ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ EN ISO 9001:2000

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ EN ISO 9001:2000"

Transcript

1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ EN ISO 9001:2000 Νο

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 5. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 6. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 9. ΙΟΙΚΗΣΗ 10. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 11. ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΕΙ

3 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ Πραγµατικές λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήµατα

4 Η ΕΠΕΜ Α.Ε. είναι εταιρεία εξειδικευµένη στην παροχή µελετητικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, καθώς και στο σχεδιασµό και την τεχνική υποστήριξη κατασκευής περιβαλλοντικών υποδοµών. Ιδρύθηκε το 1992 από τεχνικούς µε σηµαντική εµπειρία στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Με συγκριτικά πλεονεκτήµατα τη δηµιουργικότητα στην επίλυση σύνθετων προβληµάτων, την έµφαση στην καινοτοµία, την αξιοπιστία και τον υψηλό επαγγελµατισµό των στελεχών της, η ΕΠΕΜ µπορεί να εγγυηθεί υψηλής ποιότητας πραγµατικές λύσεις στα πολυσύνθετα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Εισαγωγή Οι υπηρεσίες που προσφέρει η ΕΠΕΜ καλύπτουν το σύνολο των αναγκών στους τοµείς της προστασίας και της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Οριζόντια, οι υπηρεσίες της ΕΠΕΜ ξεκινούν από ερευνητικά προγράµµατα και διαχειριστικές µελέτες αποβλήτων, περιβάλλοντος και πόρων και φτάνουν µέχρι την υποστήριξη αδειοδότησης και την προετοιµασία δηµοσίων και ιδιωτικών έργων. Κάθετα, ο σχεδιασµός ξεκινά από την αρχική σύλληψη και φτάνει µέχρι τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και την υποστήριξη της λειτουργίας έργων προστασίας περιβάλλοντος, την εκπαίδευση εξειδικευµένων στελεχών και τη διαχείριση έργων. Η ΕΠΕΜ έχει θέσει ως πρωταρχικό της στόχο την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει προς τους πελάτες της. Η εταιρεία είναι πιστοποιηµένη από την TÜV Austria Hellas, για το Σύστηµα ιαχείρισης της Ποιότητας που εφαρµόζει σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001:2000. Υπηρεσίες EN ISO 9001:2000 Νο

5 Οι τοµείς στους οποίους η ΕΠΕΜ παρέχει εξειδικευµένες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθοι: ιαχείριση στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων Επεξεργασία και διάθεση υγρών αποβλήτων ιαχείριση και επεξεργασία νερού Παρακολούθηση ατµοσφαιρικής ρύπανσης και κλιµατικών αλλαγών Περιβαλλοντική διαχείριση και βιώσιµη ανάπτυξη στη βιοµηχανία Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και διαχείριση οικοσυστηµάτων Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Νοµοθεσία και οικονοµικά της προστασίας περιβάλλοντος Τεχνική υποστήριξη έργων και φορέων διαχείρισης Τοµείς Εξειδίκευσης Το κριτήριο της επιτυχίας για την ΕΠΕΜ είναι η πραγµατική επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων και όχι απλά η ολοκλήρωση της µελέτης ή η επιτυχής διεκπεραίωση µίας σύµβασης. Για το λόγο αυτό, η ΕΠΕΜ διαµόρφωσε µια σύγχρονη φυσιογνωµία συµβούλου - µελετητή που: αντιµετωπίζει κάθε περιβαλλοντικό έργο σφαιρικά, από τον αρχικό προγραµµατισµό του και τη µελέτη σκοπιµότητας, µέχρι και την εξασφάλιση της καλής του λειτουργίας, ανιχνεύει τις ανάγκες του πελάτη, πριν αλλά και µετά τα συµβατικά πλαίσια, προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες µε συγκεκριµένες ρεαλιστικές λύσεις, δεν περιορίζεται στις τυποποιηµένες λύσεις αλλά εφευρίσκει καινοτοµικές, όπου είναι απαραίτητο. Πέρα από τα συµβατικά όρια των µελετών

6 Σε µια αγορά που χαρακτηρίζεται από τη διαρκή παραγωγή νέων εξειδικευµένων προϊόντων, σε επιστηµονικά πεδία διαρκώς εξελισσόµενα και σχετικά αβέβαια, από προβλήµατα που ταλανίζουν πολλές γενιές ανθρώπων, η ευθύνη της επιλογής της καλύτερης από τις διαθέσιµες - λύσης είναι µεγάλη. Για να ανταποκριθεί κάποιος σε αυτή την ευθύνη, πρέπει να βαδίζει διαρκώς στο σύνορο µεταξύ µελέτης και εφαρµοσµένης έρευνας. Η καινοτοµία ως τρόπος εργασίας Η δυναµική ανάπτυξη της ΕΠΕΜ οφείλεται στο ανθρώπινο δυναµικό της. Η εξειδίκευση στα περιβαλλοντικά ζητήµατα, η ικανότητα διαχείρισης σύνθετων έργων, η ευελιξία ανταπόκρισης σε αιφνίδιες και πιεστικές ανάγκες, η διαρκής επιµόρφωση και αναζήτηση νέων τεχνικών και δεξιοτήτων, αλλά και ο προσανατολισµός στην ικανοποίηση του πελάτη, αποτελούν δεδοµένα αλλά και διαρκή ζητούµενα για τα στελέχη της ΕΠΕΜ. Η περιουσία της ΕΠΕΜ είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν και το κλίµα που υπάρχει µεταξύ τους. Η συλλογικότητα, η εργασία σε οµάδες, ανεξάρτητα από ιεραρχίες, το φιλότιµο και η τελειοµανία, διαµορφώνουν ένα δηµιουργικό ανθρώπινο δίκτυο που δύσκολα µπορεί να αντιγραφεί. Η µέχρι σήµερα ανάπτυξη, το ανθρώπινο δυναµικό, η υποδοµή και η εµπειρία της ΕΠΕΜ, σηµατοδοτούν µία συνεχή ανοδική πορεία της εταιρείας στην ελληνική, αλλά και στη διεθνή αγορά στον τοµέα της διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος. Ανθρώπινη υναµική

7 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Ε.ΠΕ.Μ. Eταιρεία Περιβαλλοντικών Μελετών Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. Ε ΡΑ: Αχαρνών 141 Β Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , , ΦΑΞ: ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α: ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ: 1992 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ανώνυµη Εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ASPIS BANK ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ: Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ΤΕΕ (Α.Μ. 2168) Μητρώο Γραφείων Μελετών-ΥΠΕΧΩ Ε Σύνδεσµος Ελληνικών Γραφείων Μελετών ΣΕΓΜ Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθήνας ΕΒΕΑ International Solid Waste Association ISWA European Waste Forum World Bank-Registration (No 3095) EUROPEAN COMMISSION-Central Consultancy Register (No ). ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 30 Μηχανικοί και άλλοι επιστήµονες

8 3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Το οργανόγραµµα της Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. διαµορφώθηκε µε βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις της διοίκησης επιχειρήσεων, αλλά και σύµφωνα µε την κατάσταση στην αγορά περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Βασικό χαρακτηριστικό του είναι η κάλυψη του συνόλου των δραστηριοτήτων της εταιρείας και η έµφαση στην ανθρώπινη δυναµική της. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

9 4. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Κινητήρια δύναµη

10 Η διαχείριση στερεών αποβλήτων ήταν ένα από τα πρωταρχικά πεδία δραστηριότητας της ΕΠΕΜ, όταν ακόµα η ιδέα της οργανωµένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων και τα διαχειριστικά σχέδια δεν είχαν καν θεσµοθετηθεί. Προφίλ Σήµερα, ο Τοµέας χαρακτηρίζεται από: Μεγάλη εµπειρία στα πιο διαφορετικά επίπεδα µελετών και έργων Γόνιµη συνεισφορά στην διαµόρφωση της αγοράς, αλλά και του θεσµικού πλαισίου, της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Σηµαντικό µερίδιο αγοράς µελετών και υπηρεσιών της διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Αξιόλογες διεθνείς αναφορές. Ας σηµειωθεί ότι η ΕΠΕΜ πρωτοστάτησε στη συγκρότηση της Ελληνικής Εταιρείας ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ ΣΑ). Συνδυάζοντας τον νεανικό ενθουσιασµό µε την εµπειρία εκατοντάδων ολοκληρωµένων έργων, δουλεύοντας µε το ίδιο µεράκι από εκπαιδευτικά προγράµµατα µέχρι κατασκευαστικές µελέτες, προσεγγίζοντας ολόπλευρα τον πελάτη και τις ανάγκες του, η ΕΠΕΜ εξασφαλίζει αποτελεσµατικότητα και χρονική συνέπεια, χωρίς καµία έκπτωση στην ποιότητα του έργου.

11 ιαχειριστικά σχέδια στερεών αποβλήτων Προµελέτες-Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδιασµός, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Επιχειρησιακά σχέδια-οργάνωση καθαριότηταςαποκοµιδής Ανακύκλωση / Αξιοποίηση στερεών αποβλήτων ιαχείριση ειδικών στερεών αποβλήτων Παρακολούθηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων Τεχνικοί Σύµβουλοι- Project Management έργων Εκπαίδευση σε θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων Yπηρεσίες Μελέτες εφαρµογής µονάδων επεξεργασίας Μονάδα Μηχανικής ιαλογής, Κοµποστοποίησης & ΧΥΤΑ Χανίων Μελέτες εφαρµογής ΧΥΤΑ ΧΥΤΑ Πάφου, Κοζάνης, Κεντρικής Κέρκυρας Μελέτες εφαρµογής αποκαταστάσεων Αποκατάσταση Σκαφιδαρά Ηρακλείου Κρήτης Αποκατάσταση Χώρου ιάθεσης Απορριµµάτων Κιλκίς Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΜΠΕ για τον ΧΥΤΑ Β Θεσσαλονίκης, τη µονάδα βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων Κεντρικής Εύβοιας, τον Κεντρικό ΧΥΤΑ Κρήτης, το Κ ΑΥ Ηρακλείου Κρήτης, την αποκατάσταση του Χ Α ουρούτης ιαχειριστικά Σχέδια Εθνική στρατηγική για τα βιοαποδοµήσιµα απόβλητα 6 Περιφερειακοί Σχεδιασµοί στην Ελλάδα 12 Νοµαρχιακοί Σχεδιασµοί Τεχνικοί Σύµβουλοι ΥΠΕΘΟ Αιγυπτιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Egyptian Environmental Affairs Agency) Επιλεγµένα Projects

12 5. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Έµφαση στην λεπτοµέρεια

13 Η διαχείριση υγρών αποβλήτων αποτέλεσε πεδίο δυναµικής ανάπτυξης της ΕΠΕΜ από τα πρώτα της βήµατα. Η ΕΠΕΜ υλοποιεί, µε υψηλά πρότυπα, όλη την γκάµα των έργων που σχετίζονται µε τα υγρά απόβλητα, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Χαρακτηριστικά στοιχεία του Τοµέα είναι: Προφίλ Η πολύπλευρη και σε βάθος εµπειρία στον σχεδιασµό Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων Η ανάπτυξη καινοτόµων ιδεών όπως τα διαχειριστικά σχέδια λυµάτων και τα Κέντρα Παρακολούθησης της λειτουργίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων Η συνεισφορά του στην προετοιµασία και υλοποίηση µεγάλων έργων Η καθετοποίηση των τεχνικών διαδικασιών και η έµφαση στη λεπτοµέρεια Ο Τοµέας ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων της ΕΠΕΜ συνεχίζει την επιτυχηµένη πορεία του, εµβαθύνοντας σε νέα τεχνικά αντικείµενα και διαµορφώνοντας ένα προφίλ υψηλού επαγγελµατισµού. Η ευελιξία στην ανταπόκριση στις πλέον διαφορετικές ανάγκες και η αταλάντευτη επιµονή στην ποιότητα του αποτελέσµατος, εγγυώνται την επιτυχία ακόµα και στα πιο δύσκολα έργα διαχείρισης υγρών αποβλήτων.

14 Προπαρασκευαστικές µελέτες - ωρίµανση έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων Τεχνικοί Σύµβουλοι Project Management έργων Υπηρεσίες Εκπόνηση Τεχνικοοικονοµικών Μελετών ίδρυσης ΕΥΑ Συµβουλευτική Υποστήριξη σε θέµατα νοµοθεσίας µελετών και δηµοσίων έργων καθώς και σε θέµατα χρηµατοδότησης έργων ιαχειριστικά σχέδια λυµάτων Πραγµατογνωµοσύνες Εκπαίδευση σε θέµατα διαχείρισης λυµάτων, λειτουργίας και συντήρησης βιολογικών καθαρισµών, νοµοθεσίας κ.λπ. Μελέτες εφαρµογής Επέκταση Μονάδας Επεξεργασίας Λυµάτων Λάρισας Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων Φλογητών Επιλεγµένα Projects ιαχειριστικά σχέδια λυµάτων ήµου Εµ. Παπά, Ν. Σερρών ήµου οβρά, Ν. Ηµαθίας Κέντρα Υποστήριξης Μονάδων Επεξεργασίας Λυµάτων Νοµού Χαλκιδικής Περιφέρειας Κρήτης Τεχνικοί Σύµβουλοι ΥΠΕΘΟ

15 6. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η αειφορία ως τρόπος σκέψης

16 Η ιαχείριση και Προστασία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και η Βιώσιµη Ανάπτυξη της Υπαίθρου αποτελούν κύρια δραστηριότητα της ΕΠΕΜ. Οι υπηρεσίες που παρέχονται εισάγουν την έννοια της αειφορίας και της βιώσιµης ανάπτυξης σε διαχειριστικά σχέδια, σε έργα προστασίας και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και σε ευρύτερες στρατηγικές που στοχεύουν στη ρύθµιση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων. Οι τύποι των υπηρεσιών του Τοµέα περιλαµβάνουν: Υπηρεσίες Συµβούλου ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης Capacity Building (Ανάπτυξη εργαλείων, µεταφορά τεχνογνωσίας, ενίσχυση δεξιοτήτων) Ανάπτυξη Σχεδίων ράσης Σχεδίων ιαχείρισης Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Οργάνωση ιαχείρισης Περιβαλλοντικής Πληροφορίας ιαµόρφωση Περιβαλλοντικών εικτών Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Νοµική Υποστήριξη Σχεδιασµός και υλοποίηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης φορέων και πολιτών Προφίλ ιαχείριση και Προστασία Υδάτων Παρακολούθηση Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης Αντιµετώπιση Κλιµατικών Αλλαγών Προστασία και Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ιαχείριση Περιβαλλοντικής Πληροφορίας Υπηρεσίες

17 ιαχείριση και Προστασία Υδάτων Ανάπτυξη συστηµάτων και εργαλείων διαχείρισης υδατικών πόρων, υδατικών διαµερισµάτων υτικής Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας ιαχείριση υδατικών πόρων ήµων Εµ. Παπά και Στρυµώνα, Ν. Σερρών Παρακολούθηση Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης Εγκατάσταση, συντονισµός και έλεγχος λειτουργίας του Ενιαίου ικτύου Παρακολούθησης Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης (Ε ΠΑΡ) Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου για την καταπολέµηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην Αθήνα Αντιµετώπιση Κλιµατικών Αλλαγών Ανάπτυξη υποδοµής στις Βαλκανικές χώρες για την αντιµετώπιση του κινδύνου της κλιµατικής µεταβολής Προστασία και Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος Ειδική περιβαλλοντική µελέτη περιοχής λίµνης Νικολάου Πλαστήρα, Ν. Καρδίτσας Μελέτη ανάπλασης ανάδειξης προστασίας της λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων και των περιµετρικών αυτής περιοχών ιαµόρφωση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων για την προστασία και ανάδειξη του εθνικού δρυµού Αίνου Κεφαλλονιάς ιαχείριση Περιβαλλοντικής Πληροφορίας Επισκόπηση περιβαλλοντικής στατιστικής στη Ρουµανία Επιλεγµένα Projects

18 7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ολοκληρωµένες λύσεις για τη βιοµηχανία

19 Η Ολοκληρωµένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στη Βιοµηχανία αποτελεί κύρια δραστηριότητα της ΕΠΕΜ. Οι υπηρεσίες που παρέχονται σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται τόσο στις αυξανόµενες απαιτήσεις της νοµοθεσίας, όσο και στις ανάγκες της βιοµηχανίας για µεταφορά τεχνογνωσίας και περιλαµβάνουν: Προφίλ Κάλυψη των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων της βιοµηχανίας σε σχέση µε το νοµοθετικό πλαίσιο (π.χ. ΠΠΕ, ΜΠΕ, µελέτες ασφαλείας) Αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων (π.χ. εισαγωγή Β Τ) Βελτίωση της οικονοµικής θέσης των επιχειρήσεων (π.χ. χρηµατοδοτήσεις ΚΠΣ) Βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των επιχειρήσεων Εξειδικευµένες υπηρεσίες «tailor made», ανάλογα µε τις απαιτήσεις του πελάτη, µεταφοράς τεχνογνωσίας Καθαρή Παραγωγή - Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης (Οδηγία IPPC) ιαχείριση Βιοµηχανικών και Ειδικών Αποβλήτων Εµπορία Εκποµπών Αερίων Φαινοµένου Θερµοκηπίου Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ISO 14000, EMAS) Αξιολόγηση Κύκλου Ζωής Προϊόντων - Οικολογικό Σήµα Υγιεινή και Ασφάλεια Αντιµετώπιση Τεχνολογικών Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης (Seveso) και Αντιµετώπιση Επικινδυνότητας Αποκαταστάσεις ρυπασµένων εδαφών και υπογείων νερών Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έλεγχος Περιβαλλοντικής Ρύπανσης - Περιβαλλοντικές Ανασκοπήσεις (Due Diligence Audits) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε Βιοµηχανίες Υπηρεσίες

20 Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης ISO στη FULGOR Α.Ε. Επιλεγµένα Projects Καθαρή Παραγωγή / Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης Τεχνικός Σύµβουλος ΥΠΕΧΩ Ε σχετικά µε την Οδηγία IPPC Ανάπτυξη εργαλείων για προσδιορισµό και αντιµετώπιση της ρύπανσης από σταθερές πηγές (Οδηγίες IPPC, VOC) Αντιµετώπιση Τεχνολογικών Ατυχηµάτων Μεγάλης Έκτασης (Seveso) και Αντιµετώπιση Επικινδυνότητας Σχέδια αντιµετώπισης τεχνολογικών ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης ιαχείριση Βιοµηχανικών και Ειδικών Αποβλήτων Σχέδια διαχείρισης βιοµηχανικών αποβλήτων (επικινδύνων και µη): Χαλυβουργία Θεσσαλίας, Ελληνική Χαλυβουργία και Air Liquide ιαχείριση αποβλήτων γραµµών αποξείδωσης στη ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. Ολοκληρωµένη διαχείριση βιοµηχανικών στερεών αποβλήτων στη βιοµηχανική περιοχή 6th of October της Αιγύπτου ιαχείριση νοσοκοµειακών αποβλήτων στην Istanbul Καινοτόµο σύστηµα συλλογής και αξιολόγηση κύκλου ζωής χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων στη CYCLON A.E. Εµπορία Εκποµπών Αερίων Φαινοµένου Θερµοκηπίου Υποστηρικτικές δράσεις για το σχεδιασµό συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπών και την παρακολούθηση της εξέλιξης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Έλεγχος Περιβαλλοντικής Ρύπανσης - Περιβαλλοντικές Ανασκοπήσεις Απογραφή αερίων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων από την Ελληνική βιοµηχανία και εκποµπών από την κεντρική θέρµανση

21 8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Από την ιδέα στην υλοποίηση STABILI d N S B S A O Z O N A T I IRRIGATION RECYCLE TANK

22 Το Τµήµα Τεχνικού Σχεδιασµού και Χαρτογράφησης της ΕΠΕΜ έχει 12ετή εµπειρία στον τεχνικό σχεδιασµό και τη χαρτογραφική υποστήριξη έργων προστασίας περιβάλλοντος. Το Τµήµα καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΠΕΜ µε αυτάρκεια και είναι εξοπλισµένο µε τα πλέον σύγχρονα λογισµικά σχεδιασµού και Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (GIS). Προφίλ Σχεδιασµός εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης απορριµµάτων Υπηρεσίες Σχεδιασµός εγκαταστάσεων µεταφόρτωσης Σχεδιασµός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων και νερού Αποχετεύσεις Αντιπληµµυρικά έργα Οδοποιίες Ψηφιακά µοντέλα εδάφους 2-d και 3-d αναπαραστάσεις Περιβαλλοντική χαρτογράφηση Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

23 9. ΙΟΙΚΗΣΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. φιλοδοξεί να είναι ο συλλογικός νους της εταιρείας. Ο στρατηγικός σχεδιασµός, η ανάπτυξη των επιµέρους τοµέων δραστηριότητας, η ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά και η βελτιστοποίηση της καθηµερινής εργασίας και της παρουσίας της ΕΠΕΜ, αποτελούν τις βασικές αρµοδιότητες του.σ. Η σύνθεσή του έχει ως εξής: Ονοµατεπώνυµο Εκπαίδευση Θέση στην εταιρεία Αντώνης Μαυρόπουλος Χηµικός Μηχανικός Ανδρέας Λουκάτος Ανδρέας Κουσκούρης Άννα Καρκαζή Νίκος Γκάργκουλας Αναστασία Σιταρά Βασίλης Χαϊδεµένος Χηµικός, DΕΑ ιαχείριση Περιβάλλοντος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός, ιαχείριση Περιβάλλοντος (MSc) Χηµικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος (M.Eng.) Χηµικός Μηχανικός (MSc) Οικονοµολόγος ιευθύνων Σύµβουλος, Υπεύθυνος ιεύθυνσης Ανάπτυξης Πρόεδρος.Σ. Υπεύθυνος Τµήµατος Προετοιµασίας Έργων Αντιπρόεδρος Σ, Υπεύθυνος Τµήµατος ιοίκησης Ανθρώπινων Πόρων Μέλος.Σ., Υπεύθυνη Τοµέα ιαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Μέλος.Σ., Υπεύθυνος Τοµέα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης στη Βιοµηχανία, Υπεύθυνος Τµήµατος Ποιότητας Μέλος.Σ. Υπεύθυνη Τοµέα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης Μέλος.Σ. Υπεύθυνος ιεύθυνσης Οικονοµικών Στράτος Βαξεβάνης ικηγόρος Μέλος.Σ. Νοµικός Σύµβουλος Αφανείς ήρωες: Η εύρυθµη λειτουργία της εταιρείας και η ανταπόκρισή της σε πιεστικές προθεσµίες βασίζεται, σε σηµαντικό βαθµό, στην ολοκληρωµένη διοικητική γραµµατειακή υποστήριξη που παρέχουν οι γραµµατείς της εταιρείας, αλλά και στον καθηµερινό αγώνα δρόµου του µεταφορέα της ΕΠΕΜ.

24 10. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η ΕΠΕΜ στεγάζεται σε πρόσφατα ανακαινισµένο, ιδιόκτητο νεοκλασικό κτήριο, στο κέντρο της Αθήνας. Τα γραφεία, συνολικού εµβαδού 450 m 2, είναι πλήρως εξοπλισµένα µε τα ακόλουθα: Το ίκτυο υπολογιστών της ΕΠΕΜ περιλαµβάνει: 1. Κεντρικό Υπολογιστή (Server) Τεχνικά χαρακτηριστικά Server Pentium II 850 Mhz, SCSI Controller, HDD 9, 1 GB UW SCSI, RAM 128 MB (100 Mhz), Tape Streamer, CD Recorder. 2. Υπολογιστές Χρηστών: 32 PC Pentium 3 Notebook - Pentium 3. Προγράµµατα (Software): 32 λειτουργικά συστήµατα Windows XP 2 λειτουργικά συστήµατα Windows 2000 Server 32 πακέτα εργασίας Microsoft Office άδεια νοµοθεσίας µηχανικών ( οµική Πληροφορική) ίκτυο H/Y 3 Φωτοτυπικά: MITA Vi 310 L,ΚΜ2030,ΚΜ3040 Έγχρωµο PLOTTER:ΗEWLETT - PΑCKARD 450C Έγχρωµο PLOTTER:ΗEWLETT - PΑCKARD 1050C Scanner: HR scanjet 4 cx Fax: Panasonic UF 333 Τηλεφωνικό κέντρο SAMSUNG SKP-36HX Εξοπλισµός παρουσιάσεων (overhead projector) Εξοπλισµός βιβλιοδεσίας Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός Γραφείου Ειδικά µετρητικά όργανα βιοαερίου: Αναλυτής Infrared GA 94A.1 - Geotechnical Instruments για τον προσδιορισµό CH 4, CO 2 και O 2 Σύστηµα δειγµατοληψίας - µέτρησης θερµοκρασίας Data - logger για επικοινωνία µε PC Κυψέλες αερίων Όργανα Μετρήσεων Αναλύσεων Ρύπων

25 Για υπολογισµό βιοαερίου ΧΥΤΑ: LANDWIN - Landfill air emission estimation model (ΕΡΑ) Για εκτίµηση κινδύνων ρύπανσης υδροφόρου: RAM, REM Για τοπογραφικές σχεδιάσεις: Quiserf και ΑPODOSH 4 Για υδρολογικά µοντέλο Χώρων Ταφής: HELP Για σύγκριση σεναρίων: ELECTRE III Για εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: LCA- Franke Για υπολογισµό ατµοσφαιρικής ρύπανσης: CALINE 4 Για υπολογισµό ατµοσφαιρικής ρύπανσης: AERMOD Για κοστολόγηση τεχνικών έργων: LOGISIEL Για ηλεκτρολογικές µελέτες: ADAPT Για αρχιτεκτονικές σχεδιάσεις: ARCHΙΤΕCTURAL DESKTOP 3.3 Για σχεδιαστικές εργασίες: AUTOCAD MAP MECHANICAL DESKTOP 6 LAND DEVELOPMENT PROST 10 (Οδοποιία) ΤΟΡΚΟ 10 (Τοπογραφικά ιαµορφώσεις - Χωµατουργικά) MICROSOFT PROJECT (Χρονικός Προγραµµατισµό Έργων) Εφαρµογή και Β του έργου «Απογραφή αερίων ρύπων, υγρών και στερεών αποβλήτων από τη βιοµηχανία και εκποµπών από την κεντρική θέρµανση», που υλοποιήθηκε για το ΥΠΕΧΩ Ε από Κ/Ξ εταιρειών, µέλος της οποίας ήταν η ΕΠΕΜ Λογισµικό για προσοµοίωση υδρογεωλογικών συνθηκών: MIKE SHE Enterprise Geostudio MIKE BASIN (Basic, WQ, MILW) MIKE 11 EVA MIKE HYDROGIS Enterprise Ειδικά Προγράµµατα (Software) 1 θέση Arcinfo (arcinfo floating - network, tin, grid, cogs, arcscan, arcpress, arcexpress) 2 θέσεις Arcview 3, µε extensions: Arcview spatial analyst Arcview 3D analyst Arcview image analyst PHOTOSHOP 6.0 CE (Επεξεργασία Φωτογραφίας) Πρόγραµµα διαστασιολόγησης και παρακολούθησης λειτουργίας µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Βάση δεδοµένων για υφιστάµενες στην Ελλάδα µονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Πρόγραµµα υπολογισµού στραγγιδίων και βιοαερίου ΧΥΤΑ Βάση δεδοµένων υπολογισµού παραγόµενων αποβλήτων Περιβαλλοντική βάση δεδοµένων παρακολούθησης ΧΥΤΑ Πρόγραµµα υδραυλικών υπολογισµών Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS Ειδικά Προγράµµατα Ανεπτυγµένα από την ΕΠΕΜ

26 11. ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ Γεν. ιεύθυνση ιεύρυνσης Γεν. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Γεν. ιεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΥΠ.ΑΝ. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Υπουργείο Εργασίας Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Πολιτισµού / Γ.Γ.Ο.Α. Υπουργείο Αιγαίου ΕΚΠΑΑ Υπουργεία Εποπτευόµενοι Φορείς Αττικής Βορείου Αιγαίου Ηπείρου Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Νοτίου Αιγαίου Πελοποννήσου Στερεάς Ελλάδας Περιφέρειες Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πανεπιστήµιο Θράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων Πανεπιστήµια Ερευνητικά Κέντρα

27 Αιτωλοακαρνανίας Αρκαδίας Αχαΐας Βοιωτίας Ηλείας Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων Κορινθίας Ρεθύµνης Σάµου Τρικάλων Χαλκιδικής Χίου Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Υπουργείο Περιβάλλοντος και Νερών- Ουγγαρία Υπουργείο οικονοµικών Ρουµανία Αιγυπτιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΕΑΑ) Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος - Κύπρος Υπουργείο Προστασίας Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος - Σερβία ήµος Plovdiv Βουλγαρία Τουρκική Εθνική Επιτροπή Στερεών Αποβλήτων ήµος Gevgelia FYROM ήµος Bitola FYROM ήµος Strumica FYROM ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Strumica FYROM ήµος Fez - Μαρόκο ήµος Τύνιδας Τυνησία Φορείς από άλλες χώρες Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) Επιστηµονικό και Επιµορφωτικό Κέντρο Χηµικών Μηχανικών Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου Κρήτης Επιµελητήρια & Ινστιτούτα

28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ EN ISO 9001:2000

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ EN ISO 9001:2000 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ EN ISO 9001:2000 Νο. 20 100 42000 791 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 3. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

βιώσιµες λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήµατα ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε.

βιώσιµες λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήµατα ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αχαρνών 141Β Αθήνα 104 46 Τηλ: 210 8627598 Fax: 210 8627189 www.epem.gr βιώσιµες λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήµατα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

βιώσιµες λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήµατα ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε.

βιώσιµες λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήµατα ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αχαρνών 141Β Αθήνα 104 46 Τηλ: 210 8627598 Fax: 210 8627189 www.epem.gr βιώσιµες λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήµατα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό δελτίο 2

Ενηµερωτικό δελτίο 2 Αχαρνών 141Β Τηλ. 210-8627598 104 46 Αθήνα Fax 210-8627189 E-mail: dkodrou@epem.gr Ενηµερωτικό δελτίο 2 Περιοδική έκδοση της Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΡΟΧΙΟ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ ιαχείριση Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την αναθεώρηση - επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Στερεών Απόβλητων (ΠΕΣ Α) Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

«Ó åäéüæïõìå «Ó åäéüæ ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» æ COMPANY PROFILE

«Ó åäéüæïõìå «Ó åäéüæ ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» æ COMPANY PROFILE «Ó åäéüæïõìå ôïí êüóìï ðïõ ïíåéñåõüìáóôå íá æþóïõìå...» COMPANY PROFILE 1. Γενικά στοιχεία Η εταιρεία μελετητών και συμβούλων μηχανικών Ρoϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1995, από την συνένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας µε θέµα : «Νέες Ειδικότητες Μηχανικών Καταγραφή Προγράµµατα Σπουδών» Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η Τ Η Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α Σ Οµονοίας 80 α, 65403 Καβάλα, Τηλ. (2510) 836435, Fax (2510) 232351 http://www.metron-consulting.gr ΜΕΤΡΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Γενικά Στοιχεία Νοµική Μορφή Οµόρρυθµος

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006

NEWSLETTER 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 EN ISO 9001:2000 Νο. 20 100 42000 791 BC BERLIN Consult GmbH Bayreuther Str. 36, D-10789 Berlin, Germany url: www.berlin-consult.com IES CONSULTING Ltd Vármegye út. 3-5, 1052 Budapest, Hungary url: www.ieskft.hu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1η Ενδιάµεση Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER #01.07 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007

NEWSLETTER #01.07 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 EN ISO 9001:2000 Νο. 20 100 42000 791 BC BERLIN Consult GmbH Bayreuther Str. 36, D-10789 Berlin, Germany url: www.berlin-consult.com IES CONSULTING Ltd Vármegye út. 3-5, 1052 Budapest, Hungary url: www.ieskft.hu

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2014 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2015 2 Περιεχόμενα Μήνυµα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραµµα ράσης Περιφέρειας Κρήτης... 6 Άξονας 1 Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κωδικός Ε.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας 2012-2016»

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας 2012-2016» 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2012-2016_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.DOC] Σελ. 61/130 9.1 Συνοπτικά Τεχνικά ελτία Αξόνων και Μέτρων [ΕΑΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2012-2016_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.DOC] Σελ. 62/130

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η : 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2) ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 3) ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και εφαρμογής Ολοκληρωμένου Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει θεσμοθετηθεί με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Ο προγραμματισμός και η μελέτη έργων. του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου προς τους φορείς

Ο προγραμματισμός και η μελέτη έργων. του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου προς τους φορείς ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ 1. Γενικά στοιχεία Η εταιρεία μελετητών και συμβούλων μηχανικών Ρoϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1995. Από την ίδρυσή της παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη και έχει σήμερα καταξιωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011 Γραφείο Εφαρµογής Εσωτερικών ιαδικασιών & ιασφάλισης Ποιότητας ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 3.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com

www.cablel.com. E-mail: csr@cablel.vionet.gr www.cablel.com Περιεχόμενα Γενικές Πληροφορίες Σχετικά με τον Απολογισμό 2 Μήνυμα από τη Διοίκηση 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Η παρουσία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Η Εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 8 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πρόγραµµα INTERREG IIIA/ Ελλάδα-Βουλγαρία Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ηµιουργία δικτύου για την Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτοµίας µε στόχο της ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. ιπλωµατική Εργασία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. ιπλωµατική Εργασία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική Εργασία «Συγκριτική Αξιολόγηση Τελικών ικαιούχων ΟΤΑ κατά την Γ Προγραµµατική Περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 1 η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000012. ιευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Μέλος του.σ.

ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000012. ιευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Μέλος του.σ. ΑΡΙΘΜΟΣ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ EMAS EL000012 ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Νίκη Σιούτα Λουκάς Γιαννακούλης ηµήτριος Κούτρας ΘΕΣΗ ιευθύντρια Αειφόρου Ανάπτυξης ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μοροπούλου Αντωνία, Κωνσταντή Αγορίτσα

Μοροπούλου Αντωνία, Κωνσταντή Αγορίτσα Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: ΝΕΟΙ ΡΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μοροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προσδιορισµού προτύπου λειτουργίας και βιωσιµότητας δοµών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μελέτη προσδιορισµού προτύπου λειτουργίας και βιωσιµότητας δοµών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Ι.1 Γενικά...3 Ι.2 Μεθοδολογία προσέγγισης...3 Ι.3 Οµάδα έργου...4 Ι.4 Το περιβάλλον της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα σήµερα και ο ρόλος των οµών Στήριξης της Επιχειρηµατικότητας...5

Διαβάστε περισσότερα