ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 897/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /20-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 897/2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 897/2015 ΘΕΜΑ: 17 ο Απόρριψη της από ένστασης της αναδόχου εταιρίας «Β.Γιτσόπουλος-Μ.Πεφτούλογλου και ΣΙΑ Ο.Ε» κατά της με αρ. 4829/ απόφασης έκπτωσης της από το έργο «Βελτίωση Οδού προς Ι.Μ Ευαγγελισμού». ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Γακόπουλος Χρήστος 2. Καλτσογιάννης Γεώργιος 3. Αναγνωστόπουλος Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος) 4. Μπέμπης Απόστολος 5. Λουφόπουλος Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος) 6. Νοτόπουλος Ευάγγελος Απών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αναστασόπουλος αν και κλήθηκε νόμιμα με την υπ αριθμ. 1480/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 996 του πρακτικού 24/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 20 Αυγούστου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Πέμπτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 1480/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 17 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ.φλαμπούρης Δ/ντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.5228/ έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1. Το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδού προς Ι.Μ Ευαγγελισμού» δημοπρατήθηκε στις με αρχικό προϋπολογισμό ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (16%).

2 2. Με την υπ αριθμ. 1109/2014 (Πρακτικό 26/ ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου στην ανάδοχο εταιρία «Β.Γιτσόπουλος-Μ.Πεφτούλογλου και ΣΙΑ Ο.Ε», με μέση έκπτωση 33,00%. 3. Η σύμβαση υπεγράφη στις για ποσό , ,20 (ΦΠΑ 16%) = ,98 και έχει προθεσμία περάτωσης 425 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 006/8 με κωδικό 2014ΕΠ και έχει εγκριθεί πληρωμή 1ου λογαριασμού (προκαταβολής) ύψους Με την υπ αριθμ. 1187/ αίτηση του (συνημμένο 1) ο ανάδοχος υπέβαλλε τρία (3) σχέδια οριζοντιογραφίας (συνημμένο 1-3 σχέδια) ως αποτύπωση του φυσικού εδάφους. 6. Με το υπ αριθμ. 1187/ έγγραφο της (συνημμένο 2) η Διευθύνουσα Υπηρεσία επανέλαβε εγγράφως τις προφορικές επισημάνσεις της στα γραφεία της Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο, με τις οποίες επανειλημμένα ζητούσε από αυτόν να ολοκληρώσει έγκαιρα την αποτύπωση του φυσικού εδάφους, με αποτύπωση και σχεδίαση των αρχικών διατομών, ώστε να διενεργηθεί η παραλαβή των εντός πέντε (5) ημερών. 7. Με το υπ αριθμ. 3173/ έγγραφο της (συνημμένο 3) η Διευθύνουσα Υπηρεσία υπενθύμισε στον ανάδοχο την πιο πάνω ειδοποίηση (2η ειδοποίηση προ ειδικής πρόσκλησης) και τον κάλεσε εκ νέου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του εντός νέας προθεσμίας πέντε (5) ημερών. 8. Με την υπ αριθμ. 4044/ Ειδική Πρόσκληση (συνημμένο 4 - παραλαβή από τον ανάδοχο την 02/06/2015) η Διευθύνουσα Υπηρεσία, ζήτησε από τον ανάδοχο το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών να ολοκληρώσει έγκαιρα την αποτύπωση και την σχεδίαση των αρχικών διατομών (φυσικού εδάφους) ενημερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία, ώστε να προγραμματισθεί και να διενεργηθεί η παραλαβή των το αργότερο εντός πιο πάνω προθεσμίας και να προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες που προβλέπονται από την Ε.Σ.Υ και τις οποίες δεν είχε εκπληρώσει. 9. Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ αριθμ. 4124/ (συνημμένο 5) αίτηση του αρνούμενος να ανταποκριθεί στην Ειδική Πρόσκληση, στην οποία η Διευθύνουσα Υπηρεσία απάντησε με το υπ αριθμ.4124/ έγγραφο της (συνημμένο 6). 10. Με την υπ αριθ. 4390/ αίτηση του (συνημμένο 7) ο ανάδοχος υπέβαλλε σχέδιο οριζοντιογραφίας και διατομών φυσικού εδάφους (συνημμένο 7-2 σχέδια) και δεν προέβει σε καμία συνεννόηση με την Υπηρεσία για την ημερομηνία μετάβασης στο έργο προκειμένου να διενεργηθεί η παραλαβή του φυσικού εδάφους. 11. Με το υπ αριθμ. 4390/ έγγραφο της (συνημμένο 8) η Διευθύνουσα Υπηρεσία επισήμανε στον ανάδοχο ότι η 10ήμερη προθεσμία της Ειδικής προσκλήσεως έχει παρέλθει και ότι θα πρέπει, να παρευρεθεί την Δευτέρα ή την Τρίτη επί τόπου στο έργο, προκειμένου να διενεργηθεί η παραλαβή του φυσικού εδάφους. 12. Με την υπ αριθμ. 4610/ αίτηση του προς τον Δ/ντή Δ.Τ.Ε (συνημμένο 9) ο ανάδοχος αρνήθηκε εκ νέου να ανταποκριθεί στην πιο πάνω ειδοποίηση της Δ.Υ (συνημμένο 8) και ο Δ/ντής της Δ.Τ.Ε όρισε νέα ημερομηνία για την επί τόπου μετάβαση και την διενέργεια της παραλαβής φυσικού εδάφους με το υπ αριθμ. 4610/ έγγραφο του (συνημμένο 10).

3 13. Με την υπ αριθμ. 4829/ (συνημμένο 11) Απόφαση, η Διευθύνουσα Υπηρεσία κήρυξη έκπτωτο τον ανάδοχο από το έργο του θέματος, όπως ορίζεται στον Ν.3669/08 άρθρο 61 περί Έκπτωσης αναδόχου, επειδή ο ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε στην Ειδική Πρόσκληση ούτε στις πιο πάνω ειδοποιήσεις της Υπηρεσίας 14. Αντιτιθέμενος στην υπ αριθμ. 4829/ Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (συνημμένο 11), ο ανάδοχος υπέβαλε την με αριθμό πρωτ. 5228/ εμπρόθεσμη ένσταση (συνημμένο 12). 15. Το Περιφερειακό Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων μετά την από 18/08/2015 συνεδρίαση του (Πράξη 8 η Θέμα 3 ο ), γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της απόρριψης της ένστασης της αναδόχου εταιρίας και την οριστικοποίηση της έκπτωσης της από το έργο (συνημμένο 13). ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το θέμα που εξετάζεται για το έργο διέπεται από τις διατάξεις των: Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημόσιων Έργων - Έκπτωση αναδόχου». Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης- Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής». Του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». Του Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α 42), αρμοδιότητας Περιφερειών Της Εγκυκλίου 6/ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008 μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών. Σύμφωνα με τις διατάξεις η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας είναι αρμόδια για την αποδοχή ή μη της ένστασης και την οριστικοποίηση της έκπτωσης αναδόχου από έργο. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διαπιστώθηκε ότι ο ανάδοχος δεν εκπλήρωσε στο σύνολο τους τις εντελλόμενες ενέργειες της Ειδικής Πρόσκλησης (συνημμένο 4) της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και συγκεκριμένα: α) Υπέβαλλε καθυστερημένα την αποτύπωση του φυσικού εδάφους με την υπ αριθμ. 4390/ αίτηση του (συνημμένο 7) (δύο ημέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία της ειδικής προσκλήσεως), με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή εκ μέρους του αναδόχου η έγκαιρη προετοιμασία του και η μετάβαση του

4 στο νησί της Σκοπέλου (θέση του έργου), προκειμένου να διενεργηθεί η παραλαβή του φυσικού εδάφους από κοινού με την αρμόδια Επιτροπή, στην προθεσμία που είχε τεθεί με την Ειδική Πρόσκληση. Επίσης δεν κατέστη εφικτό να διενεργηθεί η παραλαβή του φυσικού εδάφους σε επόμενες ημερομηνίες με υπαιτιότητα του αναδόχου, όπως προκύπτει από τα παρακάτω έγγραφα: (α) Τις με αριθμό 4390/ (συνημμένο 8) και 4610/ (συνημμένο 10) ειδοποιήσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και του Δ/ντή Δ.Τ.Ε για την διενέργεια παραλαβής του φυσικού εδάφους, (β) Τις με αριθμό 4124/ (συνημμένο 5) και 4610/ (συνημμένο 9) επιστολές του αναδόχου, (γ) την με αριθμό 4124/ απάντηση της Δ.Υ στον ανάδοχο (συνημμένο 6). β) Δεν υπέβαλλε καμία από τις προπαρασκευαστικές ενέργειες της Ειδικής Πρόσκλησης (συνημμένο 4) που ζητήθηκαν. γ) Οι εντελλόμενες ενέργειες της Ειδικής Πρόσκλησης (συνημμένο 4) αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου τις οποίες έχει παραλείψει να εκπληρώσει, με αποτέλεσμα να έχει καθυστερήσει σημαντικά η έναρξη των εργασιών και να υπάρχει κίνδυνος να καταστεί εμπρόθεσμη η εκτέλεση του έργου, με αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. δ) Δεδομένου ότι η αποτύπωση του φυσικού εδάφους αποτελεί τεχνική μελέτη, η σχετική συμβατική υποχρέωση του αναδόχου διενεργείται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές εκπόνησης μελετών που προβλέπονται με το Π.Δ 696/1974 (ΦΕΚ 301Α ), όπως επισημαίνεται και στην Ε.Σ.Υ. άρθρο 6 του έργου όπου ορίζονται μεταξύ άλλων και τα εξής : «6.6.4 (συνημμένο 14) Όλες οι υποβολές των παραπάνω μελετών θα γίνονται στην επιβλέπουσα Υπηρεσία Σχετικά θα ακολουθείται η σχετική προδιαγραφή του Π.Δ. 696/74,». Συγκεκριμένα οι εφαρμογές χαράξεων έργων οδοποιίας προβλέπονται στο πιο πάνω Π.Δ. (συνημμένο 15) «ΤΜΗΜΑ Γ' - ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και ειδικότερα στο άρθρο 135 «Περιεχόμενα οριστικής μελέτης» ορίζονται μεταξύ άλλων και τα εξής: «ε) Λήψις των διατομών. Αύται λαμβάνονται κατά τρόπον εξασφαλίζοντα την πιστήν απεικόνισιν του εδάφους αι δε θέσεις αυτών τηρουμένων των ελαχίστων αποστάσεων αυτών υποχρεωτικώς ως ανωτέρω κατά την πασσάλωσιν του άξονος ως και των χαρακτηριστικών τοιούτων (καμπύλαι κλπ.) επιλέγονται εις τρόπον ώστε να διασφαλίζεται καθ' οιανδήποτε μέθοδον υπολογισμού ο κατά το δυνατόν ακριβής όγκος χωματουργικών εργασιών (ορυγμάτων, επιχωμάτων κλπ.) Αι διατομαί εκτείνονται εις αρκετόν πλάτος εκατέρωθεν εκάστης πλευράς του άξονος της χαράξεως εν πάση δε περιπτώσει καλύπτουν το εύρος καταλήψεως της οδού και επί πλέον περιθώριον 15 μ. εκάστης πλευράς περίπου.» - Το ανωτέρω επισημαίνεται στα άρθρα (συνημμένο 16) Α1, Α2, Α3 των «Χωματουργικών εργασιών» του τιμολογίου της μελέτης όπου ορίζονται μεταξύ άλλων και τα εξής «Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών», στις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) (ΦΕΚ 2221Β / 2012) «Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων» παρ. 8 (συνημμένο 17) όπου ορίζεται ότι «Τρόπος επιμέτρησης Η επιμέτρηση των γενικών εκσκαφών θα γίνεται ανά κυβικό μέτρο(m3) εκσκαπτόμενου ορύγματος, με βάση τον όγκο ο οποίος

5 προκύπτει βάσει των αρχικών διατομών (φυσικού εδάφους) και των τελικών διατομών (εκσκαφής).» και στην Ε.Σ.Υ άρθρο 5 παρ (συνημμένο 18) του έργου όπου ορίζεται ότι «ο Ανάδοχος υποχρεούται πριν την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών, να έχει ολοκληρώσει την αποτύπωση του φυσικού εδάφους, τη λήψη διατομών κ.λπ..». - Η μη διενέργεια παραλαβής των αρχικών διατομών του φυσικού εδάφους οι οποίες εξασφαλίζουν την πιστή απεικόνισή του, στερεί από την Υπηρεσία την δυνατότητα να ασκήσει τον έλεγχο ποιοτικά και ποσοτικά στις εργασίες που θα εκτελέσει ο ανάδοχος. Επομένως η ρητή αναφορά στις ισχύουσες διατάξεις που προαναφέρθηκαν αποτελεί σαφή απόδειξη, ότι η μελέτη αποτύπωσης του φυσικού εδάφους στα έργα οδοποιίας διενεργείται υποχρεωτικά με την αποτύπωση και την σχεδίαση αρχικών διατομών (φυσικού εδάφους). Αντίθετα η άποψη την οποία προβάλει ο ανάδοχος αποτελεί παντελώς αυθαίρετη και αβάσιμη ερμηνεία της επισήμανσης που αναφέρεται στην Ε.Σ.Υ άρθρο 5 παρ (συνημμένο 18) του έργου, στερείται άλλης αιτιολόγησης και δεν εξασφαλίζει την δυνατότητα ελέγχου επί των εργασιών που θα εκτελεσθούν. Περί των λοιπών ισχυρισμών του αναδόχου Δεν αφορούν την διαδικασία της Ειδικής Πρόσκλησης-Απόφασης Έκπτωσης (Ν.3669/08 άρθρο 61), πρέπει όμως να σημειωθούν τα ακόλουθα: ε) - Δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί του αναδόχου ότι η Υπηρεσία καθυστέρησε να ελέγξει τα στοιχεία που προσκόμισε με την υπ αριθ. 1187/ αίτηση (συνημμένο 1), καθώς προέβη στον απαιτούμενο έλεγχο και ήδη από τις αρχές Μαρτίου τον ενημέρωσε ότι ήταν ανεπαρκή και έπρεπε να προσκομίσει σχέδια διατομών του φυσικού εδάφους προκειμένου να διενεργηθεί η παραλαβή των, όπως αντιμετωπίζει όλα τα έργα οδοποιίας. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος προσκόμισε σχέδια οριζοντιογραφίας αποτύπωσης της οδού με ενδεικτικά υψόμετρα σε διάφορα σημεία (συνημμένο 1-3 σχέδια) για τα οποία ενημερώθηκε ότι δεν είναι επαρκή, καθότι δεν ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές. Η Υπηρεσία επανειλημμένα είχε επισημάνει στον ανάδοχο την πιο πάνω υποχρέωση του που απορρέει από την σύμβαση, τηλεφωνικώς και σε επί τόπου συναντήσεις στα γραφεία της και έδιδε οδηγίες και κάθε πληροφορία που της εζητείτο, προκειμένου να ενημερώσει τον ανάδοχο (συνημμένο 2). Κάθε φορά ο ανάδοχος επικαλούμενος καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των τοπογραφικών εργασιών λόγω των - αληθών εν μέρει - δυσμενών καιρικών συνθηκών ή - αληθοφανών - προσωρινών υποχρεώσεων του τοπογραφικού συνεργείου, έδινε την υπόσχεση ότι θα προσκομίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τις διατομές. Η Υπηρεσία μας με έκπληξη ενημερώθηκε για πρώτη φορά για την άρνηση του αναδόχου να προσκομίσει τα σχέδια διατομών, όταν ανέγνωσε την υπ αριθ. 2872/ αίτηση διάλυσης της σύμβασης (συνημμένο 19). Σε κάθε περίπτωση όμως ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επάρκεια και την ακρίβεια των μελετών που συντάσσει ανεξάρτητα από τον έλεγχο που διενεργεί η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ρητή πρόβλεψη στην Ε.Σ.Υ. άρθρο 6 παρ του έργου, όπου ορίζεται ότι «Η έγκριση των μελετών (υπολογισμών, σχεδίων κ.λπ.) από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του που απορρέουν από τη Σύμβαση, ούτε αποτελεί με οποιοδήποτε τρόπο αποδοχή της επάρκειας και της ακρίβειας της Μελέτης». - Δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός του αναδόχου ότι δεν υπήρχε το ηλεκτρονικό αρχείο διατομών, αφού το αποστείλαμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την μαζί με

6 όλα τα αρχεία που μας παραδόθηκαν από τον Δήμο Σκοπέλου, αλλά και στην περίπτωση που δεν θα υπήρχε ούτε μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «σοβαρότατη έλλειψη της μελέτης», ούτε απαλλάσσει τον ανάδοχο από την συμβατική του υποχρέωση για την σύνταξη των αρχικών διατομών (φυσικού εδάφους) σύμφωνα με τις προδιαγραφές, όπως προαναφέρθηκε. - Είναι αναληθής ο ισχυρισμός που καθυστερημένα προβάλει ο ανάδοχος ότι μετά από δική του αναζήτηση βρήκε τα ηλεκτρονικά αρχεία εξάρτησης, αφού το θέμα λύθηκε μετά από μεσολάβηση της Υπηρεσίας μας, αμέσως όταν προφορικά την ενημέρωσε. - δεν εκκρεμεί εξόφληση λογαριασμού λόγω μη διάθεσης πιστώσεων στο έργο και επισημαίνουμε ότι δεν έχει ενημερωθεί η Υπηρεσία μας για έγγραφη όχληση του αναδόχου, το χρονικό διάστημα που εκ των υστέρων επικαλείται καθυστέρηση πληρωμών. - Παρέλειψε να αναφέρει ο ανάδοχος ότι ενημερώθηκε τηλεφωνικά από την Υπηρεσία μας με πρωτοβουλία της για να υποβάλει λογαριασμό προκαταβολής, αμέσως όταν έλαβε την σχετική διευκρίνιση από την αρμόδια Υπηρεσία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Π.Τ.Α) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, πριν συντάξει την απάντηση στο έγγραφο αίτημά του. - Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο αίτημα στην Υπηρεσία μας που δεν έχει απαντηθεί, από όλους τους λόγους που ο ανάδοχος επικαλείται για την ένσταση του. - Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να τηρήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύμβαση, ανεξάρτητα εάν θα του υποδειχθούν ή όχι και δεν νομιμοποιείται να ελέγχει γενικώς πέραν των προβλέψεων που η σύμβαση ορίζει, ούτε να υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι Υπηρεσίες θα ασκήσουν τα καθήκοντά τους. - Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την διαδικασία της ειδικής πρόσκλησης έκπτωσης ο ανάδοχος εξακολουθούσε να αρνείτο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την διενέργεια της παραλαβής των αρχικών διατομών (φυσικού εδάφους), όπως προκύπτει από τα με υπ αριθμ. 4390/ (συνημμένο 8) και 4610/ (συνημμένο 10) έγγραφα της Υπηρεσίας, επικαλούμενος άλλοτε ανειλημμένες υποχρεώσεις του ιδίου και άλλοτε έλλειψη ετοιμότητας του τοπογραφικού του συνεργείου. ζ) -Δεν ευσταθούν οι ισχυρισμοί του αναδόχου, ότι η παραλαβή του φυσικού εδάφους θα ήταν δυνατόν να διενεργηθεί μονομερώς από την Υπηρεσία χωρίς την παρουσία του, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 52 1 του Ν.3369/08 και την Ε.Σ.Υ του έργου τα ανωτέρω επιμετρητικά στοιχεία λαμβάνονται, καταχωρούνται σε επιμετρητικά φύλλα και υπογράφονται από κοινού από τον ανάδοχο και την αρμόδια επιτροπή. Επιπλέον σύμφωνα με τον Ν.3669/08 άρθρο 37, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει για τις ανάγκες του έργου το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό όπως προβλέπεται από την Ε.Σ.Υ του έργου καθώς και να συνοδεύει τους υπαλλήλους κατά τις μεταβάσεις τους στο έργο. η) οι ελλείψεις στην ΜΠΕ τις οποίες καθυστερημένα προβάλλει ο ανάδοχος, καθώς σύμφωνα με την της ΕΣΥ (συνημμένο 20), όφειλε να τις υποβάλλει εντός προθεσμίας 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, δεν αφορούν την παρούσα διαδικασία της Ειδικής Πρόσκλησης - Έκπτωσης του αναδόχου. -Επιπλέον οι ελλείψεις στην ΜΠΕ που επικαλείται ο ανάδοχος σχετικά με τις εργασίες εκσκαφής και στηθαίων ασφαλείας, δεν αλλάζουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ΜΠΕ που αφορά εργασίες σε έξι (6) οδικά τμήματα στο νησί της

7 Σκοπέλου και εφόσον υπάρξει ανάγκη θα αντιμετωπιστούν με τη διαδικασία που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και στην Ε.Σ.Υ του έργου. ΓΙΑ Τ ΟΥΣ ΠΑ ΡΑΠ ΑΝΩ ΛΟΓ ΟΥΣ ΕΙΣΗΓΟΥΜ ΑΣΤΕ Την απόρριψη της από ένστασης της αναδόχου εταιρίας «Β.Γιτσόπουλος- Μ.Πεφτούλογλου και ΣΙΑ Ο.Ε κατά της με αριθμό 4829/ Απόφαση Έκπτωσης της από το έργο και την οριστικοποίηση της έκπτωσης της αναδόχου εταιρίας από το έργο. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής», την υπ αριθμ. 169/ /πρακτικό 9 ο (ΑΔΑ: 7ΨΗ17ΛΡ-ΞΟΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας», την υπ αριθμ. 3020/ (ΑΔΑ: 71ΤΚ7ΛΡ-Ι4Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την απόρριψη της από ένστασης της αναδόχου εταιρίας «Β.Γιτσόπουλος- Μ.Πεφτούλογλου και ΣΙΑ Ο.Ε κατά της με αριθμό 4829/ Απόφαση Έκπτωσης της από το έργο και την οριστικοποίηση της έκπτωσης της αναδόχου εταιρίας από το έργο. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 897 Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Καλομπάτσιος Χρήστος Παππά Αικατερίνη Γακόπουλος Χρήστος Λάρισα 20/8/2015 Καλτσογιάννης Γεώργιος Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Μπέμπης Απόστολος Λουφόπουλος Δημήτριος Νοτόπουλος Ευάγγελος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 286/2015 ΘΕΜΑ: 40 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και έγκριση αποτελέσματος της από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2015 ΘΕΜΑ: 45 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση Μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 651/2014 ΘΕΜΑ 25 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης των Εγκεκριμένων Οριστικών Μελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 370/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 370/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 370/2015 ΘΕΜΑ: 52 ο Έγκριση αμοιβής για τη Συντήρηση του λογισμικού back-office (Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1436/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1436/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1436/2014 ΘΕΜΑ: 98 ο Έγκριση Διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την μελέτη «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Διαβίβαση Πρακτικού Ι, Ενστάσεων επί του Πρακτικού Ι και Εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /5-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 325/2013 ΘΕΜΑ: 4 ο Αποδοχή της από 29-1-2013 ένστασης του υποκατάστατου αναδόχου «ΒΡΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1228/2014 ΘΕΜΑ: 3 ο Κατακύρωση αποτελέσματος συμφερότερης προσφοράς για την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 36/09-12-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 840-36/09-12-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 588/2015 ΘΕΜΑ: 72 ο Λήψη απόφασης για την από 08-04-2015 υποβληθείσα ένσταση κατά του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΘΕΜΑ: 67 ο Εισήγηση για Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής της εταιρίας MSD Consult,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 659/2015 ΘΕΜΑ: 41 ο Έγκριση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡ- ΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡ- ΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙ- ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡ- ΓΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ Διακήρυξη Πρόχειρου Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1363/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1363/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1363/2014 ΘΕΜΑ: 25 ο Εξέταση ένστασης της σύμπραξης: «ΡΟΙΚΟΣ Α.Ε. INTEGER A.E.» κατά

Διαβάστε περισσότερα