Βιογραφικό σημείωμα Europass

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βιογραφικό σημείωμα Europass"

Transcript

1 Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Αμαρυλλίδος 56, 15143, Αγ. Παρασκευή Αττική, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) , Κινητό: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Φαξ Υπηκοότητα (ή υπηκοότητες) Ελληνική Ημερομηνία γέννησης Φύλο Άρρεν Επαγγελματική πείρα Χρονολογίες 5/1995-σήμερα Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, βαθμίδα: Β : 10/2003-σήμερα Α : 4/6/2009 σήμερα Β : 10/2003 4/6/2009 Γ : 11/ /2003 Δ : 4/ /1999 Σύμβαση έργου : 5/1995-4/1996 Υπεύθυνος του Τμήματος Αδειών και Ελέγχων της Διεύθυνσης Αδειών και Ελέγχων της Ε.Ε.Α.Ε. (από 1997 σήμερα) Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών ΕΒΟΙΑ της Ε.Ε.Α.Ε. (από 1999 σήμερα) Αρμοδιότητες Υπευθυνότητα για την εύρυθμη λειτουργία του ΤΑΕ τμήματος. Εισηγήσεις προς τον πρόεδρο και το Δ.Σ. της ΕΕΑΕ για τη λειτουργία και επέκταση-διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ΤΑΕ σε άλλους τομείς. Κατανομή αρμοδιοτήτων ρόλων μεταξύ του προσωπικού του ΤΑΕ Σύνταξη, αναθεώρηση και υποβολή προς έγκριση των Πρωτοκόλλων Ελέγχου με βάση των οποίων γίνονται οι έλεγχοι σε διαφορετικά είδη συστημάτων ακτινοβολιών. Έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών ιατρικών εφαρμογών και άδειών λειτουργίας εργαστηρίων βιομηχανικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών. Υπογραφή όλων των εξερχόμενων εγγράφων. Υποβολή, συμμετοχή και διοργάνωση αναπτυξιακών Ελληνικών, Διακρατικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών προγραμμάτων. Εκπροσώπηση της ΕΕΑΕ σε επιτροπές Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών και Φορέων Συμμετοχή στο διδακτικό και εκπαιδευτικό έργο της ΕΕΑΕ. Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων ανά την Ελλάδα σε εργαστήρια ακτινοβολιών ιατρικών εφαρμογών (ακτινολογικά εργαστήρια, εργαστήρια ακτινοθεραπείας, εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής), εργαστήρια βιομηχανικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών εφαρμογών. Επεξεργασία, Ανάλυση και Αξιολόγηση των μετρήσεων και αποτελεσμάτων των ελέγχων. Σελίδα 1/5 - Βιογραφικό σημείωμα του

2 Όνομα και διεύθυνση εργοδότη Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Χρονολογίες 8/1991-5/1995 Όνομα και διεύθυνση εργοδότη Απασχόληση ή θέση που κατείχατε Χρονολογίες Όνομα και διεύθυνση εργοδότη Εκπαίδευση και Τίτλος του πιστοποιητικού ή Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες Αξιολόγηση μελετών ακτινοπροστασίας που αφορούν στην κατασκευή και δημιουργία εργαστηρίων ιατρικών και μη ιατρικών εφαρμογών. Αξιολόγηση συστημάτων παραγωγής και χρήσης ακτινοβολιών προκειμένου να εισαχθούν στη χώρα. Αξιολόγηση υπερ-εκθέσεων επαγγελματικά εργαζομένων και αξιολόγηση εκθέσεων από ιατρικές πράξεις με ακτινοβολίες εγκύων γυναικών. Αξιολόγηση και αντιμετώπιση περιπτώσεων ακούσιας ή εκούσιας έκθεσης εγκύων σε ακτινοβολίες. Εκτίμηση της δόσης στο κύημα, της επικινδυνότητας και των πιθανοτήτων για προσδιοριστέα και στοχαστικά αποτελέσματα. Αντιμετώπιση ραδιολογικών συμβάντων και περιστατικών έκτακτης ανάγκης. Διοργάνωση και συμμετοχή σε ασκήσεις ανάγκης της ΕΕΑΕ Αρμόδιος και με ενεργό συμμετοχή στο σχεδιασμό, δημιουργία, ανάπτυξη, και λειτουργία του ΕΒΟΙΑ. Υπεύθυνος των δύο βασικών αναπτυξιακών προγραμμάτων (ΓΓΕΤ και IAEA) συνολικού ύψους 800,000 Ευρώ ( ). Υπεύθυνος (από την ΕΕΑΕ) σε πρόγραμμα του ΕΙΜ για την ανάπτυξη της Πυρηνικής Μετρολογίας ύψους 380,000 Ευρώ ( ). Υπεύθυνος Ποιότητας στο σύστημα ποιότητας ISO του Ε.Β.Ο.Ι.Α. (Το ΕΒΟΙΑ κατέχει Πιστοποιητικό Διαπίστευσης από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για διακριβώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Αριθμός πιτοποιητικού : 116 / ) Υπεύθυνος του Ε.Β.Ο.Ι.Α (Contact person). στο Δίκτυο Υπο-πρότυπων Εργαστηρίων Δοσιμετρίας Βαθμονόμησης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (IAEA/WHO Secondary Standard Dosimetry Laboratory Network) Εκπρόσωπος της χώρας στην European Metrology Committee (EUROMET) Bureau National de Metrologie σε θέματα μετρολογίας ιοντιζουσών ακτινοβολιών Εκπρόσωπος της ΕΕΑΕ στο Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ). Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Πατριάρχου Γρηγορίου & Νεαπόλεως, Τ.Θ Αγία Παρασκευή Αττικής Ακτινοφυσικός Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, IΚΑ Έλεγχοι Ποιότητας, ασφαλούς λειτουργίας και ακτιvoπρoστασίας ακτιvoλoγικώv συστημάτων στα ακτιvoλoγικά εργαστήρια τoυ IΚΑ στηv Ελλάδα. Διαρρύθμιση χώρων ακτιvoλoγικώv εργαστηρίων και εργαστηρίων Πυρηνικής Ιατρικής σε υποκαταστήματα τoυ IΚΑ στηv Ελλάδα. Σύμβουλος επί θεμάτωv ακτιvoπρoστασίας πρoσωπικoύ και ασθεvώv. Σύvταξη και υπoβoλή μελετώv ελέγχωv ασφαλoύς λειτoυργίας και ακτιvoπρoστασίας για τηv έκδoση αδειώv λειτoυργίας. Συμμετoχή σε επιτρoπές παραλαβής ιατρικώv μηχαvημάτωv ιovιζoυσώv ακτιvoβoλιώv Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αγ. Κωνσταντίνου 8, Αθήνα Έκτακτος Καθηγητής Εφαρμογών, τμήμα Φυσικής Διδακτικό και Εργαστηριακό έργο. ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Χρονολογίες Μάιος Μάιος 1995 Διδακτορικό Δίπλωμα, Ph.D. Διδακτορική διατριβή στην Ιατρική Φυσική. Iατρική Σχoλή Παvεπιστημίου Αθηvώv Χρονολογίες Σεπτ Νoεμ 1987 Σελίδα 2/5 - Βιογραφικό σημείωμα του

3 Τίτλος του πιστοποιητικού ή Κύρια θέματα / επαγγελματικές δεξιότητες Τίτλος του πιστοποιητικού ή Ατομικές δεξιότητες και Μaster of Science Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Iατρική Φυσική Παv/μιo Surr ey, Αγγλίας Χρονολογίες Σεπτ Νoεμ 1985 Πτυχίο Φυσικής Φυσικό Τμήμα, Φυσικoμαθηματικής Σχoλής Παvεπιστημίου Αθηvώv Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες) Ελληνική Άλλη (-ες) γλώσσα (-ες) Αγγλική Αυτοαξιολόγηση Κατανόηση Ομιλία Γραπτή Ευρωπαϊκό επίπεδο (*) Προφορική Ανάγνωση Προφορική επικοινωνία Προφορική παραγωγή Γλώσσα C2 C2 C2 C2 C2 (*) βαθμίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Κοινωνικές δεξιότητες και Μέλος σε επαγγελματικά σώματα: 1985 σήμερα Μέλος της Ένωσης Φυσικών Ελλάδας (ΕΕΦ) 1987 σήμερα Μέλος της Ένωσης Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΦΙΕ) 1995 σήμερα Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοπροστασίας Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Φυσικώv Iατρικής Ελλάδας (ΕΦIΕ) Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Φυσικώv Iατρικής Ελλάδας (ΕΦIΕ) Οργανωτικές δεξιότητες και Προϊστάμενος (Επικεφαλής) του Τμήματος Αδειών και Ελέγχων (ΤΑΕ) της ΕΕΑΕ (12 άτομα) Επιστημονικός υπεύθυνος του Εργαστήριο Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, ΕΕΑΕ (3 άτομα). Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας : 96 ΕΠΥ Ε, ΕΠΕΤ ΙΙ, Δράση : Ενίσχυση Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών, της ΔΤΑ/ΓΓΕΤ, Τίτλος : «Εκσυγχρονισμός Εργαστηρίου Ελέγχου και αδειών και Εργαστηρίου Δοσιμέτρησης Προσωπικού», (Υπεύθυνος έργου) ΕΜΠ 20/ Δ/νση Περιβ. Σχεδιασμού ΥΠΕΧΩΔΕ, Contract No : 9/ μεταξύ ΕΕΑΕ και Gamma Service Recycling GmbH Τίτλος : Συλλογή και απομάκρυνση μη χρησιμοποιούμενων Ραδιενεργών Πηγών από τον Ελλαδικό Χώρο, (Τεχνικος υπεύθυνος έργου) ΤΕΕ /2007 Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου Τίτλος : Ενδυνάμωση της Αρμόδιας Αρχής της Κύπρου σε θέματα Ακτινοπροστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας, (Αναπληρωτής Υπεύθυνος Προγράμματος) Οργάνωση & Υλοποίηση European Metrology EURAMET 1175 comparison, 2011 (υπεύθυνος προγράμματος) Οργάνωση & Υλοποίηση European Metrology EURAMET 1177 comparison, (υπεύθυνος προγράμματος) Έργο στην εφαρμοσμένη έρευνα με δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά Συμμετοχή σε Διεθνείς και Εθνικές επιτροπές, ομάδες εργασίες και επιστημονικά fora Σελίδα 3/5 - Βιογραφικό σημείωμα του

4 Τεχνικές δεξιότητες και Δεξιότητες πληροφορικής Καλλιτεχνικές δεξιότητες και Άλλες δεξιότητες και Μετρήσεις δοσιμετρίας και ελέγχων ακτινοπροστασίας σε ιατρικά, ερευνητικά βιομηχανικά εργαστήρια ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Δημιουργία και τήρηση των εθνικών προτύπων για τη δοσιμετρία γ, Χ και β ακτινοβολιών. Προγραμματισμός FORTRAN 77, MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint σε καθημερνή χρήση) Κλασσική κιθάρα (30 χρόνια, Ωδείο Αθηνών), Έντεχνη & παραδοσιακή μουσική : κιθάρα, κρητική λύρα, μπουζούκι, μπαγλαμάς International Atomic Energy Agency IAEA, Vienna, Austria Expert στον τομέα Εργαστηρίων Μετρολογίας και Δοσιμετρίας Αναφοράς Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (Secondary Standard Dosimetry Laboratory SSDL) ad hoc expert missions σε Εθνικά Εργαστήρια Μετρολογίας και Δοσιμετρίας Αναφοράς αναπτυσσόμενων χωρών. Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) Σισίνη 8, 11528, Αθήνα. Αξιολογητής του ΕΣΥΔ ad hoc αξιολογήσεις εργαστηρίων διακριβώσεων και δοκιμών κατά IEC/ISO Άδεια οδήγησης Β Κατηγορίας Σελίδα 4/5 - Βιογραφικό σημείωμα του

5 Πρόσθετες πληροφορίες PUBLICATIONS - CONFERENCES Publications in International Scientific Journals with referees: 26 Proceedings in International Conferences with referees: 16 Lecturer in International and Domestic Conferences: more than 50 Hourdakis CJ, Determination of the diagnostic x-ray tube practical peak voltage (PPV) from average or average peak voltage measurements, Phys Med Biol. 2011, 56 : Kalathaki M, Hourdakis CJ, Economides S, Tritakis P, Kalyvas N, Simantirakis G, Manousaridis G, Kaisas I, Kamenopoulou V, Comparison of full field digital (FFD) and computed radiography (CR) mammography systems in Greece, Radiat. Prot. Dosimetry, PMID: , 2011, Simantirakis G, Hourdakis CJ, Economides S, Dimitriou P, Image quality and patient doses in computed tomography examinations in Greece, Radiat. Prot. Dosimetry, PMID: , Jul 2011, in press A.Boziari, C. Koukorava, E. Carinou, C. J. Hourdakis and V. Kamenopoulou, "The use of active personal dosemeters as a personal monitoring device: comparison with TL dosimetry", Radiation Protection Dosimetry 2010, 2011 Mar;144(1-4):173-6 Hourdakis CJ Boziari A, Manetou A., Performance evaluation of diagnostic radiology dosimeters in clinical and calibration x-ray beams. Health Phys May;98(5): Hourdakis CJ, Boziari A, Koumbouli E. The effect of a compression paddle on energy response, calibration and measurement with mammographic dosimeters using ionization chambers and solid-state detectors. Phys Med Biol Feb 21;54(4): Ηourdakis CJ and Boziari A. Dosimetry quality audit of high energy photon beams in greek radiotherapy centers. Radiother Oncol Apr;87(1): Economides S, Hourdakis CJ, Kalivas N, Kalathaki M, Simantirakis G, Tritakis P, Manousaridis G, Vogiatzi S, Kipouros P, Boziari A, Kamenopoulou V. Image quality evaluation and patient dose assessment of medical fluoroscopic X-ray systems: a national study. Radiat Prot Dosimetry. 2008;129(4): Economides S, Hourdakis CJ, Kalivas N, Kalathaki M, Simantirakis G, Tritakis P, Manousaridis G, Vogiatzi S, Kipouros P, Boziari A, Kamenopoulou V., Performance of medical radiographic X- ray systems in Greece for the time period Phys Med Dec;23(3-4): Boziari A. and Hourdakis C.J., "Calibration, Performance and Type Testing of personal dosemeters used in Ionizing Radiation Applications in Greece", Special issue Radiation Protection Dosimetry, 2007;125(1-4):79-83; Lymperopoulou G., Papagiannis P., Sakeliou L., Georgiou E., Hourdakis C.J. and Baltas D., Comparison of radiation shielding requirements for HDR brachytherapy using 169Yb and 192Ir sources, Med Phys. Jul;33(7):2541-7, 2006 Kamenopoulou V., Dimitriou P., Hourdakis C.J., Maltezos A., Matikas T., Potiriadis C., and Camarinopoulos L. Health Physics, Vol 91, No 4, pp , Economides S., Tritakis P., Papadomarkaki E., Carinou E,. Hourdakis C.J., Kamenopoulou V and Dimitriou P. Radiation Protection Dosimetry, 118 (3) 260-4, 2006 Tsiklakis K., Donta C., Gavala S., Karayianni K., Kamenopoulou V and Hourdakis C.J. European Journal of Radiology, 56, , 2005 Witzani J., Bjerke H., Boshud F., Csete I., Demoziere M., de Vries W., Ennow K,. Grindborg J.E., Hourdakis C.J., Kosunen A., Kramer HM., Pernicka F. and Sander T.: EUROMET Project No 526, Radiation Protection Dosimetry, Vol 108, No 1, pp 33-45, 2004 Papadimitriou D., Perris A., Manetou A, Molfetas M, Panagiotakis N, Lyra Georgosopoulou M., Hourdakis K., Kottou S., Tosi G., Origgi D. and Vigorito S. Radiation Protection Dosimetry, 104(1), pp47-61, 2003 Carinou E., G.Drikos, C.J.Hourdakis, H.Hyvonen and V. Kamenopoulou Radiation Protection Dosimetry, Vol.96, Nos 1-3 pp , Papageorgiou E. Vardalaki E, Hourdakis C.J. Dimitriou P. Radiation Protection Dosimetry, Vol 93, No 1, pp 31-41, 2001 και άλλες Σελίδα 5/5 - Βιογραφικό σημείωμα του

κό σημείωμα Europass Βιογραφικ Τηλέφωνο Φαξ 210 6506748 vkamenop@eeae.gr Ελληνική Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας με 24

κό σημείωμα Europass Βιογραφικ Τηλέφωνο Φαξ 210 6506748 vkamenop@eeae.gr Ελληνική Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας με 24 This image cannot currently be displayed. Βιογραφικ κό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Τηλέφωνο (-α) 210 6506731 Φαξ 210 6506748 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ. Θ. 60092, Αγία Παρασκευή, Τ.Κ. 15310 Αθήνα Τ: 210 650 6700 F: 210 650 6748 E-mail: info@eeae.gr www.eeae.gr Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 2010 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, 116 31 Αθήνα τηλ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2006 Αθήνα 2007 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου... 3 Συνοπτική παρουσίαση της ΕΕΑΕ... 4 Διεύθυνση Αδειών και Ελέγχων... 7 Τμήμα Αδειών και Ελέγχων Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Κ Θ Ε Σ Η Π Ε Π Ρ Α Γ Μ Ε Ν Ω Ν 2 0 1 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 Αθήνα, Ιούνιος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013 2014 Ελληνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae.

ΑΘΗΝΑ 2005 EEAE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. www.eeae. ΑΘΗΝΑ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Το πρόγραμμα ακτινοπροστασίας που εφαρμόζει ένα κράτος βασίζεται στις ακόλουθες τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011. έκθεση πεπραγμένων

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011. έκθεση πεπραγμένων Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 2 011 έκθεση πεπραγμένων ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011 2012 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Σχεδιασμός - Παραγωγή: Εκδόσεις ERGO Υμηττού 265, 116 31 Αθήνα τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 04 / 02 / 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ... 3 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ... 3 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ... 3 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα. Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr Μαρία Πετραντωνάκη Καυσίμων 11 73200 Σούδα Τηλέφωνο: 6976240729 Email: mpetrant@mail.tuc.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Τόπος και ημερομηνία γέννησης Χανιά, 4 Αυγούστου 1968 ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Αγγλικά Γερμανικά Άριστα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 10 / 01 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ... 3 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ... 3 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ... 3 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Τηλέφωνο (-α) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Υπηκοότητα 24/Δασκαλογιάννη, Τ.Θ. 121-73142 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου. Καθηγητής Λεωνίδας Καμαρινόπουλος Πρόεδρος ΕΕΑΕ

Μήνυμα Προέδρου. Καθηγητής Λεωνίδας Καμαρινόπουλος Πρόεδρος ΕΕΑΕ 2007 2008 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου... 5 Η ΕΕΑΕ εν συντομία..... 7 Οργανωτική δομή - Διοικητικό Συμβούλιο...... 9 Αδειοδότηση και έλεγχοι εφαρμογών ιοντιζουσών ακτινοβολιών...... 11 Δοσιμέτρηση προσωπικού.....17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ έκθεση πεπραγμένων 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2012 2013 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Σχεδιασμός - Παραγωγή: art2face Γεωργίου Ζωγράφου 4Α, 116 31 Αθήνα τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 Αθήνα, Ιούνιος 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2014 2015 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) ΧΑΤΖΗΦΩΤΗ Χριστίνα Ανδρέα Δημητρίου, 35, 142 34, Καλογρέζα, Αθήνα Τηλέφωνο (-α) 210 2792318 Κινητό: 693 25

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΑΠΑΚΗ Υπεύθυνη Ακτινοπροστασίας, Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Κωσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν Νέας Ιωνίας.

ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΑΠΑΚΗ Υπεύθυνη Ακτινοπροστασίας, Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Κωσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν Νέας Ιωνίας. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΣΑΠΑΚΗ Υπεύθυνη Ακτινοπροστασίας, Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Κωσταντοπούλειο Γ. Ν. Ν Νέας Ιωνίας. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ Εγκύκλιες σπουδές: 1979-1985, Γ Γυμνάσιο και Γ Λύκειο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ, Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 22 Απριλίου 1980 Διεύθυνση Κατοικίας : Σερφιώτου 19-21, 18537, Πειραιάς Τηλέφωνο : 211 0149907/6944432877

Διαβάστε περισσότερα

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς

(*) βαθµίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο / Όνοµα Αθηνά ελλαπόρτα ιεύθυνση Λάσσης 18, Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλέφωνα 2671022849 6979244774 Υπηκοότητα Ελληνική Ηµεροµηνία γέννησης 12/06/1978

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Βασιλόπουλος Ανδρέας Χίου 18, Τ.Κ. 151 21, Κάτω Πεύκη Αθήνα Τηλέφωνο (-α) +30 210 2224595 Κινητό: +30 6977575320

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ M.Sc. Μικροβιολόγος Τροφίμων Διεύθυνση (-εις) Δημοφώντος 160, Τ.Κ. 11 852, Πετράλωνα, Αθήνα Μαγνήτων

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα Europass

Βιογραφικό σηµείωµα Europass Βιογραφικό σηµείωµα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυµο (-α) / Όνοµα (-τα) Κατσαπρακάκης Αλ. ηµήτριος ιεύθυνση (-εις) Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, 70300 Τηλέφωνο (-α) 2810 235741 Κινητό: 6977 786915

Διαβάστε περισσότερα

RADIATION PROTECTION & Α Κ Τ Ι Ν Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ I Α & ΠΥΡΗΝΙΚH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ IN GREECE. Education & training aspects

RADIATION PROTECTION & Α Κ Τ Ι Ν Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ I Α & ΠΥΡΗΝΙΚH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ IN GREECE. Education & training aspects ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α Κ Τ Ι Ν Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ I Α & ΠΥΡΗΝΙΚH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ RADIATION PROTECTION & N U C L E A R S E

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100, Μυτιλήνη Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΧΙΟΥ Διεύθυνση Ηλία Βενέζη 2, 81 100, Μυτιλήνη, Ελλάδα Τηλέφωνο (-α) +302251021593 Κινητό: +306984295295 Φαξ --- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Δημητρίου Γληνού 6 851 00 Ρόδος (Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) +30 2241066304

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ Ευτυχία Διεύθυνση (-εις) Φρε 43, Λειβάδια, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73100 Τηλέφωνο (-α) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 2821094568

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 31672/2011 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 31672/2011 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 31672/2011 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Κυριακή Θεοδώρου Φυσικός Ιατρικής - Aκτινοφυσικός Διδάκτωρ Ιατρικής Φυσικής

BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA. Κυριακή Θεοδώρου Φυσικός Ιατρικής - Aκτινοφυσικός Διδάκτωρ Ιατρικής Φυσικής BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA Κυριακή Θεοδώρου Φυσικός Ιατρικής - Aκτινοφυσικός Διδάκτωρ Ιατρικής Φυσικής Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Τμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργιάδου Ιφι. 60 ΤΚ 66100, ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΔΡΑΜΑ, Τηλεμάχου 9 Προσοτσάνη.

Γεωργιάδου Ιφι. 60 ΤΚ 66100, ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΔΡΑΜΑ, Τηλεμάχου 9 Προσοτσάνη. Σήμερα ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεννήθηκε στη Μικρόπολη Δράμας το έτος 1955. Φοίτησε στο Γυμνάσιο Προσοτσάνης, συνέχισε τις σπουδές του στη Θεσσαλονίκη όπου και κατετάγη στη ΣΜΥ το έτος 1973. Υπηρέτησε ως μόνιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΦΟΥΝΤΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΦΟΥΝΤΟΥ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΦΟΥΝΤΟΥ ======================================= Αθήνα, 2010 2 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΝΙΚΑ Όνομα : Γεώργιος Επώνυμο: Φούντος Ονομ. Πατρός: Πολύβιος Ημ. Γέννησης: 10/2/1965

Διαβάστε περισσότερα