ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης 1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης 1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός."

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης 1 1. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός. Να βρεθεί ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτούς που δόθηκαν. 2. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός. Να βρεθεί ποιος ήταν ο μικρότερος αριθμός από τους θετικούς αριθμούς που δόθηκαν. 3. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός. Από τους αριθμούς που δόθηκαν και ήταν μεγαλύτεροι του 22, να βρεθεί ποιος ήταν ο μεγαλύτερος. 3. (β). Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός. Από τους αριθμούς που δόθηκαν και ήταν μεγαλύτεροι του 22, να βρεθεί ποιος ήταν ο μικρότερος. 3. (γ). Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός. Να βρεθεί ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτούς που δόθηκαν και πόσοι θετικοί δόθηκαν. 4. Να βρεθεί αλγόριθμος υπολογισμού του Σ= Να βρεθεί αλγόριθμος υπολογισμού του Σ= Ν 6. Να βρεθεί αλγόριθμος υπολογισμού του Γ=1*2*3*...*10 7. Να βρεθεί αλγόριθμος υπολογισμού του Γ=1*2*3*...*Ν. (Ν παραγοντικό ή Ν!) 7.B Να βρεθεί αλγόριθμος υπολογισμού του X=(1*2*3*...*Ν)/( K) 8. Να γραφτεί αλγόριθμος που να δέχεται από το πληκτρολόγιο θετικούς ακέραιους μέχρι να δοθεί το 0 ή αρνητικός. Να βρεθεί ποιος ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός από αυτούς που δόθηκαν και πόσοι θετικοί δόθηκαν και σε ποια σειρά δόθηκε ο μεγαλύτερος. 9. Να βρεθεί αλγόριθμος υπολογισμού του Γ=3*5*...*(2Ν+1) 10. Να βρεθεί αλγόριθμος υπολογισμού του Γ=5*10*15*...*(5Ν) 11. Να βρεθεί αλγόριθμος υπολογισμού του Σ=5^2+10^2+15^2+...+(5*Ν)^2 12. Να βρεθεί αλγόριθμος υπολογισμού της παράστασης: Υ = ( Ν) * (2^2+4^2+...+(2Ν)^2) 13. Δεν έχεις στη διάθεσή σου την πράξη της ύψωσης σε δύναμη. Φτιάξε αλγόριθμο που να δέχεται δύο αριθμούς Χ και Υ, ο Υ να είναι θετικός ή μηδέν και ακέραιος και να βρίσκεις το Χ εις την Υ. 13. (β). Δεν έχεις στη διάθεσή σου την πράξη της ύψωσης σε δύναμη. Φτιάξε αλγόριθμο που να δέχεται δύο αριθμούς Χ και Υ και να βρίσκεις το Χ εις την Υ. Ο Χ μπορεί να είναι οποιοσδήποτε αριθμός και ο Υ οποιοσδήποτε ακέραιος. 14. Δίνονται αριθμοί μέχρι να ξεπεράσει το άθροισμα τους το 100. Βρες το ΜΟ τους. 15. Να βρεθεί αλγόριθμος υπολογισμού του Σ=1^Κ+2^Κ+3^Κ+...+(Ν^Κ). 16. Να φτιαχτεί αλγόριθμος που να δέχεται θετικούς ακεραίους μέχρι το άθροισμα των περιττών ή των άρτιων να γίνει ίσο ή να ξεπεράσει το 400. Ο αλγόριθμος θα δίνει αποτέλεσμα «άρτιοι» ή «περιττοί» ανάλογα με το ποια κατηγορία έφτασε να έχει άθροισμα πρώτη Να φτιαχτεί αλγόριθμος που να δέχεται θετικούς ακεραίους μέχρι το πλήθος των περιττών ή των άρτιων να γίνει ίσο με 5. Ο αλγόριθμος θα δίνει αποτέλεσμα «άρτιοι» ή «περιττοί» ανάλογα με το ποια κατηγορία έφτασε να έχει πλήθος 5 πρώτη. 1

2 18. Να φτιαχτεί αλγόριθμος που να δέχεται 2 θετικούς ακεραίους α, β. Ο αλγόριθμος θα βρίσκει πόσοι ακέραιοι βρίσκονται μεταξύ του α και του β (συμπεριλαμβανομένων αυτών) και διαιρούνται ακριβώς με το 3. (Θεωρείστε το α<=β). 18. Β.Ίδια με την 18 αλλά δεν ξέρουμε ποιο από τα α,β είναι το μαξ. 19. Να φτιαχτεί αλγόριθμος που να ζητά τις βαθμολογίες 30 μαθητών. Να βρίσκει τον μεγαλύτερο βαθμό καθώς και πόσοι ήταν οι άριστοι μαθητές (βαθμός >=18.5). 20. Δίνονται διαδοχικά από το πληκτρολόγιο τα βάρη (σε κιλά) μερικών κιβωτίων. Το τελευταίο κιβώτιο θα έχει βάρος 0 ή αρνητικό. Ζητείται να μετρηθεί το πλήθος των κιβωτίων που δόθηκαν (να μην υπολογίζεται το μηδενικό ή αρνητικό κιβώτιο). 21. Δίνονται διαδοχικά από το πληκτρολόγιο τα βάρη (σε κιλά) μερικών κιβωτίων. Το τελευταίο κιβώτιο θα έχει βάρος 0 ή αρνητικό. Ζητείται να μετρηθεί το συνολικό βάρος των κιβωτίων που δόθηκαν (να μην υπολογίζεται το μηδενικό ή αρνητικό κιβώτιο). 22. Δίνονται διαδοχικά από το πληκτρολόγιο τα βάρη (σε κιλά) μερικών κιβωτίων. Το τελευταίο κιβώτιο θα έχει βάρος 0 ή αρνητικό. Ζητείται να μετρηθεί το συνολικό βάρος των κιβωτίων που είναι μεγαλύτερα από 100 (κιλά) (να μην υπολογίζεται το μηδενικό ή αρνητικό κιβώτιο). 23. Δίνονται διαδοχικά από το πληκτρολόγιο τα βάρη (σε κιλά) μερικών κιβωτίων. Το τελευταίο κιβώτιο θα έχει βάρος 0. Ζητείται να μετρηθεί το πλήθος των κιβωτίων που έχουν βάρος μεγαλύτερο από 100 (κιλά). 23. (β) Δίνονται διαδοχικά από το πληκτρολόγιο τα βάρη (σε κιλά) μερικών κιβωτίων. Το τελευταίο κιβώτιο θα έχει βάρος 0. Ζητείται να μετρηθεί ο ΜΟ των κιβωτίων που έχουν βάρος μεγαλύτερο από 100 (κιλά). 24.!μεχρις_οτου! Δίνονται διαδοχικά από το πληκτρολόγιο τα βάρη (σε κιλά) μερικών κιβωτίων. Το τελευταίο κιβώτιο θα έχει βάρος 0 ή αρνητικό. Ζητείται να βρεθεί ο μέσος όρος των κιβωτίων που έχουν βάρος μικρότερο από 50 (κιλά) χωρίς να υπολογίζεται το τελευταίο μηδενικό ή αρνητικό κιβώτιο. 25.!για! Κατασκευάστε αλγόριθμο που να βρίσκει και να εκτυπώνει το άθροισμα των αρτίων αριθμών από το 1 μέχρι το 100. Επίσης να βρίσκει και να εκτυπώνει το άθροισμα των περιττών αριθμών από το 1 μέχρι το !όσο, μεχρις_οτου! Δίνεται από το πληκτρολόγιο ένας αριθμός χ. Κατόπιν δίνονται διαδοχικά άλλοι αριθμοί μέχρι να δοθεί το 0. Ζητάμε να ελεγχθεί αν υπήρξε έστω κι ένας αριθμός (από αυτούς που δόθηκαν μετά) που να ήταν ίσος με τον χ και αν υπήρξε έστω κι ένας, πόσοι ήταν τελικά αυτοί που ήταν ίσοι με τον χ; 27. Να βρεθεί ο αλγόριθμος υπολογισμού της παράστασης κ = ( Ν)*(5*Ν)*(4+2*Ν/N^2+3) 28. Να βρεθεί ο αλγόριθμος υπολογισμού του Γ = 3*6*9*...*(3Ν) 29. Να βρεθεί ο αλγόριθμος υπολογισμού της παράστασης : Σ=1^Κ+2^Κ+3^Κ+...+(Ν^Κ) 30. Να φτιαχτεί πρόγραμμα που να υπολογίζει το συνολικό αριθμό των σπόρων σιταριού που μαζεύονται σε μια σκακιέρα αν στο πρώτο τετράγωνο βάζουμε 1 σπόρο, στο 2 ο 2, στο 3 ο 4, στο 4 ο 8 και συνεχώς διπλασιάζουμε. 2

3 31. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Χ 2 Υ -1 ΟΣΟ Υ<= 5 επανέλαβε Χ Χ+1 Χ Χ+Υ Υ Υ+2 ΓΡΑΨΕ Χ, Υ Βρείτε τον αριθμό των επαναλήψεων και τι θα εμφανιστεί στην οθόνη. 32. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Α 3 Ι 0 Α Α+Ι Ι Ι+3 Α 5 Ι 0 Α Α+Ι^2 Ι Ι+5 Βρείτε τον αριθμό των επαναλήψεων κάθε επανάληψης και τι θα εμφανιστεί στην οθόνη. 32. Β. Δίνεται το παρακάτω τμήμα αλγορίθμου: Α 2 Ι 4 Α Α+Ι+4 Ι Ι+6 Α 5 Ι 9 Α Α+Ι^3 Ι Ι+5 Βρείτε τον αριθμό των επαναλήψεων κάθε επανάληψης και τι θα εμφανιστεί στην οθόνη. 3

4 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης2 4. Σε ένα δάσος ζει μια κοινότητα κουνελιών με τα εξής χαρακτηριστικά: Στην αρχή κάθε χρόνου δυστυχώς :( 3 κουνελάκια εγκαταλείπουν το δάσος, από αυτά το 1 είναι αρσενικό και τα 2 θηλυκά. Στο τέλος κάθε 4ου έτους όμως αν στο δάσος έχει μείνει τουλάχιστον 1 αρσενικό και 1 θηλυκό, τότε αυτά αναπαράγονται :). Κάθε "ζευγάρι" κουνελιών που βρίσκεται στο δάσος γεννά 5 κουνελάκια (ας δεχτούμε χάριν ευκολίας ότι πάντα από τα 5 νεογέννητα, είναι το 1 αρσενικό και τα 4 θηλυκά) Θεωρούμε επίσης ότι ακόμη και πριν συμπληρώσουν ένα έτος ζωής, τα κουνελάκια μπορούν να αναπαράγονται αν ισχύουν οι απαραίτητες συνθήκες ζευγαρώματος. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που α) Να διαβάζει τον αρχικό αριθμό Ν>=4 των κουνελιών που ζει στο δάσος. Θεωρήστε ότι αν ο Ν είναι άρτιος, έχουμε αρχικά ίσους πληθυσμούς αρσενικών και θηλυκών, ενώ αν ο Ν είναι περιττός, θεωρήστε ότι τα θηλυκά είναι, κατά ένα περισσότερα από τα αρσενικά. β) Να εμφανίζει στο τέλος κάθε έτους πόσα αρσενικά και πόσα θηλυκά κουνέλια έχουν μείνει στο δάσος. γ) Να υπολογίζει μετά από 20 χρόνια, τους αντίστοιχους πληθυσμούς, εκτός αν νωρίτερα έχουν εγκαταλείψει όλα τα κουνελάκια το δάσος, όποτε και θα πρέπει να εμφανίζει μετά από πόσα χρόνια θα συμβεί αυτό. 5. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ Α.Φ.Μ. Για να πιστοποιήσουμε αν ένας δοθείς εννεαψήφιος αριθμός μπορεί να είναι έγκυρος Α.Φ.Μ. ή όχι, φαρμόζουμε την παρακάτω διαδικασία: Έστω ότι ο δοθείς αριθμός είναι A1A2A3A4A5A6A7A8A9, όπου κάθε Ai αντιστοιχεί σε ένα ψηφίο του αριθμού. Υπολογίζουμε το άθροισμα Σ = 256*A *A2 +64*A3 + 32*A4 + 16*A5 + 8*A6 +4*A7 + 2*A8 Υπολογίζουμε το υπόλοιπο Υ της διαίρεσης του Σ με τον αριθμό 11. Αν το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι 10 και A9=0 τότε ο αριθμός είναι έγκυρος Α.Φ.Μ. Αν το υπόλοιπο της διαίρεσης είναι Υ και A9=Υ τότε ο αριθμός είναι έγκυρος Α.Φ.Μ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αριθμός είναι δεν έγκυρος Α.Φ.Μ. 6. Ένα μαγαζί που πουλάει φιλμ χρεώνει κλιμακωτά τους πελάτες του ως εξής: Για τα πρώτα 10 φιλμ προς 3.50 Ευρώ το ένα Για τα επόμενα 20 φιλμ προς 3.10 Ευρώ το ένα Για τα επόμενα 40 φιλμ προς 2.70 Ευρώ το ένα Για τα υπόλοιπα φιλμ προς 2.20 το ένα Να γραφεί αλγόριθμος που να υπολογίζει τι πρέπει να πληρώσει κάποιος που θέλει να αγοράσει φιλμ. Επίσης, να διαβάζεται η μάρκα του φιλμ: Αν είναι KODAK να προστίθεται 0.40 Ευρώ στην τιμή του ενός φιλμ. Αν είναι AGFA να προστίθεται 0.30 Ευρώ στην τιμή του ενός φιλμ. Αν είναι FUJIFILM να προστίθεται 0.20 Ευρώ στην τιμή του ενός φιλμ. Ειδάλλως, να μην προστίθεται τίποτα. Τέλος, αν συνολικό κόστος πάνω από 900 τότε υπάρχει 15% έκπτωση. 7. Σε ένα μπλόκο της τροχαίας ακολουθείται το εξής σύστημα: Κάθε οδηγός υπόκειται σε αλκοτέστ, ο μετρητής του οποίου έχει ενδείξεις από 0 μέχρι 5 (0 = νηφάλιος). Αν η μέτρηση κάποιου οδηγού είναι μεγαλύτερη από 0, τότε το διπλάσιό της προστίθεται στο σύστημα πόντων (point 4

5 system) του οδηγού. Αν αυτός συγκεντρώσει: 1 έως 3 μονάδες, δεν υπάρχει πρόβλημα. 4 έως 6 μονάδες, του γίνεται σύσταση, 7 έως 9 μονάδες, πληρώνει πρόστιμο, περισσότερες από 9 μονάδες, του αφαιρείται το δίπλωμα. Αν του έχει αφαιρεθεί και άλλη φορά, κινείται δικαστική διαδικασία. Να γίνει πρόγραμμα το οποίο: α) Να ζητάει τους πόντους που είχε συγκεντρώσει ο οδηγός. β) Να ζητάει τη μέτρηση του αλκοτέστ και να αυξάνει όπως προβλέπεται τους πόντους του οδηγού. γ) Ανάλογα με τους πόντους που έφτασε τώρα ο οδηγός, να εμφανίζει ένα από τα μηνύματα "ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ", "ΣΥΣΤΑΣΗ", "ΠΡΟΣΤΙΜΟ", "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ". δ) Σε περίπτωση που πρέπει να του αφαιρεθεί το δίπλωμα, το πρόγραμμα πρέπει να ρωτάει αν του έχει αφαιρεθεί και άλλη φορά. Αν η απάντηση είναι "ΝΑΙ" τότε να εμφανίζεται το μήνυμα "ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ". Σε περίπτωση που η απάντηση δεν είναι ούτε "ΝΑΙ" ούτε "ΟΧΙ", θα πρέπει να επαναλαμβάνεται η ερώτηση. 8. Σύμφωνα 9. Να Γράψετε Πρόγραμμα το οποίο διαβάζει εναν ακέραιο θετικό αριθμό (εάν δοθεί αρνητικός χρησιμοποιούμαι τον αντίθετό του) και: 1) Να εμφανίζει τα ψηφία του αριθμού στην οθόνη (από το τελευταίο προς το πρώτο), 2) Να υπολογίζει (και να εμφανίζει) πόσα ψηφία έχει ο αριθμός 3) Να υπολογίζει τον αριθμό που έχει τα ίδια ψηφία με τον δεδομένο αριθμό, αλλά με ανάποδη σειρά (ας τον ονομάσουμε "ανάστροφο" αριθμό) και 4) Να ελέγχει εάν ο δεδομένος αριθμός είναι "καρκινικός" (= ο αριθμός ο οποίος από όποια μεριά και να διαβασθεί -είτε από δεξιά είτε από αριστερά- είναι ο ίδιος). 10. Να Γράψετε Πρόγραμμα το οποίο να εμφανίζει ενα Χριστουγεννιάτικο Δένδρο, οπως φαίνεται παρακάτω, σε 18 γραμμές και ή βάση του να είναι σε 3 γραμμές. Να χρησιμοποιηθούν μεταβλητές (παράμετροι) ώστε το πρόγραμμα να μην αλλάζει όταν αλλάζουν τα δεδομένα (τα 2 ύψη που δίνονται - σε γραμμές). * *** ***** ******* ********* *********** ************* *** *** 11. Να Γράψετε Πρόγραμμα το οποίο να Ζητάει έναν αριθμό και εμφανίζει αν είναι πρώτος ή όχι. Πρώτοι λέγονται οι αριθμοί που διαιρούνται μόνο από τη μονάδα και από τον εαυτό τους. 5

6 12. To κεντρικό αμφιθέατρο της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) έχει 30 σειρές εδράνων. Η κάτω-κάτω σειρά (1η σειρά) αποτελείται από 20 έδρανα και για κάθε σειρά πιο πάνω τα έδρανα αυξάνονται κατά 3. Η ΣΘΕ αποφάσισε να περάσει με βερνίκι όλα τα έδρανα. Κάθε έδρανο απαιτεί 2000 gr βερνικιού, και ο προμηθευτής στης ΣΘΕ, διαθέτει βερνίκι σε κουτιά των 7 Kg με κόστος 4 το καθένα. Να γίνει αλγόριθμος που να υπολογίζει πόσα έδρανα έχει συνολικά το αμφιθέατρο, πόσα κουτία βερνίκι απαιτούνται, και ποιο είναι το συνολικό κόστος. 13. Ένας καταθέτης έχει για κωδικό πρόσβασης (PIN) στη μαγνητική του κάρτα αναλήψεως έναν τετραψήφιο αριθμό xyzq, όπου γνωρίζουμε ότι το x είναι άρτιος αριθμός, το z περιττός και το q πολλαπλάσιο του 4. Γνωρίζουμε επίσης ότι όλα τα ψηφία που έχει επιλέξει είναι <> 0. Γνωρίζουμε επίσης ότι αν κωδικός του πενταπλασιαστεί και διαιρεθεί με το 3, έχει πάντα υπόλοιπο 1. Για παράδειγμα οι επόμενοι αριθμοί αποτελούν πιθανούς κωδικούς: 4394, 6434, 8558 Να γίνει αλγόριθμος που να μας εμφανίζει όλους τους πιθανούς κωδικούς, όπως και το πλήθος τους. 14. Άρτιος_ή_περιττός_χωρίς_mod 15. Βρες τον αριθμό των επαναλήψεων και τις τιμές των μεταβλητών στο τέλος κάθε επανάληψης, του παρακάτω τμήματος προγράμματος: Χ 1 Β 2 Α Β*Χ+1 ΓΙΑ ι από 6 μέχρι 1 με_βήμα -2 Β Β 2 Α Α+Β- Χ +ι Γ Α*2 Χ Χ+1 ΓΡΑΨΕ Α,Β,Γ,Χ, ι ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 16. Βρες τον αριθμό των επαναλήψεων και τις τιμές των μεταβλητών στο τέλος κάθε επανάληψης, του παρακάτω τμήματος προγράμματος: Χ 5 Β 1 Α Β*Χ+1 ΟΣΟ Β<Χ ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ Β Β + 2 Α Α+Β - Χ Γ Α*2 Χ Χ - 1 ΓΡΑΨΕ Α,Β,Γ,Χ ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 6

7 ΑΣΚΗΣΕΙΣ Επανάληψης

2. Στον παραπάνω πίνακα προσθέτουμε (εφόσον χρειάζεται) μια ακόμη στήλη που την ονομάζουμε έξοδο και στην οποία γράφουμε ότι εμφανίζεται.

2. Στον παραπάνω πίνακα προσθέτουμε (εφόσον χρειάζεται) μια ακόμη στήλη που την ονομάζουμε έξοδο και στην οποία γράφουμε ότι εμφανίζεται. Κατηγορία 1 η Πίνακες τιμών Τρόπος αντιμετώπισης: 1. Για να παρακολουθούμε τις τιμές των μεταβλητών δημιουργούμε ένα πίνακα τιμών ο οποίος έχει τόσες στήλες όσες και οι διαφορετικές μεταβλητές που υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ σε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΑΕΠΠ) Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr

Διαβάστε περισσότερα

5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά;

5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; Πίνακες τιμών 5.69 Να σχηματίσετε τον πίνακα τιμών του παρακάτω αλγορίθμου. Τί θα εκτυπωθεί τελικά; Αλγόριθμος Κ38 α 3 β 0 Για i από 51 μέχρι 10 με_βήμα -11 α α + 2 Αν α > 4 τότε β β + i div α Αλλιώς β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΤΡΑΔΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΕΣΤ1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Κατανόηση, Ανάλυση, Επίλυση 2. Είσοδος, Επεξεργασία, Έξοδος, Έλεγχος 3. Κατανόηση 4. Πληροφορία 5. Διατύπωση 6. Δομή 7. Απαιτήσεων 8. Λ, 9. Σ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 4 ο. Δομή επιλογής. Περιεχόμενα Δομή επιλογής Κεφάλαιο 4 ο Περιεχόμενα 4.1. Δομή επιλογής 4.2. Δομή απλής επιλογής 4.3. Παραδείγματα δομή απλής επιλογής 4.4. Δομή σύνθετης επιλογής 4.5. Παραδείγματα δομή σύνθετης επιλογής 4.6. Δομή πολλαπλής

Διαβάστε περισσότερα

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π.

94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. 94 (υποδειγματικά) Λυμένες Ασκήσεις Α.Ε.Π.Π. (αρκετές απ' αυτές για δυνατούς μαθητές) version 0.1 Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 2014 Απόστολος Δεμερτζής Πρόλογος Οι ασκήσεις αυτές δεν αποτελούν διδακτικό βοήθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. Ένα ποσό 60.000 πρόκειται να διανεµηθεί σε 5 σχολεία ανάλογα µε το πλήθος των µαθητών τους. Να γραφεί αλγόριθµος που να διαβάζει το πλήθος των µαθητών για τα 5 σχολεία και να υπολογίζει και εµφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου

Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ. Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου Ένα περιοδικό για το ΑΕΠΠ Φυλλάδια Ασκήσεων Περιλαμβάνει τα φυλλάδια ασήσεων του μαθήματος ΑΕΠΠ της Γ Λυκείου 1 ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Α. Να απαντήσετε στις παρακάτω προτάσεις με σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων Αλγόριθμος, είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. bouboulis.mysch.gr. Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. bouboulis.mysch.gr. Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιμέλεια: Μπουμπούλης Παντελής Επαναληπτικά Προβλήματα 1) Ένας φοιτητής θέλει να γράψει έναν αλγόριθμο για να υπολογίζει αυτόματα το μέσο όρο βαθμολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης

Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης Άσκηση 1 Ασκήσεις στη οµή Επανάληψης Ένα τρένο ξεκινάει από Αθήνα για Θεσσαλονίκη έχοντας να κάνει στάση σε 12 ενδιάµεσους σταθµούς. Το τρένο έχει µέγιστη χωρητικότητα επιβατών 780 άτοµα. Να γραφεί αλγόριθµος

Διαβάστε περισσότερα

8. Επιλογή και επανάληψη

8. Επιλογή και επανάληψη 8. Επιλογή και επανάληψη 8.1 Εντολές Επιλογής ΕΣΕΠ06-Θ1Β5 Η ιεραρχία των λογικών τελεστών είναι µικρότερη των αριθµητικών. ΕΣ07-Θ1Γ5 Η σύγκριση λογικών δεδοµένων έχει έννοια µόνο στην περίπτωση του ίσου

Διαβάστε περισσότερα

(Χ MOD Υ) DIV 4 = 5 2^X > Y (X=Y)< > (Y=Y) (X>7) = (Y=3) (X>7) < > (Y=3) (X=3) = (Y+3 = 10) f=4 g=3. f=5 g=3. f=0 g=9. f=8 g=2

(Χ MOD Υ) DIV 4 = 5 2^X > Y (X=Y)< > (Y=Y) (X>7) = (Y=3) (X>7) < > (Y=3) (X=3) = (Y+3 = 10) f=4 g=3. f=5 g=3. f=0 g=9. f=8 g=2 ΚΟΥΡΑΓΙΟ! Ασκήσεις στη δοµή Επιλογής 1. Να αναπτυχθεί αλγόριθµος που να δίνει στην ατµόσφαιρα µιας πόλης ένα από τους ακόλουθους χαρακτηρισµούς : καθαρή διαυγής, καθαρή θολή, µολυσµένη διαυγής, µολυσµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 1ο Α. Να αναφερθούν οι βασικές αλγοριθµικές δοµές (συνιστώσες / εντολές ενός αλγορίθµου). Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Τάξη ΓΕ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κανίδης Ε., Κωτσάκης Σ., Μόρμορης Ε., Μπελεσιώτης Β., Ταταράκη Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ν αναπτύξετε αλγόριθµο ο οποίος να διαβάζει έναν τριψήφιο αριθµό και να υπολογίζει τον ανάστροφό του. π.χ αν διαβάζει το 653 να εµφανίζει το 356. 2. Μια πιτσαρία προσφέρει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος

Α4. Δίδεται ο παρακάτω αλγόριθμος Διαγώνισμα 2014-15 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Πραγματικό Περιβάλλον Επώνυμο Όνομα Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Κυριακή 02/11/2014 Τμήμα Ημερομηνία Τάξη Θέμα Α A1. Επιλέξτε Σωστό ή Λάθος για τις παρακάτω προτάσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6 ΔΤ3 ΔΤ4 151

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Παράδειγμα 5 Παράδειγμα 6  ΔΤ3 ΔΤ4  151 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Παράδειγμα 3 Σε ένα μετεωρολογικό κέντρο χρειάζεται να βρεθεί η μέγιστη και η ελάχιστη θερμοκρασία από τις μέσες ημερήσιες θερμοκρασίες ενός μήνα. Να γραφεί ένας αλγόριθμος που θα διαβάζει τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να αναπτύξετε τις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Τι καλείται βρόγχος; 2. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα προβλήματα ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Επανάληψης - πακέτο 3 (ΝΕΕΣ ασκήσεις)

Δομές Επανάληψης - πακέτο 3 (ΝΕΕΣ ασκήσεις) Δομές Επανάληψης - πακέτο 3 (ΝΕΕΣ ασκήσεις) Άσκηση 33. Α. Δίνεται το παρακάνω τμήμα αλγορίθμου: S 0 i 5 Όσο (i > 1) επανάλαβε S S + i i i 1 Εμφάνισε i Εμφάνισε S Μπορείτε δημιουργήσετε κωδικοποίηση σε

Διαβάστε περισσότερα

Α = 2010 2009 + 2008 2007 + 2006 2005 +...+ 4 3 + 2 1 είναι : Α) 2010 Β) 1005 Γ) 5 Δ) 2009 Ε) Κανένα από τα προηγούμενα. είναι :

Α = 2010 2009 + 2008 2007 + 2006 2005 +...+ 4 3 + 2 1 είναι : Α) 2010 Β) 1005 Γ) 5 Δ) 2009 Ε) Κανένα από τα προηγούμενα. είναι : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11 η Κυπριακή Μαθηματική Ολυμπιάδα Απρίλιος 010 Χρόνος: 60 λεπτά Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 Η τιμή της αριθμητικής παράστασης Α = 010 009 + 008 007 + 006 005 +...+ 4 3 + 1 είναι

Διαβάστε περισσότερα

3. Δοµές Δεδοµένων και Αλγόριθµοι

3. Δοµές Δεδοµένων και Αλγόριθµοι 3. Δοµές Δεδοµένων και Αλγόριθµοι 3.1 Δεδοµένα 3.2 Αλγόριθµοι + Δοµές Δεδοµένων = Προγράµµατα ΕΠ02-Θ1Α6 Οι δυναµικές δοµές έχουν σταθερό µέγεθος. ΗΜ05-Θ1B1 Η ταξινόµηση είναι µια από τις βασικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19

Μιχάλης Αρταβάνης κλάδου Πληροφορικής ΠΕ19 Φυλλάδιο Ασκήσεων 1 - οµές Επανάληψης Ασκ1. Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι επαναληπτικές δοµές στα παρακάτω τµήµατα αλγορίθµων; x 5 Όσο (x > 0) x x - 1 x 5 Όσο (x >= 0) x x - 1 x -5 Όσο (x >= 0) x x - 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ. (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ. (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΕΠΠ ΘΕΜΑ 1 ο (Α) Να απαντήσετε στη παρακάτω ερώτηση : Τι είναι ένα υποπρόγραμμα; Τι γνωρίζετε για τα χαρακτηριστικά του; (10 Μονάδες) (Β) Να σημειώσετε με κατάλληλο τρόπο ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα