Η γλώσσα προγραμματισμού C

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η γλώσσα προγραμματισμού C"

Transcript

1 Η γλώσσα προγραμματισμού C Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου, τελεστές

2 Η συνάρτηση scanf() είσοδος δεδομένων Διαβάζει από το πληκτρολόγιο (stdin) μορφοποιημένες τιμές μεταβλητών. scanf (ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ, δείκτης_μεταβλητής-1, δείκτης_μεταβλητής-2,..., δείκτης_μεταβλητής-ν) Στη πιο γνωστή της μορφή χρησιμοποιείται για να καταχωρίσουμε δεδομένα σε μεταβλητές από το πληκτρολόγιο. Οι προσδιοριστές στη ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ αντιστοιχούν σε διευθύνσεις μεταβλητών (δείκτες). Η συνάρτηση scanf() μοιάζει πολύ με την printf() με μια μεγάλη διαφορά: δεν αναφέρεται σε ονομασίες μεταβλητών, αλλά σε δείκτες μεταβλητών. Άλλη διαφορά: η ΣΕΙΡΑ_ΕΛΕΓΧΟΥ στη scanf() περιέχει κυρίως προσδιοριστές και όχι επεξηγηματικό κείμενο. Χαρακτήρες ελέγχου μπορείτε να βάλετε. Για μεταβλητές τύπου double, ο προσδιοριστής είναι: %lf 2

3 Λίγα για τους δείκτες Δήλωση στη C int NUM = 5 ; Η διεύθυνση του NUM (&NUM) Δήλωση στη C char LET = A ; Δείκτης της NUM Η διεύθυνση του LET (&LET) Δείκτης της LET Διευθύνσεις μνήμης Μνήμη Η έκφραση &NUM εννοεί την διευθυνση της μεταβλητής NUM (= =83 10 ). Η scanf() λοιπόν αντίθετα με την printf() χρησιμοποιεί δείκτες μεταβλητών. 3

4 Παραδείγματα εντολών με τη scanf() /* Διαβάζει από το πληκτρολόγιο την ακέραια μεταβλητή x */ printf("enter first number: "); scanf("%d", &x); /* Διαβάζει από το πληκτρολόγιο μια μεταβλητή κινητής υποδιαστολής (fnum) και μια ακέραια μεταβλητή (inum) */ printf ("Give me 1 float and 1 integer number:"); scanf("%f %d", &fnum, &inum); Μετά την είσοδο δεδομένων, πατάμε <ENTER> 1 κενό μεταξύ των τιμών που δίνουμε Καλό είναι κάθε κλήση της scanf() να συνοδεύεται από μία κλήση της printf(), (η printf να μπαίνει πριν την scanf), ώστε ο χρήστης γνωρίζει τι δεδομένο πρέπει να πληκτρολογήσει. Όταν εισάγονται με μια κλήση της scanf() πάνω από 2 δεδομένα αυτά θα πρέπει να έχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 1 κενό. Δίνουμε <ENTER> μετά την πληκτρολόγηση των δεδομένων. Σύνηθες λάθος: scanf("%d",x) αντί για scanf("%d", &x). 4

5 Τι επιστρέφει η scanf() η scanf() έχει κάποια τιμή επιστροφής που ανάλογα είναι: ο αριθμός των όρων που διάβασε επιτυχως μηδέν (0) αν δεν μπορέσει να διαβάσει με επιτυχία ή η τιμή του EOF (End Of File ) όταν φτάσει απροσδόκητα στο τέλος αρχείου. Η κλήση: n = scanf("%d%f", &i, &x); όταν η γραμμή εισαγωγής είναι και οι δηλώσεις των μεταβλητών είναι: θα έχει σαν αποτέλεσμα: int i, n; float x; η μεταβλητή n να πάρει την τιμή 2 η μεταβλητή i να πάρει την τιμή 25 και η μεταβλητή x να πάρει την τιμή

6 Παραδείγματα προγραμμάτων με την scanf() #include <stdio.h> #include <stdlib.h> main() { int index; float num; printf (" Give me the integer index: "); scanf("%d", &index); printf (" Give me the float num: "); scanf("%f", &num); printf("the value of index is %d\n",index); printf("the value of num is %f\n",num); num = ; printf("the new value of num is %f\n",num); system( PAUSE ); } #include <stdio.h> #define FPA 0.23 main() { float timi_dvd, poso; int posotita; printf ("\ntimi DVD:"); scanf ("%f", &timi_dvd); printf ("Dwste posotita:\n"); scanf ("%d", &posotita); poso=timi_dvd*posotita; printf ("\n\n"); printf("poso plirwmis: %5.2f\n", poso); poso = poso + FPA * poso; printf ("\n\n"); printf("poso plirwmis: %6.3f\n", poso); getchar(); getchar(); } 6

7 7

8 Οι συνάρτησεις getchar(), putchar() Η getchar() διαβάζει έναν χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο με το πλήκτρο <enter> (περιμένει τη πληκτρολόγηση του <enter> ). H συνάρτηση getchar() δεν δέχεται παράμετρους. Υπάρχει στη βιβλιοθήκη <stdio.h>. Όταν εκτελείται, επιστρέφει τον χαρακτήρα που διάβασε: char alpha; scanf( %c, &alpha); alpha = getchar(); H getchar() είναι μια παραλαγή της συνάρτησης getche() η οποία διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν χαρακτήρα και τον εμφανίζει στη οθόνη. Η getche() υπάρχει στην βιβλιοθήκη <conio.h> και δεν δέχεται παραμέτρους. H putchar() εμφανίζει στην οθόνη ένα μόνο χαρακτήρα: putchar(ch); putchar(getchar()); Η putchar() υπάρχει στην βιβλιοθήκη <stdio.h>. 8

9 Οι συνάρτησεις puts() & gets() Η puts() εμφανίζει στην οθόνη μια σειρά χαρακτήρων (συμβολοσειρά): gets(<μεταβλητή_συμβολοσειράς>); Η puts() μετά την εμφάνιση της συμβολοσειράς, τυπώνει τον χαρακτήρα \n, δηλαδή επιστρέφει στην επόμενη σειρά. Ο χαρακτήρας \0 που υποδεικνύει το τέλος της συμβολοσειράς (μηδενικός χαρακτήρας) χρησιμοποιείται από την puts() και καλό θα έιναι να προσέχετε, ώστε η συμβολοσειρά που έχετε δώσει για εκτύπωση να περιέχει στο τέλος τον χαρακτήρα \0. Η gets() διαβάζει από το πληκτρολόγιο (είσοδος -stdin) μία σειρά χαρακτήρων (συμβολοσειρά) και την αναθέτει σε μια μεταβλητή συμβολοσειράς: gets(<μεταβλητή_συμβολοσειράς>); H gets() διαβάζει από το πληκτρολόγιο μέχρι να συναντήσει τον χαρακτήρα \n (πράγμα που συμβαίνει όταν πατήσουμε το <ENTER>). O χαρακτήρας \0 μπαίνει αυτόματα στο τέλος της συμβολοσειράς που πληκτρολογείτε. 9

10 Συμβολοσειρές printf("what's your name:"); gets(name); printf("hello "); puts(name); #include <stdio.h> main() { char aaa[20]; char bbb[10] = "Ritsa"; printf("hello my name is "); puts(bbb); printf("what's your name:"); gets(aaa); printf("\n"); printf("%s you 're welcome",aaa); } Στη C για την αποθήκευση και χειρισμό των συμβολοσειρών χρησιμοποιείται την δομή του πίνακα τύπου char. O τελευταίος χαρακτήρας του πίνακα είναι ο \0 (μηδενικός χαρακτήρας). char minima1[20] = "hello"; char minima2[ ] = {'h', 'e','l','l','o','\0'};. gets (minima1); scanf("%s",minima2); puts(minima1); Χωρίς & printf("τo minina einai:%s\n", minima); 10

11 Οι τελεστές συσχετισμού Πρόκειται για τελεστές που τους χρησιμοποιούμε για την δημιουργία απλών λογικών εκφράσεων συσχετισμού (σύγκρισης). < Μικρότερο από > Μεγαλύτερο από <= Μικρότερο από ή ίσο >= Μεγαλύτερο από ή ίσο == Λογικό ίσον!= Διάφορο (όχι ίσο) Το αποτέλεσμα μιας λογικής έκφρασης είναι είτε 1 (αληθές) είτε 0 (ψευδές). Οι τελεστές σύγκρισης χρησιμοποιούνται σαν συνθήκες κυρίως στις εντολές ελέγχου και επανάληψης. 11

12 Παρατηρήσεις στους τελεστές συσχετισμού Αν έχω x=2; και y=3; τότε η λογκή έκφραση (x > y) επιστρέφει 0 (ψευδής έκφραση). Προσέξτε τον τελεστή για το λογικό ίσον που είναι ένα διπλό ίσον (= =). Στην C η προτεραιότητα των τελεστών συσχέτισμού είναι μικρότερη από αυτή των αριθμητικών τελεστών, ενώ είναι μεγαλύτερη από αυτή του τελεστή καταχώρησης. Άρα η μεταβλητή i στη εκτέλεση του κώδικα που ακολουθεί, j = k =13; i = j == k; θα πάρει την τιμή 1, διότι ο τελεστής της ισότητας (==) έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα από τον τελεστή καταχώρησης (ένα απλό ίσον =). Καθώς λοιπόν οι μεταβλητές j και k είναι ίσες το αποτέλεσμα της σύγκρισης αυτών (j == k) θα είναι αληθές, δηλαδή 1. 12

13 Λογικοί τελεστές Πρόκειται για τελεστές που μας επιτρέπουν να συνδυάσουμε απλές εκφράσεις συσχετισμού και να δημιουργήσουμε πιο πολύπλοκες λογικές προτάσεις. && Λογικό "και" (AND) Λογικό διαζευτικό "ή" (είτε - OR)! Λογική άρνηση (ΝΟΤ) Το αποτέλεσμα μιας πρότασης με λογικούς τελεστές είναι είτε μηδέν (0 -ψευδές), είτε όχι μηδέν (αληθές). Με τους τελεστές && και, απαιτείται η χρήση 2 όρων, ενώ με τον τελεστή! ενός (μοναδιαίος). x > 10 && x < 20 (x > 10 && x < 20) x > 50 13

14 Παράδειγμα με λογικούς τελεστές Η προτεραιότητα των τελεστών συσχέτισμού είναι μεγαλύτερη από αυτή των λογικών τελεστών ενώ η προτεραιότητα και των δύο (συσχετισμού και λογικών) είναι μικρότερη από αυτή των αριθμητικών τελεστών! H λογική έκφραση που ακολουθεί μας βρίσκει αν ένα έτος είναι δίσεκτο ή όχι: (etos % 4 = = 0 && etos % 100!= 0 etos % 400 = = 0) Δίσεκτα έτη θεωρούνται όσα διαιρούνται ακριβώς με το 4 αλλά όχι με το 100. Εξαίρεση αποτελούν τα έτη που διαιρούνται ακριβώς με το 400, που θεωρούνται επίσης δίσεκτα. Αν το έτος λοιπόν είναι δεν είναι δίσεκτο τότε η λογική έκφραση επιστρέφει την τιμή 0 (ψευδής). Άλλος τρόπος: (! (etos % 4) && (etos % 100)! (etos % 400) ) 14

15 Oι τελεστές ολίσθησης << και >> Πρόκειται για λογικούς τελεστές που χειρίζονται bits. Με τη εφαρμογή των τελεστών ολίσθησης τα bits της μεταβλητής μετατοπίζονται προς τα αριστερά ή δεξιά. << Ολίσθηση προς αριστερά >> Ολίσθηση προς δεξιά. Η έκφραση alpha << 2 μετατοπίζει τα bits της μεταβλητής alpha κατά 2 θέσεις αριστερά. Στα κενά που δημιουργούνται τοποθετούνται μηδενικά. Η έκφραση alpha >> 2 μετατοπίζει τα bits της μεταβλητής alpha κατά 2 θέσεις δεξιά. Αν η μεταβλητή δεν έχει πρόσημο στα κενά που δημιουργούνται τοποθετούνται μηδενικά. Αν η μεταβλητή έχει πρόσημο τότε τα bits που αδειάζουν, είτε παίρνουν το bit του προσήμου, είτε "γεμίζουν" με 0. 15

16 Παραδείγματα με τους τελεστές ολίσθησης /* Ολίσθηση αριστερά unsigned short K, J; J=12; // J = K=J << 2; // K = (48 10 ) /* Ολίσθηση δεξιά unsigned short K, J; J=12; // J = K=J >> 2; // K = (3 10 ) Η ολίσθηση μιας μεταβλητής προς τα αριστερά κατά n θέσεις ισοδυναμεί με πολλαπλασιασμό της με 2 n ενώ προς τα δεξιά με διαίρεση της με 2 n. 16

17 Αλλοι τελεστές χειρισμού bits Τελεστής Περιγραφή ~ Δυαδική άρνηση (όπου 1 μπαίνει 0 και όπου 0 μπαίνει 1 - one's complement). Υπάρχει ένας μόνο όρος. & Δυαδικό "και" σε επίπεδο bit (σύζευξη / AND). Ο τελεστής απαιτεί δύο όρους. Υπάρχει και ο τελεστής της διεύθυνσης (&) με τον ίδιο συμβολισμό που όταν μπαίνει μπροστά σε μία μεταβλητή αναφέρεται στην διεύθυνση της. Δυαδικό διαζευκτικό "ή" σε επίπεδο bit (διάζευξη / OR). Ο τελεστής απαιτεί δύο όρους. ^ Αποκλειστική διάζευξη "ή" (exclusive OR) σε επίπεδο bit. Ο τελεστής απαιτεί δύο όρους. 17

18 Έλεγχος αν ένας αριθμός είναι άρτιος ή περιττός Έστω L ακέραια μετεβλητή χωρίς πρόσημο (unsigned int L;). Θέλουμε να διαπιστώσουμε αν η τιμή που έχει είναι άρτιος ή περιττός αριθμός. Αυτό γίνεται αν δούμε τη τιμή της μεταβλητής Κ (ίδιος τύπος με την L) όπου: Κ= L &1 Αν K είναι ίσος με 0 είναι τότε ο L είναι άρτιος Αν Κ είναι ίσος με 1 τότε o L είναι περιττός Γιατί? Όταν ένας ακέραιος εκφράζεται σε δυαδικό σύστημα τότε αν είναι άρτιος το τελευταίο bit δεξιά είναι 0. Αν είναι περιττός τότε είναι 1. Κάνοντας L&1 ουσιαστικά μηδενίζουμε όλα τα bits του L εκτός του τελευταίου δεξιά (Least Significant Bit - LSB) που παραμένει ως έχει (L = 43) & (1) (K) (L = 42) & (1) (K) Βασικά ελέγχουμε το LSB 18

19 Κάνοντας 1 το i bit από δεξιά Πως μπορώ να κάνω το 1 το i bit (set on) μιας μεταβλητής L? Έστω ότι έχω μια μεταβλητή με περιεχόμενο (πρόκειται για τον αριθμό 120). Το 3 ο bit είναι 0. Αν θέλω να κάνω 1 το 3 ο bit από δεξιά θα πρέπει να δώσω: L 4 Το 4 στο δυαδικό είναι (το 3 ο bit είναι 1 και υπόλοιπα 0). Εκτελώντας L=L 4 η L παίρνει τη δυαδική τιμή όπου το 3 ο bit είναι 1 (τα υπόλοιπα παραμένουν ως έχουν) (120) (4) (124) 19

20 Οι τελεστές αυξησης/μείωσης Τελεστής Περιγραφή ++ κάνει αύξηση μιας μεταβλητής κατά 1 μονάδα π.χ i++; - - κάνει μείωση μιας μεταβλητής κατά 1 π.χ i-- ; Εχει σημασία αν οι τελεστές αύξησης/μείωσης τεθούν πριν (++i) ή μετά (i--) την μεταβλητή. int a=3, b=3; int syna, synb; syna=a++; synb=++b; printf ("a= %d, syna= %d, b= %d, synb=%d\n", a, syna, b, synb); Αποτέλεσμα: a=4, syna=3, b=4, synb=4 20

21 Οι συνδιαστικοί τελεστές εκχώρησης += Πρόσθεση σε μεταβλητή. Παράδειγμα: x+=1; είναι το ιδίο όπως x=x+1 -= Αφαίρεση από μεταβλητή. Παράδειγμα: x-=1; (όπως x=x-1) *= Πολλαπλασιασμός μεταβλητής. Παράδειγμα: x*=3; (όπως x=x*3) /= Διαίρεση μεταβλητής. Παράδειγμα: x/=2; (όπως x=x/2) %= Το υπόλοιπο. Παράδειγμα: alpha %=2 (οπως alpha=alpha %2) >>= Ολίσθηση δεξιά. Παράδειγμα: beta >>= 3 (τα bits της beta ολίσθησαν δεξιά κατα 3 θέσεις) <<= Ολίσθηση αριστερά. Παράδειγμα: beta <<= 3 (τα bits της beta ολίσθησαν αριστερά κατα 3 θέσεις) &= Σύζευξη (AND). Παράδειγμα: var &= 0177 (όπως var = var & 0177) = Διάζευξη (OR). Παράδειγμα: var = 0177 ^= Αποκλειστική διάζευξη (exclusive OR). Παράδειγμα: var ^ =

22 Ο τελεστής συνθήκης? Η γενική μορφή χρήσης του τελεστή «?» είναι: Λογική έκφραση/προταση? εντολή-1 : εντολή-2 Αν η λογική έκφραση/πρόταση είναι αληθής τότε εκτελείται η εντολή-1, διαφορετικά εκτελείται η εντολή-2. (alpha > 0)? printf( θετικός ) : printf( αρνητικό ή μηδέν»); Ουσιαστικά πρόκειται για μια συμπαγής μορφή της εντολής if-else (που θα δούμε αργότερα) Η τιμή μιας έκφρασης με τον τελεστή?: είναι ίση με την τιμή της έκφρασης που εκτελείται τελευταία. num = (x<=5)? 1 : 0; ισοδύναμα if (x<=5) num=1; else num=0; 22

23 Προτεραιότητες μεταξύ των τελεστών της C Ιεραρχία Τελεστές Φορά 1 ( ) [ ]. -> Από αριστερά πρός δεξιά 2! ~ &(διεύθυνση) *(indirection) (type) sizeof Από δεξιά πρός αριστερά 3 *(πολλαπλασιασμός) / % Από αριστερά πρός δεξιά Από αριστερά πρός δεξιά 5 << >> Από αριστερά πρός δεξιά 6 < <= > >= Από αριστερά πρός δεξιά 7 = =!= Από αριστερά πρός δεξιά 8 & (AND) Από αριστερά πρός δεξιά 9 ^ Από αριστερά πρός δεξιά 10 Από αριστερά πρός δεξιά 11 && Από αριστερά πρός δεξιά 12 Από αριστερά πρός δεξιά 13? : Από δεξιά πρός αριστερά 14 = += -= *= /= %= &= ^= = <<= >>= Από δεξιά πρός αριστερά 15, Από αριστερά πρός δεξιά 23

24 Στο εργαστήριο Μεταγλωττίστε τα προγράμματα που υπάρχουν στο περιεχόμενο της θεωρίας του 3 ου μαθήματος. Μεταγλωττίστε ξανά τα προγράμματα εργαστηρίου του 2 ου μαθήματος με τη διαφορά αντί να δίνετε τιμές με τον τελεστή =, να τις διαβάζετε από το πληκτρολόγιο. Να γραφτεί ένα πρόγραμμα στο οποίο θα δίνουμε από το πληκτρολόγιο έναν αριθμό δευτερολέπτων και αυτό θα υπολογίζει πόσα λεπτά αντιστοιχούν σε αυτό τον αριθμό δευτερολέπτων και πόσα δευτερόλεπτα απομένουν. Να γραφτεί ένα πρόγραμμα στο οποίο θα δίνουμε από το πληκτρολόγιο μια χρονολογία και αυτό θα εμφανίζει την οθόνη αν το έτος είναι δίσεκτο ή όχι (κάντε χρήση τη λογικής πρότασης που εξετάσαμε στη θεωρία για το δίσεκτο έτος και τον τελεστή?) Γράψτε ένα πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει την απόσταση που διανύει το σώμα που αφήνεται να πέσει ελεύθερα από ηρεμία και την ταχύτητα του μετά από t sec. Ο αριθμός των δευτερολέπτων θα δίνεται από το πληκτρολόγιο (δείτε την άσκηση του 2 ου μαθήματος). 24

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα

Μεταφερσιμότητα Τα προγράμματα μεταφέρονται εύκολα σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα Η ΓΛΩΣΣΑ C Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs. Η σημερινή μορφή της γλώσσας ακολουθεί το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ «Βασική Θεωρία, Παραδείγματα και Εργαστηριακές Ασκήσεις για την Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η Γλώσσα Προγραμματισμού C (Μέρος 3 - Συναρτήσεις, Πίνακες και Δείκτες) Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C

Φροντιστήρια. Σύντομη Ιστορία της C. Μια Σύγκριση των Γλωσσών Προγραμματισμού. Τα Πλεονεκτήματα της C Φροντιστήρια Σύντομη Ιστορία της C Η γλώσσα προγραμματισμού C δημιουργήθηκε από τον Dennis Ritchie στα Bell Labs το 1972 όταν αυτός και ο Ken Thompson ασχολούνταν με τον σχεδιασμό του λειτουργικού συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού.

1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Απαντήσεις ασκήσεων Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Η func1() επιστρέφει

Διαβάστε περισσότερα

Στο περιβάλλον επιφάνειας εργασίας μας ανοίγουμε μία κονσόλα και δίνουμε την εντολή:

Στο περιβάλλον επιφάνειας εργασίας μας ανοίγουμε μία κονσόλα και δίνουμε την εντολή: Κεφάλαιο ΙI: Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού C. 2.1 Η γλώσσα C. Η C είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου η οποία αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Dennis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι» ΓΛΩΣΣΑ C Δρ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C

Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή στο ιαδικαστικό Προγραµµατισµό C Ελευθέριος. Πολυχρονόπουλος Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΤΡΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αλγόριθμοι Γλώσσες PASCAL και C ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΙΒΑΔΑ Φυσικού M.Sc. Computer Science Univ. of Wisconsin Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Απαντήσεις ασκήσεων Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. 2 Απαντήσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C: ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C: ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C: ΑΣΚΗΣΕΙΣ Για τους φοιτητές του µαθήµατος «Εισαγωγή στην Πληροφορική» Ε. Κοφίδης Ιούνιος 2005 Θα βρείτε εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες

Κεφάλαιο. Εισαγωγή. Ενδεικτικές. σελίδες Κεφάλαιο Εισαγωγή Η γλώσσα C σε βάθος Εισαγωγή Οκτώβριος του 1983. Ως µεταπτυχιακός φοιτητής, γνώρισα µια δεκαοχτάχρονη αµερικανιδούλα που την έλεγαν BCPL. H σχέση µας κράτησε ένα χρόνο περίπου. Ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραµµατισµού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Εισαγωγή στην C Βασικά στοιχεία 24 Απριλίου 2015 Το σηµερινό

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Τεχνικές και μέθοδοι προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++ Θεωρία και ασκήσεις» 2011 Ζαχαρούλα Σ.Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ανδρεοπούλου Ζ. 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C. Χρήστος Αρβανίτης

ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C. Χρήστος Αρβανίτης ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Χρήστος Αρβανίτης 1 Εισαγωγή Στις σηµειώσεις αυτές καταγράφεται το περιεχόµενο των διαλέξεων που δόθηκαν κατα το ακαδ. έτος 2008 στο Πανεπιστήµιο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Χρήση της C) 6 η Θεωρία ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να μάθετε να κάνετε εισαγωγή δεδομένων σε πίνακες και περαιτέρω επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Μερικές χρήσιμες οδηγίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Μερικές χρήσιμες οδηγίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Μερικές χρήσιμες οδηγίες Ιωάννινα-Κοζάνη, Ιανουάριος 2008. Α. Στάδια Ανάπτυξης Γενικά, διακρίνουμε τη φάση της ανάλυσης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης. Για το κάθε

Διαβάστε περισσότερα