ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (0) , , Fax: (0) Ε-mail: Web: agora.mfa.gr/bg60 Επιµέλεια: Ιωάννης Μαρούτσος, Γραµµατέας ΟΕΥ Β ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014 Για τις οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία και τις διµερείς οικονοµικές & εµπορικές σχέσεις ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 [Type text] Page 0

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Εξέλιξη βασικών µακροοικονοµικών δεικτών Βουλγαρίας Τελικά στοιχεία για το έλλειµµα το Μείωση χρεώσεων α ό Bulgarian Registry Agency Ε ικαιρο οιηµένος Ε ιχειρηµατικός Οδηγός...3 IΙ. ΠΟΡΕΙΑ ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ιµερείς εµ ορικές σχέσεις Ελλάδας Βουλγαρίας...4 IΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πορεία δια ραγµάτευσης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης...6 III. ΚΛΑ ΙΚΑ...7 ΓΕΩΡΓΙΑ Παρουσίαση για την αναµορφωµένη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) Αντισυνταγµατική η α αγόρευση ώλησης αγροτικής γης σε µη Βουλγάρους υ ηκόους...8 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Προαναγγελία ροκηρύξεων µε κονδύλια EBRD...9 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Συνεργασία AUTOMOTIVE BULGARIA CLUSTER µε κρατίδιο Σαξονίας...9 IV. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ...10 ιεθνείς εκθέσεις στη Βουλγαρία το Παρουσίαση ροτεραιοτήτων Ελληνικής Προεδρίας σε σχετική ηµερίδα BCCI (13 Ιανουαρίου 2014, Σόφια)...11 Ετήσια Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση HBCB...12 Παρακαλούµε σε ερί τωση αναδηµοσίευσης να αναφέρεται η ηγή Εάν δεν ε ιθυµείτε να λαµβάνετε σε µηνιαία βάση το αρόν δελτίο, µ ορείτε να µας ενηµερώσετε σχετικά, ώστε να σας αφαιρέσουµε α ό τη λίστα α οδεκτών 1

3 I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ - Εξέλιξη βασικών µακροοικονοµικών δεικτών Βουλγαρίας * ΑΕΠ, σε τρέχουσες τιµές ( δισεκ.) 36,0 38,4 39,7 41,0 (εκτίµηση) ΑΕΠ κατά κεφαλή σε (εκτίµηση) είκτης µεταβολής ΑΕΠ (%) +0,4 +1,7 +0,8 0,7% (γ τρίµηνο) Πρόβλεψη για σύνολο έτους: +0,5-0,8 Ιδιωτική κατανάλωση (µεταβολή %) -1,1 +0,6 +2,1 +3,0 (εκτίµηση) Ανεργία (%) 10,2 11,2 12,3 12% (γ τρίµηνο) Πρόβλεψη για σύνολο έτους: 12,4 13,0 Πληθωρισµός (%, σε ετήσια βάση) 2,4 4,2 3,0 0,9 ηµοσιονοµικό Ισοζύγιο (%επί ΑΕΠ) -3, ,5-1,8 Ισοζύγιο τρεχ. συναλ/γών (%επί ΑΕΠ) -1,0 +1,0-0,7 +2,8 (11µηνο) Εµπορικό Ισοζύγιο (% επί ΑΕΠ) -11,9-6,7-8,2-4,9 (11µηνο) Άµεσες Ξένες Επενδύσεις ( δισεκ.) 1,21 1,32 1,48 1,23 (11µηνο) Πρόβλεψη για σύνολο έτους: περίπου 1,50 Κρατικό Χρέος (% επί ΑΕΠ) 16,3 16,8 17,6 18,0 (εκτίµηση) Εξωτερικό χρέος (% επί ΑΕΠ) 102,8 94,1 94,8 92,1 (11µηνο) (*) Προσωρινά στοιχεία - Εκτιµήσεις (διεθνών οικονοµικών οργανισµών & χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων) Πηγή : Εθνική Τράπεζα Βουλγαρίας (ΒΝΒ) Βουλγαρικό Στατιστικό Ινστιτούτο (NSI) Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 2

4 - Τελικά στοιχεία για το έλλειµµα το 2013 Σύµφωνα µε στοιχεία ου δηµοσιο οίησε το βουλγαρικό Υ ουργείο Οικονοµικών την 1 η Φεβρουαρίου τ.έ., το ταµειακό έλλειµµα της χώρας διαµορφώθηκε στα τέλη εκεµβρίου 2013 στο 1,8% του ΑΕΠ, έναντι αρχικών ροβλέψεων για έλλειµµα 2%. Το ίδιο διάστηµα τα δηµοσιονοµικά α οθέµατα ανέρχονταν σε BGN 4,7 δισεκ. Ειδικότερα, τα κρατικά έσοδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 5,5%, ανερχόµενα στο 36,7% του ροβλε όµενου για το 2014 ΑΕΠ (έναντι 35,4% το 2012). - Μείωση χρεώσεων α ό Bulgarian Registry Agency Σύµφωνα µε σχετικό δελτίο τύ ου, η Βουλγαρική Υ ηρεσία Εµ ορικού Μητρώου (Bulgarian Registry Agency) ροχωρεί σε µείωση των χρεώσεών της ρος τις εταιρείες. Ειδικότερα, τα διοικητικά τέλη για τη σύσταση εταιρείας εκτιµάται ότι µειώνονται σε οσοστό 31%. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι για τις ΕΠΕ τα σχετικά τέλη µειώνονται α ό BGN 160 σε BGN 110, για µετοχικές εταιρείες (ΑΕ κατά κανόνα) α ό BGN 460 σε BGN 360 και για ειδικές κατηγορίες, ό ως χρηµατο ιστωτικές ή ασφαλιστικές µετοχικές εταιρείες, α ό BGN σε BGN Περαιτέρω εκ τώσεις ροβλέ ονται για την ηλεκτρονική υ οβολή εγγράφων. - Ε ικαιρο οιηµένος Ε ιχειρηµατικός Οδηγός Στο λαίσιο της διαρκούς ενηµέρωσης των βασικών ηλεκτρονικά διαθέσιµων αρχείων στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας στη διαδικτυακή ύλη AGORA, έχει αναρτηθεί ε ικαιρο οιηµένος ε ιχειρηµατικό οδηγός, ο ο οίος είναι διαθέσιµος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: HGOS.pdf. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 3

5 IΙ. ΠΟΡΕΙΑ ΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ιµερείς εµ ορικές σχέσεις Ελλάδας Βουλγαρίας Α) ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Βάσει ροσωρινών στοιχείων εννεαµήνου Ιανουαρίου - Σε τεµβρίου 2013 της ΕΛΣΤΑΤ, το διµερές εµ όριο Ελλάδος Βουλγαρίας διαµορφώνεται σύµφωνα µε τον κάτωθι ίνακα για το εν λόγω διάστηµα: Εµπορικό ισοζύγιο Ελλάδας Βουλγαρίας (αξία σε εκατ. ) (9µηνο) 2013 (9µηνο) Ελληνικές εξαγωγές προς Βουλγαρία 1.337, , , ,6 Ελληνικές εισαγωγές από Βουλγαρία 1.290, , , ,1 Ισοζύγιο +46,2 +194,2 +85,6-34,5 Όγκος εµπορίου ,7 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ Βάσει των ως άνω στοιχείων, σε σχέση µε την αντίστοιχη ερίοδο του 2012, ροκύ τει ελάχιστη αύξηση του διµερούς όγκου εµ ορίου (+0,6%), µείωση των ελληνικών εξαγωγών (-4,9%), αύξηση των βουλγαρικών εισαγωγών (+6,4%) και ελαφρώς ελλειµµατικό εµ ορικό ισοζύγιο σε διµερές εµ όριο για τη χώρα µας, για ρώτη φορά α ό το Αντίστοιχη εικόνα για το διµερές εµ όριο το δεκάµηνο Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2013 δίνουν και τα ροσωρινά στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου, τα ο οία ε ιβεβαιώνουν τις ανωτέρω τάσεις: Αύξηση βουλγαρικών εξαγωγών ρος Ελλάδα, µείωση εισαγωγών α ό Ελλάδα, θετικό εµ ορικό ισοζύγιο για Βουλγαρία σε διµερές ε ί εδο έναντι ελλειµµατικού την αντίστοιχη ερίοδο του 2012, διατήρηση συνολικού διµερούς όγκου εµ ορίου σε αρόµοια ε ί εδα µε την αντίστοιχη ερίοδο του Β) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Σε ό,τι αφορά συνολικά την ορεία του εξωτερικού εµ ορίου της Βουλγαρίας, σύµφωνα µε τα διαθέσιµα ροσωρινά στοιχεία του βουλγαρικού Στατιστικού Ινστιτούτου και της Κεντρικής Τρά εζας Βουλγαρίας για το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 4

6 ενδεκάµηνο Ιανουαρίου Νοεµβρίου 2013, οι βουλγαρικές εξαγωγές (FOB) αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 7,2% ροσεγγίζοντας τα 20,6 δισ. Το ίδιο διάστηµα οι β/εισαγωγές (FOB) σηµείωσαν αύξηση 1,0% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 22,6 δισ. Ως α οτέλεσµα της εξέλιξης αυτής το εµ ορικό έλλειµµα της Βουλγαρίας εριορίστηκε σε ερί ου 2 δισ. (4,9% ΑΕΠ), µειωµένο κατά 1,2 δισ. σε σχέση µε την αντίστοιχη ερίοδο του Άλλωστε, η δυναµική αύξηση των β/εξαγωγών είναι αυτή ου στήριζε καθοριστικά το 2013 τη µικρή αύξηση του ΑΕΠ της χώρας (+0,7% το γ τρίµηνο 2013 βάσει ροσωρινών στοιχείων). Ό ως ροκύ τει α ό τα ως άνω ροσωρινά στοιχεία, η αύξηση των βουλγαρικών εξαγωγών είναι ιο έντονη ρος τις χώρες της ΕΕ (ό ου κατευθύνεται ερί ου τα 3/5 των βουλγαρικών εξαγωγών) και ιο εριορισµένη ρος τις τρίτες, εκτός ΕΕ, χώρες. Κύριοι ελάτες των β/ ροϊόντων αναδεικνύονται, κατά σειρά, η Γερµανία, η Τουρκία, η Ιταλία, η Ρουµανία και η Ελλάδα. Κύριοι ροµηθευτές της Βουλγαρίας είναι, άλι κατά σειρά, η Ρωσία, Γερµανία, η Ιταλία, η Ρουµανία, η Τουρκία, η Ελλάδα και η Ισ ανία. Γ) ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ (ΑΞΕ) ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Σύµφωνα µε ροσωρινά στοιχεία για το 2013 της Εθνικής Τρά εζας Βουλγαρίας (ΒΝΒ, web: κατά την ερίοδο Ιανουαρίου- Σε τεµβρίου σηµειώθηκαν καθαρές εισροές (net transactions) ελληνικών κεφαλαίων αξίας + 30,8 εκατ., οι ο οίες αναλύονται σε εισροές ύψους 12,8 εκατ. το α τρίµηνο (έναντι εκροών 66,5 εκατ. το 2012 και 52,4 εκατ. το 2011), σε εκροές αξίας 4,3 εκατ. κατά το β τρίµηνο (έναντι εκροών 1,3 εκατ. το 2012 και εισροών 1 8,7 εκατ. το 2011) και σε εισροές αξίας 22,3 εκατ. κατά το γ τρίµηνο (έναντι εισροών 6,1 εκατ. το 2012 και 23,7 εκατ. το 2011). Εξέλιξη ελληνικών επενδύσεων ανά τρίµηνα (Αξία σε εκατ. ) ,9 45,2 18,1-52,4-66,5 12,8 Τ1 275,1 99,2-12,7 18,7-1,3-4,3 Τ2 170,4 2,9 23,4 23,7 6,1. Τ3 55,4 71,4 34,8 9,8-24,4 22,3 Τ4 ΣΥΝΟΛΟ 635,8 218,7 63,6-0,2-86,1 30,8 Πηγή : Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Βουλγαρίας (NSI) Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 5

7 Σε ό,τι αφορά τη συνολική ορεία των ΑΞΕ στη Βουλγαρία το 2013, την ερίοδο Ιανουαρίου Νοεµβρίου κατεγράφησαν καθαρές εισροές ύψους 1.226,4 εκατ. ή 3% του ΑΕΠ (έναντι 1.732,4 εκατ. ή 3,7% του ΑΕΠ την αντίστοιχη ερίοδο του 2012). Ανά χώρα, οι µεγαλύτερες εισροές ε ενδύσεων στη Βουλγαρία την ως άνω ερίοδο ροήλθαν α ό την Ολλανδία ( 651,1 εκατ.) και τη Γερµανία ( 195,9 εκατ.), ενώ οι µεγαλύτερες εκροές α ό το Ηνωµένο Βασίλειο (- 97,7 εκατ.). Στη γενική κατάταξη των ξένων ε ενδυτών στην Βουλγαρία, η Ελλάδα διατηρεί την τρίτη θέση, µετά την Αυστρία και την Ολλανδία, µε συνολικές ε ενδύσεις (stocks) ύψους 2.776,5 εκατ. (έναντι 2.800,4 εκατ. την αντίστοιχη ερίοδο του 2012). Το συνολικό stock ΑΞΕ στη Βουλγαρία το γ τρίµηνο 2013 ανήλθε σε 38,8 δισ. Πρέ ει, άντως, να ε ισηµανθεί ότι τα εν λόγω ροσωρινά στοιχεία της Κεντρικής Τρά εζας Βουλγαρίας αναφορικά µε τις ΑΞΕ υφίστανται, συνήθως, αρκετές τρο ο οιήσεις µέχρι να οριστικο οιηθούν κατά την άνοιξη του ε όµενου έτους (του 2014, εν ροκειµένω, σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για το 2013). IΙΙ. ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ - Πορεία δια ραγµάτευσης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης Σύµφωνα µε όσα ανέφερε η Αντι ρόεδρος της βουλγαρικής κυβέρνησης (µε αρµοδιότητα τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων) και Υ ουργός ικαιοσύνης, κα Zinaida Zlatanova, στην αρµόδια ε ιτρο ή του βουλγαρικού Κοινοβουλίου, το κείµενο της υ ό δια ραγµάτευση Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης (Partnership Agreement) Βουλγαρίας ΕΕ για την ρογραµµατική ερίοδο θα οριστικο οιηθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου τ.έ., ο ότε και θα εγκριθεί α ό το Υ ουργικό Συµβούλιο. Θα ακολουθήσουν, όµως, κά οιες εραιτέρω δια ραγµατεύσεις για ε ιµέρους τυχές της µε τα αρµόδια κοινοτικά όργανα. Υ ενθυµίζεται ότι η βουλγαρική κυβέρνηση είχε α οστείλει αναθεωρηµένη εκδοχή της εν λόγω Συµφωνίας ρος την Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή στα τέλη Αυγούστου. Η κα Zlatanova δεν ροσδιόρισε χρονικά την τελική υ ογραφή της Συµφωνίας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια συνάντησης εκ ροσώ ων της το ικής αυτοδιοίκησης µε το Βούλγαρο Πρωθυ ουργό, κ. Plamen Oresharski, η κα Zlatanova εξήρε το ρόλο των το ικών αρχόντων και των υ ηρεσιών τους στη σηµαντική βελτίωση του ρυθµού α ορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 6

8 Ό ως ανέφερε χαρακτηριστικά, όσα ε ετεύχθησαν το τελευταίο εξάµηνο αντιστοιχούν οσοστιαία σε όσα είχαν ε ιτευχθεί την ροηγούµενη εξαετία. Σηµειώνεται ότι, βάσει των ε ίσηµα αναρτηµένων στοιχείων (web: η µέση α ορροφητικότητα για τα 7 ε ιχειρησιακά ρογράµµατα ανέρχεται α ό στο 54% (σε ε ί εδο συµβασιο οίησης, η α ορροφητικότητα διαµορφώνεται στο 112,6%). III. ΚΛΑ ΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - Παρουσίαση για την αναµορφωµένη Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) Εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της ο οίας αρουσιάστηκε η αναµορφωµένη ΚΑΠ, έλαβε χώρα στις 23 Ιανουαρίου τ.έ. (Σόφια, EU Information Center). Κύριος οµιλητής ήταν το στέλεχος της Ευρω αϊκής Ε ιτρο ής (DG AGRI), κ. Mario Milouchev, ε ικουρούµενος α ό τους συνεργάτες του κκ. Noev Nivelin, Pavel Povolny και Robin Manning. Ό ως ε ισηµάνθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η ΚΑΠ θα α ορροφήσει την ερίοδο το 37% του κοινοτικού ροϋ ολογισµού έναντι 75%, ου της αναλογούσε 30 χρόνια ριν. Με την αναµόρφωση του όλου συστήµατος της ΚΑΠ ου ολοκληρώθηκε νοµοθετικά εντός του 2013 (ώστε να είναι δυνατή η ολοκληρωµένη εφαρµογή του α ό ) η ΕΕ ε ιδιώκει να αντιµετω ίσει µια σειρά α ό ροκλήσεις, ό ως η διατροφική ασφάλεια, η διατήρηση των ρυθµών αραγωγής, η σταθερότητα των τιµών, η ροστασία του εριβάλλοντος (φαινόµενου θερµοκη ίου, οιότητα υδάτων και αέρα, διάβρωση του εδάφους) κ.ά. Σε ό,τι αφορά ειδικά τη Βουλγαρία, η χώρα θα λάβει την ρογραµµατική ερίοδο µέσω της ΚΑΠ: (α) 5,336 δισ. µέσω του ρώτου υλώνα (α ευθείας ληρωµές) και (β) 2,339 δισ. µέσω του δεύτερου υλώνα (ανά τυξη αγροτικών εριοχών). Σηµειώνεται η δυνατότητα µεταφοράς κονδυλίων α ό τον έναν υλώνα στον άλλον, αν και, ό ως ανέφερε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η εκ ρόσω ος του βουλγαρικού Υ ουργείου Γεωργίας και Τροφίµων, κα Desislava Kyrchanova, η β/κυβέρνηση δεν εξετάζει ε ί του αρόντος να αξιο οιήσει τη δυνατότητα αυτή. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 7

9 Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις α ευθείας ληρωµές, ε ισηµαίνεται ότι οι νέοι αγρότες (έως 40 ετών) λαµβάνουν 25% ερισσότερη ε ιδότηση σε σχέση µε τους µεγαλύτερης ηλικίας, ενώ το 30% των ως άνω υ ό (α) οσών κατευθύνεται στις λεγόµενες «οικολογικές ληρωµές» (.χ. διαφορο οίηση καλλιεργειών, εριοχές οικολογικής εστίασης κ.ά.). Όλες οι αρουσιάσεις των συµµετεχόντων στην ως άνω εκδήλωση είναι διαθέσιµες διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: - Αντισυνταγµατική η α αγόρευση ώλησης αγροτικής γης σε µη Βουλγάρους υ ηκόους Το Συνταγµατικό ικαστήριο της Βουλγαρίας έκρινε ότι η αράταση της α αγόρευσης ώλησης αγροτικής γης σε αλλοδα ούς υ ηκόους έως το 2020,είναι αντισυνταγµατική. Συγκεκριµένα, το ικαστήριο έκρινε ότι η εν λόγω α αγόρευση είναι αντίθετη µε το Σύνταγµα της Βουλγαρίας και µε τη Συνθήκη Ένταξης της χώρας στην ΕΕ. Σηµειώνεται ότι η εν λόγω Συνθήκη ροβλέ ει την άρση όλων των εριορισµών στην ώληση γης σε ολίτες της ΕΕ, εντός ε τά ετών α ό την ένταξη της χώρας στην ΕΕ. Συνε ώς, το αργότερο α ό 1ης Ιανουαρίου 2014, η ώληση αγροτικής σε υ ηκόους κρατών-µελών της ΕΕ θα ρέ ει να είναι ελεύθερη. Υ ενθυµίζεται ότι τον Οκτώβριο του 2013 η Βουλή ψήφισε την αράταση, έως το 2020, για την α αγόρευση α όκτησης αγροτικής γης α ό αλλοδα ά φυσικά και νοµικά ρόσω α. Θα ρέ ει, βέβαια, να αναφερθεί ότι η α αγόρευση αυτή, ήδη ριν α ό την αµφιλεγόµενη α όφαση αράτασής της, αρακαµ τόταν α ό τους ενδιαφεροµένους αλλοδα ούς υ ηκόους µε τη σύσταση βουλγαρικής εταιρείας, ου µ ορεί να ανήκει έως και 100% σε αλλοδα ά φυσικά ρόσω α και στην ο οία και µεταβιβαζόταν η ιδιοκτησία της αγροτικής γης. Η κυβέρνηση είχε ροειδο οιήσει ότι η αράταση της α αγόρευσης αντιβαίνει στις δεσµεύσεις της Βουλγαρίας ως µέλους της ΕΕ, ενώ και ο Πρόεδρος της ηµοκρατίας, κ. Rosen Plevneliev, είχε ε ισηµάνει ότι η συγκεκριµένη α όφαση του Κοινοβουλίου ε ηρεάζει αρνητικά την εικόνα της Βουλγαρίας. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 8

10 ΕΝΕΡΓΕΙΑ - Προαναγγελία ροκηρύξεων µε κονδύλια EBRD Στην ιστοσελίδα της EBRD (http://www.ebrd.com/) δηµοσιεύθηκε ροαναγγελία ε ικείµενων ροκηρύξεων για: - Την ενεργειακή αναβάθµιση κτηρίων στη Σόφια (συνολικού ροϋ ολογισµού ): ent/notices/project/140127c.shtml. - Την α οκατάσταση της υδροηλεκτρικής µονάδας Belmeken Sestrimo Chaira (συνολικού ροϋ ολογισµού ): ent/notices/project/140120e.shtml. Για νεότερες ενηµερώσεις ως ρος τις ε ιµέρους αναµενόµενες ροκηρύξεις, οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να αρακολουθούν την ιστοσελίδα της EBRD (http://www.ebrd.com/saf/search.html?type=procurement_notice&country=bulgaria) και να ε ικοινωνούν µε τους αρµόδιους κατά ερί τωση βουλγαρικούς φορείς στα στοιχεία ε ικοινωνίας ου αρατίθενται στις ως άνω ηλεκτρονικές διευθύνσεις. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - Συνεργασία AUTOMOTIVE BULGARIA CLUSTER µε κρατίδιο Σαξονίας Συµφωνία συνεργασίας υ έγραψαν ο συνεργατικός σχηµατικός Automotive Cluster Bulgaria (ACB) µε το κρατίδιο της Σαξονίας, αρουσία του Βουλγάρου Προέδρου της ηµοκρατίας, κ. Rosen Plevneliev. To εν λόγω cluster εκ ροσω εί 19 εταιρείες, ου α ασχολούν συνολικά εργαζοµένους και ο ρόεδρος του, dr. Till Truckenmuller, υ ογράµµισε τη θετική ορεία του κλάδου τα τελευταία χρόνια στη Βουλγαρία. Στο ίδιο νεύµα, ο κ. Plevneliev υ οστήριξε ότι η Βουλγαρία έχει εξελιχθεί σε ελκυστικό ροορισµό για κατασκευαστές και διανοµείς αυτοκινήτων και µερών αυτών. Στο κρατίδιο της Σαξονία έχουν τις αραγωγικές τους µονάδες µεγάλες εταιρείες στο χώρο του αυτοκινήτου, ό ως η Volkswagen, η BMW και η Porsche. Σηµειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια υ ήρξαν αξιόλογες ε ενδύσεις του αυτοκινητιστικού κλάδου στη Βουλγαρία. Συγκεκριµένα, το 2012 άρχισε η λειτουργία του εργοστασίου Litex Motors, ό ου αράγονται τα κινεζικά οχήµατα Great Wall, ενώ το ίδιο έτος η ια ωνική εταιρεία Yazaki, ου Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 9

11 ροµηθεύει µε συστήµατα ηλεκτρικών καλωδιώσεων τη Ford, ξεκίνησε τη λειτουργία εργοστασίου της στο Sliven. Το ε όµενο έτος, η εταιρεία, ALC, ροµηθεύτρια δερµάτινων καθισµάτων και εσωτερικού εξο λισµού της BMW εγκαινίασε τη λειτουργία αραγωγικής της µονάδας στο χωριό Musachevo. IV. ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ιεθνείς εκθέσεις στη Βουλγαρία το 2014 Στην ιστοσελίδα του Γραφείου µας στη διαδικτυακή ύλη AGORA έχει αναρτηθεί κατάσταση µε τις σηµαντικότερες ελληνικού ενδιαφέροντος διεθνείς εκθέσεις, ου ρόκειται να ραγµατο οιηθούν στη Βουλγαρία το 2014: ορικές%20εκθέσεις.pdf. Η κατάσταση αυτή έχει συµ ληρωθεί µε στατιστικά στοιχεία για την ροηγούµενη διετία ( ), ό ου αυτό κατέστη δυνατό, κατό ιν σχετικών ε αφών µε τους κατά ερί τωση διοργανωτές. Παράλληλα, σχετικές χρήσιµες ληροφορίες αρέχουν τόσο οι ιστοσελίδες των δύο µεγαλύτερων εκθεσιακών φορέων της Βουλγαρίας, IEC (web: και FAIR PLOVDIV (web: όσο και η ιστοσελίδα του Βουλγαρικού Ε ιµελητηρίου Εµ ορίου και Βιοµηχανίας (BCCI, web: το συγκεντρωτικό Καλαντάρι Εκθέσεων 2014 του BCCI είναι σε µορφή PDF στη διάθεση και του Γραφείου µας και οι ενδιαφερόµενοι µ ορούν να το λάβουν, αφού ρώτα µας α οστείλουν ηλεκτρονική ε ιστολή µε το σχετικό αίτηµά τους). Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 10

12 Παρουσίαση ροτεραιοτήτων Ελληνικής Προεδρίας σε σχετική ηµερίδα BCCI (13 Ιανουαρίου 2014, Σόφια) Στην τακτική εκδήλωση του EU Club, ου διοργανώνεται υ ό την αιγίδα του Βουλγαρικού Ε ιµελητηρίου Εµ ορίου και Βιοµηχανίας (BCCI), αρουσιάστηκαν στις οι ροτεραιότητες της εξάµηνης Ελληνικής Προεδρίας α ό τον Πρέσβη της Ελλάδος στη Σόφια, κ. ηµοσθένη Στωίδη. Αφού ρώτα ο ε ιτετραµµένος της Λιθουανικής Πρεσβείας στη Σόφια, κ. Darius Gaidys, έκανε ένα σύντοµο α ολογισµό της Λιθουανικής Προεδρίας, ο κ. Στωίδης αναφέρθηκε σε σειρά θεµάτων, ου εριλαµβάνονται µεταξύ των ροτεραιοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας, ό ως η κατα ολέµηση της ανεργίας και η ενίσχυση της α ασχόλησης των νέων, η α οτελεσµατικότερη λειτουργία της Ευρω αϊκής Τρά εζας Ε ενδύσεων (ΕΤΕ ) και του Ευρω αϊκού Ταµείου Ε ενδύσεων, η ολοκλήρωση της νέας αρχιτεκτονικής της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης, το µεταναστευτικό και θαλάσσιες ολιτικές της ΕΕ. Α ό την λευρά του, ο Πρόεδρος του BCCI, κ. Tsvetan Simeonov, εξέφρασε την εµ ιστοσύνη του ρος την Ελλάδα, η ο οία ήδη ξε ερνά τις οικονοµικές δυσκολίες της και θα φέρει ε ιτυχώς σε έρας τα καθήκοντα της Προεδρίας, ό ως χαρακτηριστικά ανέφερε. Ο κ. Simeonov καλωσόρισε τις ροτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας ιδίως δε τις σχετικές µε την ανάκτηση της εµ ιστοσύνης της ΕΕ, την αντιµετώ ιση της ανεργίας και την α οτελεσµατικότερη αξιο οίηση των κονδυλίων της ΕΤΕ και σηµείωσε ότι η τελευταία συµ ί τει µε την ροεδρία της Ένωσης Βαλκανικών Ε ιµελητηρίων α ό την Κεντρική Ένωση Ε ιµελητηρίων Ελλάδος. Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 11

13 Ετήσια Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση HBCB Την ετήσια ρωτοχρονιάτικη εκδήλωσή του ραγµατο οίησε στις (Sofia Hotel Balkan) το Ελληνικό Ε ιχειρηµατικό Συµβούλιο Βουλγαρίας (HBCB, web: Σύντοµους χαιρετισµούς, κατά την έναρξη της εκδήλωσης, α ηύθυναν ο Πρέσβυς της Ελλάδος στη Σόφια, κ. ηµοσθένης Στωίδης, και ο κ. Σταµάτης Θεοδωρό ουλος, Πρόεδρος του HBCB. Ο κ. Στωίδης εξήρε το έργο του HBCB και, αράλληλα, αναφέρθηκε στη σηµασία του έργου της Ελληνικής Προέδριας, ου λαµβάνει χώρα σε κρίσιµη για την Ευρώ η ερίοδο. Την εκδήλωση τίµησε µε την αρουσία του και ο Πρέσβυς της Κύ ρου στη Βουλγαρία, κ. Σταύρος Αµβροσίου. Οι ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις µπορούν, κατόπιν εγγραφής τους στο newsletter της ιστοσελίδας AGORA του Υπουργείου Εξωτερικών, να λαµβάνουν µέσω е-mail εξατοµικευµένη οικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε χώρες και κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών επιλογής τους, µε τη συχνότητα που επιθυµούν (ηµερήσια, εβδοµαδιαία, µηνιαία). Για εγγραφή µπορούν να επισκέπτονται το σύνδεσµο: ntoffice%2fportal.asp%3fcpage%3dnode%26cnode%3d63 Πληροφόρηση σχετικά µε την πορεία της βουλγαρικής οικονοµίας και τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις µπορούν ειδικότερα να αντλούν από την ιστοσελίδα του Γραφείου ΟΕΥ Σόφιας: Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Σόφιας Σελίδα 12

αρακαλώ ανοίξτε το συνηµµένο ενηµερωτικό και διαβιβαστικό.

αρακαλώ ανοίξτε το συνηµµένο ενηµερωτικό και διαβιβαστικό. :ι ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Από: GrEmSo, ECO [ecocom-sofia@mfa.gr] Αποστολή: Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 12:02 µµ Προς: Θέµα: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Συνηµµένα: clip_image002.jpg;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2014

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: ecocom-sofia@mfa.gr Web:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΙΑ ΤΗΝ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΙΑΣ ΚΑΙΙ ΤIIΣ ΕΛΛΗΝΟ--ΟΥΚΡΑΝΙΙΚΕΣ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΕΣ ΚΑΙΙ ΕΜΠΟΡΙΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΙΣ ΓΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ AE ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ εριόδου 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε το Άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΑΡ.Μ.Α.Ε: 18842/06/Β/89/6 16o χλµ. Λ. Αθηνών Λαυρίου 190 02 Παιανία Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2010-2015 ΜΠΑΜΠΛΗ ΧΡΥΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κος ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να

ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύ ο οικονοµικά στοιχεία και ληροφορίες στοχεύουν στο να ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/20133 (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ: 305501000 ΑΦΜ:094060868-.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 10/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015

ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 ΟΥΚΡΑΝΙΑ, Ιανουάριος 2015 H Ουκρανία αυξάνει εισαγωγές αερίου α ό την Ευρώ η 5.1.2015 Η Ουκρανία εισήγαγε 5,1 δισ. κ.µ. φυσικού αερίου α ό την Ευρώ η το 2014, οσότητα αυξηµένη κατά 59%, ή τρία δισεκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 8/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 8/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 1/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013

Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 Παρουσίαση ΒΕΘ, 27.05.2013 H εικόνα της βουλγαρικής αγοράς ξεκινώντας α ό την εριγραφή του µακροοικονοµικού και ε ιχειρηµατικού εριβάλλοντος και ροχωρώντας στη συνέχεια στις διµερείς οικονοµικές και εµ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 4/2011 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ δ.τ. (ELBISCO A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-05-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ε είγουσες Ρυθµίσεις ου αφορούν την εφαρµογή του µεσο ρόθεσµου λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» Α. Γενική αρουσίαση Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 9/2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ανωνύµου Εταιρείας µε την ε ωνυµία ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) «JUMBO A.E.E» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 ΚΥΠΡΟΥ 9 & Υ ΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2011/2012 (01.07.2011 30.06.2012) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133

ΑΔΑ: ΒΛΓΥ4691Ω2-ΠΙ2. Ηµερ. 27/12/2013 Αρ. Πρωτ.110133 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Εθν. Αντίστασης 8, ΤΚ 16610,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σηµείωµα

Πληροφοριακό Σηµείωµα ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την εξαγορά των µετοχών της εταιρείας µε την ε ωνυµία ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΡΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΝΙΜΟΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. ΝΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Της χρήσης α ό 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2012 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυ α Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ 9/2010 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: (003592) 9447959, 9447790, Fax: (003592) 9505375 Ε-mail: economy@grembassysofia.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 12/2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 12/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, Τηλ.: + 359 (0) 2 9447959, 9447790, Fax: + 359 (0)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ NUTRIART Α.Β.Ε.Ε.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ NUTRIART Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε. δ.τ. NUTRIART A.B.E.E. ( ρ. ΥΙΟΙ Χ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ITS ACTION PLAN Το Σχέδιο ράσης για τις Ευφυείς Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Οκτώβριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1.1 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ... 4 1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα