Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος"

Transcript

1 Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006

2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί Επενδυτών 4. Ωφέλη Στόχοι - Προοπτικές 5. Υλοποίηση

3 Εισαγωγή - Ιστορικό Κοινή Πλατφόρμα Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μέσα στα πλαίσια των αναπτυξιακών του προγραμμάτων που εμπίπτουν στο Στρατηγικό Σχέδιο του για τα έτη , προχώρησε σε συνομολόγηση συμφωνίας με το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), σχετικά με το έργο της σύστασης της Κοινής Πλατφόρμας μεταξύ των δύο Χρηματιστηρίων.

4 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί Επενδυτών 4. Ωφέλη Στόχοι - Προοπτικές 5. Υλοποίηση

5 Βασικά Χαρακτηριστικά Λειτουργία σε ηλεκτρονική πλατφόρμα συστήματα (ΟΑΣΗΣ & ΣΑΤ) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) Διατήρηση αυτονομίας και ανεξαρτησίας των δύο Χρηματιστηρίων μέσα στα πλαίσια της Κοινής Πλατφόρμας Οι διαδικασίες χρηματικού διακανονισμού και εκκαθάρισης όλων των συναλλαγών θα εκτελούνται ξεχωριστά στην Ελλάδα και Κύπρο ανάλογα με τη χώρα εισαγωγής των Αξιών Κοινό νόμισμα (Ευρώ) Νέες διαδικασίες και νομοθεσίες για την εφαρμογή της παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής

6 Βασικά Χαρακτηριστικά Νόμισμα Διαπραγμάτευσης στην Κοινή Πλατφόρμα Εισαγωγή του Ευρώ ως του επίσημου νομίσματος για τη διαπραγμάτευση των εισηγμένων αξιών στο ΧΑΚ (η ρύθμιση αυτή προηγείται χρονικά της επίσημα διακηρυγμένης υιοθέτησης του Ευρώ στην Κύπρο σε καθολική βάση, που θα γίνει από την 1/1/08) Διαπραγμάτευση σε Ευρώ Μετοχές, Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (Warrants) και Δικαιώματα Επιλογής Αγοράς Μετοχών (Rights) Διαπραγμάτευση σε Λίρες Κύπρου Ομόλογα (Εταιρικά και Κυβερνητικά) και Γραμμάτια Δημοσίου (μέχρι την τελική ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη)

7 Βασικά Χαρακτηριστικά Νόμισμα Διαπραγμάτευσης στην Κοινή Πλατφόρμα Χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών Ευρώ Ονομαστική αξία των μετοχών Λίρες Κύπρου/Ευρώ Καταβολή μερισμάτων και τόκων Λίρες Κύπρου Καταβολή της προτεινόμενης Αντιπαροχής για τα έγγραφα Δημόσιας Πρότασης Λίρες Κύπρου

8 Βασικά Χαρακτηριστικά Θεματοφυλακή Με την εφαρμογή της Κοινής Πλατφόρμας, εισάγεται βάσει διεθνών πρακτικών ο ουσιώδους σημασίας για τους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές θεσμός του Θεματοφύλακα. Ο Θεματοφύλακας θα έχει ενεργό ρόλο στη διαδικασία εκκαθάρισης /διακανονισμού των συναλλαγών που εκτελούνται για πελάτες του και για το άνοιγμα λογαριασμών εκ μέρους τους. Βάσει του Νόμου, ως Θεματοφύλακας μπορεί να γίνει αποδεκτός στο ΧΑΚ, ένας οργανισμός που είναι πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ.

9 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί Επενδυτών 4. Ωφέλη Στόχοι - Προοπτικές 5. Υλοποίηση

10 Τρόπος Λειτουργίας Αγοράς Νέες Αγορές ΧΑΚ Κύρια Αγορά Ωράριο Λειτουργίας 10:00 17:00 Παράλληλη και Εναλλακτική Αγορά Αγορά Επενδυτικών Οργανισμών 11:00 14:30 Αγορά Ομολόγων Εταιρικών και Κυβερνητικών 11:30 13:30 Αγορά Ειδικής Κατηγορίας 11:15 13:30 3 Δημοπρασίες

11 Τρόπος Λειτουργίας Αγοράς

12 Τρόπος Λειτουργίας Αγοράς

13 Τρόπος Λειτουργίας Αγοράς Τύποι Εντολών Ανοικτή (Market) (ΕΛ) (MKT) Με Όριο (Limit) (ΜΟ) (LMT) Στο Άνοιγμα (At the Open) (ΣΑ, ATO) Στο Κλείσιμο (Αt the Close) (ΣΚ, ATC)

14 Τρόπος Λειτουργίας Αγοράς Τύποι Εντολών ανά Πίνακα & Φάση Διαπραγμάτευσης Πίνακες Φάση Φάση Συγκ. Συγκ. Εντολών Εντολών Συνεχής Συνεχής Διαπραγμ. Διαπραγμ. Στο Στο Κλείσιμο Κλείσιμο Τύπος Τιμής ΕΛ,, ΕΛ,, ΟΡ, ΟΡ, ΣΑ, ΣΑ, ΣΚ ΣΚ ΕΛ, ΕΛ, ΟΡ, ΟΡ, ΣΚ ΣΚ ΣΚ ΣΚ Ειδικών Ειδικών Όρων Όρων Οριακή Οριακή Προσυμφωνημένων Προσυμφωνημένων Καθορισμένη Καθορισμένη Τιμή Τιμή

15 Τρόπος Λειτουργίας Αγοράς Παράμετροι Συστήματος Διαπραγμάτευσης Βήμα τιμής Ηελάχιστη, δυνατή μεταβολή της τιμής μίας κινητής αξίας Έγκυρα βήματα τιμής για Αγορά Κινητών Αξιών 1. 0,01 για κινητές Αξίες πλην Ομολόγων 2. 0,0001% επί της ονομαστικής αξίας τους, για τίτλους Σταθερού Εισοδήματος Εξαιρέσεις στα Όρια διακύμανσης τιμών 1. Κατά τις 3 πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης μετά την εισαγωγή μετοχών νέων εταιρειών 2. Στην τιμή διαπραγμάτευσης ΔΑΜ & ΔΠ 3. Σε κινητές αξίες με τιμή διαπραγμάτευσης κάτω των 0,10

16 Τρόπος Λειτουργίας Αγοράς Εκκαθάριση Το ΧΑΚ θα προβαίνει σε χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων που σήμερα χρησιμοποιεί το ΧΑ για τη διαπραγμάτευση αξιών (ΟΑΣΗΣ) και για την Εκκαθάριση, Χρηματικό Διακανονισμό και Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο (ΣAT - Σύστημα Άυλων Τίτλων) Τα Μέλη του ΧΑΚ, θα έχουν να επιτελούν ενεργό ρόλο στο σύστημα Κεντρικού Μητρώου/ Αποθετηρίου, [άνοιγμα λογαριασμών διαπραγμάτευσης (χειριστή) και μερίδας επενδυτή (αποθετηρίου)].

17 Τρόπος Λειτουργίας Αγοράς Εκκαθάριση Κάθε συναλλαγή που αφορά εισηγμένη αξία στο ΧΑΚ θα εκκαθαρίζεται και διακανονίζεται χρηματικά στο ΧΑΚ Μετοχές, δικαιώματα αγοράς μετοχών (ΔΑΜ), εταιρικά ομόλογα και δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών (ΔΠ), θα εκκαθαρίζονται κατά την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την κατάρτιση της συναλλαγής (Τ+3)

18 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί Επενδυτών 4. Ωφέλη Στόχοι - Προοπτικές 5. Υλοποίηση

19 Τρόπος Λειτουργίας Λογαριασμών Επενδυτών Ορολογίες ΣΑΤ Μερίδα Λογαριασμός Χειριστή ή Δήλωση Χρήσης = Σύστημα Άυλων Τίτλων = Λογαριασμός Αποθετηρίου = Λογαριασμός Διαπραγμάτευσης Ειδικός Λογαριασμός =Global Χειριστής = Μέλος ή Θεματοφύλακας Θεματοφύλακας = Πιστωτικό Ίδρυμα ή ΕΠΕΥ

20 Τρόπος Λειτουργίας Λογαριασμών Επενδυτών Δομή Λογαριασμών ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Α ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Β ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Γ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ν ΑΞΙΑ 1 ΑΞΙΑ2 ΑΞΙΑ1 ΑΞΙΑ1 ΑΞΙΑ2 ΑΞΙΑ3 Ø ΑΞΙΑ4 ΑΞΙΑν ΑΞΙΑκ ΑΞΙΑμ ΑΞΙΑλ

21 Τρόπος Λειτουργίας Λογαριασμών Επενδυτών Μερίδα Επενδυτή Κάθε επενδυτής πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει Μερίδα και Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ προκειμένου να αγοράζει και να πωλεί αξίες που είναι εισηγμένες στο ΧΑ & ΧΑΚ Στη Μερίδα επενδυτή τηρείται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός Η Μερίδα Επενδυτή αντιστοιχεί στο Λογαριασμό Αποθετηρίου που ισχύει στο υφιστάμενο σύστημα Κεντρικού Αποθετηρίου/Μητρώου (ΚΑΜ) του ΧΑΚ Όσοι επενδυτές έχουν ήδη Λογαριασμό Αποθετηρίου στο υφιστάμενο σύστημα ΚΑΜ δεν θα απαιτηθεί να ανοίξουν Μερίδα Επενδυτή στο νέο σύστημα.

22 Τρόπος Λειτουργίας Λογαριασμών Επενδυτών Δομή Λογαριασμών ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Α ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Β ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Γ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ν ΑΞΙΑ 1 ΑΞΙΑ2 ΑΞΙΑ1 ΑΞΙΑ1 ΑΞΙΑ2 ΑΞΙΑ3 Ø ΑΞΙΑ4 ΑΞΙΑν ΑΞΙΑκ ΑΞΙΑμ ΑΞΙΑλ

23 Τρόπος Λειτουργίας Λογαριασμών Επενδυτών Λογαριασμός Χειριστή Ονομάζεται και Δήλωση Χρήσης Δημιουργείται από το χειριστή, μετά από εντολή του επενδυτή Ανοίγεται αυτόματα, εάν το Μέλος ανοίξει και Μερίδα Επενδυτή Είναι ο αντίστοιχος λογαριασμός διαπραγμάτευσης που ισχύει σήμερα στο ΚΑΜ

24 Τρόπος Λειτουργίας Λογαριασμών Επενδυτών Δομή Λογαριασμών ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Α ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Β ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Γ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ν ΑΞΙΑ 1 ΑΞΙΑ2 ΑΞΙΑ1 ΑΞΙΑ1 ΑΞΙΑ2 ΑΞΙΑ3 Ø ΑΞΙΑ4 ΑΞΙΑν ΑΞΙΑκ ΑΞΙΑμ ΑΞΙΑλ

25 Τρόπος Λειτουργίας Λογαριασμών Επενδυτών Λογαριασμός Αξιών Σύνολο των λογαριασμών Χειριστή που ανήκουν σε μία Μερίδα Κάθε λογαριασμός αξιών αφορά συγκεκριμένο χειριστή (Μέλος ή Θεματοφύλακα), ο οποίος μπορεί να τον κινεί Μεταξύ των λογαριασμών χειριστών που ανήκουν στην ίδια Μερίδα, επιτρέπεται η μεταφορά αξιών, με συναίνεση του αρχικού χειριστή.

26 Τρόπος Λειτουργίας Λογαριασμών Επενδυτών Δομή Λογαριασμών ΜΕΡΙΔΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Α ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Β ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Γ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Ν ΑΞΙΑ 1 ΑΞΙΑ2 ΑΞΙΑ1 ΑΞΙΑ1 ΑΞΙΑ2 ΑΞΙΑ3 Ø ΑΞΙΑ4 ΑΞΙΑν ΑΞΙΑκ ΑΞΙΑμ ΑΞΙΑλ

27 Τρόπος Λειτουργίας Λογαριασμών Επενδυτών Ειδικός Λογαριασμός Δημιουργείται ταυτόχρονα με τη δημιουργία Μερίδας Επενδυτή Οι αξίες, στον Ειδικό Λογαριασμό, βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του ΧΑΚ (αντιστοιχεί με το υφιστάμενο «Global Account») Χρησιμοποιείται υποχρεωτικά, σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων αξιών εκτός ΧΑΚ (Άρθρο 23) και για ενεχυριάσεις αξιών.

28 Τρόπος Λειτουργίας Λογαριασμών Επενδυτών Ενημέρωση Επενδυτή Ο Επενδυτής ενημερώνεται για τις καταχωρίσεις και κινήσεις στους λογαριασμούς του ως εξής: Από τον Χειριστή για Λογαριασμό Χειριστή Από το ΧΑΚ για Λογαριασμό Αξιών και Ειδικό Λογαριασμό (εφόσον καταβάλει σχετικό δικαίωμα που εκάστοτε καθορίζεται από το ΧΑΚ) Από το διαδίκτυο (μέσω πρόσβασης που δίδεται από το ΧΑΚ κατόπιν σχετικής αίτησης του Επενδυτή)

29 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί Επενδυτών 4. Ωφέλη Στόχοι - Προοπτικές 5. Υλοποίηση

30 Ωφέλη Στόχοι - Προοπτικές Η υλοποίηση της Κοινής Πλατφόρμας στοχεύει μεταξύ άλλων: Στην παροχή της δυνατότητας σε εισηγμένες εταιρείες, για άντληση κεφαλαίων από μία πρόσθετη αγορά με αποφυγή του κόστους ενδεχόμενης παράλληλης εγγραφής τους (dual listing). Στην ευκολότερη μετεξέλιξη της αγοράς, προς μελλοντική εισαγωγή παραγώγων, δανεισμού αξιών και άλλων υπηρεσιών που σήμερα υπάρχουν στο ΧΑ Στην εύκολη πρόσβαση σε ξένους επενδυτές Στη διευκόλυνση και προώθηση των συνεργασιών των δύο αγορών, στοχεύοντας στη συμμετοχή κι άλλων αγορών της περιοχής

31 Ωφέλη Στόχοι - Προοπτικές (συνέχεια) Στην αναβάθμιση του Συστήματος Συναλλαγών ODL Στη διαμόρφωση ομοιογενούς, αποδοτικού και αποτελεσματικού περιβάλλοντος για εκτέλεση συναλλαγών και εκκαθάρισης στις δύο αγορές Ευχέρεια στον επενδυτή για αγορά και πώληση εισηγμένων αξιών στην Κοινή Πλατφόρμα και αξιοποίηση ευκαιριών και στα δύο Χρηματιστήρια

32 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί Επενδυτών 4. Ωφέλη Στόχοι - Προοπτικές 5. Υλοποίηση

33 Υλοποίηση - Εφαρμογή Παρασκευή πριν την έναρξη λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας Υπολογισμός τιμών των εισηγμένων εταιρειών με την τελευταία μέση συναλλαγματική ισοτιμία λίρας σε ευρώ της Κεντρικής Τράπεζας, τηςημέραςεκείνης Σαββατοκύριακο πριν την έναρξη λειτουργίας της Κοινής Πλατφόρμας Ανακοινώσεις στον Τύπο με τις τιμές κλεισίματος σε Ευρώ συγκριτικά με τις τιμές σε λίρες Κύπρου Όλα τα ιστορικά δεδομένα θα υπολογιστούν με την ίδια ισοτιμία που θα υπολογιστούν και όλες οι αξίες.

34 Υλοποίηση - Εφαρμογή

35 Υλοποίηση - Εφαρμογή

36 Υλοποίηση - Εφαρμογή

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων)

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α.

Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α. Αρ. έκδοσης: 14.0 Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 Ένταξη εταιριών στην ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ - ΕΝ.Α. Πίνακας Περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1 Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ... 4 1.1 Τι είναι η «Εναλλακτική Αγορά»... 4 1.2 Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Σ.Η.Σ. ΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΟΥΜΠΕΝΙΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς

1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Συμπληρωματικές σημειώσεις για το μάθημα Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου 1 Μ. ΞΑΝΘΑΚΗΣ 1.1. Κεφάλαιο Πρώτο: Προσαρμογή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς Κατά τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Δημοσιοποίηση Πληροφοριών σχετικά με την E.Δ.Α.Κ.Ε. (Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας) Αποφάσεις 9/459/27.12.2007, 9/572/23.12.2010 & 26/606/22.12.2011 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Εφαρμογές της Πληροφορικής στα Χρηματιστήρια Στοιχειά Σπουδαστή: Πασχαλίδης Ιωάννης Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Θάνου Ελένη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ. από τους ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (με βάση τον περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο του 2007 και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-03 του 2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα