Η συµβολή των ασφαλιστών στη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συµβολή των ασφαλιστών στη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων"

Transcript

1 Η συµβολή των ασφαλιστών στη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων Γεώργιος Η. Σκούρτης Πρόεδρος Επιτροπής Έρευνας, Πρόληψης & Ελέγχου Ατυχηµάτων Αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος Οι ασφαλιστές γνωρίζουν όσο κανείς το τροχαίο ατύχηµα. Ως οικονοµικοί αποδέκτες του κοινωνικού αυτού προβλήµατος οφείλουν να µελετούν τα στοιχεία και να αναλύουν τα αίτια που προκαλούν ένα τροχαίο ατύχηµα πριν το αποζηµιώσουν είτε µε αυτό προκλήθηκαν υλικές ζηµίες είτε σωµατικές βλάβες ή ακόµη ο θάνατος. Αυτή η άµεση επαφή µε τους τραυµατίες και τις συνακόλουθες κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις των τροχαίων ατυχηµάτων στους παθόντες και στις οικογένειες τους επιτείνουν και συνάµα επαληθεύουν την κοινωνική διάσταση του έργου της ασφάλισης. Αποστολή µας είναι µεν η οικονοµική ανακούφιση των θυµάτων αλλά πρωτίστως είναι ο περιορισµός των θυµάτων αυτών και αυτό επιβεβαιώνεται µε την παροχή κάθε είδους στήριξης σε ενέργειες που αφορούν τον τοµέα της πρόληψης των τροχαίων ατυχηµάτων στη χώρα µας. Ότι η Ελλάδα εµφανίζεται µέχρι σήµερα σταθερά στις πρώτες θέσεις µεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών µε τις υψηλότερες «αποδόσεις» σε συχνότητα και αριθµό τροχαίων ατυχηµάτων, καθιστά σαφή την ανάγκη λήψης κάθε δυνατού µέτρου µε τη συλλογική εµπλοκή κρατικών και ιδιωτικών φορέων. εδοµένου ότι οι νεκροί από τροχαία ατυχήµατα είναι στην συντριπτική πλειοψηφία άτοµα νεαρής ηλικίας σε συνδυασµό µε τα υψηλά επίπεδα υπογεννητικότητας µπορεί κανείς να αναλογιστεί τις σοβαρές κοινωνικές παρενέργειες του φαινοµένου για τη χώρα µας. Τα επίσηµα στοιχεία καταδεικνύουν µεν µια ελαφρώς πτωτική τάση των ποσοστών χωρίς ωστόσο να συνεπάγεται ανατροπή της γενικής αρνητικής εικόνας της χώρας µας στον τοµέα των τροχαίων ατυχηµάτων Ο περιορισµός των τροχαίων ατυχηµάτων ετέθη λοιπόν από πολύ νωρίς στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Ένωσης µέσω της ίδρυσης και λειτουργίας της Επιτροπής Πρόληψης και Έρευνας των Τροχαίων Ατυχηµάτων, η οποία επί 20 χρόνια και πλέον υπό την προεδρία µου παρεµβαίνει µε προώθηση πρωτοποριακών έργων στο πεδίο της οδικής ασφάλειας. Η συνεχής και αδιάλλειπτη έρευνα µας βοήθησε στο πέρασµα του χρόνου να αποκτήσουµε εµπεριστατωµένη γνώση των πολλαπλών αιτίων που συντελούν στην πρόκληση τροχαίων ατυχηµάτων και διαρθρώνονται σε τέσσερις οµάδες παραγόντων. Η πρώτη αφορά στον άνθρωπο, η δεύτερη στο οδικό περιβάλλον, η τρίτη στο όχηµα και η τέταρτη στον ελλιπή ρόλο της Πολιτείας τόσο στην υιοθέτηση των απαραίτητων για τη βελτίωση της

2 2 οδικής ασφάλειας όσο και στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων αυτών. Προς την υλοποίηση των στόχων µας, αναζητήσαµε και συγκεντρώσαµε καταρχάς πληροφορίες, στοιχεία και δεδοµένα από ευρωπαίους ασφαλιστές σχετικά µε τις µεθόδους που έχουν εφαρµοστεί στα διάφορα Κράτη-µέλη επιτυγχάνοντας µακροπρόθεσµα τη δραστική µείωση των ποσοστών επέλευσης τροχαίων ατυχηµάτων. Η συλλογή έγινε µε την προοπτική της κατάλληλης προσαρµογής των ευρηµάτων της έρευνας στην ελληνική πραγµατικότητα. Είναι άξια αναφοράς παραδείγµατα κρατών, όπως η Σουηδία, η Φινλανδία, η Αγγλία, η Γαλλία, κ.α. στα οποία τα ποσοστά µείωσης άγγιξαν έως και το 70%. Στο πλαίσιο αυτό, ο εφοδιασµός των τροχαίων µε αλκοολόµετρα και ραντάρ υπήρξε µια κίνηση της Ένωσης πλήρως εναρµονισµένη µε τον στόχο της, η οποία συνέβαλε εν µέρει στον παρατηρούµενο τα τελευταία χρόνια µετριασµό του αριθµού των τροχαίων ατυχηµάτων. Η εισαγωγή των σύγχρονων αυτών οργάνων µετρήσεως κρίθηκε επιβεβληµένη κατά κύριο λόγο επειδή διαπιστώνεται ότι η απόσπαση της συγκέντρωσης κατά την οδήγηση λόγω κατανάλωσης αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών αυξάνουν καταλυτικά τις πιθανότητες πρόκλησης ενός ατυχήµατος συνιστώντας ένα από τα συνηθέστερα αίτια των τροχαίων ατυχηµάτων στην Ελλάδα. Η Ένωση µέσω της Επιτροπής Έρευνας, Πρόληψης και Ελέγχου Ατυχηµάτων Αυτοκινήτων αποφάσισε να διαθέσει ένα σηµαντικό αριθµό αλκοολόµετρων και µηχανηµάτων ελέγχου σε ιευθύνσεις Τροχαίας προκειµένου να πετύχει την καθιέρωση συστηµατικών και αιφνίδιων ελέγχων των οδηγών µε τη χρήση των συγκεκριµένων εργαλείων, το οποίο και επετεύχθη (εντός 5ετίας από 7,9% που ήταν το ποσοστό των µεθυσµένων οδηγών επί των ελεγχέντων έφτασε στο 3%). Από την άλλη πλευρά, είναι γνωστό ότι η υπερβολική ταχύτητα κατά την οδήγηση αποτελεί παράγοντα που ισοδυναµεί µε βέβαιη επέλευση τροχαίου ατυχήµατος Το βίαιο πέρασµα στο αντίθετο ρεύµα, ανατροπές και εκτροπές των οχηµάτων συνδέονται άµεσα και αιτιωδώς µε την ανάπτυξη µεγάλων ταχυτήτων και απώλεια του ελέγχου των οδηγών επί των οχηµάτων τους. Η τοποθέτηση ραντάρ σε καίρια σηµεία των εθνικών οδών που ευνοούν τις µεγάλες ταχύτητες υποστηρίζεται έντονα από την ασφαλιστική αγορά ως αποτελεσµατικό προληπτικό µέτρο. Γι αυτό το λόγο η Ένωση έθεσε στη διάθεση της Τροχαίας σηµαντικό αριθµό ραντάρ µε εξαιρετικά αποτελέσµατα ευελπιστώντας ότι η κίνηση αυτή θα αποτελέσει συγχρόνως το έναυσµα για την άµεση ενεργοποίηση της λειτουργίας και των σταθερών ραντάρ που έχει, εξ όσων γνωρίζουµε, ήδη στη διάθεσή της η πολιτεία. Μια άλλη δέσµη µέτρων η υιοθέτηση των οποίων µπορεί να οδηγήσει σε µείωση των τροχαίων, είναι µέτρα που αφορούν στη µηχανολογική κατάσταση και σωστή συντήρηση των οχηµάτων. Προς την κατεύθυνση αυτή η Ένωση ενίσχυσε έµπρακτα στο παρελθόν τη δηµιουργία των δηµόσιων και ιδιωτικών ΚΤΕΟ και ήδη ζητά την καθιέρωση πιστοποιητικού

3 3 καταλληλότητας του οχήµατος µετά την επισκευή του από σοβαρό τροχαίο ατύχηµα. Όσον αφορά στον έλεγχο της φθοράς των ελαστικών, διατέθηκαν από την Επιτροπή βυθόµετρα στους αρµόδιους φορείς, ενώ εκκρεµεί αίτηµα σχετικά µε την υποχρεωτική αναγραφή του τύπου των ελαστικών στην άδεια κυκλοφορίας. Ευελπιστούµε ότι το αίτηµα αυτό θα ικανοποιηθεί εν τέλει µε νοµοθετική ρύθµιση. Παρά τα µεγάλα έργα οδοποιίας που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, οι κακοτεχνίες των ελληνικών οδών αποτελούν ένα επιπλέον παράγοντα αυξητικό του αριθµού των τροχαίων ατυχηµάτων στη χώρα µας. Σε µοιραία σύγκριση µε τις προδιαγραφές των σύγχρονων ευρωπαϊκών οδικών δικτύων, η κατάσταση των ελληνικών οδών παραµένει απογοητευτική. Κρίναµε λοιπόν σκόπιµο να απευθυνθούµε µε µηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις κακοτεχνίες των οδών, ενέργεια η οποία απέδωσε σηµαντικά και πέραν αυτού συνεχίζουµε να αποστέλλουµε σωρεία επιστολών σε αρµόδιους φορείς προκειµένου να επισηµανθούν τα ιδιαιτέρως επικίνδυνα σηµεία του οδικού µας δικτύου και να βελτιωθεί µεταξύ άλλων το εν γένει σύστηµα κατασκευής, συντήρησης και σηµατοδότησής του (σήµανση, κάθετη και οριζόντια διαγράµµιση, λακκούβες, φωτεινές επιγραφές, κ.α). Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειώσουµε ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες καταβάλλουν ετησίως ένα σηµαντικό ποσό στην Πολιτεία προερχόµενο από εισφορές των ασφαλισµένων µας υπέρ του Ταµείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο), οι οποίες απαιτούµε πλέον να επενδύονται αποκλειστικά και µόνο σε έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου, που είναι κατ ουσία έργα ανταποδοτικά για τον πολίτη και ανταποκρίνονται στο σκοπό για τον οποίο εξαρχής επεβλήθησαν οι επιβαρύνσεις αυτές. Σε παράλληλη τροχιά µε τα προαναφερθέντα, συνεχώς δροµολογούνται νέες ενέργειες για την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων στο πλαίσιο της Ένωσης. Για την ασφαλιστική αγορά πρώτιστο µέληµα είναι µεταξύ άλλων η κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των πολιτών ιδιαίτερα µέσω της εκπαίδευσης των νέων στο σύγχρονο σύστηµα κανόνων οδικής συµπεριφοράς. Υπό το πρίσµα αυτό, καθίσταται σαφής η σκοπιµότητα της καθιέρωσης του µαθήµατος της κυκλοφοριακής αγωγής σε όλο το εκπαιδευτικό φάσµα σε συνδυασµό µε πρακτικά µαθήµατα στα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής, τα οποία παραµένουν ανεκµετάλλευτα παρά τον επί µακρόν αγώνα και από µένα τον ίδιο για τη δηµιουργία τους. Η ασφαλιστική αγορά εκκίνησε τον αγώνα της εκπαίδευσης των νέων από το 1990 µε την ευρεία διάθεση έντυπου υλικού ( έντυπα) στα σχολεία όλης της επικράτειας. Σε όλο αυτό το διάστηµα, σε συνεργασία µε το Υπουργείο ηµόσιας Τάξης έχουν πραγµατοποιηθεί ενηµερωτικές οµιλίες σε όλους του νοµούς σε θέµατα οδικής κυκλοφορίας προς τους πολίτες και µαθητές σχολείων στο πλαίσιο των οποίων έχουν διατεθεί ενηµερωτικά έντυπα, διαφάνειες, µηχανήµατα προβολής, cd, αφίσες, κ.α Επίσης, πραγµατοποιήθηκε καµπάνια ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και ιδιαίτερα των γονέων σε θέµατα οδικής ασφάλειας.

4 4 Πέραν της δραστηριοποίησής µας σε εθνικό επίπεδο, η ασφαλιστική αγορά έχει συµµετάσχει σε σειρά ενεργειών και κινήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεως σε θέµατα πρόληψης τροχαίων ατυχηµάτων ευρωπαϊκής εµβέλειας. Μέσω του συλλογικού τους οργάνου, οι ευρωπαίοι ασφαλιστές διεκδικούν αφενός ενεργό ανάµειξη και έκφραση των θέσεων τους κατά τη παραγωγή νέου ευρωπαϊκού δικαίου που άπτεται θεµάτων οδικής ασφάλειας και αφετέρου την εκπροσώπησή τους σε διεθνείς οργανισµούς. Η αποκτώµενη διεθνής εµπειρία αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για τον µελλοντικό ορθολογικό σχεδιασµό προτάσεων και δράσεων µε στόχο τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η υποστήριξη της επιστηµονικής έρευνας και η συνεργασία µε ακαδηµαϊκούς οργανισµούς έρχονται να συµπληρώσουν το πλαίσιο ευρωπαϊκής δράσης της Ε.Α.Ε.Ε.. Ενδεικτικά αναφέρουµε την προσπάθεια της Ένωσης να συγκαταλέγει µεταξύ των οργανισµών που θα προωθήσουν την εθελοντική προσφορά εργασίας σε θέµατα πρόληψης και οδικής ασφάλειας. Το πρόγραµµα αυτό συντονίζει αλλά και συγχρηµατοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη βάση των προαναφερθέντων και ως πολίτες αυτής της χώρας δεν επιθυµούµε αλλά απαιτούµε συστηµατικούς ελέγχους, αυστηριοποίηση των ποινών και παρακολούθηση των αποτελεσµάτων για τη βέλτιστη απόδοση των προτεινόµενων µέτρων. Η επιβολή αποσπασµατικών εισπρακτικού χαρακτήρα µέτρων δεν ενδείκνυνται πλέον, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για «αργοπορηµένες» κινήσεις εντυπωσιασµού που επακολουθούν συνήθως ένα µεγάλο τροχαίο ατύχηµα. Το ζητούµενο είναι η πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων και όχι η καταστολή τους.

5 5 The Contribution of Insurers to the reduction of motor accidents The Commission of Study, Prevention and Control of Motor Accidents, operating in the context of the Association of Insurance Companies of Greece, has set as a high-level goal the reduction of motor accidents in Greece. For meeting its original objectives, the Commission has pursued a number of activities, as follows: Supply of the Traffic Police with alcoholmeters for the detection of drivers being under alcohol influence. Provision of radar devices to the Traffic Police for the detection of vehicles travelling faster than the speed limit. Interventions to the competent authorities for the improvement of the current road network. Contribution to the development of a proper traffic conduct of citizens and in particular of students including the education of traffic police officers, judges and others regarding issues of Traffic Law. Elaboration of suggestions for the enforcement of direct measures in the road safety sector. Organisation of campaigns in order to inform the public on issues of road safety. In parallel, the Commission interferes with activities promoted by CEA, which is the central organ of the European insurers. The schedule of action consists in a consultative mediation in the process of legislative production of the European bodies concerning issues of road safety as well as in the participation in International Organisms. Support of the relative scientific work and the financing of several European programs constitute supplementary parameters of the European activity in the field of road safety.

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας»

Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους: Τα επίπεδα παρέµβασης της Κοινωνικής Εργασίας» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Περιγραφή του συστήµατος εκπαίδευσης των δασκάλων οδήγησης στην Ελλάδα και εκτίµηση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1

Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Οδική Ασφάλεια και Μείωση Ατυχηµάτων 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ (1990-2011)

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ (1990-2011) Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΕΕ (1990-2011) Η πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα για τη χώρα μας, καθώς μας αφορά όλους είτε είμαστε οδηγοί, συνοδηγοί ή απλά κυκλοφορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Ο ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ H παρούσα µεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασµός, Οργάνωση και ιαχείριση των Συστηµάτων Μεταφορών», του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Ορισµός.. 1 1.2 Γενικά.... 1 1.3 Οι βασικές ανάγκες για την µετακίνηση και την βελτιστοποίηση του ταξιδιού... 3 1.4 Συµβολή του χρήστη στα οδικά ατυχήµατα... 4 1.5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Τροχαία Ατυχήματα, προς και από το χώρο της εργασίας: Δράσεις - Ενημέρωση και Πρόληψη" Περίληψη

Τροχαία Ατυχήματα, προς και από το χώρο της εργασίας: Δράσεις - Ενημέρωση και Πρόληψη Περίληψη "Τροχαία Ατυχήματα, προς και από το χώρο της εργασίας: Δράσεις - Ενημέρωση και Πρόληψη" Βασίλειος Γ. Σταματόπουλος, Τόνυ Μπόουις, Ευγένιος Πετούμενος, Μαλαματένια Περδικούρη, Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη κυκλοφοριακής αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Ένταξη κυκλοφοριακής αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα Ένταξη κυκλοφοριακής αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα Χρίστος Ταξιλτάρης Καθηγητής Α.Π.Θ. Γεώργιος Μίντσης Καθηγητής Α.Π.Θ. Σωκράτης Μπάσµπας Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. Αναστάσιος Φυλακτάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΝΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΝΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΚΥΚΛΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΓΑΣΙ ΙΑ ΘΕΜΑ: : ΑΙΤΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων Οκτώβριος 2014 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ Πρόκειται να συμπληρωθεί πριν από την έκδοση της Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2

Πεζόδροµοι Πεζοί Οι προσβάσεις στα σχολικά κτίρια, αθλητικά κέντρα, ΚΑΠΗ στο Πολεοδοµικό συγκρότηµα της Χίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 2 2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.. 3 3. ΠΕΖΟΙ.. 5 3.1. Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της κινητικότητας... 6 3.2. Κυκλοφοριακή Αγωγή 7 4. ΠΕΖΟ ΡΟΜΟΙ 8 4.1. Οι πεζόδροµοι στο

Διαβάστε περισσότερα

Η οδική ασφάλεια σε ζώνες εκτέλεσης έργων: Το εκπαιδευτικό έργο PREVENT (DEVELOP A TRAINING PROGRAMME TO IMPROVE WORK ZONE SAFETY)

Η οδική ασφάλεια σε ζώνες εκτέλεσης έργων: Το εκπαιδευτικό έργο PREVENT (DEVELOP A TRAINING PROGRAMME TO IMPROVE WORK ZONE SAFETY) 1 Η οδική ασφάλεια σε ζώνες εκτέλεσης έργων: Το εκπαιδευτικό έργο PREVENT (DEVELOP A TRAINING PROGRAMME TO IMPROVE WORK ZONE SAFETY) Φωτεινή Μίκικη Επιστηµονική Συνεργάτης ΙΜΕΤ ρ. Μαρία Μορφουλάκη Επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΗΣΗ ΙΚΥΚΛΩΝ ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΝΟΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΗΣΗ ΙΚΥΚΛΩΝ ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΝΟΣ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗΣ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΗΣΗ ΙΚΥΚΛΩΝ ΜΕ/ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΝΟΣ» Συντάκτες: Αγριτέλης Ιωάννης ούφλια Ευµορφία Σουλαδάκη Άννα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ετήσια Έκδοση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Ετήσια Έκδοση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2008 Ετήσια Έκδοση ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. 70 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕΑΑ 3. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4. ΕΞΕΛΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΡΩΠΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Εισαγωγή Σύμφωνα με τον ορισμό που αναφέρεται από την INTERNATIONAL ROAD TRAFFIC

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη καταγραφής γνώσεων και προθυµίας γενικού πληθυσµού για την παροχή πρώτων βοηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

VOICE Country Sheet. Ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου στην Ελλάδα. ΜΕΡΟΣ I - Ελλάδα. Πεζοί και άλλοι ευπαθείς χρήστες. Εισαγωγή.

VOICE Country Sheet. Ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου στην Ελλάδα. ΜΕΡΟΣ I - Ελλάδα. Πεζοί και άλλοι ευπαθείς χρήστες. Εισαγωγή. VOICE Country Sheet December 07 Ευπαθείς χρήστες του οδικού δικτύου στην Ελλάδα του δικτύου αυτοκινητόδρομων και συντήρησης του υπεραστικού 6 οδικού δικτύου. Vulnerable Road User Organisations in cooperation

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών

Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών Νο 34 ΜΑΡΤΙΟΣ 2010, Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε για την έκδοση σχεδίου νόμου με θέμα την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης και τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου Ζωής. Θετικά κρίνεται η προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Αμυντική οδήγηση: Έρευνα σχετικά με τον τρόπο οδήγησης και η σχέση της αμυντικής οδήγησης με τους αυτοκινητιστικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΝΟΥ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ SUPER MARKETS ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ SUPER MARKETS ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟ ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ ΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΛΥΣΙ ΩΝ SUPER MARKETS ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Ο ΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ & ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ατυχήµατα µε µοτοσυκλέτα τι πρέπει να γίνει

Ατυχήµατα µε µοτοσυκλέτα τι πρέπει να γίνει Ατυχήµατα µε µοτοσυκλέτα τι πρέπει να γίνει Στέφανος Κόκκαλης ΧΑΪΣΑΪΝΤΙΝΓΚ Α.Ε. Ελλάδα Αθανάσιος Χούντρας Εκπαιδευτής Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσυκλέτας - Ελλάδα Περίληψη Σκοπός αυτής της εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 30.5.2007 COM(2007) 279 τελικό ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ Ευρωπαϊκή Στρατηγική για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη Διατροφή, το Υπερβολικό Βάρος και την Παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα