ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 30/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 30/15-12-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 30/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης Αριθμ. Απόφ. 498/2014 ΘΕΜΑ : «Ενδιάμεση εκκαθάριση της συμβατικής σχέσης και ολοκλήρωση της συμμόρφωσης του Δήμου Θέρμης στην από (υπόθεση C-601/10) απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) και στην υπ αριθμ. πρωτ. 2008/4765 C(2014) 3221 final/ Προειδοποιητική Επιστολή της Επιτροπής της Ε.Ε., λόγω της μη ισχύος της συμπληρωματικής σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 8815/ της μελέτης «Ι. Μελέτη Γ.Π.Σ. Καποδιστριακού Δήμου Βασιλικών και ΙΙ. Μελετών Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής α) σε περιοχές Δημ. Διαμ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον Γ.Π.Σ. και β) Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχών οριοθετημένων με απόφαση Νομάρχη στους οικισμούς Λακκιάς, Μονοπηγάδου, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βασιλικών» Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 15 η ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθ / έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α /2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α /2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος 1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 1. Ζελιλίδης Δαμιανός Δ.Σ.) 2. Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραμματέας Δ.Σ.) 2. Κουγιουμτζίδης Σταύρος 3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Πονερίδης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 4. Αγοραστούδη Ευγενία 4. Τσουκαλά Λήδα Αναστασία 5. Ακριτίδου Μαρία 6. Αναγνώστου Πασχάλης 7. Αποστόλου Στυλιανός 8. Βλαχομήτρος Δημήτριος 9. Βογιατζής Δημήτριος

2 10. Γεωργαλή Λυσίτσα Ζωή 11. Γκιζάρης Στέργιος 12. Γκουστίλης Θεόδωρος 13. Ιωσηφίδης Ιωάννης 14. Καραουλάνης Δημήτριος 15. Καρκατζίνος Νικόλαος 16. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 17. Κοντοπίδης Γεώργιος 18. Λαγός Νικόλαος 19. Μίχου Κουγιάμη Σουλτάνα (Άννα) 20. Μουστάκας Βασίλειος 21. Μπίκος Κωνσταντίνος 22. Πράτανος Απόστολος 23. Σαμαράς Σωκράτης 24. Σαραφιανός Χρήστος 25. Σφονδύλας Δημήτριος 26. Τσολάκης Απόστολος 27. Φάμελλος Σωκράτης 28. Χρυσοστομίδου Σαμαρά Όλγα 29. Χρυσοχόου Παύλος κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Μανταλής Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. Για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος κλήθηκαν με το υπ αριθμ / έγγραφο της Προέδρου του Δ.Σ. ο κος Δημήτριος Μαμουνής ως εκπρόσωπος της σύμπραξης «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α. ΤΖΗΡΙΝΗΣ», πλην Αθηνάς Γιαννακού, καθώς και η κα Γιαννακού Αθηνά, εκπροσωπούμενη από τον κο Αγγέλη Ευάγγελο (σύζυγό της), η οποία επανέλαβε ότι ισχύουν προηγούμενες δηλώσεις της περί του ότι ο κος Δ. Μαμουνής δεν την εκπροσωπεί έκτοτε. Από την εταιρία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» την 15 η , ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επιδόθηκε η από εξώδικη διαμαρτυρία πρόσκληση δήλωση προς το Δήμαρχο Θέρμης, κοινοποιούμενη προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, προς τον κο Κούγια Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης και προς την κα Κουτσουρά Σπυριδούλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίου Πόλης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης. Το περιεχόμενο της εξωδίκου αυτής εκτέθηκε περιληπτικά από την Πρόεδρο και αναγνώστηκε το τελευταίο μέρος της που περιλαμβάνει δηλώσεις, προσκλήσεις και αιτήματα. Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο κος Κούγιας Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης και η κα Κουτσουρά Σπυριδούλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίου Πόλης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, καθώς και ο κος Χασάπης Παναγιώτης, νομικός σύμβουλος για την υπόθεση αυτή σύμφωνα με την υπ αριθμ. 527/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από κοινή εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Σχεδίου Πόλης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης και του νομικού συμβούλου κου Χασάπη Παναγιώτη (επέχουσα θέση γνωμοδότησής του για το ζήτημα), η οποία είχε τεθεί υπόψη των

3 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αμέσως μετά από την κατάθεσή της και είχε χορηγηθεί σε αντίγραφο (αυθημερόν) στον κο Δημήτριο Μαμουνή και στην κα Αθηνά Γιαννακού, για να έχουν γνώση. Η εισήγηση έχει ως εξής : «Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Α.1 Από τον Νοέμβριο του έτους 2011, ο Δήμος Θέρμης ξεκίνησε τις διαδικασίες συμμόρφωσής του (κατ άρθρο 260 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Σ.Λ.Ε.Ε.) προς το περιεχόμενο της από Απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) επί της υπόθεσης C-601/2010, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η απόφαση αυτή είναι καταδικαστική, μεταξύ άλλων, και λόγω της παράνομης ανάθεσης της υπ αριθ. πρωτ. 8815/ συμπληρωματικής σύμβασης, που υπογράφηκε με βάση τις υπ αριθ. 105/2007, 163/2007 και 204/2007 παράνομες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Βασιλικών, μεταξύ του Δήμου τούτου και της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, σε συνέχεια της σύμβασης «Ι) Μελέτη Γ.Π.Σ. περιοχών Καποδιστριακού Δήμου Βασιλικών και ΙΙ) Μελετών Κτηματογράφησης-Πολεοδόμησης-Πράξη Εφαρμογής α) σε περιοχές Δ.Δ. Βασιλικών όπως καθορίζονται από το ισχύον Γ.Π.Σ. και β) περιοχών οριοθετημένων με Απόφαση Νομάρχη των οικισμών Λακκιάς, Μονοπηγάδου, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βασιλικών». Η Υπηρεσία, πολλές φορές κατά το διάστημα αυτό, γνωστοποίησε ότι υπάρχει δυσχέρεια πλήρους και ολοκληρωμένης συμβολής της στις επί μέρους ενέργειες συμμόρφωσης, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που σχετίζονταν με τον αριθμό των υπαλλήλων, την έλλειψη σχετικής τεχνογνωσίας του θέματος, αλλά και την εμπλοκή των υπαλλήλων που ήδη διώκονταν για παράβαση καθήκοντος (από το θιγόμενο μέλος της αναδόχου συμπράξεως) και κατά των οποίων είχε ασκηθεί αγωγή αποζημίωσης. Με το (κζ) σχετικό έγγραφό μας, ζητήθηκε και εγγράφως η αιτιολογημένη εξαίρεση των διωκομένων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης κατά των οποίων υπήρχε ήδη αίτημα εξαίρεσης από μέλος της αναδόχου συμπράξεως, προς δήθεν εξασφάλιση της Αρχής της αμεροληψίας. Με το ίδιο έγγραφο ζητείτο η συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) στο Δήμο Θέρμης, ως αρμοδίου Τεχνικού Οργάνου και Συμβούλου της πολιτείας κατά το Π. Δ. 27/11/1926 περί σύστασης του Τ.Ε.Ε. Με το με αρ / έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλώθηκε ότι «ο Δήμος Θέρμης έχει προχωρήσει σε πλήρη συμμόρφωση με την από 27/10/2011 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και με το με αρ. πρωτ. 154/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού του Κυβερνητικού έργου επισημάνθηκε και επαναλήφθηκε η εξαίρεση του Δήμου Θέρμης από τους άλλους Δήμους, όσον αφορά τη συμμόρφωση. Προς τούτο είχαν θεωρηθεί επαρκείς η ανάκληση των προηγούμενων παράνομων αποφάσεων και της συμπληρωματικής σύμβασης (αποφάσεις Δ.Σ. 575/ και Δ.Σ. 265/ ) και η ανάκληση της συμβατικής αμοιβής. Στο μεταξύ εκκρεμούσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης του Δήμου κατά της με αριθμό 1298/2010 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (που είχε ήδη προσδιοριστεί για τον Ιανουάριο του 2013) και επειδή η εκκαθάριση εμποδιζόταν από το ουσιαστικό δεδικασμένο και σχετιζόταν με την αναμενόμενη αναιρετική κρίση του Σ.τ.Ε., η Υπηρεσία τελούσε εν αναμονή της Απόφασης αυτής. Το Σ.τ.Ε. παρέπεμψε την υπόθεση για κρίση υπό την επταμελή σύνθεση σε δικάσιμο του Ιουλίου Για το λόγο αυτό, σε σχετική υπενθύμιση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Κυβερνητικού έργου προς το Δήμο για την τύχη της εκκαθάρισης, η Υπηρεσία απάντησε με το με αρ. πρωτ. 1739/ (σχετ. κθ) έγγραφο, ότι η κρίση της αίτησης αναίρεσης θα καθορίσει την εκκαθάριση του οικονομικού αντικειμένου της επίμαχης μελέτης, καθόσον η με αριθμό 1298/2010 Απόφαση του Διοικ. Εφ. Θεσ/νίκης αναγνώριζε με ισχύ δεδικασμένου το ότι ο Δήμος Βασιλικών όφειλε να καταβάλει στην ανάδοχο εταιρεία αμοιβές για εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης και μάλιστα νομιμοτόκως από τους 4 ο, 5 ο και 6 ο λογαριασμούς. Ακολούθησε η έκδοση της απόφασης Σ.τ.Ε./7λούς 2551/2014, με την οποία αναιρέθηκε η απόφαση του Δ.Εφ.Θεσ. 1298/2010 και επομένως έπαψε να ισχύει το δεδικασμένο της. Η

4 υπόθεση παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να κριθεί η εν όλω ή η εν μέρει ή η καθόλου νομιμότητα των επίδικων λογαριασμών υπ αριθ. 4, 5 και 6, με βάση την κρίση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-601/2010 κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας με την απόφασή του της , σύμφωνα με την οποία είναι παράνομη η ανάθεση, η εκτέλεση και η πληρωμή των εργασιών που περιλαμβάνονται στη με αριθ. 8815/ συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του τότε Δήμου Βασιλικών (ήδη Δήμου Θέρμης) και της αναδόχου της επίμαχης μελέτης για την οποία συνήφθη η αρχική με αριθ. 9730/ σύμβαση. Την κρίση της άνω απόφασης Σ.τ.Ε. 2551/2014 αμφισβήτησε η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ με την αίτησή της αριθ.9/ , ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.), ισχυριζόμενη ότι το Σ.τ.Ε. ερμήνευσε το άρθρο 11 9 του ν. 716/1977 αντίθετα από την ερμηνεία της ίδιας διάταξης εκ μέρους του Αρείου Πάγου με τις αποφάσεις του Α.Π. 1591/2013 και Α.Π. 8/2014. Η εν λόγω αίτηση της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ στρέφεται ρητά εναντίον του Δήμου Θέρμης αλλά και του Δήμου Κασσάνδρας (για την παρόμοια με την άνω υπόθεση της Σ.τ.Ε. 2551/2014 διένεξη της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ με το Δήμο Κασσάνδρας) και επιδόθηκε στο Δήμο Θέρμης, ο οποίος υπέβαλε τις από προτάσεις, ζητώντας την απόρριψή της, ιδίως επειδή οι φερόμενες ως (δήθεν) συγκρινόμενες δικαστικές αποφάσεις έχουν διαφορετικά νομικά ζητήματα και ερμήνευσαν άλλες διατάξεις της νομοθεσίας. Πέντε ημέρες πριν από τη δικάσιμο κατατέθηκε στο ΑΕΔ η εισήγηση της Συμβούλου Σ.τ.Ε., η οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης για λόγους που είναι όμοιοι με των προτάσεων του Δήμου Θέρμης και η υπόθεση συζητήθηκε στις με αυτή την εισήγηση. Η απόφαση εκκρεμεί και, κρίνοντας από άλλες περιπτώσεις, μπορεί να εκκρεμεί επί πολλούς μήνες. Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι από το Σεπτέμβριο 2014, με διαδοχικές εξώδικες επιστολές που επέδωσε η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ στο Δήμο (μεταξύ πολλών ακόμα αποδεκτών) (σχετ. ε, η, ιστ), τον καλεί να αναστείλει τις ενέργειες συμμόρφωσης στην απόφαση του Δ.Ε.Ε. και στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής επικαλούμενη το άρθρο 50 3 του ν. 345/1976 περί του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) και την ενώπιον αυτού εκκρεμοδικία έπειτα από την άσκηση της άνω με αριθ. ΑΕΔ 9/ σχετικής αίτησής της, με την οποία βάλλει εναντίον της αναιρετικής απόφασης του Σ.τ.Ε./7λούς 2551/2014. Το αίτημα αυτό είναι νομικά αβάσιμο και σοβαρά βλαπτικό του δημοσίου συμφέροντος. Νομικά αβάσιμο είναι επειδή οι διατάξεις που επικαλείται η εταιρεία προβλέπουν την κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας στο ΑΕΔ αναβολή έκδοσης μόνο δικαστικών αποφάσεων από τα άλλα δικαστήρια στα οποία ενδεχομένως εκκρεμεί το ίδιο νομικό ζήτημα που εκκρεμεί στο ΑΕΔ και όχι την αναστολή της διοικητικής δράσης. Βλαπτικό του δημοσίου συμφέροντος είναι το αίτημα, επειδή, αν γινόταν δεκτό, η νέα παραπομπή της Χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γινόταν βέβαιη (από σοβαρά πιθανολογούμενη), η επιβολή εφ άπαξ και ημερησίου προστίμου από την προειδοποιητική επιστολή θα γινόταν βεβαία και η νέα καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΕ επίσης. Περαιτέρω συνέπειες θα είναι η μετακύλιση του προστίμου στο Δήμο και η δίωξη των υπαίτιων φυσικών προσώπων (πειθαρχικά και ποινικά), όπως έχει προειδοποιήσει εγγράφως ο Υπουργός Εσωτερικών με τις προαναφερθείσες επιστολές του, τις οποίες δεν ανέστειλε, παρόλο που και αυτός είναι αποδέκτης των εξωδίκων επιστολών της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ. Επομένως η ολοκλήρωση της συμμόρφωσης με τις παρακάτω γνωστοποιούμενες πράξεις που έλαβε ήδη η Διευθύνουσα Υπηρεσία (παρ. Β.4β και Δ.25) και με τις εισηγούμενες ενέργειες και αποφάσεις είναι δεσμευτική για το Δήμο, τα δε αντίθετα αιτήματα της αναδόχου εταιρείας είναι απορριπτέα. Α.2 Ήδη προς εκπλήρωση της υποχρέωσης συμμόρφωσης έχουν γίνει και ισχύουν μέχρι σήμερα τα εξής (με χρονολογική σειρά): α. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, ήτοι η Δ/νση Πολεοδομίας της (τότε) Ν.Α. Θεσσαλονίκης εξέδωσε τη με αριθ. πρωτ. 29/6635/ πράξη, με την οποία ανέστειλε όλες τις μέχρι τότε δοθείσες εντολές της προς τη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ και την ενημέρωσε, ότι δεν επρόκειτο να της δώσει καμία νέα γραπτή εντολή για εκτέλεση εργασιών που προβλέπονται στην επίμαχη συμπληρωματική σύμβαση. Την πράξη αυτή κοινοποίησε

5 στη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, η οποία την προσέβαλε αναρμοδίως στο Σ.τ.Ε. Τμήμα Δ με αίτηση ακύρωσης. Το Σ.τ.Ε. εξέδωσε την απόφαση 779/2014, με την οποία παρέπεμψε την αίτηση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης για να εκδικασθεί ως προσφυγή ουσίας. Εκτιμώμενος χρόνος εκδίκασης είναι τουλάχιστον μία διετία. Πιθανολογείται σοβαρά η απόρριψή της, λόγω σύγκρουσης και με το ουσιαστικό δεδικασμένο της απόφασης του Δ.Ε.Ε. Επομένως η άνω εκτελεστή πράξη τελεί σε ισχύ αδιαλείπτως από την έκδοσή της μέχρι σήμερα και εκ του περιεχομένου της συνιστά οριστική και καθαρή (χωρίς αιρέσεις) απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης από την ανάδοχο εταιρεία της αρχικής σύμβασης. β. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης, με την υπ αριθ. 575/ Απόφασή του, ανακάλεσε ως μη νόμιμη την υπ αριθ. 105/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Βασιλικών, με την οποία είχαν ανακληθεί οι υπ αριθ. 335/2005, 473/2005 και 294/2006 νόμιμες Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Βασιλικών, καθώς και οι νόμιμες πράξεις του Δημάρχου Βασιλικών με αριθ. πρωτ. 7487/2006 και 10954/2006. Με την ίδια Απόφασή του (575/ ), το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης αποφάσισε να ανακαλέσει τις υπ αριθ. 163/2007 και 204/2007 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Βασιλικών, καθώς και κάθε άλλη σχετική Απόφαση και να κηρύξει την από συμπληρωματική σύμβαση ως «σύμβαση για παροχή απαγορευμένη από τον Νόμο» (κατά την έννοια του άρθρου 365 Α.Κ.), σε επόμενη συνεδρίασή του και αφού θα είχε παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου την απαραίτητη εισήγηση με τη γνωστοποίηση των ενεργειών της. Επομένως οι άνω νόμιμες πράξεις (αποφάσεις Δ.Σ. και Δημάρχου) τελούν σε ισχύ και εξ αυτών επισημαίνουμε τις εξής διατάξεις τους: Απόφαση Δ.Σ. 335/2005: «ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία 1). Οποιαδήποτε ενέργεια έγινε μέχρι σήμερα και πιθανόν θα γίνει προσεχώς από τον ανάδοχο ή την επιβλέπουσα υπηρεσία για τον καθορισμό της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου για τη μελέτη «Μελέτη Γ.Π.Σ. περιοχών καποδιστριακού Δήμου Βασιλικών και μελέτες Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης - Πράξη Εφαρμογής των περιοχών του Δ.Δ Βασιλικών, όπως καθορίζεται από το ισχύον Γ.Π.Σ. και των περιοχών των οικισμών Λακκιάς, Μονοπηγάδου, Αγ.Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγ. Παρασκευής όπως οριοθετούνται με αποφάσεις Νομάρχη», χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. είναι άκυρη και δεν αναγνωρίζεται από αυτό (άρθρο 11 παρ.7 του Ν.716/1977). 2). Για τις μελέτες Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης - Πράξης Εφαρμογής, όριο περιοχής μελέτης είναι αυτό που ορίζεται και περιγράφεται με σαφήνεια στον τίτλο και στο αντικείμενο της σύμβασης της μελέτης (άρθρο 2), δηλαδή : Περιοχές του Δ.Δ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, και Περιοχές των οικισμών Λακκιάς, Μονοπηγάδου, Αγ. Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγ. Παρασκευής όπως οριοθετούνται με αποφάσεις Νομάρχη 3). Δεν δέχεται ως αντικείμενο του έργου καμία επιπλέον κτηματογράφηση για περιοχές που βρίσκονται εκτός των παραπάνω ορίων, διότι δεν δόθηκε καμία σχετική εντολή από κανένα όργανο διοίκησης του Δήμου, αφού αυτό θα ήταν παράτυπο, πέρα από τις κείμενες διατάξεις, λόγω έλλειψης εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. στο Δήμο για περιοχές, πλην αυτών που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου. Καταψηφίζουν οι Σύμβουλοι : Στεφανίδης Στέφανος, και Καϊτατζής Θεοχάρης, για τους λόγους που αναγράφονται λεπτομερώς στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.» Απόφαση Δ.Σ. 473/2005: «3. Επιβεβαιώνει ότι το αντικείμενο της Μελέτης ως προς τα γεωγραφικά όρια των κτηματογραφούμενων και πολεοδομούμενων εκτάσεων είναι αυτό που προσδιορίζεται σαφώς στο άρθρο 2 της Σύμβασης και ότι δεν υφίσταται άλλο εγκεκριμένο αντικείμενο κατ' επέκταση αυτού.

6 4. Κρίνει ότι συνιστά ουσιώδες ελάττωμα της Μελέτης η εκ μέρους του Αναδόχου απεικόνιση στα υποβληθέντα Τοπογραφικά Διαγράμματα ως κτηματογραφημένες και πολεοδομούμενες περιοχές και εκτάσεις εκτός των γεωγραφικών ορίων που καθορίζονται με το άρθρο 2 της Σύμβασης, εκτός των άλλων και διότι προκαλεί κοινωνική αναταραχή (λόγω της φύσης της Μελέτης), διαταράσσει τις σχέσεις των πολιτών (που έχουν συμφέροντα στις περιοχές αυτές) με τον Δήμο και δημιουργεί ιδιοτελώς με ανορθόδοξο και στρεβλωτικό τρόπο εκβιαστικές πιέσεις προς τον Δήμο και τους αρμόδιους φορείς για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα σκοπιμότητας και σε πολιτικές, που θα έπρεπε να λαμβάνονται ανεπηρέαστα με υγιή κριτήρια. 5. Ο Ανάδοχος είναι υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων με όλες τις εις βάρος του έννομες συνέπειες λόγω και της σχετικής καθυστέρησης μέχρι να επανυποβάλει διορθωμένα τα Τοπογραφικά Διαγράμματα, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό. 6. Το έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί «καθορισμού συμβατικής αμοιβής» είναι ανυπόστατο ως εκδοθέν από αναρμόδιο όργανο και άκυρο λόγω πλήρους έλλειψης των νομικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων του (Ν. 716/77 άρθρο 11 παρ. 7). 7. Το αίτημα του Αναδόχου για έγκριση της Συμβατικής Αμοιβής που υποβλήθηκε με την άνω 8797/ εξώδικη επιστολή του είναι πρόωρο. Οι προτάσεις επεκτάσεων των οικισμών της μελέτης ΓΠΣ δεν έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης (Εκτελεστική Επιτροπή) και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο κτηματογράφησης και πολεοδόμησης. 8. Ο 4ος Λογαριασμός που υπέβαλε ο Ανάδοχος στη Διευθύνουσα Υπηρεσία υποβλήθηκε απαραδέκτως με δική του υπαιτιότητα και είναι ανυπόστατος, διότι α) βασίζεται σε μη εγκεκριμένη συμβατική αμοιβή, β) περιλαμβάνει στο σύνολο του μη εγκεκριμένες δαπάνες και αμοιβές, γ) περιλαμβάνει αμοιβές για μη υποβληθείσες προσηκόντως εργασίες και δ) δεν υποβλήθηκε και στον Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ της Σύμβασης. Ο Δήμος αρνείται οποιαδήποτε υποχρέωση πληρωμής αυτού του λογαριασμού, τον οποίο δεν αναγνωρίζει. 9. Απορρίπτει ως αβάσιμη και αναληθή την με ΑΠ του Δήμου 8797/ Εξώδικη Διαμαρτυρία - Πρόσκληση - Δήλωση του Αναδόχου, δεδομένων ιδίως των εξής: 9.1 ότι ο Ανάδοχος ερμηνεύει εσφαλμένα τη σύμβαση και παραποιεί το περιεχόμενο της 9.2 ότι κατά παράβαση του νόμου και της σύμβασης επικαλείται προφορικές εντολές 9.3 ότι ούτε προφορικές εντολές ή εγκρίσεις του χορηγήθηκαν από τον Δήμο, τον Δήμαρχο ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο 9.4 ότι παραμορφώνει το περιεχόμενο των εγγράφων που επικαλείται, όπως της με αρ. 300/2003 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δεν αναφέρει πουθενά βούληση του Δήμου για πολεοδόμηση των περιοχών επέκτασης των οικισμών του, καθώς και των με αρ. πρωτ. 1096/ και 3732/ εγγράφων του Δήμου, του 402/ εγγράφου του ΟΡΘΕ, και ιδίως της 407/2005 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οποία σαφώς διευκρινίζεται ότι : «... σε καμία περίπτωση η Απόφαση αυτή δεν αποτελεί καθορισμό ορίων των πεδίων της Πολεοδομικής Μελέτης, τα οποία καθορίζονται με σαφήνεια από το άρθρο 2 της σχετικής σύμβασης εκπόνησης της Μελέτης». Με τον τρόπο αυτό, εκφράζεται ακόμη μία φορά η βούληση της Δημοτικής Αρχής για τη μη αύξηση του αντικειμένου της Μελέτης. 9.5 ότι αναληθώς επικαλείται διάφορα πράγματα, όπως ότι συνεργάσθηκε οποτεδήποτε με τους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου πάνω στο θέμα της Μελέτης, ότι ενημέρωσε το Δήμαρχο σχετικά με την έκταση των εργασιών του, ότι είχε τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου για τις επεκτάσεις του και ότι ο Δήμος έχει εγκρίνει ρητά και σιωπηρά την Α' Φάση της υπό εκπόνηση Μελέτης ΓΠΣ.» Πράξη Δημάρχου 7487/ : «Σας επιστρέφουμε τον 4 Λογαριασμό της Μελέτης που μας διαβιβάσατε με το (α) σχετικό, επειδή, όπως σας έχουμε ήδη επισημάνει, πριν από την εκ μέρους σας έγκριση του είχε ήδη απορριφθεί ως απαράδεκτος και αβάσιμος, διότι εμπεριέχει εργασίες και

7 δαπάνες μη εγκεκριμένες (βλ. ιδίως την υπ αριθ. 335/2005 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βασιλικών και το υπ' αριθ. πρωτ. 7332/ έγγραφο μας προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία των Μελετών Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης -Πράξης Εφαρμογής). Το γεγονός αυτό έχει γίνει αποδεκτό από τον Ανάδοχο, αφού, κατά των ανωτέρω πράξεων που του γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο, δεν ασκήθηκε εκ μέρους του κανένα ενδικοφανές ή ένδικο βοήθημα εκ των προβλεπομένων στην κείμενη νομοθεσία. Η παρά τα ανωτέρω και μετά από πολλούς μήνες ενέργεια σας για δήθεν «έγκριση» του άνω Λογαριασμού δεν μπορεί να αναβιώσει τις προθεσμίες προσβολής των ως άνω πράξεων από τον Ανάδοχο και πάντως είναι πράξη παράνομη, οφείλετε δε να γνωρίζετε, ότι η επίκληση της γνώμης του Νομικού Συμβούλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν σας απαλλάσσει από τις ευθύνες σας. Ο Δήμος επιβεβαιώνει ότι δεν θα προβεί στην πληρωμή του εν λόγω 4 ου Λογαριασμού για τους λόγους που έχει γνωστοποιήσει τόσο σε σας, όσο και στον Ανάδοχο με τις προηγούμενες εκτελεστές πράξεις της Προϊσταμένης Αρχής και του Εργοδότη. Προειδοποιούμε ότι τυχόν εμμονή στον 4 Λογαριασμό θα προκαλέσει την εμπλοκή και κάθε επόμενου Λογαριασμού λόγω του ανακεφαλαιωτικού χαρακτήρα του, αφού ο Εργοδότης και η Προϊσταμένη Αρχή δεσμεύονται από τον Νόμο να αναγνωρίζουν ως έγκυρους μόνο τους λογαριασμούς που υποβάλλονται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης συνολικής δαπάνης της μελέτης, τέτοιοι δε μέχρι στιγμής, είναι μόνο οι Λογαριασμοί 1 ος, 2 ος και 3 ος.» Πράξη Δημάρχου 10954/ : «Σας επιστρέφουμε διορθωμένο τον 5 Λογαριασμό και Πιστοποίηση της Μελέτης του θέματος, που μας διαβιβάσατε με το (α) σχετικό, επειδή κατά παράβαση του άρθρου 12 παρ. 3 του Π.Δ. 194/1979 η Πιστοποίηση που συνοδεύει τον Λογαριασμό αυτό, που είναι ανακεφαλαιωτική, περιλαμβάνει ποσά μη προβλεπόμενα στη Σύμβαση ή σε εγκεκριμένο Συγκριτικό Πίνακα. Η απόρριψη και η μη πληρωμή αυτών των ποσών σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί πολλές φορές, καθώς και στην Ανάδοχο, ιδίως με την υπ' αριθ. 335/2005 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βασιλικών, με το υπ' αριθ. πρωτ. 7332/ έγγραφο μας προς την Υπηρεσία σας, καθώς και με το παραπάνω υπό στοιχείο β σχετικό έγγραφο μας, τα οποία έχετε καθήκον να εκτελείτε. Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε εκ νέου και να ζητήσετε από τον Ανάδοχο να διορθώσει και να επανυποβάλει τον 5 Λογαριασμό ως 4, με τις νόμιμες δαπάνες, δηλαδή με βάση την εγκεκριμένη αμοιβή, εν προκειμένω την προεκτιμηθείσα (Π.Δ. 194/79, άρθρο 12 παρ. 3), ώστε να είναι δυνατή η προώθηση και πληρωμή του από τον Δήμο μας.». γ. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, χορήγησε στη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ τη με αριθ. πρωτ. οικ. 5498/ εντολή να της παραδώσει τις δηλώσεις ιδιοκτησίας που της είχαν υποβληθεί κατά τη διάρκεια σύνταξης της κτηματογράφησης της επίμαχης μελέτης. Οι δηλώσεις ιδιοκτησίας επιστράφηκαν από την ανάδοχο εταιρεία στη νυν Διευθύνουσα Υπηρεσία. Σχετικές είναι οι εξής διαδοχικές επιστολές της αναδόχου, με τις οποίες επιστράφηκαν οι δηλώσεις ιδιοκτησίας: αριθ. πρωτ. Δ/νσης Πολ. 6407/ , 6408/ , 6701/ , 6703/ , 8019/ , 8575/ , 8576/ δ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης, με την υπ αριθ. 276/ Απόφασή του, όρισε ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της υπ αριθ. πρωτ. 9730/ σύμβασης τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, για το σύνολο των επιμέρους τμημάτων της (μελέτη Κτηματογράφησης, μελέτη Πολεοδόμησης, μελέτη Πράξης Εφαρμογής, μελέτη Γ.Π.Σ. και συναφείς μελέτες), επιβεβαιώνοντας την επάρκειά της σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, για να αναλάβει αυτό το καθήκον, κατά τα υποδειχθέντα με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η υπ αριθ. 276/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάστηκε στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης για τις ενέργειές της, όπως αυτές αναφέρονται στο υπ αριθ. 3 σημείο του αποφασιστικού μέρους της Απόφασης αυτής.

8 ε. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης, με την υπ αριθ. 475/ Απόφασή του, ζήτησε, μεταξύ άλλων, από την Προϊσταμένη της ορισθείσας ως άνω Διευθύνουσας Υπηρεσίας της επίμαχης σύμβασης: «1. Να προβεί άμεσα, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της, ως Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της μελέτης «Ι) Μελέτη Γ.Π.Σ. περιοχών Καποδιστριακού Δήμου Βασιλικών και ΙΙ) Μελετών Κτηματογράφησης-Πολεοδόμησης-Πράξης Εφαρμογής α) σε περιοχές Δ.Δ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον Γ.Π.Σ. και β) περιοχών οριοθετημένων με Απόφαση Νομάρχη των οικισμών Λακκιάς, Μονοπηγάδου, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βασιλικών», στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας, σύμφωνα με το ανατεθέν συμβατικό αντικείμενο, όπως αυτό αναφερόταν ποσοτικά και ποιοτικά στα έγγραφα προεκτίμησης αμοιβής των εργασιών, με βάση τα οποία είχε γίνει η προκήρυξη της μελέτης και υπογράφηκε η από σύμβαση, και να κοινοποιήσει τις σχετικές Πράξεις της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τις ενέργειές του. 2. Να λάβει υπόψη, στο πλαίσιο των ενεργειών της για τη συμμόρφωση της Υπηρεσίας της προς την Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδόθηκε στην υπόθεση C-601/2012: α. ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, περιλαμβάνεται και η <<ανάκληση της από Πράξης «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στη μελέτη και της προηγηθείσας από Πράξης «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» της [ίδιας] Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην ίδια, ως άνω, μελέτη, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση της [Υπηρεσίας σας] προς το περιεχόμενο της από Απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που εκδόθηκε στην υπόθεση C-601/2010), μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας» β.το περιεχόμενο του υπ αριθ. πρωτ / («ΘΕΜΑ: Σύναψη δημοσίων συμβάσεων πολεοδομικού σχεδιασμού και κτηματογράφησης από Ο.Τ.Α. Α βαθμού των Νομών Θεσσαλονίκης. Διαδικασία παραβάσεως 2008/4765. Συμμόρφωση τη Ελληνικής Δημοκρατίας με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-601/10») εγγράφου του Υπουργού Εσωτερικών, κου Ευριπίδη Στυλιανίδη, σύμφωνα με το οποίο αυτή, «οφείλει στα πλαίσια συμμόρφωσης με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Ε.Ε., καθώς και από την υποχρέωση που υπέχει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Αρχής να ενεργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της, που στην προκείμενη περίπτωση έχουν ήδη εκδοθεί (575/2011 και 276/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. του Καλλικρατικού Δήμου Θέρμης), να προχωρήσει στην ανάκληση των Πράξεων Καθορισμού Συμβατικών Αμοιβών της επίμαχης σύμβασης και στην εκκαθάριση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης». Η ανάκληση της από Πράξης «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» καθώς και της προηγηθείσας από Πράξης «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το ανωτέρω υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών:α. Θα πρέπει, οπωσδήποτε, να αναφέρει και να επικαλείται, προσηκόντως, ως στοιχεία της αιτιολογίας της, όλα τα κρίσιμα στοιχεία του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ σύναψης και εξέλιξης τόσο της αρχικής όσο και της συμπληρωματικής σύμβασης της επίμαχης μελέτης, όλα τα κρίσιμα στοιχεία του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ της παράβασης του Κοινοτικού δικαίου και της σχετικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παράβαση αυτή, όλα τα κρίσιμα στοιχεία του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ της παραπομπής της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Δ.Ε.Ε., μέχρι και την έκδοση της από Απόφασης του εν λόγω Δικαστηρίου και όλα τα κρίσιμα στοιχεία του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ της διαδικασίας συμμόρφωσης του Δήμου Θέρμης και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προς την ανωτέρω Απόφαση του Δ.Ε.Ε.. Και β. Θα πρέπει να περιέχει την πλήρη, αναλυτική και ειδικά αιτιολογημένη «εκκαθάριση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης», σύμφωνα με τα κριθέντα από την από Απόφαση του Δ.Ε.Ε. και σε συμμόρφωση με την Απόφαση αυτή, καταγράφοντας, εν προκειμένω, με απόλυτη ακρίβεια,

9 στ. όλα ανεξαιρέτως τα ποσοτικά μεγέθη της απαγορευμένης-αντικοινοτικής αύξησηςεπέκτασης του αρχικού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η οποία επήλθε με τις προαναφερόμενες, προδήλως παράνομες, από και Πράξεις «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ» και συνήφθη με την υπογραφείσα υπ αριθ. πρωτ. 8815/ συμπληρωματική σύμβαση, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη πράξη, με την οποία, βάσει αυτής της απαγορευμένης συμπληρωματικής σύμβασης, επήλθε περαιτέρω αύξηση-επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης της εν λόγω μελέτης.>>. Με την υπ αριθ. πρωτ. 135, 171/ Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης: i. Ανακλήθηκε η από Πράξη με τίτλο «Καθορισμός Συμβατικής Αμοιβής- Αιτιολογική Έκθεση» του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών (Τ.Π.Ε.) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Ν.Α.Θ.), που εκδόθηκε για την επίμαχη μελέτη, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό-αιτιολογικό της Απόφασης αυτής, ii. Ανακλήθηκε η από Πράξη με τίτλο «Καθορισμός Συμβατικής Αμοιβής- Αιτιολογική Έκθεση» του Τ.Π.Ε. της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της πρώην Ν.Α.Θ., που είχε εκδοθεί για την επίμαχη μελέτη, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό-αιτιολογικό της Απόφασης αυτής, και iii. Αποφασίστηκε η διαβίβαση της Απόφασης αυτής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης, με το ακόλουθο λεκτικό: «για δικές του περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με το σκεπτικό των υπ αριθ. 575/2011, 276/2012 και 475/2012 Αποφάσεών του, με την πληροφορία ότιη πλήρης, αναλυτική και ειδικά αιτιολογημένη εκκαθάριση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής και της συμπληρωματικής σύμβασης,σύμφωνα με τα κριθέντα από την από Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συμμόρφωση με την Απόφαση αυτή όπως περιγράφεται στο εδάφιο της 3β της υπ αριθ. 475/2012 Απόφασής του που ζητείται από την υπηρεσία ως παράρτημα της παρούσας θα επακολουθήσει». Κατά της πράξης αυτής η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ άσκησε την από προσφυγή της στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. Η πράξη όμως είναι ισχυρή και νόμιμη. Σχετικά με τον τύπο της πράξης αυτής υποστηρίχθηκε από το Γ.Γ.Α.Δ. Μ-Θ (έγγραφό του / , το οποίο κοινοποίησε και στο δικηγόρο της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ), ότι θα έπρεπε να απαλειφθεί η ένδειξη «Ε.Δ.» πάνω από την υπογραφή της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και να συμπληρωθεί η περιεχόμενη στο τέλος της πράξης ενημέρωση παντός έχοντος έννομο συμφέρον για την ευχέρεια προσβολής της κατά τα άρθρα 227 και 238 ν. 3852/2010 και με την ειδική ευχέρεια προσβολής της από την ανάδοχο κατά το άρθρο 41 του ν. 3316/2005. Η άποψη αυτή απαντήθηκε τεκμηριωμένα με το έγγραφο 9635/ της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. Συναφές είναι και το επίσης τεκμηριωμένο υπ αριθ. 1947/ έγγραφο της ίδιας Προϊσταμένης. Για το θέμα αυτό επισημαίνεται ότι η «ορθή επανάληψη» της πράξης δεν θα είχε αντικείμενο ούτε αναγκαιότητα, πέραν των λόγων που αναφέρονται στα άνω δύο έγγραφα και επειδή, υπό οποιανδήποτε σημασία και αν ήθελε νοηθεί η ένδειξη «Ε.Δ.» («Εντολή Δημάρχου»), η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας είχε την αρμοδιότητα να εκδώσει την πράξη αυτεπαγγέλτως (πρβλ. τη Σ.τ.Ε. Ολ. 1581/2010), το περιεχόμενο της πράξης είναι το νόμιμο, η δε ενημέρωση της αναδόχου, τυχόν πλημμέλεια της οποίας θα συνεπαγόταν μόνο τη θεραπεία ενδεχόμενης αντικανονικής προσβολής της από αυτήν, παρέλκει εν όψει του ότι ήδη η ανάδοχος την προσέβαλε με την προαναφερθείσα από προσφυγή της, η δε ενημέρωση γενικώς είναι νόμιμη έναντι παντός έχοντος έννομο συμφέρον. ζ. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Τμήμα Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ζητήθηκε από τον Δήμο Θέρμης ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα και τις αποφάσεις που λήφθηκαν από τον Δήμο και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς συμμόρφωση με την απόφαση του Δ.Ε.Ε.

10 η. Με το υπ αριθ. πρωτ. οικ. 2595/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης διαβιβάστηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης «υπόμνημα του επιβλέποντος μηχανικού και προϊσταμένου Τ.Π.Ε. και Σ.Π. σχετικά με την εκκαθάριση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» της μελέτης του θέματος. θ. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, με το έγγραφό της οικ. 3518/ ενημέρωσε προειδοποίησε το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο Βασιλικών, ότι στο εξής θα εκδίδονται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας βεβαιώσεις περί υποχρέωσης ιδιοκτητών υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας βάσει του ν. 2242/1994, μόνο για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται μέσα στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 2 της αρχικής σύμβασης της επίμαχης μελέτης (στο έγγραφο αναφέρονται αναλυτικότερα οι εν λόγω «συμβατικές» περιοχές). ι. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Π.Ε.&Σ.Π. της ίδιας Διεύθυνσης, με το με αριθ. πρωτ. οικ. 3521/ Υπηρεσιακό Σημείωμά του ειδοποίησε εγγράφως τους αρμόδιους υπαλλήλους για τον άνω περιορισμό. Αυτά υλοποιήθηκαν και στην πράξη. Δηλαδή η αρμόδια Υπηρεσία ενημέρωνε παγίως έκτοτε τους κατά περίπτωση εμφανιζόμενους πολίτες, ότι για τη συγκεκριμένη εκάστοτε ιδιοκτησία τους (σημ. που βρισκόταν σε «εξωσυμβατική», δηλαδή σε εκτός κτηματογραφήσεως πολεοδομήσεως περιοχή), δεν υφίστατο υποχρέωση υποβολής «δήλωσης ιδιοκτησίας» με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 (βλ. αριθ. πρωτ. Δ/νσης Πολεοδομίας 3990/ προς πολίτη, 7678/ προς άλλο πολίτη, 6696/ προς έτερο πολίτη). ια. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Τμήμα Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ζητήθηκε από τον Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.-Θ. να παρέμβει προκειμένου να προχωρήσουν οι εμπλεκόμενοι Δήμοι και Διευθύνουσες Υπηρεσίες στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων συμμόρφωσης προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε. ιβ. Σε συνέχεια του προηγούμενου εγγράφου του Υπουργού Εσωτερικών, ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης απέστειλε στον Δήμο Θέρμης το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο, το οποίο έχει ως παραλήπτη, αυτοτελώς, και τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, με το οποίο ζητείται η ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμόρφωσης προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε., προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων στη χώρα μας από τη μη ή την πλημμελή συμμόρφωση προς αυτή. ιγ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης, με την υπ αριθ. 265/ Απόφασή του, μεταξύ άλλων: (i) ανακάλεσε τις υπ αριθ. 163/2007 και 204/007 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Βασιλικών ως μη νόμιμες, (ii) κήρυξε την υπ αριθ. 8815/ συμπληρωματική σύμβαση ως «σύμβαση για παροχή απαγορευμένη από τον Νόμο» κατά την έννοια του άρθρου 365 Α.Κ., και (iii) έδωσε εντολές και οδηγίες για τις παρεπόμενες συνέπειες. ιδ. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών διαβιβάστηκανπρος τη Διευθύνουσα Υπηρεσία,υπογεγραμμένοι από τους μελετητές και τους επιβλέποντες, Κτηματολογικοί Πίνακες τύπου Α και Β και διαγράμματα των οικισμών Βασιλικών, Αγίας Παρασκευής και Λιβαδίου, επειδή στο ως άνω υπόμνημα εκκαθάρισης αναφέρεται ότι τα στοιχεία αυτά, που διαθέτει στο αρχείο της η Υπηρεσία αυτή, δεν είναι υπογεγραμμένα από τους επιβλέποντες της μελέτης.τα στοιχεία αυτά είχαν χορηγηθεί στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ αριθ. πρωτ. 1400/ έγγραφο του Αντιδημάρχου του πρώην Δήμου Βασιλικών κ. Ι. Βατούση, μετά από σχετική αίτησή του, με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου του πρώην Δήμου Βασιλικών. ιε. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Θέρμης επιστράφηκε για διόρθωση προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία το ως άνω υπόμνημα εκκαθάρισης του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της επίμαχης σύμβασης. ιστ. Ακολούθησε το προαναφερθέν υπ αριθ. πρωτ. 7713/ έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης με το οποίο διαβιβάστηκε

11 προς τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Θέρμης η από Αναφορά του επιβλέποντα της μελέτης. ιζ. Με το υπ αριθ. πρωτ / , ο Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.-Θ. ζητά από τον Δήμο Θέρμης και τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των διαδικασιών εκκαθάρισης του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της επίμαχης σύμβασης, μετά τη λήψη της υπ αριθ. 265/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ αριθ. 135, 171/ απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, επισημαίνοντας ότι χωρίς την εκκαθάριση, η Πράξη αυτή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας «καθίσταται ανολοκλήρωτη και ως εκ τούτου συνιστά λόγο επιβολής προστίμου σε βάρος της χώρας μας.». ιη. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.-Θ., το οποίο κοινοποιήθηκε και προς τον Δήμο Θέρμης, διαβιβάστηκε η με αριθμό 2008/4765 C(2014)3221 final/ (αριθ. πρωτ /262/Α/4650/ ) Προειδοποιητική Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία η χώρα απειλήθηκε με νέα παραπομπή και καταδίκη λόγω πλημμελούς συμμόρφωσης προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε. και με την επιβολή προστίμων σε βάρος της, τα οποία αναμένεται να είναι πολύ υψηλά. Η προειδοποιητική επιστολή αναφέρεται διακριτώς στις υποχρεώσεις των τριών δήμων (Θέρμης, Βόλβης και Κασσάνδρας). Σχετικά με το Δήμο Θέρμης η Επιτροπή αναφέρει ότι, το Ελληνικό Δημόσιο υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή ημερομηνίας τις δύο επικαιροποιημένες πληροφορίες, ότι το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης ανακάλεσε την προηγούμενη απόφασή του με την οποία είχε ανατεθεί η επίμαχη σύμβαση (συμπληρωματικών μελετών εργασιών) και ότι η διευθύνουσα υπηρεσία ανακάλεσε την προηγούμενη απόφασή της περί καθορισμού των (αντίστοιχων) συμβατικών αμοιβών. Επικαλούμενο αυτές τις δύο πράξεις συμμόρφωσης, το Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίσθηκε προς την Επιτροπή, ότι ο Δήμος Θέρμης είναι ο μοναδικός που έχει συμμορφωθεί με την Απόφαση του ΔΕΕ. Παρόλα αυτά όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει στην προειδοποιητική επιστολή της ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση ούτε του Δήμου Θέρμης, επειδή, σύμφωνα με περαιτέρω πληροφορίες της, «ο ανάδοχος συνεχίζει να εκτελεί defacto την επίμαχη παράνομη δημόσια σύμβαση σύμφωνα με την Απόφαση ΔΕΕ, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη τροποποίηση της συμβατικής σχέσης με τον ανάδοχο προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την Απόφαση ΔΕΕ (δηλαδή, ο απαιτούμενος διαχωρισμός / εκκαθάριση του νομίμου και του παρανόμου τμήματος της δημόσιας σύμβασης και η αντίστοιχη τροποποίηση της δημόσιας σύμβασης με τον ανάδοχο ώστε να περιλαμβάνει μόνο το τμήμα το οποίο ανατέθηκε νομίμως στον ανάδοχο σύμφωνα με την Απόφαση ΔΕΕ).» ιθ. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης κοινοποιήθηκε το ανωτέρω υπό στοιχείο (ιη) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών στον Δήμο Θέρμης και ζητείται από τον Δήμαρχο να επιμεληθεί για την άμεση υλοποίηση της συμμόρφωσης προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε., επισημαίνοντας ότι κατόπιν γραπτής εντολής του η αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας Ο.Τ.Α. προχωράει στην αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών. κ. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Θέρμης με αριθ / , ζητείται η παρέμβασή της, προκειμένου η Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία να προχωρήσει στην εκκαθάριση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής και της συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία θα περιλαμβάνει επανέλεγχο των συγκριτικών πινάκων, λογαριασμών και επιμετρήσεων, καθώς και σύνταξη τελικού τακτοποιητικού συγκριτικού πίνακα, ο οποίος θα εμπεριέχει αποκλειστικά και μόνο εργασίες οι οποίες θα βρίσκονται αυστηρά εντός του αρχικά καθορισθέντος φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό προεκτιμήθηκε κατά το στάδιο προκήρυξης της μελέτης. Το έγγραφο αυτό συνοδεύεται από την από αίτηση της κας Αθηνάς Γιαννακού

12 κα. κβ. κγ. κδ. κε. (εκ των αναδόχων της σύμβασης) και λοιπά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ο έμπρακτος διαχωρισμός αυτού του μέλους της σύμπραξης από τις αντίθετες ενέργειες του άλλου αναδόχου (ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ) και η συμπόρευσή της με τη Διοίκηση προς συμμόρφωση της Χώρας στην απόφαση του Δ.Ε.Ε. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Θέρμης διαβιβάστηκε προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της σύμβασης σημείωμα με βασικές παρατηρήσεις επί του από Υπομνήματος εκκαθάρισης του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση αυτή και να υποβληθεί με μορφή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Με το υπ αριθ. πρωτ. 5477/ έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας διαβιβάστηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης η από εισήγηση και τεύχος υπομνήματος για την εκκαθάριση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της επίμαχης σύμβασης. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης ζητήθηκε από τον Δήμο Θέρμης το υπ αριθ. πρωτ. οικ. 2595/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, από το οποίο να φαίνεται ότι η Υπηρεσία αυτή έχει προβεί στην εκκαθάριση των επίμαχων μελετών για τη συμμόρφωση προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Τμήμα Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, το οποίο κοινοποιήθηκε και προς τον Δήμο Θέρμης, υπογραφόμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών, ο Υπουργός ενημερώνει ότι κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη διερεύνηση ύπαρξης ποινικών αδικημάτων, που σχετίζονται με τη συμμόρφωση προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε., καθώς και για την τέλεση οικονομικών εγκλημάτων, σε σχέση με το πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. με αριθμό 450/Θ/2010. Επίσης, ο Υπουργός ενημερώνει ότι ζήτησε από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. τη διενέργεια νέας έρευνας σχετικά με την υπόθεση, για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης του Δ.Ε.Ε. μέχρι σήμερα. Με το υπ αριθ. πρωτ. οικ. 5937/ έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προσκλήθηκαν οι ανάδοχοι της σύμβασης ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ και Αθηνά Γιαννακού, προκειμένου να παραλάβουν το ανωτέρω τεύχος εκκαθάρισης του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και να δηλώσουν εγγράφως εάν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενό του. κστ. Με το υπ αριθ. πρωτ. 5580, 6134/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης, σε απάντηση του ανωτέρω υπό στοιχείο (κγ) εγγράφου, διαβιβάστηκε προς τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης το τεύχος εκκαθάρισης της σύμβασης. κζ. κη. κθ. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.-Θ. ζητούνται στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες του Δήμου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με τη συμμόρφωση προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε. Με το υπ αριθ. πρωτ. 2173/ Υπόμνημα-Αίτηση, η κ. Αθηνά Γιαννακού, εκ των αναδόχων της σύμβασης, εκθέτει τις απόψεις της επί του τεύχους εκκαθάρισης, και ζητά τη σύνταξη ιδιαίτερου-χωριστού λογαριασμού, που να αφορά το σαφές και απολύτως διακεκριμένο (από τα λοιπά) αντικείμενο της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, στο οποίο, και μόνον σε αυτό, συμμετέχει η ίδια, και το οποίο δεν σχετίζεται με το ζήτημα της συμμόρφωσης προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε. Με το υπ αριθ. πρωτ / Υπόμνημα, η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, εκ των αναδόχων της σύμβασης, εκθέτει τις απόψεις της επί του τεύχους εκκαθάρισης, και ζητά την ακύρωσή του. Ακολούθως άσκησε κατά του Τεύχους αυτού την από διοικητική προσφυγή των άρθρων 150 ΚΔΚ και 227, 238 Ν. 3852/2010 ενώπιον του Γ.Γ. της Α.Δ. Μ-Θ, καθώς και τη με ίδια ημερομηνία ένστασή της. λ. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο, ο Δήμος Θέρμης απάντησε στο ανωτέρω υπό στοιχείο (κζ) έγγραφο του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, εκθέτοντας τις ενέργειες του Δήμου Θέρμης και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνονται οι ενέργειες του αναδόχου

13 λα. της μελέτης ενάντια στις προσπάθειες συμμόρφωσης του Δήμου, με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι αιρετοί του Δήμου και η Διευθύνουσα Υπηρεσία, όπως και η άσκηση προσωπικών διώξεων εναντίον τους (ποινικών, πειθαρχικών και αστικών), ζητήματα στα οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η καθυστέρηση των διαδικασιών συμμόρφωσης. Τέλος, με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 527/2014 ορίσθηκε ειδικός νομικός σύμβουλος για να συνδράμει το Δήμο στην ολοκλήρωση της υποχρέωσης συμμόρφωσής του προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε. και την προειδοποιητική επιστολή της Ε.Ε., ο οποίος συνεργάσθηκε με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τη σύνταξη τούτης της αναθεωρημένης εισήγησης, την οποία και προσυπογράφει κατά το νομικό μέρος της. Β. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις α. Σκοπός της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να ολοκληρωθεί η συμμόρφωση του Δήμου στην άνω απόφαση του Δ.Ε.Ε. και στη σχετική προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής, έχοντας υπόψη ιδίως το σκεπτικό της τελευταίας, με το οποίο θεωρείται ανεπαρκής η συμμόρφωση με μόνη την ανάκληση των αποφάσεων σύναψης της συμπληρωματικής σύμβασης και του καθορισμού συμβατικής αμοιβής. Επομένως απομένει να ρυθμιστούν τα σχετικά θέματα νόμιμης συνέχισης της σχέσης με τους αναδόχους στην αρχική έγκυρη συμβατική βάση, έχοντας υπόψη την εκτελεστότητα και τη δεσμευτικότητα των νομίμων διοικητικών πράξεων που ισχύουν σήμερα. Και τούτο επειδή η από προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής της Ε.Ε. απαιτεί όχι μόνο την από νομική άποψη συμμόρφωση στη δικαστική απόφαση του Δ.Ε.Ε. αλλά και την επί της πραγματικότητας συμμόρφωση. Τυχόν εντοπισμός μη νόμιμων (εν όλω ή εν μέρει) εκτελεστών πράξεων που δεν έχουν ανακληθεί πρέπει να οδηγήσει στην ακύρωση ή ανάκληση αρμοδίως και αυτών. Γενικώς η συμμόρφωση επιβάλλει τη νομική αλλά και αληθινή επαναφορά της συμβατικής σχέσης μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου στην αρχική βάση της ως προς το φυσικό αντικείμενο της μελέτης και ως προς την εγκεκριμένη αμοιβή (οικονομικό αντικείμενο). Το ζήτημα τίθεται μόνο για την τοπογραφική μελέτη (μελέτη κτηματογράφησης) και αφορά μόνο στην εταιρεία ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ εκ των μελών της αναδόχου συμπράξεως. Επισημαίνεται ότι με ειδική σκέψη της απόφασης του ΔΕΕ καταλογίσθηκε ως «παράνομη» η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ένεκα (αποκλειστικώς) της επέκτασης του αντικειμένου της μελέτης με τη συμπληρωματική σύμβαση σε «εξωσυμβατικές» ( ως προς την αρχική σύμβαση) περιοχές, και όχι ένεκα της εφαρμογής των εθνικών διατάξεων για τις αμοιβές αυτής της μελέτης. Επομένως για να εντοπισθεί τι απομένει να γίνει για την ολοκλήρωση της συμμόρφωσης εξετάζονται παρακάτω χωριστά για το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της τοπογραφικής μελέτης, αν εκκρεμεί η έκδοση πρόσθετων εκτελεστών ή επιβεβαιωτικών διοικητικών πράξεων, καθώς και αν (ενδεχομένως) η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συνεχίζει να εκπονεί μελέτες σε «εξωσυμβατικές» περιοχές και αν τα όργανα του Δήμου τις αποδέχονται. β. Περαιτέρω με το τεχνικό αλλά και το οικονομικό μέρος της παρούσας «εκκαθάρισης» συνδέεται αναπόσπαστα και ένας συνοπτικός έλεγχος επάρκειας του παραδοθέντος μέρους των μελετών (εννοείται όσων αφορούν στο αντικείμενο της αρχικής σύμβασης), αφού δεν έχει συντελεσθεί η έγκριση αυτών. Προς τούτο αναλύονται παρακάτω ποιά είναι τα «παραδοτέα» στοιχεία κατά τις προβλέψεις της αρχικής σύμβασης και ακολούθως εκτίθεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου ποιά παραδόθηκαν και αν υπάρχουν εμφανή λάθη και παραλείψεις σ αυτά, χωριστά ανά οικισμό και για όλους μαζί. Και τούτο επειδή είναι σημαντικό να εκτεθεί τι ζητήθηκε από την αρχική σύμβαση και τι παραδόθηκε από τη μελετήτρια εταιρεία. Β.2 Διάκριση των περιοχών της τοπογραφικής μελέτης σε «συμβατικές» και σε «εξωσυμβατικές»

14 α) Η «συμβατική» περιοχή της μελέτης προσδιορίζεται με το άρθρο 2 της (αρχικής) σύμβασης, η παρ του οποίου προβλέπει ότι το φυσικό αντικείμενο που ανατέθηκε είναι η «κτηματογραφική αποτύπωση με ορθογώνιες συντεταγμένες σε κλίμακα 1:1000 της περιοχής μελέτης που καθορίζεται στα συνημμένα της παρούσης διαγράμματα». Τα διαγράμματα που συνοδεύουν την αρχική σύμβαση είναι αυτά που αναφέρονται στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 509/ του τότε δήμου Βασιλικών προς τον Αντινομάρχη Πολεοδομικών Θεμάτων της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και που καθόρισαν χωρικά με ακρίβεια τις περιοχές: α) Δ. Δ. Βασιλικών, όπως καθορίσθηκε από το τότε ισχύον ΓΠΣ, συνολικής έκτασης 1166,60 στρεμμάτων, β) εντός οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη οικισμού Αγίου Αντωνίου έκτασης 136,38 στρεμμάτων, γ) εντός οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη οικισμού Λακκιάς έκτασης 65,85 στρεμμάτων, δ) εντός οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη οικισμού Περιστεράς έκτασης 206,30 στρεμμάτων, ε) εντός οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη οικισμού Λιβαδίου έκτασης 402,10 στρεμμάτων, στ) εντός οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη οικισμού Αγίας Παρασκευής έκτασης 176,28 στρεμμάτων και ζ) εντός οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη οικισμού Μονοπηγάδου έκτασης 287,84 στρεμμάτων. Η συνολική έκταση της μελέτης του θέματος ήταν 1166, , , , , , ,84 = 2.441,35 στρέμματα. Όλοι οι χάρτες που συνοδεύουν την ως άνω οριοθέτηση της περιοχής μελέτης παρατίθενται παρακάτω στο Κεφάλαιο Β.3. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης της πρώην ΝΑΘ στο με αριθμό πρωτ. 29/4507/ΠΕ/ έγγραφό της προεκτίμησε την έκταση κατά «στρογγύλευση» στα 2470 στρέμματα, δηλαδή μέσα σε ανεκτά όρια αποκλίσεων. Επομένως, η υποχρέωση συμμόρφωσης επιβάλλει τη ρητή εκ νέου απόρριψη και επιστροφή ή μη χρησιμοποίηση των μελετών κατά τα μέρη τους που εκτείνονται γεωγραφικώς σε περιοχές έξω από τα όρια που καθόρισαν οι συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις που αναφέρονται στην άνω με αριθ. πρωτ. 29/4507/ΠΕ/ πράξη της Ν.Α. Θεσσαλονίκης (Δ/νσης Πολεοδομίας), με θέμα «προεκτίμηση αμοιβών μελετών κτηματογράφησης και πράξης εφαρμογής Δήμου Βασιλικών», καθώς και στη με αριθ. πρωτ. 29/13763/Π.Σ.Κ./372/ πράξη της ίδιας Υπηρεσίας με θέμα «Προεκτίμηση αμοιβής Πολεοδομικών Μελετών σε περιοχές του Δήμου Βασιλικών», στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 2 της υπ αριθ. πρωτ. 9730/ αρχικής σύμβασης. Η ρητή αυτή απόρριψη αποτελεί επανάληψη της απόρριψης που είχε αποφασισθεί για την ίδια νομική αιτία με τις εξής πράξεις του (πρώην) Δήμου Βασιλικών κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης: α. Το υπ αριθ. πρωτ. 3733/ έγγραφο β. Το υπ αριθ. πρωτ. 4280/ έγγραφο γ. Το υπ αριθ. πρωτ. 4129/ έγγραφο δ. Το υπ αριθ. πρωτ. 5183/ έγγραφο ε. Την υπ αριθ. 335/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στ. Το υπ αριθ. πρωτ. 5938/ έγγραφο ζ. Το υπ αριθ. πρωτ. 7332/ έγγραφο η. Την υπ αριθ. 473/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θ. Το υπ αριθ. πρωτ. 9253/ έγγραφο του Δήμου ι. Το υπ αριθ. πρωτ. 9254/ έγγραφο του Δήμου ια. ιβ. ιγ. ιδ. Την υπ αριθ. 18/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Το υπ αριθ. πρωτ. 9533/ έγγραφο Το υπ αριθ. πρωτ. 1974/ έγγραφο Το υπ αριθ. πρωτ. 6946/ έγγραφο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 16/25-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 16/25-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 16/25-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 7/23-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 118/2015 ΘΕΜΑ : «Ανάκληση της υπ αριθμ. 64/2015 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 11/18-05-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 80/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το υπ αριθµ. 21/22-07-2015 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 304/2015 ΘΕΜΑ : «Εκποίηση δηµοτικού ακινήτου του Αγροκτήµατος Α. Σχολαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 9/21-04-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 9/21-04-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 9/21-04-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 164/2015 ΘΕΜΑ : «Έκδοση ψηφίσματος για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση

Για την οµάδα Β. Στο φάκελο αυτό αναγράφηκε ο αριθµός Α/ Α. Ονοµατεπώνυµο. Στο φάκελο αυτό 3 EUROPOLYMERS E.E. ιεύθυνση. ιεύθυνση Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 18/13-5-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 241/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης και έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκτέλεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα Πρακτικού 1/17-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 17 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Αρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 18 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 498-26/21-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ματαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/ 2011 ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 14/09-06-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο

Παρακαλούμε για την ανάρτηση στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ζωγράφου / /2013 Αρ. Πρωτ.:.. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορίες: κ. Σφήκα Ελένη Τηλέφωνο: 210.77.15.510 Παρακαλούμε για την ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 71/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 5476/23-3-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Αθήνα, 19.3.2014 ΣΕΓΜ

Προς τον Αθήνα, 19.3.2014 ΣΕΓΜ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ 34 113 61 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2108818423-424, 2108823845-846 FAX: 2108829159 e-mail phassapis@hol.gr Προς τον Αθήνα, 19.3.2014 ΣΕΓΜ ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα του εκπροσώπου του ΣΕΓΜ στο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 11/08-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 317-11/08-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 κ α ι 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A Α έκδοση Εκδόσεις ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αρ. Απόφασης: 135/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12935/24-6-2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 29-4-2013 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 689/92 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της επί της από 19-11-2012 Ακροάσεως διά γραπτού υπομνήματος της Εταιρείας «COSMOTE» για παράνομη εγκατάσταση κατασκευής κεραίας στη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ομονοίας Τ.Κ. : 62125 Πληροφ.: Μ.ΠΟΥΛΙΑΚΑ Τηλέφωνο : 2321355119

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΗΑ-ΩΟΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθμ.Πρωτ. :70592 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 399/2013 Από το Πρακτικό της 43ης/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Αριθμός Απόφασης 255/2012 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 27 ο /16-11-2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 27 ο /16-11-2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ Μαρκόπουλο: Αρ. Πρωτ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμόν 27 ο /16-11-2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638

142, 54248 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α 194, 54638 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 19/9-5-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 183/2013 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 10/17-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 171-10/17-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 680/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο «Αποσφράγιση & αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.»

ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της σύμβασης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με την εταιρεία «Τσιβόλας Ανακύκλωση Ε.Π.Ε.» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 18/5/2015 με αριθμ. 11 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 221 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 2032/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 30 η Απόφαση υπ αριθ. 1462/2014

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 27/10/2014 Αριθ.Πρωτ.: 43796 Ταχ.Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 2. ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 10/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 177/2012

Αρ. Απόφασης: 177/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληροφορίες: Πλέσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/25-04-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΗΒ-99Ψ 14181/29-7-2013 ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14181/29-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 490 Από το πρακτικό 26 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 416-16/20-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 137 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση αντικατάστασης του συνεργαζομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 131/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 32 η Απόφαση υπ αριθ. 1574/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 15 Ο «Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εργαστηρίου οινοποιείας & εμφιάλωσης οίνων στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1445/28-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 44 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 328/2015 ΑΔΑ: ΩΧΟΗΩΞΚ-8ΡΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /15-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1175/2013 ΘΕΜΑ: 2 ο Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για το ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα