ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

2 Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές

3 Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες θέσης στις τρεις διαστάσεις Μετρήσεις Μηκών Γωνιών Φωτογραμμετρία Φως Γραμμή Μετρώ

4 Ορισμός Φωτογραμμετρία είναι η τέχνη, επιστήμη και τεχνική απόκτησης αξιόπιστων μετρητικών πληροφοριών για φυσικά αντικείμενα και το περιβάλλον, μέσω διαδικασιών καταγραφής, μέτρησης και ερμηνείας φωτογραφικών εικόνων, προτύπων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και άλλων φαινομένων (Α. Γεωργόπουλος ΣΑΤΜ, ΕΜΠ)

5 Εικόνα είναι η αναπαράσταση αντικειμένων σε επίπεδη επιφάνεια. Με άπειρο αριθμό σημείων (συνεχής ή αναλογική εικόνα) Με πεπερασμένο αριθμό σημείων (διακριτή ή ψηφιακή εικόνα), των οποίων είναι γνωστά η θέση (x, y) και η τιμή του γκρίζου τόνου (ή το χρώμα) f(x,y)

6 Διαδικασία

7 Προσομοίωση ανθρώπινης όρασης

8 Πλεονεκτήματα Δυνατότητα πολυάριθμων εφαρμογών Ταυτόχρονη καταγραφή ποσοτικής και ποιοτικής πληροφορίας Καταγραφή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή Ταχύτατες διαδικασίες καταγραφής Ανεξαρτησία από καιρικές συνθήκες

9 Μειονεκτήματα Απαίτηση ειδικευμένου προσωπικού, τόσο για τη δουλειά υπαίθρου, όσο και για την επεξεργασία Απαίτηση για εξειδικευμένο και καμιά φορά υψηλού κόστους εξοπλισμό Εξάρτηση από γεωδαιτικές μετρήσεις

10 Εφαρμογές Η Φωτογραμμετρία κατάλληλη για αντικείμενα Πολύ μεγάλα Πολύ μικρά Κινούμενα Μεταβλητά Απρόσιτα Πολύπλοκα Οτιδήποτε μπορεί να φωτογραφηθεί, μπορεί και να μετρηθεί

11 Η Φωτογραμμετρία εφαρμόζεται όταν Απαιτείται απόδοση μεγάλου πλήθους λεπτομερειών Απαιτούνται ισοϋψείς καμπύλες Δεν είναι σίγουρο αν οι μετρήσεις θα χρειαστούν ή όχι Δεν είναι γνωστό από πριν ποιες μετρήσεις θα χρειαστούν και πότε

12 Χαρακτηριστικές εφαρμογές Εναέρια και δορυφορική Χαρτογραφήσεις Κτηματολόγιο Οδοποιία Επίγεια Αρχαιολογία Αρχιτεκτονική Βιομηχανία Παρακολούθηση Κατασκευών Ιατρική

13 Εφαρμογές εναέριας & δορυφορικής Σε κατακόρυφο άξονα Χαρτογραφήσεις Δορυφορικές λήψεις κλίμακα έως 1:25000 Αεροφωτογραφίσεις κλίμακα έως 1:1000 Σε κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα Αποτυπώσεις μεγάλων κλιμάκων, κλίμακα > 1:200 Εφαρμογές Οδοποιίας, κλίμακα > 1:2000 Σε οριζόντιο άξονα Βιομηχανικές εφαρμογές, κλίμακα > 1:50 Ιατρικές εφαρμογές, κλίμακα > 1:50 Τεχνικά έργα, κλίμακα > 1:500

14 Κατηγορίες Ανάλογα με Θέση λήψης Αριθμό εικόνων Είδος εφαρμογής Μορφή εικόνων κατηγορία Εναέρια Επίγεια Μονοεικονική στερεοσκοπική Τοπογραφική Μη τοπογραφική Αναλυτική Ψηφιακή

15 Κλίμακα & αεροφωτογραφίες

16 Κλίμακα εικόνας

17 Μέση κλίμακα εικόνας

18 Κλίμακα & ύψος πτήσης

19 Κλίμακα & ύψος πτήσης

20 Κλίμακα μη κατακόρυφων εικόνων

21 Φωτογραφική εικόνα Φιλμ Γαλακτώματα Παραμορφώσεις

22 Αρνητικό και Διαθετικό Το διαθετικό είναι η αρνητική απόδοση του αρνητικού Παράγεται Με εξ επαφής έκθεση σε ειδικό εκτυπωτή Φωτογράφιση του αρνητικού

23 Φωτοευαίσθητες επιφάνειες Φωτοευαίσθητο γαλάκτωμα Βάση στήριξης του γαλακτώματος Φιλμ Γυαλί Χαρτί Αντί άλω, που εμποδίζει την ανάκλαση του φωτός

24 Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

25 Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα

26 Φασματική ευαισθησία γαλακτωμάτων Ασπρόμαυρα (διαβαθμίσεις του γκρι) Κοινό (υπεριώδης και κυανή ακτινοβολία) Ορθοχρωματικό (+ πράσινη ακτινοβολία) Παγχρωματικό (όλο το ορατό φάσμα) Υπέρυθρο (+ υπέρυθρη ακτινοβολία) Έγχρωμο Τρία στρώματα της ορατής ακτινοβολίας (ερυθρό, πράσινο, μπλε) υπέρυθρο

27 Οι παραμορφώσεις του φιλμ Θερμοκρασία Σχετική υγρασία Μεταβολές της τάσης Ηλικία

28 Η μετρική φωτομηχανή

29 Μέρη της μετρικής φωτομηχανής Σκοτεινός θάλαμος Επίπεδο σχηματισμού ειδώλου (φωτοευαίσθητο φιλμ) Σύστημα φακών Κέντρο του φακού (Κέντρο προβολής Ο) Πρωτεύουσα ευθεία Πρωτεύον σημείο Σύστημα σταθερής σήμανσης εικόνων (εικονοσήματα)

30 Μέρη συστήματος φωτογράφησης

31 Φωτομηχανές

32 Μετρική φωτομηχανή

33 Γεωμετρία της φωτομηχανής

34 Αεροφωτογραφία με εικονοσήματα

35 Παραμορφώσεις στην εικόνα Από το φιλμ (πλάκες reseau) Λόγω της γεωμετρίας των φακών Λόγω ατμοσφαιρικής διάθλασης Λόγω της καμπυλότητας της γης

36 Βαθμονόμηση Calibration Προσδιορίζονται βασικά χαρακτηριστικά της μηχανής Γεωμετρικά χαρακτηριστικά Η θέση του πρωτεύοντος σημείου σε σχέση με τα εικονοσήματα Η εστιακή απόσταση του συστήματος φακών Η σχετική θέση των εικονοσημάτων μεταξύ τους Η θέση των σημείων reseau σε σχέση με τα εικονοσήματα Φυσικά χαρακτηριστικά Η επιπεδότητα του εστιακού επιπέδου Η παραμόρφωση των φακών Η διακριτική ικανότητα των φακών

37 Μέθοδοι βαθμονόμησης Εργαστηριακές Ευθυγραμμιστές Γωνιόμετρα Στο πεδίο

38 Camera calibration report

39 Μονοεικονική φωτογραμμετρία Σύστημα συντεταγμένων Ορθή Κεντρική προβολή Κλίση της αεροφωτογραφίας Ακτινική μετατόπιση Αναγωγή κεκλιμένης αεροφωτογραφίας Διαφορική αναγωγή ορθοφωτογραφία Παραγωγή ορθοφωτογραφιών Εξωτερικός προσανατολισμός Φωτομωσαϊκό

40 Σύστημα συντεταγμένων

41 Ορθή Κεντρική προβολή

42 Κεντρική προβολή

43 Κλίση της αεροφωτογραφίας Αυστηρά κατακόρυφες Γωνία λήψης ακριβώς 0 ο Κατακόρυφες Γωνία λήψης μικρότερη από 5 ο Κεκλιμένες Γωνία λήψης μεταξύ 5 ο και 50 ο Πλάγιες Γωνία λήψης μεγαλύτερη από 50 ο

44 Κλίση της αεροφωτογραφίας

45 Ακτινική μετατόπιση

46 Ακτινική μετατόπιση

47 Αναγωγή κεκλιμένης αεροφωτογραφίας Αναγωγή ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία σημεία που βρίσκονται σε ένα επίπεδο προβάλλονται σε ένα άλλο επίπεδο με τη βοήθεια κεντρικής προβολής Στη φωτογραμμετρία γίνεται αναγωγή πλάγιας αεροφωτογραφίας σε οριζόντια

48 Διαφορική αναγωγή ορθοφωτογραφία Στη φωτογραμμετρία μια ανηγμένη αεροφωτογραφία διορθώνεται και από παραμορφώσεις εξ αιτίας του αναγλύφου του εδάφους Παραγωγή ορθοφωτογραφίας

49 Παραγωγή ορθοφωτογραφιών Λωρίδες σταθερού υψομέτρου Λωρίδες μεταβαλλόμενου υψομέτρου Διαφορικές επίπεδες επιφάνειες Διαφορικές κυρτές επιφάνειες

50 Εξωτερικός προσανατολισμός Ορίζεται από: Τη θέση του σημείου λήψης στο χώρο Συντεταγμένες Χ, Υ, Ζ στο επίγειο σύστημα αναφοράς Τον προσανατολισμό του οπτικού άξονα Γωνίες ω, φ, κ Στηρίζεται στη συνθήκη της συγγραμικότητας

51 Φωτομωσαϊκό Ελεγχόμενο Μη ελεγχόμενο

52 Στερεοσκοπική Φωτογραμμετρία Στερεοζεύγος Παράλλαξη Στερεοσκόπια Στερεοαναγωγείς

53 Στερεοζεύγος Ζεύγος φωτογραφιών του ίδιου αντικειμένου, έχουν ληφθεί από διαφορετικά σημεία και παρουσιάζουν ποσοστό επικάλυψης Χρησιμοποιούνται στην εξαγωγή τρισδιάστατης πληροφορίας Οι αεροφωτογραφίες που χρησιμοποιούνται θεωρούνται ή πρέπει να είναι κατακόρυφες

54 Παραλλακτική γωνία Η γωνία σύγκλισης των οπτικών αξόνων των ματιών, σχηματίζεται από το κέντρο των δύο ματιών, με κορυφή ένα δεδομένο σημείο παρατήρησης στο χώρο Όσο μεγαλύτερη γωνία, τόσο μικρότερη η απόσταση του παρατηρούμενου σημείου

55 Τεχνητή στερεοσκοπική όραση Στερεοσκόπια Φακών Κατοπτρικά Κάθε μάτι παρατηρεί το ίδιο αντικείμενο σε διαφορετική αεροφωτογραφία

56

57 Στερεοσκοπική παράλλαξη Παράλλαξη ονομάζεται η φαινομενική μετατόπιση της θέσης ενός αντικειμένου, ως προς ένα σύστημα αναφοράς, η οποία προκαλείται από μετατόπιση της θέσης παρατήρησής του Αναλύεται σε δύο συνιστώσες x-παράλλαξη Px y-παράλλαξη Py

58 x παράλλαξη Px Δίνεται από τη διαφορά των συντεταγμένων του ίδιου σημείου ως προς τον άξονα των x (τον άξονα πτήσης) Έχει άμεση σχέση με την παραλλακτική γωνία Έχει άμεση σχέση με το υψόμετρο του σημείου Είναι μεγαλύτερη για σημεία με μεγάλο υψόμετρο Είναι μικρότερη για σημεία με μικρό υψόμετρο Χρησιμοποιείται για προσδιορισμό υψομέτρων

59 x-παράλλαξη Οφείλεται στην αλλαγή θέσης του αεροπλάνου

60 Η μέτρηση της x-παράλλαξης

61

62

63 y-παράλλαξη Py Δίνεται από τη διαφορά των συντεταγμένων του ίδιου σημείου ως προς τον άξονα των y Είναι μια ποσότητα που πρέπει να απαλείφεται για να είναι δυνατή η στερεοσκοπική παρατήρηση

64 Η αρχή της ιπτάμενης μάρκας Υλοποιείται με μαρκάρισμα σε διαφάνεια του ίδιου σημείου στις δύο διαφορετικές αεροφωτογραφίες Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό: Υψομέτρων Ισοϋψών καμπυλών

65

66 Παραλλακτική ράβδος Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της παράλλαξης Υλοποιείται με δύο σημεία πάνω σε διαφάνειες, η απόσταση των οποίων μετράται σε μια κλίμακα Εναλλακτικό όργανο ο Παραλακτικός Σφήνας

67 Επιπολικό επίπεδο Το επίπεδο που περιέχει τα προβολικά κέντρα των δύο αεροφωτογραφιών και ένα δεδομένο σημείο του χώρου Επιπολική ευθεία είναι η ευθεία που ενώνει τις εικόνες του δεδομένου σημείου του χώρου πάνω στις αεροφωτογραφίες και περιέχεται στο επιπολικό επίπεδο Υφίσταται όταν οι αεροφωτογραφίες δεν είναι αυστηρά κατακόρυφες

68

69 Υπολογισμός συντεταγμένων Χρησιμοποιείται η x-παράλλαξη Px Οι αεροφωτογραφίες πρέπει να είναι αυστηρά κατακόρυφες

70 Υπολογισμός τρισδιάστατων συντεταγμένων Με τη βοήθεια της Px

71 Υπολογισμός τρισδιάστατων συντεταγμένων Με τη βοήθεια της Px

72 Προσανατολισμοί Εσωτερικός Εξωτερικός Σχετικός Απόλυτος

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Φωτογραμμετρική αποτύπωση μετώπων εκσκαφής μορφής πρανών» ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΓΑ Ι.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. «Φωτογραμμετρική αποτύπωση μετώπων εκσκαφής μορφής πρανών» ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΓΑ Ι. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Φωτογραμμετρική αποτύπωση μετώπων εκσκαφής μορφής πρανών» ΟΛΓΑ Ι. ΓΚΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρτσινέβελος Παναγιώτης (επιβλέπων) Γαλετάκης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοερµηνεία Τηλεπισκόπηση. 1.7. Γενικές βάσεις της Φωτοερµηνείας/Τηλεπισκόπησης

Φωτοερµηνεία Τηλεπισκόπηση. 1.7. Γενικές βάσεις της Φωτοερµηνείας/Τηλεπισκόπησης 1.7. Γενικές βάσεις της Φωτοερµηνείας/Τηλεπισκόπησης Ο πρώτος θεµελιώδης χειρισµός της Φωτογραµµετρίας αλλά και της Φωτοερµηνείας/ Τηλεπισκόπησης, είναι η λήψη των φωτογραµµάτων/ τηλεπισκοπικών απεικονίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 2: Εισαγωγή στην Αεροφωτογραφία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1ο ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΡΟΣ 1ο ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 1.1. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φωτοερµηνεία είναι ο οπτικός προσδιορισµός της ταυτότητας των αντικειµένων στην επιφάνεια της γης, καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό επιτόπου όγκου εκσκαφών και την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους» ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Τομέας: Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό υπολογιστή Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας: Μετρητικός Βραχίονας R-SCANR OMEROMEGA 2025:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου.

Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου. Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και ανασκαφών µε χρήση τηλεκατευθυνόµενου ελικοπτέρου. Σκαρλάτος ηµήτρης Τοπ/φος Μηχ/κός, M.Sc. ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ρ. Μηχ. Τοκµακίδης Κωνσταντίνος Τοπ/φος Μηχ/κός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1.1 Μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1.1 Μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 2.1.1 Μέθοδοι τρισδιάστατης ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Αναλογικές και τις Ψηφιακές Μεθόδους και Τεχνικές της Τηλεπισκόπησης. Φωτοερµηνεία Τηλεπισκόπηση

1. Εισαγωγή στις Αναλογικές και τις Ψηφιακές Μεθόδους και Τεχνικές της Τηλεπισκόπησης. Φωτοερµηνεία Τηλεπισκόπηση Η Συµβολή της Ολοκλήρωσης των Φωτοερµηνευτικών και Τηλεπισκοπικών Μεθόδων και Τεχνικών και των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών στην Υδρολογική Ερευνα 1. Εισαγωγή στις Αναλογικές και τις Ψηφιακές Μεθόδους

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις. ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Η: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Τα μαθήματα του 1 ου χρόνου είναι κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις ΠΟΜ 111 Επαγγελματικές Γνώσεις και Δεξιότητες Ι ΠΟΜ 131 Γεωδαισία Ι Εισαγωγή. Γη Δομή - Βασικές κινήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ιούνιος 2014)

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ιούνιος 2014) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Ιούνιος 2014) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΕΞΑΜΗΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή διατριβή ΤΑΧΕΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΩΤΟΥ. Μαρίνα Γρηγορίου

Πτυχιακή διατριβή ΤΑΧΕΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΩΤΟΥ. Μαρίνα Γρηγορίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΤΑΧΕΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΝΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΤΟΜΗΣ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΩΤΟΥ Μαρίνα Γρηγορίου Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ T.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΕΤΣΑ ΕΛΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΜΑЇΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ. Παρουσιάσεις από το βιβλίο Σύγχρονη Εργονοµία

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ. Παρουσιάσεις από το βιβλίο Σύγχρονη Εργονοµία ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ Παρουσιάσεις από το βιβλίο Σύγχρονη Εργονοµία ρ. Λάµπρου Λάϊου ρ. Μαρίας Γιαννακοπούλου Σιουτάρη Εισηγητής: ρ. Γεώργιος Σκρουµπέλος 1 ΚΕΦ.5.5-H H OΠTIKH O O ΟΣO & Η ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2006

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2006 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2006 Copyright 2006 all rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή αναδημοσίευση με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, μέρους ή όλου του παρόντος χωρίς την

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Φυσικά και Ανθρώπινα ιαθέσιµα, Ανάπτυξη και Περιβάλλον

Εισαγωγή. Φυσικά και Ανθρώπινα ιαθέσιµα, Ανάπτυξη και Περιβάλλον ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΚΟΣ Η συµβολή των αναλογικών και των ψηφιακών τηλεπισκοπικών µεθόδων στη διερεύνηση, απογραφή, χαρτογράφηση και παρακολούθηση των φυσικών διαθεσίµων και του περιβάλλοντος 1995 Περίληψη Η εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΠΤΙΚΗΣ 1 1. Εισαγωγή Οπτική είναι το κεφάλαιο της Φυσικής που µελετά την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή του ορατού φωτός, τις ιδιότητές της και την αλληλεπίδρασή της µε την ύλη.

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΓΕΩ ΑΙΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Α. Γεωργόπουλος, Χ. Ιωαννίδης, Ε. Λάµπρου, Γ. Πανταζής, Κ. Νικολίτσας Σχολή Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο

Διαβάστε περισσότερα

Released under a. Creative Commons. Attribute & Non-commercial. Lisence

Released under a. Creative Commons. Attribute & Non-commercial. Lisence 7. ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ SAR «ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩ ΑΙΣΙΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 2 7.1 ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ... 5 7.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.13. Επίγειοι έλεγχοι - Φωτοερµηνευτικά κλειδιά Πολλές φορές στη Φωτοερµηνεία και την Τηλεπισκόπηση χρειάζεται να δουλέψουµε, παραβάλλοντας

1.13. Επίγειοι έλεγχοι - Φωτοερµηνευτικά κλειδιά Πολλές φορές στη Φωτοερµηνεία και την Τηλεπισκόπηση χρειάζεται να δουλέψουµε, παραβάλλοντας 1.13. Επίγειοι έλεγχοι - Φωτοερµηνευτικά κλειδιά Πολλές φορές στη Φωτοερµηνεία και την Τηλεπισκόπηση χρειάζεται να δουλέψουµε, παραβάλλοντας δειγµατοληπτικά, χαρακτηριστικά τµήµατα απεικονίσεων διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Ε. Άγα, Ε. Γκανιάτσα, Γ. Καρράς, Χ. Μπιτζιλέκη, Β. Νάκος Τοµέας Τοπογραφίας, Τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οπτικά όργανα. Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Οπτικά όργανα. Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Οπτικά όργανα 3.1 Η φύση του φωτός Α. Οι βασικοί νόµοι της Οπτικής Το φως είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που διαδίδονται στο χώρο. ηλαδή, µεταβολές ηλεκτρικού και µαγνητικού πεδίου που διαδίδονται

Διαβάστε περισσότερα