Η συµµετοχή των µαθητών σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συµµετοχή των µαθητών σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης"

Transcript

1 Η συµµετοχή των µαθητών σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου Κρήτης, Μιχαηλίδης Παναγιώτης, Κιµιωνής Γεώργιος*, Χαραλαµπίδου Φωτεινή Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.Ε. Ν. Ρεθύµνου, Master Επιστηµών Αγωγής, Υποψήφιος ρ Πανεπιστηµίου Κρήτης, Θεµατική Ενότητα: Ειδικά διδακτικά θέµατα: Περιβαλλοντική εκπαίδευση Κατηγορία Εργασίας: Εµπειρική - Πειραµατική έρευνα Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π.Ε. Ν. Χανίων, Περίληψη: Οι µικρής διάρκειας δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα των εκπαιδευτικών διαδικασιών, που συµπληρώνουν το φάσµα των σκοπών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συγχρόνως εµπλουτίζουν το σύνολο των σχολικών δραστηριοτήτων στη διάρκεια του σχολικού έτους. Στην Ελλάδα και όχι µόνο, τα προγράµµατα και οι δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εφαρµόζεται στα σχολεία σε εθελοντική βάση. Πανελληνίως το ποσοστό συµµετοχής των µαθητών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ετησίως, εµφανίζεται γύρω στο 5% έως 7%, ενώ το ποσοστό των µαθητών, που συνολικά έχει συµµετάσχει σε ετήσια προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους από το Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο είναι γύρω στο 41%. Οι µικρής διάρκειας αυτές δραστηριότητες, (λίγων ωρών, µιας ηµέρας ή λίγων ηµερών), είναι επιθυµητές και έχουν πολλά πλεονεκτήµατα. Στην εργασία αυτή εξετάζεται η συµµετοχή των µαθητών σε µικρής διάρκειας δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους από το Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο, το είδος των δραστηριοτήτων και σε ποια βαθµίδα εκπ/σης συµµετείχαν σ αυτές. Στην έρευνα συµµετείχαν µαθητές της Γ τάξης Λυκείου του σχολικού έτους των νοµών Ρεθύµνου και Χανίων. Οι απαντήσεις του δείγµατος (Ν=217) έδειξαν ότι α) σηµαντικό ποσοστό µαθητών (64%) συµµετείχαν σε µικρής διάρκειας δραστηριότητες, κυρίως σε δενδροφυτεύσεις, καθαρισµό χώρων και ανακύκλωση υλικών, β) το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής παρουσιάζεται στο ηµοτικό, µικρότερο, µε µικρή διαφορά, στο Γυµνάσιο και πιο µικρό ποσοστό στο Λύκειο. Λέξεις Κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Περιβαλλοντικές ραστηριότητες, Συµµετοχή µαθητών σε δραστηριότητες. Michailides Panagiotis, Associate Professor, University of Crete Department of Primary Education, Kimionis Georgios, PhD Student University of Crete Department of Primary Education, Charalambidou Fotini, Environmental Education Adviser, Conference Theme: Environmental Education Paper Classification: Empirical Investigation Abstract: The activities for environmental awareness are a significant part of educational process and complete the spectrum of Environmental Education s aims. In the same time, they enrich the range of the school activities during the school year. In Greece, elsewhere as well, Environmental Education projects and activities in the schools are being carried out voluntarily. In Greece the percentage of participation of pupils in Environmental Education annually is 5% to 7%. The percentage of pupils that have participated in annual projects during their studies in primary and secondary schools is about 41%. Short activities (that require a few days, or one day or even some hours) are wished for and can offer a lot of benefits. The participation of students in activities for Environmental awareness during their studies in primary and secondary schools is examined in this paper. The research involved a number (N=217) of third grade Lyceum School students, from the Rethymno and Chania prefectures. The answers show that a) a significant percentage of pupils (64%) participated in Environmental awareness activities, mainly in tree planting, place clearing and recycling b) A higher percentage of students participationon appears in Primary Education schools, a bit lower percentage in Gymnasium and a small percentage in Lyceum. Keywords: Environmental Education, Environmental Awareness Activities, Participation of pupils in Environmental Activities Εισαγωγή: Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση περιλαµβάνει µια ποικιλία µορφών δράσης στα πλαίσια της σχολικής πρακτικής από σύνθετα ετήσια προγράµµατα-εργασίες µέχρι απλές παρεµβάσεις στα πλαίσια των διαφόρων µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος. Οι δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης αποτελούν ένα σηµαντικό τµήµα των εκπαιδευτικών διαδικασιών, που συµπληρώνουν το φάσµα των σκοπών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συγχρόνως εµπλουτίζουν το σύνολο των σχολικών δραστηριοτήτων στη διάρκεια του σχολικού έτους Στην Ελλάδα και όχι µόνο, τα προγράµµατα και οι δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εφαρµόζεται στα σχολεία σε εθελοντική βάση. Οι εκπαιδευτικοί αναλαµβάνουν προαιρετικά την εκπόνηση των 472

2 προγραµµάτων εργασιών καθώς και των άλλων δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε οµάδες µαθητών (δες σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1 ). Πανελληνίως το ποσοστό συµµετοχής των µαθητών σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ετησίως, εµφανίζεται γύρω στο 5% έως 7%. Στο νοµό Ρεθύµνου το ποσοστό αυτό κυµαίνεται από 11% έως 14% (δες Μιχαηλίδης, Κιµιωνής, 1999). Έτσι λοιπόν, κάποιοι µαθητές κατά τη διάρκεια των βασικών τους σπουδών στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, είναι δυνατόν να έχουν συµµετάσχει, µέχρι την αποφοίτησή τους, σε περισσότερα από ένα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ενώ άλλοι να µην έχουν συµµετάσχει καθόλου. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε σε έρευνα, όπου φάνηκε ότι το ποσοστό των µαθητών, που έχει συµµετάσχει σε ετήσια προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους από το Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο είναι γύρω στο 41%. (δες Μιχαηλίδης, Κιµιωνής, 2000). Μέσα από τα ετήσια προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ακολουθώντας τις διαδικασίες εργασιών (Project), γίνεται µια πλήρης, ολοκληρωµένη και σφαιρική προσέγγιση των θεµάτων του περιβάλλοντος µε ποικιλία παιδαγωγικών µεθόδων (Κιµιωνής,1995; Γεωργόπουλος & Τσαλίκη,1993; Καλαϊτζίδης,1999), οι οποίες είναι δύσκολο να υποκατασταθούν από µεµονωµένες δραστηριότητες που µπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε στα πλαίσια των σχολικών µαθηµάτων είτε εκτός του Αναλυτικού Προγράµµατος. Παρόλα αυτά οι µικρής διάρκειας δραστηριότητες, (λίγων ωρών, µιας ηµέρας ή λίγων ηµερών), είναι επιθυµητές και έχουν πολλά θετικά να προσφέρουν. Βοηθούν το παιδί να έρχεται σε άµεση επαφή µε το περιβάλλον. ίνουν την ευκαιρία στους µαθητές, αφενός να συµµετέχουν έµπρακτα σε διαδικασίες περιβαλλοντικού περιεχοµένου, αφετέρου να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες σε θέµατα που αφορούν στον κοινωνικό τους περίγυρο. Ειδικότερα στις µικρές ηλικίες αυτές οι δραστηριότητες επιτρέπουν στο µαθητή να κατανοεί εισαγωγικές έννοιες, που συνδέονται άµεσα µε αυτές τις δραστηριότητες, όπως την έννοια του πραγµατικού, του χώρου, του χρόνου της ανάπτυξης- εξέλιξης, την σχέση αιτίας - αποτελέσµατος και την οργάνωση λογικών σχέσεων. (Μιχαλοπούλου, Χιωτάκη 2001,σ29). Για την επιλογή του είδους των δραστηριοτήτων καθώς και την οργάνωσή τους πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ηλικία των παιδιών 2 καθώς και οι προηγούµενες γνώσεις, εµπειρίες και συναισθήµατα 3 Στην επίσηµη τυπική εκπαίδευση, οι µικρής διάρκειας δραστηριότητες δεν εντάσσονται στα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπου σύµφωνα µε τις εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 4 ορίζεται ως ελάχιστη διάρκεια προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι 5 µήνες. Όµως το ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναγνωρίζοντας τη σηµασία και την αξία αυτών των δραστηριοτήτων παροτρύνει και ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς στην οργάνωση και πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων µικρής διάρκειας, όπως καθαρισµούς, δενδροφυτεύσεις, ανακυκλώσεις υλικών, οµιλίες, οικολογικές εκδροµές, επισκέψεις χώρων ειδικού ενδιαφέροντος κ.α. Όµως εξαιτίας του τρόπου εφαρµογής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δεν έχουν όλοι οι µαθητές την ευκαιρία να συµµετέχουν, στο σχολείο τους, σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (όπως και σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Ύστερα από τα παραπάνω, αναδύονται ερωτήµατα όπως: Τι ποσοστό µαθητών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους από το Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο έχει συµµετάσχει σε µικρής διάρκειας δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης; Πόσοι µαθητές είχαν την ευκαιρία να συµµετάσχουν σ αυτές τις δραστηριότητες; Σε τι είδους δραστηριότητες συµµετείχαν και σε ποια βαθµίδα εκπαίδευσης; Οι απαντήσεις των παραπάνω ερωτηµάτων µπορούν να συµβάλουν σε µια συστηµατική αποτίµηση της πορείας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Σχολείο καθώς και στην αξιολόγηση του τρόπου εφαρµογής της. Μέθοδος: H διερεύνηση των παραπάνω ερωτηµάτων έγινε µε ερωτηµατολόγιο, το οποίο διανεµήθηκε στους µαθητές που ολοκλήρωναν την σχολική τους φοίτηση, δηλαδή σε µαθητές της Γ τάξης Λυκείου. Η έρευνα διεξήχθη τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2000 και συµµετείχαν σ αυτή µαθητές των νοµών Ρεθύµνου και Χανίων. Οι νοµοί Ρεθύµνου και Χανίων είναι τυπικοί νοµοί της Ελλάδας, περιλαµβάνουν πόλη και ύπαιθρο, µε σχολεία διεσπαρµένα τόσο στον αστικό όσο και στο µη αστικό χώρο. Ο τρόπος εφαρµογής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ο ίδιος, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, αφού η εκπαιδευτική πρακτική είναι σχεδόν ενιαία και οµοιόµορφη σε όλη την επικράτεια. Στους νοµούς αυτούς εκπονούνται προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τα πρώτα χρόνια εφαρµογής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, συστηµατικά δε και στις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης, από το 1991, χρονιά όπου θεσµοθετήθηκε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Νόµος 1892/90). Στην έρευνα συµµετείχαν επτά Λύκεια από το νοµό Ρεθύµνου και οκτώ Λύκεια από το νοµό Χανίων όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 1 Γ2/4995/21/9/94, Γ2/6799/8-9-95, Γ2/4915/ , Γ2/4881/ Matthews M., Ornstein A., Hunkins F., Γ2/6799/ Γ2/4915/

3 Ρέθυµνο Χανιά Πόλη Επαρχία Πόλη Επαρχία Ενιαία ΤΕΕ Ενιαία ΤΕΕ Ενιαία ΤΕΕ Ενιαία ΤΕΕ Λύκεια Λύκεια Λύκεια Λύκεια Αρ. Λυκείων 4 ( 2 5 ( Συµµετείχαν Πίνακας 1: Σχολεία του είγµατος ιανεµήθηκαν περίπου 500 ερωτηµατολόγια από τα οποία επεστράφησαν συµπληρωµένα τα 217. Απάντησαν 101 αγόρια (ποσοστό 46,5%) και 116 κορίτσια (ποσοστό 53,5%). Από τα Ενιαία Λύκεια και των δύο νοµών, συµπληρώθηκαν 139 ερωτηµατολόγια (ποσοστό 64,1%) και από τα ΤΕΕ συµπληρώθηκαν 78 (ποσοστό 35,9%). Από την εξέταση που έγινε, προέκυψε πως ο µικρός σχετικά αριθµός των ερωτηµατολογίων που επεστράφησαν οφείλεται κυρίως στις πιεστικές συνθήκες της περιόδου της έρευνας (λίγο πριν τις τελικές εξετάσεις). εν εντοπίστηκαν άλλοι συστηµατικοί λόγοι, που να αλλοιώνουν την αντιπροσωπευτικότητα του δείγµατος. Έτσι, τα αποτελέσµατα µπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικά, αφού άλλωστε υπάρχουν απαντήσεις από τα περισσότερα σχολεία και δίνουν µια αρχική αποτίµηση της κατάστασης. Αποτελέσµατα: Από τη στατιστική επεξεργασία των ερωτηµατολογίων προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσµατα. Από τους 217 µαθητές, που συµµετείχαν στην έρευνα από τους δύο νοµούς και έδωσαν απάντηση, οι 125 (ποσοστό 64,1%) δήλωσαν ότι συµµετείχαν κατά το παρελθόν σε δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης. Ερώτηση: Συµµετείχες κατά το παρελθόν σε κάποια δραστηριότητα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης µικρής διάρκειας ΝΑΙ ΟΧΙ ναι ,1 όχι 70 35,9 Σύνολο (Ν) ,0 Σύνολο 217 Πίνακας 2: Συµµετοχή µαθητών σε δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, στους νοµούς Ρεθύµνου και Χανίων. Το ποσοστό αυτό, είναι σαφώς µεγαλύτερο από το ποσοστό συµµετοχής των µαθητών, των ίδιων περιοχών, σε ετήσια προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που κυµαίνεται στο 41%. Οι λόγοι για το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης µικρής διάρκειας απ ότι σε ετήσια προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θα πρέπει µάλλον να αναζητηθούν στο γεγονός ότι οι δραστηριότητες δεν απαιτούν µακροχρόνιο σχεδιασµό και πλήρη ανάπτυξη Αναλυτικού Προγράµµατος όπως τα ετήσια προγράµµατα, σε µορφή εργασιών (project) της ΠΕ. Έτσι οι µικρής διάρκειας ραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης αποτελούν την εναλλακτική λύση για τους εκπαιδευτικούς σε πολλούς από τους οποίους υπάρχει ο εγγενής δισταγµός-φόβος να συµµετάσχουν σε προγράµµατα ΠΕ, κάτι που στις περισσότερες περιπτώσεις πηγάζει από την έλλειψη σχετικής επιµόρφωσης και εµπειρίας σε διεπιστηµονικές µεθόδους, που απαιτούν αυτά τα προγράµµατα, από την έλλειψη κινήτρων εκπόνησης προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και φυσικά από διάφορους άλλους προσωπικούς τους λόγους. Από την άλλη η ενθάρρυνση από την υπηρεσία (Υπουργείο, Υπευθύνους Π.Ε.), οι προτροπές και η παρότρυνση από διάφορους σχετικούς φορείς, οι ευκαιρίες από τις καθιερωµένες Επετειακές Ηµέρες, όπως «Ηµέρα Περιβάλλοντος», «Ηµέρα της Γης», «Ηµέρα ασοπονίας», «Ηµέρα του Νερού» κτλ είναι από τους παράγοντες που συµβάλλουν, θετικά, στην ανάληψη και πραγµατοποίηση ραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης. Στο ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε είχαν προβλεφθεί ερωτήσεις για συµµετοχή των µαθητών στις πιο συνηθισµένες δραστηριότητες όπως: δενδροφύτευση, καθαρισµό χώρων, ανακύκλωση, θεατρικά δρώµενα παιχνίδια ρόλων και κατασκευές. Υπήρχε ανοιχτή ερώτηση για να κατονοµάσουν άλλου είδους δραστηριότητα που πιθανόν να συµµετείχαν, αλλά σ αυτήν την ερώτηση δεν πήραµε απαντήσεις. Η στατιστική ανάλυση των απαντήσεων έδωσε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 5 Σε ένα Λύκειο, ως νεοϊδρυθέν, δεν υπήρχαν µαθητές στην Γ τάξη. 6 Σε ένα Λύκειο δεν υπήρχαν µαθητές στην Γ τάξη. ύο από αυτά λειτουργούν ως Λυκειακές τάξεις σε Γυµνάσια. Συµµετείχε στην έρευνα ένα από αυτά. 474

4 Ερώτηση: Η δραστηριότητα αυτή είχε σχέση µε ενδροφύτευση ΝΑΙ ΟΧΙ ναι 73 58,4 όχι 52 41,6 Πίνακας 3: Συµµετοχή µαθητών σε εντροφύτευση Η δραστηριότητα αυτή βοηθάει τα παιδιά να εξοικειωθούν µε το έδαφος και τα δένδρα στη λήψη αποφάσεων και αξιολόγηση αναγκών. Αναπτύσσει την αίσθηση της δηµιουργικότητας και της προστασίας. Τα εισάγει στο πνεύµα της αειφορίας και δίνει εµπειρίες για το φυσικό κόσµο µέσα από την ανακάλυψη του παρελθόντος, τη διερεύνηση του παρόντος και της συσχέτισης µεταξύ τους (Grey,1995, p29) Βλέπουµε ότι περισσότεροι από τους µισούς µαθητές (58.4%) συµµετείχαν στη δραστηριότητα αυτή. Είναι από τις πιο συχνά πραγµατοποιούµενες δραστηριότητες και µάλλον µε προθυµία οι µαθητές συµµετέχουν σ αυτή. Ερώτηση: Η δραστηριότητα αυτή είχε σχέση µε Καθαρισµό Χώρων ΝΑΙ ΟΧΙ ναι 73 58,4 όχι 52 41,6 Πίνακας 4: Συµµετοχή µαθητών σε Καθαρισµό Χώρων Το ποσοστό συµµετοχής είναι ίδιο (58.4%) µε την προηγούµενη δραστηριότητα, της δενδροφύτευσης. Είναι και αυτή η δραστηριότητα από τις συχνά πραγµατοποιούµενες, αφού οι προτροπές και οι παροτρύνσεις για εκστρατείες καθαρισµού ακτών, ρευµάτων και άλλων χώρων από διάφορους φορείς είναι πολλές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η δραστηριότητα αυτή αναπτύσσει το αίσθηµα της ατοµικής ευθύνης, της συλλογικής προσπάθειας και της συνεργασίας. Αναπτύσσει το πνεύµα του εθελοντισµού και τη συµµετοχικότητα. Ερώτηση: Η δραστηριότητα αυτή είχε σχέση µε Ανακύκλωση ΝΑΙ ΟΧΙ ναι όχι Πίνακας 5: Συµµετοχή µαθητών σε Ανακύκλωση Το ποσοστό συµµετοχής σε δραστηριότητες ανακύκλωσης υλικών είναι λίγο µικρότερο (52%) από τις δύο προηγούµενες δραστηριότητες. Η αναγκαιότητα της ανακύκλωσης υλικών έχει γίνει σε µεγάλο βαθµό αντιληπτή. Στην πράξη παρουσιάζονται πολλές δυσκολίες πραγµατοποίησης ολοκληρωµένης διαδικασίας ανακύκλωσης. Η δραστηριότητα όµως αυτή συνδυάζεται πολλές φορές µε δραστηριότητες κατασκευών και εικαστικής δηµιουργίας. Βοηθάει να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση, να µπουν στο πνεύµα της αειφορίας και στον περιορισµό της κατανάλωσης. Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της σωστής διαχείρισης και εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων και της ισόρροπης ανάπτυξης. 475

5 Ερώτηση: Η δραστηριότητα αυτή είχε σχέση µε Θεατρικά ρώµενα ΝΑΙ ΟΧΙ ναι 13 10,4 όχι ,6 Πίνακας 6: Συµµετοχή µαθητών σε Θεατρικά ρώµενα Στη δραστηριότητα αυτή παρατηρούµε τη µικρότερη συµµετοχή µαθητών. Τα θεατρικά δρώµενα, παιχνίδια ρόλων κτλ συµβάλλουν ώστε τα παιδιά να βιώσουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το παιχνίδι ρόλων προσφέρει στο µαθητή πληροφόρηση και προσωπικές προσδοκίες σχετικά µε την κοινωνία, διαπροσωπικές σχέσεις και τρόπο ζωής, σχέσεις δεδοµένων και γνώση καθηµερινών καταστάσεων. (Καλαϊτζίδης, Ουζούνης, 1999 σ 213), ενώ µέσα από τη δραµατοποίηση µιας κατάστασης της πραγµατικής ζωής αναδεικνύονται οι συγκρούσεις εκφράζονται οι απόψεις και τα συναισθήµατα και αναζητείται η λύση των αντιθέσεων. (Γεωργόπουλος, Τσαλίκη, 1994, σ 75). Ερώτηση: Η δραστηριότητα αυτή είχε σχέση µε Κατασκευές ΝΑΙ ΟΧΙ Ναι 17 13,6 Όχι ,4 Πίνακας 7: Συµµετοχή µαθητών σε Κατασκευές Και σ αυτήν τη δραστηριότητα η συµµετοχή είναι µικρή παρ όλο που οι κατασκευές από υλικά από υλικά καθηµερινής χρήσης ή από άχρηστα υλικά είναι µια απλή, ελκτική για τα παιδιά και δηµιουργική δραστηριότητα. Οι κατασκευές, συνήθως από θεωρούµενα άχρηστα υλικά ή εικαστική αξιοποίηση των άχρηστων υλικών της φύσης, καλλιεργεί στα παιδιά τη µάθηση, το πνεύµα εξοικονόµησης ενέργειας και την οικολογική συνείδηση. (Μαγουλιώτης Α., 2000, 462). Ενισχύει την εφευρετικότητα και τη δηµιουργική σκέψη και εµπλουτίζεται η δηµιουργική φαντασία των παιδιών (Μυλωνάκου-Κεκέ Η., 1994,σ.30). Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει συνοπτικά και συγκριτικά τη συµµετοχή των µαθητών στις δραστηριότητες ναι Αρ Μαθητών Ποσοστό (%) Αρ Μαθητών Ποσοστό (%) ενδροφύτευση 73 58, ,8 Καθαρισµό χώρων 73 58, ,8 Ανακύκλωση Θεατρικά δρώµενα 13 10, ,6 Κατασκευές 17 13, ,4 Πίνακας 8: Συµµετοχή µαθητών σε ραστηριότητες ΠΕ, στους νοµούς Ρεθύµνου και Χανίων Οι παρακάτω πίνακας µας δείχνουν σε ποιες κατηγορίες σχολείων πραγµατοποιήθηκε η συµµετοχή των µαθητών σε δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης. όχι 476

6 Ερώτηση: Αν συµµετείχες, αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της φοίτησης σου: στο ηµοτικό.. ΝΑΙ ΟΧΙ στο Γυµνάσιο. ΝΑΙ ΟΧΙ στο Λύκειο ΝΑΙ ΟΧΙ Συµµετοχή στοσυµµετοχή ηµοτικό (%) Γυµνάσιο (%) στοσυµµετοχή Λύκειο (%) ναι όχι ναι όχι ναι όχι Αρ. Μαθητών Ποσοστό επί του συνόλου 32,7 24,9 31,8 25,8 11,5 46,1 Ποσοστό επί των συµµετεχόντων 56,8 43,2 55,2 44,8 20,0 57,6 στο Σύνολο συµµετεχόντων ,3 10,1 Σύνολο 92 42,4 100,0 Πίνακας 9: Συµµετοχή µαθητών σε δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης ανά κατηγορία σχολείου. Στα παραπάνω ποσοστά συµπεριλαµβάνονται και οι µαθητές, που συµµετείχαν σε δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε περισσότερες από µια κατηγορίες σχολείων. Όπως φαίνεται από τον πίνακα το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής σε δραστηριότητες (56,8%) παρατηρείται στα σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και ηµοτικά). Στα Γυµνάσια το ποσοστό αυτό είναι κατά τι µικρότερο (55.2%), ενώ σηµαντικά µικρότερο είναι στα Λύκεια (20,0%). Στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα να πραγµατοποιούνται συχνά, µικρής διάρκειας δραστηριότητες σχετικά µε το περιβάλλον. Αυτό µπορεί να γίνει είτε στα πλαίσια των µαθηµάτων είτε µε πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών. Το µάθηµα της Μελέτης του Περιβάλλοντος, καθώς και άλλα µαθήµατα παρέχουν αυτήν την ευχέρεια. Γενικά η ελαστικότητα του Α.Π. των σχολείων της Πρω/θµιας Εκπ/σης είναι ένας θετικός παράγοντας που συµβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. Στα Γυµνάσια οι δραστηριότητες πραγµατοποιούνται, συνήθως, µε αφορµή τις «επετείους» ή µετά από την προτροπή ή πρόσκληση από φορείς κυβερνητικούς και µη. Πολλές φορές όµως πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών ή και ίδιων των µαθητών. Στα Λύκεια λόγω του πιεστικού προγράµµατος και η αφιέρωσή τους στην προετοιµασία των µαθητών για το Πανεπιστήµιο αποµένουν λίγα περιθώρια για εξωδιδακτικές δραστηριότητες όπως γενικά και για προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στο παρακάτω πίνακα εµφανίζεται η συµµετοχή των µαθητών σε δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης σε κάθε κατηγορία σχολείου καθώς και τους συνδυασµούς αυτής της συµµετοχής. Συµµετοχή σε προγράµµατα ΠΕ Αρ Μαθητών Ποσοστό επί του συνόλου (%) Ποσοστό επί των συµµετεχόντων (%) Μόνο ηµοτικό 45 23,1 36,0 Μόνο Γυµνάσιο 35 17,9 28,0 Μόνο Λύκειο 10 5,1 8,0 ηµοτικό και Γυµνάσιο 20 10,3 16,0 ηµοτικό και Λύκειο 1 0,5 0,8 Γυµνάσιο και Λύκειο 9 4,6 7,2 ηµοτικό & Γυµνάσιο & Λύκειο 5 2,6 4,0 Πίνακας 10: Κατανοµή συµµετοχής σε δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης στις κατηγορίες σχολείων Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι πολύ λίγοι µαθητές συµµετέχουν σε δραστηριότητες σε περισσότερες από µια κατηγορία σχολείων. Αυτό δείχνει τον τυχαίο ευκαιριακό και µη συστηµατικό τρόπο πραγµατοποίησης τέτοιου είδους δραστηριοτήτων. Αυτό βέβαια δε συµβαίνει µόνο για τις δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης αλλά γενικότερα για τις εξωδιδακτικές δραστηριότητες στα πλαίσια του σχολικού χρόνου 477

7 Γ Λ +Γ +Λ Γ+Λ +Γ+Λ Συµπεράσµατα: Οι ραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µικρής διάρκειας. λειτουργούν συµπληρωµατικά µε τις διαδικασίες ανάπτυξης προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Είναι επιθυµητές, καθώς συµβάλλουν γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και ειδικότερα βοηθούν στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Όµως οι ευκαιρίες, που έχουν οι µαθητές για συµµετοχή σ αυτού του είδους τις δραστηριότητες δεν είναι ούτε σίγουρες ούτε δεδοµένες και κυρίως δεν είναι ίδιες για όλους τους µαθητές. Θα πρέπει λοιπόν να δοθεί προτεραιότητα στην εξεύρεση τρόπων, ώστε να αυξηθούν αυτές οι ευκαιρίες για τους µαθητές. Το ποσοστό άλλωστε, των µαθητών, που έχουν τη δυνατότητα να εµπλακούν και να συµµετάσχουν σε ραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αφήνει αρκετά περιθώρια βελτίωσής του. Κυρίως όµως θα πρέπει οι δραστηριότητες να είναι αποτελεσµατικές. Για να συµβεί αυτό, θα πρέπει να είναι συστηµατοποιηµένες και ενταγµένες µέσα σε ένα κατάλληλο παιδαγωγικό πλαίσιο, µε την ανάλογη ενηµέρωση πριν και µετά τη διεξαγωγή της δραστηριότητας γι αυτό θα πρέπει να πραγµατοποιούνται παράλληλα και σε συνδυασµό µε τα προγράµµατα εργασίες (project) της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η καθιέρωση επετειακών ηµερών σε συνδυασµό όµως µε την ανάλογη υποστήριξη των σχετιζόµενων φορέων, υπηρεσιών, κυβερνητικών και µη οργανώσεων µπορεί να βοηθήσει στην αύξηση του αριθµού των ραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, στη βελτίωση του ποσοστού συµµετοχής των µαθητών σ αυτές και προπαντός στην αποτελεσµατική διεξαγωγή τους. Η επιµόρφωση και εξειδίκευση εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς και στη διεπιστηµονική προσέγγιση των αντικειµένων αυτών θα βοηθούσε σε µεγάλο βαθµό. Παραποµπές Matthews M., "Environmental Capability for the Very Young: Some Implications for Environmental Education in Primary Schools", Educational Review, vol 37, 3, 1985, pp Mordock k., Kransy M. Participatory Action Research: A Theoretical and Practical Framework for EE, Journal of Environmental Education, 32,3,2001, pp Ornstein A., Hunkins F., "Curriculum:Foundations, Principles & Issues", New Jersey, Englewood Cliffs, Preutice Hall, Γεωργόπουλος Α. Τσαλίκη Β. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, εκδ Gutenberg, Αθήνα 1994 Εγκύκλιος Γ2/4915/ Υλοποίηση Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εγκύκλιος Γ2/6799/ Σχεδιασµός και υλοποίηση Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαϊτζίδης., Ουζούνης Κ., Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Θεωρία και Πράξη, εκδ. Σπανίδης, Ξάνθη, 1999 Κιµιωνης Γ., "Τα Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα ως ιδακτικά Εργαλεία στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", Μεταπτυχιακή Εργασία, Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ρέθυµνο,1995. Μαγουλιώτης Α., Εικαστική Αξιοποίηση των «Άχρηστων» υλικών της φύσης στο σχολείο, Πρακτικά Συνεδρίου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο της Εκπ/σης του 21 ου Αιώνα, Λάρισα, 2000, σς Μιχαηλίδης Π, Κιµιωνής Γ., " εκαπέντε χρόνια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Νοµό Ρεθύµνου-Μια πρώτη Αποτίµηση-Συµπεράσµατα και προβληµατισµοί για το µέλλον", στο Μπαγάκης, Γ., (επιµ), Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα στη Σχολική Εκπαίδευση, Αθήνα, εκδ: Μεταίχµιο, 2000, σσ

8 Μιχαηλίδης Π., Κιµιωνής Γ., "Η Συµµετοχή των Μαθητών στα Προαιρετικά Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο: Πρακτικά Συνεδρίου Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Πλαίσια του 21 ου Αιώνα Προοπτικές και υνατότητες, επιµ. Β. Παπαδηµητρίου, Λάρισα, 2000, σ.σ Μιχαλοπούλου Κ., Χιωτάκη Ειρ., ραστηριότητες για την κατανόηση του Περιβάλλοντος στην Προσχολική Ηλικία, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα, 2001 Σοφούλης Μ. Γαβριλάκης Ι., Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως Επιστήµη και ως Τέχνη, Προς µια Γενική Θεωρία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Σύγχρονη Εκπαίδευση,123, 2001,σσ Μυλωνάκου Κεκέ H., Η Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Συνείδησης των µαθητών µέσα από την αισθητική αγωγή, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, τ.3, 1994, σ30 Grey C., Forestry is our Future, Environmental Education, Spring 1995, pp

ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών

ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών ιερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών των νηπιαγωγών Μαρία Mπατσούτα, Σχολική Σύµβουλος Xριστίνα Παπαγιαννίδου, 14 ο Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου Περίληψη Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη.

ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. ηµιουργική χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το πρόγραµµα etwinning για ιεθνείς Συνεργασίες και Ανάπτυξη. Creative usage of ICT in Primary and Secondary Education. etwinning Program

Διαβάστε περισσότερα

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου

Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Η οριοθέτηση του διδακτικού συµβολαίου στην Πληροφορική. Μια διερεύνηση στο πλαίσιο του Ενιαίου Λυκείου Α. Τζιµογιάννης 1 ο Ενιαίο Λύκειο Ιωαννίνων, ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Κατεύθυνση: Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο»

Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Ένα σεµινάριο για την «Πληροφορική στο Σχολείο» Α. Μαργετουσάκη 1 Π. Γ. Μιχαηλίδης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης amarge@edc.uoc.gr michail@edc.uoc.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αναστασία Δημητρίου anadim@otenet.gr Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων

Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων Oι προσδοκίες και τα κίνητρα των νηπιαγωγών από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα: Η περίπτωση των νηπιαγωγών του νομού Χανίων Χριστοφορίδου Σιρμαλού, M.Ed., Εκπαιδευτικός ΠΕ60 Περίληψη: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕ

ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕ Αντωνίου Θεόδωρος 1, Τζαµπερής Νεζάµ 2, Τζαµπερή Νατάσα 1 1 ΤΕΙ Ηρακλείου, 710 04 Ηράκλειο, antonioutheodore@yahoo.gr 2 Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - εσλή έσποινα, Ο ρόλος των γονέων στην προετοιµασία των παιδιών στα µαθηµατικά του Σχολείου: Οι απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών. - ηµητριάδου Ελένη, υνατότητες και περιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Η εργασία υποβάλλεται για την κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ. Η εργασία υποβάλλεται για την κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τίτλος Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ Η εργασία υποβάλλεται για την κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών pxenariou2000@yahoo.com. Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής

Καλλιόπη Ξεναρίου Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Π.Τ..Ε.Παν/µιου Αθηνών pxenariou2000@yahoo.com. Ιωάννης Χολέβας Μεταπτυχιακός φοιτητής 144 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Τα λουλούδια της ειρήνης ανθίζουν στον υπολογιστή µου. Η φιλοσοφία, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση µιας διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ. ένα εγχειρίδιο για τον καθηγητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ. ένα εγχειρίδιο για τον καθηγητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ένα εγχειρίδιο για τον καθηγητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ένα εγχειρίδιο για τον καθηγητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέρος του εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνίες απορριµµάτων Μελέτη περίπτωσης: Η γειτονιά του σχολείου µας

Κοινωνίες απορριµµάτων Μελέτη περίπτωσης: Η γειτονιά του σχολείου µας Κοινωνίες απορριµµάτων Μελέτη περίπτωσης: Η γειτονιά του σχολείου µας Αναστασάτος Νικόλαος 1, Κώτσιος Βάιος 2, Κεγαχιά Μαγδαληνή 3 1 ρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ιευθυντής 9 ου Γυµνασίου Καλλιθέας nikosmolybiatis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών του Νομού Αχαΐας The

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ «Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.» ΓΚΙΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2003 ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Η διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικού κινδύνου στα Σχολικά Μαθήματα (*).

Θέματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικού κινδύνου στα Σχολικά Μαθήματα (*). Παρουσιάστηκε στο 5ο Πανελληνιο Συνεδριο Διδακτικη Φυσικων Επιστημων και Νεες Τεχνολογιες στην Εκπαιδευση, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 15-18 Μαρτίου 2007. http://www.kodipheet.gr/fifth_conf/fifth_conf.php

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 995 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ενηλίκων και τη δια βίου µάθηση»

ενηλίκων και τη δια βίου µάθηση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας παιδαγωγικά τις επισκέψεις σε μουσεία

Αξιοποιώντας παιδαγωγικά τις επισκέψεις σε μουσεία 5 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ * / EDUCATIONAL VISITS IN MUSEUMS THE CASE OF THE ATHANASSAKEION ARCHAEOLOGICAL MUSEUM OF

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεσογειακή διατροφή και περιβάλλον»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μεσογειακή διατροφή και περιβάλλον» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μεσογειακή

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης

Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. O Ρόλος της σχολικής μονάδας. Μελέτη Περίπτωσης Μήτκας Κυριάκος 1, Τσουλής Μιλτιάδης 2, ΠόΘος Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ Ι ΑΣΚΟΥΝ ΧΗΜΕΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Εκπαιδευση Εκπαιδευτικών που διδασκουν Χηµεια: Η Περιπτωση της Ελλαδασ ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 2, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Αξιοποίηση της τέχνης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Εκπαίδευση Ενηλίκων»: Μια Καινοτομική Πρακτική Κόκκος Αλέξης, Ράικου Νατάσσα 2. Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Η μετάβαση του μικρού παιδιού σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

Η μετάβαση του μικρού παιδιού σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Τρυφαίνη ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Ασημίνα ΡΑΛΛΗ Η μετάβαση του μικρού παιδιού σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ «ΜΕταβάσεις» που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα