Εγχειρίδιο Χρήσης. Υποβολή & παρακολούθηση Ενδικοφανών Προσφυγών & Αιτημάτων Αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγχειρίδιο Χρήσης. Υποβολή & παρακολούθηση Ενδικοφανών Προσφυγών & Αιτημάτων Αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Υποβολή & παρακολούθηση Ενδικοφανών Προσφυγών & Αιτημάτων Αναστολής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Εγχειρίδιο Χρήσης

2 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Είσοδος στην Εφαρμογή Ενδικοφανείς προσφυγές Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής α. Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου (Μετά από Έλεγχο) β. Λοιπές Φορολογικές Πράξεις Οριστικοποίηση, Παρακολούθηση, Διαχείριση Ε.Π α. Καρτέλα «Υποβολή» β. Καρτέλα «Εξέλιξη στη Φ.Α.» γ. Καρτέλα «Εξέλιξη στη Δ.Ε.Δ.» δ. Καρτέλα «Απόφαση Δ.Ε.Δ.» ε. Καρτέλα «Σιωπηρή Απόρριψη» Αίτημα Αναστολής σε Υποβληθείσες Ενδικοφανείς Προσφυγές Υποβολή Αιτήματος Αναστολής Οριστικοποίηση, Παρακολούθηση, Διαχείριση Αιτημάτων Αναστολής σε Υποβληθείσες Ενδικοφανείς προσφυγές α. Καρτέλα «Υποβολή» β. Καρτέλα «Εξέλιξη στη Φ.Α.» γ. Καρτέλα «Εξέλιξη στη Δ.Ε.Δ.» δ. Καρτέλα «Απόφαση Δ.Ε.Δ.» ε. Καρτέλα «Σιωπηρή Απόρριψη» Σελίδα 2 από 44

3 Εισαγωγή Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί μία σύντομη παρουσίαση της διαδικτυακής εφαρμογής άσκησης Ενδικοφανούς Προσφυγής κατά πράξεων της Φορολογικής Αρχής (Φ.Α.), οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013), ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η διευκόλυνση των φορολογούμενων, κατά τη διαδικασία επίλυσης φορολογικών διαφορών με τη Φορολογική Αρχή. Σελίδα 3 από 44

4 Είσοδος στην Εφαρμογή Μέσω της ιστοσελίδας της Α.Α.Δ.Ε. ο χρήστης επιλέγει «Ενδικοφανείς Προσφυγές / Αποφάσεις ΔΕΔ», προκειμένου να μεταβεί στη σελίδα για την υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής, αφού εισάγει τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Σελίδα 4 από 44

5 Μετά την είσοδο στην εφαρμογή Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής (Ε.Π.), ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει: 1. Ενδικοφανείς Προσφυγές 2. Αιτήματα Αναστολής σε υποβληθείσες Ενδικοφανείς Προσφυγές Σελίδα 5 από 44

6 1. Ενδικοφανείς προσφυγές Εικόνα 1 Στη σελίδα («οθόνη») αυτή ο χρήστης μπορεί, επιλέγοντας την κατάλληλη καρτέλα: να υποβάλει νέα Ενδικοφανή Προσφυγή να οριστικοποιήσει ή να διαγράψει κάποια προσωρινά αποθηκευμένη Ενδικοφανή Προσφυγή να έχει πρόσβαση στο αποδεικτικό υποβολής της Ενδικοφανούς Προσφυγής Σελίδα 6 από 44

7 να υποβάλει λοιπά αιτήματα επί Ενδικοφανών Προσφυγών να παρακολουθήσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα της Ενδικοφανούς Προσφυγής 1.1. Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής Για την υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής ο χρήστης επιλέγει (Εικόνα 1). Εικόνα 2 Στη νέα σελίδα που ανοίγει υπάρχουν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του προσφεύγοντος (Εικόνα 2). Ο χρήστης επιλέγει Δ.Ο.Υ. έκδοσης των πράξεων από τη λίστα που εμφανίζεται. Σελίδα 7 από 44

8 Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει το είδος των πράξεων της Ενδικοφανούς Προσφυγής: Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου (Μετά από Έλεγχο) για πράξεις επιβολής φόρου ή προστίμου, που προέρχονται από έλεγχο και αναζητούνται με τον αριθμό εντολής ελέγχου ή Λοιπές Φορολογικές Πράξεις. Για παράδειγμα: εκκαθαριστικά Φορολογίας εισοδήματος, αιτήματα στη Δ.Ο.Υ., περιπτώσεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου (Μετά από Έλεγχο) που δεν εντοπίζονται με τον αριθμό εντολής ελέγχου κ.λπ. και κατόπιν. 1.1.α. Διορθωτικός Προσδιορισμός Φόρου (Μετά από Έλεγχο) Βήμα 1 ο : Εισαγωγή πράξης Εφόσον ο χρήστης επιλέξει «Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου (Μετά από Έλεγχο)», καλείται να εισάγει τον αριθμό εντολής ελέγχου και το έτος εντολής ελέγχου (τα στοιχεία υπάρχουν στην κοινοποιηθείσα έντυπη πράξη) και στη συνέχεια πατάει. Ακολούθως εμφανίζεται λίστα με όλες τις πράξεις που αφορούν τον αριθμό εντολής ελέγχου και το έτος που έχει καταχωρηθεί. Από τη λίστα αυτή ο χρήστης επιλέγει τις πράξεις κατά των οποίων επιθυμεί να ασκήσει Ενδικοφανή Προσφυγή και στη συνέχεια με εφαρμογή τις προσβαλλόμενες πράξεις (Εικόνα 3). εισάγει στην Σελίδα 8 από 44

9 Εικόνα 3 Μετά την εισαγωγή των πράξεων, εμφανίζεται νέα λίστα με τις επιλεγμένες πράξεις στην οποία υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής από τον χρήστη, μίας ή περισσοτέρων πράξεων, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι εισήγαγε πράξεις κατά των οποίων δεν επιθυμεί να προσφύγει. Οι πράξεις επιλέγονται από τη στήλη Επιλογή και στη συνέχεια διαγράφονται με (Εικόνα 4). Εικόνα 4 Σελίδα 9 από 44

10 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στην περίπτωση που η πράξη για την οποία θέλετε να προσφύγετε δεν υπάρχει στην παρούσα αυτόματη προβολή των πράξεων, τότε θα πρέπει να την καταχωρήσετε στη σχετική καρτέλα «Άλλο» η οποία είναι διαθέσιμη από τη διαδρομή: Ενδικοφανείς Προσφυγές> Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής > Λοιπές Φορολογικές Πράξεις> Φορολογική κατηγορία των πράξεων της ΕΠ> Άλλο (Βλ. σχετικά περίπτωση ΑΛΛΟ). Βήμα 2ο: Εισαγωγή Λοιπών Στοιχείων Ε.Π. (Μεταφόρτωση αρχείων, Τηλέφωνο, Περιγραφή) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των πράξεων, ο χρήστης καλείται υποχρεωτικά να μεταφορτώσει (upload) στην εφαρμογή, σε ψηφιακή μορφή, την Ενδικοφανή προσφυγή υπογεγραμμένη (πριν από την ηλεκτρονική υποβολή της απαιτείται η επεξεργασία της μέσω σαρωτή /scanner), τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία έγγραφα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο θεωρεί χρήσιμο για τον επανέλεγχο. Για τη μεταφόρτωση των αρχείων ο χρήστης από το κουμπί αναζητά το αρχείο από το σημείο που το έχει αποθηκεύσει (Η/Υ ή αποθηκευτικό μέσο) και επιλέγει. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τη μεταφόρτωση (upload) κάθε επιπλέον αρχείου. Προσοχή : τα ψηφιακά αρχεία πρέπει να είναι της μορφής.pdf ή.zip. Στην ίδια καρτέλα ο χρήστης εισάγει υποχρεωτικά τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας και προαιρετικά μία σύντομη περιγραφή του αιτήματος. (Εικόνα 5). Εικόνα 5 Βήμα 3ο: Υποβολή Αιτήματος Αναστολής & Εισαγωγή αρχείων και σημειώσεων Για την υποβολή Αιτήματος Αναστολής πληρωμής ταυτόχρονα με την Ενδικοφανή Προσφυγή, ο χρήστης επιλέγει Σελίδα 10 από 44

11 και αναδιπλώνεται σχετική καρτέλα (Εικόνα 6). Στη συνέχεια, μεταφορτώνει (upload) υποχρεωτικά το Αίτημα Αναστολής υπογεγραμμένο (πριν από την ηλεκτρονική υποβολή του απαιτείται η επεξεργασία του μέσω σαρωτή /scanner), τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία έγγραφα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο θεωρεί χρήσιμο για την εξέταση του Αιτήματος Αναστολής. Για τη μεταφόρτωση των αρχείων ο χρήστης από το κουμπί αναζητά το αρχείο από το σημείο που το έχει αποθηκεύσει (Η/Υ ή αποθηκευτικό μέσο) και επιλέγει. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τη μεταφόρτωση(upload) κάθε επιπλέον αρχείου (Εικόνα 6). Στην ίδια καρτέλα ο χρήστης εισάγει προαιρετικά μία σύντομη περιγραφή του αιτήματος. Προσοχή : τα ψηφιακά αρχεία πρέπει να είναι της μορφής.pdf ή.zip. Εικόνα 6 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με την ανωτέρω ενέργεια, το Αίτημα Αναστολής υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενδικοφανή Προσφυγή που αφορά. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να υποβάλει την Ενδικοφανή προσφυγή και στη συνέχεια να υποβάλει αυτοτελώς το Αίτημα Αναστολής, όπως περιγράφεται στο κεφ. 2 Αίτημα Αναστολής σε Υποβληθείσες Ενδικοφανείς Προσφυγές. Προσοχή: εφόσον το Αίτημα Αναστολής υποβληθεί αυτοτελώς, για να είναι δυνατή η παραδεκτή εξέτασή του θα πρέπει να οριστικοποιηθεί την ίδια ημέρα με την Ενδικοφανή Προσφυγή. Βήμα 4ο : Εισαγωγή στοιχείων Αντικλήτου Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα, προαιρετικά, να ορίσει αντίκλητο για την Ενδικοφανή Προσφυγή που πρόκειται να ασκηθεί. Σελίδα 11 από 44

12 Για τον ορισμό αντικλήτου ο χρήστης επιλέγει, εισάγει τον Α.Φ.Μ. του αντικλήτου και επιλέγει (Εικόνα 7). Εικόνα 7 Η εφαρμογή αυτόματα αναζητά και ανακτά τα στοιχεία του συγκεκριμένου Α.Φ.Μ. (Εικόνα 8). Με την επιλογή δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να διαγράψει τον αντίκλητο που έχει ορίσει. Εικόνα 8 Βήμα 5ο : Αποδοχή Υπεύθυνης Δήλωσης Ο χρήστης προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο βήμα 6, είναι υποχρεωτικό να αποδεχθεί την υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των επισυναπτόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν την Ενδικοφανή Προσφυγή, επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη (Εικόνα 9). Σελίδα 12 από 44

13 Εικόνα 9 Βήμα 6ο : Αποθήκευση Ενδικοφανούς Προσφυγής. Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει (Εικόνα 10) προκειμένου να αποθηκευτεί προσωρινά η καταχωρηθείσα Ενδικοφανής Προσφυγή. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί την ακύρωση της καταχώρησης τότε επιλέγει (Εικόνα 10). Εικόνα 10 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με την επιλογή η καταχωρηθείσα Ενδικοφανής Προσφυγή λαμβάνει αριθμό προσωρινής αποθήκευσης αλλά δεν οριστικοποιείται. Για την οριστική υποβολή ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει στη συγκεκριμένη Ενδικοφανή Προσφυγή, στην καρτέλα της σελίδας «Ενδικοφανείς Προσφυγές» (Βλ. σχετικά κεφ. 1.2.α. Καρτέλα «Υποβολή»). Σελίδα 13 από 44

14 1.1.β. Λοιπές Φορολογικές Πράξεις Εφόσον ο χρήστης επιλέξει «Λοιπές Φορολογικές Πράξεις», στο πεδίο «Επιλέξτε Είδος Πράξης της Ε.Π.», καλείται να επιλέξει «Φορολογική κατηγορία των Πράξεων της Ε.Π. η οποία περιλαμβάνει «Φ.Π.Α.», «Κ.Β.Σ.», «Λοιποί Φόροι», «ΕΝ.Φ.Ι.Α.», «Εισόδημα» και «Άλλο» και στη συνέχεια (Εικόνα 11). Εικόνα 11 Φ.Π.Α. : εμφανίζεται λίστα με τις πράξεις που αφορούν Φ.Π.Α., οι οποίες δεν έχουν προκύψει από Έλεγχο. Κ.Β.Σ. : εμφανίζεται λίστα με τις πράξεις που αφορούν Κ.Β.Σ., οι οποίες δεν έχουν προκύψει από Έλεγχο. ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ : εμφανίζεται λίστα με τις πράξεις που αφορούν Λοιπούς Φόρους (π.χ. τέλη χαρτοσήμου, τέλη διενέργειας παιγνίων, φόρος ασφαλίστρων κ.λπ. ), οι οποίες δεν έχουν προκύψει από Έλεγχο. ΕΝ.Φ.Ι.Α. : εμφανίζεται λίστα με τις πράξεις που αφορούν ΕΝ.Φ.Ι.Α. (εκκαθαριστικά), οι οποίες δεν έχουν προκύψει από Έλεγχο. ΕΙΣΟΔΗΜΑ : εμφανίζεται λίστα με τις πράξεις που αφορούν ΕΙΣΟΔΗΜΑ (αρχικές δηλώσεις Φ.Ε., τροποποιητικές κλπ), οι οποίες δεν έχουν προκύψει από Έλεγχο. Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες, οι πράξεις επιλέγονται όπως περιγράφεται στο «Βήμα 1 ο : «Εισαγωγή πράξης»- επιλογή από ΛΙΣΤΑ_ΠΡΑΞΕΩΝ Στη συνέχεια, για την ολοκλήρωση της καταχώρησης της Ενδικοφανούς Προσφυγής, ο χρήστης ακολουθεί την ίδια διαδικασία έως το τέλος, όπως περιγράφεται από το ΒΗΜΑ_2ο και μετά. Σελίδα 14 από 44

15 ΑΛΛΟ : Στην περίπτωση «ΑΛΛΟ», ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει μία ή περισσότερες πράξεις οι οποίες δεν έχουν ανακτηθεί κατά τις προαναφερόμενες αυτοματοποιημένες διαδικασίες αναζήτησης, είτε αυτές αφορούν σε πράξεις «Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου (Μετά από Έλεγχο)», είτε σε «Λοιπές Φορολογικές Πράξεις». Για την καταχώρηση κάθε πράξης ο χρήστης επιλέγει «ΑΛΛΟ» και αναδιπλώνεται καρτέλα στην οποία καλείται να εισάγει τα στοιχεία της (Εικόνα 12). Εφόσον καταχωρηθούν τα στοιχεία της πράξης ο χρήστης επιλέγει «Αποθήκευση πράξης» προκειμένου να καταχωρηθεί η πράξη ή «Κλείσιμο» για ακύρωση της καταχώρησης. Όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας πράξης για καταχώρηση, τότε ο χρήστης επιλέγει εκ νέου το «ΑΛΛΟ» και ακολουθεί την ίδια διαδικασία καταχώρησης. Στη συνέχεια για την ολοκλήρωση της καταχώρησης της Ενδικοφανούς Προσφυγής ο χρήστης ακολουθεί την ίδια διαδικασία έως το τέλος, όπως περιγράφεται από το ΒΗΜΑ_2ο και μετά. Εικόνα 12 Σελίδα 15 από 44

16 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πεδίο «ΑΦΜ Φορολογούμενου Πράξης»: συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. για τον οποίο έχει εκδοθεί η προσβαλλόμενη πράξη. Επισημαίνεται ότι αυτός μπορεί να είναι διαφορετικός από τον Α.Φ.Μ. προσφεύγοντος π.χ. όταν η Ενδικοφανής Προσφυγή υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου για λογαριασμό του νομικού προσώπου, κηδεμόνα φυσικού προσώπου για λογαριασμό του φυσικού προσώπου (π.χ. ανήλικο τέκνο), κληρονόμο για λογαριασμό αποθανόντα, εκκαθαριστή για λογαριασμό νομικού προσώπου υπό εκκαθάριση, σύνδικο πτώχευσης για πτωχεύσαντα κ.λπ. Στο πεδίο «Συνολικό Ποσό Πράξης» και «Ποσό Υποπράξης»: προκειμένου να εισαχθούν τα δεκαδικά ψηφία θα πρέπει να χρησιμοποιείται το κόμμα (,) και όχι η τελεία (.) Στο πεδίο «Παρατηρήσεις»: απαιτείται να περιγραφεί συνοπτικά η πράξη κατά της οποίας στρέφεται η Ενδικοφανής Προσφυγή (π.χ. «ΠΡΑΞΗ», «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ.», «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ.», «ΑΙΤΗΜΑ», «ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ», κ.λπ.) Οριστικοποίηση, Παρακολούθηση, Διαχείριση Ε.Π. Εικόνα 13 Σελίδα 16 από 44

17 Στην παρούσα οθόνη (Εικόνα 13), από τα σχετικά κουμπιά, ο χρήστης μπορεί να οριστικοποιήσει ή να διαγράψει μία προσωρινά αποθηκευμένη Ενδικοφανή Προσφυγή, να υποβάλλει λοιπά αιτήματα που σχετίζονται με αυτήν, να παρακολουθήσει την πορεία της Ενδικοφανούς Προσφυγής κ.λπ. ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση (Υποβολή Εξέλιξη στη Φ.Α. Εξέλιξη στη Δ.Ε.Δ. Απόφαση Δ.Ε.Δ. Σιωπηρή Απόρριψη). 1.2.α. Καρτέλα «Υποβολή» Στην καρτέλα (Εικόνα 14 α, 14 β ) εμφανίζεται λίστα με τις Ενδικοφανείς Προσφυγές οι οποίες είτε έχουν αποθηκευθεί προσωρινά, είτε έχουν οριστικοποιηθεί. Για τις οριστικά υποβληθείσες Ενδικοφανείς Προσφυγές ενημερώνεται συστημικά η αρμόδια Φορολογική Αρχή. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει την Ενδικοφανή Προσφυγή από την επόμενη καρτέλα (Εξέλιξη στη Φ.Α.). Όταν η Ενδικοφανής Προσφυγή έχει αποθηκευτεί προσωρινά, ο χρήστης μπορεί να την οριστικοποιήσει, να την προβάλει, να τη διαγράψει ή να ανακτήσει τα συνυποβαλλόμενα αρχεία που έχει μεταφορτώσει (upload) (Εικόνα 14 α ). Εικόνα 14 α Σελίδα 17 από 44

18 Όταν η Ενδικοφανής Προσφυγή οριστικοποιηθεί, ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει λοιπά αιτήματα επ αυτής, να την ανακαλέσει, να εκτυπώσει το αποδεικτικό υποβολής της ή να ανακτήσει τα συνυποβαλλόμενα αρχεία που έχει μεταφορτώσει (upload) (Εικόνα 14 β ). Αναλυτικότερα: Εικόνα 14 β Στην περίπτωση προσωρινά αποθηκευμένης Ε.Π. Οριστικοποίηση: Επιλέγοντας οριστικοποίησης. Όταν ο χρήστης επιλέξει πρωτοκόλλου. από τη γραμμή της σχετικής Ενδικοφανούς Προσφυγής, ανοίγει παράθυρο διαλόγου για επιβεβαίωση της (Εικόνα 15), τότε η Ενδικοφανής Προσφυγή υποβάλλεται οριστικά και λαμβάνει αριθμό Εικόνα 15 Σελίδα 18 από 44

19 Προβολή: Επιλέγοντας από τη γραμμή της σχετικής προσωρινά αποθηκευμένης Ενδικοφανούς Προσφυγής, εμφανίζεται νέα οθόνη με τα στοιχεία της υποβληθείσας Ενδικοφανούς Προσφυγής καθώς και του σχετιζόμενου Αιτήματος Αναστολής (Εικόνα 16). Εικόνα 16 Σελίδα 19 από 44

20 Διαγραφή: Επιλέγοντας επιβεβαίωση της διαγραφής (Εικόνα 17). από τη γραμμή της σχετικής προσωρινά αποθηκευμένης Ενδικοφανούς Προσφυγής, ανοίγει παράθυρο διαλόγου για Εικόνα 17 Συνυποβαλλόμενα αρχεία: Επιλέγοντας από τη γραμμή της σχετικής Ενδικοφανούς Προσφυγής, πραγματοποιείται η καταφόρτωση (download) αρχείου σε μορφή.pdf ή.zip, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα αρχεία που έχουν μεταφορτωθεί (upload), κατά τη διαδικασία υποβολής της Ενδικοφανούς Προσφυγής. Στην περίπτωση οριστικής Ε.Π. Λοιπά αιτήματα: Επιλέγοντας από τη γραμμή της σχετικής Ενδικοφανούς Προσφυγής, ανοίγει νέα οθόνη (Εικόνα 18 α ) στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία της Ενδικοφανούς Προσφυγής. Στην ενότητα «Εισαγωγή Στοιχείων Λοιπών Αιτημάτων», δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να υποβάλλει Υπόμνημα ή Μερική Ανάκληση και να μεταφορτώνει (upload) τα σχετικά ψηφιακά αρχεία. Για την καταχώρηση του αιτήματος ο χρήστης επιλέγει το είδος του αιτήματος «Υπόμνημα» ή «Μερική Ανάκληση», στη συνέχεια εισάγει σύντομη περιγραφή του αιτήματος (προαιρετικά) και τέλος, μεταφορτώνει (upload) τα ψηφιακά αρχεία που επιθυμεί να επισυνάψει στο αίτημα (όπως περιγράφεται ανωτέρω ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ_ΑΡΧΕΙΩΝ). Σελίδα 20 από 44

21 Εικόνα 18 α Προκειμένου ο χρήστης να προχωρήσει στην αποθήκευση της υποβολής είναι υποχρεωτικό να αποδεχθεί την υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των επισυναπτόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα Λοιπά Αιτήματα που αφορούν την Ενδικοφανή Προσφυγή, επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη (Εικόνα 18 β ). Εικόνα 18β Σελίδα 21 από 44

22 Επιλέγοντας (Εικόνα 18 β ), ανοίγει παράθυρο διαλόγου για επιβεβαίωση της υποβολής (Εικόνα 18 γ ). Εικόνα 18 γ Εφόσον ο χρήστης επιβεβαιώσει την οριστικοποίηση της υποβολής του αιτήματος, αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου, ο οποίος εμφανίζεται στην ίδια οθόνη, στην ενότητα «Στοιχεία Σχετιζόμενων Λοιπών Αιτημάτων για την Ενδικοφανή Προσφυγή» (Εικόνα 18 δ ) Εικόνα 18 δ Ανάκληση: Επιλέγοντας από τη γραμμή της σχετικής Ενδικοφανούς Προσφυγής, ανοίγει παράθυρο διαλόγου και εφόσον ο χρήστης επιβεβαιώσει την ανάκληση, η Ενδικοφανής Προσφυγή ανακαλείται (Εικόνα 19). Εικόνα 19 Σελίδα 22 από 44

23 ΠΡΟΣΟΧΗ : Με την ανάκληση μίας Ενδικοφανούς Προσφυγής από τον χρήστη, παύει η διαδικασία εξέτασής της από τη Δ.Ε.Δ. Αποδεικτικό Υποβολής Ε.Π.: Επιλέγοντας από τη γραμμή της σχετικής Ενδικοφανούς Προσφυγής, παράγεται αυτομάτως ψηφιακό αρχείο μορφής.pdf με τίτλο «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ» το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία του προσφεύγοντος, του υποβάλλοντος, τις προσβαλλόμενες πράξεις, άλλα στοιχεία που προσδιορίζουν την Ενδικοφανή Προσφυγή, καθώς και τα στοιχεία των συσχετιζόμενων Αιτημάτων Αναστολής που έχουν ταυτόχρονα υποβληθεί. Συνυποβαλλόμενα αρχεία: Επιλέγοντας ανωτέρω ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ_ΑΡΧΕΙΑ ). από τη γραμμή της σχετικής Ενδικοφανούς Προσφυγής, εμφανίζονται τα αρχεία (όπως περιγράφεται 1.2.β. Καρτέλα «Εξέλιξη στη Φ.Α.» Στην καρτέλα (Εικόνα 20) εμφανίζεται λίστα με τις Ενδικοφανείς Προσφυγές, οι οποίες είναι σε κατάσταση επεξεργασίας από τη Φορολογική Αρχή (Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό κέντρο). Ο χρήστης από την οθόνη αυτή μπορεί να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: να υποβάλλει λοιπά αιτήματα επί συγκεκριμένης Ενδικοφανούς Προσφυγής, να ανακαλέσει ή να επεξεργαστεί την Ενδικοφανή Προσφυγή και να εκτυπώσει αποδεικτικό υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής. Αναλυτικότερα: Λοιπά αιτήματα: Βλ. σχετικά ανωτέρω ΛΟΙΠΑ_ΑΙΤΗΜΑΤΑ Ανάκληση: Βλ. σχετικά ανωτέρω ΑΝΑΚΛΗΣΗ Εικόνα 20 Σελίδα 23 από 44

24 Συμπληρωματικά Στοιχεία : Επιλέγοντας από τη γραμμή της σχετικής Ενδικοφανούς Προσφυγής, ο χρήστης μεταβαίνει σε νέα οθόνη, στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία της Ενδικοφανούς Προσφυγής και τυχόν σχετιζόμενου Αιτήματος Αναστολής. Από την οθόνη αυτή, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τα συνυποβαλλόμενα αρχεία καθώς και να μεταφορτώσει (upload) ψηφιακά αρχεία, τα οποία δεν είχαν μεταφορτωθεί κατά την αρχική υποβολή της Ενδικοφανούς Προσφυγής για οποιονδήποτε λόγο (Εικόνα 21). Ο χρήστης μεταφορτώνει τα αρχεία (όπως περιγράφεται ανωτέρω ΒΗΜΑ_2ο), στη συνέχεια επιλέγει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ή «Προηγούμενη σελίδα» για να μεταβεί εκ νέου στην οθόνη της Λίστας Υποβολών. Αποδεικτικό Υποβολής Ε.Π.: Βλ. σχετικά ανωτέρω ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Εικόνα 21 Σελίδα 24 από 44

25 1.2.γ. Καρτέλα «Εξέλιξη στη Δ.Ε.Δ.» Στην καρτέλα (Εικόνα 22) εμφανίζεται λίστα με τις Ενδικοφανείς Προσφυγές, οι οποίες είναι σε κατάσταση επεξεργασίας από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.). Ο χρήστης από την οθόνη αυτή, μπορεί να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: να υποβάλλει λοιπά αιτήματα επί συγκεκριμένης Ενδικοφανούς Προσφυγής, να την ανακαλέσει ή να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία και να εκτυπώσει το σχετικό αποδεικτικό υποβολής της. Οι προαναφερθείσες ενέργειες είναι ίδιες με αυτές στην καρτέλα «Εξέλιξη στη Φ.Α.» και περιγράφονται αναλυτικά στο κεφ. 1.2.β. Καρτέλα «Εξέλιξη στη Φ.Α.» 1.2.δ. Καρτέλα «Απόφαση Δ.Ε.Δ.» Εικόνα 22 Στην καρτέλα (Εικόνα 23) εμφανίζεται λίστα με τις Ενδικοφανείς Προσφυγές, για τις οποίες έχει εκδοθεί ρητή απόφαση από τη Δ.Ε.Δ., η οποία περιλαμβάνει στήλες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της Ενδικοφανούς Προσφυγής, τον αριθμό πρωτοκόλλου του Αιτήματος Αναστολής (εάν έχει υποβληθεί), την ημερομηνία υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής, τον αριθμό απόφασης και την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Δ.Ε.Δ. Επιπλέον ο χρήστης έχει την δυνατότητα δύο επιλογών: «Προβολή» και «Αποδεικτικό Υποβολής Ε.Π.» Εικόνα 23 Σελίδα 25 από 44

26 Προβολή: Επιλέγοντας από τη γραμμή της σχετικής Ενδικοφανούς Προσφυγής, εμφανίζεται νέα οθόνη με τα στοιχεία της Ενδικοφανούς Προσφυγής και το είδος της ρητής απόφασης (Εικόνα 24). Εικόνα 24 Αποδεικτικό Υποβολής Ε.Π.: Βλ. σχετικά ανωτέρω ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ Σελίδα 26 από 44

27 1.2.ε. Καρτέλα «Σιωπηρή Απόρριψη» Στην καρτέλα (Εικόνα 25) εμφανίζεται λίστα με τις Ενδικοφανείς Προσφυγές, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση από τη Δ.Ε.Δ. εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και θεωρούνται σιωπηρώς απορριφθείσες. Η λίστα περιλαμβάνει στήλες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της Ενδικοφανούς Προσφυγής, τον αριθμό πρωτοκόλλου του Αιτήματος Αναστολής (αν υπάρχει) και την ημερομηνία υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής. Επιπλέον ο χρήστης έχει την δυνατότητα δύο επιλογών: «Ενημερωτικό» και «Αποδεικτικό Υποβολής Ε.Π.». Εικόνα 25 Ενημερωτικό: Επιλέγοντας από τη γραμμή της σχετικής Ενδικοφανούς Προσφυγής, ανοίγει νέα καρτέλα (Εικόνα 26) με ενημερωτικό κείμενο περί της Σιωπηρής Απόρριψης της Ενδικοφανούς Προσφυγής το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί. Εικόνα 26 Αποδεικτικό Υποβολής Ε.Π.: Βλ. σχετικά ανωτέρω ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ Σελίδα 27 από 44

28 2. Αίτημα Αναστολής σε Υποβληθείσες Ενδικοφανείς Προσφυγές Στη σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί, επιλέγοντας την κατάλληλη καρτέλα: Εικόνα 27 να υποβάλει αυτοτελές Αίτημα Αναστολής να οριστικοποιήσει ή να διαγράψει κάποιο προσωρινά αποθηκευμένο Αίτημα Αναστολής να έχει πρόσβαση στο αποδεικτικό υποβολής του Αιτήματος Αναστολής να υποβάλλει λοιπά αιτήματα επί Αιτημάτων Αναστολής (Υπόμνημα, Μερική Ανάκληση) να παρακολουθήσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα του Αιτήματος Αναστολής. Σελίδα 28 από 44

29 2.1. Υποβολή Αιτήματος Αναστολής ΠΡΟΣΟΧΗ : Αυτοτελής υποβολή Αιτήματος Αναστολής πραγματοποιείται στην περίπτωση που αυτό δεν είχε συνυποβληθεί ταυτόχρονα με την Ενδικοφανή Προσφυγή όπως περιγράφεται ανωτέρω Βήμα_3ο Εφόσον το Αίτημα Αναστολής υποβληθεί αυτοτελώς, θα πρέπει να οριστικοποιηθεί την ίδια ημέρα με την Ενδικοφανή Προσφυγή που αυτό αφορά. Για την υποβολή αυτοτελούς Αιτήματος Αναστολής ο χρήστης επιλέγει (Εικόνα 27). Βήμα 1 ο : Σύνδεση Αιτήματος Αναστολής με Ενδικοφανή Προσφυγή Στη νέα σελίδα που ανοίγει υπάρχουν προσυμπληρωμένα τα στοιχεία του προσφεύγοντος καθώς και λίστα με τις Ενδικοφανείς Προσφυγές που έχουν οριστικοποιηθεί. Εικόνα 28 Σελίδα 29 από 44

30 Από τη λίστα αυτή ο χρήστης επιλέγει την/τις Ενδικοφανή/είς Προσφυγή/ές, για τις οποίες επιθυμεί να υποβάλει Αίτημα Αναστολής και πατάει 28). (Εικόνα Μετά την εισαγωγή της Ενδικοφανούς Προσφυγής, ανοίγει οθόνη στην οποία εμφανίζεται λίστα με την/τις επιλεγμένη/νες Ενδικοφανή/νείς Προσφυγή/ές (Εικόνα 29). Εικόνα 29 Σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής Ενδικοφανούς Προσφυγής, δίνεται η δυνατότητα διαγραφής της. Συγκεκριμένα ο χρήστης επιλέγει την Ενδικοφανή Προσφυγή την οποία επιθυμεί να διαγράψει και πατάει. Βήμα 2 ο : Εισαγωγή στοιχείων Αιτήματος Αναστολής και μεταφόρτωση (upload) αρχείων Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των Ενδικοφανών Προσφυγών, ο χρήστης επιλέγει (Εικόνα 29) και αναδιπλώνεται σχετική καρτέλα (Εικόνα 30). Στη συνέχεια, καλείται υποχρεωτικά να μεταφορτώσει (upload) στην εφαρμογή, σε ψηφιακή μορφή, το έγγραφο του Αιτήματος Αναστολής Σελίδα 30 από 44

31 υπογεγραμμένο (πριν από την ηλεκτρονική υποβολή του απαιτείται η επεξεργασία του μέσω σαρωτή /scanner), καθώς και όποιο άλλο έγγραφο θεωρεί χρήσιμο για την εξέτασή του. Για τη μεταφόρτωση των αρχείων, ο χρήστης από το κουμπί αναζητά το αρχείο από το σημείο που το έχει αποθηκεύσει (Η/Υ ή αποθηκευτικό μέσο) και επιλέγει. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τη μεταφόρτωση (upload) κάθε επιπλέον αρχείου. Προσοχή : Τα ψηφιακά αρχεία πρέπει να είναι της μορφής.pdf ή.zip. Στην ίδια καρτέλα ο χρήστης εισάγει προαιρετικά μία σύντομη περιγραφή του αιτήματος, (Εικόνα 30). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε επιπλέον Ενδικοφανή Προσφυγή που έχει επιλεγεί για υποβολή Αιτήματος Αναστολής. Εικόνα 30 Σελίδα 31 από 44

32 Βήμα 3 ο : Αποδοχή Υπεύθυνης Δήλωσης Ο χρήστης προκειμένου να προχωρήσει στο επόμενο βήμα 4, είναι υποχρεωτικό να αποδεχθεί την υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των επισυναπτόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν το Αίτημα Αναστολής, επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη (Εικόνα 31). Εικόνα 31 Βήμα 4 ο : Αποθήκευση Αιτήματος Αναστολής Στη συνέχεια ο χρήστης επιλέγει (Εικόνα 32) προκειμένου να αποθηκευτεί προσωρινά το καταχωρηθέν Αίτημα Αναστολής. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί την ακύρωση της καταχώρησης, τότε επιλέγει (Εικόνα 32). Εικόνα 32 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Με την επιλογή το καταχωρηθέν Αίτημα Αναστολής λαμβάνει αριθμό προσωρινής αποθήκευσης αλλά δεν οριστικοποιείται. Για την οριστική υποβολή ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει στο συγκεκριμένο Αίτημα Αναστολής, στην καρτέλα της σελίδας «Αιτήματα Αναστολής σε Υποβληθείσες Ενδικοφανείς Προσφυγές» (βλ. σχετικά κατωτέρω ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ) Σελίδα 32 από 44

33 2.2. Οριστικοποίηση, Παρακολούθηση, Διαχείριση Αιτημάτων Αναστολής σε Υποβληθείσες Ενδικοφανείς προσφυγές Στην παρούσα οθόνη (Εικόνα 33), ο χρήστης μπορεί να οριστικοποιήσει ή να διαγράψει ένα προσωρινά αποθηκευμένο Αίτημα Αναστολής, να υποβάλλει λοιπά αιτήματα που σχετίζονται με το Αίτημα Αναστολής, να παρακολουθήσει την πορεία του Αιτήματος Αναστολής κ.λπ. ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται (Υποβολή Εξέλιξη στη Φ.Α. Εξέλιξη στη Δ.Ε.Δ. Απόφαση Δ.Ε.Δ. Σιωπηρή Απόρριψη). 2.2.α. Καρτέλα «Υποβολή» Εικόνα 33 Στην καρτέλα (Εικόνα 34) εμφανίζεται λίστα με τα Αιτήματα Αναστολής τα οποία είτε έχουν αποθηκευθεί προσωρινά, είτε έχουν οριστικοποιηθεί. Για τα οριστικά υποβληθέντα Αιτήματα Αναστολής ενημερώνεται συστημικά η αρμόδια Φορολογική Αρχή. Στη συνέχεια ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει το Αίτημα Αναστολής από την επόμενη καρτέλα "Εξέλιξη στη Φ.Α.". Σελίδα 33 από 44

34 Όταν το Αίτημα Αναστολής έχει αποθηκευθεί προσωρινά, ο χρήστης μπορεί να το οριστικοποιήσει, να το προβάλει, να το διαγράψει ή να ανακτήσει τα συνυποβαλλόμενα αρχεία που έχει μεταφορτώσει (upload) (Εικόνα 34 α ). Εικόνα 34 α Όταν το Αίτημα Αναστολής οριστικοποιηθεί, ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει λοιπά αιτήματα επ αυτού, να το ανακαλέσει, να εκτυπώσει το αποδεικτικό υποβολής του ή να ανακτήσει τα συνυποβαλλόμενα αρχεία που έχει μεταφορτώσει (upload) (Εικόνα 34 β ). Αναλυτικότερα : Εικόνα 34 β Στην περίπτωση προσωρινά αποθηκευμένου Αιτήματος Αναστολής Οριστικοποίηση: Επιλέγοντας οριστικοποίησης. Όταν ο χρήστης επιλέξει πρωτοκόλλου. από τη γραμμή του σχετικού Αιτήματος Αναστολής, ανοίγει παράθυρο διαλόγου για επιβεβαίωση της (Εικόνα 35) τότε το Αίτημα Αναστολής υποβάλλεται οριστικά και λαμβάνει αριθμό Σελίδα 34 από 44

35 Εικόνα 35 Προβολή: Επιλέγοντας από τη γραμμή του σχετικού Αιτήματος Αναστολής, εμφανίζεται νέα οθόνη με τα στοιχεία του προσωρινά αποθηκευμένου Αιτήματος Αναστολής, της σχετιζόμενης Ενδικοφανούς Προσφυγής καθώς και των σχετιζόμενων πράξεων (Εικόνα 36). Εικόνα 36 Σελίδα 35 από 44

36 Διαγραφή: Επιλέγοντας επιβεβαίωση της διαγραφής (Εικόνα 37). από τη γραμμή του σχετικού προσωρινά αποθηκευμένου Αιτήματος Αναστολής, ανοίγει παράθυρο διαλόγου για Εικόνα 37 από τη γραμμή του σχετικού Αιτήματος Αναστολής, πραγματοποιείται η καταφόρτωση (download) Συνυποβαλλόμενα αρχεία: Επιλέγοντας αρχείου σε μορφή.pdf ή.zip, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα αρχεία που έχουν μεταφορτωθεί (upload), κατά τη διαδικασία υποβολής του Αιτήματος Αναστολής. Στην περίπτωση οριστικού Αιτήματος Αναστολής Λοιπά αιτήματα: Επιλέγοντας από τη γραμμή του σχετικού Αιτήματος Αναστολής, ανοίγει νέα οθόνη (Εικόνα 38 α ) στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία του Αιτήματος Αναστολής. Στην ενότητα «Εισαγωγή Στοιχείων Λοιπών Αιτημάτων» δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να υποβάλλει Υπόμνημα ή Μερική Ανάκληση καθώς και να μεταφορτώνει (upload) τα σχετικά ψηφιακά αρχεία. Για την καταχώρηση του αιτήματος ο χρήστης επιλέγει το είδος του αιτήματος «Υπόμνημα» ή «Μερική Ανάκληση», στη συνέχεια εισάγει σύντομη περιγραφή του αιτήματος (προαιρετικά) και τέλος, μεταφορτώνει (upload) τα ψηφιακά αρχεία που επιθυμεί να επισυνάψει στο αίτημα (όπως περιγράφεται στη ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ_ΑΡΧΕΙΩΝ). Σελίδα 36 από 44

37 Εικόνα 38 α Προκειμένου ο χρήστης να προχωρήσει στην αποθήκευση της υποβολής, είναι υποχρεωτικό να αποδεχθεί την υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου των επισυναπτόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν τα σχετικά με το Αίτημα Αναστολής, Λοιπά Αιτήματα, επιλέγοντας τη σχετική ένδειξη (Εικόνα 38 β ). Σελίδα 37 από 44

38 Εικόνα 38 β Επιλέγοντας (Εικόνα 38 β ) ανοίγει παράθυρο διαλόγου για επιβεβαίωση της υποβολής (Εικόνα 38 γ ). Εικόνα 38 γ Εφόσον ο χρήστης επιβεβαιώσει την οριστικοποίηση της υποβολής του αιτήματος, αποδίδεται αριθμός πρωτοκόλλου, ο οποίος εμφανίζεται στην ίδια οθόνη, στην ενότητα «Στοιχεία Σχετιζόμενων Λοιπών Αιτημάτων για το Αίτημα Αναστολής» (εικόνα 38 δ ) Εικόνα 38 δ Σελίδα 38 από 44

39 Ανάκληση: Επιλέγοντας από τη γραμμή του σχετικού Αιτήματος Αναστολής, ανοίγει παράθυρο διαλόγου και εφόσον ο χρήστης επιβεβαιώσει την ανάκληση, το Αίτημα Αναστολής ανακαλείται (Εικόνα 39). Εικόνα 39 ΠΡΟΣΟΧΗ : Με την ανάκληση ενός Αιτήματος Αναστολής από τον χρήστη, παύει η διαδικασία εξέτασής του από τη Δ.Ε.Δ. Αποδεικτικό Υποβολής Αιτήματος Αναστολής: Επιλέγοντας από τη γραμμή του σχετικού Αιτήματος Αναστολής, παράγεται αυτομάτως ψηφιακό αρχείο μορφής.pdf με τίτλο «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ» το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία του προσφεύγοντος, του υποβάλλοντος, τα στοιχεία του πρωτοκόλλου και του συνημμένου αρχείου, τις προσβαλλόμενες πράξεις, καθώς και τα στοιχεία της σχετιζόμενης Ενδικοφανούς Προσφυγής. Συνυποβαλλόμενα αρχεία: Επιλέγοντας ανωτέρω Συνυποβαλλόμενα αρχεία). από τη γραμμή του σχετικού Αιτήματος Αναστολής, εμφανίζονται τα αρχεία (όπως περιγράφεται 2.2.β. Καρτέλα «Εξέλιξη στη Φ.Α.» Στην καρτέλα (Εικόνα 40) εμφανίζεται λίστα με τα Αιτήματα Αναστολής, τα οποία είναι σε κατάσταση επεξεργασίας από τη Φορολογική Αρχή (Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό κέντρο). Ο χρήστης από την οθόνη αυτή, μπορεί να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: να υποβάλλει λοιπά αιτήματα επί συγκεκριμένου Αιτήματος Αναστολής, να ανακαλέσει ή να επεξεργαστεί το Αίτημα Αναστολής και να εκτυπώσει αποδεικτικό υποβολής Αιτήματος Αναστολής. Σελίδα 39 από 44

40 Εικόνα 40 Αναλυτικότερα: Λοιπά αιτήματα: Βλ. σχετικά ανωτέρω Λοιπά Αιτήματα Ανάκληση: Βλ. σχετικά ανωτέρω Ανάκληση Συμπληρωματικά Στοιχεία : Επιλέγοντας από τη γραμμή του σχετικού Αιτήματος Αναστολής, ο χρήστης μεταβαίνει σε νέα οθόνη, στην οποία εμφανίζονται τα στοιχεία του Αιτήματος Αναστολής και της σχετιζόμενης Ενδικοφανούς Προσφυγής. Από την οθόνη αυτή, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει τα συνυποβαλλόμενα αρχεία καθώς και να μεταφορτώσει (upload) ψηφιακά αρχεία, τα οποία δεν είχαν μεταφορτωθεί κατά την αρχική υποβολή του Αιτήματος Αναστολής για οποιονδήποτε λόγο (Εικόνα 41). Ο χρήστης μεταφορτώνει τα αρχεία (όπως περιγράφεται ανωτέρω ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ_ΑΡΧΕΙΩΝ), στη συνέχεια επιλέγει Υποβολών. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ή «Προηγούμενη σελίδα» για να μεταβεί εκ νέου στην οθόνη της Λίστας Σελίδα 40 από 44

41 Εικόνα 41 Αποδεικτικό Υποβολής Αιτήματος Αναστολής: Βλ. σχετικά ανωτέρω Αποδεικτικό_Υποβολής_Αιτήματος_Αναστολής. 2.2.γ. Καρτέλα «Εξέλιξη στη Δ.Ε.Δ.» Στην καρτέλα (Εικόνα 42) εμφανίζεται λίστα με τα Αιτήματα Αναστολής, τα οποία είναι σε κατάσταση επεξεργασίας από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.). Ο χρήστης από την οθόνη αυτή, μπορεί να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: να υποβάλλει λοιπά αιτήματα επί συγκεκριμένου Αιτήματος Αναστολής, να ανακαλέσει το Αίτημα Αναστολής, να υποβάλει συμπληρωματικά στοιχεία και να εκτυπώσει το σχετικό αποδεικτικό υποβολής του (Εικόνα 42). Σελίδα 41 από 44

42 Οι προαναφερθείσες ενέργειες είναι ίδιες με αυτές στην καρτέλα «Εξέλιξη στη Φ.Α.» και περιγράφονται αναλυτικά στο κεφ. 2.2.β. Καρτέλα «Εξέλιξη στη Φ.Α.». 2.2.δ. Καρτέλα «Απόφαση Δ.Ε.Δ.» Εικόνα 42 Στην καρτέλα (Εικόνα 43) εμφανίζεται λίστα με τα Αιτήματα Αναστολής, για τα οποία έχει εκδοθεί ρητή απόφαση από τη Δ.Ε.Δ., η οποία περιλαμβάνει στήλες με τον αριθμό πρωτοκόλλου του Αιτήματος Αναστολής, τον αριθμό πρωτοκόλλου της Ενδικοφανούς Προσφυγής, την ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος Αναστολής, τον αριθμό απόφασης και την ημερομηνία έκδοσης απόφασης της Δ.Ε.Δ. Επιπλέον ο χρήστης έχει τη δυνατότητα δύο επιλογών: «Προβολή» και «Αποδεικτικό Υποβολής Αναστολής». Αναλυτικότερα : Εικόνα 43 Προβολή: Επιλέγοντας από τη γραμμή του σχετικού Αιτήματος Αναστολής, εμφανίζεται νέα οθόνη με τα στοιχεία του Αιτήματος Αναστολής και το είδος της ρητής απόφασης (Εικόνα 44). Σελίδα 42 από 44

43 Εικόνα 44 Αποδεικτικό Υποβολής Αιτήματος Αναστολής: Βλ. σχετικά ανωτέρω Αποδεικτικό_Υποβολής_Αιτήματος_Αναστολής Σελίδα 43 από 44

44 2.2.ε. Καρτέλα «Σιωπηρή Απόρριψη» Στην καρτέλα (Εικόνα 45) εμφανίζεται λίστα με τα Αιτήματα Αναστολής, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση από τη Δ.Ε.Δ. εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και θεωρούνται σιωπηρώς απορριφθέντα. Η λίστα περιλαμβάνει στήλες με τον αριθμό πρωτοκόλλου του Αιτήματος Αναστολής, τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετιζόμενης Ενδικοφανούς Προσφυγής και την ημερομηνία υποβολής του Αιτήματος Αναστολής. Επιπλέον ο χρήστης έχει την δυνατότητα δύο επιλογών: «Ενημερωτικό» και «Αποδεικτικό Υποβολής Αιτήματος Αναστολής». Ενημερωτικό: Επιλέγοντας Σιωπηρής Απόρριψης του Αιτήματος Αναστολής το οποίο μπορεί να εκτυπωθεί. Εικόνα 45 από τη γραμμή του σχετικού Αιτήματος Αναστολής, ανοίγει νέα καρτέλα (Εικόνα 46) με ενημερωτικό κείμενο περί της Εικόνα 46 Αποδεικτικό Υποβολής Αιτήματος Αναστολής: Βλ. σχετικά ανωτέρω Αποδεικτικό_Υποβολής_Αιτήματος_Αναστολής. Σελίδα 44 από 44

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ I. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ II. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του

Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Δήλωση Ε9 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου; Από την υπηρεσία αυτή τα Φυσικά πρόσωπα μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Τους γρίφους του εντύπου Ε9 καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν οι...

Τους γρίφους του εντύπου Ε9 καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν οι... Τους γρίφους του εντύπου Ε9 καλούνται να αποκρυπτογραφήσουν οι... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Προθεσμία μέχρι 30 Ιουνίου για τη δήλωση των ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΟΑΠΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΥΡΙΔA (MOSS)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΟΑΠΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΥΡΙΔA (MOSS) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΟΑΠΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΘΥΡΙΔA (MOSS) Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Πίνακας 1 ΒΗΜΑ 1 Ο : Μετά την είσοδο στην εφαρμογή επιλέξτε την προβολή και διαχείριση δηλώσεων Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου;

1. Ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα Φυσικά πρόσωπα (ΦΠ) μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου; Οδηγίες ΓΓΔΕ: Οι 37 απαντήσεις για τη σωστή συμπλήρωση του Ε9 ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Οδηγίες ΓΓΔΕ: Οι 37 απαντήσεις για τη σωστή συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΦΕΔ)» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2017 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Είσοδος στην εφαρμογή... 3 2. Μενού Αίτησης... 5 2.1. Αίτηση Μεταβίβασης ΔΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΈΡΓΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Εγχειρίδιο Χρήσης. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Εγχειρίδιο Χρήσης για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ/ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Ανοικτές διαδικασίες με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή» Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΩΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.Δ.Π. Έκδοση: 1.00 11/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 03/01/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604529 ΦΑΞ : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ Σύμφωνα με την εφαρμογή επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ο υποκείμενος στο φόρο, μη εγκατεστημένος στο κράτος μέλος επιστροφής μπορεί να απευθύνει ηλεκτρονική αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΈΡΓΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2016 Ver 25052016 Περιεχόμενα 1.ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 2.ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 2.1.1.Αναζήτηση Αίτησης / Αρχική Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 2484

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 2484 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 18.4.17 Αριθμός απόφασης: 2484 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604568

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕΕ ONLINE 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2012... 3 1. Διαδικασία Εγγραφής και Πρόσβασης... 3 1.1 Διαδικασία απόκτησης κωδικού πρόσβασης... 3 1.2 Διαδικασία υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ICISnet ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ 2: ΑΔΕΙΕΣ ΕΦΚ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4830 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk

ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο SEPAdesk Α. Καταχώρηση στοιχείων διασάφησης Για την διασφάλιση των δεδομένων του προγράμματος SEPAdesk, θα πρέπει να ορίσετε κωδικό πρόσβασης στον προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3

Σελίδα 1 από 51 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 1 από 51 2015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 10 Φεβρουαρίου 2015 Έκδοση 1.3 Σελίδα 2 από 51 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Πιστοποιητικού

Υποβολή Πιστοποιητικού Υποβολή Πιστοποιητικού Με το πλήκτρο από την γραμμή εργαλειών της επεξεργασίας του φακέλου, παρουσιάζεται φόρμα που περιλαμβάνει τα δεδομένα επικοινωνίας της ελεγχόμενης εταιρείας, την περίοδο ελέγχου,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων Οδηγίες - Χρήστης Ιατρός Ιανουάριος 2013 Εισαγωγή... 3 1. Διαδικασία Εισόδου... 4 2. Αρχική Σελίδα... 5 3. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός.

Οδηγός. Οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης www.notifybusiness.gov.gr (Άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων του Ν. 4442/2016) Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1: Είσοδος στην εφαρμογή Εικόνα 2: Εισαγωγική οθόνη Εικόνα 3: Βασικό μενού της εφαρμογής... 4

Εικόνα 1: Είσοδος στην εφαρμογή Εικόνα 2: Εισαγωγική οθόνη Εικόνα 3: Βασικό μενού της εφαρμογής... 4 Πίνακας περιεχομένων Εφαρμογή «Δηλώσεις Φορολογίας Πλοίων»... 3 Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Βασικό μενού εφαρμογής... 4 Συμπλήρωση αρχικής δήλωσης... 6 Ενότητα διαχείρισης δήλωσης... 7 Ενότητα χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικές παρατηρήσεις... 3 1.2 Είσοδος στην εφαρμογή... 4 2. Πίνακας αναφορών... 5 2.1 Περιγραφή του πίνακα αναφορών... 6 2.3 Ταξινόμηση... 6 3. Προσθήκη/επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΜΕΡΟΣ Α ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψε Απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή 4 2 Περιήγηση στη εφαρμογή 5 2.1 Κοινές Λειτουργίες... 5 2.1.1 Επιλογή... 5 2.1.2 Αποθήκευση / Ακύρωση... 5 2.1.3 Διαγραφή / Ακύρωση... 5 2.1.4 Χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας "Αιτήσεις Εισαγωγής Ενδοκοινοτικής Απόκτησης και Εγχώριας Παραγωγής Λιπασμάτων και Πρώτων Υλών" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων

Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων Εγχειρίδιο Εισαγωγής Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα του προγράμματος Εξοικονόμηση Κατ Οίκον ΙΙ, για την υποβολή αιτήσεων Έκδοση 1 η / Μάρτιος 2018 Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1 Σύνδεση ως Ωφελούμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 01/07/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2068 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής

Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Οδηγίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής Γενικά Οι Δηλώσεις Φορολογικής Απαλλαγής του Ν.3299/2004 συμπληρώνονται Ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ν. 3427/2005 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ν. 3427/2005 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ν. 3427/2005 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ) ή / και ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα αιτήματα για τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.1 Τρόπος σύνδεσης μέσω site ΤΜΕΔΕ Στο εικονίδιο ΤΜΕΔΕ e-εγγυητικές πατώντας το κουμπί «άνοιγμα της εφαρμογής, μας ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου

Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου Οδηγίες για την Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ μέσω xml αρχείου Περιεχόμενα Ποια έντυπα αφορά η υποβολή δήλωσης με αρχείο για μεμονωμένο φορολογούμενο... 2 Ποια έντυπα και Ποιες κατηγορίες χρηστών αφορά η μαζική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014)

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες Λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.3 (23/11/2014) ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/ Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014

ΠΟΛ.1231/ Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014 ΠΟΛ.1231/20.10.2014 Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014 ΠΟΛ 1231/2014 (ΦΕΚ Β' 2832/22-10-2014) Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής. Έκδοση Παραστατικών Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Έκδοσης Παραστατικών στην εφαρμογή της Extra. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο έκδοση v3.0 (07-02-2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ II 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 22/07/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2678 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΤΔΕ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ»

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΤΔΕ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΤΔΕ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ» 1η Έκδοση: 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 19/3/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1136 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις οφειλών δανειοληπτών τ. ΟΕΚ

Οδηγός Συμπλήρωσης Αίτησης Υπαγωγής για τις ρυθμίσεις οφειλών δανειοληπτών τ. ΟΕΚ Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών τ. ΟΕΚ στο www.oaed.gr ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ από την 19 Απριλίου 2018 μέχρι και την 19 Δεκεμβρίου 2018. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Εγχειρίδιο Χρήσης. για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Εγχειρίδιο Χρήσης για ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΜΕΛΕΤΗΣ/ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - Ανοικτές διαδικασίες με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή» Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας Εγχειρίδιο Χρήσης Ψηφιακής Υπηρεσίας "Αιτήσεις Εισαγωγής Ενδοκοινοτικής Απόκτησης και Εγχώριας Παραγωγής Λιπασμάτων και Πρώτων Υλών" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 03/01/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 13 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. e-παράβολο. Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. e-παράβολο. Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ e-παράβολο Διαχείριση από υπαλλήλους Δημόσιου Φορέα Οδηγίες χρήσης Έκδοση 3.3 (07-2-2018) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ II 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικές παρατηρήσεις... 3 1.2 Είσοδος στην εφαρμογή... 4 2. Πίνακας αναφορών... 4 2.1 Περιγραφή του πίνακα αναφορών... 5 2.2 Ταξινόμηση... 6 3. Προσθήκη/επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων. Εγχειρίδιο Χρήσης Φοιτητές

Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων. Εγχειρίδιο Χρήσης Φοιτητές Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης Φοιτητές Πίνακας Περιεχομένων Σκοπός του συστήματος... 2 Σύνδεση στο σύστημα... 2 Γενικές Οδηγίες... 2 Λειτουργίες Συστήματος... 2 Αίτημα Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ναυτίλος. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ναυτίλος Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Πανεπιστημίου Αιγαίου Εγχειρίδιο Χρήσης για τον υποψήφιο Έκδοση 1.4.1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά... 3 2. Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 31-07-2017 Αριθμός απόφασης: 4169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων Οδηγίες - Χρήστης Ιατρός Ιανουάριος 2013 Εισαγωγή... 3 1. Διαδικασία Εισόδου... 4 2. Αρχική Σελίδα... 5 3. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων. Εγχειρίδιο Χρήσης - Φοιτητές

Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων. Εγχειρίδιο Χρήσης - Φοιτητές Σύστημα Αναγνώρισης/Αντιστοιχίας Μαθημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης - Φοιτητές Πίνακας Περιεχομένων Σκοπός του συστήματος... 2 Σύνδεση στο σύστημα... 2 Γενικές Οδηγίες... 2 Λειτουργίες Συστήματος... 2 Αίτημα

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείριση Προμηθειών Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσης για Σχολικές Μονάδες

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείριση Προμηθειών Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσης για Σχολικές Μονάδες Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείριση Προμηθειών Συνοπτικές Οδηγίες Χρήσης για Σχολικές Μονάδες Πίνακας Περιεχόμενων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ... 2 2.1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΜΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ... 2 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και αποστολή Ε9

Δημιουργία και αποστολή Ε9 Δημιουργία και αποστολή Ε9 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας οδηγιών συμπλήρωσης και αυτόματης αποστολής εντύπου Ε9. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Οδηγίες χρήσης Τελικού Χρήστη (Σ.Μ.) του Πληροφοριακού Συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης Αιτημάτων. v1. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 23.05.2017 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ αριθμός απόφασης 3042 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα 26/05/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλλιθέα 26/05/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 26/05/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ : Αριστογείτονος 19 : 176 71 Καλλιθέα : 213 1604529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. Π.Π. Γερμανού 3-5, T.K. 105 61 Αθήνα T: 210 3740551 2 F: 210

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Χρήσης myschool

Σενάριο Χρήσης myschool Σενάριο Χρήσης ΦΟΡΕΙΣ Επιβεβαίωση των Στοιχείων του Φορέα Αρχικά, θα κληθείτε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων του Φορέα σας. Επιλέγοντας την καρτέλα «Φορείς», από το μενού που βρίσκεται στο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver 04062015 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 1. Αίτηση Μεταβολών ΔΒΕ...

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 5 3. Αρχική οθόνη... 8 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ε.Υ. ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Α

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ε.Υ. ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΥΠΟΥ Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΟΦ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ [ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ] Ανοίγουμε τον Internet Explorer και πληκτρολογούμε την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Είσοδος. Καλωσορίσατε στο Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών Δαπανών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. «Οδηγίες χρήσης εφαρμογής Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών» έκδοση v.1.2, 10/09/2014 Περιεχόμενα Είσοδος... 3 Οικονομικά Υπεύθυνος... 4 Αρχική Οθόνη... 4 Διαχείριση Χρηστών... 4 Αναζήτηση Χρήστη... 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η φαρμακοποιός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου e-παράβολο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ E-ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 18/04/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604574

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοίχιση ΚΑΔ και Αυτόματη Αποστολή Αρχείου νέων ΚΑΔ

Αντιστοίχιση ΚΑΔ και Αυτόματη Αποστολή Αρχείου νέων ΚΑΔ Αντιστοίχιση ΚΑΔ και Αυτόματη Αποστολή Αρχείου νέων ΚΑΔ 1. Μετάβαση στο menu Αρχείο για έναρξη της λειτουργίας Αντιστοίχισης Κ.Α.Δ. Για την αντιστοίχιση των Κ.Α.Δ. του 1997 με τους Κ.Α.Δ. του 2008 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας

Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Διαχείριση Επαγγελματιών Εταιρίας Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Ελεύθερων Επαγγελματιών Εταιρίας. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 03/07/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α4 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο: 2131604526 ΦΑΞ:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο

Στοιχεία υπόχρεου /υποβάλλοντα τη ΔΑΟ. Στοιχεία παραλήπτη οχήματος. Στοιχεία κάθε Οχήματος ανά στίχο ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΦΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΑΟ ΣΤΟ SEPAdesktop. Εισαγωγή. Γενικά για τη ΔΑΟ Η ΔΑΟ είναι ένα εθνικό τελωνειακό παραστατικό έγγραφο, που υποβάλλεται από τον υπόχρεο (μεταφορέα / παραλήπτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα... 3 2. Υποβολή Τροποποιητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 24/10/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 24/10/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 24/10/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α5 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604553 ΦΑΞ : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων

Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε. Καταχώρηση Παραπεμπτικού Εξετάσεων Οδηγίες - Χρήστης Ιατρός Ιανουάριος 2013 Εισαγωγή... 3 1. Διαδικασία Εισόδου... 4 2. Αρχική Σελίδα... 5 3. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΟΠΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΕΝΟΤΗΤΑ «ΔΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΔΣ» 1η Έκδοση: 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.. Κοινών Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α. Π.. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3 Οδηγός Εισόδου στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠ 5 ιαχείριση Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. ΑΙΤΗΣΗ του / της. Αρ. Πρωτοκόλλου: Ημερομηνία: Ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ. Υποχρέου. ΠΡΟΣ τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Συζύγου. Εξαρτώμενων τέκνων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2. ΑΙΤΗΣΗ του / της. Αρ. Πρωτοκόλλου: Ημερομηνία: Ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ. Υποχρέου. ΠΡΟΣ τον προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. Συζύγου. Εξαρτώμενων τέκνων ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΑΙΤΗΣΗ του / της Ονοματεπώνυμο και Α.Φ.Μ. Υποχρέου Συζύγου Εξαρτώμενων τέκνων Ταχ. διεύθυνση Θέμα: Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. κατά 50% ή 100%* Συνημμένα: 1. 2. 3. Αρ. Πρωτοκόλλου: Ημερομηνία: ΠΡΟΣ τον

Διαβάστε περισσότερα