Νίκος Παναγιωτάκης. Αγαπητοί φίλοι,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νίκος Παναγιωτάκης. Αγαπητοί φίλοι,"

Transcript

1 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τα πληροφοριακά συστήματα νέας γενιάς για τη διαχείριση πληροφοριών που απευθύνονται στις βιβλιοθήκες: οι νέες τάσεις στην ανάπτυξη σύγχρονων και πλέον λειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων που απευθύνονται στις βιβλιοθήκες Απ' την ιδέα η ανάπτυξη, Απ' την ανάπτυξη η εξόγκωση, Απ' την εξόγκωση η σκέψη, Απ' τη σκέψη η ανάμνηση, Απ' την ανάμνηση η επιθυμία. Ο λόγος έγινε γόνιμος, Ενώθηκε με το αμυδρό φως Και γέννησε τη νύχτα Η ΑΥΓΉ ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ J. BURNET ΚΑΘ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ SAINT ANDREW (ΣΚΟΤΙΑ) ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ - ΠΟΙΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΟΡΙ Αγαπητοί φίλοι, Νίκος Παναγιωτάκης Αποτελεί μεγάλη χαρά τόσο για μένα όσο και για την εταιρεία που εκπροσωπώ, την ITCC Α.Ε, το γεγονός της συμμετοχής μας στο συνέδριο αυτό. Ένας από τους στόχους αυτού του συνεδρίου, εκτός από τις συζητήσεις που αφορούν στο παρόν και το μέλλον των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα, είναι να μοιραστούμε απόψεις που αφορούν στα σύγχρονα μέσα υποστήριξης αυτών, προκειμένου να γίνουν λειτουργικότερες και πλέον προσιτές στους χρήστες τους. Αν η παρουσίαση γνωστών μέχρι στιγμής εννοιών και πρακτικών βοηθά στην εμπέδωση και κατανόηση τους, η παρουσίαση καινοτόμων ιδεών αποτελεί πόλο έλξης για απόκτηση πρόσθετης γνώσης και εφαρμογών των ιδεών αυτών. Στην παρούσα εισήγηση θα σας παρουσιάσω τις επιστημονικές και τεχνολογικές παραμέτρους που θεμελιώνουν την αρχιτεκτονική και τη λειτουργικότητα των "Πληροφοριακών συστημάτων νέας γενιάς για τις βιβλιοθήκες". Κατ' αρχάς θα κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή στη χρήση της πληροφορικής από τις βιβλιοθήκες, καθώς επίσης και τις σύγχρονες απαιτήσεις των βιβλιοθηκών από την πληροφορική. Ακολούθως θα παρουσιάσω το θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο των τεχνικών και μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία των "Νέας γενιάς πληροφοριακών συστημάτων για τις βιβλιοθήκες". Βιβλιοθήκες και πληροφορική Ο όρος βιβλιοθήκη μας είναι γνωστός, καθώς επίσης γνωστό μας είναι και το γεγονός ότι κατά καιρούς (από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα) οι υπεύθυ-

2 252 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΑΚΗΣ νοι για τις βιβλιοθήκες εφάρμοζαν διάφορες μεθόδους για την καλύτερη δυνατή διαχείριση τους, αξιοποιώντας στο έπακρο τα εκάστοτε κρατούντα τεχνολογικά επιτεύγματα. Η πληροφορική τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει δραστικά επί τα βελτίω το βαθμό αποτελεσματικότητας της όλης διαχειριστικής διαδικασίας στις βιβλιοθήκες. Επειδή κάθε σύστημα στον κόσμο μας ακολουθεί μια εξελικτική πορεία, το αυτό ισχύει και για το στερεο-λογισμικό (υπολογιστές, προγράμματα κλπ. μέσα υποστήριξης) που χρησιμοποιούνται κατά καιρούς από τις βιβλιοθήκες. Συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ο όρος "γενιά πληροφοριακού συστήματος", για να εκφραστεί η εξελικτική αυτή πορεία, που ακολουθεί το πληροφοριακό σύστημα μέσα στα χρόνια, εμφανίζοντας άλμα τέτοιο, ώστε η καινούργια μορφή και λειτουργικότητα του να διαφέρει σημαντικά από την παλαιότερη, σηματοδοτώντας "σταθμό " στην όλη εξελικτική του πορεία. Απαριθμώ τις γενιές των συστημάτων αυτοματισμού βιβλιοθηκών στον παρακάτω πίνακα και παραθέτω τις ιδιότητες εκάστης γενιάς.

3 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι βιβλιοθήκες αποτελούν μφνάδα ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, το δημόσιο, δημοτικό τομέα αλλά και για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς παγκοσμίως. Τα παραπάνω συστήματα χρησιμοποιούν σήμερα την πληροφορική για την καλύτερη, αποδοτικότερη και ποιοτικότερη προσέγγιση στον τρόπο εργασίας στοχεύοντας συνάμα στην καλύτερη δυνατή και αρτιότερη παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη. Ακολούθως παραθέτω σχήμα, στο οποίο φαίνεται η θέση των βιβλιογραφικών αρχείων στο γενικότερο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος. Μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που θα μπορούσε να κάνει μια βιβλιοθήκη αλλά και ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση, είναι στις "πληροφορίες". Είναι προφανές ότι το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει τη βιβλιοθήκη, θα πρέπει να ολοκληρώνεται με διάφανο τρόπο με το υπόλοιπο πλη-

4 254 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΙΙΩΤΑΚΗΣ ροφοριακό σύστημα του οργανισμού (ανοιχτότητα), η δε "πληροφορία" θα πρέπει να είναι διαχειρίσιμη, και εύκολα προσβάσιμη από τους χρήστες του πληροφοριακού συστήματος. Η καθημερινή μας εργασία στον ηλεκτρονικό κόσμο περιλαμβάνει χρήση πόρων όπως το Internet, Intranets, Extranets, Network Computing, προσωπικούς υπολογιστές που μπορεί να ευρίσκονται στο σπίτι ή γενικά μακριά από τη βιβλιοθήκη, καθώς επίσης και τα κατάλληλα μέσα υποστήριξης για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και δημοσιεύσεις. Παρακολουθώντας την εξελικτική πορεία των βιβλιοθηκών σε διεθνές επίπεδο και καταγράφοντας τις ανάγκες, τους προβληματισμούς και τις επιδιώξεις των βιβλιοθηκονόμων, συνάγονται τα ακόλουθα: Σήμερα οι βιβλιοθηκονόμοι χρειάζονται περισσότερο από ποτέ άλλοτε να χρησιμοποιήσουν τεχνολογικά επιτεύγματα, πλέον σύγχρονα και έξυπνα εργαλεία, θέτοντας σαν αντικειμενικό σκοπό να καταστήσουν τις βιβλιοθήκες στις οποίες εργάζονται κεντρικούς κόμβους παροχής πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Η πληροφόρηση των χρηστών δεν περιλαμβάνει μόνο παροχή πληροφοριών από τα στοιχεία του καταλόγου της βιβλιοθήκης ή από τις συλλογές των κλάδων αυτής, αλλά και από συλλογές προερχόμενες από εξωτερικές πηγές, πολυμέσα, έντυπα που έχουν εκδοθεί σε ηλεκτρονική μορφή κλπ, Οι χρήστες των βιβλιοθηκών (καθηγητές, φοιτητές, πλατύ κοινό) χρειάζονται να έχουν πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης άσχετα από τη θέση τους ή τη μορφή του υλικού που είναι καταχωρημένες. Τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούν οι βιβλιοθήκες θα πρέπει λοιπόν να γίνουν αρκετά πιο έξυπνα από τα υφιστάμενα, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των χρηστών από το χώρο της πληροφόρησης, Οι MARC καταλογογραφήσεις, το EDI και η WWW πρόσβαση στα δεδομένα των καταλόγων δεν είναι πλέον αρκετά για να στηρίξουν τις ανάγκες των βιβλιοθηκών στην απόκτηση και διαχείριση της πληροφορίας. Οι παραδοσιακές τεχνικές και τα εργαλεία έχουν αγγίξει το ανώτερο όριο σε ό,τι αφορά την απόδοση τους για την επίτευξη των στόχων, που τέθηκαν την εποχή που αυτά σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν. Είναι προφανές ότι τα συστήματα νέας γενιάς για διαχείριση των πληροφοριών της βιβλιοθήκης πρέπει να προσφέρουν μια πλέον σύγχρονη προσέγγιση στην αναζήτηση πληροφοριών προχωρώντας αρκετά βήματα μπροστά από τα συμβατικά συστήματα αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών, προσφέροντας καλυτέρους χρόνους απόκρισης και ακρίβειας στις αναζητήσεις.

5 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 255 Θα πρέπει βεβαίως να κατανοήσουμε ότι για να ικανοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, το λογισμικό της βιβλιοθήκης πρέπει να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί ευθύς εξ αρχής με σύγχρονες μεθόδους, να χρησιμοποιήσει σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές για τη διαχείριση και αναζήτηση της πληροφορίας, και φυσικά ότι θα απαιτηθεί κάποιο χρονικό διάστημα από τη στιγμή αυτή (όχι μεγάλο) για να ανακοινωθούν τα πρώτα αποτελέσματα και οι κριτικές. Τα συστήματα 4 η; γενιάς για τις βιβλιοθήκες προβλέπουν τη χρήση των παρακάτω λειτουργικών συστημάτων, τα οποία αποτελούν τον κύριο παράγοντα που διαφοροποιεί τα συστήματα 4 ης γενιάς από τα συστήματα 3 ης γενιάς. Συστήματα αναγνώρισης μορφών με δυνατότητα αυτομάθησης Σημασιολογικά δίκτυα Συστήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας Τα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών με βάση την τεχνολογία αυτή παίρνουν μια επιπλέον διάσταση. Θα μπορούσαν κάλλιστα να ονομαστούν πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πληροφοριών για βιβλιοθήκες. Οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μέσα από τη χρήση τέτοιων συστημάτων είναι οι ακόλουθοι: Αποδοτικότερος τρόπος διαχείρισης των πόρων της βιβλιοθήκης σε σχέση με τα υπάρχοντα συστήματα, συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους λειτουργίας της Ευελιξία στον τρόπο αναζήτησης (χρήση συστημάτων πλοήγησης) Να επιτευχθούν στην πραγματικότητα συστήματα ΑΝΟΙΧΤΑ και ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΑ Να προβλέπουν δυνατότητα εγκατάστασης σε πολλαπλές hardware πλατφόρμες και περιβάλλοντα δικτύων Να εγκαθίστανται και να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχουν τα διαφορετικά συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων Κατά τη σχεδίαση και υλοποίηση αυτών οι κατασκευάστριες εταιρίες να μην έχουν λάβει μονάχα υπόψη την εμπειρία των βιβλιοθηκονόμων, των αναλυτών συστημάτων και των προγραμματιστών, αλλά να έχουν αξιοποιήσει στο έπακρο την εμπειρία των ειδικοτήτων που αναφέρονται ακολούθως: 1. Σχεδιαστές πληροφοριακών συστημάτων 2. Τεχνικοί και Τεχνολόγοι δικτύων 3. Έμπειροι στον τομέα σχεδιασμού συστημάτων διεπαφής ανθρώπου-μηχανής (Man Machine Interfaces) 4. Ειδικοί σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης

6 256 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΠΏΤΑΚΗΣ 5. Ειδικοί στην ανάπτυξη έμπειρων συστημάτων και βάσεων γνώσης 6. Επιστήμονες - ειδικοί στη Γνωσιολογία κλπ. Στις παρακάτω σελίδες παρατίθεται το σύνολο των εννοιών και το θεωρητικό πλαίσιο, στο οποίο βασίζεται η αρχιτεκτονική θεμελίωση των πληροφοριακών συστημάτων 4 η? γενιάς για τις βιβλιοθήκες. Η παρουσίαση θα γίνει πολύ συνοπτικά λόγω των χρονικών περιορισμών που υπάρχουν στις εισηγήσεις. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ TEXT RETRIEVAL ΣΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩ- ΡΙΣΗΣ ΜΟΡΦΩΝ APRPs: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Είναι γεγονός ότι στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα κάθε πληροφορία η οποία εισάγεται στο σύστημα θα πρέπει να δεικτοδοτείται προκειμένου να είναι ανακτήσιμη. Δεικτοδότηση Ορισμός: Με τον όρο "δεικτοδότηση" ορίζεται η εργασία εκείνη που επιτρέπει τον προσδιορισμό και επιλογή των στοιχείων εκείνων ("λέξεις κλειδιά") που είναι αναγκαία για να περιγράψουν το τεκμήριο, είναι το εργαλείο προσδιορισμού της θέσης καθενός τεκμηρίου είναι "εργαλείο διασύνδεσης" τεκμηρίων είναι μια υπηρεσία η οποία προσθέτει αξία στη διαδικασία για αναζήτηση στοιχείων και αυξάνει κατά πολύ την ακρίβεια και την πληρότητα των μεταγενέστερων προσπαθειών ανάκτησης στοιχείων. Είναι γνωστό ότι η δεικτοδότηση ευρίσκει εφαρμογή όχι μόνο σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων αλλά και σε κάθε άλλη βάση δεδομένων με χαρακτήρα εμπορικό, βιομηχανικό κλπ. Προβλήματα Δεικτοδότησης Κίνδυνος κακής εφαρμογής όρων, από τον υπεύθυνο να ορίζει τις λέξεις κλειδιά Απαιτούμενος χρόνος σημαντικός Υψηλό κόστος εφαρμογής εκσφαλμάτωσης και αναδιάρθρωσης δεικτών Τρόπος αποφυγής προβλημάτων Δημιουργία λεξικών, θησαυρών, θεματικών επικεφαλίδων OGR επεξεργασία Χρήση συστημάτων αναζήτησης κειμένων

7 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Προβλήματα Δεικτοδότησης και OCR Επεξεργασίας Ο όρος OCR επεξεργασία είναι το ακρωνύμιο των όρων Optical Character Recognition - Οπτική αναγνώριση χαρακτήρων. Αναφέρθηκε προηγουμένως σαν ένας τρόπος αποφυγής των προβλημάτων που προκύπτουν από τη δεικτοδότηση. Με την OCR επεξεργασία, καταβάλλεται κυρίως, ακόμα και σήμερα, η προσπάθεια εισαγωγής μεγάλων κειμένων από έντυπα σε βάσεις δεδομένων, με χρήση συσκευών Οπτικής ανάγνωσης (Optical Character Readers), τα οποία μετά από σχετική επεξεργασία δημιουργούν "λέξεις κλειδιά". Μετά από χρήση της OCR τεχνολογίας επί σειρά ετών απεδείχθησαν τα ακόλουθα: Δεν υπάρχει ακρίβεια 100% κατά τη φάση μετατροπής εικόνας σε κείμενο Ακρίβεια 96-97% Δυσανάγνωστα αποτελέσματα Ανάγκη επαναπληκτρολόγησης στοιχείων Επανέλεγχος ακεραιότητας κειμένου Απαίτηση σημαντικού χρόνου Αύξηση κόστους επεξεργασίας Αύξηση όγκου βάσης κατά % Η Προτεινόμενη Λύση Χρήση νέων τεχνολογιών για αναζητήσεις με ασαφή προσέγγιση, κάνοντας χρήση των συστημάτων αναγνώρισης μορφών, με δυνατότητα αυτομάθησης κατά τη φάση της επεξεργασίας, σε συνδυασμό με: Σημασιολογικά δίκτυα Συστήματα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας Λοιπές άλλες τεχνικές με τις οποίες τα σύγχρονα συστήματα προσπαθούν να μιμηθούν τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται ο άνθρωπος ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΟΡΦΩΝ : PATTERN RECOGNITION Ορισμός: Η διαδικασία ορισμού και κατηγοριοποίησης της μορφής των α- ντικειμένων σε κάποιο περιβάλλον π.χ. άνθρωποι, μηχανές κλπ. Η δυνατότητα αναγνώρισης διαφοράς στη μορφή ανάμεσα σε γράμματα από λέξεις Η δυνατότητα διαχωρισμού της μορφής της καρέκλας από το τηλέφωνο Του Α από το Ω

8 258 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΑΚΗΣ Του χάρτη της Βραζιλίας από αυτόν της Ελλάδος Στο ερώτημα "Είναι σημαντική η χρήσί] συστημάτων Pattern Recognition : αναγνώριω] μορφών στις βιβλιοθήκες? " Η θέση των ειδικών είναι καταφατική. Ακολούθως συνοψίζονται οι αιτίες για τη θετική τους τοποθέτηση. Αιτιολόγηση: Όλη η γνώση βασίζεται στην αναγνώριση μορφών Στην παρούσα εισήγηση ενδιαφέρει πώς συμβάλλει στην αναγνώριση κειμένου που ευρίσκεται σε μορφή εικόνας, μάλιστα δε με πολλές ασάφειες στη μορφή του κειμένου. Π.χ. η δυνατότητα να διαβάσει αυτό που φαινομενικά εμφανίζεται σαν ΤΑΕ CHT σαν THE CAT Το σύστημα αναγνωρίζει ότι το ΤΑΕ δε συναντάται σαν λέξη σε προτάσεις όπως το THE Τα συστήματα για αναγνώριση μορφών, με δυνατότητα μάθησης κατά τη φάση της επεξεργασίας συμβάλλουν στα ακόλουθα: Βοηθούν στην αναζήτηση με τρόπο ασαφούς ταύτισης Μπορούν να μαθαίνουν Αυτοδιοργανώνονται ΔΙΑΦΟΡΕΣ APRPS ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ TEXT RETRIEVAL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ακολούθως επισημαίνονται οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των παραδοσιακών συστημάτων Text Retrieval και των συστημάτων που βασίζονται στα συστήματα αναγνώρισης μορφών APRPS. Text Retrieval Δημιουργία δεικτών με βάση το κείμενο => Προϋποθέτει μετατροπή εικόνας σε κείμενο (OCR) επεξεργασία APRPS Βλέπουν την πληροφορία, όπως αυτή έχει αποθηκευθεί σαν δυαδικά νούμερα

9 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τα δυαδικά νούμερα αποτελούν τη βάση δεικτοδότησης και όχι τα κείμενα Είναι μοντελοποιημένα όπως τα βιολογικά συστήματα με χρήση νευρωνικών δικτύων για επεξεργασία πληροφοριών Διαθέτουν δυνατότητα αυτο-οργάνωσης μιας μάθησης Διαθέτουν δυνατότητα ανάμνησης ψηφιακών μορφών Παρέχουν αυτόματη δεικτοδότηση ψηφιακών μορφών με δημιουργία αυτόβελτιστοποιουμένης μνήμης μορφών Αποτελέσματα Ταύτιση αντικειμένων με χρήση fuzzy logic (τεχνικές ασάφειας). Αναζήτηση όρων, οι οποίοι εισάγονται με λάθος πληκτρολόγηση, δε θα προκαλέσει κατ' ανάγκη αρνητική απάντηση από το σύστημα (εκτός εάν δεν υπάρχει ο όρος αυτός). Βοηθά το χρήστη να κάνει την εργασία αναζήτησης ευρύτερη ή στενότερη χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα για ταύτιση μορφών. Μετρήσιμα μεγέθη Ελαχιστοποίηση κόστους δεικτοδότησης (ο παραδοσιακός τρόπος δεικτο-δότησης των εγγράφων απαιτεί δρχ./έγγραφο ανάλογα με το βαθμό πολυπλοκότητας της δεικτοδότησης). Αυτόματη δεικτοδότηση. Μηδενισμός κόστους διόρθωσης κειμένου από OCR επεξεργασία, ο οποίος είναι περίπου ΟΟδρχ./σελίδα. Ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων σε χώρους δίσκου. Αύξηση ταχύτητας επεξεργασίας κατά την αναζήτηση. Αριστοποίηση διαχείρισης πόρων συστήματος. Οφέλη Αυτόματη ψηφιακή δεικτοδότηση με δυνατότητα αυτοαναδιοργάνωσης.

10 260 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΙΊΩΤΑΚΗΣ Ελαχιστοποίηση κόστους δεικτοδότησης. Αποφυγή σφαλμάτων πληκτρολόγησης ή κατηγοριοποίησης. Φυσική ανοχή γλωσσικών σφαλμάτων. Ελαχιστοποίηση αναγκών για διόρθωση σφαλμάτων OCR επεξεργασίας. Υψηλή ακρίβεια αναζητήσεων. Παροχή υψηλού αισθήματος ασφάλειας στο χρήστη ότι το σύστημα θα του παράσχει πληροφορίες άσχετα από δικό του κακό πληκτρισμό σε όρους αναζήτησης. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η επεξεργασία προτάσεων που εισάγονται ή διαβάζονται από το σύστημα, το οποίο απαντά επίσης με προτάσεις με τρόπο τέτοιο που να θυμίζει απαντήσεις μορφωμένου ανθρώπου. Βασικό ρόλο παίζει η γραμματική, το συντακτικό, η ανάλυση των εννοιολογικών στοιχείων και γενικά της γνώσης, για να γίνει κατανοητή η ανθρώπινη γλώσσα από τη μηχανή. Εργασίες του Επεξεργαστή Φυσικής Γλώσσας Lexical Analysis Syntactic Analysis Semantic Analysis Discourse Analysis Pragmatic Analysis Λεξικογραφική Ανάλυση Συντακτική Ανάλυση Σημασιολογική Ανάλυση Ανάλυση ομιλίας - Πραγματεία Πραγματική-Ρεαλιστική Ανάλυση Η Γνώση σε ένα Επεξεργαστή Φυσικής Γλώσσας Lexical Knowledge Syntactic Knowledge Semantic Knowledge Discourse Knowledge Pragmatic Knowledge Application-specific Knowledge General Knowledge Η Μηχανή του Επεξεργαστή Φυσικής Γλώσσας - NLP Ο επεξεργαστής φυσικής γλώσσας εκτελεί τις παρακάτω ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Διάβασε την εισαχθείσα πρόταση

11 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Επεξεργάσου την εισαχθείσα πρόταση Εκτέλεσε λεξικογραφική ανάλυση: λεξικογραφικός διαχωρισμός των λέξεων της πρότασης Αναζήτησε αυτές στο λεξικό Εκτέλεσε συντακτική ανάλυση: προσδιορισμός του τύποί) των λέξεων με χρήση συντακτικού Εκτέλεσε σημασιολογική ανάλυση: κατανόηση των λέξεων Εκτέλεσε πραγματική ανάλυση: προσδιόρισε τον τύπο της απάντησης που θα δημιουργήσεις Δημιούργησε την κατάλληλη απάντηση Η γνώση φυλάσσεται σε "δομές γνώσης", που διαχωρίζουν αυτήν σε οργανωμένους τύπους γνώσης Μηχανισμός ανάστροφης ιχνηλασιμότιμας (Backtracking mechanism): βοηθά τον επεξεργαστή να εγκαταλείψει μια ανεπιτυχή αναζήτηση και να προσπαθήσει πάνω σε εναλλακτικά μονοπάτια Μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων (Inference engine): Εξάγει νέα γνώση από προϋπάρχουσα. Π.χ. στην εξίσωση Α+Β=Γ, η πρόταση Γ είναι η νέα γνώση που προκύπτει από τις προτάσεις Α και Β ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ TOY NLP Να μιμηθεί τις δυνατότητες διαλόγου που έχουν μορφωμένοι άνθρωποι. Να κατανοήσει μια εισαγόμενη πρόταση και να δημιουργήσει την κατάλληλη απάντηση. ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ Ορισμός: Η μελέτη του τρόπου με τον οποίο αναπαριστάται η έννοια μιας λέξης στο μυαλό του ανθρώπου. Σημασιολογική Ανάλυση Ορισμός: Είναι η εργασία προσδιορισμού της σημασίας λέξεων μέσα σε πρόταση. Λειτουργίες Προσδιορισμός της έννοιας στην πρόταση. Απεικόνιση-αντιγραφή της έννοιας αυτής στη βάση γνώσης.

12 262 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΑΚΗΣ Semantic Networks Ορισμός: Το σημασιολογικό δίκτυο είναι ένας διγράφος με ετικέτες που χρησιμοποιείται για να περιγράψει σχέσεις (συμπεριλαμβανομένων των ι- διοτήτων) αντικειμένων, ιδεών, καταστάσεων ή δράσεων. NLP PROCESS DIAGRAM

13 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Οφέλη από τη χρήση των σημασιολογικών δικτύων Εύκολη-αυτόματη ανεύρεση της πληροφορίας που απαιτείται. Χρήση όλων των δυνατοτήτων που παρέχει η επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Ενσωμάτωση συντακτικών κανόνων, μορφολογικών, πραγματικών νοημάτων λέξεων. (a) Παραδείγματα Σημασιολογικών δικτύων' (b)

14 264 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Semantic net representation of "blocks-world" (a) System (b) Semantic net Pattern recognition: statistical, structural, and neural approaches / Robert J. Schalkoff (c) Examples of networks: (c) is a network showing some of the linkages between a particular proposition and general conceptual knowledge about human beings and flowers (d) is a semantic network expressing some of the structure of a toy house

15 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (d) Παράδειγμα Θεωρείστε τα ακόλουθα αντικείμενα, κατηγορίες, σχέσεις κατηγοριών και δραστηριότητες.

16 266 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΑΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗ. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, αν η ακόλουθη πρόταση εισαχθεί σε επεξεργαστή φυσικής γλώσσας "Το τριαντάφυλλο ονειρεύεται" σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα είναι αρνητική ΑΙΤΙΑ: Το τριαντάφυλλο είναι φυτό, και τα φυτά δεν ονειρεύονται. Πριν κλείσει αυτή η εισήγηση θα ήθελα να σας υποβάλω μια ακόμα ερώτηση: Υπάρχουν συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών τα οποία να έχουν σχεδιαστεί χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες που ανέφερα προηγουμένως; Η απάντηση είναι "ΝΑΙ" Είναι τα Μέσα Υποστήριξης Q Series και η Information Quest (IQ) Από την Electronic Online Systems International (EOSi) Η Σειρά Q είναι το: Σύστημα νέας γενιάς για τη διαχείριση πληροφοριών στις βιβλιοθήκες Ολοκληρωμένο Σύγχρονο και Πραγματικά ΑΝΟΙΧΤΟ Πλήρως παραμετρικό Καλύπτει όχι μόνο όλες τις λειτουργικές περιοχές των βιβλιοθηκών, αλλά και πολύ περισσότερα Η Σειρά Q, με ή χωρίς την Information Quest (IQ), υλοποιεί με ένα σύγχρονο μοναδικό τρόπο το όραμα των βιβλιοθηκονόμων να καταστήσουν τις βιβλιοθήκες τους κόμβους πληροφοριών χάριν της κοινωνίας των χρηστών αυτών. Τεχνολογικό Υπόβαθρο Η Σειρά Q χτίστηκε χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα εργαλεία: PowerBuilder σαν εργαλείο υλοποίησης. To ORACLE RDBMS Και για μηχανή αναζήτησης, τον τρόπο δεικτοδότησης του Excalibur (APRPS, Semantics, NLP) Το λειτουργικό σύστημα είναι τα Windows NT.

17 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Στόχος Να παρέχει τη Σειρά Q κάτω από οποιοδήποτε γνωστό RDBMS, σε NT ή UNIX πλατφόρμες. Information Quest (IQ) Η IQ είναι μια νέα ολοκληρωμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής πληροφόρησης της Dawson Holding Company. Δημιουργήθηκε από την EOSi που είναι κλάδος της Dawson Holding Company. Παρέχει συνδέσμους στο WWW για επιστημονικά, τεχνικά, ιατρικά, περιοδικά, περιοδικά για τις επιχειρήσεις κλπ. μέσω Internet. Περιλαμβάνει μια βάση με περισσότερες από εγγραφές από περιοδικά που εκδόθηκαν από το Ο WebOPAC της Σειράς Q συνδέεται απευθείας με την IQ, για να παράσχει σε σας τη δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία της βάσης, στις περιλήψεις, και στα περιεχόμενα πλήρους κειμένου, όπου είσαστε συνδρομητές με τρόπο διάφανο και άσχετα με τη γεωγραφική σας θέση. Παραπομπές που ευρίσκονται μέσα από την ισχυρή μηχανή αναζητήσεων της IQ, μπορούν να δείχνουν στους χρήστες τα σχετιζόμενα τοπικά έντυπα αποκτήματα στη βιβλιοθήκη τους ή υποβοηθά αυτούς να τα δουν σε σύνδεση online σε μορφή Adobe PDF (Portable Document Format) or RealPage μορφή. Επίσης μπορούμε να ζητήσουμε να σταλούν τα αντικείμενα αυτά σε ηλεκτρονική ή σε μορφή Τηλεεπιστολής. Χρησιμοποιεί την ίδια ισχυρή τεχνολογία με αυτή της Σειράς Q σε ό,τι αφορά την αναζήτηση πληροφοριών, παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να εύρουν τη σωστή πληροφορία. Λίγα λόγια για την EOSi Η Electronic Online Systems International (EOSi) αποτελεί εταιρεία με παγκόσμια διάσταση στον τομέα λογισμικού και παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη διαχείριση πληροφοριών. Παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων και υπηρεσιών προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των βιβλιοθηκών όλων των τύπων και διαστάσεων. Διαθέτει 40 περιφερειακά γραφεία και κέντρα υποστήριξης σε όλο τον κόσμο, τα οποία την υποβοηθούν να παράσχει υπηρεσίες σε 6500 πελάτες παγκοσμίως.

18 268 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΙΊΩΤΑΚΗΣ Objectives Παραδείγματα από τη διεθνή πρακτική. NSF Center for Intelligent Information Retrieval CUR To develop advanced techniques for text analysis and retrieval. To integrate those techniques with other data management techniques in distributed environments. Research Projects Advanced retrieval techniques: The project aims to Improve the ability of the retrieval engine to accurately locate relevant text objects (such as documents or passages) - Work done mostly using INQUERY retrieval engine, based on the "inference net" probabilistic model of retrieval. Indexing and Natural language Processing: The project aims to Improve the analysis of natural language queries and texts to produce better representation of content, work is being done in phrase-based representations and recognizing entities in text. Routing and filtering: The project aims to develop an engine that can effectively deal with the real-time demands of large volume text feeds being processed against thousands of user profiles. Distributed information retrieval: The project aims to the development of techniques for locating relevant text databases, merging results, and efficient retrieval in both local and wide area network enviroments. Browsing and query formulation: The project aims to the development of corpusbased techniques to support query formulation and access through browsing rather than by query. One focus is the automatic determination of relationships between phrasal concepts. Text extraction: The project aims to develop techniques to automatically extract entities, attributes and relationships from text, and to integrate this capability with the retrieval techniques. This work involves more sophisticated Natural Language Processing (NLP) than is typically needed for information retrieval, and is more domain knowledge-intensive. Integration with database systems: The project aims to develop approaches to integrating information retrieval and database system query languages, query processing, and object management. The whole project also aims to satisfy performance constraints of large text-based applications. The Library of Congress Digital Library Effort The Library of Congress was in 1995 in the process of evaluating new technologies to provide on-line access to parts of their huge collections. As part of the "American Memory" project, the Library has worked with the CIIR

19 ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Center for Intelligent Information Retrieval), to provide text-basied access to collections of photographs, speeches, and books. The initial prototype has used a Mosaic interface that incorporates some aspects of an advanced text retrieval interface, such as Natural Language Queries (NLQ), ranked output, and relevance feedback. Future versions of the system will incorporate more advanced features of INQUERY such as probabilistic field-based retrieval and phrase-based representations. Some of the research issues that can be addressed in the context of this project include effective query processing for image-based queries (what types of queries do people ask in an image database?) and indexing strategies for MARC records, which have many short fields of varying importance. The British Library Initiatives for Access Projects, The British Library holds over volumes and is one of the world's greatest treasure houses of written information from every age and culture. In 1993 it published its Strategic Objectives for the year 2000, which made a commitment to providing access to the collections using digital and networking technologies for onsite and remote users. Initiative For Access, a program of 20 development projects, was inaugurated in 1993 to investigate hardware and software platforms for the digitization and subsequent networking of a range of library materials. The objectives of the Library are apart from enhancing library services and facilitating access, to establish standards for storage, indexing, retrieval, and transmission of data, together with issues involved with digitization of material and its provision over networks. Major projects within IFLA include the following. The Patent Express Jukebox The Electronic Beowulf Electronic Photo Viewing System The Network OPAC From British Library's pilot Electronic Photo Viewing System Image scanned from Communications of the ACM April 1995/vol38, no 4 p.65 Other projects in the Initiatives for Access program include: Digitization of ageing microfilm which will provide searchable indexes for popular microfilm collections. Testing of Excalibur PixTex/EFS for catalog conversion and other appli cations.

20 270 ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΑΚΗΣ Multimedia publications program; "Medieval Realms" and "Ιnventors and Inventions" are two of the Library's first interactive publications. Through these applications, and others to follow, the library is seeking to further its strategic objectives of becoming a major holder and supplier of digital data by the beginning of the new century. Βιβλιογραφία Cognition : Exploring the science of the mind I Daniel Reisberg. Cognitive science : an introduction I Neil A. Stillings... [et al.], 2 nd ed. A Bradford book. COMMUNICATIONS of the ACM : Digital Libraries April 1995-Volume 38, Number 4. Developing Natural Language Interfaces : processing human conversations I Russel Suereth. Published by Me Graw-Hill Publishing Company. Digital image processing I William K. Pratt. A Wiley-Interscience publication. Foundations of cognitive science I edited by Michael I. Posner. A Bradford book. Image Storage and Retrieval Systems : A new approach to records management (J. Ranade IBM Series) / Marc D. Alleyrand. Published by Me Graw-Hill Publishing Company. Management Information Systems : Briefing 1 I Consultant editor: R.V. Franks. Published by Kogan Page Ltd in association with the Chartered Institute of Management Accountants. The Management of information systems I Gary W Dickson. (McGraw-Hill series in management information systems). Pattern Recognition : Statistical, structural and neural approaches I Robert Schalkoff. Published by John Willey & Sons, Inc. Unified theories of cognition I Allen Newell. (The William James lectures, 1987).

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Συμπληρώστε τον πρωτότυπο τίτλο της Διδακτορικής διατριβής ΑΡ. ΣΕΛΙΔΩΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ Πανεπιστημιούπολη, Κτήρια Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 15784 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 727 5190, email: library@di.uoa.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 2.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης

Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Διαδανεισμός, Πρωτόκολλο z39.50 Στρατηγικές αναζήτησης Σεμινάρια Βιβλιοθηκονόμων ΕΠΕΑΕΚ 2000 Φίλιππος Τσιμπόγλου Διευθυντής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου e-mail ftsimp@ucy.ac.cy 2 3 Πρωτόκολλο Z.3950

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 Οπτικοακουστικό και μη βιβλιακό υλικό στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Προσέγγιση βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας του και χρήσιμες εφαρμογές των μηχανημάτων αξιοποίησης του για χρήστες και βιβλιοθηκονόμους

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Δημήτρης Ι. Κονετάς ΜΗΧ/ΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Το πρόβλημα της συμβατότητας των συστημάτων με το έτος 2000. Μέθοδοι αντιμετώπισης του από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Dimitris

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Μελέτης «Η Νεότερη Ελληνική Ιστορία στον ψηφιακό χώρο» Επιστ. Υπεύθυνη: Φωτεινή Γαζή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εβελίνα Θεμιστοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information. Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business. e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Γνώσης Knowledge Management Learning Objectives Ποιοί

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining

Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization. MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining Supporting Continuous Improvement through a Learning Organization 1 MEΘΟΔΟΛΟΓΙΑ tapantareitraining ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Διαρκής εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΣΚΑΡΒΕΛΑΚΗΣ marios.skarvelakis@d-waste.com Ποιοι είμαστε ; Η D-Waste είναι μία ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί στην ανάπτυξη εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990)

Διπλωματικές Εργασίες > 200 εργασίες έχουν εκπονηθεί (από το 1990) Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Ε.Μ.Πολυτεχνείου Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης (Intelligent Systems, Content & Interaction Lab) Στέφανος Κόλλιας Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning

Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης e-learning Νικόλαος Κουράκος, PhD Candidate CITY UNIVERSITY MSc E-comm (E-learning) Kingston MSc Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ e-mail: snadek@yahoo.com, snadek@gmail.com «ΑεξAΕ,

Διαβάστε περισσότερα

Alfresco. CyberStream. διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση. Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής

Alfresco. CyberStream. διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση. Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής Alfresco διαχείριση εγγράφων χωρίς όρια για την επιχείρηση Νίκος Λυκουρόπουλος τεχνικός διευθυντής CyberStream CyberStream και Ανοιχτό Λογισμικό η CyberStream από την ίδρυσή της το 2000, εξειδικεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση

Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Μαθητές Δημοτικού Δημιουργούν Ψηφιακά Παιχνίδια στο Scratch για την Ανακύκλωση X. Τάτση 1, Α. Παπαδάκη 2 1 Νηπιαγωγός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Language Resources for Information Extraction:

Language Resources for Information Extraction: Language Resources for Information Extraction: demands and challenges in practice Christos Tsalidis tsalidis@neurolingo.gr Page 1 Different types of LRs Alphabets & Characters sets (Greek, English, Mixed)

Διαβάστε περισσότερα

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,(

Εποχές( 1. Εποχή(του(mainframe((πολλοί( χρήστες,(ένας(υπολογιστής)(( 2. Εποχή(του(PC((ένας(χρήστης,( Κίνητρα( Η(εξάπλωση(των(υπολογιστικών(συσκευών( Πως(έγινε;( Ανάγκη(για(πληροφορία( Προς(τι;( Εφαρμογές(του(διάχυτου(υπολογισμού( Μπορούμε(να(σχεδιάσουμε(&(να(αναπτύξουμε(ώστε(οι( άνθρωποι(να(μπορούν(να(τον(χρησιμοποιούν(

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ

Αριστοµένης Μακρής Εργαστήρια Η/Υ Λογισµικό Η/Υ (Software)( Οι βασικές κατηγορίες λογισµικού!λειτουργικά Συστήµατα (Operating Systems O/S)!Λειτουργικά βοηθητικά προγράµµατα (Tools and Utilities)!Περιβάλλοντα ανάπτυξης µηχανογραφικών εφαρµογών!προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7

Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7 Δράσεις Πιστοποίησης και εκπαίδευσης του HL7 Νίκος Κυριακουλάκος Certified HL7 V2.5 Chapter 2 Control Specialist Technical Manager Apollo AE HL7 Hellas Τι είναι το HL7? Ο οργανισμός HL7 είναι ένας από

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Διαχείριση Επιχειρηματικών Δεδομένων - Databases Ορισμός Βάσης Δεδομένων Συλλογή συναφών αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων: το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ*

Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων: το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ* Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων: το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ* Δρ. Σοφία Τσεκερίδου Επίκουρος Καθηγήτρια *Παρουσιάζονται αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης που προέκυψαν από τη συνεργασία με το

Διαβάστε περισσότερα

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI

Μανώλης Κιαγιάς, MSc. Aiolos Project. Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Μανώλης Κιαγιάς, MSc Aiolos Project Αρχικές Ρυθμίσεις SSH και εγκατάσταση OpenMPI Χανιά, 2015 2 (C) 2014 Μανώλης Κιαγιάς, manolis@freebsd.org Το παρόν έργο διατίθεται υπό τους όρους της Άδειας: Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας.

ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση. Επίσκεψη βιβλιοθηκονόμων του Α.Π.Θ. σε βιβλιοθήκες της Μ. Βρετανίας. ΕΠΕΑΕΚ Ι Πακέτο εργασίας 4 : Εκπαίδευση Επιμόρφωση Επιτροπή οργάνωσης εκπαίδευσης-επιμόρφωσης προσωπικού Πρόεδρος: Χρυσή Κεραμέως- Φόρογλου, Καθηγήτρια Ιατρικής Μέλη: Κλωντίνη Ξενίδου - Δέρβου, Βιβλιοθηκονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων NETWORKING DAY Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Συνεργασία στην Έρευνα & Επαγγελματικές Προοπτικές Νέων Επιστημόνων Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών Πολυτεχνείο Κρήτης 10:00-14:00 Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης

Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Θερινό Σχολείο, 14 20 Ιουλίου 2014 Το Open Eclass ως Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης Βάλια Τριπερίνα Γιώργος Φουρτούνης Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιγραφή 2 Συστήματα διαχείρισης μάθησης Open eclass

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014

Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR. Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Τι είναι η Ψηφιακή Υποδοµή DARIAH-GR Ελένη Κατσιαδάκη Ακαδηµία Αθηνών, 8 Απριλίου 2014 Η εισαγωγή της διαχείρισης της πληροφορίας και των ψηφιακών µεθόδων έρευνας στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγόs Xρήσης Mαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεάπολις

Oδηγόs Xρήσης Mαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεάπολις Oδηγόs Xρήσης Mαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Νεάπολις Απο που μπορείτε να βρείτε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τις εργασίες σας; Από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πρότυπα και Τεχνολογίες Semantic Web και Web 2.0 και η εφαρμογή τους στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νίκος Λούτας (nlout@uom.gr) http://nikosloutas.com Υποψήφιος Διδάκτορας, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ E-INVOICING 1 η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στην Ελλάδα 1 η Ολοκληρωμένη εφαρμογή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης βασισμένη στην Ελληνική Νομοθεσία και το Φορολογικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης

Δρ. Σπύρος Παπαδάκης. Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Δρ. Σ. Παπαδάκης Τεκμηρίωση η Επιστημονικών Εργασιών,, Διπλωματικών και Διδακτορικών Διατρίβων: Το σύστημα APA Δρ. Σπύρος Παπαδάκης Σχολή Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σκοπός σκοπός και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ E.M.I.R. - Energy Management & Intelligent Reporting Διαδικτυακό OLAP Σύστημα Λήψης Αποφάσεων και δημιουργίας έξυπνων προσαρμοστικών γραφημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντώνης Βεντούρης. Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αντώνης Βεντούρης Επίκουρος Καθηγητής Διδακτικής των Γλωσσών Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δυσκολία κειμένων Δυσκολία ερωτημάτων (items) Ίση βαρύτητα πιστοποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος

Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας. 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή. Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας 1 ο Μάθημα: Εισαγωγή Δρ. Κωνσταντίνος Χ. Γιωτόπουλος Λίγα λόγια για το μάθημα Βάσεις Δεδομένων και Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο

(SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο (SEO) - Ανοίγοντας τους ορίζοντες τις ΜΜΕ Ελληνικής τουριστικής επιχείρησης στο ιαδίκτυο SEO Η βελτιστοποίηση µηχανών αναζήτησης είναι ένα σύνολο µεθοδολογιών που στοχεύουν στην ευνοϊκής κατάταξή ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY SAP R/3 ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS 2000 ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY SAP R/3 ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS 2000 ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TOY SAP R/3 ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ WINDOWS 2000 ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ORACLE ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΙΝΕΤΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ SAP R/3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚO ΣΥΣΤΗΜΑ ENTERPRICE

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Διάλεξη 4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ- ΠΤΕΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Managing Information.! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business!! e-mail: kyritsis@ist.edu.

Managing Information.! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business!! e-mail: kyritsis@ist.edu. Managing Information! Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate Athens University of Economics and Business!! e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Database Management Database Definition Collection of relevant

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Β Σγαρδώνη Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Εισαγωγικές Έννοιες Τι είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ; Ιστορία των Η/Υ Αρχιτεκτονική των

Διαβάστε περισσότερα

Open Discovery Space. ODS Portal Manual

Open Discovery Space. ODS Portal Manual ODS Portal Manual Project Acronym: ODS Project Title: Open Discovery Space: A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of elearning resources ODS Portal Manual

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre!

Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! Καλωσορίσατε στο Emphasys Centre! This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Παντού! Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ http://www.ics.forth.

Δίκτυα Παντού! Μαρία Παπαδοπούλη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ http://www.ics.forth. Δίκτυα Παντού! Μαρία Παπαδοπούλη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ http://www.ics.forth.gr/mobile/ Video: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2579190/30-000-flights-covering-25-million-miles-beautiful-video-reveals-entire-day-european-air-travel-just-two-minutes.html#v-3330729931001

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα