ΒΟΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΟΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε."

Transcript

1 Ιούνιος 2014 ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΜ:2656 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΚΥΨΕΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑ HYDROGEN CELL APPLIED IN A VEHICLE Επιβλέπων καθηγητής: ΒΟΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

2 HHO Σελίδα 2

3 Ευχαριστώ τον κκ. Αντωνιάδη Παντελή για την ευκαιρία που μου έδωσε. Σελίδα 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ σελ 6 Κεφ 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ σελ 11 Κεφ. 2. ΚΑΦΕ ΑΕΡΙΟ σελ 17 2,1 Yull Brown σελ Stanley Meyer σελ 20 Κεφ.3. ΚΥΨΕΛΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ σελ Είδη κυψελών σελ 26 3,2 Δομή κυψέλης σελ 29 Κεφ.4. ΑΜΠΕΡ σελ 35 Κεφ. 5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ σελ 40 Κεφ.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ; σελ 43 Κεφ.7. ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ σελ 46 Σελίδα 4

5 Κεφ.8. ΥΔΡΟΓΟΝΟ σελ 55 Κεφ. 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ σελ 63 Κεφ.10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ σελ 68 Κεφ.11. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΕΣ σελ 71 Κεφ.12. ΘΑ ΚΑΙΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟ; σελ75 ΠΗΓΕΣ σελ 83 Σελίδα 5

6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ενεργειακό πρόβλημα που ταλανίζει τον πλανήτη εξαιτίας της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα έχει κάνει τους επιστήμονες να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στις λεγόμενες «ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» ή αλλιώς τις «καθαρές» μορφές ενέργειας.. Οι κυψέλες υδρογόνου αναφέρεται ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή ενέργειας τον 21ο αιώνα, επειδή συγκεντρώνουν αρκετά επιθυμητά χαρακτηριστικά και έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών. Η παρούσα εργασία αποτελείται από 12κεφάλαια και συνοπτικά θα σας τα παρουσιάσω παρακάτω: Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στην ανθρώπινη ιστορία και τις πηγές ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν ανά εποχή, Από την προϊστορική εποχή και το πρώτο εργοστάσιο ενέργειας Σελίδα 6

7 που ήταν το ίδιο το ανθρώπινο σώμα, μέχρι την πυρηνική σχάση και τελικά τη σημερινή εποχή με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο λεγόμενο «καφέ αέριο», τους μεγάλους εφευρέτες Yull Brown και Stanley Meyer και τη συμβολή και το έργο τους στον τομέα ανακάλυψης του υδρογόνου ως καύσιμου. Στο τρίτο κεφάλαιο ορίζεται η κυψέλη υδρογόνου, αναφέρονται τα διάφορα είδη κυψελών που υπάρχουν και κατόπιν αναλύεται η δομή της. Στο κεφάλαιο τέσσερα μιλάμε για το αμπέρ. Ορίζεται και αναλύεται ο ρόλος της τάσης στη λειτουργία μια κυψέλης, πως παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια αλλά και ποια στοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή αυτής. Ενώ στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται σύγκριση και παράθεση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων μεταξύ κυψελών καυσίμου και μπαταριών. Το έκτο κεφάλαιο με τίτλο «Οικονομία;» αναφέρεται στον αισθητήρα μάζας αέρος και τον αισθητήρα πίεσης πολλαπλής και πως επιδρούν σε σχέση με την κυψέλη υδρογόνου και αν γίνεται τελικά εξοικονόμηση χρημάτων. Στο έβδομο και όγδοο κεφάλαιο αναλύουμε τα στοιχεία οξυγόνο και υδρογόνο, με αναλυτικούς πίνακες και αναφορές στις εφευρέσεις που οδήγησαν σήμερα στην παραγωγή κυψέλης υδρογόνου. Στο ένατο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μακέτα και η ανάλυση της κυψέλης υδρογόνου που κατασκεύασα καθώς και τα αποτελέσματα που είχα. Στο κεφάλαιο δέκα γράφω για το σωστό τρόπο συντήρησης μιας κυψέλης υδρογόνου, ενώ στο κεφάλαιο έντεκα αναφέρομαι σε μετρήσεις και δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν. Τέλος στο δωδέκατο κεφάλαιο παραθέτω στοιχεία για τις εφαρμογές των κυψελών σήμερα και στο άμεσο μέλλον. Σελίδα 7

8 SUMMARY The energy problem which afflicts our planet because of our dependence on fossil fuels has made the scientists be interested in the so-called renewable energy or the pure energy. It is reported that the cells of hydrogen will play an important role in the production of energy in the 21 st century,because they gather enough satisfying features and they have a wide range of applications. The present project consists of 12 chapters which I will briefly present them above: The first chapter shows a short historical background in the human history Σελίδα 8

9 and the sources of energy that were used per era.from the prehistoric era and the first factory of producing energy, which was the human body itself, to the nuclear fission and finally the current era with the renewable energy. The second chapter refers to the so-called brown gas, the inventors Yull Brown and Stanley Meyer, their work and their contribution to the discovery of hydrogen as fuel. In the third chapter the cell of hydrogen is defined, the several types of cells that exist are referred and then its structure is analysed. In the fourth chapter we talk about amber. The role of voltage in the function of a cell is defined and analysed, how the electrical energy is produced and which elements play an important role so as to have the maximum power of it. In the fifth chapter there is a comparison and an apposition of the advantages and disadvantages between the cells of hydrogen and batteries. The sixth chapter with the title Economy is referred to the air mass sensor and the manifold pressure sensor and how they interact in relation with the cell of hydrogen and finally, if there is saving of money. In chapters seven and eight we analyse the elements of oxygen and hydrogen with detailed tables and references to the inventions that drove us to the production of a cell of hydrogen. In chapter nine I present the maquatte and the analysis of the cell of hydrogen I constructed and the results I collected. In chapter ten I write about the right way of preservation of a cell of hydrogen, while in chapter eleven I refer to the metrics and tests that Σελίδα 9

10 were carried out. And finally, in chapter twelve I quote facts for the applications of the cells in the present and the near future. Σελίδα 10

11 1. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η εξελικτική πορεία του ανθρώπου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσπάθεια για την εξεύρεση της ενέργειας, που θα μπορούσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Η ενέργεια αποτελεί το μέσο, πάνω στο οποίο έχει οικοδομηθεί ολόκληρος ο ανθρώπινος πολιτισμός. Ακόμα και η εμφάνιση και η πορεία από την ακμή στην παρακμή των μεγάλων πολιτισμών έχει αναλυθεί και εξηγηθεί με βάση την ενέργεια. Από την αρχή της ιστορίας του ο άνθρωπος ήταν αναγκασμένος να προσλαμβάνει ενέργεια από το περιβάλλον για να ζήσει. Λέγεται ότι το πρώτο εργοστάσιο ενέργειας ήταν το ίδιο του το σώμα, καθώς ο homo sapiens ζούσε ως κυνηγός και συλλέκτης και για να επιβιώσει συλλάμβανε την ενέργεια που υπήρχε στα φυτά και στα ζώα. Πέρα από την τροφή, η πρώτη φορά που ο άνθρωπος έκανε χρήση ενέργειας έξω από το σώμα του ήταν όταν ανακάλυψε πώς να χρησιμοποιεί τη φωτιά. Στην αρχή το μόνο καύσιμο που μπορούσε να χρησιμοποιήσει ήταν το ξύλο, το οποίο χρησιμοποίησε για θέρμανση, μαγείρεμα και για την παραγωγή ξυλάνθρακα, ο οποίος χρησίμευσε για την αναγωγή ορυκτών σε μέταλλα. Τα πρώτα ορυκτά καύσιμα, που εκμεταλλεύτηκε ο άνθρωπος ήταν επιφανειακά αποθέματα ασφάλτου, τύρφης και άνθρακα, πετρέλαιο που ανέβλυζε στην επιφάνεια της γης και φυσικό αέριο. Η άσφαλτος Σελίδα 11

12 χρησιμοποιούταν ως καύσιμο υλικό στους λαούς στη Μέση Ανατολή ήδη από το 6000 π.χ.. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές έπαιξε σημαντικό ρόλο στις τεχνολογικές προόδους που σημειώθηκαν στη Βαβυλώνα την περίοδο της ακμής της ( π.χ.), αλλά η χρήση της σταμάτησε με την κατάλυση του κράτους της Βαβυλώνας. Οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο για φωτισμό, θέρμανση και μαγείρεμα πριν από το 1000π.Χ.. Λέγεται ότι άνοιγαν βαθιά πηγάδια για να το βρουν, και ότι το μετέφεραν με σωλήνες κατασκευασμένους από μπαμπού. Αν και ο άνθρακας ήταν γνωστός ως καύσιμη ύλη και είχε χρησιμοποιηθεί στην Αγγλία κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, η κύρια πηγή ενέργειας μέχρι τον 18 ο αιώνα ήταν το ξύλο, κυρίως επειδή ήταν πιο εύκολα προσβάσιμο. Στην Ευρώπη ήδη από τον 14ο αιώνα είχαν είχε αρχίσει να διαφαίνεται το πρόβλημα της υπερβολικής υλοτόμησης. Μέχρι και τον 17ο αιώνα είχαν αποψιλωθεί τεράστιες δασικές εκτάσεις, καθώς εκτός από καύσιμο το ξύλο χρησιμοποιούταν και για την κατασκευή πάρα πολλών αντικειμένων, εργαλείων και μηχανημάτων. Τα αποθέματα είχαν μειωθεί, οι τιμές είχαν αυξηθεί πολύ και ήταν απαραίτητη η εξεύρεση μιας άλλης πηγής ενέργειας, που τελικά ήταν ο άνθρακας. Η χρησιμοποίηση του άνθρακα αντιμετωπίστηκε ως αναγκαίο κακό. Ήταν δύσκολη η εξόρυξη, η μεταφορά και η αποθήκευσή του και μόλυνε πολύ με την καύση του. Πάντως μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα είχε καθιερωθεί ως καύσιμη ύλη, αντικαθιστώντας το ξύλο και τους ξυλάνθρακες. Πολύ σημαντική στην εξέλιξη της βιομηχανίας εξόρυξης Σελίδα 12

13 του άνθρακα ήταν η συμβολή της ατμομηχανής, η οποία έγινε μια από τις πρώτες μηχανές που κινούνταν με την καύση ορυκτών καυσίμων. Εν τω μεταξύ, το πετρέλαιο είχε έρθει στο προσκήνιο το 1640, όταν στη Μόντενα της Ιταλίας ανοίχτηκε ένα πηγάδι, από το οποίο αντλούσαν καύσιμο για το φωτισμό των οδών. Το 1650 άρχισαν να κατασκευάζονται πετρελαιοπηγές στη Ρουμανία. Στις Η.Π.Α. το πετρέλαιο ανακαλύφθηκε νωρίς, όμως άρχισε να αξιοποιείται το 1859, όταν ο Έντγουιν Ντρέικ άνοιξε το πρώτο πηγάδι στην Πενσυλβανία. Με την αρχή του 20ού αιώνα η Βιομηχανική επανάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση του αυτοκινήτου, δημιούργησε τεράστιες ανάγκες σε ενέργεια. Από τότε και μέχρι σήμερα το πετρέλαιο είναι η σημαντικότερη πηγή ενέργειας στον κόσμο. Ευρέως χρησιμοποιείται και η ενέργεια που προέρχεται από την πυρηνική σχάση. Ο πρώτος πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής τέθηκε σε λειτουργία το 1954 στο Ομπνίνσκ της Σοβιετικής Ένωσης. Τα κυριότερα προβλήματα με αυτούς τους σταθμούς είναι ότι τα απόβλητά τους είναι ραδιενεργά και η αποθήκευσή τους παρουσιάζει δυσκολίες, και ότι ένα πιθανό ατύχημα έχει καταστροφικές συνέπειες. Τα προβλήματα αυτά λύνονται με τη χρησιμοποίηση της πυρηνικής σύντηξης για παραγωγή ενέργειας. Το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που θα χρησιμοποιεί την πυρηνική σύντηξη υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο το νωρίτερο το Όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο άνεμος χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους εδώ και δεκάδες αιώνες για την πρόωση πλοίων. Επιπλέον οι ανεμόμυλοι, που αποτέλεσαν σημαντική πηγή ενέργειας για γεωργικές κυρίως εργασίες, χρησιμοποιήθηκαν στην Περσία πριν το 10ο αιώνα και έφτασαν στην Ευρώπη μέσω των Αράβων Σελίδα 13

14 το 12ο αιώνα. Η υδραυλική ισχύς χρησιμοποιήθηκε από το 1000 π.χ. περίπου στη Βαβυλώνα με τη βοήθεια υδραυλικών τροχών, που χρησιμοποιούνταν για την άρδευση. Οι Ρωμαίοι τη χρησιμοποιούσαν για τη λειτουργία ανεμόμυλων και πριονιστηρίων, ενώ χρησιμοποιήθηκε και κατά το μεσαίωνα στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον έχει στραφεί προς τις ανανεώσιμες πηγές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και ιδιαίτερα προς την αιολική ενέργεια. Παρακάτω βλέπουμε την πορεία της ενέργειας μέσα στο χρόνο, αλλά και τους σημαντικότερους σταθμούς: Προϊστορικοί χρόνοι Ο άνθρωπος στηριζόταν αποκλειστικά στη μυϊκή του ενέργεια (δύναμη) για να βρίσκει την τροφή. Θαλής Λίθινη εποχή Οι κάτοικοι των σπηλαίων χρησιμοποίησαν την ενέργεια της φωτιάς αρχικά για το φωτισμό, τη θέρμανση και τη μαγειρική και με το πέρασμα των χιλιετιών για τη μεταλλουργία και την υαλουργία π.χ. Οι πρώτοι ανεμόμυλοι εμφανίστηκαν στην Περσία. Στην συνέχεια ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την ενέργεια του ανέμου στα ιστιοφόρα πλοία, ενώ περίπου το 3000 π.χ. εμφανίστηκαν και στην Ευρώπη, στη Γαλλία συγκεκριμένα, το 1180 π.χ. 600 π.χ- Στατικός Ηλεκτρισμός Ο Θαλής ανακάλυψε τον στατικό ηλεκτρισμό όταν αντιλήφθηκε ότι δύο διαφορετικά σώματα που έρχονται σε τριβή μεταξύ τους φορτίζονται ηλεκτρικά και έλκονται. περίπου 200 π.χ - Ο τροχός του νερού Με την ανακάλυψη του τροχού του νερού αξιοποιείται η ενέργεια του νερού που έρρεε ή έπεφτε, για την άλεση των σπόρων - υδραυλική ενέργεια - και σήμερα έχει εξελιχθεί στον σύγχρονο Αρχαίος Περσικός Ανεμόμυλος Σελίδα 14

15 υδροστρόβιλο για την παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος. Αρχιμήδης Ήρων ο Αλεξανδρεύς James Watt 212 π.χ - Αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας Ο Αρχιμήδης αναφέρεται ανάμεσα στους πρώτους εφευρέτες, με τα κοίλα κάτοπτρα που κατασκευάζει, εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια και κατακαίει τα ρωμαϊκά πλοία κατά την πολιορκία των Συρακουσών. 130 π.χ- Η πρώτη θερμική μηχανή Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς κατασκευάζει την πρώτη θερμική μηχανή που αποτελείται από μια περιστρεφόμενη σφαίρα με δύο ακροφύσια και εκμεταλλεύεται τη δύναμη του ατμού Η πρώτη ατμομηχανή πολύπλευρης χρήσης Κατασκευάστηκε η πρώτη ατμομηχανή που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα σε πολλές εφαρμογές, οδηγώντας έτσι στην έλευση της Βιομηχανικής Επανάστασης. Jean Joseph Étienne Lenoir Karl Benz Μηχανή εσωτερικής καύσης Η πρώτη μηχανή εσωτερικής καύσης από το Γάλλο εφευρέτη Jean Joseph Étienne Lenoir Το πρώτο εύχρηστο αυτοκίνητο Το πρώτο εύχρηστο αυτοκίνητο, με τρεις τροχούς και ανώτατη ταχύτητα 15 χιλιόμετρα την ώρα, κατασκευάστηκε από το Γερμανό μηχανικό Karl Benz. Alessandro Volta Η πρώτη ηλεκτρική μπαταρία Η πρώτη ηλεκτρική μπαταρία κατασκευάστηκε από τον Ιταλό Alessandro Volta. Σελίδα 15

16 Michael Faraday Η εφεύρεση της αρχής της κίνησης του ηλεκτρομαγνήτη Ο Michael Faraday εφεύρε την αρχή της κίνησης του ηλεκτρομαγνήτη που στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η βάση για τη κατασκευή του ηλεκτρικού μοτέρ. George Simon Ohm Ο νόμος του Ohm Η ανακάλυψη της σχέσης μεταξύ δύναμης, ηλεκτρικού ρεύματος και αντίστασης. Σελίδα 16

17 2. ΚΑΦΕ ΑΕΡΙΟ 2.1. Yull Brown ο εφευρέτης του καφέ αερίου. Εικόνα 1: Yull Brown Ο άνθρωπος ενέργεια από το νερό, γεννημένος στην Βουλγαρία το 1922, μετακινήθηκε στην Αυστραλία το 1958 ως ηλεκτρολόγος μηχανικός. Βαθιά πεποίθησή του ήταν ότι τα λόγια του Ιουλίου Βερν «υπάρχει φωτιά στο νερό», θα μπορούσαν να έχουν πραγματική εφαρμογή. Εργάστηκε ως τεχνικός εργαστηρίου μέχρι που μπόρεσε να κατασκευάσει το δικό του εργαστήριο και είκοσι χρόνια αργότερα αυστραλιανή δημοσίευση είχε αναφέρει στον καθηγητή Μπράουν ως «τον πιο πολυσυζητημένο εφευρέτη στην Αυστραλία σήμερα". Αξίζει να αναφέρουμε τις πέντε αρχές που ο ίδιος εφευρέτης πιστεύει ότι ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να υπερασπιστεί: 1.Καθαρός αέρας 2.Καθαρό νερό Σελίδα 17

18 3.Καθαρή ενέργεια 4.Καθαρό φαγητό 5.Φθηνό κόστος Ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε το υδρογόνο στις αρχές της δεκαετίας του 1970 με τη μέθοδο ηλεκτρόλυσης του νερού, που παράγει ένα μη εκρηκτικό μείγμα υδρογόνου και αερίου οξυγόνου στην ακριβή άτομοπρος-άτομο αναλογία δύο όγκους υδρογόνου προς έναν όγκο οξυγόνου. Ο καθηγητής Μπράουν «ανακάλυψε» ότι το υδρογόνο και το οξυγόνο είναι αέρια τα οποία μπορούν να αναμιχθούν με ασφάλεια συν ή μείον πέντε τοις εκατό, αν η αναλογία διατηρείται αυστηρά. Το αποτέλεσμα είναι καφέ αέριο, ένα μείγμα υδρογόνου και οξυγόνου που μπορεί να παραχθεί οικονομικά,να συμπιεστεί, και να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Στη διαδικασία του καθηγητή Μπράουν, το υδρογόνο και οξυγόνο αναμιγνύονται άμεσα και ακριβέστατα στη σωστή αναλογία (ο επιστημονικός όρος είναι "στοιχειομετρική μίξη ).Το καφέ αέριο παράγεται σε κελί ηλεκτρόλυσης, χωρίς προστατευτικές μεμβράνες και με ασφάλεια. Πραγματικά το καφέ αέριο είναι μια συνταρακτική ανακάλυψη. Οι βασικές αρχές αφορούν, όπως προανέφερα, στο διαχωρισμό του νερού στα συστατικά του και μετά στην καύση τους για να παραχθεί ενέργεια. Τα μόρια του νερού δε διαχωρίζονται εντελώς, αλλά, ακόμα «βαστιούνται μαζί υπό πίεση» (για να χρησιμοποιήσω ακριβώς τα λόγια αυτού του σπουδαίου εφευρέτη), προκαλώντας τα μόρια του νερού να συμπεριφερθούν διαφορετικά από ότι έχουμε διδαχτεί στο σχολείο. Το τελικό προϊόν λοιπόν είναι και πάλι νερό! Σελίδα 18

19 Άρα δεν υπάρχει ακτινοβολία, μόλυνση ή επικίνδυνα υποπροϊόντα. Από το νερό και πάλι στο νερό, με δωρεάν ενέργεια, είναι η κεντρική ιδέα των μηχανών του.. Εικόνα 2: «Είδα αποτελέσματα. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να ισχυρίζονται διάφορα, αλλά δεν παράγουν», εξηγεί ο Yull Brown. Περιγράφει μάλιστα πώς η καύση του υδρογόνου και του οξυγόνου πρέπει να γίνεται με ενδόρρηξη, παρά με έκρηξη, τόσο για μηχανικούς όσο και για φιλοσοφικούς σκοπούς. «Είναι προτιμότερο να ωθούμε ένα πιστόνι προς τα κάτω, παρά να το έλκουμε προς τα πάνω με έκρηξη. Οι εκρήξεις είναι καταστροφικές, ενώ οι ενδορρήξεις δημιουργικές, άλλωστε αυτή είναι και μια βασική αρχή του σύμπαντος». Ο William Rhodes εφευρέτης όπου δέκα χρόνια νωρίτερα παρουσίασε παρόμοια πατέντα παραγωγής υδρογόνου αμφισβήτησε τις αξιώσεις του Μπράουν και κατηγόρησε για αντιγραφή στα σχέδιά του. Ο εφευρέτης οραματίζεται την ημέρα που τα αυτοκίνητα, οι σόμπες θέρμανσης και το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας θα μπορούν να Σελίδα 19

20 λειτουργούν με το νερό ή το φυσικό αέριο που εξάγεται από αυτό.έχει τελειοποιήσει την εφεύρεσή του πάνω στην κοπή με φλόγιστρο, παρόμοιο με ένα αντίστοιχο ασετιλίνης, το οποίο είναι 30 φορές φθηνότερο και καίει με φλόγα επτά φορές θερμότερη. Ο Μπράουν έχει δαπανήσει περισσότερα από 650,000$ για την εφεύρεση, τα τελευταία επτά χρόνια. Ενώ μερικά χρόνια αργότερα, μια ομάδα από επτά επιχειρηματίες δαπανούν πάνω από $ σε μια εταιρεία που ονομάζεται Water Fuel Holdings για τη χρηματοδότηση των πειραμάτων του κ. Μπράουν Stanley Meyer Εικόνα 3: Stanley Meyer Εκτός από τον καθηγητή Μπράουν, το πιο γνωστό όνομα στην παραγωγή υδρογόνου είναι και ο Στάνλει Μέγιερ. Ήταν ένας εφευρέτης από το Οχάιο, που η σχέση του με το υδρογόνο αναπτύχθηκε από τη δεκαετία του 70 έως και τη δεκαετία του 90, μέχρι τον μυστηριώδη θάνατό του το 1998 που αποδίδεται σε «τροφική δηλητηρίαση» ή «ανεύρυσμα εγκεφάλου". Σελίδα 20

21 Ο Μέγιερ δημιούργησε μία πολύ αποτελεσματική, υψηλής απόδοσης ηλεκτρόλυσης κυψέλη για τη δημιουργία μεγάλων ποσοτήτων HHO. Τότε κατασκευάζει ένα μπάγκι όχημα (εικ. 4 και 5) με Volkswagen κινητήρα και θα τρέξει αυτό το όχημα με τίποτα άλλο παρά μόνο με HHO. Εικόνα 4 Εικόνα 5 Οι μέθοδοι και τα αποτελέσματα του Meyer ήταν μοναδικά. Αφαίρεσε πραγματικά τα μπουζί του κινητήρα και επινόησε ένα σύστημα για την Σελίδα 21

22 ανάφλεξη του αέριου υπό πίεση με χρήση λέιζερ και της ηλεκτρικής ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων, για να προκαλέσει τα άτομα του υδρογόνου σε πολύ υψηλότερη κατάσταση κινητικότητας. Παρακάτω βλέπουμε ένα σχεδιάγραμμα της «κυψέλης καυσίμου» όπως σχεδιάστηκε από τον Mayer. Εικόνα 6: WIKIPEDIA: «Σε όλες τις ευρεσιτεχνίες του ο Meyer χρησιμοποιούσε τους όρους «Κυψέλη καυσίμου» ή «κυψέλη καυσίμου νερού» για να αναφερθεί στο μέρος της συσκευής του όπου η ηλεκτρική ενέργεια περνά μέσα από το νερό για την παραγωγή υδρογόνου και οξυγόνου. Η έννοια με την οποία ο Meyer χρησιμοποίησε αυτόν τον όρο αντίκειται στην συνήθη έννοια της επιστήμης και της μηχανικής, όπου οι κυψέλες αυτές συμβατικά ονομάζονται «κυψέλες ηλεκτρόλυσης». Επιπλέον, ο όρος κυψέλη καυσίμου αφορά συνήθως τις κυψέλες που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από μία χημική αντίδραση οξειδοαναγωγής, [8][9][10] λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυψέλη καυσίμου του Meyer καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια, όπως φαίνεται στις ευρεσιτεχνίες του και στο κύκλωμα που απεικονίζεται στα δεξιά. O Meyer περιγράφει σε μια ευρεσιτεχνία του το 1990 την χρήση ενός «συγκροτήματος κυψελών καυσίμου νερού» και απεικονίζει μερικές εικόνες του «πυκνωτή κυψέλης καυσίμου νερού» του. Σύμφωνα με την ευρεσιτεχνία, στην περίπτωση αυτή "...ο όρος «κυψέλη καυσίμου» αναφέρεται σε μια ενιαία μονάδα της εφεύρεσης η οποία περιλαμβάνει έναν πυκνωτή νερού... που παράγει το αέριο καύσιμο σύμφωνα με την μέθοδο της εφεύρεσης». Σελίδα 22

23 Παρά το γεγονός ότι η δημιουργία του έχει με επιτυχία ανακατασκευαστεί πολλές φορές, πολύ λίγοι ήταν σε θέση να τρέξουν τα αυτοκίνητα εξ ολοκλήρου με HHO. Όμως, υπήρξαν αρκετές άλλες που έχουν επαναληφθεί με επιτυχία. Ο κ. Daniel Dingle των Φιλιππίνων ισχυρίζεται ότι έχει μετατρέψει πάνω από 100 κινητήρες εσωτερικής καύσης και λειτουργούν εξολοκλήρου με HHO πριν από 30 χρόνια. Αρκετοί εφευρέτες στην Αυστραλία και στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη έχουν πράξει το ίδιο. Φημολογείται ότι υπάρχουν εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες άλλοι που το κάνουν κρυφά, για να αποφύγουν τους κινδύνους των ισχυρών δυνάμεων. Σελίδα 23

24 3.ΚΥΨΕΛΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Η κυψέλη καυσίμου ή κυψέλη υδρογόνου, που στα αγγλικά ονομάζεται fuel cell ή hydrogen cell, είναι μια συσκευή που μετατρέπει χημική ενέργεια σε ηλεκτρική. Τα βασικά στοιχεία της είναι η άνοδος, η κάθοδος και ο ηλεκτρολύτης που παρεμβάλλεται ανάμεσά τους. Η αντίδραση που λαμβάνει χώρα σε αυτή είναι η αντίστροφη της ηλεκτρόλυσης και θα περιγραφεί αναλυτικά στη συνέχεια. Αν τροφοδοτήσουμε μία κυψέλη καυσίμου με υδρογόνο στην άνοδο και οξυγόνο στην κάθοδο, με τη βοήθεια του ηλεκτρολύτη και σε κατάλληλες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας γίνεται η αντίδραση καύσης του υδρογόνου. Με αυτή την αντίδραση παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Για να καταλάβουμε πώς γίνεται αυτό, πρέπει να επικεντρωθούμε στις επιμέρους αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα σε κάθε ηλεκτρόδιο. Στην άνοδο, το υδρογόνο ιονίζεται, απελευθερώνοντας έτσι ηλεκτρόνια και κατιόντα H+(πρωτόνια) και ενέργεια: Σελίδα 24

25 Τα κατιόντα διαπερνούν τον ηλεκτρολύτη και φτάνουν κατευθείαν στην κάθοδο. Ο ηλεκτρολύτης όμως θα πρέπει να μην επιτρέπει τη διέλευση ηλεκτρονίων από μέσα του, έτσι ώστε αυτά να πρέπει να διασχίσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, που θα συνδέει την άνοδο με την κάθοδο, ώστε να καταλήξουν σε αυτήν. Έτσι τελικά στην κάθοδο γίνεται η αντίδραση Η σειρά των αντιδράσεων που παρατέθηκε αποτελεί τη βασική αρχή λειτουργίας των κυψελών καυσίμου. Εικόνα 7: Απεικόνιση κυψέλης καυσίμου και των αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα. Σελίδα 25

26 3.1. ΕΙΔΗ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Ανάλογα με τον τύπο του ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται, διακρίνουμε διάφορα είδη κυψελών καυσίμου. Από αυτά τα πιο γνωστά είναι: Οι κυψέλες καυσίμου πολυμερισμένης μεμβράνης (Proton Exchange Membrane Fuel Cells,PEMFC) Οι αλκαλικές κυψέλες υδρογόνου (Alkaline Fuel Cells, AFC) Οι κυψέλες καυσίμου φωσφορικού οξέος (Phosphoric Acid Fuel Cells PAFC) Οι κυψέλες τηγμένων ανθρακικών αλάτων (Molten Carbonate Fuel Cells, MCFC) Οι κυψέλες άμεσης στάθμης μεθανόλης (Direct Methanol Fuel Cells, DMFC) Οι κυψέλες άμεσης στάθμης αιθανόλης (Direct Ethanol Fuel Cells, DEFC) Οι ενεργειακές κυψέλες στερεού οξειδίου (Solid Oxide Fuel Cells, SOFC). Καθένα από αυτά τα είδη αυτά έχει μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα έναντι των άλλων. Στον πίνακα γίνεται σύγκριση μεταξύ μερικών ειδών κυψελών Σελίδα 26

27 καυσίμου. Πίνακας τύπου κυψελών καυσίμου. Αυτή τη στιγμή επικρατέστερες είναι οι PEMFC, που συγκεντρώνουν αρκετά επιθυμητά χαρακτηριστικά. Ο ηλεκτρολύτης που χρησιμοποιείται σε αυτές είναι άριστος αγωγός πρωτονίων. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι ο ηλεκτρολύτης αυτός είναι ένα στερεό πολυμερές, κάτι που τα κάνει πιο ασφαλή σε σχέση με αυτά που έχουν υγρό ηλεκτρολύτη. Επιπλέον ο στερεός ηλεκτρολύτης φθείρεται πιο αργά και δίνει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στην κυψέλη καυσίμου. Ακόμα, για δεδομένο όγκο και βάρος οι PEMFC παράγουν περισσότερη ενέργεια από πολλά άλλα είδη κυψελών υδρογόνου. Σημειώνεται ότι αυτή τη στιγμή μία συστοιχία κυψελών καυσίμου στο μέγεθος μιας μικρής βαλίτσας είναι αρκετή για τη λειτουργία ενός αυτοκινήτου. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι επιπλέον η σχετικά χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας τους, από 50oC μέχρι 100oC. Είναι η καρδιά παραγωγής υδρογόνου - οξυγόνου. Σε αυτή την εργασία θα ασχοληθούμε αποκλειστικά με τις κυψέλες υδρογόνου. Οι κυψέλες Σελίδα 27

28 υδρογόνου λοιπόν, υπάρχουν σε δύο σχηματισμούς, τοποθετημένες παράλληλα πλάκες σε ορθογώνιο ή τετράγωνο σχήμα (εικ. 8) ή σε μορφή κυλίνδρου (εικ. 9), όπου ξεκινάμε με μεγάλο σε διάμετρο σωλήνα και μικραίνουμε σταδιακά με τους μικρότερους να βρίσκονται μέσα στους μεγαλύτερους σωλήνες. Εικόνα 8 Σελίδα 28

29 Εικόνα ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ Το υλικό είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις όσον αφορά στο μέταλλο που χρησιμοποιούμε, για τις πλάκες ή τους κυλίνδρους και είναι το ανοξείδωτο ατσάλι. Η ποιότητα ατσαλιού την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε μία κυψέλη είναι η 316. Λίγα λόγια θα πούμε για την ποιότητα αυτή του ατσαλιού μιας και από εκεί ξεκινάει η παραγωγή του αερίου: Είναι ουδέτερο μέταλλο στον μαγνητισμό, δε σκληραίνει με την άνοδο της θερμοκρασίας και περιέχει μολυβδαίνιο σε ποσοστό 2-3%. Το μολυβδαίνιο είναι αυτό που το διαφοροποιεί από τις άλλες κατηγορίες ατσαλιού, μιας και σε συνδυασμό με τα συστατικά χρωμίου νικελίου, γίνεται ένα ισχυρό μέταλλο στην διαβρωτική επίθεση από ουσίες όπως τα νάτριο, ασβέστιο, άλμες, υποχλωριώδες διαλύματα, φωσφορικό οξύ, τα υγρά θειώδους και θειώδες οξέα που χρησιμοποιούνται στην βιομηχανία χαρτοπολτού. Επομένως, το συγκεκριμένο μέταλλο χρίζεται απαραίτητο Σελίδα 29

30 για την κατασκευή μας, αφού και το διάλυμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι άκρως διαβρωτικό. Αυτό το κράμα, ως εκ τούτου, έχει καθοριστεί για τον βιομηχανικό εξοπλισμό που χειρίζεται τις διαβρωτικές χημικές ουσίες για την παραγωγή μελανιών, υφασμάτων με πολυμερή, φωτογραφικά χημικά, χαρτί, υφάσματα, λευκαντικά και καουτσούκ. Τύπος 316 χρησιμοποιείται επίσης εκτενώς για χειρουργικά εμφυτεύματα. Είναι το κύριο ανοξείδωτο που χρησιμοποιείται στο θαλάσσιο περιβάλλον, με την εξαίρεση των συνδετήρων και άλλων αντικειμένων όπου απαιτείται αντοχή και αντίσταση στη φθορά. Ας επανέλθουμε όμως στην δομή της κυψέλης. Οι πλάκες ή οι κύλινδροι θα πρέπει να είναι πάχους χιλ κι αυτό επειδή θέλουμε μικρή αντίσταση και χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Το δοχείο ή το περίβλημα το οποίο θα πλαισιώνει αυτές τις πλάκες πρέπει να είναι οποιοδήποτε υλικό το οποίο να αντέχει στην διάβρωση του υδρολύτη, συνήθως χρησιμοποιείται τεφλόν η κάποιο σκληρό πλαστικό όπως πλέξιγκλας. Τα διάκενα πλάκας με πλάκα είναι ένα σημαντικό σημείο διότι καθορίζουν όλη την τη μετέπειτα λειτουργία της κυψέλης. Αυτά καθορίζονται από o-ring ή από άλλο μονωτικό υλικό που μπορεί να παίξει το ρόλο αποστάτη.1,5 χιλ είναι μία καλή απόσταση για το διάκενο που πρέπει να έχουμε. Αν αυτό γίνει λιγότερο δεν σημαίνει ότι θα παράγουμε περισσότερο υδρογόνο ή λιγότερο, αλλά θα χρειαστούμε λιγότερο ηλεκτρολύτη. Αυτά που καθορίζουν την ποσότητα της παραγωγής υδρογόνου είναι τα Αμπέρ. Σελίδα 30

31 Σε τετράγωνου τύπου κυψέλες βρίσκουμε δύο τύπους.ο ένας είναι με τις πλάκες να περιβάλλονται ολόκληρες από υδρολύτη και στην άλλη περίπτωση οι πλάκες είναι αυτές που ανάμεσα τους υπάρχει o-ring, δηλαδή κάθε πλάκα που τοποθετείτε έχει στο κέντρο της μία τρύπα η οποία κάνει στην ουσία την κυψέλη έναν ενιαίο θάλαμο. Άμεσα η επιφάνεια λειτουργίας στην δεύτερη περίπτωση είναι λίγο μικρότερη. Εικόνα 10: Η εικόνα δείχνει το σχήμα που έχουν οι πλάκες σε μία κλασσική κυψέλη υδρογόνου. Ο αριθμός που βλέπουμε στις πλάκες είναι κι αυτός συγκεκριμένος όπως επίσης και το σχήμα που έχουν αυτές. Για να διασπαστεί το υδρογόνο χρειαζόμαστε τάση 1,24v κατά τον Φαραντέι και 1,48v κατά τον Μπράουν. Σε κυψέλη η οποία προορίζεται για κάποιο όχημα η τάση λειτουργίας είναι στα 12v. Αυτές οι εννέα πλάκες έχουν τέτοια διάταξη όπου ανά πλάκα έχουμε τάση 1,5v. Αν κοιτάξουμε την εικόνα θα παρατηρήσουμε έξι και τρείς πλάκες. Αυτές οι τρεις πλάκες που βλέπουμε είναι αυτές που θα καθορίσουν την πολικότητα αλλά και το μοίρασμα της τάσης. Μπαίνουν στην άκρη και στο κέντρο με την επάνω γωνία που έχει την δεύτερη οπή να είναι εναλλάξ. Θα εξηγήσουμε αργότερα ποίος ο λόγος της δεύτερης οπής. Σελίδα 31

32 Ανάμεσα στις τρεις αυτές πλάκες τοποθετούνται τρεις και τρεις από τις υπόλοιπες έξι πλάκες. Εικόνα 11: Σε αυτό το σχήμα βλέπουμε τη διάταξη των πλακών Η οπή που έχουν αυτές οι τρεις πλάκες είναι για να συνδέσουμε τους αγωγούς και να λειτουργήσει μετέπειτα η κυψέλη. Αφού ανάμεσα στις πλάκες τοποθετηθούν τα ειδικά o-ring, μετά μοντάρεται η κυψέλη βάζοντας τέσσερις ντίζες, από ανοξείδωτο ατσάλι και αυτές, στις τέσσερις γωνίες. Οι ντίζες που θα μπούνε στην επάνω πλευρά και θα είναι λίγο μεγαλύτερες, θα είναι αυτές που θα τροφοδοτήσουν την κυψέλη. Τα o-ring είναι από viton, υλικό ανθεκτικό στις καυστικές ουσίες και στην θερμοκρασία. Αυτά αφήνουν μία στρόγγυλη επιφάνεια λειτουργίας στις πλάκες και πρέπει να τοποθετούνται με μεγάλη προσοχή στο μοντάρισμα για να αποφύγουμε μετέπειτα διαρροές. Σελίδα 32

33 Τέλος, για το μοντάρισμα, τοποθετούνται από τις δύο εξωτερικές πλευρές, δύο επιφάνειες από τεφλόν όπου και σε αυτές τοποθετείται το ίδιο o-ring. Όλα αυτά δένονται με παξιμάδια όπου και σφίγγονται με προσοχή και δυναμόκλειδο κατά προτίμηση, για να μην πρεσάρουμε παραπάνω απ όσο πρέπει τα o-ring και έχουμε διαφορές στα διάκενα. Παραπάνω μιλήσαμε για την τάση διάσπασης του υδρογόνου. Τώρα σε συνδυασμό με τις πλάκες και την δομή τους μέσα στην κυψέλη, ας αναλύσουμε λίγο ακόμη την λειτουργία της διάσπασης. Ένα όχημα ας υποθέσουμε ότι έχει τάση λειτουργίας τα 12,5v και στην κυψέλη έχουμε τοποθετήσει εννιά πλάκες. Αυτά τα 12,5v θα μοιραστούν σε οκτώ καταναλώσεις και κάνοντας την διαίρεση, βρίσκουμε ότι κάθε μία από αυτές τις καταναλώσεις θα έχει τάση 1,56v. Εικόνα 12: Πίνακας σχέσης αριθμού πλακών -αμπερ -βολτ. Στην εικόνα 11 βλέπουμε πως για την παραγωγή ενός λίτρου αερίου μπορούμε να καταναλώσουμε από 16 έως και 97Α κι αυτό επειδή απομακρυνόμαστε από την χρυσή τομή που μας έχει δώσει ο Μπράουν. Οι διαστάσεις που έχουν οι πλάκες στο πινακάκι δεν είναι τυχαίες σε κάθε περίπτωση και είναι αυτές που πρέπει να έχουμε για να μην υπάρχει υπερθέρμανση: ανά τετραγωνική ίντσα δηλαδή, 2,54 εκατοστά σε κάθε πλευρά μπορούν να περάσουν με ευκολία 0,54Α. Είναι σοφό επομένως Σελίδα 33

34 να χρησιμοποιούμε τέτοιο αριθμό πλακών σύμφωνα με την τάση συνεχούς λειτουργίας που διαθέτουμε (βλ εικ. 13 και 14). Εικόνα 13 Εικόνα 14 Σελίδα 34

35 4.ΑΜΠΕΡ Αμπέρ είναι η ροή κίνησης των ηλεκτρονίων σε ένα αγωγό, όπως ένα χάλκινο σύρμα ή μία πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα ηλεκτρόνια ωθούν ή έλκουν από την τροχιά τους γύρω από το άτομο τους με δύναμη. Τάση είναι ηλεκτρική πίεση. Το αυτοκίνητό μας αποθηκεύει σε μια μπαταρία ισχύ ενώ κινείται. Τα πάντα στο αυτοκίνητο λειτουργούν με τάση που προέρχεται από την μπαταρία. Το δυναμό δημιουργεί την τάση του ρεύματος καθώς περιστρέφεται από τον κινητήρα. Η τάση αναγκάζει τα ηλεκτρόνια να κινούνται με ένα καλώδιο στην μπαταρία. Τα ηλεκτρόνια διασχίζουν όλο το ηλεκτρικό κύκλωμα. Όσο περισσότερα ηλεκτρόνια χρησιμοποιούμε, τόσο πιο δύσκολα το δυναμό πρέπει να εργαστεί για να κρατήσει το φορτίο της μπαταρίας. Όσο δυσκολότερα γυρίζει το δυναμό, τόσο πιο δύσκολο είναι για τον κινητήρα να το περιστρέψει. Η κίνηση αυτών των ηλεκτρονίων Σελίδα 35

36 ονομάζεται ρεύμα. Το μετράμε με ένα αμπερόμετρο (εικ 15). Η μονάδα μέτρησης είναι σε αμπέρ. Εικόνα 15 Πρέπει να καταλάβουμε ότι η αύξηση της έντασης της γεννήτριας υδρογόνου, μπορεί να επηρεάσει την οικονομία καυσίμου ενός αυτοκινήτου. Μπορεί αντί για οικονομία να έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Μια γεννήτρια υδρογόνου χρησιμοποιεί την τάση και την ένταση για να αναγκάσει το νερό να δώσει τα μόρια του υδρογόνου και οξυγόνου. Η ποσότητα του αερίου εξαρτάται κυρίως από δύο πράγματα πόσο καλά το νερό περνάει τα αμπέρ και πόσο καλά τα αμπέρ ταξιδεύουν σε όλη την επιφάνεια των ηλεκτροδίων-πλακών. Τα ηλεκτρόνια δεν περνούν διαμέσου των μεταλλικών πλακών ταξιδεύουν γύρω από την εξωτερική επιφάνεια. Παίρνουν το δρόμο της μικρότερης αντίστασης. Γι 'αυτό είναι πολύ σημαντικό να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες οι πλάκες ηλεκτροδίων σε ίση απόσταση μεταξύ τους απόλυτα παράλληλες η μία με την άλλη. Αν όχι, το ρεύμα ηλεκτρονίων δεν θα κατανέμεται ισομερώς σε όλη την επιφάνεια της πλάκας. Αν αυτό συμβεί, τα Σελίδα 36

37 ηλεκτρόνια θα συσσωρεύονται σε στενούς χώρους διέλευσης, και η θα δημιουργηθεί θερμότητα. Κάτι τέτοιο πρέπει να αποφευχθεί. Τα μόρια υδρογόνου και οξυγόνου σχηματίζονται επί των επιφανειών της πλάκας. Έτσι, όσο μεγαλύτερη επιφάνεια έχει μια πλάκα, τόσο περισσότερο ένταση μπορεί να διανείμει. Έτσι μπορεί να παράγει περισσότερο ΗΗΟ. Ο Φαραντέι στο συμπέρασμα του ότι 1 τετραγωνική ίντσα της επιφάνειας της πλάκας μπορεί να διανέμει αποτελεσματικά 0,54 αμπέρ. Μας λέει ότι το 1 αμπέρ, το οποίο διανέμεται σε δύο γειτονικές πλάκες, μπορεί να παράγει κυβικά πόδια / λεπτό του φυσικού αερίου HHO. Αυτό μεταφράζεται σε 10,44 χιλιοστά ανά λεπτό (MLPM). Βλέπετε, από την πλευρά του υδρογόνου χρειάζεται μια τετραγωνική ίντσα και η πλευρά του οξυγόνου χρειάζεται μία τετραγωνική ίντσα. Οι πλάκες είναι γενικά κατανεμημένες σε απόσταση 1/16 έως 1/8 της ίντσας, μερικές φορές και περισσότερο. Έτσι, στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε μια τετραγωνική ίντσα της επιφάνειας σε κάθε πλευρά του νερού. Το υδρογόνο γίνεται στη μία πλευρά και το οξυγόνο από την αντίθετη πλευρά. Η γεννήτρια HHO μας, θα χρειαστεί πολλές πλάκες σε ζεύγη. Κάθε ένα πρέπει να έχει το ίδιο ποσό της επιφάνειας. Κάθε ζευγάρι κάνει αυτό που ονομάζουμε ένα ξεχωριστό κελί νερού. Ο συνολικός αριθμός των κυττάρων πρόκειται να είναι ένας μεγάλος παράγοντας για το πόσο αέριο υδρογόνο οξυγόνο παράγουμε και το μέγεθος της επιφάνειας της πλάκας πρόκειται να καθορίσει πόσο ένταση μπορούμε να διανέμουμε αποτελεσματικά. Αυτή είναι η θεωρία. Σελίδα 37

38 Εικόνα 16 Κύριο λόγο παίζει η απόσταση μεταξύ των πλακών. Όσο πιο κοντά είναι οι πλάκες, τόσο μικρότερη αντίσταση υπάρχει μεταξύ τους στο νερό. Το νερό έχει πολύ υψηλή αντίσταση στο ηλεκτρικό ρεύμα που θέλει να περάσει μέσα σε αυτό. Πρέπει να προσθέσουμε ηλεκτρολύτες σε αυτό, προκειμένου να περάσουν τα ηλεκτρόνια ευκολότερα. Όσο περισσότερο ηλεκτρολύτη προσθέτουμε τόσο χαμηλότερη είναι η αντίσταση που δημιουργείται μεταξύ των αρνητικών και θετικών πλακών. Όταν η αντίσταση γίνεται χαμηλή, τα ηλεκτρόνια αρχίζουν να κινούνται μέσα στο νερό. Όσο χαμηλότερη γίνεται η αντίσταση, τόσο περισσότερη ένταση παίρνουμε. Αν φτιάξουμε μία κυψέλη με 1εκ κενό ανάμεσα σε κάθε πλάκα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον διπλάσιο ηλεκτρολύτη με αυτόν αν η απόσταση ήταν 0,5. Αλλά μην κατεβείτε λιγότερο από 2 χιλ. Αν το κάνετε αυτό δεν θα αφήσει αρκετό χώρο ώστε οι φυσαλίδες υδρογόνου να ταξιδέψουν μέσα. Οι φυσαλίδες θα κρατήσουν την Σελίδα 38

39 επιφάνεια της πλάκας μακριά από το νερό. Χρειαζόμαστε το νερό στις πλάκες σε κάθε φάση. Κρατάμε στο μυαλό μας πως όσο αυξάνουμε την ισχύ του ρεύματος αυξάνουμε την παραγωγή HHO. Για παράδειγμα, όταν λειτουργεί το κλιματιστικό μας, επηρεάζει αρνητικά την κατανάλωση. Αλλά το κλιματιστικό δεν επιστρέφει ενέργεια πίσω στη μηχανή. Στην περίπτωσή μας, η κυψέλη υδρογόνου το κάνει. Φτάνουμε σε επίπεδο τέτοιο την παραγωγή υδρογόνου ώστε να παράγουμε έργο παραπάνω από αυτό που καταναλώνουμε. Εάν δεν βλέπουμε καμία βελτίωση της αποδοτικότητας της κατανάλωσης, τότε θα πρέπει να εξετάσουμε την αλλαγή της αναλογίας αέρα / καυσίμου που ελέγχεται από τον εγκέφαλο του οχήματος. Σελίδα 39

40 5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Οι κυψέλες καυσίμου και οι γεννήτριες στις οποίες γίνεται καύση ορυκτών καυσίμων χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κυψελών καυσίμου έναντι αυτών των μηχανών και έναντι των μπαταριών. Α. Πλεονεκτήματα έναντι των μηχανών εσωτερικής καύσης 1. Αποτελούν πιο καθαρή πηγή ενέργειας. Οι κυψέλες καυσίμου παράγουν μόνο ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα και νερό. Το υδρογόνο όμως δεν το βρίσκουμε μόνο του στη φύση, οπότε πρέπει να το παράξουμε. Η παραγωγή υδρογόνου γίνεται βασικά με τρεις τρόπους: με τη χρήση ορυκτών καυσίμων, με τη βοήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η φωτοβολταϊκή, η αιολική, η υδραυλική, η γεωθερμική και η βιομάζα, και τέλος με ηλεκτρόλυση. Επικρατέστερη μέθοδος παραγωγής υδρογόνου αυτή τη στιγμή είναι η αναμόρφωση του φυσικού αερίου. Ακόμα πάντως και σε αυτή την περίπτωση, που το υδρογόνο παράγεται από ορυκτό καύσιμο, η ρύπανση που προκαλείται είναι αρκετά μικρότερη σε σύγκριση με τις μηχανές που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα. 2. Έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Οι κυψέλες καυσίμου δε λειτουργούν σε θερμοδυναμικό κύκλο, επομένως δεν έχουν το αντίστοιχο αυστηρό όριο για την απόδοση, αλλά ισχύει για αυτές το όριο απόδοσης της χημικής αντίδρασης, το οποίο όμως είναι υψηλότερο. Ακόμα, τα μηχανικά μέρη που χρειάζονται, για παράδειγμα οι αντλίες, έχουν πολύ λιγότερες Σελίδα 40

41 απώλειες από τα κινούμενα μέρη μιας μηχανής. Με συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, η απόδοση μπορεί να ξεπεράσει το 90%. 3. Είναι πολύ πιο αθόρυβα, καθώς τα κινούμενα μηχανικά μέρη είναι ελάχιστα. 4. Είναι πιο αξιόπιστα, για τον ίδιο λόγο. 5. Ευνοούν την κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας. 6. Η συντήρησή τους είναι ευκολότερη. 7. Λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. 8. Ανταποκρίνονται πιο γρήγορα στις μεταβολές του φορτίου. Β. Πλεονεκτήματα έναντι των μπαταριών 1. Οι κυψέλες υδρογόνου είναι πιο αξιόπιστες, χρειάζονται λιγότερο τακτικά συντήρηση και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 2. Οι κυψέλες καυσίμου παράγουν ενέργεια όσο τροφοδοτούνται με υδρογόνο και οξυγόνο. Αντίθετα οι μπαταρίες χρειάζονται φόρτιση. 3. Τα συστήματα κυψελών υδρογόνου είναι ελαφρύτερα από αντίστοιχα συστήματα με μπαταρίες. Γ. Μειονεκτήματα των κυψελών καυσίμου 1. Το κόστος των κυψελών καυσίμου είναι ακόμα πολύ μεγάλο. 2. Η παραγωγή, η μεταφορά, η διανομή και η αποθήκευση του υδρογόνου παρουσιάζουν πολλές δυσκολίες. Ακόμα, η δημιουργία των κατάλληλων υποδομών για το δίκτυο μεταφοράς και διανομής του υδρογόνου απαιτεί τεράστια κεφάλαια. 3. Το αέριο υδρογόνο έχει πολύ μεγάλο όγκο και αποθηκεύεται δύσκολα. Σελίδα 41

42 Ακόμα και το υγρό υδρογόνο έχει πολύ μεγαλύτερο όγκο (κατά 5 φορές περίπου) από ποσότητα πετρελαίου που αποδίδει την ίδια ποσότητα ενέργειας. 4. Συνυπολογίζοντας όλο τον εξοπλισμό που χρειάζονται για τη λειτουργία των συστημάτων κυψελών καυσίμου είναι βαρύτερα και πιο ογκώδη από μηχανές εσωτερικής καύσης, που είναι ικανές να παράγουν αντίστοιχη ποσότητα ενέργειας. Σελίδα 42

43 6.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ? Όπως προανέφερα, η αύξηση της έντασης της γεννήτριας υδρογόνου, μπορεί να επηρεάσει την οικονομία καυσίμου ενός αυτοκινήτου. Μπορεί αντί για οικονομία να έχουμε αντίθετα αποτελέσματα. Για την παρέμβαση μας στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρονική συσκευή που βρίσκουμε στο εμπόριο η οποία στην ουσία δεν είναι κάτι παραπάνω από ρυθμιστές που ξεγελάνε τα δεδομένα που λαμβάνει ο εγκέφαλος από αισθητήρια που έχει το όχημα. Αυτοί οι αισθητήρες στέλνουν δεδομένα στον εγκέφαλο του αυτοκινήτου που έχουν να κάνουν με το οξυγόνο. Σελίδα 43

44 Εικόνα 17: Αισθητήρας MAF Ο αισθητήρας MAF είναι ένας από αυτούς τους αισθητήρες. Ο αισθητήρας μάζας αέρος διαβάζει την ποσότητα του αέρα που εισέρχεται στο αυτοκίνητο την πυκνότητα την θερμοκρασία και την πίεση αυτού και στέλνει δεδομένα στον εγκέφαλο του οχήματος. Ο αισθητήρας πίεσης πολλαπλής (αισθητήρας MAP) είναι ένας από τους αισθητήρες που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του κινητήρα εσωτερικής καύσης.οι κινητήρες που χρησιμοποιούν ένα αισθητήρα MAP είναι συνήθως ηλεκτρονικού ψεκασμού. Ο αισθητήρας πίεσης πολλαπλής παρέχει άμεση πληροφόρηση για την πίεση της πολλαπλής στη μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου του κινητήρα (ECU). Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της πυκνότητας του αέρα και τον προσδιορισμό του ρυθμού του κινητήρα ροής μάζας του αέρα, η οποία με τη σειρά της καθορίζει την απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου για βέλτιστη καύση και επηρεάζουν την προκαταβολή ή καθυστέρηση του χρονισμού ανάφλεξης. Ένας κινητήρας με ψεκασμό Σελίδα 44

45 καυσίμου μπορεί εναλλακτικά να χρησιμοποιεί έναν αισθητήρα ροής μάζας αέρα (MAF αισθητήρα) για την ανίχνευση της ροής του αέρα εισαγωγής. Τα αυτοκίνητα διαθέτουν τον ένα ή τον άλλο, αλλά σπάνια και τους δύο. Οι στροφές του κινητήρα (RPM) και η θερμοκρασία του αέρα είναι επίσης απαραίτητα για να ολοκληρωθεί ο υπολογισμός της ταχύτηταςπυκνότητας. Ο αισθητήρας MAP μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στο OBD II (το ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης). Με OBD II είναι εξοπλισμένα τα οχήματα με General Motors κινητήρες. Στην περίπτωση που το όχημα είναι εξοπλισμένο με έναν τέτοιο αισθητήρα πιθανότατα να έχουμε αντίθετα αποτελέσματα με την χρήση μίας κυψέλης υδρογόνου. Διαβιβάζοντας περισσότερο οξυγόνο στέλνει και περισσότερο καύσιμο στην μηχανή. Αυτό συμβαίνει για έναν απλούστατο λόγο. Με την παραγωγή του υδρογόνου στην έξοδο μας παίρνουμε δύο μέρη οξυγόνου και ένα υδρογόνο. Αυτά εισέρχονται στην εισαγωγή του αέρα και περνάνε από το αισθητήριο που προαναφέρθηκε. Έτσι στέλνει καύσιμο ο εγκέφαλος ανάλογο με αυτό που θα έστελνε σε μεγαλύτερη ταχύτητα έχοντας όμως τα ίδια χιλιόμετρα με πριν. Η ηλεκτρονική αυτή συσκευή αυτό που κάνει είναι να επιστρέφει στον εγκέφαλο δεδομένα ίδια ή και μικρότερα με αυτά που είχαμε πριν την εγκατάσταση του συστήματος παραγωγής υδρογόνου. Σε αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα μιας και δεν υπάρχει ο ηλεκτρονικός έλεγχος. Σελίδα 45

46 7. ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΟΞΥΓΟΝΟ Είπαμε ότι με την διάσπαση του υδρολύτη παράγουμε οξυγόνο και υδρογόνο σε αναλογία δύο προς ένα. Να πούμε δύο λόγια γι αυτά τα αέρια μιας και έχουν διαφορετικές ιδιότητες που μπορούν να μας βοηθήσουν αν τις γνωρίζουμε να τα ξεχωρίσουμε. Σελίδα 46

47 Σελίδα 47

48 Σελίδα 48

49 Σελίδα 49

50 Σελίδα 50

51 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Σελίδα 51

52 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Σελίδα 52

53 Ηλεκτρόλυση με ΝαΟΗ (υδροξείδιο του νατρίου) Παραπάνω βλέπουμε τα χαρακτηριστικά των δύο αερίων και έχει σημειωθεί η πυκνότητα τους. Η ταχύτητα τους είναι τετραπλάσια για το υδρογόνο αλλά εκεί που πρέπει να σταθούμε είναι η πυκνότητα τους. Το υδρογόνο είναι περίπου δέκα φορές ελαφρύτερο από το οξυγόνο. Αυτό αν μπορέσουμε να το εκμεταλλευτούμε είναι ένα εργαλείο για τον διαχωρισμό των δύο και την εκμετάλλευση καθαρού υδρογόνου. Ο τρόπος είναι η ώσμωση. Ώσμωση ονομάζεται το φαινόμενο της διέλευσης περισσότερων μορίων διαλύτη, μέσω ημιπερατής μεμβράνης, από τον διαλύτη στο διάλυμα ή από το διάλυμα μικρότερης συγκέντρωσης προς το διάλυμα μεγαλύτερης συγκέντρωσης σε διαλυμένη ουσία. Με πιο απλά λόγια θα λέγαμε πώς με την χρήση ημιπερατής μεμβράνης η οποία αφήνει την διέλευση μορίων Σελίδα 53

54 διάστασης αυτής του υδρογόνου θα παίρναμε καθαρό υδρογόνο σε μία έξοδο και καθαρό οξυγόνο σε μία άλλη. Οι μεμβράνες τοποθετούνται μεταξύ του ουδέτερου και των ενεργών πλακών, και βοηθούν να κρατηθούν τα αέρια σε δύο χωριστές πλευρές. Απαιτείται κοπή με λέιζερ για διάφορους λόγους. Πρέπει να ταιριάζουν σωστά μεταξύ των παρεμβυσμάτων, και οι οπές του ζευγαρώματος πρέπει να είναι πάρα πολύ ακριβείς. Τα άκρα της μεμβράνης δεν πρέπει να εμφανίζουν πτυχές στην άκρη για να αποφύγουμε διαρροές, και οι μεμβράνες πρέπει να είναι δύο χιλιοστά, δηλαδή μικρότερες κατά ένα χιλιοστό από τις φλάντζες που είναι τρία. Είναι σχεδόν αδύνατο να κοπούν αυτά με το χέρι με απόλυτη επιτυχία. Η κυψέλη δεν διαχωρίζει τα αέρια 100%, αλλά η ιδέα είναι πολλά υποσχόμενη. Το υδρογόνο πρόκειται να επιταχύνει το δρόμο του προς την κορυφή και έξω. Ενώ, το αργό οξυγόνο το οποίο είναι μια συσσώρευση φυσαλίδων σε μία μεμβράνη ακολουθεί αργά την διαδρομή που του έχουμε ορίσει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ημιπερατή μεμβράνη και σε ένα δοχείο φυσαλίδων. Πρώτα το υδρογόνο πρέπει να περάσει μέσα από τη μεμβράνη, το οποίο θα διαλυθεί σε μικρότερες φυσαλίδες. Αυτές οι φυσαλίδες θα περάσουν σε ένα θάλαμο με μία ακόμη τέτοια μεμβράνη οπού και θα φιλτραριστούν ξανά. Τα αέρια οξυγόνου, τα οποία είναι βαριά και με αργή κίνηση, θα σταθούν κάτω από την μεμβράνη, και το υδρογόνο θα περάσει μέσα από αυτή αφού κινείται με 6,1 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Θα χρειαστεί μία έξοδος και ένα λάστιχο πάνω σε αυτή, ακριβώς κάτω από την μεμβράνη για να επιτρέπει το αέριο οξυγόνο να βγει από το δοχείο φυσαλίδων. Για το υδρογόνο πάνω από την πλευρά της μεμβράνης θα έχουμε ένα σωλήνα επίσης που θα καταλήγει στην εισαγωγή του αέρα του οχήματος. Σελίδα 54

55 8.ΥΔΡΟΓΟΝΟ Το 1671, ο Ρόμπερτ Μπόιλ (Robert Boyle) το ανακάλυψε εκ νέου και περιέγραψε την αντίδραση ρινισμάτων σιδήρου και διαλυμάτων οξέων, που κατέληγαν στην παραγωγή αέριου υδρογόνου. Το 1766, ο Χένρι Κάβεντις (Henry Cavendish) ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε το παραγόμενο υδρογόνο ως ξεχωριστό χημικό στοιχείο, ονομάζοντας το αέριο που προκύπτει από την αντίδραση μετάλλου - οξέος «εύφλεκτο αέρα». Θεώρησε όμως ότι ο «εύφλεκτος αέρας» ήταν στην πραγματικότητα ταυτόσημο με την υποθετική ουσία που ονομάζονταν τότε «φλόγιστρον» και επιπλέον βρήκε το 1781 ότι ο «εύφλεκτος αέρας» παρήγαγε νερό όταν καίγονταν. Συνήθως πιστώνεται την ανακάλυψη του υδρογόνου ως χημικό στοιχείο. Σελίδα 55

56 Το 1783, ο Αντουάν Λαβουαζιέ ονόμασε το νέο χημικό στοιχείο «υδρογόνο» (από τις ελληνικές λέξεις «ύδρω» και «γενής»), όταν αυτός και ο Λαπλάς ξανανακάλυψαν το εύρημα του Κάβεντις, ότι δηλαδή το υδρογόνο καίγεται σχηματίζοντας νερό. Ο Λαβουαζιέ παρήγαγε υδρογόνο με τα περίφημα πειράματά του στη μάζα που μετατρέπεται με την αντίδραση ατμού με μεταλλικό σίδηρο, με διοχέτευση ροής ατμού μέσα από ένα πυρακτωμένο στη φωτιά σιδερένιο σωλήνα. Η αναερόβια οξείδωση του σιδήρου από τα πρωτόνια του νερού σε υψηλή θερμοκρασία μπορεί να αναπαραταθεί σχηματικά από τις ακόλουθες στοιχειομετρικές εξισώσεις: Πολλά μέταλλα, όπως το ζιρκόνιο, δίνουν μια παρόμοια αντίδραση με το νερό, οδηγώντας στην παραγωγή υδρογόνου. Το υδρογόνο υγροποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Τζέιμς Ντιούαρ (James Dewar) το 1898, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της απότομης εκτόνωσης συμπιεσμένου αερίου. Διατήρησε το υγρό υδρογόνο που παράχθηκε στην ομώνυμη εφεύρεσή του, το δοχείο Ντιούαρ. Με την ίδια μέθοδο κατόρθωσε να παρασκευάσει στερεό υδρογόνο τον επόμενο χρόνο το Το δευτέριο ή βαρύ υδρογόνο ανακαλύφθηκε το Δεκέμβριο του 1931 από τον Χάρολντ Ουρέυ (Harold Urey) και το τρίτιο (που είναι τεχνητό) πρωτοπαρασκευάστηκε το 1934, από τους Έρνεστ Ράδερφορντ (Ernest Rutherford), Μαρκ Όλιφαντ (Mark Oliphant) και Πωλ Χάρτεκ (Paul Harteck). Το βαρύ ύδωρ (D2O), ανακαλύφθηκε από Σελίδα 56

57 την ομάδα του Ουρέυ το Ο Φράνκις Ισαάκ ντε Ριβάζ ( François Isaac de Rivaz) κατασκεύασε τον πρώτο κινητήρα ντε Ριβάζ (first de Rivaz engine), τον πρώτο κινητήρα εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούσε μείγμα υδρογόνου και οξυγόνου, το Ο Έντουαρντ Ντάνιελ Κλαρκ (Edward Daniel Clarke) ανακάλυψε τον σωλήνα ανάφλεξης υδρογόνου το1819. Ο Γιόχαν Γουόλφγκαγκ Ντομπερέινερ (Johann Wolfgang Döbereiner) εφηύρε την ομώνυμη λυχνία υδρογόνου το Το πρώτο αερόστατο υδρογόνου εφευρέθηκε από τον Ζακ Τσαρλς (Jacques Charles ) το Το υδρογόνο παρείχε την απαιτούμενη άνωση για τα πρώτα αξιόπιστα αεροπορικά ταξίδια μετά από την εφεύρεση, το 1852, του πρώτου αερόπλοιου υδρογόνου από τον Χενρί Γκιφφάρντ (Henri Giffard). Ο Γερμανός Κόμης Φέρντιναρντ φον Ζέππελιν (count Ferdinand von Zeppelin) προώθησε την ιδέα των «σκληρών» αερόπλοιων που ανυψώθηκαν με υδρογόνο και που αργότερα ονομάσθηκαν προς τιμήν του Ζέπελιν. Το πρώτο τέτοιο αερόπλοιο πέταξε το1900. Η εφεύρεση Σελίδα 57

58 αυτή εγκαινίασε τις πρώτες τακτικές αερογραμμές που, από το 1910, που άρχισαν, μέχρι την έναρξη του Ά παγκόσμιου πολέ, τον Αύγουστο του 1914 είχαν μεταφέρει επιβάτες χωρίς κανένα ατύχημα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου τα ζέπελιν χρησιμοποιήθηκαν σε αποστολές αναγνώρισης και βομβαρδισμού και με ανύψωση από πλοία του ναυτικού. Η πρώτη υπερατλαντική πτήση χωρίς στάσεις έγινε από το βρετανικό αερόπλοιο R34 το Οι κανονικές αερογραμμές με αερόπλοια επαναλήφθηκαν τη δεκαετία του 1920 και η ανακάλυψη του ηλίου στις ΗΠΑ, ως μη εύφλεκτο υποσχόταν αυξημένη ασφάλεια, αλλά οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να πουλήσουν το νέο αέριο για μια τέτοια χρήση. Γι' αυτό συνεχίστηκε η χρήση υδρογόνου στα αερόπλοια, μέχρι το περίφημο δυστύχημα του αερόπλοιου Hindenburg πάνω από το Νιου Τζέρσεϊ στις 6 Μαΐου του Το επεισόδιο μεταδόθηκε ζωντανά από το ραδιόφωνο και κινηματογραφήθη κε. Η ανάφλεξη διαρροής υδρογόνου θεωρήθηκε ευρέως ως η αιτία του, αλλά πιο προσεκτικές έρευνες που έγιναν αργότερα έδειξαν πως η αιτία ήταν η ανάφλεξη του υφάσματος με Σελίδα 58

59 επικάλυψη αλουμινίου, που χρησίμευε σαν περίβλημα, από στατικό ηλεκτρισμό. Όμως η δυσφήμιση του υδρογόνου ως ανυψωτικού αερίου από το συμβάν είχε γίνει και ήταν καταλυτική και προκάλεσε τη διακοπή της χρήσης αερόπλοιων εις όφελος των βαρύτερων του αέρα αεροπλάνων, που όμως, στην πραγματικότητα ποτέ δεν εγγυήθηκαν τη σχετικά ανώτερη ασφάλεια των αερόπλοιων (έστω και υδρογόνου), που είχαν μόλις ένα δυστύχημα σε 30 χρόνια πτήσεων. Βέβαια, στην επιλογή των αεροπλάνων στις εθνικές και διεθνείς αερογραμμές συνέβαλε και το γεγονός της αυξημένης ταχύτητας που τα τελευταία πέτυχαν καθώς εξελίσσονταν, που ήταν δύσκολο να την παρακολουθήσουν τα αναλογικά πιο ογκώδη αερόπλοια. Ωστόσο άλλες χρήσεις του υδρογόνου συνέχισαν να εφευρίσκονται και να χρησιμοποιούνται, όπως η πρώτη ψυχόμενη με υδρογόνο στροβιλογεννήτρια το 1937 στο Ντέϊτον του Οχάιο, από την Dayton Power & Light Co, που λόγω της θερμικής αγωγιμότητας του αερίου υδρογόνου είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος στον τομέα ακόμη και στις μέρες μας. Το 1977 εφευρέθηκε η πρώτη μπαταρία νικελίου - υδρογόνου και χρησιμοποιήθηκε από τον τεχνητό δορυφόρο NTS-2 (εικ. 17). Σελίδα 59

60 Εικόνα 18: NTS -2 Ακολούθησαν σε χρήση της μπαταρίας αυτής στους δορυφόρους τα διαστημόπλοια ISS, Mars Odyssey, Mars Global Surveyor και το διαστημικό τηλεσκόπιο Χαμπλ, στο οποίο τελικά αντικαταστάθηκαν το Μάιο του 2009, πάνω από 19 χρόνια μετά την εκτόξευσή του και 13 χρόνια μετά το τέλος της διάρκειας της προσχεδιασμένης ζωής των μπαταριών αυτών. Μεγάλες ποσότητες υδρογόνου χρειάζονται στις πετροχημικές και χημικές βιομηχανίες. Η μεγαλύτερη σε κατανάλωση εφαρμογή του υδρογόνου είναι στην επεξεργασία αναβάθμιση των ορυκτών καυσίμων και στην παραγωγή αμμωνίας. Οι κυριώτεροι καταναλωτές υδρογόνου είναι στις πετροχημικές μονάδες που περιλαμβάνουν διεργασίες όπως υδροαπαλκυλίωση, υδροαποθείωση και υδροπυρόλυση. Το υδρογόνο έχει και αρκετές άλλες χρήσεις. Χρησιμοποιείται ως ένα μέσο υδρογόνωσης, ειδικότερα για την αύξηση του επιπέδου κορεστότητας των ακόρεστων λιπών και ελαίων, παράγοντας προϊόντα τύπου μαργαρίνης. Επίσης το υδρογόνο εμπλέκεται στην παραγωγή της Σελίδα 60

61 μεθανόλης και του υδροχλωρικού οξέος. Το υδρογόνο χρησιμοποιείται ακόμη ως ένα αναγωγικό μέσο για μεταλλιούχα ορυκτά.είναι πολύ διαλυτό σε πολλές σπάνιες γαίες και μεταβατικά μέταλλα και είναι διαλυτό σε νανοκρυσταλλικά και άμορφα μέταλλα. Η διαλυτότητα του υδρογόνου σε μέταλλα αυξάνεται από την επίδραση τοπικών διαστρεβλώσεων ή τοπικής παρουσίας «ακαθαρσιών» στο κρυσταλλικό πλέγμα. Αυτές οι ιδιότητες μπορεί να είναι χρήσιμες όταν το υδρογόνο καθαρίζεται με διαβίβαση διαμέσου θερμών δίσκων από παλλάδιο, αλλά από την άλλη η υψηλή διαλυτότητα του υδρογόνου αποτελεί ένα μεταλλουργικό πρόβλημα, συμβάλλοντας στην ευθραυστότητα των πολλών μετάλλων, πολυπλοκοποιώντας το σχεδιασμό αγωγών και δεξαμενών αποθήκευσης. Εκτός από τις παραπάνω χρήσεις του υδρογόνου ως ένα αντιδραστήριο, το υδρογόνο έχει ευρύτατες εφαρμογές στη Φυσική και στη Μηχανική. Χρησιμοποιήθηκε ως ένα προστατευτικό αέριο στη συγκόλληση σε μεθόδους συγκόλλησης όπως η συγκόλληση με ατομικό υδρογόνο. Το υδρογόνο χρησιμοποιείται ως ένα ψυκτικό στροφέα σε ηλεκτρογεννήτριες σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, επειδή έχει την υψηλότερη θερμική αγωγιμότητας από όλα τα αέρια. Το υγρό υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε στην κρυογενική έρευνα, που περιλαμβάνει τις μελέτες υπεραγωγιμότητας. Επειδή το υδρογόνο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, έχοντας λίγο περισσότερο από το 1/14 της πυκνότητάς του, χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα ώς ένα ανυψωτικό αέριο σε αερόστατα και αερόπλοια. Σε πιο πρόσφατες εφαρμογές, το υδρογόνο χρησιμοποιήθηκε, καθαρό ή σε μίγμα με άζωτο (το μίγμα υδρογόνου - αζώτου αποκαλείται μερικές φορές ως «αέριο σχηματισμού», forming gas), ως ένας αέριος ιχνοθέτης για την ταχεία ανίχνευση διαρροής. Εφαρμογές του υδρογόνου μπορούν Σελίδα 61

62 να βρεθούν στην αυτοκίνηση, σε χημικά προϊόντα, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σε αεροδιαστημικές και τηλεπικοινωνιακές βιομηχανίες. Το υδρογόνο είναι ένα εγκεκριμένο πρόσθετο τροφίμων (με τον κωδικό E949) που επιτρέπει τον έλεγχο διαρροής από πακεταριμένα τρόφιμα, εκτός από άλλες αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Τα σπανιότερα ισότοπα του υδρογόνου έχουν τις δικές τους ειδικές εφαρμογές. Το δευτέριο χρησιμοποιείται ως ένας επιβραδυντής νετρονίων σε εφαρμογές πυρηνικής σχάσης. Το δευτέριο έχει ακόμη εφαρμογές στη χημεία και στη βιολογία για τη μελέτη των αντιδράσεων και ισοτοπικών φαινομένων. Το τρίτιο παράγεται σε πυρηνικούς αντιδραστήρες και χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή βομβών υδρογόνου, ως ένας ραδιοϊσοτοπικός επισημαντής σε βιοεπιστήμες, και ως μια ραδιενεργή πηγή για φωτεινές μπογιές. Η θερμοκρασία του τριπλού σημείου της ισορροπίας υδρογόνου ορίστηκε ως ένα πρότυπο σημείο στη θερμοκρασιακή κλίμακα ITS-90 International Temperature Scale of 1990 και αντιστοιχεί σε 13,8033 K. Σελίδα 62

63 9. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ Για την κατασκευή της μακέτας χρειάστηκαν υλικά τα οποία μπορεί εύκολα κάποιος να προμηθευτεί από την αγορά. Τα ακόλουθα εξαρτήματα - υλικά είναι αυτά που χρησιμοποίησα και ο,τι απαιτείται για μία εγκατάσταση υδρογόνου στο όχημα μας. 1.Δοχείο υδρολύτη με τρεις υποδοχές για λάστιχο φ10 2.Ένα κομμάτι τεφλόν πάχους 35χιλ διαστάσεων 200x100mm 3.Ειδικό λάστιχο φ10 αντοχής σε καυστικά υγρά για συνδέσεις και κυκλοφορία υδρολύτη και αερίου 2μ 4.Δύο υποδοχές για λάστιχο φ10 5.Ρυθμιστής ισχύος 30 αμπέρ 6.Διαχωριστής υδρογόνου οξυγόνου 7.Τέσσερις ντίζες από ανοξείδωτο ατσάλι μήκους 120mm Μ6 8.Ένα τ.μ ανοξείδωτο ατσάλι Ειδικά o-ring από viton υλικό διαστ 75x2,5mm 10. Παξιμάδια και ροδέλες ακροδέκτες δεματικά μεταλλικές γωνίες 11.Δοχείο φυσαλίδων 12.Καλώδιο 1x6 εύκαμπτο 2 μ Σελίδα 63

64 Τα εργαλεία που χρειάστηκαν για την κατασκευή της μακέτας είναι τα κάτωθι 1.Βιδολόγος 2.Κολαούζο & τρυπάνια 3.Σταθερό τρυπάνι 4.Τροχός & δισκοπρίονο 5.Πένσα κατσαβίδια γερμανοπολύγωνα κλειδιά 6.Πρέσα ακροδεκτών Αφού επέλεξα τον τύπο της κυψέλης που θα κατασκεύαζα έπειτα προμηθεύτηκα τα εξαρτήματα τα οποία θα χρειαζόμουν. Η κοπή των ανοξείδωτων πλακών έγινε από εμένα και ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι στην όλη διαδικασία. Το ανοξείδωτο ατσάλι είναι πολύ δύσκολο στην κατεργασία. Για την κοπή του χρειάζεται ειδικός δίσκος κοπής inox για να μην καίγεται. Η αρχική διάσταση του ανοξείδωτου φύλλου ήταν 1000x90χιλ και κόπηκε σε εννιά κομμάτια διάστασης 90x90. Πριν επεξεργαστούμε διαφορετικά τα δύο είδη των πλακών (πόλωσης και των ουδετέρων) βάζουμε και τις εννιά πλάκες παράλληλα να πατήσουν μεταξύ τους και με δύο σφιχτήρες τις πιάνουμε όλες μαζί και τις σφίγγουμε. Έπειτα κάνουμε μία τρύπα με τρυπάνι 10χιλ σε σταθερό τρυπάνι που έχουμε πιάσει και τις εννιά πλάκες και τις ξετρυπάμε όλες. Η τρύπα που θα κάνουμε είναι για να γίνεται η κυκλοφορία του αερίου αλλά και του υδρολύτη μέσα στην κυψέλη και γι αυτο το λόγο πρέπει να γίνει σε συγκεκριμένο σημείο. Σελίδα 64

65 Επειδή προσέχουμε να έχουμε ωφέλιμη επιφάνεια δηλαδή να έχουμε ηλεκτρολύτη σε όλη την επιφάνεια των πλακών αναγκαστικά οι γωνιές που περισσεύουν από το o-ring πρέπει να κοπούν. Από τις εννιά πλάκες τις έξι θα τις επεξεργαστούμε διαφορετικά από τις άλλες τρεις θα είναι οι ουδέτερες πλάκες αυτές. Τις έξι αυτές πλάκες θα τις διαμορφώσουμε να πάρουν το σχήμα οκταγώνου ενώ στις υπόλοιπες τρεις θα αφήσουμε την μία γωνία χωρίς να την κόψουμε. Σε εκείνη την γωνία θα κάνουμε μία τρύπα 6χιλ όπου από εκεί θα περάσουν οι ντίζες που θα μεταφέρουν την ισχύ στις πλάκες. Παρόμοια δουλειά θα πρέπει να γίνει και με τα εξωτερικά κομμάτια (τεφλόν) της κυψέλης όπου κι εκείνα θα πρέπει να κοπούν σε διάσταση 10x10 εκ να τα πιάσουμε μεταξύ τους με σφιχτήρα και στο σταθερό τρυπάνι να τα ξετρυπήσουμε με ένα τρυπάνι 6χιλ στις τέσσερις γωνίες τους. Η μόνη διαφορά που θα έχουν αυτά τα δύο κομμάτια θα είναι η οπή που θα κάνουμε για να βάλουμε την υποδοχή του λάστιχου υδρολύτηαερίου. Εκεί που θα έχουμε την είσοδο του υδρολύτη στην κυψέλη θα είναι πιο χαμηλά η τρύπα απ' ότι στη έξοδο του αερίου. Πριν μοντάρουμε την κυψέλη πρέπει να ελέγξουμε μερικά πραγματάκια που θα παίξουν τον ρόλο τους στην σωστή μετέπειτα λειτουργία. Ελέγχουμε το τεφλόν στην εσωτερική του πλευρά για τυχόν γρατζουνιές. Θα πρέπει να είναι εντελώς λείο και ίσιο επειδή το o-ring που θα πατήσει επάνω στο τεφλόν θα πρέπει να εφάπτει σε όλη την επιφάνεια το ίδιο για να αποφύγουμε τις διαρροές. Έπειτα θα πρέπει μα ελέγξουμε τις πλάκες για τυχόν εκδορές ή αμυχές με ρινίσματα οπού μπορεί να υπάρχουν και να τις καθαρίσουμε-λειάνουμε. Τέλος θα πρέπει να καθαρίσουμε με χαρτί ή καθαρό πανί και κατά προτίμηση με γάντια τις πλάκες για να μην υπάρχουν ίχνη λίπανσης ή και δαχτυλιές. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το προσεκτικό μοντάρισμα θα φέρουν το σωστό αποτέλεσμα. Σελίδα 65

66 Αφού πάρουμε στα χέρια μας το τεφλόν από το οποίο θα βγαίνει το αέριο δηλαδή η εξωτερική οπή θα είναι από την πάνω μεριά στερεώνουμε πάνω σ' αυτό τις τέσσερις ντίζες που έχουμε κόψει διάστασης Μ6 και μήκους 12εκ. Εναλλάξ μπαίνει τώρα o-ring πλάκα με την παρακάτω μορφή. Σειρά τοποθέτησης εξαρτημάτων κυψέλης υδρογόνου Αφού βάλουμε και το άλλο κομμάτι τεφλόν από την απέναντι πλευρά τότε σφίγγουμε τα παξιμάδια από εκείνη την πλευρά. Σφίγγουμε τόσο όσο να ακουμπήσουν όλα τα εξαρτήματα μεταξύ τους και στην συνέχεια μετράμε με ένα παχύμετρο την εσωτερική απόσταση που έχουν τα δύο τεφλόν. Εάν έχουμε ένα δυναμόκλειδο σφίγγουμε με αυτό τις τέσσερις Σελίδα 66

67 γωνίες σιγά σιγά και μετρώντας με το παχύμετρο το διάκενο που έχουν οι πλάκες μεταξύ τους, προσπαθούμε να φέρουμε το κενό στο 1,5 περίπου χιλ. Εάν δεν υπάρχει δυναμόκλειδο τότε σε κάθε γωνία βιδώνουμε ακριβός το ίδιο και φτάνουμε το διάκενο στο επιθυμητό. Είναι πολύ σημαντικό να είναι οι πλάκες όμοια παράλληλες μεταξύ τους και σε σωστή απόσταση. Σελίδα 67

68 10.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΨΕΛΗΣ Οι κυψέλες υδρογόνου πρέπει ανά τακτά διαστήματα να δέχονται μία περιποίηση στο εσωτερικό τους αλλά και εκτός αυτού. Το ηλεκτρικό ρεύμα της ηλεκτρόλυσης κινείται πάντα σε μια κατεύθυνση. Αυτό δημιουργεί ένα μαγνητικό πεδίο. Το ανοξείδωτο ατσάλι 316 που χρησιμοποιούμε, έχει ελάχιστο μαγνητισμό,τόσο λίγο, που είναι χαρακτηρισμένο μη μαγνητικό μέταλλο, επειδή είναι δύσκολο να ανιχνευθεί, εκτός αν υπάρχει ένας ισχυρός μόνιμος μαγνήτης. Τώρα σκεπτόμενοι τις πλάκες στην κυψέλη μας: Εφόσον είναι ευθυγραμμισμένες το ίδιο, τότε το μαγνητικό πεδίο, που προκαλείται από τη ροή ηλεκτρονίων, θα έχει μικρό πρόβλημα για να ευθυγραμμιστεί με το μαγνητικό πεδίο των πλακών της κυψέλης. Δεν θα πάρει πολύ για τις πλάκες για να απορροφήσουν το μαγνητισμό της ροής ηλεκτρονίων. Μετά την ηλεκτρόλυση, ο μη μαγνητικός ανοξείδωτος Σελίδα 68

69 χάλυβας γίνεται μαγνητικός. Η κατεύθυνση βορρά νότου των πλακών πλέον δεν έχει σημασία, οι πόλοι είναι το ίδιο τώρα. Έχει σημασία αν οι πλάκες δεν είναι ευθυγραμμισμένες μαγνητικά; Όχι πραγματικά. Θα επηρεάσει κατά την έναρξη την παραγωγή υδρογόνου αλλά οι πλάκες θα σταματήσουν να μάχονται η μία την άλλη και θα ευθυγραμμιστούν με το πιο ισχυρό πεδίο. Αυτό είναι σημαντικό για τις πολύ μεγάλες κυψέλες επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη επιφάνεια και απαιτείται πολύς χρόνος μέχρι και ώρες για να γίνει η ευθυγράμμιση των πλακών. Ο σκοπός της ευθυγράμμισης των πλακών μαγνητικά είναι να πάρει τη βέλτιστη απόδοση υδρογόνου ακριβώς στην έξοδο της κυψέλης κατά την πρώτη έναρξη. Γι 'αυτό δεν ανησυχούμε για αυτό το βήμα. Δεν είναι πολύ σημαντικό. Οι επιφάνειες των πλακών παίζει ρόλο σε τι κατάσταση θα είναι για την παραγωγή του αέριου υδρογόνου. Κάποιοι λένε πώς οι τραχιά επιφάνεια που θα έχουμε δημιουργήσει εμείς μηχανικά ή έχουμε δημιουργήσει χαρακιές στις πλάκες ότι θα είναι καλύτερες στην παραγωγή υδρογόνου. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει επειδή στα σημεία που θα έχουμε κάνει αυτές τις εκδορές θα συσσωρεύονται φυσαλίδες οι οποίες δεν θα αφήνουν κάποιες άλλες να προσκολληθούν πάνω στις πλάκες. Έπειτα ρόλο σημαντικό παίζει η επιφάνεια της πλάκας για την μετέπειτα οξείδωση της. Το ανοξείδωτο ατσάλι όπως το αγοράζουμε για να κοπούν οι πλάκες έχει από μόνο του μία στιλπνάδα και είναι σατινέ στην όψη του. Αυτή την όψη θα πρέπει να έχει η πλάκα μας ακόμη και μετά την λειτουργία της κυψέλης αφού κάνουμε την συντήρηση που απαιτείται. Τα φύλλα μας από ανοξείδωτο χάλυβα ή οι κύλινδροι, όλα έχουν ένα στρώμα πετρελαίου σε αυτά. Αυτό πρέπει να καθαριστεί. Αφαιρούμε από την κορυφή και το κάτω μέρος και παράλληλα από όλες τις πλευρές, Σελίδα 69

70 το λάδι. Το ξύδι παίρνει το μεγαλύτερο μέρος του και βοηθάει αρκετά. Η ακετόνη θα πάρει τα υπόλοιπα. Μην το βυθίζετε στο διαλυτικό, σκουπίστε το με ένα καθαρό πανί ή χαρτοπετσέτα. Η ηλεκτρόλυση λαμβάνει χώρα στην επιφάνεια των πλακών. Αυτό σημαίνει ότι το νερό πρέπει να αγγίξει το ανοξείδωτο ατσάλι, όχι λάδι και πετρέλαιο πάνω στο ανοξείδωτο ατσάλι. Καθαρίστε το λάδι. συμπεριλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η κρίσιμη καθαριότητα των πλακών πρέπει να γίνει φορώντας λαστιχένια γάντια. Αν θέλετε οι πλάκες να μείνουν καθαρές, δεν χρησιμοποιούμε ποτέ νερό βρύσης αλλά αποσταγμένο νερό. Το νερό της βρύσης έχει ακαθαρσίες που θα δημιουργήσουν ένα στρώμα στην επιφάνεια της πλάκας. Τα πάντα που είναι μέσα στο νερό - ηλεκτρολύτη θα είναι και στις επιφάνειες της πλάκας. Παθητικοποίηση των πλακών: αναμίξτε 6% με 7% σε συγκέντρωση (κατά βάρος) πούδρας κιτρικού οξέος σε κάθε λίτρο νερού και το κυκλοφορούμε μέσα στην κυψέλη για τουλάχιστον 30 λεπτά, ή περισσότερο. Ένα θερμό διάλυμα λειτουργεί καλύτερα και παίρνει λιγότερο χρόνο. Το ζεστό νερό της βρύσης από το θερμοσίφωνα μας 50 έως 70 C είναι ιδανικό. Ας κυκλοφορήσει για 10 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένουμε. Σελίδα 70

71 11. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ -ΔΟΚΙΜΕΣ Συστήματα παραγωγής υδρογόνου στην αγορά υπάρχουν άπειρα. Όλα αυτά σαν τρόπο πώλησης και σαν τρόπο διαφήμισης τους έχουν την οικονομία στα καύσιμα. Ένα σύνηθες ποσοστό - υπόσχεση για οικονομία στο όχημα μας είναι το φιλόδοξο 30%. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σαν αποτέλεσμα αν οι ρυθμίσεις που θα κάνουμε και οι γνώσεις που έχουμε πάνω στην υδρογονοκίνηση είναι καλές. Θα πρέπει σε πρώτη φάση να γνωρίζουμε την αρχή λειτουργίας της κυψέλης υδρογόνου. Μπορεί σε δύο διαφορετικά οχήματα να τοποθετήσουμε την ίδια κυψέλη με τις ίδιες ρυθμίσεις και να μας δώσουν αντίθετα αποτελέσματα οι κυψέλες παραγωγής. Θα πρέπει να επέμβουμε στον εγκέφαλο του οχήματος και να ρυθμίσουμε εκ νέου κάποιες παραμέτρους που με πολλές και διαφορετικές μετρήσεις θα έχουν αποτελέσματα. Σημαντικό ρόλο στις μετρήσεις μας παίζει το πόσο γνωρίζουμε το όχημα μας. Θα πρέπει αφού εγκαταστήσουμε το σύστημα να είμαστε σε θέση να καταλάβουμε εάν στην ουσία έγινε καλύτερη ή χειρότερη η λειτουργία του αυτοκινήτου μας. Έπειτα στις μετρήσεις μας καλό θα ήταν να πέρνουμε δεδομένα από τον εγκέφαλο του οχήματος μας για να βγάζουμε όλο και πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα σε κάθε αλλαγή που κάνουμε. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του συστήματος που διαθέτουν τα οχήματα που βγήκαν στην παραγωγή από το 1990 και έπειτα On-board diagnostics (OBD). Είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα που λαμβάνει διάφορα πολύτιμα δεδομένα για την λειτουργία του κινητήρα του οχήματος. Αυτά τα δεδομένα μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε πανεύκολα μέσω ενός υπολογιστή ή ακόμη και με το κινητό μας τηλέφωνο. Δεδομένα όπως τάση μπαταρίας, θερμοκρασία εισαγωγής αέρα, θερμοκρασία κινητήρα, κατανάλωση καυσίμου και πολλά άλλα Σελίδα 71

72 χρήσιμα δεδομένα θα μας βοηθήσουν για να βγάλουμε πιο ασφαλή και πιο γρήγορα κάποια αποτελέσματα. Το σύστημα OBD μπορεί να είναι είτε με καλώδιο αλλά μπορεί να είναι και ασύρματο και εύκολα κάθε φορά που μπαίνουμε στο όχημα μας να συνδεόμαστε μέσω bluetooth. Για την σωστή καταγραφή της κατανάλωσης στο όχημα μας σε θα πρέπει να γνωρίζουμε προτού εγκαταστήσουμε την κυψέλη πια ήταν η κατανάλωση σε διάφορες ταχύτητες και να σημειώσουμε αυτές τις μετρήσεις. Μέσα στην καμπίνα του οχήματος που έχει εγκατασταθεί το σύστημα υδρογόνου σε θέση που να εξυπηρετεί τον οδηγό θα πρέπει να υπάρχει το ποτενσιόμετρο που επεμβαίνει στην ρύθμιση του αισθητήρα μάζας αέρος (εάν υπάρχει), ρυθμιστής των αμπέρ και να υπάρχει και ένα αμπερόμετρο που να δείχνει πόσα αμπέρ καταναλώνει στιγμιαία η κυψέλη. Με σταθερή ταχύτητα θα μπορέσουμε να πετύχουμε την βέλτιστη κατανάλωση ρυθμίζοντας όλες τις παραπάνω συνθήκες. Τα αποτελέσματα μπορούν να γίνουν καλύτερα εάν μιλάμε για ένα κινητήρα πετρελαίου οπού εκεί το αέριο υδρογόνο βοηθάει ακόμη καλύτερα στην σωστή καύση του κινητήρα. Σε έναν κινητήρα πετρελαίου ο τρόπος που γίνεται η καύση είναι εντελώς διαφορετικός από την καύση της βενζίνης. Η βασική αρχή λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα είναι όμοια με αυτού που καίει βενζίνη. Το πιστόνι που είναι συνδεδεμένο με το στροφαλοφόρο άξονα πηγαίνει πάνω και κάτω στο θάλαμο καύσης σε τέσσερις φάσεις (όπως και στη βενζίνη) για να κάψει το καύσιμο και να παράξει ενέργεια που θα δώσει ώθηση στο όχημα. Η μεγάλη διαφορά είναι στο τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η ανάφλεξη. Ενώ στη βενζίνη το καύσιμο αναμειγνύεται με τον αέρα (πριν ή μέσα στο θάλαμο καύσης) και η σπίθα για την ανάφλεξη δίνεται από τα μπουζί (αναφλεκτήρες), στον κινητήρα diesel πρώτα συμπιέζεται ο αέρας και μετά, το καύσιμο ψεκάζεται απευθείας μέσα στο θάλαμο Σελίδα 72

73 καύσης. Επειδή ο συμπιεσμένος αέρας είναι πολύ καυτός, το καύσιμο αναφλέγεται κατά την επαφή του με αυτόν. Χαρακτηριστικό της διαφοράς λειτουργίας των δύο ειδών κινητήρα είναι τα μεγέθη στις σχέσεις συμπίεσης, με τη βενζίνη να φτάνει το 10:1 και το diesel να φτάνει το 14:1. Εξ αυτού, οι δύο βασικές διαφορές εστιάζονται στην έλλειψη μπουζί και στον άμεσο ψεκασμό καυσίμου, τακτική που υιοθετήθηκε πρόσφατα και από τους κινητήρες βενζίνης, ακριβώς για λόγους απόδοσης και οικονομίας καυσίμου. Όπως συμβαίνει πλέον και με τα μπεκ ψεκασμού στους κινητήρες άμεσου ψεκασμού βενζίνης, αυτά πρέπει να είναι ανθεκτικά στις πιέσεις και στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στον κύλινδρο, προκειμένου να προσφέρουν έναν ομαλό και συνεχόμενο ψεκασμό. Παράλληλα, ο ψεκασμός πρέπει να είναι ομοιόμορφος για να είναι αποδοτικός. Τέλος, όταν ο κινητήρας είναι κρύος, ο θάλαμος καύσης ίσως να μην είναι σε θέση να προσφέρει τη μέγιστη θερμοκρασία του αέρα κατά τη συμπίεση, με αποτέλεσμα να απαιτείται επιπρόσθετη θέρμανση με μια μορφή αντιστάσεων. Γνωρίζοντας επομένως τώρα την αρχή λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα συμπεραίνουμε πως η βοήθεια που θα μας δώσει μία κυψέλη υδρογόνου θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα έχει ένας βενζινοκινητήρας. Είπαμε πως χρειάζεται θερμοκρασία στα αέρια του ο πετρελαιοκινητήρας για να κάνει καύση το μείγμα. Του δίνουμε με το αέριο υδρογόνο και τις εκρήξεις που θα γίνονται μέσα στον κινητήρα την εξτρά αυτή θερμοκρασία που ζητάει. Χαρακτηριστικά σε ένα κινητήρα πετρελαίου μόλις τοποθετήσουμε ένα σύστημα υδρογόνου καταλαβαίνουμε αμέσως με το αυτί πως σταματάνε να ακούγονται τα Σελίδα 73

74 χαρακτηριστικά πειράκια που ακούγονται με τους κινητήρες πετρελαίου. Αυτό σε συνδυασμό με την αρκετά μειωμένη κατανάλωση που παρουσιάζεται από ένα σωστό σύστημα υδρογόνου κάνει τις κυψέλες υδρογόνου πολύ δημοφιλείς στα οχήματα αυτά. Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας μετρήσεων με την βέλτιστη αναλογία παραγωγής υδρογόνου στα 5,5Α ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ KM/H ΕΦΑΡΜΟΓΗ Λ/100ΧΙΛ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Λ/100ΧΙΛ 70 5,5 4,2 90 6,4 4, ,6 6, ,2 6,5 Καταναλώσεις στα 8Α ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΧΩΡΙΣ KM/H ΕΦΑΡΜΟΓΗ Λ/100ΧΙΛ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Λ/100ΧΙΛ 70 5,5 4,5 90 6,4 4, ,6 6, ,2 7,0 Οι μετρήσεις πάρθηκαν με το σύστημα OBDII Σελίδα 74

75 12. ΘΑ ΚΑΙΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟ; Χιλιάδες συζητήσεις, συνέδρια και χρήματα έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και τις εφαρμογές τους. Μέσα από την αναδρομή που κάναμε σε αυτή την εργασία, συγκεκριμένα για την κυψέλη υδρογόνου, καταλήγουμε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άμεσα και μάλιστα ειδικότερα στον τομέα της αυτοκίνησης όπως φαίνεται και από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί ένα µακροπρόθεσµο χρονοδιάγραµµα λόγω της αβεβαιότητας στο µέλλον του ενεργειακού µας συστήµατος. Για να επιτευχθεί ο στόχος, πρέπει πρώτα να ξεπεραστούν διάφορα κοινωνικά εµπόδια (ανάπτυξη κωδίκων και διεθνών προτύπων, επιφυλακτικότητα των καταναλωτών, έλλειψη της δηµόσιας στήριξης στην επιστηµονική έρευνα κ.λ.π.), µακροοικονοµικές δυσκολίες (οι αναπτυσσόµενες χώρες πρέπει να µετατραπούν σε κράτη οικονοµικής ευηµερίας µε σεβασµό στο περιβάλλον και την αειφορία, µε την καθοδήγηση των ανεπτυγµένων χωρών και σε µία αγορά εκποµπών CO2 Σελίδα 75

76 η οποία προωθείται από το πρωτόκολλο του Κιότο) αλλά και τεχνολογικές προκλήσεις, κυρίως συσχετιζόµενες µε την ανάπτυξη και την υλοποίηση καθαρών και αποδοτικών συστηµάτων παραγωγής ενέργειας αλλά και τη µείωση του κόστους παραγωγής των συστηµάτων αποθήκευσης υδρογόνου και των κυψελίδων καυσίµου. Εάν αυτές οι δυσκολίες ξεπεραστούν, µετά το 2050, τότε η παγκόσµια κατανάλωση ενέργειας αναµένεται να ξεπερνά τους 25 Gtoe(γιγατόνους), η παραγωγή και η µετατροπή ενέργειας θα έχει τη µορφή του παρακάτω σχήματος Μελλοντικά σχέδια για την ενέργεια και τα καύσιμα Σελίδα 76

77 Το πετρέλαιο δεν θα είναι πλέον πηγή ενέργειας, αλλά θα χρησιµοποιείται ακόµη για τη σύνθεση χηµικών προϊόντων. Μία ευρεία γκάµα πηγών ενέργειας θα είναι διαθέσιµη και το ποιος συνδυασµός τους θα χρησιµοποιείται, θα εξαρτάται από τις κατά τόπους ανάγκες και πόρους. Μετά το 2050, δύο δίκτυα διανοµής ενέργειας θα λειτουργούν: το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο υδρογόνου. Η δοµή τους θα αποτελείται από πολλές πηγές οι οποίες θα είναι οργανωµένες σε µικρά υποδίκτυα, µε τη δυνατότητα σύνδεσής τους µε το κεντρικό δίκτυο ανάλογα µε τον πληθυσµό και τη γεωγραφική θέση. Στο σύστηµα αυτό, τα σηµεία παραγωγής θα είναι πιο κοντά στα σηµεία τελικής κατανάλωσης και συνεπώς οι απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διανοµή, θα µειωθούν. Το ηλεκτρικό δίκτυο. Το παραδοσιακό ηλεκτρικό δίκτυο θα τροφοδοτείται µερικώς από φυσικό αέριο και άνθρακα όπως και σήµερα, παρόλο που η συνεισφορά τους θα είναι µειωµένη. Αυτά τα καύσιµα θα µετατρέπονται σε θερµικές µονάδες συµπαραγωγής Η2 και ηλεκτρισµού, εφοδιασµένες µε συστήµατα διαχωρισµού του CO2. Το CO2 θα αποθηκεύεται ασφαλώς σε υπόγειες εγκαταστάσεις. Αυτές οι µονάδες παραγωγής ενέργειας θα είναι ικανές να επεξεργαστούν επίσης βιοµάζα κυρίως ξύλο και οργανικά απόβλητα, είτε µόνη της είτε σε συνδυασµό µε άνθρακα. Αν όλα πάνε σύµφωνα µε το πρόγραµµα, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα παίζουν κυρίαρχο ρόλο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µετά το Το ποσοστό τους αναµένεται να είναι υψηλό, Σελίδα 77

78 παρόλο που θα ποικίλει ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα κάθε γεωγραφικής περιοχής. Ο ρόλος της πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ακόµη άγνωστος. Αυτός πρόκειται να εξαρτηθεί από την έκβαση των κοινωνικών, πολιτικών και οικονοµικών συζητήσεων που γίνονται σήµερα. Παρόλο που η πυρηνική ενέργεια επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς την εκποµπή αερίων υπεύθυνων για το φαινόµενο του θερµοκηπίου, το συγκεκριµένο ενεργειακό σύστηµα δε φαίνεται να είναι ικανό να παράγει το σύνολο της παγκόσµιας απαιτούµενης ενέργειας παρά µόνο για λίγα χρόνια. Και αυτό γιατί από τη µια µεριά τα γνωστά παγκόσµια αποθέµατα ουρανίου δεν ξεπερνάνε τους 17 Mton, ενώ από την άλλη το άλυτο πρόβληµα της διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων και η πιθανότητα τροµοκρατικών επιθέσεων σε πυρηνικά εργοστάσια έχει στρέψει την κοινή γνώµη ενάντια στην πυρηνική ενέργεια. Το δίκτυο του υδρογόνου με βάση την πιο αισιόδοξη υπόθεση, θα είναι σε θέση να καλύπτουν την παγκόσµια ζήτηση σε ενέργεια στον τοµέα των µεταφορών πέραν του Για να υπάρχει παροχή υδρογόνου σε περιοχές µακριά από το γενικό δίκτυο θα είναι απαραίτητη η δηµιουργία σταθµών ανεφοδιασµού ικανών να παράγουν επί τόπου υδρογόνο, µέσω ανανεώσιµων πηγών ενέργειας φωτοβολταϊκά πάνελ ή ανεµογεννήτριες ή από αναµορφωτές µεθανόλης. Παρόλα αυτά, το µεγαλύτερο µέρος της παροχής θα προέρχεται από ένα δίκτυο σταθµών ανεφοδιασµού στους οποίους το υδρογόνο θα φτάνει µέσω ενός συστήµατος σωληνώσεων από τις µεγάλης κλίµακας µονάδες παραγωγής. Αυτές οι µονάδες παραγωγής θα χρησιµοποιούν το καταλληλότερο, ανάλογα µε την περιοχή, µίγµα πρωτογενών Σελίδα 78

79 πηγών ενέργειας. Ένα γενικό σχεδιάγραµµα των κεντρικών συστηµάτων παραγωγής υδρογόνου δίνεται στο παρακάτω σχήμα. Ο άνθρακας θα συµµετέχει στο νέο σύστηµα µέσω των µονάδων αεριοποίησης IGCC (Integrated gasification in combined cycle), οι οποίες είναι σχεδιασµένες για συµπαραγωγή υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόλο που η πυρηνική ενέργεια είναι µία επισφαλής επιλογή, η συνεισφορά της στην παγκόσµια παραγωγή υδρογόνου είναι σίγουρη, µέσω θερµοχηµικών κύκλων. Υπάρχουν και άλλες λύσεις οι οποίες είναι αυτή τη στιγµή σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και θα µπορούσαν να παράγουν σηµαντικά οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη, αν αναπτυχθούν σωστά. Για παράδειγµα η φωτο-ηλεκτρόλυση ή οι βιο-αντιδραστήρες οι οποίοι παράγουν υδρογόνο από φωτοσυνθετικές διεργασίες µε µικροσκοπική άλγη. Σελίδα 79

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Κ.Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη, Ι. Μπρίζας Εργ. Οργανικής Χημείας και ΔιΧηΝΕΤ, Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 3.2 ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 1 Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρολυτικά διαλύματα, ηλεκτρόλυση,

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ -ΣΗΜΜΥ-Α. Κλαδάς. IENE: Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» - Workshop G: Hλεκτρικά και Υβριδικά Αυτοκίνητα

ΕΜΠ -ΣΗΜΜΥ-Α. Κλαδάς. IENE: Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» - Workshop G: Hλεκτρικά και Υβριδικά Αυτοκίνητα «Τεχνολογικές εξελίξεις συστηµάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για ηλεκτρικά οχήµατα» Καθηγητής Αντώνιος Γ. Κλαδάς ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Αστείρευτη ενέργεια από τον ήλιο! Η ηλιακή ενέργεια είναι μια αστείρευτη πηγή ενέργειας στη διάθεση μας.τα προηγούμενα χρόνια η τεχνολογία και το κόστος παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 2.3 ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να επισημαίνουμε τη θέση των μετάλλων στον περιοδικό πίνακα των στοιχείων. Να αναφέρουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα

Course: Renewable Energy Sources

Course: Renewable Energy Sources Course: Renewable Energy Sources Interdisciplinary programme of postgraduate studies Environment & Development, National Technical University of Athens C.J. Koroneos (koroneos@aix.meng.auth.gr) G. Xydis

Διαβάστε περισσότερα

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:...

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:... Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:.... Παρατήρησε τα διάφορα φαινόμενα αλλαγής της φυσικής κατάστασης του νερού που σημειώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημά σας αποτελείται από το δύο επιμέρους κελιά που συνδέονται παράλληλα με το νερό δεξαμενής σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω:

Το σύστημά σας αποτελείται από το δύο επιμέρους κελιά που συνδέονται παράλληλα με το νερό δεξαμενής σύμφωνα με την εικόνα παρακάτω: DC8000 Οδηγίες Ασφαλείας Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες για αποφυγή ατυχημάτων. Αν δεν καταλαβαίνετε τις οδηγίες ή δεν θέλετε να δουλέψετε πάνω σε οχήματα, απευθυνθείτε σε κάποιον εξειδικευμένο μηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός H Χημεία του άνθρακα: 2. Πετρέλαιο Φυσικό Αέριο - Πετροχημικά Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να γνωρίζουμε τα κυριότερα συστατικά του πετρελαίου Να περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ Το 19ο αιώνα κατασκευάστηκε το πρώτο αεροπλάνο από το Ρώσο εφευρέτη Α.Φ. Μοζάισκη. Η συσκευή έκανε μικρή πτήση. Αργότερα, στο τέλος του αιώνα, ο Χ. Μαξίμ στην

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας

Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Συστήματα Θέρμανσης θερμοκηπίων Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος Ν. Κατσούλας, Κ. Κίττας Θέρμανση Μη θερμαινόμενα Ελαφρώς θερμαινόμενα Πλήρως θερμαινόμενα θερμοκήπια Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel)

Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 1 Φυσικό Αέριο, το καύσιμο κίνησης της νέας εποχής Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων για κίνηση με Φυσικό Αέριο (Bi-Fuel) 2 Φυσικό Αέριο ιστορική ανάδρομη Η κίνηση με αέρια καύσιμα για αυτοκίνητα δεν αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Επιστήµης Ξύλου Τµήµα Σχεδιασµού & Τεχνολογίας Ξύλου - Επίπλου ΙΑΣΤΟΛΗ - ΣΥΣΤΟΛΗ Όταν θερµαίνεται το ξύλο αυξάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης.

Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Θερμοδοχεία ROTEX Αριστη ποιότητα ζεστού νερού χρήσης. Τα boilers της Rotex σας εξασφαλίζουν υγιεινό νερό χρήσης, κορυφαία απόδοση και μέγιστη οικονομία! Γνωρίζατε ότι: Η γερμανική εταιρεία Rotex,ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση

3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση 3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2015-16 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 205-6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει να είναι σε θέση: ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διδ. περ. Σύνολο διδ.περ.. Η συμβολή της Χημείας στην εξέλιξη του πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Το Αυτοκίνητο. Φυλλακτός Άγγελος. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το Αυτοκίνητο. Φυλλακτός Άγγελος. Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το Αυτοκίνητο Φυλλακτός Άγγελος Μαθητής Β4 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος της. www.nrgline.eu. Εγχειρίδιο εγκατάστασης Καθαρού Υδρογόνου ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ AΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μέλος της. www.nrgline.eu. Εγχειρίδιο εγκατάστασης Καθαρού Υδρογόνου ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ AΣΦΑΛΕΙΑΣ Μέλος της www.nrgline.eu Εγχειρίδιο εγκατάστασης Καθαρού Υδρογόνου ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Διαβάστε και ακολουθήστε αυτές τις προφυλάξεις ασφάλειας για να αποφύγετε τους κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

3.2 Οξυγόνο. 2-3. Ποιες είναι οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου. Οι φυσικές ιδιότητες του οξυγόνου εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 93 Ερωτήσεις θεωρίας με απαντήσεις 3.2 Οξυγόνο 2-1. Ποιο είναι το οξυγόνο και πόσο διαδεδομένο είναι στη φύση. Το οξυγόνο είναι αέριο στοιχείο με μοριακό τύπο Ο 2. Είναι το πλέον διαδεδομένο στοιχείο στη

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 H αιολική ενέργεια στην εξέλιξη του Ανθρώπου

1.1.1 H αιολική ενέργεια στην εξέλιξη του Ανθρώπου Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και γεωθερμία Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές χρησιμοποιούνται ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά κ.α.. Οι ανεμογεννήτριες μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο

Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη. κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο κινητήρα, από τον οποίο Εισαγωγή Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία των μηχανών εσωτερικής καύσης, αρχίζει μόλις το 1860, τη χρονιά δηλαδή που ο Ζάν Ετιέν Λενουάρ, ένας Βέλγος εφευρέτης, κατασκεύασε τον πρώτο πρακτικά χρησιμοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Περιεχόμενα. Σελίδα. Διακόπτες μεμβράνης Σύνδεσμοι Λάμπες και μεταβλητή αντίσταση Ηλεκτρομαγνήτης Σύμβολα κυκλώματος ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ 1 Περιεχόμενα Σελίδα Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Ηλεκτρικά εξαρτήματα 3 Ηλεκτρισμός στο σπίτι 4 Ένα κύκλωμα 5 Η τάση 6 Θετικό και αρνητικό 7 Το κόψιμο και η απογύμνωση καλωδίων 8 Η σύνδεση των εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ενότητα 2.4 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να περιγράφετε την αρχή λειτουργίας ενός υδραυλικού αυτοματισμού. Να εξηγείτε τη λειτουργία ενός

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης

Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης 1 Γιατί απαιτείται σύστημα λίπανσης Οι βαλβίδες και οι έδρες των βαλβίδων μερικών κινητήρων είναι περισσότερο επιρρεπείς στη φθορά όταν ένα όχημα οδηγείτε με υγραέριο LPG ή φυσικό αέριο CNG. Αυτό δεν ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

τάσεως, παράγεται ένας σπινθήρας από το ρεύμα που διατρέχει το κενό που Τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος αναφλέξεως τροφοδοτούν τα

τάσεως, παράγεται ένας σπινθήρας από το ρεύμα που διατρέχει το κενό που Τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος αναφλέξεως τροφοδοτούν τα Σύστημα Ανάφλεξης Παραγωγή σπινθήρα Ο βενζινοκινητήρας παράγει ενέργεια με την καύση του μείγματος βενζίνης και αέρα στους κυλίνδρους του. Το σύστημα αναφλέξεως του κινητήρα παρέχει τους σπινθήρες που

Διαβάστε περισσότερα

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση

Με καθαρή συνείδηση. Βιομηχανική Λύση Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης Με καθαρή συνείδηση Βιομηχανική Λύση Λέβητες Βιομάζας REFO-AMECO ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 303-5 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ο λέβητας REFO είναι κατασκευασμένος από πιστοποιημένο χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

η ενέργεια του μέλλοντος

η ενέργεια του μέλλοντος η ενέργεια του μέλλοντος τι είναι τα pellets; Τα Pellets ή αλλιώς συσσωματώματα ή σύμπηκτα, είναι είδος φυσικού βιολογικού καυσίμου. Τα pellets έχουν τη μορφή μικρών κυλίνδρων μήκους 30 χιλιοστών και διαμέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Το Όραμα του Η 2 για το Μέλλον Συστήματα Υδρογόνου Παραγωγή Υδρογόνου Αποθήκευση & Μεταφορά Υδρογόνου Κυψέλες Καυσίμου Τα Προβλήματα του Υδρογόνο Τι Υπόσχεται

Διαβάστε περισσότερα

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία

2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία 1 2.6. Ηλεκτρολυτική διάσπαση του νερού χημικές ενώσεις και χημικά στοιχεία Ερωτήσεις Θεωρίας 6-1-1. Τι είναι η Η ηλεκτρόλυση είναι μία χημική μέθοδος διασπάσεως του νερού στα συστατικά του. 6-1-2. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης

Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Auto-Hydrogen 60a PWM οδηγός εγκατάστασης Βρείτε µια θέση στo PWM όσο πιο κοντά γίνεται στην µπαταρία του αυτοκινήτου Αυτό είναι το νέο µοντέλο 9-28V Auto PWM 1. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΛΕΙ ΙΟΥ / ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: α) Ένα καλώδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:...

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ :Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 07/06/13 ΒΑΘΜΟΣ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :...ΤΜΗΜΑ :...Αρ:... Βαθμολογία εξεταστικού δοκιμίου

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Άσκηση1: ΑΣΚΗΣΕΙΣ Τίτλοι ερευνών Διατύπωση υπόθεσης Ανεξάρτητη, εξαρτημένη και ελεγχόμενες μεταβλητές. Στις παρακάτω προτάσεις υπογραμμίστε με μια γραμμή την ανεξάρτητη και με δύο την εξαρτημένη μεταβλητή:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου

Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Τεχνολογίες Παραγωγής και Αξιοποίησης του Βιοαερίου Λευτέρης Γιακουμέλος (Φυσικός) Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Τμήμα Εκπαίδευσης 1 Περιεχόμενα Τεχνολογίες αξιοποίησης του

Διαβάστε περισσότερα

1 http://didefth.gr/mathimata

1 http://didefth.gr/mathimata Πυρηνική Ενέργεια Οι ακτινοβολίες που προέρχονται από τα ραδιενεργά στοιχεία, όπως είναι το ουράνιο, έχουν µεγάλο ενεργειακό περιεχόµενο, µ' άλλα λόγια είναι ακτινοβολίες υψηλής ενέργειας. Για παράδειγµα,

Διαβάστε περισσότερα

Τα εργαλεια και τα υλικα τα οποια θα εχουµε για αυτη την µελετη θα ειναι:

Τα εργαλεια και τα υλικα τα οποια θα εχουµε για αυτη την µελετη θα ειναι: Απώλειες MAF - Μόνωση Εισαγωγής 08/11/2005, 17:25 Τα εργαλεια και τα υλικα τα οποια θα εχουµε για αυτη την µελετη θα ειναι: Μονωτικο υλικο, υαλοϋφασµα µε επικαλυψη αλουµινιου. Πολυµετρο µε προεκταση αισθητηρα

Διαβάστε περισσότερα

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης

Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης FiWaRec Fire Protection Systems Πλήρως Αυτόνομα Συστήματα Πυρόσβεσης με τη χρήση Πνευματικού Σωλήνα Ανίχνευσης ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/PRSP/FWR/Rev. 2.0 Η «καρδιά» της γκάμας προϊόντων FiWaGuard είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη

Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη Μπαταρία η γνωστή μας άγνωστη Ένα από τα βασικά εξαρτήματα σε ένα αυτοκίνητο είναι η μπαταρία. Ίσως θα έλεγα και το σπουδαιότερο αφού χωρίς αυτήν δεν μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν τίποτα. Τι γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στο μάθημα Οικολογία για μηχανικούς Παπαλού Ελευθερία Α.Μ. 7483 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Α εξάμηνο έτος 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

1.5 Ταξινόμηση της ύλης

1.5 Ταξινόμηση της ύλης 1.5 Ταξινόμηση της ύλης Θεωρία 5.1. Πως ταξινομείται η ύλη; Η ύλη ταξινομείται σε καθαρές ή καθορισμένες ουσίες και μίγματα. Τα μίγματα ταξινομούνται σε ομογενή και ετερογενή. Οι καθορισμένες ουσίες ταξινομούνται

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΥΠΟΙ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Πρωτογενείς και δευτερογενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: Ανδρέας Ιωάννου ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 1 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ 2 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει σχεδόν κάθε μηχανισμό ή συσκευή που ελαττώνει το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 28/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 8, 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΚΡΗΞΕΙΣ Έκρηξη είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προβλήματα και προοπτικές Π. Μουρούζης Υπεύθυνος Ε.Κ.Φ.Ε. Κέρκυρας Ενέργεια: το κλειδί της ευημερίας αλλά και η αιτία των πολέμων 2/40 Πώς ένας άρχοντας απολάμβανε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Εργαστήριο

Εισαγωγή στο Εργαστήριο Εισαγωγή στο Εργαστήριο ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οι κανόνες εργαστηριακής άσκησης αποβλέπουν στη σωστή λειτουργία του εργαστηρίου και κυρίως εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εργαζομένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα

Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Αναερόβιες Μονάδες για την παραγωγή βιο-αερίου από βιοµάζα Βιο-αέριο? Το αέριο που παράγεται από την ζύµωση των οργανικών, ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων και το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid)

Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) CO 2 - FW Fire Suppression Systems Συστήματα Πυρόσβεσης CO2 με Ηλεκτροβαλβίδα (Solenoid) ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ #DOC 2013/CO2/FWR/Rev. 1.0 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άοσμο, άχρωμο,

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα

Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής. Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα Συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής Τα συστήματα μεταβλητής πολλαπλής εισαγωγής παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ραγδαία αύξηση στους κινητήρες παραγωγής. Χρησιμοποιούνται ως μέσα βελτίωσης της ροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες.

Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στον Ενεργειακό Σχεδιασμό κάτω από διαφορετικές καταστάσεις και συνθήκες. Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 202-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή 2 3 4 5 6 Έλεγχος της τάσης και της άεργης ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ Το προϊόν δεν είναι καινούργιο, η ιδέα είναι καινούργια. Εδώ και πολλά χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Καθηγητής ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education

Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education Εκπαιδευτικό υλικό στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Chain Reaction: Α sustainable approach to inquiry based Science Education «Πράσινη» Θέρμανση Μετάφραση-επιμέλεια: Κάλλια Κατσαμποξάκη-Hodgetts

Διαβάστε περισσότερα

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: 12 Κεφάλαιο 1ο 1.2 ΟΞΕΑ ΚΑΤΑ ARRHENIUS Που οφείλεται ο όξινος χαρακτήρας; Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας: Τα γράμματα είναι τα σύμβολα των χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων)

Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) 6 η Εργαστηριακή Άσκηση Τυποποιημένη δοκιμή διεισδύσεως λιπαντικών λίπων (γράσσων) Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Λιπαντικό λίπος (γράσσο) Το λιπαντικό λίπος ή γράσσο είναι ένα στερεό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας

Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα αβαθούς γεωθερμίας Ορισμοί και βασικές έννοιες της αβαθούς γεωθερμίας Συστήματα Ενότητες: 1.1 Η παροχή θερμικής ενέργειας στα κτίρια 1.2 Τα συστήματα της σε ευρωπαϊκό & τοπικό επίπεδο 1.3 Το δυναμικό των συστημάτων της 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας και συγκέντρωσης, καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων συγκεκριμένης συγκέντρωσης από διαλύματα μεγαλύτερης συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα.

Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα. Ενδεικτικές απαντήσεις θα αναρτηθούν μετά την παραλαβή των γραπτών από όλα τα εξεταστικά κέντρα. Ε Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα: Όνομα Μητέρας:.. Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:.. Εξεταστικό Κέντρο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Β. Στεργιόπουλος και Π. Τσιακάρας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Το Ενεργειακό Πρόβλημα Τα 10 Σημαντικότερα Παγκόσμια Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

όπως 1,5 Volt 4,5 Volt 9 Volt 12 Volt και

όπως 1,5 Volt 4,5 Volt 9 Volt 12 Volt και Κατασκευή Ηλεκτρικής Στήλης από απλά υλικά 1 ο κεφάλαιο Ανάλυση της τεχνολογικής ενότητας που ανήκει η κατασκευή Ενέργεια είναι µια από τις πιο δύσκολες έννοιες της φυσικής. παράλληλα όµως εµφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. 4.1 Βασικές έννοιες Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C. Σχετική ατομική μάζα ή ατομικό βάρος λέγεται ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ. Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ & ΚΥΨΕΛΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δρ. Μ. Ζούλιας Γραμματεία της Πλατφόρμας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Γενικές Πληροφορίες Η Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρμα Υδρογόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; Η ενέργεια υπάρχει παντού παρόλο που δεν μπορούμε να την δούμε. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη της από τα αποτελέσματα της.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 3 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΚ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΠΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ Οι αντλίες θερμότητας για πισίνες της ADTHERM μπορούν να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό καταναλωτή. Μπορούν να θερμάνουν από μία μικρή οικιακή πισίνα μέχρι μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον Απαρχές Σύμπαντος Ύλη - Ενέργεια E = mc 2 Θεμελιώδεις καταστάσεις ύλης Στερεά Υγρή Αέριος Χημικές μορφές ύλης Χημικά στοιχεία Χημικές ενώσεις Χημικά στοιχεία 92 στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ

Ο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σπουδαστής: Μαρίνος Ανδρέου Επιβλέπων Καθηγητής:Ματζινος Παναγιωτης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Το υγραέριο LPG

Διαβάστε περισσότερα