HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13. HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50. Zamrzivač Mraznička. Fagyasztó Zamraļarka ZFU23400WA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13. HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50. Zamrzivač Mraznička. Fagyasztó Zamraļarka ZFU23400WA"

Transcript

1 HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13 EL Ł ł Χ Ń 24 HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50 Zamrzivač Mraznička αńα ń Fagyasztó Zamraļarka ZFU23400WA

2 Sadržaj Sigurnosne upute _ 2 Opis proizvoda _ 4 Upravljačka ploča _ 5 Svakodnevna uporaba _ 5 Prva uporaba 6 Korisni savjeti i preporuke _ 6 Sigurnosne upute ČišΕenje i održavanje _ 7 Rješavanje problema _ 8 Tehnički podaci 9 Postavljanje 10 Briga za okoliš 12 Zadržava se pravo na izmjene. U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i prve uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute sadržane u ovom priručniku, uključujuεi savjete i upozorenja. Kako bi se izbjegle nepotrebne greške i nezgode, važno je osigurati da su sve osobe koje koriste uređaj dobro upoznate s njegovim načinom rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove upute i osigurajte se da prate uređaj u slučaju njegovog prenošenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje koriste ovaj uređaj tijekom njegova radna vijeka prikladno informirane o načinu uporabe uređaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima. Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa jer proizvođač nije odgovoran za štete nastale zbog propusta. Ako Εe ovaj uređaj s magnetskim brtvama na vratima zamijeniti stariji uređaj s bravom na vratima ili poklopcu, svakako onesposobite bravu prije zbrinjavanja starog uređaja. To Εe spriječiti da uređaj postane smrtonosna klopka za djecu. OpΕa sigurnost Upozorenje Ventilacijski otvori na kuεištu uređaja ili ugradnom elementu ne smiju biti blokirani. Uređaj je namijenjen čuvanju namirnica i/ili piεa u kuεanstvu i za upotrebe kao što su: kuhinja za osoblje u prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima, za farme i za goste hotela, motela i drugih vrsta smještaja, Sigurnost djece i slabijih osoba za prenoεišta, Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od za catering i slične nekomercijalne strane osoba (uključujuεi djecu) smanjenih primjene. fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti, Ne koristite mehanička pomagala niti bilo odnosno bez potrebnog iskustva i znanja, kakva druga sredstva za ubrzavanje procesa otapanja. osim ako ih ne nadgleda ili uputi u uporabu uređaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost. za pravljenje sladoleda) u uređajima za Ne koristite električne uređaje (npr. aparate Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo hlađenje, osim ako ih je proizvođač odobrio da se ne igraju s uređajem. za tu namjenu. Držite svu ambalažu izvan dohvata djece. Pazite da ne oštetite sustav hlađenja. Postoji opasnost od gušenja. Sustav hlađenja uređaja sadrži izobutan Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite (R600a), prirodni plin s visokim stupnjem utikač iz utičnice, odsijecite priključni kabel ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos (što bliže uređaju) i demontirajte vrata kako tomu zapaljiv. biste spriječili da djeca za vrijeme igre zadobiju električni udar ili da se zatvore u urepazite da se ne ošteti nijedna komponenta Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja priđaju. sustava hlađenja. 2

3 Ako se sustav hlađenja ošteti: izbjegavajte otvoreni plamen i izvore zapaljenja dobro prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene specifikacija ili samog proizvoda. Bilo kakvo ošteεenje kabela može prouzročiti kratki spoj, požar i/ili strujni udar. Upozorenje Sve električne komponente (električni kabel, utikač, kompresor) mora zamijeniti ovlašteni serviser ili kvalificirani servisni tehničar kako bi se izbjegla opasnost. 1. Kabel napajanja ne smije se produživati. 2. Provjerite je li stražnji dio uređaja prignječio ili oštetio utikač. Prignječen ili ošteεen utikač može se pregrijati i prouzročiti požar. 3. Provjerite imate li pristup do električnog utikača uređaja. 4. Ne povlačite kabel napajanja. 5. Ako utičnica nije dobro pričvršεena, ne umeεite utikač. Postoji opasnost od strujnog udara ili požara. 6. Ne smijete upotrebljavati uređaj ako na unutarnjem svjetlu nema pokrova (ako je predviđen). Ovaj je uređaj vrlo težak. Pažljivo ga pomičite. Ne vadite i ne dirajte dijelove iz odjeljka zamrzivača ako su vam ruke vlažne/mokre jer to može uzrokovati ogrebotine ili smrzotine. Izbjegavajte produljeno izlaganje uređaja izravnom sunčevom svjetlu. Žaruljice (ako su predviđene) koje se nalaze u ovom uređaju posebno su namijenjene uporabi samo s kuεanskim aparatima. Nisu prikladne za osvjetljenje stambenih prostorija. Svakodnevna uporaba Nemojte stavljati vruεe posude na plastične dijelove uređaja. Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i tekuεine u uređaju, jer bi mogli eksplodirati. Namirnice ne stavljajte direktno ispred otvora za zrak na stražnjoj stijenci. (Ako je uređaj Frost Free) Smrznutu hranu ne smijete ponovo zamrzavati nakon što ste je otopili. Držite prethodno pakiranu zaleđenu hranu u skladu s uputama proizvođača zaleđene hrane. Strogo se pridržavajte preporuka proizvođača što se tiče čuvanja hrane. Konzultirajte odgovarajuεe upute. Nemojte stavljati gazirana i pjenušava piεa u odjeljak zamrzivača jer stvaraju pritisak na spremnik koji ih sadrži, što bi moglo dovesti do eksplozije i ošteεenja uređaja. Ledene lizalice mogu prouzročiti smrzotine ako se konzumiraju izravno iz uređaja. ČišΕenje i održavanje Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite električni utikač iz mrežne utičnice. Nemojte čistiti uređaj metalnim predmetima. Nemojte koristiti oštre predmete za uklanjanje inja s uređaja. Koristite plastični strugač. Ne smijete koristiti sušilo za kosu ni druge grijače kako bi ubrzali odmrzavanje. Pretjerana toplina može oštetiti plastičnu unutrašnjost, a vlaga prodrijeti u električni sustav i staviti ga pod napon. Postavljanje Važno Izvedite električno spajanje pozorno slijedeεi upute u odgovarajuεim odlomcima. Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li ošteεen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je ošteεen. Odmah javite eventualne štete trgovini u kojoj ste ga kupili. U tom slučaju nemojte baciti ambalažu. Preporučujemo vam da pričekate najmanje četiri sata prije spajanja uređaja kako biste omoguεili povrat ulja u kompresor. Zrak se mora slobodno kretati oko uređaja, u suprotnome se uređaj pregrijava. Slijedite 3

4 upute vezane uz postavljanje kako biste postigli dostatan stupanj ventilacije. Kad god je to moguεe, stražnji dio proizvoda bi se trebao nalaziti uza zid kako biste izbjegli dodirivanje toplih dijelova (kompresor, kondenzator) i spriječili moguεnost opeklina. Uređaj se ne smije postavljati pored radijatora ili štednjaka. Uvjerite se da je nakon postavljanja uređaja električni utikač dostupan. Priključite samo na dobavu pitke vode (ako je predviđen priključak na vodu) Servisiranje Sve električarske radove potrebne za servisiranje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba. Opis proizvoda Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni Servis, a smiju se koristiti samo originalni dijelovi. Zaštita okoliša Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom krugu niti u materijalu koji služi za izolaciju. Uređaj se ne smije zbrinjavati zajedno s urbanim otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove: uređaj mora biti zbrinut u skladu s važeεim propisima koje možete dobiti od lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite rashladnu jedinicu, naročito stražnji dio pored izmjenjivača topline. Materijali korišteni na ovom uređaju koji su označeni simbolom mogu se reciklirati Upravljačka ploča 2 Krilca 3 Košara zamrzivača 4 Nazivna pločica 5 Maxibox košare 4

5 Upravljačka ploča Svjetlo alarma 2 Indikator brzog zamrzavanja 3 Prekidač za brzo zamrzavanje 4 Kontrolno svjetlo 5 Regulator temperature Uključivanje Umetnite utikač u utičnicu. Okrenite regulator temperature u smjeru kazaljke na satu do središnje vrijednosti. Indikatorsko svjetlo i svjetlo alarma Εe se uključiti. Isključivanje Za isključivanje uređaja okrenite regulator temperature u položaj "0". Regulacija temperature Temperatura se regulira automatski. Za upravljanje uređajem: okrenite regulator temperature prema nižim postavkama kako biste postigli niži stupanj hladnoεe. okrenite regulator temperature prema višim postavkama kako biste postigli viši stupanj hladnoεe. Svakodnevna uporaba Spremanje zamrznutih namirnica Prilikom prvog uključivanja ili nakon duljeg razdoblja nekorištenja, prije stavljanja proizvoda u pretinac, pustite uređaj da radi najmanje 2 sata. Košare zamrzivača osiguravaju da brzo i jednostavno pronađete pakiranu hranu koju želite. Ako su spremljene velike količine namirnica, uklonite sve ladice osim ladice za donju košaru koja mora biti na mjestu kako bi Središnji položaj je obično najpogodniji. Međutim, treba odabrati točnu postavku imajuεi u vidu da temperatura u uređaju ovisi o: temperaturi u prostoriji koliko se često otvaraju vrata količini pohranjene hrane mjestu gdje je uređaj postavljen. Fast Freeze funkcija Za aktivaciju funkcije Fast Freeze, pritisnite prekidač Fast Freeze. Uključuje se svjetlo Fast Freeze. Alarm previsoke temperature U slučaju abnormalnog povišenja temperature unutar zamrzivača (npr. isključen dovod električne energije), svjetlo alarma se uključuje. Kad se vrate normalni uvjeti, svjetlo alarma automatski Εe se isključiti. omoguεila dobru cirkulaciju zraka. Hrana se može stavljati na sve police koje su najmanje 15 mm udaljene od vrata. 5

6 Važno U slučaju neželjenog odmrzavanja, primjerice uslijed prekida dovoda električne energije ili ako je napajanje prekinuto dulje od vremena prikazanog u tablici tehničkih karakteristika pod "vrijeme porasta", odmrznute namirnice trebate ubrzo konzumirati ili odmah skuhati i zatim ponovno zamrznuti (nakon što se ohlade). Zamrzavanje svježih namirnica Odjeljak zamrzivača prikladan je za dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica i dugotrajno čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih namirnica. Za zamrzavanje svježih namirnica uključite funkciju brzog zamrzavanja najmanje 24 sata prije stavljanja namirnica u zamrzivač. Stavite svježu hranu koju treba zamrznuti u gornji odjeljak. Maksimalna količina namirnica koje se mogu zamrznuti u 24 sata navedena je na nazivnoj pločici, naljepnici koji se nalazi u unutrašnjosti hladnjaka. Postupak zamrzavanja traje 24 sata: tijekom tog perioda nemojte dodavati druge namirnice za zamrzavanje. Nakon 24 sata, kada se postupak zamrzavanja završi, isključite funkciju brzog zamrzavanja (pogledajte "Funkcija brzog zamrzavanja"). Prva uporaba ČišΕenje unutrašnjosti Prije prvog korištenja uređaja, operite unutrašnjost i sav vanjski pribor toplom vodom i neutralnim sapunom kako biste uklonili tipičan miris novog proizvoda, zatim dobro osušite. Korisni savjeti i preporuke Zvukovi pri normalnom radu Pri pumpanju rashladnog sredstva kroz spirale ili cijevi može se čuti slabo grgljanje i pjenušanje. To je sasvim normalno. Kada je kompresor uključen, rashladno se sredstvo pumpa po uređaju i iz njega se može čuti zujanje ili pulsiranje. To je sasvim normalno. Otapanje Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana, prije upotrebe, može se otopiti u odjeljku hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno o vremenu koje je na raspolaganju za taj postupak. Manji komadi se mogu čak kuhati dok su još zamrznuti, izravno iz zamrzivača: U tom slučaju, kuhanje Εe duže trajati. Vađenje košarica za zamrzavanje iz zamrzivača Košarice za zamrzavanje posjeduju graničnik koji spriječava neželjeno vađenje ili ispadanje. Prilikom njenog vađenja iz zamrzivača, povucite košaricu prema sebi pa, nakon dostizanja krajnje točke, izvadite košaricu naginjuεi njenu prednju stranu prema gore. Prilikom njenog vraεanja na mjesto, malo podignite prednju stranu košarice da bi je uvukli u zamrzivač. Kad prijeđete krajnje točke, gurnite košarice nazad u njihov položaj. 1 2 Važno Nemojte koristiti deterdžente ili abrazivna sredstva jer bi oni mogli oštetiti uređaj. Širenje zbog topline može izazvati iznenadni zvuk pucanja. To je prirodno i ne predstavlja opasnost. To je sasvim normalno. Pri uključivanju i isključivanju kompresora začut Εete slabi "klik" regulatora temperature. To je sasvim normalno. 6

7 Savjeti za uštedu energije Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati otvorena duže no što je potrebno. Ako je temperatura okoline visoka, regulator temperature na višim postavkama i uređaj pun, kompresor može neprekidno raditi, što stvara inje ili led na isparivaču. Ukoliko se to dogodi, okrenite regulator temperature prema nižim postavkama kako biste omoguεili automatsko odmrzavanje i uštedu električne energije. Savjeti za zamrzavanje Kako biste imali najveεu korist od postupka zamrzavanja, slijedi nekoliko važnih savjeta: najveεa količina namirnica koju možete zamrznuti u roku od 24 sata. prikazana je na nazivnoj pločici; postupak zamrzavanja traje 24 sata. Nemojte dodavati namirnica za zamrzavanje tijekom tog razdoblja; zamrzavajte samo svježe i dobro očišεene namirnice vrhunske kvalitete; pripremite hranu tako da je podijelite u manje porcije kako biste omoguεili brzo i potpuno zamrzavanje i kako biste omoguεili naknadno otapanje samo željene količine; zamotajte namirnice u aluminijsku foliju ili polietilensku foliju kako biste osigurali da je pakovanje nepropusno; ČišΕenje i održavanje Pozor Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih radova na održavanju. Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u rashladnoj jedinici; održavanje i ponovo punjenje mora izvršiti isključivo ovlašteni tehničar. Redovito čišεenje Potrebno je redovito čistiti uređaj: očistite unutrašnjost i pribor mlakom vodom i neutralnim sapunom; nemojte dozvoliti da svježa, nezamrznuta hrana dođe u dodir s veε zamrznutom hranom, tako Εete spriječiti porast temperature potonje; nemasne namirnice se bolje čuvaju od masnih namirnica; sol smanjuje rok čuvanja namirnica; vodeni led, ako ga konzumirate odmah nakon vađenja iz odjela zamrzivača, može prouzročiti smrzotine na koži; preporučuje se da je datum zamrzavanja dobro vidljiv na svakom pakovanju, kako biste mogli voditi računa o vremenu pohranjivanja. Savjeti za pohranjivanje zamrznutih namirnica Za postizanje najboljih performansi uređaja, pridržavajte se slijedeεeg: provjerite je li prodavač ispravno čuvao zamrznutu hranu koju ste kupili; zamrznutu hranu iz trgovine namirnicama prebacite u zamrzivač u što kraεem roku; nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati otvorena duže no što je potrebno; nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se brzo kvare i ne mogu se ponovo zamrznuti; namirnice ne čuvajte dulje od roka kojeg je otisnuo proizvođač. redovito provjeravajte brtve na vratima te čistite kako biste bili sigurni da su čiste i bez naslaga; dobro isperite i osušite. Važno Nemojte povlačiti, pomicati ili oštetiti cijevi i/ili kablove unutar elementa. Nikada nemojte koristiti deterdžente, abrazivna sredstva, sredstva za čišεenje vrlo intenzivnih mirisa ili polituru s voskom jer bi mogli oštetiti površinu i ostaviti jak miris. Kondenzator (crna rešetka) i kompresor u stražnjem dijelu uređaja čistite četkom. Ovaj Εe postupak poboljšati rad uređaja i uštedjeti električnu energiju. 7

8 Važno Pazite da ne oštetite rashladni sustav. Mnoga komercijalna sredstva za čišεenje kuhinjskih površina sadrže kemikalije koje mogu napasti/oštetiti plastične dijelove ovoga uređaja. Zbog toga preporučujemo da čistite vanjski dio kuεišta uređaja samo toplom vodom s malo tekuεeg deterdženta za pranje suđa. Po završetku čišεenja, ponovno priključite uređaj na električnu mrežu. Odleđivanje zamrzivača Određena količina inja uvijek Εe se nakupljati oko gornjeg odjeljka i na policama zamrzivača. Zamrzivač odmrznite kad sloj inja dosegne debljinu od 3-5 mm. Inje uklonite na dolje opisani način: isključite uređaj i izvadite utikač iz utičnice napajanja izvadite sve namirnice, umotajte ih u više slojeva novinskog papira i stavite ih na hladno mjesto izvadite ladice zamrzivača oko ladica stavite izolirajuεi materijal, npr. pokrivače ili novine. Odmrzavanje možete ubrzati stavljanjem zdjela s vruεom (ali ne kipuεom) vodom u zamrzivač. Ostavite vrata otvorena i umetnite plastični strugač u odgovarajuεe sjedište na središte Rješavanje problema Upozorenje Prije rješavanja problema izvucite električni utikač iz mrežne utičnice. donjeg dijela, stavljajuεi spremnik ispod njega za sakupljanje odleđene vode pažljivo sastružite led kad se počne topiti (koristite drveni ili plastični strugač) kad se sav led otopi, dobro osušite unutrašnjost i čuvajte strugač za daljnju uporabu. uključite uređaj i vratite zamrznute namirnice na mjesto. Aktivirajte funkciju Fast Freeze na nekoliko sati tako da može postiεi prikladnu temperaturu pohrane što je prije moguεe. Pozor Nikad ne koristite oštre metalne predmete za struganje inja s isparivača, jer biste ga mogli oštetiti. Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih koje preporučuje proizvođač. Rast temperature na pakiranjima zamrznutih namirnica tijekom odleđivanja može skratiti njihov siguran rok čuvanja. Samo ovlašteni serviser smije rješavati probleme koji nisu navedeni u ovom priručniku. Problem MoguΕi uzrok Rješenje Uređaj ne radi. Kontrolno svjetlo ne treperi. Uređaj je isključen. Električni utikač nije ispravno utaknut u utičnicu mrežnog napajanja. Uključite uređaj. Ispravno utaknite utikač u utičnicu mrežnog napajanja. 8

9 Problem MoguΕi uzrok Rješenje Uređaj nema napajanja. Nema napona u utičnici električne mreže. Priključite drugi električni uređaj na utičnicu mrežnog napajanja. Obratite se kvalificiranom električaru. Kontrolno svjetlo treperi. Uređaj ne radi ispravno. Obratite se ovlaštenom serviseru. Svjetlo alarma treperi. Kompresor neprekidno radi. Temperatura u zamrzivaču je preniska. Temperatura u zamrzivaču je previsoka. Temperatura u zamrzivaču je previsoka. Temperatura nije pravilno postavljena. Vrata nisu pravilno zatvorena. Vrata su prečesto otvarana. Temperatura namirnica je previsoka. Sobna temperatura je previsoka. Regulator temperature nije ispravno postavljen. Uključena je funkcija Fast Freeze. Regulator temperature nije ispravno postavljen. U uređaj ste odjednom stavili mnogo namirnica. Namirnice su postavljene preblizu jedne do drugih. Pogledajte poglavlje "Alarm za previsoku temperaturu" Postavite višu temperaturu. Pogledajte poglavlje "Zatvaranje vrata". Ne ostavljajte vrata otvorena dulje no što je potrebno. Prije spremanja, namirnice ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu. Snizite temperaturu u prostoriji. Postavite višu temperaturu. Pogledajte poglavlje "FunkcijaFast Freeze ". Postavite nižu temperaturu. Stavljajte manje namirnica istovremeno. Spremite namirnice tako da omogu- Εite kruženje hladnog zraka. Stvara se previše inja. Hrana nije ispravno umotana. Ispravno umotajte hranu. Tehnički podaci Regulator temperature nije ispravno postavljen. Postavite višu temperaturu. Dimenzije Visina 1540 mm Širina 595 mm Dubina 658 mm Vrijeme odgovora 18 h Napon V Frekvencija 50 Hz 9

10 Tehnički podaci nalaze se na nazivnoj pločici na unutrašnjoj lijevoj strani uređaja i na energetskom natpisu. Postavljanje Pozor Pozorno pročitajte "Informacije o sigurnosti" za siguran i ispravan rad uređaja prije postavljanja uređaja. Pozicioniranje Postavite uređaj na suho mjesto s dobrom ventilacijom gdje sobna temperatura odgovara klimatskoj klasi označenoj na nazivnoj pločici uređaja: stoga utikač mora biti lako dostupan nakon postavljanja. 100 mm min Klimatsk a klasa Temperatura okoline SN od +10 C do + 32 C N od +16 C do + 32 C ST od +16 C do + 38 C T od +16 C do + 43 C 20 mm A B Može doεi do pojave određenih problema u radu na nekim tipovima modela kada rade izvan ovog raspona. Ispravan rad može se zajamčiti samo unutar navedenog raspona temperature. U slučaju nedoumica po pitanju mjesta postavljanja uređaja, obratite se prodavaču, našoj službi za korisnike ili najbližem ovlaštenom servisnom centru Položaj Uređaj udaljite od izvora topline, kao što su radijatori, bojleri, izravna sunčeva svjetlost, itd. Osigurajte slobodan protok zraka oko stražnjeg dijela kuεišta uređaja. Za osiguranje najboljeg rada, ako se uređaj nalazi ispod viseεeg zidnog elementa, minimalna udaljenost između vrha kuεišta uređaja i viseεeg elementa treba biti najmanje 100 mm. Međutim, u savršenim se uvjetima uređaj ne bi smio nalaziti ispod viseεih zidnih elemenata. Točno niveliranje osigurava se pomoεu jedne ili više prilagodljivih nožica u podnožju kuεišta. Upozorenje Mora biti omoguεeno iskopčavanje uređaja iz električne mreže; Stražnji odstojnici Dva odstojnika možete pronaεi u vreεici s dokumentacijom. Kako biste postavili odstojnike, učinite sljede- Εe: 1. Otpustite vijak. 2. Umetnite odstojnik ispod vijka. 3. Okrenite odstojnik u ispravan položaj. 4. Ponovno zategnite vijke. 10

11 Promjena smjera otvaranja vrata Važno Savjetujemo vam da radnje koje slijede obavite u prisutnosti druge osobe, koja Εe čvrsto držati vrata uređaja tijekom izvođenja postupka. Za promjenu smjera otvaranja vrata izvršite sljedeεe korake: Izvadite utikač iz električne utičnice. Uređaj pažljivo nagnite unazad, tako da kompresor ne dodiruje pod. 2 Električno spajanje Prije električnog spajanja uvjerite se da voltaža i frekvencija na nazivnoj pločici odgovaraju električnom napajanju u vašem domu. Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu električne energije isporučen je s kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kuεna električna utičnica nije uzemljena, spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u skladu s važeεim propisima, pritom se obraεajuεi kvalificiranom električaru. Proizvođač odbija svaku odgovornost ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza nisu poduzete. Ovaj je uređaj u skladu sa slijedeεim EU. direktivama. Niveliranje Prilikom namještanja uređaja provjerite stoji li u vodoravnom položaju. To se može postiεi pomoεu dvije podesive nožice na prednjem donjem dijelu. 1. Skinite podnožje. 2. Odvijte i uklonite donje šarke. 3. Uklonite vrata Odvijte gornji zatik i zavijte ga na suprotnu stranu. 5. Ponovno namjestite vrata. 6. Provjerite je li rub vrata paralelan s rubom gornjeg dijela. 11

12 A B 7. Odvijte gornji zatik (A) i zavijte ga na suprotnu stranu. 8. Skinite poklopac (B) i postavite ga na suprotnu stranu. 9. Zavijte donje šarke. 10. Ponovno namjestite podnožje. 11. Postavite uređaj uspravno. 12. Postavite rukohvat na suprotnu stranu i postavite plastične kapice (nalaze se u vreεici s uputama) u tri otvora. Obavite završnu provjeru kako biste bili sigurni da: Su svi vijci pritegnuti. Se vrata ispravno otvaraju i zatvaraju. Pri niskim temperaturama (tj. zimi) može se dogoditi da brtva ne prianja savršeno uz kuεište. U tom slučaju pričekajte da se brtva prirodno prilagodi vratima. Ako ne želite izvršiti gore navedene postupke, obratite se najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi. Stručnjak servisne službe o vašem Εe trošku promijeniti smjer otvaranja vrata. Briga za okoliš Reciklirajte materijale sa simbolom. Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom ne bacajte zajedno s kuεnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu. 12

13 Obsah Bezpečnostní pokyny _ 13 Popis spotįebiče _ 16 Ovládací panel 16 Denní používání _ 17 PĮi prvním použití _ 18 Užitečné rady a tipy 18 Bezpečnostní pokyny V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotįebiče si pįed jeho instalací a prvním použitím pozorně PĮečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně pįed nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spotįebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotįebiče i v pįípadě jeho pįestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotįebiče mohli Įádně informovat o jeho používání a bezpečnosti. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené jejich nedodržením. Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob Tento spotįebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patįičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají pįíslušné pokyny k použití spotįebiče. Na děti je tįeba dohlédnout, aby si se spotįebičem nehrály. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení. Jestliže likvidujete starý spotįebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odįízněte napájecí kabel (co nejblíže u spotįebiče) a odstraňte dveįe, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým Čištění a údržba _ 19 Odstraňování závad _ 20 Technické údaje _ 21 Instalace _ 21 Poznámky k životnímu prostįedí _ 23 Zmĕny vyhrazeny. proudem, nebo se děti nemohly zavįít uvnitį. Jestliže je tento spotįebič vybaven magnetickým těsněním dveįí a nahrazuje starší spotįebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveįích nebo víku, nezapomeňte pįed likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve spotįebiči zavįít jako ve smrtelně nebezpečné pasti. Všeobecné bezpečnostní informace Upozornění Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu spotįebiče nebo kolem vestavěného spotįebiče. Tento spotįebič je určen k uchovávání potravin nebo nápojů v běžné domácnosti a podobnému použití jako napį.: kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kanceláįích a jiných pracovních prostįedích; farmáįské domy a pro zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích zaįízení; penziony a ubytovny; catering a podobná neobchodní využití. K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostįedky. V prostoru chladicích spotįebičů nepoužívejte jiné elektrické pįístroje (napį. výrobníky zmrzliny) než typy schválené k tomuto účelu výrobcem. Nepoškozujte chladicí okruh. Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo v chladicím okruhu spotįebiče, je 13

14 pįírodní zemní plyn, který je dobįe snášen životním prostįedím, ale je za určitých podmínek hoįlavý. Během pįepravy a instalace spotįebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu. Pokud dojde k poškození chladicího okruhu: odstraňte z blízkosti spotįebiče otevįený oheň a všechny jeho možné zdroje důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotįebič umístěný. Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotįebiče je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem. Upozornění Jakoukoliv elektrickou součást (napájecí kabel, zástrčku, kompresor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný pracovník servisu. V tomto spotįebiči se používají speciální žárovky (jsou-li součástí výbavy) určené pouze pro použití v domácích spotįebičích. Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení místností. Denní používání Ve spotįebiči nestavte horké nádoby na plastové části spotįebiče. Neskladujte v něm hoįlavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout. Potraviny neukládejte pįímo na větrací otvory v zadní stěně. (Pokud je spotįebič beznámrazový) Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat. Zakoupené zmrazené potraviny skladujte podle pokynů daného výrobce. Pokyny výrobce spotįebiče týkající se uchování potravin je nutné pįísně dodržovat. ĭiďte se pįíslušnými pokyny. Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vysokým obsahem kysličníku uhličitého nebo nápoje s bublinkami, protože vytváįejí tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a poškodit spotįebič. Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení. 1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat. 2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou spotįebiče. Stlačená nebo poškozená zástrčka se může pįehįát a způsobit požár. Čištění a údržba 3. OvěĮte si, zda je zástrčka spotįebiče PĮed čištěním nebo údržbou vždy spotįebič dobįe pįístupná. vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě. 4. Netahejte za napájecí kabel. 5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezasunujte Nečistěte spotįebič kovovými pįedměty. 6. do ní zástrčku. Hrozí nebez- K odstranění námrazy nepoužívejte ostré pečí úrazu elektrickým proudem nebo pįedměty. Použijte plastovou škrabku. požáru. K urychlení odmrazování nepoužívejte vysoušeče vlasů ani jiné tepelné spotįebiče. SpotĮebič se bez krytu žárovky vnitįního osvětlení (je-li součástí vybavení) PĮíliš vysoká teplota může poškodit plastový vnitįek spotįebiče a do elektrického sy- nesmí provozovat. Tento spotįebič je těžký. PĮi pįemisťování spotįebiče buďte proto opatrní. stému by mohla proniknout vlhkost a mohl by probíjet. Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani se Instalace jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože byste si mohli způsobit Důležité U elektrického pįipojení se pečlivě odįeniny nebo omrzliny. Įiďte pokyny uvedenými v pįíslušných SpotĮebič nesmí být dlouhodobě vystaven odstavcích. pįímému slunečnímu záįení. 14

15 Vybalte spotįebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spotįebič poškozený, nezapojujte ho do sítě. PĮípadné poškození okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste spotįebič koupili. V tomto pįípadě si uschovejte obal. Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotįebiče počkali nejméně čtyįi hodiny, aby olej mohl natéct zpět do kompresoru. Okolo spotįebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se pįehįíval. K dosažení dostatečného větrání se Įiďte pokyny k instalaci. Pokud je to možné, měl by spotįebič stát zadní stranou ke stěně, aby byly jeho horké části nepįístupné (kompresor, kondenzátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se spálit. SpotĮebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků. Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotįebiče pįístupná. PĮipojujte pouze ke zdroji pitné vody (pokud je k dispozici vodovodní pįípojka). Servis Jakékoliv elektrikáįské práce, nutné pro zapojení tohoto spotįebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikáį nebo osoba s pįíslušným oprávněním. Pokud je spotįebič nutné opravit, obraťte se na autorizované servisní stįedisko, které smí použít výhradně originální náhradní díly. Ochrana životního prostįedí Tento pįístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. SpotĮebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a smetím. Izolační pěna obsahuje hoįlavé plyny: spotįebič je nutné zlikvidovat podle pįíslušných pįedpisů, které získáte na obecním úįadě. Zabraňte poškození chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto spotįebiče označené symbolem jsou recyklovatelné. 15

16 Popis spotįebiče Ovládací panel 2 Klapky 3 Mrazicí koše Ovládací panel 4 Typový štítek 5 Koše MaxiBox Výstražná kontrolka 2 Kontrolka rychlého zmrazení 3 Vypínač rychlého zmrazení 4 Provozní kontrolka 5 Regulátor teploty Zapnutí spotįebiče Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. Otočte regulátorem teploty doprava na stįední nastavení. Provozní kontrolka a výstražná kontrolka se rozsvítí. Vypnutí spotįebiče Chcete-li spotįebič vypnout, otočte regulátorem teploty do polohy 0. Regulace teploty Teplota se reguluje automaticky. Chcete-li spotįebič nastavit, postupujte takto: 16

17 otočte regulátorem teploty směrem na nižší nastavení výkonu, chcete-li dosáhnout vyšší teploty. otočte regulátorem teploty směrem na vyšší nastavení, chcete-li dosáhnout nižší teploty. Obvykle je nejvhodnější stįední poloha. PĮi hledání pįesného nastavení mějte na paměti, že teplota uvnitį spotįebiče závisí na: teplotě místnosti četnosti otevírání dveįí spotįebiče množství vložených potravin umístění spotįebiče. Denní používání Uskladnění zmrazených potravin Po prvním spuštění spotįebiče nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte spotįebič pįed vložením potravin běžet nejméně dvě hodiny. Zásuvky na zmrazování potravin zajišťují rychlý a snadný pįístup k balení potravin, které potįebujete. Jestliže chcete vložit velké množství potravin, vyjměte ze spotįebiče všechny zásuvky kromě spodní, která musí být na svém místě, aby byla zajištěna Įádná cirkulace vzduchu. Na všech policích lze uložit potraviny, které pįečnívají do vzdálenosti 15 mm ode dveįí. Důležité V pįípadě náhodného rozmrazení, napįíklad z důvodu výpadku proudu, a pokud výpadek proudu trval delší dobu, než je uvedeno v tabulce technických údajů, je nutné rozmražené potraviny rychle spotįebovat nebo ihned tepelně upravit a (po ochlazení) opět zmrazit. Zmrazování čerstvých potravin Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé uložení zmrazených a hlubokozmrazených potravin. Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, zapněte funkci Rychlého zmrazení minimálně 24 hodiny pįed vložením zmrazovaných potravin do mrazicího oddílu. Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, položte do horního oddílu. Funkce Fast Freeze Funkci Fast Freeze zapnete stisknutím vypínače Fast Freeze. Kontrolka Fast Freeze se rozsvítí. Výstražná signalizace nadměrné teploty V pįípadě abnormálního nárůstu teploty uvnitį mrazničky (napį. z důvodu výpadku proudu) se rozsvítí výstražná kontrolka. Po obnovení normálních podmínek výstražná kontrolka automaticky zhasne. Maximální množství čerstvých potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku uvnitį chladničky. Zmrazovací postup trvá 24 hodin: v této době nevkládejte do spotįebiče žádné další potraviny ke zmrazení. Po 24 hodinách, když je zmrazování potravin dokončeno, vypněte funkci Rychlé zmrazení (viz "Funkce rychlé zmrazení"). Rozmrazování Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je možné pįed použitím rozmrazit v chladničce nebo pįi pokojové teplotě, podle toho, kolik máte času. Malé kousky lze dokonce pįipravit ještě zmrazené, pįímo z mrazničky: čas pįípravy bude ale v tomto pįípadě delší. Vyjmutí mrazicích košů z mrazničky Koše na zmrazování potravin jsou vybaveny zarážkou, aby se nedaly náhodně odstranit, nebo nevypadly. PĮi vytahování koše z mrazničky jej táhněte k sobě a když dosáhnete koncové zarážky, zvedněte jeho pįední stranu nahoru a vyjměte koš. Chcete-li koš vrátit zpět, lehce nadzdvihněte pįední část koše, abyste ho mohli vložit do mrazničky. Jakmile je koš nad zarážkami, zasuňte koš dozadu do jeho polohy. 17

18 1 2 PĮi prvním použití Užitečné rady a tipy Normální provozní zvuky Když je chladicí kapalina čerpána chladicím hadem nebo potrubím, můžete slyšet zvuk slabého bublání či zurčení. Nejde o závadu. Když je kompresor spuštěný a čerpá se chladící médium, může to být doprovázeno drnčením nebo pulsujícím zvukem kompresoru. Nejde o závadu. Tepelné roztažení může způsobit náhlé zapraskání. Jde o pįirozený a neškodný fyzikální jev. Nejde o závadu. Když se kompresor spustí nebo vypne, můžete zaslechnout slabé kliknutí regulátoru teploty. Nejde o závadu. Tipy pro úsporu energie Neotvírejte často dveįe, ani je nenechávejte otevįené déle, než je nezbytně nutné. Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor teploty je na vyšším nastavení a spotįebič je zcela zaplněný, může kompresor běžet nepįetržitě a na výparníku se pak tvoįí námraza nebo led. V tomto pįípadě je nutné nastavit regulátor teploty na nižší nastavení, aby se spotįebič automaticky odmrazil, a tím snížil spotįebu energie. Čistění vnitįku spotįebiče PĮed prvním použitím spotįebiče vymyjte vnitįek a všechno vnitįní pįíslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostįedku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, a pak vše důkladně utįete do sucha. Důležité Nepoužívejte čisticí prostįedky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch spotįebiče. Tipy pro zmrazování potravin K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu dodržujte následující důležité rady: maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku; zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této době nepįidávejte žádné další potraviny ke zmrazení; zmrazujte pouze potraviny prvotįídní kvality, čerstvé a dokonale čisté; pįipravte potraviny v malých porcích, aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak možné rozmrazit pouze požadované množství; zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a pįesvědčte se, že jsou balíčky vzduchotěsné; čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin, protože by zvýšily jejich teplotu; libové potraviny vydrží uložené déle a v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku bezpečného skladování potravin; vodové zmrzliny mohou pįi konzumaci okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu způsobit popáleniny v ústech; 18

19 doporučujeme napsat na každý balíček viditelně datum uskladnění, abyste mohli správně dodržet dobu uchování potravin. Tipy pro skladování zmrazených potravin K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného spotįebiče dodržujte následující podmínky: vždy si pįi nákupu ověįte, že zakoupené zmrazené potraviny byly prodejcem správně skladovány; Čištění a údržba Pozor PĮed každou údržbou vytáhněte zástrčku spotįebiče ze zdroje elektrického napájení. Tento spotįebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údržbu a doplňování smí proto provádět pouze autorizovaný pracovník. Pravidelné čištění SpotĮebič je nutné pravidelně čistit: vnitįek a všechno vnitįní pįíslušenství omyjte vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostįedku; pravidelně kontrolujte těsnění dvíįek a otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot; důkladně vše opláchněte a osušte. Důležité Nehýbejte s žádnými trubkami nebo kabely uvnitį spotįebiče, netahejte za ně a nepoškozujte je. Nikdy nepoužívejte k čištění vnitįku spotįebiče abrazivní prášky, vysoce parfémované čisticí prostįedky nebo vosková leštidla, protože mohou poškodit povrch a zanechat silný pach. Kondenzátor (černá mįížka) a kompresor na zadní straně spotįebiče čistěte kartáčem. Tím se zlepší výkon spotįebiče a sníží spotįeba energie. Důležité Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém. ĭada prostįedků na čistění povrchů v kuchyni obsahuje chemikálie, které mohou poškodit zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z obchodu pįineseny v co nejkratším možném čase; neotvírejte často dveįe, ani je nenechávejte otevįené déle, než je nezbytně nutné; již rozmrazené potraviny se rychle kazí a nesmí se znovu zmrazovat; nepįekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem na obalu. umělou hmotu použitou v tomto spotįebiči. Doporučujeme proto čistit povrch spotįebiče pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího prostįedku na nádobí. Po čištění znovu pįipojte spotįebič k elektrické síti. Odmrazování mrazničky Na policích mrazničky a okolo horního oddílu se vždy bude tvoįit určité množství námrazy. Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy dosáhne tloušťky kolem 3 5 mm. Námrazu odstraníte následujícím způsobem: vypněte spotįebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky vyjměte všechny zmrazené potraviny, zabalte je do několika vrstev novin a dejte je na chladné místo vytáhněte zásuvky mrazničky zásuvky zabalte do nějakého izolujícího materiálu, napį. do deky nebo novin. Odmrazování můžete urychlit tak, že do mrazničky postavíte nádoby s horkou vodou (ne vaįící). Nechte dveįe otevįené, plastovou škrabku zasuňte do určeného místa dole uprostįed a pod ní dejte misku na rozmrazenou vodu opatrně oškrábejte led, když začne tát (použijte dįevenou nebo plastovou škrabku) když roztaje všechen led, vnitįek důkladně vysušte a škrabku uschovejte pro další použití. zapněte spotįebič a vložte do něj zmražené potraviny. 19

20 Funkci Fast Freeze zapněte na několik hodin, aby bylo co nejdįíve dosaženo dostatečné teploty k uchovávání potravin. Odstraňování závad Upozornění PĮi hledání a odstraňování závady vytáhněte zástrčku z nástěnné zásuvky. Odstraňování závady, které není uvedeno v tomto návodu, smí provádět pouze Pozor K odstraňování námrazy z výparníku nepoužívejte nikdy ostré kovové nástroje. Mohli byste jej poškodit. K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostįedky, které nejsou doporučeny výrobcem. Zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování může zkrátit dobu jejich skladování. kvalifikovaný elektrikáį nebo osoba s pįíslušným oprávněním. Problém Možná pįíčina ĭešení SpotĮebič nefunguje. Provozní kontrolka nebliká. SpotĮebič je vypnutý. Zástrčka není správně zasunutá do zásuvky. SpotĮebič je bez proudu. Zásuvka není pod proudem. Zapněte spotįebič. Zasuňte zástrčku správně do zásuvky. Zasuňte do zásuvky zástrčku jiného elektrického spotįebiče. Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáįe. Provozní kontrolka bliká. SpotĮebič nefunguje správně. Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáįe. Výstražná kontrolka bliká. PĮíliš vysoká teplota v mrazničce. ĭiďte se pokyny v části Výstraha pįi nadměrné teplotě. Kompresor funguje nepįetržitě. Teplota v mrazničce je pįíliš nízká. Není správně nastavená teplota. DveĮe nejsou správně zavįené. Otvírali jste dveįe pįíliš často. Teplota potravin je pįíliš vysoká. Teplota v místnosti je pįíliš vysoká. Není správně nastavený regulátor teploty. Nastavte vyšší teplotu. Viz ZavĮení dveįí. Nenechávejte dveįe otevįené déle, než je nezbytně nutné. Nechte potraviny vychladnout na teplotu místnosti, teprve pak je vložte do spotįebiče. Snižte teplotu v místnosti. Nastavte vyšší teplotu. Je zapnutá funkce Fast Freeze. Viz Funkce Fast Freeze. 20

21 Problém Možná pįíčina ĭešení PĮíliš vysoká teplota v mrazničce. PĮíliš mnoho námrazy. Není správně nastavený regulátor teploty. Vložili jste pįíliš velké množství lahví najednou. Potraviny jsou položeny pįíliš těsně u sebe. Potraviny nejsou správně zabaleny. Není správně nastavený regulátor teploty. Nastavte nižší teplotu. Ukládejte do spotįebiče menší množství potravin. Uložte potraviny tak, aby mohl dobįe obíhat chladný vzduch. Zabalte je správně. Nastavte vyšší teplotu. Technické údaje Rozměry Výška 1540 mm ŠíĮka 595 mm Hloubka 658 mm Skladovací čas pįi poruše 18 h Napětí V Frekvence 50 Hz Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitįní levé straně spotįebiče a na energetickém štítku. Instalace Pozor PĮečtěte si pečlivě "Bezpečnostní informace" ještě pįed instalací k zajištění bezpečnosti a správného provozu spotįebiče. Umístění SpotĮebič instalujte na suchém, dobįe větraném místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické tįídě uvedené na typovém štítku spotįebiče: Klimatická tįída SN +10 C až + 32 C N +16 C až + 32 C ST +16 C až + 38 C T +16 C až + 43 C Okolní teplota U některých typů modelů může pįi provozu mimo daný rozsah docházet k závažným problémům se správnou funkcí pįístroje. Správný provoz lze zaručit pouze v rámci stanoveného teplotního rozsahu. Pokud máte jakékoliv pochyby ohledně místa instalace spotįebiče, obraťte se na prodejce, na náš zákaznický se- 21

22 rvis nebo na nejbližší autorizované servisní stįedisko. Umístění SpotĮebič musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery, pįímý sluneční svit apod. Ujistěte se, že vzduch může volně cirkulovat kolem zadní části spotįebiče. Jestliže je spotįebič umístěný pod závěsnými skįíňkami kuchyňské linky, je pro zajištění správného výkonu nutná minimální vzdálenost mezi horní částí spotįebiče a závěsnými skįíňkami alespoň 100 mm. Pokud je to však možné, spotįebič pod závěsné skįíňky nestavte. Správné vyrovnání zajišťuje jedna nebo více seįiditelných nožiček na spodku spotįebiče. Upozornění Zástrčka musí být i po instalaci dobįe pįístupná, aby bylo možné spotįebič odpojit od elektrické sítě. 100 mm min 20 mm A B 4 PĮipojení k elektrické síti SpotĮebič smí být pįipojen k síti až po ověįení, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti. SpotĮebič musí být podle zákona uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena pįíslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a pįipojte spotįebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými pįedpisy. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v pįípadě nedodržení výše uvedených pokynů. Tento spotįebič je v souladu se směrnicemi EHS. Vyrovnání PĮi umístění spotįebiče zajistěte, aby stál vodorovně. Můžete ho vyrovnat seįízením dvou dolních pįedních nožiček Zadní rozpěrky Dvě rozpěrky naleznete v sáčku s dokumentací. PĮi montáži rozpěrek postupujte následovně: 1. Uvolněte šroub. 2. Zasuňte rozpěrku pod šroub. 3. Otočte rozpěrku do správné polohy. 4. Utáhněte všechny šrouby. 22

23 Změna směru otvírání dveįí Důležité K provedení následujícího postupu doporučujeme pįizvat další osobu, která bude dveįe spotįebiče v průběhu práce držet. Chcete-li změnit směr otvírání dveįí, postupujte takto: Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Opatrně nakloňte spotįebič tak, aby se kompresor nedotkl podlahy. 2 1 A B 7. Odšroubujte čep (A) a zašroubujte ho na opačné straně. 8. Odšroubujte krytku (B) a nasaďte ji na opačné straně. 9. Našroubujte spodní závěsy. 10. Namontujte podstavec. 11. Postavte spotįebič na výšku. 12. Nasaďte držadlo na opačnou stranu dveįí a do prázdných otvorů zatlačte plastové krytky (ze sáčku s návodem). 1. Odstraňte podstavec. 2. Odšroubujte a odstraňte dolní závěsy. 3. Odstraňte dveįe. 4. Odšroubujte horní čep a zašroubujte ho na opačné straně. 5. Nasaďte opět dveįe. 6. Ujistěte se, že je okraj dveįí vyrovnaný s okrajem horní strany. Poznámky k životnímu prostįedí Na závěr zkontrolujte následující: Všechny šrouby jsou dotažené. DveĮe se dobįe otvírají i zavírají. PĮi nízké okolní teplotě (napį. v zimě) se může stát, že těsnění nebude dokonale doléhat. V takovém pįípadě počkejte, až těsnění samo pįilne. Pokud nechcete změnu směru otvírání dveįí provádět sami, obraťte se na nejbližší stįedisko poprodejního servisu. Odborník z autorizovaného servisu provede změnu směru otevírání dveįí na vaše náklady. Recyklujte materiály označené symbolem. Obaly vyhoďte do pįíslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostįedí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotįebiče určené k likvidaci. SpotĮebiče označené pįíslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. SpotĮebič odevzdejte v místním sběrném dvoįe nebo kontaktujte místní úįad. 23

24 ł ł ł α Ł ł α ń αńφ ł α _ 24 ł αφ π ń _ 27 α α ł Ńń _ 27 α ł Ń 28 ń Ń _ 29 Χ Ń ł Ńυ υ _ 29 Ł ł α ń αńφ ł α Φ ń Łα α α Ń α _ 30 ȋ ń łń π Ń π αń _ 31 ł α α ń Ńń 33 Ȏ αń ŃńαŃ _ 33 ł α ń αńα 36 π ł ńα αł α α π ł Łπ Ń. Χ ń αńφ ł Ńα α α α ł αńφα - Ńńł Ń Ńń Ń, π ń ł αń ŃńαŃ α ń π ń Ń ń ŃυŃ łυ, Ł α Ńńł π Ńł ń αυń ń ł ł Ł Ńń, Ńυ πł- α α ń Ńυ υ α ń π ł Ł π Ńł ń υ. Γ α ń απ φυ πł- ńń α α αńυ ń, ł α Ń α ń - α ł αńφα Ńłńł ń α ńα ń α π υ Ń π ń ŃυŃ łυ υ α ń ł ń υ α ń α ńα α α ń Ńń αńφα- ł α ń. Φυ ńł ń Ł ł αυń α ł- α ł ńł ń πα α υ ł ń ŃυŃ łυ ł łńα ł π ł, ńń Ńńł π ŃŁ π ńł ń Ń π Ńł αń ń Ł ł α ń ń α ł α Ń Ńń ł ł α ń ŃυŃ łυ α ń αńφ ł α. Γ α ń αńφ ł α ń α ń πł υ- Ń α, φυ ńł ń π φυ ł αυń ń Ł Ń łπł Ł αńαń łυαńń Łł φ ł łυ α π υ α π απ πα α ł ł. ΑŃφ ł α πα Ł α łυπα αń Η ŃυŃ łυ αυń Łł π łńα α Ń απ ń α (Ńυ πł α α ń πα Ł ) ł ł Ń αń π łυ αń α ń ńα ł ł πł α α - Ń, ł ń α ł łπ π ńα υ - ł Ł ł Ń łń ł ń Ń ń Ńυ- Ń łυ απ ń υπł υ α ń αńφ - ł ń υ. α πα Ł π πł α łπ πńł ńα Ńńł α ł αńφα łńα ń Łł πα υ ł ń Ńυ- Ń łυ. αń Ńńł α ńα υ ń ŃυŃ łυαń α α απ ńα πα Ł. π ł Łυ αńφυ α. Ȏ απ łńł ń ŃυŃ łυ, ńł ń φ ń υ ł ń α Ł υ απ ń π α, ńł ń α Ł Ń ŁłŃ ( Ń π ł ńł π ń Ńń ŃυŃ łυ ) α αφα Ńńł ń π ńα α α ń απ φυ ł ń π α πα ŁłυŃ Ńα Ńń ŃυŃ łυ πα Ł π υ πα υ. Ȏ ŃυŃ łυ, π α Ł α ńł α ń Ńń α π ńα, α α ń αńαńń Ńł α πα- α ńł ŃυŃ łυ ł Łα Ńń π ńα ń απ, πα α ł łńł α αńαńń - łńł ń Łα π ń απ łńł ń πα α ŃυŃ łυ. ł αυń ń ń π α απ ń łńł ń łńαń π ń υ υ ł υ Ńł α Ń πα Łα α πα Ł. Γł π φ ł α ń αńφ ł α ȎΙȍ ΙΗ Η ȍ αń ł ńł ł ł ł α απ ł π Ł α α ńα α αńα αł Ń Ńń πł α ń Ńυ- Ń łυ ń ł ń Ń αńαń łυ. Η ŃυŃ łυ π łńα α φ α ń φ - / α α α υ ń ł Ńυ Ń υ υ α πα łφα, π : υ α π Ń π Ńł αńα- Ńń αńα, αφł α α α ł αń α πł ńα, α ł α πł ńł Ńł ł Ł ł α, ń α α Ńń πł ńα, ńα πł ńα ń π υ πα Ń ( α π α π ), Ńυ łńń αń α πα ł łφα α π Ń. 24

25 Ń π ł ńł α ŃυŃ łυ α ńł ń Ńα α ń łπ ń υ Ń ń Ł αł αń α łπα αń. Ń π ł ńł ł ł ń Ńυ- Ń łυ ( π πα ń α ) Ńń łń ńł- υ ń ŃυŃ łυ, ł ń α ł α ł ł ł α ń Ń π αυń απ ń αńαń łυαńń. π α ł ńł Ńń α υ ń - υ. υ ń Ń υń (R600a) π υ πł - łńα Ńń α υ ń υ ń Ńυ- Ń łυ, ł α α φυń α ł υ łπ πłł πł α ń Ńυ αń ń ńα, ń π, Ńń Ń, ł α ł φ ł ń. αń ń łńαφ α ł αń ŃńαŃ ń Ńυ- Ń łυ, ł α ł ńł ń Łł π α ł ńα - Ńł α α ł ń α ń υ υ αń υ ń υ. Ȏ π ł Ńń α υ ń - υ : απ φ łńł ń υ φ ł α ń π - α φ ł ł αł Ńńł α ń Ńń π - Ń łńα ŃυŃ łυ Η π αł π ńł α α ń ńł α α- ń Ńń ń π π Ń αυń ń υ π ń ł α łπ Łυ. Ȏ ń α Ł υπ Ńńł π αł π ńł, π ł α π ł α υ α, πυ α / α ł ń π α. ȎΙȍ ΙΗ Η Γ α ń απ φυ - Ł, α ń αń ŃńαŃ ń ł ń ł α ń ń ( α Ł ń φ Ł Ń α, φ, Ńυ- π łńń ) π πł α łńα απ π Ńń π - α ń π Ń π απ αńα ń Ń π Ń π Ń. 1. α Ł ń φ Ł Ń α Łł π πł α łπ łńα. 2. Ń ńł α Ńυ ł α υπ Ńńł ń φ ń φ Ł Ń α Ńń π Ń ń ŃυŃ łυ. Ȏ ń φ ń φ Ł Ń α Ńυ ł υπ Ńńł -, ł Ł łńα α υπł ł α ł α α π α Ńł πυ α. 3. Ȍł α ł ńł ń łńł π Ń αń Ńń φ ń φ Ł Ń α ń ŃυŃ łυ. 4. ń α ńł ń α Ł ń φ Ł Ń α. 5. Ȏ ł ń π α ł α α α, ł Ń łńł ń φ. π ł Łυ ł ń π α π Ń πυ α-. 6. Η ŃυŃ łυ Łł π πł α Ń π ł ńα ń υ α ń υ α πń - α ń υ łń ńł φ ń Ń (ł π - πłńα ). Η ŃυŃ łυ ł α α. πł α π Ń łńł αń ń łńαφ ń. αφα ł ńł α α łńł α ń ł ł α Ńń α ń αń υ α ńα α Ńα ł α π / ł α, α ń π ł α π ł Ł Ńń Ł α υ πα- αńα. ȋπ φł łńł ń πα αńłńα łń ń ŃυŃ łυ Ńń łń α φ. α πń ł π υ Ń π ńα Ńł αυń ń ŃυŃ łυ (ł π π ńα ) ł α α πń ł ł Ł Ń π, łπ ł α Ń Ńł α ŃυŃ łυ. ȍł ł α αń α φ ń Ń α. α ł Ń ń π łńł ńł łńń αńńα ł Ńńα π αńń ń ŃυŃ łυ. φυ ŃŃłńł ł φ ł ńα α α α υ Ńń ŃυŃ łυ łπł Ł π ł α ł α. ń π łńł ńł ń φ α απłυ ł α Ńł łπαφ ł ń Ł α α Ńń π Ń ń - α. (Ȏ ŃυŃ łυ ł α Frost Free.) α αńł υ α ń φ α Łł π πł α αńα ńα α π αφ απ υ. ȋπ ł łńł ńα π ŃυŃ łυαń α αńł- υ α ń φ α Ń φ α ł ń Ł ł ń υ αńαń łυαńń α αńł υ α ń φ - α. Θα π πł α ń ńα αυńń ŃυŃń - Ńł απ łυń ń πα αń łυαńń ń ŃυŃ łυ. ȋ αń ńł Ńń Ń łń Ł - ł. ń π łńł ńł α α α π ń Ńń αńα ń łφ Ń Ł υ ł ńα π łń Ńń 25

26 Ł ł, ń π π ł α ł α ł, π α- ńα Ńń ŃυŃ łυ. α πα ń ń π υ υ α ńα π ł α π α Ń υ ł α αńα απ π ł αńα α απłυ ł α απ ń ŃυŃ łυ. Φ ń Łα α α Ń α απ ń Ńυ ń Ń, απł ł π Ńńł ń ŃυŃ łυ α απ Ńυ Ł Ńńł ń φ ń φ - Ł Ń α απ ń π α. α α łńł ń ŃυŃ łυ ł łńα α ń ł ł α. Ń π ł ńł α α ń ł ł α α α αφα Ńłńł ń π απ ń ŃυŃ łυ. Χ Ń π ł ńł π αńń Ńń α. Ń π ł ńł π ń π Ńń α ł ŃυŃ łυ α Ń α α łπ ńα- łńł ń απ υ. Η υπł ł ń ńα ł Ł łńα α αńαńń ł ń π αńń łń ńł, ł απ ń łń α α ł Ń ł υ αń α Ńń ł ń Ń Ńń α α α ń αńαńń Ńł łπ Łυ α α. Ȏ αń ŃńαŃ Η Α Ι Γ α ń Ń ŁłŃ ń υ ł ń α υ Ńńł π Ńł ń ń Ł ł π υ Ł ńα Ńń α ń Ńń ł πα α φ υ. ȋπ ŃυŃ łυ Ńńł ń ŃυŃ łυ α ł ńł α ł υπ Ńńł. Ńυ Ł łńł ń Ńυ- Ń łυ ł ł υπ Ńńł. ȋ αφ łńł α Ń ł Łł ł ł Ńń π υ α Ńαńł ń ŃυŃ łυ. ł αυń ń πł πń Ń, φυ ńł ń ŃυŃ łυαń α. Ȏ α Ń π α πł łńł ń υ Ńń Ł ł π ń Ńυ Ł Ńłńł ń ŃυŃ łυ, Ńńł ń α α łπ Ńń ł α π Ńń Ńυ π łńń. Θα π πł α υπ ł łπα υ φ α ń υ α α απ ń ŃυŃ łυ. ȍ αφ łń - α π ł υπł α Ń. Γ α ń łπ ńłυ łπα υ φ α α α α - υ Ńńł ń Ń łń Ł ł ń ł αń - ŃńαŃ. Όπ ńł ł α Łυ αń, π ń ń ŃυŃ łυ π πł α Ń łńα ń Ńł ń α ń απ φυ łπαφ π αń αń ł łńń (Ńυ π łńń, Ńυ πυ ń ) α ń π α ń ńα ł α αń. Η ŃυŃ łυ Łł π πł α ń π łńł ńα - ń Ńł Ń αńα α φ φ υ. Ȍł α ł ńł ń υπ ł ł π Ń αń Ńń φ ń φ Ł Ń α łń ń ł αń ŃńαŃ ń ŃυŃ łυ. υ Ł łńł ń ŃυŃ łυ Ńł πα π - Ń υ ł (ł π πłńα Ń ŁłŃ ł- ). ł ń ł αń ł π υ απα ń - ńα α ń Ń ń ŃυŃ łυ α π πł α ł ńł ńα απ łπα ł αń α ł ń - ł Ł. π αυń α π πł α łπ Ń łυ łńα απ ł υń Ł ń α ń α, ł α π πł α Ń π ńα - Ń α α ńα α ń. ŃńαŃ α ń υ πł ń Η ŃυŃ łυ αυń Łł πł ł α α ńα π α π α π α Ń υ Ńń Ńń α ń υ ń, ł ńł Ńń α υ ń υ Ńńα ń υ ń. Η ŃυŃ łυ Łł α π πł α απ πńłńα α ł ńα α απ αńα. αφ - Ń πł ł ł φ ł ńα α α: Η ŃυŃ łυ α π πł α απ πńłńα Ń φ α ł ń υ Ń ńł α Ń π υ α łńł απ ń ń π α. ȋπ φ łńł α π α Ńłńł Ńń υ ń Łα, ł Ł Ńń π Ń ń Ńń ł α ń ł ń ńα. α υ π υ Ń π ńα Ńł αυń ń Ńυ- Ń łυ α Ń ł ńα ł ń Ń ł - α α α υ Ń α. 26

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka

Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13 EL Οδηγίες Χρήσης 24 HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50 Zamrzivač Mraznička Καταψύκτης Fagyasztó Zamrażarka ZFU23400WA Sadržaj Sigurnosne upute

Διαβάστε περισσότερα

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60

PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 FAVORIT 78400 I CS MYČKA NÁDOBÍ EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ NÁVOD K POUŽITÍ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 20 PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 40 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 60 2 OBSAH 4 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 6 POPIS SPOTŘEBIČE

Διαβάστε περισσότερα

S72700DSX1 CS EL IT PL SK. Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55

S72700DSX1 CS EL IT PL SK. Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55 S72700DSX1 CS EL IT PL SK Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Istruzioni per l uso 28 Instrukcja obsługi 41 Návod na používanie 55 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...4 3. PROVOZ...6

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo

návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo návod k použití Οδηγίες Χρήσης navodila za uporabo Trouba Φούρνος Pečica EOC69900 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL. Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. CZ Tepelné čerpadlo pro přípravu teplé vody Obsluha a instalace 2 TEC 220 TM TEC 300 TM TEC 300 TM SOL SK Tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody Obsluha a inštalácia

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051

Návod k použití PRAČKA. Obsah IWC 81051 Návod k použití PRAČKA CZ Česky,1 GR Ελληνικά, 13 BG Български,25 Obsah Instalace, 2-3 Rozbalení a vyrovnání do vodorovné polohy Připojení k elektrické a k vodovodní síti První prací cyklus Technické údaje

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831. CZ - Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR KT831 CZ - Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 3 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS EC4201AOW HR Zamrzivač škrinja Upute za uporabu 2 EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 16 HU Fagyasztóláda Használati útmutató 31 NO Fryseboks Bruksanvisning 46 PL Zamrażarka skrzyniowa Instrukcja obsługi

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA

Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 CS EL. Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA CS EL Návod k použití 2 Οδηγίες Χρήσης 23 Sporák Κουζίνα ZCE550G1WA Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 4 Popis spotřebiče 6 Před prvním použitím 7 Varná deska Denní používání 8 Varná deska

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2600. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2600 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

S72300DSX1 CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HUHasználati útmutató 27 PL Instrukcja obsługi 41 SK Návod na používanie 54

S72300DSX1 CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HUHasználati útmutató 27 PL Instrukcja obsługi 41 SK Návod na používanie 54 S72300DSX1 CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 14 HUHasználati útmutató 27 PL Instrukcja obsługi 41 SK Návod na používanie 54 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly

Powersilent 2800. Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly Powersilent 2800 CZ str. 3 Tichý štěpkovač zahradního odpadu Originální návod k použití Bezpečnostní pokyny Náhradní díly SK str. 11 Tichý štiepkovač záhradného odpadu Originálny návod na použitie Bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi

návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi návod k použití Οδηγίες Χρήσης instrukcja obsługi Sporák Κουζίνα Kuchenka EKC601503 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35 Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 GR Ελληνικά,17 PT Português,33 Kazalo Važne informacije, 2-3 Postavljanje, 4 Gdje postaviti sušilicu rublja Prozračivanje Električni priključak Uvodne informacije

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης Chladnička s mrazničkou Koel/vriescombinatie Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης ENB44691X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα

Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ. Návod na použitie. Návod k použití. SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF. Περιεχόμενα SBLxxxxNF SBLHxxxxNF EBLxxxxxF EBLHxxxxxF Ελληνικά Οδηγίες για τη χρήση ΨΥΓΕΊΟ-ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ Περιεχόμενα Οδηγίες για τη χρήση, 1 Τεχνική Υποστήριξη, 2 Περιγραφή της συσκευής, 4 Περιγραφή της συσκευής, 6 Αντιστρεψιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Trouba Φούρνος Пећница

Trouba Φούρνος Пећница CS Návod k použití 2 EL Οδηγίες Χρήσης 21 SR Упутство за употребу 41 Trouba Φούρνος Пећница ZOB35712BK ZOB35712WK ZOB35712XK ZOB535712X Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny _ 3 Popis spotřebiče

Διαβάστε περισσότερα

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu

50.11cs/60.11cs. Návod na obsluhu 50.11cs/60.11cs ávod na obsluhu ávod na použitie a inštaláciu automobilových reproduktorov Spôsob montáže: - Reproduktory opatrne vyberte z krabice. - k už z výroby existujú v aute otvory na uchytenie

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

Zamrzivač škrinja Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda

Zamrzivač škrinja Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda HR EL HU Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 14 Használati útmutató 27 Zamrzivač škrinja Οριζόντιος καταψύκτης Fagyasztóláda ZFC31400WA Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Sigurnosne upute 3 Rad uređaja 5

Διαβάστε περισσότερα

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0

Příloha č. 1 etiketa. Nutrilon Nenatal 0 Příloha č. 1 etiketa Nutrilon Nenatal 0 Čelní strana Logo Nutrilon + štít ve štítu text: Speciální výživa pro nedonošené děti a děti s nízkou porodní hmotností / Špeciálna výživa pre nedonosené deti a

Διαβάστε περισσότερα

Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel

Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel HR CS EL SK Upute za uporabu 2 Návod k použití 17 Οδηγίες Χρήσης 32 Návod na používanie 49 Ploča za kuhanje Varná deska Εστίες Varný panel ZEI6840FBA Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Sigurnosne upute

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski, 1 IT Italino, 33 IDCL G5 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 DE Deutsch,33 IDCL 75 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

Για την προστασία του περιβάλλοντος

Για την προστασία του περιβάλλοντος SL RO PL HR EL Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο Candy, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα ακόµα και τον

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Myčka nádobí Opvaskemaskine Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavastoviglie

Perilica posuđa Myčka nádobí Opvaskemaskine Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Lavastoviglie HR Upute za uporabu CS Návod k použití 4 DA Brugsanvisning 6 EL Οδηγίες Χρήσης 37 HU Használati útmutató 50 IT Istruzioni per l uso 6 Perilica posuđa Myčka nádobí Opvaskemaskine Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép

Διαβάστε περισσότερα

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:

Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis: ESL6350LO...... CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 SK UMÝVAČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 32 SL POMIVALNI STROJ NAVODILA ZA UPORABO 47 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ESF6511LOX ESF6511LOW

ESF6511LOX ESF6511LOW ESF6511LOX ESF6511LOW...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 33 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 48 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

IAN 60489 CORDLESS SCREWDRIVER PAWS 3.6 A1. CORDLESS SCREWDRIVER Translation of original operation manual

IAN 60489 CORDLESS SCREWDRIVER PAWS 3.6 A1. CORDLESS SCREWDRIVER Translation of original operation manual CORDLESS SCREWDRIVER PAWS 3.6 A1 CORDLESS SCREWDRIVER Translation of original operation manual AKU ODVIJAČ S IZMJENOM BITOVA Prijevod originalnih uputa za uporabu ŞURUBELNIȚĂ CU ACUMULATOR CU TAMBUR PENTRU

Διαβάστε περισσότερα

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova) MEHANIKA 1 1. KOLOKVIJ 04/2008. grupa I 1. Zadane su dvije sile F i. Sila F = 4i + 6j [ N]. Sila je zadana s veličinom = i leži na pravcu koji s koordinatnom osi x zatvara kut od 30 (sve komponente sile

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Használati útmutató. Návod k použití. Ψυγείο. Chladnička. Hûtõszekrény ZBA3230A

Οδηγίες Χρήσης. Használati útmutató. Návod k použití. Ψυγείο. Chladnička. Hûtõszekrény ZBA3230A Használati útmutató Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Hûtõszekrény Chladnička Ψυγείο ZBA3230A Tartalomjegyzék Biztonsági információk _ 2 Működés 4 Első használat _ 4 Napi használat _ 5 Hasznos javaslatok

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

Upute za upotrebu Návod k použití Brugsanvisning Käyttöohje Εγχειρίδιο χρήσης Manual do Utilizador Manual de instrucciones Bruksanvisning

Upute za upotrebu Návod k použití Brugsanvisning Käyttöohje Εγχειρίδιο χρήσης Manual do Utilizador Manual de instrucciones Bruksanvisning HR CZ DA FI EL PT ES SV Upute za upotrebu Návod k použití Brugsanvisning Käyttöohje Εγχειρίδιο χρήσης Manual do Utilizador Manual de instrucciones Bruksanvisning 2 12 22 32 42 54 64 76 Zamrzivač-škrinja

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép HR Upute za uporabu 2 GR Οδηγίες Χρήσης 18 HU Használati útmutató 36 Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép ZDIS102 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Upravljačka ploča _ 3 Programi pranja 4 Uporaba

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép HR Upute za uporabu 2 GR Οδηγίες Χρήσης 19 HU Használati útmutató 37 Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép ZDTS102 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Upravljačka ploča _ 3 Programi pranja 5 Uporaba

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou

Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsný plynový kotel s vysokou účinností Závesný plynový kotol s vysokou účinnosťou Firma BAXI S.p.A.

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi

FAVORIT 88014 I. Instrukcja obsługi FAVORIT 88014 I Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Használati útmutató Instrukcja obsługi Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Zmywarka 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. GC4900 series. User manual. 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3. Register your product and get support at www.philips.com/welcome GC4900 series User manual 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 1 4239_000_8858_1_Luxury booklet_a5_v3.indd 2 2 4239_000_8858_1_Luxury

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu.

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. NÁVOD K OBSLUZE Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. Česky Důležité upozornění Důležité bezpečnostní pokyny Odseky

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu.

NÁVOD K OBSLUZE. Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. NÁVOD K OBSLUZE Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, zda zcela rozumíte jeho obsahu. Česky Důležité upozornění Důležité bezpečnostní pokyny Odseky

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ. Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ Pomocný PARKOVACÍ SYSTÉM Should be fitted by a professional. Nous vous recommandons de faire installer ce kit par un professionnel. Προτείνουμε αυτό το κιτ να εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Obsah

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, Obsah 822_949_87 ECG6200_Elux.book Seite 20 Montag,. August 2007 7:25 9 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku, laskavì si peèlivì pøeètìte tento návod k obsluze. Dodržujte pøedevším bezpeènostní pokyny! Návod

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie

Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie POWER TIMER Návod k obsluze/návod na obsluhu Klimatizace/Klimatizačné zariadenie Vnitřní jednotka Vnútorná jednotka CS-UE9JKE CS-UE12JKE Venkovní jednotka Vonkajšia jednotka CU-UE9JKE CU-UE12JKE 2 ~ 17

Διαβάστε περισσότερα

Návod k použití TE 506201RW

Návod k použití TE 506201RW TE 506201RW Návod k použití TE 506201RW Q4ACM1547 1 A 1 2 3 4 18 17 16 15 14 13 12 11 10 5 6 9 8 7 2 B 19 22 20 21 C D 6e 6d 8a 8b 6a 8d 6b 6c 8c 3 E 5c 5a 5b 5d 5e 4 de cz Obsah Součást dodávky...6 Přehled...6

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HE32M2100S HE40M2100S

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HE32M2100S HE40M2100S NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HE32M2100S HE40M2100S Česky Slovensky TV s LED nesvícením NÁVOD K OBSLUZE Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se,

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov

Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov Návod na použití pro uživatele a instalatéry Návod na použitie pre užívateľov a inštalatérov CZ SK Závěsné plynové kotle s vysokou účinností a rychlou akumulací Nástenné plynové kotle s vysokou výkonnosťou

Διαβάστε περισσότερα

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE

DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE DIGITΑLNΝ VENKOVNΝ ANTΙNA ANT 708 OI NΑVOD K OBSLUZE Pψed uvedenνm vύrobku do provozu si dωkladnμ proθtμte tento nαvod a bezpeθnostnν pokyny, kterι jsou v tomto nαvodu obsa eny. Nαvod musν bύt v dy pψilo

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU H55M7000 H65M7000

ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU H55M7000 H65M7000 ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE SKRÁTENÝ NÁVOD NA OBSLUHU H55M7000 H65M7000 Česky Slovensky ZKRÁCENÝ NÁVOD K OBSLUZE Před prvním použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas

Perilica posuđa Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas HR Upute za uporabu 2 CZ Návod k použití 19 GR Οδηγίες Χρήσης 36 PT Manual de instruções 55 ES Manual de instrucciones 71 Perilica posuđa Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51) KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51) www.frigo-kor.hr SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 517/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Puna grijača ploča Hob Αυτόνομη εστία Sólido disco eléctrico da placa Placa de cocción sólida

Puna grijača ploča Hob Αυτόνομη εστία Sólido disco eléctrico da placa Placa de cocción sólida HR Upute za uporabu 2 EN User manual 11 EL Οδηγίες Χρήσης 21 PT Manual de instruções 31 ES Manual de instrucciones 40 Puna grijača ploča Hob Αυτόνομη εστία Sólido disco eléctrico da placa Placa de cocción

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Maşină de spălat vase Pomivalni stroj

Perilica posuđa Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Maşină de spălat vase Pomivalni stroj HR Upute za uporabu 2 EN User manual 1 EL Οδηγίες Χρήσης 26 HU Használati útmutató 0 RO Manual de utilizare 53 SL Navodila za uporabo 65 Perilica posuđa Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Maşină de

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Ploča za kuhanje Varná deska Keittotaso Εστίες Főzőlap Inbyggnadshäll

Ploča za kuhanje Varná deska Keittotaso Εστίες Főzőlap Inbyggnadshäll HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 11 FI Käyttöohje 20 EL Οδηγίες Χρήσης 28 HU Használati útmutató 38 SV Bruksanvisning 47 Ploča za kuhanje Varná deska Keittotaso Εστίες Főzőlap Inbyggnadshäll ZEV6340XBA

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 HR Hrvatski,13 GR Ελληνικά, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

Mobilní stolová pila. str. 1-22. Mobilná stolová pilka. str. 24-45. st 10l. Návod k použití Návod na použitie 06-2009

Mobilní stolová pila. str. 1-22. Mobilná stolová pilka. str. 24-45. st 10l. Návod k použití Návod na použitie 06-2009 CZ SK Mobilní stolová pila str. 1-22 Mobilná stolová pilka str. 24-45 st 10l Návod k použití Návod na použitie 06-2009 WOODSTER Mobilní stolová pila st 10l Výrobce: Woodster Günzburger Straße 69 D-89335

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual AIR SANDER PDEXS 150 A1 AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ŞLEFUITOR EXCENTRIC CU AER COMPRIMAT Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1

2. KOLOKVIJ IZ MATEMATIKE 1 2 cos(3 π 4 ) sin( + π 6 ). 2. Pomoću linearnih transformacija funkcije f nacrtajte graf funkcije g ako je, g() = 2f( + 3) +. 3. Odredite domenu funkcije te odredite f i njenu domenu. log 3 2 + 3 7, 4.

Διαβάστε περισσότερα

Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă

Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă HUAWEI G630 Stručný návod k obsluze Οδηγός γρήγορης έναρξης Gyorsútmutató Ghid de pornire rapidă První pohled na telefon Děkujeme, že jste si vybrali chytrý telefon HUAWEI Ascend G630. Než začnete, podíváme

Διαβάστε περισσότερα

TABLE-TOP REFRIGERATOR. Instruction Booklet FRIŽIDER. Uputstva za upotrebu ЛАДИЛНИК ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА

TABLE-TOP REFRIGERATOR. Instruction Booklet FRIŽIDER. Uputstva za upotrebu ЛАДИЛНИК ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА TABLE-TOP REFRIGERATOR Instruction Booklet FRIŽIDER Uputstva za upotrebu ЛАДИЛНИК ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης R 140 R140S Index BEFORE USING THE APPLIANCE...

Διαβάστε περισσότερα

Használati útmutató SÜTÕ. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Pokyny pro použití TROUBA. Instrucţiuni de folosire CUPTOR. Instrukcja obsługi PIEKARNIK

Használati útmutató SÜTÕ. Οδηγίες χρήσης ΦΟΎΡΝΟΣ. Pokyny pro použití TROUBA. Instrucţiuni de folosire CUPTOR. Instrukcja obsługi PIEKARNIK FH 09 0 XA/HA FH 09 XA/HA S Magyar Használati útmutató SÜTÕ Használati útmutató, Figyelmeztetések, Szerviz, A készülék leírása,6 A készülék leírása,8 Üzembe helyezés,0 Bekapcsolás és használat, Programok,

Διαβάστε περισσότερα

COMBI REFRIGERATOR. Instruction booklet КОМБИНИРАН ФРИЖИДЕР-ЗАМРЗНУВАЧ УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ KOMBINOVANI FRIZIDER-ZAMRZIVAC. Uputstvo za rukovanje

COMBI REFRIGERATOR. Instruction booklet КОМБИНИРАН ФРИЖИДЕР-ЗАМРЗНУВАЧ УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ KOMBINOVANI FRIZIDER-ZAMRZIVAC. Uputstvo za rukovanje COMBI REFRIGERATOR Instruction booklet КОМБИНИРАН ФРИЖИДЕР-ЗАМРЗНУВАЧ УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ KOMBINOVANI FRIZIDER-ZAMRZIVAC Uputstvo za rukovanje ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ Ψυγείο-κατάψυξη CF 330 NS

Διαβάστε περισσότερα

Kde můžu najít formulář pro? Kde můžu najít formulář pro? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Kde můžu najít formulář pro? Kde můžu najít formulář pro? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Kde můžu najít formulář pro? Kde můžu najít formulář pro? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Kdy byl váš [dokument] vydaný? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί ένα έγγραφο Kde byl

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα