ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της Ημέρα: Τρίτη Ώρα: Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 17 12 2013 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.00 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ της Ημέρα: Τρίτη Ώρα: ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. 10η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαρισαίων έτους 2013, σύμφωνα με την με αριμ.624/20113 Α.Ο.Ε η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαρισαίων έτους 2013, σύμφωνα με την με αριθμ. 643/20113 Α.Ο.Ε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους 2013, σύμφωνα με την με αριθμ. 642/2013 Α.Ο.Ε η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013 και επικαιροποίηση ετήσιου επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Λαρισαίων έτους Αποδοχή εξοπλισμού του πρώην Κέντρου Εκπαίδευσης Ν.Λάρισας. 6. Αποδοχή συνολικού ποσού ,00 9ης, 10ης, 11ης δόσης ΣΑΤΑ έτους 2013 και αντίστοιχη κατανομή αυτής. 7. Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής (Αγγελουσόπουλος Δημήτριος). 8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης κάλυψης εξόδων δημοσίων σχέσεων. 9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης κάλυψης εξόδων για τη γιορτή των Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς & Θεοφανίων. 10. Λήψη συμπληρωματικής απόφασης της 541/2013 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις «Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά »». 11. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ). 12. Καταβολή ποσού για οριστική λύση ΚΕΚ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας Α.Ε Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Χατζημίχου Αλεξάνδρα). 14. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Θανασιά Βαλεντίνη). 15. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Θεοδωρόπουλος Κων/νος). 16. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (Νατσίκας Γεώργιος). 17. Διαγραφή τελών άρδευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους. Σελίδα 1 από 6

2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 18. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαρισαίων. 19. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής. 20. Εξαίρεση από το κανονικό ωράριο του προσωπικού του ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών 21. Εξαίρεση από το κανονικό ωράριο των υπαλλήλων Δ/νσης Τοπικής & Αγροτικής Οικονομίας. 22. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου. 23. Τροποποίηση της με αριθμ. 500/2013 Α.Δ.Σ. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 24. Έγκριση ορισμού υπαλλήλων του Τμήματος Διοίκησης ως πρακτικογράφων Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος Έγκριση μετάβασης και των αντιστοίχων εξόδων μετάβασης στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, του κ. Νταλού Γεώργιου, Καθηγητή στο Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου του ΤΕΙ Λάρισας. (Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία URBACT με τίτλο WOODFOOTPRIND). Δ/ΝΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ 26. Έγκριση παύσης κυκλοφορίας οχήματος. Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27. Έγκριση εκτέλεσης της σχετικής μελέτης της πράξης "Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων και καθαριότητας.λάρισας". 28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας προϊόντων καθαρισμού έτους Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας κάδων πλαστικών Μ.Α.Α. έτους Λύση Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Λαρισαίων με ΦοΔΣΑ Ν.Λάρισας. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 31. Αλλαγή ιδιοκτήτη υπόχρεου για καταβολή οφειλής από κατασκευασθέντα κρασπεδόρειθρα από το Δήμο (Κλεισιάρη Σελίδα 2 από 6

3 Αθανάσιο). 32. Αλλαγή ιδιοκτήτη υπόχρεου για καταβολή οφειλής από κατασκευασθέντα κρασπεδόρειθρα από τον Δήμο (Ράπτη Ελένη). 33. Ανάθεση της στατικής μελέτης του έργου: "Κατασκευή πεζογέφυρας στον Πηνειό ποταμό". 34. Διάλυση σύμβασης του έργου: "Εσωτερική Οδοποιία Δ.Δ. Φαλάνης". 35. Διάλυση σύμβασης του έργου: "Συντηρήσεις και Επισκευές Σχολικών Κτιρίων 2010". 36. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Μικρά Έργα (Οδοί - Οδοστρώματα)". 37. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Μικρά Έργα (Πεζοδρόμια - Κρασπεδόρειθρα)". 38. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Διαμορφώσεις χώρων ξενώνα κακοποιημένων γυναικών". 39. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: "Διαμόρφωση τάφρου Χατζηχαλάρ". 40. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Ηλεκτροφωτισμός Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας". 41. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου: "Ανέγερση Διδακτηρίου 33ου Δημοτικού Σχολείου". 42. Έγκριση ανάθεσης ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης "Διαμόρφωση τάφρου Χατζηχαλάρ - Β Τμήμα". 43. Έγκριση μελέτης & εκτέλεσης του έργου: "Επισκευές στη σκεπαστή αγορά Νεάπολης". 44. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου: "Πολιτιστικό Κέντρο και ΚΑΠΗ Αγίου Κων/νου". 45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: "Πλατεία Εργατικής Πρωτομαγιάς". 46. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ανάπλαση πλατείας Φιλιππούπολης". 47. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Διαμορφώσεις στον Πηνειό ποταμό" 48. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην συνοικία Αγίου Γεωργίου: 1) Μονοδρόμηση των οδών: ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, ΣΠΑΡΤΗΣ, ΚΑΛΑΜΩΝ, ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΗ ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΣΟΦΑΔΩΝ και ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ. 2) Προτεραιότητα της οδού ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ", σύμφωνα με την με αριθμ. 24/2013 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 49. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Συνοικία της ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: Μονοδρόμηση της οδού Ευκλείδου, σύμφωνα με την με αρ. 59/2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 50. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για Παραχώρηση θέσεων στάθμευσης: 1) Μιας (1) θέσης για ΑΜΕΑ στην οδό 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64, (Ο.Τ.968Α). 2) Μιας (1) θέσης για ΑΜΕΑ στην οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 15, ( Ο.Τ. 791). 3) Δύο (2) θέσεων για το ξενοδοχείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ στην οδό Σελίδα 3 από 6 3 η Δ.Κ. 4 η Δ.Κ. 3 η Δ.Κ. 3 η Δ.Κ.

4 ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 24, (Ο.Τ. 853Δ), σύμφωνα με την με αρ. 61/2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 51. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για Δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης: 1) Δημιουργία μίας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2 (Ο.Τ. 940 ). 2) Δημιουργία μίας (1) θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 77 (Ο.Τ. 842), σύμφωνα με την με αριθμ. 60/2013 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 52. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: 1.Προτεραιότητα της οδού ΔΙΟΝΥΣΟΥ και τοποθέτηση σταθερών μπαρών (κορυνών) στην οδό ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ στην συνοικία ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, 2.Προτεραιότητα της οδού ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ., σύμφωνα με την με αρ. 58/2013 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 53. Τροποποίηση της με αριθμ. 535/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά "Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: "Βιοκλιματική ανάπλαση τμήματος ιστορικού κέντρου Λάρισας και έγκριση παροχής υπηρεσιών συμβούλων για την πράξη και αποδοχή όρων πρόσκλησης και έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ ". 4 η Δ.Κ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 54. Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 55. Εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου στο Κηποθέατρο του πάρκου Αλκαζάρ. 56. Επιστροφή χρηματικού ποσού 150 ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στον κ. Νταμπαλέτσιο Κων/νο του Χαράλαμπου. 57. Επιστροφή χρηματικού ποσού 2.386,94 ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στην "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ" από τέλη καθαριότητας. 58. Επιστροφή χρηματικού ποσού στον κ. Αριστείδη Γλυκό του Ιωάννη, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, για τα έτη 2011 & 2012, από τέλος καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) βάσει την υπ αριθμ. 781/2013 απόφαση του Α Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λάρισας. 59. Επιστροφή και συμψηφισμό χρηματικού ποσού τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δέκα τέσσερα ευρώ (4.914,00 ) από δημοτικά τέλη και διαγραφή του υπ αριθμ. 2018/2012 χρηματικού καταλόγου για την εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΕΛΒΑΚ Α.Ε". 60. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ISMAILAJ ARTAN του ADEM. 61. Μείωση μηνιαίου μισθώματος της αίθουσας δεξιώσεων στο Ν.Κοιμητήριο. 62. Περί αποδοχής ή μη της πρότασης της επιτροπής αστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων (Φαλαγγάρα Π & Κ Ο.Ε.). 63. Περί αποδοχής ή μη της πρότασης της επιτροπής αστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων (Τσατσαρώνης Αντώνιος). Σελίδα 4 από 6

5 64. Μείωση μηνιαίου μισθώματος του κυλικείου του Δημοτικού Μεγάρου. 65. Τροποποίηση της με αριθμ.447/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Παραχώρηση δικαιώματος οικογενειακού τάφου στο Ν.Κοιμητήριο" (Κιούσης Παναγιώτης). 66. Τροποποίηση της με αρ. 32/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά "Δικαίωμα σύστασης οστεοφυλακίων μεγαλυτέρων των κανονικών διαστάσεων και επιβολή τέλους διατήρησης οστών σ' αυτά", σύμφωνα με την με αριθμ.647/2013 Α.Ο.Ε.. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 67. Έγκριση κατανομής ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2013 Δ Κατανομή. 68. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (ΜΠΟΝΤΗ, ΜΠΟΜΠΟΛΑ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΑ, ΚΟΝΤΟΥ, ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ) 69. Αίτημα Γ.Σ. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ περί συνδιοργάνωσης διεθνούς τουρνουά μπάσκετ παίδων. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 70. Αποζημίωση ιδιοκτησίας των κ.κ Χρυσούλας και Αικατερίνης Καραγκινούδη του Γεωργίου, Αγγελική συζ. Νικ. Αγαπίου, Αγάπιου και Γεωργίου Νικ. Αγαπίου, μετά από άρση απαλλοτρίωσης και επανεπιβολή ρυμοτομίας σε πεζόδρομο μεταξύ των οδών Αβδήρων και Αλ. Κουτσίνα (Ο.Τ. 685Γ, 686,686 Η,686Ζ) της συνοικίας Φιλιππούπολη. 71. Αποζημίωση ιδιοκτησίας Βασιλείου Παπαϊωάννου του Μιχαήλ, μετά από άρση απαλλοτρίωσης και επανεπιβολή ρυμοτομίας σε τμήμα του Κ.Χ 132Γ επί της οδού Γρυμπογιάννη της συνοικίας Πυροβολικά. 72. Διατήρηση βαθμίδων επί του πεζοδρομίου στην οδό Ασκληπιού στη Φαλάνη Λάρισας (Χασιώτης Βασίλειος). 73. Διατήρηση βαθμίδων επί του πεζοδρομίου στην οδό Ασκληπιού στη Φαλάνη Λάρισας (Πάνου Ελένη). 74. Διατήρηση βαθμίδων επί του πεζοδρομίου στην οδό Ασκληπιού στη Φαλάνη Λάρισας (Τσιροπούλου Χριστίνα). 75. Εισφορά σε χρήμα, επιμήκυνση χρόνου καταβολή της (Καζάκη - Βουρβούλια). 76. Αίτημα κοπής- αντικατάστασης δένδρων στο προαύλιο του 1ου Δημ. Σχολείου Γιάννουλης. 77. Μείωση βεβαιωμένου προστίμου διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών στην οδό Καλαμπάκας 31(10). 78. Παραχώρηση κατά χρήση στην ΔΕΥΑΛ δημοτικής έκτασης 77,55 τ.μ. στην Τ.Κ. Ραχούλας Δήμου Λαρισαίων. 79. Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας, με αποχαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 879 Β με πρόσωπο επί της Οδού Ερυθρού Σταυρού από <<Αμιγή Κατοικία >> σε <<Γενική Δ.Κ. Φαλάνης Δ.Κ. Φαλάνης Δ.Κ. Φαλάνης Δ.Κ. Γιάννουλης Σελίδα 5 από 6

6 Κατοικία (Α1)>>, σύμφωνα με το συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, στη συνοικία Κέντρο Πόλης, σύμφωνα με την με αρ. 64/2013 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 80. Τροποποίηση της με αριθμ.320/2001 Α.Δ.Σ. Λαρισαίων ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 81. Η με αρ. 59/2013 απόφαση του ΔΣ του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Λάρισας που αφορά "Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014, Τεχνικού Προγράμματος & Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης". 82. Η με αριθμ. 37/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων "Θεσσαλικό Θέατρο" που αφορά "Έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2014". 83. Η με αριθμ. 38/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λαρισαίων "Θεσσαλικό Θέατρο" που αφορά "Έγκριση του Σχεδίου Δράσης έτους 2014". 84. Η με αριθμ. 106/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Ω.Λ. που αφορά "Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας". 85. Η με αριθμ. 33/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά «Έγκριση Ισολογισμού Αποτελεσμάτων Χρήσης Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2012». 86. Η με αριθμ. 34/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά «1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2013». 87. Η με αριθμ. 36/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΛ που αφορά "Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το πρόγραμμα: «Κέντρα στήριξης Ρομά & ευπαθών ομάδων»». 88. Η με αριθμ. 28/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα που αφορά "Προϋπολογισμός Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ οικονομικού έτους 2013". Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ Σελίδα 6 από 6

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ της 10 07 2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 20.15 ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. 9η Αναμόρφωση Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΥΩΛΞ-Ε90 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 808 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 27 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5792 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς:: 1) Τον Δήμαρχο Αιγιαλείας κ. Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες: Σταυρούλα Τόλη 2681362253 Ε-ιηαί 1: gcis@aita.gr ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 9/ 3 /2011 ΔΗΜΟΙ ΑΡΤΑ ΙΩΝ ΑριΟμ, Πρωτ.3953 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ Βαθμός προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση: Περιφερειακή οδός & Αυξεντίου ΕΠΕΙΓΟΝ Τηλ.: 2681362265 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 12-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 666 ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 31-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 31 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 19/2/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 15630 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22-01-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 583 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 143 ΘΕΜΑ: 3 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝ. ΠΡΩΤ: 242167 Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 139,140,141 ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Αθηναίων Δημοτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΗ ΑΡΙΘ. 314 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση Β Μέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 2 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Επανέγκριση του Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 522 ΘΕΜΑ: Τρίμηνη Έκθεση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 183

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 183 Ενότητα 7... 185 7.Περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου Λαρισαίων και των Νομικών του Προσώπων... 185 7.1 Οργάνωση και Συνεργασίες Δήμου Λαρισαίων... 185 7.1.1 Οργάνωση του Δήμου Λαρισαίων...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓΚΩΛΞ-ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 594 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 222 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 222 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩ Δ/ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓ9ΩΛΞ-Θ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 222 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩ ΘΕΜΑ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το

Την υπ αριθ.06/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία καταρτίσθηκε το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙ ΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.33/14-12-2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (8 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 25.09.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -23.355 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-09-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 459 ΘΕΜΑ: Έγκριση του Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟY ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α/Α Θεμάτων Π Ι Ν Α Κ Α Σ της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 030942 12/4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δράμα 29-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. πρωτ. 3740 ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 04 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ5ΩΛΞ-ΠΤΨ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 807 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 50/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα