασε Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon-Sorbonne, όπου υποστήριξε τη διδακτορική διατριβή με τίτλο "Salaires et pouvoir d'achat en Grèce, ". Την περίοδο εργάστηκε ως ερευνητής στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Από το 1991 διδάσκει Οικονομική και Κοινωνική Ιστορία στο Οικονομικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. 2. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 2α. Στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, κατά την περίοδο ολοκλήρωσα μια έρευνα με θέμα τις διακυμάνσεις των ξένων συναλλαγμάτων και νομισμάτων στην Ελλάδα, από τα μέσα του 19ου έως και την πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα. 2β. Από τον Μάιο του 1987 μέχρι τον Ιούνιο του 1988 συμμετείχα σε έρευνα του Πολιτιστικού Τεχνολογικού Ιδρύματος της ΕΤΒΑ για τη δημιουργία Μουσείου Σηροτροφίας στο Σουφλί. Στο πλαίσιο της επιστημονικής ομάδας είχα την ευθύνη για το ιστορικό κεφάλαιο της έρευνας. 2γ. Απο τον Μάρτιο του 1995 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1996 συμμετείχα σε ερευνητικό πρόγραμμα υπό την διεύθυνση του καθηγητή Βασίλη Κρεμμυδά με αντικείμενο την ταξινόμηση και την καταλογογράφηση του αρχείου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. 2.δ. Από τον Ιανουάριο του 1997 μέχρι τον Μάρτιο του 1999 οργάνωσα ένα ερευνητικό πρόγραμμα με αντικείμενο τις τιμές των μετοχών στο Χρηματιστηρίο Αξιών της Αθήνας κατά την περίοδο δ. Από το 2005 τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα έχουν ως αντικείμενο την Ιστορία του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών

2 2 Η έρευνα που έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο της συγγραφής αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει επεξεργασμένες χρονολογικές σειρές με τα βασικά μεγέθη του ΧΑΑ. Πιο συγκεκριμένα οι επεξεργασίες αφορούν τις ακόλουθες ενότητες: Α: Οι εταιρίες. Β: Οι συναλλαγές. Γ: Η κεφαλαιοποίηση του ΧΑΑ. Δ: Μερίσματα και μερισματικές αποδόσεις. Ε: Οι Αυξήσεις κεφαλαίου. Στ: Κατασκευή Δείκτη ΧΑΑ Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει το ιστορικό του συνόλου των εισηγμένων εταιριών στο ΧΑΑ κατά την περίοδο Ειδικότερα: 1. Το έτος ίδρυσης και την έδρα της εταιρίας. 2. Το ιδρυτικό κεφάλαιο (μετοχές και ονομαστική αξία των μετοχών). 3. Το έτος (ημερομηνία αν είναι εφικτή) εισαγωγής της εταιρίας στο ΧΑΑ και κατά περίπτωση το έτος διαγραφής της. 4. Το κεφάλαιο της εταιρίας κατά την εισαγωγή της στο ΧΑΑ. 5. Τις δραστηριότητες της εταιρίας (περιλαμβάνονται και οι αλλαγές στις δραστηριότητες). 6. Τις μεταβολές κεφαλαίου. Αυξήσεις και μειώσεις κεφαλαίου (αναλυτικά). 7. Στοιχεία σχετικά με αλλαγές επωνυμίας, συγχωνεύσεις-απορροφήσεις, και πτωχεύσεις εταιριών. 3. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Διδάσκω τα εξής μαθήματα: Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία I. Εισαγωγικό υποχρεωτικό μάθημα ευρωπαϊκής ιστορίας 16 ος -20 ος αιώνας. (Α,Β εξάμηνο). Οικονομική Ιστορία του 20 ου αιώνα Μάθημα επιλογής. (Α εξάμηνο). Ελληνική οικονομική και κοινωνική ιστορία, Μάθημα επιλογής. (Β εξάμηνο). Για τις ανάγκες του μαθήματος αυτού συμμετείχα στην συγγραφή συλλογικού πανεπιστημιακού εγχειριδίου με τίτλο «Εισαγωγή στη Νεοελληνική Οικονομική Ιστορία, 18 ος -20 ος αιώνας» υπό τη διεύθυνση του Β. Κρεμμυδά, (βλ. Δημοσίευση αρ.15). Σεμινάρια Ελληνικής Οικονομικής Ιστορίας στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Τέλος, από τη στιγμή που το Τμήμα συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus ανέλαβα τη διδασκαλία μαθημάτων Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορία σε ξένους φοιτητές.

3 3 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ : Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών : Μέλος της Επιτροπής Μεταγραφών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Μάιος : Διευθυντής του Τομέα V, Ιστορίας και Μεθοδολογίας. 5. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ) : Μέλος της Εφορίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους : Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών : Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Διδακτικού Προσωπικού της ΝΟΠΕ. Μάρτιος : Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. 6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Α. Μονογραφίες. 1. Παραγωγικές δομές και εργατικά ημερομίσθια στην Ελλάδα, Βιομηχανία-βιοτεχνία, Αθήνα, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1987, 348 σελίδες. (Πρόκειται για την ελληνική έκδοση της διδακτορικής μου διατριβής). 2. Μορφές παιδικής εργασίας στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία, , Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας - Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1996, 160 σελίδες. 3. Η κίνηση των συναλλαγμάτων και των νομισμάτων στις Ελληνικές Αγορές, , Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1997, 494 σελίδες. Β. Άρθρα 4. "Ενεργός πληθυσμός και διάθρωση των οικονομικών δομών, ", Τα Ιστορικά, τεύχος 2, (1984), σ

4 4 5. "Prix, salaires et pouvoir d'achat en Grèce, ", Actes du IIe Colloque International d'histoire, Économies Méditerrannéenes, Equillibres et Intercommunications, XIIIe-XIXe siècles, Αθήνα 1985, σ "Παραγωγικές δομές και ενεργός πληθυσμός στην ελληνική βιομηχανίαβιοτεχνία, ", Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου Ιστορίας για τη Νεοελληνική Πόλη, τ. Β, Αθήνα 1985, σ "Μορφές παιδικής εργασίας στην ελληνική βιομηχανία-βιοτεχνία, 20ος αιώνας", Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Ιστορικότητα της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας, τ. Β, Αθήνα 1986, σ "Ο Fernand Braudel και η νέα ιστορία του "Καπιταλισμού", Η Αριστερά σήμερα, τεύχος 15 (1986) σ "Οι διακυμάνσεις των βιομηχανικών ημερομισθίων στην Ελλάδα, ", Τα Ιστορικά, τεύχος 5 (1986), σ "Jean Bouvier, Η κίνηση των κεφαλαίων στις βιομηχανικές χώρες τον 19 ο αιώνα", Μνήμων, τμ.11ος, Αθήνα 1987, σ Μ. Ρηγίνος, Α. Οικονόμου, Π. Γκαγκούλια, Στ. Παπαδόπουλος, "Σηροτροφία μεταξουργία στο Σουφλί: έρευνα για την οργάνωση μιας μόνιμης έκθεσης", Ιστορία της Νεοελληνικής Τεχνολογίας, Αθήνα 1991, σ "Η οικονομική Ιστορία του Μεταξιού". Μελέτη στο συλλογικό τόμο Η σηροτροφία στο Σουφλί, Αθήνα, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1992, σ "Οικογενειακές στρατηγικές και προσφορά παιδικής εργασίας στην ελληνική βιομηχανία-βιοτεχνία 19ος-20ος αιώνας", Αφιέρωμα στη Μνήμη του Νίκου Σβορώνου, Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 1992, σ

5 5 14. "Σηροτροφία και Μεταξουργία στο Σουφλί: από την περιφέρεια της Ευρώπης στην περιφέρεια της Ελλάδας", Πρακτικά συμποσίου, το Μετάξι στη Δύση και την Ανατολή, Αθήνα, Φίλοι του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, 1993, σ "Η επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων", Επιστημονικό Συμπόσιο, Ο Ξεριζωμός και η άλλη Πατρίδα. Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Εταιρία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1999, σ "Η Ελληνική Βιομηχανία, ", Β. Κρεμμυδάς (διεύθ.) Εισαγωγή στη Νεοελληνική Οικονομική Ιστορία, 18 ος -20 ος Αιώνας, Τυπωθήτω 1999, σ "L'établissement professionnel des réfugiés d'asie Mineure dans le milieu urbain grec, ", Cahiers d'histoire, τόμος 44, τευχ , σ "Conjoncture et industrialisation en Grèce ( )", Cahiers d'histoire, τόμος 46, τεύχ "Τα πρώτα βήματα του Χρηματιστηρίου Αθηνών", Επτά Ημέρες Καθημερινής, 125 χρόνια Χρηματιστήριου Αξιών Αθηνών, , σ "Formes du travail des enfants dans l'industrie et l'artisanat en Grèce (XIXe-XXe siècles", Enfants au travail, Διευθ. R. Caty), Attitudes des élites en Europe occidentale et mediterranéenne aux XIXe et XXe siècles, Publications de l'université de Provence 2002, σ "Η περιπέτειες της δραχμής και η ελληνική ιστοριογραφία, 19ος 20ος αιώνας", Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, , 20σελ. Αθήνα Stavros Thomadakis, Michalis Riginos, The Athens stock Exchange, Financial Innovation and Growth, Listings and IPOs from 1880to WWII, (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= )

6 6 Γ. Υπό Δημοσίευση 1. Μ. Ρηγίνος Γ. Προγουλάκης, Τράπεζες και Χρηματιστήριο στη μακρά διάρκεια: Το παράδειγμα της Εμπορικής και της Εθνικής Τράπεζας, Στ. Θωμαδάκης, Μ Ρηγίνος, Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανάπτυξη και συγκυρία. 7. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ. Γνωρίζω Γαλλικά και Αγγλικά.

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομα βιογραφικά εισηγητών

Σύντομα βιογραφικά εισηγητών Σύντομα βιογραφικά εισηγητών 1. Γιάννα Αθανασάτου Η Γιάννα Αθανασάτου γεννήθηκε στη Ραφήνα. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια ξεκίνησε έναν κύκλο σπουδών σκηνοθεσίας του κινηματογράφου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά

Βιογραφικό Σημείωμα. Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Βιογραφικό Σημείωμα Ευστάθιος Τσοτσορός του Νικολάου A. Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1949 Τόπος Γέννησης: Ναύπακτος Οικογενειακή κατάσταση:έγγαμος με δύο (2) παιδιά Υπηκοότητα:Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό»

«Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό» Άρης Μεχίλης ΑΜ: 7432

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΚΟΚΚΟΣ Όνοµα : ΑΛΕΞΙΟΣ Όνοµα πατέρα : ηµήτριος Όνοµα µητέρας : Ελένη Ηµερ. Γέννησης : 22/11/1950 Τόπος γέννησης : Αθήνα Υπηκοότητα : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ) ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου

Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου Μαρία Γ. Βενετσανοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Δημόσιας Διοίκησης (ΦΕΚ διορισμού 28/τΓ /31-3-2008) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης (Τομέας Διοικητικής Επιστήμης) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ/νση εργασίας: Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης Π. Γ. Μιχαηλίδης, "Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης", Διημερίδα με θέμα Οι Φυσικές Επιστήμες στην Α/θια Εκπαίδευση, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 7-8 Φεβρουαρίου 1997, πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Financial Reporting & Βελτίωση Εικόνας Μετοχής

Financial Reporting & Βελτίωση Εικόνας Μετοχής Financial Reporting & Βελτίωση Εικόνας Μετοχής Εισηγητές: Παναγιώτης Δ. Αργυρόπουλος, MSc Financial Economics Χριστόφορος Ι. Μακρυάς, MBA Finance Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, C.S.S. H.U., MSc ISIB (I.S.M.A.),

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μαθηματικών Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ηράκλειο Δεκέμβριος 2009 2 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Δεκέμβριος 2009 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης,

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποτελεί μετεξέλιξη της τότε Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Η τελευταία ιδρύθηκε το 1927, με πρότυπο την τότε παρισινής École

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κάθε Σεμινάριο έχει διάρκεια 100 ωρών (17 ώρες δια ζώσης συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές 39 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2014

Εκλογές 39 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2014 Εκλογές 39 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2014 Α. Υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο Αλεξανδρίδης Αναστάσιος του Χρήστου (ΑΛΟΥΜΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ

Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ 1 Ελένη Τροβά 1. Γενικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γεννήσεως 10 η Μαΐου 1963 Τόπος γεννήσεως Αθήνα 2 Οικογενειακή κατάσταση: παντρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000 Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος - 19300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία

Αναστασάτος Τάσος Βέττας Νικόλαος Βλάχος Γιώργος Βλάχου Παρασκευή Γιαννακούρου Γεωργία Αναστασάτος Τάσος: Eίναι Senior Economist της Eurobank. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το University of Warwick (UK) στα Χρηματοοικονομικά και τα Διεθνή Νομισματικά Οικονομικά, μεταπτυχιακού (M.Sc., Warwick)

Διαβάστε περισσότερα