Νερό: Δικαίωμα Μοχλός ανάπτυξης Παράγοντας ειρήνης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νερό: Δικαίωμα Μοχλός ανάπτυξης Παράγοντας ειρήνης"

Transcript

1 Νερό: Δικαίωμα Μοχλός ανάπτυξης Παράγοντας ειρήνης ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. Κολοκυθά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.

2 Πόσιμο Νερό: Ανθρώπινο δικαίωμα? Σε όλο τον κόσμο: 884 εκ. άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό 2,6 δισ. άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε υγιεινή Το νερό δεν είναι προϊόν αλλά οφείλει να αποτελεί υπέρτατο ελεύθερο κοινωνικό αγαθό Η πρόσβαση σε καθαρό νερό αποτελεί το βασικότερο Ανθρώπινο Δικαίωμα από το οποίο εξαρτάται και η απόλαυση όλων των άλλων Δικαιωμάτων Η κατανομή Δικαιωμάτων του νερού είναι θέμα: ηθικό, κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και οικολογικό World Health Organization and UNICEF, Progress on sanitation and drinking water: 2010 update, 2010

3 Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών Το 1992, στο άρθρο 10 της Διακήρυξης του Ρίο για το «Περιβάλλον και την Ανάπτυξη» αναφέρθηκε ότι η διαχείριση των υδάτων επιτυγχάνεται καλύτερα με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων πολιτών και φορέων Το 2010, τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι η πρόσβαση σε καθαρό νερό και υγιεινή είναι ανθρώπινο δικαίωμα Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων Καθορίζει ότι το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν αλλά θα πρέπει να θεωρείται κληρονομιά Προτρέπει τις χώρες να παρέχουν υπηρεσίες ύδατος σε λογική τιμή σε αυτούς που το χρειάζονται Ενθαρρύνει όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στην προστασία και τη διαχείριση των υδάτων Ελληνική Νομοθεσία Ν. 1399/2003: Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

4 Το νερό ως διεθνής φυσικός πόρος Το νερό αγνοεί τα διοικητικά όρια 71 διασυνοριακές λεκάνες απορροής στην Ε.Ε. Περίπου 264 διασυνοριακές λεκάνες απορροής όπου διαβιεί το 40% των κατοίκων της γης Αποτέλεσμα: Η λέξη rival προέρχεται από τη λατινική rivalis άνθρωποι που ζουν στην απέναντι όχθη του ποταμού Η διαχείριση των διασυνοριακών υδάτων εμπεριέχει μεγάλο αριθμό προβλημάτων τα οποία χωρίζονται σε: Προβλήματα διαχείρισης κάθε εμπλεκόμενης χώρας Προβλήματα από τη διαφορετικότητα μεταξύ των εμπλεκόμενων χωρών

5 Διακρατικές Λεκάνες Απορροής

6 Υδατικοί Πόροι στα Βαλκάνια

7 Αρχές ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων Διακρατικών Υδρολογικών Λεκανών 1. Κοινά σχέδια ανάπτυξης υδατικού δυναμικού 2. Κατανομή κόστους διατήρησης προστασίας και αποκατάστασης υδατικών πόρων με τη χρηματοδότηση κοινού οφέλους υδραυλικών έργων 3. Εύρεση κανόνων για την ισότιμη κατανομή των υδατικών αποθεμάτων (ωφελειών από την αξιοποίηση και διαχείριση τους), εφαρμογή συμφωνιών 4. Κατάρτιση κοινών σχεδίων αντιμετώπισης κρίσεων (ατύχημα, πλημμύρες)

8 Προβλήματα Διαχείρισης Εμπλεκόμενης Χώρας Έλλειψη ενιαίας διαχείρισης της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων και ως εκ τούτου ανισομερής εκμετάλλευση των υδατικών πόρων λόγω σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των διαφόρων χρηστών (stake holders) Συνεχής μείωση του υδατικού δυναμικού λόγω της φθίνουσας ποσότητας των ατμοσφαιρικών κατακρημνισμάτων και της αύξησης των οικονομικών δραστηριοτήτων Ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων από τα λύματα των οικισμών, των βιομηχανιών καθώς και από τη χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων στη γεωργία Προβλήματα Διαχείρισης Μεταξύ Εμπλεκόμενων Χωρών Διαφορετικές πολιτικές, κοινωνικές και θεσμικές δομές Διεθνείς σχέσεις των χωρών Συγκρουόμενα συμφέροντα αναφορικά με την προσφορά και χρήση του νερού Ανυπαρξία διακρατικών συμφωνιών μεταξύ των χωρών Μη διαθεσιμότητα ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων με κοινές παραμέτρους ελέγχου

9 «Υδροδιπλωματία» Βασικές αρχές διαχείρισης των διακρατικών λεκανών απορροής: Αποτελεσματικότητα Αποδοτικότητα Ισότητα και ισοδυναμία Αποτελεσματικότητα Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υδάτων σε επίπεδο ενιαίας υδρολογικής λεκάνης Ανάπτυξη διεθνών δικτύων παρακολούθησης και ελέγχου παραμέτρου των υδάτων Ανάπτυξη κοινών σχεδίων διαχείρισης του υδατικού δυναμικού

10 «Υδροδιπλωματία» Αποδοτικότητα Εφαρμογή κανόνων, μεθόδων και οικονομικών εργαλείων για: Ισότιμη κατανομή κόστους διατήρησης, προστασίας και αποκατάστασης κοινών υδατικών αποθεμάτων Από κοινού χρηματοδότηση κατασκευής υδραυλικών έργων Ισότητα και Ισοδυναμία Εύρεση κανόνων για την ισότιμη κατανομή των υδατικών αποθεμάτων Αποτέλεσμα η κοινή δημιουργία ωφελειών που προκύπτουν από την αξιοποίηση και την κοινή διαχείριση τους

11 World War III (2009)

12 Προσομοίωση με Παιχνίδι Ρόλων Πότε χρησιμοποιείται? Ανάλυση προβληματικών καταστάσεων Μελέτη συγκρουσιακών καταστάσεων Κατανόηση συμπεριφορών Ερμηνεία στάσεων Στόχοι για τους εκπαιδευόμενους Ενημέρωση για ένα επίκαιρο και κρίσιμο πρόβλημα ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων Απόκτηση εμπειρίας σε διαδικασίες αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων, μέσω ανάληψης ειδικών ρόλων (δημόσια υποστήριξη θέσεων και απόψεων, διεκδίκηση ικανοποίησης συμφερόντων κλπ.) Αντίληψη των ωφελειών της συμμετοχής ως εκπροσώπων φορέων σε διαδικασίες διαβούλευσης για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων

13 Προσομοίωση με Παιχνίδι Ρόλων Πως χρησιμοποιείται? 1 ο Στάδιο: Η ιστορία 2 ο Στάδιο: Οι ρόλοι (παίκτες και παρατηρητές) 3 ο Στάδιο: Η προετοιμασία 4 ο Στάδιο: Η εξέλιξη της ιστορίας 5 ο Στάδιο: Η λύση του προβλήματος 6 ο Στάδιο: Σχολιασμοί

14 Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Αξιού -4-εθνής (Ελλάδα, Βουλγαρία, πγδμ, Σερβία) -Συνολική έκταση ΛΑΠ Αξιού 22,250 km 2 -Έκταση σε Ελληνικό έδαφος 11%

15 Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Αξιού στην πγδμ Υφιστάμενη Κατάσταση στην πγδμ Πηγές Σημειακής Ρύπανσης - Αστικά λύματα Περιορισμένα αποχετευτικά δικτύων & έλλειψη αποτελεσματικών ΕΕΛ -Βιομηχανία Έλλειψη Εγκ. Επεξ. Βιομ.Λυμάτων 16 hotspots -Γεωργία, Κτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία Απόρριψη σχεδόν ανεπεξέργαστων Λυμάτων στα ΥΣ - Διαχείριση Απορριμμάτων Λειτουργία αρκετών μη αδειοδοτημένων ΧΥΤΑ -Εξορυκτική Δραστηριότητα - άλλες πηγές σημειακής ρύπανσης Πηγές Διάχυτης Ρύπανσης -Γεωργία -Αστικά λύματα από διάσπαρτο πληθυσμό Η ποιοτική κατάσταση των επιφανειακών υδάτων εμφανίζεται βελτιωμένη σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και σε περιοχές χωρίς βιομηχανική δραστηριότητα Υπόμνημα Υπόμνημα Υπόμνημα Υπόμνημα Η τάση μείωσης της ρύπανσης που παρατηρήθηκε στον ποταμό Αξιό αποτελεί απόρροια του περιορισμού της βιομηχανικής δραστηριότητας και δεν οφείλεται στην λήψη μέτρων προστασίας των επιφανειακών Πηγή: FYRO Macedonian Water Strategy, Final Draft υδάτων. Version 2010

16 Λεκάνη Απορροής του Ποταμού Αξιού στην πγδμ Μονάδες Παραγωγής Υδροηλεκτρικής Ενέργειας & Ταμιευτήρες στην πγδμ Υφιστάμενη Κατάσταση -17 μεγάλα φράγματα (συνολικής αποθηκευτικότητας 1,7x10 9 m 3 ) -100 μικρά φράγματα & ταμιευτήρες (η αποθηκευτικότητά τους ποικίλει από έως 1 x10 6 m 3 το καθένα) Μελλοντικά Έργα -15 νέες μεγάλες και μεσαίες μονάδες παραγωγής υδροηλεκτικής ενέργειας 10 από αυτά θα είναι τύπου run off, ενώ τα υπόλοιπα θα έχουν ταμιευτήρες συνολικής αποθηκευτικότητας ίσης περίπου με 1,4 x10 9 m 3 -Πολυάριθμες μικρές μονάδες παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας Άλλα Προγραμματισμένα Έργα στην πγδμ Ανάπτυξη νέων & Βελτίωση υφιστάμενων -Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης -Αρδευτικά Δίκτυα -Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών και Βιομηχανικών Λυμάτων Υπόμνημα -Σύστημα παρακολούθησης των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των ποταμών Υπόμνημα Υφιστάμενες και Προγραμματισμένες μονάδες παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και ταμιευτήρες στην ΛΑΠ Αξιού στην πγδμ (FYRO Macedonian Water Strategy, Final Draft Version 2010 (2010)

17 Πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας στην ΛΑΠ Αξιού Αυτήν τη στιγμή ΔΕΝ υφίσταται κάποιο νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση των υδατικών πόρων στην ΛΑΠ Αξιού μεταξύ της Ελλάδας & της πγδμ Στην έκθεση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την «Πορεία των δράσεων για την υλοποίηση Παλαιότερες της πολιτικής συμφωνίες του Υπουργείου μεταξύ Ελλάδας Περιβάλλοντος, και πρώην Ενέργειας Γιουγκοσλαβίας και Κλιματικής Αλλαγής στον τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Προστασίας του Υδάτινου Περιβάλλοντος», τον Απρίλιο του ΛΑΠ Αξιού 2012 δεν αναφέρεται κάποια πρόοδος σχετικά με το θέμα του Αξιού Συμφωνία που διαπραγματευόταν θέματα Υδροοικονομίας (Μόνιμη Ελληνο-Γιουγκοσλαβική επιτροπή Υδροοικονομίας) Διασυνοριακή Συνεργασία: Συμφωνία για την Ανάπτυξη της Λεκάνης Απορροής του ποταμού Αξιού 1970 CBC program INTERREG (Καθορισμός τριμερούς III A / CARDS επιτροπής "Greece (Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία FYR of Macedonia & UNDP)-Κύρωση : το Προγράμματα για την βελτίωση των υποδομών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης διάφορων οικισμών 2. Πρόγραμμα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης των επιφανειακών υδάτων της ΛΑΠ Αξιού, στην Ελληνική επικράτεια 3. Πρόγραμμα για τη διαχείριση, προστασία, ανάδειξη και διάδοση της γνώσης στην προστατευόμενη περιοχή εκβολές Γαλλικού, Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα CBC program INTERREG IV "Greece - FYROM Project" ENVI / Local Communities in Environmental Action Πρόγραμμα του Ε.Κ.Β.Υ. για τη λίμνη Δοϊράνη σε συνεργασία με την BIOECO (ΜΚΟ της πγδμ) ολοκληρώθηκε το 2009 Σε επιστημονικό επίπεδο και επίπεδο ΜΚΟ. Πρωτοβουλίες ΜΚΟ διάφορες δράσεις (π.χ. σεμινάρια ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης)

18 Πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας στην ΛΑΠ Αξιού Αυτήν τη στιγμή ΔΕΝ υφίσταται κάποιο νομοθετικό πλαίσιο για την διαχείριση των υδατικών πόρων στην ΛΑΠ Αξιού μεταξύ της Ελλάδας & της πγδμ Στην έκθεση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων για την «Πορεία των δράσεων για την υλοποίηση της πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον τομέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Προστασίας του Υδάτινου Περιβάλλοντος», τον Απρίλιο του 2012 δεν αναφέρεται κάποια πρόοδος σχετικά με το θέμα του Αξιού. Δύο συναντήσεις με εκπροσώπους της πγδμ, στα πλαίσια υλοποίησης των παρόντων διαχειριστικών σχεδίων, όπου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη διαχείριση των διακρατικών υδατικών πόρων. 07 Ιουνίου Μαΐου 2013

19 Κρίσιμα Ζητήματα ΛΑΠ Αξιού -Απουσία κοινής διακρατικής συμφωνίας σε σχέση με την διαχείριση των υδατικών πόρων στην διακρατική ΛΑΠ Αξιού - Ζητήματα ποσότητας των υδάτων - Ζητήματα ποιότητας των υδάτων - Η προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα - Ο Θερμαϊκός κόλπος και η οικονομική παράμετρος της μονοκαλλιέργειας μυδιών στην περιοχή - Κοινό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων (π.χ. βιομηχανικά ατυχήματα)

20 Ζητήματα για διακρατικό Διάλογο Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/EC & αντίστοιχες προσαρμογές Κοινή Διακρατική Συμφωνία σχετικά με την διαχείριση των υδατικών πόρων στην διασυνοριακή ΛΑΠ Αξιού Ίδρυση δικτύων κοινής παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων Συντονισμός για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας για τη ΛΑΠ Αξιού στην επόμενη διαχειριστική περίοδο ( ) Εκπόνηση κοινού σχεδίου διαχείρισης για τη ΛΑΠ Αξιού στη διαχειριστική περίοδο Διαχείριση κρίσεων: Κατάρτιση κοινού σχεδίου δράσης για αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (πλημμύρες, ακραίες ξηρασίες, ρύπανση εξαιτίας ατυχήματος κτλ.) στην διακρατική ΛΑΠ Αξιού/Vardar Προώθηση κοινής αναπτυξιακής φιλοσοφίας για το σύνολο της περιοχής. Ανάδειξη πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Έργα άμεσης προτεραιότητας κοινής ωφελείας

21 Βιβλιογραφία (FYRO) Macedonian Water Strategy, Final Draft Version 2010 (2010), Government of the FYR of Macedonia, Ministry of Environment and Physical Planning National Waste Management Plan ( ) of the Republic of Macedonia (2008), FYR of Macedonia, Ministry of Environment and Physical Planning Waste Management Strategy of the Republic of Macedonia ( ) (2008), Government of the FYR of Macedonia Environmental Performance Review the Former Yugoslav Republic Of Macedonia I (2002), United Nations Environmental Performance Review the Former Yugoslav Republic Of Macedonia II (2011), United Nations Developing a Priority Environmental Investment Programme of South East Europe (2003), The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Official Gazette no. 18/99 of FYR of Macedonia Katsavouni Sotiria and Svetozar Petkovski (editors) Lake Doiran-An overview of the current situation. Greek Biotope/Wetland Centre (EKBY), Society for the Investigation and Conservation of Biodiversity and the Sustainable Development of Natural Ecosystems (BIOECO). Thermi, 116 p. (Annex VΙ) Lokoska L. et al. Water Quality Of Lake Dojran From Biological And Physical Chemical Aspects Lešoski J. et al. (2010) Preliminary Results on Cyanobacteria Survey on Dojran Lake The Beginning of Revealing of the Ultimate Truth about the Lake s Water Quality Vasko S. (2012) Hydrological State of Dojran Lake related to Tectonic, Climatic and Human Impacts Kiril P. et al. (2009) Geothermal field in Dojran - Perspective Energy Source for Local Economy Development Veljanoska E. (2010) The Presence of Organochlorine Pesticides in the Sediment Water System in Lake Dojran

22 Σας ευχαριστώ.

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΒ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Θέμα Εργασίας: Διαχείριση υδατικών πόρων: Μία ουσιαστική συνιστώσα της Ανάπτυξης στην Ελλάδα Σπουδαστής: Χρονόπουλος Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΚΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ AGENDA 21 ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: προστασία διακρατικών λεκανών. Γιάννης Α. Μυλόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής

Υ ΡΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: προστασία διακρατικών λεκανών. Γιάννης Α. Μυλόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Υ ΡΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Μια νέα εποχή για την αντιπληµµυρική προστασία διακρατικών λεκανών Γιάννης Α. Μυλόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Ο νέος πόλεµος ΘΑ γίνει για το νερό; Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα

Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Νερού στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΜΕΙΣ, οι φορείς και ενεργοί πολίτες της λεκάνης του Ανθεμούντα ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ των υποχρεώσεών μας που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ www.medsos.gr www.gr.boell.org www.depp.gr Αθήνα 2013 Έκδοση: Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.medsos.gr Συντακτική ομάδα: Άννυ Μητροπούλου Κλειώ Μονοκρούσου Ερμιόνη Φρεζούλη Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Τεχνική Συνάντηση. Προώθηση ολοκληρωμένης διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/Ε Κ. ΕΚΒΥ, 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ. Τεχνική Συνάντηση. Προώθηση ολοκληρωμένης διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/Ε Κ. ΕΚΒΥ, 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Τεχνική Συνάντηση Προώθηση ολοκληρωμένης διαχείρισης διασυνοριακών υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/Ε Κ ΕΚΒΥ, 16 & 17 Σεπτεμβρίου 2008 Expert Meeting Enhancement of integrated management of

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων»

«Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΠΕ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο

Αξιολόγηση Προτάσεων ιαχείρισης Υδατικών Πόρων για Ύδρευση στη Ν. Σύρο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πράσινη Επιχειρηματικότητα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Μιχάλης Χρηστάκης Υπεύθυνος διαμόρφωσης επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14)

Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου (GR14) Αναθεωρήσεις: 30/05/14 Διαμόρφωση του Προσχεδίου Διαχείρισης 07/10/14 Νέα έκδοση Προσχεδίου Διαχείρισης, με προσθήκες/διορθώσεις 18/02/15 Νέα έκδοση Προσχεδίου Διαχείρισης, με προσθήκες/διορθώσεις 10/03/15

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΒΑ ΑΣ Εκπόνηση εργασίας: Ευαγγελάτος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΏΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΦΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙE - ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Πρόλογος 4 Α. Εισαγωγή Αντικείμενο Εργασιών Υποεπιτροπής 7 Β. Θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SERVICE FOR THE CO-ORDINATION OF ENVIRONMENTAL ACTIVITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΟΧ 2009-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την έκδοση Γνώμης Πρωτοβουλίας με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report

Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Εκλαϊκευμένη Έκθεση. Layman s Report Το έργο WATERinCORE χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Εκλαϊκευμένη Έκθεση Layman s Report Στρατηγικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων της Λεκάνης Απορροής Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή. Ευαγγελία Γ. Μάγου Υποβλήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιβλέπων: Γεώργιος Μιγκίρος - Καθηγητής.

Μεταπτυχιακή Διατριβή. Ευαγγελία Γ. Μάγου Υποβλήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Επιβλέπων: Γεώργιος Μιγκίρος - Καθηγητής. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Aθηνών Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Εργαστήριο Ορυκτολογίας & Γεωλογίας ΠΜΣ: Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία Κλάδος: Γεωπληροφορικής Δημιουργία Χωρικής Βάσης Δεδομένων για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Χρίστος Α. Καραβίτης Σειρα Φυλλαδιων: B Aριθμος: 5 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΝΕΡΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 2 ΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 3 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60

Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Περίληψη Ανάκτηση κόστους και τιμολόγηση νερού στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60 Δ. Βοϊβόντας *, Δ. Ασημακόπουλος ** * Δρ. Χημικός Μηχανικός, ** Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υ.Δ. Π.Κ.Π. Ιnterreg III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ REGGIO ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα