ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 30/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 30/15-12-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 30/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης Αριθμ. Απόφ. 498/2014 ΘΕΜΑ : «Ενδιάμεση εκκαθάριση της συμβατικής σχέσης και ολοκλήρωση της συμμόρφωσης του Δήμου Θέρμης στην από (υπόθεση C-601/10) απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) και στην υπ αριθμ. πρωτ. 2008/4765 C(2014) 3221 final/ Προειδοποιητική Επιστολή της Επιτροπής της Ε.Ε., λόγω της μη ισχύος της συμπληρωματικής σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 8815/ της μελέτης «Ι. Μελέτη Γ.Π.Σ. Καποδιστριακού Δήμου Βασιλικών και ΙΙ. Μελετών Κτηματογράφησης Πολεοδόμησης Πράξης Εφαρμογής α) σε περιοχές Δημ. Διαμ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον Γ.Π.Σ. και β) Κτηματογράφησης, Πολεοδόμησης, Πράξης Εφαρμογής περιοχών οριοθετημένων με απόφαση Νομάρχη στους οικισμούς Λακκιάς, Μονοπηγάδου, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βασιλικών» Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 15 η ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθ / έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α /2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α /2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος 1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 1. Ζελιλίδης Δαμιανός Δ.Σ.) 2. Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραμματέας Δ.Σ.) 2. Κουγιουμτζίδης Σταύρος 3. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 3. Πονερίδης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 4. Αγοραστούδη Ευγενία 4. Τσουκαλά Λήδα Αναστασία 5. Ακριτίδου Μαρία 6. Αναγνώστου Πασχάλης 7. Αποστόλου Στυλιανός 8. Βλαχομήτρος Δημήτριος 9. Βογιατζής Δημήτριος

2 10. Γεωργαλή Λυσίτσα Ζωή 11. Γκιζάρης Στέργιος 12. Γκουστίλης Θεόδωρος 13. Ιωσηφίδης Ιωάννης 14. Καραουλάνης Δημήτριος 15. Καρκατζίνος Νικόλαος 16. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 17. Κοντοπίδης Γεώργιος 18. Λαγός Νικόλαος 19. Μίχου Κουγιάμη Σουλτάνα (Άννα) 20. Μουστάκας Βασίλειος 21. Μπίκος Κωνσταντίνος 22. Πράτανος Απόστολος 23. Σαμαράς Σωκράτης 24. Σαραφιανός Χρήστος 25. Σφονδύλας Δημήτριος 26. Τσολάκης Απόστολος 27. Φάμελλος Σωκράτης 28. Χρυσοστομίδου Σαμαρά Όλγα 29. Χρυσοχόου Παύλος κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Μανταλής Σταύρος, υπάλληλος του Δήμου Θέρμης, για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου. Για τη συζήτηση του παρακάτω θέματος κλήθηκαν με το υπ αριθμ / έγγραφο της Προέδρου του Δ.Σ. ο κος Δημήτριος Μαμουνής ως εκπρόσωπος της σύμπραξης «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α. ΤΖΗΡΙΝΗΣ», πλην Αθηνάς Γιαννακού, καθώς και η κα Γιαννακού Αθηνά, εκπροσωπούμενη από τον κο Αγγέλη Ευάγγελο (σύζυγό της), η οποία επανέλαβε ότι ισχύουν προηγούμενες δηλώσεις της περί του ότι ο κος Δ. Μαμουνής δεν την εκπροσωπεί έκτοτε. Από την εταιρία με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» την 15 η , ημέρα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, επιδόθηκε η από εξώδικη διαμαρτυρία πρόσκληση δήλωση προς το Δήμαρχο Θέρμης, κοινοποιούμενη προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, προς τον κο Κούγια Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης και προς την κα Κουτσουρά Σπυριδούλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίου Πόλης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης. Το περιεχόμενο της εξωδίκου αυτής εκτέθηκε περιληπτικά από την Πρόεδρο και αναγνώστηκε το τελευταίο μέρος της που περιλαμβάνει δηλώσεις, προσκλήσεις και αιτήματα. Κατά τη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο κος Κούγιας Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης και η κα Κουτσουρά Σπυριδούλα, Προϊσταμένη του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίου Πόλης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, καθώς και ο κος Χασάπης Παναγιώτης, νομικός σύμβουλος για την υπόθεση αυτή σύμφωνα με την υπ αριθμ. 527/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την από κοινή εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Σχεδίου Πόλης της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης και του νομικού συμβούλου κου Χασάπη Παναγιώτη (επέχουσα θέση γνωμοδότησής του για το ζήτημα), η οποία είχε τεθεί υπόψη των

3 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου αμέσως μετά από την κατάθεσή της και είχε χορηγηθεί σε αντίγραφο (αυθημερόν) στον κο Δημήτριο Μαμουνή και στην κα Αθηνά Γιαννακού, για να έχουν γνώση. Η εισήγηση έχει ως εξής : «Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Α.1 Από τον Νοέμβριο του έτους 2011, ο Δήμος Θέρμης ξεκίνησε τις διαδικασίες συμμόρφωσής του (κατ άρθρο 260 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Σ.Λ.Ε.Ε.) προς το περιεχόμενο της από Απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) επί της υπόθεσης C-601/2010, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η απόφαση αυτή είναι καταδικαστική, μεταξύ άλλων, και λόγω της παράνομης ανάθεσης της υπ αριθ. πρωτ. 8815/ συμπληρωματικής σύμβασης, που υπογράφηκε με βάση τις υπ αριθ. 105/2007, 163/2007 και 204/2007 παράνομες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Βασιλικών, μεταξύ του Δήμου τούτου και της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, σε συνέχεια της σύμβασης «Ι) Μελέτη Γ.Π.Σ. περιοχών Καποδιστριακού Δήμου Βασιλικών και ΙΙ) Μελετών Κτηματογράφησης-Πολεοδόμησης-Πράξη Εφαρμογής α) σε περιοχές Δ.Δ. Βασιλικών όπως καθορίζονται από το ισχύον Γ.Π.Σ. και β) περιοχών οριοθετημένων με Απόφαση Νομάρχη των οικισμών Λακκιάς, Μονοπηγάδου, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βασιλικών». Η Υπηρεσία, πολλές φορές κατά το διάστημα αυτό, γνωστοποίησε ότι υπάρχει δυσχέρεια πλήρους και ολοκληρωμένης συμβολής της στις επί μέρους ενέργειες συμμόρφωσης, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που σχετίζονταν με τον αριθμό των υπαλλήλων, την έλλειψη σχετικής τεχνογνωσίας του θέματος, αλλά και την εμπλοκή των υπαλλήλων που ήδη διώκονταν για παράβαση καθήκοντος (από το θιγόμενο μέλος της αναδόχου συμπράξεως) και κατά των οποίων είχε ασκηθεί αγωγή αποζημίωσης. Με το (κζ) σχετικό έγγραφό μας, ζητήθηκε και εγγράφως η αιτιολογημένη εξαίρεση των διωκομένων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης κατά των οποίων υπήρχε ήδη αίτημα εξαίρεσης από μέλος της αναδόχου συμπράξεως, προς δήθεν εξασφάλιση της Αρχής της αμεροληψίας. Με το ίδιο έγγραφο ζητείτο η συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) στο Δήμο Θέρμης, ως αρμοδίου Τεχνικού Οργάνου και Συμβούλου της πολιτείας κατά το Π. Δ. 27/11/1926 περί σύστασης του Τ.Ε.Ε. Με το με αρ / έγγραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλώθηκε ότι «ο Δήμος Θέρμης έχει προχωρήσει σε πλήρη συμμόρφωση με την από 27/10/2011 Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και με το με αρ. πρωτ. 154/ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού του Κυβερνητικού έργου επισημάνθηκε και επαναλήφθηκε η εξαίρεση του Δήμου Θέρμης από τους άλλους Δήμους, όσον αφορά τη συμμόρφωση. Προς τούτο είχαν θεωρηθεί επαρκείς η ανάκληση των προηγούμενων παράνομων αποφάσεων και της συμπληρωματικής σύμβασης (αποφάσεις Δ.Σ. 575/ και Δ.Σ. 265/ ) και η ανάκληση της συμβατικής αμοιβής. Στο μεταξύ εκκρεμούσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης του Δήμου κατά της με αριθμό 1298/2010 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (που είχε ήδη προσδιοριστεί για τον Ιανουάριο του 2013) και επειδή η εκκαθάριση εμποδιζόταν από το ουσιαστικό δεδικασμένο και σχετιζόταν με την αναμενόμενη αναιρετική κρίση του Σ.τ.Ε., η Υπηρεσία τελούσε εν αναμονή της Απόφασης αυτής. Το Σ.τ.Ε. παρέπεμψε την υπόθεση για κρίση υπό την επταμελή σύνθεση σε δικάσιμο του Ιουλίου Για το λόγο αυτό, σε σχετική υπενθύμιση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Κυβερνητικού έργου προς το Δήμο για την τύχη της εκκαθάρισης, η Υπηρεσία απάντησε με το με αρ. πρωτ. 1739/ (σχετ. κθ) έγγραφο, ότι η κρίση της αίτησης αναίρεσης θα καθορίσει την εκκαθάριση του οικονομικού αντικειμένου της επίμαχης μελέτης, καθόσον η με αριθμό 1298/2010 Απόφαση του Διοικ. Εφ. Θεσ/νίκης αναγνώριζε με ισχύ δεδικασμένου το ότι ο Δήμος Βασιλικών όφειλε να καταβάλει στην ανάδοχο εταιρεία αμοιβές για εργασίες της συμπληρωματικής σύμβασης και μάλιστα νομιμοτόκως από τους 4 ο, 5 ο και 6 ο λογαριασμούς. Ακολούθησε η έκδοση της απόφασης Σ.τ.Ε./7λούς 2551/2014, με την οποία αναιρέθηκε η απόφαση του Δ.Εφ.Θεσ. 1298/2010 και επομένως έπαψε να ισχύει το δεδικασμένο της. Η

4 υπόθεση παραπέμφθηκε στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να κριθεί η εν όλω ή η εν μέρει ή η καθόλου νομιμότητα των επίδικων λογαριασμών υπ αριθ. 4, 5 και 6, με βάση την κρίση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-601/2010 κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας με την απόφασή του της , σύμφωνα με την οποία είναι παράνομη η ανάθεση, η εκτέλεση και η πληρωμή των εργασιών που περιλαμβάνονται στη με αριθ. 8815/ συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του τότε Δήμου Βασιλικών (ήδη Δήμου Θέρμης) και της αναδόχου της επίμαχης μελέτης για την οποία συνήφθη η αρχική με αριθ. 9730/ σύμβαση. Την κρίση της άνω απόφασης Σ.τ.Ε. 2551/2014 αμφισβήτησε η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ με την αίτησή της αριθ.9/ , ενώπιον του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.), ισχυριζόμενη ότι το Σ.τ.Ε. ερμήνευσε το άρθρο 11 9 του ν. 716/1977 αντίθετα από την ερμηνεία της ίδιας διάταξης εκ μέρους του Αρείου Πάγου με τις αποφάσεις του Α.Π. 1591/2013 και Α.Π. 8/2014. Η εν λόγω αίτηση της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ στρέφεται ρητά εναντίον του Δήμου Θέρμης αλλά και του Δήμου Κασσάνδρας (για την παρόμοια με την άνω υπόθεση της Σ.τ.Ε. 2551/2014 διένεξη της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ με το Δήμο Κασσάνδρας) και επιδόθηκε στο Δήμο Θέρμης, ο οποίος υπέβαλε τις από προτάσεις, ζητώντας την απόρριψή της, ιδίως επειδή οι φερόμενες ως (δήθεν) συγκρινόμενες δικαστικές αποφάσεις έχουν διαφορετικά νομικά ζητήματα και ερμήνευσαν άλλες διατάξεις της νομοθεσίας. Πέντε ημέρες πριν από τη δικάσιμο κατατέθηκε στο ΑΕΔ η εισήγηση της Συμβούλου Σ.τ.Ε., η οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης για λόγους που είναι όμοιοι με των προτάσεων του Δήμου Θέρμης και η υπόθεση συζητήθηκε στις με αυτή την εισήγηση. Η απόφαση εκκρεμεί και, κρίνοντας από άλλες περιπτώσεις, μπορεί να εκκρεμεί επί πολλούς μήνες. Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι από το Σεπτέμβριο 2014, με διαδοχικές εξώδικες επιστολές που επέδωσε η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ στο Δήμο (μεταξύ πολλών ακόμα αποδεκτών) (σχετ. ε, η, ιστ), τον καλεί να αναστείλει τις ενέργειες συμμόρφωσης στην απόφαση του Δ.Ε.Ε. και στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής επικαλούμενη το άρθρο 50 3 του ν. 345/1976 περί του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) και την ενώπιον αυτού εκκρεμοδικία έπειτα από την άσκηση της άνω με αριθ. ΑΕΔ 9/ σχετικής αίτησής της, με την οποία βάλλει εναντίον της αναιρετικής απόφασης του Σ.τ.Ε./7λούς 2551/2014. Το αίτημα αυτό είναι νομικά αβάσιμο και σοβαρά βλαπτικό του δημοσίου συμφέροντος. Νομικά αβάσιμο είναι επειδή οι διατάξεις που επικαλείται η εταιρεία προβλέπουν την κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας στο ΑΕΔ αναβολή έκδοσης μόνο δικαστικών αποφάσεων από τα άλλα δικαστήρια στα οποία ενδεχομένως εκκρεμεί το ίδιο νομικό ζήτημα που εκκρεμεί στο ΑΕΔ και όχι την αναστολή της διοικητικής δράσης. Βλαπτικό του δημοσίου συμφέροντος είναι το αίτημα, επειδή, αν γινόταν δεκτό, η νέα παραπομπή της Χώρας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γινόταν βέβαιη (από σοβαρά πιθανολογούμενη), η επιβολή εφ άπαξ και ημερησίου προστίμου από την προειδοποιητική επιστολή θα γινόταν βεβαία και η νέα καταδίκη της Ελλάδας από το ΔΕΕ επίσης. Περαιτέρω συνέπειες θα είναι η μετακύλιση του προστίμου στο Δήμο και η δίωξη των υπαίτιων φυσικών προσώπων (πειθαρχικά και ποινικά), όπως έχει προειδοποιήσει εγγράφως ο Υπουργός Εσωτερικών με τις προαναφερθείσες επιστολές του, τις οποίες δεν ανέστειλε, παρόλο που και αυτός είναι αποδέκτης των εξωδίκων επιστολών της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ. Επομένως η ολοκλήρωση της συμμόρφωσης με τις παρακάτω γνωστοποιούμενες πράξεις που έλαβε ήδη η Διευθύνουσα Υπηρεσία (παρ. Β.4β και Δ.25) και με τις εισηγούμενες ενέργειες και αποφάσεις είναι δεσμευτική για το Δήμο, τα δε αντίθετα αιτήματα της αναδόχου εταιρείας είναι απορριπτέα. Α.2 Ήδη προς εκπλήρωση της υποχρέωσης συμμόρφωσης έχουν γίνει και ισχύουν μέχρι σήμερα τα εξής (με χρονολογική σειρά): α. Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, ήτοι η Δ/νση Πολεοδομίας της (τότε) Ν.Α. Θεσσαλονίκης εξέδωσε τη με αριθ. πρωτ. 29/6635/ πράξη, με την οποία ανέστειλε όλες τις μέχρι τότε δοθείσες εντολές της προς τη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ και την ενημέρωσε, ότι δεν επρόκειτο να της δώσει καμία νέα γραπτή εντολή για εκτέλεση εργασιών που προβλέπονται στην επίμαχη συμπληρωματική σύμβαση. Την πράξη αυτή κοινοποίησε

5 στη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, η οποία την προσέβαλε αναρμοδίως στο Σ.τ.Ε. Τμήμα Δ με αίτηση ακύρωσης. Το Σ.τ.Ε. εξέδωσε την απόφαση 779/2014, με την οποία παρέπεμψε την αίτηση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης για να εκδικασθεί ως προσφυγή ουσίας. Εκτιμώμενος χρόνος εκδίκασης είναι τουλάχιστον μία διετία. Πιθανολογείται σοβαρά η απόρριψή της, λόγω σύγκρουσης και με το ουσιαστικό δεδικασμένο της απόφασης του Δ.Ε.Ε. Επομένως η άνω εκτελεστή πράξη τελεί σε ισχύ αδιαλείπτως από την έκδοσή της μέχρι σήμερα και εκ του περιεχομένου της συνιστά οριστική και καθαρή (χωρίς αιρέσεις) απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης από την ανάδοχο εταιρεία της αρχικής σύμβασης. β. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης, με την υπ αριθ. 575/ Απόφασή του, ανακάλεσε ως μη νόμιμη την υπ αριθ. 105/2007 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Βασιλικών, με την οποία είχαν ανακληθεί οι υπ αριθ. 335/2005, 473/2005 και 294/2006 νόμιμες Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Βασιλικών, καθώς και οι νόμιμες πράξεις του Δημάρχου Βασιλικών με αριθ. πρωτ. 7487/2006 και 10954/2006. Με την ίδια Απόφασή του (575/ ), το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης αποφάσισε να ανακαλέσει τις υπ αριθ. 163/2007 και 204/2007 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Βασιλικών, καθώς και κάθε άλλη σχετική Απόφαση και να κηρύξει την από συμπληρωματική σύμβαση ως «σύμβαση για παροχή απαγορευμένη από τον Νόμο» (κατά την έννοια του άρθρου 365 Α.Κ.), σε επόμενη συνεδρίασή του και αφού θα είχε παραλάβει από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου την απαραίτητη εισήγηση με τη γνωστοποίηση των ενεργειών της. Επομένως οι άνω νόμιμες πράξεις (αποφάσεις Δ.Σ. και Δημάρχου) τελούν σε ισχύ και εξ αυτών επισημαίνουμε τις εξής διατάξεις τους: Απόφαση Δ.Σ. 335/2005: «ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία 1). Οποιαδήποτε ενέργεια έγινε μέχρι σήμερα και πιθανόν θα γίνει προσεχώς από τον ανάδοχο ή την επιβλέπουσα υπηρεσία για τον καθορισμό της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου για τη μελέτη «Μελέτη Γ.Π.Σ. περιοχών καποδιστριακού Δήμου Βασιλικών και μελέτες Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης - Πράξη Εφαρμογής των περιοχών του Δ.Δ Βασιλικών, όπως καθορίζεται από το ισχύον Γ.Π.Σ. και των περιοχών των οικισμών Λακκιάς, Μονοπηγάδου, Αγ.Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγ. Παρασκευής όπως οριοθετούνται με αποφάσεις Νομάρχη», χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. είναι άκυρη και δεν αναγνωρίζεται από αυτό (άρθρο 11 παρ.7 του Ν.716/1977). 2). Για τις μελέτες Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης - Πράξης Εφαρμογής, όριο περιοχής μελέτης είναι αυτό που ορίζεται και περιγράφεται με σαφήνεια στον τίτλο και στο αντικείμενο της σύμβασης της μελέτης (άρθρο 2), δηλαδή : Περιοχές του Δ.Δ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, και Περιοχές των οικισμών Λακκιάς, Μονοπηγάδου, Αγ. Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγ. Παρασκευής όπως οριοθετούνται με αποφάσεις Νομάρχη 3). Δεν δέχεται ως αντικείμενο του έργου καμία επιπλέον κτηματογράφηση για περιοχές που βρίσκονται εκτός των παραπάνω ορίων, διότι δεν δόθηκε καμία σχετική εντολή από κανένα όργανο διοίκησης του Δήμου, αφού αυτό θα ήταν παράτυπο, πέρα από τις κείμενες διατάξεις, λόγω έλλειψης εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. στο Δήμο για περιοχές, πλην αυτών που αναφέρονται στο αντικείμενο του έργου. Καταψηφίζουν οι Σύμβουλοι : Στεφανίδης Στέφανος, και Καϊτατζής Θεοχάρης, για τους λόγους που αναγράφονται λεπτομερώς στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.» Απόφαση Δ.Σ. 473/2005: «3. Επιβεβαιώνει ότι το αντικείμενο της Μελέτης ως προς τα γεωγραφικά όρια των κτηματογραφούμενων και πολεοδομούμενων εκτάσεων είναι αυτό που προσδιορίζεται σαφώς στο άρθρο 2 της Σύμβασης και ότι δεν υφίσταται άλλο εγκεκριμένο αντικείμενο κατ' επέκταση αυτού.

6 4. Κρίνει ότι συνιστά ουσιώδες ελάττωμα της Μελέτης η εκ μέρους του Αναδόχου απεικόνιση στα υποβληθέντα Τοπογραφικά Διαγράμματα ως κτηματογραφημένες και πολεοδομούμενες περιοχές και εκτάσεις εκτός των γεωγραφικών ορίων που καθορίζονται με το άρθρο 2 της Σύμβασης, εκτός των άλλων και διότι προκαλεί κοινωνική αναταραχή (λόγω της φύσης της Μελέτης), διαταράσσει τις σχέσεις των πολιτών (που έχουν συμφέροντα στις περιοχές αυτές) με τον Δήμο και δημιουργεί ιδιοτελώς με ανορθόδοξο και στρεβλωτικό τρόπο εκβιαστικές πιέσεις προς τον Δήμο και τους αρμόδιους φορείς για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα σκοπιμότητας και σε πολιτικές, που θα έπρεπε να λαμβάνονται ανεπηρέαστα με υγιή κριτήρια. 5. Ο Ανάδοχος είναι υπερήμερος ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων με όλες τις εις βάρος του έννομες συνέπειες λόγω και της σχετικής καθυστέρησης μέχρι να επανυποβάλει διορθωμένα τα Τοπογραφικά Διαγράμματα, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό. 6. Το έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί «καθορισμού συμβατικής αμοιβής» είναι ανυπόστατο ως εκδοθέν από αναρμόδιο όργανο και άκυρο λόγω πλήρους έλλειψης των νομικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων του (Ν. 716/77 άρθρο 11 παρ. 7). 7. Το αίτημα του Αναδόχου για έγκριση της Συμβατικής Αμοιβής που υποβλήθηκε με την άνω 8797/ εξώδικη επιστολή του είναι πρόωρο. Οι προτάσεις επεκτάσεων των οικισμών της μελέτης ΓΠΣ δεν έχουν εγκριθεί από τον Οργανισμό Θεσσαλονίκης (Εκτελεστική Επιτροπή) και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο κτηματογράφησης και πολεοδόμησης. 8. Ο 4ος Λογαριασμός που υπέβαλε ο Ανάδοχος στη Διευθύνουσα Υπηρεσία υποβλήθηκε απαραδέκτως με δική του υπαιτιότητα και είναι ανυπόστατος, διότι α) βασίζεται σε μη εγκεκριμένη συμβατική αμοιβή, β) περιλαμβάνει στο σύνολο του μη εγκεκριμένες δαπάνες και αμοιβές, γ) περιλαμβάνει αμοιβές για μη υποβληθείσες προσηκόντως εργασίες και δ) δεν υποβλήθηκε και στον Δήμο σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ της Σύμβασης. Ο Δήμος αρνείται οποιαδήποτε υποχρέωση πληρωμής αυτού του λογαριασμού, τον οποίο δεν αναγνωρίζει. 9. Απορρίπτει ως αβάσιμη και αναληθή την με ΑΠ του Δήμου 8797/ Εξώδικη Διαμαρτυρία - Πρόσκληση - Δήλωση του Αναδόχου, δεδομένων ιδίως των εξής: 9.1 ότι ο Ανάδοχος ερμηνεύει εσφαλμένα τη σύμβαση και παραποιεί το περιεχόμενο της 9.2 ότι κατά παράβαση του νόμου και της σύμβασης επικαλείται προφορικές εντολές 9.3 ότι ούτε προφορικές εντολές ή εγκρίσεις του χορηγήθηκαν από τον Δήμο, τον Δήμαρχο ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο 9.4 ότι παραμορφώνει το περιεχόμενο των εγγράφων που επικαλείται, όπως της με αρ. 300/2003 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δεν αναφέρει πουθενά βούληση του Δήμου για πολεοδόμηση των περιοχών επέκτασης των οικισμών του, καθώς και των με αρ. πρωτ. 1096/ και 3732/ εγγράφων του Δήμου, του 402/ εγγράφου του ΟΡΘΕ, και ιδίως της 407/2005 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στην οποία σαφώς διευκρινίζεται ότι : «... σε καμία περίπτωση η Απόφαση αυτή δεν αποτελεί καθορισμό ορίων των πεδίων της Πολεοδομικής Μελέτης, τα οποία καθορίζονται με σαφήνεια από το άρθρο 2 της σχετικής σύμβασης εκπόνησης της Μελέτης». Με τον τρόπο αυτό, εκφράζεται ακόμη μία φορά η βούληση της Δημοτικής Αρχής για τη μη αύξηση του αντικειμένου της Μελέτης. 9.5 ότι αναληθώς επικαλείται διάφορα πράγματα, όπως ότι συνεργάσθηκε οποτεδήποτε με τους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου πάνω στο θέμα της Μελέτης, ότι ενημέρωσε το Δήμαρχο σχετικά με την έκταση των εργασιών του, ότι είχε τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου για τις επεκτάσεις του και ότι ο Δήμος έχει εγκρίνει ρητά και σιωπηρά την Α' Φάση της υπό εκπόνηση Μελέτης ΓΠΣ.» Πράξη Δημάρχου 7487/ : «Σας επιστρέφουμε τον 4 Λογαριασμό της Μελέτης που μας διαβιβάσατε με το (α) σχετικό, επειδή, όπως σας έχουμε ήδη επισημάνει, πριν από την εκ μέρους σας έγκριση του είχε ήδη απορριφθεί ως απαράδεκτος και αβάσιμος, διότι εμπεριέχει εργασίες και

7 δαπάνες μη εγκεκριμένες (βλ. ιδίως την υπ αριθ. 335/2005 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βασιλικών και το υπ' αριθ. πρωτ. 7332/ έγγραφο μας προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία των Μελετών Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης -Πράξης Εφαρμογής). Το γεγονός αυτό έχει γίνει αποδεκτό από τον Ανάδοχο, αφού, κατά των ανωτέρω πράξεων που του γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με τον Νόμο, δεν ασκήθηκε εκ μέρους του κανένα ενδικοφανές ή ένδικο βοήθημα εκ των προβλεπομένων στην κείμενη νομοθεσία. Η παρά τα ανωτέρω και μετά από πολλούς μήνες ενέργεια σας για δήθεν «έγκριση» του άνω Λογαριασμού δεν μπορεί να αναβιώσει τις προθεσμίες προσβολής των ως άνω πράξεων από τον Ανάδοχο και πάντως είναι πράξη παράνομη, οφείλετε δε να γνωρίζετε, ότι η επίκληση της γνώμης του Νομικού Συμβούλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν σας απαλλάσσει από τις ευθύνες σας. Ο Δήμος επιβεβαιώνει ότι δεν θα προβεί στην πληρωμή του εν λόγω 4 ου Λογαριασμού για τους λόγους που έχει γνωστοποιήσει τόσο σε σας, όσο και στον Ανάδοχο με τις προηγούμενες εκτελεστές πράξεις της Προϊσταμένης Αρχής και του Εργοδότη. Προειδοποιούμε ότι τυχόν εμμονή στον 4 Λογαριασμό θα προκαλέσει την εμπλοκή και κάθε επόμενου Λογαριασμού λόγω του ανακεφαλαιωτικού χαρακτήρα του, αφού ο Εργοδότης και η Προϊσταμένη Αρχή δεσμεύονται από τον Νόμο να αναγνωρίζουν ως έγκυρους μόνο τους λογαριασμούς που υποβάλλονται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης συνολικής δαπάνης της μελέτης, τέτοιοι δε μέχρι στιγμής, είναι μόνο οι Λογαριασμοί 1 ος, 2 ος και 3 ος.» Πράξη Δημάρχου 10954/ : «Σας επιστρέφουμε διορθωμένο τον 5 Λογαριασμό και Πιστοποίηση της Μελέτης του θέματος, που μας διαβιβάσατε με το (α) σχετικό, επειδή κατά παράβαση του άρθρου 12 παρ. 3 του Π.Δ. 194/1979 η Πιστοποίηση που συνοδεύει τον Λογαριασμό αυτό, που είναι ανακεφαλαιωτική, περιλαμβάνει ποσά μη προβλεπόμενα στη Σύμβαση ή σε εγκεκριμένο Συγκριτικό Πίνακα. Η απόρριψη και η μη πληρωμή αυτών των ποσών σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί πολλές φορές, καθώς και στην Ανάδοχο, ιδίως με την υπ' αριθ. 335/2005 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βασιλικών, με το υπ' αριθ. πρωτ. 7332/ έγγραφο μας προς την Υπηρεσία σας, καθώς και με το παραπάνω υπό στοιχείο β σχετικό έγγραφο μας, τα οποία έχετε καθήκον να εκτελείτε. Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε εκ νέου και να ζητήσετε από τον Ανάδοχο να διορθώσει και να επανυποβάλει τον 5 Λογαριασμό ως 4, με τις νόμιμες δαπάνες, δηλαδή με βάση την εγκεκριμένη αμοιβή, εν προκειμένω την προεκτιμηθείσα (Π.Δ. 194/79, άρθρο 12 παρ. 3), ώστε να είναι δυνατή η προώθηση και πληρωμή του από τον Δήμο μας.». γ. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, χορήγησε στη ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ τη με αριθ. πρωτ. οικ. 5498/ εντολή να της παραδώσει τις δηλώσεις ιδιοκτησίας που της είχαν υποβληθεί κατά τη διάρκεια σύνταξης της κτηματογράφησης της επίμαχης μελέτης. Οι δηλώσεις ιδιοκτησίας επιστράφηκαν από την ανάδοχο εταιρεία στη νυν Διευθύνουσα Υπηρεσία. Σχετικές είναι οι εξής διαδοχικές επιστολές της αναδόχου, με τις οποίες επιστράφηκαν οι δηλώσεις ιδιοκτησίας: αριθ. πρωτ. Δ/νσης Πολ. 6407/ , 6408/ , 6701/ , 6703/ , 8019/ , 8575/ , 8576/ δ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης, με την υπ αριθ. 276/ Απόφασή του, όρισε ως Διευθύνουσα Υπηρεσία της υπ αριθ. πρωτ. 9730/ σύμβασης τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, για το σύνολο των επιμέρους τμημάτων της (μελέτη Κτηματογράφησης, μελέτη Πολεοδόμησης, μελέτη Πράξης Εφαρμογής, μελέτη Γ.Π.Σ. και συναφείς μελέτες), επιβεβαιώνοντας την επάρκειά της σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, για να αναλάβει αυτό το καθήκον, κατά τα υποδειχθέντα με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η υπ αριθ. 276/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάστηκε στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης για τις ενέργειές της, όπως αυτές αναφέρονται στο υπ αριθ. 3 σημείο του αποφασιστικού μέρους της Απόφασης αυτής.

8 ε. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης, με την υπ αριθ. 475/ Απόφασή του, ζήτησε, μεταξύ άλλων, από την Προϊσταμένη της ορισθείσας ως άνω Διευθύνουσας Υπηρεσίας της επίμαχης σύμβασης: «1. Να προβεί άμεσα, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της, ως Προϊσταμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της μελέτης «Ι) Μελέτη Γ.Π.Σ. περιοχών Καποδιστριακού Δήμου Βασιλικών και ΙΙ) Μελετών Κτηματογράφησης-Πολεοδόμησης-Πράξης Εφαρμογής α) σε περιοχές Δ.Δ. Βασιλικών, όπως καθορίζονται από το ισχύον Γ.Π.Σ. και β) περιοχών οριοθετημένων με Απόφαση Νομάρχη των οικισμών Λακκιάς, Μονοπηγάδου, Αγίου Αντωνίου, Περιστεράς, Λιβαδίου και Αγίας Παρασκευής του Δήμου Βασιλικών», στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειες αποκατάστασης της νομιμότητας, σύμφωνα με το ανατεθέν συμβατικό αντικείμενο, όπως αυτό αναφερόταν ποσοτικά και ποιοτικά στα έγγραφα προεκτίμησης αμοιβής των εργασιών, με βάση τα οποία είχε γίνει η προκήρυξη της μελέτης και υπογράφηκε η από σύμβαση, και να κοινοποιήσει τις σχετικές Πράξεις της προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τις ενέργειές του. 2. Να λάβει υπόψη, στο πλαίσιο των ενεργειών της για τη συμμόρφωση της Υπηρεσίας της προς την Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδόθηκε στην υπόθεση C-601/2012: α. ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, περιλαμβάνεται και η <<ανάκληση της από Πράξης «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στη μελέτη και της προηγηθείσας από Πράξης «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» της [ίδιας] Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην ίδια, ως άνω, μελέτη, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση της [Υπηρεσίας σας] προς το περιεχόμενο της από Απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (που εκδόθηκε στην υπόθεση C-601/2010), μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας» β.το περιεχόμενο του υπ αριθ. πρωτ / («ΘΕΜΑ: Σύναψη δημοσίων συμβάσεων πολεοδομικού σχεδιασμού και κτηματογράφησης από Ο.Τ.Α. Α βαθμού των Νομών Θεσσαλονίκης. Διαδικασία παραβάσεως 2008/4765. Συμμόρφωση τη Ελληνικής Δημοκρατίας με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-601/10») εγγράφου του Υπουργού Εσωτερικών, κου Ευριπίδη Στυλιανίδη, σύμφωνα με το οποίο αυτή, «οφείλει στα πλαίσια συμμόρφωσης με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Ε.Ε., καθώς και από την υποχρέωση που υπέχει ως Διευθύνουσα Υπηρεσία υπό την εποπτεία της Προϊσταμένης Αρχής να ενεργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις της, που στην προκείμενη περίπτωση έχουν ήδη εκδοθεί (575/2011 και 276/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. του Καλλικρατικού Δήμου Θέρμης), να προχωρήσει στην ανάκληση των Πράξεων Καθορισμού Συμβατικών Αμοιβών της επίμαχης σύμβασης και στην εκκαθάριση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης». Η ανάκληση της από Πράξης «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» καθώς και της προηγηθείσας από Πράξης «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ» της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με το ανωτέρω υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών:α. Θα πρέπει, οπωσδήποτε, να αναφέρει και να επικαλείται, προσηκόντως, ως στοιχεία της αιτιολογίας της, όλα τα κρίσιμα στοιχεία του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ σύναψης και εξέλιξης τόσο της αρχικής όσο και της συμπληρωματικής σύμβασης της επίμαχης μελέτης, όλα τα κρίσιμα στοιχεία του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ της παράβασης του Κοινοτικού δικαίου και της σχετικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παράβαση αυτή, όλα τα κρίσιμα στοιχεία του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ της παραπομπής της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Δ.Ε.Ε., μέχρι και την έκδοση της από Απόφασης του εν λόγω Δικαστηρίου και όλα τα κρίσιμα στοιχεία του ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ της διαδικασίας συμμόρφωσης του Δήμου Θέρμης και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προς την ανωτέρω Απόφαση του Δ.Ε.Ε.. Και β. Θα πρέπει να περιέχει την πλήρη, αναλυτική και ειδικά αιτιολογημένη «εκκαθάριση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης», σύμφωνα με τα κριθέντα από την από Απόφαση του Δ.Ε.Ε. και σε συμμόρφωση με την Απόφαση αυτή, καταγράφοντας, εν προκειμένω, με απόλυτη ακρίβεια,

9 στ. όλα ανεξαιρέτως τα ποσοτικά μεγέθη της απαγορευμένης-αντικοινοτικής αύξησηςεπέκτασης του αρχικού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η οποία επήλθε με τις προαναφερόμενες, προδήλως παράνομες, από και Πράξεις «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ» και συνήφθη με την υπογραφείσα υπ αριθ. πρωτ. 8815/ συμπληρωματική σύμβαση, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη πράξη, με την οποία, βάσει αυτής της απαγορευμένης συμπληρωματικής σύμβασης, επήλθε περαιτέρω αύξηση-επέκταση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής σύμβασης της εν λόγω μελέτης.>>. Με την υπ αριθ. πρωτ. 135, 171/ Απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης: i. Ανακλήθηκε η από Πράξη με τίτλο «Καθορισμός Συμβατικής Αμοιβής- Αιτιολογική Έκθεση» του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών (Τ.Π.Ε.) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Ν.Α.Θ.), που εκδόθηκε για την επίμαχη μελέτη, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό-αιτιολογικό της Απόφασης αυτής, ii. Ανακλήθηκε η από Πράξη με τίτλο «Καθορισμός Συμβατικής Αμοιβής- Αιτιολογική Έκθεση» του Τ.Π.Ε. της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της πρώην Ν.Α.Θ., που είχε εκδοθεί για την επίμαχη μελέτη, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό-αιτιολογικό της Απόφασης αυτής, και iii. Αποφασίστηκε η διαβίβαση της Απόφασης αυτής προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης, με το ακόλουθο λεκτικό: «για δικές του περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με το σκεπτικό των υπ αριθ. 575/2011, 276/2012 και 475/2012 Αποφάσεών του, με την πληροφορία ότιη πλήρης, αναλυτική και ειδικά αιτιολογημένη εκκαθάριση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής και της συμπληρωματικής σύμβασης,σύμφωνα με τα κριθέντα από την από Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συμμόρφωση με την Απόφαση αυτή όπως περιγράφεται στο εδάφιο της 3β της υπ αριθ. 475/2012 Απόφασής του που ζητείται από την υπηρεσία ως παράρτημα της παρούσας θα επακολουθήσει». Κατά της πράξης αυτής η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ άσκησε την από προσφυγή της στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης. Η πράξη όμως είναι ισχυρή και νόμιμη. Σχετικά με τον τύπο της πράξης αυτής υποστηρίχθηκε από το Γ.Γ.Α.Δ. Μ-Θ (έγγραφό του / , το οποίο κοινοποίησε και στο δικηγόρο της ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ), ότι θα έπρεπε να απαλειφθεί η ένδειξη «Ε.Δ.» πάνω από την υπογραφή της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και να συμπληρωθεί η περιεχόμενη στο τέλος της πράξης ενημέρωση παντός έχοντος έννομο συμφέρον για την ευχέρεια προσβολής της κατά τα άρθρα 227 και 238 ν. 3852/2010 και με την ειδική ευχέρεια προσβολής της από την ανάδοχο κατά το άρθρο 41 του ν. 3316/2005. Η άποψη αυτή απαντήθηκε τεκμηριωμένα με το έγγραφο 9635/ της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. Συναφές είναι και το επίσης τεκμηριωμένο υπ αριθ. 1947/ έγγραφο της ίδιας Προϊσταμένης. Για το θέμα αυτό επισημαίνεται ότι η «ορθή επανάληψη» της πράξης δεν θα είχε αντικείμενο ούτε αναγκαιότητα, πέραν των λόγων που αναφέρονται στα άνω δύο έγγραφα και επειδή, υπό οποιανδήποτε σημασία και αν ήθελε νοηθεί η ένδειξη «Ε.Δ.» («Εντολή Δημάρχου»), η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας είχε την αρμοδιότητα να εκδώσει την πράξη αυτεπαγγέλτως (πρβλ. τη Σ.τ.Ε. Ολ. 1581/2010), το περιεχόμενο της πράξης είναι το νόμιμο, η δε ενημέρωση της αναδόχου, τυχόν πλημμέλεια της οποίας θα συνεπαγόταν μόνο τη θεραπεία ενδεχόμενης αντικανονικής προσβολής της από αυτήν, παρέλκει εν όψει του ότι ήδη η ανάδοχος την προσέβαλε με την προαναφερθείσα από προσφυγή της, η δε ενημέρωση γενικώς είναι νόμιμη έναντι παντός έχοντος έννομο συμφέρον. ζ. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Τμήμα Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ζητήθηκε από τον Δήμο Θέρμης ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα και τις αποφάσεις που λήφθηκαν από τον Δήμο και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία προς συμμόρφωση με την απόφαση του Δ.Ε.Ε.

10 η. Με το υπ αριθ. πρωτ. οικ. 2595/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης διαβιβάστηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης «υπόμνημα του επιβλέποντος μηχανικού και προϊσταμένου Τ.Π.Ε. και Σ.Π. σχετικά με την εκκαθάριση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» της μελέτης του θέματος. θ. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, με το έγγραφό της οικ. 3518/ ενημέρωσε προειδοποίησε το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο Βασιλικών, ότι στο εξής θα εκδίδονται από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας βεβαιώσεις περί υποχρέωσης ιδιοκτητών υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας βάσει του ν. 2242/1994, μόνο για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται μέσα στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 2 της αρχικής σύμβασης της επίμαχης μελέτης (στο έγγραφο αναφέρονται αναλυτικότερα οι εν λόγω «συμβατικές» περιοχές). ι. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Π.Ε.&Σ.Π. της ίδιας Διεύθυνσης, με το με αριθ. πρωτ. οικ. 3521/ Υπηρεσιακό Σημείωμά του ειδοποίησε εγγράφως τους αρμόδιους υπαλλήλους για τον άνω περιορισμό. Αυτά υλοποιήθηκαν και στην πράξη. Δηλαδή η αρμόδια Υπηρεσία ενημέρωνε παγίως έκτοτε τους κατά περίπτωση εμφανιζόμενους πολίτες, ότι για τη συγκεκριμένη εκάστοτε ιδιοκτησία τους (σημ. που βρισκόταν σε «εξωσυμβατική», δηλαδή σε εκτός κτηματογραφήσεως πολεοδομήσεως περιοχή), δεν υφίστατο υποχρέωση υποβολής «δήλωσης ιδιοκτησίας» με τις διατάξεις του ν. 1337/1983 (βλ. αριθ. πρωτ. Δ/νσης Πολεοδομίας 3990/ προς πολίτη, 7678/ προς άλλο πολίτη, 6696/ προς έτερο πολίτη). ια. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Τμήμα Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών ζητήθηκε από τον Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.-Θ. να παρέμβει προκειμένου να προχωρήσουν οι εμπλεκόμενοι Δήμοι και Διευθύνουσες Υπηρεσίες στη λήψη των απαιτούμενων μέτρων συμμόρφωσης προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε. ιβ. Σε συνέχεια του προηγούμενου εγγράφου του Υπουργού Εσωτερικών, ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης απέστειλε στον Δήμο Θέρμης το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο, το οποίο έχει ως παραλήπτη, αυτοτελώς, και τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, με το οποίο ζητείται η ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμόρφωσης προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε., προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων στη χώρα μας από τη μη ή την πλημμελή συμμόρφωση προς αυτή. ιγ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης, με την υπ αριθ. 265/ Απόφασή του, μεταξύ άλλων: (i) ανακάλεσε τις υπ αριθ. 163/2007 και 204/007 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Βασιλικών ως μη νόμιμες, (ii) κήρυξε την υπ αριθ. 8815/ συμπληρωματική σύμβαση ως «σύμβαση για παροχή απαγορευμένη από τον Νόμο» κατά την έννοια του άρθρου 365 Α.Κ., και (iii) έδωσε εντολές και οδηγίες για τις παρεπόμενες συνέπειες. ιδ. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών διαβιβάστηκανπρος τη Διευθύνουσα Υπηρεσία,υπογεγραμμένοι από τους μελετητές και τους επιβλέποντες, Κτηματολογικοί Πίνακες τύπου Α και Β και διαγράμματα των οικισμών Βασιλικών, Αγίας Παρασκευής και Λιβαδίου, επειδή στο ως άνω υπόμνημα εκκαθάρισης αναφέρεται ότι τα στοιχεία αυτά, που διαθέτει στο αρχείο της η Υπηρεσία αυτή, δεν είναι υπογεγραμμένα από τους επιβλέποντες της μελέτης.τα στοιχεία αυτά είχαν χορηγηθεί στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ αριθ. πρωτ. 1400/ έγγραφο του Αντιδημάρχου του πρώην Δήμου Βασιλικών κ. Ι. Βατούση, μετά από σχετική αίτησή του, με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου του πρώην Δήμου Βασιλικών. ιε. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Θέρμης επιστράφηκε για διόρθωση προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία το ως άνω υπόμνημα εκκαθάρισης του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της επίμαχης σύμβασης. ιστ. Ακολούθησε το προαναφερθέν υπ αριθ. πρωτ. 7713/ έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης με το οποίο διαβιβάστηκε

11 προς τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Θέρμης η από Αναφορά του επιβλέποντα της μελέτης. ιζ. Με το υπ αριθ. πρωτ / , ο Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.-Θ. ζητά από τον Δήμο Θέρμης και τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των διαδικασιών εκκαθάρισης του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της επίμαχης σύμβασης, μετά τη λήψη της υπ αριθ. 265/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ αριθ. 135, 171/ απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας, επισημαίνοντας ότι χωρίς την εκκαθάριση, η Πράξη αυτή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας «καθίσταται ανολοκλήρωτη και ως εκ τούτου συνιστά λόγο επιβολής προστίμου σε βάρος της χώρας μας.». ιη. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.-Θ., το οποίο κοινοποιήθηκε και προς τον Δήμο Θέρμης, διαβιβάστηκε η με αριθμό 2008/4765 C(2014)3221 final/ (αριθ. πρωτ /262/Α/4650/ ) Προειδοποιητική Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία η χώρα απειλήθηκε με νέα παραπομπή και καταδίκη λόγω πλημμελούς συμμόρφωσης προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε. και με την επιβολή προστίμων σε βάρος της, τα οποία αναμένεται να είναι πολύ υψηλά. Η προειδοποιητική επιστολή αναφέρεται διακριτώς στις υποχρεώσεις των τριών δήμων (Θέρμης, Βόλβης και Κασσάνδρας). Σχετικά με το Δήμο Θέρμης η Επιτροπή αναφέρει ότι, το Ελληνικό Δημόσιο υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με επιστολή ημερομηνίας τις δύο επικαιροποιημένες πληροφορίες, ότι το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης ανακάλεσε την προηγούμενη απόφασή του με την οποία είχε ανατεθεί η επίμαχη σύμβαση (συμπληρωματικών μελετών εργασιών) και ότι η διευθύνουσα υπηρεσία ανακάλεσε την προηγούμενη απόφασή της περί καθορισμού των (αντίστοιχων) συμβατικών αμοιβών. Επικαλούμενο αυτές τις δύο πράξεις συμμόρφωσης, το Ελληνικό Δημόσιο ισχυρίσθηκε προς την Επιτροπή, ότι ο Δήμος Θέρμης είναι ο μοναδικός που έχει συμμορφωθεί με την Απόφαση του ΔΕΕ. Παρόλα αυτά όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει στην προειδοποιητική επιστολή της ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση ούτε του Δήμου Θέρμης, επειδή, σύμφωνα με περαιτέρω πληροφορίες της, «ο ανάδοχος συνεχίζει να εκτελεί defacto την επίμαχη παράνομη δημόσια σύμβαση σύμφωνα με την Απόφαση ΔΕΕ, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη τροποποίηση της συμβατικής σχέσης με τον ανάδοχο προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την Απόφαση ΔΕΕ (δηλαδή, ο απαιτούμενος διαχωρισμός / εκκαθάριση του νομίμου και του παρανόμου τμήματος της δημόσιας σύμβασης και η αντίστοιχη τροποποίηση της δημόσιας σύμβασης με τον ανάδοχο ώστε να περιλαμβάνει μόνο το τμήμα το οποίο ανατέθηκε νομίμως στον ανάδοχο σύμφωνα με την Απόφαση ΔΕΕ).» ιθ. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης κοινοποιήθηκε το ανωτέρω υπό στοιχείο (ιη) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών στον Δήμο Θέρμης και ζητείται από τον Δήμαρχο να επιμεληθεί για την άμεση υλοποίηση της συμμόρφωσης προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε., επισημαίνοντας ότι κατόπιν γραπτής εντολής του η αρμόδια Υπηρεσία εποπτείας Ο.Τ.Α. προχωράει στην αναζήτηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών. κ. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Θέρμης με αριθ / , ζητείται η παρέμβασή της, προκειμένου η Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία να προχωρήσει στην εκκαθάριση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της αρχικής και της συμπληρωματικής σύμβασης, η οποία θα περιλαμβάνει επανέλεγχο των συγκριτικών πινάκων, λογαριασμών και επιμετρήσεων, καθώς και σύνταξη τελικού τακτοποιητικού συγκριτικού πίνακα, ο οποίος θα εμπεριέχει αποκλειστικά και μόνο εργασίες οι οποίες θα βρίσκονται αυστηρά εντός του αρχικά καθορισθέντος φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, όπως αυτό προεκτιμήθηκε κατά το στάδιο προκήρυξης της μελέτης. Το έγγραφο αυτό συνοδεύεται από την από αίτηση της κας Αθηνάς Γιαννακού

12 κα. κβ. κγ. κδ. κε. (εκ των αναδόχων της σύμβασης) και λοιπά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ο έμπρακτος διαχωρισμός αυτού του μέλους της σύμπραξης από τις αντίθετες ενέργειες του άλλου αναδόχου (ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ) και η συμπόρευσή της με τη Διοίκηση προς συμμόρφωση της Χώρας στην απόφαση του Δ.Ε.Ε. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Θέρμης διαβιβάστηκε προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της σύμβασης σημείωμα με βασικές παρατηρήσεις επί του από Υπομνήματος εκκαθάρισης του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση αυτή και να υποβληθεί με μορφή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Με το υπ αριθ. πρωτ. 5477/ έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας διαβιβάστηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θέρμης η από εισήγηση και τεύχος υπομνήματος για την εκκαθάριση του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της επίμαχης σύμβασης. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης ζητήθηκε από τον Δήμο Θέρμης το υπ αριθ. πρωτ. οικ. 2595/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας προς το Δημοτικό Συμβούλιο, από το οποίο να φαίνεται ότι η Υπηρεσία αυτή έχει προβεί στην εκκαθάριση των επίμαχων μελετών για τη συμμόρφωση προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών- Τμήμα Γενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, το οποίο κοινοποιήθηκε και προς τον Δήμο Θέρμης, υπογραφόμενο από τον Υπουργό Εσωτερικών, ο Υπουργός ενημερώνει ότι κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη διερεύνηση ύπαρξης ποινικών αδικημάτων, που σχετίζονται με τη συμμόρφωση προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε., καθώς και για την τέλεση οικονομικών εγκλημάτων, σε σχέση με το πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. με αριθμό 450/Θ/2010. Επίσης, ο Υπουργός ενημερώνει ότι ζήτησε από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. τη διενέργεια νέας έρευνας σχετικά με την υπόθεση, για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης του Δ.Ε.Ε. μέχρι σήμερα. Με το υπ αριθ. πρωτ. οικ. 5937/ έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προσκλήθηκαν οι ανάδοχοι της σύμβασης ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ και Αθηνά Γιαννακού, προκειμένου να παραλάβουν το ανωτέρω τεύχος εκκαθάρισης του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης και να δηλώσουν εγγράφως εάν συμφωνούν ή όχι με το περιεχόμενό του. κστ. Με το υπ αριθ. πρωτ. 5580, 6134/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Δήμου Θέρμης, σε απάντηση του ανωτέρω υπό στοιχείο (κγ) εγγράφου, διαβιβάστηκε προς τον Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης το τεύχος εκκαθάρισης της σύμβασης. κζ. κη. κθ. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.-Θ. ζητούνται στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες του Δήμου και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με τη συμμόρφωση προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε. Με το υπ αριθ. πρωτ. 2173/ Υπόμνημα-Αίτηση, η κ. Αθηνά Γιαννακού, εκ των αναδόχων της σύμβασης, εκθέτει τις απόψεις της επί του τεύχους εκκαθάρισης, και ζητά τη σύνταξη ιδιαίτερου-χωριστού λογαριασμού, που να αφορά το σαφές και απολύτως διακεκριμένο (από τα λοιπά) αντικείμενο της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, στο οποίο, και μόνον σε αυτό, συμμετέχει η ίδια, και το οποίο δεν σχετίζεται με το ζήτημα της συμμόρφωσης προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε. Με το υπ αριθ. πρωτ / Υπόμνημα, η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, εκ των αναδόχων της σύμβασης, εκθέτει τις απόψεις της επί του τεύχους εκκαθάρισης, και ζητά την ακύρωσή του. Ακολούθως άσκησε κατά του Τεύχους αυτού την από διοικητική προσφυγή των άρθρων 150 ΚΔΚ και 227, 238 Ν. 3852/2010 ενώπιον του Γ.Γ. της Α.Δ. Μ-Θ, καθώς και τη με ίδια ημερομηνία ένστασή της. λ. Με το υπ αριθ. πρωτ / έγγραφο, ο Δήμος Θέρμης απάντησε στο ανωτέρω υπό στοιχείο (κζ) έγγραφο του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, εκθέτοντας τις ενέργειες του Δήμου Θέρμης και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνονται οι ενέργειες του αναδόχου

13 λα. της μελέτης ενάντια στις προσπάθειες συμμόρφωσης του Δήμου, με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι αιρετοί του Δήμου και η Διευθύνουσα Υπηρεσία, όπως και η άσκηση προσωπικών διώξεων εναντίον τους (ποινικών, πειθαρχικών και αστικών), ζητήματα στα οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η καθυστέρηση των διαδικασιών συμμόρφωσης. Τέλος, με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 527/2014 ορίσθηκε ειδικός νομικός σύμβουλος για να συνδράμει το Δήμο στην ολοκλήρωση της υποχρέωσης συμμόρφωσής του προς την απόφαση του Δ.Ε.Ε. και την προειδοποιητική επιστολή της Ε.Ε., ο οποίος συνεργάσθηκε με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία για τη σύνταξη τούτης της αναθεωρημένης εισήγησης, την οποία και προσυπογράφει κατά το νομικό μέρος της. Β. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Β.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις α. Σκοπός της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να ολοκληρωθεί η συμμόρφωση του Δήμου στην άνω απόφαση του Δ.Ε.Ε. και στη σχετική προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής, έχοντας υπόψη ιδίως το σκεπτικό της τελευταίας, με το οποίο θεωρείται ανεπαρκής η συμμόρφωση με μόνη την ανάκληση των αποφάσεων σύναψης της συμπληρωματικής σύμβασης και του καθορισμού συμβατικής αμοιβής. Επομένως απομένει να ρυθμιστούν τα σχετικά θέματα νόμιμης συνέχισης της σχέσης με τους αναδόχους στην αρχική έγκυρη συμβατική βάση, έχοντας υπόψη την εκτελεστότητα και τη δεσμευτικότητα των νομίμων διοικητικών πράξεων που ισχύουν σήμερα. Και τούτο επειδή η από προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής της Ε.Ε. απαιτεί όχι μόνο την από νομική άποψη συμμόρφωση στη δικαστική απόφαση του Δ.Ε.Ε. αλλά και την επί της πραγματικότητας συμμόρφωση. Τυχόν εντοπισμός μη νόμιμων (εν όλω ή εν μέρει) εκτελεστών πράξεων που δεν έχουν ανακληθεί πρέπει να οδηγήσει στην ακύρωση ή ανάκληση αρμοδίως και αυτών. Γενικώς η συμμόρφωση επιβάλλει τη νομική αλλά και αληθινή επαναφορά της συμβατικής σχέσης μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου στην αρχική βάση της ως προς το φυσικό αντικείμενο της μελέτης και ως προς την εγκεκριμένη αμοιβή (οικονομικό αντικείμενο). Το ζήτημα τίθεται μόνο για την τοπογραφική μελέτη (μελέτη κτηματογράφησης) και αφορά μόνο στην εταιρεία ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ εκ των μελών της αναδόχου συμπράξεως. Επισημαίνεται ότι με ειδική σκέψη της απόφασης του ΔΕΕ καταλογίσθηκε ως «παράνομη» η αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης ένεκα (αποκλειστικώς) της επέκτασης του αντικειμένου της μελέτης με τη συμπληρωματική σύμβαση σε «εξωσυμβατικές» ( ως προς την αρχική σύμβαση) περιοχές, και όχι ένεκα της εφαρμογής των εθνικών διατάξεων για τις αμοιβές αυτής της μελέτης. Επομένως για να εντοπισθεί τι απομένει να γίνει για την ολοκλήρωση της συμμόρφωσης εξετάζονται παρακάτω χωριστά για το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της τοπογραφικής μελέτης, αν εκκρεμεί η έκδοση πρόσθετων εκτελεστών ή επιβεβαιωτικών διοικητικών πράξεων, καθώς και αν (ενδεχομένως) η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συνεχίζει να εκπονεί μελέτες σε «εξωσυμβατικές» περιοχές και αν τα όργανα του Δήμου τις αποδέχονται. β. Περαιτέρω με το τεχνικό αλλά και το οικονομικό μέρος της παρούσας «εκκαθάρισης» συνδέεται αναπόσπαστα και ένας συνοπτικός έλεγχος επάρκειας του παραδοθέντος μέρους των μελετών (εννοείται όσων αφορούν στο αντικείμενο της αρχικής σύμβασης), αφού δεν έχει συντελεσθεί η έγκριση αυτών. Προς τούτο αναλύονται παρακάτω ποιά είναι τα «παραδοτέα» στοιχεία κατά τις προβλέψεις της αρχικής σύμβασης και ακολούθως εκτίθεται κατόπιν συνοπτικού ελέγχου ποιά παραδόθηκαν και αν υπάρχουν εμφανή λάθη και παραλείψεις σ αυτά, χωριστά ανά οικισμό και για όλους μαζί. Και τούτο επειδή είναι σημαντικό να εκτεθεί τι ζητήθηκε από την αρχική σύμβαση και τι παραδόθηκε από τη μελετήτρια εταιρεία. Β.2 Διάκριση των περιοχών της τοπογραφικής μελέτης σε «συμβατικές» και σε «εξωσυμβατικές»

14 α) Η «συμβατική» περιοχή της μελέτης προσδιορίζεται με το άρθρο 2 της (αρχικής) σύμβασης, η παρ του οποίου προβλέπει ότι το φυσικό αντικείμενο που ανατέθηκε είναι η «κτηματογραφική αποτύπωση με ορθογώνιες συντεταγμένες σε κλίμακα 1:1000 της περιοχής μελέτης που καθορίζεται στα συνημμένα της παρούσης διαγράμματα». Τα διαγράμματα που συνοδεύουν την αρχική σύμβαση είναι αυτά που αναφέρονται στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 509/ του τότε δήμου Βασιλικών προς τον Αντινομάρχη Πολεοδομικών Θεμάτων της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και που καθόρισαν χωρικά με ακρίβεια τις περιοχές: α) Δ. Δ. Βασιλικών, όπως καθορίσθηκε από το τότε ισχύον ΓΠΣ, συνολικής έκτασης 1166,60 στρεμμάτων, β) εντός οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη οικισμού Αγίου Αντωνίου έκτασης 136,38 στρεμμάτων, γ) εντός οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη οικισμού Λακκιάς έκτασης 65,85 στρεμμάτων, δ) εντός οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη οικισμού Περιστεράς έκτασης 206,30 στρεμμάτων, ε) εντός οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη οικισμού Λιβαδίου έκτασης 402,10 στρεμμάτων, στ) εντός οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη οικισμού Αγίας Παρασκευής έκτασης 176,28 στρεμμάτων και ζ) εντός οριοθετημένου τμήματος με απόφαση Νομάρχη οικισμού Μονοπηγάδου έκτασης 287,84 στρεμμάτων. Η συνολική έκταση της μελέτης του θέματος ήταν 1166, , , , , , ,84 = 2.441,35 στρέμματα. Όλοι οι χάρτες που συνοδεύουν την ως άνω οριοθέτηση της περιοχής μελέτης παρατίθενται παρακάτω στο Κεφάλαιο Β.3. Η Διεύθυνση Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης της πρώην ΝΑΘ στο με αριθμό πρωτ. 29/4507/ΠΕ/ έγγραφό της προεκτίμησε την έκταση κατά «στρογγύλευση» στα 2470 στρέμματα, δηλαδή μέσα σε ανεκτά όρια αποκλίσεων. Επομένως, η υποχρέωση συμμόρφωσης επιβάλλει τη ρητή εκ νέου απόρριψη και επιστροφή ή μη χρησιμοποίηση των μελετών κατά τα μέρη τους που εκτείνονται γεωγραφικώς σε περιοχές έξω από τα όρια που καθόρισαν οι συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις που αναφέρονται στην άνω με αριθ. πρωτ. 29/4507/ΠΕ/ πράξη της Ν.Α. Θεσσαλονίκης (Δ/νσης Πολεοδομίας), με θέμα «προεκτίμηση αμοιβών μελετών κτηματογράφησης και πράξης εφαρμογής Δήμου Βασιλικών», καθώς και στη με αριθ. πρωτ. 29/13763/Π.Σ.Κ./372/ πράξη της ίδιας Υπηρεσίας με θέμα «Προεκτίμηση αμοιβής Πολεοδομικών Μελετών σε περιοχές του Δήμου Βασιλικών», στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 2 της υπ αριθ. πρωτ. 9730/ αρχικής σύμβασης. Η ρητή αυτή απόρριψη αποτελεί επανάληψη της απόρριψης που είχε αποφασισθεί για την ίδια νομική αιτία με τις εξής πράξεις του (πρώην) Δήμου Βασιλικών κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης: α. Το υπ αριθ. πρωτ. 3733/ έγγραφο β. Το υπ αριθ. πρωτ. 4280/ έγγραφο γ. Το υπ αριθ. πρωτ. 4129/ έγγραφο δ. Το υπ αριθ. πρωτ. 5183/ έγγραφο ε. Την υπ αριθ. 335/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στ. Το υπ αριθ. πρωτ. 5938/ έγγραφο ζ. Το υπ αριθ. πρωτ. 7332/ έγγραφο η. Την υπ αριθ. 473/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θ. Το υπ αριθ. πρωτ. 9253/ έγγραφο του Δήμου ι. Το υπ αριθ. πρωτ. 9254/ έγγραφο του Δήμου ια. ιβ. ιγ. ιδ. Την υπ αριθ. 18/ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Το υπ αριθ. πρωτ. 9533/ έγγραφο Το υπ αριθ. πρωτ. 1974/ έγγραφο Το υπ αριθ. πρωτ. 6946/ έγγραφο

Προς τον Αθήνα, 19.3.2014 ΣΕΓΜ

Προς τον Αθήνα, 19.3.2014 ΣΕΓΜ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ 34 113 61 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 2108818423-424, 2108823845-846 FAX: 2108829159 e-mail phassapis@hol.gr Προς τον Αθήνα, 19.3.2014 ΣΕΓΜ ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα του εκπροσώπου του ΣΕΓΜ στο

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 22562 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 305/2015 Από το Πρακτικό της 23ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση: Βικέλα 4, 59100 Βέροια Αριθμ. Μελέτης: 65 / 2014 Κ.Α.: 30.7411.039 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.:1578 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α.Π.:1578 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 26/2/2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ.: 210 3339759 FAX: 210 3339500 Α.Π.:1578 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΝΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΗΛ.: 210 3339759 FAX: 210 3339500 Α.Π.:1580 ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ, 26/2/2014 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/20-2-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/20-2-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/20-2-2012 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 20 η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002008152 2014-04-25

14PROC002008152 2014-04-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιµ. Χερσονήσου, 22 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 10368 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 334/2013

Αριθμός Απόφασης : 334/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 334/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εκθεσης 51/Θ/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ. Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Αριθμός Εκθεσης 51/Θ/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ. Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης Αριθμός Εκθεσης 51/Θ/2009 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αριθ 38/ 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΑΔΑ:Β45Ν469078-ΚΘΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672706 2015-03-30

15PROC002672706 2015-03-30 15PROC002672706 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 14110/24-3-2015 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 80/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Ανάπλαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 9/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) *** *** *** Κοινοποίηση:

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 9/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) *** *** *** Κοινοποίηση: Αρχειοθέτηση 9/2012 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 9/2012 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς: 1) *** *** *** 2) Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών / α) Τμήμα Προμηθειών β) Τμήμα Δημοπρασιών 3) Διεύθυνση Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΆΝΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛ.: 210 3339617 FAX: 210 3339590 Α.Π.: ΠΡΟΣ: ΑΘΗΝΑ, 27-05-2014 4143 ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Αριθμ.:61/2010

Διακήρυξη Αριθμ.:61/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες Τηλέφωνα FAX E-mail Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003156151 2015-10-13

15PROC003156151 2015-10-13 Διδυμότειχο 12 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΒΡΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 21158 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης: 253/2013

Αριθμός απόφασης: 253/2013 652 ΑΧΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Αριθμός απόφασης: 253/2013 Πρόεδρος: Χριστίνα Μισούλη - Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ Δικαστές: Καλλιρρόη Σαφαρίκα, Ευθυμία Χριστοδουλοπούλου (Εισηγήτρια),

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ 1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 9 1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης: 2/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Κων/νος Παππάς, Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής),

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1021/2008 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β2` Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1021/2008 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Β2` Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1021/2008 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Β2` Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Κολυβά, Αντιπρόεδρο, Ηλία Γιαννακάκη, Χρήστο Αλεξόπουλο, Σπυρίδωνα Ζιάκα, Ζήση Βασιλόπουλο,

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002996611 2015-08-27

15REQ002996611 2015-08-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα αριθμ. πρωτ. : 38098 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Αποφ. 500/2015 Από το Πρακτικό της 42ης/2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002507556 2014-12-29

14PROC002507556 2014-12-29 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ασφαλιστικής Κάλυψης κατά παντός κινδύνου Μηχανολογικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΔΑ: 45ΠΝΩ63-ΑΧΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμός 38/2011 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2011 Γραφείο : Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα