Βιοαισθητήρες -Aνοσοαισθητήρες Αισθητήρες DNA. ρ. Χρίστος Μαστιχιάδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιοαισθητήρες -Aνοσοαισθητήρες Αισθητήρες DNA. ρ. Χρίστος Μαστιχιάδης"

Transcript

1 Βιοαισθητήρες -Aνοσοαισθητήρες Αισθητήρες DNA ρ. Χρίστος Μαστιχιάδης Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων- Ραδιοδιαγνωστικών προϊόντων Εργαστήριο ανοσοαναλύσεων ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-22/7/05

2 Ορισµός Βιοαισθητήρα Σήµα Μετατροπέας σήµατος Βιοµόριο αναγνώρισης Μετατροπέας σήµατος Βιοµόριο αναγνώρισης Αναλύτης

3 Που χρησιµοποιούνται οι βιοαισθητήρες Κλινική διάγνωση και στη βιοιατρική Ποιοτικό έλεγχο και φαρµακευτική ανάλυση Μικροβιολογία: Ανίχνευση ιών και βακτηρίων Παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίµων Κτηνιατρική διάγνωση Έλεγχος βιοµηχανικών αποβλήτων Προσδιορισµός βιοµηχανικών (τοξικών) αερίων Έλεγχος της ρύπανσης του περιβάλλοντος Στρατιωτικές εφαρµογές: Ανίχνευση ουσιών χηµικού/βιολογικού πολέµου

4 Κατάταξη βιοαισθητήρων Α. Με βάση το είδος των βιοµορίων αναγνώρισης Ενζυµικοί βιοαισθητήρες (ένζυµο) Ανοσοαισθητήρες (αντίσωµα) Βιοαισθητήρες DNA (ολιγονουκλεοτίδια) Βιοαισθητήρες υποδοχέων-δεσµευτικών πρωτεϊνών Βιοαισθητήρες κυττάρων-ιστών-µικροοργανισµών Βιοµιµητικοί αισθητήρες (τεχνητές µεµβράνες, µοριακά αποτυπωµένα πολυµερή, χηµικά και γενετικά τροποποιηµένα βιοµόρια) Β. Με βάση τον τρόπο δράσης του βιοµορίου αναγνώρισης Βιοκαταλυτικοί βιοαισθητήρες Βιοαισθητήρες συγγένειας

5 Πλεονεκτήµατα ανοσοαισθητήρων σε σχέση µε τους ανοσοπροσδιορισµούς Συνεχής λειτουργία Χαµηλότερη κατανάλωση αντιδραστηρίων Μικρότερος χρόνος ανάλυσης υνατότητα ταυτόχρονου προσδιορισµού διαφορετικών ουσιών Μικρότερο κόστος ανάλυσης υνατότητες κατασκευής φορητών διατάξεων

6 Τρόποι ταξινόµησης ανοσοαισθητήρων Οι ανοσοαισθητήρες ταξινοµούνται µε βάση: τη χρήση ή µη ιχνθέτη τον τύπο του ανοσοπροσδιορισµού το υλικό κατασκευής του στερεού φορέα τη χηµεία πρόσδεσης του βιοµορίου αναγνώρισης στο στερεό φορέα τη φυσικοχηµική παράµετρο

7 Τύποι ανοσοχηµικών προσδιορισµών Ι Ανταγωνιστικός ανοσοπροσδιορισµός A + (Α) ακινητοποιηµένο αντίσωµα B + (Β) ακινητοποιηµένο αντιγόνο Ιχνηθέτης Αναλύτης Ακινητοποιηµένος αναλύτης

8 Τύποι ανοσοχηµικών προσδιορισµών ΙΙ Μη ανταγωνιστικός ανοσοπροσδιορισµός + Αντίσωµα σύλληψης Αναλύτης Αντίσωµα ανίχνευσης

9 Τρόποι ταξινόµησης ανοσοαισθητήρων Οι ανοσοαισθητήρες ταξινοµούνται µε βάση: τη χρήση ή µη ιχνθέτη τον τύπο του ανοσοπροσδιορισµού το υλικό κατασκευής του στερεού φορέα τη χηµεία πρόσδεσης του βιοµορίου αναγνώρισης στο στερεό φορέα τη φυσικοχηµική παράµετρο

10 Ταξινόµηση ανοσοαισθητήρων βάσει της φυσικοχηµικής παραµέτρου I Ηλεκτροχηµικοί ανοσοαισθητήρες Αµπεροµετρικοί Ποτενσιοµετρικοί Αγωγιµοµετρικοί Πιεζοηλεκτρικοί ανοσοαισθητήρες Ακουστικών κυµάτων κύριας µάζας (µικροζυγοί κρυστάλλου χαλαζία) Επιφανειακών κυµάτων (SAW)

11 Ταξινόµηση ανοσοαισθητήρων βάσει της φυσικοχηµικής παραµέτρου II Α. Φθίνοντος κύµατος Οπτικοί ανοσοαισθητήρες Φθορισµοανοσοαισθητήρες (επίπεδοι, τριχοειδείς, οπτικών ινών) Συµβολοµετρικοί Φράγµατος σύζευξης Συντονισµού επιφανειακών πλασµονίων Συντονιζόντων κατόπτρων Β. Λοιποί Ελλειψοµετρικοί Συµβολής ανακλώµενων οπτικών ακτινοβολιών

12 Ηλεκτροχηµικοί Ι: Αµπεροµετρικοί Υπόστρωµα Ένζυµο Ηλεκτρενεργός ουσία Ηλεκτρόδιο Πλεονέκτηµα: Γραµµική συσχέτιση έντασης ρεύµατος και συγκέντρωσης ηλεκτρενεργού ουσίας Μειονεκτήµατα: Εξάρτηση της απόκρισης από την ταχύτητα µεταφοράς των ηλεκτρενεργών µορίων στην επιφάνεια του ηλεκτροδίου Παρεµποδίσεις από ενδογενείς ηλεκτρενεργές ουσίες του δείγµατος Αντιµετώπιση: χρήση διαµεσολαβητών e -

13 Ηλεκτροχηµικοί ΙΙ: Ποτενσιοµετρικοί Α. Με βάση τα Εκλεκτικά Ηλεκτρόδια Ιόντων (ΕΗΙ) Υπόστρωµα Ένζυµο ιόν ή αέριο Ιονοφόρο ΕΗΙ ή ηλεκτρόδιο αερίων ΕΗΙ ή ηλεκτρόδιο αερίων Μειονεκτήµατα: Συσχέτιση του δυναµικού µε την ενεργότητα και όχι τη συγκέντρωση Λογαριθµική συσχέτιση ενεργότητας δυναµικού Μειωµένη εκλεκτικότητα λογω παρεµποδίσεων από άλλα ιόντα Χαµηλός λόγος σήµατος προς θόρυβο Εξαρτηση του σήµατος από την ιονική ισχύ και το ph του διαλύµατος

14 Ηλεκτροχηµικοί ΙΙΙ: Ποτενσιοµετρικοί Β. Με βάση την εκλεκτική σε ιόντα κρυσταλλοτρίοδο επίδρασης πεδίου Ηλεκτρόδιο πύλης Id Ηλεκτρόδιο πηγής V π Ηλεκτρόδιο Απαγωγού Ένταση ρεύµατος (Ιd) n + n + Μονωτής Πλεονεκτήµατα πύλης Εύκολη αυτοµατοποίηση Χαµηλά επίπεδα θορύβου Μικρό µέγεθος Ταυτόχρονος προσδιορισµός µίγµατος αναλυτών υναµ ικό (Vπ) Πύλης Μειονεκτήµατα Επίτευξη αποτελεσµατικής προστασίας έναντι της υγρασίας και ιόντων Επαναληψιµότητα στην απόθεση της εκλεκτικής µεµβράνης Ευαισθησία στο φως των υλικών κατασκευής

15 Οπτικοί ανοσοαισθητήρες φθίνοντος κύµατος Αρχές φασµατοσκοπίας εσωτερικής ανάκλασης Βάθος διείσδυσης πεδίου p d =λ/2π(n 12 sin 2 θ n 22 ) 1/2 θ 2 n 2 n 1 n 2 n 1 Κυµατοδηγούµενη δέσµη θ c θ 1 Βάθος διείσδυσης φθίνοντος πεδίου Φθίνον κύµα

16 Φθορισµοανοσοαισθητήρες οπτικών ινών Ι Κατηγορίες φθορισµοανοσοαισθητήρων οπτικών ινών Φθίνοντος κύµατος Οπτρόδια Α. Ανοσοαισθητήρες οπτικών ινών φθίνοντος κύµατος Μανδύας Φθίνον πεδίο Πυρήνας Μη διεγερµένα βιοµόρια από το φθίνον πεδίο ιεγερµένα βιοµόρια από το φθίνον πεδίο

17 Φθορισµοανοσοαισθητήρες οπτικών ινών ΙΙ Πηγή φωτός Ανιχνευτής Πηγή φωτός Ανιχνευτής Ανιχνευτής Πηγή φωτός Βιοδραστική επιφάνεια Πλεονεκτήµατα ανοσοαισθητήρων οπτικών ινών Μικρές διαστάσεις Ευκαµψία Ανθεκτικότητα Ικανότητα µετάδοσης σήµατος σε µεγάλες αποστάσεις

18 Επίπεδοι φθορισµοανοσοαισθητήρες Βάθος διείσδυσης φθίνοντος πεδίου Πηγή οπτικής ακτινοβολίας κυµατοδηγός CCD κάµερα

19 Συµβολοµετρικοί οπτικοί ανοσοαισθητήρες Βραχίονας µέτρησης Λέηζερ ιαχωριστής δέσµης Κυµατοδηγός Βραχίονας αναφοράς Ανιχνευτής

20 Οπτικοί ανοσοαισθητήρες φράγµατος σύζευξης Φράγµα σύζευξης είγµα θ Λέηζερ Ανιχνευτής

21 Οπτικοί ανοσοαισθητήρες συντονισµού επιφανειακών πλασµονίων Πηγή µονοχρωµατικού φωτός Οπτικό πρίσµα Συστοιχία φωτοδιόδων Ένταση Μεταλλικό στρώµα Βιοδραστική επιφάνεια Γωνία Φθίνον κύµα

22 Οπτικοί ανοσοαισθητήρες συντονιζόντων κατόπτρων Στρώµα δεξτράνης Στρώµα συντονισµού υψηλού δδ Φθίνον πεδίο Στρώµα σύζευξης χαµηλού δδ Πολωτής Υάλινο πρίσµα υψηλού δδ ανιχνευτής Πηγή φωτός

23 Πλεονεκτήµατα οπτικών ανοσοαισθητήρων Ποικιλία µεταλλακτών και ιχνηθετών Σήµα λιγότερο ευάλωτο σε παρεµβολές συστατικών του δείγµατος Ταχύτητα στη µέτρηση του σήµατος υνατότητα παρακολούθησης της ανοσοαντίδρασης σε πραγµατικό χρόνο Αυξηµένες δυνατότητες σµίκρυνσης Αυξηµένες δυνατότητες ταυτόχρονου προσδιορισµού διαφορετικών ουσιών στο ίδιο δείγµα

24 Αρχή λειτουργίας τριχοειδούς ανοσοαισθητήρα Οπτική δέσµη διέγερσης Φθορισµός PRL FSH hcg Ηλεκτρονικά Ένταση φθορισ µού Μήκος τριχοειδούς (mm)

25 Τριχοειδής ανοσοαισθητήρας: διάταξη

26 Tριχοειδής φθορισµοανοσοαισθητήρας Ι Γιατί τριχοειδής; Υψηλός λόγος ενεργού επιφανείας προς όγκο δείγµατος Γραµµική γεωµετρία που επιτρέπει τη δηµιουργία διακριτών ζωνών βιολογικής δραστικότητας Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως οπτικός κυµατοδηγός, ως στερεός φορέας ακινητοποίησης των βιοµορίων και ως σωλήνας αντίδρασης. Μικρές διαστάσεις που επιτρέπουν χαµηλή κατανάλωση ανοσοαντιδραστηρίων

27 Tριχοειδής φθορισµοανοσοαισθητήρας ΙΙ Σύγκριση της ταχύτητας ανοσοαντίδρασης µε φρεάτια µικροτιτλοδότησης Fluorescence - Capillaries (RFU) Time (min) Fluorescence - Microtitration Wells (RFU) Τριχοειδής ανοσοαισθητήρας ( ) Φρεάτια µικροτιτλοδότησης ( )

28 Tριχοειδής φθορισµοανοσοαισθητήρας Ι Γιατί τριχοειδής; Υψηλός λόγος ενεργού επιφανείας προς όγκο δείγµατος Γραµµική γεωµετρία που επιτρέπει τη δηµιουργία διακριτών ζωνών βιολογικής δραστικότητας Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως οπτικός κυµατοδηγός, ως στερεός φορέας ακινητοποίησης των βιοµορίων και ως σωλήνας αντίδρασης. Μικρές διαστάσεις που επιτρέπουν χαµηλή κατανάλωση ανοσοαντιδραστηρίων

29 Tριχοειδής φθορισµοανοσοαισθητήρας ΙΙΙ Γιατί πλαστικό; Πλεονεκτήµατα: Απλή µεθοδολογία ακινητοποίησης των βιοµορίων µέσω προσρόφησης Χαµηλό κόστος παραγωγής Πρόβληµα: Αυτοφθορισµός των πλαστικών Κατασκευή βιοδραστικών ζωνών Με µικροσύριγγες ακριβείας Με φωτολιθογραφία

30 Tριχοειδής φθορισµοανοσοαισθητήρας ΙV Ταυτόχρονος µη ανταγωνιστικού τύπου ανοσοπροσδιορισµός τριών ορµονών 1,5 PRL 1000 PRL Volts 1,0 0,5 FSH hcg RFU FSH hcg 0, Steps (5000steps=1mm) Analyte concentration Σήµα που λαµβάνεται κατά την σάρωση διαφορετικών τριχοειδών Ανοικτά σύµβολα: Ανοσοαισθητήρας τριπλής ζώνης Κλειστά σύµβολα: Ανοσοαισθητήρας µονής ζώνης

31 Tριχοειδής φθορισµοανοσοαισθητήρας V Ταυτόχρονος ανταγωνιστικού τύπου ανοσοπροσδιορισµός δύο παρασιτοκτόνων RFU 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 PMC HEX (Bx/Bo) HEX PMC 0,2 20 0, Steps (5000steps = 1mm) 0 0, Concentration of Hex or PMC (ng/ml) Σήµα που λαµβάνεται κατά την σάρωση διαφορετικών τριχοειδών Κόκκινα σύµβολα: Ανοσοαισθητήρας διπλής ζώνης Μπλε σύµβολα: Ανοσοαισθητήρας µονής ζώνης

32 Tριχοειδής φθορισµοανοσοαισθητήρας VI Ανίχνευση σήµατος σε πραγµατικό χρόνο 3 0 m in 0, m in Signal (V) 0, m in 5 m in 0, s t e p s ( 1 m m = s t e p s )

33 Οπτοηλεκτρονικός βιοαισθητήρας Ι Αρχή λειτουργίας του οπτολεκτρονικού βιοαισθητήρα µονολιθικά ολοκληρωµένου σε ψηφίδες πυριτίου

34 Οπτοηλεκτρονικός βιοαισθητήρας ΙΙ Α Γ Β Μικροφωτογραφίες: (Α) των οπτικών ινών, (Β) της πηγής φωτός (LED) και (Γ) της µικρορευστοµηχανικής κυψελίδας.

35 Οπτοηλεκτρονικός βιοαισθητήρας ΙΙΙ Επιλογή νανοσωµατίδια χρυσού ως ιχνηθέτη Intensity (arbitrary units) Wavelength (nm) 0,06 0,04 0,02 0,00 Absorption 1. Φάσµα εκποµπής της ολοκληρωµένης πηγής 2. Φάσµα απορόφησης 920 pm Αυ-στρεπτταβιδίνης

36 Οπτοηλεκτρονικός βιοαισθητήρας ΙV Μέτρηση σήµατος σε πραγµατικό χρόνο µε χρήση µικρορευστοµηχανικής κυψελίδας (S 0 /S t ) Συνεχή ροή 2. Χωρίς ροή 3. Μη ειδική δέσµευση 0, Χρόνος (sec)

37 Οπτοηλεκτρονικός βιοαισθητήρας V Ευαισθησία ανίχνευσης οπτοηλεκτρονικού βιοαισθητήρα µέσω του µοντέλου βιοτίνης-στρεπταβιδίνης (S 0 /S 30 ) 2 1,5 1 συνεχής ροή 2 χωρίς ροή 1, Au-Streptavidin (pm)

38 Οπτοηλεκτρονικός βιοαισθητήρας VI Ενίσχυση του σήµατος µέσω επαργύρωσης των νανοσωµατιδίων χρυσού (NSP 0 /NSP) ,0 0,2 0, Au-Streptavidin (pm) 5 min 10 min 20 min

39 Οπτοηλεκτρονικός βιοαισθητήρας VII Ταυτόχρονη ανίχνευση στρεπταβιδίνης και αντισωµάτων κατά των IgG ποντικού 1,3 1,2 S 0 /S t 1,1 1, Time (min) Au-στρεπταβιδίνη Au-anti mouse IgG

40 Οπτοηλεκτρονικός βιοαισθητήρας VIIΙ Ταυτόχρονος µη ανταγωνιστικού τύπου προσδιορισµός CK-MB και τροπονίνης Ι A 405 nm CK-MB 1 0, % Πτώ σ η σήµατος A 405 nm 1 0,1 0,01 0, % Πτώ σ η σήµατος CK-MB (ng/ml) Τρ ο π ο ν ίν η Ι (ng /ml) ELISA Οπτοηλεκτρονικός βιοαισθητήρας

41 Οπτοηλεκτρονικός βιοαισθητήρας ΙX Ανίχνευση πολυµορφισµού µονήρους νουκλεοτιδίου στο γονίδιο σουλφοτρανσφεράσης της φαινόλης SULT 1A1 25 % Πτώση σήµατος Αριθµός ίνας Μονές ίνες Συµπληρωµατικό Ζυγές ίνες Ολιγονουκλεοτίδιο που διαφέρει κατά µία βάση

42 Εµπορικά διαθέσιµος βιοαισθητήρας γλυκόζης FreeStyle TM - Therasense

43 Εµπορικά διαθέσιµος βιοαισθητήρας συντονισµού επιφανειακών πλασµονίων BIACORE ΤΜ (LKB)

44 Εµπορικά διαθέσιµοι βιοαισθητήρες οπτικών ινών Endotect TM ThreeFold Sensors Analyte 2000 TM Research International

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη κυτταρικού βιοαισθητήρα για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων

Ανάπτυξη κυτταρικού βιοαισθητήρα για την ανίχνευση βαρέων μετάλλων ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΟΠΩΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΜΣ «ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» Ανάπτυξη κυτταρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΥΜΕΝΙΑ TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ» ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΙΦΛΙΔΟΥ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡ AIJ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. "Προστασία ~ιοχημικού εργαστηρίου από τοξικά με τη χρήση

ΤΕΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡ AIJ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Προστασία ~ιοχημικού εργαστηρίου από τοξικά με τη χρήση ΤΕΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡ AIJ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ }~/Γ Sι.lY \-~ι; ο - cε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. ΤΙΤΛΟΣ: αισθητήρων " "Προστασία ~ιοχημικού εργαστηρίου από τοξικά με τη χρήση ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η/ Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Ντίξον

Η/ Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία. Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Ντίξον - - - -- 4 P'ff1D bl Η/ Γ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία «Μελέτη λειτουργίας ενυδρείου μέσω αισθητήρων» Ονοματεπώνυμο: Αλέξανδρος Ντίξον Αριθμός Μητρώου:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΙΚΡΟΚΗΛΙ ΩΝ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΙΚΡΟΚΗΛΙ ΩΝ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΙΚΡΟΚΗΛΙ ΩΝ ΟΛΙΓΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ρ. Παναγιώτα Πέτρου Εργαστήριο Ανοσοαναλύσεων/Ανοσοαισθητήρων Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος»

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Της σπουδάστριας: Ζαμπίογλου Δέσποινας. Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Ιωάννης Καλόμοιρος

Πτυχιακή Εργασία. Της σπουδάστριας: Ζαμπίογλου Δέσποινας. Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Ιωάννης Καλόμοιρος Πτυχιακή Εργασία «Ανάπτυξη συστοιχίας αισθητήρων για την ανίχνευση και ταξινόμηση με βάση την οσμή πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs). Εφαρμογή στην αναγνώριση φυσικών αρωμάτων» Της σπουδάστριας: Ζαμπίογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΩΝ-ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ ΥΧΥΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ. Οπτικοί Αισθητήρες για Χημικούς/Βιολογικούς Προσδιορισμούς Υλοποιημένοι με Μικροτεχνολογία Πυριτίου

ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ. Οπτικοί Αισθητήρες για Χημικούς/Βιολογικούς Προσδιορισμούς Υλοποιημένοι με Μικροτεχνολογία Πυριτίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 44

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 44 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Χ + 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 44 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔ. 8153 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ Ε Μ Π Α Θ Αριθμός Άδειας 5207/07 ΕΚΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ»

«ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Επιβλέπων καθηγητής: Κ. ΚΟΥ ΟΥΜΑΣ Σπουδαστής : ΙΑΛΕΚΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΣΑΒΒΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

BIOANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Π. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ BIANAΛYTIKEΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ΒΙΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Bιοαναλυτικές τεχνικές, όλες οι τεχνικές ήδιαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την απομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

BioMEMS Biological Micro-Electro-Mechanical Systems

BioMEMS Biological Micro-Electro-Mechanical Systems BioMEMS Biological Micro-Electro-Mechanical Systems Όνομα Γιάννης Μαντώ Επίθετο Κίτσος Γεωργακοπούλου Αρ. Μητρώου 02109639 02109097 Μάθημα: Εμβιομηχανική και Βιοϊατρική τεχνολογία Διδάσκων: κ. Αλεξόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 (YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Ονομάζεται έτσι επειδή η κινητή φάση είναι υγρή. Η στατική φάση μπορεί να είναι στερεά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΦΩΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASER» ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πειραματική Και Θεωρητική Μελέτη Αισθητήρων Οπτικών Ινών Με Σταδιακά Απογυμνωμένα Φράγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 42 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 42 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ Χ + 7 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΤΕΥΧΟΣ 42 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΩΔ. 4283 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο Κ Ε Μ Π Α Θ Αριθμός Άδειας ΕΚΔΟΤΩΝ Ε Λ ΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ Α ΚΛΙΝΙΚΗΣ Χ Η ΜΕΙ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ANΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ANΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ANΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Aναπλ. Καθ. ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟ ΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Mικροαναλυτική ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση µε έγχυση του δείγµατος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA)

Ανάλυση µε έγχυση του δείγµατος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA) Ανάλυση µε έγχυση του δείγµατος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA) H ιστορική εξέλιξη των αυτόµατων µεθόδων ανάλυσης Κλασική ανάλυση Ασυνεχής αυτόµατη ανάλυση Ανάλυση συνεχούς ροής? Τα πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοϊατρική Οπτική I

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Βιοϊατρική Οπτική I University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Βιοϊατρική Οπτική I Λέιζερ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση φωτός με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

«Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού»

«Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού» ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ Υπεύθυνος Καθηγητής: Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος «Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού» Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861)

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΜΦΙΦΙΛΑ ΣΥΣΤΑΔΙΚΑ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΗ»

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΜΦΙΦΙΛΑ ΣΥΣΤΑΔΙΚΑ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΜΦΙΦΙΛΑ ΣΥΣΤΑΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αεριοχρωµατογραφία (Gas Chromatography)

Αεριοχρωµατογραφία (Gas Chromatography) Αεριοχρωµατογραφία (Gas Chromatography) Αεριοχρωµατογραφία Η αεριοχρωµατογραφία ανήκει στις µεθόδους διαχωρισµού και εφαρµόζεται κυρίως σε αναλυτική κλίµακα (ποσότητες δειγµάτων µικρότερες των 10-6 g =

Διαβάστε περισσότερα

288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας

288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας 288 Επιστήμης των Υλικών Πάτρας Το Τµήµα Επιστήµης των Υλικών ιδρύθηκε το 1999 µε το προεδρικό διάταγµα υπ' αριθ. 206 που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης Αρ. Φύλλου 179, στις 9 Σεπτεµβρίου 1999.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σελίδα 1

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Σελίδα 1 1 2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου, κύριο Κιόγια Παναγιώτη, για την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον που μου έδειξε κατά την ανάθεση της εργασίας, την πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΙΚΡΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Πηνελόπη Μπαγιάτη Χημικός ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΒΡΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα