Άρθρο: Έντυπα Οικονομικού περιεχομένου από το 1821

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άρθρο: Έντυπα Οικονομικού περιεχομένου από το 1821"

Transcript

1 Άρθρο: Έντυπα Οικονομικού περιεχομένου από το 1821 Του Κωνσταντίνου Ιωαν. Νιφορόπουλου Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της ΩΡΙΩΝ Α.Ε. I.ΠΡΟΛΟΓΟΣ «Οι απαρχές της τυπογραφίας εντοπίζονται στην Κίνα, με την εφεύρεση των κινητών στοιχείων το 1041 μ.x. από τον Πι Σενγκ (Pi Sheng). Τα στοιχεία αυτά ήταν αρχικά πήλινα και εξελίχθηκαν σε ξύλινα και μεταλλικά, η εφεύρεση όμως δεν γενικεύθηκε στην Κίνα, ίσως λόγω της μεγάλης ποικιλίας του κινέζικου αλφάβητου. Στην Ευρώπη, πατέρας της τυπογραφίας θεωρείται ο Γουτεμβέργιος, καθώς συνέλαβε την ιδέα της τυπογραφικής μεθόδου στο σύνολό της (χυτά στοιχεία, στοιχειοθεσία, χειροκίνητο πιεστήριο και τυπογραφική μελάνη). Το πρώτο βιβλίο που τυπώθηκε στην Ευρώπη με χρήση κινητών στοιχείων θεωρείται ότι είναι η Βίβλος που τυπώθηκε επίσης στο Μάιντς γύρω στο Μέχρι τον 15ο αιώνα τα βιβλία ήταν χειρόγραφα, γράφονταν δηλαδή στο χέρι από καλλιγράφους και αντιγραφείς με αποτέλεσμα να είναι σπάνια, ακριβά και ως εκ τούτου προσιτά μόνο σε λίγους και εκλεκτούς. Η εμφάνιση της τυπογραφίας σε σκοτεινές εποχές, συνετέλεσε στην ευρύτερη διάδοση της γνώσης και μαζί με αυτήν στη γέννηση της ελπίδας για ένα καλύτερο αύριο..» ( Πηγή : Μουσείο Τυπογραφίας, Ιστοσελίδα : ). Η διαδικασία της διάδοσης νέων ιδεών διευρύνθηκε από την τεχνική πρόοδο της διάδοσης των πληροφοριών, καθώς από το βιβλίο πέρασαν στην εφημερίδα και από εκεί στον τύπο. Τα πρώτα περιοδικά εμφανίστηκαν στην Ιταλία στα τέλη του 17ου αιώνα και γρήγορα εξαπλώθηκαν και στην υπόλοιπη Ευρώπη. II.Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ «Στα «Acta» των Ρωμαίων αυτοκρατόρων (από του Ιούλιου Καίσαρος), που συντάσσονταν από την ρωμαϊκή εξουσία και ετοιχοκολλούντο στα δημόσια μέρη, όπου τα αντέγραφαν και τα κυκλοφορούσαν στα πέρατα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δημοσιεύονται οι πρώτες οικονομικού περιεχομένου ειδήσεις που τις διασώσανε ρωμαίοι ιστορικοί.. «ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ. Αν και για Τύπο με τη σημερινή του έννοια μπορούμε να μιλούμε μόνον από την τελειοποίηση της ταχυδρομικής υπηρεσίας, εν τούτοις γραπτές εφημερίδες υπήρχαν πολύ πριν ανακαλυφθεί η τυπογραφία. Όταν κατά την περίοδο του Μεσαίωνος δημιουργήθηκαν τα πρώτα μεγάλα εμπορικά κέντρα, το ενδιαφέρον των εμπορευομένων για ειδήσεις ήταν τόσο μεγάλο, που πολλοί τις συνέλεγαν από τα διάφορα μέσα συγκοινωνίας της εποχής, τις κατέγραφαν και τις πωλούσαν υπό τύπον επιστολών. Το 1

2 μεγαλύτερο κέντρο ειδήσεων της εποχής ήταν η Βενετία, που βρισκόταν στο κέντρο Ανατολής και Δύσεως. Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο ότι εδώ ιδρύθηκε και Γραφείο Ειδήσεων, όπου με μικρή αμοιβή μπορούσε κανείς να πληροφορηθή ότι τον ενδιέφερε. Η αμοιβή αυτή καταβαλλότανε μένα μικρό νόμισμα την γαζέττα (gazette) απ όπου αργότερα πήρε και την ονομασία της η εφημερίδα. Το 1952 ο Πάπας έβγαλε δύο «βούλας» με τις οποίες απειλούσε με βαρείες ποινές, όσους αναγράφανε και πωλούσανε ειδήσεις, το μέτρο όμως αυτό δεν είχε κανένα αποτέλεσμα Τεράστια ώθηση στον Τύπο, εκτός από τις τεχνικές ανακαλύψεις, έδωσε η ρεκλάμα, η αγγελία, που έχει για πρώτη χώρα εφαρμογής της τη Γαλλία. Οι εμπορικής φύσεως αγγελίες, κοινώς ρεκλάμες, μπορούν να θεωρηθούν ως ειδήσεις εμπορικής και βιομηχανικής μορφής..» (Πηγή : (1) ) III.ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ «Η Βιέννη υπήρξε η πόλις όπου εκδόθηκε η πρώτη ελληνική εφημερίδα. Από τον 17ο αιώνα είχε συγκροτηθεί στη Βιέννη ελληνική κοινότητα και οι Έλληνες είχαν αναπτύξει ζωηρό εμπόριο βάμβακος, μαλλιών, νημάτων και άλλων ανατολικών προϊόντων. Η εμπορική αυτή πρόοδος του ελληνικού στοιχείου έθεσε τις βάσεις και για την πνευματική του ανάπτυξη. Το 1791 πρέπει να θεωρηθεί αν και από πολλούς αμφισβητείται και υποστηρίζεται το 1793 ως ο χρόνος που κυκλοφόρησε η πρώτη ελληνική εφημερίδα με το όνομα «Εφημερίς». Την «Εφημερίδα» εξέδιδαν οι αδελφοί Μαρκίδαι Πούλιου από τη Σιάτιστα. Μετά την «Εφημερίδα» εξεδόθη το 1811 επίσης στη Βιέννη ο «Ερμής ο Λόγιος» υπό του Ανθίμου Γαζή και στις 5/17 Ιανουαρίου 1812 ο «Ελληνικός Τηλέγραφος» «περιοδική εφημερίς πολιτική, φιλολογική τε και εμπορική». Κυκλοφορούσε δυο φορές την εβδομάδα.... Από της 12ης όμως Νοεμβρίου 1812 μετατράπη σε καθημερινή εφημερίδα..ως πρώτη λοιπόν ελληνική εφημερίδα, που σημαντικό τμήμα της εκαλύπτετο από ειδήσεις εμπορικού περιεχομένου, πρέπει να θεωρηθεί ο «Ελληνικός Τηλέγραφος»» ((Πηγή : (1) ) IV.Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ «Οι εφημερίδες που εκδοθήκανε κατά την επανάσταση του 1821, όπως η «Σάλπιγξ Ελληνική» στην Καλαμάτα τον Αύγουστο 1821, τα «Ελληνικά Χρονικά» του Μεσολογγίου, Ιανουάριος 1824, ο «Φίλος του Νόμου» της Ύδρας Μάρτιος 1824, η «Εφημερίς των Αθηνών» Αύγουστος 1824, ο «Ελληνικός Τηλέγραφος» του Μεσολογγίου 1824, η «Γενική Εφημερίς της Ελλάδος», 7 Οκτωβρίου 1825 Ναύπλιον, (η μετέπειτα Εφημερίς της Κυβερνήσεως (*)), η «Ανεξάρτητος εφημερίς της Ελλάδος» 1827 Ύδρα, η «Ηώς» 1830, Ναύπλιον και ο «Απόλλων» 1831, πολύ λίγο ή καθόλου ασχολούνταν με εμπορικά θέματα. Όλη των η δραστηριότητα αφιερωνόταν στον υπέρ της ελευθερίας αγώνα, όπως είναι ευεξήγητο. Η πρώτη καθημερινή εφημερίδα, γιατί όλες οι προγενέστερες στην Ελλάδα κυκλοφορούσαν από μία έως τέσσερες φορές την εβδομάδα, ήταν η «Εφημερίς» του Κορομηλά (1 Οκτωβρίου 1873) καθαρώς ειδησεολογική, χωρίς σχόλια και θέσεις...» (Πηγή : (1) ) 2

3 (*) Η Εφημερίς της Κυβερνήσεως ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα αριθ. 2 της 1/13 Φεβρουαρίου 1833 και αποτελεί μια από τις πρώτες νομοθετικές πρωτοβουλίες της Αντιβασιλείας του Όθωνα..Από την πρώτη ημέρα της έκδοσής της στις 16/28 Φεβρουαρίου 1833 και μέχρι τον Ιούνιο του 1835, δηλαδή κατά τη διάρκεια της Αντιβασιλείας, η τότε Εφημερίς της Κυβέρνησης εκδιδόταν δίγλωσση. Κάθε σελίδα περιελάμβανε δύο στήλες, η αριστερή στήλη ήταν γραμμένη στην ελληνική και η δεξιά στη γερμανική γλώσσα. «Δεν είναι όμως και λίγες οι οικονομικές κυρίως εφημερίδες που κυκλοφορούν στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της χώρας, την Αθήνα, την Ερμούπολη, τον Πειραιά και τας Πάτρας: 1. «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ». Στην εφημερίδα των Αγγελιών που δεν ήταν καθαρώς οικονομική εφημερίδα και που εξεδόθη το 1835 στην Αθήνα, βρίσκουμε την πρώτη συστηματική ναυτιλιακή κίνηση.. 2. «Ο ΕΡΜΗΣ». Σαν πρώτη κυρίως εμπορική εφημερίδα, μπορεί να θεωρηθεί ο «Ερμής» που εκδόθηκε στην Ερμούπολη το Ο «Ερμής» ήταν μια πλήρως ενημερωμένη εμπορικώς εφημερίδα, με αγορές εμπορευμάτων εσωτερικού και εξωτερικού, με εμπορικές ανασκοπήσεις και μελέτες οικονομικού περιεχομένου, όπως π.χ. «Περί Τραπέζης» (ιστορία των Τραπεζών), «Περί συναλλάγματος» κλπ. 3. «Ο ΕΡΜΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». ( ). «Εφημερίς εμπορική, βιομηχανική και των ειδήσεων». Ήταν εβδομαδιαία, δισέλιδη,. Υπεύθυνος εκδότης ο Π. Καμπούρογλου. 4. «Ο ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ» (1860)... Κάτω από τον τίτλο του παρέθετε: «Εφημερίς των ειδήσεων και του εμπορίου». 5. «ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» ( ). «Εφημερίς εμπορική, πολιτική και των ειδήσεων». Εκδότης ο Αντ. Χ. Κωνσταντινίδης.. 6. «ΕΘΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ» ( ). Εξεδίδετο στον Πειραιά, δυο φορές την εβδομάδα,. «Εφημερίς πολιτική, φιλολογική, εμπορική».».» (Πηγή : (1) ) Ειδικότερα την περίοδο αυτή, τα πλέον διακεκριμένα εβδομαδιαία και μηνιαία οικονομικά έντυπα ήταν : «Οικονομική Επιθεώρησις» (1873), ( Πολιτική οικονομία - δημοσιονομία καταστατική ). Περίοδος έκδοσης ( ). Ο Αριστείδης Οικονόμος γεννήθηκε το 1835 στα Καλάβρυτα. Σπούδασε νομικά στα πανεπιστήμιο της Αθήνας, όπου και ανέπτυξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μάθημα της Πολιτικής Οικονομίας, που δίδασκε τότε ο θεμελιωτής της οικονομικής επιστήμης στην Ελλάδα, ο Ι.Α. Σούτσος. Μπήκε στο δικαστικό σώμα όπου και παρέμεινε μέχρι το Πέθανε σε ηλικία 55 ετών, το

4 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» ( 1874), (ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ, ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ). Υπό ΓΕΩΡ. Π. ΤΖΑΚΙΡΗ Εισηγητού παρά τω Υπουργείω των Οικονομικών. Εκδίδοται επί του παρόντος κάθ εβδομάδα αορίστως. «Ο Οικονομολόγος» ( 1883 ), ( ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ- ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ- ΕΜΠΟΡΙΚΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ) Εφημερίς εκδιδόμενη κατά Πέμπτην. Διευθυντής και συντάκτης : Εμ. Ι. Μαυρογορδάτος. 4

5 «Οικονομική Ελλάς» (1903), ( Εφημερίς Οικονομολογική και Πολιτική ) Εκδίδεται κατά Τετάρτην. Περίοδος έκδοσης ( ). Ιδιοκτήτης : Γ. Κατσελίδης. 5

6 «Εμπόριον» ( 1908 ), Διευθυντής : Κ. Παναγιωτόπουλος- Καθηγητής Λογιστικής. Το περιοδικό περιλαμβάνε άρθρα : Εμποριολογίας, Λογιστικής, Μαθηματικών εφαρμοσμένων στο εμπόριο, Εμπορικής Επιστολογραφίας, Εμπορικής Γεωγραφίας, Στατιστικής, Ιστορίας του Εμπορίου, Εμπορευματολογίας, Στενογραφίας, Νομικών ζητημάτων, Οικονομολογικών ζητημάτων, Τραπεζών, Οικονομικής Πολιτικής, Εμπορικής εκπαιδεύσεως, κ.λ.π. Η έκδοση του, διεκόπη τον Μάιο του «ΜΕΤΟΧΟΣ» ( 1909 ), ( ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ). Ιδιοκτήτης και διευθυντής : Στ.Κ. Φουντής. 6

7 «Οικονομολόγος Αθηνών» ( 1918 ), «Εφημερίς Οικονομολογική και Πολιτική εκδιδομένη κατά Δευτέραν. Ιδιοκτήτης-Διευθυντής: Μιχαήλ Χρ. Αιλιανός.». Ο Μιχαήλ Αιλιανός ( ), ήταν Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός του 20ού αιώνα. Σε ηλικία 22 χρονών άρχισε να εκδίδει τον «Οικονομολόγο Αθηνών». Η επιτυχία του φύλλου αυτού τον ώθησε να εκδώσει και άλλο περιοδικό, σε γαλλική γλώσσα, τον «Economiste d' Athènes», του οποίου η εμφάνιση σημείωσε αληθινό θρίαμβο. (Πηγή : ( 2 ) ) 7

8 V. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ «Kατά τη διάρκεια του Mεσοπολέμου, η Eλλάδα επέδειξε εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης. H διεθνής κρίση όχι μόνο δεν ανέκοψε τις έντονες προσπάθειες εκβιομηχάνισης της χώρας, αλλά, αντίθετα, τις επιτάχυνε. Aυτό είχε ως επακόλουθο και ανάλογη αύξηση της εκδοτικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα εντύπων οικονομικού χαρακτήρα. Ήδη από τον προηγούμενο αιώνα, την εποχή του Xαρίλαου Tρικούπη, είχαν εμφανιστεί περιοδικά και εφημερίδες που εστίαζαν το ενδιαφέρον τους σε οικονομικά θέματα. Aπό τις αρχές του 20ού αιώνα το φαινόμενο εντάθηκε. Aκολουθώντας στενά τις εξελίξεις, τα έντυπα οικονομικού περιεχομένου πολλαπλασιάστηκαν (ιδιαίτερα ο περιοδικός Tύπος), ως απόρροια της επιτακτικής ανάγκης για οικονομική πληροφόρηση. Ως προς τη θεματολογία, άλλα έντυπα κάλυπταν γενικά οικονομικά ζητήματα (π.χ. τα περιοδικά Πλούτος, Oικονομική Eλλάς, Eργασία, η εβδομαδιαία εφημερίδα Oικονομικός Tαχυδρόμος κ.ά.), ενώ άλλα εξειδικεύονταν σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας (π.χ. Eφημερίς του Xρηματιστηρίου, τα περιοδικά Eμπόριον, Έργα, Mέτοχος, Γεωργικόν Περιοδικόν κ.ά.)». ( Πηγή : Απόσπασμα από κείμενο της Γεωργίας 8

9 Μ.Πανσεληνά.- Δημοσιεύθηκε στο βιβλίο Ελληνικές Επιχειρήσεις στον 20ό αιώνα. ) Την περίοδο αυτή, τα πλέον διακεκριμένα εβδομαδιαία και μηνιαία οικονομικά έντυπα ήταν : «Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών» (1921). Το περιοδικό αυτό εξεδόθη από τον καθηγητή Δημήτριο Εμμ. Καλιτσουνάκη καθηγητή της Πολιτικής Οικονομίας στην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ) επί 37 έτη και πρύτανη το διάστημα και ο οποίος συνέβαλε άμεσα στην ανάπτυξη των οικονομικών επιστημών στην Ελλάδα με τη διδασκαλία του και τη γενικότερη συγγραφή και αρθρογραφία του. Το ανωτέρω περιοδικό, που ξεκινά το 1921 με τον πρώτο τόμο και τελειώνει το 1971 με τον πεντηκοστό πρώτο τόμο, φιλοξενεί επιστημονικές εργασίες εκατοντάδων Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, που καλύπτουν όλο το φάσμα των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών για 50 και πλέον χρόνια και θεωρείται, ως ο θεμέλιος λίθος της επιστημονικής οικονομικής και κοινωνικής σκέψης και έρευνας στην Ελλάδα. Το περιοδικό υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή. ( Library of AUEB Kalitsunaki). 9

10 «Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.» ( 1922 ) Μηνιαίο δελτίο, που εκδίδει από την σύστασή του ο Σύνδεσμος Α.Ε και Ε.Π.Ε. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1922 από τις μεγαλύτερες Ανώνυμες Εταιρείες της εποχής εκείνης (Ηλεκτρονική διεύθυνση: «Ναυτεμπορική» ( 1924), Ημερήσια οικονομική εφημερίδα. Ιδρύθηκε το 1924,( είναι η αρχαιότερη οικονομική εφημερίδα ), από τους αδελφούς 10

11 Αθανασιάδη σηματοδοτώντας την ουσιαστική εμφάνιση του ημερήσιου οικονομικού τύπου στην Ελλάδα. Η πρώτη έκδοσή της ήταν, με τον τίτλο «Ναυτικόν και Εμπορικόν Δελτίον Πειραιώς», στις 4 Απριλίου του 1924.Κατά τη διάρκεια της κατοχής διέκοψε την έκδοσή της και επανεκδόθηκε στις 8 Μαρτίου του Στις 2 Αυγούστου του 1948 μετονομάστηκε σε «Ναυτεμπορική» (Ηλεκτρονική διεύθυνση: 11

12 «ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ και ΒΙΟΜΗΧΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» ( 1925). Μηνιαίο δελτίο του Ε.Β.Ε.Α, με οικονομικά και εμπορικά θέματα. Σήμερα εκδίδεται με τον τίτλο : «ανάπτυξη». (Ηλεκτρονική διεύθυνση: ) «Οικονομικός Ταχυδρόμος», ( 1926). «Ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» Εβδομαδιαία Έκδοσις του «Ελευθέρου Βήματος» κυκλοφόρησε την Κυριακή 12

13 11 Απριλίου Τα θέματα που «θα απασχολήσουν τις στήλες του Οικονομικού Ταχυδρόμου με μοναδικό σκοπό να επικρατήσουν εις τον τόπον μας υγιείς δημοσιονομικαί και οικονομικαί αρχαί», είναι «τα οικονομικά του κράτους, τα δημοσιοϋπαλληλικά ζητήματα, τα προσφυγικά προβλήματα και ο εποικισμός, τα κοινωνικά ζητήματα, τα μεγάλα δημόσια έργα, η συνεταιριστική κίνησις, η εργατική και επαγγελματική ζωή, η βιομηχανία και η βιοτεχνία, η εμπορική, τραπεζική και χρηματιστηριακή κίνησις, η εμπορική ναυτιλία και αι μεταφοραί ξηράς και θαλάσσης, η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία, τα δάση, τα μεταλλεία και εν γένει η εθνική παραγωγή». Οι αναγνώστες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας μέσα από άρθρα των «μεγάλων ονομάτων»,.. Ο «Οικονομικός Ταχυδρόμος» έπαψε να εκδίδεται για μια περίπου δεκαετία. Επανεκδόθηκε στις 17 Απριλίου του 1954, ως χωριστό ένθετο τεύχος στο πρώτο φύλλο της εφημερίδος «Ο Ταχυδρόμος». Στο πρώτο φύλλο με τίτλο «Συνεχίζων μιαν παράδοσιν» διευκρινίζονται οι λόγοι επανέκδοσης, η μορφή, οι συντάκτες, τα στελέχη του «Οικονομικού Ταχυδρόμου»: «Εάν και προ του πολέμου τα οικονομικά θέματα ευρίσκοντο, από απόψεως σημασίας, εις το κέντρον των προβλημάτων και του ενδιαφέροντος όχι μόνον των ειδικών, αλλ ολοκλήρου του λαού, μεταπολεμικώς η σημασία των κατέστη έτι μεγαλυτέρα. Το μεταπολεμικόν πρόβλημα της Ελλάδος είναι, κατά κοινήν ομολογίαν, πρωτίστως πρόβλημα οικονομικόν. Η ανασυγκρότησις και εν συνεχεία η ανάπτυξις της Ελληνικής οικονομίας, τα θέματα του ισοζυγίου πληρωμών, των Δημοσίων Οικονομικών και της νομισματικής σταθερότητος πρέπει να παρακολουθούνται εις όλας των τας φάσεις από την κοινήν γνώμην... Στις 6 Απριλίου 2000 κυκλοφόρησε το τελευταίο τεύχος του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» ως ανεξάρτητη έκδοση, με αριθμό τεύχους 2396 και τιμή 600 δραχμές..» ( Πηγή : Αρχείο Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, Ηλεκτρονική διεύθυνση: ) 13

14 14

15 «Λογιστική επιθεώρησις» ( 1930 ). Μηνιαίον επίσημον όργανον της Πανελληνίου Επιστημονικής Λογιστικής Εταιρείας (Π.Ε.Λ.Ε.), Εκδότης Φώτιος Κονιδάρης. Το πρώτο αμιγές λογιστικό περιοδικό που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα. Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού αυτού ήταν μεταξύ των άλλων, οι : Κ. Παναγιωτόπουλος, Κ. Παπαζαχαρίου, Σ. Συρμόπουλος, Α. Νεζος, Μ. Τσιμάρας, Ι. Χρυσοχού, Σ. Βαρδάκος, κ.λ.π. οι οποίοι μέσα από τις σελίδες του περιοδικού προσπάθησαν για την ανύψωση και διάδοση της Λογιστικής Επιστήμης. 15

16 «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (1931). Υπό την διεύθυνσιν ΖΟΛΩΤΑ Ε. ΞΕΝ. και ΓΟΥΔΗ ΑΡ. Εκδότης Αργύρης Παπαζήσης. Ο Ξενοφών Ζολώτας ( ), σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, οικονομικά στην Εμπορική Σχολή της Λειψίας και πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων. Ξεκίνησε την καθηγητική του καριέρα το 1928 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία διήρκεσε έως το 1968, οπότε και παραιτήθηκε, διαμαρτυρόμενος με τον τρόπο αυτό εναντίον της δικτατορίας της 21ης Απριλίου. Κατέλαβε κορυφαίες θέσεις σε ελληνικούς και διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς και αναδείχθηκε σε κατευθυντήριο νου της ελληνικής οικονομίας. Υπήρξε για 36 χρόνια εκδότης της «Ελληνικής Επιθεώρησης Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών» ( ), ενώ το 1952 εξελέγη ακαδημαϊκός. Διετέλεσε δύο φορές υπουργός Συντονισμού, στην Οικουμενική κυβέρνηση του 1952 και στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας το Στις 23 Νοεμβρίου 1989 ορκίστηκε πρωθυπουργός στην τότε Οικουμενική κυβέρνηση. ( Πηγή : Ιστοσελίδα ) «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ( 1932). Διευθυνόμενη υπό Ξεν. Ε. Ζολώτα και Αγγ. Θ. Αγγελόπουλο. Εκδότης Αργύρης Παπαζήσης. «Βιομηχανική Επιθεώρησις» ( 1934 ) ( Σήμερα ονομάζεται : «Οικονομική Επιθεώρηση» ). Ο Σπύρος Βοβολίνης, σε ηλικία 24 ετών, εκδίδει το περιοδικό «Βιομηχανική Επιθεώρησις». Το 1957 τιμώνται με τον Έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1997, μετονομάζεται σε Βιομηχανική Οικονομική Επιθεώρηση και το 2004, σε «Οικονομική Επιθεώρηση». ( Πηγή : Ιστοσελίδα : ) «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ», (1935 ). Μηνιαία φοροτεχνική οικονομική κοινωνιολογική επιθεώρησης, με διευθυντή τον Θεόδ. Γ. Ρόζο. Οι οικονομικές εκδόσεις γενικότερα, την περίοδο αυτή: «Τας οικονομικάς εκδόσεις δυνάμεθα να διακρίνωμεν εις τας εφημερίδας, τα περιοδικά, τας επετηρίδας, τα δημοσιεύματα υπηρεσιών μελετών και ερευνών, τας σειράς οικονομικών εκδόσεων και τας οικονομικάς εγκυκλοπαιδείας. 1. Δια το μέχρι του Β Παγκόσμιου Πολέμου διάστημα αναφέρομεν: α) Εβδομαδιαίαι επιθεωρήσεις: Εργασία, Πειθαρχία, Οικονομικός Ταχυδρόμος, Οικονομολόγος, Κέρδος. β) Περιοδικά: Οικονομική Επιθεώρηση του Οικονόμου ( ), Οικονομική Ελλάς του Κατσελίδου ( ), Επιθεώρησις Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών (1904), Επιθεώρησις Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (1916), Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (1921), Εγγύς και Άπω Ανατολή ( ), Επιθεώρισις Κοινωνικής και Δημόσιας Οικονομικής (1932), διάφορα περιοδικά σοσιαλιστικής κατευθύνσεως, βραχείας διάρκειας. 16

17 γ) Επετηρίδες: Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος, εκδιδόμενη υπό της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Οικονομική Επετηρίς της Ελλάδος εκδιδόμενη υπό της Εθνικής Τραπέζης, επιμέλεια Γ.Χαριτάκη. δ) Σειραί εκδόσεων: Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου, Ομίλου Μελέτης Ελληνικών προβλημάτων, Εργασοσιαλιστών συγγραφέων κλπ.» (Πηγή : (3) ) VI.Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ειδικότερα την περίοδο αυτή τα πλέον διακεκριμένα εβδομαδιαία και μηνιαία οικονομικά έντυπα, πλέον αυτών που ήδη κυκλοφορούσαν από τις προηγούμενες περιόδους, ήταν : «Νέα Οικονομία», (1946). ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, που είχε ίδρυσε, ο Καθηγητής Αγγ. Θ. Αγγελόπουλος ( ), ο οποίος δίκαια θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Έλληνες οικονομολόγους του 20ου αιώνα. Σπουδασμένος στην Ελλάδα και στη Γερμανία, ξεκίνησε ακαδημαϊκή σταδιοδρομία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως υφηγητής και στη συνέχεια καθηγητής της Έδρας της Δημόσιας Οικονομικής για να απολυθεί το 1946, επειδή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης του Βουνού. Εκδότης της «Νέας Οικονομίας» από το 1946 ως το 1967 συσπείρωσε γύρω από το περιοδικό αυτό νέους οικονομολόγους και ερευνητές, ενώ από το 1961 κατέλαβε την Έδρα της Εφηρμοσμένης Οικονομικής στην Πάντειο Α.Σ.Π.Ε. Απολύθηκε από τη δικτατορία το Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος μετά τη μεταπολίτευση, τα δύσκολα χρόνια της κρίσης προσαρμογής της ελληνικής βιομηχανίας, και ακαδημαϊκός από το 1976, συνέχισε με άρθρα και βιβλία υπογραμμίζει τη σημασία της κρατικής δράσης για την ανάπτυξη και την ευημερία. Ως επικεφαλής, τέλος, της Επιτροπής για τη σταθεροποίηση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 1989, επιχείρησε να υπογραμμίσει, σε πείσμα των κυριαρχουσών τότε διεθνώς αντιλήψεων, ότι οι έννοιες αυτές δεν ήταν ασύμβατες και αλληλοαποκλειόμενες και ότι η ελληνική οικονομία τις είχε εξίσου ανάγκη. ( Πηγή : Συλλογικό έργο, ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ - Σε αναζήτηση του κοινωνικού και της ανάπτυξης- Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις) «Επιθεώρησις Ανωνύμων Εταιρειών, Βιομηχανίας και Εμπορίου» ( 1946 ). Εβδομαδιαία έκδοσις. Διεύθυνσις : Κ.Α. Βουρβούλης Χ. Οικονομόπουλος. 17

18 «Δελτίον Φορολογικής Νομοθεσίας» (1946). Δεκαπενθήμερη έκδοση επιστημονικής ενημέρωσης και διαλόγου. Έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών. Ιδρύθηκε από τον Δημήτριο Γ. Καλδή ( ) και Θεόδωρο Π. Γόλια, υπάρχει σε ψηφιακή μορφή από το 1997 και σήμερα εκδίδεται και διευθύνεται από την Ασπασία Κ. Μάλλιου. Έχει ξεπεράσει τα 1529 τεύχη, 18

19 αριθμός μοναδικός για έκδοση του είδους του (Ηλεκτρονική διεύθυνση: www. dfn.gr) «Ημερησία», ( 1947 ). Καθημερινή Οικονομική Εφημερίδα. (Ηλεκτρονική διεύθυνση: ) 19

20 20

21 «Σπουδαί» ( 1950). Περιοδική επιστημονική έκδοση του Πανεπιστημίου Πειραιώς (πρώην Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς ). Περιέχει άρθρα που εμπίπτουν στους τομείς των Οικονομικών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Στατιστικής και της Επιχειρησιακής Έρευνας. Διευθυντές έχουν διατελέσει οι αείμνηστοι καθηγητές Στράτος Κ. Παπαϊωάννου ( ) και Κλαύδιος Β. Μπανταλούκας ( ). Στις σελίδες του περιοδικού δημοσιεύονται άρθρα από διακεκριμένους Έλληνες και ξένους οικονομολόγους, ώστε να θεωρείται ουσιαστική η συμβολή του στην προώθηση των Οικονομικών Επιστημών στην Ελλάδα, αλλά και στην ανάδειξη του συγγραφικού έργου των νέων επιστημόνων. Σημειώνεται ότι είναι το μακροβιότερο περιοδικό της κατηγορίας του και άνευ διακοπής στην έκδοση του. (Ιστοσελίδα : 21

22 «ΕΠΙΘΕΩΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» (1950 ). Μηνιαία Οικονομολογική και Φορολογική Έκδοσις. Ιδρυτής, ιδιοκτήτης και διευθυντής : Χαράλαμπος Α. Σμπαρούνης. 22

23 «Φορολογική Επιθεώρηση», (1953 ). Ιδιοκτήτης: Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δ.Ο.Υ. ή παλιότερα η Πανελλήνια Ένωση Εφοριακών Υπαλλήλων και με συγγραφείς κυρίως εφοριακούς υπαλλήλους. (Ιστοσελίδα : ) «Λογιστής», ( 1954 ). O Nικ. Tότσης μαζί με τους Nικ. Aλικάκο και Δημ. Γεωργιλή εξέδωσαν το 1954 το περιοδικό «ΛOΓIΣTHΣ». Το περιοδικό «ΛΟΓΙΣΤΗΣ» κυκλοφορεί κάθε μήνα από το 1954 σε περίπου

24 αντίτυπα. Σήμερα Επιστημονικός Διευθυντής είναι Τότσης Ν. Χρήστος, Δικηγόρος και μεταξύ των Επιστημονικών Συνεργατών ο Γρηγοράκος Γ. Θεόδωρος ( Πηγή : Ιστοσελίδα ) 24

25 «Παραγωγικότης», ( 1955). Μηνιαίο οικονομικό περιοδικό για την παραγωγικότητα, όργανον του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητος ( ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ), το οποίο ιδρύθηκε με το Ν.Δ / 1953 και καταργήθηκε το «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ», (1959). Μηνιαία Επιθεώρησις των Οικονομικών Εξελίξεων. Εκδότης Διευθυντής : Ευαγ. Ανδρουλιδάκης. 25

26 «ΕΞΠΡΕΣ», ( 1962). Ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα. ( Ιστοσελίδα ) «Δελτίο Διοίκησης Επιχειρήσεων» ( 1962). Διμηνιαία έκδοση. Εκδότης Ιωάννης Ν. Παπαμιχαλάκης. Στόχο είχε την ενημέρωση των μάνατζερ για όλα τα νέα που αφορούν την διοίκηση των επιχειρήσεων.( Ιστοσελίδα ) 26

27 27

28 «Δελτίον Συνδέσμου Διπλωματούχων Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών», ( 1962). Μηνιαίο Δελτίο του Συνδέσμου Διπλωματούχων Α.Σ.Ο.Ε.Ε «ΕΠΙΛΟΓΗ», (1963). Οικονομικό και επιχειρηματικό περιοδικό. Εκδότης : Χρήστος Παπαϊωάννου «Δελτίον Συνδέσμου Επιστημόνων Ελλήνων Λογιστών» ( 1965 ). Μηνιαία έκδοση του εν λόγω Συνδέσμου. Στην δεκαετία αυτή, εμφανίστηκαν κώδικες φορολογιών σε κινητά φύλλα, οι οποίοι και επικαιροποιούνταν, με την αλλαγή των αντίστοιχων φύλλων. Τέτοιοι ήταν : Η «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ», συντασσόμενη από επιτροπή εκ των : Αν. Δαλαμάγκα, Σ. Κατσίνα, Γ. Αργυρόπουλου, Π. Κούστα, και Γ. Γιογκαράκη και η «ΔΙΑΡΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ», Επιμέλεια Μενέλαου Α. Τούρτογλου και Γεώργιου Θ. Γιογκαράκη. «ΜΑΝΑΤΖΕΡ (MANAGER)» (1971). Το περιοδικό αυτό είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της ΕΕΔΕ. Ύστερα από πολλές εκδόσεις σε διάφορες μορφές μέσα στα χρόνια που πέρασαν, εκδίδεται από σε νέα μορφή από τον Μάρτιο του Ηλεκτρονική διεύθυνση : «Φορολογικό Δελτίο Ενημέρωσης» ( 1972 ). Μηνιαίο. Ιδιοκτησία-Έκδοση- Διεύθυνση Σύνταξης: Δ. Αθ. Τσινιάς, Σήμερα : Τσινιά Μαρία. (Ιστοσελίδα : ) Οι οικονομικές εκδόσεις γενικότερα, την περίοδο αυτή: «2. Κατά το χρονικό διάστημα από του Β Παγκόσμιου Πόλεμου, αι οικονομικαί εκδόσεις επολλαπλασιάστησαν, προσετέθη δε και ο ημερήσιος οικονομικός τύπος, ενώ και πολλαί ημερήσιαι πολιτικαι εφημερίδες αφιερώνουν στήλας ή και σελίδας εις τα οικονομικά προβλήματα. α) Ημερήσιος Οικονομικός Τύπος: Ναυτεμπορική, Ημερησία, Εξπρές, Χρήμα. β) Εβδομαδιαίαι εφημερίδες: Οικονομικός Ταχυδρόμος. Οικονομολόγος των Αθηνών, Ναυτιλιακή-Ναυτεργατική, Οικονομικόν Βήμα. γ) Δεκαπενθήμεροι Εφημερίδες και Περιοδικά: Οικονομική Πορεία, Τεχνοκρατία, Βιομηχανική Αναγέννησης, Δελτίον Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. δ) Μηνιαίαι Επιθεωρήσεις: Οικονομικά και Εμπορικά Χρονικά ( ), Νέα Οικονομία ( ), Σοσιαλιστική Επιθεώρηση ( ), Εθνική Ανασυγκρότησις, Βιομηχανική Επιθεώρησις, Επιλογή, Εθνική Οικονομία, Δελτίον Οικονομικών Πληροφοριών, Τραπεζική, Καπνική Επιθεώρησις, Ο Συνεταιριστής, Επιθεώρησις Ελληνικής Οικονομίας, Ναυτικά Χρονικά, Γεωπονικά, Ναυτιλία, Αλιεία, Λογιστική Επιθεωρησις, Κύκλος, Δημοσιότης και Προβολή, Επίκαιρα Θέματα, Δελτίον Διοικήσεως Επιχειρήσεων, Δελτίον Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Δελτίον Ε.Β.Ε. Πειραιώς, Δελτίον Ε.Β.Ε. Θεσσαλονίκης, Δελτίον Ε.Β.Ε. Πατρών, Ευημερία, το Δάσος, Ο Σκαπανεύς της Υπαίθρου, Εργατικόν Βήμα, Ο Λογιστής, Στατιστικον Δελτίον (Τραπέζης της Ελλάδος), Μηνιαίον Στατιστικόν Δελτίον (Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας), Δελτίον Δημοσίων Οικονομικών (Ε.Σ.Υ.Ε.), 28

29 Δελτίον Εξωτερικού Εμπορίου (Ε.Σ.Υ.Ε.), Μηνιαίον Δελτίον της Εμπορικής Τραπέζης, Μηνιαίον Δελτίον της Ιονικής Λαϊκής Τραπέζης. ε) Περιοδικά εκδιδόμενα ανά δίμηνον ή τρίμηνον: Αρχείον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Σπουδαί (Έκδοσις της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς), Αγροτική Επιθεώρησις (έκδοσις του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), Επιθεώρησις Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αγροτική Οικονομία (διέκοψε), Οικονομικαί εξελίξεις (Εθνικής Τραπέζης),Οικονομικόν Δελτίον (Εμπορικής Τραπέζης), Trade with Greece. στ) Επετηρίδες: Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), Στατιστική Επετηρίς Εκπαιδεύσεως, Στατιστική Επετηρίς Αγροτικής Οικονομίας, Εξωτερικόν Εμπόριν της Ελλάδος, Εκθέσεις Διοικητών Μεγάλων Τραπεζών (ιδιαιτέρας αξίας είναι η Έκθεσις της Τραπέζης Ελλάδος και το παράρτημά της Ελληνική Οικονομία), η Εισηγητική Έκθεσις του Υπουργού Οικονομικών ή συνοδεύουσα τον ετήσιον προϋπολογισμόν του Κράτους, Ελληνική Βιομηχανία (ετήσια έκδοσις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων), ή Διεθνής Έκθεσις Θεσσαλονίκης κ.α. ζ) Σειραί εκδόσεων Επιμελητηρίων και Τραπεζών: Τραπέζης Ελλάδος, Εθνικής Τραπέζης, Ε.Τ.Β.Α., (και προ αυτής Ο.Β.Α.), Εμπορικής Τραπέζης Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και δη Αθηνών. Αλλά και Ανωτάται Σχολαί, ως η Α.Β.Σ.Π. και Δημόσιοι Οργανισμοί, ως το ΚΕΠΕ και το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., εδημοσιεύσαν σειράς μελετών. η) Σειραί ιδιωτικών εκδόσεων οικονομικών συγγραμμάτων: Αναφέρομεν ιδιαιτέρως τας εκδοθείσας σειράς έργων υπό του οίκου Αργ. Παπαζήση. Βιβλιοθήκη Κλασικών και Νέων Οικονομολόγων Βιβλιοθήκη Εταιρείας Σοσιαλιστικών Μελετών Βιβλιοθήκη Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικών Επιστημών Βιβλιοθήκη Σύγχρονου Οικονομικής Αναλύσεως Επιστήμη και Κοινωνία Ωσαύτως εξεδόθησαν σειραί σοσιαλιστικών έργων θ) Οικονομικαί Εγκυκλοπαίδειαι και Λεξικά: Λογιστική και Οικονομική Εγκυκλοπαίδεια (10 τόμοι, υπό Ν. Αλικάκου), Λεξικόν Οικονομικοτεχνικών Όρων (1965) υπό ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.( * * ) και αι γενικού χαρακτήρος εγκυκλοπαίδειαι περιέχουν ενδιαφέροντα οικονομικά λήμματα». (Πηγή : (3) ) ( σ.σ : ** Επίσης στην κατηγορία αυτή μάλλον θα πρέπει να εντάξουμε και : α) Το «Mέγα Eλληνικόν Bιογραφικόν Λεξικόν - MEBΛ ( )» του K. Bοβολίνη. Θεωρείται μοναδική πηγή ιστορικών στοιχείων, αφού οι λεπτομερείς βιογραφίες βασίστηκαν σε σπάνια έγγραφα και τεκμήρια, β) Το «Πανελλήνιον Λεύκωμα Εθνικής Εκατονταετηρίδος : Η χρυσή βίβλος του ελληνισμού.», εκδ. οίκου Ιωάννου Χρ. Χατζηϊωάννου, ( Περιεχόμενα : Τ.1: Οικονομολογικά, Τ.2: Βιομηχανία-Εμπόριον, Τ.4: Καλαί Τέχναι, Τ.5: Παιδεία - Νεοελληνική Φιλολογία, Τ.6: Εκκλησία - Κλήρος, Τ. 7: Ναυτιλία, T. 8: Γεωργία, κτηνοτροφία, T. 9: Επίσημον κράτος, T. 10: Στρατός, ναυτικόν, T. 11: Φιλανθ. Ιδρύματα, Η Ελληνίς, T. 12: Έξω ελληνισμός, παροικίαι ). Υπάρχει σε ψηφιακή μορφή στο 29

30 30

31 VII.Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ειδικότερα την περίοδο αυτή τα πλέον διακεκριμένα εβδομαδιαία και μηνιαία οικονομικά έντυπα, πλέον αυτών που ήδη κυκλοφορούσαν από τις προηγούμενες περιόδους, ήταν : «Οικονομικό Επιμελητήριο» ( 1975 ). Έκδοση του «Συνδέσμου Δημιουργίας Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδος» ( Σ.Δ.Ο.Ε.Ε ) [ Σημειώνεται ότι το περιοδικό, που καλύπτει την περίοδο των ετών είναι ελεύθερα διαθέσιμο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση : ]. «Ορκωτός Λογιστής», αργότερα μετονομάστηκε σε «Λογιστής και επιχείρηση» ( 1975). Μηνιαίο οικονομικό και λογιστικό περιοδικό. Εκδότες : Δημ. Ν. Αλικάκος και Βασ. Π. Γράμπας. «ΕΦΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ», ( 1976 ). Μηνιαίο περιοδικό. Εκδότης Π.Λ. ΓΑΤΣΩΡΗΣ. «Φορολογική Οικονομική Επιθεώρηση» ( 1977 ).Μηνιαίο περιοδικό. Ιδιοκτήτης-Εκδότης Διευθυντής: Καίτη Λιζάρδου. «Πρακτικά Φορολογικά Βοηθήματα» ( 1983 ). Του Αγαπητού Σ. Κράτση. «Οικονομικά χρονικά», ( 1984 ). Έκδοση του «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». Το περιοδικό αυτό, καλύπτει την περίοδο των ετών (σημ. : επανεκδίδεται από το 2013, με την μορφή επιστημονικού εντύπου, ), είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση : «ΚΕΡΔΟΣ», ( 1985 ). Ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα. Ηλεκτρονική διεύθυνση: «Φορολογικό Βήμα», ( 1987 ). Μηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση Φορολογικής Νομοθεσίας και Νομολογίας. Διεύθυνση: Ν. Κ. Καραντάνης. «ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ» (1991 ). Εβδομαδιαίο περιοδικό. Εκδότης Παναγιώτης Τζανέτος. «ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ» ( 1995 ). Μηνιαίο περιοδικό των επιχειρήσεων. Εκδότης Χάρης Καρατζάς. «Account», (1996). Εβδομαδιαίο Λογιστικό και φορολογικό Περιοδικό, το οποίο διανέμονταν σε συνδρομητές. Αποτέλεσε μεγάλη εκδοτική επιτυχία της εποχής για τα περιοδικά του είδους του και προσωπική επιτυχία του αείμνηστου Μπάμπη ( Χαρίλαου ) Μανιώτη. Μετά την επιτυχία αυτή, εκδόθηκαν και τα εξής έντυπα : «INSIDE ACCOUNT» ( 2000) - Το μοναδικό έως σήμερα περιοδικό με ύλη, που απευθυνόταν σε νέους λογιστές, «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» (2001 ) - Διμηνιαίο περιοδικό χρηματιστηριακών θεμάτων, «ΕΠΙΧΕΙΡΩ», ( 2002) - Εβδομαδιαία Οικονομική Εφημερίδα. 31

32 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ και ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» Μηνιαία επιστημονική και επαγγελματική έκδοση. Ηλεκτρονική διεύθυνση : «ΕΨΙΛΟΝ 7» ( 1996 ). Εβδομαδιαίο Λογιστικό και φορολογικό Περιοδικό. Ιδρυτής: Ιωάννης Ν. Μίχος. Διεύθυνση επιστημονικές επιτροπής : Σπυρίδων Χ. Βούλγαρης. Ηλεκτρονική διεύθυνση : ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (1998). Εβδομαδιαίο περιοδικό. Εκδότης Γ. ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Την περίοδο αυτή ( κυρίως τα έτη ), η ανάπτυξη του Ελληνικού χρηματιστήριου, αποτέλεσε την κυριότερη αιτία την έκδοση νέων εβδομαδιαίων κυρίως, οικονομικών εφημερίδων. Οι κυριότερες των οποίων ήταν : «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ». Αρχικά με το όνομα «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ», ( 1991). Αρχικός εκδότης : Μιχάλης Ανδρουλιδάκης. Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα. «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ» ( 1988). Ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα. Ηλεκτρονική διεύθυνση : «ΧΡΗΜΑ» (1988 ). Επενδυτικό και οικονομικό περιοδικό. Ηλεκτρονική διεύθυνση : «Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων» ( 1987) Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων είναι οικονομική εφημερίδα της Πάτρας. Μέχρι το 1994 ήταν μηνιαία. Έκτοτε έγινε 15θήμερη και το 2000 εβδομαδιαία. Ηλεκτρονική διεύθυνση : «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» ( 1989). Κυκλοφόρησε κατ αρχήν ως μηνιαίοπεριοδικό και τώρα εκδίδεται ως εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική εφημερίδα. Ηλεκτρονική διεύθυνση : «ΙΣΟΤΙΜΙΑ» (1995). Εβδομαδιαία οικονομική και πολιτική εφημερίδα. Κυκλοφορούσε έως το2012. «ΜΕΤΟΧΟΣ και ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ» ( 1998 ). Εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα. Ηλεκτρονική διεύθυνση : «Η ΑΞΙΑ» (1998). Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα. Ηλεκτρονική διεύθυνση : «ΕΥΡΩΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 'ΕΥΡΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑ'» (2000). Εβδομαδιαία Οικονομική Εφημερίδα. «Financial Box» ( 2002 ). Ημερήσια Οικονομική Εφημερίδα. 32

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση μιας νέας δωρεάν (free press) εφημερίδας

ΘΕΜΑ. Business plan για την έκδοση μιας νέας δωρεάν (free press) εφημερίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Business plan για την έκδοση μιας νέας δωρεάν (free press) εφημερίδας Εισηγητής: Παναγιώτα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;»

Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Πτυχιακή εργασία Θέμα: «Διαδικτυακή δημοσιογραφία. Νέες προοπτικές στην ενημέρωση αλλά και νέοι κίνδυνοι;» Φοιτήτρια: Οργιανέλη Δήμητρα Α.Μ. 671 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μυλωνά Ιφιγένεια Καστοριά, 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2008 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ό,τι ονομάζουμε τέχνη και το θαυμάζουμε ως ποικιλία μορφών μέσα στην ιστορία έχει ως πηγή

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών...

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ. Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 : Η ίδρυση του επισήμου Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.4 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : Η περίοδος 1870-1876 Η κατάσταση του ελληνικού κράτους..7 Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές στην Ελλάδα, πριν από την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (1870

Διαβάστε περισσότερα

Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη

Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη Αγίων Ασωμάτων 9, Θησείο 10553 Αθήνα τηλ. 210 3316516, φαξ 210 3231557 e mail: evonymos@tee.gr site: www.evonymos.org 14 χρόνια Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 47 ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τη Γιορτή των Γραμμάτων, «μία διοργάνωση του

Διαβάστε περισσότερα

H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΡ. ΤΕΥΧΟΥΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 2011 τεύχη «πρώτοι εμείς» H Εθνική χορηγεί την αναβάθμιση των υπηρεσιών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΖΩΣΙΜΑΣ

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΖΩΣΙΜΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΖΩΣΙΜΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 Δημήτριος Γ. Σιούφας ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣHΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση

Χοροστάσι. Α φ ι έ ρ ω μ α. Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση Χοροστάσι Για τον Πολιτισμό και την Παράδοση ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμός Τεύχους 16 - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 - Τιμή Τεύχους 4 Έδρα: Ελ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2013 Ιούλ ιος - Σεπτ έμβρ ιος 2 013 δελτίο Στις δύσκολες στιγμές που βιώνει η χώρα μας σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, είναι κοινός αποδεκτό ότι η ανάπτυξη αποτελεί μονόδρομο. Ανάπτυξη χωρίς επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

συζήτησε το ΚΕΒΕ στο Κατάρ

συζήτησε το ΚΕΒΕ στο Κατάρ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ISSN 1450-4456 MHNIAIA OIKONOMIKH EKΔOΣH TOY KEBE Tόμος 38 Aρ. φύλλου 306 Ιανουάριος 2014 Από την υποδοχή του Προέδρου Αναστασιάδη στο Κατάρ Μεγάλη αποστολή συνόδευσε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : Σχολική Παιδαγωγική ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ : ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

βήματα ανάπτυξη στην Επιμελητήριο Ηρακλείου Πανελλαδική σύγκριση περιφερειών Γενικό Εμπορικό Μητρώο Μανώλης Φραγκάκης: Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου

βήματα ανάπτυξη στην Επιμελητήριο Ηρακλείου Πανελλαδική σύγκριση περιφερειών Γενικό Εμπορικό Μητρώο Μανώλης Φραγκάκης: Δίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου 65 2011 τεύχος Ιουνίου 3ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ στην βήματα ανάπτυξη Επιμελητήριο Ηρακλείου Πανελλαδική σύγκριση περιφερειών Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.»

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13380 13631 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29/1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.

ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 Με βάση την απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΠΑΤΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος 2006. Κυρία, Κύριε,

Μαρούσι, Απρίλιος 2006. Κυρία, Κύριε, Μαρούσι, Απρίλιος 2006 Κυρία, Κύριε, Με την εμπειρία 26 χρόνων στη διοργάνωση Ημερίδων ενημέρωσης των μαθητών και γονέων για τις σχολές, το αντικείμενο σπουδών και τη σχέση με την αγορά εργασίας, αποτολμώ

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μπρίκα Ελένη Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο σχολείο Μια κοινωνιολογική προσέγγιση Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χ. Κωνσταντοπούλου Μέλη τριµελούς :. Μπούσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 1.1 Σύσταση και σκοπός της εταιρείας. 1.2 Εξέλιξη της εταιρείας. 1.3 Τα παιχνίδια της εταιρείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 1.1 Σύσταση και σκοπός της εταιρείας. 1.2 Εξέλιξη της εταιρείας. 1.3 Τα παιχνίδια της εταιρείας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Kοινωνία της Πληροφορίας - Γ' ΚΠΣ. Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας Νο. 23 Δεκέμβριος 2006

Kοινωνία της Πληροφορίας - Γ' ΚΠΣ. Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας Νο. 23 Δεκέμβριος 2006 Αρχειακά Νέα Ενημερωτικό Δελτίο της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας Νο. 23 Δεκέμβριος 2006 Συνέδριο «Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας» Kοινωνία της Πληροφορίας - Γ' ΚΠΣ Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Συμβούλιο 29 Απριλίου 2015 Γενικές Συνελεύσεις Α βάθμιων Συλλόγων Γενική Συνέλευση ΙΕΕΠΜ

Γενικό Συμβούλιο 29 Απριλίου 2015 Γενικές Συνελεύσεις Α βάθμιων Συλλόγων Γενική Συνέλευση ΙΕΕΠΜ Τεύχος 5 Μάιος 2015 Γενικό Συμβούλιο 29 Απριλίου 2015 Γενικές Συνελεύσεις Α βάθμιων Συλλόγων Γενική Συνέλευση ΙΕΕΠΜ Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., κ. Λ. Βρυζίδη Ενίσχυση υποστηλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφ. Ανάπτυξης, Δρ. Πολεοδομίας - Χωροταξίας (Phd, PPhd)

ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2. ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφ. Ανάπτυξης, Δρ. Πολεοδομίας - Χωροταξίας (Phd, PPhd) ΕΤΟΣ 2013/ΤΕΥΧΟΣ 2 ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Αρχιτέκτων ΕΜΠ, MSc Περιφ. Ανάπτυξης, Δρ. Πολεοδομίας - Χωροταξίας (Phd, PPhd) ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΡΩΝΗ Πτυχιούχος Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ, απόφοιτος ΕΣΤΑ, Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης,

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές»

«Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΙΟΙΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΙΣΤΙΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η Ναυτιλιακή Οικονομία της Ηπείρου σήμερα και χθές» Παληογιάννη Γεωργία Επόπτης Καθηγητής: Βαρσάμη

Διαβάστε περισσότερα