ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 10 Αρδευτικοί Κρουνοί Έκδοση Μάιος 2006

2 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ηµοσίων Έργων (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ιοίκησης Έργου (2η Ο Ε). Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων Περιγραφή Hµεροµηνία Παρατηρήσεις Πρώτη έκδοση 05/2006 Κείµενο 2 ης Ο Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.

3 ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 5 ΠΕΤΕΠ: i

4 ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ii ΠΕΤΕΠ:

5 Αρδευτικοί Κρουνοί ΠΕΤΕΠ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αντικείµενο της παρούσας ΠΕΤΕΠ είναι οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι αρδευτικοί κρουνοί ελεγχόµενης υδροληψίας από αρδευτικά δίκτυα υπό πίεση. 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Οι αρδευτικοί κρουνοί εγκαθίστανται σε αρδευτικά δίκτυα υπό πίεση συλλογικής άρδευσης προκειµένου να εξασφαλίζεται υδροληψία υπό σταθερή πίεση και µε ελεγχόµενη παροχή. Οι κρουνοί χαρακτηρίζονται µε βάση την διατοµή των στοµίων εξόδου (συνήθως ταχυσύνδεσµοι τύπου Guillemin-Γκιγιεµέν) ως: Τύπου Α: διατοµής ταχυσυνδέσµου D 65 mm. Τύπου Β: διατοµής ταχυσυνδέσµου D 100 mm. Τύπου C: διατοµής εξόδου, φλαντζωτής D 100 mm, χωρίς ταχυσύνδεσµο. Οι κρουνοί είναι ενός ή περισσότέρων στοµίων (Α, Α2, Α4, Β, Β2 κ.λπ.). Όταν το δίκτυο άρδευσης είναι εγκατεστηµένο σε αυξηµένο βάθος για λόγους αντιπαγετικής προστασίας, οι συσκευές φέρουν πρόσθετο παρέκταµα κορµού και χαρακτηρίζονται ως «αντιπαγετικής προστασίας» (with antifrost protection). Η µέγιστη πίεση λειτουργίας των συσκευών είναι συνήθως 20 bar (µε αντίστοιχη πίεση διατοµής 32 bar) ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ α. Σώµα συσκευής Θα φέρει φλαντζωτό άκρο D 80 ή D 100 για την σύνδεση µε το υποκείµενο αρδευτικό δίκτυο. Θα είναι κατασκευασµένο από χυτοσίδηρο ή ελατό χυτοσίδηρο (σχετικό πρότυπο ΕΝ 1561: και θα φέρει φλάντζα κατά ΕΝ : Στο σώµα θα συµπεριλαµβάνεται διάταξη βαλβίδας αποµόνωσης, η οποία θα συνδέεται µέσω χαλύβδινου άξονα µε το χειροστρόφαλο από χυτοσίδηρο που βρίσκεται στην στέψη της 1 ΕΝ 1561:1997, Founding - Grey cast irons -- Χυτεύσεις - Φαιός χυτοσίδηρος για χυτοσίδηρο ποιότητας GG 25 2 ΕΝ :1997, (Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 2: Cast iron flanges -- Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα, χαρακτηρισµένα µε ΡΝ - Μέρος 2: Χυτοσιδηρές φλάντζες). ΠΕΤΕΠ: /5

6 συσκευής. Η διάταξη βαλβίδας θα λειτουργεί κατ αντίθετη φορά µε την ροή (backflow) και θα κλείνει αυτόµατα απουσία ζητήσεως νερού, προκειµένου να επιτρέπει επεµβάσεις συντηρήσεων στον κρουνό χωρίς να παρίσταται ανάγκη εκκένωσης του δικτύου. Η διάταξη βαλβίδας θα εξασφαλίζει την συσκευή έναντι υδραυλικού πλήγµατος και θα είναι επαρκούς αντοχής σε διάβρωση (επιθυµητό είναι να διαθέτει ορειχάλκινο δίσκο). β. Στοιχείο αντιπαγετικής προστασίας: Πρόκειται για αµφιφλαντζωτό παρέκταµα του σώµατος της συσκευής, τοποθετούµενο µεταξύ της κεφαλής και της βάσης προκειµένου να αυξηθεί το συνολικό µήκος της συσκευής στις περιπτώσεις βαθιάς εγκατάστασης του αρδευτικού δικτύου για λόγους αντιπαγετικής προστασίας. Στο κάτω µέρος θα φέρει διάταξη αυτόµατης εκκένωσης τύπου ελατηρίου - σφαιριδίου. Υπό την πίεση λειτουργίας το σφαιρίδιο θα κλείνει ερµητικά την οπή, ενώ µε την διακοπή της παροχής (κλείσιµο της βαλβίδας) θα αποµακρύνεται από την οπή µε την επενέργεια του ελατηρίου, ώστε να εκκενωθεί πλήρως το σώµα της συσκευής. γ. Ρυθµιστής πίεσης Η τοποθέτησή του είναι προαιρετική (εξαρτάται από τις σχετικές απαιτήσεις της µελέτης λειτουργίας / διαχείρισης του δικτύου). Θα είναι ελατηριωτού τύπου, µε δυνατότητα ρύθµισης της πιέσεως ανά βαθµίδες 0,5 έως 1,0 bar για την περιοχή 3-6 bar και ανά βαθµίδες 1,0 έως 1,5 bar για την περιοχή 6-11 bar. Ο ρυθµιστής πίεσης θα ασφαλίζεται µε ειδική διάταξη (κλειδί), ώστε οι ρυθµίσεις να γίνονται µόνον από εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα (TOEB, Υδρονοµείο). δ. Περιοριστής παροχής Θα είναι τύπου παραµορφώσιµου ελαστικού δακτυλίου (ο δακτύλιος παραµορφώνεται µε την επενέργεια της κατάντη πιέσεως και οδηγεί σε µείωση της διατοµής εκροής). ε. Μετρητής παροχής Θα είναι αναλογικού τύπου και κατάλληλος για το νερό άρδευσης, το οποίο µπορεί να είναι και διαβρωτικό λόγω αιωρούµενων στερεών σωµατιδίων (µη επεξεργασµένο νερό). Οι µετρητές θα είναι εξωτερικού τύπου, προσαρµοσµένοι σε αµφιφλαντζωτό στοιχείο και ακρίβειας ± 5% για παροχές από 2,5 m 3 /h και άνω. Η έναρξη καταγραφών θα γίνεται για παροχές από 0,8 m 3 /sec (0,25 lt/sec) και άνω. Το µόνο στοιχείο του µετρητή που θα βρίσκεται εντός της ροής θα είναι ο µηλίσκος, ο οποίος θα είναι κατασκευασµένος από ανθεκτικό στην διάβρωση µέταλλο. Ο µετρητής θα φέρει διάταξη ωρολογιακού τύπου αθροιστικής µέτρησης της διερχόµενης παροχής καθώς και ένδειξη στρεφόµενων ψηφίων, µε δυνατότητες µηδενισµού (reset). Θα είναι επίσης εφοδιασµένος µε µεταλλικό κάλυµµα, το οποίο θα ασφαλίζει στο σώµα του µετρητή. Εάν προβλέπεται από την µελέτη, ο µετρητής θα είναι εφοδιασµένος µε διάταξη τηλεενδείξεων ραδιοσυχνότητας (RF, περιπτώσεις εγκατάστασης κεντρικού συστήµατος ελέγχου άρδευσης). στ. Υποδοχή ταχυσυνδέσµων Η συσκευή, ανάλογα µε τον τύπο της, θα φέρει µία ή περισσότερες υποδοχές ταχυσυνδέσµων τύπου Guillemin (Γκιγιεµέν), εφοδιασµένες µε πώµα και κλειδί. 2 5 ΠΕΤΕΠ:

7 Οι συσκευές και τα επιµέρους εξαρτήµατά τους θα προέρχονται από εργοστάσια µε πιστοποιηµένο κατά ΕΝ ISO 9001 (Quality Systems Model for Quality Assurance in Design, Development, Production, Installation and Servicing [ISO 9001 : 1994] [Supersedes EN : 1987] - Συστήµατα διασφάλισης ποιότητος για τον σχεδιασµό, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση [αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ ]) σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. Θα συνοδεύονται από εργοστασιακά πιστοποιητικά υδραυλικών δοκιµών και πιστοποιητικά αναγνωρισµένων εργαστηρίων για τα χαρακτηριστικά των επιµέρους στοιχείων κατασκευής (σώµα συσκευής, φλάντζες, άξονες κ.λπ.) και των εσωτερικών και εξωτερικών στρώσεων αντιδιαβρωτικής προστασίας. Οι συσκευές θα συνοδεύονται από αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών συναρµολόγησης και ρύθµισης που θα περιέχει αναλυτικά διαγράµµατα των επιµέρους στοιχείων µε την ονοµατολογία και τα χαρακτηριστικά τους (ποιότητα υλικού κ.λπ.). Το εγχειρίδιο θα παραδίδεται υποχρεωτικά και στην Ελληνική γλώσσα, σε ακριβή τεχνική µετάφραση. Τα στοιχεία αυτά θα τίθενται υπόψη της Υπηρεσίας, προ της παραγγελίας των συσκευών, προς έγκριση. Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει την προσκόµιση δείγµατος συσκευής προς εξέταση. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Οι συσκευές ή τα επιµέρους στοιχεία τους, µετά την παραλαβή τους στο εργοτάξιο θα αποθηκεύονται σε προστατευµένους χώρους επί ξύλινων υποθεµάτων. Ο χειρισµός τους θα γίνεται µε προσοχή. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η απόρριψή τους στο έδαφος. Μέχρι την τελική συναρµολόγηση (εάν παραδίδονται σε τεµάχια) και την εγκατάστασή τους θα φυλάσσονται στην εργοστασιακή συσκευασία τους. Η εγκατάσταση των συσκευών θα γίνεται υπό την επίβλεψη ειδικευµένου τεχνικού του Αναδόχου ή του προµηθευτή ή του εργοστασίου κατασκευής των συσκευών. Οι συσκευές εγκαθίστανται επί του δικτύου µέσω ειδικού τεµαχίου τύπου «Τ», χυτοσιδηρού ή από ελατό χυτοσίδηρο, µε φλαντζωτά άκρα, διατοµής D 80 ή D 100 mm (περιλαµβάνεται στο δίκτυο). ΠΕΤΕΠ: /5

8 Εάν προβλέπεται από την µελέτη η διαµόρφωση στοιχείου αγκύρωσης στην θέση εγκατάστασης του ειδικού τεµαχίου τύπου «Τ» σύνδεσης του δικτύου µε την υδροληψία (περίπτωση εν σειρά υδροληψιών κατά µήκος του τριτεύοντος κλάδου του αρδευτικού δικτύου) ή της καµπύλης 90 ο (στις απολήξεις του τριτεύοντος δικτύου), η κατασκευή τους θα έχει ολοκληρωθεί πριν από την τοποθέτηση των κρουνών, και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την εκτέλεση της γενικής υδραυλικής δοκιµής του δικτύου. Οι συσκευές θα συναρµολογούνται πλήρως πριν από τον καταβιβασµό τους στο όρυγµα για την σύνδεση στην φλάντζα αναµονής του δικτύου, και θα επιθεωρούνται για τυχόν φθορές επί των εξωτερικών προστατευτικών επιστρώσεων. Εάν διαπιστωθούν φθορές θα αποκαθίστανται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή (τοπική απόξεση, καθαρισµός και εφαρµογή στρώσεως βαφής των αυτών χαρακτηριστικών και απόχρωσης µε την εργοστασιακή). Το βάρος των συσκευών δεν υπερβαίνει τα kg, οπότε είναι δυνατός ο χειρισµός τους από δύο άτοµα. Για τον καταβιβασµό στο όρυγµα θα χρησιµοποιούνται επίπεδοι ιµάντες. Μετά την συναρµολόγησή τους και την εκτέλεση των υδραυλικών δοκιµών τους περιβάλλονται από τσιµεντοσωλήνα D 400 σε όλο το υπό το έδαφος τµήµα τους (µέχρι την στάθµη του υπογείου δικτύου), ο οποίος εσωτερικά πληρούται µε χαλίκι και εξωτερικά µε προϊόντα εκσκαφών. Οι συσφίξεις των κοχλιωτών µερών των συσκευών θα γίνονται µε χρήση δυναµόκλειδου σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι συσκευές θα περιβάλλονται από τσιµεντοσωλήνα, ο οποίος θα προεξέχει από την στάθµη του εδάφους κατά τουλάχιστον 0,40 m προκειµένου να προστατεύονται από τυχόν προσκρούσεις γεωργικών µηχανηµάτων και οχηµάτων. 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η στεγανότητα των συσκευών θα ελέγχεται κατά την γενική υδραυλική δοκιµή του δικτύου. Οι αρδευτικοί κρουνοί θα δοκιµάζονται δειγµατοληπτικά για την διαπίστωση της λειτουργίας τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της µελέτης εγκατάστασης του δικτύου άρδευσης. Στους ελέγχους περιλαµβάνονται: Μέτρηση του µανοµετρικού ύψους εξόδου για τις διάφορες κλίµακες λειτουργίας του ρυθµιστή πίεσης, µέχρι την στάθµη της πίεσης λειτουργίας του δικτύου. Μέτρηση εκρέουσας παροχής µε πλήρωση δοχείου γνωστής χωρητικότητας και χρονοµέτρηση (για τις διάφορες διαβαθµίσεις παροχής που επιδέχεται η συσκευή). Έλεγχος ακρίβειας µετρητών παροχής µε εκκένωση δι αυτών γνωστής ποσότητας νερού (π.χ. εκκένωση φορτίου βυτιοφόρου δια του µετρητού). Έλεγχος ασφαλούς κοχλίωσης (ασφάλισης) µετρητών και ρυθµιστών σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επιπρόσθετα θα ελέγχεται η διάταξη των κρουνών στην ζώνη ασφαλείας (σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη) και θα ελέγχονται οπτικά οι συσκευές για τυχόν φθορές της προστατευτικής στρώσης. Τυχόν µη συµµορφώσεις ως προς τα προαναφερθέντα θα αποκαθίστανται (ή θα αντικαθίστανται τα ελαττωµατικά στοιχεία µε δαπάνες του Αναδόχου). 4 5 ΠΕΤΕΠ:

9 5. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ εν έχουν εφαρµογή ιδιαίτερες απαιτήσεις. Γενικώς επισηµαίνεται η απαίτηση απασχόλησης ειδικευµένου προσωπικού για την συναρµολόγηση των συσκευών. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι συσκευές σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα εµφανίζουν ποικιλία χαρακτηριστικών που διαφοροποιούν το κόστος προµήθειας της συσκευής (κατά κύριο λόγο). Οι συνηθέστεροι τύποι των αρδευτικών κρουνών είναι οι ακόλουθοι: - τύπου Α µε ένα στόµιο - τύπου Α µε δύο στόµια - τύπου Α µε τρία στόµια - τύπου Α µε τέσσερα στόµια - τύπου Β µε ένα στόµιο Οι ανωτέρω τύποι διακρίνονται σε συσκευές µε ή χωρίς ρυθµιστή πίεσης. Στις ως άνω τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των συσκευών επί τόπου, η συναρµολόγησή τους σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, οι επιψευδαργυρωµένοι (γαλβανισµένοι) ή επικαδµιωµένοι κοχλίες σύνδεσης των φλαντζών, η προµήθεια και τοποθέτηση του τσιµεντοσωλήνα προστασίας όσο και η πλήρωσή του µε χαλίκι, η εκτέλεση των δοκιµών λειτουργίας και γενικά κάθε εργασία και µικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εγκατάσταση της συσκευής. ΠΕΤΕΠ: /5

ΠΕΤΕΠ 08-06-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 04 ίκτυα από Σωλήνες Ελατού Χυτοσιδήρου 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 02 ικλείδες Χυτοσιδηρές Συρταρωτές Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-05 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 05 Τεµάχια Εξάρµωσης Συσκευών Έκδοση 1.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 06 Αντιπληγµατικές Βαλβίδες Έκδοση 1.0 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 07 Συσκευές ικτύων Σωληνώσεων 07 Βαλβίδες Εισαγωγής - Εξαγωγής Αέρα ιπλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 01 Αντλητικά Συγκροτήµατα Αντλιοστασίων 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 01 Αντλητικά Συγκροτήµατα Αντλιοστασίων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-01-00 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 01 Αντλητικά Συγκροτήµατα Αντλιοστασίων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-06-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-06-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-06-01 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 06 ίκτυα από Λοιπά Υλικά 01 ίκτυα από Υαλοπλισµένους Πλαστικούς Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-04-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 04 Σωληνώσεις Πλαστικών Σωλήνων 02 Σωληνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-07-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 07 Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού - Αερισµού/ Αεραγωγοί 01 Κατασκευή ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 04 Βαλβίδες Εκτόνωσης Στραγγιστηρίου (Κλαπέ) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-04-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 04 Σωληνώσεις Πλαστικών Σωλήνων 01 Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-01-04-02 08 Υδραυλικά Έργα 01 Χωµατουργικά Υδραυλικών Έργων 04 Εγκατάσταση Υπογείων ικτύων χωρίς Ανοικτή Εκσκαφή 02 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00

ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-08-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 08 Αρδευτικά ίκτυα 01 Εγκατάσταση Αρδευτικών ικτύων 00 Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-05-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 05 Σηµεία Επίσκεψης - Ελέγχου 02 Τάπες Καθαρισµού -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-01-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 01 Σωληνώσεις Μαύρων Χαλυβδοσωλήνων µε Ραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 02 ίκτυα από Πλαστικούς Σωλήνες PVC 02 ίκτυα Αποχέτευσης από Πλαστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 01 Γενικές Απαιτήσεις ικτύων Αποχέτευσης 01 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-03-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 03 Είδη Υγιεινής 02 Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-09-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-09-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-09-04-00 08 Υδραυλικά Έργα 09 Έργα Υδρογεωτρήσεων 04 Αντλητικά Συγκροτήµατα Γεωτρήσεων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-06-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 03 ίκτυα από Σωλήνες Πολυαιθυλενίου Υψηλής Πυκνότητας (HDPE) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-10-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 03 Αντλήσεις Υποβιβασµού Υδροφόρου Ορίζοντα 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-10-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 03 Αντλήσεις Υποβιβασµού Υδροφόρου Ορίζοντα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-10-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 10 Αντλήσεις 03 Αντλήσεις Υποβιβασµού Υδροφόρου Ορίζοντα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05 08 Υδραυλικά Έργα 07 Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές 01 Καλύµµατα Φρεατίων - Εσχάρες 05 Βαθµίδες Φρεατίων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 09 Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια 02 Εγκαταστάσεις Χαλυβδίνων Λεβήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-05-02-00 13 Κατασκευή φραγµάτων 05 Όργανα µετρήσεων και παρακολούθησης της συµπεριφοράς φραγµάτων 02 Μαγνητικά µηκυνσιόµετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 07 ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 06 Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 03 Γερανογέφυρες 00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 03 Γερανογέφυρες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 03 Γερανογέφυρες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα