Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης. για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M"

Transcript

1 Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης για τον ποµποδέκτη DYNASCAN DB-93M Πανίσχυρος Ασύρµατος µε Αναµεταδότη VHF/UHF Dual Band, Full Duplex, Cross-band repeater, Κρυπτοφωνία(SCR), VOX, Radio FM κ.α.

2 Εγκαταστήσετε την κεραία: Για να εγκαταστήσετε την κεραία, τοποθετήστε το στην υποδοχή "SMA" και περιστρέψτε το δεξιόστροφα µέχρι το τέλος Τοποθετήστε τη µπαταρία: Τοποθετήστε την µπαταρία στη µεταγενέστερη πλευρά του ποµποδέκτη τοποθετήσετε στα αυλάκια κάτω και πιέζοντας την επάνω πλευρά κατά τον ποµποδέκτη µέχρι να ακούτε ένα "κλικ". 2.1 Ρυθµίσεις µενού. Για να λειτουργήσει µε όλες τις ρυθµίσεις του µενού, θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτά τα γενικά βήµατα: 2. - Γυρίστε τον αριθµό επιλογέα ή το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το επιθυµητό µενού Πατήστε το πλήκτρο [ENTER] και γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε τις επιθυµητές ρυθµίσεις Πατήστε το πλήκτρο [ENTER] για επιβεβαίωση. 1 SCAN (σάρωση καναλιών). Όλα σάρωση καναλιών. 2 PRI (σάρωση καναλιού προτεραιότητας). Σάρωση καναλιού προτεραιότητας. 3 VOX ("VOX" ευαισθησία). OFF ~ 9.

3 4 Pow (ισχύς εκποµπής). Υψηλή / χαµηλή. 5 SQL (ρύθµιση καταστολή). 0 ~ 9 επίπεδο. 6 SCRM (Scrambler). OFF / 1 ~ 8 οµάδες scrambler. 7 ΦΩΣ (Χρώµα οπίσθιου φωτισµού). 1/2/3. 8 beep ("Beep"). ON / OFF. 9 VOICE (Voice προτροπή). OFF / Αγγλικά / 10 ANI ("ANI" κώδικα). OFF / BOT / EOT / ΥΟ. 11 keybo (Κλείδωµα του πληκτρολογίου). Χειροκίνητη / Αυτόµατη. 12 TOT (Χρόνος έξω χρονόµετρο). OFF ~ SCANS (επιλογή Σάρωση). CO / ΝΑ / SE. 14 N / W (Narrow / Wide band). WIDE / στενό. 15 Shift (µετατόπιση Repeater). + / - / OFFSET (συχνότητα offset αναµεταδοτών). 0 ~ (VHF). 0 ~ (UHF). 17 C-CDC (Λήψη / Μετάδοση CTCSS / DCS) OFF ~ / D023 D754 ~. 18 R-CDC (Λήψη CTCSS / DCS). OFF ~ / D023 D754 ~. 19 T-CDC (εκποµπή CTCSS / DCS). OFF ~ / D023 D754 ~. 20 STEP (βήµα συχνότητας). 2.5K / 5K / 10K / 6.25K / 12.5K / 25K / 50K / 100K. 21 CTC.S (CTCSS σάρωση). CTCSS σάρωση. 22 DCS.S (DCS σάρωση). DCS σάρωση. 23 LED (ρύθµιση φωτισµού). OFF / ON / AUTO. 24 ROGER (Μετάδοση τόνος ουρά). OFF / 1 ~ DW (Ακούστε ραδιόφωνο FM και την κατάσταση του ποµποδέκτη οθόνη). OFF / ON. 26 LOCK (Κλείδωµα λειτουργίας). K + S / PTT / ΚΛΕΙ Ι / ALL. 27 SAVE (εξοικονόµηση µπαταρίας). OFF / ON. 28 VOLUME (Ρύθµιση έντασης). 0 ~ 15 επίπεδα. 29 TX.SEL (TX ανταποκριθεί επιλέξτε). Σταθερού / Callin. 30 RPT (λειτουργία Repeater). OFF / ON. 31 DUPLEX (Duplex λειτουργία). OFF / ON. 32 SADD (Σάρωση προσθέσετε). ADD / DEL. 33 ΟΝΟΜΑ (Όνοµα καναλιού). 1 ~ 28 µενού, είναι διαθέσιµη µόνο σε τρόπο λειτουργίας συχνοτήτων.

4 29 ~ 33 µενού, είναι διαθέσιµο σε διπλή συχνότητα / διπλή λαµβάνουν µόνο τρόπο λειτουργίας. 32 ~ 33 µενού, είναι διαθέσιµη µόνο στα αγγλικά τρόπο λειτουργίας του καναλιού. 3 - Προηγµένες λειτουργίες: Σάρωση: Πατήστε το πλήκτρο [MENU]. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "SCAN" (µενού 001). Πατήστε το πλήκτρο [ENTER]. Πατήστε το πλήκτρο [VFO / MR] για να διακόψετε τη σάρωση και την έξοδο SCAN Κανάλι προτεραιότητας: Σε λειτουργία καναλιών, πατήστε το πλήκτρο [MENU]. Γυρίστε το διακόπτη επιλογής µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "PRI" (µενού 002). Πατήστε το πλήκτρο [ENTER]. Πατήστε το πλήκτρο [VFO / MR] για έξοδο "VOX" Λειτουργία ρύθµισης: Η λειτουργία "VOX" είναι απενεργοποιηµένη από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ακολουθήστε τη παρακάτω διαδικασία: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "VOX" (µενού 003) Γυρίστε πάλι τον επιλογέα και επιλέξτε την επιθυµητή "VOX" επίπεδο (µπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε 9 διαφορετικά επίπεδα) Πιέστε ξανά το πλήκτρο [ENTER]. Για να ενεργοποιήσετε και να επιλέξετε γρήγορα τη λειτουργία "VOX", µπορείτε να το κάνετε και µέσω της εκµετάλλευσης στο γρήγορο µενού. Πατήστε το πλήκτρο [MENU], και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [3VOX] ΡΥΘΜΙΣΗ η ισχύς µετάδοσης: Για να επιλέξετε το επιθυµητό επίπεδο ισχύος: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη "POW" (µενού 004) Γυρίστε πάλι τον επιλογέα και επιλέξτε το επιθυµητό επίπεδο ισχύος (µπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε 2 επίπεδα, "Η" υψηλή και "L" χαµηλή).

5 Για να ενεργοποιήσετε και να επιλέξετε γρήγορα το επίπεδο ισχύος, µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το γρήγορο µενού. Πατήστε το πλήκτρο [MENU], µετά πατήστε το [4POW] και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω SQUELCH: Για να επιλέξετε το επίπεδο φίµωσης: 1. -Πατήστε το πλήκτρο [MENU] Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "SQL" (µενού 005) Γυρίστε τον επιλογέα και επιλέξτε το επιθυµητό επίπεδο φίµωσης (9 διαφορετικά επίπεδα είναι διαθέσιµα). Για να ενεργοποιήσετε και να επιλέξετε γρήγορα το επίπεδο φίµωσης, µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το γρήγορο µενού. Πατήστε το πλήκτρο [MENU], στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [5SQL] πλήκτρο και ακολουθήστε την παραπάνω περιγραφόµενη διαδικασία "SCRAMBLER" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη λειτουργία scrambler, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "SCRM" (µενού 006) Γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε 1-8 οµάδα scrambler ή ρυθµίστε το "OFF". Για να επιλέξετε τη λειτουργία "Scrambler" γρήγορα, µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το γρήγορο µενού. Πατήστε το πλήκτρο [MENU], και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο [6SCR] και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω Επιλογή Χρώµα οπίσθιου φωτισµού: Για να επιλέξετε το χρώµα φωτισµού της οθόνης LCD, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα µέχρι να "ΦΩΣ" (µενού 007) εµφανίζεται.

6 4. - Γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε 3 διαφορετικά χρώµατα: µπλε, πορτοκαλί και µοβ. Για να επιλέξετε γρήγορα το χρώµα φωτισµού, µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το γρήγορο µενού. Πατήστε το πλήκτρο [MENU], στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [7LED] πλήκτρο και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω "BEEP" ON / OFF: Το πληκτρολόγιο "BEEP" είναι ενεργοποιηµένη από προεπιλογή. Για να την απενεργοποιήσετε: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα µέχρι να "BEEP" (µενού 008) εµφανίζεται Γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το "BEEP" (ON = "BEEP" ενεργοποιηµένη OFF = "BEEP"απενεργοποιηµένη). " = Για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε γρήγορα το πληκτρολόγιο "BEEP", µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το γρήγορο µενού. [Μενού] πλήκτρο, µετά πατήστε το [8BEEP] πλήκτρο και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω VOICE PROMPT : Με αυτή τη λειτουργία, µπορείτε να ενεργοποιήσετε µια φωνή που ενηµερώνει για κάθε λειτουργία / επιλογή που κάνετε στο ποµποδέκτη σας. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ακολουθήστε τα εξής βήµατα : Περιστρέψτε τον επιλογέα µέχρι να "ΦΩΝΗ" (µενού 009) εµφανίζεται Γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να απενεργοποιήσετε ή να επιλέξετε την επιθυµητή γλώσσα Πιέστε ξανά το πλήκτρο [ENTER]. Για να επιλέξετε γρήγορα αυτή τη λειτουργία, µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το γρήγορο µενού. Πατήστε το πλήκτρο [MENU], µετά πατήστε το [9VOICE] και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω "ANI" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Ο "ANI" αυτόµατος αριθµός αναγνώρισης είναι επίσης γνωστός και σαν PTT ID, γιατί κάθε φορά που πατιέται ή απελευθερώνεται το PTT εκπέµπεται ένα ένα αναγνωριστικό κλήσης. Το αναγνωριστικό αυτό ειδοποιεί τη διαχείριση για το ποιος ποµποδέκτης ζήτησε ακρόαση. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ακολουθήστε τα εξής βήµατα:

7 2. - Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "ΑΝΤ" (µενού 10). 4 - Γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε "OFF", "BOT", "ΕΟΤ" ή "Και τα δύο". Για να επιλέξετε γρήγορα αυτή τη λειτουργία, µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το γρήγορο µενού. Πατήστε το πλήκτρο [MENU], µετά πατήστε το [0ANI] και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω Το κλείδωµα του πληκτρολογίου: Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποφευχθεί η λανθασµένη λειτουργία: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα µέχρι να "keybo" (µενού 011) εµφανίζεται 4. - Γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε "AUTO", "MANUAL". Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το [#TR] πλήκτρο για 2 δευτερόλεπτα TIME OUT TIMER "TOT»: Για να αποφευχθεί η συνεχής εκποµπή του ποµποδέκτη, ο ποµποδέκτης µπορεί να ρυθµιστεί από 30 έως 270 δευτερόλεπτα συνεχούς όρια εκποµπών, ένας προειδοποιητικός ήχος θα ακούσουµε σε εύθετο χρόνο Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "TOT" (µενού 012) Γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε από το "OFF, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 " SCANS : 2. - Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί "SCANS" (µενού 013) Γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε από το "TO, CO, SE".

8 ΕΠΙΛΟΓΗ WIDE OR NAROOW BAND: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί το "N / W" (µενού 014) Γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε από το "στενά ή φαρδιά" Μετατόπισης επαναληπτών: Αυτή η λειτουργία χρησιµοποιείται για την επικοινωνία µέσω του αναµεταδότη. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ακολουθήστε τα εξής βήµατα: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "Shift" (µενού 015) Γυρίστε το διακόπτη επιλογής και επιλέξτε τη µετατόπιση του αναµεταδότη. Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα στις ακόλουθες επιλογές "+", "-" και "0" Πιέστε ξανά το πλήκτρο [ENTER]. Για να επιλέξετε τη µετατόπιση του αναµεταδότη, µπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το γρήγορο µενού. Πατήστε το πλήκτρο [MENU], στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [* LOCK] πλήκτρο και ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ SHIFT: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "OFFSET" (µενού 016) Γυρίστε το διακόπτη επιλογής και επιλέξτε τη µετατόπιση του αναµεταδότη. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το από εισάγετε τη συχνότητα απευθείας στο πληκτρολόγιο Επιλέξτε "CTCSS" ΚΑΙ "DCS" ON µετάδοση και λήψη:

9 2. - Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "C-CDC" (µενού 017) Περιστρέψτε τον επιλογέα και επιλέξτε την επιθυµητή "CTCSS" τόνος, ή πατήστε το πλήκτρο [* LOCK] για να επιλέξετε "DCS" κώδικα. Ενώ τοποθετείτε τους κωδικούς του "DCS", αν πατήσετε το [#TR] πλήκτρο, θα επιλέξετε την κανονική (Ν) ή τους ανεστραµµένους (Ι) "DCS" κωδικούς Πατήστε το πλήκτρο [ENTER] για επιβεβαίωση. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πληκτρολόγιο ή το λογισµικό για να εισάγετε ή να προγραµµατίσετε µια µη τυπική "CTCSS / DCS" Επιλέξτε "CTCSS" ΚΑΙ "DCS" σχετικά µε τη λήψη: 2. - Περιστρέψτε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "R-CDC" (µενού 018) Γυρίστε τον επιλογέα και επιλέξτε την επιθυµητή "CTCSS" τόνος, ή πατήστε το πλήκτρο [* LOCK] για να επιλέξετε "DCS" κώδικα. Ενώ επιλέγοντας τους "DCS" κώδικες, αν πατήσετε το [#TR] πλήκτρο, θα επιλέξετε την κανονική (Ν) ή τους ανεστραµµένους (Ι) "DCS" κωδικούς Πατήστε το πλήκτρο [ENTER] για επιβεβαίωση. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πληκτρολόγιο ή το λογισµικό για να εισάγετε ή να προγραµµατίσετε µια µη τυπική "CTCSS / DCS" Επιλέξτε "CTCSS" ΚΑΙ "DCS" µε την εκποµπή: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "Τ-CDC" (µενού 019) Περιστρέψτε τον επιλογέα και επιλέξτε την επιθυµητή "CTCSS" τόνος, ή πατήστε το πλήκτρο [* LOCK] για να επιλέξετε "DCS" κώδικα. Ενώ επιλέγοντας τους "DCS" κώδικες, αν πατήσετε το [#TR] πλήκτρο, θα επιλέξετε την κανονική (Ν) ή τους ανεστραµµένους (Ι) "DCS" κώδικες Πατήστε το πλήκτρο [ENTER] για επιβεβαίωση. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πληκτρολόγιο ή το λογισµικό για να εισάγετε ή να προγραµµατίσετε µια µη τυπική "CTCSS / DCS" Επιλέξετε το βήµα συχνότητας: 1. - Πατήστε το πλήκτρο [MENU] 2. - Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "ΒΗΜΑ" (µενού 020). : 4. - Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε την επιθυµητή συχνότητα βήµα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε: 2.5K, 5K, 10K, 6.25K, 12.5K, 25K, 50K και 100K Πατήστε το πλήκτρο [ENTER] για επιβεβαίωση.

10 "CTCSS" SCAN: 2. - Περιστρέψτε τον επιλογέα µέχρι να "CTC.S" (µενού 021) εµφανίζεται. Όταν ο ποµποδέκτης βρει ίδιο "CTCSS" τόνο, ανοίξτε τη φίµωση και φύγετε από την σάρωση "DCS" SCAN: 2. - Περιστρέψτε τον επιλογέα µέχρι να "DCS" (µενού 021) εµφανίζεται. Όταν ο ποµποδέκτης βρει ίδιο "DCS" τόνο, ανοίξτε τη φίµωση και φύγετε από την σάρωση ΦΩΤΙΣΜΟΣ ON / OFF: Για να ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισµό: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί (µενού 023) "LED" Γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε "ON, OFF, AUTO" ΤΕΛΟΣ ROGER ALERT: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί "Roger" (µενού 024) Γυρίστε τον επιλογέα και επιλέξτε Ραδιόφωνο FM

11 2. - Γυρίστε τον επιλογέα µέχρι εµφανιστεί "FM" (µενού 025) Γυρίστε τον επιλογέα και επιλέξτε = ενεργοποιήσετε την οθόνη Το κλείδωµα του πληκτρολογίου: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "LOCK" (µενού 026) Γυρίστε τον επιλογέα και επιλέξτε "K + S", "PTT", "ΚΛΕΙ Ι", να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο και το κουµπί? "PTT" κλειδώνει µόνο το πλήκτρο εκποµπής? πληκτρολόγιο µόνο? "ΟΛΑ" κλειδώσετε όλα τα πλήκτρα και κουµπιά) Εξοικονόµησης µπαταρίας: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί το µενού "SAVE" Γυρίστε τον επιλογέα και επιλέξτε ON = ενεργοποίηση εξοικονόµησης µπαταρίας) ΡΥΘΜΙΣΗ Α / Β ένταση του ήχου: Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη για τη διπλή υποδοχής σε Α ή B κατάσταση συχνοτήτων ή σε κατάσταση µνήµης Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "VOLUME" (µενού 028).

12 3. - Πατήστε το πλήκτρο [ENTER] για να ανοίξετε το "φίµωση" Γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να ρυθµίσετε το επίπεδο έντασης (0-15). Μετά τη ρύθµιση ένα κανάλι, τότε θα µπορεί να επεξεργαστεί περαιτέρω ρύθµιση του καναλιού SETTING TRANSMITTING CHANNEL WHEN IN THE STATUS OF DUAL STANDBY: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα µέχρι να TX.SEL "(µενού 029) εµφανίζονται Γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε "FIXED" ή "callin". "FIXED": Ο ποµποδέκτης πάντα µεταδίδουν σε τρέχον κανάλι. "Callin": Σε περίπτωση υπάρχει ένα µόνο από άλλο κανάλι, το "Α" ή "Β" εικονίδιο φλας 3 δευτερόλεπτα. Αν πατήσετε το [PTT], ο ποµποδέκτης θα απαντήσει αυτόµατα σε αυτό το κανάλι. Αν δεν το [PTT] πατηθεί µετά από 3 δευτερόλεπτα επιστροφή ποµποδέκτη για το τρέχον κανάλι Cross-band Λειτουργία Repeater: Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτόν τον ποµποδέκτη ως repeater, επιτρέπουν άλλες UHF ποµποδέκτης να επικοινωνούν µε άλλους VHF ποµποδέκτη Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "RPT" (µενού 030) Γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε "OFF" ή "ON". (OFF = Repeater απενεργοποιηµένη, ΟΝ = Repeater ενεργοποιηµένη). Σηµειώσεις: - Αυτή η λειτουργία δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει για την ίδια συχνότητα αναµεταδότη, η ίδια συχνότητα παρεµβαίνει και θα καταστρέψει τον ποµποδέκτη, αυτό σηµαίνει ότι λειτουργεί µε "UV", "VU", δεν µπορεί να λειτουργήσει σε "UU» ή «VV». - Μην χρησιµοποιείτε αυτή τη λειτουργία για µεγάλο χρονικό διάστηµα. - Ενώ χρησιµοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η λειτουργία εξοικονόµησης µπαταρίας θα απενεργοποιηθεί.

13 Λειτουργία διπλής όψης: Ο ποµποδέκτης µπορεί να λάβει ενιαία ενώ είναι στην κατάσταση της εκποµπής. Μπορεί να επεξεργαστεί δύο µπάντες ταυτόχρονα Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "διπλή" (µενού 031) Πατήστε το πλήκτρο [ENTER] για να ανοίξετε το "φίµωση" Γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε "ON" ή "OFF". Σηµείωση: - Εάν η λειτουργία τεθεί σε "ON", η λειτουργία µενού 06 "Scrambler" θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα SCAN ADD CHANNELS Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "ADD" (µενού 32) Γυρίστε τον επιλογέα και επιλέξτε "Προσθήκη" ή "DEL". (ADD = Προσθέστε αυτό το κανάλι στη λίστα σάρωσης. DEL = Αφαιρέστε αυτό το κανάλι στη λίστα σάρωσης) CHANNEL NAME EDIT: 2. - Γυρίστε τον επιλογέα, µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη "NAME" (µενού 033) Γυρίστε το διακόπτη επιλογής για να επιλέξετε το επιθυµητό χαρακτήρα Πατήστε το [#TR] για να επεξεργαστείτε τον επόµενο χαρακτήρα. Πατήστε το πλήκτρο [* LOCK] για να επιστρέψετε στην τελευταία χαρακτήρα Πατήστε το πλήκτρο [ENTER] Πατήστε το πλήκτρο [VFO / MR] για έξοδο.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Σύντοµο Εγχειρίδιο Χρήσης για τον ποµποδέκτη WOUXUN KG-UV8D Περιγραφή Χαρακτηριστικών. 1. Duplex Repeater (VHF - UHF ή UHF - VHF). 2. Duplex Work Mode (TX σε µια περιοχή, ενώ RX σε άλλη περιοχή ταυτόχρονα).

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε τον ποµποδέκτη της TYT TH-UVF9. Η TYT παρέχει πάντοτε προϊόντα υψηλής ποιότητας, µοντέρνας σχεδίασης και σταθερής λειτουργίας. Καθώς µαθαίνετε τη χρήση του ποµποδέκτη θα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε τον πομποδέκτη μας TH-UVF1. O πομποδέκτης αυτός είναι σχεδιασμένος και βασισμένος στις τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W

AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W AMATEUR RADIO 2 METER BAND VHF FM ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΡΙΟΥ 144-146 MHz 5W Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας: Συντήρηση. Κύρια χαρακτηριστικά

Περιεχόμενα συσκευασίας: Συντήρηση. Κύρια χαρακτηριστικά Περιεχόμενα συσκευασίας: 1 πομποδέκτης CT 790 1 κεραία υψηλής απολαβής 1 πακ μπαταριών λιθίου 1 επιτραπέζιο φορτιστή 1 κλιπ ζώνης λουράκι καρπού Συντήρηση Ο πομποδέκτης σας είναι ένα ηλεκτρονικό προϊόν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας

Συσκευασία του πομποδέκτη. Τοποθέτηση μπαταρίας ΦΟΡΤΙΣΗ Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ αρχική χρήση της μπαταρίας Συσκευασία του πομποδέκτη. Αφαιρέστε προσεκτικά τον πομποδέκτη. Σας συνιστούμε να εντοπίσει τα στοιχεία που παρατίθενται στον παρακάτω πριν την απόρριψη της συσκευασίας υλικό. Εάν κάποια αντικείμενα λείπουν

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310.634.513 Κιν. 6977.38.38.73 - www.meimaris.com - info@meimaris.com

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310.634.513 Κιν. 6977.38.38.73 - www.meimaris.com - info@meimaris.com VHF/UHF DUAL BAND FM ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΑ ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΕΚΤΗ ΣΤΑ FM ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DYNASCAN, DB-M14 Για τη χρήση αυτού του προϊόντος, είναι απαραίτητη η διοικητική έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ)

Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης. Οθόνη (display) πληκτρολόγιο. κλειδώματος ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΤΟΡ LED (ΦΑΚΟΣ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LED (λυχνία) Ρότορας ΟΝ/ΟFF Κεραία Ένδειξη εκπομπής και λήψης Οθόνη (display) Επιλογή συχνότητας α/β Πλήκτρο μπάντας πληκτρολόγιο Πάνω-Κατω Πλήκτρο κλειδώματος PTT ΜΟΝΙΤΟΡ ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σας ευχαριστεί που προτιµήσατε τον ποµποδέκτη TYT-800. O ποµποδέκτης αυτός είναι σχεδιασµένος και βασισµένος σε τεχνολογίες αιχµής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήµατα λειτουργία. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com

Paulos Meimaris, Elpidos 34 (BAO) Sykies, Thessaloniki - Tel 2310 634513-6977383873 - www.meimaris.com ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε τον δικό µας ποµποδέκτη που είναι διπλής µπάντας και ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη του. Ο ποµποδέκτης µας είναι εύκολος στη χρήση και θα σας προσφέρει άµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 54250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤΗΛ:2310309042 www.karaoglou.com KARAOGLOU ELECTRONICS

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 25 ΧΑΡΙΛΑΟΥ 54250 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΤΗΛ:2310309042 www.karaoglou.com KARAOGLOU ELECTRONICS ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούµε που προτιµήσατε τον δικό µας ποµποδέκτη που είναι διπλής µπάντας και ταυτόχρονης απεικόνισης στην οθόνη του. Ο ποµποδέκτης µας είναι εύκολος στη χρήση και θα σας προσφέρει άµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΤΕΚ ΚΤ 380 ΕΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΤΕΚ ΚΤ 380 ΕΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΝΤΕΚ ΚΤ 380 ΕΕ Φόρτιση Μπαταρίας Συνδέστε τον αντάπτορα στην υποδοχή στο πίσω μέρος του φορτιστή. Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα. Το κόκκινο Led θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Βάλτε την

Διαβάστε περισσότερα

DB 271 Dual Band 2m / 70 cm Φορητός Πομποδέκτης

DB 271 Dual Band 2m / 70 cm Φορητός Πομποδέκτης DB 271 Dual Band 2m / 70 cm Φορητός Πομποδέκτης 1 Εισαγωγή Ευχαριστούμε που αγοράσατε τον πομποδέκτη ALBRECHT DB 271. Αυτός ο πομποδέκτης προσφέρει σύγχρονο σχεδιασμό, πολύ-λειτουργικότητα, σταθερή απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris.com UV-3R

Meimaris.com - Ελπίδος 34 (ΒΑΟ), Συκιές, Θεσσαλονίκη - Tel. 2310.634.513-6977.38.38.73 - www.meimaris.com UV-3R ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο ποµποδέκτης BAOFENG UV3R είναι ένας ποµποδέκτης µινιατούρα διπλής µπάντας µε πάρα πολλά χαρίσµατα, ο οποίος θα σας χαρίσει απρόσκοπτη επικοινωνία µε τα υπόλοιπα µέλη του ραδιοδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR WIRELESSLAN-RFDYNE

ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR WIRELESSLAN-RFDYNE ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ WOUXUN KG-699E ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΩΛΗΣΗ WWW.WIRELESSLAN.GR / WWW.RFDYNE.GR 1 WOUXUN KG-699E ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σας ευχαριστεί που προτιμήσατε τον πομποδέκτη TH-F5. O πομποδέκτης αυτός είναι σχεδιασμένος και βασισμένος σε τεχνολογίες αιχμής, παρέχοντας σας σταθερή και χωρίς προβλήματα λειτουργία. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

VX 150. Οκτώ πολυδιακόπτες μας προσφέρουν ευελιξία προγραμματισμού με 209 ελεύθερης πρόσβασης μνήμες και ένα αμέσου κλήσεως προσωπικό κανάλι μνήμης.

VX 150. Οκτώ πολυδιακόπτες μας προσφέρουν ευελιξία προγραμματισμού με 209 ελεύθερης πρόσβασης μνήμες και ένα αμέσου κλήσεως προσωπικό κανάλι μνήμης. VX 150 Το VX-150 είναι ένας εξαιρετικά μικρός πομποδέκτης που μας προσφέρει ισχύ εξόδου 5 watt και πάρα πολλές καινοτομίες για χρήση στην ερασιτεχνική περιοχή των 2 μέτρων. `Εχει ελαστική μόνωση γύρω από

Διαβάστε περισσότερα

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433)

UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) UHF ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ (ΜΠΑΝΤΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ PMR446/LPD433) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Παρακαλώ ελέγξτε προσεκτικά ότι η συσκευασία περιέχει τα παρακάτω μέρη : 2 x Βασική Μονάδα (μηχάνημα με την κεραία)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ DR ELECTRONICS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ DR ELECTRONICS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (επάνω μέρος και πρόσοψη). 1. Υποδοχή κεραίας. Συνδέουμε την κεραία που συνοδεύει τον πομποδέκτη ή οποιαδήποτε άλλη κεραία με ονομαστική σύνθετη αντίσταση 50Ω. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε τον ασύρματο KG-UV920R της Wouxun Αυτός ο ασύρματος προσφέρει μοντέρνο design, προηγμένα χαρακτηριστικά, σταθερές αποδόσεις και εύκολη προσβασιμότητα Πιστεύουμε ότι θα μείνετε

Διαβάστε περισσότερα

10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1

10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1 10376 MT975_EL.qxp:MT_975_UK 1/15/08 5:47 AM Page 1 Ασύρµατος Μοντέλο MT 975 ΕΛΛ ΗΝΙΚΑ 1 11 10 2 3 1. Κεραία 2. Εξωτερικό Ηχείο / Βύσμα μικροφώνου 3. Κουμπί έντασης ON/OFF 4. Κουμπί λειτουργίας 5. Πλήκτρα

Διαβάστε περισσότερα

Meimaris.gr Elpidos 34, Sykies Thessaloniki Greece tel: +30 (231) 0634513 info@meimaris.gr

Meimaris.gr Elpidos 34, Sykies Thessaloniki Greece tel: +30 (231) 0634513 info@meimaris.gr ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ FCC Το εγχειρίδιο αυτό ισχύει για τα ακόλουθα µοντέλα: TH-F6A: 144/220/440 MHz FM Tri-Band Φορητός ποµποδέκτης TH-F7E: 144/430 MHz FM Dual-Band Φορητός ποµποδέκτης ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ K-Type:

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris.

Παύλος Μεϊµάρης Ελπίδος 34 (ΒΑΟ) Συκιές, Θεσσαλονίκη τηλ 2310.634.513, 6977.38.38.73 URL: http://www.meimaris.com - Εmail: info@meimaris. Εισαγωγή Σας ευχαριστούμε πολύ για την αγορά αυτού του εξαιρετικού πομποδέκτη της Alinco. Τα προϊόντα μας κατατάσσονται ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου. Αυτός ο πομποδέκτης έχει κατασκευαστεί με όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

VX 7R ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

VX 7R ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 1 VX 7R ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΡΑΙΑ : Συνδέουµε την κεραία που περιέχεται στην συσκευασία ή οποιαδήποτε άλλη κεραία µε ονοµαστική αντίσταση 50 ohm που να καλύπτει τις περιοχές λειτουργίας του ποµπού. ΚΟΥΜΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δηλώσεις µπορεί να ισχύει για αυτόν τον ποµποδέκτη.

ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δηλώσεις µπορεί να ισχύει για αυτόν τον ποµποδέκτη. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 144MHz ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ FM TH-K2AT TH-K2E TH-K2ET 430MHz ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ FM TH-K4AT TH-K4E KENWOOD CORPORATION B62-1696-00 (K, K2, E, E3, M, M2) 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ VHF FM ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ VX 170 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική Περιγραφή. 1 Κοντρόλ και συνδέσεις. 3 Εγκατάσταση των αξεσουάρ. 8 ιασυνδετικό κύκλωµα PACKET TNCs 11 Λειτουργία..12 Προηγµένη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ...

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ... Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ... 7 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ...7 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ NiCd... 8 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη

MOTOROLA. TLKR-T80 Extreme. Εγχειρίδιο χρήστη MOTOROLA TLKR-T80 Extreme Εγχειρίδιο χρήστη Ενδείξεις Οθόνης 1. Δείκτης έντασης ήχου 2. Δείκτης εκπομπής 3. Δείκτης λήψης 4. Δείκτης dual watch 5. Δείκτης αυτόματης απενεργοποίησης λειτουργίας 6. Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

KENWOOD ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KENWOOD CORPORATION. 144/430 MHz FM DUAL BANDER TM-D700E. ανκο αε URL: www.anco.gr

KENWOOD ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KENWOOD CORPORATION. 144/430 MHz FM DUAL BANDER TM-D700E. ανκο αε URL: www.anco.gr KENWOOD 144/430 MHz FM DUAL BANDER TM-D700E ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ KENWOOD CORPORATION 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ... 3 ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ... 4 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ... 5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΣΥΝ ΕΣΗ ΚΑΛΩ ΙΟΥ DC... 8 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε

Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 RS25E). Απεικόνιση Simrad RS25Ε µε προαιρετικό ακουστικό AHK05Ε Ελέγξτε το δικό σας RS25/AHK05 Υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στα κουµπιά µεταξύ των RS25U και RS25E, και κάποιες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες και στα δύο µοντέλα. Ένα προαιρετικό χειριστήριο - συσκευή

Διαβάστε περισσότερα