Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 297/2014 Περίληψη Τροποποίηση της σύμβασης με ΑΝ.ΚΟ.Α.Ε. για σύνταξη μελέτης του έργου: «Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης Βόρειας συνοικίας οικισμού Γαλατινής Δήμου Βοΐου». Στην Σιάτιστα και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βοΐου συγκεντρώθηκε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ αριθ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία επειδή σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες (25) και (19) Εκπρόσωποι & Πρόεδροι Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν προσκληθεί, ήτοι: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Παρόντες 1 Λυσσαρίδης Χρήστος 14 Ορφανίδου Παναγιώτα 2 Γιώτης Θεόκλητος 15 Παπαδιώτη Γλυκερία 3 Γκάσης Εμμανουήλ 16 Πήττας Θεόδωρος 4 Γκερεχτές Λάζαρος 17 Πολύζος Ιωάννης 5 Δόρδας Χρήστος 18 Ρομπόλας Ιωάννης 6 Ευθυμιάδης Αναστάσιος 19 Σίμος Ηλίας 7 Ζιάρα Φωτεινή 20 Σταμπολούς Βασίλειος 8 Καρακουλάκης Παναγιώτης 21 Τζιλίνης Ελευθέριος 9 Καραμπατζιάς Μιχαήλ 22 Τιούκαλιας Δημήτριος 10 Κορδίστας Ανδρέας 23 Τσαρτσαμπαλίδης Γεώργιος 11 Μαγιάγκας Γεώργιος 24 Τσαρχάς Ιωάννης 12 Μαρκούση Χρυσούλα 25 Χατζής Ιωάννης 13 Μουστάκα Ζωή Απόντες 1 Ζιμπιλίδης Αλέξανδρος 2 Κοτρώτσιος Λουκάς ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) 1 Παπαθωμάς Δημήτριος (Ναμάτων) 10 Γκόσιος Ελευθέριος (Ζώνης) 2 Ζιώγου Δημήτριος (Σισανίου) 11 Χάτσιος Βασίλειος (Κορυφής) 3 Τζαβέλλας Ηλίας (Αγίας Σωτήρας) 12 Ζυγούρας Χρήστος (Κριμηνίου) 4 Βασιλόπουλος Αθανάσιος (Αηδονοχωρίου) 13 Μπατζόπουλος Ανδρέας (Λικνάδων) 5 Καραμήτσιος Δημήτριος (Βελανιδιάς) 14 Σιωμούλης Κωνσταντίνος (Μόρφης) 6 Αθανασιάδης Στέφανος (Αγιάσματος) 15 Δραγώγια Ζωή (Ροδοχωρίου) 7 Μαυρίδης Γαβριήλ (Ανθούσας) 16 Παπαδόπουλος Μωυσής (Σταυροδρομίου) 8 Δολαπτσόπουλος Θεόδωρος (Ανθοχωρίου) 17 Κατσάνου Θεοδώρα (Χρυσαυγής) 9 Ματαράγκας Αθανάσιος (Δάφνης) Προσελεύσεις - Αποχωρήσεις Δημοτικών Συμβούλων: 1 Ο Δ.Σ. κ. Γιώτης Θεόκλητος αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 43ου θέματος της Η.Δ. 2 Η Δ.Σ. κ. Μουστάκα Ζωή αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 24ου θέματος της Η.Δ. 1

2 3 Ο Δ.Σ. κ. Σίμος Ηλίας αποχώρησε πριν από την έναρξη της συζήτησης του 18ου θέματος της Η.Δ. Ο Δήμαρχος κ. Λαμπρόπουλος Δημήτριος ήταν παρών. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Ζηκόπουλος Φώτιος υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ: 13ο Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έδωσε τα λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκερεχτέ Λάζαρο ο οποίος είπε τα εξής: Με την υπ αριθμ. 14/2014 όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης του άρθρου 268, Ν.3463/06/Δ.Κ.Κ.) του Δήμου Βοΐου με την ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε η οποία υπογράφηκε στις 10/02/2014 με θέμα την εκπόνηση των μελετών του έργου: «Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης Βόρειας συνοικίας οικισμού Γαλατινής Δήμου Βοΐου» ποσού ,90 πλέον ΦΠΑ, με σκοπό την αντιμετώπιση υδρευτικών προβλημάτων και τη βελτίωση υδροδότησης της συγκεκριμένης περιοχής του οικισμού Γαλατινής. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιελάμβανε την εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος για την άντληση νερού από την υφιστάμενη δεξαμενή Βόρειας Συνοικίας καθώς επίσης και την κατασκευή καταθλιπτικών αγωγών, της νέας δεξαμενής χωρητικότητας 100κ.μ. και των αγωγών τροφοδοσίας της προβληματικής ζώνης. Με το αριθμ. 3291/990/9ΧΕ/ έγγραφό της, η ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. μας ενημερώνει ότι κατά τη διάρκεια εκπόνησης των μελετών (να σημειωθεί ότι έχει υλοποιηθεί το 80% του φυσικού αντικειμένου των προς εκπόνηση μελετών, στα πλαίσια του υφιστάμενου συμφωνητικού) και κατόπιν της υδραυλικής επίλυσης του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης της Γαλατινής, προέκυψε ότι δεν είναι δυνατή η τροφοδοσία της νέας δεξαμενής από το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης της Γαλατινής. Όπως αποδείχθηκε, κατά τη διάρκεια παρουσίασης που έγινε στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, η βέλτιστη λύση είναι η κατασκευή νέου εξωτερικού αγωγού μήκους 2.300μ. μέσω του οποίου θα τροφοδοτηθεί η νέα δεξαμενή χωρητικότητας 250κ.μ. δια βαρύτητας από την υφιστάμενη δεξαμενή Σιάτιστας/Γαλατινής του δικτύου υδροδότησης από τον ταμιευτήρα Πραμόριτσας. Λόγω της ως άνω τροποποίησης ο προϋπολογισμός του έργου προεκτιμάται να ανέλθει στα ,00 συμπεριλαμβανομένων ΓΕ+ΕΟ 18%, απροβλέπτων 15%, αναθεώρησης και ΦΠΑ23%, αντί των ,00 που είχε εκτιμηθεί αρχικά. Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται, με το προαναφερόμενο έγγραφο της ΑΝ.ΚΟ. στο οποίο επισυνάπτεται σχέδιο τροποποιημένου συμφωνητικού, να γίνει τροποποίηση του υπογεγραμμένου συμφωνητικού από ,90 πλέον ΦΠΑ σε ,75 πλέον ΦΠΑ. 2

3 ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Α) Την έγκριση της τροποποίησης του από 10/02/2014 Συμφωνητικού Φορέα, το οποίο αρχικά εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 14/2014 όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (μεταξύ του Δήμου Βοΐου και της ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. με θέμα την εκπόνηση των μελετών του έργου: «Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης Βόρειας συνοικίας οικισμού Γαλατινής Δήμου Βοΐου» από ,90 πλέον ΦΠΑ σε ,75 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο. Β) Την εξουσιοδότηση του κ. Λαμπρόπουλου Δημήτριου, Δημάρχου Βοΐου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Γ) Την ψήφιση της σχετικής πίστωσης. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως περιέχεται αναλυτικά στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Την έγκριση της τροποποίησης του από 10/02/2014 Συμφωνητικού Φορέα το οποίο αρχικά εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 14/2014 όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (μεταξύ του Δήμου Βοΐου και της ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. με θέμα την εκπόνηση των μελετών του έργου: «Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης Βόρειας συνοικίας οικισμού Γαλατινής Δήμου Βοΐου» από ,90 πλέον ΦΠΑ σε ,75 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης απόφασης. Β) Την εξουσιοδότηση του κ. Λαμπρόπουλου Δημήτριου, Δημάρχου Βοΐου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Γ) Ψηφίζει πίστωση ,86 σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχουσας χρήσης για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 297/2014 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. (Ακολουθούν Υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σιάτιστα 13/10/2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΪΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ 3

4 ` Τίτλος : Υδροδότηση εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης Βόρειας συνοικίας οικισµού Γαλατινής ήµου Βοίου Συµβαλλόµενοι : α. ήµος Βοΐου β. Αναπτυξιακή υτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΗ - ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 7 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α... 8 [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 1/21

5 1. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Σήµερα ηµέρα.., στα γραφεία της Αναπτυξιακής υτικής Μακεδονίας Α.Ε. - ΑΝΚΟ µεταξύ: 1) του ήµου Βοΐου, που νόµιµα εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τη ήµαρχο κα Ορφανίδου Παναγιώτα, σύµφωνα µε την Αριθµ. Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου (.Σ.) Βοίου και στο εξής θα ονοµάζεται «ήµος» και 2) της Εταιρείας που εδρεύει στην Κοζάνη, Φον Καραγιάννη 1-3, µε την επωνυµία "Αναπτυξιακή υτικής Μακεδονίας Α.Ε." Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α., που νόµιµα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του.σ. κ. Μιχαηλίδη Κυριάκο, σύµφωνα µε την Αριθµ. Πράξης Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου (.Σ.) και στο εξής θα ονοµάζεται «ΑΝΚΟ», έχοντας υπόψη: - τα προβλεπόµενα στο Άρθρο 268 του Ν.3463/06 (Νέος ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας), - την επιθυµία του ήµου Βοΐου να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και ειδικότερα του οικισµού Γαλατινής, µε την αντιµετώπιση των υδρευτικών προβληµάτων, - το από 10/02/2014 υπογραφέν Συµφωνητικό Φορέα µεταξύ του ήµου Βοίου και της Αναπτυξιακής υτικής Μακεδονίας Α.Ε. ΑΝΚΟ, που αφορά στο παραπάνω θέµα, - την µε Αρ. Πρωτ. : 3291/990/9XE/ πρόταση της ΑΝΚΟ για τροποποίηση του παρόντος συµφωνητικού, συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά, να τροποποιηθεί το από 10/02/2014 υπογραφέν Συµφωνητικό Φορέα µεταξύ τους και να διαµορφωθεί όπως παρακάτω: [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 2/21

6 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 2.1 Ο ήµος αναθέτει στην ΑΝΚΟ την εκπόνηση των απαιτούµενων µελετών για τη βελτίωση υδροδότησης του εσωτερικού δικτύου υψηλής ζώνης Βόρειας συνοικίας οικισµού Γαλατινής ήµου Βοίου. 2.2 Το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο της σύµβασης περιγράφεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος. 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 3.1 Η ΑΝΚΟ αναλαµβάνει την εκπόνηση των µελετών, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ισχύουσες προδιαγραφές και τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής και είναι υπεύθυνη για την αρτιότητά τους. 3.2 Ο ήµος αναλαµβάνει: - την υποχρέωση να προσκοµίσει έγκαιρα όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά που θα χρειασθούν για την εκπόνηση της µελέτης και την προετοιµασία των αναγκαίων φακέλων, - την παροχή κάθε αναγκαίας διευκόλυνσης για την υλοποίηση του αντικειµένου της σύµβασης, - να κοινοποιήσει την παρούσα στην Τεχνική Υπηρεσία του ήµου, που θα αναλάβει την παρακολούθηση, έλεγχο, έγκριση και θεώρηση της µελέτης, - την εξασφάλιση, την οικονοµική διαχείριση και την καταβολή των αναγκαίων πόρων. 4. ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Το παρόν συµφωνητικό ισχύει από σήµερα και έχει διάρκεια δύο (2) έτη. Η διάρκεια του συµφωνητικού µπορεί να παρατείνεται κάθε φορά για τρεις (3) µήνες, εφόσον την παράταση αυτή προσυπογράφουν οι εκπρόσωποι των συµβαλλόµενων [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 3/21

7 µερών, που στην προκειµένη περίπτωση είναι τα µέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της σύµβασης. 5. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Ο συνολικός καθαρός χρόνος υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου, ορίζεται σε µήνες από την υπογραφή του συµφωνητικού, σύµφωνα µε το συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι χρόνοι παραλαβής, ελέγχων και εγκρίσεων από τις διάφορες Υπηρεσίες δεν λαµβάνονται υπόψη στον παραπάνω καθαρό χρόνο υλοποίησης. Ουσιώδεις µεταβολές του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου, θα αντιµετωπίζονται κάθε φορά µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση ενός των συµβαλλοµένων. 6. ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Κ.Ε.Π.) ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 6.1 Για την παρακολούθηση υλοποίησης και παραλαβή του αντικειµένου του παρόντος συµφωνητικού, ορίζεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) µε την παρακάτω σύνθεση: από τον ήµο Βοΐου ο κ. Γαρούφος Παναγιώτης, ηµοτικός Σύµβουλος από την ΑΝΚΟ ο κ. Γκίνης Ιωάννης, /ντής Υποδοµών 6.2 Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής είναι η τήρηση των όρων του συµφωνητικού, η πιστοποίηση υλοποίησης και η παραλαβή του αντικειµένου του, η εντολή καταβολής των χρηµατοδοτήσεων, η αιτιολογηµένη τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, η υποβοήθηση της υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης, η επίλυση κάθε διαφοράς µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, σχετικής µε την ερµηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρµογής του. 6.3 Κάθε µέλος της Επιτροπής µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του Φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του αντικειµένου του συµφωνητικού. [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 4/21

8 7. ΑΜΟΙΒΗ - ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ 7.1 Ως αµοιβή της ΑΝΚΟ για την εκπόνηση της µελέτης ορίζεται ποσό ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εβδοµήντα οκτώ ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτών (44.178,75 ) πλέον ΦΠΑ, σύµφωνα µε την ανάλυση στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 7.2 Η χρηµατοδότηση του συµφωνητικού θα γίνει από το Ε.Α.Π. Ν. Κοζάνης, από τα ποσά που αναλογούν στο ήµο Βοΐου. 8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 8.1 Με την υπογραφή του παρόντος συµφωνητικού καταβάλλεται στην ΑΝΚΟ ποσό ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 ), πλέον ΦΠΑ. 8.2 Με την τµηµατική υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου του συµφωνητικού και την πιστοποίηση αυτού από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης µε την υπογραφή του αναγκαίου προς τούτο Πινακίου και Πρακτικού (Πιστοποίηση), καταβάλλονται οι επόµενες χρηµατοδοτήσεις. Μετά την υποβολή του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης θα υπάρξει ένα διάστηµα είκοσι (20) ηµερών για έλεγχο και έγκριση έτσι ώστε να παραληφθεί στο σύνολό του από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, µε την σύνταξη του σχετικού Πρακτικού. Σε περίπτωση παρατηρήσεων ή ελλείψεων σύµφωνα µε το Συµφωνητικό, αυτές θα συµπληρωθούν από την ΑΝΚΟ χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση για το ήµο. Αν στο διάστηµα των είκοσι (20) ηµερών δεν υπάρξουν παρατηρήσεις τότε γίνεται αυτοδίκαια η οριστική παραλαβή του. Η καταβολή των αµοιβών στην ΑΝΚΟ θα γίνεται µε την έκδοση των προβλεπόµενων δικαιολογητικών και στοιχείων. [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 5/21

9 9. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτού του συµφωνητικού που θεωρούνται όλοι σηµαντικοί ή η παράβαση διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από οποιαδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωµα να καταγγείλουν το συµφωνητικό και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά τους. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης καθυστέρησης στην παράδοση του φυσικού αντικειµένου του συµφωνητικού πάνω από 30 εργάσιµες µέρες από τους χρόνους που τέθηκαν συνολικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από την ΑΝΚΟ να καταβάλει για κάθε ηµέρα πρόσθετης καθυστέρησης και µέχρι 20 ηµέρες, ποινική ρήτρα ίση µε το ένα χιλιοστό της συµβατικής αµοιβής και µέχρι συνολικού ποσού που αντιστοιχεί ποσοστιαία στο 2% της συµβατικής αµοιβής. Αντίστοιχα, ο ήµος οφείλει να προβαίνει άµεσα και ανελλιπώς στις χρηµατοδοτήσεις όπως ορίστηκαν. Παροµοίως καθυστέρηση πληρωµής 30 ηµερών µετά την εντολή / έγκριση πληρωµής από την Κ.Ε., αποτελεί αιτία για αναστολή των εργασιών και καταβολή τόκων υπερηµερίας, µε ηµεροµηνία έναρξης 60 ηµέρες µετά την εντολή πληρωµής από την Κ.Ε. Κατά την περίπτωση αυτή, αυτοδικαίως, χορηγείται ισόχρονη παράταση στην υλοποίηση του αντικειµένου του συµφωνητικού. 10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλοµένων που αφορά στην εκτέλεση και ερµηνεία των όρων του συµφωνητικού και που δεν θα διευθετείται από την Κοινή Επιτροπή, θα επιλύεται µε διαιτησία σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά οικείες διατάξεις και σε ακραία περίπτωση θα επιλύεται από τα ικαστήρια αρµόδιου βαθµού και δικαιοδοσίας. [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 6/21

10 11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 11.1 Καµία τροποποίηση του παρόντος συµφωνητικού δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που υπογράφεται από εκπροσώπους των συµβαλλόµενων µερών που στην προκειµένη περίπτωση είναι τα µέλη της Κοινής Επιτροπής Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς το συµφωνητικό, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που προβλέπει το συµφωνητικό αυτό από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος, δεν µπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλόµενων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτό. Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και αφού αναγνώσθηκε το περιεχόµενο του συµφωνητικού αυτού, υπογράφεται σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα όπως παρακάτω, από τα οποία κάθε συµβαλλόµενο µέρος παίρνει από ένα (1). ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το ήµο Βοΐου Για την ΑΝΚΟ Ορφανίδου Παναγιώτα ήµαρχος Μιχαηλίδης Κυριάκος Πρόεδρος.Σ. [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 7/21

11 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 8/21

12 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΥ Το παρόν παράρτηµα αναφέρεται στην βελτίωση των υποδοµών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισµού Γαλατινής στην περιοχή της βόρειας συνοικίας, προκειµένου να εξασφαλιστεί επαρκής ποσότητα νερού σε ικανοποιητική πίεση. Ο ήµος Βοϊου σε συνάντηση στις 28/02/2013 γνωστοποίησε το πρόβληµα που παρατηρείται στα υψηλότερα σηµεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισµού Γαλατινής ήµου Βοίου. Προκειµένου να καθορισθεί το φυσικό αντικείµενο του υπόψη έργου πραγµατοποιήθηκαν τα παρακάτω : 1. Επιτόπια κοινή επίσκεψη στις 28/02/2013 στη περιοχή της δεξαµενής Βόρειας Συνοικίας οικισµού Γαλατινής 2. Παραγωγή από την ΑΝΚΟ οριζοντιογραφιών του οικισµού Γαλατινής µε αεροφωτογραφίες (σχέδιο ABK4601 σε κλίµακα 1:1.000 & 9 σχέδια από ABK4801 έως ABK4809 σε κλίµακα 1:500), τα οποία παραδόθηκαν στις 06/03/2013 σε εκπρόσωπο του. Βοίου (κ. Αρ. Κότσικα) για την αποτύπωση του υφιστάµενου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισµού Γαλατινής.. 3. Αποτύπωση στις 06/03/2013 του εσωτερικού εξοπλισµού των υφιστάµενων δεξαµενών Αγ. Γεωργίου και Βόρειας Συνοικίας οικισµού Γαλατινής 4. Τοπογραφική αποτύπωση των θέσεων των δεξαµενών Αγ. Γεωργίου και Βόρειας Συνοικίας καθώς και του υποδειχθέντος υψηλότερου σηµείου προβληµατικής υδροδότησης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισµού Γαλατινής 5. Υδραυλική επίλυση του υφιστάµενου δικτύου ύδρευσης της Γαλατινής σύµφωνα µε την οποία δεν είναι δυνατή η επαρκής τροφοδοσία της νέας προς κατασκευή δεξαµενής από το υφιστάµενο δίκτυο ύδρευσης. 6. Μετά την αξιολόγηση των συµπερασµάτων της υδραυλικής επίλυσης του υφιστάµενου δικτύου ύδρευσης Γαλατινής που παρουσιάσθηκε σε σύσκεψη της Οµάδας Μελέτης στο ήµο Βοΐου, επιλέχθηκε ως βέλτιστη η λύση της κατασκευής ενός νέου αγωγού τροφοδοσίας µε βαρύτητα της νέας δεξαµενής από την υφιστάµενη δεξαµενή ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ / ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ του υδρευτικού δικτύου από τον ταµιευτήρα ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑ. [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 9/21

13 2. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ Το φυσικό αντικείµενο της µελέτης έργου θα περιλαµβάνει τα παρακάτω: 1. Εισαγωγή σε γεωγραφικό σύστηµα πληροφοριών (GIS) της υφιστάµενης κατάστασης του εσωτερικού δικτύου οικισµού Γαλατινής, όπως αυτό θα αποτυπωθεί από στελέχη του ήµου Βοίου στα σχέδια που έχουν ήδη παραλάβει. 2. ηµιουργία οριζοντιογραφιών εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισµού Γαλατινής µε τεχνικά στοιχεία αγωγών, οι οποίες θα παραδοθούν στο ήµο Βοΐου προκειµένου να χρησιµοποιηθούν στη τρέχουσα διαχείριση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης του. Βοίου 3. Τοπογραφική αποτύπωση σηµείων του εσωτερικού δικτύου προκειµένου να καταστεί εφικτή η ανάλυση των πιέσεων λειτουργίας του 4. Υδραυλική επίλυση του υφιστάµενου δικτύου 5. Κατασκευή νέας δεξαµενής (προεκτιµώµενου όγκου 250m 3 ) σε υψηλό σηµείο εκτός οικισµού σε κατάλληλο υψόµετρο για την τροφοδοσία της προβληµατικής περιοχής υψηλής ζώνης του εσωτερικού δικτύου Βόρειας Συνοικίας Γαλατινής 6. Κατασκευή νέου αγωγού τροφοδοσίας της νέας δεξαµενής 250m 3 από την υφιστάµενη δεξαµενή ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ / ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ του δικτύου ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑ µήκους 2.239m 7. Κατασκευή αγωγών τροφοδοσίας της προβληµατικής υψηλής ζώνης του εσωτερικού δικτύου από την νέα προς κατασκευή δεξαµενή. [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 10/21

14 3. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ Η προεκτίµηση του προϋπολογισµού του έργου έγινε σύµφωνα µε τα παρακάτω : 1. Κατασκευή νέας δεξαµενής προτιµώµενης χωρητικότητας 250m 3 2. Νέος αγωγός βαρύτητας HDPE Φ225 PN12,5m προεκτιµούµενου µήκους 2.239m 3. Νέος αγωγός βαρύτητας HDPE Φ180 PN12,5m προεκτιµούµενου µήκους 391m 4. Νέος αγωγός βαρύτητας HDPE Φ90 PN12,5m προεκτιµούµενου µήκους 114m 5. Νέος αγωγός βαρύτητας HDPE Φ63 PN12,5m προεκτιµούµενου µήκους 330m Με βάση τα παραπάνω ο προϋπολογισµός του έργου παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: Α/Α ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης HDPE Φ225 PN12,5 Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης HDPE Φ180 PN12,5 Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης HDPE Φ90 PN12,5 Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης HDPE Φ63 PN12,5 ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΑΝΗ ( ) ( /µονάδα) m , ,00 m , ,00 m , ,00 m , ,00 εξαµενή υδροδότησης χωρητικότητας 250m 3 ΤΕΜ , ,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Ε.Ο. (18%) ,10 ΣΥΝΟΛΟ ,10 Απρόβλεπτα (15%) ,12 ΣΥΝΟΛΟ ,22 Αναθεώρηση ,13 ΣΥΝΟΛΟ ,34 ΦΠΑ (23%) ,66 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 11/21

15 4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ Οι απαιτούµενες µελέτες για την κατασκευή και νοµιµοποίηση των έργων καθώς επίσης και η αντίστοιχη προεκτιµούµενη και προτεινόµενη αµοιβή µαζί µε τον τρόπο υπολογισµού της, περιλαµβάνονται στους πίνακες του τελευταίου κεφαλαίου. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το σύνολο της προεκτιµούµενης και προτεινόµενης αµοιβής, σύµφωνα και µε τους υπολογισµούς στα επιµέρους πινάκια: Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ Α/Α 1 ΕΙ ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Υδραυλική και ηλεκτροµηχανολογική µελέτη µε ΣΑΥ / ΦΑΥ και τεύχη ΚΩ ΙΚΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΚΗ ΥΠΟΛΟ- ΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΜΟΙΒΗ (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ) 112/ZN8 ΠΙΝΑΚΙΟ , , , ,00 2 Τοπογραφική µελέτη 112/ZN8 ΠΙΝΑΚΙΟ 4.358, , , ,23 ΣΥΝΟΛΟ (ZN8) , , , ,23 3 Περιβαλλοντική µελέτη 151/DFX ΠΙΝΑΚΙΟ 670,21 536, , ,40 4 Γεωλογική - τεχνικογεωλογική µελέτη 149/ZVN ΠΙΝΑΚΙΟ 4.495, , , ,16 5 Υγειονολογική µελέτη 149/ZVM ΠΙΝΑΚΙΟ 1.133,10 906, ,10 906,48 6 Χρηµατοοικονοµική ανάλυση (για ΕΣΠΑ) 135/SMJ ΠΙΝΑΚΙΟ 1.133,10 906, ,10 906,48 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,75 Φ.Π.Α. 23% 4.751, , , ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ ΕΥΡΩ , , , ,86 Επισηµαίνεται ότι : 1. Οι τελικές αµοιβές για τις παραπάνω µελέτες, θα υπολογισθούν µετά την ολοκλήρωση των µελετών αυτών µε τον τρόπου υπολογισµού των πινακίων και την τελική ποσότητα αντικειµένου, σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό αµοιβών του Ν3316/ Όπου δεν είναι εφικτός ο προσδιορισµός αµοιβής µε βάση διακριτό φυσικό αντικείµενο, προσδιορίζεται αµοιβή µε ισοδύναµη απασχόληση µηχανικού. [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 12/21

16 5. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Παρατίθεται στη συνέχεια το χρονοδιάγραµµα εκπόνησης των µελετών ωρίµανσης του έργου: Α/Α 1 ΕΙ ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Υδραυλική και ηλεκτροµηχανολογική µελέτη µε ΣΑΥ / ΦΑΥ και τεύχη δηµοπράτησης 2 Τοπογραφική µελέτη 3 Περιβαλλοντική µελέτη 4 Γεωλογική µελέτη 5 Υγειονολογική µελέτη 6 Χρηµατοοικονοµική ανάλυση (για ΕΣΠΑ) ΜΗΝΕΣ Επισηµαίνεται ότι : 1. Τα παραπάνω χρονοδιαγράµµατα εκπόνησης µελετών ξεκινούν από την ηµεροµηνία υπογραφής των αντίστοιχων συµβάσεων. 2. Χρόνοι που απαιτούνται για τις εγκρίσεις ενδιαµέσων σταδίων µελέτης (από την υπηρεσία επίβλεψης ή από Υπηρεσίες του ηµοσίου) δεν λαµβάνονται υπόψη. [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 13/21

17 6. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ Η ΑΝΚΟ, προκειµένου να εκπονήσει τις µελέτες εφαρµογής των έργων αυτών, θα συστήσει την παρακάτω οµάδα µελέτης: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΡΑΣΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ - Τοπογράφος Μηχανικός - Συνεργείο Τοπογραφικών Αποτυπώσεων Υ ΡΑΥΛΙΚΕΣ & ΗΜ ΜΕΛΕΤΕΣ - Υδραυλικός Μηχανικός - Μηχανολόγος Μηχανικός ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΗ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - Περιβαλλοντολόγος - Γεωλόγος [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 14/21

18 7. ΠΙΝΑΚΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνονται τα αναλυτικά πινάκια προσδιορισµού των αµοιβών των µελετών. [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 15/21

19 [ Απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε /ΑΠ ΜΕΟ/α/ο/1257 βάσει παρ. 7 άρθρου 4 Ν3316/05 ] ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (Αρθρα Υ Ρ) 112/ZN8 Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Αρθρο Υ Ρ.5Α.5.2) β Α = (8 x D + ) x L x τκ β = 30 Dαγ <= 150 mm 3 L β = 40 Dαγ = 250 mm β = 75 Dαγ = 500 mm β = 250 Dαγ = 900 mm Α : Αµοιβή µελέτης β = 400 Dαγ = 1200 mm D : Εσωτερική διάµετρος αγωγού σε µµ, β = 600 Dαγ = 1500 mm L : Μήκος αγωγού σε µµ β = 800 Dαγ >= 2000 mm τκ = τ2013 = 1,259 β: συντελεστής ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D L τκ β Α ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 0, ,00 1,259 30, ,20 0, ,00 1,259 30, ,41 0, ,00 1,259 30, ,47 0, ,00 1,259 30, ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ (Α1) ,01 ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ (Αρθρο Υ Ρ.5Α.5.4) A= 200 x V 2/3 x τ κ Α : Αµοιβή µελέτης V : ο όγκος της δεξαµενής σε m3 τκ = τ2014 = 1,237 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V τκ Α ΕΞΑΜΕΝΗ 250,00 1, ,08 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ (Α2) ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Α = Α1+Α2) 9.818, ,08 ΑΜΟΙΒΗ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ Α 15% Α 50% Α 100% Α 50% Α ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΑ ΙΟΥ 5.181, , , [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 16/21

20 ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ (κ=0,4 - µ=8,0 - β=κ+µ/(α/175)^1/3 - Αµ=Α x τκ x β/100) 634,81 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΛΕΤΩΝ (ποσοστό 8% επ ί της συνολικής αµοιβής µελετών - ΑΡΘΡΟ ΓΕΝ.7) 2.763,21 ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΥ-ΦΑΥ, Α Τ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ (Α+Α Τ ' ) ΦΠΑ 23% ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 3.398, , , ,86 [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 17/21

21 ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ [ Απόφ. ΜΕΟ/α/ο/1257/ ΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 1162 Β'/ ) ] (Αρθρα ΤΟΠ.1 έως ΤΟΠ.14) ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 112/ZN8 Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ Α/Α ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απόφ. ΜΕΟ/α/ο/1257/05 ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (τκ) ΑΜΟΙΒΗ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(5)x(6)x(7) 1 2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚ. ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΠ.2 ΠΑΡ.1 ΤΕΜΑΧΙΑ 1 Απ ό πίνακα 800 /τεµ 800 1, ,20 ΤΟΠ.3 ΠΑΡ.1α ΤΕΜΑΧΙΑ 65 Από ΜΕΟ 50 /τεµ 65 1, ,28 3 ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Α ΟΜΗΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΝΗΘΕΣ Ε ΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 0-10% ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:1000 ΤΟΠ.5A ΠΑΡ.1,2 & 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 2,00 Αρχικά απ ό πίνακα η τιµή είναι ,00 1,259 40,29 4 ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΜΗMENΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΤ. ΚΑΛΥΨΗΣ Ι ΚΑΤ.Ε ΑΦΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 3 Km & ΜΕΣΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 15 m ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:1000 ΤΟΠ.6A ΠΑΡ.2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 45,00 Από πίνακα η τιµή είναι ,00 1, ,13 5 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Α ΟΜΗΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Μ ΣΥΝΗΘΕΣ Ε ΑΦΟΥΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 0-10% ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:1000 ΤΟΠ.8A ΠΑΡ.1,2,3,4 Αρχικά απ ό πίνακα η τιµή είναι 18. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 2,00 Μείωση 20% λόγω ταυτόχρονης 14,40 1,259 36,26 αποτύπωσης. Τελικά 18*0,8=14,4 6 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΓΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΜΗMENΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΤ. ΚΑΛΥΨΗΣ I ΚΑΤ.Ε ΑΦΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 3 Km & ΜΕΣΟΥ ΠΛΑΤΟΥΣ 15 m ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:1000 Αρχικά απ ό πίνακα η τιµή είναι 80. ΤΟΠ.8A ΠΑΡ.1&4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 45,00 Μείωση 20% λόγω ταυτόχρονης 64,00 1, ,92 αποτύπωσης. Τελικά 80*0,8= ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΥΛΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:500 ΣΥΝΤΑΞΗ ΖΩΝΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ εν ορίσθηκε τιµή στον κανονισµό ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΛΜ. 2,00 π ροεκτιµ. Αµοιβών. Κατ' αποκοπή 800,00 1, , /ΚΜ. ΤΟΠ.8 ΠΑΡ.5 ΧΛΜ. 3,10 Από ΜΕΟ 92 /ΚΜ 92,00 1, ,07 ΣΥΝΟΛΟ ,53 ΦΠΑ 23% 3.829,85 ΣΥΝΟΛΟ ,39 [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 18/21

22 AMOIBH ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ [Απόφαση ΥΠΕΧΩ Ε /ΑΠ ΜΕΟ/α/ο/1257 βάσει παρ. 7 άρθρου 4 Ν3316/05 ] (Αρθρα ΠΕΡ.) ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : 151/DFX Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (Αρθρο ΠΕΡ.2.2/ΠΕΡ. 5) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕ Σ (φ) = Κ C(φ) µ ν φ, όπου φ : Κ : C(φ) : συνολική αµοιβή βασικών µελετών συντελεστής τύπου µελέτης συντελεστής µεγέθους και τεχνικών ιδιαιτεροτήτων έργου για φ , C(φ) = 0,35 για < φ < , C(φ) = 157 (log10φ) -4 για φ , C(φ) = 0,10 µ : συντελεστής φυσικού - πολιτισµικού περιβάλλοντος ν : συντελεστής ανθρωπογενούς περιβάλλοντος φ Κ C(φ) µ ν Σ(φ) ,08 0,2 0,3500 0,8 1, ,24 ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 1.934,24 Φ.Π.Α. 23% 444,88 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕ Φ.Π.Α ,12 [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 19/21

23 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ Ν.3316/2005 Παρ.7/Άρθρου 4 ΚΩ ΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 149/ZVN ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Γεωλογική χαρτογράφιση A1 (Άρθρο ΓΛΕ1) 1:5000 κ1 =Συντελεστής κλίµακας Ε=Επιφάνεια σε Km 2 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Α = κ1 * E 0, ,15 1,259 Σύµφωνα µε τo άρθρo ΓΛΕ1 η προεκτιµώµενη αµοιβή Α1 για την γεωλογική χαρτογράφηση και την σύνταξη του χάρτη γεωλογικών συνθηκών δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 2500 (* Τκ) Τκ ΑΜΟΙΒΕΣ 2.129, ,50 Γεωλογικές τοµές και διατοµές Α2 (Άρθρο ΓΛΕ3) 1:500 = κ2 * µ κ2 =Συντελεστής κλίµακας µ =συνολικό µήκος τοµών και διατοµών σε m κ2=0,78 µ=100 98,20 Γεωλογική αποτύπωση ανοικτής εκσκαφής (Άρθρο ΓΛΕ5) κ3 =Συντελεστής κλίµακας Κ = κ3 * Μ 0,6 95 Μ=Επιφάνεια ανοικτής εκσκαφής σε m 2 Α3 1:100 6 m 2 350,46 (1 ερευνητικό φρεάτιο στην θέση της δεξαµενής) ΣΥΝΟΛΟ 3.596,16 Α4 Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης (Άρθρο ΓΛΕ17) Κ = 25 % * Α, Α=Α1+Α2+Α3 899,04 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.495, , ,10 [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 20/21

24 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ (Ν3316/05, ΓΕΝ.4Β) Παράµετροι τκ = 1,259 0 έως 10 έτη εµπειρίας Ε Ηµέρες απασχόλησης Η 300,0 3,0 Αµοιβή Α Α = τκ x Ε x Η 1.133,10 ΣΥΝΟΛΟ 1.133,10 ΦΠΑ 23% 260,61 ΣΥΝΟΛΟ 1.393,71 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ (Ν3316/05, ΓΕΝ.4Β) Παράµετροι τκ = 1, έως 20 έτη εµπειρίας Ε Ηµέρες απασχόλησης Η 450,0 3,0 Αµοιβή Α Α = τκ x Ε x Η 1.699,65 ΣΥΝΟΛΟ 1.699,65 ΦΠΑ 23% 390,92 ΣΥΝΟΛΟ 2.090,57 [990/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ] [ΙΓ/ΕΜ] Σελ. 21/21

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 2/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 11/2015 Περίληψη Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 20/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 296/2014 Περίληψη Σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης δωρεάς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 339/2014 Περίληψη Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.) Τίτλος : Τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού «Εγνατία, Τουρισµός» Συµβαλλόµενοι : 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ξάνθης 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Εβρου 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 32/2013 Α.Π. 1182 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ουδείς 1 Δίκος Στέργιος (Σιάτιστας) 2 Παρίντα Αναστασία (Νεάπολης) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 4/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 64/2015 Περίληψη Έγκριση της με αριθμού 13/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 26/30-11-2014 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 26/30-11-2014 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 26/30-11-2014 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 448/2014 Περίληψη Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 05/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Φεβρουαρίου 2013. Αριθμός Απόφασης 45/2013 Θέμα 1 ο : Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ37Λ7-5ΩΜ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β4Θ37Λ7-5ΩΜ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Tαχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. /04 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 346/04 Περίληψη Κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΛΘ-Ω9Ρ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012.

ΑΔΑ: Β4ΛΜΩΛΘ-Ω9Ρ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 07/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2012. Αριθμός Απόφασης 185/2012 Θέμα 6 ο : Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 Η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011. Αριθ. απόφασης 225-21/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 456ΜΩΛΞ-407 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 655 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 46/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 39

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 39 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 2/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 14/2015 Περίληψη Έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΒΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/7-6-2013 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 220/2013 Περίληψη Έγκριση κανονισμών λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διετούς Σχεδίου Δράσης 2011 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/27-7-2015 Αριθμ. Απόφασης 167/2015 ΘΕΜΑ 10 Ο «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «Δ.Ε.Υ.Α. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» και «Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.» [Βόλος../11/2012] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στον Βόλο, σήμερα την 2012, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τίτλος : Cross Border Infrastructural Project(CBIP) (GREECE -ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013) Συμβαλλόμενοι : 1) Ελληνικό Δημόσιο / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα