HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13. HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50. Zamrzivač Mraznička. Fagyasztó Zamraļarka ZFU23400WA

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13. HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50. Zamrzivač Mraznička. Fagyasztó Zamraļarka ZFU23400WA"

Transcript

1 HR Upute za uporabu 2 CS Návod k použití 13 EL Ł ł Χ Ń 24 HU Használati útmutató 37 PL Instrukcja obsługi 50 Zamrzivač Mraznička αńα ń Fagyasztó Zamraļarka ZFU23400WA

2 Sadržaj Sigurnosne upute _ 2 Opis proizvoda _ 4 Upravljačka ploča _ 5 Svakodnevna uporaba _ 5 Prva uporaba 6 Korisni savjeti i preporuke _ 6 Sigurnosne upute ČišΕenje i održavanje _ 7 Rješavanje problema _ 8 Tehnički podaci 9 Postavljanje 10 Briga za okoliš 12 Zadržava se pravo na izmjene. U interesu vaše sigurnosti i radi osiguravanja ispravne uporabe, prije postavljanja i prve uporabe uređaja, pročitajte pozorno upute sadržane u ovom priručniku, uključujuεi savjete i upozorenja. Kako bi se izbjegle nepotrebne greške i nezgode, važno je osigurati da su sve osobe koje koriste uređaj dobro upoznate s njegovim načinom rada i sigurnosnim pitanjima. Spremite ove upute i osigurajte se da prate uređaj u slučaju njegovog prenošenja ili prodaje, tako da su sve osobe koje koriste ovaj uređaj tijekom njegova radna vijeka prikladno informirane o načinu uporabe uređaja i o njegovim sigurnosnim pitanjima. Radi sigurnosti osoba i imovine, pridržavajte se mjera opreznosti iz ovih korisničkih uputa jer proizvođač nije odgovoran za štete nastale zbog propusta. Ako Εe ovaj uređaj s magnetskim brtvama na vratima zamijeniti stariji uređaj s bravom na vratima ili poklopcu, svakako onesposobite bravu prije zbrinjavanja starog uređaja. To Εe spriječiti da uređaj postane smrtonosna klopka za djecu. OpΕa sigurnost Upozorenje Ventilacijski otvori na kuεištu uređaja ili ugradnom elementu ne smiju biti blokirani. Uređaj je namijenjen čuvanju namirnica i/ili piεa u kuεanstvu i za upotrebe kao što su: kuhinja za osoblje u prodavaonicama, uredima i drugim radnim prostorima, za farme i za goste hotela, motela i drugih vrsta smještaja, Sigurnost djece i slabijih osoba za prenoεišta, Ovaj uređaj nije pogodan za uporabu od za catering i slične nekomercijalne strane osoba (uključujuεi djecu) smanjenih primjene. fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti, Ne koristite mehanička pomagala niti bilo odnosno bez potrebnog iskustva i znanja, kakva druga sredstva za ubrzavanje procesa otapanja. osim ako ih ne nadgleda ili uputi u uporabu uređaja osoba odgovorna za njihovu sigurnost. za pravljenje sladoleda) u uređajima za Ne koristite električne uređaje (npr. aparate Treba paziti na djecu kako bi se osiguralo hlađenje, osim ako ih je proizvođač odobrio da se ne igraju s uređajem. za tu namjenu. Držite svu ambalažu izvan dohvata djece. Pazite da ne oštetite sustav hlađenja. Postoji opasnost od gušenja. Sustav hlađenja uređaja sadrži izobutan Prilikom zbrinjavanja uređaja, izvucite (R600a), prirodni plin s visokim stupnjem utikač iz utičnice, odsijecite priključni kabel ekološke kompatibilnosti, koji je usprkos (što bliže uređaju) i demontirajte vrata kako tomu zapaljiv. biste spriječili da djeca za vrijeme igre zadobiju električni udar ili da se zatvore u urepazite da se ne ošteti nijedna komponenta Tijekom prijevoza i postavljanja uređaja priđaju. sustava hlađenja. 2

3 Ako se sustav hlađenja ošteti: izbjegavajte otvoreni plamen i izvore zapaljenja dobro prozračite prostoriju u kojoj se uređaj nalazi Opasan je bilo kakav pokušaj izmjene specifikacija ili samog proizvoda. Bilo kakvo ošteεenje kabela može prouzročiti kratki spoj, požar i/ili strujni udar. Upozorenje Sve električne komponente (električni kabel, utikač, kompresor) mora zamijeniti ovlašteni serviser ili kvalificirani servisni tehničar kako bi se izbjegla opasnost. 1. Kabel napajanja ne smije se produživati. 2. Provjerite je li stražnji dio uređaja prignječio ili oštetio utikač. Prignječen ili ošteεen utikač može se pregrijati i prouzročiti požar. 3. Provjerite imate li pristup do električnog utikača uređaja. 4. Ne povlačite kabel napajanja. 5. Ako utičnica nije dobro pričvršεena, ne umeεite utikač. Postoji opasnost od strujnog udara ili požara. 6. Ne smijete upotrebljavati uređaj ako na unutarnjem svjetlu nema pokrova (ako je predviđen). Ovaj je uređaj vrlo težak. Pažljivo ga pomičite. Ne vadite i ne dirajte dijelove iz odjeljka zamrzivača ako su vam ruke vlažne/mokre jer to može uzrokovati ogrebotine ili smrzotine. Izbjegavajte produljeno izlaganje uređaja izravnom sunčevom svjetlu. Žaruljice (ako su predviđene) koje se nalaze u ovom uređaju posebno su namijenjene uporabi samo s kuεanskim aparatima. Nisu prikladne za osvjetljenje stambenih prostorija. Svakodnevna uporaba Nemojte stavljati vruεe posude na plastične dijelove uređaja. Nemojte pohranjivati zapaljive plinove i tekuεine u uređaju, jer bi mogli eksplodirati. Namirnice ne stavljajte direktno ispred otvora za zrak na stražnjoj stijenci. (Ako je uređaj Frost Free) Smrznutu hranu ne smijete ponovo zamrzavati nakon što ste je otopili. Držite prethodno pakiranu zaleđenu hranu u skladu s uputama proizvođača zaleđene hrane. Strogo se pridržavajte preporuka proizvođača što se tiče čuvanja hrane. Konzultirajte odgovarajuεe upute. Nemojte stavljati gazirana i pjenušava piεa u odjeljak zamrzivača jer stvaraju pritisak na spremnik koji ih sadrži, što bi moglo dovesti do eksplozije i ošteεenja uređaja. Ledene lizalice mogu prouzročiti smrzotine ako se konzumiraju izravno iz uređaja. ČišΕenje i održavanje Prije održavanja, isključite uređaj i izvadite električni utikač iz mrežne utičnice. Nemojte čistiti uređaj metalnim predmetima. Nemojte koristiti oštre predmete za uklanjanje inja s uređaja. Koristite plastični strugač. Ne smijete koristiti sušilo za kosu ni druge grijače kako bi ubrzali odmrzavanje. Pretjerana toplina može oštetiti plastičnu unutrašnjost, a vlaga prodrijeti u električni sustav i staviti ga pod napon. Postavljanje Važno Izvedite električno spajanje pozorno slijedeεi upute u odgovarajuεim odlomcima. Izvadite uređaj iz ambalaže i provjerite je li ošteεen. Nemojte spajati uređaj ukoliko je ošteεen. Odmah javite eventualne štete trgovini u kojoj ste ga kupili. U tom slučaju nemojte baciti ambalažu. Preporučujemo vam da pričekate najmanje četiri sata prije spajanja uređaja kako biste omoguεili povrat ulja u kompresor. Zrak se mora slobodno kretati oko uređaja, u suprotnome se uređaj pregrijava. Slijedite 3

4 upute vezane uz postavljanje kako biste postigli dostatan stupanj ventilacije. Kad god je to moguεe, stražnji dio proizvoda bi se trebao nalaziti uza zid kako biste izbjegli dodirivanje toplih dijelova (kompresor, kondenzator) i spriječili moguεnost opeklina. Uređaj se ne smije postavljati pored radijatora ili štednjaka. Uvjerite se da je nakon postavljanja uređaja električni utikač dostupan. Priključite samo na dobavu pitke vode (ako je predviđen priključak na vodu) Servisiranje Sve električarske radove potrebne za servisiranje ovog uređaja mora izvršiti kvalificirani električar ili kompetentna osoba. Opis proizvoda Ovaj proizvod mora servisirati ovlašteni Servis, a smiju se koristiti samo originalni dijelovi. Zaštita okoliša Uređaj ne sadrži plinove koji bi mogli oštetiti ozonski sloj, ni u rashladnom krugu niti u materijalu koji služi za izolaciju. Uređaj se ne smije zbrinjavati zajedno s urbanim otpadom. Izolacijska pjena sadrži zapaljive plinove: uređaj mora biti zbrinut u skladu s važeεim propisima koje možete dobiti od lokalnih vlasti. Pazite da ne oštetite rashladnu jedinicu, naročito stražnji dio pored izmjenjivača topline. Materijali korišteni na ovom uređaju koji su označeni simbolom mogu se reciklirati Upravljačka ploča 2 Krilca 3 Košara zamrzivača 4 Nazivna pločica 5 Maxibox košare 4

5 Upravljačka ploča Svjetlo alarma 2 Indikator brzog zamrzavanja 3 Prekidač za brzo zamrzavanje 4 Kontrolno svjetlo 5 Regulator temperature Uključivanje Umetnite utikač u utičnicu. Okrenite regulator temperature u smjeru kazaljke na satu do središnje vrijednosti. Indikatorsko svjetlo i svjetlo alarma Εe se uključiti. Isključivanje Za isključivanje uređaja okrenite regulator temperature u položaj "0". Regulacija temperature Temperatura se regulira automatski. Za upravljanje uređajem: okrenite regulator temperature prema nižim postavkama kako biste postigli niži stupanj hladnoεe. okrenite regulator temperature prema višim postavkama kako biste postigli viši stupanj hladnoεe. Svakodnevna uporaba Spremanje zamrznutih namirnica Prilikom prvog uključivanja ili nakon duljeg razdoblja nekorištenja, prije stavljanja proizvoda u pretinac, pustite uređaj da radi najmanje 2 sata. Košare zamrzivača osiguravaju da brzo i jednostavno pronađete pakiranu hranu koju želite. Ako su spremljene velike količine namirnica, uklonite sve ladice osim ladice za donju košaru koja mora biti na mjestu kako bi Središnji položaj je obično najpogodniji. Međutim, treba odabrati točnu postavku imajuεi u vidu da temperatura u uređaju ovisi o: temperaturi u prostoriji koliko se često otvaraju vrata količini pohranjene hrane mjestu gdje je uređaj postavljen. Fast Freeze funkcija Za aktivaciju funkcije Fast Freeze, pritisnite prekidač Fast Freeze. Uključuje se svjetlo Fast Freeze. Alarm previsoke temperature U slučaju abnormalnog povišenja temperature unutar zamrzivača (npr. isključen dovod električne energije), svjetlo alarma se uključuje. Kad se vrate normalni uvjeti, svjetlo alarma automatski Εe se isključiti. omoguεila dobru cirkulaciju zraka. Hrana se može stavljati na sve police koje su najmanje 15 mm udaljene od vrata. 5

6 Važno U slučaju neželjenog odmrzavanja, primjerice uslijed prekida dovoda električne energije ili ako je napajanje prekinuto dulje od vremena prikazanog u tablici tehničkih karakteristika pod "vrijeme porasta", odmrznute namirnice trebate ubrzo konzumirati ili odmah skuhati i zatim ponovno zamrznuti (nakon što se ohlade). Zamrzavanje svježih namirnica Odjeljak zamrzivača prikladan je za dugotrajno zamrzavanje svježih namirnica i dugotrajno čuvanje zamrznutih i duboko zamrznutih namirnica. Za zamrzavanje svježih namirnica uključite funkciju brzog zamrzavanja najmanje 24 sata prije stavljanja namirnica u zamrzivač. Stavite svježu hranu koju treba zamrznuti u gornji odjeljak. Maksimalna količina namirnica koje se mogu zamrznuti u 24 sata navedena je na nazivnoj pločici, naljepnici koji se nalazi u unutrašnjosti hladnjaka. Postupak zamrzavanja traje 24 sata: tijekom tog perioda nemojte dodavati druge namirnice za zamrzavanje. Nakon 24 sata, kada se postupak zamrzavanja završi, isključite funkciju brzog zamrzavanja (pogledajte "Funkcija brzog zamrzavanja"). Prva uporaba ČišΕenje unutrašnjosti Prije prvog korištenja uređaja, operite unutrašnjost i sav vanjski pribor toplom vodom i neutralnim sapunom kako biste uklonili tipičan miris novog proizvoda, zatim dobro osušite. Korisni savjeti i preporuke Zvukovi pri normalnom radu Pri pumpanju rashladnog sredstva kroz spirale ili cijevi može se čuti slabo grgljanje i pjenušanje. To je sasvim normalno. Kada je kompresor uključen, rashladno se sredstvo pumpa po uređaju i iz njega se može čuti zujanje ili pulsiranje. To je sasvim normalno. Otapanje Duboko zamrznuta ili zamrznuta hrana, prije upotrebe, može se otopiti u odjeljku hladnjaka ili na sobnoj temperaturi, ovisno o vremenu koje je na raspolaganju za taj postupak. Manji komadi se mogu čak kuhati dok su još zamrznuti, izravno iz zamrzivača: U tom slučaju, kuhanje Εe duže trajati. Vađenje košarica za zamrzavanje iz zamrzivača Košarice za zamrzavanje posjeduju graničnik koji spriječava neželjeno vađenje ili ispadanje. Prilikom njenog vađenja iz zamrzivača, povucite košaricu prema sebi pa, nakon dostizanja krajnje točke, izvadite košaricu naginjuεi njenu prednju stranu prema gore. Prilikom njenog vraεanja na mjesto, malo podignite prednju stranu košarice da bi je uvukli u zamrzivač. Kad prijeđete krajnje točke, gurnite košarice nazad u njihov položaj. 1 2 Važno Nemojte koristiti deterdžente ili abrazivna sredstva jer bi oni mogli oštetiti uređaj. Širenje zbog topline može izazvati iznenadni zvuk pucanja. To je prirodno i ne predstavlja opasnost. To je sasvim normalno. Pri uključivanju i isključivanju kompresora začut Εete slabi "klik" regulatora temperature. To je sasvim normalno. 6

7 Savjeti za uštedu energije Nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati otvorena duže no što je potrebno. Ako je temperatura okoline visoka, regulator temperature na višim postavkama i uređaj pun, kompresor može neprekidno raditi, što stvara inje ili led na isparivaču. Ukoliko se to dogodi, okrenite regulator temperature prema nižim postavkama kako biste omoguεili automatsko odmrzavanje i uštedu električne energije. Savjeti za zamrzavanje Kako biste imali najveεu korist od postupka zamrzavanja, slijedi nekoliko važnih savjeta: najveεa količina namirnica koju možete zamrznuti u roku od 24 sata. prikazana je na nazivnoj pločici; postupak zamrzavanja traje 24 sata. Nemojte dodavati namirnica za zamrzavanje tijekom tog razdoblja; zamrzavajte samo svježe i dobro očišεene namirnice vrhunske kvalitete; pripremite hranu tako da je podijelite u manje porcije kako biste omoguεili brzo i potpuno zamrzavanje i kako biste omoguεili naknadno otapanje samo željene količine; zamotajte namirnice u aluminijsku foliju ili polietilensku foliju kako biste osigurali da je pakovanje nepropusno; ČišΕenje i održavanje Pozor Uređaj isključite iz električne mreže prije bilo kakvih radova na održavanju. Ovaj uređaj sadrži ugljikovodike u rashladnoj jedinici; održavanje i ponovo punjenje mora izvršiti isključivo ovlašteni tehničar. Redovito čišεenje Potrebno je redovito čistiti uređaj: očistite unutrašnjost i pribor mlakom vodom i neutralnim sapunom; nemojte dozvoliti da svježa, nezamrznuta hrana dođe u dodir s veε zamrznutom hranom, tako Εete spriječiti porast temperature potonje; nemasne namirnice se bolje čuvaju od masnih namirnica; sol smanjuje rok čuvanja namirnica; vodeni led, ako ga konzumirate odmah nakon vađenja iz odjela zamrzivača, može prouzročiti smrzotine na koži; preporučuje se da je datum zamrzavanja dobro vidljiv na svakom pakovanju, kako biste mogli voditi računa o vremenu pohranjivanja. Savjeti za pohranjivanje zamrznutih namirnica Za postizanje najboljih performansi uređaja, pridržavajte se slijedeεeg: provjerite je li prodavač ispravno čuvao zamrznutu hranu koju ste kupili; zamrznutu hranu iz trgovine namirnicama prebacite u zamrzivač u što kraεem roku; nemojte često otvarati vrata ili ih ostavljati otvorena duže no što je potrebno; nakon što ste ih odmrznuli, namirnice se brzo kvare i ne mogu se ponovo zamrznuti; namirnice ne čuvajte dulje od roka kojeg je otisnuo proizvođač. redovito provjeravajte brtve na vratima te čistite kako biste bili sigurni da su čiste i bez naslaga; dobro isperite i osušite. Važno Nemojte povlačiti, pomicati ili oštetiti cijevi i/ili kablove unutar elementa. Nikada nemojte koristiti deterdžente, abrazivna sredstva, sredstva za čišεenje vrlo intenzivnih mirisa ili polituru s voskom jer bi mogli oštetiti površinu i ostaviti jak miris. Kondenzator (crna rešetka) i kompresor u stražnjem dijelu uređaja čistite četkom. Ovaj Εe postupak poboljšati rad uređaja i uštedjeti električnu energiju. 7

8 Važno Pazite da ne oštetite rashladni sustav. Mnoga komercijalna sredstva za čišεenje kuhinjskih površina sadrže kemikalije koje mogu napasti/oštetiti plastične dijelove ovoga uređaja. Zbog toga preporučujemo da čistite vanjski dio kuεišta uređaja samo toplom vodom s malo tekuεeg deterdženta za pranje suđa. Po završetku čišεenja, ponovno priključite uređaj na električnu mrežu. Odleđivanje zamrzivača Određena količina inja uvijek Εe se nakupljati oko gornjeg odjeljka i na policama zamrzivača. Zamrzivač odmrznite kad sloj inja dosegne debljinu od 3-5 mm. Inje uklonite na dolje opisani način: isključite uređaj i izvadite utikač iz utičnice napajanja izvadite sve namirnice, umotajte ih u više slojeva novinskog papira i stavite ih na hladno mjesto izvadite ladice zamrzivača oko ladica stavite izolirajuεi materijal, npr. pokrivače ili novine. Odmrzavanje možete ubrzati stavljanjem zdjela s vruεom (ali ne kipuεom) vodom u zamrzivač. Ostavite vrata otvorena i umetnite plastični strugač u odgovarajuεe sjedište na središte Rješavanje problema Upozorenje Prije rješavanja problema izvucite električni utikač iz mrežne utičnice. donjeg dijela, stavljajuεi spremnik ispod njega za sakupljanje odleđene vode pažljivo sastružite led kad se počne topiti (koristite drveni ili plastični strugač) kad se sav led otopi, dobro osušite unutrašnjost i čuvajte strugač za daljnju uporabu. uključite uređaj i vratite zamrznute namirnice na mjesto. Aktivirajte funkciju Fast Freeze na nekoliko sati tako da može postiεi prikladnu temperaturu pohrane što je prije moguεe. Pozor Nikad ne koristite oštre metalne predmete za struganje inja s isparivača, jer biste ga mogli oštetiti. Nemojte koristiti mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja osim onih koje preporučuje proizvođač. Rast temperature na pakiranjima zamrznutih namirnica tijekom odleđivanja može skratiti njihov siguran rok čuvanja. Samo ovlašteni serviser smije rješavati probleme koji nisu navedeni u ovom priručniku. Problem MoguΕi uzrok Rješenje Uređaj ne radi. Kontrolno svjetlo ne treperi. Uređaj je isključen. Električni utikač nije ispravno utaknut u utičnicu mrežnog napajanja. Uključite uređaj. Ispravno utaknite utikač u utičnicu mrežnog napajanja. 8

9 Problem MoguΕi uzrok Rješenje Uređaj nema napajanja. Nema napona u utičnici električne mreže. Priključite drugi električni uređaj na utičnicu mrežnog napajanja. Obratite se kvalificiranom električaru. Kontrolno svjetlo treperi. Uređaj ne radi ispravno. Obratite se ovlaštenom serviseru. Svjetlo alarma treperi. Kompresor neprekidno radi. Temperatura u zamrzivaču je preniska. Temperatura u zamrzivaču je previsoka. Temperatura u zamrzivaču je previsoka. Temperatura nije pravilno postavljena. Vrata nisu pravilno zatvorena. Vrata su prečesto otvarana. Temperatura namirnica je previsoka. Sobna temperatura je previsoka. Regulator temperature nije ispravno postavljen. Uključena je funkcija Fast Freeze. Regulator temperature nije ispravno postavljen. U uređaj ste odjednom stavili mnogo namirnica. Namirnice su postavljene preblizu jedne do drugih. Pogledajte poglavlje "Alarm za previsoku temperaturu" Postavite višu temperaturu. Pogledajte poglavlje "Zatvaranje vrata". Ne ostavljajte vrata otvorena dulje no što je potrebno. Prije spremanja, namirnice ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu. Snizite temperaturu u prostoriji. Postavite višu temperaturu. Pogledajte poglavlje "FunkcijaFast Freeze ". Postavite nižu temperaturu. Stavljajte manje namirnica istovremeno. Spremite namirnice tako da omogu- Εite kruženje hladnog zraka. Stvara se previše inja. Hrana nije ispravno umotana. Ispravno umotajte hranu. Tehnički podaci Regulator temperature nije ispravno postavljen. Postavite višu temperaturu. Dimenzije Visina 1540 mm Širina 595 mm Dubina 658 mm Vrijeme odgovora 18 h Napon V Frekvencija 50 Hz 9

10 Tehnički podaci nalaze se na nazivnoj pločici na unutrašnjoj lijevoj strani uređaja i na energetskom natpisu. Postavljanje Pozor Pozorno pročitajte "Informacije o sigurnosti" za siguran i ispravan rad uređaja prije postavljanja uređaja. Pozicioniranje Postavite uređaj na suho mjesto s dobrom ventilacijom gdje sobna temperatura odgovara klimatskoj klasi označenoj na nazivnoj pločici uređaja: stoga utikač mora biti lako dostupan nakon postavljanja. 100 mm min Klimatsk a klasa Temperatura okoline SN od +10 C do + 32 C N od +16 C do + 32 C ST od +16 C do + 38 C T od +16 C do + 43 C 20 mm A B Može doεi do pojave određenih problema u radu na nekim tipovima modela kada rade izvan ovog raspona. Ispravan rad može se zajamčiti samo unutar navedenog raspona temperature. U slučaju nedoumica po pitanju mjesta postavljanja uređaja, obratite se prodavaču, našoj službi za korisnike ili najbližem ovlaštenom servisnom centru Položaj Uređaj udaljite od izvora topline, kao što su radijatori, bojleri, izravna sunčeva svjetlost, itd. Osigurajte slobodan protok zraka oko stražnjeg dijela kuεišta uređaja. Za osiguranje najboljeg rada, ako se uređaj nalazi ispod viseεeg zidnog elementa, minimalna udaljenost između vrha kuεišta uređaja i viseεeg elementa treba biti najmanje 100 mm. Međutim, u savršenim se uvjetima uređaj ne bi smio nalaziti ispod viseεih zidnih elemenata. Točno niveliranje osigurava se pomoεu jedne ili više prilagodljivih nožica u podnožju kuεišta. Upozorenje Mora biti omoguεeno iskopčavanje uređaja iz električne mreže; Stražnji odstojnici Dva odstojnika možete pronaεi u vreεici s dokumentacijom. Kako biste postavili odstojnike, učinite sljede- Εe: 1. Otpustite vijak. 2. Umetnite odstojnik ispod vijka. 3. Okrenite odstojnik u ispravan položaj. 4. Ponovno zategnite vijke. 10

11 Promjena smjera otvaranja vrata Važno Savjetujemo vam da radnje koje slijede obavite u prisutnosti druge osobe, koja Εe čvrsto držati vrata uređaja tijekom izvođenja postupka. Za promjenu smjera otvaranja vrata izvršite sljedeεe korake: Izvadite utikač iz električne utičnice. Uređaj pažljivo nagnite unazad, tako da kompresor ne dodiruje pod. 2 Električno spajanje Prije električnog spajanja uvjerite se da voltaža i frekvencija na nazivnoj pločici odgovaraju električnom napajanju u vašem domu. Uređaj mora biti uzemljen. Utikač na kabelu električne energije isporučen je s kontaktom za tu svrhu. Ako vaša kuεna električna utičnica nije uzemljena, spojite uređaj na odvojeno uzemljenje u skladu s važeεim propisima, pritom se obraεajuεi kvalificiranom električaru. Proizvođač odbija svaku odgovornost ukoliko gornje sigurnosne mjere opreza nisu poduzete. Ovaj je uređaj u skladu sa slijedeεim EU. direktivama. Niveliranje Prilikom namještanja uređaja provjerite stoji li u vodoravnom položaju. To se može postiεi pomoεu dvije podesive nožice na prednjem donjem dijelu. 1. Skinite podnožje. 2. Odvijte i uklonite donje šarke. 3. Uklonite vrata Odvijte gornji zatik i zavijte ga na suprotnu stranu. 5. Ponovno namjestite vrata. 6. Provjerite je li rub vrata paralelan s rubom gornjeg dijela. 11

12 A B 7. Odvijte gornji zatik (A) i zavijte ga na suprotnu stranu. 8. Skinite poklopac (B) i postavite ga na suprotnu stranu. 9. Zavijte donje šarke. 10. Ponovno namjestite podnožje. 11. Postavite uređaj uspravno. 12. Postavite rukohvat na suprotnu stranu i postavite plastične kapice (nalaze se u vreεici s uputama) u tri otvora. Obavite završnu provjeru kako biste bili sigurni da: Su svi vijci pritegnuti. Se vrata ispravno otvaraju i zatvaraju. Pri niskim temperaturama (tj. zimi) može se dogoditi da brtva ne prianja savršeno uz kuεište. U tom slučaju pričekajte da se brtva prirodno prilagodi vratima. Ako ne želite izvršiti gore navedene postupke, obratite se najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi. Stručnjak servisne službe o vašem Εe trošku promijeniti smjer otvaranja vrata. Briga za okoliš Reciklirajte materijale sa simbolom. Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom ne bacajte zajedno s kuεnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu službu. 12

13 Obsah Bezpečnostní pokyny _ 13 Popis spotįebiče _ 16 Ovládací panel 16 Denní používání _ 17 PĮi prvním použití _ 18 Užitečné rady a tipy 18 Bezpečnostní pokyny V zájmu své bezpečnosti a správného chodu spotįebiče si pįed jeho instalací a prvním použitím pozorně PĮečtěte návod k použití včetně rad a upozornění. K ochraně pįed nežádoucími omyly a nehodami je důležité, aby se všechny osoby, které budou používat tento spotįebič, seznámily s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u spotįebiče i v pįípadě jeho pįestěhování na jiné místo nebo prodeje dalším osobám, aby se tak všichni uživatelé po celou dobu životnosti spotįebiče mohli Įádně informovat o jeho používání a bezpečnosti. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, abyste neohrozili své zdraví a majetek, a uvědomte si, že výrobce neručí za úrazy a poškození způsobené jejich nedodržením. Bezpečnost dětí a hendikepovaných osob Tento spotįebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patįičných zkušeností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim nedávají pįíslušné pokyny k použití spotįebiče. Na děti je tįeba dohlédnout, aby si se spotįebičem nehrály. Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení. Jestliže likvidujete starý spotįebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odįízněte napájecí kabel (co nejblíže u spotįebiče) a odstraňte dveįe, aby nedošlo k úrazu dětí elektrickým Čištění a údržba _ 19 Odstraňování závad _ 20 Technické údaje _ 21 Instalace _ 21 Poznámky k životnímu prostįedí _ 23 Zmĕny vyhrazeny. proudem, nebo se děti nemohly zavįít uvnitį. Jestliže je tento spotįebič vybaven magnetickým těsněním dveįí a nahrazuje starší spotįebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveįích nebo víku, nezapomeňte pįed likvidací pružinový zámek znehodnotit. Děti se pak nemohou ve spotįebiči zavįít jako ve smrtelně nebezpečné pasti. Všeobecné bezpečnostní informace Upozornění Udržujte volně průchodné větrací otvory na povrchu spotįebiče nebo kolem vestavěného spotįebiče. Tento spotįebič je určen k uchovávání potravin nebo nápojů v běžné domácnosti a podobnému použití jako napį.: kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kanceláįích a jiných pracovních prostįedích; farmáįské domy a pro zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích zaįízení; penziony a ubytovny; catering a podobná neobchodní využití. K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostįedky. V prostoru chladicích spotįebičů nepoužívejte jiné elektrické pįístroje (napį. výrobníky zmrzliny) než typy schválené k tomuto účelu výrobcem. Nepoškozujte chladicí okruh. Chladivo isobutan (R600a), které je obsaženo v chladicím okruhu spotįebiče, je 13

14 pįírodní zemní plyn, který je dobįe snášen životním prostįedím, ale je za určitých podmínek hoįlavý. Během pįepravy a instalace spotįebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné části chladicího okruhu. Pokud dojde k poškození chladicího okruhu: odstraňte z blízkosti spotįebiče otevįený oheň a všechny jeho možné zdroje důkladně vyvětrejte místnost, ve které je spotįebič umístěný. Změna technických parametrů nebo jakákoli jiná úprava spotįebiče je nebezpečná. Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem. Upozornění Jakoukoliv elektrickou součást (napájecí kabel, zástrčku, kompresor) smí z důvodu možného rizika vyměňovat pouze autorizovaný zástupce nebo kvalifikovaný pracovník servisu. V tomto spotįebiči se používají speciální žárovky (jsou-li součástí výbavy) určené pouze pro použití v domácích spotįebičích. Tyto žárovky nejsou vhodné pro osvětlení místností. Denní používání Ve spotįebiči nestavte horké nádoby na plastové části spotįebiče. Neskladujte v něm hoįlavý plyn nebo tekutiny, protože by mohly vybuchnout. Potraviny neukládejte pįímo na větrací otvory v zadní stěně. (Pokud je spotįebič beznámrazový) Zmrazené potraviny se nesmí po rozmrznutí znovu zmrazovat. Zakoupené zmrazené potraviny skladujte podle pokynů daného výrobce. Pokyny výrobce spotįebiče týkající se uchování potravin je nutné pįísně dodržovat. ĭiďte se pįíslušnými pokyny. Do mrazicího oddílu nevkládejte nápoje s vysokým obsahem kysličníku uhličitého nebo nápoje s bublinkami, protože vytváįejí tlak na nádobu, a mohou dokonce vybuchnout a poškodit spotįebič. Nejezte zmrzlinu ihned po vyjmutí z mrazničky, hrozí nebezpečí popálení. 1. Napájecí kabel se nesmí nastavovat. 2. Zkontrolujte, zda není zástrčka stlačená nebo poškozená zadní stranou spotįebiče. Stlačená nebo poškozená zástrčka se může pįehįát a způsobit požár. Čištění a údržba 3. OvěĮte si, zda je zástrčka spotįebiče PĮed čištěním nebo údržbou vždy spotįebič dobįe pįístupná. vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze sítě. 4. Netahejte za napájecí kabel. 5. Pokud je síťová zásuvka uvolněná, nezasunujte Nečistěte spotįebič kovovými pįedměty. 6. do ní zástrčku. Hrozí nebez- K odstranění námrazy nepoužívejte ostré pečí úrazu elektrickým proudem nebo pįedměty. Použijte plastovou škrabku. požáru. K urychlení odmrazování nepoužívejte vysoušeče vlasů ani jiné tepelné spotįebiče. SpotĮebič se bez krytu žárovky vnitįního osvětlení (je-li součástí vybavení) PĮíliš vysoká teplota může poškodit plastový vnitįek spotįebiče a do elektrického sy- nesmí provozovat. Tento spotįebič je těžký. PĮi pįemisťování spotįebiče buďte proto opatrní. stému by mohla proniknout vlhkost a mohl by probíjet. Nevytahujte věci z mrazicího oddílu, ani se Instalace jich nedotýkejte, máte-li vlhké nebo mokré ruce, protože byste si mohli způsobit Důležité U elektrického pįipojení se pečlivě odįeniny nebo omrzliny. Įiďte pokyny uvedenými v pįíslušných SpotĮebič nesmí být dlouhodobě vystaven odstavcích. pįímému slunečnímu záįení. 14

15 Vybalte spotįebič a zkontrolujte, zda není poškozený. Je-li spotįebič poškozený, nezapojujte ho do sítě. PĮípadné poškození okamžitě nahlaste prodejci, u kterého jste spotįebič koupili. V tomto pįípadě si uschovejte obal. Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotįebiče počkali nejméně čtyįi hodiny, aby olej mohl natéct zpět do kompresoru. Okolo spotįebiče musí být dostatečná cirkulace vzduchu, jinak by se pįehįíval. K dosažení dostatečného větrání se Įiďte pokyny k instalaci. Pokud je to možné, měl by spotįebič stát zadní stranou ke stěně, aby byly jeho horké části nepįístupné (kompresor, kondenzátor), a nemohli jste o ně zachytit nebo se spálit. SpotĮebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků. Zkontrolujte, zda je zástrčka po instalaci spotįebiče pįístupná. PĮipojujte pouze ke zdroji pitné vody (pokud je k dispozici vodovodní pįípojka). Servis Jakékoliv elektrikáįské práce, nutné pro zapojení tohoto spotįebiče, smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikáį nebo osoba s pįíslušným oprávněním. Pokud je spotįebič nutné opravit, obraťte se na autorizované servisní stįedisko, které smí použít výhradně originální náhradní díly. Ochrana životního prostįedí Tento pįístroj neobsahuje plyny, které mohou poškodit ozónovou vrstvu, ani v chladicím okruhu, ani v izolačních materiálech. SpotĮebič nelikvidujte společně s domácím odpadem a smetím. Izolační pěna obsahuje hoįlavé plyny: spotįebič je nutné zlikvidovat podle pįíslušných pįedpisů, které získáte na obecním úįadě. Zabraňte poškození chladicí jednotky, hlavně vzadu v blízkosti výměníku tepla. Materiály použité u tohoto spotįebiče označené symbolem jsou recyklovatelné. 15

16 Popis spotįebiče Ovládací panel 2 Klapky 3 Mrazicí koše Ovládací panel 4 Typový štítek 5 Koše MaxiBox Výstražná kontrolka 2 Kontrolka rychlého zmrazení 3 Vypínač rychlého zmrazení 4 Provozní kontrolka 5 Regulátor teploty Zapnutí spotįebiče Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. Otočte regulátorem teploty doprava na stįední nastavení. Provozní kontrolka a výstražná kontrolka se rozsvítí. Vypnutí spotįebiče Chcete-li spotįebič vypnout, otočte regulátorem teploty do polohy 0. Regulace teploty Teplota se reguluje automaticky. Chcete-li spotįebič nastavit, postupujte takto: 16

17 otočte regulátorem teploty směrem na nižší nastavení výkonu, chcete-li dosáhnout vyšší teploty. otočte regulátorem teploty směrem na vyšší nastavení, chcete-li dosáhnout nižší teploty. Obvykle je nejvhodnější stįední poloha. PĮi hledání pįesného nastavení mějte na paměti, že teplota uvnitį spotįebiče závisí na: teplotě místnosti četnosti otevírání dveįí spotįebiče množství vložených potravin umístění spotįebiče. Denní používání Uskladnění zmrazených potravin Po prvním spuštění spotįebiče nebo po jeho dlouhodobé odstávce nechte spotįebič pįed vložením potravin běžet nejméně dvě hodiny. Zásuvky na zmrazování potravin zajišťují rychlý a snadný pįístup k balení potravin, které potįebujete. Jestliže chcete vložit velké množství potravin, vyjměte ze spotįebiče všechny zásuvky kromě spodní, která musí být na svém místě, aby byla zajištěna Įádná cirkulace vzduchu. Na všech policích lze uložit potraviny, které pįečnívají do vzdálenosti 15 mm ode dveįí. Důležité V pįípadě náhodného rozmrazení, napįíklad z důvodu výpadku proudu, a pokud výpadek proudu trval delší dobu, než je uvedeno v tabulce technických údajů, je nutné rozmražené potraviny rychle spotįebovat nebo ihned tepelně upravit a (po ochlazení) opět zmrazit. Zmrazování čerstvých potravin Mrazicí oddíl se hodí pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé uložení zmrazených a hlubokozmrazených potravin. Chcete-li zmrazit čerstvé potraviny, zapněte funkci Rychlého zmrazení minimálně 24 hodiny pįed vložením zmrazovaných potravin do mrazicího oddílu. Čerstvé potraviny, které chcete zmrazit, položte do horního oddílu. Funkce Fast Freeze Funkci Fast Freeze zapnete stisknutím vypínače Fast Freeze. Kontrolka Fast Freeze se rozsvítí. Výstražná signalizace nadměrné teploty V pįípadě abnormálního nárůstu teploty uvnitį mrazničky (napį. z důvodu výpadku proudu) se rozsvítí výstražná kontrolka. Po obnovení normálních podmínek výstražná kontrolka automaticky zhasne. Maximální množství čerstvých potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin, je uvedeno na typovém štítku uvnitį chladničky. Zmrazovací postup trvá 24 hodin: v této době nevkládejte do spotįebiče žádné další potraviny ke zmrazení. Po 24 hodinách, když je zmrazování potravin dokončeno, vypněte funkci Rychlé zmrazení (viz "Funkce rychlé zmrazení"). Rozmrazování Hlubokozmrazené nebo zmrazené potraviny je možné pįed použitím rozmrazit v chladničce nebo pįi pokojové teplotě, podle toho, kolik máte času. Malé kousky lze dokonce pįipravit ještě zmrazené, pįímo z mrazničky: čas pįípravy bude ale v tomto pįípadě delší. Vyjmutí mrazicích košů z mrazničky Koše na zmrazování potravin jsou vybaveny zarážkou, aby se nedaly náhodně odstranit, nebo nevypadly. PĮi vytahování koše z mrazničky jej táhněte k sobě a když dosáhnete koncové zarážky, zvedněte jeho pįední stranu nahoru a vyjměte koš. Chcete-li koš vrátit zpět, lehce nadzdvihněte pįední část koše, abyste ho mohli vložit do mrazničky. Jakmile je koš nad zarážkami, zasuňte koš dozadu do jeho polohy. 17

18 1 2 PĮi prvním použití Užitečné rady a tipy Normální provozní zvuky Když je chladicí kapalina čerpána chladicím hadem nebo potrubím, můžete slyšet zvuk slabého bublání či zurčení. Nejde o závadu. Když je kompresor spuštěný a čerpá se chladící médium, může to být doprovázeno drnčením nebo pulsujícím zvukem kompresoru. Nejde o závadu. Tepelné roztažení může způsobit náhlé zapraskání. Jde o pįirozený a neškodný fyzikální jev. Nejde o závadu. Když se kompresor spustí nebo vypne, můžete zaslechnout slabé kliknutí regulátoru teploty. Nejde o závadu. Tipy pro úsporu energie Neotvírejte často dveįe, ani je nenechávejte otevįené déle, než je nezbytně nutné. Jestliže je okolní teplota vysoká, regulátor teploty je na vyšším nastavení a spotįebič je zcela zaplněný, může kompresor běžet nepįetržitě a na výparníku se pak tvoįí námraza nebo led. V tomto pįípadě je nutné nastavit regulátor teploty na nižší nastavení, aby se spotįebič automaticky odmrazil, a tím snížil spotįebu energie. Čistění vnitįku spotįebiče PĮed prvním použitím spotįebiče vymyjte vnitįek a všechno vnitįní pįíslušenství vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostįedku, abyste odstranili typický pach nového výrobku, a pak vše důkladně utįete do sucha. Důležité Nepoužívejte čisticí prostįedky nebo abrazivní prášky, které mohou poškodit povrch spotįebiče. Tipy pro zmrazování potravin K dosažení dokonalého zmrazovacího procesu dodržujte následující důležité rady: maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku; zmrazovací postup trvá 24 hodin. V této době nepįidávejte žádné další potraviny ke zmrazení; zmrazujte pouze potraviny prvotįídní kvality, čerstvé a dokonale čisté; pįipravte potraviny v malých porcích, aby se mohly rychle a zcela zmrazit, a bylo pak možné rozmrazit pouze požadované množství; zabalte potraviny do alobalu nebo polyetylénu a pįesvědčte se, že jsou balíčky vzduchotěsné; čerstvé, nezmrazené potraviny se nesmí dotýkat již zmrazených potravin, protože by zvýšily jejich teplotu; libové potraviny vydrží uložené déle a v lepším stavu, než tučné; sůl zkracuje délku bezpečného skladování potravin; vodové zmrzliny mohou pįi konzumaci okamžitě po vyjmutí z mrazicího oddílu způsobit popáleniny v ústech; 18

19 doporučujeme napsat na každý balíček viditelně datum uskladnění, abyste mohli správně dodržet dobu uchování potravin. Tipy pro skladování zmrazených potravin K dosažení nejlepšího výkonu zakoupeného spotįebiče dodržujte následující podmínky: vždy si pįi nákupu ověįte, že zakoupené zmrazené potraviny byly prodejcem správně skladovány; Čištění a údržba Pozor PĮed každou údržbou vytáhněte zástrčku spotįebiče ze zdroje elektrického napájení. Tento spotįebič obsahuje uhlovodíky v chladicí jednotce; údržbu a doplňování smí proto provádět pouze autorizovaný pracovník. Pravidelné čištění SpotĮebič je nutné pravidelně čistit: vnitįek a všechno vnitįní pįíslušenství omyjte vlažnou vodou s trochou neutrálního mycího prostįedku; pravidelně kontrolujte těsnění dvíįek a otírejte je, aby bylo čisté, bez usazených nečistot; důkladně vše opláchněte a osušte. Důležité Nehýbejte s žádnými trubkami nebo kabely uvnitį spotįebiče, netahejte za ně a nepoškozujte je. Nikdy nepoužívejte k čištění vnitįku spotįebiče abrazivní prášky, vysoce parfémované čisticí prostįedky nebo vosková leštidla, protože mohou poškodit povrch a zanechat silný pach. Kondenzátor (černá mįížka) a kompresor na zadní straně spotįebiče čistěte kartáčem. Tím se zlepší výkon spotįebiče a sníží spotįeba energie. Důležité Dbejte na to, abyste nepoškodili chladicí systém. ĭada prostįedků na čistění povrchů v kuchyni obsahuje chemikálie, které mohou poškodit zajistěte, aby zmrazené potraviny byly z obchodu pįineseny v co nejkratším možném čase; neotvírejte často dveįe, ani je nenechávejte otevįené déle, než je nezbytně nutné; již rozmrazené potraviny se rychle kazí a nesmí se znovu zmrazovat; nepįekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem na obalu. umělou hmotu použitou v tomto spotįebiči. Doporučujeme proto čistit povrch spotįebiče pouze teplou vodou s trochou tekutého mycího prostįedku na nádobí. Po čištění znovu pįipojte spotįebič k elektrické síti. Odmrazování mrazničky Na policích mrazničky a okolo horního oddílu se vždy bude tvoįit určité množství námrazy. Mrazničku odmrazujte, když vrstva námrazy dosáhne tloušťky kolem 3 5 mm. Námrazu odstraníte následujícím způsobem: vypněte spotįebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky vyjměte všechny zmrazené potraviny, zabalte je do několika vrstev novin a dejte je na chladné místo vytáhněte zásuvky mrazničky zásuvky zabalte do nějakého izolujícího materiálu, napį. do deky nebo novin. Odmrazování můžete urychlit tak, že do mrazničky postavíte nádoby s horkou vodou (ne vaįící). Nechte dveįe otevįené, plastovou škrabku zasuňte do určeného místa dole uprostįed a pod ní dejte misku na rozmrazenou vodu opatrně oškrábejte led, když začne tát (použijte dįevenou nebo plastovou škrabku) když roztaje všechen led, vnitįek důkladně vysušte a škrabku uschovejte pro další použití. zapněte spotįebič a vložte do něj zmražené potraviny. 19

20 Funkci Fast Freeze zapněte na několik hodin, aby bylo co nejdįíve dosaženo dostatečné teploty k uchovávání potravin. Odstraňování závad Upozornění PĮi hledání a odstraňování závady vytáhněte zástrčku z nástěnné zásuvky. Odstraňování závady, které není uvedeno v tomto návodu, smí provádět pouze Pozor K odstraňování námrazy z výparníku nepoužívejte nikdy ostré kovové nástroje. Mohli byste jej poškodit. K urychlení odmrazování nepoužívejte mechanické nebo jiné pomocné prostįedky, které nejsou doporučeny výrobcem. Zvýšení teploty zmrazených potravin během odmrazování může zkrátit dobu jejich skladování. kvalifikovaný elektrikáį nebo osoba s pįíslušným oprávněním. Problém Možná pįíčina ĭešení SpotĮebič nefunguje. Provozní kontrolka nebliká. SpotĮebič je vypnutý. Zástrčka není správně zasunutá do zásuvky. SpotĮebič je bez proudu. Zásuvka není pod proudem. Zapněte spotįebič. Zasuňte zástrčku správně do zásuvky. Zasuňte do zásuvky zástrčku jiného elektrického spotįebiče. Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáįe. Provozní kontrolka bliká. SpotĮebič nefunguje správně. Obraťte se na kvalifikovaného elektrikáįe. Výstražná kontrolka bliká. PĮíliš vysoká teplota v mrazničce. ĭiďte se pokyny v části Výstraha pįi nadměrné teplotě. Kompresor funguje nepįetržitě. Teplota v mrazničce je pįíliš nízká. Není správně nastavená teplota. DveĮe nejsou správně zavįené. Otvírali jste dveįe pįíliš často. Teplota potravin je pįíliš vysoká. Teplota v místnosti je pįíliš vysoká. Není správně nastavený regulátor teploty. Nastavte vyšší teplotu. Viz ZavĮení dveįí. Nenechávejte dveįe otevįené déle, než je nezbytně nutné. Nechte potraviny vychladnout na teplotu místnosti, teprve pak je vložte do spotįebiče. Snižte teplotu v místnosti. Nastavte vyšší teplotu. Je zapnutá funkce Fast Freeze. Viz Funkce Fast Freeze. 20

21 Problém Možná pįíčina ĭešení PĮíliš vysoká teplota v mrazničce. PĮíliš mnoho námrazy. Není správně nastavený regulátor teploty. Vložili jste pįíliš velké množství lahví najednou. Potraviny jsou položeny pįíliš těsně u sebe. Potraviny nejsou správně zabaleny. Není správně nastavený regulátor teploty. Nastavte nižší teplotu. Ukládejte do spotįebiče menší množství potravin. Uložte potraviny tak, aby mohl dobįe obíhat chladný vzduch. Zabalte je správně. Nastavte vyšší teplotu. Technické údaje Rozměry Výška 1540 mm ŠíĮka 595 mm Hloubka 658 mm Skladovací čas pįi poruše 18 h Napětí V Frekvence 50 Hz Technické údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na vnitįní levé straně spotįebiče a na energetickém štítku. Instalace Pozor PĮečtěte si pečlivě "Bezpečnostní informace" ještě pįed instalací k zajištění bezpečnosti a správného provozu spotįebiče. Umístění SpotĮebič instalujte na suchém, dobįe větraném místě, jehož okolní teplota odpovídá klimatické tįídě uvedené na typovém štítku spotįebiče: Klimatická tįída SN +10 C až + 32 C N +16 C až + 32 C ST +16 C až + 38 C T +16 C až + 43 C Okolní teplota U některých typů modelů může pįi provozu mimo daný rozsah docházet k závažným problémům se správnou funkcí pįístroje. Správný provoz lze zaručit pouze v rámci stanoveného teplotního rozsahu. Pokud máte jakékoliv pochyby ohledně místa instalace spotįebiče, obraťte se na prodejce, na náš zákaznický se- 21

22 rvis nebo na nejbližší autorizované servisní stįedisko. Umístění SpotĮebič musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, bojlery, pįímý sluneční svit apod. Ujistěte se, že vzduch může volně cirkulovat kolem zadní části spotįebiče. Jestliže je spotįebič umístěný pod závěsnými skįíňkami kuchyňské linky, je pro zajištění správného výkonu nutná minimální vzdálenost mezi horní částí spotįebiče a závěsnými skįíňkami alespoň 100 mm. Pokud je to však možné, spotįebič pod závěsné skįíňky nestavte. Správné vyrovnání zajišťuje jedna nebo více seįiditelných nožiček na spodku spotįebiče. Upozornění Zástrčka musí být i po instalaci dobįe pįístupná, aby bylo možné spotįebič odpojit od elektrické sítě. 100 mm min 20 mm A B 4 PĮipojení k elektrické síti SpotĮebič smí být pįipojen k síti až po ověįení, že napětí a frekvence uvedené na typovém štítku odpovídají napětí v domácí síti. SpotĮebič musí být podle zákona uzemněn. Zástrčka napájecího kabelu je k tomuto účelu vybavena pįíslušným kontaktem. Pokud není domácí zásuvka uzemněná, poraďte se s odborníkem a pįipojte spotįebič k samostatnému uzemnění v souladu s platnými pįedpisy. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost v pįípadě nedodržení výše uvedených pokynů. Tento spotįebič je v souladu se směrnicemi EHS. Vyrovnání PĮi umístění spotįebiče zajistěte, aby stál vodorovně. Můžete ho vyrovnat seįízením dvou dolních pįedních nožiček Zadní rozpěrky Dvě rozpěrky naleznete v sáčku s dokumentací. PĮi montáži rozpěrek postupujte následovně: 1. Uvolněte šroub. 2. Zasuňte rozpěrku pod šroub. 3. Otočte rozpěrku do správné polohy. 4. Utáhněte všechny šrouby. 22

23 Změna směru otvírání dveįí Důležité K provedení následujícího postupu doporučujeme pįizvat další osobu, která bude dveįe spotįebiče v průběhu práce držet. Chcete-li změnit směr otvírání dveįí, postupujte takto: Vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Opatrně nakloňte spotįebič tak, aby se kompresor nedotkl podlahy. 2 1 A B 7. Odšroubujte čep (A) a zašroubujte ho na opačné straně. 8. Odšroubujte krytku (B) a nasaďte ji na opačné straně. 9. Našroubujte spodní závěsy. 10. Namontujte podstavec. 11. Postavte spotįebič na výšku. 12. Nasaďte držadlo na opačnou stranu dveįí a do prázdných otvorů zatlačte plastové krytky (ze sáčku s návodem). 1. Odstraňte podstavec. 2. Odšroubujte a odstraňte dolní závěsy. 3. Odstraňte dveįe. 4. Odšroubujte horní čep a zašroubujte ho na opačné straně. 5. Nasaďte opět dveįe. 6. Ujistěte se, že je okraj dveįí vyrovnaný s okrajem horní strany. Poznámky k životnímu prostįedí Na závěr zkontrolujte následující: Všechny šrouby jsou dotažené. DveĮe se dobįe otvírají i zavírají. PĮi nízké okolní teplotě (napį. v zimě) se může stát, že těsnění nebude dokonale doléhat. V takovém pįípadě počkejte, až těsnění samo pįilne. Pokud nechcete změnu směru otvírání dveįí provádět sami, obraťte se na nejbližší stįedisko poprodejního servisu. Odborník z autorizovaného servisu provede změnu směru otevírání dveįí na vaše náklady. Recyklujte materiály označené symbolem. Obaly vyhoďte do pįíslušných odpadních kontejnerů k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostįedí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotįebiče určené k likvidaci. SpotĮebiče označené pįíslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. SpotĮebič odevzdejte v místním sběrném dvoįe nebo kontaktujte místní úįad. 23

24 ł ł ł α Ł ł α ń αńφ ł α _ 24 ł αφ π ń _ 27 α α ł Ńń _ 27 α ł Ń 28 ń Ń _ 29 Χ Ń ł Ńυ υ _ 29 Ł ł α ń αńφ ł α Φ ń Łα α α Ń α _ 30 ȋ ń łń π Ń π αń _ 31 ł α α ń Ńń 33 Ȏ αń ŃńαŃ _ 33 ł α ń αńα 36 π ł ńα αł α α π ł Łπ Ń. Χ ń αńφ ł Ńα α α α ł αńφα - Ńńł Ń Ńń Ń, π ń ł αń ŃńαŃ α ń π ń Ń ń ŃυŃ łυ, Ł α Ńńł π Ńł ń αυń ń ł ł Ł Ńń, Ńυ πł- α α ń Ńυ υ α ń π ł Ł π Ńł ń υ. Γ α ń απ φυ πł- ńń α α αńυ ń, ł α Ń α ń - α ł αńφα Ńłńł ń α ńα ń α π υ Ń π ń ŃυŃ łυ υ α ń ł ń υ α ń α ńα α α ń Ńń αńφα- ł α ń. Φυ ńł ń Ł ł αυń α ł- α ł ńł ń πα α υ ł ń ŃυŃ łυ ł łńα ł π ł, ńń Ńńł π ŃŁ π ńł ń Ń π Ńł αń ń Ł ł α ń ń α ł α Ń Ńń ł ł α ń ŃυŃ łυ α ń αńφ ł α. Γ α ń αńφ ł α ń α ń πł υ- Ń α, φυ ńł ń π φυ ł αυń ń Ł Ń łπł Ł αńαń łυαńń Łł φ ł łυ α π υ α π απ πα α ł ł. ΑŃφ ł α πα Ł α łυπα αń Η ŃυŃ łυ αυń Łł π łńα α Ń απ ń α (Ńυ πł α α ń πα Ł ) ł ł Ń αń π łυ αń α ń ńα ł ł πł α α - Ń, ł ń α ł łπ π ńα υ - ł Ł ł Ń łń ł ń Ń ń Ńυ- Ń łυ απ ń υπł υ α ń αńφ - ł ń υ. α πα Ł π πł α łπ πńł ńα Ńńł α ł αńφα łńα ń Łł πα υ ł ń Ńυ- Ń łυ. αń Ńńł α ńα υ ń ŃυŃ łυαń α α απ ńα πα Ł. π ł Łυ αńφυ α. Ȏ απ łńł ń ŃυŃ łυ, ńł ń φ ń υ ł ń α Ł υ απ ń π α, ńł ń α Ł Ń ŁłŃ ( Ń π ł ńł π ń Ńń ŃυŃ łυ ) α αφα Ńńł ń π ńα α α ń απ φυ ł ń π α πα ŁłυŃ Ńα Ńń ŃυŃ łυ πα Ł π υ πα υ. Ȏ ŃυŃ łυ, π α Ł α ńł α ń Ńń α π ńα, α α ń αńαńń Ńł α πα- α ńł ŃυŃ łυ ł Łα Ńń π ńα ń απ, πα α ł łńł α αńαńń - łńł ń Łα π ń απ łńł ń πα α ŃυŃ łυ. ł αυń ń ń π α απ ń łńł ń łńαń π ń υ υ ł υ Ńł α Ń πα Łα α πα Ł. Γł π φ ł α ń αńφ ł α ȎΙȍ ΙΗ Η ȍ αń ł ńł ł ł ł α απ ł π Ł α α ńα α αńα αł Ń Ńń πł α ń Ńυ- Ń łυ ń ł ń Ń αńαń łυ. Η ŃυŃ łυ π łńα α φ α ń φ - / α α α υ ń ł Ńυ Ń υ υ α πα łφα, π : υ α π Ń π Ńł αńα- Ńń αńα, αφł α α α ł αń α πł ńα, α ł α πł ńł Ńł ł Ł ł α, ń α α Ńń πł ńα, ńα πł ńα ń π υ πα Ń ( α π α π ), Ńυ łńń αń α πα ł łφα α π Ń. 24

25 Ń π ł ńł α ŃυŃ łυ α ńł ń Ńα α ń łπ ń υ Ń ń Ł αł αń α łπα αń. Ń π ł ńł ł ł ń Ńυ- Ń łυ ( π πα ń α ) Ńń łń ńł- υ ń ŃυŃ łυ, ł ń α ł α ł ł ł α ń Ń π αυń απ ń αńαń łυαńń. π α ł ńł Ńń α υ ń - υ. υ ń Ń υń (R600a) π υ πł - łńα Ńń α υ ń υ ń Ńυ- Ń łυ, ł α α φυń α ł υ łπ πłł πł α ń Ńυ αń ń ńα, ń π, Ńń Ń, ł α ł φ ł ń. αń ń łńαφ α ł αń ŃńαŃ ń Ńυ- Ń łυ, ł α ł ńł ń Łł π α ł ńα - Ńł α α ł ń α ń υ υ αń υ ń υ. Ȏ π ł Ńń α υ ń - υ : απ φ łńł ń υ φ ł α ń π - α φ ł ł αł Ńńł α ń Ńń π - Ń łńα ŃυŃ łυ Η π αł π ńł α α ń ńł α α- ń Ńń ń π π Ń αυń ń υ π ń ł α łπ Łυ. Ȏ ń α Ł υπ Ńńł π αł π ńł, π ł α π ł α υ α, πυ α / α ł ń π α. ȎΙȍ ΙΗ Η Γ α ń απ φυ - Ł, α ń αń ŃńαŃ ń ł ń ł α ń ń ( α Ł ń φ Ł Ń α, φ, Ńυ- π łńń ) π πł α łńα απ π Ńń π - α ń π Ń π απ αńα ń Ń π Ń π Ń. 1. α Ł ń φ Ł Ń α Łł π πł α łπ łńα. 2. Ń ńł α Ńυ ł α υπ Ńńł ń φ ń φ Ł Ń α Ńń π Ń ń ŃυŃ łυ. Ȏ ń φ ń φ Ł Ń α Ńυ ł υπ Ńńł -, ł Ł łńα α υπł ł α ł α α π α Ńł πυ α. 3. Ȍł α ł ńł ń łńł π Ń αń Ńń φ ń φ Ł Ń α ń ŃυŃ łυ. 4. ń α ńł ń α Ł ń φ Ł Ń α. 5. Ȏ ł ń π α ł α α α, ł Ń łńł ń φ. π ł Łυ ł ń π α π Ń πυ α-. 6. Η ŃυŃ łυ Łł π πł α Ń π ł ńα ń υ α ń υ α πń - α ń υ łń ńł φ ń Ń (ł π - πłńα ). Η ŃυŃ łυ ł α α. πł α π Ń łńł αń ń łńαφ ń. αφα ł ńł α α łńł α ń ł ł α Ńń α ń αń υ α ńα α Ńα ł α π / ł α, α ń π ł α π ł Ł Ńń Ł α υ πα- αńα. ȋπ φł łńł ń πα αńłńα łń ń ŃυŃ łυ Ńń łń α φ. α πń ł π υ Ń π ńα Ńł αυń ń ŃυŃ łυ (ł π π ńα ) ł α α πń ł ł Ł Ń π, łπ ł α Ń Ńł α ŃυŃ łυ. ȍł ł α αń α φ ń Ń α. α ł Ń ń π łńł ńł łńń αńńα ł Ńńα π αńń ń ŃυŃ łυ. φυ ŃŃłńł ł φ ł ńα α α α υ Ńń ŃυŃ łυ łπł Ł π ł α ł α. ń π łńł ńł ń φ α απłυ ł α Ńł łπαφ ł ń Ł α α Ńń π Ń ń - α. (Ȏ ŃυŃ łυ ł α Frost Free.) α αńł υ α ń φ α Łł π πł α αńα ńα α π αφ απ υ. ȋπ ł łńł ńα π ŃυŃ łυαń α αńł- υ α ń φ α Ń φ α ł ń Ł ł ń υ αńαń łυαńń α αńł υ α ń φ - α. Θα π πł α ń ńα αυńń ŃυŃń - Ńł απ łυń ń πα αń łυαńń ń ŃυŃ łυ. ȋ αń ńł Ńń Ń łń Ł - ł. ń π łńł ńł α α α π ń Ńń αńα ń łφ Ń Ł υ ł ńα π łń Ńń 25

26 Ł ł, ń π π ł α ł α ł, π α- ńα Ńń ŃυŃ łυ. α πα ń ń π υ υ α ńα π ł α π α Ń υ ł α αńα απ π ł αńα α απłυ ł α απ ń ŃυŃ łυ. Φ ń Łα α α Ń α απ ń Ńυ ń Ń, απł ł π Ńńł ń ŃυŃ łυ α απ Ńυ Ł Ńńł ń φ ń φ - Ł Ń α απ ń π α. α α łńł ń ŃυŃ łυ ł łńα α ń ł ł α. Ń π ł ńł α α ń ł ł α α α αφα Ńłńł ń π απ ń ŃυŃ łυ. Χ Ń π ł ńł π αńń Ńń α. Ń π ł ńł π ń π Ńń α ł ŃυŃ łυ α Ń α α łπ ńα- łńł ń απ υ. Η υπł ł ń ńα ł Ł łńα α αńαńń ł ń π αńń łń ńł, ł απ ń łń α α ł Ń ł υ αń α Ńń ł ń Ń Ńń α α α ń αńαńń Ńł łπ Łυ α α. Ȏ αń ŃńαŃ Η Α Ι Γ α ń Ń ŁłŃ ń υ ł ń α υ Ńńł π Ńł ń ń Ł ł π υ Ł ńα Ńń α ń Ńń ł πα α φ υ. ȋπ ŃυŃ łυ Ńńł ń ŃυŃ łυ α ł ńł α ł υπ Ńńł. Ńυ Ł łńł ń Ńυ- Ń łυ ł ł υπ Ńńł. ȋ αφ łńł α Ń ł Łł ł ł Ńń π υ α Ńαńł ń ŃυŃ łυ. ł αυń ń πł πń Ń, φυ ńł ń ŃυŃ łυαń α. Ȏ α Ń π α πł łńł ń υ Ńń Ł ł π ń Ńυ Ł Ńłńł ń ŃυŃ łυ, Ńńł ń α α łπ Ńń ł α π Ńń Ńυ π łńń. Θα π πł α υπ ł łπα υ φ α ń υ α α απ ń ŃυŃ łυ. ȍ αφ łń - α π ł υπł α Ń. Γ α ń łπ ńłυ łπα υ φ α α α α - υ Ńńł ń Ń łń Ł ł ń ł αń - ŃńαŃ. Όπ ńł ł α Łυ αń, π ń ń ŃυŃ łυ π πł α Ń łńα ń Ńł ń α ń απ φυ łπαφ π αń αń ł łńń (Ńυ π łńń, Ńυ πυ ń ) α ń π α ń ńα ł α αń. Η ŃυŃ łυ Łł π πł α ń π łńł ńα - ń Ńł Ń αńα α φ φ υ. Ȍł α ł ńł ń υπ ł ł π Ń αń Ńń φ ń φ Ł Ń α łń ń ł αń ŃńαŃ ń ŃυŃ łυ. υ Ł łńł ń ŃυŃ łυ Ńł πα π - Ń υ ł (ł π πłńα Ń ŁłŃ ł- ). ł ń ł αń ł π υ απα ń - ńα α ń Ń ń ŃυŃ łυ α π πł α ł ńł ńα απ łπα ł αń α ł ń - ł Ł. π αυń α π πł α łπ Ń łυ łńα απ ł υń Ł ń α ń α, ł α π πł α Ń π ńα - Ń α α ńα α ń. ŃńαŃ α ń υ πł ń Η ŃυŃ łυ αυń Łł πł ł α α ńα π α π α π α Ń υ Ńń Ńń α ń υ ń, ł ńł Ńń α υ ń υ Ńńα ń υ ń. Η ŃυŃ łυ Łł α π πł α απ πńłńα α ł ńα α απ αńα. αφ - Ń πł ł ł φ ł ńα α α: Η ŃυŃ łυ α π πł α απ πńłńα Ń φ α ł ń υ Ń ńł α Ń π υ α łńł απ ń ń π α. ȋπ φ łńł α π α Ńłńł Ńń υ ń Łα, ł Ł Ńń π Ń ń Ńń ł α ń ł ń ńα. α υ π υ Ń π ńα Ńł αυń ń Ńυ- Ń łυ α Ń ł ńα ł ń Ń ł - α α α υ Ń α. 26

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39

EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 EN3853MOX CS CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU NÁVOD K POUŽITÍ 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 20 HU HŰTŐ - FAGYASZTÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 39 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

www.eluxshop.hu S83430CTX2

www.eluxshop.hu S83430CTX2 CS Návod k použití 2 Chladnička s mrazničkou EL Οδηγίες Χρήσης 15 Ψυγειοκαταψύκτης HU Használati útmutató 30 Hűtő - fagyasztó PT Manual de instruções 44 Combinado S83430CTX2 2 www.aeg.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης

návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης návod k použití gebruiksaanwijzing user manual Οδηγίες Χρήσης Chladnička s mrazničkou Koel/vriescombinatie Fridge-Freezer Ψυγειοκαταψύκτης ENB44691X 2 electrolux OBSAH Electrolux. Thinking of you. Více

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων

FAVORIT 52860 Návod k použití Myčka nádobí Οδηγίες Χρήσης Πλυντήριο πιάτων FAVORIT 52860 Návod k použití Οδηγίες Χρήσης Myčka nádobí Πλυντήριο πιάτων 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití,

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski, 1 IT Italino, 33 IDCL G5 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να

Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ. Περιεχόμενα IDC 75. να διαβάζεις αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.! Να διατηρείτε εύχερα το παρόν εγχειρίδιο ώστε να Οδηγίες χρήσης ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ GR CZ Ελληνικά,1 Θesky,13 FA Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Που εγκαθίσταται το στεγνωτήριο Αερισμός Ηλεκτρική σύνδεση Προκαταρκτικές πληροφορίες GR AR Προειδοποιήσεις, 4 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44

FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 FAVORIT 55200 CS MYČKA NÁDOBÍ NÁVOD K POUŽITÍ 2 EN DISHWASHER USER MANUAL 23 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 44 2 PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně

Διαβάστε περισσότερα

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWSE 61051 Instructions for use WASHING MACHINE GB English,1 HR Hrvatski,13 GR Ελληνικά, 25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Διαβάστε περισσότερα

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory.

b c d g The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 The brands Ariston, Hotpoint Ariston and Hotpoint differ by sales territory. 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα

Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα TR10K004-G RE / 07.2013 CS EL Návod k montáži, provozu a údržbě Automatická sekční vrata Οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματη σπαστή γκαραζόπορτα ČESKY... 4 EΛΛΗΝΙΚΑ.... 9... 14

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den.

Životní prostředí. Obsah. Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. SL PL HR EL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo EV 5800 +Y Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo Document Number 2820523382_EN / 01-02-13.(11:12) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

Deset cvičení pro lepší použití aoristu

Deset cvičení pro lepší použití aoristu Deset cvičení pro lepší použití aoristu Co je to aorist? Aorist je minulý čas, který vyjadřuje děj, který nastal a už také skončil. V češtině velmi často odpovídá dokonavému vidu. έγραψα napsal jsem (oproti

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ELEKTRIČNA KLAMERICA Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Prijevod

Διαβάστε περισσότερα

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL

MP+ 1.90-1.110 PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL. Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL A MP+ 1.90-1.110 cs PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL Návod na použití určený pro uživatele a instalatéra sk PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL Návod na použitie určený pre používateľa a inštalatéra ro

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 1 English 6 Čeština 14 Ελληνικα 22 Magyar 31 Română 39 AC4064, AC4062, AC4054, AC4052 6 English Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

Instrucciones del instalador y el usuario Instrucţiuni pentru instalator şi pentru utilizator Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη Plynové závěsné kotle s vysokou účinností Calderas alimentadas con gas de aplicación mural y alto rendimiento Centrale murale pe gaz cu randament ridicat Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite RP71568-Fritteuse LB7 Seite 1 Montag, 19. Dezember 2011 2:34 14 English......................................... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski....................................... 12

Διαβάστε περισσότερα

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16

1 a b c d g g e f 2 3 4 C A B D 5 6 7 8 9 A A B 10 11 12 13 14 15 16 1 a b c 2 d g g e f 3 B 4 C A D 5 6 7 8 A 9 A 10 11 12 13 14 15 16 B URČENÉ POUŽITÍ Tato pračka je určena výhradně k praní a odstřeďování prádla vhodného pro praní v pračce v množství, které je v domácnosti

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ

Gigaset 5005. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojeníi EN / EL / CZ EN / EL / CZ Gigaset 5005 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB

ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKY PRO UŽIVATELE VE VB Obsah Vlastnosti... 4 Vážený zákazníku fi rmy SHARP... 4 Úvod... 4 Příprava... 4 Důležitá bezpečnostní upozornění... 5 Bezpečnostní opatření... 6 Zdroj energie... 6 Síťový kabel... 6 Vlhkost a voda...

Διαβάστε περισσότερα

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ

Euroset 5010. Connections Υποδοχές σύνδεσης Připojení EN / EL / CZ EN / EL / CZ Euroset 5010 1 6 7 2 3 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Last number redial key (and pause key) 4 Direct call key 5 Shift key 6 Set key 7 Mute key 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC)

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PAŽLJIVO 1 Hvala na poverenju pri kupovini našeg Villager motornog trimera. Motorni trimeri

Διαβάστε περισσότερα

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje.

VAROVÁNÍ. Bezpečnostní informace. Používání vaší TV v extrémních podmínkách může způsobit poškození vašeho přístroje. Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Environmentální informace... 3 Pohotovostní režim... 3 Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Ovládací tlačítka

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS DA P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING Automatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα 3 Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας,

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo

Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo EV 5600 +Y Washing Machine User s Manual Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Pralni stroj Navodila za uporabo Document Number 2820523298_EN / 01-02-13.(13:43) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod.

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV. Před instalací a používáním si pečlivě pročtěte tento návod. Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Informace o životním prostředí... 2 Funkce TV... 3 Sledování TV... 3 Kontrolní tlačítka a obsluha... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Zobrazení dálkového ovladače... 4 Použití

Διαβάστε περισσότερα

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine

P O O C O O C A A ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSANVISNING. C pa a a a Πλυντήριο ρούχων Automatická pračka Vaskemaskine RU EL CS D P O O C O O C ӀӀ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ NÁVOD K OBSLUZE BRUGSNVISNING C pa a a a Πλυντήριο ρούχων utomatická pračka Vaskemaskine RU. 3. :,. EL Σελίδα Μεριμνώντας για τη συνεχή βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;

Životní prostředí. Obsah. l s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem; HU SL EL PL CS Děkujeme za výběr pračku značky Candy. Jsme si jisti, ž e vám pomůže vyprat oblečení, každý jemný kousek každý den. Váš výrobek můžete zaregistrovat na www.registercandy.com k získání rychlejšího

Διαβάστε περισσότερα

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series

User manual. Always there to help you 2. GC3800 series Always there to help you 2 GC3800 series User manual Specifications are subject to change without notice 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4239 000 90953 3 4 1 f e c b a a b c d g h i

Διαβάστε περισσότερα

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik GB GR SR BG SLO INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

AQUA TURBO 047201-05/05

AQUA TURBO 047201-05/05 AQUA TURBO INSTRUCTIONS FOR USE GEBRAUCHSANWEISUNG GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO MODO DE EMPLEO MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE KULLANMA TALIMATI 047201-05/05 3

Διαβάστε περισσότερα

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması

Montaj. Συναρμολόγηση. Montaža 11. Sklapanje. Ortam Yükleme. Φόρτωση χαρτιού. Nalaganje medija. Umetanje medija. Yazılımın Kurulması TR Montaj MK Склопување EL Συναρμολόγηση SR Montaža 11 SL HR Montaža Sklapanje TR EL SL HR MK SR Kurulum Kılavuzu Οδηγός εγκατάστασης Priročnik za namestitev Vodič za postavu Упатство за поставување Uputstvo

Διαβάστε περισσότερα

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109

You're reading an excerpt. Click here to read official SIEMENS GIGASET 5010 user guide http://yourpdfguides.com/dref/4570109 You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for SIEMENS GIGASET 5010. You'll find the answers to all your questions on the SIEMENS GIGASET 5010 in

Διαβάστε περισσότερα

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci

Aquaflam VARIO. Saporo Lend Kalmar Barma. TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci CZ Aquaflam VARIO Saporo Lend Kalmar Barma TEPLOVODNÍ KRBOVÁ KAMNA Návod k obsluze a instalaci KAMINOF MIT WASSERWÄRMETAUSCHER Installations- und Bedienungsanleitung WOOD BOILER STOVES Operating and Installation

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Petrol Grass Trimmer FBS 43 A1

Petrol Grass Trimmer FBS 43 A1 K E Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. M Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se

Διαβάστε περισσότερα

AVerMedia HD HomeFree Duet F200. English Česky Română Hrvatski Ελληνική. Quick Guide

AVerMedia HD HomeFree Duet F200. English Česky Română Hrvatski Ελληνική. Quick Guide AVerMedia HD HomeFree Duet F200 English Česky Română Hrvatski Ελληνική Quick Guide European Community Compliance Statement Class B This product is herewith confirmed to comply with the requirements set

Διαβάστε περισσότερα

Žádost o práci na Kypru

Žádost o práci na Kypru Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci na Kypru Strategie Hledání práce na místě ( E303 ) - přes místní úřady práce - přes soukromé agentury - osobní schůzky ve velkých firmách, restauracích a hotelích

Διαβάστε περισσότερα

Refrigerator. user manual. imagine the possibilities

Refrigerator. user manual. imagine the possibilities SEAD RS7* Refrigerator user manual English imagine the possibilities Thank you for purchasing a Samsung product. To receive a more complete service, please register your product at www.samsung.com/register

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα

e-κτιθέμεθα Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά

e-κτιθέμεθα Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά e-κτιθέμεθα δημιουργικώς ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Tαξιδεύουμε στο Μαυροβούνιο και μαθαίνουμε Σέρβικα (γκλουπ, συγνώμη Μαυροβουνιακά). DNEVNE NOVINE! Ανακαλύπτουμε τα καλά της επικοινωνίας με το adbook. Συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ELEKTRI"NA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ELEKTRINA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ο ΧΛΟΟΚ ΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ELEKTRI"NA KOSILICA ZA TRAVU (ROTACIJSKA) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РОТАЦИОННАЯ ГАЗОНОКГ АЗОНОКОСИЛКАОСИЛКА MA INA ELECTRIC^ PENTRU TUNS GAZONUL ELEKTROMOS FORGÓKÉSES F NYÍRÓ ELEKTRYCZNA

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AND WARRANTY NOTICE PRŮVODCE UŽIVATELE A ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ BRUGERVEJLEDNING OG GARANTI BEDIENUNGSANLEITUNG UND GARANTIEERKLÄRUNG

USER S MANUAL AND WARRANTY NOTICE PRŮVODCE UŽIVATELE A ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ BRUGERVEJLEDNING OG GARANTI BEDIENUNGSANLEITUNG UND GARANTIEERKLÄRUNG USER S MNUL ND WRRNTY NOTICE PRŮVODCE UŽIVTELE ZÁRUČNÍ UPOZORNĚNÍ RUGERVEJLEDNING OG GRNTI EDIENUNGSNLEITUNG UND GRNTIEERKLÄRUNG ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ MNUL DEL USURIO Y VISO DE GRNTÍ

Διαβάστε περισσότερα

Sèche-Linge à condenseur Condenser tumble dryer Sušička na prádlo Kondenstørretumbler Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή Droogtrommel met condensatie

Sèche-Linge à condenseur Condenser tumble dryer Sušička na prádlo Kondenstørretumbler Στεγνωτήριο ρούχων με συμπυκνωτή Droogtrommel met condensatie FR EN CS D EL NL GUIDE D INSTLLTION & D UTILISTION INSTLLTION & OPERTING INSTRUCTIONS NÁVOD K INSTLCI OSLUZE INSTLLTIONS- OG ETJENINGSVEJLEDNING Οδηγίες χρήσεως INSTLLTIE & GERUIKSHNDLEIDING Sèche-Linge

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2008 (8) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt GB FOOD MILL HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ GR CY ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ DE CY AT CH PASSIERMÜHLE Z15900 7 66231 CB 7 Manual_re.indd 1 6/7/2011 4:07:46 PM Scope of delivery / Opseg isporuke

Διαβάστε περισσότερα

g j ispred e i i Γ γ kao th u engl. that Θ θ Λ λ l λεξικό leksiko Π π p πόλη poli Χ χ h χάος haos gramatiki, jeolojia δelfini

g j ispred e i i Γ γ kao th u engl. that Θ θ Λ λ l λεξικό leksiko Π π p πόλη poli Χ χ h χάος haos gramatiki, jeolojia δelfini Kratki frazeološki rječnik novogrčkog jezika izgovor Naglasak: mjesto naglaska bilježi se akutom ( ) ; na jednosložnim riječima naglasak se ne bilježi. Upitnik se bilježi znakom ; slovo izgovor primjer

Διαβάστε περισσότερα

QUICK INSTALLATION GUIDE

QUICK INSTALLATION GUIDE Wireless AC 750 DUAL-BAND EASY ROUTer QUICK INSTALLATION GUIDE INSTALLATIONSGUIDE GUIA DE INSTALAÇÃO ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VODIČ ZA BRZU INSTALACIJU KRATKA NAVODILA ZA UPORABO GHID DE INSTALARE

Διαβάστε περισσότερα

NOVOSTI NΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2014

NOVOSTI NΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2014 OK FETY NOVOSTI NΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 2014 THE THE SAFETY BOOK SEKTORI AKTIVNOSTI DE ACTIVITEITEN RIZICI ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ POLJOPRIVREDA / VRT ΓΕΩΡΓΙΑ / ΚΗΠΟΣ GRAĐEVINA BTP / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ POMOĆNI POSLOVI / OBRTNIŠTVO ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

English+Adria >> CATALOGUE >EVOLUTION >INTELLIGENT POWER >HEAVY

English+Adria >> CATALOGUE >EVOLUTION >INTELLIGENT POWER >HEAVY English+Adria >> CATALOGUE >EVOLUTION >INTELLIGENT POWER >HEAVY PRESENTATION The EXIDE Technologies s Transportation divisions provide a broad range of startg and deep-cycle batteries for vehicles cludg

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2012 (12) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) 090941/EU XXIV. GP Eingelangt am 13/09/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 13 September 2012 Interinstitutional File: 2008/0035 (COD) 13412/1/12 REV 1 JUR 468 MI 539 ENT 205 CONSOM 105 SAN 190 ECO

Διαβάστε περισσότερα

Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3

Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3 Pralni stroj Navodila za uporabo WMY 51222 PTYB3 številka dokumenta 2820524234_SL / 26-08-14.(15:35) 1 Pomembna navodila za varnost in okolje V tem delu so opisana varnostna navodila za zaščito pred tveganji

Διαβάστε περισσότερα

Pralni stroj Navodila za uporabo Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη

Pralni stroj Navodila za uporabo Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη WMB 91465 ST Pralni stroj Navodila za uporabo Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη číslo dokumentu 2820523164_SL / 07-09-12.(12:50) 1 Pomembna navodila za varnost in okolje V tem delu so opisana varnostna

Διαβάστε περισσότερα

VCR120WD VCR144WD VCR168WD

VCR120WD VCR144WD VCR168WD VCR120WD VCR144WD VCR168WD Rechargeable vacuum cleaner Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι Aspirateur rechargeable Aspirator fara fir, reincarcabil Usisivač na baterije Прахосмукачка със зарядно устройство GB GR

Διαβάστε περισσότερα

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable

Supplied items SilverCrest STL 1.5 A1 multi-function speaker Mini-USB to USB cable Multi-function speaker STL 1.5 A1 Usage and safety instructions V 1.46 IAN 68596 Read this user manual carefully before using the device for the first time and observe all the instructions, even if you

Διαβάστε περισσότερα

Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore

Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore Εφημερίδα Pobjeda, κρατική - 17/5/2014 Objavljeno: sub, 17. maj, 2014. Osvježeno: danas 8:40 Hiotakis: Otkriće nafte i gasa donijeće procvat ekonomije Crne Gore PODGORICA Crnogorsku ekonomiju očekuje procvat

Διαβάστε περισσότερα

Džepni turistički rečnik

Džepni turistički rečnik GRČKI 28. jul Samo u Novostima Džepni turistički rečnik Audio-verzija Audio verzija na www.novosti.rs 4.avgust Turski 11. avgust Nemački 18. avgust Ruski 1 2 1 Putovanje Putovanje PUTOVANJE Ταξίδι AUDIO

Διαβάστε περισσότερα

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách)

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách) XIII Άστροναυτιλία ν [Τὰ περὶ ποικίλων ζῴων ἐν πλανήτῃσιν] Ἔνθεν μὲν πλέομεν τὸ φίλον ἀκαχήμενοι ἦτορ Πορνογυνῆτι ἄνακτι κότον φρεσὶ ὀξὺ φέροντες Μανδὺν ζητοῦντες καὶ μῆλον κοσμοθεωροῦν οἰοπόλοι μοῦνοι

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus, Historiae IV, 33-35

Herodotus, Historiae IV, 33-35 Herodotus, Historiae IV, 33-35 (33) Πολλῷ δέ τι πλεῖστα περὶ αὐτῶν Δήλιοι λέγουσι, φάμενοι ἱρὰ ἐνδεδεμένα ἐν καλάμῃ πυρῶν ἐξ Ὑπερβορέων φερόμενα ἀπικνέεσθαι ἐς Σκύθας, ἀπὸ δὲ Σκυθέων ἤδη δεκομένους αἰεὶ

Διαβάστε περισσότερα

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT

i-vortex Operating i-vortex computer PL CZ GR PT i-vortex Operating i-vortex computer Komputer i-vortex Cyklocomputer i-vortex Υπολογιστής i-vortex Computador i-vortex 2 3 Klawisze funkcyjne Funkcje główne Urządzenie działające samodzielne lub po podłączeniu

Διαβάστε περισσότερα

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky

DSR 57M19. EL Ελληνικα. EN English. FR Français. PL Polski. NL Nederlands. CS Česky DSR 57M19 EN English Operating instructions DISHWASHER - Contents Operating instructions,1 Precautions and advice, 2-3 Assistance, 10 Product Data, 11 Installation, 14-15 Description of the appliance,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio

ΜΕΛΗ PJESME SAPFO. Priredio i preveo Orsat Ligorio ΣΑΠΦΩ ΜΕΛΗ PJESME SAPFO Priredio i preveo Orsat Ligorio Uvod Protkan famom od najstarijih vremena, Sapfin je životopis zapravo nepoznat. Prema Strabonu (13. 2, 3) rođena je oko 630 pr.n.e. u mjestu Erez

Διαβάστε περισσότερα

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI

Slovensko NAMEN UPORABE LASERSKA VARNOST OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SIMBOLI Ochranný otočný kryt neupínajte. Nepoužívajte poškodené alebo deformované pílové ostrie. Opotrebovanú vložku taniera vymeňte. Nepoužívajte pílové ostria, ktoré nezodpovedajú kľúčovým údajom uvedeným v

Διαβάστε περισσότερα

Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2

Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 USER MANUAL UPUTE ZA UPORABU MODUL DE UTILIZARE УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEBRAUCHSANLEITUNG PSA 89/686/EWG DIN EN 1078 TÜV Süd Product Service GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2010 (10) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά

bab.la Φράσεις: Ταξίδι Τρώγοντας έξω ελληνικά-τσεχικά Τρώγοντας έξω : Στην είσοδο Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.) Chtěl(a) bych si rezervovat stůl

Διαβάστε περισσότερα

TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS. Survey on markets needs and perceptions. Questionnaire. for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2.

TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS. Survey on markets needs and perceptions. Questionnaire. for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2. TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS Survey on markets needs and perceptions Questionnaire for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2.5) Issued by ReSEL-TUC, 14-Oct-10 Contract N : IEE/09/928/SI2.558379

Διαβάστε περισσότερα

(Tekst značajan za EGP)

(Tekst značajan za EGP) L 82/14 UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/516 оd 26. ožujka 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 874/2004 o utvrđivanju pravila javne politike u vezi s primjenom i funkcijama vršne.eu domene i načela kojima se uređuje

Διαβάστε περισσότερα

DESET LET ZNAČKY HALO

DESET LET ZNAČKY HALO ČEŠTINA Chcete-li získat další informace o funkcích hry Halo : Combat Evolved Anniversary, navštivte stránku: www.halowaypoint.com/remastered VAROVÁNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si pokyny ke konzoli

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová

Antologie řecké literatury 20. století. Nicole Votavová Sumelidisová Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Antologie řecké literatury 20. století Nicole Votavová Sumelidisová Masarykova univerzita Brno 2014 Dílo

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek

Gwarancja SRAM LLC. Niniejsza gwarancja nie odnosi się do produktów uszkodzonych w wypadku, zderzeniu, na skutek 95-3015-000-100 Rev D SRAM LLC, 2013 Gwarancja SRAM LLC Zakres ograniczonej gwarancji Jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie, firma SRAM gwarantuje, że jej produkty są wolne od wad materiałowych

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13) Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd ČR (projekt

Διαβάστε περισσότερα

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic 11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011 Czech Republic Slovak Republic Rex Maughan Rex Maughan predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc. OBJAVTE SVOJU VÍZIU Helen Kellerovej

Διαβάστε περισσότερα

Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας

Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας Η Προϊστορία της Γιουγκοσλαβίας Rastko Vasié Διευθυντής Ερευνών στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών - Βελιγράδι Μετάφραση: Σ. Χατζηγεωργιάδου Το έδαφος της σημερινής Γιουγκοσλαβίας

Διαβάστε περισσότερα

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT

Bushido T1980. Operating computer PL CZ GR PT Bushido T1980 Operating computer Komputer Bushido 4 Cyklocomputer Bushido 14 Υπολογιστής Bushido 24 Computador Bushido 34 2 3 Główne funkcje Pierwsze uruchomienie Menu obsługi oraz wprowadzanie tekstu

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

DISR 16M19. EL Ελληνικα. IT Italiano. EN English. CS Česky. FR Français. HU Magyar

DISR 16M19. EL Ελληνικα. IT Italiano. EN English. CS Česky. FR Français. HU Magyar DISR 16M19 IT Italiano Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE - Sommario Istruzioni per l uso, 1 Precauzioni e Consigli, 2-3 Assistenza, 9 Scheda prodotto, 11 Installazione, 14-15 Descrizione dell apparecchio,16

Διαβάστε περισσότερα

Napoleon Lapathiotis. Životopis

Napoleon Lapathiotis. Životopis Napoleon Lapathiotis Životopis 1888 1944, * v Athénách, jeho otec Leonidas Lapathiotis pocházel z Kypru, byl armádním důstojníkem, jenž se postupně vypracoval na generála, byl zvolen do parlamentu a nakonec

Διαβάστε περισσότερα

ὅν τε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα καί ῥά τ' ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο πάντες ἀφ' ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει.

ὅν τε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα καί ῥά τ' ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο πάντες ἀφ' ἑδράων, ὅτε φαίδιμα τόξα τιταίνει. Hymni Homerici III, In Apollinem Fort. auctore Cynaetho Chio (Κύναιθος) 1 Μνήσομαι οὐδὲ λάθωμαι Ἀπόλλωνος ἑκάτοιο, ὅν τε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς τρομέουσιν ἰόντα καί ῥά τ' ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης

Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Návod na použitie Návod k použití Használati utasítás Navodilo za uporabo Βιβλίο χρήσης Fig. 1 A2 A3 A6 A9 B1 B2 B3 B4 A1 A4 A5 A11 A7 A8 A10 C1 Rádiová meteorologická stanica 1. Funkcie Vonkajšia teplota

Διαβάστε περισσότερα

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia

Dietní potravina pro zvláštní lékařské účely v prášku, od narození Dietetická potravina na osobitné medicínske účely v prášku, od narodenia Příloha č. 1 etiketa Nutrilon 1 Allergy Digestive Care Čelní strana Logo Nutrilon + štít (ve štítu text: Pro děti s alergií či intolerancí běžné stravy / Pre deti s alergiou alebo intoleranciou bežnej

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Polski Instrukcja użytkownika kół firmy Zipp Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i konserwacji kół. Aby zapewnić prawidłowe działanie kół

Διαβάστε περισσότερα

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu

Android Box Q4 4K. www.evolveo.eu . Android Box Q4 4K www.evolveo.eu Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral EVOLVEO AndroidBox Q4 4K české společnosti EVOLVEO. Věříme, že Vám přinese spoustu zábavy a spokojenosti. Připojte Váš nový

Διαβάστε περισσότερα

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS)

Alarm system SAS-ALARM240 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (EL) USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) NÁVOD K POUŽITÍ (CS) SAS-ALARM240 USER MANUAL (EN) GEBRUIKSAANWIJZING (NL) BEDIENUNGSANLEITUNG (DE) MANUAL DE USUARIO (ES) MANUEL DE L UTILISATEUR (FR) MANUALE PER L UTENTE (IT) MANUAL DO UTILIZADOR (PT) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ

Διαβάστε περισσότερα

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

1. AT Αυστρία... 3. 2. BE Βέλγιο... 4 3. BG Βουλγαρία... 5 4. CY Κύπρος... 8. 5. CZ Τσεχική Δημοκρατία... 9 6. DE Γερμανία... 13. 7. DK Δανία...

1. AT Αυστρία... 3. 2. BE Βέλγιο... 4 3. BG Βουλγαρία... 5 4. CY Κύπρος... 8. 5. CZ Τσεχική Δημοκρατία... 9 6. DE Γερμανία... 13. 7. DK Δανία... ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ () Οι ΑΦΜ ανά θέμα : Πού βρίσκουμε τους ; 1. AT Αυστρία... 3 2. BE Βέλγιο... 4 3. BG Βουλγαρία... 5 4. CY Κύπρος... 8 5. CZ Τσεχική Δημοκρατία... 9 6. DE Γερμανία... 13

Διαβάστε περισσότερα

Adelle PE. A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether. about the typeface

Adelle PE. A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether. about the typeface Adelle PE A versatile and elegant Slab Serif by TypeTogether about the typeface While Adelle is a slab serif typeface conceived specifically for intensive editorial use, mainly in newspapers and magazines,

Διαβάστε περισσότερα

Kostas Karyotakis. Životopis 78

Kostas Karyotakis. Životopis 78 ŘECKÁ POEZIE 20. LET 20. STOLETÍ Kostas Karyotakis Životopis 78 1896 1928, * v Tripolis, byl synem stavebního inženýra Jorgose Karyotkise a Ekaterini Skajanni, byl prostřední dítě, měl ještě sestru a bratra

Διαβάστε περισσότερα